Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας"

Transcript

1 Οδηγίες λειτυργίας az Cenius 3001 σπέσιαλ / σύπερ Εκσκαφέας MG1411 BAG Τυπώθηκε στη Γερµανία Διαβάστε πρσεκτικά αυτές τις δηγίες λειτυργίας πριν από την πρώτη χρήση! Φυλάξτε τις δηγίες λειτυργίας για μελλντική χρήση!

2 Δεν πρέπει να θεωρηθεί περιττή και άνευ υσίας η ανάγνωση τυ εγχειριδίυ και η συμμόρφωση με τα περιεχόμενά τυ. Δεν αρκεί να έχετε ακύσει από άλλυς και να δείτε ι ίδιι ότι ένα μηχάνημα είναι χρήσιμ, να τ αγράσετε και να πιστέψετε ότι όλα γίννται αυτόματα. Τ άτμ πυ θα λειτυργήσει κατ αυτόν τν τρόπ δεν θα πρξενήσει βλάβες μόν στν εαυτό τυ, αλλά θα κάνει και τ λάθς να κατηγρήσει τ μηχάνημα και όχι εαυτόν για τυχόν απτυχία. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής χρήση πρέπει να γίνει κατανητό τ πνεύμα της διαδικασίας, σκπός κάθε εξαρτήματς και να ακλυθήσει εξάσκηση στν τρόπ χρήσης τυ μηχανήματς. Τότε θα μείνετε ικανπιημένι και με τ μηχάνημα αλλά και με τν εαυτό σας. Σκπός τυ εγχειριδίυ είναι να πετύχει ακριβώς αυτό. Λειψία-Plagwitz Cenius BAG

3 Χαρακτηριστικά αναγνώρισης Χαρακτηριστικά αναγνώρισης Κατασκευαστής: Αρ. αναγνώρισης µηχανήµατς: AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Τύπς: Cenius 3001 Επιτρεπόµενη πίεση λειτυργίας σε bar: Ετς κατασκευής: Εργστάσι: Βασικό βάρς σε kg: Επιτρεπόµεν συνλικό βάρς σε kg: Μέγιστ επιτρεπόµεν φρτί σε kg: ιεύθυνση κατασκευαστή AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D Tηλ.: Φαξ: Hasbergen + 49 (0) (0) Παραγγελία εξαρτηµάτων AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D Hasbergen Tηλ.: + 49 (0) Φαξ: + 49 (0) Online κατάλγς εξαρτηµάτων Παρακαλύµε να δίνετε πάντα τν αριθµό µηχανήµατς κατά την παραγγελία εξαρτηµάτων. Τυπικά στιχεία για τις δηγίες λειτυργίας Αριθµός εγγράφυ: MG1411 Ηµερµηνία δηµιυργίας: Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2005 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατς. Η εκτύπωση, ακόµα και τµηµάτων, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Cenius BAG

4 Πρόλγς Πρόλγς Αξιότιµε πελάτη, Επιλέξατε ένα πιτικό πρϊόν από την µεγάλη πικιλία πρϊόντων της AMAZON-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Σας ευχαριστύµε για την εµπιστσύνη σας. Παρακαλύµε να σιγυρευτείτε κατά την παραλαβή τυ µηχανήµατς ότι δεν έχει υπστεί βλάβες κατά τη µεταφρά και ότι δεν λείπυν κµµάτια! Ελέγξτε αν τ µηχάνηµα παραδόθηκε λκληρωµέν και αν περιέχνται τα παραγγελθέντα ειδικά εξαρτήµατα, µε τη βήθεια τυ πιστπιητικύ παράδσης. Απζηµίωση για τυχόν βλάβες θα εγκρίνεται µόν κατόπιν άµεσης διαµαρτυρίας! ιαβάστε πρσεκτικά αυτές τις δηγίες λειτυργίας πριν από την πρώτη χρήση και ιδιαίτερα της υπδείξεις ασφαλείας Αφύ διαβάσετε πρσεκτικά τις δηγίες µπρείτε να χρησιµπιήσετε µε τν καλύτερ δυνατό τρόπ τ µηχάνηµά σας. Παρακαλύµε να βεβαιωθείτε ότι όλι ι χειριστές έχυν διαβάσει τις δηγίες πριν να χρησιµπιήσυν τ µηχάνηµα. Για τυχόν ερωτήσεις ή πρβλήµατα, παρακαλύµε να διαβάσετε τα σχετικά χωρία των δηγιών λειτυργίας ή απλώς επικινωνήστε µαζί µας. Η τακτική συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση κατεστραµµένων/ φθαρµένων εξαρτηµάτων, αυξάνει τ πρσδόκιµ ζωής τυ µηχανήµατός σας. Σχόλια χρηστών Αξιότιµη αναγνώστρια/ Αξιότιµε αναγνώστη, ι δηγίες λειτυργίας µας ενηµερώννται τακτικά. Με τις δικές σας πρτάσεις βελτίωσης µας βηθάτε να δηµιυργύµε δηγίες, όσ τ δυνατόν πι φιλικές πρς τ χρήστη. Στείλτε µας τις δικές σας πρτάσεις µε φαξ. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D Hasbergen Tηλ.: + 49 (0) Φαξ: + 49 (0) Cenius BAG

5 Πίνακας περιεχµένων 1 Υπδείξεις πρς τ χρήστη Σκπός τυ εντύπυ Στιχεία πρσανατλισµύ στις δηγίες λειτυργίας Χρησιµπιύµενες ενδείξεις Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Υπχρεώσεις και ευθύνη Παρυσίαση συµβόλων ασφάλειας Οργανωτικές πρδιαγραφές ιατάξεις ασφάλειας και πρστατευτικές διατάξεις Ατυπα µέτρα ασφάλειας Εκπαίδευση των ατόµων Πρδιαγραφές ασφάλειας κατά την καννική λειτυργία Κίνδυνι λόγω µη χρησιµπιήσιµης ενέργειας Συντήρηση και επισκευή, επιδιόρθωση βλαβών Κατασκευαστικές µετατρπές...13 Ανταλλακτικά και βηθητικά υλικά Καθαρισµός και διάθεση Χώρς εργασίας τυ χειριστή Πρειδπιήσεις και άλλες ενδείξεις στ µηχάνηµα...14 Τπθέτηση των πρειδπιήσεων και λιπών ενδείξεων Κίνδυνι λόγω µη τήρησης των υπδείξεων ασφάλειας Ασφαλής εργασία Υπδείξεις ασφάλειας πρς τ χειριστή Γενικές υπδείξεις ασφάλειας και πρόληψης ατυχηµάτων Υδραυλική εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Συντήρηση, επισκευή και φρντίδα Φόρτωση και εκφόρτωση Περιγραφή πρϊόντς Σύνψη µικές µάδες Τεχνικός εξπλισµός κυκλφρίας Χρήση σύµφωνα µε τις πρδιαγραφές Ζώνες κινδύνυ Συµµόρφωση µε καννισµύς Ετικέτα χαρακτηριστικών και σήµα CE Τεχνικά χαρακτηριστικά Απαραίτητς εξπλισµός τρακτέρ Στιχεία για την δηµιυργία θρύβων Δμή και λειτυργία Λεπίδες Υνία Κίλς δίσκς Πλευρικός δίσκς Κύλινδρι Ξύστρα Θέση σε λειτυργία Πρώτη θέση σε λειτυργία τυ µηχανήµατς Υπλγισµός των πραγµατικών τιµών για τ συνλικό βάρς τυ τρακτέρ, τυ αξνικύ φρτίυ και της φέρυσας ικανότητας των ελαστικών, καθώς και της απαιτύµενης ελάχιστης εφαρµγής έρµατς...41 Cenius BAG

6 Πίνακας περιεχµένων 7 Σύνδεση και απσύνδεση τυ μηχανήματς Σύνδεση Σύστηµα φωτισµύ Απσύνδεση Ρυθμίσεις Βάθς εργασίας Βάθς εργασίας κίλυ δίσκυ Βάθς εργασίας υνίων Ρύθµιση ξέστρας σκαλιστικύ κυλίνδρυ πρετιµασίας σπρκλίνης Γρήγρη ρύθµιση βάθυς εργασίας Μεταφρά Εφαρμγή τυ μηχανήματς Εξπλισµός µεταφράς σε θέση εργασίας Εφαρµγή Οδήγηση σε κεφαλάρι χωραφιύ Εξπλισµός µεταφράς σε θέση µεταφράς Βλάβες Συντήρηση, επισκευή και φρντίδα Καθαρισµός ιάταξη λίπανσης Πρόγραµµα συντήρησης και φρντίδας - Σύνψη Αντικατάσταση υνίων Συναρµλόγηση και απσυναρµλόγηση των στιχείων δίσκων Ρπές σύσφιξης βιδών Cenius BAG

7 Υπδείξεις πρς τ χρήστη 1 Υπδείξεις πρς τ χρήστη Τ κεφάλαι Υπδείξεις πρς τ χρήστη παρέχει πληρφρίες σχετικά µε τ πως θα χρησιµπιήσετε τις δηγίες λειτυργίας. 1.1 Σκπός τυ εντύπυ Οι παρύσες δηγίες λειτυργίας περιγράφυν τν χειρισµό και τη συντήρηση τυ µηχανήµατς. δίνυν σηµαντικές πληρφρίες για τν ασφαλή και απτελεσµατικό χειρισµό τυ µηχανήµατς. απτελύν αναπόσπαστ κµµάτι τυ µηχανήµατς και πρέπει να βρίσκνται πάντα σε αυτό / στ ελκύµεν όχηµα. φυλάξτε τις για µελλντική χρήση. 1.2 Στιχεία πρσανατλισμύ στις δηγίες λειτυργίας Ολα τα στιχεία κατεύθυνσης σε αυτές τις δηγίες λειτυργίας αναφέρνται στην φρά κατεύθυνσης δήγησης. 1.3 Χρησιμπιύμενες ενδείξεις Οδηγίες χειρισµύ και αντιδράσεις Οι πράξεις τυ χειριστή παρυσιάζνται ως αριθµηµένες δηγίες χειρισµύ. Τηρείτε τη σειρά µε την πία δίδνται ι δηγίες. Η αντίδραση πάνω στην κάθε δηγία υπδεικνύεται, όπυ αυτό χρειάζεται µε ένα βέλς. Παράδειγµα: 1. Οδηγία 1 Αντίδραση µηχανήµατς στην δηγία 1 2. Οδηγία 2 Απαρίθµηση Απαριθµήσεις χωρίς υπχρεωτική τήρηση σειράς παρυσιάζνται σε µρφή λίστας µε σηµεία απαρίθµησης Παράδειγµα: Σηµεί 1 Σηµεί 2 Αριθµί θέσεων σε απεικνίσεις Τα νύµερα σε παρένθεση υπδεικνύυν τις θέσεις στις απεικνίσεις. Τ πρώτ νύµερ υπδεικνύει την απεικόνιση, τ δεύτερ τν αριθµό θέσης στην απεικόνιση. Παράδειγµα (Εικ. 3/6) Εικόνα 3 Θέση 6 Cenius BAG

8 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας 2 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Τ κεφάλαι αυτό περιέχει σηµαντικές υπδείξεις για την ασφαλή χρήση τυ µηχανήµατς. 2.1 Υπχρεώσεις και ευθύνη Πρσχή στις υπδείξεις των δηγιών λειτυργίας Η γνώση των βασικών υπδείξεων ασφάλειας και των διατάξεων ασφάλειας απτελεί βασική πρϋπόθεση για τν ασφαλή και απρόσκπτ χειρισµό τυ µηχανήµατς. Υπχρέωση τυ χειριστή Ο χειριστής δεσµεύεται να επιτρέπει τν χειρισµό τυ µηχανήµατς σε/µε άτµα, τα πία γνωρίζυν τυς βασικύς κανόνες σχετικά µε την ασφάλεια κατά την εργασία και την πρόληψη ατυχηµάτων. είναι κατατπισµένα σε ότι αφρά στην εργασία µε τ µηχάνηµα. έχυν διαβάσει και κατανήσει τις δηγίες λειτυργίας. Ο χειριστής δεσµεύεται να διατηρεί ευανάγνωστες όλες τις πρειδπιήσεις τυ µηχανήµατς. να αντικαθιστά τις φθαρµένες πρειδπιήσεις. Υπχρέωση τυ χρήστη Ολι όσι εµπλέκνται σε εργασίες µε τ µηχάνηµα, δεσµεύνται πριν από την έναρξη της εργασίας τυς να δίνυν πρσχή στις βασικές διατάξεις περί εργασιακής ασφάλειας και πρόληψης ατυχηµάτων, να διαβάσυν και να δώσυν πρσχή στ κεφάλαι των δηγιών λειτυργίας «Γενικές υπδείξεις ασφάλειας». να διαβάσυν τ κεφάλαι τυ εγχειριδίυ «Πρειδπιητικές και άλλες ενδείξεις στ µηχάνηµα» (Σελ. 14) και να ακλυθήσυν τις υπδείξεις ασφάλειας κατά τν χειρισµό τυ µηχανήµατς. Για αναπάντητα ερωτήµατα παρακαλείσθε να απευθύνεστε στν κατασκευαστή. 8 Cenius BAG

9 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Κίνδυνι κατά τν χειρισµό τυ µηχανήµατς Τ µηχάνηµα είναι κατασκευασµέν σύµφωνα µε τις τρέχυσες τεχνλγικές πρδιαγραφές και τυς αναγνωρισµένυς κανόνες ασφάλειας. Παρόλα αυτά υπάρχει περίπτωση να πρκύψυν κίνδυνι και επιπτώσεις κατά τν χειρισµό τυ µηχανήµατς για τη σωµατική ακεραιότητα των χειριστών ή τρίτων, για τ ίδι τ µηχάνηµα, σε άλλες υλικές αξίες. Χρησιµπιήστε τ µηχάνηµα µόν για τν πρβλεπόµεν σκπό κατασκευής τυ. σε καλή τεχνική κατάσταση από πλευράς ασφάλειας. Επιδιρθώστε άµεσα βλάβες, ι πίες µπρεί να επηρεάζυν την ασφάλεια. Εγγύηση και ευθύνη Καταρχήν ισχύυν ι «Γενικί όρι αγράς και παράδσής» µας, ι πίι τίθενται στη διάθεση τυ χειριστή τ αργότερ µε την υπγραφή της σύµβασης. Αξιώσεις απζηµίωσης στ πλαίσι εγγύησης και ευθύνης για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές δεν απδίδνται, εφόσν αυτές φείλνται σε µία ή περισσότερες από τις ακόλυθες αιτίες: Χρήση τυ µηχανήµατς για σκπό άλλ από αυτόν πυ κατασκευάστηκε. Ακατάλληλη συναρµλόγηση, χειρισµό, χρήση και συντήρηση τυ µηχανήµατς. Χειρισµό τυ µηχανήµατς µε ελαττωµατικές διατάξεις ασφάλειας ή µη ρθά τπθετηµένες διατάξεις ασφάλειας και πρστατευτικές διατάξεις ή διατάξεις ασφάλειας και πρστατευτικές διατάξεις πυ δεν είναι σε κατάσταση λειτυργικής ετιµότητας. Παράβλεψη των υπδείξεων των δηγιών λειτυργίας σε ότι αφρά στη θέση σε λειτυργία, τη λειτυργία και τη συντήρηση. Αυτόβυλες κατασκευαστικές τρππιήσεις στ µηχάνηµα. Ελλιπή επιτήρηση εξαρτηµάτων µηχανήµατς, τα πία έχυν υπστεί φθρά. Επιδιρθώσεις πυ δεν έχυν πραγµατπιηθεί σωστά. Περιπτώσεις καταστρφής τυ µηχανήµατς λόγω παρέµβασης τρίτων και ανωτέρας βίας. Cenius BAG

10 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας 2.2 Παρυσίαση συμβόλων ασφάλειας Οι υπδείξεις ασφάλειας συµβλίζνται µε τ τριγωνικό σύµβλ ασφάλειας και τη χαρακτηριστική λέξη. Η χαρακτηριστική λέξη (Κίνδυνς, Πρειδπίηση, Πρσχή) περιγράφει τ µέγεθς τυ κινδύνυ και έχει την ακόλυθη σηµασία: Κίνδυνς! Αµεσς κίνδυνς για τη ζωή και την υγεία ατόµων (σβαρί τραυµατισµί ή θάνατς). Η µη τήρηση των υπδείξεων αυτών έχει σβαρές επιπτώσεις στην υγεία σας και µπρεί να πρκαλέσει τραυµατισµύς πυ µπρεί να απειλήσυν και τη ζωή σας. Πρειδπίηση! Πιθανός κίνδυνς για τη ζωή και την υγεία ατόµων. Η µη τήρηση των υπδείξεων αυτών έχει σβαρές επιπτώσεις στην υγεία σας και µπρεί να πρκαλέσει τραυµατισµύς πυ µπρεί να απειλήσυν και τη ζωή σας. Πρσχή! Πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση (ελαφρός τραυµατισµός ή υλικές ζηµιές). Η µη τήρηση αυτών των υπδείξεων µπρεί να δηγήσει σε ελαφρύ τραυµατισµό ή σε υλικές ζηµιές. Σηµαντικό! Υπχρέωση τήρησης συγκεκριµένης συµπεριφράς ή πραγµατπίησης συγκεκριµένης πράξης για τν ρθό χειρισµό τυ µηχανήµατς. Η µη τήρηση αυτών των υπδείξεων µπρεί να πρκαλέσει βλάβες στ µηχάνηµα ή στ περιβάλλν. Υπόδειξη! Συµβυλές χρήσης και ιδιαίτερα χρήσιµες πληρφρίες. Οι υπδείξεις αυτές σας βηθύν να χρησιµπιήσετε όλες τις λειτυργίες τυ µηχανήµατς µε τν πι απδτικό τρόπ. 10 Cenius BAG

11 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας 2.3 Οργανωτικές πρδιαγραφές Ο χειριστής πρέπει να διαθέτει τν απαραίτητ πρσωπικό εξπλισµό πρστασίας, όπως π.χ.: πρστατευτικά γυαλιά, παπύτσια ασφάλειας, φόρµα πρστασίας, µέσ πρστασίας τυ δέρµατς, κ.τ.λ. Σηµαντικό! Σε ότι αφρά στις δηγίες λειτυργίας πρέπει να φυλάσσνται πάντα στν τόπ όπυ χρησιµπιείται τ µηχάνηµα! πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή πρσβάσιµες στυς χρήστες και στ πρσωπικό συντήρησης! Ελέγχετε τακτικά όλες τις υπάρχυσες διατάξεις ασφάλειας! 2.4 Διατάξεις ασφάλειας και πρστατευτικές διατάξεις Πριν από κάθε θέση σε λειτυργία τυ µηχανήµατς πρέπει να έχυν τπθετηθεί όλες ι πρστατευτικές διατάξεις και να βρίσκνται σε κατάσταση λειτυργικής ετιµότητας. Ελέγχετε τακτικά όλες τις διατάξεις ασφάλειας και τις πρστατευτικές διατάξεις. Ελαττωµατικές διατάξεις ασφάλειας και πρστατευτικές διατάξεις Ελαττωµατικές ή απσυναρµλγηµένες διατάξεις ασφάλειας και πρστατευτικές διατάξεις µπρεί να δηγήσυν σε επικίνδυνες καταστάσεις. 2.5 Ατυπα μέτρα ασφάλειας Λάβετε υπόψη σας, µαζί µε όλες τις υπδείξεις ασφάλειας των δηγιών λειτυργίας, τυς διεθνείς καννισµύς γενικής ισχύς σχετικά µε την πρόληψη ατυχηµάτων και την πρστασία τυ περιβάλλντς. Κατά την κυκλφρία στυς δηµόσιυς δρόµυς και παραδρόµυς θυµηθείτε τυς κανόνες δικής κυκλφρίας. Cenius BAG

12 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας 2.6 Εκπαίδευση των ατόμων Μόν εκπαιδευµένα και εξυσιδτηµένα άτµα επιτρέπεται να δυλεύυν µε τ/στ µηχάνηµα. Πρέπει να ριστύν σαφώς ι αρµδιότητες των ατόµων σχετικά µε τν χειρισµό και τη συντήρηση τυ µηχανήµατς. Ενα εκπαιδευόµεν άτµ µπρεί να δυλεύει µε τ/στ µηχάνηµα µόν υπό την επίβλεψη πεπειραµένυ χειριστή. ραστηριότητα Ατµα Ειδικά εκπαιδευµένα άτµα για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα Καταρτισµένς χειριστής Ατµα µε ειδική τεχνική εκπαίδευση (ειδικό συνεργεί) Φόρτωση/Μεταφρά X X X Θέση σε λειτυργία -- X -- Ρύθµιση, εξπλισµός X Χειρισµός -- X -- Συντήρηση X Αναζήτηση και αντιµετώπιση βλάβης X -- X Απόρριψη X Υπόµνηµα: Χ..επιτρέπεται --..δεν επιτρέπεται 2.7 Πρδιαγραφές ασφάλειας κατά την καννική λειτυργία Χρησιµπιήστε τ µηχάνηµα µόν όταν λειτυργύν απόλυτα όλες ι διατάξεις ασφάλειας και ι πρστατευτικές διατάξεις. Ελέγχετε τ µηχάνηµα τυλάχιστν µία φρά την ηµέρα για τυχόν εµφανείς επιφανειακές βλάβες και για τη λειτυργία των διατάξεων ασφάλειας και τις διατάξεις πρστασίας. 2.8 Κίνδυνι λόγω μη χρησιμπιήσιμης ενέργειας Πρσέχετε για δηµιυργία µηχανικής, υδραυλικής, πνευµατικής και ηλεκτρικής/ ηλεκτρνικής µη χρησιµπιήσιµης ενέργειας στ µηχάνηµα. Εφαρµόστε ανάλγα µέτρα κατά την εκπαίδευση τυ πρσωπικύ λειτυργίας. Λεπτµερείς υπδείξεις δίννται εκ νέυ στα αντίστιχα κεφάλαια τυ εγχειριδίυ. 2.9 Συντήρηση και επισκευή, επιδιόρθωση βλαβών Πραγµατπιήστε τις πρβλεπόµενες εργασίες ρύθµισης, συντήρησης και επιθεώρησης σύµφωνα µε τα δεδµένα χρνικά περιθώρια. Ασφαλίστε όλα τα µέσα λειτυργίας, όπως είναι η πίεση τυ αέρα και τ υδραυλικό σύστηµα, για την απφυγή ακύσιας εκκίνησης. Σταθερπιήστε και ασφαλίστε πρσεκτικά τις µεµνωµένες δµικές 12 Cenius BAG

13 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας µάδες σε ανυψωτικά µηχανήµατα κατά την αντικατάσταση. Ελέγχετε τις χαλαρές συνδέσεις βιδών για σταθερή έδραση. Μετά τ πέρας τν εργασιών συντήρησης ελέγξτε τη λειτυργία των διατάξεων ασφάλειας Κατασκευαστικές μετατρπές εν επιτρέπεται να πρβαίνετε σε µετατρπές, πρσθήκες ή τρππιήσεις τυ µηχανήµατς, χωρίς την έγκριση της AMAZONEN- WERKE. Τ ίδι ισχύει και για τη συγκόλληση σε φέρντα τµήµατα. Κάθε πρσθήκη και µετατρπή πρϋπθέτει γραπτή έγκριση της AMAZONEN-WERKE. Χρησιµπιείτε µόν τα εγκεκριµένα εξαρτήµατα και υλικά της AMΑΖΟΝΕΝ-WERKE, ύτως ώστε η άδεια λειτυργίας π.χ. να διατηρήσει την ισχύ της σύµφωνα µε τυς εθνικύς και διεθνείς καννισµύς. Οχήµατα µε άδεια λειτυργίας εκδθείσα από τις αρµόδιες αρχές ή διατάξεις και εξπλισµός πυ συνδένται µε κάπι όχηµα, τα πία φέρυν ισχύυσα άδεια λειτυργίας ή κυκλφρίας πρέπει, σύµφωνα µε τν κώδικα δικής κυκλφρίας, να βρίσκνται στην κατάσταση πυ ρίζεται από την αντίστιχη άδεια. Σηµαντικό! Απαγρεύεται αυστηρά Η διάτρηση τυ πλαισίυ ή τυ σασί. Η περαιτέρω διάτρηση πών τυ πλαισίυ ή τυ σασί. Η συγκόλληση σε φέρντα τµήµατα Ανταλλακτικά και βηθητικά υλικά Αντικαταστήστε αµέσως εξαρτήµατα τυ µηχανήµατς, τα πία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Χρησιµπιήστε µόν γνήσια ανταλλακτικά AMAZONE ή εξαρτήµατα εγκεκριµένα από την AMAZONEN-WERKE, για να συνεχίσει να ισχύει η άδεια λειτυργίας σύµφωνα µε τυς εθνικύς και διεθνείς καννισµύς. Εάν χρησιµπιήσετε ανταλλακτικά και εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών, δεν µπρεί να εγγυηθεί η σωστή και ασφαλής κατασκευή τυς, σύµφωνα µε τα ισχύντα πρότυπα. Η AMAZONEN-WERKE δεν φέρει καµία ευθύνη για βλάβες εξαιτίας της χρήσης µη εγκεκριµένων ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων και βηθητικών υλικών Καθαρισμός και διάθεση Χρησιµπιήστε και διαθέστε σωστά τα µεταχειρισµένα υλικά, ιδίως Σε εργασίες πάνω σε λιπαντικά συστήµατα και διατάξεις και Κατά τν καθαρισµό µε διαλύτες 2.12 Χώρς εργασίας τυ χειριστή Ενα και µόν άτµ επιτρέπεται να χειρίζεται τ µηχάνηµα από τη θέση δηγύ τυ τρακτέρ. Cenius BAG

14 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας 2.13 Πρειδπιήσεις και άλλες ενδείξεις στ μηχάνημα Σηµαντικό! ιατηρείτε όλες τις πρειδπιήσειςς τυ µηχανήµατς καθαρές και ευανάγνωστες! Αντικαταστήστε τις δυσανάγνωστες πρειδπιήσεις. Ζητήστε τις πρειδπιήσεις από τν εξυσιδτηµέν έµπρ µε βάση τν αριθµό παραγγελίας (π.χ. MD 075). Πρειδπιήσεις - δµή Οι πρειδπιήσεις υπδεικνύυν επικίνδυνυς τµείς τυ µηχανήµατς και πρειδπιύν για επικίνδυνα υπλείµµατα. Οι τµείς αυτί ενέχυν µόνιµυς, πρσωρινύς ή απρόσµενυς κινδύνυς. Μία πρειδπίηση απτελείται από 2 πεδία: Πεδί 1 Απεικνίζει την περιγραφή τυ κίνδυνυ µέσα σε ένα τριγωνικό σύµβλ ασφάλειας. Πεδί 2 Απεικνίζει την δηγία απσόβησης τυ κινδύνυ. Πρειδπιήσεις - επεξήγηση Στη στήλη Αριθµός παραγγελίας και επεξήγηση παρυσιάζεται η περιγραφή της διπλανής πρειδπίησεις. Η περιγραφή της πρειδπίησης είναι πάντα ίδια και παραθέτει µε την εξής σειρά: 1. Την περιγραφή των κινδύνων. Για παράδειγµα: Κίνδυνς σε περίπτωση τεµαχισµύ 2. Τις επιπτώσεις πυ έχει η µη τήρηση των υπδείξεων σχετικά µε την απσόβηση κινδύνων. Για παράδειγµα: Πρκαλεί σβαρό τραυµατισµό σε δάχτυλ ή χέρι. 3. Τις υπδείξεις σχετικά µε την απσόβηση κινδύνυ. Για παράδειγµα: Αγγίξτε τα τµήµατα τυ µηχανήµατς, µόν όταν έχυν σταµατήσει εντελώς να κινύνται. 14 Cenius BAG

15 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Αριθµός παραγγελίας και επεξήγηση Πρειδπιήσεις MD 095 ιαβάστε και δώστε πρσχή στις δηγίες λειτυργίας και τις υπδείξεις ασφάλειας πρτύ θέσετε σε λειτυργία τ µηχάνηµα! MD 078 Κίνδυνς σύνθλιψης! Πρκαλεί σβαρό τραυµατισµό σε δάχτυλ ή χέρι. Μην αγγίζετε πτέ στυς επικίνδυνυς τµείς σύνθλιψης, όσ υπάρχει περίπτωση να κινύνται εξαρτήµατα τυ µηχανήµατς. MD 079 Κίνδυνς λόγω εκτξευόµενων µερών! Πρκαλεί σβαρύς τραυµατισµύς σε όλ τ σώµα. Κρατήστε αρκετή απόσταση ασφάλειας από τ µηχάνηµα, όσ κινητήρας βρίσκεται σε λειτυργία. MD 082 Κίνδυνς λίσθησης ατόµων! Πρκαλεί σβαρύς τραυµατισµύς σε όλ τ σώµα. Απαγρεύεται η ύπαρξη άλλων ατόµων στ µηχάνηµα και/ή η επιβίβαση σε αυτό ενώ βρίσκεται εν κινήσει. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για µηχανήµατα µε πλατφόρµες ή αναβατήρες. MD 089 Κίνδυνς! Κίνδυνς σύνθλιψης! Πρκαλεί σβαρύς τραυµατισµύς σε όλ τ σώµα, ακόµα και θάνατ. Κρατήστε αρκετή απόσταση ασφάλειας από ανυψωµένα, µη ασφαλισµένα µηχανήµατα. MD 097 Κίνδυνς σύνθλιψης! Πρκαλεί σβαρύς τραυµατισµύς στν κρµό, ακόµα και θάνατ. Παραµείνετε εκτός πεδίυ ανύψωσης της θέσης ανάρτησης τριών σηµείων κατά τη λειτυργία τυ ανυψωτή. Απαγρεύεται η παραµνή στ χώρ ανύψωσης της θέσης ανάρτησης τριών σηµείων τυ ανυψωτικύ µηχανισµύ τριών σηµείων. Cenius BAG

16 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας MD 100 Μέσα ανάρτησης για τη στερέωση των διατάξεων ανάληψης φρτίυ. MD 102 Κίνδυνς λόγω ακύσιας εκκίνησης τυ µηχανήµατς. Πρκαλεί σβαρύς τραυµατισµύς στ σώµα, ακόµα και θάνατ. Πριν από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, σβήστε τν κινητήρα τυ τρακτέρ και αφαιρέστε τ κλειδί εκκίνησης. ιαβάστε και δώστε πρσχή στις υπδείξεις τυ τεχνικύ εγχειριδίυ πριν να διεξάγετε εργασίες συντήρησης και επισκευής. 16 Cenius BAG

17 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Τπθέτηση των πρειδπιήσεων και λιπών ενδείξεων Πρειδπιήσεις Οι ακόλυθες εικόνες δείχνυν τη διάταξη των πρειδπιήσεων στ µηχάνηµα. Εικ. 1 Cenius BAG

18 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας 2.14 Κίνδυνι λόγω μη τήρησης των υπδείξεων ασφάλειας Η µη τήρηση των υπδείξεων ασφάλειας Μπρεί να επιφέρει κινδύνυς για άτµα αλλά και για τ περιβάλλν και τ µηχάνηµα. Μπρεί να αφαιρέσει τ δικαίωµα απζηµίωσης. Συγκεκριµένα, η αµέλεια των υπδείξεων ασφαλείας µπρεί να επιφέρει τυς παρακάτω κινδύνυς: Κίνδυν πρόκλησης βλάβης σε άτµα, λόγω µη ασφαλισµένων τµέων εργασίας. Απτυχία σηµαντικών λειτυργιών τυ µηχανήµατς. Απτυχία πρβλεπόµενων µεθόδων συντήρησης και επισκευής. Κίνδυνς πρόκλησης βλάβης σε άτµα, λόγω µηχανικών και χηµικών επιδράσεων. Κίνδυνς για τ περιβάλλν, λόγω διαρρής υδραυλικύ λαδιύ Ασφαλής εργασία Παράλληλα µε τις υπδείξεις ασφάλειας αυτών των δηγιών λειτυργίας δεσµευτικές είναι ι εθνικές διατάξεις γενικής ισχύς για την ασφαλή εργασία και την πρόληψη ατυχηµάτων. Ακλυθήστε τις υπδείξεις σχετικά µε την απσόβηση κινδύνων πυ αναφέρνται στις πρειδπιήσεις. Κατά την κυκλφρία στυς δηµόσιυς δρόµυς και παραδρόµυς τηρείτε τυς εκάσττε κανόνες δικής κυκλφρίας. 18 Cenius BAG

19 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας 2.16 Υπδείξεις ασφάλειας πρς τ χειριστή Πρειδπίηση! Ελέγξτε πριν από κάθε εκκίνηση τυ µηχανήµατς και τυ τρακτέρ την κυκλφριακή ασφάλεια και την ασφάλεια λειτυργίας! Γενικές υπδείξεις ασφάλειας και πρόληψης ατυχηµάτων Εκτός από τις υπδείξεις σε αυτές τις δηγίες λειτυργίας, λάβετε υπόψη σας τις εθνικές διατάξεις ασφαλείας και πρόληψης ατυχηµάτων γενικής ισχύς. Οι πρειδπιήσεις και ι λιπές ενδείξεις πυ φέρει τ µηχάνηµα παρέχυν σηµαντικές υπδείξεις για την ασφαλή λειτυργία τυ µηχανήµατς. Λάβετε υπόψη τις υπδείξεις αυτές για τη δική σας ασφάλεια! Ελέγξτε πριν από την εκκίνηση λειτυργίας τν περιφερειακό χώρ τυ, µηχανήµατς (πρσχή στα παιδιά)! Σιγυρευτείτε ότι έχετε επαρκή ρατότητα! Απαγρεύεται η ύπαρξη και µεταφρά άλλων ατόµων µε τ µηχάνηµα! Σύνδεση και απσύνδεση µηχανήµατς Μπρείτε να συνδέσετε και να µεταφέρετε τ µηχάνηµα µε τρακτέρ, µόν όταν τ τρακτέρ ανταπκρίνεται στις πρϋπθέσεις απόδσης! Σε περίπτωση πυ επιθυµείτε να συνδέσετε µηχανήµατα στην υδραυλική θέση ανάρτησης τριών σηµείων, πρέπει πωσδήπτε να ταιριάζυν ι κατηγρίες κατασκευής τυ τρακτέρ και τυ µηχανήµατς! Κατά τη σύνδεση µηχανηµάτων στ εµπρόσθι και/ή τ πίσω µέρς τρακτέρ δεν πρέπει να υπερβαίνετε Τ επιτρεπόµεν συνλικό βάρς τυ τρακτέρ Τ επιτρεπόµεν αξνικό φρτί τυ τρακτέρ Την επιτρεπόµενη φέρυσα ικανότητα των ελαστικών τυ τρακτέρ. Ασφαλίστε τ τρακτέρ και τη µηχανή από ακύσια εκκίνηση, πριν να συνδέσετε ή απσυνδέσετε τ µηχάνηµα! Απαγρεύεται η παρυσία ατόµων µεταξύ τυ πρς σύνδεση µηχανήµατς και τυ τρακτέρ, την ώρα πυ τ τρακτέρ πρσεγγίζει τ µηχάνηµα! Τα άτµα πυ παρευρίσκνται για να βηθήσυν τη διαδικασία µπρύν µόν να δίνυν υπδείξεις και µόν όταν ακινητπιηθύν τ τρακτέρ και τ µηχάνηµα να πρχωρήσυν στ ενδιάµεσ διάστηµα µεταξύ τρακτέρ και µηχανήµατς. Ασφαλίστε τ µχλό χειρισµύ τυ υδραυλικύ συστήµατς τυ τρακτέρ στη θέση όπυ απκλείεται ενδεχόµενη ακύσια µετακίνησή τυ, πριν να συνδέσετε ή απσυνδέσετε τ µηχάνηµα στην/από την υδραυλική θέση ανάρτησης τριών σηµείων! Τπθετήστε στην κατάλληλη θέση (ασφάλειας) τις διατάξεις στήριξης (εάν πρβλέπνται) κατά τη σύνδεση και απσύνδεση µηχανηµάτων! Cenius BAG

20 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Κατά τη χρήση διατάξεων στήριξης υφίσταται κίνδυνς τραυµατισµύ λόγω σύνθλιψης και κπής! Να είστε ιδιαίτερα πρσεκτικί κατά τη σύνδεση και απσύνδεση µηχανηµάτων στ/από τ τρακτέρ! Υπάρχυν επικίνδυνα σηµεία µεταξύ µηχανήµατς και τρακτέρ στην περιχή τυ σηµείυ σύνδεσης! Απαγρεύεται η παρυσία ατόµων µεταξύ τρακτέρ και µηχανήµατς κατά τη χρήση της υδραυλικής θέσης ανάρτησης τριών σηµείων! Συνδέστε τ µηχάνηµα σύµφωνα µε τις πρδιαγραφές στυς πρβλεπόµενυς µηχανισµύς! Τα ρυθµιστικά σκινιά για τις ταχείες συνδέσεις πρέπει να κρέµνται χαλαρά και να µην λύννται από µόνα τυς όταν βρίσκνται χαµηλά! ιακόπτετε πάντα µε ασφάλεια τη λειτυργία των απσυνδεδεµένων µηχανηµάτων! Εφαρµγή τυ µηχανήµατς Κατατπιστείτε σχετικά µε όλες τις διατάξεις και τα στιχεία χειρισµύ τυ µηχανήµατς καθώς και µε τις λειτυργίες αυτών, πριν να ξεκινήσετε πιαδήπτε εργασία. Θα είναι πλύ αργά να τ πράξετε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας! Φρντίστε να φράτε ρύχα πυ εφαρµόζυν στ σώµα! Τα χαλαρά ρύχα ενέχυν τν κίνδυν να εγκλωβιστύν και να µπερδευτύν µέσα στυς άξνες µετάδσης κίνησης! Μπρείτε να θέσετε σε λειτυργία τ µηχάνηµα µόν όταν έχυν τπθετηθεί και είναι σε θέση πρστασίας όλες ι διατάξεις ασφάλειας! Ελέγξτε τ µέγιστ φρτί τυ συνδεδεµένυ/ αναρτηµένυ µηχανήµατς και τ επιτρεπόµεν βάρς ανά άξνα και στήριγµα τυ τρακτέρ! Εάν κριθεί απαραίτητ, δηγείστε µόν µε µισγεµάτ ντεπόζιτ καυσίµων. Απαγρεύεται η παρυσία ατόµων στην περιχή όπυ τίθεται σε λειτυργία τ µηχάνηµα! Απαγρεύεται η παρυσία ατόµων στην περιχή περιστρφής τυ µηχανήµατς! Υπάρχυν επικίνδυνα σηµεία σε µέρη τυ µηχανήµατς πυ λειτυργύν µε άλλ τρόπ (π.χ. υδραυλικά)! Εχετε τη δυνατότητα να χειρίζεστε αυτά τα µέρη τυ µηχανήµατς µόν όταν τρίτα άτµα διατηρύν αρκετή απόσταση ασφαλείας από τ µηχάνηµα! Πριν να εγκαταλείψετε τ τρακτέρ πρέπει να Ακυµπήσετε τ µηχάνηµα στ έδαφς Σβήσετε τν κινητήρα τυ τρακτέρ Αφαιρέσετε τ κλειδί εκκίνησης 20 Cenius BAG

21 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Μεταφρά τυ µηχανήµατς Θυµηθείτε ότι πρέπει να τηρύνται ι εκάσττε εθνικί κανόνες δικής κυκλφρίας όταν χρησιµπιείτε τ δηµόσι δικό δίκτυ! Ελέγχετε πάντα την επαρκή ικανότητα τυ συστήµατς διεύθυνσης και πέδησης τυ τρακτέρ! Μηχανήµατα συνδεδεµένα ή αναρτηµένα στ τρακτέρ και έρµα στ εµπρός ή πίσω µέρς τυ τρακτέρ επηρεάζυν την δηγική συµπεριφρά καθώς και τα συστήµατα διεύθυνσης και πέδησης. Όπυ αυτό χρειαστεί, χρησιµπιήστε εµπρόσθι έρµα! Ο εµπρόσθις άξνας πρέπει να επιβαρύνεται πάντα µε τυλάχιστν 20% τυ καθαρύ βάρυς τυ τρακτέρ, ύτως ώστε να είναι εγγυηµένη η επαρκής λειτυργία τυ συστήµατς διεύθυνσης. Σταθερπιείτε πάντα σύµφωνα µε τις πρδιαγραφές τ εµπρόσθι ή πίσθι έρµα στα πρβλεπόµενα σηµεία σταθερπίησης! Ελέγξτε τ µέγιστ φρτί τυ συνδεδεµένυ/ αναρτηµένυ µηχανήµατς και τ επιτρεπόµεν βάρς ανά άξνα και στήριγµα τυ τρακτέρ! Τ τρακτέρ πρέπει να εξασφαλίζει την πρβλεπόµενη απόσταση πέδησης για τ εκάσττε φρτί (τρακτέρ συν συνδεδεµέν/ αναρτηµέν µηχάνηµα)! Ελέγξτε την απόδση τυ συστήµατς πέδησης πριν από την εκκίνηση! Σε στρφές µε συνδεδεµέν ή αναρτηµέν µηχάνηµα λάβετε υπόψη σας την ακτίνα και τη µάζα σφνδύλυ! Πριν από τη µεταφρά ελέγξτε την πλευρική ασφάλιση τυ κατώτερυ βραχίνα τυ τρακτέρ, όταν τ µηχάνηµα είναι σταθερπιηµέν στην υδραυλική θέση ανάρτησης τριών σηµείων/ κατώτερ βραχίνα τυ τρακτέρ! Πριν από τη µεταφρά τπθετήστε κατάλληλα όλα τα αιωρύµενα µέρη τυ µηχανήµατς! Ασφαλίστε πριν από τη µεταφρά τα αιωρύµενα µέρη τυ µηχανήµατς στην κατάλληλη θέση για να απφευχθεί τυχόν επικίνδυνη αλλαγή θέσης. Για τ σκπό αυτό χρησιµπιήστε τις πρβλεπόµενες ασφαλίσεις µεταφράς! Πριν από τη µεταφρά ασφαλίστε τ µχλό χειρισµύ της υδραυλικής θέσης ανάρτησης τριών σηµείων για την απφυγή ακύσιας µετατόπισης τυ συνδεδεµένυ ή αναρτηµένυ µηχανήµατς! Πριν από τη µεταφρά ελέγξτε αν έχει αναρτηθεί σωστά στ µηχάνηµα απαιτύµενς εξπλισµός µεταφράς, όπως π.χ. φωτισµός, πρειδπιήσεις και πρστατευτικές διατάξεις! Πρσαρµόστε την ταχύτητά σας στις εκάσττε συνθήκες! Πριν από κατηφρικύς δρόµυς, φρντίστε να κατεβάσετε ταχύτητα! Απενεργπιήστε τη µεµνωµένη πέδηση πριν από κάθε µεταφρά (ασφάλιση πεντάλ)! Cenius BAG

22 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Υδραυλική εγκατάσταση Η υδραυλική εγκατάσταση βρίσκεται υπό υψηλή πίεση! ώστε πρσχή στη σωστή σύνδεση των υδραυλικών σωληνώσεων Πρσέξτε κατά τη σύνδεση των υδραυλικών σωληνώσεων ώστε να µην υφίσταται πίεση στην υδραυλική εγκατάσταση ύτε από τ τρακτέρ ύτε από τ µηχάνηµα! Απαγρεύεται τ µπλκάρισµα συσκευών ελέγχυ στ τρακτέρ, όταν µέσω αυτών εκτελύνται άµεσα υδραυλικές λειτυργίες, όπως π.χ. διαδικασίες ανύψωσης, περιστρφής και ώθησης. Η εκάσττε υδραυλική λειτυργία πρέπει να σταµατήσει αυτόµατα, όταν αφήνεται ελεύθερη η αντίστιχη συσκευή ελέγχυ. Πριν από εργασίες στην υδραυλική εγκατάσταση Εναπθέστε τ µηχάνηµα Σιγυρευτείτε ότι δεν ασκείται πίεση στην υδραυλική εγκατάσταση Σβήστε τν κινητήρα τυ τρακτέρ Τυλάχιστν µία φρά τ χρόν πρέπει να ελέγχνται ι υδραυλικές σωληνώσεις από έναν ειδικό όσν αφρά στην κατάσταση ασφαλείας στην πία βρίσκνται! Σε περίπτωση βλάβης ή φθράς λόγω φυσιλγικής γήρανσης αλλάξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις! Χρησιµπιήστε µόν αυθεντικές υδραυλικές σωληνώσεις! Η διάρκεια χρήσης των υδραυλικών σωληνώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι χρόνια, συµπεριλαµβανµένυ και τυ διαστήµατς απθήκευσης τ πλύ δύ χρόνων. Οι σωλήνες και ι ενώσεις τυς υπόκεινται σε φυσιλγική γήρανση ακόµα και όταν φυλάσσνται σωστά, σύµφωνα µε τις δεδµένες πρδιαγραφές. Για τ λόγ αυτό είναι περιρισµέν τ διάστηµα απθήκευσης και χρήσης. Απκλίνντας από αυτά τα στιχεία η διάρκεια χρήσης µπρεί να ριστεί ανάλγα µε τα εµπειρικά δεδµένα, ιδίως λαµβάνντας υπόψη την πιθανότητα επικινδυνότητας. Για σωληνώσεις και ενώσεις από εύκαµπτα πλαστικά απφασιστική σηµασία µπρεί να έχυν άλλες ενδεικτικές αξίες. Κίνδυνς µόλυνσης! Υγρά πυ εκτξεύνται µε υψηλή πίεση (υδραυλικό λάδι) µπρεί να εισχωρήσυν στ δέρµα και να πρκαλέσυν σβαρύς τραυµατισµύς! Σε περίπτωση τραυµατισµύ ειδπιήστε άµεσα γιατρό! Κατά την έρευνα για τν εντπισµό σηµείων διαρρής χρησιµπιήστε τα κατάλληλα βηθητικά µέσα, λόγω πιθανύ κινδύνυ σβαρύ τραυµατισµύ! 22 Cenius BAG

23 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Ηλεκτρική εγκατάσταση Κατά την εργασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση απσυνδέετε πάντα τη µπαταρία (τν αρνητικό πόλ)! Χρησιµπιήστε µόν τις πρβλεπόµενες ασφάλειες. Αν χρησιµπιηθύν πι δυνατές ασφάλειες καταστρέφεται η ηλεκτρική εγκατάσταση κίνδυνς πυρκαγιάς! Φρντίστε να συνδεθεί σωστά η µπαταρία πρώτα συνδέεται θετικός και στη συνέχεια αρνητικός πόλς! Κατά την απσύνδεση απσυνδέεται πρώτα αρνητικός και στη συνέχεια θετικός πόλς! Παρέχετε πάντα την απαραίτητη κάλυψη στ θετικό πόλ της µπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνς έκρηξης όταν δηµιυργηθεί βραχυκύκλωση στ πλαίσι! Κίνδυνς έκρηξης! Απφύγετε τυς σπινθήρες και τις ακάλυπτες φλόγες στην περιχή της µπαταρίας! Τ µηχάνηµα µπρεί να εξπλιστεί µε ηλεκτρνικύς παράγντες και εξαρτήµατα, των πίων η λειτυργία µπρεί να επηρεαστεί από ηλεκτρµαγνητικές εκπµπές άλλων συσκευών. Τέτιες επιρρές µπρεί να πρκαλέσυν τν κίνδυν σε άτµα, εφόσν δεν ακλυθύνται ι ακόλυθες υπδείξεις ασφαλείας. Σε περίπτωση εκ των υστέρων εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών και/ή άλλων συστατικών µερών τυ µηχανήµατς, πυ συνδένται µε τ δίκτυ διανµής, χρήστης φείλει να ελέγξει µε δική τυ ευθύνη εάν η εγκατάσταση πρκαλεί βλάβες στα ηλεκτρνικά συστήµατα τυ χήµατς ή σε άλλα συστατικά µέρη. Σιγυρευτείτε ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρνικά εξαρτήµατα πυ εγκαταστάθηκαν εκ των υστέρων εναρµνίζνται µε την δηγία ΕΜC 89/336EOK και φέρυν τ σήµα CE. Cenius BAG

24 Γενικές υπδείξεις ασφάλειας Συντήρηση, επισκευή και φρντίδα Οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και καθαρισµύ διεξάγνται µόν όταν έχει διακπεί η κίνηση όταν δεν λειτυργεί κινητήρας τυ τρακτέρ όταν έχει αφαιρεθεί τ κλειδί εκκίνησης όταν έχει αφαιρεθεί τ βύσµα τυ µηχανήµατς από τν ενσωµατωµέν ηλεκτρνικό υπλγιστή Ελέγχετε τακτικά τη σταθερή εφαρµγή παξιµαδιών και βιδών και σφίγγετε εάν κριθεί απαραίτητ! Ασφαλίστε τ ανυψωµέν µηχάνηµα/ τα ανυψωµένα µέρη τυ µηχανήµατς από ακύσι χαµήλωµα πριν να πρβείτε σε εργασίες συντήρησης, επισκευής και καθαρισµύ! Χρησιµπιήστε τα κατάλληλα εργαλεία και γάντια για να αντικαταστήσετε εργαλεία εργασίας µε κόψεις! ιαθέστε σωστά λάδια, γράσα και φίλτρα! Απσυνδέστε τ καλώδι από τη γεννήτρια και τη µπαταρία τυ τρακτέρ πριν να εκτελέσετε ηλεκτρικές εργασίες συγκόλλησης σε τρακτέρ και συνδεδεµένα µηχανήµατα! Τα ανταλλακτικά πρέπει να πληρύν τυλάχιστν τις πρκαθρισµένες τεχνικές πρδιαγραφές της AMAZONEN- WERKE! Αυτό είναι εγγυηµέν χρησιµπιώντας γνήσια ανταλλακτικά! 24 Cenius BAG

25 Φόρτωση και εκφόρτωση 3 Φόρτωση και εκφόρτωση Εικ. 2 Φόρτωση µε γερανό ανύψωσης: Τ Cenius 3001 διαθέτει 3 σηµεία ανύψωσης (Εικ. 2/1,2,3) για ιµάντες ανύψωσης! Πρσχή! Κατά την φόρτωση τυ µηχανήµατς µε γερανό ανύψωσης πρέπει να χρησιµπιύνται τα χαρακτηριστικά σηµεία υπδχής πυ πρβλέπνται για τυς ιµάντες! Η ελάχιστη αντχική έλξης κάθε ιµάντα πρέπει να ανέρχεται σε 1500 kg! Cenius BAG

26 Περιγραφή πρϊόντς 4 Περιγραφή πρϊόντς Στ κεφάλαι αυτό παρυσιάζεται µία εκτεταµένη σύνψη της δµής τυ µηχανήµατς παρυσιάζνται ι νµασίες των µεµνωµένων δµικών µάδων και των εξαρτηµάτων ρύθµισης. ιαβάστε αυτό τ κεφάλαι όσ τ δυνατόν πι κντά στ µηχάνηµα. Ετσι θα κατατπιστείτε µε τν καλύτερ δυνατό τρόπ. Τ µηχάνηµα απτελείται από τις κύριες δµικές µάδες: Πλαίσια µε πεδί τριών σειρών λεπίδων και κίλυς δίσκυς Σκαλιστικό κύλινδρ πρετιµασίας σπρκλίνης / κύλινδρς κλωβύ 4.1 Σύνψη Δμικές μάδες Εικ. 3 (1) Ανύψωση τριών σηµείων (2) Πλαίσι (3) Πεδί τριών σειρών λεπίδων (4) Υνία (5) ιάταξη δύ σειρών κίλων δίσκων (6) Απσπώµενς πλευρικός δίσκς (7) Κύλινδρς συνεχύς λειτυργίας (8) Θέσεις σύνδεσης για πίρυς έκκεντρων για τη ρύθµιση βάθυς εργασίας 26 Cenius BAG

27 Περιγραφή πρϊόντς 4.2 Τεχνικός εξπλισμός κυκλφρίας Εικ. 4/... (1) 2 πίσω φώτα (2) 2 φώτα πέδησης (3) 2 δείκτες κατεύθυνσης (απαραίτητι όταν καλύπτεται δείκτης κατεύθυνσης τυ τρακτέρ) (4) 2 ερυθρί ανακλαστήρες (5) 2 πίσω πρειδπιητικές πινακίδες Εικ. 5/... (1) 2 µπρστινές πρειδπιητικές πινακίδες (2) 2 µπρστινά φώτα θέσης Εικ. 4 Εικ. 6/... (1) 4 πλευρικί ανακλαστήρες Εικ. 5 Εικ. 6 Cenius BAG

28 Περιγραφή πρϊόντς 4.3 Χρήση σύμφωνα με τις πρδιαγραφές Τ Cenius 3001 ως δισκφόρ άρτρ πρβλέπεται µόν για τη συνηθισµένη εφαρµγή τυ για επεξεργασία τυ εδάφυς. Συνδέεται µέσω τυ ανώτερυ και τυ κατώτερυ βραχίνα σε τρακτέρ και ελέγχεται µέσω ενός χειριστή. Μπρείτε να δηγήσετε σε πλαγιές ριζόντια Κατεύθυνση πρς τα αριστερά 20 % Κατεύθυνση πρς τα δεξιά 20 % κάθετα ανηφρικά 20 % κατηφρικά 20 % Τ Cenius 3001 σπέσιαλ θα πρέπει να εφαρµόζεται µε τρακτέρ µέγιστης απόδσης 120 kw (160 PS). Στη σωστή χρήση περιλαµβάννται επιπλέν: Η τήρηση όλων των υπδείξεων αυτύ τυ εγχειριδίυ Η τήρηση των εργασιών ελέγχυ και συντήρησης. Η απκλειστική χρήση γνήσιων ανταλλακτικών AMAZONE. Οπιαδήπτε άλλη χρήση από αυτή πυ αναφέρεται παραπάνω απαγρεύεται και θεωρείται ως µη ρθή. Για φθρές πυ πρκύπτυν από µη ρθή χρήση την απκλειστική ευθύνη φέρει χειριστής, Η εταιρεία AMAZONEN-WERKE δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη. 28 Cenius BAG

29 Περιγραφή πρϊόντς 4.4 Ζώνες κινδύνυ Στις ζώνες κινδύνυ τυ µηχανήµατς υφίστανται µόνιµι, πρσωρινί ή απρσδόκητι κίνδυνι. Οι ζώνες αυτές επισηµαίννται µε πρειδπιητικές ενδείξεις πυ πρειδπιύν σχετικά µε λιπύς κινδύνυς, ι πίι δεν µπρύν να αντιµετωπιστύν δµικά. Εδώ ισχύυν ειδικί κανόνες ασφαλείας. Για τ θέµα αυτό βλέπε τ κεφάλαι «Γενικές υπδείξεις ασφαλείας», σελ. 14. Ζώνες κινδύνυ υπάρχυν: Μεταξύ τρακτέρ και µηχανήµατς, ιδίως κατά τη σύνδεση/ απσύνδεση µηχανήµατς Στην περιχή κινύµενων εξαρτηµάτων Κάτω από ανυψωµένα, µη ασφαλισµένα µηχανήµατα και εξαρτήµατα 4.5 Συμμόρφωση με καννισμύς Ονµασία δηγίας/ καννισµύ Τ µηχάνηµα ανταπκρίνεται σε: Οδηγίας 98/37/ΕΚ περί µηχανηµάτων Οδηγίας ΕMC 89/336/ΕΟΚ Cenius BAG

30 Περιγραφή πρϊόντς 4.6 Ετικέτα χαρακτηριστικών και σήμα CE Η ετικέτα χαρακτηριστικών (Εικ. 7/1) καθώς και τ σήµα CE (Εικ. 7/2) βρίσκνται στ πλαίσι. Στην ετικέτα χαρακτηριστικών αναφέρνται: Αρ. αναγνώρισης µηχανήµατς: Τύπς Ετς κατασκευής: Εργστάσι: Επιτρ. συνλικό βάρς kg Οι ακόλυθες εικόνες δείχνυν τη διάταξη της ετικέτας χαρακτηριστικών και τυ σήµατς CE. Εικ. 7 Τ σήµα CE πυ φέρει τ µηχάνηµα υπδεικνύει την τήρηση των πρδιαγραφών πυ θέτει η σχετική δηγία της ΕΕ! Εικ. 8 Εικ Cenius BAG

31 Περιγραφή πρϊόντς 4.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Cenius 3001 σπέσιαλ σύπερ Πλάτς εργασίας [m] 3 Αριθµός σειρών λεπίδων Απόσταση διάκενυ Αριθµός σειρών δίσκων [Τεµ.] 3 [mm] 230 [Τεµ.] 2 ιάµετρς δίσκυ [mm] 460 Ταχύτητα εργασίας [χλµ./ ώρα] Πλάτς µεταφράς [m] 3 Συνλικό µήκς [m] 3,75 Συνλικό βάρς µε σκαλιστικό κύλινδρ πρετιµασίας σπρκλίνης µε κύλινδρ κλωβύ Κατηγρία τπθέτησης Απόσταση κέντρυ βάρυς (d) [kg] [kg] II [mm] 1900 Cenius BAG

32 Περιγραφή πρϊόντς 4.8 Απαραίτητς εξπλισμός τρακτέρ Τ τρακτέρ πρέπει να ανταπκρίνεται στις πρδιαγραφές απόδσης και να είναι εξπλισµέν µε τις κατάλληλες ηλεκτρικές, υδραυλικές συνδέσεις και συνδέσεις πέδησης για τ σύστηµα πέδησης για να είναι δυνατή η χρήση τυ µηχανήµατς. Απόδση κινητήρα τρακτέρ Cenius 3001 από 90 kw (120 PS) Ηλεκτρικό σύστηµα Τάση µπαταρίας: 12 V (Volt) Ρευµατδότης φωτισµύ: 7-πλικός 4.9 Στιχεία για την δημιυργία θρύβων Τα επίπεδα εκπµπής πυ αφρύν στ χώρ εργασίας (στάθµη ηχητικής πίεσης) φτάνυν στα 74 db(a), όπως µετρήθηκαν εν ώρα λειτυργίας σε κλειστή καµπίνα στ αυτί τυ δηγύ τρακτέρ. Συσκευή µέτρησης: OPTAC SLM 5. Τ ύψς της στάθµης ηχητικής πίεσης εξαρτάται υσιαστικά από τ χρησιµπιύµεν όχηµα. 32 Cenius BAG

33 µή και λειτυργία 5 Δμή και λειτυργία Τ παρακάτω κεφάλαι σας πληρφρεί σχετικά µε τη δµή τυ µηχανήµατς και τη λειτυργία των επιµέρυς εξαρτηµάτων. Εικ. 10 Τ δισκφόρ άρτρ Cenius 3001 είναι κατάλληλ για επεξεργασία καλαµών µη αναστρεφόµενη επεξεργασία τυ εδάφυς πρετιµασία σπρκλίνης Τ Cenius είναι εξπλισµέν µε πλάτς εργασίας 3 m και µε ένα συµπαγές πλαίσι τπθέτησης σε τρακτέρ 3 σηµείων. Απτελείται από ένα πεδί τριών σειρών λεπίδων µε ελατηριωτές λεπίδες, ι πίες µπρύν να εξπλιστύν µε διάφρα υνία. έναν εξπλισµό δύ σειρών κίλων δίσκων. έναν κύλινδρ συνεχύς λειτυργίας. Cenius 3001 σύπερ για εξαιρετικά δύσκλες συνθήκες πετρώδες έδαφς υψηλές απδόσεις τρακτέρ. Cenius 3001 σπέσιαλ για µαλό και πλατύ έδαφς χωρίς πέτρες τρακτέρ έως 160 PS! Cenius BAG

34 µή και λειτυργία 5.1 Λεπίδες Τ πεδί τριών σειρών λεπίδων µε ελατηριωτές λεπίδες από ατσάλι είναι τπθετηµέν στ πλαίσι. Η απόσταση διάκενυ ανέρχεται σε 23 cm και διασφαλίζει την µιόµρφη επεξεργασία. Τετραγωνικές ατσάλινες λεπίδες (Εικ. 11/1) Εξπλισµός σε Cenius 3001 σπέσιαλ. Εικ. 11 Κυκλικές ατσάλινες λεπίδες (Εικ. 12/1) Εξπλισµός σε Cenius 3001 σύπερ. Ρύθµιση βάθυς λεπίδων Η δήγηση σε βάθς τυ υνίυ πραγµατπιείται µε τη βήθεια τυ κυλίνδρυ. Η ρύθµιση βάθυς πραγµατπιείται τπθετώντας τ τετράγων πίρ έκκεντρυ AMAZONE (Εικ. 13/1) πάνω από τ βραχίνα στήριξης. Εικ. 12 Εικ Cenius BAG

35 µή και λειτυργία 5.2 Υνία Ελικειδές υνί (75 mm) (Εικ. 14/1,2) Εφαρµγή σε µέσ πάχς φυτικής γης, καλή ανάµιξη ργανικής µάζας (εξπλισµός σειράς). Περιµετρικό υνί για ελικειδές υνί (Εικ. 14/3,4) Υνί στελέχυς σίτυ (Εικ. 14/5) Εφαρµγή σε µικρά βάθή εργασίας, καλή ανάµιξη. Καννικό υνί (50mm) (Εικ. 14/6) Εφαρµγή σε σκάλισµα πάχυς φυτικής γης. Σε περίπτωση σκαλίσµατς σε βάθς τα χωµάτινα κµµάτια παραµένυν στ κάτω µέρς. Εικ. 14 Υνί Clip on µε άκρες υνίυ µε δυνατότητα αντικατάστασης ως καννικό υνί (Εικ. 15/1) ως υνί στελέχυς σίτυ (Εικ. 15/2) ως πλατύ υνί (Εικ. 15/3,4) Εικ. 15 Cenius BAG

36 µή και λειτυργία 5.3 Κίλς δίσκς Κίλς δίσκς Η διάταξη διπλής σειράς κίλων δίσκων χρησιµεύει ως πλανητικό στιχεί. Οι δίσκι αναµειγνύυν, θρυµµατίζυν και ισπεδώνυν τ έδαφς. Η έδραση τυ κίλυ δίσκυ απτελείται από ένα διαγώνι ρυλεµάν δύ σειρών µε στεγανπιητικό λείυ δακτυλίυ και πή λαδιύ και δεν χρειάζεται λίπανση. Οι δίσκι είναι εξπλισµένι µε µία ασφάλεια υπερφόρτωσης µέσω ελαστικών στιχείων ελατηρίων. Μετά από υπέρβαση ενός εµπδίυ ι δίσκι επανέρχνται στη θέση εργασία µε τη βήθεια των ελαστικών στιχείων ελατηρίων. Εικ. 16 Ρύθµιση βάθυς δίσκυ Τ βάθς εργασίας της µνάδας δίσκυ ρίζεται από τν κύλινδρ ανεξάρτητα από τ κύρι πλαίσι. Η ρύθµιση βάθυς πραγµατπιείται τπθετώντας τ τετράγων πίρ έκκεντρυ AMAZONE (Εικ. 17/1). Εικ Cenius BAG

37 µή και λειτυργία 5.4 Πλευρικός δίσκς Οι απσπώµενι πλευρικί δίσκι πρετιµάζυν ένα επίπεδ έδαφς χωρίς πλευρικές ψάθες. Σπρώξτε εντελώς πρς τα µέσα, βγάλτε και ασφαλίστε και τυς δύ πλευρικύς δίσκυς κατά τη µεταφρά (Εικ. 18). Για την καλύτερη εφαρµγή ι δίσκι µπρύν να τπθετηθύν σε διάφρες πές (Εικ. 19). Για την καλύτερη πρόσβαση των πλευρικών δίσκων στα εξγκώµατα εδάφυς µπρύν αυτί να τπθετηθύν πίσω αριστερά ακόµα και στη µπρστινή σειρά δίσκων. Εικ. 18 Πρσχή! Για µεταφρές συναρµλγήστε ξανά πίσω και ωθήστε τυς πλευρικύ δίσκυς! Ρυθµιζόµενι πλευρικί δίσκι Οι ρυθµιζόµενι πλευρικί δίσκι (Εικ. 20) (πραιρετικά) ρυθµίζνται σε ότι αφρά στ µήκς και στρέφντάς τυς είναι δυνατή η πρσαρµγή της γωνίας. Εικ. 19 Εικ. 20 Cenius BAG

38 µή και λειτυργία 5.5 Κύλινδρι Κύλινδρς (Εικ. 21/1) µε ρυθµιζόµενη ξέστρα (Εικ. 22) Ο κύλινδρς πιάνει τ έδαφς σε λωρίδες και ισπεδώνει τις ανισόπεδες επιφάνειες. Εικ. 21 Κύλινδρς µε παράλληλυς πήχεις Ο κύλινδρς µε παράλληλυς πήχεις για µικρότερη διαδικασία συµπίεσης εδάφυς. Εικ. 22 Εικ Ξύστρα Η ξύστρα (Εικ. 24/1) (πραιρετικά) χρησιµεύει στ θρυµµατισµό και την ισπέδωση τυ εδάφυς. Εικ Cenius BAG

39 Θέση σε λειτυργία 6 Θέση σε λειτυργία Στ κεφάλαι αυτό θα βρείτε πληρφρίες σχετικά µε τη λειτυργία τυ µηχανήµατς. Κίνδυνς! Πριν να θέσετε σε λειτυργία τ µηχάνηµα πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανήσει τις δηγίες λειτυργίας. ώστε πρσχή στ κεφάλαι «Υπδείξεις εργασίας πρς τ χειριστή από τη σελίδα 19 για Σύνδεση και απσύνδεση µηχανήµατς Μεταφρά τυ µηχανήµατς Εφαρµγή τυ µηχανήµατς Ελέγχετε πάντα την επαρκή ικανότητα τυ συστήµατς διεύθυνσης και πέδησης τυ τρακτέρ Οπυ αυτό χρειαστεί, χρησιµπιήστε έρµα! Κατά τη σύνδεση µηχανηµάτων στ εµπρόσθι και/ή τ πίσω µέρς τρακτέρ δεν πρέπει να υπερβαίνετε τ επιτρεπόµεν συνλικό βάρς τυ τρακτέρ τ επιτρεπόµεν αξνικό φρτί τυ τρακτέρ την επιτρεπόµενη φέρυσα ικανότητα των ελαστικών τυ τρακτέρ. Πριν να θέσετε σε λειτυργία τ συνδυασµό τρακτέρ/µηχάνηµα πρέπει να γνωρίζεται τις πραγµατικές τιµές τόσ όταν τι µηχάνηµα φέρει φρτί όσ και όταν είναι κενό, για: τ συνλικό βάρς τυ τρακτέρ τ αξνικό φρτί τυ τρακτέρ τη φέρυσα ικανότητα των ελαστικών την ελάχιστη εφαρµγή έρµατς (µέσω υπλγισµύ ή µέσω ζυγίσµατς τυ συνδυασµύ τρακτέρ-µηχανήµατς) Για τ λόγ αυτό βλ. Κεφάλαι «Υπλγισµός των πραγµατικών τιµών για τ συνλικό βάρς τυ τρακτέρ, τυ αξνικύ φρτίυ και της φέρυσας ικανότητας των ελαστικών, καθώς και της απαιτύµενης ελάχιστης εφαρµγής έρµατς» σελίδα 43. Τ τρακτέρ πρέπει να εξασφαλίζει την πρβλεπόµενη απόσταση πέδησης για τ συνδυασµό τρακτέρ- µηχανήµατς. Τρακτέρ και µηχάνηµα πρέπει να ανταπκρίννται στις διατάξεις των εθνικών κανόνων δικης κυκλφρίας. Ο κάτχς όπως και δηγός τυ χήµατς είναι υπεύθυνι για την τήρηση των νµικών διατάξεων των εθνικών κανόνων δικής κυκλφρίας. Ελέγξτε τ µέγιστ φρτί τυ συνδεδεµένυ/αναρτηµένυ µηχανήµατς και τ επιτρεπόµεν βάρς ανά άξνα και στήριγµα τυ τρακτέρ! Εάν κριθεί απαραίτητ, δηγείστε µόν µε µισγεµάτ ντεπόζιτ καυσίµων. Cenius BAG

40 Θέση σε λειτυργία Πριν από τη µεταφρά ασφαλίστε τ µχλό χειρισµύ της υδραυλικής θέσης ανάρτησης τριών σηµείων για την απφυγή ακύσιας µετατόπισης τυ συνδεδεµένυ ή αναρτηµένυ µηχανήµατς! 40 Cenius BAG

41 Θέση σε λειτυργία 6.1 Πρώτη θέση σε λειτυργία τυ μηχανήματς Υπλγισµός των πραγµατικών τιµών για τ συνλικό βάρς τυ τρακτέρ, τυ αξνικύ φρτίυ και της φέρυσας ικανότητας των ελαστικών, καθώς και της απαιτύµενης ελάχιστης εφαρµγής έρµατς Απαραίτητα στιχεία για τν υπλγισµό Εικ. 25 T L [kg] Καθαρό βάρς τρακτέρ T V [kg] Μπρστινό αξνικό φρτί κενύ τρακτέρ T H [kg] Πίσω αξνικό φρτί κενύ τρακτέρ G H [kg] Συνλικό βάρς πίσω µέρυς-µηχανήµατς ή βάρς πίσω µέρυς G V [kg] Συνλικό βάρς εµπρόσθιυ µέρυς- µηχανήµατς ή βάρς εµπρόσθιυ µέρυς Βλ. Οδηγίες λειτυργίας τρακτέρ ή άδεια κυκλφρίας τυ χήµατς βλ. τεχνικές πρδιαγραφές για µηχάνηµα ή βάρς πίσω µέρυς βλ. τεχνικές πρδιαγραφές για µηχάνηµα ή βάρς εµπρόσθιυ µέρυς a [m] Απόσταση µεταξύ κέντρυ βάρυς Βλ. τεχνικές πρδιαγραφές τρακτέρ και εµπρόσθιυ µέρυς-µηχανήµατς ή βάρυς εµπρόσθιυ µέρυς-µηχανήµατς ή εµπρόσθιυ µέρυς και µέσης εµπρόσθιυ ά εµπρόσθι βάρς ή µετρήστε ξνα (άθρισµα a 1 + a 2 ) a 1 [m] Απόσταση µέσης εµπρόσθιυ άξνα έως µέση σύνδεσης κατώτερυ βραχίνα a 2 [m] Απόσταση µέσης σηµείυ σύνδεσης κατώτερυ βραχίνα έως κέντρ βάρυς εµπρόσθιυ µέρυς-µηχανήµατς ή βάρς εµπρόσθιυ µέρυς (Απόσταση κέντρυ βάρυς) Βλ. Οδηγίες λειτυργίας τρακτέρ ή µετρήστε βλ. τεχνικές πρδιαγραφές για εµπρόσθι µέρς-µηχανήµατς ή βάρς εµπρόσθιυ µέρυς ή µετρήστε b [m] Μεταξόνι τυ τρακτέρ Βλ. Οδηγίες λειτυργίας τρακτέρ ή άδεια κυκλφρίας ή µετρήστε c [m] Απόσταση µεταξύ µέσης πίσω άξνα και µέσης σύνδεσης κατώτερυ βραχίνα d [m] Απόσταση µεταξύ µέσης σηµείυ σύνδεσης κατώτερυ βραχίνα και κέντρυ βάρυς πίσω µέρυς-µηχανήµατς ή βάρς πίσω µέρυς (Απόσταση κέντρυ βάρυς) Βλ. Οδηγίες λειτυργίας τρακτέρ ή άδεια κυκλφρίας ή µετρήστε Βλ. τεχνικές πρδιαγραφές µηχανήµατς Cenius BAG

42 Θέση σε λειτυργία Υπλγισµός της ελάχιστης απαιτύµενης εφαρµγής έρµατς στ εµπρόσθι µέρς Gv min τυ τρακτέρ για την εγγυηµένη λειτυργία τυ συστήµατς διεύθυνσης G V min G = H ( c + d) T b + 0,2 T b V L a + b Καταχωρήστε στν (κάτω) πίνακα την αριθµητική τιµή για την υπλγισθείσα ελάχιστη εφαρµγή έρµατς G V min πυ απαιτείται στ εµπρόσθι µέρς τυ τρακτέρ (σελίδα 45) Υπλγισµός πραγµατικύ φρτίυ τυ µπρστινύ άξνα τυ τρακτέρ Tv tat T V tat G = V ( a + b) + T b G ( c + d) V H b Καταχωρήστε στν (κάτω) πίνακα την αριθµητική τιµή για τ υπλγισµέν πραγµατικό φρτί µπρστινύ άξνα και τ επιτρεπόµεν φρτί µπρστινύ άξνα τυ τρακτέρ (σελίδα 45) Υπλγισµός τυ πραγµατικύ συνλικύ βάρυς τυ συνδυασµύ τρακτέρ και µηχανήµατς G = G + T + G tat V L H Καταχωρήστε στν (κάτω) πίνακα την αριθµητική τιµή για τ υπλγισµέν πραγµατικό συνλικό φρτί και τ επιτρεπόµεν συνλικό φρτί τυ τρακτέρ όπως ρίζεται στις δηγίες λειτυργίας (σελίδα 45) Υπλγισµός πραγµατικύ φρτίυ τυ πίσω άξνα τυ τρακτέρ T H tat T H tat = G tat T V tat Καταχωρήστε στν (κάτω) πίνακα την αριθµητική τιµή για τ υπλγισµέν πραγµατικό φρτί πίσω άξνα και τ επιτρεπόµεν φρτί πίσω άξνα τυ τρακτέρ όπως ρίζεται στις δηγίες λειτυργίας τυ (σελίδα 45) Φέρυσα ικανότητα ελαστικών τυ τρακτέρ Καταχωρήστε τη διπλή τιµή (δύ ελαστικά) της επιτρεπόµενης φέρυσας ικανότητας ελαστικών (βλέπε π.χ. έγγραφα τυ κατασκευαστή ελαστικών) στν πίνακα (σελίδα 45). 42 Cenius BAG

43 Θέση σε λειτυργία Πίνακας Πραγµατική τιµή σύµφωνα µε υπλγισµό Επιτρεπόµενη τιµή σύµφωνα µε τις δηγίες λειτυργίας τυ τρακτέρ ιπλάσια επιτρεπόµενη φέρυσα ικανότητα ελαστικών (δύ ελαστικών) Ελάχιστη εφαρµγή έρµατςεµπρόσθι/πίσω µέρς / kg Συνλικό βάρς kg kg -- Φρτί µπρστινύ άξνα kg kg kg Φρτί πίσω άξνα kg kg kg Υπόδειξη! ιαβάστε από την άδεια κυκλφρίας τυ τρακτέρ σας τις επιτρεπόµενες τιµές για τ συνλικό βάρς, τ φρτί ανά άξνα και την φέρυσα ικανότητα των ελαστικών τυ τρακτέρ. Κίνδυνς! Οι παραγµατικές υπλγισµένες τιµές πρέπει να είναι µικρότερες ή ισες ( ) των επιτρεπόµενων! Απαγρεύεται η σύνδεση τυ µηχανήµατς στ τρακτέρ πυ ελήφθη υπόψη για τν υπλγισµό, όταν ακόµα και µία από τις πραγµατικές υπλγισθείσες τιµές είναι µεγαλύτερη από την επιτρεπόµενη δεν έχει εφαρµστεί τ πρβλεπόµεν έρµα στ εµπρόσθι µέρς (σε περίπτωση πυ αυτό είναι απαραίτητ) (G V min ). Cenius BAG

44 Θέση σε λειτυργία Σηµαντικό! Εφαρµόστε έρµα στ τρακτέρ σας στ εµπρόσθι ή τ πίσω µέρς, όταν τ φρτί ανά άξνα έχει ξεπεραστεί µόν σε έναν από αυτύς. Ειδικές περιπτώσεις: Σε περίπτωση πυ δεν µπρείτε να επιτύχετε την απαιτύµενη ελάχιστη ισρρόπηση στ εµπρόσθι µέρς (G V min ) µε τ βάρς τυ εµπρόσθιυ µέρυς τυ µηχανήµατς(g V ), πρέπει να εφαρµόσετε πρόσθετ έρµα στ εµπρόσθι µέρς! Σε περίπτωση πυ δεν µπρείτε να επιτύχετε την απαιτύµενη ελάχιστη ισρρόπηση στ πίσω µέρς (G H min ) µε τ βάρς τυ πίσω µέρυς τυ µηχανήµατς(g H ), πρέπει να εφαρµόσετε πρόσθετ έρµα στ πίσω µέρς! 44 Cenius BAG

45 7 Σύνδεση και απσύνδεση τυ μηχανήματς Σύνδεση και απσύνδεση τυ µηχανήµατς Κίνδυνς! Μπρείτε να συνδέσετε και να µεταφέρετε τ µηχάνηµα µε τρακτέρ, µόν όταν τ τρακτέρ ανταπκρίνεται στις πρϋπθέσεις απόδσης! Οταν συνδέετε τ µηχάνηµα µε την υδραυλική θέση ανάρτησης τριών σηµείων πρέπει πωσδήπτε να ταιριάζυν ι κατηγρίες κατασκευής τυ τρακτέρ και τυ µηχανήµατς! Οταν συνδέετε τ τρακτέρ µε τ µηχάνηµα χρησιµπιήστε σωστα τις πρβλεπόµενες διατάξεις! Απαγρεύεται η παρυσία ατόµων ανάµεσα στ πρς σύνδεση µηχάνηµα και τ τρακτέρ, όταν τ δεύτερ πρσεγγίζε τ πρώτ! Τα άτµα πυ παρευρίσκνται για να βηθήσυν τη διαδικασία µπρύν µόν να δίνυν υπδείξεις και µόν όταν ακινητπιηθύν τ τρακτέρ και τ µηχάνηµα να πρχωρήσυν στ ενδιάµεσ διάστηµα µεταξύ τρακτέρ και µηχανήµατς. Για τη σύνδεση και απσύνδεση µηχανηµάτων πρσέξτε τ κεφ. «Υπδείξεις ασφαλείας πρς τ χειριστή», σελίδα 19. Κίνδυνς! Απαιτείται ιδιαίτερη πρσχή κατά τη σύνδεση και απσύνδεση µηχανηµάτων στ/από τ τρακτέρ! Τπθετήστε τις διατάξεις στήριξης στην εκάσττε κατάλληλη θέση κατά τη σύνδεση και απσύνδεση (σταθερή ασφάλεια)! Πρσέξτε τ µέγιστ φρτί στήριξης τυ τρακτέρ! Οι κατώτερι βραχίνες της υδραυλικής θέσης ανάρτησης τριών σηµείων πρέπει να είναι εξπλισµένι µε σταθερπιητικά αντιστηρίγµατα ή αλυσίδες. Στηρίξτε τν κατώτερ βραχίνα τυ τρακτέρ για να εµπδίσετε την ανεξέλεγκτη µετατόπιση τυ µηχανήµατς! Υπόδειξη! Τ Cenius πρβλέπεται για την ανύψωση τριών σηµείων της κατηγρίας II. Cenius BAG

46 Σύνδεση και απσύνδεση τυ µηχανήµατς 7.1 Σύνδεση Τπθετήστε τυς κατώτερυς βραχίνες τυ τρακτέρ (Εικ. 25/1) µε τη βήθεια των ανάλγων πίρων (Εικ. 25/2) στα κατώτερα σηµεία σύνδεσης τυ µηχανήµατς και ασφαλίστε τυς µε αυτασφαλιζόµεν κχλία. Τπθετήστε τν πάνω βραχίνα τυ τρακτέρ (Εικ. 25/3) µε τη βήθεια των ανάλγων πίρων (Εικ. 25/4) στ ανώτερ σηµεί σύνδεσης τυ µηχανήµατς και ασφαλίστε τ µε αυτασφαλιζόµεν κχλία. Ανυψώστε τ µηχάνηµα έως ότυ αυτό βρεθεί σε ριζόντια θέση, δηλ. όταν τ πλαίσι βρίσκεται σε παράλληλη θέση ως πρς τ έδαφς. Εικ Σύστηµα φωτισµύ Συνδέστε τ καλώδι ρεύµατς τυ συστήµατς φωτισµύ µε τ τρακτερ. Πρσχή! Ελέγξτε τ φλας, τα φώτα και τ φως πέδησης! 7.2 Απσύνδεση Χαµηλώστε τ µηχάνηµα. Υπόδειξη! Πριν από την εναπόθεση τυ µηχανήµατς στρώστε υπστρώµατα κάτω από τα υνία/ δίσκυς. Σε περίπτωση µακρόχρνων περιόδων αχρηστίας σας πρτείνυµε να εξπλίζετε τα εργαλεία µε αντιδιαβρωτική επίστρωση. Σηµαντικό! Πριν από την απσύνδεση της σβάρνας βεβαιωθείτε ότι τα σηµεία σύνδεσης (πάνω και κάτω βραχίνας) έχυν λυθεί. 46 Cenius BAG

47 Ρυθµίσεις 8 Ρυθμίσεις 8.1 Βάθς εργασίας Πρειδπίηση! Η συσκευή είναι ανυψωµένη και έχει ασφαλιστεί έναντι ακύσιυ χαµηλώµατς! Για να καταστεί δυνατή η ρύθµιση βάθυς τόσ τα υνία (λεπίδες) όσ και ι δίσκι στη συσκευή µπρύν να ρυθµιστύν µεµνωµένα. Μετατπίζντας και/ή στρέφντας τ τετράγων πίρυ έκκεντρυ (Εικ. 27) είναι δυνατή η βαθµιαία ρύθµιση ύψυς τυ βάθυς εργασίας. Μετά από την µετατόπιση τυ πίρυ έκκεντρυ σε πή εφαρµγής είτε πρς τα πάνω ή πρς τα κάτω (Εικ. 27) αλλάζει τ βάθς εργασίας των λεπίδων ή των δίσκων σε τπθετηµένη συσκευή. Μεγάλ βάθς εργασίας Μικρό βάθς εργασίας Η ρύθµιση ακριβείας τυ βάθυς εργασία πραγµατπιείται στρέφντας τν πίρ έκκεντρυ (Εικ. 28) από τη θέση 1 στη θέση 4. Εικ Λύστε τν αυτασφαλιζόµεν κχλία. 2. Τπθετήστε σε ψηλότερη/ χαµηλότερη θέση τν πίρ έκκεντρυ και/ή στρέψτε τν (Θέση 1-4). 3. Σφίξτε ξανά τν αυτασφαλιζόµεν κχλία (Εικ. 29/1). Κίνδυνς! Κίνδυνς σύνθλιψης ανάµεσα σε πίρ έκκεντρυ και βραχιόνων στήριξης! Εικ. 28 Εικ. 29 Cenius BAG

Εγχειρίδιο χειρισμού. Special Super Special

Εγχειρίδιο χειρισμού. Special Super Special Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 i Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής εδάφυς Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 i Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 i Special Super Special MG5183 BAG0080.7

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής εδάφυς Cenius Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Special Super MG5414 BAG0144.2 05.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμύ az KE 253 Special KE 303 Special Σβωλκόπτης MG 2488 BAG0011.3 02.08 Τυπωμέν στη Γερμανία Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής Cenius 4003-2 Super Cenius 4003-2 Special MG5977 BAG0161.1 05.17 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά

Διαβάστε περισσότερα

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG2826 BAG0038.2 09.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H Οδηγίες χειρισμύ az E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H 750 Διανμέας πλλαπλών χρήσεων MG3959 BAG0084.6 09.15 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. ZA-M Profis Hydro. Λιπασματοδιανομέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης

Οδηγίες χειρισμού. ZA-M Profis Hydro. Λιπασματοδιανομέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M Profis Hydro Λιπασματδιανμέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης MG3558 BAG0040.7 09.13 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az 3001 3501 4001 Catros / Catros + 4001-2 5001-2 6001-2 Δισκκαλλιεργητής Kompakt 4002-2 5002-2 6002-2 MG3586 BAG0053.13 01.17 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ AMAZONE Catros 2503 Special Catros + 2503 Special Catros 3003 Special Catros + 3003 Special Catros 3503 Special Catros + 3503 Special Catros 4003 Special Catros + 4003 Special Δισκκαλλιεργητής

Διαβάστε περισσότερα

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Φερόμεν ψεκαστικό MG2015 BAG0012.1 09.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Φερόμεν ψεκαστικό MG3178 BAG0012.9 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. UG 2200 Super UG 3000 Super. UG 2200 Special UG 3000 Special. Φερόμενο ψεκαστικό

Οδηγίες χειρισμού. UG 2200 Super UG 3000 Super. UG 2200 Special UG 3000 Special. Φερόμενο ψεκαστικό Οδηγίες χειρισμύ AMAz UG 2200 Super UG 3000 Super UG 2200 Special UG 3000 Special Φερόμεν ψεκαστικό MG4788 BAG0021.12 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας

Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG 1816 BAG0038.0 11.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 Φερόμεν ψεκαστικό MG 1733 BAG0012.0 07.05 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής οχήματος AMATRON + ZA-M

Υπολογιστής οχήματος AMATRON + ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az Υπλγιστής χήματς AMATRON + ZA-M MG 2391 BAG0063.0 03.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό AMABUS και λαβή πλλαπλών λειτυργιών πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT MG5255 BAG0120.2 07.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδι λειτυργίας AMAz Λγισμικό ISOBUS για ψεκαστικά Λαβή πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Πίνακας χειρισμύ τμημάτων ράμπας AMACLICK MG5488 BAG0104.7 10.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό ISOBUS για

Λογισμικό ISOBUS για Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό ISOBUS για ZA-V MG5462 BAG0134.7 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: //7 ΘΕΜΑ ( μνάδες) Οι τιμές των αντιστάσεων και τυ κυκλώματς τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δική σας ασφάλεια

Για τη δική σας ασφάλεια Για τη δική σας ασφάλεια Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα τ γράμμα πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Αν δείκτης διάθλασης ενός πτικύ υλικύ μέσυ είναι n= 4 3 ακτινβλία

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001, 3501, 4001 Catros 4001-2, 5001-2, 6001-2 Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 2538 BAG0053.1 05.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001-T Catros 4001-T Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 1998 BAG0036.1 04.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Τ ξέρατε ότι... με έναν αφυγραντήρα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Τετάρτη 5 Νεμρίυ 014 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Β Β1. Ένα κινητό διέρχεται τη χρνική στιγμή to=0 από τη θέση xo=0 ενός πρσανατλισμένυ άξνα Οx, κινύμεν κατά μήκς τυ

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

071055_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS X1/2CE - GAS X2/2CE - GAS X3/2CE - GAS X4/2CE - GAS X5/2CE

071055_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS X1/2CE - GAS X2/2CE - GAS X3/2CE - GAS X4/2CE - GAS X5/2CE 07_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GA X/CE GA X/CE GA X/CE GA X/CE GA X/CE ΤΥΠΟΣ : GA X/CE GA X/CE GA X/CE X/CE X/CE 07_C 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά τύπς GA X/CEX/CEX/CEX/CE...

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. -- 275 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Ν. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίυ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1031131/389/Δ.Τ. & Ε.Φ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1076 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς.

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς. ΑΑΝΤΉΣΕΙΣ ΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 009 Επιμέλεια: Νεκτάρις ρωτπαπάς 1. Σωστή απάντηση είναι η γ. ΘΕΜΑ 1. Σωστή απάντηση είναι η α. Σχόλι: Σε μια απλή αρμνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Εισαγωγή Ρεύµατα βρόχων ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η µέθδς ρευµάτων βρόχων για την επίλυση κυκλωµάτων (ή δικτύων) είναι υσιαστικά εφαρµγή τυ νόµυ τάσεων τυ Kirchhff µε κατάλληλη εκλγή κλειστών βρόχων ρεύµατς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids)

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Plarids) Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 69 94677 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 4. Πόλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI)) P6_TA(2009)0034 Άγρια φύση στην Ευρώπη Ψήφισµα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 3ης Φεβρυαρίυ 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/220(INI)) Τ Ευρωπαϊκό Κινβύλι, έχντας υπόψη την δηγία 79/409/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

20 του του του (1) του (1) του 1997.

20 του του του (1) του (1) του 1997. Ε.Ε. Παρ. III(I) 249 Κ.Δ.Π. 568/200 Αρ. 75,.7.200 Αριθμός 568 Ο ΠΕΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΟΤΟΕΚΦΟΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 29 Διάταγμα με βάση τ άρθρ (2). Η Αρχή Λιμένων Κύπρυ, με βάση τις εξυσίες πυ απρρέυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 717/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3901 της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 717 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα)

Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Επεξήγηση των προειδοποιητικών σημάτων (Εικονογράμματα) Τα προειδοποιητικά σήματα υποδεικνύουν πιθανά επικίνδυνα σημεία. Δίνουν υποδείξεις για την ακίνδυνη λειτουργία του μηχανήματος. Τα προειδοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204

Οδηγίες λειτουργίας. Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204 Οδηγίες λειτουργίας az Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204 MG4382 BAH0057-1 10.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

4603 Κ.Δ.Π. 512/2004

4603 Κ.Δ.Π. 512/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 4603 Κ.Δ.Π. 512/2004 Αριθμός 512 Οι περί Αμιβαίας Συνδρμής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφρές, Δασμύς, Φόρυς και Αλλα Μέτρα Καννισμί τυ 2004,ι

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

44.5kN (111.25kN) 14.6kN/m (36.5kN/m) 0.65m. Σχήµα Γεωµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα φόρτισης και διακριτοποίησης της δοκού του παραδείγµατος 2γ.

44.5kN (111.25kN) 14.6kN/m (36.5kN/m) 0.65m. Σχήµα Γεωµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα φόρτισης και διακριτοποίησης της δοκού του παραδείγµατος 2γ. ΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αριθµητικές Εφαρµγές 293 5.3.2.3. Παράδειγµα 2γ: κός µε σύνθετη φόρτιση Πρόκειται για τ παράδειγµα των Harr et al. (1969), τ πί επιλύθηκε αρχικά µε τ πρσµίωµα τυ αλλά και µεταγενέστερα τόσ µε

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special

Οδηγίες χειρισμού Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special Οδηγίες χειρισμού az Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special MG3383 BAH0018-3 08.09 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1ο Άρθρο 2ο Άρθρο 3ο Άρθρο 4ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1ο Άρθρο 2ο  Άρθρο 3ο Άρθρο 4ο P Οκτωβρίυ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ Με την 153/29-4-2009 Καννιστική Απόφασή τυ τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ μας ενέκρινε τν ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ πίς έχει ως εξής : Άρθρ 1P Ο παρών καννισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ πρακτικό 17 της συνεδρίασης τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Α.Ο. στις ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Απφ. 58/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

KG KG KG

KG KG KG Οδηγίες λειτουργίας az Μηχάνημα κατεργασίας εδάφους Περιστροφικός καλλιεργητής KG 4001-2 KG 5001-2 KG 6001-2 MG4958 BAH0060-3 02.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ χρήσης 2009

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ χρήσης 2009 ΗΛΙΑ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΦΥΕΩ χρήσης 2009 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τυς κινδύνυς πυ αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τυς. ( δημσιπιύμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t).

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t). Kεφ. ΣYΣTHMATA ME ΠOΛΛOYΣ BAΘMOYΣ EΛEYΘEPIAΣ (part, pages - Θεωρύμε ένα σύστημα με N βαθμύς ελευθερίας, τ πί θα περιγράφεται από N συντεταγμένες (t, (t,..., N (t. Oι εξισώσεις κίνησης τυ συστήματς θα έχυν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 3000 Super KE 4000 Super. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 3000 Super KE 4000 Super. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμού az KE 3000 Super KE 4000 Super Σβωλοκόπτης MG3576 BAG0068.2 10.08 el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μέτρηση Κύκλου. Παράρτημα. Ι13. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση:

Κ. Μέτρηση Κύκλου. Παράρτημα. Ι13. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση: Ι12. Αν σε ένα τρίγων ΑΒΓ ισχύει η σχέση ημ 3 Β ημ 2 ΑημΒ ημ 2 ΑημΓ ημ 3 Γ, να απδείξετε ότι Βˆ Γˆ 120. Ι13. Αν σε ένα τρίγων ΑΒΓ ισχύει η σχέση: 1 1 2 1, να α β α β γ α β γ β γ 2 απδείξετε ότι 4συν Β

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές Οδηγίες χειρισμού az Σπαρτικές μηχανές D9-25 Special D9-30 Special D9-30 Super D9-40 Super MG3882 BAH0007.3 08.10 el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα