Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά."

Transcript

1 Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ φίλε μου με την πρώτην επιστολήν σου που έλαβον ως είδον να μου παραλείπης αυτό το ζήτημα ηννόησα ότι δεν έχεις καιρόν κι ευθύς αμέσως έγραψα εις την αδελφήν σου Γεωργίαν ως αν δε με απατά η μνήμη της έλεγον ότι λόγω των ασχολιών σου δεν δύνασαι να εξετάσης ως περίκάλων εκείνη να εξετάσης. Αγαπητέ φίλε τώρα έρχομαι να σ επιβαρύνω με άλλην αγγαρίαν και σου ζητώ συγγνώμην. Σε παρακαλώ πολύ ίνα εξετάσης όπως σου είναι δυνατόν, εάν η επιτροπή η οποία διορίσθει υπό του υπουργείου των στρατιωτικών να εξατάση εάν επέχουν στρατιωτικά καθήκοντα οι εκτός της ζώνης κατοχής ως ευρισκόμενοι εν τω Βασιλείω της Ελλάδος (ήτοι Μαν/λίται, Κονχιαλίδες,, Πόντιοι, Καισάριοι κ.π.λ) ως θα έκανε τις εάν έχει εκδόση διαταγήν τινα δια της οποίας απαλλάσσονται ή όχι, ως επίσης και του αριθμού ως με την ημερομηνίαν ως εξής μου την γράφεις εάν κατορθώσης να μάθης (αριθ. Διαταγής /9/921). Ναι μεν αυτό το οποίο σου ζητώ είναι κοπώδες, αλλά επειδή έχω πεποιθήσει εις σε ως είχομεν διέλθει μαζί πολλάς κακουχίας και ευτυχίας σε παρακαλώ ολίγην θέλησίν σου ως δι εμέ, διότι εξ αυτού εξαρτάται όλον μου το μέλλον ως θα απολυθώ εάν δω επέχουν στρατιωτικά καθληκοντα και θα σου είμαι δια πάντα ευγνώμων και τις είδεν εάν εις το μέλλον δεν σου φανώ ωφέλιμος κι εγώ, διότι ένας άνθρωπος ποτέ δεν ίσταται εις εν σημείον της εις την ζωήν του π.χ. ως εις εγώ. Πεποιθής εκ των προτέρων ότι η παρούσα μου θέλει εκτελεσθεί με το αυτό ενδιαφέρον από εσέ, ως να ήμεν εγώ ο ίδιος αυτού σε ευχαριστώ ως καλήν απόλυσιν. Φίλος και αδελφός σου Ε.Χ. Αγγελίδης Υ.Γ. Εάν δεν δύνασαι εσύ, ανέθεσε την υπόθεσίν μου εις την αδελφήν Γεωργίαν, ήτις πιστεύω να την αναλάβη όταν γίνη καλά. Υπογραφή

2 Εν Σμύρνη τη 6 η Οκτωβρίου 1921 Αγαπητή αδελφή Γεωργία Σήμερον όπου σου γράφω έλαβον ταυτοχρόνως τρεις επιστολάς ιδικάς σου και του Παναγιώτη ένα κατάλογον βιβλίων και ένα δελτάριον. Ημουν έτοιμος να σου γράψω διαμ τας ενέργειάς σου πως πηγαίνουν για την υπόθεσίν μου, ότε ήλθε ο ταχυδρόμος μας και μου έδωσε όλα τα άνω πράγματα τα δια ταύτα σου γράφω. Αδελ φη δεν φαντάζεσαι την χαράν μου αφ ενός μεν διότι έγινες καλά αφ ετέρου διότι και η ιδική μου υπόθεσις καθώς μου γράφεις πηγαίνει καλά. Αδελφή δεν έχω λόγους, ίνα σου εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου. Η καρδία πάλλει τόσον δυνατά εκ της συγκινήσεως ώστε αδυνατώ να σου εγράψω την απέραντον χαράν μου, την άφθαστον αγαλίασην δια το προσδοκόμενον αποτέλεσμα. Μάθε ότι ο πατέρας μου έκανε αναφοράν εις την Ύπατην Αρμοστείαν Σμύρνης ως ήτις και παρέπεμψε εις τα έμπεδα ΙΙ Μερ;ρχείου Μπαλτσόβα. Αύτη δε έστειλε την αναφοράν του πατρός μου (δια την απόλυσιν μου) εις το αστυνομικόν τμήμα που έπεμψε εις τα έμπεδα αυτά δε εις την στρατολογίαν Στρατιάς Μικράς Ασίας. Έχουν παρέλθει έως 20 μέρες αφ ότου τα παρέλαβεν η Στρατιάν και καμμίαν επίσημον είδησιν δεν ελάβομεν. Την Δευτέραν συνάντησα τον επιλοχίαν της Στρατολογίας Εμπέδων και μου είπε ότι η απάντησις ήλθε εις τα έμπεδα εκ μέρους της Στρατιάς και λέγει ότι «είμαι καλά στρατιώτης» αλλά μου το είπεν με ύφος γελαστόν ως υποθέτω ότι μου το είπε χωρατά, διότι την παρελθούσαν Πέμπτην το παρεκάλεσα να μου φέρη το αριθμόν πρωτόκολλου δια του οποίου εστάλησαν εις την Στρατολογίαν Στρατιάς τα εγγραφά μου. Εγώ όμως θα κάμω και αυτήν την αναφοράν την οποίαν μου γράφεις στο υπουργείον μέσω του Σώματός μου και τη συνδρομή εννοείται του κ. Πετρίτη θα έλθει σύντομα αυτού. Εις σε δε θα γράψω ευθύς αμέσως ή θα σου τηλεγραφήσω τον αριθμόν του πρωτοκόλλου και την ημερομηνίαν ως ότου είχεν φύγει από εδώ ίνα ενεργήσης δεόντως και τελικώς. Όσον αφορά δια το αρνί σου, έχω να σου γράψω αφού πρότερον υπάγω να το ξαναδώ επισταμένως προς το παρόν είταν καλά και σε χαιρετά Μπε! Μπε! Μπε! Μπε! Είναι που τότε ωραίο και εύμορφο και παχουλό το άφησες και καλλίτερα. Όσον αφορά δια την τροφήν του να είσαι βεβαία ότι εφ όσον το βλέπω θα πηγαίνει καλά. Σου ζητώ συγνώμην δια την κακογραφίαν μου και την ασυνταξία μου, αλλά η συγκίνησις και η χαρά μου εν τη αγγελία της χαρμοσύνου αγγελίας δεν με αφήνουν να σκεπτώ. Σε ευχαριστώ πολύ και θα σου είμαι πάντοτε ευγνώμων. Ολίγας επιπλήξεις να κάμεις εις τον Παναγιώτη, διότι μου δικαιολογείται με υστεροβουλία με δύο ξηράς λέξεις ότι δεν ευκαιρεί. Αυτά να του ειπής να τα πη αλλού και όχι εις εμέ, τον οποίον γνωρίζει καλά ότι δεν τρώγω χάπια και κάστανα και αρλούμπες. Ότι δεν θα γίνομαι και ημείς (Δ) ; Χαιρετισμούς εις τους οικείους σου και εις τον Παναγιώτην ιδιαιτέρως τράβηγμα εις το αυτί του.

3 Με εκτιμήσεις και ευγνωμοσύνας Ερμόλαος Χρ. Αγγελίδης Δια το γιασεμί εις άλλην μου επιστολήν θα σου το έχω μέσα διότι σήμερον είμαι της υπηρεσίας και θα ανέβω αργά εις το χωριό και τώρα που σου γράφω είναι ώρα 7 ¼ μ.μ. Λοιπόν Καλή νύχτα σας Πέρα ως Πέρα Μεθ υπολήψεως Ε. Αγγελίδης

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 1912 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ

Οκτώβριος 1912 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ Οκτώβριος 1912 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ Μετά την νίκη των Ελλήνων στο Σαραντάπορο (10-10-1912) το σύνολο σχεδόν των τουρκικών στρατευμάτων που υποχωρούσαν διακινήθηκε μεσ απ' τον κάμπο του Αλιάκμονα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ 1919 : Τα ελληνικά στρατεύματα κάνουν απόβαση στην Σμύρνη. Με την απελευθέρωση της πόλης κλίμα ενθουσιασμού επικρατεί σ όλο τον ελληνισμό. Λίγες εβδομάδες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η καταδίκη έξι υπευθύνων της μικρασιατικής καταστροφής και οι τελευταίες στιγμές τους

Η καταδίκη έξι υπευθύνων της μικρασιατικής καταστροφής και οι τελευταίες στιγμές τους 1 Η καταδίκη έξι υπευθύνων της μικρασιατικής καταστροφής και οι τελευταίες στιγμές τους Γιάννης Μιχαήλ Γρυντάκης Όταν κατέρρευσε το μικρασιατικό μέτωπο, οι πικραμένοι Έλληνες στρατιώτες, κάτω από την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεν ήρθαµε στην Ευρώπη για να µας δέρνουν, να µας προσβάλουν και να µας φυλακίζουν»

«Δεν ήρθαµε στην Ευρώπη για να µας δέρνουν, να µας προσβάλουν και να µας φυλακίζουν» «Δεν ήρθαµε στην Ευρώπη για να µας δέρνουν, να µας προσβάλουν και να µας φυλακίζουν» Τρόποι και µέθοδοι πρώτης υποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα. Το παράδειγµα της Μόριας στη νήσο Λέσβο. Στις 26 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όπως όλα τα καλά πράγματα, έτσι και η φετινή Ροταριανή χρονιά έχει φθάσει στο τέλος της.

Όπως όλα τα καλά πράγματα, έτσι και η φετινή Ροταριανή χρονιά έχει φθάσει στο τέλος της. Φίλοι Ροταριανοί, Όπως όλα τα καλά πράγματα, έτσι και η φετινή Ροταριανή χρονιά έχει φθάσει στο τέλος της. Τα συναισθήματα, αυτή την στιγμή είναι πολλά και ανάμεικτα. Θα έλεγε κάποιος ότι το κυριότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ

ΔΟΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ K.Bαλεοντής 1 /Δοτικές/ 20 ΔΟΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι «δοτικές» (λέξεις σε δοτική πτώση ή φράσεις που περιέχουν τέτοιες λέξεις) που έχουν συγκεντρωθεί στον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ EΠIΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ EΠIΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ EΠIΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τι να ΜΗΝ κάνετε σε μια συνέντευξη Η πλειοψηφία των ατόμων που αναζητούν εργασία, αναλώνονται τόσο πολύ στο τι να πουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή τι να γράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838:

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838: Παιδιά μου! Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Α Π Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Προς: Τον κ. Ανακριτή Ναυπλίου Α Π Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Δήμητρας, συζύγου Γεωργίου Μπάρλα, το γένος Πέτρου και Παναγιώτας Σαβούρδου, συνταξιούχου ΙΚΑ, κατοίκου Μελιγού Κυνουρίας, Αρκαδίας.

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης 3. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (INTERVIEW) Για να είσαι εδώ σημαίνει οτι το βιογραφικό σου ή οι συστάσεις σου έπιασαν τόπο. Το επόμενο βήμα είναι να πετύχεις και στη προσωπική συνέντευξη που σε καλούν. Αν έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.2 Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ

Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε νέους σπουδαστές και εργαζόµενους, σε διαλόγους σχετικά µε τις σπουδές τους και την εκπαίδευση. Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Λασπ[ι]άς Νικόλαος

Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Λασπ[ι]άς Νικόλαος Σε δημοσίευμα του Γ. Χ. Χιονίδη, «Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», στο περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 12, σελ. 61 διαβάζουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να Παιδιά μου! Εις τον τόπον τούτον, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα