ορυφορικά συστήµατα GNSS? Τάσεις Εξελίξεις Οι 3 πρωταρχικές λειτουργίες GNSS και κατάλληλους δέκτες Συστήµατα GNSS Τρέχουσα κατάσταση Τεχνολογικές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ορυφορικά συστήµατα GNSS? Τάσεις Εξελίξεις Οι 3 πρωταρχικές λειτουργίες GNSS και κατάλληλους δέκτες Συστήµατα GNSS Τρέχουσα κατάσταση Τεχνολογικές"

Transcript

1 . ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΣΑΤΜ- ΕΜΠ, ΤΕΠΑΚ ορυφορικά συστήµατα GNSS? Global Navigation Satellite Systems Συστήµατα GNSS Τρέχουσα κατάσταση Τεχνολογικές Τάσεις Εξελίξεις GPS ορυφορικά συστήµατα GNSS? Global Navigation Satellite Systems Παγκόσµια συστήµατα προσδιορισµού θέσης και χρόνου που περιλαµβάνουν Ένα ή περισσότερους δορυφορικούς σχηµατισµούς (GPS, GLONASS, GALILEO, ComSats ) ορυφορικά συστήµατα GNSS? Global Navigation Satellite Systems Παγκόσµια συστήµατα προσδιορισµού θέσης και χρόνου που περιλαµβάνουν Παγκόσµια συστήµατα προσδιορισµού θέσης και χρόνου που περιλαµβάνουν Σταθµούς συνεχούς ελέγχου της λειτουργίας και απόδοσης των δορυφόρων Σταθµούς συνεχούς ελέγχου της λειτουργίας και απόδοσης των δορυφόρων ορυφορικά συστήµατα GNSS? Global Navigation Satellite Systems και κατάλληλους δέκτες Οι 3 πρωταρχικές λειτουργίες GNSS Προσδιορισµός θέσης + διαλειτουργικά ενισχυµένα µε άλλες τεχνολογίες (π.χ. τηλεπικοινωνίες) τηλεπικοινωνίες) ώστε να υποστηρίζουν απαιτητικές εφαρµογές εντοπισµού και αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης του χρήστη Πλοήγηση Προσδιορισµός του χρόνου Όλες οι πιθανές εφαρµογές GNSS αποτελούν συνδυασµό των 3 πρωταρχικών λειτουργιών Μαζί µε την επικοινωνία, τα Επικοινωνία GNSS αποτελούν τη σπονδυλική στήλη κάθε συστήµατος διαχείρισης και αξιοποίησης χωρικών πληροφοριών Τα πολυάριθµα συστήµατα/υπηρεσίες εντοπισµού και πλοήγησης βασίζονται στα GNSS για - τη σωστή λειτουργική χρήση τους - τις ποικίλες εφαρµογές τους - τον συγχρονισµό τηλεπικοινωνιακών δικτύων - αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης, κ.ά. 1

2 GNSS: Χαρακτηριστικά GPS 3 γενιές ορυφόρων Block I Block II / Block IIR ΙΙΑ / ΙΙΜ Μax διάρκεια Ζωής 9.3/10.2 χρ. χρ. Block IIF / ΙΙF Light Μax διάρκεια Ζωής 11.3 χρ. Μax διάρκεια Ζωής 8.6/10.6 χρ. χρ. ιαθεσιµότητα και ακρίβεια ποικίλλουν σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες και το είδος των δεκτών. Γενικά, τα σήµατα τείνουν να είναι πιο αδύναµα στις πολικές και στις αστικές περιοχές. Τα σήµατα GPS σήµερα C/A P(Y) P(Y) L1 L MHz MHz ορυφορικό µήνυµα (50 bps) Βασική Συχνότητα MHz / 10 C/A Code MHz P Code MHz L1 Carrier MHz x 154 Υπό την προϋπόθεση ότι τα χρονόµετρα των δορυφόρων είναι απόλυτα συγχρονισµένα µεταξύ τους Τρεις ταυτόχρονες µετρήσεις από διαφορετικούς δορυφόρους (ψευδοαποστάσεις) αρκούν για να υπολογισθεί η τρισδιάστατη θέση ενός δέκτη L2 Carrier MHz x 120 GPS Μετρήσεις φάσης Μεγαλύτερη ακρίβεια µετρήσεων, αλλά πρόβληµα η σωστή επίλυση της ασάφειας των κύκλων φάσης λ Ένας απλός τριγωνισµός στο χώρο P Code MHz λ = 1η µέτρηση, µέρος του κύκλου φάσης του φέροντος κύµατος Μετρήσεις GPS Ψευδοαποστάσεις ή 2 µετρήσεις αν το υψόµετρο είναι γνωστό ή 4 µετρήσεις αν τα χρονόµετρα δεν είναι συγχρονισµένα Ακρίβεια εντοπισµού? Εξαρτάται από σειρά παραγόντων Περιβάλλον των µετρήσεων N N = Άγνωστος αριθµός (ασάφεια) ακέραιων κύκλων φάσης ιάφορες τεχνικές υπολογισµού της ασάφειας των κύκλων φάσης: Στατικός εντοπισµός Γρήγορος στατικός Κινηµατικές διαδικασίες (stop-&-go, On-The-Fly, RTK, ) Μετεπεξεργασία Σχετική Γεωµετρία δέκτη δορυφόρων Τύπος και δυναµική κατάσταση του δέκτη ιάρκεια των µετρήσεων # Ορατών δορυφόρων Χρόνος Των Μετρήσεων SNR των µετρήσεων Μέθοδος Επεξεργασίας µετρήσεων Τύπος των µετρήσεων Αυτόνοµος (απόλυτος) εντοπισµός Σχετικός Εντοπισµός ιαφορικός εντοπισµός 2

3 GPS: GPS: Σφάλµατα Μετρήσεων Ατµοσφαιρικές επιδράσεις Χρονόµετρα δορυφόρων Ανακρίβεια τροχιακής εφηµερίδας 20,000 km Επιλεκτική ιαθεσιµότητα Ατµοσφαιρικές καθυστερήσεις Ανακλάσεις σήµατος ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 200 km Ιονόσφαιρα Ιονισµένα σωµατίδια 50 km Τροπόσφαιρα Χρονόµετρο έκτη Ιονοσφαιρική επίδραση Ιονοσφαιρική επίδραση Εξαρτάται από Μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της µέρας Από 1.5 m (βράδυ) 4.5 m (µεσηµέρι) Μέχρι 150 m (σε περιόδους ηλιακής δραστηριότητας) Το χρόνο της µέτρησης Το γεωγραφικό πλάτος Την ηλιακή δραστηριότητα Συνάρτηση της συχνότητας του σήµατος Σφάλµατα πολλαπλών διαδροµών του σήµατος (πολυκλαδικά) πολυκλαδικά) Τάξη µεγέθους των σφαλµάτων των µετρήσεων GPS Προκαλούνται από λήψη ενός σήµατος GPS από την απευθείας πορεία του µέχρι τον δέκτη και από πολλαπλές διαδροµές διαφορετικού ηλεκτρικού µήκους Φαινόµενο των ειδώλων Ανακλώµενο σήµα A B Απευθείας σήµα C Station Καθυστέρηση σήµατοςd = AB + BC 3

4 Απόλυτος Εντοπισµός * Υπολογισµός των συντεταγµένων ενός σηµείου, αυτόνοµα από τις µετρήσεις ενός δέκτη (συνήθως από µετρήσεις ψευδοαποστάσεων) Η απλή εξίσωση παρατήρησης Απόλυτος Εντοπισµός * Μεγάλο εύρος * Γρήγορη και εύκολη διαδικασία εφαρµογών * Οικονοµικά πλεονεκτήµατα * Συνεχής * Το κόστος συνεχώς µειώνεται βελτίωση της ακρίβειας * Μερικά µέτρα σε πραγµατικό χρόνο * Υπηρεσίες PPP (Precise Point Positioning), µε δυνατότητες ακρίβειας < 1-2 cm µε µετεπεξεργασία Η εξίσωση παρατήρησης εν αρκεί στην πράξη Πρέπει να λαµβάνει υπόψη * Τροχιακά σφάλµατα & σφάλµατα των δορυφορικών χρονοµέτρων * Καθυστέρηση του σήµατος στην ατµόσφαιρα * Ενδογενή σφάλµατα στο δέκτη Η εξίσωση παρατήρησης Η εξίσωση παρατήρησης Πως γίνεται η συνόρθωση των ταυτόχρονων µετρήσεων από πολλαπλούς δορυφόρους? 4

5 ιάνυσµα θέσης δέκτη δορυφόρος S p rs ιάνυσµα θέσης δορυφόρου έκτης R r r s διορθώσεις Γραµµικοποίηση κατά Taylor Τέσσερεις άγνωστοι dx r, dy r, dz r, dt Έστω ότι παρατηρούνται ταυτόχρονα τέσσερεις δορυφόροι 5

6 Αληθείς (άγνωστες) & προσεγγιστικές τιµές αγνώστων Αντίστοιχες Βέλτιστες διορθώσεις & εκτιµήσεις Αντίστοιχα για τις παρατηρούµενες παραµέτρους Άγνωστες αληθείς τιµές & προσεγγιστικές τιµές ιάνυσµα & βέλτιστες εκτιµήσεις παραµέτρων Πίνακας µεταβλητότητας / συµµεταβλητότητας των Απαραίτητη επίσης πληροφορία Ανηγµένες παρατηρήσεις Πίνακας βαρών των n ο αριθµός των Πίνακας σχεδιασµού Πίνακας σχεδιασµού m ο αριθµός των παραµέτρων n ο αριθµός των 6

7 Σχετικός Εντοπισµός Συνδυασµός µετρήσεων από δύο η περισσότερους δέκτες για τον υπολογισµό του τρισδιάστατου σχετικού διανύσµατος µεταξύ δύο δεκτών Απλές διαφορές (µετρήσεις φάσης) ύο δέκτες παρατηρούν ταυτόχρονα τον ίδιο δορυφόρο S i Φ ABi =Φ Bi 2π = ( X i X B X i X A ) λ ( N N ) λ+ c( dt dt ) Bi Φ Ai Ai ub ua Γραµµικοί συνδυασµοί ταυτόχρονων µετρήσεων Μεταξύ µετρήσεων σε διαφορετικούς σταθµούς. Μεταξύ µετρήσεων από διαφορετικούς δορυφόρους. Μεταξύ µετρήσεων σε διαφορετικές (γειτονικές) χρονικές στιγµές. Μεταξύ µετρήσεων παρόµοιων τύπων απλών διαφορών. Μεταξύ µετρήσεων ανόµοιων τύπων απλών διαφορών. Απλές και ιπλές ιαφορές Γραµµικός συνδυασµός απλών διαφορών Μεταξύ-δεκτών απλές διαφορές ( ) = ( ) receiver j ( ) receiver i Μεταξύ-δορυφόρων απλές διαφορές satellite q ( ) = ( ) ( ) satellite p ιαφορές µετρήσεων µεταξύ δεκτών ή µεταξύ δορυφόρων και, µεταξύ δεκτών & δορυφόρων Μεταξύ-εποχών εποχών απλές διαφορές δ ) = ( ) ( ( epoch 2 ) epoch 1 7

8 ιπλές διαφορές Οι διαφορές δύο απλών διαφορών µεταξύ δεκτών για δύο δορυφόρους Τα σφάλµατα των χρονοµέτρων των δορυφόρων και των δεκτών απαλείφονται ή ελαττώνονται σηµαντικά. Τα τροχιακά σφάλµατα των δορυφόρων και των δεκτών απαλείφονται ή ελαττώνονται σηµαντικά (ανάλογα µε την απόσταση µεταξύ των δεκτών) Οι διπλές διαφορές µεταξύ δεκτών µεταξύ διαδοχικών εποχών είναι απαλλαγµένες από την ασάφεια της φάσης - ambiguity term N και για αυτό χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση κύκλων ολίσθησης στις µετρήσεις φάσης Double Differences ιαφορές µετρήσεων του κώδικα PR= R+ d ion + d trop + ε ιαφορές µετρήσεων φάσης Φ= R d ion + d trop CD + λ N + ε Φ Τριπλές διαφορές ηµιουργούνται από τις απλές διαφορές µεταξύ δεκτών και δορυφόρων, σε δύο διαφορετικές εποχές. εν περιέχουν όρους για την ασάφεια της φάσης Ιδιαίτερα χρήσιµες για την ανάκτηση των απολεσθέντων κύκλων φάσης και για τον υπολογισµό των δορυφορικών τροχιών. δ Φ= δ R δ d ion + δ d trop + ε Φ Γραµµικός συνδυασµός ίδιου τύπου Γραµµικός συνδυασµός µετρήσεων φάσης L1 και L2 µε ακέραιους συντελεστές n, m Φ n, m t) ( = nφ + mφ ιαφορετικοί συνδυασµοί των n, m δίνουν διαφορετικούς γραµµικούς συνδυασµούς µετρήσεων φάσης 1 2 Γραµµικός συνδυασµός ίδιου τύπου Wide Lane Γραµµικός συνδυασµός ίδιου τύπου Narrow Lane L λ = L1 L2 = 86.2 cm L Σ = L1 + L2 λσ = 10.7 cm πλεονέκτηµα: µεγαλύτερο µήκος κύµατος ( x4) ακριβέστερος υπολογισµός των παραµέτρων της ασάφειας φάσης µειονέκτηµα: υψηλότερος θόρυβος (x 6) πλεονέκτηµα: το χαµηλότερο επίπεδο θορύβου µειονέκτηµα: δυσκολότερος υπολογισµός των παραµέτρων της ασάφειας φάσης 8

9 Γραµµικός συνδυασµός ίδιου τύπου Ionospheric free signal L 0 L = L 2 + Η επίδραση της ιονόσφαιρας στους δύο γραµµικούς συνδυασµούς είναι ίδιου µεγέθους αλλά µε διαφορετικό πρόσηµο ο τελικός συνδυασµό είναι απαλλαγµένος από σφάλµατα εξ αιτίας της ιονόσφαιρας. Σ Γραµµικός συνδυασµός ίδιου τύπου Ionospheric signal L I = L L Σ Εµπεριέχει την πλήρη επίδραση της ιονόσφαιρας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµος συνδυασµός για την επίλυση των ασαφειών φάσης για τις µετρήσεις wide και narrow lane Συνοπτικός πίνακας γραµµικών συνδυασµών φάσης κώδικα Signal n m -V I σ [m] C C C C Σ Οι συγκεκριµένοι γραµµικοί συνδυασµοί µπορούν να γίνουν µόνο µε µετρήσεις του Ρ-κώδικα, δεδοµένης της απουσίας του C/A-κώδικα στη συχνότητα L2 (V αναφέρεται σε διορθωµένες από τις επιδράσεις της ιονόσφαιρας µετρήσεις). ιαφορικό GPS Λαµβάνονται υπόψη οι χωρο- χρονικές συσχετίσεις (ιδιότητες) των σφαλµάτων στις µετρήσεις GPS Κοινά σφάλµατα µειώνονται όσο αυξάνεται η απόσταση µεταξύ δεκτών Κοινά σφάλµατα µειώνονται όσο αυξάνεται το χρονικό διάστηµα µεταξύ µετρήσεων Ασυσχέτιστα σφάλµατα αντιµετωπίζονται µέσω διορθώσεων από γνωστούς σταθµούς αναφοράς ιαφορικός Εντοπισµός Σχετικός εντοπισµός από µετρήσεις ψευδοαπόστασης σε πραγµατικό χρόνο + µετάδοση διορθώσεων από σταθµούς ελέγχου ιαφορικό GPS (Differential GPS, DGPS) Παγκόσµια κάλυψη DGPS Ο ορυφόρος εκπέµπει το σήµα του Ο δέκτης λαµβάνει το σήµα Σταθµοί ελέγχου εκπέµπουν διαφορικές διορθώσεις Υπηρεσίες DGPS για αυξηµένη ακρίβεια και ασφάλεια στις θαλάσσιες εφαρµογές είναι διαθέσιµες σε 34 χώρες Μια τεράστια εµπορική αγορά της τάξης των $$$M 9

10 Επέκταση των συστηµάτων DGPS DGPS: πλοήγηση σκαφών Με τη διακοπή της Επιλεκτικής ιαθεσιµότητας (2002) Μοναδικές δυνατότητες εφαρµογών εντοπισµού DGPS µε υψηλή ακρίβεια, ακρίβεια, γρήγορα και χαµηλό κόστος Ιδιαίτερα χρήσιµο για τη ναυσιπλοΐα σε στενά θαλάσσια περάσµατα Κατά την είσοδο σε λιµάνια Σε συνδυασµό µε ηλεκτρονικούς χάρτες πλοήγησης και συστήµατα προειδοποίησης Στην Β. Αµερική και Ευρώπη έχει σχεδόν αντικαταστήσει τα δίκτυα των ραδιοφάρων Ενισχυµένα συστήµατα GPS και GLONASS µε άλλες τεχνολογίες π.χ. τηλεπικοινωνίες DGPS µε αυξηµένες λειτουργίες ελέγχου της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας των παρεχόµενων πληροφοριών GNNS 1ης γενιάς (GNNS -1) GNNSGNNS-1 GLONASS GPS SBAS 1η γενιά GBAS Local Area Augmentation Systems GNSS-1 EGNOS WAAS MSAS (GPS Augmentation Systems) DGPS 3 ξεχωριστά διαλειτουργικά συστήµατα Γεωστατικοί δορυφόροι WAAS 38 σταθµοί (παρεχόµενη ακρίβεια < m) ιαφορικές διορθώσεις σε όλη τη Β. Αµερική Το σύστηµα από το 2007 συνεχώς βελτιώνεται 10

11 DGPS WAAS ιαφορικές διορθώσεις (< 50 km από τους σταθµούς αναφοράς) αναφοράς) µέσω VHF Ακρίβεια < 1 m EGNOS ( ) 2η γενιά GNSS-2 GALILEO GPS II F GLONASS GNSS-2 GBAS Ground based augmentation systems USER Χρήστες SBAS Satellite based augmentation systems EGNOS GALILEO Η ευρωπαϊκή απάντηση στον ανταγωνισµό του GPS European Geostationary Navigation Overlay System Πρώτο βήµα για το σύστηµα GALILEO Μετεξέλιξη του σε περιφερειακό τµήµα του GALILEO GALILEO Η ευρωπαϊκή αιτίαση 4 κύρια επιχειρήµατα Μη εξάρτηση από το GPS, GLONASS, Βιοµηχανική Πολιτική Ευρωπαϊκή τεχνολογική ΠΟΛΙΤΙΚΑ πρωτοπορία Συνδυασµός τεχνολογιών ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Καλύτερες και νέες υπηρεσίες εντοπισµού και πλοήγησης Ασφάλεια των µεταφορών Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μερίδιο στη παγκόσµια αγορά και τον ανταγωνισµό Τεχνολογικές θέσεις εργασίας Βελτίωση των µεταφορών 11

12 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GALILEO GALILEO: Αρχιτεκτονική του συστήµατος Πρωτοβουλία της Ε.Ε. (+ESA ESA) Αποτέλεσµα πολιτικής στρατηγικής του 1990 που υιοθετήθηκε το 1994 Εστιάζει σε νέες υποδοµές για τις µεταφορές Κάτω από διεθνή έλεγχο (-> αυτονοµία) Υπηρεσίες προσδιορισµού θέσης και χρόνου Εφαρµογές για ποικίλους χρήστες και φορείς (εµπορικούς, στρατιωτικούς, κρατικούς,επιστηµονικούς...) GALILEO: ορυφόροι GPS/GALILEO Ιδανική γεωµετρία δορυφόρων # ορυφ. Τροχιές Κλίση τροχ. Ύψος GPS km Galileo km GPS/GALILEO 2,7 m 1,2 m 1,1 m L1 L2 GPS E1 Galileo E5b L E5a GALILEO: Τµήµα Επίγειου Ελέγχου GALILEO: Σταθµοί Επικοινωνίας Kiruna Kiruna Vancouver Papeete Kourou Hartebeesthoek New Norcia Papeete Santiago Kourou Hartebeesthoek Trivand. New Norcia Noumea 12

13 GALILEO: Εφεδρικοί Σταθµοί Συχνότητες GALILEO GPS GLONASS - ιαλειτουργικότητα - Kiruna Yellowknife Krasnoyarsk St. Pierre Vancouver Toulouse Santiago Kourou Djibouti Trivand. Galapagos Libreville Papeete Reunion Fidji Rio East-Isl. Santiago New Norcia Hartebees. Rio Grande Kerguelen Magadan Masuda Port Moresby Noumea Canberra MHz MHz L5 GPS/ GALILEO E5A GALILEO E5B GALILEO E MHz GALILEO E MHz MHz MHz GPS L2 GLONASS MHz GPS L1 GALILEO E MHz GALILEO E MHz GALILEO E MHz MHz GLONASS L1 EGNOS και GALILEO 2000 Ανάπτυξη EGNOS GALILEO Σχεδιασµός GALILEO ιασύνδεση και παράλληλη ανάπτυξη 2003 EGNOS Λειτουργία EGNOS EGNOS + περαιτέρω ανάπτυξη GALILEO Ανάπτυξη 2008 Πλήρης επιχειρησιακή ετοιµότητα GALILEO Φάση πλήρους λειτουργίας 2011 Υπηρεσίες GALILEO Ανοικτές Υπηρεσίες (Open Services, OS) Συνδυασµός των δορυφορικών σηµάτων γενικής χρήσης Ελεύθερη χρήση χωρίς κόστος, από οποιονδήποτε χρήστη, οπουδήποτε σε 24ωρη βάση και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (εξυπηρέτηση της µαζικής αγοράς) Υπηρεσίες GALILEO... Υπηρεσίες διαφύλαξης της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής (Safety of Life Services, SoL) Βελτιωµένες ανοικτές υπηρεσίες δια µέσου διασφάλισης της αξιοπιστίας των παρεχόµενων πληροφοριών στίγµατος και χρόνου Εγγυηµένες υπηρεσίες π.χ. αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα, διακίνηση τραίνων Σήµατα σε δύο επιπλέον συχνότητες Υπηρεσίες GALILEO... Εµπορικές Υπηρεσίες (Commercial Services, CS) εδοµένα σε ταχύτερους ρυθµούς Εγγυηµένες υπηρεσίες και εφαρµογές π.χ. Από εταιρίες παροχής υπηρεσιών αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης των χρηστών (Location-based Services) 13

14 Υπηρεσίες GALILEO... Υπηρεσίες Αναζήτησης και ιάσωσης (Search and Rescue Services, SAR) Συµβατές υπηρεσίες µε το σηµερινό σύστηµα COSPASCOSPAS-SARSAT Λήψη σηµάτων έκτακτης ανάγκης βοήθειας σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο, χρόνο, µε Επακριβή προσδιορισµό του στίγµατος των σε κίνδυνο χρηστών Υπηρεσίες GALILEO... ηµόσιες Ελεγχόµενες Υπηρεσίες (Public Regulated Services, PRS) Προσδιορισµός στίγµατος και χρόνου για συγκεκριµένους χρήστες Αδιάλειπτη παροχή πληροφοριών Ελεγχόµενη πρόσβαση ύο δορυφορικά σήµατα κωδικοποιηµένα π.χ. για Αστυνοµία, Αστυνοµία, Υπηρεσίες Ασφαλείας, Ασφαλείας, Τελωνειακές Αρχές, Αρχές, Λιµενικό Σώµα, Σώµα,... GPS Περιορισµοί Σήµερα Εκσυγχρονισµός του GPS DGPS -> WAAS/LAAS, -> GPS 3ης γενιάς Μια µόνο συχνότητα για πολιτική χρήση (L1) Επιδράσεις της Ιονόσφαιρας ( ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης ηλιακής δραστηριότητας) δραστηριότητας) Αδύναµα σήµατα (-160 dbw) dbw) περιορισµένη χρήση σε χαµηλές γωνίες ύψους και όταν το σήµα βρίσκει εµπόδια (π.χ. κτήρια, κτήρια, δένδρα) δένδρα) επιπτώσεις σε πολλές εφαρµογές Σήµατα ευαίσθητα στις φυσικές και τεχνητές παρεµβολές Πολλαπλές διαδροµές των σηµάτων προκαλούν σηµαντικά σφάλµατα GPS Τρέχουσες υνατότητες Η ακρίβεια είναι πολύ καλύτερη από τις προδιαγραφές εξ αιτίας της αλληλοσυσχέτισης των σφαλµάτων Η συνολική απόδοση είναι πολύ καλή αλλά οι χρήστες χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση στα διαθέσιµα σήµατα, σήµατα, ακρίβεια, ακρίβεια, ακεραιότητα και αξιοπιστία, αξιοπιστία, και ανθεκτικότητα σε παρεµβολές Εκσυγχρονισµός του GPS Βασικός στόχος: στόχος: Βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος, συστήµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στις πολιτικές εφαρµογές ιακοπή της τεχνητής (εσκεµµένης) εσκεµµένης) υποβάθµισης του συστήµατος Selective Availability (SA) ιάθεση του κώδικα C/A στη συχνότητα L2 Επιπλέον συχνότητα L5 για υπηρεσίες ζωτικών εφαρµογών πολιτικής χρήσης (αεροπλοΐα, αεροπλοΐα, ναυτιλία, ναυτιλία, Έρευνα & ιάσωση) ιάσωση) 14

15 Από το Λειτουργικές βελτιώσεις του GPS Από 12 GPS-IIR δορυφόρους, στη Νέα γενιά δορυφόρων GPS-IIF Νέα δοµή σηµάτων Βελτιωµένοι δέκτες Μέγεθος, Ακρίβεια, Κόστος Πλήθος δικτύων µονίµων σταθµών IGS, EUREF, VRS GPS Νέοι δορυφόροι, νέες δυνατότητες GPS ΙΙR-Μ GPS IIF GPS IIΙ Σήµερα Προ- γραµµατισµένες αλλαγές Αλλαγές στα σήµατα GPS Νέα συχνότητα και κώδικες L MHz P(Y) M P(Y) CS L MHz C/A P(Y) Νέοι στρατιωτικοί κώδικες M P(Y) C/A L MHz 2ο σήµα για πολιτικούς χρήστες (L2C) L2C code MHz Οφέλη από το νέο σήµα L2C Αρχή µε δορυφόρους IIR-M Πρώτη εκτόξευση: Σεπτ δορυφόροι: µέχρι το 2012 Βελτίωση ακρίβειας για τους υπάρχοντες χρήστες µε δέκτες διπλής συχνότητας Επέκταση ακρίβειας σε κρίσιµες εφαρµογές για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, π.χ. άµεσης βοήθειας Παρέχει 24 db καλύτερη ισχύ του σήµατος, σε σχέση µε το κώδικα C/A λιγότερες παρεµβολές Βελτιωµένη δοµή του κώδικα για ενισχυµένη αποδιαµόρφωση του (κατά 5 db σε σχέση µε C/A) 3η συχνότητα για πολιτικούς χρήστες (L5) L MHz Αρχή µε δορυφόρους IIR-F Πρώτη εκτόξευση: Σεπτ δορυφόροι: µέχρι το 2014 Οφέλη από τη νέα συχνότητα L5 Βελτιώνει τη δοµή των δορυφορικών σηµάτων βελτιωµένη απόδοση Higher power ( dbw) Wider bandwidth (24 MHz) Aeronautical Radionavigation Services band Βελτιωµένο σήµα στη συχνότητα L1 (L1C) L1C Αρχή µε δορυφόρους GPS-III Πρώτη εκτόξευση: Σεπτ δορυφόροι: µέχρι το 2017 Οφέλη για τους πολιτικούς χρήστες Προστίθεται νέας δοµής L1 σήµα (BOC) Συµβατότητα µε τον κώδικα C/A Μεγαλύτερη ακρίβεια Πρόσθετη προστασία από παρεµβολές Επιτρέπει την διαλειτουργικότητα µε το σύστηµα του GALILEO Σύγκλιση µε την Ανοικτή Υπηρεσία (Open Service) 15

16 GPS πριν το 2000 GPS πριν το 2000 Τυπικά συνδυαστικά οφέλη από τα νέα σήµατα GPS L1-1575, L2C και L5L GHz Νέα σήµατα και συχνότητες θα παρέχουν: παρέχουν: ιορθώσεις για τις ιονοσφαιρικές επιδράσεις Μεγαλύτερες γεωδαιτικές ακρίβειες L2C (χωρίς δεδοµένα) δεδοµένα) για τη λήψη αδύναµου σήµατος 6 db (4x) δυνατότερο σήµα στην L2 και L5 Επίδραση (a) στις τεχνικές onon-thethe-fly, και (b) καλύτερη λήψη σήµατος στις αστικές περιοχές? περιοχές? 100 m GPS I, GPS II A, & GPS II R C/A Code - L1 Με την Επιλεκτική ιαθεσιµότητα GPS σήµερα GPS πριν το m GPS το GPS πριν το m GPS I, GPS II A, & GPS II R C/A Code - L1 Χωρίς την Επιλεκτική ιαθεσιµότητα GPS II R (Μ) C/A Code - L1 Νέος κώδικας πολιτικής χρήσης L2 GPS τη δεκαετία 2010 GPS πριν το m GPS II F (Light) C/A Code - L1 Νέοι κώδικες πολιτικής χρήσης L2, L5 GPS περί το 2016 GPS πριν το 2000?m GPS II F GPS III Σύστηµα 3ης γενιάς σε πλήρη µορφή Βιωσιµότητα για τα επόµενα 30 χρόνια 16

17 Real Time Kinematic (RTK) τεχνικές Μετρήσεις φάσης Μεταγωγή δεδοµένων από τη βάση -> χρήστη Επίλυση για την ασάφεια των κύκλων φάσης On-the-fly Real Time Kinematic (RTK) τεχνικές OTF διαδικασίες την σε Σύγχρονοι αλγόριθµοι αυξάνουν OTF αποδίδουν παραγωγικότητα αλλά δευτερόλεπτα ακόµα καιαπαιτούν µετά από τουλάχιστον 5 ταυτόχρονα ορατούς διαλείψεις των διαφορικών σηµάτων (π.χ. δορυφόρους σχεδιασµός κτίρια,, δέντρα,, ) των κτίρια δέντρα µετρήσεων παραµένει αναγκαίος RTK -> ίκτυα εικονικών σταθµών RTK εφαρµογές: εφαρµογές: Σήµερα 10 km Ακρίβεια 2 cm L1 (C/A και φάση) φάση) L2 (φάση) ) φάση Επικοινωνία δεδοµένων Καλύτερη λήψη των σηµάτων κάτω από δύσκολές συνθήκες µετρήσεων (π.χ. κάτω από γέφυρες) γέφυρες) km Ακρίβεια 2 cm L1 (C/A και φάση) φάση) L2 (C/A και φάση) φάση) L5 (C/A και φάση) φάση) Επικοινωνία δεδοµένων από πολλαπλούς σταθµούς RTK VRS: Κρίσιµο συστατικό οι τηλεπικοινωνιακές λύσεις 17

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Δ. Δεληκαράογλου και Γ. Κατσιγιάννη, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Ημερίδα: Δορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές 26 Μαϊου 2010 ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Konstantinos Lakakis, Associate Professor Faculty of Engineering, School of Civil Engineering, A.U.Th. Το GPS (Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο GPS. 1.1. Γενικά για το G.P.S.

1. Εισαγωγή στο GPS. 1.1. Γενικά για το G.P.S. 1. Εισαγωγή στο GPS 1.1. Γενικά για το G.P.S. Η εποχή που διανύουµε χαρακτηρίζεται από σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα των εφαρµογών του διαστήµατος. Ειδικά στην επιστήµη της Γεωδαισίας οι εφαρµογές του

Διαβάστε περισσότερα

4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα

4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα 4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα 4.1. Μέθοδοι µετρήσεων. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιήσουµε για τον προσδιορισµό θέσης µε το GPS εξαρτάται κυρίως από την ακρίβεια που απαιτείται σε κάθε εφαρµογή και από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Εφαρμογές Παγκοσμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Μερικές εισαγωγικές έννοιες για τις γεωδαιτικές τεχνικές GPS στις οποίες βασίζεται η λειτουργία συστημάτων όπως το HEPOS Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δ. ΔΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ GPS 4 ομάδες σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

[Global Navigation Satellite Systems]

[Global Navigation Satellite Systems] Οι σύγχρονες εξελίξεις στον προσδιορισμό θέσης με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS [Global Navigation Satellite Systems] Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς ΑΠΘ - Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων

2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων 2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων 2.1 Τύποι δεκτών - Είδη µετρήσεων Οι δέκτες του συστήµατος GPS (Σχ. 2.1) λαµβάνουν τα σήµατα των δορυφόρων και στη συνέχεια υπολογίζουν την απόσταση µεταξύ δορυφόρου δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης και Υποστήριξης Ναυσιπλοΐας

Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης και Υποστήριξης Ναυσιπλοΐας Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης και Υποστήριξης Ναυσιπλοΐας Σύνοψη Χαρακτηριστικά υπηρεσίας Τρόπος λειτουργίας Βαθμίδες Συστήματος Πρόσβαση στο μέσο Πληροφορία και μετάδοση αυτής Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών»

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Σπουδαστέ : Πολυκρέτη Γεώργιο Σαραντίδη Αντώνιο «Διερεύνηση εφαρμογή αποτελεσμάτων συντελεστών μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Επιβλέπων Καθηγητή : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Η εισαγωγή χωρικών ψηφιακών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ είναι μια απολύτως απαραίτητη εργασία για τον σχηματισμό του ψηφιακού υποβάθρου πάνω στο οποίο θα στηθεί και θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Εφαρμογές Παγκοσμίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 4 : Η χρήση του G.P.S. Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42

9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία μέσω ικτύων 9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42 4 Νοεμβρίου, 2006 ιαφαινόμενες προοπτικές από τη δικτυακή υποδομή του HEPOS για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. Οι δορυφόροι του συστήµατος GPS. GPS Block Ι. GPS Block ΙΙ και ΙΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. Οι δορυφόροι του συστήµατος GPS. GPS Block Ι. GPS Block ΙΙ και ΙΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Οι δορυφόροι του συστήµατος GPS GPS Block Ι Η σειρά δορυφόρων GPS Block Ι (Demonstration) ήταν η πρώτη σειρά δορυφόρων και είχε δοκιµαστικό χαρακτήρα, ακολουθήθηκε από την επόµενη επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Εφαρμογές Παγκοσμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS ΤΕΠΑΚ Τμήμα Πολιτικών Μηχ. / Τοπογράφων Μηχ. και Μηχ. Γεωπληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS Δημήτρης Δεληκαράογλου Επισκ. Καθ. Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ 2012 Σύντομο ιστορικό και σημερινές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου - Κων/νος Αυγερινός ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του ηµήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορική Γεωδαισία ΤΕΠΑΚ, Σχολή Πολιτικών Μηχ. / Τοπογράφων Μηχ. και Μηχ. Γεωπληροφορικής

ορυφορική Γεωδαισία ΤΕΠΑΚ, Σχολή Πολιτικών Μηχ. / Τοπογράφων Μηχ. και Μηχ. Γεωπληροφορικής ορυφορική Γεωδαισία ΤΕΠΑΚ, Σχολή Πολιτικών Μηχ. / Τοπογράφων Μηχ. και Μηχ. Γεωπληροφορικής 6 ο Εξάμηνο 2011-12 ιδάσκων:. εληκαράογλου Ιστοσελίδες μαθήματος: http://users.ntua.gr/ddeli/tepak/satgeodesy/.

Διαβάστε περισσότερα

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial 5. ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ... 3 5.01 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ GPS... 4 5.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ HEPOS ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ HEPOS ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών School of Rural & Surveying Εngineering G GEEO OIIN NFFO OR RM MA ATTIIC CSS ΓΓΕΕΩ ΩΠ ΠΛΛΗ ΗΡΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 10.0 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστημα GPS επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων μιας οποιασδήποτε θέσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ, Operator του HEPOS Τµήµα Γεωδαιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Ο Δορυφορικός Ανιχνευτής Στίγµατος (GPS) Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... 4 2. Ο ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε; Ημερίδα 6/12/2007: «HEPOS - Ένα ενιαίο σύστημα εντοπισμού για την Ελλάδα - Υλοποίηση, Επιπτώσεις, Προοπτικές» Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;. εληκαράογλου Εκδηλώσεις Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505832, e-mal: mgannu@ktmatologo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Ροζ δορυφόροι

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Ροζ δορυφόροι ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Ροζ δορυφόροι Ερωτήσεις 1) Ειρηνικές χρήσεις δορυφόρων 2)Στρατιωτικές χρήσεις δορυφόρων; 3)Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 4)Πως θα είναι στο μέλλον; Ειρηνικές χρήσεις δορυφόρων Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* Ph.D., Μάστορης ηµήτρης M.Sc. Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505832, e-mail: mgianniu@ktimatologio.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Αναλυτικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το βασικό µοντέλο LSC Το κλασσικό µοντέλο των έµµεσων παρατηρήσεων στη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Το βασικό µοντέλο LSC Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Αναλυτικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το κλασσικό µοντέλο των έµµεσων παρατηρήσεων στη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Αναλυτικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το κλασσικό µοντέλο των έµµεσων παρατηρήσεων στη ΜΕΤ Με διαστάσεις -

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση GPS σε. πολυμέσων

Χρήση GPS σε. πολυμέσων Χρήση GPS σε εφαρμογές πολυμέσων Σωφρονιάδη Ειρήνη ΓΤΠ 61 2012 Τί είναι το Global Positioning System ; Το GPS είναι το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης. Είναι ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά που μεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 Τοόνειροτουναβγούµεέξωαπό την γήινη ατµόσφαιρα βασίστηκε στην εξέλιξη της τεχνολογίας πυραύλων. Ο γερµανικός V2 ήταν ο πρώτος πύραυλος που ταξίδεψε στο διάστηµα, και που υπερνίκησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής The Global Positioning System Διάταξη των δορυφόρων GPS σε τροχιά γύρω από τη γη Βασιλάκης Εμμανουήλ Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση 2 The Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Ποιες είναι οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται στις δορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία ηµιουργία Περιβάλλοντος ιεπαφής για την Απόκτηση και Καταγραφή Στοιχείων Τηλεµετρίας Από την Σπυροπούλου Παναγιώτα

ιπλωµατική Εργασία ηµιουργία Περιβάλλοντος ιεπαφής για την Απόκτηση και Καταγραφή Στοιχείων Τηλεµετρίας Από την Σπυροπούλου Παναγιώτα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική Εργασία µε θέµα ηµιουργία Περιβάλλοντος ιεπαφής για την Απόκτηση και Καταγραφή Στοιχείων Τηλεµετρίας Από την Σπυροπούλου Παναγιώτα Υπό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση και ανάλυση τεχνικών βελτίωσης της ακρίβειας της μεθόδου εντοπισμού PPP με τη χρήση πολλαπλών συστημάτων GNSS

Διερεύνηση και ανάλυση τεχνικών βελτίωσης της ακρίβειας της μεθόδου εντοπισμού PPP με τη χρήση πολλαπλών συστημάτων GNSS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Διερεύνηση και ανάλυση τεχνικών βελτίωσης της ακρίβειας της μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 4 ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 4.1 Γενικά Με τον όρο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (στίγματος) εννοείται ένα σύστημα προσδιορισμού των απόλυτων και σχετικών συντεταγμένων σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή 6 Εντάξεις δικτύων GPS 6.1 Εισαγωγή Oι απόλυτες (X, Y, Z ή σχετικές (ΔX, ΔY, ΔZ θέσεις των σηµείων, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις µετρήσεις GPS, αναφέρονται στο γεωκεντρικό σύστηµα WGS 84 (Wrld Gedetic

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των επερχόμενων συστημάτων GNSS για εφαρμογές κινηματικού εντοπισμού στον ελληνικό χώρο

Προοπτικές των επερχόμενων συστημάτων GNSS για εφαρμογές κινηματικού εντοπισμού στον ελληνικό χώρο Προοπτικές των επερχόμενων συστημάτων GNSS για εφαρμογές κινηματικού εντοπισμού στον ελληνικό χώρο Γ. Κατσιγιάννη, Δ. Δεληκαράογλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

RTNets. ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Ε.Μ.Π.

RTNets. ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Ε.Μ.Π. ιεθνείς Υπηρεσίες VRS/CORS-RTNets RTNets ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Ε.Μ.Π. ιημερίδα HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές, Θεσσαλονίκη, 25-26

Διαβάστε περισσότερα

4. Περιγραφή του HEPOS

4. Περιγραφή του HEPOS Περιγραφή του HEPOS και των υπηρεσιών που παρέχει Μιχ. Γιαννίου Ph.D. - ηµ. Μάστορης M.Sc. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832, -828 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού, 17 και 18 Νοεμβρίου 2008

ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού, 17 και 18 Νοεμβρίου 2008 Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικότερες έννοιες των δορυφορικών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αεροτριγωνισµός. Το βασικό πρόβληµα 13/4/2010

Αεροτριγωνισµός. Το βασικό πρόβληµα 13/4/2010 Αεροτριγωνισµός Αεροτριγωνισµός Εισαγωγή Χρησιµότητα Το Βασικό Πρόβληµα Τα σηµεία στον Αεροτριγωνισµό (Α/Τ) Μέθοδοι συνόρθωσης Μέθοδος των ανεξαρτήτων µοντέλων Μέθοδος των εσµών Πρόσθετες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Εφαρμογές Παγκοσμίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Γρηγόριος Καλημέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση

Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Διεύθυνση Επιχειρήσεων Συμβολή των Δορυφορικών Συστημάτων στην Έρευνα και Διάσωση Υποπλοίαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Βασικές Αρχές Κουνιάκης Χριστόφορος Η προσπάθεια του ανθρώπου να υπολογίσει τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται πάνω στη γη και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται, ξεκινάει

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική περιγραφή τουπεδίουβαρύτητας

Στατιστική περιγραφή τουπεδίουβαρύτητας Στατιστική περιγραφή τουπεδίουβαρύτητας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Οι ανωµαλίες της βαρύτητας σε παγκόσµια κλίµακα θεωρούνται στατιστικά µεγέθη µε µέση τιµή µηδέν Τα στατιστικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος : Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος Μιχάλης Γιαννίου Δημήτης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων Tel. +30-210-6505832,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας

Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας Δεδοµένων Άµεση ιασύνδεση Συσκευών ιασύνδεση Συσκευών σε Μακρινή Απόσταση MODEM ιαχείριση σφαλµάτων ίκτυα εδοµένων Κ.Κυριακόπουλος Εισαγωγή στους Η/Υ 1 Σταθµοί στην Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) και ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) και ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) και ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS) 2.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) 2.1.1 Εισαγωγή Η γεωργία ακριβείας δεν θα ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GNSS, GNSS/INS, RTS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GNSS, GNSS/INS, RTS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GNSS, GNSS/INS, RTS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή.

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. GPS «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του GPS στη περιοχή του κέντρου της Αθήνας;» ΟΜΑΔΑ 1 η : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Δ1) ΓΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές

Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Tις σηµαντικότερες κατηγορίες δορυφορικών τροχιών Τους παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή συγκεκριµένης

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια διαφορά θέσης μεταξύ των δικτύων HEPOS - Metrica με χρήση της τεχνικής Nearest 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0.

Οριζόντια διαφορά θέσης μεταξύ των δικτύων HEPOS - Metrica με χρήση της τεχνικής Nearest 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0. Συγκρίσεις αποτελεσµάτων του METRICA_ ET µε το δίκτυο HEPOS σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (RTK GPS) Στο πλαίσιο της συνεργασίας η ΕΟ/ΑΠΘ πραγµατοποιεί ελέγχους ποιότητας των προϊόντων του δικτύου METRICA_

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιωσιμότητα του HEPOS

Βιωσιμότητα του HEPOS Βιωσιμότητα του HEPOS Ποικιλομορφία προϊόντων, επέκταση των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών, μοντέλα επιχειρησιακής διαχείρισης ημήτρης εληκαράογλου Επικ. Καθ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Τηλεπικοινωνιών / Εργαστήριο

ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Τηλεπικοινωνιών / Εργαστήριο ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Τηλεπικοινωνιών / Εργαστήριο ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βανδίκας Ιωάννης Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

5 Σκοπός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας... 5 Δομή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 7 Γενικά για το G.P.S...

5 Σκοπός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας... 5 Δομή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 7 Γενικά για το G.P.S... Α Ρ ΙΣ ΤΟ ΤΕΛ ΕΙ Ο Π Α ΝΕ Π ΙΣΤ Η Μ ΙΟ Θ ΕΣ ΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ ΗΜ Α ΑΓ Ρ ΟΝ Ο Μ Ω Ν Κ Α Ι ΤΟ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ω Ν Μ Η ΧΑ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ ΟΓ Ρ ΑΜ ΜΑ Μ ΕΤ Α Π Τ Υ ΧΙ ΑΚ Ω Ν ΣΠ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού

εδάφους Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού Μάθηµα 5 ο : Ο δορυφορικός σταθµός εδάφους Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Την οργάνωση και τα βασικά χατακτηριστικά ενός δορυφορικού σταθµού εδάφους Τις κατηγορίες στις

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση κατά στάδια και αναδρομικοί αλγόριθμοι βέλτιστης εκτίμησης

Συνόρθωση κατά στάδια και αναδρομικοί αλγόριθμοι βέλτιστης εκτίμησης Ειδικά Θέματα Συνορθώσεων & Εφαρμογές 8 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Συνόρθωση κατά στάδια και αναδρομικοί αλγόριθμοι βέλτιστης εκτίμησης Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΤΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access)

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access) Μάθηµα 2 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access) Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τa λειτουργικά χαρακτηριστικά της τεχνικής πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (1/5) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ή (ακόμη ένα) ΒΑΣΑΝΟ???

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (1/5) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ή (ακόμη ένα) ΒΑΣΑΝΟ??? ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (1/5) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ή (ακόμη ένα) ΒΑΣΑΝΟ??? 1 4 2 3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (2/5) Τι χρειαζόμαστε στη ύπαιθρο? - Ακριβή θέση (x,y,z)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το µάθηµα των ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το µάθηµα των ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το µάθηµα των ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Η βαθµίδα εισόδου του επίγειου σταθµού ενός συστήµατος δορυφορικών επικοινωνιών που εξυπηρετεί υπηρεσίες εύρους 50ΚΗz φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία GPS Δρ.

Διαβάστε περισσότερα