ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ"

Transcript

1 ÉCOLE ENSEIGN ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏ ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡ ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES S'AMUSER ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES ΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ S'AMUSER ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ DIFFÉRENCES DIFFÉRENCES PLAISIR D'APPREND FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE EN GRÈCE MOTIVER S'AMUSER CATALOGUE RENTRÉE 2015 COMPÉTE DIFFÉRENC

2 PRÉSENTATION En Septembre 2011, l Association des professeurs de français de formation universitaire de Grèce et l Institut français de Grèce - service culturel de l Ambassade de France en Grèce ont entrepris ensemble d élaborer un dispositif associatif de formation continue, dans le but de contribuer à améliorer la qualité de l enseignement du français en Grèce. Ce projet est destiné à accompagner les efforts des enseignants de français pour s adapter aux nouveaux besoins des publics scolaires, dans le respect des programmes d enseignement nationaux. Tout d abord, un groupe d enseignants expérimentés, membres de l Association des professeurs de français (APF-FU), a bénéficié de plus de 150 heures de formation et d échanges de pratiques. Des spécialistes de l enseignement du français langue étrangère et des praticiens français de la formation continue sont intervenus régulièrement. Ensuite, il a fallu élaborer des contenus de formation pertinents, au regard des programmes comme des profils d enseignants. Enfin, le comité de pilotage a imaginé un dispositif souple et évolutif. Les futurs formateurs ont été impliqués à chacune de ces trois étapes. Quinze personnes, toutes bénévoles, interviennent depuis juin 2013 auprès de leurs collègues pour partager les fruits de ce travail collaboratif. «Personnes ressources pour l enseignement du français», elles continueront à intervenir tout au long de l année, à la demande, et en liaison avec les conseillers scolaires. Huit modules de formation, d un format de continuent d être proposés dans ce deuxième catalogue. Ils tiennent compte des attentes d une majorité d enseignants de français en Grèce. Élaborés par les formateurs, ils ont été validés par le comité de pilotage, puis ont été expérimentés auprès d un public d enseignants du primaire et du secondaire. Dès octobre 2014, les formateurs associatifs de l APF-FU recommenceront à se déplacer en région (l Ambassade de France prenant en charge leurs déplacements) afin d offrir des sessions de formation continue gratuites pour les membres de l APF-FU, novatrices et évolutives. Nous avons investi dans un projet original, «sur mesure», en ayant présent à l esprit un impératif : proposer aux enseignants de français des rencontres professionnelles stimulantes, adaptées à leurs réalités de terrain. «Le pessimisme est d humeur, l optimisme est de volonté» disait le philosophe Alain. Enseigner requiert un optimisme sans cesse renouvelé, pour innover, s améliorer et se sentir efficace, capable d étayer avec patience l apprentissage des élèves. Nous souhaitons modestement accompagner les enseignants et espérons que ce projet bénéficiera, peu à peu, au plus grand nombre. Odile Cobacho Attachée de coopération éducative Ambassade de France Institut français de Grèce Despina Mavromataki Présidente de l APF-FU Grèce UN PROJET DE FORMATION CONTINUE POUR LES ENSEIGNANTS DE FLE GRECS Ce projet a pour objectif la mise en place d un dispositif de formation continue associatif à l attention des enseignants de français langue étrangère grecs au niveau national. La première étape de ce projet a été la création d un réseau associatif de «personnes-ressources pour l enseignement du français en Grèce», capable d animer des formations de qualité, s insérant dans la politique institutionnelle de formation. Quinze formateurs sont chargés de se déplacer dans toutes les régions du pays afin d offrir des sessions de formation continue aux enseignants des établissements où le français est enseigné à compter juin Ce groupe a bénéficié d une préparation professionnelle à l IFG par des experts français de la didactique du français langue étrangère, et s appuie sur des pratiques pour améliorer la qualité de l enseignement du Fle en Grèce. Des rencontres régulières continuent d avoir lieu pour que ces formateurs continuent à faire évoluer leurs pratiques et à faire évoluer le dispositif de formation. Un comité de pilotage, composé de représentants de l Association et de l Ambassade a validé les contenus et présentation de modules de formation continue : - Despina MAVROMATΑKI, Présidente de l Association des enseignants de Fle en Grèce (APF-FU Grèce) - Elena SAKELLARI, Secrétaire d organisation de l APF-FU Grèce - Odile COBACHO, Attachée de coopération éducative - Emmanuelle BOILLON, Attachée de coopération pour le français. Le dispositif se caractérise par la priorité donnée à l enseignement du français à l école primaire, mais aussi du secondaire. Il tend également à favoriser l accès à la formation en province, met l accent sur les pratiques de classe et l accès à des ressources diversifiées lors des formations et en ligne. Les actions de formation sont destinées à tous les enseignants de français des établissements publics et privés. Une enquête pour analyser les besoins en formation a été entreprise début 2012 pour identifier les besoins à traiter en priorité. Sources d information : hypothèses des futurs formateurs, témoignages des membres de l APF-FU et des conseillers scolaires, entretiens à l Institut des politiques éducatives d Athènes, questionnaire d analyse des besoins renseigné par un échantillon représentatif de 355 enseignants de fle en Grèce. Cf. Présentation synthétique des domaines de formation, besoins en formation et compétences visées Cette liste des besoins est actualisée en fonction des demandes adressées aux formateurs lors de leur déplacement. 1 ) MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF Première liste de modules proposés durée par module : Choisir et didactiser un support - Enseigner au delà du manuel - 3 formateurs Apprendre en s amusant au primaire - 2 formateurs Pratiques innovantes, secondaire et primaire : comment planifier son cours pour didactiser un texte littéraire - 2 formateurs Les compétences à évaluer en Fle à travers des activités communicatives, créatives et ludiques pour le primaire et le secondaire : théories, démarches et pratiques - 1 formateur L évaluation formative dans le cadre d un projet pédagogique - 3 formateurs Gestion de l hétérogénéité Gestion de classe - 1 formateur Dédramatisation de l évaluation 3 formateurs Enseigner la culture a travers les images et dialogues dans le manuel de Fle en Grèce 1 formateur

3 2 ) NOUVEAUX MODULES De la réticence à la compétence : s approprier la recherche d informations en ligne et les outils Tice 1 formateur - Passons à la «practice» - 1 formateur - Exploiter les intelligences multiples - 1 formateur ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ) CALENDRIER - La première série de modules proposés à Athènes et en province a eu lieu de juin 2013 à juin 2014 : 31 dates ont été programmées. - Ce sont plus de enseignants qui ont bénéficié d une formation. - La deuxième série de modules est proposée selon le calendrier scolaire : un premier catalogue de octobre à décembre 2014, ce second catalogue avec de nouveaux modules proposés de janvier à juin ) ÉVALUATION ET PERSPECTIVES Les modules proposés seront systématiquement évalués pas les participants et ces appréciations donneront lieu aux ajustements et à l actualisation de l offre de formation. Le niveau d appréciation des participants est positif à plus de 90%. L offre de formation fait néanmoins l objet d ajustements et d améliorations. Les appréciations des formateurs, permettent, quant à elles d actualiser l offre de formation : de nouveaux modules sont proposés dans ce catalogue. 5 ) PROCÉDURE D INSCRIPTION Après avoir choisi le ou les modules auxquels vous souhaitez participer, remplissez le formulaire d inscription téléchargeable en ligne : Langue française Séminaires de formation Dispositif de formation continue pour les professeurs de français et envoyez le par à : Elena SAKELARI Hélène STAMATOPOULOU La participation aux modules du programme de formation continue est gratuite pour les membres de l APF- FU. Les personnes qui ne sont pas encore membres sont invitées à rejoindre l APF-FU et bénéficier des privilèges réservés aux membres de l Association, ou à s inscrire moyennant une contribution de 10 par module choisi. Syndesmos Kathigiton Gallikis PE Eurobank Ergasias SA N o de compte : IBAN : GR Το Σεπτέμβριο 2001, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (APF FU) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Μορφωτική Υπηρεσία της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, επινόησαν ένα πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης, με τη συμμετοχή μελών του συνδέσμου και με σκοπό να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα. Το εγχείρημα αυτό επιδιώκει να στηρίξει την προσπάθεια προσαρμογής των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Κατ αρχάς, μια ομάδα έμπειρων καθηγητών, μελών του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας, παρακολούθησε περισσότερο από 150 ώρες κατάρτισης και ανταλλαγής πρακτικών. Γάλλοι ειδικοί στη διδασκαλία των γαλλικών και εκπαιδευτές συνεχούς επιμόρφωσης, συνεργάστηκαν τακτικά. Στη συνέχεια, διαμόρφωσαν μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που να ανταποκρίνονται στα σχολικά προγράμματα και το προφίλ των εκπαιδευτικών. Τέλος, η Συντονιστική Επιτροπή επινόησε ένα ευέλικτο και εξελισσόμενο μηχανισμό. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτές συνέβαλαν σε κάθε ένα από αυτά τα τρία στάδια. Δεκαπέντε εκπαιδευτές, εθελοντές στο σύνολό τους, μοιράζονται από τον Ιούνιο του 2013 τους καρπούς αυτής της συλλογικής εργασίας με τους συναδέλφους τους. «Καθηγητές πολύτιμοι για τη διδασκαλία των γαλλικών», που συνεχίζουν να εργάζονται καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κατόπιν αιτήματος και σε συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους. Οκτώ εξάωρα σεμινάρια κατάρτισης, προτείνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο αυτού του δεύτερου καταλόγου. Λαμβάνουν υπόψη τις προσδοκίες μιας πλειοψηφίας καθηγητών γαλλικής στην Ελλάδα. Διαμορφωμένα από τους εκπαιδευτές και πιστοποιημένα από την συντονιστική επιτροπή, δοκιμάστηκαν πιλοτικά από καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τον Οκτώβριο 2014, οι εκπαιδευτές μέλη του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (APF-FU) συνεχίζουν τις αποστολές ανά την Ελλάδα (τα έξοδα της μετακίνησής τους αναλαμβάνει Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα), με σκοπό να προσφέρουν δωρεάν για τα μέλη του APF, καινοτόμα και εξελισσόμενα σεμινάρια συνεχούς επιμόρφωσης. Επενδύσαμε σε ένα ευέλικτο πρωτότυπο σχέδιο, «κατά παραγγελία», έχοντας υπ όψιν την επιτακτική ανάγκη να προτείνουμε στους καθηγητές γαλλικής γλώσσας εποικοδομητικές επαγγελματικές συναντήσεις, προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. «Η απαισιοδοξία είναι διάθεση, η αισιοδοξία είναι θέληση» έλεγε ο φιλόσοφος Alain. Η διδασκαλία απαιτεί ένα ακατάπαυστο αίσθημα αισιοδοξίας, για να δημιουργήσεις, να βελτιωθείς και να αισθανθείς αποτελεσματικός, ικανός να ενισχύσεις με υπομονή τις γνώσεις των μαθητών. Επιθυμούμε με σύνεση να συνοδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς και ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα είναι προς όφελος, σταδιακά όλο και περισσοτέρων. Plus d informations, veuillez contacter M me SAKELLARI, secrétaire d organisation APF-FU Le formateur entrera ensuite directement en contact avec vous pour vous confirmer les dates et lieux de formation et vous demander éventuellement quelques informations complémentaires. Les lieux de formation vous seront précisés lors de votre inscription. Odile Cobacho Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Γαλλική Πρεσβεία Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Δέσποινα Μαυροματάκη Πρόεδρος Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (APF FU)

4 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την καθιέρωση ενός μηχανισμού συνεχούς επιμόρφωσης για τους έλληνες καθηγητές γαλλικής γλώσσας σε εθνικό επίπεδο. Πρώτο στάδιο του σχεδίου αυτού ήταν η δημιουργία ενός συλλογικού δικτύου «ατόμων πηγών για την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα», ικανού να παρέχει ποιοτική επιμόρφωση στο πλαίσιο ενός εθνικού θεσμικού μηχανισμού. Δεκαπέντε εκπαιδευτές, μετακινούμενοι σε όλες τις περιοχές της χώρας, προσφέρουν από τον Ιούνιο του 2013, σεμινάρια συνεχούς επιμόρφωσης στους καθηγητές των σχολείων όπου διδάσκεται η γαλλική γλώσσα. Η ομάδα αυτή έλαβε την προαπαιτούμενη επαγγελματική επιμόρφωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, από γάλλους ειδικούς στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένη γλώσσα, και στηρίζεται σε σύγχρονες μεθόδους με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Ελλάδα. Μέσα από τακτικές επιμορφωτικές συναντήσεις οι εκπαιδευτές τελειοποιούν και εξελίσσουν τις πρακτικές τους, εξελίσσοντας ταυτόχρονα το πρόγραμμα στο σύνολό του. Μια συντονιστική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Συνδέσμου και της Πρεσβείας επικύρωσε το περιεχόμενο και την παρουσίαση των σεμιναρίων συνεχούς επιμόρφωσης: - Δέσποινα ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ, Πρόεδρος Συνδέσμου Καθηγητών γαλλικής γλώσσας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (APF-FU) - Έλενα ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ, Γραμματεία οργάνωσης Συνδέσμου kαθηγητών γαλλικής γλώσσας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (APF-FU) - Odile COBACHO, Ακόλουθος εκπαιδευτικής συνεργασίας - Emmanuelle BOILLON, Ακόλουθος συνεργασίας για τα γαλλικά Χαρακτηριστικό του μηχανισμού αυτού, η προτεραιότητα που δίνεται στην διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στη δευτεροβάθμια. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα προωθεί την πρόσβαση στην συνεχή επιμόρφωση στην επαρχία, επικεντρώνεται σε σύγχρονες μεθόδους στην τάξη καθώς και στην χρήση ποικίλων παιδαγωγικών πηγών τόσο κατά την διάρκεια των σεμιναρίων και όσο και στο διαδίκτυο. Τα σεμινάρια κατάρτισης απευθύνονται στο σύνολο των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων, καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στις αρχές του 2012, πραγματοποιήθηκε έρευνα προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες κατάρτισης των καθηγητών, στις οποίες το πρόγραμμα καλούνταν να ανταποκριθεί κατά προτεραιότητα. Πηγές πληροφοριών: προτάσεις των μελλοντικών εκπαιδευτών, μαρτυρίες μελών του Συνδέσμου καθηγητών και Σχολικών Συμβούλων, συνομιλίες με στελέχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών στο οποίο απάντησε αντιπροσωπευτικό δείγμα 355 εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας. Βλ. Παρακάτω, σύντομη παρουσίαση των τομέων κατάρτισης, των αναγκών επιμόρφωσης και των στοχευμένων δεξιοτήτων. Η λίστα των αναγκών ανανεώνεται βάση των αιτημάτων που λαμβάνουν οι εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους. 1 ) ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ Πρώτη λίστα προτεινόμενων σεμιναρίων 6 ώρες ανα τμήμα: Επιλογή και παιδαγωγική αξιοποίηση του υποστηρικτικού υλικού - Διδασκαλία πέρα από τη μέθοδο - 3 εκπαιδευτές Μαθαίνω διασκεδάζοντας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση - 2 εκπαιδευτές Αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - 2 εκπαιδευτές Αξιολόγηση των δεξιοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - 2 εκπαιδευτές Διαμορφωτική αξιολόγηση στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος - 3 εκπαιδευτές Διαχείριση της ετερογένειας - διαχείριση της τάξης - 1 εκπαιδευτής Αποδραματοποίηση της αξιολόγησης - 3 εκπαιδευτές Διδασκαλία του πολιτισμού μέσα από εικόνες και διαλόγους στο εγχειρίδιο - 1 εκπαιδευτής 2 ) ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Από την διστακτικότητα στην δεξιότητα: αφομοιώνοντας τις τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση - 1 εκπαιδευτής - Ας περάσουμε στην πρακτική με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση - 1 εκπαιδευτής - Αξιοποίηση της πολλαπλής νοημοσύνης - 1 εκπαιδευτής 3 ) ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ - Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων διεξήχθη στην Αθήνα και στην επαρχία από τον Ιούνιο 2013 μέχρι τον Ιούνιο 2014 με 31 προγραμματισμένες ημερομηνίες. - Περισσότεροι από 1000 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα - Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων διεξάγεται βάση του σχολικού ημερολογίου με τον αρχικό κατάλογο σεμιναρίων για την περίοδο Οκτώβριος Δεκέμβριος 2014 και ένα δεύτερο κατάλογο νέων σεμιναρίων για την περίοδο Ιανουάριος Ιούνιος ) ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ Τα προτεινόμενα σεμινάρια αξιολογούνται συστηματικά απο τους συμμετέχοντες. Βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές και η επικαιροποίηση του περιεχομένου της επιμόρφωσης. Το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων ξεπέρασε το 90%. Η προσφορά επιμορφωτικών σεμιναρίων εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται διαρκώς. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτών αποσκοπεί στην ανανέωση της προσφοράς: μία σειρά νέων σεμιναρίων περιλαμβάνεται στον νέο κατάλογο που θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο ) ΤΡΌΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΉΣ Αφού επιλέξετε το/τα σεμινάρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, συμπληρώστε το έντυπο εγγραφής που θα βρείτε εδώ : Γαλλική Γλώσσα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Πρόγραμμα Συνεχούς Επιμόρφωσης Καθηγητών Γαλλικής και στείλτε το ηλεκτρονικά στις: Έλενα ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Ελένη ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν για τα μέλη του APF-FU. Όσοι δεν είναι ακόμη μέλη μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογο και να επωφεληθούν από τα προνόμια των μελών, ή να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια της επιλογής τους καταβάλλοντας συμμετοχή 10 ανά σεμινάριο. Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής ΠΕ Eurobank Ergasias SA Αρ. λογαριασμού: IBAN : GR Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Γραμματεία οργάνωσης του APF-FU και την κυρία Σακελλάρη. Ο εκπαιδευτής θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα για να επιβεβαιώσει τις ημερομηνίες και τον τόπο της κατάρτισης και ενδεχομένως για να σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Ο τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων θα καθοριστεί κατά την εγγραφή σας.

5 DESCRIPTIFS DES MODULES PROPOSÉS 2 ) APPRENDRE EN S AMUSANT AU PRIMAIRE Intervenant(e)s : Maria LOUIZOU, Anna PAPAGEORGIOU 1 ) CHOISIR ET DIDACTISER UN SUPPORT (ENSEIGNER AU DELÀ DU MANUEL) Intervenant(e)s : Paraskevi KANARI, Evangélia KATSOGIANNOU, Dora LEONTARIDOU Enseignants du primaire et du secondaire Objectif général Rechercher - Choisir - Didactiser un support - Planifier un cours en fonction d un support précis. Se familiariser avec les différents types de supports Apprendre à chercher et à trouver des supports Faire le tri des supports selon une liste de critères Fixer un objectif par rapport à une séquence précise Structurer la planification d un cours : Objectifs - démarche didactique - activités - évaluation. Démarche : Discussion, remue-méninge, interaction, collaboration entre les participants, alternance dispositif individuel et collectif. 1. Présentations. Vérification des besoins, problèmes et attentes 2. Recherche et mise en commun Analyse de la notion de «support» : typologie Pistes possibles pour recherche un support, rrepérer un support, problèmes de choix : liste de critères. Présentation (power-point) : Supports - types, documents authentiques, critères de choix, aperçu de nouvelles tendances en didactique des langues étrangères. Dispositif : collectif, échange de points du vue. 3. Activités de formation : faire le tri de différents supports, procéder à la didactisation Comment transformer un document en support de classe. Fixer des objectifs d apprentissage, prévoir la démarche didactique, composer des activités. Présentation des supports déjà didactisés (Planification d`un cours) préparés par le formateur. Atelier de travail en groupe : didactisation d un (ou de plusieurs supports) par les participants. Dispositif : activité en petits groupes, échanges de points de vue, mise en commun. 4. Récapitulation des points essentiels Questions/Discussion Appréciation du module Enseignants du primaire 1. Présentations des formatrices et des participants Mutualiser et faire connaître des activités amusantes pour l enseignement du fle Didactiser ce support Travailler en équipe Apprendre à travailler à partir des activités ludiques et des jeux Établir la pertinence des jeux et des activités ludiques Réaliser une banque de données 2. Remue-méninges Discussion Notions : activités ludiques et jeux - Pourquoi utiliser des activités ludiques et des jeux dans une classe de fle au Primaire? Quels types d activités et quels types de jeux? À quel moment de l enseignement? Planification d une activité - Son rôle dans le déroulement du cours. Planification d un cours. Présentation du ppt - «Activités ludiques au Primaire, apprendre en s amusant». Discussion. 3. Mise en pratique de tous les points discutés dans l étape précédente Travail en groupes : conceptualisez une ou plusieurs activités pour enseigner : 1. Les articles indéfinis. 2. Se saluer. 3. Description d une personne. 4. Les vêtements. 5. Les nombres. 6. Le Futur Proche. 7. Faire le plan d une séance didactique. Présentation des productions. Discussion sur les productions. Points réussis, difficultés. Propositions d activités préparées par les formatrices. Apprendre en s amusant est possible si on a très bien planifié notre cours et si on s adapte chaque fois aux circonstances et aux nouvelles données de nos élèves et de notre école. 4. Récapitulation et appréciation de la formation

6 3 ) PRATIQUES INNOVANTES AU SECONDAIRE ET AU PRIMAIRE : COMMENT PLANIFIER SON COURS POUR DIDACTISER UN TEXTE LITTÉRAIRE Intervenant(e)s : Theodora KAVARATZI, Kiriaki DIAMESI Objectif général Enseignants de FLE du secondaire Didactiser le texte littéraire en classe de langue : pourquoi et comment utiliser le texte littéraire comme support, quels sont ses avantages par rapport aux autres supports, quelles en sont les difficultés et comment les surmonter afin de motiver les élèves et d utiliser le texte comme lieu où peuvent s'exercer des apprentissages? Prendre conscience de la pertinence de la didactique du texte littéraire en classe de langue Prendre conscience des objectifs à atteindre Etre capable de choisir et de didactiser un texte littéraire 1. Émergence de la problématique concernant l utilisation du texte littéraire 2. Émergence et partage des savoirs et savoir-faire Quel est l apport spécifique du texte littéraire parmi les autres supports possibles? Pratiques de classe - Exploitation d un texte littéraire : quelles propositions? Émergence de pistes nouvelles - Qui concernent les fondements théoriques - Bref commentaire de nouveaux concepts - Qui concernent le choix de textes Élaborer les critères de choix en fonction d objectifs didactiques et pédagogiques - Qui concernent l exploitation en classe - La lecture littéraire : quelles démarches pour guider, accompagner l élève dans la découverte de la polysémie, de la spécificité du texte littéraire? - Texte littéraire et perspective actionnelle (PA) : propositions d une articulation possible - Projet pédagogique et pédagogie de projet Construire une séquence à partir de supports au choix - Conception des activités (avant, pendant et après la lecture du texte littéraire) et élaboration d une fiche pédagogique (en groupes). - La prélecture / Travailler et approfondir la compréhension du texte / Favoriser l interprétation du texte / Présenter de manière créative ses impressions de lecture - Élaboration d une fiche pédagogique (suite) + mise en commun Créer une banque de données (à long terme) : présentation des textes littéraires à utiliser en classe et propositions d exploitation / fiches pédagogiques. 3. Retour sur les activités proposées et apports de références : répondre à la question-problème 4. Récapitulation et appréciation de la formation 4 ) LES COMPETENCES A EVALUER EN FLE A TRAVERS DES ACTIVITES COMMUNICATIVES, CREATIVES ET LUDIQUES POUR LE PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE : THEORIES, DEMARCHES ET PRATIQUES Intervenant(e)s : Frossy SYNIORI Enseignants de FLE du primaire et du secondaire. Elaborer des concepts sur le rôle de l évaluation au primaire Élaborer des pratiques sur les compétences à évaluer au primaire et au secondaire, à travers des activités ludiques et créatives autour de l oral et de l écrit. Maîtriser les concepts/pratiques clés de l évaluation. Maîtriser les formes et les fonctions de l évaluation en groupe classe Privilégier l évaluation formative (en priorité). Mettre en valeur la dédramatisation de la notation. Mettre en valeur l évaluation critériée. Les compétences à évaluer par rapport aux différentes activités. Contenus et déroulement Voie historique de l évaluation au primaire et au secondaire. Animer le débat sur la problématique de l évaluation théories. Conditions, participants, paramètres, pièges à considérer. Types et fonctions de l évaluation. Adopter une approche «commune» d apprentissage - d évaluation. Redéfinir la pratique de l évaluation Travailler sur la nature des erreurs : Le rôle de la Dictée. Le rôle du Portfolio et de l autoévaluation des élèves. Grilles et échelles d évaluation. Mise en œuvre d activités d évaluation «Comment préparer une activité» : Objectifs et démarches à exploiter. Activités de communication autour de l oral et de l écrit. Processus, moyens, supports. Intelligences multiples à développer. Compétences à évaluer. Réflexions et conclusions. - Évaluation de la formation. Moyens - Supports Débat (déclencheurs : photos, vidéos, exemples de copies). Approche actionnelle (travail en tandems / en groupes et mises en commun). - Power Point, activités sur la théorie, documents déclencheurs (Internet), dialogues d élèves enregistrés, tableau de feutre, figurines, affiches, marionnettes à doigts, marionnettes-gants, jeux, photos - projets d élèves, questionnaires, grilles-échelles d évaluation. - Discussions avec des Conseillers Pédagogiques. - Matériel à exploiter Copies (tests, dictées) - Activités et projets faits avec des élèves des écoles suivantes: Public Megara, Aspropyrgos, Acharnès, Ilion, Krystalleio Pentelis, Dafni, Chalandri, Néos Kosmos Privé IFG, I.M.Panagiotopoulos, Hill - Bibliographie, sitographie

7 5 ) L ÉVALUATION FORMATIVE DANS LE CADRE D UN PROJET PÉDAGOGIQUE Intervenant(e)s : Valentine DELIKONSTANTI, Nicolas KANELLOPOULOS, Georgia BOUBOUCHEROPOULOU Participation à la conception : Evangelia GKISGKINI 6 ) GESTION DE L HÉTÉROGÉNÉITÉ / GESTION DE CLASSE Intervenant(e)s : Alexandre PERDIKIS, Marianna PANAGIOTOPOULOU Enseignants du secondaire et du primaire Enseignants du secondaire Savoir utiliser les activités de classe dans une démarche d évaluation formative Formuler des groupes / Travailler en équipe Échanger/mutualiser Évaluer l oral à travers le jeu de rôles Évaluer la production orale et écrite à travers la progression du projet Mettre en place des activités afin d appliquer les principes de l évaluation formative Élaborer une grille d évaluation et un questionnaire d autoévaluation Gérer au mieux la classe de FLE Faire partie d un groupe Échanger/mutualiser Travailler en équipe Prendre conscience des situations difficiles à gérer en classe Mutualiser/échanger des avis sur des situations difficiles à gérer Maîtriser la diversité des élèves pour établir un climat favorable à l apprentissage du FLE Mutualiser et proposer de nouvelles pistes de gestion de classe Mettre en place des dispositifs/activités adaptés afin de gérer la classe de manière efficace Contenus et modalités Le rôle pivot de l évaluation formative, le cadre institutionnel, nouvelles pistes/ propositions Travail en équipe / travail collectif 1. Analyse - Présentation des formateurs et de la formation - Jeux de présentation et formulation de groupe - Émergence des besoins, problèmes et représentations (remue - méninges) - Évaluation formative: théorie et pratique - Émergence des problèmes tirés de l expérience professionnelle des formés - Législation et cadre institutionnel 2. Travail en équipe - Exemple de projet et remue-méninges sur son application et programmation en classe par rapport à l évaluation partielle et totale - Inventer et utiliser des activités (travail en groupe) - Construire une grille d autoévaluation 3. Acquisition des étapes suivies - Prise de conscience du processus utilisé - Discussion sur les activités réalisées 4. Récapitulation et appréciation de la formation Contenus et modalités - Situations difficiles à gérer - Cadre théorique gestion de classe et diversité - Nouvelles pistes/ propositions - Profils de gestion de classe - Dispositifs/ activités adaptés pédagogie différenciée - Travail individuel, travail en groupe, travail collectif 1. Présentation de la formation clarté cognitive, émergence des besoins, problèmes et représentations (remue- méninges), émergence de la question problème, émergence des problèmes tirés de l expérience professionnelle des formés 2. Sensibilisation sur les origines des situations difficiles, découverte/ propositions des nouvelles pistes de prévention et d intervention, prise de conscience de différents profils de gestion de classe 3. Conception des dispositifs/activités selon les principes de la pédagogie différenciée, réponse à la question/problème 4. Récapitulation et appréciation de la formation

8 7 ) DÉDRAMATISATION DE L ÉVALUATION Intervenant(e)s : Maria PSAROUDI, Vasiliki SAMPANI, Irini PAPPA 8 ) ENSEIGNER LA CULTURE A TRAVERS LES IMAGES ET DIALOGUES DANS LE MANUEL DE FLE EN GRECE Intervenant : Costantin MYTALOULIS Enseignants du primaire Surpasser l impact négatif de la notation Associer l évaluation à la motivation Dédramatiser les fautes Travailler en équipe 1. Présentations des formatrices et des participants Savoir utiliser l évaluation comme outil d apprentissage /de recherche par rapport à l amélioration de l enseignement et de l apprentissage 2. Remue-méninges Discussion Notions : dédramatisation, évaluation Faire émerger la problématique concernant la dédramatisation de l évaluation (échange/partage d idées, d expériences, à partir de documents déclencheurs, c est-à-dire vidéos, statistiques, sondages, articles, témoignages ). Présentation du ppt : «Dédramatisation de l évaluation». Discussion. 3. Mise en pratique de tous les points discutés dans l étape précédente Travail en groupes : tri des groupes / Quel type d évaluateur suis-je? Discussion sur la conception des activités préparées par les formatrices : QCM, écriture d une lettre, questionnaires Vrai/faux, exercices structuraux de transformation, la reconstitution d un texte, un exposé oral, la rédaction d un fait divers, etc. Points réussis, difficultés 4. Récapitulation et appréciation de la formation Enseignants de FLE du primaire et du secondaire Travailler sur la partie culturelle des unités (modules leçons de manuels) Sensibiliser les élèves à la découverte de pistes culturelles non exploitées, à travers les images et les dialogues des manuels de FLE Enseigner la vie quotidienne et le monde à travers le cours du FLE (approche interdisciplinaire) Préconiser un enseignement culturel-interculturel qui intéresse les élèves et corresponde aux instructions officielles et au CECR Apprendre à repérer et décrypter les points culturels des images et des dialogues des manuels de FLE Recenser les points culturels de chaque leçon Créer des rubriques ou catégories de recensement Constituer une grille de points culturels et interculturels 1. Introduction / Distribution de photocopies 2. Cadre théorique, état des lieux des nouvelles évolutions (p.ex. le genre dans les phrases des dialogues) 3. Commentaires de la part des enseignants 4. Exemples guidés 5. Application de(s) l activité(s) proposée(s) 6. Synthèse des remarques 7. Conclusion Moyens Supports Power Point, photocopies / manuels de FLE édités en France et en Grèce / tableaux de pourcentage de points culturels dans les manuels

9 9 ) EXLOITER LES INTELLIGENCES MULTIPLES Intervenante : Evangelia KATSOGIANNOU 10 ) DE LA RETICENCE A LA COMPETENCE : S APPROPRIER LA RECHERCHE D INFORMATIONS EN LIGNE ET LES OUTILS TICE Intervenante : Katerina TSICHLI Enseignants du primaire et du secondaire 1. Présentations - Besoins et attentes Créer des activités basées sur la théorie des intelligences multiples Se familiariser avec la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner Voir le rapport entre pédagogie différenciée et intelligences multiples-intérêt pour les apprenants et les enseignants Être capable de proposer de nouvelles activités sur le développement des intelligences multiples pour mobiliser l intérêt de nombreux apprenants 2. Aspects théoriques Présentation de la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner Exploiter les intelligences multiples (intérêt pour les apprenants et les enseignants) Rapport entre la pédagogie différenciée et la théorie des intelligences multiples Types d activités à proposer pour l école primaire et les premières classes du collège 3. Aspects pratiques Exemples et mise en pratique Propositions d activités de classe avec et pour le développement des intelligences multiples proposées par le formateur Travail en groupe : Créer des activités selon des objectifs précis à partir des supports proposés 4. Évaluation de la formation Récapitulation des points essentiels Questions Appréciation finale visé Besoins identifiés Contenus Enseignants de l école primaire et secondaire Être motivé à découvrir l utilité des TICE en classe Intégrer les ressources et outils TICE à son processus d enseignement au profit du meilleur apprentissage de son public Gérer progressivement la variété des ressources existantes et savoir en faire le choix Être capable de transformer sa réticence face à l utilisation des TICE en un moyen de découverte et motivation en faveur d un enseignement innovant et efficace Être capable d adopter un positionnement autonome et décomplexé par rapport aux TICE Déculpabiliser l utilisation et le rôle de l Internet en classe Se familiariser et découvrir des ressources destinées aux enseignants FLE Enrichir et créer ses propres contenus (ou supports) d enseignement à l aide des outils/ressources présentés + les partager avec ses collègues Internet : pourquoi et comment en classe de FLE («mythes et vérités» sur ce support / représentations témoignages / principes et critères d utilisation) Présentation des outils/logiciels simples et gérables à la disposition des enseignants Ressources Internet FLE : sites, projets, outils/programmes institutionnels : à présenter et à exploiter Chaque séance comporte en même temps un contenu de recherche et de mise en application matin : 2h30-3h / après-midi : 2h30-3h. Démarche favorisant un climat de débat, d interaction et d échange. Alternance du mode de travail : en tandem-collectif

10 11 ) PASSONS A LA PRACTICE! VOLUME I Intervenante : Vasiliki SAMPANI 11 ) PASSONS A LA PRACTICE! VOLUME II Intervenante : Vasiliki SAMPANI Enseignants du primaire/secondaire Enseignants du primaire/secondaire S initier aux nouvelles technologies en classe de Fle Apprendre à profiter de la technologie Apprendre à faire face à des problèmes techniques de base Travailler en équipe et individuellemen S initier aux nouvelles technologies en classe de Fle Approfondir l utilisation de la technologie Exploiter des ressources sur le Web Travailler en équipe et individuellement Être capable de vérifier le hardware disponible S initier à Office Se familiariser à l utilisation d un TBI Apprendre à utiliser Hot Potatoes Apprendre à utiliser Audacity Exploiter des ressources supplémentaires à l aide d un TBI Apprendre à créer un blog Apprendre à créer une histoire interactive Apprendre à créer des cartes heuristiques en ligne Apprendre à créer un journal numérique 1. Présentations des formatrices et des participants. 2. Référence aux différents apports technologiques. Pourquoi les nouvelles technologiques en classe de Fle. (Très brièvement) 3. Apprendre à vérifier les connexions de différents équipements technologiques. 4. Utilité de l outil Office différentes formes de stockage problèmes de compatibilité 5. Mode d emploi d un TBI (notions de base) 6. Création d exercices à partir du logiciel Hot Potatoes 7. Création et traitement de données audio via Audacity 8. Récapitulation et appréciation de la formation. 1. Présentations des formatrices et des participants. 2. Référence aux différents apports technologiques. Pourquoi les nouvelles technologiques en classe de Fle. (très brièvement) 3. Mise en pratique d un TBI 4. Création d un blog avec les participants (avec un ordinateur personnel si possible) 5. Mode d emploi du site et création d une histoire interactive 6. Création de cartes heuristiques (avec un ordinateur personnel si possible) 7. Création d un journal numérique (mode d emploi et pratique) 8. Récapitulation et appréciation de la formation.

11 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES DOMAINES DE FORMATION, BESOINS EN FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES CHAMP DE COMPÉTENCES PROBLEME / BESOIN 1. COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES Environnement francophone réduit Décalage entre niveaux des élèves (frondistirio) et motivation Beaucoup de certification /peu de pratique de la langue 2. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX SITUATIONS D APPRENTISSAGE Motivation Manque d équipement Gestion de l hétérogénéité : gérer les faux débutants comme les neo-spécialistes en début d année 3. COMPÉTENCES D ANIMATION DE CLASSE Gestion de la diversité culturelle dans la classe Motivation 4. ANALYSE DES PRATIQUES Rompre la solitude Accompagner le changement pour les enseignants qui passent du secondaire au primaire COMPETENCES VISÉES A L ISSU DE LA FORMATION L ENSEIGNANT SERA CAPABLE DE Évaluer par rapport à un niveau de langue : construire des outils d évaluation diagnostic, pour Fixer/ concevoir des objectifs d apprentissage pertinents Élaborer une progression Maîtrise de la langue : utiliser le français de façon suffisamment efficace pour usage privé et professionnel Évaluer par rapport à la progression, par rapport au CECR et aux directives du MECCS, au contexte scolaire Élaborer un projet avec des objectifs d apprentissage flexibles et opérationnels Adapter des ressources aux objectifs d apprentissage/ objectifs d enseignement Gérer la classe en utilisant une pédagogie différenciée Gérer la classe en adaptant son enseignement au contexte scolaire, tirer parti des la diversité des goûts et différences socioculturelles, gérer des profils et des niveaux différents Animer une classe de manière motivante : varier les taches, les situations d apprentissage, les activités et les modalités pour atteindre les objectifs Travailler en équipe, échanger des infos et des pratiques et mutualisation : en presentiel et en ligne : «les îlots de coopération» Inciter a l auto-évaluation et /ou à l observation mutuelle? CONTENUS MODALITÉS Les types d évaluation : diagnostic/formative/ évaluative L auto-evaluation Situer l élève dans une progression Se mettre à la place de l élève : performance et capacités individuelles Former en français Conduite de projets Long terme, sur l année? Psychopédagogie Nouvelles technologies : recherche et didactisation de ressources nouvelles en ligne Pédagogie différenciée Gestion du temps et de l espace Techniques d animation : diversification des taches et modalités pédagogiques Animation / coordination de groupes de travail /prise de parole Tice Gestion du changement / gestion du stress Pratiques réflexives Techniques d observation de classe Travail en réseau

PRÉSENTATION UN PROJET DE FORMATION CONTINUE POUR LES ENSEIGNANTS DE FLE GRECS

PRÉSENTATION UN PROJET DE FORMATION CONTINUE POUR LES ENSEIGNANTS DE FLE GRECS PRÉSENTATION En Septembre 2011, l Association des professeurs de français de formation universitaire de Grèce et l Institut français de Grèce - service culturel de l Ambassade de France en Grèce ont entrepris

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE ÉCOLE COMPÉTENCES S'AMUSER MOTIVER ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ DIFFÉRENCES FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE EN GRÈCE CATALOGUE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ÉCOLE ENSEIGN ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤ ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡ MOTIVER PLAISIR D'APPRENDRE ÉCOLE COMPÉTENCES S'AMUSER ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES ΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS LANGUE

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS LANGUE plaisir d'apprendre école compétences s'amuser s'amuser motiver enseigner συνεχήσ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝκαθηγητών γαλλικησ ΓΛώσσαΣ différences FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS LANGUE étrangère EN

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό!

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Νέοι κύκλοι σεµιναρίων τον Ιούνιο! Σερφάρετε; Ξέρετε τι είναι τα blog; Τα podcast; Καµία ιδέα; Ούτε το 2/3 των χρηστών Internet παγκοσµίως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Didactologie des langues-cultures étrangères (FLE)

Didactologie des langues-cultures étrangères (FLE) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Didactologie des langues-cultures étrangères (FLE) Unité 3 La déontologie en didactique des langues-cultures Lucile Farina-Gravanis Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. Πατρώνυμο: ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 24/11/1968

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. Πατρώνυμο: ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 24/11/1968 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Πατρώνυμο: ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 24/11/1968 Τόπος γέννησης: ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 6937 821221 /210 8068363 / 210 8027644 e- mail:

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque MINIST ÈRE DE L ÉDUCATION, DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DES CULTES C E N T R E D E L A L A N G U E G R E C Q U E Guide Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

L enseignement du grec à l école élémentaire

L enseignement du grec à l école élémentaire 1 L enseignement du grec à l école élémentaire H διδασκαλία των Ελληνικών στο Γαλλικό Δημοτικό Cycle 2 : CP/CE1 L enseignement du grec est organisé à raison de 2 séances par semaine. Une enseignante de

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

Αικατερίνη ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Αικατερίνη ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α, 2 0 1 5 Υπηκοότητα: Ελληνική Hμερομηνία γέννησης: 12-8-1960 Τόπος γέννησης: Ερμούπολη Σύρου Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη μητέρα ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Λογισμικό

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Λογισμικό Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα αλλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Λογισμικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΑΜΑΣΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΕ05 ΑΘΗΝΑ 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΑΜΑΣΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΕ05 ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΑΜΑΣΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΕ05 ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΣΠΟΥΔΕΣ 1984 Πτυχίο του Τμήματος Γαλλικών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός :

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 321 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Αθηνά καθηγήτρια Γαλλικής Δ. Ε., Επιμορφώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα Φεβρουάριος 2016 Επαγγελματικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

1979: Université de Sorbonne-Paris IV, Maîtrise de Lettres Modernes (Littérature comparée) ; Mention Bien et Très Bien

1979: Université de Sorbonne-Paris IV, Maîtrise de Lettres Modernes (Littérature comparée) ; Mention Bien et Très Bien CURRICULUM VITAE Argyro PROSCOLLI Professeure en «Linguistique Appliquée Didactique du F.L.E.» DONNEES PROFES- SIONNELLES Affiliation : Université nationale et capodistrienne d Athènes Faculté des Lettres

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Ιούνιος 2012 Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι, Σας καλωσορίζουμε στο Σύλλογο Ελλήνων Γενεύης (ΣΕΓ) και σας περιμένουμε στις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1981-1986: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1981-1986: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κέλλα τηλ. εργασίας (Α.Π.Θ.): 2310)997439 γραφείο 6 (υπόγειο), π.κ. Φιλοσοφικής Ηλεκτρονική διεύθυνση: kikikella@yahoo.com Ιδιότητα: Επίκουρη καθηγήτρια στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ UNIVERSITÉ DU MAINE

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ UNIVERSITÉ DU MAINE ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ UNIVERSITÉ DU MAINE ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριάκου Φοράκη. Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μόνιμου μέλους Ε.Ε.Π. Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα Ιούνιος 2015 Επαγγελματικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Θέση: Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρώ Πρόσκολλη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδακτική της Γαλλικής γλώσσας

Αργυρώ Πρόσκολλη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδακτική της Γαλλικής γλώσσας CURRICULUM VITAE Αργυρώ Πρόσκολλη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδακτική της Γαλλικής γλώσσας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ PORTFOLIO ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ PORTFOLIO ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ PORTFOLIO ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_fr_names 6/5/12 9:32 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Ce manuel est dédié aux enseignants et aux apprenants du grec moderne -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33393 5 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 α) Τροποποίηση του άρθρου 6: «Πρόγραμμα Μαθημάτων» και β) Παράταση ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο 2645-0-21694 Κινητό: 6944507379

Tηλέφωνο 2645-0-21694 Κινητό: 6944507379 ω Europass urriculum Vitae Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο/όνομα -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Διεύθυνση ΝΥΔΡΙ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 300 Tηλέφωνο 645-0-694 Κινητό: 6944507379 Fax 645-0-694 E-mail Εθνικότητα vickonidari@yahoo.gr Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Pratiques Pédagogiques

Pratiques Pédagogiques Pratiques Pédagogiques Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Πάμε στο Παρίσι»: Παιδαγωγικό Σενάριο για τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

Concours de la Francophonie Grèce 2010

Concours de la Francophonie Grèce 2010 AMBASSADE DE FRANCE EN GRÈCE SERVICE DE COOPÉRATION ET D ACTION CULTURELLE INSTITUT FRANÇAIS D ATHÈNES Concours de la Francophonie Grèce 2010 1. Concours pour les élèves des écoles primaires Le français,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες: Αλ.Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες: Αλ.Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν I N S T I T U T D É T U D E S M É D I T E R R A N É E N N E S Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Μ Π Ε Ν Α Κ Η M U S É E B E N A K I Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Α Θ Η Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Alain BOURBEAU Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Line

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Τσακίρη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δέσποινα Τσακίρη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δέσποινα Τσακίρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γνωστικό Αντικείμενο : «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» Τόπος γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 FÉVRIER - JUILLET 2015 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη μαθημάτων και κατάρτιση ενηλίκων:

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ:

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

L APPRENTISSAGE DU FLÉ PAR LE VÉCU

L APPRENTISSAGE DU FLÉ PAR LE VÉCU L APPRENTISSAGE DU FLÉ PAR LE VÉCU Ευαγγελία Κουτσουδάκη Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακό Msc στη Διδακτική L introduction du FLE à la

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B1 sur l

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Διάμεση Κυριακή Εκπαιδευτικός Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Τηλ: 2108027644 Email: kdiamesi@otenet.gr Καραγιάννης Βασίλης Καθηγητής Μαθηματικών 60ου Λυκείου Αθήνας Τηλ: 2108813155 Email: vasilis_karagiannis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ GRÈCE C M J CM MJ CJ CMJ N Promouvoir le cinema français dans le monde Promoting French cinema worldwide Graphic Design Maud TÉPHANY Thinkstock LA PLUS GRANDE SALLE DE CINÉMA EN FRANÇAIS DANS LE MONDE

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει

Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει Le magazine AB vous propose/ Το περιοδικό ΑΒ σας προτείνει "Si tu veux qu'ils t'écoutent, tu dois les convaincre". Rencontre avec Nikos Katsoulis, un instituteur hors du commun! Nikos Katsoulis est instituteur

Διαβάστε περισσότερα

Représentations sociales des enseignants sur l alphabétisation numérique

Représentations sociales des enseignants sur l alphabétisation numérique ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ UNIVERSITE DU MAINE FACULTE DES LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 27-30/5/2010 Διάμεση Κυριακή Εκπαιδευτικός Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Τηλ: 2108027644 Email: kdiamesi@otenet.gr Καραγιάννης Βασίλης Καθηγητής Μαθηματικών 60ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening 27.11.2016 More info soon Μέγαρο Μουσικής, Athens Concert Hall Leof. Vasilissis Sofias, Athens T (+30) 21 07 28 23 33 Reservations: 20

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Vous avez à planifier votre enseignement à partir du document qui suit. Après avoir défini le public visé (en termes d âge et de

Διαβάστε περισσότερα