Ανοιχτά Δεδοµένα. Ρύθµιστικό Πλαίσιο. Πρόδροµος Τσιαβός The London School of Economics and Political Science Creative Commons GR AvgLAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοιχτά Δεδοµένα. Ρύθµιστικό Πλαίσιο. Πρόδροµος Τσιαβός The London School of Economics and Political Science Creative Commons GR AvgLAW"

Transcript

1 Ρύθµιστικό Πλαίσιο Ανοιχτά Δεδοµένα Πρόδροµος Τσιαβός The London School of Economics and Political Science Creative Commons GR #creativecommons #opendata #avglaw

2 σηµείο 0 2

3 Ο κανόνας της νταλίκας 3

4 ο νόµος µπορείς να προσποιηθείς ότι δεν υπάρχει είναι αλλά όπως µία νταλίκα δε θέλεις να πέσει επάνω σου

5 ορισμοί

6 Ανοιχτά Δεδοµένα: οποιαδήποτε μορφή δεδομένων τα οποία διατίθενται στο κοινό χωρίς περιορισμούς ως προς την αντιγραφή, περαιτέρω χρήση και διάθεση ή τροποποίηση αυτού ή των τροποποιημένων αντιγράφων τους. Ο βαθμός ανοιχτότητας των δεδομένων εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι περιορισμών στις παραπάνω δυνατότητες.

7 Δηµόσια Πληροφορία: Δηµόσιες Πληροφορίες είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες παράγονται, κατέχονται, ή βρίσκονται στη διάθεση των φορέων του δηµόσιου τοµέα, ιδίως στατιστικά στοιχεία, γεωχωρικά δεδοµένα, βάσεις δεδοµένων και το περιεχόµενο µελετών, πρακτικών, εγκύκλιων, οδηγιών, απαντήσεων των διοικητικών αρχών, γνωµοδοτήσεων, αποφάσεων, αναφορών, ανεξάρτητα από το µέσο αποτύπωσης που χρησιµοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή), καθώς και τµήµατα αυτών, και οι οποίες µπορούν να διατίθενται από τους φορείς του δηµοσίου τοµέα προς περαιτέρω χρήση µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, των διατάξεων για την προστασία της πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα

8 Ανοιχτά Δεδοµένα Τα Ανοιχτά Δεδοµένα παρέχουν: Ελευθερία 0 Την ελευθερία να χρησιµοποιείτε και εκτελείτε τα δεδοµένα. Ελευθερία 1 Την ελευθερία να µελετάτε τα δεδοµένα και να χρησιµοποιείτε την πληροφορία που υπάρχει σε αυτό (ελευθερία 1). Ελευθερία 2 Την ελευθερία να αναδιανέµετε αντίγραφα των δεδοµένων(ελευθερία 2). Ελευθερία 3 Την ελευθερία να βελτιώνετε τα δεδοµένα και να δηµοσιεύετε τις βελτιώσεις που έχετε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). Ένα έργο θεωρείται Ανοιχτό όταν: Ελευθερία 0 Διαθεσιµότητα των πηγαίων δεδοµένων Ελευθερία 1 Χρήση ανοιχτής µορφής/ προτύπου Ελευθερία 2 Όχι τεχνικοί περιορισµοί Ελευθερία 3 Όχι επιπρόσθετοι νοµικοί ή άλλοι περιορισµοί

9

10 Ρύθμιση Παραδείγματα Συμπεράσματα Βασική Νομοθεσία Εργαλεία

11 ρυθμιστική δομή

12 ρυθµιστική δοµή Νόµος Υπουργική Απόφαση/ Προεδρικό Διάταγµα Διοικητική Δοµή - Τεχνολογικό Σύστηµα Εγκύκλιος - Πρότυπα Τεύχη - Διαδικασίες Άδειες - Φόρµες

13 βασική νομοθεσία

14 Βασική Νοµοθεσία Ανοιχτών Δεδοµένων Ι Νόµος Περιγραφή Άρθρο Εφαρµογή/ Κανονιστικές ΚΔιοικΔιαδικασίας (2690/1999) PSI (3448/2006) Γεωδεδοµένα (3448/2010) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (3979/2011) Διαύγεια Πρόσβαση στην Πληροφορίας Μεταφορά PSI Directive(2003/98/EC) Μεταφορά INSPIRE (2007/2/EC) Citizen2Gov Gov2Gov OpenData 5 Άµεση 5A Άµεση Σύνταγµα 6 and 7 ΚΥΑ 23(5)c Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας 5(1, 4) Δικτ. Τόποι ΥΑ 6 Πληροφοριακές αρχές (3861/2010) 15 (4-5) Αρχεία/ ψηφιοποίηση Άµεση 9(1-3) FOI ΥΑ ΥΑ Πνευµατική Ιδιοκτησία (2121/1993) Copyright Directive Enforcement Directive 17 (3) Διαλειτουργικότητα (3731/2008) 19 Κοινές πληροφοριακές υποδοµές ΚΥΑ (through 3731/2008) ΚΥΑ 18-28Γ (εξαιρέσεις) Άµεση 14

15 Βασική Νοµοθεσία Ανοιχτών Δεδοµένων ΙΙ Νόµος Περιγραφή Άρθρο Εφαρµογή/ Κανονιστικές Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2472/1997) Διάθεση δεν είναι δυνατή χωρίς προσδιορισµό σκοπού επεξεργασίας Σύνολο Άµεση Προστασία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (3028/ /2008) Έγκριση από ΥΠΠΟΤ ακόµη και για αντικείµενα εκτός προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 4, 46, 50, 51 YA Πνευµατική Ιδιοκτησία (2121/1993) Περιουσιακό Δικαίωµα Σύνολο Άµεση 15

16 παραδείγματα

17 Ο χρυσός κανόνας της διαχειρισης δικαιωµάτων έχω δίνω

18 1 Πνευματικά Δικαιώματα 18

19 Εξισορρόπηση Προστασία δηµιουργού * πρόσβαση σε πρώτες ύλες δηµιουργίας * χρήσεις που είναι σηµαντικές για την κοινωνία Αρ. 2-5 Ν. 2121/1993 * Αντικείµενο * Περιουσιακό Δικαίωµα * Ηθικό Δικαίωµα * Παρακολούθηση Αρ Γ Ν. 2121/1993 * Ιδιωτική Χρήση * Αποσπάσµατα * Σχολικά Βιβλία/ Ανθολογίες * Διδασκαλία * Βιβλιοθήκες - Αρχεία * Κινηµατογραφικά * Δικαστικοί/ Διοικητικοί * Ενηµέρωση * Εικόνες σε Δηµόσιους Χώρους * Ειδικές περιστάσεις * Εικαστικά Έργα * ΑΜΕΑ

20 Όρια Δικαίωµατος Παρ. 3 Αρ. 2 Ν. 2121/1993 * όχι ιδέες και αρχές Παρ. 1 Αρ. 2 Ν. 2121/1993 * µορφή + αρ. 8 παρ. 2 TRIPS Παρ. 1 Αρ. 2 Ν. 2121/1993 * πρωτότυπο έργο Αρ Ν. 2121/1993 * 70 χρόνια από θάνατο δηµιουργού Αρ. 51Α Ν. 2121/1993 * 25 έτη από πρώτη δηµοσιεύση Αρ. 52 Ν. 2121/1993 * 50 χρόνια από εκτέλεση/ δηµοσίευση ή ζωή δηµιουργού

21 Όρια Δικαίωµατος Ιδέα - Αρχή Πρωτότυπη Μορφή Σηµειολογική Αποτύπωση Ψηφιακός Φορέας Υλικός Φορέας

22 Όρια Δικαίωµατος Ιδέα - Αρχή Πρωτότυπη Μορφή Σηµειολογική Αποτύπωση Ψηφιακός Φορέας Υλικός Φορέας

23 Όρια Δικαίωµατος Κύκλος Ζωής του Πνευµατικού Δικαιώµατος Δηµιουργία πρωτοτύπου έργου έργο δηµοσίου τοµέα (public domain) Ζωή + 70 χρόνια

24 2 Γεωχωρικά Δεδομένα 24

25 Ν. 3882/2010 ΕΘΕΓ ΥΠΕΚΑ ΟΚΧΕ ΚΟΣΕ Έλεγχος Προµηθειών Κύριοι Διάθεση 25

26 3 ηλεκτρονική διακυβέρνηση 26

27 3979/2011 Διυπουργική Επιτροπή καθοδηγεί συµβουλεύει Υπουργός η-διακυβέρνησης Υπουργείο Διεύθυνση η-διακυβέρνησης ΟΔΙΣΕΕ ΟΔΕ υποστηρίζουν προµήθεια δεδοµένων Ειδικοί ΟΔΕ 27

28 Διαµοιρασµός υποδοµών και δεδοµένων πολίτες Διαµοιρασµός δεδοµένων Έλεγχος Προµηθειών ανάδοχοι Οργανισµοί του Δηµοσίου τοµέα 28

29 Διαµοιρασµός υποδοµών και δεδοµένων OUT Πολίτες/ Εταιρίες Δηµόσιες Αρχές IN Ανάδοχοι/ προµηθευτές 29

30 Διαµοιρασµός υποδοµών και δεδοµένων OUT Πολίτες/ Εταιρίες Δηµόσιες αρχές IN Ανάδοχοι/ προµηθευτές 30

31 Διαµοιρασµός υποδοµών και δεδοµένων Πολίτες/ Εταιρίες OUT συλλέγουν καταθέτουν δηµόσιες αρχές IN ανάδοχοι/ προµηθεύτες 31

32 Χρήση προτύπων για τη ρύθµιση της ανοιχτής πληροφορίας Νόµος για τη διαλειτουργικότητα SOPs ΥΑ ανοιχτά πρότυπα Τυποποίηση TOS Σύνδεση µε υποχρεωτική δηµοσίευση υποχρεωτική χρήση CCBY, CCZero ή CCBYSA 32

33 εργαλεία

34 1 Διάθεση 34

35 Κοινοχρησία (αρ. 27) Μεταδεδομενα Δεδομενα Συνολα Δεδομενων Υπηρεσίες Μεταξύ δημοσίων αρχών καθώς και προς όργανα που α σ κ ο ύ ν νομοθετική / δικαστική εξουσία χωρίς χρέωση με άδεια χρήσης που να μη δημιουργεί προβλήματα στην κοινοχρησία Οι άδειες και το ύψος των τελών καθορίζονται από την ΕΠΓ με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο Παρ. 1, 2, 7 Αρ. 27, Δεν επιβάλλονται τέλη σε οργανισμούς και όργανα της ΕΕ με χρέωση για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής και διάθεσης σε αναλογική/ ψηφιακή μορφή μόνο αν τα δεδομένα διατίθενται (α) όχι από υπηρεσία (β) σε αναλογική μορφή το ύψος καθορίζεται από την ΕΠΓ Παρ. 3, 6. Αρ. 27 Ισχύουν και για άλλες αρχές δημοσίων φορέων άλλων κρατών και τα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ Παρ. 4, 5 Αρ. 27 Σε φορείς του δημοσίου για δραστηριότητες εκτός της δ η μ ό σ ι α ς αποστολής τους Με τους όρους που δίδονται σε τρίτους Παρ. 8 Αρ. 27

36 κοινοχρησία (Δωρεάν) Εθνική Υποδομή Γεωπληροφορίας Δικαστικές/ νομοθετικές Δημόσιο Ιδιώτης

37 Διάθεση σε τρίτους (αρ. 28) Μεταδεδομένα Δεδομένα Σύνολα Δεδομένων Υπηρεσίες Παρ. 1 Αρ. 8 γ) υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, που καθιστούν δυνατή την τηλεφόρτωση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων ή μερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, την άμεση πρόσβαση σε αυτά, δ) υπηρεσίες μετασχηματισμού, οι οποίες καθιστούν δυνατό το μετασχηματισμό των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων με στόχο την επίτευξη διαλειτουργικότητας, ε) υπηρεσίες επίκλησης, οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων από δημόσια αρχή Χωρίς χρέωση Με κατάλληλη άδεια χρήσης Χωρίς χρέωση Με χρέωση Με κατάλληλη άδεια χρήσης ανάλογα με το σκοπό χρήσης Χωρίς χρέωση Με χρέωση Με κατάλληλη άδεια χρήσης ανάλογα με το σκοπό χρήσης Άδειες χρήσης / περιεχόμενο / ύψος τελών καθορίζονται στην ΕΘΕΓ Τα τέλη κρατούνται στο ελάχιστο επίπεδο για να διατηρείται ποιότητα / β ι ω σ ι μ ό τ η τ α / ανταποδοτικότητα Παρ. 1 Αρ. 28 Παρ. 2. Αρ. 28 Παρ. 3 Αρ. 28 Παρ. 4 Αρ. 28

38 διάθεση προς τρίτους (ΚΑΙ με χρέωση) Εθνική Υποδομή Γεωπληροφορίας Τρίτοι Δημόσιο Ιδιώτης

39 2 Προμήθεια 39

40 Προμήθεια (αρ. 22) + κατάθεση εγγράφων (αρ. 32) * προκήρυξη * ανάθεση * παραλαβή έργου (προμήθειας ή υπηρεσίας) Ανάδοχος Δημόσιο Ιδιώτης Πολίτης *αιτήσεις *μελέτες *έκδοση σχεδίων *κανονιστικών πράξεων *ατομικών διοικητικών πράξεων *εκπόνηση/ έγκριση μελετών *παραλαβή δημοσίων έργων που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα

41 3 ανοιχτές άδειες δεδομένων 41

42 Ά δ ε ι ε ς Α ν ο ι χ τ ο ύ Λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ / Περιεχοµένου/ δεδοµένων * βασίζονται στο N. 2121/1993 * δίδουν κάποια δικαιώματα και παρακρατούν κάποια άλλα * μπορεί να περιέχουν διατάξεις που τις καθιστούν ασύμβατες με άλλες άδειες

43

44

45 Ανοιχτες αδειες - Δομή Νομικά δεσμευτικό κείμενο που περιέχει όρους που προσδιορίζουν τι μπορείς να κάνεις και τι όχι Άδεια να κάνεις πράγματα που διαφορετικά δε θα μπορούσες Δομή ένας-πολλοί ο Αδειοδότης διατηρεί την Πν. Ιδιοκτησία διαλέγω από μία δέσμη δικαιωμάτων το τι θα επιτρέψω στον αδειοδόχο

46 Άδειες Creative Commons

47 [1] Αναγνώσιµο από ανθρώπους: Commons Deed [2] Αναγνώσιµο από δικηγόρους: Legal Code Logo + Link [3] Αναγνώσιµο από µηχανές: Meta-data

48 Αναγνώσιµο από ανθρώπους:

49

50

51 Αναγνώσιµο από δικηγόρους:

52

53 Αναγνώσιµο από µηχανές:

54

55 σχηµατική αναπαράσταση

56

57 υπάρχει µόνο µία αδεια Creative Commons OXI

58 logos Αναφορά Μη Εµπορική Χρήση Όχι παράγωγα έργα Παρόµοια διανοµή

59 Συνδυασµοί Αναφορά Αναφορά - Παρόµοια Διανοµή Αναφορά - Όχι Παράγωγα Αναφορά - Μη Εµπορική Χρήση Αναφορά - Μη Εµπορική Χρήση - Παρόµοια Διανοµή Αναφορά - Μη Εµπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα

60 Επιλογή

61 ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δηµοτικών διαδικτυακών τόπων Ν. 3448/2006 (αρ.6) Ν. 3861/2010 Ν. 3882/2010 [Ν. 3979/2011]

62 ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δηµοτικών διαδικτυακών τόπων Αρ. 6 (µεταδεδοµένα): Ο Δήµος οφείλει να αποκτά όλα τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των µεταδεδοµένων που διατίθενται από το διαδικτυακό τόπο. Τα µεταδεδοµένα θα διατίθενται µε την Ελληνική έκδοση των αδειών Creative Commons, Αναφορά 3.0. Τα µεταδεδοµένα αυτά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις αντίστοιχες προδιαγραφές του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, καθώς και να µπορούν να εξαχθούν σε µορφή Extensible Markup Language (XML).

63 ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δηµοτικών διαδικτυακών τόπων Αρ. 7 (δεδοµένα - δικτυακός τόπος): Για το σύνολο των πληροφοριών και των δεδοµένων που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο του Δήµου θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες χρήσης και περαιτέρω διάθεσης ή το σύνολο των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδοµένων προσωπικου χαρακτήρα διατίθενται σε αυτόµατα επεξεργάσιµη µορφή, χωρίς τεχνικούς περιορισµούς και συνοδεύονται από τα απαραίτητα µεταδεδοµένα µε την Ελληνική άδεια Creative Commons, Aναφορά Παρόµοια Διανοµή 3.0.

64 Creative Commons Αναφορά Παρόµοια Διανοµή

65 Αναφορά - Παρόµοια Διανοµή

66 ΜΠΟΡΩ Τι ΜΠΟΡΕΙ να κάνει ο αδειοδόχος χρήση δεδομένων διανομή δεδομένων αλλαγές διανομή αλλαγών ηθικά δικαιώματα όπου αυτά υπάρχουν

67 ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο αδειοδόχος να σταματήσει την πρόσβαση στα δεδομένα να παραβεί τους όρους πρόσβασης που θέτει ο αδειοδότης υπο-αδειοδότηση

68 ΠΡΕΠΕΙ τι ΠΡΕΠΕΙ να κάνει ο αδειοδόχος κρατάει όλα τα σημειώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας να διαθέτει τα δεδομένα σε ανοιχτό μορφότυπο να διαθέτει περαιτέρω αντίγραφα ή παράγωγα έργα με την ίδια άδεια

69 Βασικά είδη αδειών

70 Βασικά Χαρακτηριστικά Α. Παραίτηση * Όπου χωρεί παραίτηση από: - το περιουσιακό δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - τα συγγενικά δικαιώματα - το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων * Για το ηθικό δικαίωμα, όπου χωρεί: - παραίτηση - μη άσκηση - μη πιστοποίηση Β. Άδεια * Στις δικαιοδοσίες που η παραίτηση δε χωρεί: - άδεια πλήρους εκμετάλευσης και χρήσης όλων των περιουσιακών δικαιωμάτων Άλλα στοιχεία Α. Χρήση μη νομικα δεσμευτικών μορφών ρύθμισης για: - αναφορά - μη σύγχυση με την πηγή - διαφοροποίηση από το πρωτότυπο Β. Χρήση χρονικής ρήτρας για τη διάθεση του υλικού * χρήση ειδικών συστημάτων για την πιστοποίηση της προέλευσης 70

71 Βασικά είδη αδειών

72 Bασικά Χαρακτηριστικά Άλλα Στοιχεία * αναγνώριση ως εκτός προστασίας δικαιωμάτων Πν. Ιδιοκτησίας * προσοχή στην ερμηνεία σε σχέση με το ηθικό δικαίωμα * δε συνιστά αποδοχή * δεν έχει την ίδια εφαρμογή σε όλες τις δικαιοδοσίας * ιδιωτικότητα * προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς * επιτρέπει τις μαλακές νόρμες

73 Βασικά είδη αδειών

74 Βασικά Χαρακτηριστικά Είδη Α. Χρήση των έξι βασικών αδειών Creative Commons - παραίτηση από το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων - όχι ειδικά διαμορφωμένες για δεδομένα Β. Ζητήματα - Οριοθέτηση των πρωτότυπων και απλών βάσεων δεδομένων - Δεν προτείνονται για βάσεις δεδομένων 74

75

76 Open Government Licence Βασικά Χαρακτηριστικά Άλλα στοιχεία * Αναφορά * Μη αποδοχή * Διαχωρισμός παραγώγου * Προστασία προσωπικών δεδομένων * Διαλειτουργικότητα * sui generis vs. Πν.Ιδιοκτησία * CC BY * ODC * Πν. ιδιοκτησία και ιδιωτικότητα * s u i g e n e r i s v s. Πν. Ιδιοκτησία διαφοροποίηση στην πράξη * αδειοδοτική μόλυνση: * IODL * OGL FR: * personal use * assign-license * compatible * v. 2.0

77

78 Non Commercial Government Licence Βασικά Χαρακτηριστικά Άλλα στοιχεία * Αναφορά * Μη αποδοχή * Διαχωρισμός παραγώγου * Προστασία προσωπικών δεδομένων * Μη Εμπορική Χρήση * Μορφή Παρόμοιας Διανομής (μη Εμπορική) * Πν. Ιδιοκτησία και ιδιωτικότητα *sui generis vs. Πν. Ιδιοκτησία διαφοροποίηση στην πράξη * μη διαλειτουργικότητα

79 Τάσεις και συμπεράσματα * λιγότερες διαφοροποιήσεις περισσότερες χρήσεις * μαλακές νόρμες * ποιότητα και προέλευση δεδομένων

80 Τάσεις και συμπεράσματα * το πρόβλημα του ιδιόρυθμου δικαιώματος * μη φτιάχνεις τη δική σου άδεια * οργανωτικά και άλλες νομικά εργαλεία: * Συμφωνίες Διάθεσης * Μνημόνια και πλαίσια συνεργασίας * Αρχές * Πλαίσια Δημόσιων Ανοιχτών Δεδομένων * όχι περαιτέρω διανομή * Εμπορικές άδειες * Συμβάσεις χρηματοδότησης

81 Τάσεις και συμπεράσματα * σχετική νομοθεσία * PSI ( Eυρωπαϊκή στρατηγική για PSI!!) * INSPIRE * Διαλειτουργικότητα/ egov * Δημόσιες Προμήθειες/ Ανταγωνισμός * Καταναλωτής

82 4 πρότυπα τεύχη προκήρυξης 82

83 Εκκαθάριση: Ο ανάδοχος (ή ο υποβάλλων το έγγραφο του αρ. 32 του Ν. 3882/2010) ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και αποδέχεται ότι έχει όλα τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να µεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώµατα στην αναθέτουσα και ότι δε θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των παραδοτέων ή άλλου αντικειµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, προκειµένου να εµποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω άδειες που παρέχονται στην αναθέτουσα αρχή, δηµόσια αρχή ή τρίτο.

84 Λογισµικό: «Το Λογισµικό και όλες οι πιθανές επεκτάσεις του πρέπει να αναπτύσονται εξ αρχής κατά τέτοιον τρόπο ή να ενσωµατώνουν υποσυστήµατα που να επιτρέπουν στην αναθέτουσα και σε κάθε τρίτο (α) να εκτελεί το λογισµικό για οποιοδήποτε σκοπό, (β) να µελετά τον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος και να το προσαρµόζει στις ανάγκες της αναθέτουσας, ιδίως να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος (γ) να αναδιανέµει αντίγραφα του λογισµικού για οποιαδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως µεταξύ φορέων της δηµόσιας διοίκησης και των πολιτών (δ) να βελτιώνει το λογισµικό και να δηµοσιεύει ή να διαθέτει µε οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις αυτές σε οποιονδήποτε.

85 Τεκµηρίωση λογισµικού: Ο ανάδοχος (ή ο υποβάλλων το έγγραφο του αρ. 32. του Ν. 3882/2010) ρητά και ανεπιφύλακτα συνοµολογεί, συµφωνεί και αποδέχεται να παραδοσει επαρκή τεκµηρίωση για την δοµή του κώδικα, οδηγίες για τη διαδικασία εγκατάστασης όλων των προαπαιτούµενων προγραµµάτων, τη διαδικασία µεταγλώττισής τους καθώς και πιθανές απαιτούµενες ρυθµίσεις και παραµετροποιήσεις µε την έκδοση 3.0 της Ελληνικής άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόµοια Διανοµή, τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται και στο στο αποθετήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο αποθετήριο.

86 Δηµόσια αποστολή: Οι όροι αδειοδότησης του λογισµικού και του περιεχοµένου είναι αναγκαίες προκειµένου η αναθέτουσα αρχή (α) να επιτελεί µε τον πλέον αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο την αποστολή της και να υπηρετήσει το δηµόσιο συµφέρον (β) να διασφαλίζεται τόσο η βιωσιµότητα της υποδοµής, η µη δέσµευση της αναθέτουσας από οποιονδήποτε ανάδοχο όσο και η παροχή επαίδευσης, συντήρηση και βελτίωσή της υποδοµής µε ίδια µέσα ή µέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας στο µέλλον στην οποία να µπορεί να συµµετέχει οποιοσδήποτε χωρίς να υπάρχουν περιορισµοί ως προς την πρόσβαση στο λογισµικό και τον πηγαίο του κώδικα µε οποιονδήποτε τρόπο (γ) να ενισχυθεί η περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση του λογισµικού από το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης χωρίς περαιτέρω κόστος, να µειωθεί το κόστος διατήρησης του λογισµικού και να µειωθούν τα κόστη εξόδου (exit costs) από την πιθανή αλλαγή λογισµικού στο µέλλον (δ) να µεγιστοποιείται το δηµόσιο όφελος από τη χωρίς περιορισµούς ανάπτυξη τεχνολογίας και υπηρεσιών επί του παρεχόµενου λογισµικού και την ελεύθερη διάχυση τεχνογνωσίας στο δηµόσιο τοµέα και την ελεύθερη αγορά (ε) να αυξηθεί η διαφάνεια στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκηση, η διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων και η δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης και προσαρµογής τους

87 Δεδοµένα - Περιεχόµενο: Η Αναθέτουσα Αρχή (ή η Δηµόσια Αρχή του αρ. 32 του Ν. 3882/2010) επίσης αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα επί των εκθέσεων και των συναφών στοιχείων, δεδοµένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί κάθε άλλου σχετικού έγγραφου ή υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο (ή τον υποβάλλοντα το έγγραφο του αρ. 32 του Ν. 3882/2010) κατά την εκτέλεση της σύµβασης, έτσι ώστα να µπορεί (α) να χρησιµοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα (β) να µελετά τα παραδοτέα και να χρησιµοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτό (γ) να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα (δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό ώστε να αυξάνει τη δηµόσια ωφέλια από αυτά. Η Αναθέτουσα αρχή (ή η Δηµόσια Αρχή του αρ. 32 του Ν. 3882/2010) αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει όλα τα παραπάνω παραδοτέα µε την έκδοση 3.0 της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Παρόµοια Διανοµή, τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται και στο στο αποθετήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο δηµόσια και ανοιχτά προσβάσιµο αποθετήριο.

88 Μη άσκηση δικαιωµάτων: Ο ανάδοχος (ή ο υποβάλλων το έγγραφο του αρ. 32. του Ν. 3882/2010) ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνεί, συνοµολογεί και αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των παραδοτέων ή άλλου αντικειµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, προκειµένου να εµποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω αναφερθέντες πράξεις της αναθέτουσας αρχής

89 Εµπιστευτικότητα: Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και τα οποία έχουν οριστεί ως εµπιστευτικά από την αναθέτουσα.

90 Προσωπικά Δεδοµένα: Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία και οφείλει αποζηµίωση στην Αναθέτουσα για οποιαδήποτε ζηµία, θετική ή αποθετική άµεση ή έµµεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νοµοθεσίας.

91 Τεχνικές Υποχρεώσεις Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει χρήση ανοιχτών προτύπων, να µορφοποιεί τα µεταδεδοµένα σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE και να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα τεχνικά µέτρα προκειµένου τα δεδοµένα να διατίθενται µέσω της Ευρωπαϊκής πύλης INSPIRE. Τα δεδοµένα είτε θα πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί ώστε να µπορούν να διατεθούν από την Ευρωπαϊκή πύλη INSPIRE είτε να προσφέρονται οι αναγκαίες υπηρεσίες µετασχηµατισµού. Στην περίπτωση του αρ. 32 του Ν. 3882/2010 ο καταθέτων το έγγραφο στη δηµόσια αρχή οφείλει να το δίδει σε επεξεργάσιµη µορφή και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές (δομή και ο μορφότυπος του αρχείου, το σύστημα αναφοράς, καθώς και οι απαιτήσεις ακρίβειας των γεωχωρικών δεδομένων) του κυρίου του συνόλου των Γεωχωρικών Δεδομένων σε συνεργασία με το ΚΟΣΕ που τον εκπροσωπεί.

92 συμπεράσματα

93 Τελικές παρατηρήσεις: εκκαθάριση πνευματικών/ προσωπικών δεδομένων/ εμπιστευτικότητα δημόσια και κοινά προσδιορισμός κόστους δημόσια δεδομένα εταιρειών

94

95 Ε + Α

μοντέλα για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

μοντέλα για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Εθνική Πολιτική για τα Ανοιχτά Δεδομένα στην Ελλάδα και την Ευρώπη μοντέλα για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Πρόδροµος Τσιαβός The London School of Economics and Political Science

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Ανοιχτού Λογισµικού

Άδειες Ανοιχτού Λογισµικού Άδειες Άδειες Ανοιχτού Λογισµικού Ανοιχτών Δεδοµένων Πνευµατικά δικαιώµατα Γεωχωρικά δεδοµένα Πρόδροµος Τσιαβός 1ο Συνέδριο Γεωχωρικής Ανάλυσης @prodromos #creativecommons #opendata #GFOSS ερµηνευτές-προγραµµατιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός H παρούσα παρουσίαση καθώς και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν διατίθεται με άδεια χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Tuesday, 28 December Αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια: Tα ανοιχτά δεδοµένα ως εθνική πληροφοριακή υποδοµή

Tuesday, 28 December Αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια: Tα ανοιχτά δεδοµένα ως εθνική πληροφοριακή υποδοµή Αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια: Tα ανοιχτά δεδοµένα ως εθνική πληροφοριακή υποδοµή Αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια: Tα ανοιχτά δεδοµένα ως εθνική πληροφοριακή υποδοµή Ανοιχτή Πρόσβαση: Έρευνα - Εκπαίδευση -

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση Πνευματικά Δικαιώματα Ανοικτές Άδειες

Ανοικτή Πρόσβαση Πνευματικά Δικαιώματα Ανοικτές Άδειες 20-26 Οκτωβρίου 2014 Ανοικτή Πρόσβαση Πνευματικά Δικαιώματα Ανοικτές Άδειες Δρ Πρόδρομος Τσιαβός Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανοικτή Πρόσβαση και Ανοικτή Αδειοδότηση 1. Πνευματική Ιδιοκτησία 2. Αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός H παρούσα παρουσίαση καθώς και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν διατίθεται με άδεια χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Και Ανοικτές Άδειες. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός ΕΕΛ/ΛΑΚ

Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Και Ανοικτές Άδειες. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός ΕΕΛ/ΛΑΚ Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Και Ανοικτές Άδειες Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός ΕΕΛ/ΛΑΚ 1 H παρούσα παρουσίαση καθώς και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ροές Δικαιωµάτων στην έρευνα και µοντέλα προστασίας ερευνητικών δεδοµένων και περιεχοµένου. πέρα από τη διάκριση ανοιχτού και κλειστού

Ροές Δικαιωµάτων στην έρευνα και µοντέλα προστασίας ερευνητικών δεδοµένων και περιεχοµένου. πέρα από τη διάκριση ανοιχτού και κλειστού Ροές Δικαιωµάτων στην έρευνα και µοντέλα προστασίας ερευνητικών δεδοµένων και περιεχοµένου πέρα από τη διάκριση ανοιχτού και κλειστού Prodromos Tsiavos ΕΕΛΛΑΚ ΕΚ ΑΘηνά ΕΜΠ 23.01.13 @prodromos @eellak #FOSS

Διαβάστε περισσότερα

Nομική Αρχιτεκτονική Ψηφιακής Πολιτιστικής Πληροφορίας

Nομική Αρχιτεκτονική Ψηφιακής Πολιτιστικής Πληροφορίας Περαιτέρω χρήση δημοσίων δεδομένων και πολιτιστικού περιεχομένου και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η διάδραση των Ν.3448/2006, 2121/1993, 3028/2002 και οι άδειες Creative Commons Δρ. Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια : Υπηρεσίες Κ. Α. :

Ενέργεια : Υπηρεσίες Κ. Α. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ νση : Λεωφόρος Αλέξανδρος 6 α.gov.gr Τηλ. : 2661362726 7 Fax : 2661025555 e mail: promithion@corfu ΑΡ. ΠΡΩΤ. :80158/2012 Ενέργεια : Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Δημ όσια Δεδομ και Εθνική Πληροφοριακή Πολιτική

Ανοιχτά Δημ όσια Δεδομ και Εθνική Πληροφοριακή Πολιτική Ανοιχτά Δημ όσια Δεδομ ένα και Εθνική Πληροφοριακή Πολιτική Δ. μ ρ Πρόδρο ος Τσιαβός London School of Economics and Political Science αντί εισαγωγής 0 Πετάμ ε στα σύννεφα... CC v.2.0 BY 2008 kevindooley

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Είδη αδειών ανοιχτού λογισµικού, περιεχοµένου και δεδοµένων

Είδη αδειών ανοιχτού λογισµικού, περιεχοµένου και δεδοµένων παρελθόν + παρόν + µέλλον Είδη αδειών ανοιχτού λογισµικού, περιεχοµένου και δεδοµένων Ηµεροµηνία: 16.12.2010 StatData Camp Athens Prodromos Tsiavos LSE Αρχές Ανοιχτό Λογισµικό Τι θα δούµε Ανοιχτό Περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 1. Εισαγωγή Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο για την παροχή και συνεισφορά Δεδομένων

Νομικό Πλαίσιο για την παροχή και συνεισφορά Δεδομένων Νομικό Πλαίσιο για την παροχή και συνεισφορά Δεδομένων Πρόδρομος Τσιαβός, The Media Institute, UCL Ζητήματα Υπάρχει ανάγκη για: Ένα ξεκάθαρο και απλό να το ακολουθήσει κανείς ρυθμιστικό πλαίσιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Προς ένα γενι κό μοντέλο γι α τη ρύθμι ση των ανοι χτών δεδομένων στην Ελλάδα

Προς ένα γενι κό μοντέλο γι α τη ρύθμι ση των ανοι χτών δεδομένων στην Ελλάδα 0 Η μεταφορά της Οδηγί ας INSPIRE στο Ελληνι κό Δί και ο: Προς ένα γενι κό μοντέλο γι α τη ρύθμι ση των ανοι χτών δεδομένων στην Ελλάδα Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός EnCoRe Σεμινάρια Σύρου 10.07.10 2010 2 συν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Παραγωγής, Προμήθειας και επικαιροποίησης εδομένων στο N. 3882/ 2010

Ζητήματα Παραγωγής, Προμήθειας και επικαιροποίησης εδομένων στο N. 3882/ 2010 Ζητήματα Παραγωγής, Προμήθειας και επικαιροποίησης εδομένων στο N. 3882/ 2010 ρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Ομάδα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Πολ.Γρ.Π/Υ Στόχοι του Ν. 3882/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass Δημιουργία και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Κατά τη δημιουργία του μαθήματος, αλλά και ανά πάσα στιγμή από τις «Ρυθμίσεις Μαθήματος», μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο νόµιµη είναι η. Wikipedia; Θέµατα απεικόνισης/ οπτικοακουστικού υλικού στους Ν. 2121/1993/ Ν. 3028/2002. wikipedia: από το beta στο ωμέγα

Πόσο νόµιµη είναι η. Wikipedia; Θέµατα απεικόνισης/ οπτικοακουστικού υλικού στους Ν. 2121/1993/ Ν. 3028/2002. wikipedia: από το beta στο ωμέγα Πόσο νόµιµη είναι η Wikipedia; Πρόδροµος Τσιαβός Creative Commons Greece Αθήνα 05.02.12 wikipedia: από το beta στο ωμέγα @eellak @prodromos #wikipedia #eellak #creativecommons Θέµατα απεικόνισης/ οπτικοακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Εισαγωγή. Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου ΠΡΟΣ :

Ι. Εισαγωγή. Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Κ.Χ.Ε. Αθήνα, 20 10 2010 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αρ. Πρωτ. : Υ Ταχ. /νση : Τιμ. Βάσσου 11-13 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 21, ΑΘΗΝΑ Γραφείο Πρωθυπουργού Τηλέφωνο : 2106460209

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των ελληνοποιημένων αδειών Creative Commons. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Παρουσίαση των ελληνοποιημένων αδειών Creative Commons. Μαρίνος Παπαδόπουλος Παρουσίαση των ελληνοποιημένων αδειών Creative Commons Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος, J.D., M.Sc. E: marinos@marinos.com.gr URL: www.marinos.com.gr President Thomas Jefferson «Αυτός που λαμβάνει μια ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤ0Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Βίντεο - Ντοκιμαντέρ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤ0Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Βίντεο - Ντοκιμαντέρ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ελευθερολακώνων, T.K. 23200 Γύθειο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Άλλα Δικαιώματα Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Άλλα Δικαιώματα Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Άλλα Δικαιώματα Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα Βασικά Θέματα 'Αδειες και Ανοικτές Άδειες χρήσης Που και πως μπορώ να βρω σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα Οι άδειες Creative Commons Δρ. Μαριάνθη Πετράκη Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης έργου

Διαβάστε περισσότερα

Που βρισκόµαστε µε την ανοικτή διακυβέρνηση; Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις Πρόδροµος Τσιαβός ΕΕΛ/ΛΑΚ

Που βρισκόµαστε µε την ανοικτή διακυβέρνηση; Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις Πρόδροµος Τσιαβός ΕΕΛ/ΛΑΚ Που βρισκόµαστε µε την ανοικτή διακυβέρνηση; Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις 2012-2013 Πρόδροµος Τσιαβός ΕΕΛ/ΛΑΚ Σύρος 12.07.13 @prodromos @eellak #opendata #opengov #infostrag #syros prodromos.tsiavos@eellak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Δρ. Βασιλική Νταλάκου Νομικός συνεργάτης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Creative Commons: σύντομη παρουσίαση

Άδειες Creative Commons: σύντομη παρουσίαση Άδειες Creative Commons: σύντομη παρουσίαση Θεοδώρα Τσώλη Βιβλιοθηκονόμος MSc ΤΕΙ Ηπείρου. Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιοθήκη. Μάρτιος 2015 Πνευματική ιδιοκτησία Διανοητική ιδιοκτησία ονομάζουμε τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων και Καταθετήρια

Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων και Καταθετήρια HealLegal p.tsiavos@ucl.ac.uk Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων και Καταθετήρια Ροές Δικαιωμάτων και Περιεχομένου @prodromos AΠΘ Θεσσαλονίκη 11.04.16 Δομή (1) Μεθοδολογία: Γιατί Ροές Δικαιωμάτων και Περιεχομένου;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά)

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Δρ. Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ενημέρωση για παιδιά για την Πνευματική Ιδιοκτησία;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πνευματικά Δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Γεωργία Λειβανά Βιβλιοθηκονόμος, Msc Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 9: Παρέμβαση σε αγορές που δεν είναι εφικτή η παρέμβαση: Κυβερνοχώρος Νικόλαος Γ. Χαριτάκης Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Πρότυπα & το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Προτύπων για τις Υπηρεσίες Η-διακυβέρνησης

Ανοικτά Πρότυπα & το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Προτύπων για τις Υπηρεσίες Η-διακυβέρνησης Ανοικτά Πρότυπα & το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Προτύπων για τις Υπηρεσίες Η-διακυβέρνησης! Πρόδρομος Τσιαβός Θεοδώρα Παπαδημητρίου Μιχάλης Βαφόπουλος Θανάσης Πρίφτης 1 #gospel Γεράρδος Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος Ενότητα 1: Παρουσίαση Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος

Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος Ενότητα 1: Παρουσίαση Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος Ενότητα 1: Παρουσίαση Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος Κεντρική Ομάδα Διαχείρισης Έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σκοποί ενότητας Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.)

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.:47856/Π1849/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ Πάτρα, 31/03/2014 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί 1. Αποδοχή όρων χρήσης Το παρόν προϊόν λογισμικού (εφεξής, Λογισμικό) συνιστά λογισμικό συστήματος τεκμηρίωσης ερευνητικής δραστηριότητας και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλιοθήκες Περιορισμοί και Τεχνολογικά Μέτρα Προστασίας

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλιοθήκες Περιορισμοί και Τεχνολογικά Μέτρα Προστασίας Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλιοθήκες Περιορισμοί και Τεχνολογικά Μέτρα Προστασίας Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δρ.Ν., LL.M. Δικηγόρος Επιστημονικός Συνεργάτης Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ιονυσία Καλλινίκου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών email: kallinikoudionysia@yahoo.gr Βασιλική Στρακαντούνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2017 L 128/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/863 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαΐου 2017 για την επικαιροποίηση της άδειας λογισμικού ανοικτής πηγής EUPL, ώστε να διευκολυνθούν περαιτέρω η κοινή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Πατήστε στην ερώτηση που επιθυμείτε, για να διαβάσετε την αντίστοιχη απάντηση.

Πατήστε στην ερώτηση που επιθυμείτε, για να διαβάσετε την αντίστοιχη απάντηση. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΕΡΓ Πατήστε στην ερώτηση που επιθυμείτε, για να διαβάσετε την αντίστοιχη απάντηση. Ο Ν. 3882/2010 επιβάλει τη δημιουργία γεωχωρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΔΑ: Β41746Ψ84Α-ΖΗΤ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Στέλλα Χατζηαποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Ψηφιοποίηση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ημερίδα παρουσίασης των νέων υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης: Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοιχτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Υπηρεσία Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.7.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 6: Πνευματικά Δικαιώματα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Γεωχωρικών Πληροφοριών Προβλήματα και προοπτικές

Θεσμικό Πλαίσιο Γεωχωρικών Πληροφοριών Προβλήματα και προοπτικές ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών: Απαραίτητο Eργαλείο για την Ανάπτυξη της Χώρας» Θεσμικό Πλαίσιο Γεωχωρικών Πληροφοριών Προβλήματα και προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 123(Ι)/2015 123(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Τι σημαίνει εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων; Είναι η διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται δεν παραβιάζει τον νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Μέρος 2 ο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 1 Άρθρο 1 Σκοπός του νόμου α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικόκαιδίκαιο πνευµατικήςιδιοκτησίας θέµαταπροστασίας Ηµερίδα : «Πατέντες λογισµικού» Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, 11 εκεµβρίου 2012 Μαρία- άφνηπαπαδοπούλου,.ν., LL.M.

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ενότητα 13: Κοινωνική και ηθική διάσταση πληροφορικής Αβούρης Νικόλαος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Κοινωνική και

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons

Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons Ευγενία Παναγιωτοπούλου Βιβλιοθηκονόμος, Συνεργάτης Προγράμματος Το Creative Commons cc International, ιδρύθηκε το 2001 ως μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 3: Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας. Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 3: Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Βιοστατιστική (Ε) Ενότητα 3: Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων Δρ.Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 5: Μετά την ψηφιοποίηση τι;;; Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνο Διάθεσης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων (ΑΨΜ)

Σύμφωνο Διάθεσης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων (ΑΨΜ) Σύμφωνο Διάθεσης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων (ΑΨΜ) Το παρόν Σύμφωνο Διάθεσης ΑΨΜ συνάπτεται μεταξύ του έργου «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1» (εφεξής Έργο) και του ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 4: Έλεγχος Προσπέλασης Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

στo πλαίσιo της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β.

στo πλαίσιo της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. στo πλαίσιo της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. 27 Ιουνίου 2013 Αικατερίνα Βράττη, Δικηγόρος, Απόφοιτος Π.Μ.Σ.-Τομέα Α Ιδιωτικού Δικαίου-Τμήμα Νομικής-Ε.Κ.Π.Α. Πνευματική Ιδιοκτησία Προσωπικά Δεδομένα Δικαίωμα του πνευματικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Πληροφορική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού προσωπικού του ιδρύματος Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Απρίλιος 2014 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. για την εκτέλεση της εργασίας ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. για την εκτέλεση της εργασίας ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Έκδοση Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION SHARE-ALIKE 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION SHARE-ALIKE 2.5 Attribution-ShareAlike 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παράγωγου Έργου Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 10: Πληροφορική και γενική παιδεία Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016)

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) Εισαγωγή: Στα πλαίσια του προγράμματος Data protection Reform, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Μαΐου του 2016 ψήφισε τον Νέο Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 1 Ανάρτηση νόµων και πράξεων στο ιαδίκτυο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα