ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις"

Transcript

1 ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις Θέσεις: ρ Θεόφιλος Πεχλιβανίδης Πνευµονολόγος Αντιπαραθέσεις:. Παπακώστα Επίκ. Καθηγήτρια Πνευµονολογίας ΑΠΘ

2 Θέµατα ιάγνωση 1. Αξιολόγηση των εισπνευστικών βρογχικών προκλήσεων στη διάγνωση του άσθµατος 2. Αξιολόγηση των δερµατικών δοκιµασιών ( ) και των ειδικών IgE (RAST) στη διάγνωση του άσθµατος Θεραπεία 3. Αντιµετώπιση του ήπιου άσθµατος 4. Aνοσοπαρέµβαση στο άσθµα: Ανοσοθεραπεία υποευαισθητοποίησης (SIT), Aντι-IgE

3 Βρογχική υπεραντιδραστικότητα (Αirway Ηyperresponsiveness, AHR) Βρογχική υπεραντιδραστικότητα (BY) είναι η αυξηµένη απάντηση των αεραγωγών σε διάφορα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος (φυσικά, χηµικά κ.α.) ΗΒΥεκδηλώνεταιµε βήχα, περιορισµό στη ροή του αέρα και βρογχόσπασµο Αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του άσθµατος και σε µικρότερο βαθµό της ΧΑΠ και άλλων παθήσεων, όπως ρινίτιδες, βρογχιεκτασίες κ.α.

4 Βρογχική υπεραντιδραστικότητα Σταθερή ή ανθεκτική Σχετίζεται µε δοµικές αλλαγές των βρόγχων Αντικατοπτρίζει τα χρόνια αποτελέσµατα της φλεγµονής των βρόγχων εν καταδεικνύει ενεργότητα ή βαρύτητα της νόσου Μεταβλητή ή κατά επεισόδια Έκθεση σε συγκεκριµένους παράγοντες Ενεργότητα του άσθµατος Βαρύτητα του άσθµατος Συνήθως σε µέτριο άσθµα αντικατοπτρίζει την οξεία δράση της φλεγµονής των βρόγχων

5 Βρογχική πρόκληση Ελεγχόµενη αναπαράσταση του βαθµού ευαισθησίας των αεραγωγών σε διάφορα φυσικά ή φαρµακολογικά ερεθίσµατα Την υπολογίζουµε ερεθίζοντας τους αεραγωγούς µε ουσίες, που προκαλούν σύσπαση των λείων µυϊκών ινών µε αποτέλεσµα τη στένωση των αεραγωγών και τον περιορισµό της ροής του αέρα Τα ερεθίσµατα διακρίνονται σε άµεσα και έµµεσα ανάλογα µε τη θέση της δράσης τους

6 Είδη προκλήσεων Άµεσες: Τα ερεθίσµατα δρουν άµεσα στα λεία µυϊκά κύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, βλεννοπαραγωγά κύτταρα) (Ισταµίνη, µεταχολίνη) Έµµεσες: Τα ερεθίσµατα δρουν αρχικά στα φλεγµονώδη κύτταρα (ιστιοκύτταρα και επιθηλιακά κύτταρα) και στις απολήξεις των νευρικών κυττάρων στους αεραγωγούς. Στη συνέχεια εκλύονται διαβιβαστές οι οποίοι δρουν στα δραστικά κύτταρα (Αλλεργιογόνα, κόπωση, φαρµακολογικoί παράγοντες)

7 Άµεσηβρογχικήπρόκληση Η βρογχική απάντηση υπολογίζεται από τη µεταβολή του βίαια εκπνεόµενου όγκου σε 1sec (FEV 1 ) και εκφράζεται ως προκλητική συγκέντρωση (provocative concentration, PC) ή προκλητική δόση (provocative dose, PD) Η χορήγηση του εισπνεόµενου ερεθίσµατος διακόπτεται µόλις επιτευχθεί µείωση της FEV 1 κατά 20%

8 Σπιροµέτρηση αναφοράς FEV 1 >70% προβλεπόµενης ΝΑΙ ΟΧΙ Χορήγηση διαλύµατος NaCl 0,9% και σπιροµέτρηση µετά από την απαιτούµενη χρονική καθυστέρηση Μείωση FEV 1 >20% ΟΧΙ ΝΑΙ Χορήγηση διαλύµατοςµεταχολίνης µε προοδευτικήαύξηση της δόσης και σπιροµέτρηση µετά από την απαιτούµενη χρονική καθυστέρηση Μείωση FEV 1 >20% ΟΧΙ Ολοκλήρωση εξέτασης ΝΑΙ Καταγραφή συµπτωµάτων και σηµείων Χορήγηση σαλβουταµόλης Αναµονή 10min Σπιροµέτρηση

9 Άµεσηβρογχικήπρόκληση Mε την εισπνοή µεταχολίνης ή ισταµίνης παράγεται µία δοσοεξαρτώµενη καµπύλη.

10 Ενδείξεις βρογχικής πρόκλησης Όταν η διάγνωση του άσθµατος είναι πιθανή άλλα οι συνήθεις διαγνωστικές µέθοδοι (κυρίως σπιροµέτρηση προ/µετά βρογχοδιαστολή) δεν την επιβεβαιώνουν ή αποκλείουν Είναι πιο χρήσιµη στοναποκλεισµό της διάγνωσης του άσθµατος παρά στην επιβεβαίωση γιατί η ευαισθησία και η αρνητική προγνωστική της αξία είναι ισχυρότερη της θετικής ιάγνωση του επαγγελµατικού άσθµατος Εκτίµηση του σχετικού κινδύνου ανάπτυξης άσθµατος Εκτίµηση της βαρύτητας του άσθµατος Εκτίµηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία ATS, Am J Respir Crit Care Med, 2000

11 Ενδείξεις βρογχικής πρόκλησης Όταν η διάγνωση του άσθµατος είναι πιθανή άλλα οι συνήθεις διαγνωστικές µέθοδοι (κυρίως σπιροµέτρηση προ/µετά βρογχοδιαστολή) δεν την επιβεβαιώνουν ή αποκλείουν Είναι πιο χρήσιµη στοναποκλεισµό της διάγνωσης του άσθµατος παρά στην επιβεβαίωση γιατί η ευαισθησία και η αρνητική προγνωστική της αξία είναι ισχυρότερη της θετικής ιάγνωση του επαγγελµατικού άσθµατος Εκτίµηση του σχετικού κινδύνου ανάπτυξης άσθµατος Εκτίµηση της βαρύτητας του άσθµατος Εκτίµηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία ATS, Am J Respir Crit Care Med, 2000

12 οκιµασίες άµεσης βρογχικής πρόκλησης και θεραπεία του άσθµατος H βρογχική υπεραντιδραστικότητα (AHR) σε άµεσα ερεθίσµατα, σχετίζεται µε τη βαρύτητα του άσθµατος και την απαιτούµενη θεραπεία Η χρήση των εισπνεόµενων κορτικοστεροειδών (ICS) αµβλύνει την άµεση AHR, χωρίς όµως να την επαναφέρει γρήγορα στα φυσιολογικά όρια αλλά µόνο µετά από µακροχρόνια θεραπεία Εποµένως, οι βραχυπρόθεσµες θεραπείες µε ICS σχετίζονται µε µείωση της βρογχικής φλεγµονής, ενώ µακροπρόθεσµα δρουν στη βρογχική ανάπλαση (remodelling) Reddel HK et al, Eur Respir J, 2000

13 Συµπερασµατικά Οι δοκιµασίες βρογχικής πρόκλησης είναι χρήσιµες: Στη διάγνωση του βρογχικού άσθµατος Στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας του βρογχικού άσθµατος Στη διευκρίνιση των µηχανισµών δράσης των φαρµάκων Στην απόφαση της θεραπευτικής παρέµβασης καθώς και της αναπροσαρµογής της δόσης της αντιφλεγµονώδους αγωγής Στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών οδών

14 Θέµατα Αξιολόγηση των εισπνευστικών βρογχικών προκλήσεων στη διάγνωση του άσθµατος Αξιολόγηση των δερµατικών δοκιµασιών ( ) και των ειδικών IgE (RAST) στη διάγνωση του άσθµατος Αντιµετώπιση του ήπιου άσθµατος Aνοσοπαρέµβαση στο άσθµα: Ανοσοθεραπεία υποευαισθητοποίησης (SIT), Aντι-IgE

15 Βρογχικό άσθµα Ανοσολογικός διαγνωστικός έλεγχος In vivo δερµατικές δοκιµασίες νυγµού (SPT) 1. Είναι η συνηθέστερη ιn vivo µέθοδος διαγνωστικής προσέγγισης του εξωγενούς (αλλεργικού) ΒΑ 2. Απλές στην εφαρµογή τους, επαναλήψιµες και µε µικρό σχετικά κόστος, οδηγούν σε ταχεία λήψη αποτελεσµάτων (15-20 min) 3. Χαρακτηρίζονται από µεγάλη ευαισθησία 90-95% και µικρότερη ειδικότητα γι αυτό και η πιθανότητα ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων είναι µεγάλη 4. Η θετική έκβασή τους είναι ενδεικτική και όχι αποδεικτική της ευθύνης του αντίστοιχου αλλεργιογόνου EΑΑCI: Allergy White Bible 2000

16 Βρογχικό άσθµα Ανοσολογικός διαγνωστικός έλεγχος In vitro ανίχνευση επιπέδων ολικής IgE και ειδικών IgE 1. Καθορίζουν συµπληρωµατικά και µε µεγαλύτερη ακρίβεια τον αλλεργικό χαρακτήρα του βρογχικού άσθµατος 2. Χαρακτηρίζονται από µεγάλη εξειδίκευση και µικρότερη ευαισθησία (70-75%) γι αυτό και η πιθανότητα ψευδώς αρνητικών αποτελεσµάτων είναι µεγάλη 3. Ενδείκνυνται, χωρίς όµως να αποτελούν εναλλακτική λύση για την ανίχνευση του αλλεργικού χαρακτήρα της αναπνευστικής νόσου σε περιπτώσεις δερµογραφισµού και δερµατικών παθήσεων, που καθιστούν αναξιόπιστη την εκτέλεση δερµατικών δοκιµασιών. 4. Ενδείκνυνται στα πλαίσια της προληπτικής Ιατρικής για τον έλεγχο της προδιάθεσης ατόµων να αναπτύξουν στο µέλλον ατοπικού χαρακτήρα νόσο. EΑΑCI: Allergy White Bible 2000

17 Βρογχικό άσθµα Ανοσολογικός διαγνωστικός έλεγχος Συµπερασµατικά: 1. Η διαθέσιµη σήµερα µεθοδολογία ανοσολογικής διερεύνησηςτουβρογχικούάσθµατος είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη 2. Προκειµένου όµως να αξιοποιηθεί σωστά και να αποφευχθούν διαγνωστικά λάθη προϋποτίθεται ηενδελεχήςµελέτη του ιστορικού του ασθενούς, που ερευνάται 3. Τα εργαστηριακά ευρήµατα είναι δυνατόν να εκτιµηθούν µόνον σε απόλυτο συνδυασµό µε τα κλινικά ευρήµατα EΑΑCI: Allergy White Bible 2000

18 Θέµατα Αξιολόγηση των εισπνευστικών βρογχικών προκλήσεων στη διάγνωση του άσθµατος Αξιολόγηση των δερµατικών δοκιµασιών ( ) και των ειδικών IgE (RAST) στη διάγνωση του άσθµατος Αντιµετώπιση του ήπιου άσθµατος ( Mild asthma ) Aνοσοπαρέµβαση στο άσθµα: Ανοσοθεραπεία υποευαισθητοποίησης (SIT), Aντι-IgE

19 Mild Asthma Χορηγούµε θεραπεία; Παραδοχές: 1. Το βρογχικό άσθµα είναι µεταβαλλόµενη νόσος µε κύριο παθογενετικό µηχανισµό τηχρόνιαφλεγµονή των αεραγωγών 2. Ησυµµόρφωση των ασθενών είναι ένας καθοριστικός παράγοντας αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της νόσου. 3. Είναι νόσος που ελέγχεται αλλά δεν ιάται Η απάντηση είναι ΝΑΙ!!! Αλλά ποιά θεραπεία??

20 ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Στόχοι θεραπείας του άσθµατος: Έλεγχος της νόσου είναι να ελέγξεις Ελαχιστοποίηση ήναεξαφανίσειςτηµεταβλητότητα συµπτωµάτων. των συµπτωµάτων Πρόληψη παροξύνσεων. Πρόληψη µονίµων βλαβών. Φυσιολογική πνευµονική λειτουργία. Καλή ποιότητα ζωής και απρόσκοπτη δραστηριότητα. Στόχος είναι η σταθεροποίηση της νόσου Ελαχιστοποίηση φαρµακευτικών παρενεργειών.

21 ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ (κινούµενος στόχος;) Επίπεδα ελέγχου άσθµατος Καλά ελεγχόµενο Μερικώς ελεγχόµενο Μη ελεγχόµενο Παρόξυνση αύξηση µείωση Ενέργειες Χορηγείστε θεραπεία συντήρησης µε το χαµηλότερο δοσολογικό σχήµα Σκεφτείτε την αύξηση της δόσης µέχρι την επίτευξη ελέγχου Αυξήστε τη δόση µέχρι την επίτευξη ελέγχου Αντιµετωπίστε ως θεραπεία παρόξυνσης

22 Ελέγχοντας την υποκείµενη φλεγµονή Βαθµός µεταβολής διαφόρων παραµέτρων ελέγχου του άσθµατος σε διάστηµα 18 µηνών από θεραπεία µε ICS Μείωση (%) Η AHR αποτελεί δείκτη µη ελεγχόµενης φλεγµονής. Έναρξη θεραπείας (µήνες) Νυχτερινά συµπτώµατα Χρήση ανακουφιστικής θεραπείας Έκπτωση πρωινής PEF Έκπτωση FEV 1 AHR AHR, βρογχική υπεραντιδραστικότητα; FEV 1, βίαια εκπνεόµενος όγκος σε 1 δευτερόλεπτο; ICS, εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή; PEF, µέγιστη εκπνευστική ροή Προσαρµογή από Woolcock A. Clin Exp Allergy Rev 2001;1:62 64

23 Ελέγχοντας την υποκείµενη φλεγµονή Βαθµός µεταβολής διαφόρων παραµέτρων ελέγχου του άσθµατος σε διάστηµα 18 µηνών από θεραπεία µε ICS Μείωση (%) Η AHR αποτελεί δείκτη µη ελεγχόµενης φλεγµονής AHR Νυχτερινά συµπτώµατα Χρήση ανακουφιστικής θεραπείας Έκπτωση πρωινής PEF Έκπτωση FEV 1 Ελάττωση ή διακοπή Πιθανή επανεµφάνιση αγωγής Ανάγκη συµπτωµάτων για χρήση ανακουφιστικής αγωγής Μη ελεγχόµενη φλεγµονή Μακροπρόθεσµα πιθανές βλάβες των αεραγωγών Η παρατεταµένη απουσία συµπτωµάτων υποδηλώνει έλεγχο της υποκείµενης φλεγµονής

24 Εκτίµηση ελέγχου του βρογχικού άσθµατος ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα Καλά ελεγχόµενο άσθµα (όλα τα ακόλουθα) Μερικώς ελεγχόµενο άσθµα (οτιδήποτε από τα παρακάτω µέσα σε µια εβδοµάδα) Μη ελεγχόµενο άσθµα Ηµερήσια συµπτώµατα Καθόλου (το πολύ 2 φορές την εβδοµάδα) Περισσότερο από δυο φορές την εβδοµάδα Περιορισµός ραστηριοτήτων Νυχτερινά συµπτώµατα/αφυπνίσεις αφυπνίσεις Ανακουφιστική θεραπεία Πνευµονική λειτουργία (PEF ή FEV 1 ) Παροξύνσεις Κανένα Κανένα Καθόλου (το πολύ 2 φορές την εβδοµάδα) Φυσιολογική Καµία Οποιαδήποτε Οποιοδήποτε Περισσότερο από δυο φορές την εβδοµάδα <80% της προβλεπόµενης ή της καλύτερης Περισσότερες από µια το χρόνο Περισσότερα από τρία χαρακτηριστικά του µη ελεγχόµενου άσθµατος µέσα σε µια εβδοµάδα Μία κάθε εβδοµάδα Αφού ο έλεγχος επιτευχθεί και διατηρηθεί τουλάχιστον για 3 µήνες, η θεραπεία µπορεί να µειωθεί σταδιακά έως το ελάχιστο επίπεδο που εξασφαλίζει τον έλεγχο

25 Σχεδιασµός της µελέτης START Μέρος A Ενήλικες και παιδιά 11 ετών Pulmicort 400 µg µία φορά ηµερησίως + την ήδη χορηγούµενη θεραπεία Παιδιά < 11ετών Pulmicort 200 µg µία φορά ηµερησίως + ήδη χορηγούµενη θεραπεία n = 7241 Μέρος B Ενήλικες και παιδιά 11 ετών Pulmicort 400 µg µία φορά ηµερησίως + την ήδη χορηγούµενη θεραπεία Ενήλικες και παιδιά Placebo µία φορά ηµερησίως + την ήδη χορηγούµενη θεραπεία Παιδιά < 11ετών Pulmicort 200 µg µία φορά ηµερησίως + την ήδη χορηγούµενη θεραπεία Έτη Επισκέψεις Pauwels et al, Lancet 2003

26 Η πρώιµη παρέµβαση µε βουδεσονίδη µειώνει κατά 44% την πιθανότητα εκδήλωσης ανεπιθύµητων συµπτωµάτων που σχετίζονται µε το άσθµα 0.10 Αθροιστική πιθανότητα Placebo p<0,001 Βουδεσονίδη Χρόνος (έτη) Pauwels et al, Lancet 2003

27 Η πρώιµη παρέµβαση µε βουδεσονίδη µειώνει την ανάγκη για επιπρόσθετη χορήγηση εισπνεόµενων ή συστηµατικών κορτικοστεροειδών Αθροιστική πιθανότητα p<0,001 Placebo Βουδεσονίδη Χρόνος (έτος) Pauwels et al, Lancet 2003

28 Μέση FEV 1 % της προβλεπόµενης τιµής Ηπρώιµη παρέµβαση µε βουδεσονίδη βελτιώνει τον FEV 1 Μετά-βρογχοδιαστολής p<0,001 p<0,001 Προ-βρογχοδιαστολής Βουδεσονίδη Placebo Χρόνος (έτη) Pauwels et al, Lancet 2003

29 Ηπρώιµη παρέµβαση µε βουδεσονίδη αυξάνει τον αριθµό των ηµερών χωρίς συµπτώµατα Ηµέρες ελεύθερες συµπτωµάτων (%) Βουδεσονίδη Placebo p<0, Χρόνος (έτος) Pauwels et al, Lancet 2003

30 Ηπρώιµη παρέµβαση µε βουδεσονίδη βελτιώνει τον έλεγχο του άσθµατος Αύξηση +14 ηµέρες χωρίς συµπτώµατα 67% επισκέψεις στα επείγοντα 36% απουσία από την εργασία ή το σχολείο Μείωση 69% ηµέρες νοσηλείας 36% προγραµµατισµένες επισκέψεις στο ιατρείο 25% απουσία από την εργασία των συγγενικών προσώπων Pauwels et al, Lancet 2003

31 Mild Ashma Παράγοντες επιτυχούς θεραπείας: 1. Αποτελεσµατικότητα φαρµάκων 2. Συµµόρφωση ασθενή 3. Συνδυαστική θεραπεία µε σταθερό δοσολογικό σχήµα??

32 Salmeterol/Fluticasone Propionate via Diskus Once Daily versus Fluticasone Propionate Twice Daily in Patients with Mild Asthma not Previously Receiving Maintenance Corticosteroids.Conclusion: In patients with mild asthma not previously receiving maintenance therapy, once-daily SFC 50 µg/100 µg is an effective treatment compared with placebo, and was non-inferior to twice-daily FP 100 µg with respect to mean morning PEF. However, in this study, oncedaily SFC was not as efficacious as twice-daily FP in reducing asthma exacerbation rates. This study confirms the benefits of regular maintenance treatment in patients with mild asthma. Alexander Chuchalin, Loretta Jacques and Lucy Frith Clin Drug Invest 2008; 28 (3):

33 Low-dose fluticasone propionate with and without salmeterol in steroid-naϊve patients with mild, uncontrolled asthma Paolo M. Renzi a, Lisa A. Howard b, Hector G. Ortega c, Faiz F. Ahmad c, Kenneth R. Chapman d,* University of Montreal, Montreal, Quebec, Canada University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada Received 16 June 2009; accepted 29 October 2009 In summary, steroid-naϊve patients with asthma who have persistent symptoms without controller therapy achieve better symptom control, better lung function and do so more rapidly when treated with low-dose ICS/LABA than low-dose ICS alone. Although the majority of the mild asthmatic population may be well managed on ICS alone, there may be a segment of the patient population who are labeled as having mild asthma that could benefit from ICS/ LABA therapy. Respiratory Medicine (2009) 10, 134

34 ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ο συνδυασµός β 2 διεγερτών µακράς δράσης και στεροειδών είναι το καλύτερο µέσο ελέγχου του άσθµατος για την πλειονότητα των ασθενών Barnes PJ,Εur Respir J 2002,, 19:

35 Θέµατα Αξιολόγηση των εισπνευστικών βρογχικών προκλήσεων στη διάγνωση του άσθµατος Αξιολόγηση των δερµατικών δοκιµασιών ( ) και των ειδικών IgE (RAST) στη διάγνωση του άσθµατος Αντιµετώπιση του ήπιου άσθµατος ( Mild asthma ) Aνοσοπαρέµβαση στο άσθµα: 1. Ανοσοθεραπεία υποευαισθητοποίησης (SIT) 2. Aντι-IgE θεραπεία

36 Ανοσοπαρέµβαση Ειδική ανοσοθεραπεία (SIT) Ενδείξεις: Η αποδεδειγµένη αλλεργία (θετικά SPT, t-ige, s-ige) Άµεση συσχέτιση των συµπτωµάτων µε τη συγκεκριµένη ευαισθητοποίηση (Ιστορικό) Αδυναµία αποµάκρυνσης των αλλεργιογόνων από το περιβάλλον του ασθενούς Μη ικανοποιητικός έλεγχος της νόσου µε την χρήση κλασσικών θεραπευτικών σχηµάτων EΑΑCI: Allergy White Bible 2000

37 Ανοσοπαρέµβαση Ειδική ανοσοθεραπεία (SIT) Χρήσιµες επισηµάνσεις: 1. Η ανοσοθεραπεία σε ασθενείς πολυευαίσθητους δεν έχει σηµαντική θεραπευτική αποτελεσµατικότητα 2. Τα νεαρότερα άτοµα ανταποκρίνονται καλύτερα στην SIT 3. Η έγκαιρηέναρξητηςsit προσφέρει µεγαλύτερες πιθανότητες βελτίωσης της κλινικής συµπεριφοράς και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 4. Η SIT σε ασθµατικούςασθενείςαλλεργικούςσεακάρεα σκόνης σπιτιού και γύρεις έχει καλύτερα αποτελέσµατα EΑΑCI: Allergy White Bible 2000

38 Θέµατα Αξιολόγηση των εισπνευστικών βρογχικών προκλήσεων στη διάγνωση του άσθµατος Αξιολόγηση των δερµατικών δοκιµασιών ( ) και των ειδικών IgE (RAST) στη διάγνωση του άσθµατος Αντιµετώπιση του ήπιου άσθµατος ( Mild asthma ) Aνοσοπαρέµβαση στο άσθµα: 1. Ανοσοθεραπεία υποευαισθητοποίησης (SIT) 2. Aντι-IgE θεραπεία

39 Ανοσοπαρέµβαση Μονοκλωνικά αντισώµατα αντι IgE Χρειαζόµαστε µία ακόµη θεραπεία; Γιατί ανοσοπαρέµβαση µε αντι-ige; Και η απάντηση είναι: ΝΑΙ!!

40 Σοβαρό - ύσκολα ελεγχόµενο άσθµα Επιδηµιολογικά δεδοµένα στην Ευρώπη 2% 8% 20% 30% 40% Πολύ βαρύ Βαρύ Μέτριο Ηπιο Πολύ Ηπιο Περίπου 20% των ασθµατικών στη υτική Ευρώπη έχουν σοβαρό άσθµα 20% αυτών δεν έχουν έλεγχο των συµπτωµάτων 50% έχουν αλλεργικό (skin prick positive) άσθµα 2% των ασθµατικών έχουν µη επαρκώς ελεγχόµενο σοβαρό επíµονο αλλεργικό άσθµα Ποσοστό ασθενών 1. Rabe K, et al. Eur Respir J 2000;116: ENFUMOSA. Eur Respir J 2003;22:470 7

41 41 Γιατί.. Το σοβαρό άσθµα σχετίζεται µε αυξηµένες εισαγωγές σε νοσοκοµείο, αυξηµένη χρήση των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και αυξηµένη θνησιµότητα Busse W, et al. J Allergy Clin Immunol 2001;5 Οι ασθενείς µε σοβαρόάσθµα, του οποίου ο έλεγχος παραµένει ανεπαρκής, παρά τη θεραπεία σταδίου 4 κατά GINA, έχουν περιορισµένες θεραπευτικές επιλογές Bateman E, et al. Am J Respir Crit Care Med 2004;170: Υφίσταται µία σαφής ανικανοποίητη ανάγκη για µια αποτελεσµατική και ασφαλή θεραπεία των ασθενών µε σοβαρό εµµένον άσθµα, του οποίου ο έλεγχος είναι ανεπαρκής Humbert M, et al. Allergy 2005; 2. Ayres JG, et al. Allergy 2004; 3. Vignola AM, et al. Allergy 2004

42 Μελέτη GOAL: ασθενείς είς με σοβαρό άσθμα έχουν ανεπαρκή έλεγχο παρά τη μέγιστη αγωγή με φλουτικαζόνη /σαλμετερόλη Ασθενείς (%) Καλά ελεγχόµενο σε 1 έτος Ανεπαρκώς ελεγχόµενο σε 1 έτος % 20 0 Salmeterol / fluticasone Salmeterol / fluticasone και C/S per.os 3,421 patients with uncontrolled asthma *>500 1,000 µg BDP ή ισοδύναµο στην τιµή αναφοράς Bateman E, et al. Am J Respir Crit Care Med 2004;170:836 44

43 Η οµάδα των πιο σοβαρά ασθενών έχει τη µεγαλύτερη συχνότητα νοσηλείας στο νοσοκοµείο και επισκέψεων σε τµήµα επειγόντων περιστατικών 43 Ασθενείς (%) Ηπιο (n=219) Μέτριο (n=2,285) Σοβαρό (n=2,285) Επίσκεψη σε τµήµα επειγόντων περιστατικών Νοσηλεία στο νοσοκοµείο Dolan CM, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2004

44 Ανοσοπαρέµβαση Παθητική (Μονοκλωνικά αντισώµατα αντι IgE) Εχει Θέση η Θεραπεία µε αντι-ige?? ΝΑΙ!! Γιατί η IgE εµπλέκεται στη παθογένεια του άσθµατος Γιατί παρατηρείται αυξηµένη έκφραση των υψηλής συγγένειας υποδοχέων της IgE σε άσθµα µε µοιραία κατάληξη Πάνω από 50% των ασθενών µε σοβαρόάσθµα έχουν αλλεργικό άσθµα 4 δερµατικό τεστ θετικό 1 κοινό αερο-αλλεργιογόνο

45 Επίπτωση του άσθµατος και επίπεδα IgE Άσθµα (odds ratio)* ΙgE συχνότητα B.A n=2, ,000 3,200 IgE (IU/mL)* Burrows B. et al. N Engl J Med 1989,, 320; ; *Λογαριθµική κλίµακα

46 Έκφραση των υψηλής συγγένειας υποδοχέων της IgE 1,200 1, Έκφραση των FcεRI στην υποβλεννογόνιο στιβάδα 1,085 * Θάνατοι από µη πνευµονικά αίτια (n=9) Ήπιο διαλείπον άσθµα(n=16) Άσθµα µε µοιραία κατάληξη (n=10) *p<0.05 ; βιοψία Fregonese L, et al. Am J Respir Crit Care Med 2004

47 Σε ποιο ασθενή θα δώσουµε θεραπεία µε αντι-ige στη κλινική πράξη? Ασθενείς µε σοβαρό αλλεργικό άσθµα που συνεχίζουν να έχουν συµπτώµατα παρά την αγωγή µε υψηλές δόσεις ICS και LABA και εµπλέκεται η ΙgE (> 30 IU/ml) Ασθενείς που έχουν 2 σοβαρούς παροξυσµούς /έτος Χρειάζονται 3 φορές σχήµατα θεραπείας µε χρήση συστηµατικών στεροειδών Έχουν σοβαρά νυχτερινά ή και ηµερήσια συµπτώµατα Έχουν µειωµένες τις καθηµερινές δραστηριότητες παρά τη λήψη φαρµάκων

48 Κλινικές µελέτες µε αντι IgE Οmalizumab (Xolair) Επτά µελέτες φάσης III συγκριτικές σε ενήλικες και εφήβους µε αλλεργικό άσθµα πέντε διπλές - τυφλές µελέτες συγκριτικές µε εικονικό φάρµ ρµακο (placebo) δύο ανοικτής σήµανσης µελέτες παρουσία µάρτυρος βελτιστοποιηµένης θεραπείας Το οmalizumab χορηγήθηκε ως επιπρόσθετη θεραπευτική αγωγή σε όλες τις µελέτες

49 Σύνοψη της φάσης ΙΙΙ των µελετών για την οmalizumab σε ενήλικες και εφήβους µε αλλεργικό άσθµα Μελέτη Αριθµός ασθενών ιάρκεια θεραπείας Αποτέλεσµα - στόχος της αποτελεσµατικότητας Μελέτη INNOVATE εβδοµάδες Ποσοστό παροξυσµών άσθµατος Μελέτη ETOPA εβδοµάδες Ποσοστό παροξυσµών άσθµατος Μελέτη SOLAR εβδοµάδες Συχνότητα παροξυσµών άσθµατος Μελέτη Busse εβδοµάδες Ποσοστό παροξυσµών άσθµατος Μελέτη Solèr εβδοµάδες Ποσοστό παροξυσµών άσθµατος Μελέτη Holgate εβδοµάδες Μείωση της χρήσης εισπνεόµενων κορτικοστεροειδών (ICS) Μελέτη ALTO 1, εβδοµάδες Ποσοστό παροξυσµών άσθµατος 1. Humbert M, et al. Allergy 2005; 2. Ayres JG, et al. Allergy 2004; 3. Vignola AM, et al. Allergy 2004; 4. Busse W, et al. J Allergy Clin Immunol 2001; 5. Solèr M, et al. Eur Respir J 2001; 6. Holgate ST, et al. Clin Exp Allergy 2004

50 Μείωση των παροξυσµών του άσθµατος στις µελέτες φάσηςιι και ΙΙΙ µε οmalizumab σε ενήλικες και εφήβους ιαφορά λόγω θεραπείας ετήσιου ποσοστού παροξυσµών Ποσοστιαία µείωση p-τιµή Μελέτη INNOVATE % Μελέτη ETOPA % <0.001 Μελέτη SOLAR % Μελέτη Busse % <0.001 Μελέτη Solèr % <0.001 Μελέτη Holgate % Μελέτη ALTO % Συγκεντρωτικά % < ασθενείς vs 1800 µε placebo: omalizumab σαν πρόσθετη αγωγή 1. Humbert M, et al. Allergy 2005; 2. Ayres JG, et al. Allergy 2004; 3. Vignola AM, et al. Allergy 2004; 4. Busse W, et al. J Allergy Clin Immunol 2001; 5. Solèr M, et al. Eur Respir J 2001; 6. Holgate ST, et al. Clin Exp Allergy 2004; 7. Bousquet J, et al. Allergy 2005

51 Μείωση επισκέψεων σε επείγοντα λόγω άσθµατος: (µετα-ανάλυσηανάλυση ) Ποσοστό ανά έτος Omalizumab Μάρτυρας p-τιµή για λόγο ποσοστού Ποσοστιαία µείωση Συνολικές επείγουσες επισκέψεις Εισαγωγές σε νοσοκοµείο Επισκέψεις σε τµήµα επειγόντων < % % % Έκτακτες επισκέψεις ιατρού % Bousquet J, et al. Allergy 2005

52 Βελτίωση της ποιότητα ζωής (QoL) AQLQ σκορ *** 0.96 *** 1.33 * 1, ** 0, *** 0,85 Omalizumab Μάρτυρας ,46 0, ** INNOVATE ETOPA SOLAR Busse Solèr Holgate µελέτη 1 µελέτη 2 µελέτη 3 µελέτη 4,5 µελέτη 6,7 µελέτη 8 *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 έναντι µάρτυρα Μεταβολή από τιµή αναφοράς(µέσος ελαχίστων τετραγώνων) 0,06 1. Humbert M, et al. Allergy 2005; 2. Ayres JG, et al. Allergy 2004; 3. Vignola AM, et al. Allergy 2004; 4. Busse W, et al. JACI 2001; 5. Lanier BQ, et al. AAAI 2003; 6. Solèr M, et al. ERJ 2001; 7. Buhl R, et al. ERJ 2002; 8. Holgate ST, et al. Clin Exp Allergy 2004

53 Τροποποίηση της νόσου µετά την µακροχρόνια χορήγηση του Xolair 18 ασθενείς που έλαβαν Xolair για 6 χρόνια, διέκοψαν την αγωγή και ερωτήθηκαν για τη νόσο τους µετά από 12 µήνες Νο ασθενών βελτίωση σταθερή κατάσταση επιδείνωση 75% βαρύτητα της νόσου 100% νυκτερινές αφυπνίσεις 75% φαρµακευτική αγωγή Nopp A, et al. Allergy 2007

54 Ανοσοπαρέµβαση µε αντι-ige Ενδείξεις: Σε ασθματικούς ασθενείς: Ηλικίας 12 ετών και άνω με τιμές ολικής ΙgE: IU/ml Παιδιά ηλικίας 6 έως 12 χρονών (πρόσφατη ένδειξη) με τιμές IgE IU/m Έχουν μη ελεγχόμενο άσθμα παρά τη χρήση υψηλών δόσεωνεισπνεόμενωνστεροειδώνκαιβ2 διεγέρτη (LABA) και άλλων ρυθμιστικών φαρμάκων, όπως αντιλευκοτριένια και θεοφύλλίνη) Ασθενείς, που παίρνουνε υψηλή δόση συστηματικών στεροειδών για να έχουν ελεγχόμενο άσθμα πάνω από 6 μήνες με FEV1<80% της προβλεπόμενης Ασθενείς πάνω από 12 ετών, που αντιμετωπίζουν συχνούς παροξυσμούς που χρήζουν μη προγραμματισμένες επισκέψεις, επισκέψεις στα επείγοντα ή/και νοσηλείες

55 ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις Η ζωή δεν µετριέται µε το πόσες φορές ανάσανες αλλά µε τοπόσεςφορές έχασες την ανάσα σου: Απότοπολύγέλιο. Από όµορφες εκπλήξεις. Από έκσταση. Από ευτυχία.. Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

Anti-IgE: Πότε και για Πόσο?

Anti-IgE: Πότε και για Πόσο? Anti-IgE: Πότε και για Πόσο? Αγγελική Φλώρου Πνευμονολόγος Κέντρο Άσθματος και Αλλεργίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» Σοβαρό - Δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα Επιδημιολογικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαλείπουσα αγωγή στο ήπιο άσθμα. Α. Φλέμιγκ, Πνευμονολογικό Τμήμα Παναγιώτα Λάμπρου

Διαλείπουσα αγωγή στο ήπιο άσθμα. Α. Φλέμιγκ, Πνευμονολογικό Τμήμα Παναγιώτα Λάμπρου Διαλείπουσα αγωγή στο ήπιο άσθμα Α. Φλέμιγκ, Πνευμονολογικό Τμήμα Παναγιώτα Λάμπρου Υπέρτατη Ιπποκρατική εντολή στον Ιατρό είναι ωφελέειν ή μη βλάπτειν Μία από τις βασικότερες αρχές της μοντέρνας ιατρικής:

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά.

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά. Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του στα παιδιά. Φώτης Β. Κυρβασίλης Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ www.pd3.gr Η αντιμετώπιση του βρογχικού στα παιδιά κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB

Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB 20 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος 2011 Μακροχρόνια Θεραπεία με OMALIZUMAB στο Βαρύ Αλλεργικό Άσθμα: Η εμπειρία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ελένη Τζωρτζάκη MD, PhD, FCCP Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Είναι Άσθμα; Επαναλαμβανόμενα επεισόδια αναπνευστικού συριγμού Ενοχλητικός Βήχας κατά την νύχτα Βήχας ή αναπνευστικός

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Φαινότυπος μόνιμης απόφραξης αεραγωγών

Φαινότυπος μόνιμης απόφραξης αεραγωγών Φαινότυπος μόνιμης απόφραξης αεραγωγών Δρ. Κατσούλης Κωνσταντίνος Δντης Πνευμονολογικής κλινικής 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ορισμός του άσθματος σήμερα Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνωρίζαμε ως τώρα

Τι γνωρίζαμε ως τώρα «Μελέτη αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά με βρογχικό άσθμα κατά τη διάρκεια της άσκησης» Janneke C van Leeuren, Frans H C de Jongh, Win M C van Aalderen, Boony J Thio Department of Pediatric Pulmonology

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Ανασκόπηση Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Κωνσταντίνος Κατσούλης Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Λέξεις κλειδιά - Άσθμα - Σπιρομέτρηση - Δοκιμασία προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ. Συνδυασµένη αξιολόγηση στη ΧΑΠ. Θεραπευτικές επιλογές:

ΧΑΠ. Συνδυασµένη αξιολόγηση στη ΧΑΠ. Θεραπευτικές επιλογές: ιαπανεπιστηµιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κλινική Φαρµακολογία- Θεραπευτική ΧΑΠ ιπλωµατική εργασία: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗς ΧΑΠ &ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ Συχνή πάθηση, που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Χαρακτηριστικές διαφορές Προϋποθέσεις επικάλυψης Επιπολασμός Ορισμοί Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Θεραπευτικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχικό Άσθμα. Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος. Διάγνωση του βρογχικού άσθματος

Βρογχικό Άσθμα. Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος. Διάγνωση του βρογχικού άσθματος Βρογχικό Άσθμα Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος Διάγνωση του βρογχικού άσθματος Η διάγνωση του άσθματος βασίζεται στο ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις λειτουργικές δοκιμασίες του αναπνευστικού.

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα κατά την άσκηση. Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου Πνευμονολόγος

Άσθμα κατά την άσκηση. Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου Πνευμονολόγος Άσθμα κατά την άσκηση Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου Πνευμονολόγος Ορισμός Ως βρογχόσπασμος επαγόμενος κατά την άσκηση ορίζεται η παροδική και αναστρέψιμη στένωση των αεραγωγών που ακολουθεί την έντονη άσκηση,

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση.

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση. Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή πάθηση του αναπνευστικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης, με το ποσοστό εμφάνισης να κυμαίνεται μεταξύ 3-8%. Η πορεία της νόσου στις εγκυμονούσες γυναίκες ποικίλει,

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Άσθμα και κάπνισμα. ποιο κοντά στη ΧΑΠ ή άλλη νόσος Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Βήχας ισοδύναμος άσθματος Cough Variant Asthma

Βήχας ισοδύναμος άσθματος Cough Variant Asthma 5 ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Ημέρες Άσθματος 2016 «ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ» Βήχας ισοδύναμος άσθματος Cough Variant Asthma Βιττωράκης Στυλιανός MD, PhD Πνευμονολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικά θέματα στο άσθμα β-blockers

Διαχειριστικά θέματα στο άσθμα β-blockers Διαχειριστικά θέματα στο άσθμα β-blockers Ροβίνα Νικολέττα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Οι β-ar ταξινομούνται σε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Άσθμα στα παιδιά: ομοιότητες και διαφορές με τους ενήλικες Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σοβαρό άσθμα τα παιδιά. Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης

Το σοβαρό άσθμα τα παιδιά. Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης Το σοβαρό άσθμα τα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης Εισαγωγή Τα περισσότερα παιδιά με άσθμα ανταποκρίνονται καλά στη

Διαβάστε περισσότερα

Η μπεκλομεθαζόνη σε επανεξέταση: η μοντέρνα άποψη για ένα κλασσικό εισπνεόμενο κορτικοειδές

Η μπεκλομεθαζόνη σε επανεξέταση: η μοντέρνα άποψη για ένα κλασσικό εισπνεόμενο κορτικοειδές Άρθρο Σύνταξης Η μπεκλομεθαζόνη σε επανεξέταση: η μοντέρνα άποψη για ένα κλασσικό εισπνεόμενο κορτικοειδές Πέτρος Μπακάκος, Στέλιος Λουκίδης, Κωνσταντίνος Κωστίκας Συντακτική ομάδα Πνεύμων Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση της βαρύτητας των παροξυσμών άσθματος

Αναγνώριση της βαρύτητας των παροξυσμών άσθματος Αναγνώριση της βαρύτητας των παροξυσμών άσθματος Σύσταση 9: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί και οι Επαγγελματίες Υγείας της Π.Φ.Υ., να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους παροξυσμούς άσθματος με βάση τα κλινικά σημεία,

Διαβάστε περισσότερα

Αντι-LTRs : Πόσο υποστηρίζονται από τις real-life μελέτες ;

Αντι-LTRs : Πόσο υποστηρίζονται από τις real-life μελέτες ; 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Ημέρες Άσθματος 2012 «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ» Αντι-LTRs : Πόσο υποστηρίζονται από τις real-life μελέτες ; Δημήτριος Ζ. Λάτσιος, M.D.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας 7 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Kantos Master και

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Μήπως υπερθεραπεύουμε το ήπιο άσθμα? Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis

The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis Η δράση της ντορνάσης άλφα στην ανομοιογένεια του αερισμού σε ασθενείς με κυστική ίνωση. R. Amin, P. Subbarao, W.

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Α. Ι. Παπαϊωάννου Ειδικευόμενη Πνευμονολόγος Γ Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.

Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Α. Ι. Παπαϊωάννου Ειδικευόμενη Πνευμονολόγος Γ Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν. Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Α. Ι. Παπαϊωάννου Ειδικευόμενη Πνευμονολόγος Γ Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν. «Σισμανόγλειο» Βιολογικοί δείκτες Ορισμός Ο βιολογικός δείκτης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Ονομασία προϊόντος Δραστική ουσία + Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Ονομασία προϊόντος Δραστική ουσία + Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή Κράτος μέλος στον ΕΟΧ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Ονομασία προϊόντος Δραστική ουσία + Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή Astrazeneca Uk Limited Symbicort Turbohaler Βουδεσονίδη 160 µg, Διυδρική φουμαρική

Διαβάστε περισσότερα

LAΜA στο άσθμα: Έχουν θέση; Ναι

LAΜA στο άσθμα: Έχουν θέση; Ναι LAΜA στο άσθμα: Έχουν θέση; Ναι Γεώργιος Χειλάς Πνευμονολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Μονάδας Α Κλινικής Εντατικής Θεραπείας-ΕΚΠΑ Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ Ε.Π.Ε. Μουσκαρινικοί υποδοχείς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

West JB. Η Φυσιολογία της Αναπνοής απαραίτητα στοιχεία

West JB. Η Φυσιολογία της Αναπνοής απαραίτητα στοιχεία Ο ρόλος των μικρών αεραγωγών σε Άσθμα και ΧΑΠ Δρ. Κατσούλης Κωνσταντίνος Αρχίατρος Πνευμονολόγος Δντης Πνευμονολογικής κλινικής 424 ΓΣΝΘ Ανατομία μικρών αεραγωγών Φυσιολογία μικρών αεραγωγών Εκτίμηση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοσηρότητα στο σοβαρό άσθμα. Χάρη Μπιτσάκου Πνευμονολόγος

Συνοσηρότητα στο σοβαρό άσθμα. Χάρη Μπιτσάκου Πνευμονολόγος Συνοσηρότητα στο σοβαρό άσθμα Χάρη Μπιτσάκου Πνευμονολόγος Συνοσηρότητα στο άσθμα μπορεί Να αλλάζει τον φαινότυπο του άσθματος Να είναι μέρος κοινής διαδικασίας φλεγμονής Να εμπλέκεται στην αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ουδετεροφιλική φλεγμονή στο άσθμα. Νικολέττα Ροβίνα Επιμελήτρια Β Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσ/μείο «η Σωτηρία»

Ουδετεροφιλική φλεγμονή στο άσθμα. Νικολέττα Ροβίνα Επιμελήτρια Β Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσ/μείο «η Σωτηρία» Ουδετεροφιλική φλεγμονή στο άσθμα Νικολέττα Ροβίνα Επιμελήτρια Β Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσ/μείο «η Σωτηρία» The common disease asthma is probably not a single disease, but rather a complex

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ F = k. l Εκπτυξη θώρακος Είσοδος αέρος στους πνεύµονες Σύσπαση εισπνευστικών µυών

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση σοβαρού άσθματος

Θεραπευτική διαχείριση σοβαρού άσθματος Θεραπευτική διαχείριση σοβαρού άσθματος Ροβίνα Νικολέττα Λέκτορας Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας, ΕΚΠΑ Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Κατευθυντήριες οδηγίες για το σοβαρό

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρία στα παιδιά

Σπιρομετρία στα παιδιά 1ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1-3 Οκτωβρίου 2010 Σπιρομετρία στα παιδιά Κώστας Ν. Πρίφτης Γ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμήμα Αλλεργικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα και ΧΑΠ. Γιάννης Καλομενίδης. Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας

Άσθμα και ΧΑΠ. Γιάννης Καλομενίδης. Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Άσθμα και ΧΑΠ Γιάννης Καλομενίδης Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Άσθμα Το άσθμα είναι μία συνηθισμένη και δυνητικά επικίνδυνη νόσος 300 εκατομμύρια ασθενείς με άσθμα παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πνευμονολογική Κλινική ΛΑΡΙΣΑ 24/03/2015. Κερενίδη Νόρα

Επίκουρος Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πνευμονολογική Κλινική ΛΑΡΙΣΑ 24/03/2015. Κερενίδη Νόρα Επίκουρος Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πνευμονολογική Κλινική ΛΑΡΙΣΑ 24/03/2015 Κερενίδη Νόρα ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣYΝΔΡΟΜΟ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚAΛΥΨΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα και ΧΑΠ. Γιάννης Καλομενίδης. Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας

Άσθμα και ΧΑΠ. Γιάννης Καλομενίδης. Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Άσθμα και ΧΑΠ Γιάννης Καλομενίδης Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Άσθμα Το άσθμα είναι μία συνηθισμένη και δυνητικά επικίνδυνη νόσος 300 εκατομμύρια ασθενείς με άσθμα παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Περιστατικό 1 Γυναίκα, 32 ετών παρουσιάζεται με δύσπνοια και συρίττουσα αναπνοή. Εδώ και 5 ημέρες είχε καταρροή και πονόλαιμο. Άρχισε προ 2ημέρου να έχει συριγμό και ξηρό βήχα. Αναφέρει κάθε άνοιξη ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχικό άσθμα. Ενότητα 4: Αποφρακτικά νοσήματα

Βρογχικό άσθμα. Ενότητα 4: Αποφρακτικά νοσήματα Βρογχικό άσθμα Ενότητα 4: Αποφρακτικά νοσήματα Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΑΣΘΜΑ Είναι ένα από τα συχνότερα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Λεπτίνης, της Αδιπονεκτίνης και της Γρελίνης στο Άσθµα στη σταθερή νόσο και στην παρόξυνση

Ο ρόλος της Λεπτίνης, της Αδιπονεκτίνης και της Γρελίνης στο Άσθµα στη σταθερή νόσο και στην παρόξυνση Ο ρόλος της Λεπτίνης, της Αδιπονεκτίνης και της Γρελίνης στο Άσθµα στη σταθερή νόσο και στην παρόξυνση ΑΓΟΡΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΖΩΗ ΑΝΙΗΛ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΜΗΝΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές θεραπείες για Βρογχικό άσθμα: Υπάρχουν? Κατερίνα Μανίκα Λέκτορας Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ

Εναλλακτικές θεραπείες για Βρογχικό άσθμα: Υπάρχουν? Κατερίνα Μανίκα Λέκτορας Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Εναλλακτικές θεραπείες για Βρογχικό άσθμα: Υπάρχουν? Κατερίνα Μανίκα Λέκτορας Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Ορισμός Ευρύ φάσμα θεραπειών που περιλαμβάνει όλα τα συστήματα υγείας και τις πρακτικές,

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό Άσθμα Τωρινές και μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις

Σοβαρό Άσθμα Τωρινές και μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Σοβαρό Άσθμα Τωρινές και μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις Ελευθέριος Ζέρβας 1, Chris Brightling 2, Μίνα Γκάγκα 1 1 7 η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρο Άσθματος, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΘ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΘ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΘ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Ε. Παρασκάκης Επικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης Ορισμός Το άσθμα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Kόστος για τον ασθενή και το σύστημα υγείας από τη Γεωργία Παυλάκου Αντωνίου Πνευμονολόγο 2007: 300

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των λείων μυϊκών ινών στο άσθμα

Ο ρόλος των λείων μυϊκών ινών στο άσθμα Ο ρόλος των λείων μυϊκών ινών στο άσθμα Πασχάλης Στειρόπουλος Πνευμονολογική Κλινική ΔΠΘ Δομή Φυσιολογία λείων μυϊκών ινών των αεραγωγών Ρόλος τους στην παθοφυσιολογία του άσθματος Αναδιαμόρφωση Φλεγμονή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία άσθματος σε παιδιά και έφηβους: προβλήματα και λύσεις

Θεραπεία άσθματος σε παιδιά και έφηβους: προβλήματα και λύσεις Θεραπεία άσθματος σε παιδιά και έφηβους: προβλήματα και λύσεις Ε. Παρασκάκης Επικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης Εισαγωγή Το βρογχικό άσθμα

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines. Sterk et al ERS official statement ERJ 1993. ATS Guidelines AJRCCM 2000. Joos et al ERS task force ERJ 2003

Guidelines. Sterk et al ERS official statement ERJ 1993. ATS Guidelines AJRCCM 2000. Joos et al ERS task force ERJ 2003 Guidelines Sterk et al ERS official statement ERJ 1993 ATS Guidelines AJRCCM 2000 Joos et al ERS task force ERJ 2003 Αντενδείξεις δοκιµασίας πρόκλησης µε µεταχολίνη Απόλυτες 1. Σοβαρός περιορισµός (FEV

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Σοβαρό άσθμα Ελευθέριος Ζέρβας, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ 7 η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Conflict of interest (Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χάρης Β. Κατσαρδής Επίκουρος Καθηγητής Παιδοπνευμονολογίας Συντ. Διευθυντής Παιδιατρικού-Παιδοπνευμονολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» α β Flow

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΙΟ ΕΠΙΜΕΝΟΝ ΑΣΘΜΑ (MILD PERSISTENT ASTHMA) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ. Ξ.ΤΣΙΑΦΑΚΗ Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πνευμονολογικό τμήμα Σισμανόγλειο - Αθήνα

ΗΠΙΟ ΕΠΙΜΕΝΟΝ ΑΣΘΜΑ (MILD PERSISTENT ASTHMA) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ. Ξ.ΤΣΙΑΦΑΚΗ Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πνευμονολογικό τμήμα Σισμανόγλειο - Αθήνα ΗΠΙΟ ΕΠΙΜΕΝΟΝ ΑΣΘΜΑ (MILD PERSISTENT ASTHMA) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ Ξ.ΤΣΙΑΦΑΚΗ Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πνευμονολογικό τμήμα Σισμανόγλειο - Αθήνα ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΗΠΙΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ moderate, 25,5% 40-70% ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ:ΗΠΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία ενιαίων αεραγωγών. το 80% των περιπτώσεων λλεργικής ρινίτιδος υνυπάρχει αλλεργικό άσθµα

Θεωρία ενιαίων αεραγωγών. το 80% των περιπτώσεων λλεργικής ρινίτιδος υνυπάρχει αλλεργικό άσθµα Τί είναι το άσθμα- Θεωρία ενιαίων αεραγωγών το 80% των περιπτώσεων λλεργικής ρινίτιδος υνυπάρχει αλλεργικό άσθµα Τί είναι το άσθμα γµονή των αεραγωγών που χαρακτηρίζεται από αναστρέψιµη απόφρα των βρόγχων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την έκδοση θετικής γνώμης

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την έκδοση θετικής γνώμης Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την έκδοση θετικής γνώμης 13 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Iffeza και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Άσθματος κατά την Παιδική Ηλικία

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Άσθματος κατά την Παιδική Ηλικία Θεραπευτική Αντιμετώπιση Άσθματος κατά την Παιδική Ηλικία Α. Καδίτης Παιδίατρος-Παιδοπνευμονολόγος Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» National Asthma Education

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Μάης 2010 Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Γ.Παπανικολάου Στόχοι θεραπείας Βελτίωση επιβίωσης Βελτίωση κλινικών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή μικρών αεραγωγών στο άσθμα. Aθανάσιος Κωνσταντινίδης Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φλεγμονή μικρών αεραγωγών στο άσθμα. Aθανάσιος Κωνσταντινίδης Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Φλεγμονή μικρών αεραγωγών στο άσθμα Aθανάσιος Κωνσταντινίδης Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιατί η φλεγμονή των μικρών αεραγωγών στο άσθμα είναι σημαντική? Η βαρύτητα της φλεγμονής στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις

Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Υπεύθυνος Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θράκης Εισαγωγή Το άσθμα είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Φαινότυποι. Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ

Φαινότυποι. Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ Φαινότυποι Πορπόδης Κωνσταντίνος Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ NAEPP 1997, ERS 1999, GINA 2002, ATS & SARP 2002, ENFUMOSA 2003, BIOAIR 2005 TENOR 2004, Paris 2007, ERS 2008, PSACI 2008, WHO 2009, U-BIOPRED

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα στα νήπια Νεώτερα στη θεραπεία

Άσθμα στα νήπια Νεώτερα στη θεραπεία Άσθμα στα νήπια Νεώτερα στη θεραπεία Φώτης Β. Κυρβασίλης Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. 1950 εισπνεόμενα στεροειδή 1970 εισπνεόμενα στεροειδή στα παιδιά 1980 ανταγωνιστές των λευκοτριενίων 1990 ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχόσπασμος κατά την άσκηση: Mια κλινική προσέγγιση

Βρογχόσπασμος κατά την άσκηση: Mια κλινική προσέγγιση Ανασκόπηση Βρογχόσπασμος κατά την άσκηση: Mια κλινική προσέγγιση Ανδριάνα Ι. Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας, Στέλιος Λουκίδης, Σπυρίδων Παπίρης, Κωνσταντίνος Κωστίκας Β Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία ανάπτυξης των Κ.Ο.

Μεθοδολογία ανάπτυξης των Κ.Ο. Μεθοδολογία ανάπτυξης των Κ.Ο. Η ομάδα ανασκόπησης των κατευθυντήριων οδηγιών για το άσθμα, είχε ως σκοπό την ανάπτυξη και τη συγγραφή συστάσεων για το άσθμα ώστε να παραδοθούν στην ομάδα ομοφωνίας (consensus

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου 1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 2, Σταματούλα Τσικρικά 1, Φωτεινή Καρακοντάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ροβίνα Πνευμονολόγος 1η Παν/κή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Όχι (?)..

Νικολέττα Ροβίνα Πνευμονολόγος 1η Παν/κή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Όχι (?).. Νικολέττα Ροβίνα Πνευμονολόγος 1η Παν/κή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Όχι (?).. Υπόθεση: Η φλεγμονή των αεραγωγών ευθύνεται για τις κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιβιοτικά στο άσθμα. Χάρη Μπιτσάκου Πνευμονολόγος

Τα αντιβιοτικά στο άσθμα. Χάρη Μπιτσάκου Πνευμονολόγος Τα αντιβιοτικά στο άσθμα Χάρη Μπιτσάκου Πνευμονολόγος Antibiotics should be restricted to patients with pneumonia or to patients who did not respond to other treatments. British guidelines on the management

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Διάγνωση του άσθματος Σύσταση 1: Για την κλινική διάγνωση του άσθματος συστήνεται προσεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα 5 Επιστημονικά πορίσματα Η διπροπιονική βεκλομεθαζόνη (BDP) είναι ένα γλυκοκορτικοειδές και προφάρμακο του δραστικού μεταβολίτη, της μονοπροπιονικής-17-βεκλομεθαζόνης.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική υπόθεση. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑ 11Ο 1. ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο. Κλινικές µελέτες. Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα

Ερευνητική υπόθεση. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑ 11Ο 1. ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο. Κλινικές µελέτες. Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο Κλινικές Μελέτες 1 Εισαγωγή Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα Ανάγκη ελέγχου και επιβεβαίωσης των προτεινόµενων θεραπειών Είδη µελετών των θεραπευτικών µεθόδων Κλινικές µελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κλινική Φαρμακολογία Θεραπευτική

Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κλινική Φαρμακολογία Θεραπευτική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιατρικής Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κλινική Φαρμακολογία Θεραπευτική Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των πολυμορφισμών

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεύοντας το άσθμα με βάση του βιολογικούς δείκτες: Επιστημονική φαντασία ή εικόνες από το άμεσο μέλλον;

Θεραπεύοντας το άσθμα με βάση του βιολογικούς δείκτες: Επιστημονική φαντασία ή εικόνες από το άμεσο μέλλον; Ανασκόπηση Θεραπεύοντας το άσθμα με βάση του βιολογικούς δείκτες: Επιστημονική φαντασία ή εικόνες από το άμεσο μέλλον; Ανδριάνα Ι. Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας, Στέλιος Λουκίδης, Σπυρίδων Παπίρης,

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine

Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine Δημήτριος Γ. Γουλής Επίκουρος καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό άσθμα. Καρακατσάνη Άννα Επίκουρη Καθηγήτρια Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ»

Επαγγελματικό άσθμα. Καρακατσάνη Άννα Επίκουρη Καθηγήτρια Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ» Επαγγελματικό άσθμα Καρακατσάνη Άννα Επίκουρη Καθηγήτρια Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ» 1200 πχ πάπυρος Sallier υφαντές βυσσίνωση? 460-370 πχ Ιπποκράτης Μεταλλωρύχοι Ράφτες

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος»

«Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος» «Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος» Νικολέττα Ροβίνα Πνευµονολόγος, Επιµελήτρια Β 1η Παν/κή Πνευµονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Ορισµός του άσθµατος Το άσθµα είναι µια χρόνια φλεγµονώδης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια

Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια Ερευνητική εργασία για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ελένη Μπανιά Πνευµονολόγος Μελέτη GOLDEN

Διαβάστε περισσότερα

Αλλεργικό άσθμα: από τη διάγνωση στη θεραπεία. Δέσποινα Παπακώστα Επίκ Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Αλλεργικό άσθμα: από τη διάγνωση στη θεραπεία. Δέσποινα Παπακώστα Επίκ Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αλλεργικό άσθμα: από τη διάγνωση στη θεραπεία Δέσποινα Παπακώστα Επίκ Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά άσθματος Μεταβλητή απόφραξη αεροφόρων οδών Αναστρέψιμη Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος της Αλλεργίας στο Βαρύ Άσθμα Πιθανές Παρεμβάσεις

O Ρόλος της Αλλεργίας στο Βαρύ Άσθμα Πιθανές Παρεμβάσεις O Ρόλος της Αλλεργίας στο Βαρύ Άσθμα Πιθανές Παρεμβάσεις Αικατερίνη Συρίγου M.D. Αλλεργιολόγος Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» Το άσθμα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Αναπνευστικό σύστημα 4-5 wk 5-7 wk Αναπνευστικό σύστημα Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα και εγκυμοσύνη

Άσθμα και εγκυμοσύνη Άσθμα και εγκυμοσύνη Νικολέττα Ροβίνα Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β 1 η Παν/κή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Έλεγχος του άσθματος στην εγκυμοσύνη Περιπλέκει την εγκυμοσύνη σε ποσοστό 4-8 % Αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βήχας: Προβληµατισµοί στη διάγνωση και αντιµετώπιση. Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Παιδίατρος - Παιδοπνευµονολόγος

Βήχας: Προβληµατισµοί στη διάγνωση και αντιµετώπιση. Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Παιδίατρος - Παιδοπνευµονολόγος Βήχας: Προβληµατισµοί στη διάγνωση και αντιµετώπιση Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Παιδίατρος - Παιδοπνευµονολόγος Τι είναι ο βήχας (ένα ή δύο παρόµοια πράγµατα;) Widdicombe J Fonata G: Cough: What s in a name?

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχής ή διαλείπουσα χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στο παιδικό άσθμα. Τι προτείνει η βιβλιογραφία»

«Συνεχής ή διαλείπουσα χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στο παιδικό άσθμα. Τι προτείνει η βιβλιογραφία» «Συνεχής ή διαλείπουσα χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στο παιδικό άσθμα. Τι προτείνει η βιβλιογραφία» Δρ Δήμος Κ. Γίδαρης MRCRCH, MRCPE European Diploma in Paediatric Respiratory Medicine Senior

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη. 3o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης Ημέρες Άσθματος, Μάρτιος 2012, Ναύπλιο ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

Θεσσαλονίκη. 3o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης Ημέρες Άσθματος, Μάρτιος 2012, Ναύπλιο ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ» Θεσσαλονίκη 3o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης Ημέρες Άσθματος, Μάρτιος 2012, Ναύπλιο ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ» Δημήτρης Γκιουλέκας Ομ. Καθηγητής Πνευμονολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) HCQI OA 1: Όταν διαγιγνώσκεται συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται ο πόνος, η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV).

Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV). β αναστολείς Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV). Βαθμός τεκμηρίωσης: IV Βαθμός σύστασης: A Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Fluticapen. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Κάθε δόση (blister) περιέχει 250mcg ή 500mcg fluticasone

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 Μια αληθινή ιστορία... Ελληνοτουρκικός πόλεµος 1920.. Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα