Πρόταση μελέτης για τους Νέους στο πλαίσιο του μέτρου 3 για την απασχόληση, του προγράμματος Youthstart. Φορέας Υλοποίησης : Σ-ΤΕΔΚ-Κ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση μελέτης για τους Νέους στο πλαίσιο του μέτρου 3 για την απασχόληση, του προγράμματος Youthstart. Φορέας Υλοποίησης : Σ-ΤΕΔΚ-Κ"

Transcript

1 Πρόταση μελέτης για τους Νέους στο πλαίσιο του μέτρου 3 για την απασχόληση, του προγράμματος Youthstart. Φορέας Υλοποίησης : Σ-ΤΕΔΚ-Κ Επιστημονικός Συνεργάτης : Παπαιωάννου Σκεύος, Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας,Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιβόλια - Ρέθυμνο 74100, Τηλ , Μελέτη για τους νέους & νέες ετών στην Κρήτη σε θέματα: α)επαγγελματικού Προσανατολισμού β)πρόληψης της εγκατάληψης της εκπαίδευσης γ)τοπικοί φορείς απασχόλησης δ)διακρατική εμπειρία Ι.Εισαγωγή στο πρόβλημα. Η εργασία, η εκπαίδευση και η δημοκρατία αποτελούν ίσως τα πιο σημαντικά θέματα συζήτησης γύρω από την κρίση σήμερα. Η σύνδεση των τριών αυτών κατηγοριών,κατα την περίοδο μεταξύ του 1950 και του 1970,φαινόταν ακόμα ως αυτονόητη και ως εγγύηση της ανεπίστρεπτης διαδικασίας εκσυγχρονισμού που είχε δρομολογηθεί.η σημερινή κατάσταση φαίνεται να ακυρώνει και να απεμπολεί τέτοιες φαντασίες και ουτοπίες,και αυτό όχι μόνο για οικονομικούς λόγους,αλλά και για κοινωνικούς και πολιτικούς.το διαπιστούμενο σήμερα κατά δραματικό τρόπο έλλειμμα κοινωνικών ουτοπιών συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό της σχέσης μεταξύ εργασίας και εκπαίδευσης. H "εκπαιδευτική έκρηξη" που παρατηρούνταν από τα τέλη του 1950 και παρατηρείται μέχρι σήμερα, και που εντάθηκρε μέχρι τα μέσα περίπου του 1970,οδήγησε σε μια σχέση ευφορίας σε σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος "ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους". Αυτή η αυξητική τάση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, τάση που εντοπίζεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και στην εκτίναξη του τομέα της λεγόμενης "τεταρτοβάθμιας εκπαίδευσης",δηλαδή της "επιμόρφωσης ενηλίκων" της συνεχιζόμενης κατάρτισης κλπ., συνδέεται, εκτός των άλλων, και με τις δικαιολογημένες

2 ανάγκες και προσδοκίες σχετικά με το συμβολικό, το πολιτιστικό και το κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών τίτλων. Η εκπαίδευση, λοιπόν, ως μηχανισμός εμπεριέχει ένα άφατο υπολογισμό, σε σχέση με τις ευκαιρίες για κοινωνικές θέσεις και δυνατότητες πρόσβασης σε διάφορα επίπεδα. Αυτός ο υπολογισμός και η προσδοκία φαίνεται ότι δικαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Η εκπαιδευτική έκρηξη συνοδεύθηκε και συνδέθηκε για αρκετό διάστημα με κάποιες δυνατότητες απασχόλησης, ιδιαίτερα βεβαια όσον αφορά την Ελλάδα, στο δημόσιο. Ήδη όμως από τις αρχές της δεκαετίας του1980 διαπιστώνουμε ότι έχει αρχίσει μια αναστροφή αυτής της τάσης. Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι δεν οδηγούν αναγκαστικά σε κοινωνικές συνέπειες τις οποίες υπόσχεται η πολιτική (βλέπε Σκεύος Παπαιωάννου: "Εργασία και εκπαίδευση :Μια διαλεκτική σχέση", στο ΟΛΜΕ: Η Αναγκαιότητα του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και το Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,Αθήνα,1995,σελ.70κ.ε.). Εξάλλου, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, τόσο στη Δυτική Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα σημειώνονται δραματικές αλλαγές κύρια στο επίπεδο της οικονομίαςκαι ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης, με σημαντικές επιπτώσεις σε όλα τα πεδία των κοινωνικών σχέσεων. Η απορύθμιση του κράτους πρόνοιας, οι πολιτικές δημοσιονομικής (μονεταριστικού τύπου ) "εξυγίανσης", η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η αδυναμία πολλών παραδοσιακών τομέων να ανταπεξέλθουν στους νέους όρους του οικονομικού ανταγωνισμού συνέτειναν στην αύξηση της ανεργίας ("του μεγαλύτερου σκανδάλου της εποχής μας" κατά τον γερμανό κοινωνιολόγο Oscar Negt), ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, το 20% των οποίων (στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών) καταγράφονται επίσημα ως άνεργοι στις χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης. Το να είναι κανείς ωστόσο σήμερα άνεργος ισοδυναμεί με καταδίκη σε κοινωνικό θάνατο με αναστολή, όταν μέσα στην κοινωνία μας ο μισθός για τους περισσότερους είναι προυπόθεση ζωής. Η μακρόχρονη ανεργία, ειδικά των νέων, από τη στιγμή που θραύονται τα εύθραυστα δίκτυα της σιγουριάς των κοινωνικών ασφαλίσεων, των επιδομάτων και των σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια (όχι μόνο υλική) εκατομμύρια ανθρώπους, απομονωμένους και χωρίς εφόδια για να αμυνθούν (βλέπε Christian de Brie: Εξοδος από το Λαβύρινθο,στο Le Monde diplomatique, τεύχος 6,1995, σελ.96). Οι δημογραφικές εξελίξεις, η είσοδος νέων τεχνολογιών και οι αναδιαρθρώσεις στην παραγωγική διαδικασία, η συνεχιζόνενη έξοδος από την αγροτική ύπαιθρο, η δεθνοποίηση των αγορών κ.ά., συγκαταλέγονται σ ένα μακρύ κατάλογο αιτίων που βρίσκονται στη διάθεσή μας για να ερμηνεύσουμε τις δυσμενείς για τους νέους εξελίξεις στο χώρο της αγοράς εργασίας, που υπό ορισμένες συνθήκες φθάνουν στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο υποκειμενικό επίπεδο φαίνεται να επικρατεί σύγχυση και αδυναμία. "Η κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων στα πλαίσια των ομάδων και θεσμών είναι νεφελώδης και

3 απροσδιόριστη. Οι καθημερινές σχέσεις, οι προσανατολισμοί, οι σχέσεις των δύο φύλων μετατοπίζονται και μεταλλάσσονται. Ακόμα και οι κλασικές αξίες και τα πρότυπα κοινωνικότητας, δημοσιότητας, επικοινωνίας και οργάνωσης αίρονται,αποσταθεροποιούνται και αποδυναμώνονται. Η κανονικότητα της βιογραφίας που ίσχυε ως θεσμός επί μακρόν, ξεφτίζει, χάνει τη σχετική σταθερότητά της και διανθίζεται με απρόβλεπτους κινδύνους και κρίσεις. Τίποτα δεν μπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί μια προδιαγεγραμμένη πορεία, όλα είναι ρευστά και αστάθμητα [...] Σήμερα έχουμε κάθε λόγο, σε σύγκριση με τα περασμένα πενήντα χρόνια, να μιλάμε για πρωτόγνωρες κρισιακές καταστάσεις." (Σκεύος Παπαιωάννου: "Εργασία και εκπαίδευση :Μια διαλεκτική σχέση",στο ΟΛΜΕ:Η Αναγκαιότητα του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και το Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,Αθήνα,1995,σελ.65 κ.ε.). Οι καταστάσεις αυτές κρίσης δημιουργούν κενά στον κοινωνικό ιστό, απελευθερώνουν δράσεις και συμπεριφορές όχι αναγκαστικά κοινωνικοδημοκρατικές.ό,τι απελευθερώνεται από αυτές τις διαδικασίες κατ αυτόν τον τρόπο δεν έχει τίποτα να κάνει, βέβαια, με την ελπίδα για ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας. Εξτρεμιστικές πολιτικές οργανώσεις φασιστικού,ρατσιστικού και εθνικιστικού προσανατολισμού τρομοκρατούν, απειλούν, κηρύσσουν πολέμους, εν ονόματι αρχών και συμβόλων που φαίνονταν ότι είχαν εξαφανιστεί προ πολλού. Τα οικονομικά σκάνδαλα και η οικολογική καταστροφή έχουν γίνει ανεξέλεγκτη καθημερινή πρακτική.εντελώς απρόσμενα, φαίνεται να αποσπούν τη συμπάθεια των μαζών κυρίως μόνο επικίνδυνες φασιστοειδείς ιδεολογίες του χθες.σε ένα κλίμα ξενοφοβίας και ρατσισμού που εν μέρει καλλιεργείται τεχνηέντως, βάσιμοι φόβοι για κοινωνική περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό εξωθούν σε έξαρση ανατριχιαστικών μορφών βίας (Σκεύος Παπαιωάννου, ό.π.,σελ.66 κ.ε.). Οι προβλέψεις και οι διαβεβαιώσες ότι σύντομα οι ίδιες πολιτικές που δημιούργησαν εν μέρει το πρόβλημα θα δημιουργήσουν τους όρους και για την άρση του δεν είναι σε θέση να απαντήσουν στα πιεστικά αιτήματα για το δικαίωμα στην εργασία και στη ζωή, που οι νέοι απευθύνουν με πολλούς, έμμεσους και άμεσους,εμφανείς και αφανείς,προς όλη την κοινωνία. Εξ άλλου, παγκόσμιοι θεσμοί οικονομικού σχεδιασμού και πράξης φαίνεται να διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που αντιφάσκει με τις τρέχουσες ρητορείες των διαχειριστών της πολιτικής και της οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της εργασίας και την ανεργία: "Για να επιτευχθεί μια δεδομένη αναπροσαρμογή των μισθών,θα χρειαστεί ένα υψηλότερο επίπεδο συγκυριακής ανεργίας"(l etude de l OCDE sur l emploi,παρίσι, Ιούνιος,1994). Όπως υποστηρίζει η Christiande Brie πενήντα εκατομμύρια αποκλεισμένων θα χρησιμεύσουν ως άλλοθι για να χτυπηθεί ο εχθρός, το κράτος πρόνοιας (Christian de Brie, "Feu sur l Etat-providence,Le Monde diplomatique,ιανουάριος,1994)

4 Όμως, παράλληλα δεν πρέπει να αγνοούμε ότι τουλάχιστον προγραμματικά η Ευρωπαική Ένωση εκδηλώνει την πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν ανακύψει σ αυτό το επίπεδο και απειλούν την κοινωνική συνοχή πολλών δυτικών κοινωνιών. Οι πολιτικές που ενεργοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαική Ένωση περιέχονται στη Λευκή Βίβλο (1994) και στοχεύουν αφενός στην "οικδόμηση της εγγύησης ότι κανένας νέος κάτω των 18 ετών δεν θα είναι άνεργος " και αφετέρου σε εκπαιδευτικές πολιτικές με στόχο την εξάλειψη του αναλφαβητισμού μέχρι το 2.000, τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και τη δημιουργία δικτύων με πρωταγωνιστές τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, τη συνεχή εκπαίδευση και τη διάχυση των πληροφοριών για τις υφιστάμενες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (Commission of the European Communities: White Paper on " Growth, Competitiveness,Employment.The Challenges and Ways Forward into the 21 st Century". COM(93)700 final of 5 December 1993 and European Commission:White Paper on "European Social Policy. A Way Forward for the Union".COM(94)333 of 27 July 1994).Η υλοποίηση αυτών των πολιτικών στον ελλαδικό χώρο γίνεται κύρια με ένα τρόπο ο οποίος θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την "αποτελεσματικότητα" στο επίπεδο της "απορροφητικότητας των κονδυλίων" που διατίθενται από την Ευρωπαική Ένωση. Δίχως την απαιτούμενη έμφαση σε πραγματικές ανάγκες,τη σύνδεση με προοπτικές απασχόλησης,αειφόρου ανάπτυξης και διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας,καταλήγει να λειτουργεί επινεμητικά προς διάφορες ομάδες, είτε διαχειριστικές με στόχο την πρόσδεσή τους στο άρμα του ευρωπαισμού, είτε κυριαρχούμενων με αντάλλαγμα την ευκαιριακή οικονομική εξυπηρέτησή τους.αντ αυτού θεωρούμε ότι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος υλοποίησης τέτοιου τύπου πολιτικών προυποθέτει μια λεπτομερή, συστηματική κοινωνική ανάλυση, την έγκυρη επιστημονική διερεύνηση των κοινωνικών προβλημάτων και στη βάση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης αυτής το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.ειδικότερα, οι δράσεις οι σχετικές με το πρόβλημα της ανεργίας των νέων προυποθέτουν πέρα από την ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών όρων που λειτουργούν ως πλαίσιο, το οποίο μπορεί αιτιακά να ερμηνεύει το φαινόμενο και να αναδεικνύει τις δυνατότητες και τα εμπόδια για μια ομαλή βιογραφία των νέων, την ενδελεχή διερεύνηση της κοινωνικής κατάστασης των νέων, των αντιλήψεων τους για την κοινωνία, την εκπαίδευση και την εργασία καθώς και των πρακτικών πουυιοθετούν σ αυτήν την συγκυρία,αλλά και τη διερεύνηση της ύπαρξης και λειτουργίας θεσμών, δικτύων και φορέων στήριξης των νέων και πρόκλησης πρωτοβουλιών για υπέρβαση της κρίσης. Μια τέτοια έρευνα οφείλει να είναι βασική έρευνα και ταυτόχρονα έρευνα δράσης. ΙΙ. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

5 Με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα εκπαίδευσης-απασχόλησης και ακόμα ιδιαίτερα στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Η έρευνα θέτει ως στόχο της την πολυεπίπεδη διερεύνηση της κοινωνικής κατάστασης και συνείδησης των νέων καθώς και των συστημάτων και των μηχανισμών στήριξης τους στην περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης. Σημείο εκκίνησης (αλλά και υπό εξέταση υπόθεση ) της έρευνας είναι η αντιμετώπιση της "νεολαίας" όχι ως ενιαίου εμπειρικού δεδομένου αλλά ως διαφοροποιημένου στο εσωτερικό του κοινωνικού χώρου,κοινωνικής κατηγορίας. Υπό αυτήν την έννοια ο όρος "νεολαία" δεν ταυτίζεται με καμία δεδομένη εκ των προτέρων (ή εμπειρικά διαπιστωμένη ) κοινωνική οντότητα με ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Μοναδική παραδοχή στο σημείο αυτό συνιστά ο ηλικιακός προσδιορισμός του αντικειμένου της έρευνας. Για την έρευνα η έννοια "νεολαία" συνιστά αναλυτικό εργαλείο προσέγγισης μιας σύνθετης κοινωνικής πραγματικότητας που στην καθημερινή της χρήση υποστασιοποιείται είτε για να επενδύσει μορφές του παρόντος στο μέλλον είτε για να καταδείξει αρνητικότητες και (ούτως ή άλλως) να τις χρησιμοποιήσει πολεμικά για την εδραίωση υφιστάμενων σχέσεων δύναμης κύρια στο πολιτισμικό πεδίο. Μ άλλα λόγια η αναπαράσταση που μια κοινωνία υιοθετεί για να περιγράψει πλευρές της κοινωνικής πραγματικότητας δεν είναι προιόν μιας ουδέτερης, ψύχραιμης και αντικειμενικής στάσης αλλά προιόν της διαμάχης για κυριαρχία στο πεδίο των σημασιών και νοηματοδότησης της δράσης ανάμεσα σε εταίρους με αντικρουόμενα συμφέροντα (εννοούμενα εδώ υπό την ευρεία τους έννοια). Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει η υλικότητα της κυρίαρχης κατηγοριοποίησης όπως αυτή μεταφράζεται σε διαθέσιμη άρα και εσωτερικευμένη γνώση που στο επίπεδο της δι-υποκειμενικής αλληλόδρασης με την σειρά της τροποποιείται και μεταβάλλεται. Η έρευνα έχει δύο σκέλη : Α. Σκέλος :Κοινωνική κατάσταση και συνείδηση των νέων. Σ ένα πρώτο επίπεδο η έρευνα θα στραφεί στην καταγραφή των κοινωνικών χαρακτηριστικών της υπό έρευνα ομάδας (φύλο, μορφωτικό επίπεδο, απασχόληση, εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, χώρος διαμονής κ.λ.π). Σ ένα δεύτερο επίπεδο θα επιχειρηθεί η καταγραφή του δικτύου κοινωνικών σχέσεων όπως αυτά διαμορφώνονται σ όλη την έκταση του κοινωνικού χώρου όπου διεξάγεται η έρευνα. Ιδιαίτερα θα μελετηθούν οι κάθε είδους εντάξεις τόσο στο επίπεδο της έκτασης όσο και στο επίπεδο της έντασης τους.σ ένα τρίτο επίπεδο θα διερευνηθούν τα αντιληπτικά σχήματα και αναπαραστάσεις των νέων όσον αφορά στην κοινωνική δομή, στα κοινωνικά προβλήματα (ναρκωτικά, οπλοφορία, ανεργία ), στους θεσμούς (εκπαιδευτικό σύστημα, πολιτικό σύστημα ), στην εργασία, στην οικογένεια, κ.λ.π. Τέλος θα καταγραφούν οι καθημερινές πρακτικές των νέων με έμφαση στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Ειδικότερα, όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο, η καταγραφή των κοινωνικών χαρακτηριστικών των νέων της περιοχής θα επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων κυρίως όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις, τις συνέχειες και τις

6 διαιρέσεις, εκείνης της ομάδας που καταχρηστικά ορίζεται ως νεολαία, η οποία όμως καταγράφει στο εσωτερικό της σημαντικές διαφοροποιήσεις συνθηκών ζωής, ευκαιριών, στάσεων, αντιλήψεων κλπ. Η καταγραφή αυτή θα βοηθήσει στην παραγωγή μιας "κοινωνικής γεωγραφίας " για την περιοχή της Κρήτης, έτσι ώστε να είναι εμπειρικά, και όχι μόνο διαισθητικά, τεκμηριωμένη κάθε ειδική δράση που απευθύνεται σε ειδικές κατηγορίες νέων. Όσον αφορά στο δεύτερο επίπεδο, η διερεύνηση των μορφών κοινωνικότητας των νέων θα μας επιτρέψει να αποκρυπτογραφήσουμε τις ιδιαίτερες μορφές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής επικοινωνίας που οι νέοι υιοθετούν στην περιοχή της Κρήτης. Η ανάλυση των δεδομένων αυτών θα γίνει στον ορίζοντα του θεωρητικού σχήματος που αντιπαραθέτει παράδοση και νεωτερικότητα με στόχο τον εντοπισμό των στοιχείων της παράδοσης που διατηρούν τη ζωτικότητά τους και τον ειδικό τρόπο που συναρθρώνονται με όψεις της νεωτερικότητας. Τέλος, η διερεύνηση των αντιληπτικών σχημάτων, των μορφών συνείδησης των νέων αναφορικά προς την κοινωνική "πραγματικότητα" καθώς και των πρακτικών που υιοθετούν στην καθημερινότητα θα επιτρέψει την κατανόηση του ιδιαίτερου τρόπου με τον οποίο οι νέοι στην περιοχή της Κρήτης ορίζουν τον εαυτό τους, τοποθετούνται απέναντι στις υφιστάμενες συλλογικότητες και θεσμούς, αντιλαμβάνονται την κοινωνία και νοηματοδοτούν τις σχέσεις τους εντός της. Σ αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στο ζήτημα της εκπαίδευσης, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της επιλογής του επαγγέλματος και στα θέματα της εργασίας. Β. Σκέλος: Συστήματα και μηχανισμοί στήριξης των νέων. Η διερεύνηση αυτού του θέματος θα συμπεριλάβει την ανάλυση της κατάστασης στην Ισπανία, στη Δανία, στη Γερμανία και στη Γαλλία και δια μεσου υλικού από τις Βρυξέλλες και στις υπόλοιπες χώρες. Το ίδιο βέβαια θα γίνει για την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη. Το σκέλος αυτό της έρευνας θέτει ως κύριες στοχεύσεις: α) τη διερεύνηση συστημάτων και μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού, β) το ζήτημα της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και γ) τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Για την υλοποίηση του σκέλους αυτού της έρευνας με τα επιμέρους στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω προτείνονται τα εξής: Ι. Η μετάβαση μελών της ερευνητικής ομαδας στον επιλεγμένο Ισπανικό φορέα με στόχο την επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή των συστημάτων και των μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί και για τις τρεις παραπάνω θεματικές.στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης 1) θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από συνεντεύξεις με υπεύθυνους των τοπικών φορέων καθώς και με τους υπεύθυνους των υφιστάμενων προγραμμάτων, έτσι ώστε να προκύψει μια ευκρινής εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ισπανική

7 τοπική κοινωνία και της ιστορίας των συγκεκριμένων προγραμμάτων, των αναγκών που οδήγησαν στην υλοποίησή τους, των αποτελεσμάτων τους στο χρόνο και των μελλοντικών σχεδιασμών για την εδραίωσή τους, 2) θα αναζητηθούν δεδομένα που να αποτυπώνουν το μέγεθος των προβλημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων, της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας καθώς και την εμβέλεια των υφιστάμενων προγραμμάτων και να τεκμηριώνουν τις θετικές και αρνητικές πλευρές τους και 3) θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός της υφιστάμενης ακαδημαικής βιβλιογραφίας έτσι ώστε να προκύψουν δεδομένα για την ευρύτερη ισπανική κοινωνία και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στο επίπεδο των υπό διερεύνηση θεματικών. Μετά την πρώτη φάση συγκέντρωσης και μελέτης των παραπάνω υλικών, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιήσουν μια δεύτερη επίσκεψη στην Ισπανία για τη διευκρίνιση των ερωτημάτων που θα ανακύψουν μετά την αρχική διερεύνηση. ΙΙ. Η εμπεριστατωμένη μελέτη άλλων ευρωπαικών πραγματικοτήτων και ειδικότερα των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί στη Γερμανία και Γαλλία κύρια μέσω της υφιστάμενης βιβλιογραφίας για τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού, της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης, τη θέση των νέων στην αγορά εργασίας, της διαρκούς επιμόρφωσης ενηλίκων και των θεσμών που έχουν αναπτυχθεί για τα θέματα αυτά την τελευταία δεκαετία. Για την πιο συστηματική διερεύνηση των παραπάνω παραδειγμάτων θα χρειαστεί τουλάχιστο από μια μετάβαση σε κάθε μια από τις επιλεγμένες χώρες καθώς και η μετάβαση στις Βρυξέλες με στόχο τη συλλογή υλικού για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης, ΙΙΙ. Όσον αφορά στη διερεύνηση και μελετη της ελληνικής πραγματικότητας η ερευνητική ομάδα θα κινηθεί σε δύο άξονες: α) θα επιχειρηθεί η σκιαφράφηση των υφιστάμενων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και β) ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη μελέτη του τοπικού κοινωνικο-οικονομικού χώρου και της θέσης των νέων σ αυτόν. Ειδικότερα για την περιοχή της Κρήτης κρίνεται σκόπιμο να κινηθούμε σε τρία επίπεδα: Α. Σ ένα πρώτο επίπεδο, θα καταγραφεί το θεσμικό πλέγμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και των μηχανισμών ή των αναπτυγμένων συστημάτων που δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για νέους στην περιοχή. Β. Σ ένα δεύτερο επίπεδο, θα αναζητηθούν δεδομένα από δευτερογενείς πηγές, τα οποία καταγράφουν όψεις της υφιστάμενης πραγματικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανεργία των νέων, την εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τη δομή των ευκαιριών στην αγορά εργασίας (στατιστικές επετηρίδες, ειδική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, τοπικούς και κρατικούς φορείς ). Γ. Σ ένα τρίτο επίπεδο, θα σχεδιαστεί μια κοινωνιολογική έρευνα (η οποία θα συνδυάζει ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές ανάλυσης ) με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην περιοχή, την κατανόηση των αντιληπτικών σχημάτων μέσω των οποίων αντιλαμβάνονται την κοινωνική πραγματικότητα και τη δράση τους σ αυτήν, των στάσεων και των συμπεριφορών που υιοθετούν σε όλους τους τομείς της

8 κοινωνικής ζωής με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό θα διακινήσουμε ένα ερωτηματολόγιο σ ένα στατιστικά τυχαίο και σταθμισμένο δείγμα νεανικού πληθυσμού στην περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης (Ν=2.000). Επίσης θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά συνεντεύξεων αφηγηματικού, βιογραφικού χαρακτήρα με νέους, καθώς και συνεντεύξεις με μέλη φορέων που σχετίζονται με το χώρο της νεολαίας. Τέλος, η ερευνητική ομάδα θα προχωρήσει σε μορφές συμμετοχικής παρατήρησης στους χώρους πυκνής νεολαιίστικης συνεύρεσης. ΙV. Κατά το τελικό στάδιο της όλης διαδικασίας θα επιχειρηθεί η συνθετική ανάγνωση των ερευνητικών δεδομένων έτσι ώστε να προκύπτει μια σαφής εικόνα της ευρωπαικής και της ελληνικής εμπειρίας γύρω από τα ερευνούμενα θέματα, συνθετική ανάγνωση που θα οδηγήσει στην διαμόρφωση συμπερασμάτων και συγκεκριμένων προτάσεων προς υλοποίηση. Επιπλέον, μέσα από την πολυεπίπεδη καταγραφή των νεανικών κοινωνικών χώρων θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ανάγκες παρέμβασης και σχεδιασμού από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης για μια ουσιαστική επεξεργασία πολιτικών που θα στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων, στην ικανοποίηση αναγκών και την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ένταξης των νέων στην κοινωνική ζωή. Τέλος, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος και της αντίληψης που το υποβαστάζει, θα επιχειρηθεί η εμπλοκή τοπικών στελεχών (ενός από κάθε Νομό της Κρήτης ) στο όλο ερευνητικό εγχείρημα με στόχο τη δημιουργία των προυποθέσεων για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της έρευνας, της σύνδεσης, δηλαδή, θεωρητικής και εμπειρικής διερεύνησης με την πράξη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου

«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου «ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου Γερμανού Καραβαγγέλη 8, 11523 Αθήνα Περίληψη Η κρίση αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Eρ ε υ ν α - Με λ ε τ η Ερευνεσ για τουσ Μεταναστεσ στην Ελλαδα Ερευνητικεσ Εμμονεσ και Εκκρεμοτητεσ Χαρα Στρατουδακη Κείμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2004, 2005, 2006 Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ Γιώργος Τσιώλης Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση 23 ΜΕΛΕΤΕΣ Ο Γιώργος Τσιώλης είναι λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ http://galaxy.hua.gr/~metanastes/ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Oδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών Καταγραφή φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε θέματα μετανάστευσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2009 Φορείς υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα