Πρακτικό 6 ο 16/12/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 6 ο 16/12/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 6 ο 16/12/2014 Στην Κέρκυρα σήµερα 16 εκεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00µµ συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο ηµάρχου, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της ηµάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, η εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Κέρκυρας. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο ήµαρχος Κωνσταντίνος Νικολούζος και οι κάτωθι Αντιδήµαρχοι: 1. Κωνσταντίνος Παυλίδης 2. Γεώργιος Ραιδεστινός 3. Γεώργιος Καρύδης 4. Νικόλαος Αναστασόπουλος 5. Βασίλειος Καββαδίας 6. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός 7. Βασίλειος Άρης Μπαλής 8. Σπυρίδων Καλούδης 9. Ανδρέας Γουλής 10. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα 11. Θεόδωρος Λουκανάρης Απόντες από την συνεδρίαση ήταν ο Λεωνίδας Παγκράτης, ο Νικόλαος Γκούσης, ο Μηνάς αµιανός Ράπτης, ο Ανδρέας Σκούπουρας λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ. Τα πρακτικά τήρησε η κα Αναστασία Σταθοπούλου, υπάλληλος του Γραφείου ηµάρχου, αναπληρώτρια Γραµµατέας της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης : «Επικαιροποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015» Με την έναρξη της Εκτελεστικής Επιτροπής ο ήµαρχος εισήγαγε το βασικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ανέφερε την αναγκαιότητα Επικαιροποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος.

2 Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Εισήγηση επί του Σχεδίου Τεχνικού Προγράµµατος ήµου Κέρκυρας Έτους 2015

3 Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Κέρκυρας Έτους 2015 Εισαγωγή Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράση (άρθρο 266 παρ.1 Ν.30852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013). Ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ / (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β').

4 Το Πρόγραμμα έργων (στο οποίο ειδικότερα περιλαμβάνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα), αναμένεται να συμπεριληφθεί στον πενταετή Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Κέρκυρας για τα έτη , καθώς και στο Σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2015, όπως αυτά θα παρουσιαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3852/2010 και της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ / (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β').

5 Πρόγραμμα Έργων 2015 Το Πρόγραμμα των Έργων το οποίο σας παρουσιάζεται διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες : Πρόγραμμα Έργων Δήμου Κέρκυρας Έτους 2015 Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2015 Έργα Υπό Ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα Έργα Προτεινόμενα σε χρηματοδοτικά προγράμματα Από τις κατηγορίες αυτές η κατηγορία Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2015, αφορά τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 3852/2010 (άρθρο 63γ) για την έγκριση από τη Εκτελεστική Επιτροπή και την ψήφιση εν τέλει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι άλλες δύο κατηγορίες αφορούν κατά βάση το σχεδιασμό του Δήμου Κέρκυρας σε σχέση με τα έργα (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Ετήσιος Προγραμματισμός για το έτος 2015) και μπορούν να αποτελέσουν έργα του Τεχνικού Προγράμματος 2015, μετά από τροποποίησή του εφόσον τα έργα ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα (όσα έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται σε αξιολόγηση) ή υποβληθούν και ενταχθούν (όσα θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν προς ένταξη).

6 Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 Η σύνταξη του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος 2015 βασίσθηκε πρωτίστως στις οικονομικές κυρίως συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του Δήμου (σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2014 και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2015), όσο και τις προτεραιότητες που τέθηκαν από τις «χωρικές αντιδημαρχίες» σε συνεργασία με τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Λόγω των περιορισμένων πόρων, τα έργα που προτείνονται, επιλέχθηκαν με στόχο να συμβάλουν στην επίλυση των αναγκαίων καθημερινών παρεμβάσεων του Δήμου σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της πόλης, της υπαίθρου και των ακριτικών νησιών μας (όπως αυτά παρατέθηκαν στους πίνακες της Δ/σνης Τεχνικών Υπηρεσιών). Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 χωρίζεται σε δύο μέρη. Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 Α Μέρος Έργα Ιδίων Πόρων ΣΑΤΑ Β Μέρος Έργα «Χρηματοδοτικών

7 Το πρώτο μέρος χρηματοδοτείται κυρίως από πιστώσεις του Δήμου (ίδιοι πόροι) και πιστώσεις ΣΑΤΑ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις μέσω έργων στους παρακάτω τομείς : Οδοποιία Περιβάλλον Εξωραϊσμοί Έργα Πολιτικής Προστασίας Έργα Κοινωνικής Προστασίας Σχολικές Υποδομές Κτιριακά Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα Οι αναφερόμενοι τομείς παρέμβασης μέσω έργων του Τεχνικού Προγράμματος, έχουν ως στόχο να αμβλύνουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο στην πόλη της Κέρκυρας, όσο και στις περιοχές της υπαίθρου και των Διαπόντιων Νησιών. Για το σκοπό αυτό έργα όπως οι βελτιώσεις του οδικού δικτύου, παρεμβάσεις με νέες διανοίξεις δρόμων κατ εφαρμογή της ΕΠΑ, επισκευές και συντηρήσεις πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων, διαμορφώσεις παιδικών χαρών, επισκευές και συντηρήσεις σχολείων α βάθμιας και β βάμθιας εκπαίδευσης, κτιριακές παρεμβάσεις, αντιπλημμυρικά έργα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, έργα προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, καθαρισμοί τάφρων-χανδάκων & λιμένων, έργα συντήρησης Η/Μ δικτύου ηλεκτροφωτισμού, είναι μερικά από αυτά τα οποία αναφέρονται στην κάλυψη των αναγκών της καθημερινότητας των κατοίκων & επισκεπτών του Δήμου. Επίσης περιλαμβάνονται μελέτες για την ωρίμανση έργων (όπως προτάθηκαν από τη Δ/νση Τ.Υ.), τα οποία αναμένεται να υποβληθούν προς ένταξη μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων (κυρίως του ΕΣΠΑ ). Το δεύτερο μέρος του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος χρηματοδοτείται κυρίως μέσω ένταξης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (στο Περιφερειακό και Τομεακό σκέλος του

8 ΕΣΠΑ ). Περιλαμβάνει έργα τα οποία έχουν ήδη προταθεί και λάβει ένταξη χρηματοδότησης, με εξασφαλισμένες πιστώσεις για την υλοποίησή τους κυρίως από το ΕΣΠΑ. Τα έργα αυτά πρέπει σε κάθε περίπτωση- να ολοκληρωθούν μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου Συμπληρωματικά αφορά και έργα που υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) για τα Διαπόντια Νησιά. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων που αποτελούν το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2015 ανέρχονται σε ,77 με πιστώσεις από εξασφαλισμένες κυρίως χρηματοδοτήσεις (ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ). Συγκεκριμένα η αναλυτική κατανομή εμφανίζεται στα παρακάτω δύο διαγράμματα. Διάγραμμα 1 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Π Ε ΕΠΑ ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΕΠΙΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ 0, , , , , , ,00 ΠΟΣΑ ( )

9 Διάγραμμα 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 Π Ε; 12,51% ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ; 1,27% ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ; 2,75% ΣΑΤΑ; 13,43% Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ; 3,73% ΕΠΑ; 0,51% ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑΚΑ ; 35,77% ΕΣΠΑ - ΠΕΠ ΕΠΙΝ ; 30,03% Συμπληρωματικά και μετά από τις εισηγήσεις της Δ/νσης Προγραμματισμού & Τ.Υ. και έχουν περιληφθεί και δύο κατηγορίες έργων που όπως αναφέρθηκε δύναται να αυξήσουν το ύψος του Τεχνικού Προγράμματος 2015 (μέσω τροποποιήσεών του σύμφωνα με τις εντάξεις των έργων) : Τα «υπό ένταξη έργα σε χρηματοδοτικά προγράμματα» (έχουν υποβληθεί και βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης) Τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως «προτεινόμενα έργα σε χρηματοδοτικά προγράμματα» και βρίσκονται είτε στο στάδιο της «διοικητικής και τεχνικής ωρίμανσης», είτε είναι ήδη «ώριμα προς χρηματοδότηση». Υπό ένταξη έργα

10 Στα υπό ένταξη έργα περιλαμβάνονται έργα τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης. Τα έργα αυτά, δύναται να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της Κέρκυρας εντός του έτους 2015, εφόσον λάβουν έγκριση χρηματοδότησης για την ένταξη τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το σύνολο των έργων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε ,65 με κύρια πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ (Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Υπαίθρου και ΠΕΠ Ιόνιων Νήσων ), αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Προτεινόμενα προς χρηματοδότηση- Έργα Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έργα τα οποία βρίσκονται ή αναμένεται να βρεθούν εντός του έτους 2015 σε «υψηλό στάδιο τεχνικής και διοικητικής ωριμότητας» και εκτιμάται ότι μπορούν υπό προϋποθέσεις- να προταθούν προς χρηματοδότηση στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης κυρίως του ΕΣΠΑ. Στα έργα αυτά έχουν συμπεριληφθεί και τα έργα των οποίων η ένταξη «ανακλήθηκε» κατά το έτος 2014 και στην απόφαση ανάκλησης προβλέφθηκε η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (Ανάδειξη συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης, και Θέατρο Φοίνικας) 1. Οι πιστώσεις των έργων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή ανέρχονται σε ,15. Συμπερασματικά 1 Τα έργα «Ανέγερση 4 ου Λυκείου (προυπ/σµου ,72 ) και «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (προυπ/σµου ) έχουν προγραµµατιστεί να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ Για τα έργα αυτά έχουν υπογραφεί συµβάσεις και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και οι πόροι θα επιβαρύνουν το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων).

11 Το Σχέδιο του Προγράμματος Έργων (στο περιλαμβάνεται και το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2015) το οποίο σήμερα κατατίθεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως πρόγραμμα μεταβατικής περιόδου, ένα πρόγραμμα έργων ανάμεσα από δύο Χρηματοδοτικές Περιόδους (ΕΣΠΑ , ΕΣΠΑ ). Το ΕΣΠΑ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση και δεν αναμένεται να προκύψουν «νέες εντάξεις» (δεδομένης της ολοκλήρωσής του με όσα έργα έχουν ήδη ενταχθεί και παραμείνει σε αυτό), ενώ το ΕΣΠΑ δεν έχει λάβει ακόμα μέχρι και σήμερα την τελική του έγκριση (προκειμένου να έχουν ενταχθεί έργα προς χρηματοδότηση). Τόσο τα έργα τα οποία αποτελούν το «Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2015» ύψους ,77, όσο και τα υπό ένταξη & προτεινόμενα έργα ύψους ,304,80, λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς των εθνικών χρηματοδοτήσεων και της μεταβατικής περιόδου που αναφέρθηκε παραπάνω. Για την απόδειξη της παραπάνω μείωσης των πόρων παρατίθενται (στο Παράρτημα) συγκριτικά διαγράμματα της πορείας των εσόδων «ΣΑΤΑ και «Ιδίων Εσόδων» που καταγράφηκαν στα ψηφισμένα Τεχνικά Προγράμματα των ετών 2010 (μόνο ο Δήμος Κερκυραίων) έως 2015 (Δήμος Κέρκυρας). Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τόσο οι πιστώσεις ανά κατηγορία έργων, όσο και η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού προγράμματος έργων 2015.

12 Διάγραμμα 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , , , , , , ,00 ΠΟΣΑ ( ) Διάγραμμα 4

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015; 20,96% ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ; 71,06% ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ; 59,27% Με βάση τα παραπάνω, σας καταθέτουμε τις προτάσεις και παρακαλούμε για την κατάρτιση του Τελικού Συνολικού Προγράμματος Έργων 2015 και ειδικότερα του Σχεδίου του «Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015» Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Ευάγγελος Πίτσας ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης

14 Η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ο Αντιδήμαρχος Μονογραφή Παρασκευή Βλάχου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Βασίλειος Καββαδίας Ημερομηνία /11/2014 /11/2014

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τεχνικό Πρόγραμμα Έργα «υπό ένταξη» σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 3. Έργα «προτεινόμενα» σε χρηματοδοτικά προγράμματα 4. Πίνακες Τεχνικών Προγραμμάτων (σκέλος ΣΑΤΑ) ετών Πίνακες Τεχνικών Προγραμμάτων (σκέλος Ιδίων Πόρων) ετών

16 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫ/ΜΟΣ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Συντήρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με την ΚΥΑ /07 για άδεια λειτουργίας τους ,00 ΣΑΤΑ Έργα Περιβάλλοντος και εξωραισμόύ Δ.Ε. Αγ.Γεωργίου - Θιναλίων - Κασσωπαίων ,00 ΣΑΤΑ Έργα Περιβάλλοντος και εξωραισμόύ Δ.Ε. Κερκυραίων - Φαιάκων Έργα Περιβάλλοντος και εξωραισμόύ Δ.Ε.Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ , Έργα Περιβάλλοντος και εξωραισμόύ Δ.Ε.Λευκιμμαίων -Κορισσίων - Μελιτειέων 6.500,00 ΣΑΤΑ Έργα Περιβάλλοντος και εξωραισμόύ Δ.Ε.Διαποντίων Νήσων ,00 ΣΑΤΑ Αποκατάσταση πρανών Ποταμού Λευκίμμης ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00

17 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Θράκος" στη Δ.Ε.Κορισσίων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Αρκουδίλα" στη Δ.Ε.Λευκιμαίων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Πλακόστρωση συνοικίας Δέντρα - Ολοκλήρωση πλακόστρωσης συνοικίας Πόρτο Ερείκουσας ,00 ΠΔΕ Ανάπλαση αθλητικού κέντρου Μαθρακίου και διαμόρφωση υπαιθρίου χώρου για διοργάνωση εκδηλώσεων ,00 ΠΔΕ , Συντήρηση παραδοσιακού φάρου στη θέση Καστρί και κτιρίου λαογραφικού Μουσείου (πρώην Β' Δημοτικό Σχολείο) Οθωνών ,00 ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Επιδιόρθωση στέγης πολιτιστικού συλλόγου Μανδουκιωτών Δ.Κ.Κερκυραίων 2.000,00 ΣΑΤΑ , Έργα προστασίας μαρμάρων Δημοτικού Θεάτρου Δ.Κ.Κερκυραίων ,00 ΣΑΤΑ Καθαρισμός αποκατάσταση ζημιών στον Ναυσιθώειο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ.Κερκυραίων ,00 ΣΑΤΑ Αποκατάσταση συντήρηση κτιρίων στο Βίδο Δ.Κ.Κερκυραίων 8.000,00 ΣΑΤΑ Αποκατάσταση τοίχου οικίας Πετσάλη Δ.Κ.Κερκυραίων ,00 ΣΑΤΑ Επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Λευκιμμαίων - Κορισσίων - Μελιτειέων 4.000,00 ΣΑΤΑ

18 Κατασκευή δεξαμενών για περισυλλογή και αποθήκευση ύδατος στη θέση Ποτάμι Μαθρακίου Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Διαποντίων Νήσων Επισκευή Κτιρίου για γραφεία Τ.Κ.Κοκκινίου 8.000,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Εργα πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Κερκυραίων - Φαιάκων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Εργα πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Εργα πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Αγ.Γεωργίου - Εσπερίων - Θιναλίων - Κασσωπαίων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , Εργα πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Λευκιμαίων - Κορισσίων - Μελιτειέων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Εργα πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Διαποντίων Νήσων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 17 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΡΓΑ Η/Μ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών Πόλης ,00 ΣΑΤΑ ,00

19 Έργα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικού Θεάτρου Επέκταση, αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Κερκυραίων Αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Διαποντίων Νήσων Αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε ΑΓ.Γεωργίου- Εσπερίων Θιναλίου - Κασσωπαίων Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Μαθρακίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενών Δ.Ε.Οθωνών Ηλεκτροφωτισμός παραλιακής ζώνης οικισμού Άμμου-ενδοχώρας και Αθλητικού κέντρου Οθωνών ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 3.000,00 ΣΑΤΑ 6.000,00 ΣΑΤΑ ,00 ΠΔΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Διαμορφώσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Λαζαρέτο ,00 ΣΑΤΑ Επισκευές δημοτικού Νεκροταφείου Χλομού Εργα Κοινωνικής Προστασίας ΔΕ Λευκιμμαίων -Κορισσίων- Μελιτειέων 8.500,00 ΣΑΤΑ 8.500,00 ΣΑΤΑ , Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στα Δημοτικά κτίρια ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ,00

20 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Γεωτεχνική μελέτη Γυμνασίου Λευκίμης 5.000,00 ΣΑΤΑ Γεωτεχνική μελέτη Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου 5.000,00 ΣΑΤΑ Γεωτεχνική μελέτη οδού από παράκαμψη αεροδρομίου προς Δον.Δημουλίτσα 5.000,00 ΣΑΤΑ Γεωλογική μελέτη οδού από παράκαμψη αεροδρομίου προς Δον.Δημουλίτσα 5.000,00 ΣΑΤΑ , Υδραυλική μελέτη οδού από παράκαμψη αεροδρομίου προς Δον.Δημουλίτσα 5.000,00 ΣΑΤΑ Εδαφολογική Γεωτεχνική μελέτη οικίας Πετσάλη 9.000,00 ΣΑΤΑ Ειδική Στατική μελέτη οικίας Πετσάλη 4.500,00 ΣΑΤΑ Σύνταξη προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης - αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και ΜΠΕ με συννημένη ακτομηχανική μελέτη λιμένος υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στη θέση "Κουτσομαρούλα" Μπενιτσών ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Συντήρηση σχολικής μονάδας Δ.Κ.Άνω Κορακιάνας 4.000,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ , Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κ. Γαρούνα 3.000,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Δημοτικό Σχολείο Βάτου 1.000,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ.

21 Ασφαλτόστρωση αυλής δημοτικού σχολείου Ποταμού Δ.Κ. Κερκυραίων Αποκατάσταση καμινάδας 8ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Κερκυραίων Αποκατάσταση, συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ.Κερκυραίων Συντήρηση αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Δ.Κ.Καναλίων Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων β'βάθμιας εκπαίδευσης. Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων β'βάθμιας εκπαίδευσης ,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ ,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ ,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ ,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ ,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ ,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫ/ΜΟΣ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις δημοτικών οδών δημοτικών ενοτήτων Φαιάκων- Κερκυραίων ,00 ΣΑΤΑ , Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις δημοτικών οδών δημοτικών ενοτήτων Διαποντιων νήσων ,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε.Λευκιμμαίων - Κορισσίων - Μελιτειέων ,00 ΣΑΤΑ Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις δημοτικών οδών δημοτικών ενοτήτων Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών ,00 ΣΑΤΑ Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις δημοτικών οδών δημοτικών ενοτήτων ΑΓ.Γεωργίου Εσπερίων Θιναλίων Κασσωπαίων ,00 ΣΑΤΑ Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις αγροτικών οδών δημοτικών ενοτήτων Δ.Ε.Φαιάκων Κερκυραίων ,00 ΣΑΤΑ

22 Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις αγροτικών οδών δημοτικών ενοτήτων Αγ.Γεωργίου- Εσπερίων Θιναλίων - Κασσωπαίων ,00 ΣΑΤΑ Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις αγροτικών οδών δημοτικών ενοτήτων Αχιλλέιων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών ,00 ΣΑΤΑ Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις αγροτικών οδών δημοτικών ενοτήτων Λευκιμμαίων - Κορισσίων - Μελιτειέων ,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση οδικού δικτύου και ολοκλήρωση διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης οικισμού Άμμου Οθωνών ,00 ΠΔΕ Δρόμος Πόρτου-Φύκι Ερείκουσας : Oλοκλήρωση ασφαλτόστρωσης και πεζοδρομίων - ηλεκτροφωτισμός ,00 ΠΔΕ , Συντήρηση οδικού δικτύου Μαθρακίου ,00 ΠΔΕ Διανοίξεις δρόμων και πλατειών κατ' εφαρμογή της ΕΠΑ περιοχής Κανονίου Ανάληψης ,00 ΕΠΑ Διανοίξεις δρόμων και πλατειών κατ' εφαρμογή της ΕΠΑ περιοχής Παγκρατέικων ,00 ΕΠΑ , Διανοίξεις δρόμου από Μ.Μαργαρίτη έως Ι.Ανδρεάδη κατ' εφαρμογή της ΕΠΑ ,00 ΕΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλσιμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ , Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Διαποντίων Νήσων ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Αποκαταστάσεις χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμάτων Δήμου Κέρκυρας ( Δ.Δ. Εσπερίων, Δ.Δ.Θιναλίων, Δ.Δ.Μελιτειέων και Δ.Δ. Λευκιμμαίων)

23 Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του πρώην Δ.Θιναλίων ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δήμου Μελιτειέων ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ , Αποζημίωση απαλλοτρίωσης ΧΑΔΑ πρώην Δ.Θιναλίων ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Αποζημίωση απαλλοτρίωσης ΧΑΔΑ πρώην Δ.Μελιτειέων ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου λυκείου Κέρκυρας ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00 Σχολικό κέντρο στα Βραγκανιώτικα ΔΕ Μελιτειέων Κέρκυρας Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για το σχολικό κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ , Σύνδεση με ΔΕΗ ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού, Δήμου Κέρκυρας Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας (Σχολείο Βιρού) ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Σύνδεση με ΔΕΗ ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00 Διατήρηση-Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Περιπατητικής Διαδρομής "Στα χνάρια του Edward Lear" Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιπατητικής διαδρομής "Στα χνάρια του Edward Lear" ,00 LEADER , Χαρτογράφηση περιπατητικής διαδρομής "Στα χνάρια του Edward Lear" 1.983,74 LEADER +

24 Σήμανση περιπατητικής διαδρομής "Στα χνάρια του Edward Lear" Εκπόνηση - εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου και θεματικού ενημερωτικού χάρτη περιπατητικής διαδρομής "Στα χνάρια του Edward Lear" 1.789,65 LEADER ,50 LEADER + Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Κέρκυρας Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ , Τεχνική Υποστήριξη-Δημοσιότητα ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Διαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας Διαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας ,00 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ,00 Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κέρκυρας Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κέρκυρας ,00 Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια ,00 Εγκατάσταση κέντρων πληροφόρησης σε δύο περιοχές του Δήμου Κέρκυρας Εγκατάσταση κέντρων πληροφόρησης σε δύο περιοχές του Δήμου Κέρκυρας ,88 Ε.Π.Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ,88 Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών Δημοτικών Χώρων Στάθμευσης Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών Δημοτικών Χώρων Στάθμευσης ,00 Πράσινο Ταμείο ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

25 Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΟ Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας Προμήθεια τριών μηχανημάτων θραύσης και τεμαχισμού ξύλων ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Προμήθεια τριών οχημάτων πολλαπλής χρήσης (καλαθοφόρο, πυροσβεστικό, απορριμματοφόρο) ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00 Προμήθεια χερσαίων και πλωτών οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τοπικού πληθυσμού Προμήθεια τεσσαρων ταχύπλοων σκαφών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Προμήθεια ενός οχήματος τύπου VAN για χρήση ασθενοφόρου ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00 Δράσεις για την βελτιστοποίηση της διαχέιρισης των Αστικών στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα Δράσεις προγράμματος ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της ανακύκλωσης ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫ/ΜΟΣ ΣΑΤΑ ,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 3 ΕΠΑ ,00 4 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00

26 5 Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ,00 6 Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ,00 7 ΕΠΠΕΡΑΑ ,00 8 ΠΔΕ ,00 9 LEADER ,89 10 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 11 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,88 12 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ,77 ΕΡΓΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α K.A.E. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫ/ΜΟΣ ΠΗΓΗ ,65 1 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Θιναλίων ,00 Ε.Π.Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Φαιάκων ,00 Ε.Π.Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Κασσωπαίων ,00 Ε.Π.Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

27 4 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Θιναλίων - Κασσωπαίων Δήμου Κέρκυρας ,65 Ε.Π.Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Μπενιτσών Προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Μπενιτσών Κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης & συμπληρωματικές εργασίες ασφάλειας αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αλύπας Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ,00 ΠΔΕ ,00 ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ,65 ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Αποκατάσταση τεσσάρων κτιρίων στο κτήμα Mon Repos του Δήμου Κέρκυρας , ,15 2 Αποκατάσταση - ενίσχυση στατικής επάρκειας και βελτίωση - συντήρηση Τεχνικών Λυκείων Κέρκυρας ,00 3 Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο Γαστουρίου ,00 4 Αντιμετώπιση φαινομένων κατολίσθησης στην Τ.Κ. Πεντατίου ,00 5 Αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας ,00 6 Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα ,00

28 7 Προμήθεια φωτιστικών διατάξεων εξοικονόμησης ενέργειας Μαγνητικής Επαγωγής στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κέρκυρας ,15 8 Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου ,00 9 Ανέγερση Γυμνασίου Λευκίμμης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,15

29 Διάγραμμα : ΣΑΤΑ ετών Συγκριτική Παρουσίαση Πόρων "ΣΑΤΑ" ήµου Κέρκυρας σε Τεχνικά Προγράµµατα (το έτος 2010 το ποσό αφορά µόνο το ήµο Κερκυραίων) ΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , , , , , , ,00 ΠΟΣΑ ( ) Διάγραμμα : ΣΑΤΑ στα Τεχνικά Προγράμματα ετών (τάση)

30 ΠΟΣΑ ( ) ,00 Συγκριτική Παρουσίαση Πόρων "ΣΑΤΑ" ήµου Κέρκυρας σε Τεχνικά Προγράµµατα (το έτος 2010 το ποσό αφορά µόνο το ήµο Κερκυραίων) , , , , ,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΤΗ

31 Διάγραμμα : Ίδιοι Πόροι στα Τεχνικά Προγράμματα ετών Συγκριτική Παρουσίαση Πόρων "Ιδίων Εσόδων" ήµου Κέρκυρας σε Τεχνικά Προγράµµατα (το έτος 2010 το ποσό αφορά µόνο το ήµο Κερκυραίων) ΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , , , , , , , , , , ,00 ΠΟΣΑ ( ) Διάγραμμα : Ίδιοι Πόροι στα Τεχνικά Προγράμματα ετών (τάση)

32 ΠΟΣΑ ( ) ,00 Συγκριτική Παρουσίαση Πόρων "Ιδίων Εσόδων" ήµου Κέρκυρας σε Τεχνικά Προγράµµατα (το έτος 2010 το ποσό αφορά µόνο το ήµο Κερκυραίων) , , , , , , , , ,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΤΗ Μετά από διαλογική συζήτηση τα µέλη της Επιτροπής Αποφασίζουν Οµόφωνα Εγκρίνουν την Επικαιροποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 Τον λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Βασίλειος Καββαδίας και ζήτησε να συζητηθεί εκτός ηµερησίας διάταξης το θέµα της λειτουργίας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριµένα ανέφερε ότι η λειτουργία του ως άνω γραφείου οφείλει να είναι επαρκής, κάτι που δε συνάδει µε τη σηµερινή εικόνα του, αφού είναι στελεχωµένο µε ένα µόνο άτοµο και µε έναν αντικαταστάτη σε περίπτωση αδείας του υπαλλήλου. Η υποστελέχωσή του σε συνδυασµό µε την έλλειψη του απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού, δηµιουργεί προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας Παρεµβαίνοντας ο ήµαρχος ανέφερε ότι η Π.Π. απαρτίζεται από επιστρατευµένο Προσωπικό. Ο περιοδικός έλεγχος τόσο του Ανθρώπινου υναµικού όσο και των Εργαλείων Μηχανηµάτων θεωρείται αναγκαίος για την άµεση και όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. Για την αναδιοργάνωσή της απαιτείται Μακροχρόνιος Προγραµµατισµός από πλευράς του ήµου ενώ σε αυτή τη φάση επιτακτική ανάγκη αποτελούν οι συνέργειες όλων των φορέων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε το γραφείο Π.Π., προκειµένου να βοηθήσουν άµεσα στον καλύτερο σχεδιασµό για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. εν µπορεί όµως η υπηρεσία να προβεί σε µελέτη αντιπληµµυρικών µέτρων πρόσθεσε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος, διότι δεν υπάρχουν χρήµατα. Ενδεχοµένως µία τέτοια οργανωµένη µελέτη θα µπορούσε να υποστηρίξει τη δεδοµένη στιγµή η Π.Ι.Ν. Εφικτή

33 είναι η καταγραφή των ευπαθών περιοχών του ήµου σε πληµµυρικά φαινόµενα από τις Τ.Υ. και την Π.Π στοχεύοντας στην πρόληψη πληµµυρών. Στη συνέχεια ο ήµαρχος ενηµέρωσε τα µέλη για το οξυµένο πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ήµος λόγω έλλειψης Προσωπικού. Η συνεχής συρρίκνωση του αριθµού υπαλλήλων λόγω συνταξιοδοτήσεων και µετατάξεων συµβάλλουν στην αποδυνάµωση των υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να µην υλοποιούνται οι στόχοι των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η µη ύπαρξη Κοινωνικών Λειτουργών στο προσωπικό του ήµου, απόλυτα αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία υπηρεσιών Πολιτικής και Κοινωνικής Προστασίας. Επίσης ανέφερε ότι θα πρέπει να προβούν σε αναδιοργάνωση του υπάρχοντος Ανθρώπινου υναµικού του ήµου στο σύνολο του, µε στοχευµένες µετακινήσεις προσωπικού, µε απόλυτη προσοχή χωρίς αστοχίες, µε δείκτη µέτρησης του όγκου εργασίας τους. Σε αυτό το σηµείο καλεί όλους τους Αντιδηµάρχους να διευκολύνουν και να επισπεύσουν την παραπάνω διαδικασία προκειµένου να προχωρήσει στο έργο της η νέα ηµοτική Αρχή προς όφελος της Κερκυραϊκής Κοινωνίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως στοχεύει σε µία Σθεναρή Πολιτική µε Μακροπρόθεσµο και Μεσοπρόθεσµο σχεδιασµό, ελέγχοντας και αξιολογώντας συνεχώς τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Επεµβαίνοντας ο Γ. Γραµµατέας επανήλθε στον ορισµό «Κοινής Γραµµατείας» σε ηµοτικά Καταστήµατα υποβοηθώντας µε αυτόν τον τρόπο στην οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών ενώ παράλληλα έτσι θα καταγράφεται ο όγκος εργασίας κάθε υπαλλήλου αλλά και της υπηρεσίας του, καθώς επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των αιτηµάτων των Πολιτών. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Κωνσταντίνος Παυλίδης Κωνσταντίνος Νικολούζος ήµαρχος Κέρκυρας 2. Γεώργιος Ραιδεστινός 3. Γεώργιος Καρύδης 4. Νικόλαος Αναστασόπουλος 5. Βασίλειος Καββαδίας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Μαρούφωφ 6. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός 7. Βασίλειος Άρης Παντελιός

34 8. Σπυρίδων Καλούδης 9.Ανδρέας Γουλής Η Αν/τρια Γραµµατέας της Ε.Ε. Αναστασία Σταθοπούλου 10. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα 11. Θεόδωρος Λουκανάρης

Πρακτικό 5 ο -02/12/2014

Πρακτικό 5 ο -02/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 5 ο -02/2/204 Στην Κέρκυρα σήµερα 2 εκεµβρίου 204, ηµέρα Τρίτη και ώρα 3.00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6 ο /

Πρακτικό 6 ο / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού 6 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας στις 8-12-2016 Αριθμ. Απόφασης : 6-1/8-12-2016 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 10 ο -14/12/2015

Πρακτικό 10 ο -14/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 10 ο -14/12/2015 Στην Κέρκυρα σήµερα 14 εκεµβρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.00. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 Στην Κέρκυρα σήµερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 4 ο -9/7/2015 Στην Κέρκυρα σήµερα 9 Ιουλίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο, ύστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Απόφασης : 1-3/25-5-2017 Θέμα: : «Τουριστικό καταφύγιο Μπενιτσών» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού 1 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 2 ο -30/10/2014 Στην Κέρκυρα σήµερα 30 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα, Αρ. Πρωτ.:15566

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα, Αρ. Πρωτ.:15566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα, 29-3-2017 Αρ. Πρωτ.:15566 Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Κ έ ρ κ υ ρ α ς Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 7 ο -9/7/2015 Στην Κέρκυρα σήµερα 22 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο, ύστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : 29-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 5 ο -15/9/2016 Στην Κέρκυρα σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Κέρκυρας έχει ήδη καταρτίσει και εγκρίνει την Πρόταση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Σ.Α.Α.Χ.).

Ο ήµος Κέρκυρας έχει ήδη καταρτίσει και εγκρίνει την Πρόταση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Σ.Α.Α.Χ.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 17/02/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ. Πρωτ: οικ. 12941 ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ταχ. /νση : Μαράσλειο Μέγαρο ΠΡΟΣ: (Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α ) Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 35:

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 35: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α, Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ο. Λούμπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. 26613 62700 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ www.corfu.gov.gr www.corfu.gr info@corfu.gr ηµάρχος Κέρκυρας Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου San Giacomo 26610 44410 26610 42286 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται η υπάλληλος του ήµου Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται η υπάλληλος του ήµου Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αρ. 12 / 9.5.217 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης 55 / 217 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Eταιρεία ΟΤΑ.»

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Eταιρεία ΟΤΑ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 19 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 2 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 19 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 2 7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 19 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 2 7 ΘΕΜΑ : «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2009 και Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Κερκυραίων»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376 ΘΕΜΑ: 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Κατάρτιση και εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο του τεχνικού προγράµµατος του ήµου Πάρου για το έτος 2018.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Κατάρτιση και εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο του τεχνικού προγράµµατος του ήµου Πάρου για το έτος 2018. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25-08-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ NOMOΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 11852/24-08-2017 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 2/2017 Από το Πρακτικό 2/2017 της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 ΘΕΜΑ : «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009». Στην συνεδριακή αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ Α/Α ΚΑ Περιγραφή Αιτούµενες πιστώσεις ( ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (49.148,00 ) 1 15.7135.0003 ΣΑΤΑ - Προµήθεια εξοπλισµού ποδοσφαιρικού γηπέδου Μπατσίου 8,000.00 2 70.6262.0011 ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα 21-3-2014 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 35/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 1/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 2/2017

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 1/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 2/2017 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. /207 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 2/207 Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 207 και ώρα 9:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ -ΑΡΑΧΟΒΑΣ- Αριθμ. Πρωτ. 10596/9.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ που επισυνάπτεται στην µε αριθµ. πρωτ.: 2.068/26-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για σύγκληση ηµοτικού Συµβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012 Θέµα 1. Ανάγνωση εγγράφων Θέµα 2. Εκλογή δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες 15.000,00 15.000,00 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 15.000,00 15.000,00 Προγραμματισμού & Οργάνωσης 40.039.395,10 11.583.198,10 6.678.144,00 4.905.054,10 73,45% Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 37 :

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι 37 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α, Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Σ. Αφεντουλίδου, Ο. Λούμπου, Ι. Σκούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2010 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑ LEADER ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Βαθµός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 27-Ιανουαρίου-2014 Αριθ. Πρωτ: -944- Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. νση : 44 100 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες: Τάσιος Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα Αριθ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα Αριθ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα 17-1-2013 Αριθ.Πρωτ 4647 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη : 1 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης / της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης / της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 03/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /27.10.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.- Εγγραφή νέων επενδύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.- Εγγραφή νέων επενδύσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11/02/2015 Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, TK 59100, Βέροια Μ. Γεωργιάδου 2331350586 2331350518

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΡΟΣ «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού Χ.Ζ. ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ. Κόστος προμήθειας 39.868,04 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Περαίωση προμήθειας 30/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 116-8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/31.08.2015 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 03/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό της 03-02-15 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /03-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Εισήγηση αναπροσαρμογής ή μη Δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Περίληψη : Εισήγηση αναπροσαρμογής ή μη Δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 21434/25-11-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20ης/24-11-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα