ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ Π. ΦΑΛΗΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ"

Transcript

1 ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εμπορικό όνομα: Κωδικός GIFAP: ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP DP - Σκόνη επίπασης Αρ.Εγκρ.Κυκλ. Υ. Γ.: 6168/ Χρήση προϊόντος: Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση για απολύμανση σπόρων σποράς. Έχει χρώμμα κόκκινο. Κάτοχος της έγκρισης: Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΔΡΑ : ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ Τ.Κ. : Τηλ. : Fax : Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ 19600, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: , FAX: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΕΔΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ 19600, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: , FAX: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Συστατικά Κοινή Ονομασία Αριθμός CAS Αριθμός EINECS 1 Αριθμός Αnnex I* Περιεκτικότητα % β/β mancozeb (ISO) ,4 Μεταλλικός Cu σε μορφή Bordeaux mixture Φορέας - Βοηθητικές ουσίες *Annex I της Οδηγίας 67/548/EK (μετ. Cu) 20 (Β.Π.) Φράσεις Κινδύνου R R36/37 R43 R50/53 R22 R36 R38 R50/53 Σύμβολα Κινδύνου Xi N Xn Xi N 22 Καμία Κανένα

2 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με την εφαρμογή των κανόνων ταξινόμησης των Κοινοτικών Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ το μυκητοκτόνο ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP ταξινομείται ως: Xi: Eρεθιστικό για τον άνθρωπο N: Επικίνδυνο για το περιβάλλον Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις / κίνδυνοι: Στον άνθρωπο: R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R43 Στο περιβάλλον: R50/53 Από φυσικοχημικές ιδιότητες: - Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Δεν αναμένονται δυσμενείς επιδράσεις και επιπτώσεις εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του. Δείτε σχετικά και στο σημείο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, χορηγήστε γάλα ή νερό και αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του προκαλέστε εμετό με μηχανικό ερεθισμό του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο ή με σιρόπι ιπεκακουάνας. Μην προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος ή αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε αμέσως τον παθόντα σε καθαρό, ήσυχο και ζεστό περιβάλλον. Αν δεν έχει τις αισθήσεις του ή τις διατηρεί αλλά αναπνέει με δυσκολία χορηγήστε οξυγόνο. Αν δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρυνθείτε από την περιοχή του συμβάντος. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα και τα παπούτσια που έχουν ρυπανθεί (επίσης ρολόι, κοσμήματα κ.ά.). Ξεπλυθείτε τοπικά με νερό και ακολούθως πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι για 15 λεπτά τουλάχιστον. Εάν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Απομακρυνθείτε από την περιοχή του συμβάντος και πλύνετε αμέσως τα μάτια σας για τουλάχιστον 15 λεπτά με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Βγάλτε τους φακούς επαφής μετά από 5 λεπτά πλυσίματος. Αν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Συμβουλή προς τους γιατρούς: Για το mancozeb δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Για τις χαλκούχες ουσίες αντίδοτο είναι η πενικιλλαμίνη ή BAL ή EDTA. Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό (ως άνω) ή πλύση στομάχου. Στη συνέχεια χορηγήστε άνθρακα και ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2

3 Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Μικρής έκτασης φωτιά: Αφρός πυρόσβεσης, διοξείδιο του άνθρακα [CO 2 ], ή ξηρά χημικά μέσα. Μεγάλης έκτασης φωτιά: Αφρός πυρόσβεσης, ή ψεκαζόμενο. Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ιδιαίτεροι κίνδυνοι /εκλυόμενες επικίνδυνες ουσίες καύσης: Αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισμός πυροσβεστών: Nερό με υψηλή πίεση. Με την καύση και θερμική διάσπαση εκλύονται: οξείδια του χαλκού, ενώσεις χλωρίου (HCl κ.α.), υδρόθειο, οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου, οξείδια του άνθρακα. Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή ή μάσκα με φίλτρο για τις σκόνες,κατάλληλη ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά, μπότες. Ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς: Ειδοποιείστε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία. Βεβαιωθείτε ότι οι διάδρομοι διαφυγής είναι πάντα ελεύθεροι. Μεγάλης έκτασης φωτιές αντιμετωπίζονται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Εκκενώστε αμέσως την περιοχή. Περιορίστε την εξάπλωση της φωτιάς ενεργώντας από απόσταση ασφαλείας και από προφυλαγμένη θέση, αντίθετη προς την κατεύθυνση του ανέμου. Αποφύγετε την εισπνοή του καπνού, των αερίων και της σκόνης. Διατηρήστε δροσερές τις συσκευασίες στις οποίες δεν έχει εξαπλωθεί η φωτιά με ψεκαζόμενο νερό. Σημειώστε ότι το νερό πυρόσβεσης είναι τοξικό. Περιορίστε τη διαφυγή του καθώς και των αποβλήτων με ανάχωμα προστασίας για συλλογή και μεταφορά τους προς απόρριψη σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων. Πλύνετε αμέσως μετά την πυρκαγιά την περιοχή με νερό. Για να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος ακολουθήστε προσεκτικά τις διαδικασίες καθαρισμού (Σημείο 6 του παρόντος). Μετά το τέλος της πυρόσβεσης καθαρίστε προσεκτικά τον εξοπλισμό σας, πλυθείτε καλά και αλλάξτε ρούχα. Περισσότερες πληροφορίες στα σημεία 6, 8, ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ /ΔΙΑΡΡΟΗΣ Μέτρα ατομικής προστασίας: Ειδοποιείστε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία. Χρησιμοποιείστε κατά περίπτωση τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (δείτε σημείο 8). Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην εισπνέετε τους καπνούς. Αν η διαρροή είναι στην ύπαιθρο μην πλησιάζετε από τη διεύθυνση κίνησης του ανέμου. Κρατήστε τους παρατηρητές μακριά από την κηλίδα διαρροής. Σημαδέψτε κατάλληλα την περιοχή της κηλίδας και εμποδίστε την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αν πρόκειται για κλειστό χώρο φροντίστε για τον καλό εξαερισμό του. Εξουδετερώστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Περιορίστε τη σκόνη στο ελάχιστο δυνατό. Μη δημιουργείτε και μην εισπνέετε σκόνη και τους καπνούς σε περίπτωση φωτιάς. Μην καπνίζετε. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Ενημερώστε οπωσδήποτε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Περιορίστε την εξάπλωση. Φροντίστε να μη διαφύγει το εκλυθέν προϊόν σε ποτάμια, αρδευτικούς ή υδρευτικούς ή αποχετευτικούς αγωγούς. Διαδικασίες καθαρισμού: Για μικρές ποσότητες: Σκουπίστε και συλλέξτε το χυμένο προϊόν σε κατάλληλα δοχεία ή πλαστικές σακούλες χημικών αποβλήτων που να σφραγίζουν καλά για μεταφορά και απόρριψη σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τους κανονισμούς. Πλύνετε την περιοχή καλά με λίγο νερό και απορρυπαντικό. Για μεγάλες ποσότητες: Ρίξτε πάνω στο χυμένο προϊόν κατάλληλα αδρανή και απορροφητικά υλικά (χώμα, άμμο, πριονίδι κ.ά.). Σκουπίστε καλά και συλλέξτε το μίγμα αυτό (ως άνω). Στη συνέχεια πλύνετε την 3

4 περιοχή που έχει ρυπανθεί με λίγο νερό και απορρυπαντικό. Το νερό αυτό είναι τοξικό και δεν πρέπει να διοχετευθεί σε αποχετευτικούς αγωγούς, ποτάμια ή άλλα περάσματα νερού. Για την καλύτερη απομάκρυνση του χρησιμοποιείστε και πάλι απορροφητικά υλικά και την περιγραφόμενη ανωτέρω διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες στα σημεία: 7 για χειρισμό, 8 για ατομική προστασία και 13 για διάθεση. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Να τηρείτε την ορθή πρακτική της βιομηχανικής και ατομικής ασφάλειας και υγιεινής με στόχο την ελαχιστοποίηση της επαγγελματικής έκθεσης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου. Αποφύγετε τη δημιουργία και διασπορά σκόνης στον αέρα κατά τον χειρισμό, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον καθαρισμό. Κρατηθείτε μακριά από πηγές θερμότητας, ανάφλεξης και γυμνές φλόγες. Βεβαιωθείτε ότι ο φωτιστικός και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν αποτελούν πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τον στατικό ηλεκτρισμό. Μη χρησιμοποιείτε σπινθηρογόνα εργαλεία. Μην καπνίζετε. Κατάλληλος χειρισμός: Αποφύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή με τα μάτια το δέρμα και τα ρούχα. Φοράτε μάσκα, κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και γυαλιά. Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα πλυθείτε αμέσως καλά. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλυθείτε καλά μετά το χειρισμό. Aποφύγετε ζημιές στα μέσα συσκευασίας κατά τον χειρισμό. Αποφύγετε τη συγκέντρωση σκόνης στον εξοπλισμό σας. Καθαρίστε σχολαστικά και πλύνετε τον εξοπλισμό μετά τη χρήση. Μη διοχετεύετε το νερό καθαρισμού σε αποχετευτικούς, αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς και κανάλια. Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα ή/και αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από κάθε χρήση. Αποθήκευση: Να αποθηκεύετε το προϊόν στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε μέρος καλά αεριζόμενο, δροσερό, ξηρό, σκοτεινό. Μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Μακριά από τρόφιμα, ποτά, πόσιμο νερό, καπνό και ζωοτροφές. Μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: Δύο (2) τουλάχιστον χρόνια όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης. Περισσότερες πληροφορίες στο σημείο ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Όρια επαγγελματικής έκθεσης: Για το mancozeb και για τις σκόνες έχουν καθοριστεί τα κάτωθι όρια έκθεσης: mancozeb ACGIH TWA-TLV 5 mg/m 3 NIOSH- TWA 1 mg/m 3 NIOSH- STEL 3 mg/m 3 Σκόνες: OSHA PEL 15 mg/m 3 Για την ελαχιστοποίηση της επαγγελματικής έκθεσης ο χειρισμός του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο καλά αεριζόμενο και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Μηχανολογικός εξοπλισμός: Σύμφωνα με την ορθή πρακτική βιομηχανικής και ατομικής ασφάλειας και υγιεινής βεβαιωθείτε ότι στις εγκαταστάσεις παραγωγής, χειρισμού και αποθήκευσης υπάρχουν: ο αναγκαίος εξοπλισμός για καλό εξαερισμό και συλλογή σκόνης, κατάλληλη συσκευή/σύστημα οφθαλμικών 4

5 πλύσεων, εγκατάσταση ντους και πλυντήριο ρούχων. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο φωτιστικός και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν αποτελούν πηγή ανάφλεξης. Μέσα ατομικής προστασίας: Για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης φοράτε τα απαραίτητα για κάθε οδό έκθεσης προστατευτικά μέσα,: Αναπνευστική προστασία: Προστατευτική μάσκα, αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Προστασία ματιών: Κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας ή /και μάσκα προστασίας ματιών. Προστασία χεριών: Κατάλληλα προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά στα χημικά. Προστασία σώματος: Κατάλληλη ολόσωμη φόρμα ή μακρυμάνικα πουκάμισα και μακριά πανταλόνια, μπότες και κάλτσες. Ειδικά μέτρα/προφυλάξεις ατομικής υγιεινής: Τηρήστε τους κανόνες ορθής βιομηχανικής υγιεινής. Αν χειρίζεστε το προϊόν σε κλειστό χώρο φροντίστε για τον καλό εξαερισμό του. Κρατήστε έξω από τον χώρο παιδιά και άτομα που δεν είναι καλά προστατευμένα. Αποφύγετε τη δημιουργία και διασπορά σκόνης, την εισπνοή σκόνης ή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Πριν αφαιρέσετε τα γάντια σας πλύνετε τα στην εξωτερική επιφάνεια με σαπούνι με νερό. Μετά τον χειρισμό και πριν καπνίσετε, φάτε ή πιείτε πλύνετε καλά τα χέρια, τα μπράτσα και το πρόσωπο σας με σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και πλύνετε τα ξεχωριστά πριν τα ξαναφορέσετε. Μη φοράτε ρούχα που έχουν ρυπανθεί. Πλύνετε προσεκτικά τον εξοπλισμό σας μετά από κάθε χειρισμό. Προστασία περιβάλλοντος: Μη ρυπαίνετε με το προϊόν ή τη συσκευασία του ποτάμια, αρδευτικούς, υδρευτικούς ή αποχετευτικούς αγωγούς. Περισσότερες πληροφορίες στο σημείο ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση: Μορφή σκευάσματος; Χρώμα: Οσμή: Αναφλεξιμότητα: Σημείο ανάφλεξης: Αυτανάφλεξη: Θερμ/σία αυτανάφλεξης: Διαλυτότητα στο νερό: PH - Συντελεστής κατανομής: Στερεό Σκόνη επίπασης Πράσινο-κιτρινωπό Πρακτικά άοσμο Δεν αναφλέγεται Μη εφαρμόσιμο Δεν αυταναφλέγεται Μη εφαρμόσιμο Πρακτικά αδιάλυτο Μη διαθέσιμος Σημείο ζέσεως/διακύμανση: Μη εφαρμόσιμο Σημείο τήξεως/διακύμανση: Μη εφαρμόσιμο Τάση ατμών: Διαβρωτικές ιδιότητες: Αμελητέα. mancozeb technical: < ο C Δεν είναι διαβρωτικό 5

6 Εκρηξιμότητα: Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν είναι εκρηκτικό Δεν είναι οξειδωτικό Φαινόμενο ειδικό βάρος: 450 gr/l (±10%) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Σταθερότητα: Στην αρχική και απαραβίαστη συσκευασία του και στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού παραμένει σταθερό για δύο χρόνια. Δεν συντελείται κανένας επικίνδυνος πολυμερισμός. Συνθήκες προς αποφυγή: Υλικά προς αποφυγή: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ισχυρά οξέα, ισχυρές οξειδωτικές ενώσεις και αμμωνιακά άλατα Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Κατά την καύση μεταξύ άλλων εκλύονται τοξικά και ερεθιστικά αέρια όπως: υδρόθειο, οξείδια του θείου, οξείδια του αζώτου, οξείδια του άνθρακα, οξείδια του χαλκού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα σημεία: 5, 7, ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ /ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Οι επενδεδυμένοι σπόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται την ίδια χρονιά και να μην φυλάσσονται για χρήση την επόμενη. Γι αυτό να επενδύονται μόνο σπόροι που θα καλύπτουν τις ανάγκες σποράς για κάθε καλλιεργητική περίοδο. 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 6

7 Το προϊόν όταν μεταφέρεται συσκευασμένο κατάλληλα δεν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με IMDG/ RID/ADR/ ICAO/IATA DGR. Κατά τη μεταφορά του ωστόσο πρέπει να φέρει ευδιάκριτη σήμανση, να συσκευάζεται κατάλληλα και να τοποθετείται μακριά από πηγές ανάφλεξης, τρόφιμα, ζωοτροφές και υλικά συσκευασίας αυτών. 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την με αριθμό έγκριση κυκλοφορίας: 6168/ από το Υπ. Γεωργίας το μυκητοκτόνο ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP έχει την εξής ταξινόμηση και σήμανση: Σύμβολα κινδύνου: Xi N ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φράσεις κινδύνου για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (R) R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Φράσεις κινδύνων για το οικοσύστημα (RΟ) R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Φράσεις προφυλάξεων για την ασφάλεια (S) S 1/2 S 13 S 20/21 S 22 S 24/25 S 36/37 S 46 SY8 Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μην εισπνέετε τη σκόνη. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί ή την ετικέτα. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. Μεταχειριστείτε τον επενδεδυμένο σπόρο με ΠΡΟΣΟΧΗ και σπέρνετε μόνο με σπαρτική μηχανή. Για τους σπόρους που επενδύονται σε επίπεδο παραγωγού και τοποθετούνται σε σάκους πρέπει στους σάκους αυτούς να αναγράφεται η φράση: «Οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με βορδιγάλειο πολτό και mancozeb. Να μην χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων ή παραγωγή λαδιού». 7

8 Μην ξαναχρησιμοποιείτε τους άδειους σάκους. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιοσδήποτε χειρίζεται φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ) γενικότερα και το προϊόν αυτό πιο συγκεκριμένα πρέπει να γνωρίζει τις ιδιότητες του, τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις του στον άνθρωπο και το περιβάλλον και να παίρνει τις αναγκαίες προφυλάξεις. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) συμπληρώνει αλλά δεν αντικαθιστά τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Πριν από κάθε χειρισμό ή εφαρμογή του προϊόντος διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα και πάρετε όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας που ισχύουν για τα ΦΠ. Ακολουθήστε πιστά όλους τους τοπικούς, δημοτικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτό το ΔΔΑ συμπληρώθηκαν σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ με καλή πίστη στοχεύοντας στην ορθή και έγκυρη περιγραφή του προϊόντος από πλευράς δεδομένων ασφαλείας και βασίζονται σε αξιόπιστα σχετικά στοιχεία και την υπάρχουσα γνώση για το προϊόν μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του. Με το παρόν ΔΔΑ δεν χορηγούμε ούτε αναλαμβάνουμε ρητά ή έμμεσα εγγυήσεις ή δεσμεύσεις για την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένες εφαρμογές, ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για ενδεχόμενες ή φερόμενες ζημίες σε σχέση με τις πληροφορίες ή με το προϊόν στο οποίο αυτές αναφέρονται. Το παρόν αποτελεί την 2 η έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος: ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP. 8