ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x και η χρήση του προορίζεται για τους διαχειριστές του συστήµατος. Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου αποτελεί τον πυρήνα της πλατφόρµας altab2x. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για την έκδοση του altab2x που εµφανίζεται στη σελίδα του παρόντος.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΝΕΩΝ... 4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ... 4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ... 5 ΔΙΑΓΡΑΦΗ... 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ... 6 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 ΖΩΝΕΣ... 9 DOWNLOADABLE ΑΡΧΕΙΑ MULTIMEDIA ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ MODULE ΣΤΟ PORTAL...13 ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x και η χρήση του προορίζεται για τους διαχειριστές του συστήµατος. Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο αφορά το module Νέα - Ανακοινώσεις. Ορισµένες οθόνες ενδέχεται να διαφοροποιούνται από αυτές που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο, ανάλογα µε τα modules που είναι εγκατεστηµένα. ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΝΕΩΝ Για τη δηµιουργία νέων εγγραφών στις Κατηγορίες Νέων, ο διαχειριστής επιλέγει από το µενού Modules, την ενότητα Νέα Ανακοινώσεις Κατηγορίες Νέων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1-1. Σχήµα 1-1 Με την επιλογή Κατηγορίες Νέων, ο διαχειριστής οδηγείται στην οθόνη του Σχήµα 1-2 Σχήµα 1-2 Ο διαχειριστής µπορεί να εκτελέσει, από την γραµµή εργαλείων, µια από τις ακόλουθες ενέργειες: Προσθήκη Ενηµέρωση ιαγραφή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η επιλογή προσθήκης µιας νέας κατηγορίας, οδηγεί τον διαχειριστή στην οθόνη του σχήµατος που ακολουθεί: Σχήµα 1-3 ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

5 Στην οθόνη του Σχήµα 1-3 ο διαχειριστής καλείται να συµπληρώσει το όνοµα της κατηγορίας σε όσες γλώσσες είναι διαθέσιµές από την άδεια χρήσης. Εφόσον Αποθηκεύσει τη νέα κατηγορία νέων, ο διαχειριστής επιστρέφει στη λίστα των καταχωρηµένων κατηγοριών, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1-4που ακολουθεί: Σχήµα 1-4 Οι εγγραφές παρουσιάζονται ανάλογα µε τη γλώσσα που έχει επιλέξει ο διαχειριστής του συστήµατος. Αν, δηλαδή, είναι επιλεγµένα τα «ελληνικά», τότε θα εµφανίζονται στη λίστα τα ονόµατα των κατηγοριών στα ελληνικά. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Για την ενηµέρωση είναι απαραίτητο το «µαρκάρισµα» της κατηγορίας, η οποία πρόκειται να ενηµερωθεί. Το µαρκάρισµα επιτυγχάνεται µε την επιλογή του radio button που είναι τοποθετηµένο αριστερά από κάθε εγγραφή. Σε περίπτωση που δεν γίνει το µαρκάρισµα, το σύστηµα προειδοποιεί τον διαχειριστή µε το πλαίσιο διαλόγου του Σχήµα 1-5. Σχήµα 1-5 ΙΑΓΡΑΦΗ Η επιλογή διαγραφής µιας ήδη καταχωρηµένης κατηγορίας οδηγεί στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης της διαγραφής του Σχήµα 1-6. Με την επιβεβαίωση από τον χρήστη ολοκληρώνεται η διαγραφή της επιλεγµένης εγγραφής. Σχήµα 1-6 ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ Για την προσθήκη εγγραφών στην ενότητα των Νέων - Ανακοινώσεων, ο διαχειριστής επιλέγει από το µενού Modules, την ενότητα Νέα Ανακοινώσεις ιαχείριση Νέων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2-1. Σχήµα 2-1 Με την επιλογή ιαχείριση Νέων, ο διαχειριστής οδηγείται στην οθόνη του Σχήµα 2-2. Σχήµα 2-2 Ο διαχειριστής µπορεί να εκτελέσει από την γραµµή εργαλείων µια από τις ακόλουθες ενέργειες: Προσθήκη Ενηµέρωση ιαγραφή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η επιλογή προσθήκης µιας εγγραφής, οδηγεί τον διαχειριστή στην οθόνη του Error! Reference source not found.σχήµα 2-3 που ακολουθεί: ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

7 Σχήµα 2-3 Στην οθόνη του Σχήµα 2-3 ο διαχειριστής καλείται να συµπληρώσει τα µη πολυγλωσσικά στοιχεία σε όσες γλώσσες είναι διαθέσιµές από την άδεια χρήσης. Αυτά είναι: Ηµεροµηνία ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

8 Για την επιλογή της ηµεροµηνίας, επιλέξτε το εικονίδιο, που βρίσκεται δεξιά από το κουτί εισαγωγής της ηµεροµηνίας, για την εµφάνιση του ηµερολογίου όπως φαίνεται στο Σχήµα 2-4. Στη συνέχεια επιλέξτε την ηµεροµηνία που επιθυµείτε. Τα διπλά βέλη επάνω αριστερά και δεξιά, µεταφέρουν το ηµερολόγιο ένα έτος πριν ή ένα έτος µετά, αντίστοιχα, από το επιλεγµένο. Τα µονά βέλη επάνω αριστερά και δεξιά, µεταφέρουν το ηµερολόγιο ένα µήνα πριν ή ένα µήνα µετά, αντίστοιχα, από τον επιλεγµένο. Σε περίπτωση λανθασµένης επιλογής, πατήστε το clear. Για να κλείσετε το ηµερολόγιο, Σχήµα 2-4 πατήστε στο X επάνω δεξιά. Αρχείο Εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία για την εγγραφή (.doc,.pdf,.avi, κλπ), ο διαχειριστής επιλέγοντας το εικονίδιο οδηγείται στην οθόνη των ψηφιακών πόρων ώστε να επιλέξει από εκεί το συνοδευτικό αρχείο, όπως παρουσιάζει το Σχήµα 2-5. Σχήµα 2-5 Εφόσον το αρχείο υπάρχει, επιλέξτε το πατώντας πάνω στον τίτλο του. Εάν το αρχείο ΕΝ υπάρχει στη συλλογή των ψηφιακών πόρων του συστήµατος, δηλαδή δεν έχει γίνει «upload» στον διακοµιστή, τότε πρέπει να πατήσετε το κουµπί ώστε να προσθέσετε το αρχείο από την τοποθεσία που το έχετε αποθηκευµένο τοπικά στον υπολογιστή σας. (αναλυτικότερες οδηγίες αποθήκευσης ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

9 αρχείων στους ψηφιακούς πόρους υπάρχουν στο «ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS)» της πλατφόρµας altab2x - ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ). Κατηγορία Για την σύνδεση της εγγραφής µε µία κατηγορία, επιλέξτε το εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά από το κουτί εισαγωγής της κατηγορίας. Στη συνέχεια θα εµφανιστεί ένα παράθυρο µε τις καταχωρηµένες κατηγορίες όπως παρουσιάζει ενδεικτικά το Σχήµα 2-6. Σχήµα 2-6 Επίσης, υπάρχουν και πολυγλωσσικές πληροφορίες, όπως: Τίτλος (απλό κείµενο) Σύντοµη Περιγραφή (διαµορφωµένο κείµενο HTML µε χρήση του ACE, βλέπε «ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS)» της πλατφόρµας altab2x) Περιεχόµενα (διαµορφωµένο κείµενο HTML µε χρήση του ACE, βλέπε «ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS)» της πλατφόρµας altab2x) ΖΩΝΕΣ Στο tab Ζώνες γίνεται εµφάνιση των ζωνών που έχουν δηµιουργηθεί στα αντίστοιχα sites. O διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει µια ή περισσότερες ζώνες δηµοσίευσης της εγγραφής. Αν µια εγγραφή δεν «συνδεθεί» µε µια ζώνη, δεν θα είναι δυνατή η εµφάνιση της στην ιστοσελίδα καθώς και στη λίστα µε τις υπόλοιπες εγγραφές. Σχήµα 2-7 ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

10 Για την εµφάνιση της εγγραφής θα πρέπει να γίνει Αναζήτηση στην επιλογή Επιλογή όπως φαίνεται στο Σχήµα 2-8 Σχήµα 2-8 DOWNLOADABLE ΑΡΧΕΙΑ Εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία για την εγγραφή (.doc,.pdf,.avi, κλπ), ο διαχειριστής πρέπει να επιλέξει το tab «Downloadable Αρχεία Νέων». Σχήµα 2-9 Με την επιλογή του εικονιδίου Σχήµα εµφανίζεται η οθόνη για την επιλογή του αρχείου όπως φαίνεται στο Σχήµα 2-10 Εφόσον το αρχείο υπάρχει, επιλέξτε το κουτάκι που βρίσκεται δίπλα στον τίτλο του και στη συνέχεια πατήστε «επιλογή». ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

11 Εφόσον το αρχείο ΕΝ υπάρχει στη συλλογή των ψηφιακών πόρων του συστήµατος, δηλαδή δεν έχει γίνει «upload» στον διακοµιστή, ο διαχειριστής επιλέγοντας αρχείο στους ψηφιακούς πόρους. έχει την δυνατότητα να προσθέσει το MULTIMEDIA ΑΡΧΕΙΑ Εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία Multimedia για την εγγραφή (.avi, κλπ), ο διαχειριστής επιλέγει το tab «Multimedia Αρχεία Νέων». Σχήµα 2-11 Με το πάτηµα του εικονιδίου εµφανίζεται η οθόνη για την επιλογή του αρχείου όπως φαίνεται στο Σχήµα Σχήµα 2-12 Εφόσον το αρχείο υπάρχει, επιλέξτε το κουτάκι που βρίσκεται δίπλα στον τίτλο του και στη συνέχεια πατήστε «επιλογή». Εάν το αρχείο ΕΝ υπάρχει στη συλλογή των ψηφιακών πόρων του συστήµατος, δηλαδή δεν έχει γίνει «upload» στον διακοµιστή, τότε πρέπει να πατήσετε το κουµπί ώστε να προσθέσετε το αρχείο από την τοποθεσία που το έχετε αποθηκευµένο τοπικά στον υπολογιστή σας. (αναλυτικότερες οδηγίες αποθήκευσης αρχείων στους ψηφιακούς πόρους υπάρχουν στο «ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS)» της πλατφόρµας altab2x - ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ). ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

12 Εφόσον ολοκληρωθεί η καταχώρηση της εγγραφής επιλέγοντας Αποθήκευση από τη γραµµή εργαλειών, ο διαχειριστής επιστρέφει στην οθόνη µε τη λίστα των εγγραφών, όπως παρουσιάζει το Σχήµα Σχήµα 2-13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Για την ενηµέρωση είναι απαραίτητο το µαρκάρισµα της εγγραφής η οποία πρόκειται να ενηµερωθεί. Το µαρκάρισµα επιτυγχάνεται µε την επιλογή του radio button που είναι τοποθετηµένο αριστερά από την εγγραφή η οποία πρόκειται να ενηµερωθεί. ΙΑΓΡΑΦΗ Η επιλογή διαγραφής µιας ήδη καταχωρηµένης εγγραφής οδηγεί στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης της διαγραφής του Σχήµα 1-6. Με την επιβεβαίωση από τον χρήστη ολοκληρώνεται η διαγραφή της επιλεγµένης εγγραφής. ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

13 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ MODULE ΣΤΟ PORTAL Για να δηµοσιευθεί το module στο portal πρέπει να τοποθετηθεί το control του µέσα σε µια σελίδα. ηµιουργήστε µια νέα σελίδα όπως περιγράφεται στο βασικό εγχειρίδιο χρήσης διαχείρισης του altab2x και στο δεύτερο βήµα, πατήστε το Σχήµα 3-1. για να εµφανιστεί το παράθυρο Controls όπως φαίνεται στο Σχήµα 3-1 Κατάσταση Επιλέξτε την κατάσταση της εµφάνισης. Κανονική: Κανονική Εµφάνιση των εγγραφών µε δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης της κάθε εγγραφής εφόσον την επιλέξει ο χρήστης του Portal. Σταθερή: Σταθερή Εµφάνιση των εγγραφών χωρίς δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης. Προτείνεται όταν τοποθετηθεί το control εκτός του placeholder, σε κάποιο από τα υπόλοιπα τµήµατα της σελίδας. Αποτελέσµατα Αναζήτησης: Εµφάνιση των εγγραφών ως αποτελέσµατα αναζήτησης. Πρότυπο Εµφάνισης Επιλέξτε µία από τις λίστες όψης για την παρουσίαση των εγγραφών. Αναλυτική Σελίδα Εδώ επιλέγετε την σελίδα η οποία θα είναι η σελίδα της αναλυτικής παρουσίασης της εγγραφής. Αυτή η επιλογή είναι εάν επιθυµείτε την παρουσίαση του νέου σε µια διαφορετική σελίδα. Εάν αφήσετε την επιλογή κενή, τότε θα χρησιµοποιηθεί η ίδια η σελίδα και για την αναλυτική παρουσίαση. ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax

14 Κατηγορία Νέου Εδώ επιλέγετε από ποια κατηγορία νέων θέλετε να παρουσιάσετε νέα. υνατότητα Αναζήτησης Επιλέξτε το κουτάκι εάν θέλετε πάνω από τη λίστα των εγγραφών να εµφανιστεί το κουτί αναζήτησης. Ενσωµάτωση Κεφαλίδας Επιλέξτε το κουτάκι εάν θέλετε να εµφανιστεί η επικεφαλίδα «Νέα και Ανακοινώσεις». Στο τέλος επιλέξτε Επιλογή. Στο επόµενο βήµα, επιλέξτε σε πιο section της σελίδας θέλετε να εµφανιστεί το αποτέλεσµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3-2. Αποθηκεύστε τη σελίδα και συνδέστε την σε ένα µενού. Σχήµα 3-2 ALTANET Α.Ε. Λαγκαδά , Θεσσαλονίκη τηλ: fax