Η «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ"

Transcript

1 ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ Η «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ Η τοπική ιστορία είναι εκ των πραγμάτων μια μικροϊστορία: εστιάζεται σ έναν περιορισμένο γεωγραφικά χώρο και σε μικρές κοινωνικές ομάδες. Για την τεκμηρίωσή της σημαντικό ρόλο παίζουν μεταξύ των άλλων προφορικές μαρτυρίες, έγγραφα που διατηρούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, εφημερίδες και συμβολαιογραφικές πράξεις. Στην περίπτωση των Σερρών τα τελευταία δεν έχουν τύχει συστηματικής έρευνας. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μέσω πρωτογενούς έρευνας σε συμβολαιογραφικά αρχεία και στο υποθηκοφυλακείο Σερρών, σε συνδυασμό με βιβλιογραφικές και δευτερογενείς πηγές, να αναδειχθούν οι διαδικασίες δημιουργίας της «νέας αγοράς» κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς λόγω της α- ποχώρησης του μουσουλμανικού πληθυσμού, οι αιτίες των τροποποιήσεων του αρχικού σχεδίου και οι διεκδικήσεις γηγενών και προσφύγων καταστηματαρχών. 1. ΜΙΑ «ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ» ΣΕ ΔΥΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Η «νέα αγορά» της πόλης των Σερρών αποτελείται από δύο ενότητες που τις διαχωρίζει η οδός Ερμού, ο κατεξοχήν εμπορικός δρόμος της πόλης. Το βορειότερα της οδού Ερμού τμήμα ήταν ενταγμένο στο σχέδιο του 1920 και μέσω αστικού αναδασμού 1 παραχωρήθηκε σε δικαιούχους, πρώην ιδιοκτήτες κτημάτων της πυρικαύστου. Τα νοτιότερα της οδού Ερμού εμπορικά οικόπεδα χαράχθηκαν με το σχέδιο του Περιήλθαν αρχικά στο Δήμο μετά την απαλλοτρίωση μίας ανταλλαξίμου έκτασης εμβαδού οκτώ περίπου στρεμμάτων. Στη συνέχεια πουλήθηκαν σε γηγενείς και σε πρόσφυγες καταστηματάρχες. Επομένως η οδός Ερμού, ως διαχωριστικός άξονας ανάμεσα στα δύο τμήματα, οριοθετεί 1. Το εργαλείο του αστικού αναδασμού χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανασχεδιασμού αστικών περιοχών που καταστράφηκαν από πυρκαγιές, εμπρησμούς κ.λπ. Σ έναν ιδεατό ιδιοκτήτη, την «κτηματική ομάδα», μεταβιβάζονται όλες οι ιδιοκτησίες, τακτοποιούνται και στη συνέχεια κατοχυρώνονται με κλήρωση στους αρχικούς ιδιοκτήτες. Χρησιμοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά του Σερραϊκά Σύμμεικτα 2 (2013),

2 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου στον αστικό ιστό αφενός το σημείο μετάβασης από την πυρίκαυστο ζώνη στη νεότερη πόλη και αφετέρου την αλλαγή στη σύνθεση του πληθυσμού της πόλης: την αποχώρηση των μουσουλμάνων και την έλευση των προσφύγων. Συμπυκνώνει δηλαδή με εξαιρετική ευκρίνεια τις αλλαγές που συνέβησαν στην κοινωνική και εμπορική ζωή των Σερρών κατά το μεσοπόλεμο. Η επιφανειακή ομοιομορφία των μικρών εμπορικών καταστημάτων της «νέας αγοράς» κρύβει δύο διαφορετικούς κόσμους, των γηγενών και των προσφύγων και ταυτόχρονα τους ενώνει σε μια νέα σύνθεση. Το ότι η «νέα» αγορά παραμένει ακόμη και σήμερα ο πιο πολυσύχναστος και ποικιλόμορφος τόπος της πόλης ενισχύει την επιλογή μας να ασχοληθούμε σε βάθος με τη διαμόρφωσή της. Εικ. 1. Τα δύο τμήματα της «νέας αγοράς»

3 Η «Νέα αγορά» των Σερρών 2. Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ Η χωροθέτηση μιας «ζώνης» μικρεμπορίου προς νότο, σε σχέση με το παλιό Ορτά Τσαρσί, υπήρξε από τις βασικές επιλογές του νέου σχεδίου των Σερρών, που εγκρίθηκε με το Β.Δ της 21 ης Αυγούστου 1920 (γνωστό ως σχέδιο της πυρικαύστου) 2. Οι οικοδομικές νησίδες με αριθμούς 13, 12 και 8 συναποτέλεσαν σε πρώτη φάση τη «νέα αγορά» 3. Όπως επισήμανε η Α. Γερόλυμπου πρόκειται για μια πρακτική που ε- φαρμόστηκε στη Θεσσαλονίκη (περιοχές Mπεζεστενίου, Bλάλης και Άθωνος), αλλά και στα μεσοπολεμικά σχέδια της Δράμας, της Καβάλας, της Έδεσσας και άλλων βορειοελλαδικών πόλεων. Η συγκέντρωση του μικρεμπορίου στα νότια της πυρικαύστου των Σερρών υπήρξε μια επιλογή που μπορεί να εξηγηθεί από το ότι σε μεγάλο μέρος της έκτασης που καταλάμβανε η παλιά αγορά σχεδιάστηκε μία ορθογωνική πλατεία (σημερινή πλατεία Ελευθερίας) πλαισιωμένη από διοικητικά κτίρια. Τη δημιουργία μιας εμπορικής «ζώνης» ήλθε να ενισχύσει λίγα χρόνια αργότερα το ειδικό διάταγμα «περί οικοδομικού κανονισμού της πόλεως Σερρών» (ΦΕΚ Α 261/ ), που επέβαλλε τη διαίρεση της πόλης σε τέσσερα διαφορετικά τμήματα (εμπορικό, αστικό, βιομηχανικό και εξοχικό), ενώ για κάθε τμήμα ρυθμίζονταν οι επιτρεπόμενες χρήσεις και αναφέρονταν ρητά οι αποκλειόμενες. Στο εμπορικό τμήμα προβλεπόταν η ανέγερση οικοδομών που θα εξυπηρετούσαν τη στέγαση των κατοίκων και το πάσης φύσεως εμπόριο, ενώ απαγορευόταν η ανέγερση μεγάλων εργοστασίων και αποθηκών και «εν γένει μεγάλων εγκαταστάσεων καθαρώς βιομηχανικών». Η «νέα αγορά» στο σχέδιο του 1920 οριοθετούνταν προς βορρά από την οδό Βασιλέως Βασιλείου και προς νότο από την οδό Ερμού. Η οδός Βασιλέως Βασιλείου διανοίχτηκε πρώτη και κατά μήκος της παρατάχθηκαν τα μεγαλύτερα οικόπεδα. Την διάνοιξη της οδού Βασιλέως Βασιλείου υποβοήθησε μια σειρά απαλλοτριώσεων με βάση τις υποδείξεις της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής 4. Μελετώντας δύο αποφάσεις του Πρωτοδικείου Σερρών, που δημοσιεύτηκαν στην εφημ. Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, το 1921 και το 1922 αντίστοιχα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι πρώτες απαλλοτριώσεις αφορούσαν κυρίως την διάνοιξη 2. Συμπληρώσεις έγιναν με τον Ν ΦΕΚ Α / και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας κωδικοποιήθηκε το 1923 διευκολύνοντας την σύσταση οικοδομικών συνεταιρισμών για την ανέγερση οικοδομών των μελών τους. Βλ. Ν «περί κωδικοποιήσεως των Ν και 3025 τροποποιημένων». 3. Η πυκνή κατάτμηση των οικοπέδων της, κατ άλλους μειονέκτημα, απεδείχθη πλεονέκτημα: συνέβαλλε στο να διατηρηθούν στο κέντρο της πόλης χρήσεις μικρεμπορίου, που σε άλλες περιπτώσεις θα είχαν απομακρυνθεί (Παναγιωτόπουλος κ.ά., 2008: 139). 4. Βλ. άρθρο 13 του Ν. 2517/1920 /ΦΕΚ

4 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου του εμπορικού δρόμου Βασιλέως Βασιλείου και της σημερινής πλατείας Ελευθερίας 5. Η επίσπευση της διάνοιξης της οδού Βασιλέως Βασιλείου είναι απολύτως κατανοητή εάν θυμηθούμε ότι εκεί γινόταν κάθε Τρίτη το παζάρι και κατά μήκος της ήταν παραταγμένες τράπεζες, καταστήματα και αποθηκευτικοί χώροι που σχετίζονταν με τον αγροτικό κόσμο 6. Ακολούθησε με μικρή χρονική υστέρηση η διάνοιξη της οδού Ερμού. Η μεν οδός Βασιλέως Βασιλείου στόχευε βασικά στο χονδεμπόριο και τον αγροτικό κόσμο, η δε οδός Ερμού στο λιανεμπόριο ενδυμάτων και τα αστικά μεσοστρώματα. Αν και η ανοικοδόμηση στους δύο αυτούς εμπορικούς δρόμους των Σερρών ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα είχε ε- ντούτοις διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην οδό Βασιλέως Βασιλείου ανεγέρθηκαν μεγάλα κτίσματα με μαγαζιά στο ισόγειο και κατοικίες Εικ. 2. Οδός Βασιλέως Βασιλείου, κατάστημα Μέλφου-Χαμπούρη. 5. Η πρώτη απόφαση με αριθμό 277 της 22ας Οκτωβρίου 1921 (φ ) αφορούσε συνολικά 81 οικόπεδα. Αναφερόταν ο αριθμός της ιδιοκτησίας, το όνομα του ιδιοκτήτη και το συνολικό τίμημα. Η αποτίμηση της αξίας των οικοπέδων έγινε με βάση τη μέση αξία τους κατά τα τελευταία οκτώ έτη (δηλαδή από το 1913 έως το 1921). Ακολούθησε η δημοσίευση μιας δεύτερης απόφασης απαλλοτρίωσης με αριθμό 362 της 20ής Δεκεμβρίου 1922 (φ ) και αφορούσε 21 ιδιοκτησίες. Η πλειονότητα των ιδιοκτητών των προς απαλλοτρίωση κτημάτων ήταν μουσουλμάνοι. Ευχαριστώ τον Γ. Αψηλίδη για την υπόδειξη των δύο δημοσιευμάτων. 6. Περιγραφές της οδού δημοσιεύονταν στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο με εγκωμιαστικά σχόλια. Βλ. Θ. Αθανασιάδης, «Αι σημεριναί Σέρραι», Ημερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2 (1932)

5 Η «Νέα αγορά» των Σερρών στον όροφο. Στην οδό Ερμού εφαρμόστηκε ένας σχεδόν τυποποιημένος αρχιτεκτονικός τύπος μικρών διώροφων καταστημάτων δημιουργώντας μια επαναλαμβανόμενη εικόνα. Όπως και σήμερα μπορούμε να διαπιστώσουμε τα καταστήματα επί της οδού Ερμού είχαν στον όροφο μικρά παράθυρα με τοξωτά υπέρθυρα (δύο ή τρία κατά περίπτωση), ενώ σε ορισμένες καίριες θέσεις (γωνία Ερμού και Σκρα) δέσποζαν αξιόλογες τριώροφες οικοδομές. Εικ. 3. Οδός Ερμού. Στο βάθος διακρίνεται το Δημαρχείο. Η μέριμνα για μια ενιαία εικόνα της αγοράς προβλεπόταν στο προαναφερθέν Διάταγμα του 1923, όπου στο άρθρο 51 η περιοχή εξαιρούνταν από τις γενικότερες κτιριοδομικές ρυθμίσεις: «αι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται εις τα μικρά οικόπεδα τα κείμενα επί των οικοδομήσιμων πολυγώνων υπό χαρακτηριστικούς αριθμούς 8, 12, και 13, εφ ων ανεγερθήσονται οικοδομαί προς στέγασιν μικρεμπορίου αποτελούσαι ενιαίον σύνολον κατά τύπον και υπό όρους κανονισθησομένους δι αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού». Αν προσπαθούσαμε να οριοθετήσουμε την οδό Ερμού θα ξεκινούσαμε ανατολικά από το μέγαρο του Δημαρχείου και θα καταλήγαμε δυτικά στο μικρό πλάτωμα που σχηματίζεται από τη διασταύρωση των οδών Ερμού, Σκρα και Παναγή Τσαλδάρη. Το Δημαρχιακό μέγαρο δεσπόζει στην αρχή της οδού και καταλαμβάνει ολόκληρη την οικοδομική νησίδα 69, θέση στην οποία αρχικά προβλεπόταν να κτιστεί ένα δημόσιο

6 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου κτίριο με το όνομα «ξενοδοχείο». Μια είδηση για το «ξενοδοχείο» σταχυολογήσαμε στα ΓΑΚ Σερρών (αρχείο Κ. Τριανταφυλλόπουλου). Από μια συμβολαιογραφική πράξη της 12 ης Μαΐου 1921 με τίτλο «εργολαβία» μαθαίνουμε ότι ο τότε δήμαρχος Σερρών Γεώργιος Παπαδόπουλος Εικ. 4. Οδός Ερμού. Η ανοικοδόμηση. ανέθεσε στον αρχιτέκτονα που υπέγραφε το νέο σχέδιο πόλεως, στον Νικόλαο Τσακίρη, την εκπόνηση των σχεδιαγραμμάτων του δημοτικού καταστήματος, του «ξενοδοχείου» και τριών διαφορετικών τύπων δημοτικών καπναποθηκών (συνολικής επιφάνειας 8000 τ.μ.) σε αντίστοιχα δημοτικά οικόπεδα του νέου σχεδίου, αντί συνολικού τιμήματος δραχμών 7. Το «δημοτικό κατάστημα» προβλεπόταν να γίνει στη θέση ό- που σήμερα βρίσκεται το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, το «ξενοδοχείο» στην οικοδομική νησίδα 69 και η ενότητα των δημοτικών καπναποθηκών σε δημοτικό οικόπεδο πίσω από την σημερινή Εθνική Τράπεζα 8. Δεν γνωρίζουμε την τύχη αυτών των σχεδίων. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι στην αρχικά προβλεφθείσα θέση του «δημοτικού καταστήματος» κτίστηκε η Εθνική Τράπεζα και στη θέση του «ξενοδοχείου» κτίστηκε το το ισόγειο τμήμα του σημερινού δημαρχιακού μεγάρου, 7. Γ.Α.Κ-Αρχεία Ν. Σερρών, συμβολαιογραφικό αρχείο Κ. Τριανταφυλλόπουλου ( ), αριθ της 12ης Μαΐου Το αρχείο Κ. Τριανταφυλλόπουλου αποτελείται από 8 τόμους ευρετηρίων και συμβολαιογραφικές πράξεις. 8. Το «δημόσιο καπνομάγαζο» εμφανίζεται να διαχειρίζεται αργότερα η καπνεμπορική Commercial Company of Salonica Ltd, την οποία αντιπροσώπευε στην πόλη των Σερρών ο Μεναχέμ Σιμαντώβ (Θεοδωρίδου, 2008: 210, 231). 9. Για την ανέγερση του δημαρχιακού μεγάρου η δημοτική αρχή του Επ.Τικόπουλου

7 Η «Νέα αγορά» των Σερρών ενώ αργότερα προστέθηκε και ο όροφος (Θεοδωρίδου κ.ά., 2012). Πολυάριθμοι τίτλοι ιδιοκτησίες της νέας αγοράς εντοπίστηκαν σε έρευνα στο υποθηκοφυλακείο Σερρών. Η έκδοση των τίτλων έγινε σε ελληνορθόδοξους, μουσουλμάνους και εβραίους ιδιοκτήτες. Τους τίτλους υπέγραφαν τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εφαρμογή του Β.Δ. 2517/1920 για την διανομή των νέων οικοπέδων 10. Η παραχώρηση των τίτλων σε μουσουλμάνους δικαιούχους συνέπεσε με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης και την αποχώρηση του μουσουλμανικού πληθυσμού της πόλης. Πολλοί τίτλοι που ανήκαν σε μουσουλμάνους μεταγράφηκαν με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας (ως διαχειρίστριας τότε της ανταλλαξίμου περιουσίας) χωρίς τέλη μεταγραφής, όπως αναφέρεται με κόκκινο μελάνι στην πάνω αριστερό μέρος του τίτλου. Παρατηρήθηκε τέλος ότι αρκετοί ιδιοκτήτες μεταπωλούσαν άμεσα τις ιδιοκτησίες τους, γεγονός που μας κάνει να υποθέσουμε ότι είχαν ήδη εγκαταλείψει την πόλη ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα στο διάστημα που μεσολάβησε. Εικ. 5. Τίτλοι ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων Νουρή Εφένδη και Τεφήκ Βέη. 2.1 Η οικοδομική νησίδα 13 Η οικοδομική νησίδα 13 ήταν η πλησιέστερη στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και εμπεριείχε το εμβληματικό Εσκί ή Αττίκ Τζαμί (1385 μ.χ.), το σύμβολο της κατάκτησης των Σερρών από τους Οθωμανούς και συνήψε δάνειο δρχ. από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η δημοτική αρχή δεν κατόρθωσε να το ολοκληρώσει και το κτίριο παρέμεινε ημιτελές για μεγάλο χρονικό διάστημα. 10. Την τριμελή Τεχνική Επιτροπή αποτελούσαν οι μηχανικοί Νικόλαος Τσακίρης, Αλέξανδρος Άκατος και ο εκάστοτε Νομομηχανικός Σερρών. Η Α διανομή έγινε στις /10/1921, η Β στις 25/3/1922 και η Γ στις 20/7/

8 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου το λιθόκτιστο Μπεζεστένι (1494 μ.χ.), την κλειστή αγορά, που περιστοιχιζόταν πριν τον εμπρησμό από μικρές ιδιοκτησίες με εμπορικές χρήσεις. Στη νησίδα 13 χαράχθηκαν 54 οικόπεδα εκ των οποίων η πλειονότητα ήταν μικρά τεμάχια εμβαδού περίπου 25 τ.μ. Πέντε μεγάλα οικόπεδα (διακοσίων περίπου τ.μ. έκαστο) παρατάσσονταν κατά μήκος της οδού Βασιλέως Βασιλείου, εγγύτερα δηλαδή στην παλιά εμπορική περιοχή της πόλης και οι νέοι ιδιοκτήτες τους ήταν διακεκριμένα μέλη της σερραϊκής κοινωνίας της εποχής: Νουρή Εφένδης (13/1), Τεφήκ Βέης (13/2), Μεμέτ Εφένδη Ταχτά Σακάλ (13/3), Δημοσθένης Ν. Μέλφος (13/4) και Ζαφειρίου Φωτεινή (13/5). Ο Νουρή Μουσταφά Εφένδη ήταν δικηγόρος, συντάκτης της εφημερίδας Siroz και σημαίνον στέλεχος των Νεοτουρκικού κομιτάτου Σερρών 11. Ο Δημοσθένης Μέλφος ήταν βουλευτής, συνδικαλιστής και επιχειρηματίας 12 και η Φωτεινή Ζαφειρίου Εικ. 6. Tα πέντε μεγάλα οικόπεδα της οικοδομικής νησίδας 13 επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου. Το 1924 ο δρόμος έχει ήδη διανοιχθεί, αλλά δεν έχει σκυροστρωθεί. Από αριστερά προς τα δεξιά οι οικοδομές: Νουρή Εφένδη, Τεφήκ Βέη, Μεμέτ Εφένδη Ταχτά Σακάλ, Δημοσθένη Μέλφου (υπό ανέγερση), Φωτεινής Ζαφειρίου. 11. Το τυπογραφείο της εφημερίδας Siroz (στη συνέχεια Hancer) ήταν σ ένα μαγαζί δίπλα στο Εσκί Τζαμί. Βλ. Αϊντίν Βελή (2012) «Οι πρώτες τουρκικές εφημερίδες των Σερρών: Siroz και Hancer», στο τόμο Γ. Σαλακίδη (επιμ.), Τουρκολογικά, Τιμητικός τόμος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου, Θεσσαλονίκη: έκδ. Αντ. Σταμούλη. 12. Γιαννογλούδης, Β. (2012) «Τα τραγικά γεγονότα προ της απελευθερώσεως των Σερρών ( ) με τη ματιά του βουλευτή Σερρών Δημοσθένη Μέλφου», εφημ. Παρατηρητής, φ Ο Μέλφος, ως επιχειρηματίας, διατηρούσε κατάστημα υφασμάτων και ασφαλειών με συνεταίρο τον γαμπρό του Εμμανουήλ Χαμπούρη (Αψηλίδης, 2008: 161)

9 Η «Νέα αγορά» των Σερρών μέλος οικογένειας μεγαλοκτηματιών. Στα μικρά εμπορικά οικόπεδα της οικοδομικής νησίδας 13 εγκαταστάθηκαν γνωστά ονόματα τη πόλης όπως οι αδελφοί Ιωάννης και Εμμανουήλ Πέτροβιτς (13/41) 13, οι αδελφοί Στεργίου Φωκά (13/19), ο ωρολογάς Χατζηστεργίου Περικλής (13/33), ο αλευροβιομήχανος Φερίτ Βέης (13/52), ο συμβολαιογράφος Νουρλά Βέης (13/30), ο ιατρός Χρήστος Καρατζάς (13/15), ο Αθανάσιος Ταουσάνης (13/20), ο Χαβαλές Δημήτριος του Μάρκου (13/21), ο Γεώργιος Μουτσόκαπας (13/45) κ.ά. Ένα από τα καλύτερα γωνιακά οικόπεδα επί της οδού Ερμού (13/37) ι- διοκτησία του Δήμου Σερρών εμφανίζεται να το πουλά η δημοτική αρχή στους εβραίους Ααρών και Ιωσήφ Σαλτιέλ. Δύο σχεδιαγράμματα που δημοσιεύουμε οπτικοποιούν τις μεταλλαγές της οικοδομικής νησίδας 13 σε σχέση κυρίως με την τύχη του μουσουλμανικού τεμένους Εσκί Τζαμί 14. Το πρώτο σχεδιάγραμμα αποτελεί παράρτημα του Π.Δ. της 28 ης Νοεμβρίου 1927 (ΦΕΚ Α /31 Ιανουαρίου 1928). Η οικοδομική νησίδα 13 εμφανίζεται όπως την περιγράφει και το σχέδιο του 1920, δηλαδή εμπεριέχει το Μπεζεστένι απαλλαγμένο από τα προσκτίσματα, ενώ το Εσκί Τζαμί σημειώνεται χωρίς τον μιναρέ του (περιγράφεται η θέση του μιναρέ στο σχέδιο με διακεκομμένη γραμμή). Ήδη από το πρώτο αυτό σχεδιάγραμμα διακρίνεται ένας προβληματισμός σε σχέση με την μεταχείριση των ελεύθερων (μη ιδιωτικών) χώρων εντός της οικοδομικής νησίδας 13, όταν αναγράφεται η λέξη «πλατεία» στη θέση του κατεδαφισμένου ήδη μιναρέ 15. Το Μπεζεστένι και το Εσκί Τζαμί, μετά την Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923, καταγράφηκαν στον πίνακα των ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων, η διαχείριση των οποίων περιήλθε αρχικά στην δικαιοδοσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 16. Οι χρήσεις 13. Ο Εμμανουήλ Ν. Πέτροβιτς ( ) και ο Ιωάννης Ν. Πέτροβιτς ( ) ήταν οι δυο από τους τρεις γιους του γιατρού Θεοδοσίου-Νατάλη Πέτροβιτς ( ). Είχαν κτήματα στο Πεθελινό. Ο τρίτος γιος ήταν ο γιατρός Κωνσταντίνος Πέτροβιτς ( ). Βλ. Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου (2006) «Μνήμη Νατάλη Εμμ.Πέτροβιτς: σαν παραμύθι» στα Σερραϊκά Ανάλεκτα (4) Ευχαριστώ τον Γ. Καριώτη και Ελ. Παναγιωτόπουλο για την διάθεση των διαγραμμάτων. 15. Ο μιναρές κατεδαφίστηκε από τους Βουλγάρους κατά τη β βουλγαρική κατοχή, όταν μετέτρεψαν το τέμενος σε ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. 16. Μετά την ψήφιση του Ν. 4793/3 Ιουλίου 1930 «Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας Συμφωνίας περί τρόπου εφαρμογής της εν Λωζάνη υπογραφείσης Συμβάσεως περί (υποχρεωτικής) Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών πληθυσμών» η διαχείριση περιήλθε στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ανταλλάξιμων Μουσουλμανικών Κτημάτων (ΥΔΑΜΚ) και τελευταία στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). Το Μπεζεστένι αναγράφεται στα Βιβλία της ΥΔΑΜΚ ως «Βακούφιον Βεδρεδδίν Βέη (ή Μεστσίδ Βακούφιον Μεσρεδίν Βέη) και μετατρέπεται σε ανταλλάξιμο ακίνητο το

10 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Εικ. 8. Η ενιαία οικοδομική νησίδα 13 (Π.Δ. 28 ης Νοεμβρίου 1927). τους ήταν ποικίλες. Το Μπεζεστένι χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτική και αργότερα ως δημοτική αποθήκη μέχρι το 1962 που περιήλθε στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, που το παραχώρησε αργότερα στην Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων. Η Εθνική Τράπεζα νοίκιαζε το Εσκί Τζαμί για κέντρο διασκέδασης, για κινηματογράφο και για αποθήκη πυρομαχικών προσπαθώντας ταυτόχρονα να το εκποιήσει. Σε μια δημοπρασία ανταλλαξίμων κτημάτων που δημοσίευσε η τοπική εφημ. Πρόοδος στις περιλαμβάνονταν και το τέμενος με προεκτιμώμενη αξία δρχ. Γινόταν και κάποιες σκέψεις για αξιοποίησή του. Για παράδειγμα στις 17 Ιανουαρίου 1935 με μακροσκελή επιστολή του σε τοπική εφημερίδα ο καθηγητής Βυζαντινολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης (Τζαννής) Β. Παπαδόπουλος ( ) αναφερόταν σ ένα σχέδιο που φιλοπόνησε ο ίδιος το 1926 για την «εξωτερική διασκευή του θόλου», το οποίο θα καταστούσε το τέμενος «περίλαμπρον κόσμημα των Σερρών» (Τζανακάρης, 1999: 14). Το αρχείο του Ωδείου «Ορφέας» Σερρών, τμήμα του οποίου δημοσίευσε ο Γ. Αγγειοπλάστης, μάς δίνει και άλλες πληροφορίες από την προσπάθεια εκποίησης του τεμένους. Μεταξύ των τεκμηρίων περιλαμβάνονται και επιστολές μέσω των οποίων το Ωδείο φαίνεται ότι ζητά από την Εθνική Τράπεζα να του παραχωρηθεί για χρήση το Εσκί Τζαμί έναντι ε- νοικίου. Ένα ενδιαφέρον τεκμήριο στο ίδιο αρχείο είναι το κείμενο μιας με αριθμό Το Εσκί Τζαμί αναφέρεται ως ανταλλάξιμο ακίνητο με αριθμό κτηματογίου ΕΤΕ 932 και αριθμό ανταλλαγής

11 Η «Νέα αγορά» των Σερρών ακόμη δημοπρασίας της Εθνικής Τράπεζας (ημερομηνία ) για την τμηματική εκμίσθωση ή και πώληση ως συνόλου του τεμένους 17. Τελικά το τέμενος κατεδαφίστηκε το 1937 (μαζί με τον πύργο ρολόι που βρισκόταν στα νοτιοανατολικά του) και οικοπεδοποιήθηκε 18. Πληροφορίες για την οικοπεδοποίηση του Εσκί Τζαμιού σταχυολογούμε από το με αριθμό 1274/ πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σερρών Γ. Χ. Μαυρομμάτη/πρώην Καραγκιόζη (αρ. μεταγγραφής 11738/ ). Το ακίνητο είχε έκταση 1670 τ.μ. περίπου και εκποιήθηκε από την Ε.Τ.Ε (πλήν του δημοτικού ωρολογίου «ανήκοντος κατά κυριότητα εις τον Δήμον Σερρών») με πλειοδοτική δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 17 Ιουλίου Πλειοδότησαν από κοινού οκτώ πολίτες, εκ των οποίων τέσσερις γιατροί. Το τίμημα ήταν δρχ., αλλά επειδή το πωλητήριο ήταν επί πιστώσει προστέθηκαν οι τόκοι και διαμορφώθηκε τελικά στις δρχ. Οι αγοραστές κατέβαλαν στο ταμείο της Ε.Τ.Ε δρχ. σε ομολογίες ανταλλαξίμων 6% του 1928 «φέρουσας άπαντα τα τοκομερίδια λήξεως 1ης Ιανουαρίου 1938 και εφεξής» το δε υπόλοιπον εκ δρχ. (συμποσούμενον σε δρχ. με τους τόκους) υποσχέθηκαν να το καταβάλλουν εντός 20 ετών από της Εκάστη δόση περιλάμβανε τόκο 5 ½%. Άρα το δεύτερο σχεδιάγραμμα (με ημερομηνία σχεδίασης 9 Οκτωβρίου 1937) απεικονίζει την κατάσταση μετά την εκποίηση του τεμένους. Το σχεδιάγραμμα συνόδευε το ΦΕΚ που αφορούσε την κατάτμηση της οικοδομικής νησίδας 13 σε δύο νέες ενότητες: μία για το Μπεζεστένι και μία για το πρώην Εσκί Τζαμί, που διαχωρίζονταν α- πό δρόμο πλάτους 10μ. Τροποποίηση της νησίδας, που έγινε και στις 21 Μαρτίου 1964, όταν χαράχθηκαν οικοδομικές γραμμές στο εσωτερικό της επιτρέποντας έτσι την ανοικοδόμηση των εσώκλειστων οικοπέδων. 17. Αγγειοπλάστης, Γ. (2006) «Κατάλογος εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ωδείου Σερρών «Ορφεύς» ( )», Σερραϊκά Ανάλεκτα, τ. 4 ος, Συγκεκριμμένα τέθηκε σε δημοπρασία το ανατολικό τμήμα του τεμένους αντί τιμήματος δρχ. μηνιαίως, το κεντρικό αντί μηνιαίως και το δυτικό αντί 400 δρχ. μηνιαίως. Ενδιαφέρον είναι επίσης το τεκμήριο με αρ. 3/73 του ίδιου αρχείου, μια επιστολή προς το Υπουργείο Πρόνοιας με ημερομηνία να παραχωρηθεί στο Ωδείο το τέμενος άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5266/ Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Αγγειοπλάστη, που μου επέτρεψε να μελετήσω το αρχείο του Ωδείου «Ορφεύς». 18. Ορισμένα μαρμάρινα τεμάχια από τα υλικά κατεδάφισης χρησιμοποιήθηκαν στην ανέγερση την ίδια χρονιά του χριστιανικού ναϊδρίου του Αγίου Συμεών, όπου μπορούμε ακόμη και σήμερα να τα δούμε. Ο μηχανισμός του ρολογιού ενσωματώθηκε στο αέτωμα τη πρόσοψης του σημερινού δημαρχιακού μεγάρου. Για τον πύργο του ρολογιού βλ. Στεφανίδου, Αιμ. (1999) «Το ρολόι της πόλης στην Ελλάδα την περίοδο της Τουρκοκρατίας», στο Όριον. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Δ.Α.Φατούρο,

12 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Εικ. 9. Επανασχεδιασμός της οικοδομικής νησίδας 13 (σχεδιάγραμμα 9ης Οκτωβρίου 1937). Διακρίνεται η προτεινόμενη δενδροφύτευση και ο προσδιορισμός των ορίων του Εσκί Τζαμί και Μπεζεστενίου. Εικ. 10. Άποψη από την ανεγειρόμενη Εθνική Τράπεζα (περί το 1926)

13 Η «Νέα αγορά» των Σερρών 2.2 Οι οικοδομικές νησίδες 12 και 8 Στην οικοδομική νησίδα 12 χαράχθηκαν 121 οικόπεδα με την ίδια σχεδιαστική λογική. Ιδιοκτησίες στην οικοδομική νησίδα 12 είχαν ο Κ. Σεραφείμ (12/1), η Μουσουλμανική Κοινότητα (12/118, 12/119, 12/120 και 12/121), ο εβραίος τραπεζίτης και έμπορος Μεναχέμ Σιμαντώφ (12/51), η Ζωή Χατζησπανδωνή (12/9), οι αδελφοί Σταμούλη (12/23), οι αδελφοί Μαντζανά (12/67) και οι αδελφοί Τικόπουλοι (12/85). Στην οικοδομική νησίδα 8 χαράχθηκαν 31 οικόπεδα, εκ των οποίων τα με αριθμούς 1, 29, 30 και 31 ήταν σχετικά μεγάλα και βρίσκονταν επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου. Τα με αρ. 29 και 30 οικόπεδα δόθηκαν στη Μουσουλμανική Κοινότητα και στο οικόπεδο με αρ. 31 προβλεπόταν η ανέγερση Οθωμανικού Σχολείου. Ιδιοκτησίες στην οικοδομική νησίδα 8 είχαν ο Χρήστος Βελίδης (8/1), ο Γεώργιος Χρυσόγονος (8/50), ο κτηματίας Αντώνιος Παρίσης (8/14), ο έμπορος νεωτερισμών Νικόλαος Καμβουσιώρας (8/17), ο Αντώνιος Τεκές (12/21), ο Τεφήκ Βέης (8/27), ο Νικόλαος Χατζηγιάννης (8/15), ο Δήμος Σερρών (8/16 και 8/14) κ.ά. Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι η πρώτη ενότητα της «νέας αγοράς» χαράχθηκαν τρεις οικοδομικές νησίδες και 206 οικόπεδα, εκ των οποίων τα 34 ανήκαν στο Δήμο Σερρών. Τα μικρά οικόπεδα είχαν πρόσωπο επί της οδού Ερμού και στους παράπλευρους δρόμους, ενώ τα με- Εικ. 11. Οικοδομική νησίδα

14 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου γάλα στην οδό Βασιλέως Βασιλείου. Οι ιδιοκτήτες ήταν ως επί το πλείστον χριστιανοί, αρκετοί μουσουλμάνοι και λίγοι εβραίοι. 3. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΤΙΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ Στην απαλλοτρίωση μιας μεγάλης περιοχής σε άμεση γειτνίαση με την πυρίκαυστη ζώνη αναφέρθηκε συνοπτικά η Αλεξάνδρα Γερόλυμπου σε διάφορα δημοσιεύματά της 19. Η βασική αιτιολογία για την απαλλοτρίωση θεωρήθηκε ότι ήταν το γεγονός ότι είχαν εγκατασταθεί παραπήγματα στην παραδοσιακή εμπορική περιοχή που είχε καεί και «έπρεπε να βρεθεί χώρος προσωρινής εγκατάστασης των εμπόρων μέχρις ότου αποκατασταθεί η παλιά εμπορική περιοχή». Συνδυάζοντας βιβλιογραφικά και χαρτογραφικά δεδομένα καταλήγουμε στον ισχυρισμό ότι η μεγάλη αυτή απαλλοτρίωση αφορούσε την περιοχή νοτίως της οδού Ερμού. Τι είχε ακριβώς γίνει; Το σχέδιο της πυρικαύστου συμπληρώθηκε για την υπόλοιπη πόλη μ ένα ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίθηκε με το Π.Δ Ειδικότερα στην απαλλοτριωθείσα περιοχή νοτίως της οδού Ερμού επαναλήφθηκαν οι ίδιες μικροκατατμήσεις του βορεινού τμήματος και χαράχθηκαν 262 νέα οικόπεδα. Το αρχικά μεγάλο οικοδομικό πολύγωνο με αριθμό 184, αμέσως διαιρέθηκε σε δύο άνισα τμήματα με την χάραξη ενός σημαντικού κάθετου άξονα (οδός Ρούσβελτ). Η νησίδα 184 α (28 οικόπεδα), η νησίδα 184 (86 οικόπεδα), η νησίδα 182 (89 οικόπεδα) και η νησίδα 183 (59 οικόπεδα) αποτέλεσαν την επέκταση της αγοράς των Σερρών (βλ. εικ. 1). Η περιοχή οριοθετούνταν προς ανατολάς από την οδό Διοικητηρίου, την διανοιχθείσα επί Οθωμανικής Διοίκησης, μεγάλου μήκους αρτηρία που ένωνε τον σιδηροδρομικό σταθμό με το Εσκί Τζαμί. Η αξία γης επί της οδού Διοικητηρίου ήταν υψηλή. Έτσι τα προϋπάρχοντα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Διοικητηρίου δεν απαλλοτριώθηκαν, διατηρήθηκαν ως είχαν. Ένα μόλις μήνα μετά την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, τον Αύγουστο του 1925, με μια ειδική νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα στον Δήμο Σερρών, δηλαδή στον ιδιοκτήτη όλων των οικοπέδων, να μπορεί να πουλήσει «άνευ δημοπρασίας» τα οικόπεδα που περιλαμβάνονται στις οικοδομικές νησίδες 182, 183, 184, 184 α 20. Η δυνατότητα εκποίησης εμπεριείχε δύο όρους. Πρώτον, η πώληση 19. Όπως αναφέρει η Γερόλυμπου «Στη διάρκεια του 1921 ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου, πρώτα όμως από τις περιοχές που βρίσκονταν στα νότια όρια της πυρικαύστου» (Γερόλυμπου, 2008:57). Παραπέμπει στο Δημητρακόπουλος, Α. (1937) Σχέδια πόλεων. Πολεοδομία εν Eλλάδι, Tεχνική Eπετηρίς της Eλλάδος, τομ. A, τεύχος II, Aθήναι: εκδ. TEE, Βλ. άρθρο 61 του Ν.Δ. της 27ης Αυγούστου 1925 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας»

15 Η «Νέα αγορά» των Σερρών Εικ. 12. Το άρθρο 61 του Ν.Δ. της 27 ης Αυγούστου 1925 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας». να γίνει κατά το ήμισυ σε γηγενείς, που δεν είχαν οικόπεδα «εντός της κατά το νέον σχέδιον της πόλεως αγοράς» και κατά το υπόλοιπο ήμισυ σε πρόσφυγες. Δεύτερον, όλους τους όρους της πώλησης θα τους καθόριζε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών σε ειδικό κανονισμό που θα εγκρίνονταν από τον Νομάρχη Σερρών μετά από γνώμη επιτροπής, που θα αποτελούνταν από τον ίδιο ως πρόεδρο, τον Νομομηχανικό, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ακτημόνων Καταστηματαρχών και τον πρόεδρο της Παμπροσφυγικής Ενώσεως Σερρών 21. Παρατηρούμε επομένως ότι η έλευση των προσφύγων 21. Πρόεδρος της Παμπροσφυγικής Ένωσης Σερρών, που ιδρύθηκε το 1924, ήταν ο Σωκράτης Ανθρακόπουλος, δημοσιογράφος, εκδότης της προσφυγικής εφημερίδας Συννενόησις. Ο Ανθρακόπουλος εκλέχθηκε δύο φορές βουλευτής. Το 1928 με την Δημοκρατική Ένωση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου (κοινό ψηοδέλτιο Δημοκρατικής Ένωσης /Αγροτικοεργατικόν Κόμμα και Φιλελευθέρων) και το 1932 με το Αγροτικό Κόμμα. Ήταν εξαιρετικά ενεργός στην διεκδίκηση των αιτημάτων των προσφύγων και κινητήριος δύναμη πίσω από τα πέντε Παμπροσφυγικά Συνέδρια που έγιναν στον Νομό Σερρών κατά τη δεκαετία του Βλ. Αψηλίδης, Γ. (2011) «Τα παμπροσφυγικά συνέδρια των Σερρών. Πολιτική και συλλογικότητα των προσφύγων τη δεκαετία του 20», Μικρασιατική Σπίθα,

16 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου στο μεσοδιάστημα της έγκρισης των δύο σχεδίων αλλάζει τα δεδομένα. Ένας νέος παράγοντας, οι πρόσφυγες, διεκδικούν οικόπεδα για να α- ναπτύξουν εμπορικές τους δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της διανομής συμμετείχαν ισότιμα οι συλλογικοί φορείς τόσο των γηγενών ακτημόνων, όσο και των προσφύγων. Εικ. 13. Διάταγμα έγκρισης της πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΦΕΚ 234/ 15 Ιουλίου 1926). Οι εργασίες της επιτροπής φαίνεται να προχώρησαν σχετικά γρήγορα γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με το με αριθμό 289/28 ης Μαΐου 1926 φήφισμά του οριστικοποίησε τον πίνακα των προς εκποίηση δημοτικών οικοπέδων, τον ονομαστικό κατάλογο των δικαιούχων και καθόρισε το τίμημα ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 234/ 15 Ιουλίου Ακολούθησαν τα συμβόλαια πώλησης των οικοπέδων στους αντίστοιχους δικαιούχους. Το πωλητήριο ήταν τυποποιημένο και προετοιμασμένο σε τυπογραφείο, όπου ως πωλητής αναφερόταν ο τότε δήμαρχος Σερρών Επαμεινώνδας Τικόπουλος και συμπληρώνονταν κάθε φορά με τα στοιχεία του αγοραστή, την ημερομηνία πώλησης, το τίμημα κ.λπ. Τα περισσότερα πωλητήρια εκδόθηκαν τους πρώτους μήνες του Την σύνταξη των πράξεων πώλησης ανέλαβε ο συμβολαιογράφος Σερρών Χρήστος Γ. Καραγκιόζης (Μαυρομάτης). Η αγορά ανοικοδομήθηκε με βάση οικοδομικές άδειες που εξέδιδε

17 Η «Νέα αγορά» των Σερρών Εικ. 14. Ο Δήμαρχος Σερρών Επαμεινώνδας Τικόπουλος. Εικ. 15 (μεσαία). Η οδός Διοικητηρίου, σήμερα Μεραρχίας. Στο βάθος ο πύργος με το ρολόι. Εικ. 16 (κάτω). Η οδός Ρούσβελτ, σημερινή Εμμ. Ανδρόνικου

18 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Εικ. 17. Άποψη της νέας αγοράς στη διασταύρωση των οδών Ρούσβελτ και Μεραρχίας. Εικ. 18. Άποψη της νέας αγοράς στη διασταύρωση των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Ερμού. η Δημαρχία. Δύο τεκμήρια από το αρχείο της Πολεοδομίας επιβεβαιώνουν τη χρήση τυποποιημένων σχεδίων. Το πρώτο είναι η αίτηση του ιδιοκτήτη ενός μικρού εσωτερικού οικοπέδου (οικόπεδο 184/52) για χορήγηση οικοδομικής άδειας. Πάνω στην αίτηση ο Δήμαρχος Σερρών βεβαιώνει ότι το οικόπεδο περιήλθε στην κατοχή του ιδιοκτήτη κατόπιν κληρώσεως. Το δεύτερο είναι το ίδιο το έγγραφο της οικοδομικής άδειας με αριθμό 307 και ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου Το υπογράφει ο Νομομηχανικός Σερρών επιτρέποντας την ανοικοδόμηση «συμφώνως προς τον χορηγηθέντα αυτώ υπό της υπηρεσίας τύπον τμήματος

19 Η «Νέα αγορά» των Σερρών Μπαζάρ». Τα διατάγματα που προαναφέρθηκαν περιγράφουν τις νομικές διαδικασίες μ ένα στεγνό γραφειοκρατικό τρόπο. Περισσότερο πάλλουσα και κατατοπιστική είναι η ειδησεογραφία της εποχής. Σ ένα από τα πρωιμότερα δημοσιεύματα που κατορθώσαμε να εντοπίσουμε διαβάζουμε ότι η Ένωση Σερραίων Ακτημόνων Καταστηματαρχών πέτυχε να απαλλοτριωθεί από το κράτος προς όφελος του Δήμου Σερρών Εικ. 19. Οικοδομική άδεια 307/ για το 184/52 οικόπεδο. οικόπεδο «8 περίπου χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων» 22. Επειδή δε ο Δήμος δεν είχε να διαθέσει το απαιτούμενο χρηματικό ποσό των 400 χιλιάδων δραχμών «η απαλλοτρίωση αναβάλλετο καθημερινώς μέχρι της εξευρέσεως του αναγκαίου χρηματικού ποσού». Ο κίνδυνος όμως της κατεδάφισης της ήδη υπάρχουσας αγοράς αυξάνονταν και η φόβος των καταστηματαρχών μήπως κάποια μέρα βρεθούν χωρίς τα μαγαζιά τους οδήγησε στην αναζήτηση τρόπων να αποφύγουν αυτό το ενδεχόμενο. Τα πράγματα οξύνθηκαν περαιτέρω όταν ο τότε νομομηχανικός Σερρών Νικ. Τσακίρης με έγγραφο που κοινοποίησε σε δύο καταστηματάρχες 22. Εφημ. Μακεδονία της 31ης Ιουλίου

20 Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου τούς έδινε προθεσμία πέντε ημερών να εκκενώσουν τα καταστήματά τους προκειμένου να κατεδαφιστούν. Ως αποτέλεσμα αυτής της πίεσης η Ένωση Ακτημόνων Καταστηματαρχών συνήλθε σε Γενική Συνέλευση και αποφάσισε να καταβάλλει η ίδια στο Δήμο το απαιτούμενο ποσό των 400 χιλιάδων δραχμών υπό τύπο δανείου ώστε να συντελεστεί η απαλλοτρίωση. Εξέλεξε επιπλέον τριμελή επιτροπή προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα και να ζητήσει να αρχίσει η ρυμοτομία του οικοπέδου της αγοράς και να «επιτύχη παρά της Εθνικής Τραπέζης ανέγερσιν εν των οικοπέδω τούτω καταστημάτων διά ενυπόθηκων δανείων» 23. Η Ένωση Ακτημόνων Καταστηματαρχών συνέχισε τη δράση της και τα επόμενα χρόνια. Σε δημοσίευμα της εφημ. Μακεδονία στις διαβάζουμε: «Ακτήμονες καταστηματάρχες. Να μία λέξις ήτις δεν αναγράφεται εις το Ελληνικόν λεξιλόγιον και η οποία ασφαλώς θα φαίνεται ακτανόητος εις τους περισσοτέρους. Και όμως. Είναι μια τάξις πολυπληθής εν Σέρραις ήτις σήμερον ή μάλλον από πολλού χρονικού διαστήματος, ευρίσκεται εις απόγνωσιν...» Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν ότι η Ένωση Ακτημόνων Καταστηματαρχών πρότεινε την ανέγερση και άλλων καταστημάτων προς «εύρυνσιν της αγοράς» καθόσον η υπάρχουσα δεν πληρούσε «τις ανάγκες των κατοίκων των Σερρών και των περιχώρων». Πρότεινε μάλιστα για τον σκοπό αυτό την απαλλοτρίωση των με αρ. 162, 195 και 196 ανταλλαξίμων οικοδομικών πολυγώνων, του οικοδομικού πολυγώνου του Εσκί Τζαμί, του Μπεζεστενίου, του με αρ. 70 οικοδομικού πολυγώνου (πρόκειται για τη σημερινή πλατεία Ελευθερίας) και «του τοιούτου του Υπουργείου Συγκοινωνιών» 24. Παράλληλα επεσήμανε ότι τα περισσότερα των διανεμηθέντων οικοπέδων της αγοράς κατέλαβαν άνθρωποι οικονομικώς ανεξάρτητοι και «εκ τούτων πολλοί τα ενοικίασαν ή τα επώλησαν χωρίς να τα χρησιμοποιήσουν παντελώς». Η «αγορά» επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια, το Εσκί Τζαμί οικοπεδοποιήθηκε το 1937, το Μπεζεστένι ευτυχώς όχι. Η Ένωση Ακτημόνων Καταστηματαρχών Σερρών και η Παμπρο- 23. Την τριμελή επιτροπή αποτελούσαν ο Επαμ.Τικόπουλος, ο Χρήστος Γουσίου και ο Λεωνίδας Κεφαλάς. 24. Το Ο.Π 162 βρίσκεται δυτικά της αγοράς. Περιβάλλεται από τις οδούς Βενιζέλου, Έδεσσας, Παύλου Μελά και 29ης Ιουνίου. Το Ο.Π 195 βρίσκεται στα ανατολικά της α- γοράς. Περιβάλλεται από τις οδούς Μεραρχίας, Κωστοπούλου, Διονυσίου Σολωμού και Τσαλοπούλου. Το Ο.Π 196 περιβάλλεται από τις οδούς Γ. Παπανδρέου, Κωστοπούλου και την πλατεία Εμπορίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος «ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» που εδρεύει στην Κηφισιά, Λ. Κηφισίας 321, Δηλώνει ότι: Εκθέτει σε πλειοδοτική Δημοπρασία εκποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 12 η ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντοµη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1842 έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 1865 και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906 ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/20.12.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτ 1 / 9 ΠΕΡΙ: ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 5 ης /30-3-2012 έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκθέτει σε εκποίηση: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκθέτει σε εκποίηση: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Διακήρυξη για την έκθεση σε εκποίηση οικοπέδου του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ _ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ,ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:820 /2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ. Α ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 20. Απόντες 7

Παρόντες 20. Απόντες 7 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/5/2016 με αριθμ. 17 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 169

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2- της 314/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2- της 314/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2- της 314/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Εισηγείται στο Δ.Σ την έγκριση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (εμβαδού 18 τ.μ. με ΚΑΕΚ 290452414001) επί της οδού Λεωτσάκου

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ Ταχ.Δ/νση : Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX. : ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)»

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά»

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» Δήμος Πειραιά «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» ΙΣΤΟΡΙΑ Το πολεοδομικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1832 από τους αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ, ακολουθώντας στις βασικές του γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Η πρώτη συνεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής, προεδρία κ. Ευγένιου Χαμπουλλά, έγινε στις 6/2/2007 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 92 συνεδριάσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μή Αίτησης προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης. / TOPMAPS ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το έντυπο αυτό παρέχει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των εκτάσεων που επηρεάζονται από την διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Ιουλίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/ 2011 ΘΕΜΑ :Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης /2016

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 109.6.2 /2016 Σήμερα, Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλά 13-03-2015 ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 2460 ΔΗΜΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο:2724360300/

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 27/6/2016 με αριθμ. 24 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 266 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:9938/16-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012 Αριθµ. Απόφασης: 721 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δράμα 12-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.24586 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 9/2014 απόφαση Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 860-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Το ψηφοδέλτιο. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης

Το ψηφοδέλτιο. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Το ψηφοδέλτιο ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης 1.ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Νομού Ροδόπης 2. ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ---------------

Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας : 23-08-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 21614 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ.Διεύθυνση: Οινόης 6 Ταχ.Κώδικας : 19007 Μαραθώνας Τηλέφωνο : (22940) - 69258, 67777

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 934/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα