Α Ν ΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν ΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α. Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ Ηµεροµηνία:29/6/2009 Αριθµ. Πρωτ Α Ν ΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε το άρθρο 9 του Ν. 3051/2002. Έχοντας υπόψη: Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/ Την 33/2006 Π.Υ.Σ. (άρθρο 4 παρ. ιε) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ηµόσιο Τοµέα» 3. Την υπ αριθµ. 16/2009 Απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου 4. Τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ΕΗ (ΚΚΠ/ ΕΗ) Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στο Νοµό Αττικής στη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, για την εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητα µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Ε Χειριστές Η/Υ (Τ4/Χ) 1 Τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα αναγράφονται παρακάτω. 8 µήνες ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Χειριστές Η/Υ (Τ4/Χ) Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπαλλήλων χειριστών Η/Υ των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.. του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος ή αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας Β θµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Παρατήρηση. Οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον κριθούν κατάλληλοι θα προσληφθούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα προσλαµβάνονται οι επόµενοι κατά σειρά επιτυχίας µε την ίδια διαδικασία. 1

2 Η υποβολή τίτλων Σπουδών, Ανώτερης Εκπαιδευτικής Στάθµης των αιτουµένων θα έχει ως αποτέλεσµα των αποκλεισµό των υποψηφίων από την Επιλογή. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και µόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαµβάνονται. 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφάλειας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6) Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα µε τη σειρα του βαθµού εντοπιότητας (α, β, γ κ.ο.κ). Ανάµεσα σ αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα,προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθµός των προσλαµβανοµένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαµβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ. Η σειρά κατάταξης µεταξύ αυτώνπου έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται µε βάση τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια (ανεργία, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π). Προτάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που είναι : α) ΗΜΟΤΕΣ των ήµων ή Κοινοτήτων του νοµού Αττικής. β) ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νοµών της χώρας. ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η σειρά κατάταξης των υποψήφιων κάθε οµάδας εντοπιότητας καθορίζεται µε τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ως ακολούθως ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑ ΕΣ 1. Χρόνος Ανεργίας α. Τεσσάρων (4) µηνών ανεργίας 1000 β. Άνω των τεσσάρων (4) µηνών µε ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) µήνες, προστίθενται ανά µήνα ανεργίας 50 Σηµείωση: Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς µήνες ανεργίας, υπολογιζόµενους από την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ, καθώς και εκείνων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή του ΟΑΕ, εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον επί τετράµηνο κατά το χρόνο ένταξής του στο πρόγραµµα. (παρ. 1 άρθρο 9 Ν. 3051/2002).Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προγράµµατα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεως του για να λάβει µέρος σε διαδικασία πρόσληψης εποχιακού προσωπικού. 2

3 Η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε. θεωρείται ως χρόνος εµπειρίας και όχι ανεργίας 2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο 50 β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο 50 Σηµείωση: Τις ανωτέρω µονάδες µπορεί να λάβει µόνο ένα µέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρο 9 Ν. 3051/2002) 3. Αριθµός ανήλικων τέκνων α. Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30 β. Για το τρίτο ανήλικο τέκνο Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση α) Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 20 β) Για τους υποψηφίους της κατηγορίας Ε οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό Ηλικία α. Για τους υποψήφιους ηλικίας έως τριάντα (30) ετών µε αφετηρία υπολογισµού το απαιτούµενο από την ανακοίνωση κατώτερο όριο ηλικίας και µε βάση το έτος γέννησης, ανά έτος 3. β. Για τους υποψηφίους ηλικίας άνω των τριάντα (30) ετών µε αφετηρία υπολογισµού το απαιτούµενο από την ανακοίνωση κατώτερο όριο ηλικίας και µε βάση το έτος γέννησης, ανά έτος 2. Επί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόµενης της αθροιστικής βαθµολόγησης. Ο πολύτεκνος βαθµολογείται µε 50 µονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθµολογείται µε 50 µονάδες για κάθε µέλος της οικογενείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συµπεριλαµβανόµενου και του εαυτού του). Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις µονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθµολογία υπολογίζεται µόνο στα ζώντα µέλη τα οικογένειας. Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µετά τη λήψη άδειας. Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου, µέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψηφίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες, για να µην έχει κώλυµα πρόσληψης, γίνεται µε αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επόµενη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας µπορεί να προβεί στην πρόσληψη, όποτε τεκµαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου, µέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν µπορεί να έχει απασχόληση µεγαλύτερη των οκτώ (8) µηνών, παραµένει σταθερός ακόµη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει µετά την παρέλευση των είκοσι (20) ηµερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγµατικής απασχόλησης του προσλαµβανόµένου. 3

4 υνατότητα άρσης του κωλύµατος πρόσληψης λόγω υπέρβασης της 8µηνης απασχόλησης υφίσταται µόνο στην περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των προκυρησοµένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα είναι µικρότερη του αριθµού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι µη έχοντες κώλυµα πρόσληψης(άρθρο 2 παρ. 6 Ν.3260/2004). εν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει µε τον φορέα διαδοχικές συµβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π. 164/2004,εκτος αν η πρόσληψη τους δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους Αντικειµενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ.6 του Ν.3260/2004,αφοσον θεωρείται από τον φορέα, βέβαιο, ότι η επαναπροκύρηξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα Για τον αριθµό των επιτρεπόµενων διαδοχικών συµβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόµενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.. 164/2004. Για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/94, εφαρµόζονται και οι σχετικές µε τα κωλύµατα και τις απαγορεύσεις διατάξεις του Π.. 180/2004. Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη.ε.η Α.Ε. ΝΕΜ Τοµέας Υποστήριξης Πληροφορίες κ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ τηλ. 210/ εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Αττικής ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της Υπηρεσίας µας και στο κατάστηµα του ήµου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).. ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωµένα: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται) στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού (µόνο για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ, Ε) ιευκρίνιση : Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται ταυτόσηµο (ΑΕΙ) ή αντίστοιχο (ΤΕΙ) κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ηµεδαπής, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνωνς βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρµόδιο όργανο του ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα στο οποίο ανήκει το τµήµα που χορήγησε το πτυχίο ή δίπλωµα περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το από την ανακοίνωση ζητούµενο γνωστικό αντικείµενο. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη. Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ: ως βαθµός διπλώµατος νοείται ο µέσος όρος βαθµολογίας στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόµενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα του διπλώµατος. Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκοµίσει: δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος βαθµολογίας του στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος βαθµολογίας του στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ηµεροµηνία που ο συγκεκριµένος υποψήφιος κατέστη διπλωµατούχος. 3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται). 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. 4

5 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους (12) µήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρού 14 παρ. 1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειµένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυµα πρόσληψης ή όχι, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του(έναρξη και λήξη). 6. Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕ (που είναι αρµόδιος προς τούτο), η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 7. Προκειµένου για ανέργους υποψήφιους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ : α) βεβαίωση του ΟΑΕ στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης συµµετοχής του υποψηφίου στο πρόγραµµα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης του προγράµµατος και β) βεβαίωση του ΟΑΕ από την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά µητρώα. 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης, προκειµένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. 9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης του δήµου ή της κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. (άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3454/2006). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολύτεκνη ιδιότητα (απόφαση ολοµέλειας Α.Σ.Ε.Π. της ). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαµβάνουν τα σχετικά δικαιώµατα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (αρθ.6, παρ.3 ν. 3454/2006). 10. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, µόνον: α. Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και την βαθµολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει της προκύρηξης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.» σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ.2 έως 12 και 11 του Π..165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.) που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. β. Προκειµένου για ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξης ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιµιών του ΟΕΕΚ Εθ. Αντιστάσεως 41 Ν.Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση από την αρµόδια /νση του ΥΠΕΠΘ σε εικοσάβαθµη κλίµακα. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιµία, αντιστοιχία και την βαθµολογική αντιστοιχία αυτών µέχρι και την ισχύουν και γίνονται δεκτοί. 11. Πιστοποιητικό του οικείου ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος στο ηµοτολόγιο. Για υποψηφίους των υπόλοίπων νοµών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Β του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας από τον οικείο ήµο ή Κοινότητα (άρθρο 4 5 Ν. 2647/1998). 12. Η γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : i) επεξεργασίας κειµένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 12.1 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Μέχρι σήµερα 5

6 έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ,µε σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, µε την αναγραφόµενη για κάθε ηµεροµηνία πιστοποίησης: α) ECDL Ελλάς Α.Ε. ( ), β) Vellum Global Educational Services ( ), γ) Infotest ( ), δ) ICT Hellas A.E. ( ) ή ICT Europe ( αλλαγή ονοµασίας της ICT Hellas Α.Ε.), ε) KEY CERT ( ), στ) ACTA AE ( ), ζ) SKILLS A.E.( ), η) TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ( ) Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους και είναι τα εξής: α) ECDL Ελλάς Α.Ε. ECDL CORE CERTIFICATE ECDL START CERTFICATE ECDL PROGRESS CERTIFICATE β) VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A. CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN IT SKILLS CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN IT SKILLS PROFICIENCY γ) INFOTEST INTERNET AND COMPUTING CORE CERTIFICATION (IC3) MICROSOFT OFFICE SPECIALIST (MOS) MICROSOFT OFFICE SPECIALIST EXPERT (MOS EXPERT) δ) ICT HELLAS Α.Ε. ή ICT EUROPE ICT INTERMEDIATE A ICT INTERMEDIATE B ICT INTERMEDIATE C ε) KEY-CERT KEY CERT IT BASIC KEY CERT IT INITIAL στ) ACTA Α.Ε. CERTIFIED COMPUTER USER (CCU) ζ) I SKILLS Α.Ε. BASIC IT STANDARD BASIC IT THEMATIC BASIC IT CORE η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ BASIC SKILLS ή Infocert Basic skills ( αλλαγή ονοµασίας τίτλου) BASIC ή Infocert Basic ( αλλαγή ονοµασίας τίτλου) INTEGRATION SKILLS ή Infocert Integration skills ( αλλαγή ονοµασίας τίτλου) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί, µπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όµως, εφόσον είναι διοριστέος πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.τ.λ.) δεν γίνονται δεκτά. Γίνονται επίσης δεκτά µέχρι πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησης τους από τον ΟΕΕΚ, (Σχετική πράξη ΟΕΕΚ Γ/27767/ ) µε την εξής ονοµασία: α) ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL GREEK COMPUTER SOCIETY-ΕΠΥ β) Campridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMPRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services ) γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest ( πρώην TECHNOPLUS) και δ) BTEC in ICT ή Online award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT Hellas A.E.) 12.2 Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας (ΙΕΚ) ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ` επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και υπολογίζονται αθροιστικά Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς την γνώση χειρισµού Η/Υ ακόµη και µε µόνη την υποβολή βεβαιώσεων τµηµάτων ΤΕΙ ή ΑΕΙ µε τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του τµήµατος εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. 6

7 12.5 Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων χειρισµού Η/Υ δυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο οργανισµός. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ α) Της αλλοδαπής Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο ). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφραση τους γίνεται από αρµόδιο κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/ / Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως προσκοµίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόµιση απλού φωτοαντίγραφου της µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχοµένου της οποίας επικυρώνεται µε υπεύθυνη του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν 1599/1986. β) Της ηµεδαπής α) ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής ( έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λ.π. ) υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο. ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο ). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής ( δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π. ) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Ε. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας ΕΗ Α.Ε. / ΝΕΜ υρραχίου 89 & Κηφισσού Αθήνα και στο χώρο των ανακοινώσεων του ήµου Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, συντασσόµενου κατ άρθρο 21 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. 7

8 ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας, συντασσοµένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόµενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο ΑΣΕΠ, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την ανάρτησή τους. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο δηµόσιο ταµείο σαράντα ευρώ (40) Є. ΓΙΑ ΤΗ ΕΗ Α.Ε. Α.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής ΝΕΜ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης μιας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη δύο (2) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κορυδαλλός 12-10-2009 Αριθμ. Πρωτ. 45424 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης Έντεκα (11) θέσεων με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Αθήνα, 19/3/2009 Αριθ.Πρωτ: Φ.5.5/ 7360 / Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης µίας (1) θέσης µε σύµβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 10 / 12 / 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Αρ. Πρ.5111.1 / 03 / 2008 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ Τηλ. 22710-44431 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δεν απαιτείται να καταφύγουν σε ιδιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:7769 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρένα Χορού

Διαβάστε περισσότερα

(Για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 τουν.2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997).

(Για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 τουν.2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 09 Ιουνίου 2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:. ιοικ.1446 ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης πέντε ( 05 ) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης

ΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Π. 112 / 1343 / 311.31 ΑΘΗΝΑ : 15-07-2008

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Π. 112 / 1343 / 311.31 ΑΘΗΝΑ : 15-07-2008 1 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Π. 112 / 1343 / 311.31 ΑΘΗΝΑ : 15-07-2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806

Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρ. /νση Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Τηλέφωνα : 210 3664781 και 210 3664778 Αριθ. Πρωτ. 98369 Fax : 210 3634806 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. KOMOTHNH 26-11-2007 Ταχ. /νση: Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3426 Ταχ.Κωδ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ 691 00 Τηλ:25310-34071,34072 Fax:25310-34073 E-mail:anro@anro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα ΕΜΠΟΡΙΑ Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών Ημερομηνία: 6.11.2009 Αριθμ. Πρωτ. : 02596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 14-7-2009 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑ 66100 ΔΡΑΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης έξι (6) θέσεων με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης δώδεκα ( 12 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης δώδεκα ( 12 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καλαμπάκα, 4/12/2009 Αριθ. Πρωτ.: 873 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα ΕΜΠΟΡΙΑ Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού Εμπορίας Ημερομηνία: 24.06.09 Αριθμ. Πρωτ. : 01357 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψη πέντε θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου που εδρεύει στη Χίο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψη πέντε θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου που εδρεύει στη Χίο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Χίος 19-5-2008 Αριθ. Πρωτ. : 2409 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ροδοκανάκη 42 & Βάμβα 1 Ταχ. Κώδικας : 821 00 TELEX : 294125

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5-11-2007 Ταχ. /νση: Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3187 Ταχ.Κωδ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ 691 00 Τηλ:25310-34071,34072 Fax:25310-34073 E-mail:anro@anro.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-05-2008 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. 10022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΤΗΛ : 2721 0 60763 2721 0 60764 ΦΑΞ : 27210-60760 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. 210-9731874 FAX. 210-9766485 Άγιος Δημήτριος 02-10-2009 Αριθμ. Πρωτοκ. : 1220 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα έξι (16 ) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08037. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08037. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10 Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08037 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10 Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-Ν.Π... Ταχ/κη ιεύθυνση : Τέρµα Εµµ. Πιµπλή Αγ. Ιωάννης Χανιά Ταχ/κός Κώδικας : 73100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης είκοσι επτά ( 27 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης είκοσι επτά ( 27 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 1 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Που εδρεύει στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 1 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Που εδρεύει στην Αθήνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11118/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 1 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ/11119/01.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν Ο 2 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Ηλιούπολη, 20/11/2008 Διεύθυνση : Δ/σης & Οικ/κων Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ. : οικ./50676 Τμήμα : Διοίκησης Γραφείο : Προσωπικού Ταχ. Δ/νση : Σ. Βενιζέλου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Παναγία 16-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Αρ. Πρωτ : 711 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» Ταχ. Δνση: 64004 Παναγία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει. των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει. των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 17-07-2009 Αριθµός Πρωτοκόλλου: 5382 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης εννέα (9 ) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Αθήνα: ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.: 7397

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Αθήνα: ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.: 7397 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Αθήνα: 29-03 - 2007 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα: Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ. 14103-Τ.Κ.11510-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Τσαπόγα A. Τσούχλη Τηλ : 210 74 90 476 576 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» ΤΜΗΜΑ: Ταχ. /νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» ΤΜΗΜΑ: Ταχ. /νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ: 3-4-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12757 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08034. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08034. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7 Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08034 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7 Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης τριών ( 3 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Οινουσσών, που εδρεύει στις Οινούσσες Χίου

Πλήρωσης τριών ( 3 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Οινουσσών, που εδρεύει στις Οινούσσες Χίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Οινούσσες, 24/11/2009 Αρ. Πρωτ. : 2179 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης τριών ( 3 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Οινουσσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής ιοίκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής ιοίκησης Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εμ. Βερνάδου 12 74 100, Ρέθυμνο Τηλ.: 2831051199 Fax: 2831051299 e-mail: info@kedir.gr ΡΕΘΥΜΝΟ 9/12/2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 207 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ, 03/10/2006 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 016.2/78/14609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης πενήντα ενός (51) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1/2007 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1/2007 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα 4/6/2007 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Αριθμ. Πρωτ.: 60717 Πληροφορίες : Ι. Ασημάκης, Ο. Καλογιάννη, Ζ. Μάλαγα Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 241 Τηλέφωνα : 210-212.4850, 4992, 4801

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999).

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Π. 112 / 1341 / ΑΘΗΝΑ :

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Π. 112 / 1341 / ΑΘΗΝΑ : 1 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Π. 112 / 1341 / 311.31 ΑΘΗΝΑ : 15-07-2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Θυμιανά ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΜΗΝΑ Αριθ Πρωτ 271

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Θυμιανά ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΜΗΝΑ Αριθ Πρωτ 271 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Θυμιανά 13-10-2009 ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΜΗΝΑ Αριθ Πρωτ 271 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης έξι (6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ί ν ω σ η. Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

Α ν α κ ο ί ν ω σ η. Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/8/217 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3474 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Περ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08038. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08038. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11 Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία :06.11.2009 Αριθμ. Πρωτ.:08038 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11 Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 3-04-2008 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2556

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 3-04-2008 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 3-04-200 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2556 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 8 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1201 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας Δ/νση: Βασιλέως Κων/νου 76 Αίγιο 25100 : 26910-26694 Fax: 26910-26694 Α Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 27905 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛ: 22943 20525 ΦΑΞ : 22943 20808

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

4. 4. Την 18674/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Τον Οργανισμό ( Ο.Ε.Υ.) του Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού Δήμου Χίου.

4. 4. Την 18674/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Τον Οργανισμό ( Ο.Ε.Υ.) του Παιδικού και Βρεφικού Σταθμού Δήμου Χίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΙΟΣ 08/07/2008 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 188 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΛΟΥΤΑ 1 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ: 22710 22200 EMAIL : pvsdch1@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : 21-10-2010 Αριθµ. Πρωτ. :23371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 11/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 26 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες) 1 Έκτακτες ανάγκες πολιτικής. Α/Α Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (*) Θέσεις Ειδικότητα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες) 1 Έκτακτες ανάγκες πολιτικής. Α/Α Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (*) Θέσεις Ειδικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδάμυλα, 04.11.2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΤΤ 4246 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 823 00 ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΤΗΛ.: 22720 81070 & 81061 ΦΑΞ: 22720 81060 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Θυμιανά ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΜΗΝΑ Αριθ Πρωτ 332

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Θυμιανά ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΜΗΝΑ Αριθ Πρωτ 332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Θυμιανά 29-09-2008 ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΜΗΝΑ Αριθ Πρωτ 332 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης επτά (7) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 Βόλος, 4-12-2014 Αριθ. Πρωτ.:1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα, 5-3-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα, 5-3-2008 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα, 5-3-2008

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:21/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 31-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 13692

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 13692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 27-5-2011 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 13692 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2008 Αριθµ. Πρωτ 569343 Σχ. 3625 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Πλ.Ελευθερίας 3 Τ.Κ. 35100 Λαµία Λαµία, 20/05/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 26020/1375 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων στην περιοχή Καλαθά Χανίων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων στην περιοχή Καλαθά Χανίων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ ώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41639 Fax: 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Βέροια 30 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Διάρκεια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Διάρκεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 53884 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ Τηλ: Fax: Emai: Ηράκλειο Κρήτης Αριθμ. Πρωτ. 1654

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ Τηλ: Fax: Emai: Ηράκλειο Κρήτης Αριθμ. Πρωτ. 1654 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Τηλ:281409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο Κρήτης 20-10-2017 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΛΧΔ-Β17. Τηλ.: Φαξ:

ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΛΧΔ-Β17. Τηλ.: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΝ ΡΟΜΑΝΑ εσκάτη 27 Νοεµβρίου 2013 /νση: Ανδροµάνας 2 Αριθµ. Πρωτ.: 349 Τ.Κ. 51200 εσκάτη Τηλ.: 24623-51122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα