Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ». Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υ όψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006. γ) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και ροµηθειών Ο.Τ.Α.». δ) Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010. ε) Το Ν. 3622/2007 και τις κατ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες Υ.Α. στ) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120A / ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις», ό ως τρο ο οιήθηκε µε την Υ ο αράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α / ). ζ) Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677Β / ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». η) Την µε αριθµ. ρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο, µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)». θ) Τα υ αριθµ /08/2013/ , /09/2013/ και /03/2014/ έγγραφα του Υ ουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ερί έγκρισης των Σ.Α.Λ.Ε. Σκάλας Πάτµου, Λακκίου Λέρου και Αγίας Μαρίνας Λέρου αντίστοιχα. ι) Την υ αριθµ. 30/2015 Α όφαση του.σ. του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (εφεξής Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), ροκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980 για την ανάδειξη αναδόχου της υ ηρεσίας: «Παροχή υ ηρεσιών φύλαξης (security) στις λιµενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου, Λακκίου Λέρου και Αγίας Μαρίνας Λέρου». Ο συνολικός ροϋ ολογισµός της δα άνης της υ ό αροχή υ ηρεσίας ανέρχεται ενδεικτικά σε ,88 λέον ΦΠΑ 16% (17.052,94 ), ήτοι συνολικά ,82. Η χρηµατοδότηση γίνεται α ό ιδίους όρους (Κ.Α ), ενώ έχει εκδοθεί η υ αριθµ. 22/2015 Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης. Η διάρκεια της συγκεκριµένης σύµβασης καλύ τει εργατοώρες βάσει της ροεκτίµησης του ρογράµµατος ροσέγγισης υ όχρεων λοίων και θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και τρό ος υ οβολής ροσφορών 1

2 Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ύλης του συστήµατος. Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120Α / ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677Β / ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και στο Π.. 60/2007. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ιαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ: 06/04/2015. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20/04/2015 και ώρα 13:00. Μετά την αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ άρχει η δυνατότητα υ οβολής ροσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υ οβολής της ροσφοράς και ο οιαδή οτε ηλεκτρονική ε ικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α ό το σύστηµα µε υ ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». ΑΡΘΡΟ 2 Τεύχη δηµο ράτησης Τα τεύχη δηµο ράτησης τα ο οία α οτελούν τα συµβατικά στοιχεία της αροχής υ ηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η αρούσα διακήρυξη, β) το τιµολόγιο και ο ενδεικτικός ροϋ ολογισµός, γ) η συγγραφή υ οχρεώσεων, δ) η τεχνική εριγραφή. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση 1. Η δα άνη για την αροχή υ ηρεσίας έχει ροϋ ολογισθεί ενδεικτικά στο οσό των ,88 συν Φ.Π.Α. 16% (17.052,94 ), δηλαδή συνολικά στο οσό των , Η σχετική δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του Κ.Α µε τίτλο «Παροχή υ ηρεσιών φύλαξης (security) λιµενικών εγκαταστάσεων», του ροϋ ολογισµού εξόδων έτους 2015 και θα χρηµατοδοτηθεί α ό ιδίους όρους. ΑΡΘΡΟ 4 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 1. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης στο γραφείο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση 2. Η ερίληψη της αρούσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράµµατος «ιαύγεια», του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων, θα τοιχοκολληθεί στον ίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος Πάτµου και θα δηµοσιευθεί µία φορά στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων του Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στις εφηµερίδες «Ηχώ των ηµο ρασιών», «Γενική ηµο ρασιών», «Ροδιακή», «ηµοκρατική της Ρόδου» και «Βήµα της Κω». 2

3 3. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµ ρόθεσµα έγγραφα και συµ ληρωµατικές ληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη σύµβαση, αυτές αρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία ου έχει ορισθεί για την υ οβολή των ροσφορών. Οι συµ ληρωµατικές ληροφορίες αρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν ε είγοντες λόγοι καθιστούν την ροθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µ ορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. 4. Οι συµ ληρωµατικές ληροφορίες διευκρινίσεις ε ί των εγγράφων του διαγωνισµού ζητούνται ως εξής: Τα σχετικά αιτήµατα υ οβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό ο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα αροχής συµ ληρωµατικών ληροφοριών διευκρινίσεων υ οβάλλονται µόνο α ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά δια ιστευτήρια ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ύστερα α ό αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υ οχρεωτικά α ό ε ισυνα τόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το ο οίο υ οχρεωτικά ρέ ει να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο. Αιτήµατα αροχής διευκρινήσεων ου υ οβάλλονται είτε µε άλλο τρό ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. ΑΡΘΡΟ 5 Ε ιτρο ή ιαγωνισµού Η ε ιτρο ή διαγωνισµού α οτελείται α ό υ αλλήλους του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και του ε ό τη Ο.Τ.Α. ( ήµου Πάτµου), οι ο οίοι ορίστηκαν µε την υ αριθµ. 6/2015 Α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του κατό ιν κλήρωσης (Α Α: 7ΒΤΚΟΡΗΜ-ΠΘ0). ΑΡΘΡΟ 6 Προϋ οθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ ογραφή, χορηγούµενη α ό ιστο οιηµένη αρχή αροχής ψηφιακής υ ογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή ύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και α ό τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό ( αρέχοντας τις α αραίτητες ληροφορίες και α οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτο οιούµενοι ως εξής: Όσοι α ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ου αυτοί κατέχουν α ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρω αϊκής Ένωσης οι ο οίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµ ληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων ου κατέχουν α ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτο οιούνται α ό τη ΓΓΕ α οστέλλοντας: - είτε υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή ιστο οιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική, ό ως αυτά ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις ροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υ ηρεσιών του.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους ροβλε όµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα ο οία να δηλώνεται / α οδεικνύεται η εγγραφή 3

4 του σε ε αγγελµατικό ή εµ ορικό µητρώο, ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ ηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υ οβάλλεται α ό όλους τους υ οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής ύλης του Συστήµατος, ό ως αναφέρεται ανωτέρω. 2. Ο υ οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο οίησης λογαριασµού ως ιστο οιηµένος χρήστης και ροβαίνει στην ενεργο οίηση του λογαριασµού του. ΑΡΘΡΟ 7 εκτοί στο διαγωνισµό 1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α. Αναγνωρισµένα νοµικά ρόσω α ου ασχολούνται µε την αροχή υ ηρεσιών ασφαλείας σύµφωνα µε το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164Α / ) και την Υ ουργική Α όφαση υ αριθµ /02/08/ (ΦΕΚ 1877Β / ) για τον έλεγχο ρόσβασης, έρευνες ασφαλείας, ερι ολίες και φύλαξη λιµενικών εγκαταστάσεων. β. Ηµεδα ά και αλλοδα ά Νοµικά Πρόσω α. γ. Συνεταιρισµοί. δ. Ενώσεις αρόχων ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά. 2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ροϋ οθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι λήρως ενήµερος της διακήρυξης και α οδέχεται όλους τους όρους ανε ιφύλακτα, λην αυτών ου ρητά δηλώνει ότι δεν α οδέχεται. Η ε ιτρο ή του διαγωνισµού στην ερί τωση αυτή, µ ορεί αιτιολογηµένα να µην α οδεχθεί την ροσφορά αρόχου, του ο οίου οι αντιρρήσεις-ε ιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 3. Η υ οβολή της ροσφοράς α ό το διαγωνιζόµενο α οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υ όψη κατά τη σύνταξή της, τις γενικές συνθήκες της αροχής υ ηρεσίας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. ΑΡΘΡΟ 8 Περιεχόµενο ροσφορών Τα εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της ροσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υ ο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική ροσφορά» και (β) ένας (υ ο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(υ ο)φάκελος: κατηγορία ε ισυνα τόµενων αρχείων στο σύστηµα. Περιεχόµενα (υ ο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ροσφορά» Στον (υ ο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ροσφορά» υ οβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική ροσφορά. Συγκεκριµένα, στον ροαναφερόµενο (υ ο)φάκελο εριλαµβάνονται: ικαιολογητικά συµµετοχής Οι ροσφέροντες υ οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ροσφορά τους, εγκαίρως και ροσηκόντως, ε ί οινή α οκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», ό ως αναλυτικά εριγράφονται κατωτέρω : α) Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. β) Εξουσιοδότηση µε την ο οία θα ορίζεται αντι ρόσω ος του αρόχου, για τη συνεννόηση, σε ερί τωση ανάθεσης της υ ηρεσίας, εφόσον ο ίδιος δεν θα µ ορεί συνεχώς να εξυ ηρετεί το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. γ) Πιστο οιητικό του οικείου Ε ιµελητηρίου, α ό το ο οίο να ροκύ τει η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σ αυτό. 4

5 δ) Α όσ ασµα οινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής του δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρείες, υ οχρέωση ροσκόµισης α οσ άσµατος οινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκ ροσω ούντες αυτές. Η νόµιµη εκ ροσώ ηση ροκύ τει α ό το καταστατικό της εταιρείας. ε) Καταστατικό (µόνο σε ερί τωση ου ο ροσφέρων είναι εταιρεία). στ) Πιστο οιητικά αρµόδιας ικαστικής Αρχής α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι: - εν τελεί σε τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελεί υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού ή υ ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Σηµειώνεται ότι ιστο οιητικά ερί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν ροσκοµίζονται α ό τις ατοµικές ε ιχειρήσεις. ζ) Πιστο οιητικό φορολογικής ενηµερότητας η) Πιστο οιητικά α ό αρµόδια αρχή α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµερος ως ρος τις υ οχρεώσεις του ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους α ασχολούµενους µε ο οιαδή οτε σχέση εργασίας στην ε ιχείρηση του συµµετέχοντος και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε ερί τωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον ο οίο είναι ασφαλισµένος κάθε α ασχολούµενος στην ε ιχείρηση του συµµετέχοντος θα ροκύ τει κατά κανόνα α ό το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση ροσω ικού κατά ειδικότητα στην ο οία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός ου είναι ασφαλισµένος ο κάθε α ασχολούµενος ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε ε ιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην ο οία έχει την έδρα της. Σε ερί τωση ου η κατάσταση ροσω ικού σε κά οια χώρα δεν θεωρείται α ό αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων ρέ ει να υ οβάλλει µαζί µε την κατάσταση ροσω ικού και την ένορκη δήλωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή ό οιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας ου έχει την έδρα της η ε ιχείρηση, µε την ο οία θα βεβαιώνεται το εριεχόµενο της κατάστασης ροσω ικού. Σε χώρες ου δεν ροβλέ εται ένορκη δήλωση µ ορεί να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υ οβάλλονται µαζί µε τα ιστο οιητικά της αραγράφου αυτής. θ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε λήρη γνώση των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υ οχρεώσεων και ότι α οδέχεται αυτούς ανε ιφύλακτα, καθώς και ότι δεν έχει α οκλειστεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π... αυτών. ι) Πιστο οιητικά α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι έχει τουλάχιστον τριετή εµ ειρία σε υ ηρεσίες φύλαξης λιµενικών εγκαταστάσεων (σχετικές άδειες των οικείων Λιµενικών Αρχών και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των φορέων διαχείρισής τους. Σηµειώνεται ότι θα ληφθούν υ όψη µόνο οι συµβάσεις αροχής υ ηρεσιών για τις ο οίες θα ροσκοµισθούν αµφότερα τα ροαναφερθέντα δικαιολογητικά). ια) Πιστο οιητικό Συµµόρφωσης εφαρµογής Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας µε το διεθνές ρότυ ο ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο α ό αναγνωρισµένο φορέα ιστο οίησης, καθώς και OHSAS 18000:9001. ιβ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα α ασχολήσει µε οινή α οκλεισµού τουλάχιστον έντε (5) άτοµα για τον έλεγχο ρόσβασης στη λιµενική εγκατάσταση Σκάλας Πάτµου, τα ο οία θα διαµένουν στη νήσο Πάτµο καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης. Ε ίσης, θα α ασχολήσει τουλάχιστον τρία (3) άτοµα για τον έλεγχο ρόσβασης στις λιµενικές εγκαταστάσεις Λακκίου και Αγίας Μαρίνας Λέρου, τα ο οία θα διαµένουν στη νήσο Λέρο τουλάχιστον κατά την ερίοδο α ό έως και Στο ροσω ικό ου θα διαθέσει για την αροχή της υ ηρεσίας σε καθεµία α ό τις ανωτέρω λιµενικές εγκαταστάσεις ρέ ει µε οινή α οκλεισµού να εριλαµβάνεται τουλάχιστον α ό µία (1) γυναίκα. Τυχόν αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου θα γίνεται αφού ροηγουµένως έχει ενηµερωθεί η αρµόδια υ ηρεσία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και ροσέλθει ο αντικαταστάτης του. Ε ίσης, κατά το χρονικό διάστηµα ου κά οιο µέλος της Οµάδας Έργου α ουσιάζει σε κανονικά άδεια θα αντικαθίσταται α ό άλλο φύλακα, ούτως ώστε ανά άσα 5

6 στιγµή να υ άρχει διαθέσιµος σε κάθε νήσο ο ανωτέρω αναφερόµενος ελάχιστος αριθµός φυλάκων. ιγ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι σε ερί τωση αντιµετώ ισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ή αύξησης των µέτρων ασφαλείας α ό τα αρµόδια υ ουργεία-υ ηρεσίες, ο υ οψήφιος, εφόσον καταστεί ανάδοχος, θα διαθέσει άµεσα (και άντως όχι έραν του 24ώρου α ό την ειδο οίησή του) στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. την α αιτούµενη α ό το Σ.Α.Λ.Ε. δύναµη ασφαλείας, ήτοι τρεις (3) ε ι λέον φύλακες στη νήσο Πάτµο και τρεις (3) ε ι λέον φύλακες στη νήσο Λέρο. ιδ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι διαθέτει τεχνικά µέσα εκ αίδευσης ροσω ικού ασφαλείας στη διαχείριση ασφαλείας λήθους, στην αναγνώριση εκρηκτικών και άλλων α αγορευµένων αντικειµένων ή ουσιών, στην αναγνώριση και ανάλυση συµ εριφορών και τον έλεγχο ταυτο ροσω ίας. ιε) Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης ε αγγελµατικής αστικής ευθύνης α ό έκνοµες ενέργειες αξίας τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων ευρώ ( ,00 ), α ό την ο οία θα α οδεικνύεται ότι ο υ οψήφιος, εφόσον καταστεί ανάδοχος, θα καλύ τει τις ροβλέψεις της ΕΚ 725/2004. ιστ) Τεκµηριωµένη ανάλυση (µε αραστατικά διάθεσης) ότι διαθέτει ηλεκτρονική λατφόρµα καταγραφής αναφορών και συµβάντων σε ραγµατικό χρόνο µε σκο ό την αρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών α ό τον Υ.Α.Λ.Ε. και τις αρµόδιες Υ ηρεσίες του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ιζ) Βεβαιώσεις φορέων ου θα α οδεικνύουν ότι έχει συµµετάσχει σε ετήσιες ασκήσεις των Λιµενικών Εγκαταστάσεων ου έχουν αραχωρήσει τον έλεγχο ασφαλείας τους σε ροσω ικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. ιη) Βεβαίωση ε ο τεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα (µόνο στην ερί τωση ου ο ροσφέρων είναι συνεταιρισµός). ιθ) Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου, µε το ο οίο εξουσιοδοτείται το µέλος του ου θα υ ογράφει την ροσφορά (µόνο σε ερί τωση ου ο ροσφέρων είναι Α.Ε.). κ) Συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο, µε το ο οίο ορίζεται ο κοινός εκ ρόσω ος των κοινο ρακτούντων ου υ ογράφει την ροσφορά (µόνο σε ερί τωση κοινο ραξίας ε ιχειρήσεων). Οι υ εύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του ροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf και ροσκοµίζονται κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή, λην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά ροσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υ ηρεσίας ου διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό ό ου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Οι α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο και δεν α αιτείται σχετική θεώρηση. Ε ισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ οφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική ροσφορά» ου έχουν υ οβληθεί µε την ηλεκτρονική ροσφορά και α αιτούνται να ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέ εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συµµετοχής, ιστο οιητικά ου έχουν εκδοθεί α ό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Κατά την υ οβολή της ροσφοράς α ό τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται α ό αυτόν µε χρήση του σχετικού εδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της ροσφοράς του ου έχουν εµ ιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµ ορικά α όρρητα και τις εµ ιστευτικές τυχές των ροσφορών. Τεχνική ροσφορά 6

7 Στον (υ ο)φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», υ οβάλλονται ηλεκτρονικά, ε ί οινή α οκλεισµού, τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία. Συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά της τεχνικής ροσφοράς είναι τα κάτωθι: 1) Ανάλυση στην ο οία θα ροσδιορίζεται: α) Ο αριθµός των εργαζοµένων ου θα α ασχοληθούν για την αροχή της υ ηρεσίας. β) Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας. γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην ο οία τυχόν υ άγονται οι εργαζόµενοι. δ) Το ύψος του ροϋ ολογισµένου οσού ου αφορά τις άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά. 2) Υ ολογισµός εύλογου οσοστού διοικητικού κόστους αροχής των υ ηρεσιών, των αναλώσιµων, του εργολαβικού κέρδους και των νόµιµων υ έρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. 3) Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην ο οία τυχόν υ άγονται οι εργαζόµενοι. 4) Ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκ ροσώ ου κάθε συµµετέχοντος ενώ ιον συµβολαιογράφου, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 ερί µη ε ιβολής σε βάρος τους ράξης ε ιβολής ροστίµου για αραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «ολύ υψηλής» σοβαρότητας. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής ροσφοράς του ροσφέροντος υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf και ροσκοµίζονται κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή (µε διαβιβαστικό ό ου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Οι τυχόν α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου ου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο, δεν α αιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υ ογραφής. Ε ισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ οφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ροσφορά» ου έχουν υ οβληθεί µε την ηλεκτρονική ροσφορά και α αιτούνται να ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέ εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι ιστο οιητικά ου έχουν εκδοθεί α ό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα τυχόν ηλεκτρονικά υ οβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα ρέ ει να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένα α ό τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη ερί τωση θα ρέ ει να συνοδεύονται α ό υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη α ό τον ροσφέροντα, στην ο οία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Περιεχόµενα (υ ο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υ ο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» εριλαµβάνεται η οικονοµική ροσφορά του ροσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υ οβάλλεται ηλεκτρονικά ε ί οινή α ορρίψεως στον (υ ό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική ροσφορά, συντάσσεται συµ ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο οίο υ ογράφεται ψηφιακά και υ οβάλλεται α ό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του αραγόµενου ψηφιακά υ ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ρέ ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερί τωση, το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική ροσφορά δεν έχει α οτυ ωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ροσφέρων ε ισυνά τει ψηφιακά υ ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 7

8 ΑΡΘΡΟ 9 Λοι ές ρυθµίσεις ερί της υ οβολής ροσφορών Η ροσφορά ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου θα υ οβληθεί: α) Σε ερί τωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο οµόρρυθµο εταίρο της. β) Σε ερί τωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. α ό τον εξουσιοδοτηµένο ε ί τούτω διαχειριστή της. γ) Σε ερί τωση µεµονωµένης Α.Ε. α ό εξουσιοδοτηµένο µέλος του.σ., το ο οίο οφείλει να ροσκοµίσει σχετικό ρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της. δ) Σε ερί τωση κοινο ραξίας ε ιχειρήσεων είτε: i) ο κοινός εκ ρόσω ος ( ου ρέ ει να είναι ένας εκ των κοινο ρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο) των κοινο ρακτουσών ε ιχειρήσεων, είτε ii) όλοι οι κοινο ρακτούντες µαζί, ο καθένας εκ ροσω ούµενος ή αντι ροσω ευόµενος κατά τα αρα άνω. Κανένας δεν µ ορεί να εκ ροσω εί στο διαγωνισµό, ερισσότερες α ό µία (1) εταιρείες, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκ ροσω εί άλλο φυσικό ρόσω ο, εταιρεία ή συνεταιρισµό. Στην ερί τωση αυτή α οκλείονται όλες οι ροσφορές, τις ο οίες εκ ροσω εί. Ε ίσης, α οκλείονται α ό τον διαγωνισµό εταιρείες στις ο οίες συµµετέχουν και ορίζονται ως συνδεδεµένα ή µόνιµα µέλη της Οµάδας έργου ειδικοί σύµβουλοι, των ο οίων η αµοιβή δεν τεκµηριώνεται α ό τις Καταστάσεις Προσω ικού της συµµετέχουσας ή µε άλλον νόµιµο τρό ο. Εάν σε κά οια χώρα δεν εκδίδονται τα αρα άνω ιστο οιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύ τουν όλες τις αρα άνω ερι τώσεις, µ ορούν να αντικατασταθούν α ό ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου, ου γίνεται ενώ ιον ικαστικής ή ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους αρόχους, ου στη χώρα τους δεν ροβλέ εται α ό το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µ ορεί να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση. ΑΡΘΡΟ 10 Ισχύς Προσφορών 1. Οι ροσφορές ισχύουν µε οινή α οκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα α ό ο οιαδή οτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ ρος ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών α ό την ηµέρα του διαγωνισµού. 2. Προσφορά ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, θα α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. µ ορεί µε έγγραφη γνωστο οίηση ρος τους διαγωνιζόµενους να αρατείνει ριν α ό τη λήξη της, την ροθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του αρα άνω χρονικού ορίου αράτασης ισχύος της ροσφοράς, µαταιώνεται το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, α οδεχόµενος την εκ νέου αράταση ισχύος της ροσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 11 Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι ροσφορές καθώς και όλα τα α αραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι λήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Ο οιαδή οτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του ροσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και ε ικυρωµένα ε ίσηµα, εκτός α ό τα ε ισυνα τόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 12 Ηλεκτρονική α οσφράγιση ροσφορών Η ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών και ώρα 13:00, µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α οσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υ ό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υ ο)φάκελοι 8

9 των οικονοµικών ροσφορών α οσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα ου θα γνωστο οιηθεί σε αυτούς των ο οίων οι ροσφορές κρίθηκαν α οδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοι ών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α οσφράγιση των (υ ο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική ρόσβαση στο εριεχόµενο των ροσφορών ου α οσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική α οσφράγιση των (υ ο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι ροσφέροντες των ο οίων οι οικονοµικές ροσφορές α οσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική ρόσβαση στο εριεχόµενο των ροσφορών ου α οσφραγίσθηκαν, ροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών ου ροσφέρθηκαν. ΑΡΘΡΟ 13 ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης ροσφορών Μετά την ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ερί τωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα α ό το Σύστηµα ιδίως: Η αρµόδια ε ιτρο ή αξιολόγησης του διαγωνισµού, ου έχει ορισθεί α ό την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, ιστο οιηµένοι χρήστες του συστήµατος, ροβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά ερί τωση φακέλων και υ ο φακέλων των ροσφορών. Η αρµόδια ε ιτρο ή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υ ογράφει τα κατά ερί τωση ρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υ οφακέλων των ροσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές α οφάσεις ε ί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών ροσφορών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την α οδοχή ή την α όρριψη της ροσφοράς τους. Η ε ιτρο ή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι ιστο οιηµένοι χρήστες α ό την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού α ευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για αροχή διευκρινίσεων ε ί υ οβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονοµικοί φορείς αρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά ερί τωση ροθεσµιών ου τους ορίζονται. ΑΡΘΡΟ 14 Ανακήρυξη µειοδότη 1. Ανάδοχος της αροχής υ ηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός ου θα ροσφέρει την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. Εάν ερισσότεροι του ενός ροσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. 2. εν αρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς αρόχους. 3. Εναλλακτικές ροσφορές α ό τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται α οδεκτές και θα ε ιφέρουν τον α οκλεισµό του. 4. Προσφορά ου δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία, α ορρί τεται ως α αράδεκτη µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα α ό γνωµοδότηση της ε ιτρο ής διαγωνισµού. 5. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής τιµής, α ορρί τεται ως α αράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 15 Ρήτρα ηθικού εριεχοµένου 1. Σε ερί τωση ου δια ιστωθεί ότι εφαρµόζεται ολιτική τιµών κάτω του κόστους (τιµή dumping) ή ότι ο ροσφέρων άροχος είναι α οδέκτης εξαγωγικής ε ιδότησης, η ροσφορά α ορρί τεται. 2. Α ορρί τονται ροσφορές ε ιχειρήσεων ου κατά αράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας α ασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 9

10 ΑΡΘΡΟ 16 Κρίση α οτελέσµατος διαγωνισµού 1. Το ρακτικό της ε ιτρο ής του διαγωνισµού µαζί µε ενστάσεις ου τυχόν θα υ οβληθούν και τις εισηγήσεις της ε ιτρο ής διαγωνισµού ε αυτών θα διαβιβασθεί στο ιοικητικό Συµβούλιο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το ο οίο και θα α οφανθεί ε αυτών. Η ε ιτρο ή διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της ρος το ιοικητικό Συµβούλιο ου α οφασίζει σχετικά, ροτείνει: α. Την κατακύρωση της σύµβασης ή β. Τη µαταίωση του α οτελέσµατος και ε ανάληψη του διαγωνισµού µε ίδιους ή νέους όρους. 2. Η ανωτέρω Α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. µαζί µε όλα τα σχετικά στοιχεία θα υ οβληθεί ρος έλεγχο στον Γ.Γ. της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Ν. 3852/2010, ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 17 Ενστάσεις ριν την υ ογραφή της σύµβασης 1. Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην ε ιτρο ή του διαγωνισµού, µέχρι και την ε οµένη εργάσιµη ηµέρα α ό τη διεξαγωγή του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., ρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην ε ιτρο ή του διαγωνισµού. Τα ρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις ο οίες ρέ ει να λάβει αιτιολογηµένη α όφαση το ιοικητικό Συµβούλιο, α οστέλλονται µαζί µε την Α όφαση αυτή στον Γ.Γ. της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, για τον ροβλε όµενο α ό τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 έλεγχο νοµιµότητας. 2. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής αρόχου σ αυτόν υ οβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. Για τον καθορισµό της ροθεσµίας αυτής συνυ ολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υ οβολής των ροσφορών. Αν ροκύ τει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο και η σχετική α όφαση εκδίδεται το αργότερο έντε (5) εργάσιµες ηµέρες ριν α ό τη διενέργεια του διαγωνισµού. Όταν µε την αρα άνω α όφαση τρο ο οιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών α ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην ερί τωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία ου ροβλέ εται α ό τις σχετικές διατάξεις. β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής αρόχου σ αυτόν, µόνο α ό άροχο ου συµµετέχει στο διαγωνισµό ή α οκλείσθηκε α αυτόν σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους ου ανακύ τουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υ οβάλλεται στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την ε όµενη εργάσιµη ηµέρα α ό την ανακοίνωση του α οτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν ε ιφέρει αναβολή ή διακο ή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού α ό την ε ιτρο ή διαγωνισµού, η ο οία µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της, υ οβάλλει την ένσταση στο ιοικητικό Συµβούλιο ου α οφαίνεται τελικά. 3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακό τουν τη συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται α όφαση α ό το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων και κατό ιν γνωµοδότησης της ε ιτρο ής διαγωνισµού. 4. Οι ανωτέρω α οφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και οι α οφάσεις του, ου αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή 10

11 η ροσβολή τους στον Γ.Γ. της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, στην Ε ιτρο ή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 ή εραιτέρω στα αρµόδια δικαστήρια. 5. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. υ οχρεούται να γνωστο οιήσει στους συµµετέχοντες το εριεχόµενο των α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ου λαµβάνονται για τις ενστάσεις. 6. Ενστάσεις ου υ οβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των ροαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υ όψη. 7. Οι ενστάσεις υ οβάλλονται µόνο µέσω του συστήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677Β / ). ΑΡΘΡΟ 18 Χρόνος και τρό ος ρόσβασης στα έγγραφα Οι οικονοµικοί φορείς ου συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν ρόσβαση στα έγγραφα ου αράγονται στο Σύστηµα µε τον τρό ο και στο χρόνο ου ορίζεται α ό τις κατά ερί τωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της ερί τωσης β της αραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. ΑΡΘΡΟ 19 ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη - κατακύρωση Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α ό τη σχετική ειδο οίηση ου του α οστέλλεται ηλεκτρονικά, υ οβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται αρακάτω. Τα δικαιολογητικά ροσκοµίζονται α ό τον ροσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ ηρεσία ου διενεργεί το διαγωνισµό. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα κάτωθι: α) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην ο οία θα αναφέρονται τα στοιχεία όλων των µελών της Οµάδας Έργου και οι αριθµοί ταυτότητάς τους. Ε ίσης, στην ίδια υ εύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι όλα τα µέλη της Οµάδας Έργου διαθέτουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας, καθώς και ιστο οίηση χειριστή φορητού ανιχνευτή µετάλλων. β) Άδειες ασφαλείας του Ν. 2518/1997 όλων των µελών της Οµάδας Έργου. γ) Βεβαιώσεις Εκ αίδευσης κατά ISPS σύµφωνα µε τον IMO Model Course 3.21 για όλα τα µέλη της Οµάδας Έργου. Το ροσω ικό θα ρέ ει να είναι εκ αιδευµένο και ιστο οιηµένο κατά IMO Model Course 3.21 α ό Αναγνωρισµένο Φορέα Ναυτικής Εκ αίδευσης (σύµφωνα µε το Ν. 3622/2007 ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει). Η µη ροσκόµιση έστω κι ενός α ό τα έγγραφα ου ιστο οιούν τα ανωτέρω, θα ε ιφέρει την έκ τωση του αναδόχου και την κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής του στον διαγωνισµό. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της υ ηρεσίας στον ροσφέροντα υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf και ροσκοµίζονται κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή. Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Οι α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο και δεν α αιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υ ογραφής. Η ηλεκτρονική α οσφράγιση του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» του ροσφέροντος στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την ροσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυ η µορφή, ύστερα α ό σχετική ειδο οίηση των συµµετεχόντων ου δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών ου υ εβλήθησαν. Η α οσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 11

12 Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική α οσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική ρόσβαση στο εριεχόµενο του φακέλου των ικαιολογητικών Κατακύρωσης ου α οσφραγίσθηκε. Η µη ροσκόµιση έστω κι ενός α ό τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα ε ιφέρει την κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής του ροσφέροντος στον διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 20 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον άροχο ου έγινε η κατακύρωση α οστέλλεται ανακοίνωση, ου εριλαµβάνει τουλάχιστον τα αρακάτω στοιχεία: α) Το είδος. β) Την οσότητα. γ) Την τιµή. δ) Την Υ ηρεσία για την ο οία ροορίζεται η αροχή της υ ηρεσίας ( Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.) ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν α οδεκτές τρο ο οιήσεις των όρων αυτών. στ) Τα στοιχεία της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισµού. ζ) Την ροθεσµία υ ογραφής της σύµβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης ου ακολουθεί έχει µόνο α οδεικτικό χαρακτήρα. 3. Ο άροχος στον ο οίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υ οχρεούται να ροσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, ροσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδα ό άροχο, η ανακοίνωση α ευθύνεται στον εκ ρόσω ό του στην Ελλάδα, εάν υ άρχει, σε αντίθετη ερί τωση α οστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύ ηµα στον αλλοδα ό άροχο. Στην ερί τωση ου η ληρωµή στον άροχο ροβλέ εται να γίνει µε άνοιγµα ίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µ ορεί να κατατεθεί στον αντα οκριτή της Τρά εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής αραµένει σε ισχύ και α οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και α οδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν ο άροχος στον ο οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ροσέλθει να υ ογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκ τωτος µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα α ό γνωµοδότηση της ε ιτρο ής διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 21 Εγγυήσεις 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υ έρ του συµµετέχοντος για οσό ου αντιστοιχεί σε οσοστό δύο τοις εκατό (2%) ε ί του οσού του ενδεικτικού ροϋ ολογισµού, χωρίς το Φ.Π.Α. και δίδεται µε ισό οσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική ε ιστολή αναγνωρισµένης Τρά εζας συντεταγµένης µε τον τύ ο ου ισχύει για το ηµόσιο και τους Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής ου ρέ ει να κατατεθεί α ό κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο οσό των δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός ευρώ και εξήντα δύο λε τών (2.131,62 ). β. Η εγγύηση συµµετοχής ου αφορά τον άροχο στον ο οίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, ε ιστρέφεται µετά την κατάθεση της ροβλε όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε έντε (5) ηµέρες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Στους υ όλοι ους συµµετέχοντες ε ιστρέφεται εντός έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 12

13 α. Ο άροχος στον ο οίο έγινε η κατακύρωση, υ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό έντε τοις εκατό (5%) ε ί της αξίας της σύµβασης, χωρίς να υ ολογίζεται ο Φ.Π.Α. β. Η εγγύηση κατατίθεται ριν ή κατά την υ ογραφή της σύµβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται µετά την οριστική αραλαβή και ύστερα α ό την εκκαθάριση των τυχόν α αιτήσεων α ό τους δύο συµβαλλόµενους. ΑΡΘΡΟ 22 Σύµβαση 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται α ό το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. η σχετική σύµβαση ου υ ογράφεται και α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τό ο και χρόνο υ ογραφής της σύµβασης. β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Τις ρος αροχή υ ηρεσίες και τις οσότητες αυτές, εφόσον τούτο είναι δυνατόν. δ. Την τιµή. ε. Τον τό ο, τρό ο και χρόνο αράδοσης των υ ηρεσιών. στ. Τις τεχνικές ροδιαγραφές των εργασιών. ζ. Τις ροβλε όµενες εγγυήσεις και ρήτρες. η. Τον τρό ο ε ίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρό ο ληρωµής και ανα ροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον ροβλέ εται ανα ροσαρµογή. ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της σύµβασης. ια. Την αραλαβή των υ ηρεσιών. 3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών ου τη συνοδεύουν, ου µε την ροσφορά του α οδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την ο οία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µ ορεί να εριέχει όρους αντίθετους µε τα αρα άνω στοιχεία. Η σύµβαση υ ογράφεται για λογαριασµό του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. α ό τον Πρόεδρο ή τον εξουσιοδοτηµένο ρος τούτο Αντι ρόεδρο. 4. Η σύµβαση τρο ο οιείται όταν αυτό ροβλέ εται α ό συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα α ό σχετική α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η οσότητα, ή εάν αυτή ου αραδόθηκε σε ερί τωση τµηµατικών αραδόσεων, υ ολεί εται της συµβατικής, κατά µέρος ου κρίνεται α ό την ε ιτρο ή αραλαβής ως ασήµαντο. β. Παραλήφθηκε οριστικά ( οσοτικά και οιοτικά) η οσότητα ου αραδόθηκε. γ. Έγινε η α ο ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ροηγουµένως ε ιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ τώσεις. δ. Εκ ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι ές συµβατικές υ οχρεώσεις και α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και α οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 6. Η αραλαβή διενεργείται α ό την ε ιτρο ή αραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ. 14 του άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Π.. 28/ Ο ανάδοχος υ οχρεούται να εφοδιάσει τους εργαζόµενους της Οµάδας Έργου µε αντίγραφο της κατάστασης ροσω ικού ή α όσ ασµα αυτής, δεδοµένου ότι θα α ασχολούνται εκτός της έδρας του. ΑΡΘΡΟ 23 Χρόνος - Τό ος - Τρό ος αράδοσης 13

14 1. Η αράδοση των οσοτήτων της εργασίας θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και η έκδοση των σχετικών ρωτοκόλλων αραλαβής θα ραγµατο οιείται µέσα στον καθοριζόµενο α ό τη σύµβαση χρόνο. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να ροβεί µε δική του µέριµνα και δα άνη στην έκδοση όλων των ροβλε όµενων α ό την κείµενη νοµοθεσία αδειών για την αροχή της υ ηρεσίας. 2. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. δεν υ οχρεούται να α ορροφήσει το σύνολο των οσοτήτων και της δα άνης ου αναγράφονται στον ενδεικτικό ροϋ ολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκό ιµη η α ορρόφηση του συνόλου των οσοτήτων, ο ανάδοχος υ οχρεούται να αντα οκριθεί στην α αίτηση του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.. 3. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. έχει τη δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύµβασης, χωρίς να υ άρξει αλλαγή του συµβατικού τιµήµατος να τρο ο οιήσει τις οσότητες των εργασιών ανάλογα µε την εκάστοτε ανάγκες του. Συγκεκριµένα, να µειώσει την οσότητα µιας ή ερισσοτέρων εργασιών και να αυξήσει ανάλογα µια ή ερισσότερες α ό τις υ όλοι ες εργασίες. 4. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να αντα οκρίνεται στις α αιτήσεις της αροχής υ ηρεσίας, σύµφωνα µε τη µελέτη. ΑΡΘΡΟ 24 Χρόνος αράδοσης 1. Ως µονάδα µέτρησης των οσοτήτων των υ ηρεσιών ορίζεται η εργατοώρα. Η υ ηρεσία θα αρασχεθεί α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής σύµβασης και για χρονικό διάστηµα ενός έτους. 2. Η υ έρβαση του χρόνου αράδοσης α οτελεί ουσιώδη α όκλιση και η ροσφορά θα α ορρί τεται. 3. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να αρέχει τις υ ηρεσίες του ρος το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρό ο ου ορίζει η σύµβαση. 4. Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης µ ορεί µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε ερί τωση σοβαρότατων λόγων ου συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµ ρόθεσµης αράδοσης των συµβατικών υ ηρεσιών ή σε ερι τώσεις ου συντρέχουν λόγοι ου συνιστούν ανωτέρα βία. Στις ερι τώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου αράδοσης, δεν ε ιβάλλονται κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 25 Κυρώσεις για εκ ρόθεσµη αράδοση- αντικατάσταση 1. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για ο οιονδή οτε λόγο την αράδοση των συµφωνηθεισών εργασιών έραν της ορισθείσης ροθεσµίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υ ερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, υ οχρεούται να ληρώσει ρος το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ως οινική ρήτρα οσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) ανά ηµέρα ε ί της συµβατικής αξίας της οσότητας της κάθε εργασίας ου αραδόθηκε εκ ρόθεσµα. Για καθυστέρηση έραν των τριών (3) ηµερών, του ε ιβάλλεται ρόστιµο έντε τοις εκατό (5%) ανά ηµέρα ε ί της συµβατικής αξίας της οσότητας της κάθε εργασίας ου αραδόθηκε εκ ρόθεσµα. 2. Εάν δια ιστωθεί ότι ο ανάδοχος αραβαίνει συµβατικό όρο (.χ. ο αριθµός των διαθέσιµων φυλάκων ου α οτελούν την Οµάδα Έργου είναι µικρότερος του ροβλε όµενου), τότε θα του ε ιβληθούν οινικές ρήτρες ως κατωτέρω: α) Την ρώτη φορά θα του γίνει έγγραφη σύσταση, ό ου θα ε ισηµαίνονται µε σαφήνεια οι αραλείψεις του όσον αφορά στην αροχή της υ ηρεσίας. β) Την δεύτερη φορά θα ε ιβληθεί οινική ρήτρα ύψους δύο τοις εκατό (2%) ε ί του ροϋ ολογισµού της σύµβασης. γ) Την τρίτη φορά θα ε ιβληθεί οινική ρήτρα ύψους τέσσερα τοις εκατό (4%) ε ί του ροϋ ολογισµού της σύµβασης. 3. Η οινική ρήτρα ε ιβάλλεται µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και αρακρατείται α ό τον ε όµενο λογαριασµό ληρωµής ή α ό την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 14

15 4. Σε ερί τωση κατ εξακολούθησιν µη συµµόρφωσης του αναδόχου ρος τις υ οχρεώσεις του αυτός θα κηρυχθεί έκ τωτος και η εγγυητική ε ιστολής καλής εκτέλεσης θα κατα έσεις υ έρ του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ΑΡΘΡΟ 26 Κήρυξη αναδόχου έκ τωτου 1. Ο µειοδότης ου δεν ροσέρχεται µέσα στην ροθεσµία ου του ορίσθηκε να υ ογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υ οχρεωτικά έκ τωτος α ό την κατακύρωση ου έγινε στο όνοµά του και α ό κάθε δικαίωµα ου α ορρέει α ό αυτή, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υ οχρεωτικά έκ τωτος α ό την σύµβαση, εφόσον δεν αρέδωσε τις εργασίες σύµφωνα µε όσα ροβλέ ονται στη διακήρυξη και σύµβαση. 3. Στον έκ τωτο άροχο µετά α ό α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µ ορεί να ε ιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α. Κατά τωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά ερί τωση. β. Προσωρινός α οκλεισµός του αρόχου α ό συµβάσεις του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και των υ όλοι ων φορέων των ήµων ου µετέχουν σε αυτό, για χρονικό διάστηµα ου δεν µ ορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου, ούτε µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών. ΑΡΘΡΟ 27 Λοι ές εγγυήσεις 1. Στη σύµβαση ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι ροσφερόµενες υ ηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τη µελέτη. 2. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα ο οία θα ασκήσει όταν δια ιστώσει ότι αραβιάζονται οι αρα άνω διαβεβαιώσεις του αρόχου. ΑΡΘΡΟ 28 Τρό ος Πληρωµής 1. Η ληρωµή της αξίας των υ ηρεσιών της αρούσης θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα. Όλα τα δικαιολογητικά ληρωµής ελέγχονται α ό την αρµόδια υ ηρεσία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. α) Η ιστο οίηση της α οζηµίωσης του αναδόχου για της αρεχόµενες εργασίες θα γίνεται κατ α οκο ή µε βάση την ροσφορά του αναδόχου και κατό ιν καταµετρήσεως των ωρών εργασίας α ό την ε ιτρο ή αραλαβής. β) Σηµειώνεται ότι σε ερί τωση ου έχει καταλογιστεί οινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής αράλειψης, αυτή θα αφαιρείται α ό το οσό της οικείας ιστο οίησης και η διαφορά θα α οτελεί το τελικά ιστο οιούµενο ρος ληρωµή οσό. γ) Τα δικαιολογητικά ου α αιτούνται για την ληρωµή της αξίας των συµβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι το ιστο οιητικό καλής εκτέλεσης της υ ηρεσίας α ό την αρµόδια ε ιτρο ή του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, καθώς και αναλυτική κατάσταση στην ο οία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ώρες εργασίας εκάστου µέλους της Οµάδας Έργου. Τα δικαιολογητικά ληρωµής ελέγχονται α ό την αρµόδια υ ηρεσία. Όλες οι σχετικές µε την διενέργεια της εργασίας δα άνες του αναδόχου, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθµού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του ροϋ ολογισµού του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Κατά τα λοι ά, εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ερί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α ό τον ανάδοχο αντίγραφα α οδείξεων καταβολής των α οδοχών του ροσω ικού ου α οτελεί την Οµάδα Έργου, καθώς και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς αυτός να δικαιούται να αρνηθεί την ροσκόµισή τους. δ) Η υ οβολή του τιµολογίου αροχής δεν µ ορεί να γίνει ρο της ηµεροµηνίας εκδόσεως της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. 15

16 2. Σε ερί τωση ου η ληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει α ό το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. εξήντα (60) ηµέρες µετά την υ οβολή του τιµολογίου αροχής υ ηρεσιών α ό αυτόν, το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. καθίσταται υ ερήµερο και οφείλει τόκους χωρίς να α αιτείται όχληση α ό τον ανάδοχο. 3. Τον άροχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (.χ. 0,10% υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων κλ ) λην του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 29 Άλλα στοιχεία 1. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. δεν θα κάνει α οδεκτές και ροσφορές ου αναφέρονται σε µέρος της ροκηρυχθείσας οσότητας. 2. Οικονοµικές ροσφορές ου υ ερβαίνουν τη δα άνη του ενδεικτικού ροϋ ολογισµού, θα α ορρί τονται ως ασύµφορες. ΑΡΘΡΟ 30 Κανόνες ηµοσιότητας της διακήρυξης 1. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., καθώς και την ιστοσελίδα 2. Η ερίληψη της αρούσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράµµατος «ιαύγεια» και του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων, θα τοιχοκολληθεί στον ίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος Πάτµου και θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων του Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και µια φορά στις εφηµερίδες «Ηχώ των ηµο ρασιών», «Γενική ηµο ρασιών», «Ροδιακή», «ηµοκρατική της Ρόδου» και «Βήµα της Κω». 3. Οι δα άνες δηµοσίευσης της ερίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν ε αναλη τικού, βαρύνουν τον άροχο στον ο οίο κατακυρώθηκε οριστικά η δηµο ρασία. Σε ερί τωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκ τωτος και κατα ί τει υ έρ του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. η εγγύηση συµµετοχής. 4. Όλα τα τεύχη του διαγωνισµού θα είναι αναρτηµένα στο δικτυακό τό ο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., στη διεύθυνση: Η αρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 30/2015 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Γρηγόριος Στόικος ήµαρχος Πάτµου 16

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Άργος: 19/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:4581 Έργο : Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 Προϋ ολογισµού : 289.145,00 CPV: 15800000-6 ιάφορα ροϊόντα διατροφής /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 11-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 213 207 9100 Πειραιάς, 02/6/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60755, Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr Πληρ:Π.Λυρίτης Άργος: 17/05/2013 Αριθµ. Πρωτ.:17291

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού.

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού. Αριθ. Πρωτ.: 626 Ηµεροµηνία: 6/9/206 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 24 4446 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρού π ολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.π ρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρού π ολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.π ρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρού π ολη 24-03-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.π ρωτ.: 21521 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο μελέτης «Πρόγραμμα κατασκήνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 03/07/207 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 36246 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 7335, Χανιά Τηλ. : 28234760,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Ουρανία Τσουκαλά Τηλέφωνο: 28213 41610 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΚΤΥΩΛΚ-2Η7 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 136 /2017 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 12/12/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 17336 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077940,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Μητρώο ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 31/08/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 53297 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 6/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 56/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προµήθεια καυσίµων ( ετρέλαιο θέρµανσης, ετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη)

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος.

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρί ολη: 6/10/2017 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16014 ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 6Λ ΤΩΛΚ-ΕΒ7 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 299 /2016 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα