ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ EE3 Δημιουργία ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων Παραδοτέο Π3.1: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΤΓ Συνεργαζόμενοι φορείς: SL, ΔΡΑΞΙΣ, ΤΜΚ ΕΦΑ Έκδοση: 3.0 Ημερομηνία Καταληκτική 1/3/ /2/2012 παράδοσης: ημερομηνία: Επίπεδο διάχυσης: Δημόσιο Συγγραφείς: Μ. Βαΐτης (ΤΓ), Ν. Κουκουρουβλή (ΤΓ), Ι. Τσάκου (SL), Α. Ν. Μπαλής (SL), Π. Κακαγιάννης (ΔΡΑΞΙΣ), Χ. Φείδας (ΤΜΚ ΕΦΑ), Π. Ζάνης (ΤΜΚ ΕΦΑ), Α. Καραγιαννίδης (ΤΜΚ ΕΦΑ), Γ. Μαρουγιάννη (ΤΜΚ ΕΦΑ) Σ. Κέππας (ΤΜΚ ΕΦΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Copyright 2012 Η σύμπραξη του έργου «Γεώκλιμα» Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων της σύμπραξης. Περιέχει υλικό τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην κοινοπραξία του έργου «Γεώκλιμα» και το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς άδεια από την σύμπραξη. Η έρευνα που οδήγησε στα αποτελέσματα του παρόντος κειμένου χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από τους φορείς: Α/Α Φορέα 1 (Συντονιστής) Επωνυμία Φορέα Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας και Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Συντομογραφία Φορέα ΤΜΚ ΕΦΑ 2 Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ΕΜΥ 3 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΓ 4 Singular Logic Α.Ε SL 5 DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. ΔΡΑΞΙΣ 1

3 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι (VECTOR, GRID ΚΑΙ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ (RASTER ΔΕΔΟΜΕΝΑ) ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ)» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το κλίμα της Ελλάδας, των παραγόντων που το διαμορφώνουν, τη διαχρονική του εξέλιξη στο παρελθόν και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του στο άμεσο μέλλον. Στόχος της Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων του έργου (κλιματολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών), αλλά και άλλων απαραίτητων δεδομένων για την χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση των προηγουμένων (ψηφιακά μοντέλα εδάφους, διοικητικά όρια, βασικοί οικισμοί, υδρογραφικό δίκτυο, κ.ά.). Η ανάλυση απαιτήσεων αποτελεί την πρώτη εργασία της ΕΕ3. Σκοπό έχει την ανάλυση της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων, όσο αφορά τα είδη, τις μορφές και τις συσχετίσεις των προς διαχείριση δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε ομάδας χρηστών, αλλά και τα είδη/μορφές των προς απεικόνιση και διάχυση πληροφοριών (χάρτες, διαγράμματα, πίνακες, κ.λπ.). Το παρόν κείμενο αποτελεί το παραδοτέο της ανάλυσης απαιτήσεων και αποτελείται από 8 κεφάλαια: 1. Εισαγωγή. 2. Μεθοδολογία περιγραφής δεδομένων. 3. Καταγραφή και ταξινόμηση δεδομένων. 4. Χαρακτηριστικά δεδομένων Ι (VECTOR, GRID ΚΑΙ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ). 5. Χαρακτηριστικά δεδομένων ΙΙ (RASTER ΔΕΔΟΜΕΝΑ). 6. Μορφές απεικόνισης και διάχυσης. 7. Λοιπές προδιαγραφές δεδομένων. 8. Κατηγορίες χρηστών. Η εργασία βασίστηκε σε συζητήσεις (δια ζώσης, τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές) μελών της ομάδας έργου από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, στα παραδοτέα Π1.1 «Έκθεση προδιαγραφών των δεδομένων», Π1.3 «Βάση κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων» και Π1.4 «Έκθεση τεκμηρίωσης των δεδομένων», καθώς και σε συνεντεύξεις (με χρήση ερωτηματολογίου) με δυνητικούς χρήστες του τελικού συστήματος. 3

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ)» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το κλίμα της Ελλάδας, των παραγόντων που το διαμορφώνουν, τη διαχρονική του εξέλιξη στο παρελθόν και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του στο άμεσο μέλλον. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου, σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών η οποία θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη των κλιματικών μεταβολών στη χώρα μας, παρέχοντας άμεσα και με διαδραστικό τρόπο, συνδυασμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τη μεταβολή του κλίματος στο χώρο και το χρόνο σε κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Στόχος της Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων για την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων του έργου (κλιματολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών), αλλά και άλλων απαραίτητων δεδομένων για την χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση των προηγουμένων (ψηφιακά μοντέλα εδάφους, διοικητικά όρια, βασικοί οικισμοί, υδρογραφικό δίκτυο, κ.ά.). Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (που αποτελεί αντικείμενο της Ενότητας Εργασίας 4) θα αντλεί τα προς απεικόνιση και διάχυση δεδομένα από την ενιαία βάση δεδομένων. Με την προσέγγιση αυτή, αποφεύγεται ο πλεονασμός/επικαλύψεις των δεδομένων, επιτυγχάνεται η συνέπεια μεταξύ των δεδομένων καθώς και η επιβολή κανόνων ακεραιότητας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η συνεχής διαθεσιμότητα των δεδομένων σε περιβάλλον ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Επίσης, πολλαπλασιάζεται η προστιθέμενη αξία των δεδομένων μέσω της δυνατότητας συνολικής ανάλυσής τους, σε σχέση με τη διατήρησή τους σε απομονωμένες επιμέρους βάσεις δεδομένων ή αρχεία. Οι επιμέρους εργασίες της ΕΕ3 είναι: Η ανάλυση απαιτήσεων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων, όσο αφορά τα είδη, τις μορφές και τις συσχετίσεις των προς διαχείριση δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε ομάδας χρηστών, αλλά και τα είδη/μορφές των προς απεικόνιση και διάχυση πληροφοριών (χάρτες, διαγράμματα, πίνακες, κ.λπ.). Ο σχεδιασμός της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων, τόσο στο εννοιολογικό επίπεδο όσο και στο λογικό επίπεδο. Η υλοποίηση της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System DBMS) και η εισαγωγή των δεδομένων σε αυτή. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης χρήστη για τη διαχείριση των δεδομένων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων. Η δημιουργία μηχανισμών προσαρμογής των δεδομένων της ενιαίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων (ερωτήματα, όψεις, αποθηκευμένες διαδικασίες) στο εξωτερικό περιβάλλον (κυρίως στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών). Η ανάπτυξη μηχανισμών μετάπτωσης των δεδομένων από την ενιαία βάση γεωγραφικών δεδομένων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για χαρτογραφική απεικόνιση και διάχυση (ΕΕ4). 4

6 1.1 Η εργασία «Ανάλυση απαιτήσεων» Η εργασία περιλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων της ενιαίας βάσης δεδομένων σε σχέση με: (α) τα είδη, τις κατηγορίες, τις μορφές και τις συσχετίσεις των προς διαχείριση δεδομένων, (β) τις ομάδες χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε ομάδας χρηστών, (γ) τις μορφές απεικόνισης και διάχυσης των δεδομένων. Η εργασία βασίστηκε σε συζητήσεις (δια ζώσης, τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές) μελών της ομάδας έργου από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, στα παραδοτέα Π1.1 «Έκθεση προδιαγραφών των δεδομένων», Π1.3 «Βάση κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων» και Π1.4 «Έκθεση τεκμηρίωσης των δεδομένων», καθώς και σε συνεντεύξεις (με χρήση ερωτηματολογίου) με δυνητικούς χρήστες του τελικού συστήματος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης απαιτήσεων παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια: Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία περιγραφής δεδομένων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι θεματικές κατηγορίες ταξινόμησης των δεδομένων, οι μορφές τους καθώς και οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών τους. Κεφάλαιο 3: Καταγραφή και ταξινόμηση δεδομένων. Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται αναλυτικά όλα τα είδη δεδομένων που θα διαχειρίζεται η βάση δεδομένων και ταξινομούνται ανάλογα με τη θεματική κατηγορία και τη μορφή στην οποία ανήκουν. Κεφάλαιο 4: Χαρακτηριστικά δεδομένων Ι. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά ανά είδος δεδομένων. Αφορά τα διανυσματικά και αλφαριθμητικά δεδομένα, καθώς και τα δεδομένα τύπου grid. Κεφάλαιο 5: Χαρακτηριστικά δεδομένων ΙΙ. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των δεδομένων κανάβου. Κεφάλαιο 6: Μορφές απεικόνισης και διάχυσης. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ανά είδος δεδομένου οι μορφές απεικόνισης/διάχυσης μέσω του γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας. Κεφάλαιο 7: Λοιπές προδιαγραφές δεδομένων. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι προδιαγραφές που αφορούν τα χωρικά όρια (extent), το προβολικό σύστημα και τις γλώσσες καταγραφής των (αλφαριθμητικών) δεδομένων. Κεφάλαιο 8: Κατηγορίες χρηστών. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι διαφορετικές κατηγορίες χρηστών της βάσης δεδομένων και οι λειτουργίες που κάθε κατηγορία θα μπορεί να επιτελεί. Το παρόν κείμενο θα αποτελέσει τη βασική πληροφορία για την επόμενη εργασία «Εννοιολογικός και Λογισμός Σχεδιασμός». 5

7 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία ταξινόμησης των ειδών των δεδομένων που θα διαχειρίζεται η ενιαία βάση δεδομένων, ως προς τη θεματική τους κατηγορία και τη μορφή τους. - Κατηγορία: κάθε είδος δεδομένων εντάσσεται σε μια από τις εξής κατηγορίες: 1. Κλιματικά δεδομένα 2. Κλιματικά δεδομένα προσομοιώσεων 3. Γεωγραφικά δεδομένα 4. Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα 5. Δεδομένα υποβάθρου - Μορφή: κάθε είδος δεδομένου έχει μια από τις εξής μορφές: R. Χωρικά δεδομένα κανάβου (raster) V. Χωρικά διανυσματικά δεδομένα (vector) A. Αλφαριθμητικά δεδομένα (μη χωρικά) G. Αλφαριθμητικά δεδομένα κανάβου (grid) B. Πολυμεσικά δεδομένα τύπου (BLOB binary large objects) Επίσης, κάθε είδος δεδομένων αναλύεται στα χαρακτηριστικά (attributes) που το συγκροτούν. Κάθε χαρακτηριστικό μπορεί να είναι είτε απλό είτε σύνθετο. Στη δεύτερη περίπτωση, αποτελείται από άλλα απλούστερα χαρακτηριστικά. Επίσης κάθε χαρακτηριστικό είτε είναι υποχρεωτικό (είναι επιβεβλημένη η συμπλήρωσή του) είτε είναι προαιρετικό (μπορεί και να μην συμπληρωθεί καθόλου ή να συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο). Τέλος, κάθε χαρακτηριστικό είναι είτε μονής τιμής (μπορεί να πάρει μόνο μία τιμή), είτε πολλαπλών τιμών (μπορεί να πάρει οποιονδήποτε αριθμό τιμών). Η τιμή κάθε χαρακτηριστικού ανήκει σε έναν τύπο δεδομένων (αριθμός, συμβολοσειρά, ημερομηνία, κ.λπ.). Στον πίνακα 1 περιγράφονται οι τύποι δεδομένων και στον πίνακα 2 οι συμβολισμοί για την πολλαπλότητα των τιμών των χαρακτηριστικών. 6

8 Τύπος Δεδομένων Ακέραιος Δεκαδικός Συμβολοσειρά Ημερομηνία Ώρα Έτος Πίνακας 1. Τύποι δεδομένων Ακέραιος αριθμός Πραγματικός αριθμός Περιγραφή Αλφαριθμητική τιμή πεπερασμένου μήκους (ως 255 χαρακτήρες) Ημερομηνία (Ημέρα/Μήνας/Έτος) (π.χ. 28/2/1915). Αναφέρεται σε έτη μετά Χριστόν (μ.χ.). Ώρα:Λεπτά:Δευτερόλεπτα,δέκατα Ακέραιος αριθμός από 1 ως 4 ψηφία. Το πρόσημο μείον ( ) δηλώνει έτη προ Χριστού (π.χ.). Μήνας Ακέραιος αριθμός στο εύρος 1 12 Χρονική περίοδος Ζεύγος ετών (αρχικό τελικό) Εποχικός προσδιορισμός Yes/No Απαρίθμηση Κείμενο Σύνθετο Αμοιβαία αποκλειόμενο Αναφορά Εικόνα Το χαρακτηριστικό παίρνει μία από τις παρακάτω τιμές: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος Χειμώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο Ετήσια τιμή Το χαρακτηριστικό παίρνει μία από δύο προκαθορισμένες τιμές: Αληθές (yes) ή Ψευδές (no) Το χαρακτηριστικό παίρνει τιμή από ένα προκαθορισμένο σύνολο τιμών (που εμφανίζεται στη στήλη Σχόλιο ) Κείμενο μεγάλου μήκους (μεγαλύτερο των 255 χαρακτήρων) Το χαρακτηριστικό αποτελείται από άλλα απλούστερα χαρακτηριστικά Τα χαρακτηριστικό αποτελείται από άλλα απλούστερα, εκ των οποίων μόνο το ένα παίρνει τιμή Το χαρακτηριστικό αναφέρεται σε δεδομένο άλλου είδους που έχει περιγραφεί ξεχωριστά Δυαδικό (binary) αρχείο εικόνας Πίνακας 2. Συμβολισμοί για την πολλαπλότητα των χαρακτηριστικών. Πολλαπλότητα Περιγραφή 1 Το χαρακτηριστικό έχει μία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τιμή 0 1 Το χαρακτηριστικό έχει μία ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τιμή 0 Ν Το χαρακτηριστικό έχει καμία, μία ή περισσότερες τιμές 1 Ν Το χαρακτηριστικό έχει μία (υποχρεωτικά) ή περισσότερες τιμές 7

9 3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.1 Κλιματικά δεδομένα 1.R. 1.R.1 1.R.2 Συνεχή χωρικά δεδομένα κανάβου (raster) που θα προκύψουν από τη χωρική παρεμβολή και τη χαρτογράφηση (Ε4.2 και Ε4.3) Μέση μέγιστη θερμοκρασία Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 0 C (ολικός παγετός) 1.R.3 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία > 0 C 1.R.4 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 20 C 1.R.5 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 30 C 1.R.6 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 35 C 1.R.7 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 40 C 1.R.8 1.R.9 1.R.10 Μέση ελάχιστη θερμοκρασία Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 0 C (μερικός παγετός) Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 10 C 1.R.11 Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 20 C 1.R.12 1.R.13 1.R.14 1.R.15 1.R.16 1.R.17 1.R.18 1.R.19 1.R.20 1.R.21 1.R.22 1.R.23 1.R.24 Μέση θερμοκρασία Ύψος υετού σε χιλιοστά Αριθμός ημερών με ύψος υετού 1.0mm Αριθμός ημερών με ύψος υετού 0.1mm Αριθμός ημερών καταιγίδας Αριθμός ημερών χιονιού Αριθμός ημερών βροχής Αριθμός ημερών όμβρου Αριθμός ημερών ομίχλης Μέση ολική νέφωση Μέση ταχύτητα ανέμου Συχνότητα ανέμου Μέση πίεση στη στάθμη της θάλασσας 1.R.25 Μέση σχετική υγρασία (%) 1.R.26 1.R.27 Μέσος δείκτης δυσφορίας DI ( C) Μεγαλύτερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI 8

10 1.V. 1.A. 1.R.28 1.R.29 1.V.1 1.A.1 1.A.2 Μικρότερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI Ηλιοφάνεια Σημειακή πληροφορία (vector) των μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ Μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ Αλφαριθμητικά (Δεδομένα μετρήσεων μετεωρολογικών σταθμών) Μέση μέγιστη θερμοκρασία Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 0 C (ολικός παγετός) 1.A.3 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία > 0 C 1.A.4 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 20 C 1.A.5 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 30 C 1.A.6 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 35 C 1.A.7 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 40 C 1.A.8 1.A.9 1.A.10 Μέση ελάχιστη θερμοκρασία Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 0 C (μερικός παγετός) Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 10 C 1.A.11 Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 20 C 1.A.12 1.A.13 1.A.14 1.A.15 1.A.16 1.A.17 1.A.18 1.A.19 1.A.20 1.A.21 1.A.22 1.A.23 1.A.24 Μέση θερμοκρασία Ύψος υετού σε χιλιοστά Αριθμός ημερών με ύψος υετού 1.0mm Αριθμός ημερών με ύψος υετού 0.1mm Αριθμός ημερών καταιγίδας Αριθμός ημερών χιονιού Αριθμός ημερών βροχής Αριθμός ημερών όμβρου Αριθμός ημερών ομίχλης Μέση ολική νέφωση Μέση ταχύτητα ανέμου Συχνότητα ανέμου Μέση πίεση στη στάθμη της θάλασσας 1.A.25 Μέση σχετική υγρασία (%) 1.A.26 1.A.27 Μέσος δείκτης δυσφορίας DI ( C) Μεγαλύτερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI 9

11 1.G. 1.B. 1.A.28 1.A.29 1.G.1 Μικρότερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI Ηλιοφάνεια Δεδομένα GRID που παρήχθησαν από την προεπεξεργασία δορυφορικών δεδομένων Βροχόπτωση 1.G.2 Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους (Land Surface Temperature LST) 1.G.3 1.G.4 1.G.5 Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Κλάσμα Νέφωσης Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Δείκτες Αστάθειας (Lifted Index) Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Total Totals Index BLOB 3.2 Κλιματικά δεδομένα προσομοιώσεων 2.R. 2.V. 2.A. 2.G. Raster Vector Αλφαριθμητικά GRID Δεδομένα κλιματικών μεταβολών PRUDENCE, σενάριο Α2, [ ] / [ ] 2.G.1 Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. 2.G.2 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.3 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.4 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής Δεδομένα κλιματικών μεταβολών PRUDENCE, σενάριο Β2, [ ] / [ ] 2.G.5 Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. 2.G.6 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.7 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.8 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής Δεδομένα κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] 2.G.9 Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. 2.G.10 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.11 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 10

12 2.B. 2.G.12 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής Δεδομένα κλιματικών μεταβολών ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] /[ ] 2.G.13 Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. 2.G.14 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.15 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.16 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής Δεδομένα κλιματικών μεταβολών RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] 2.G.17 Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. 2.G.18 Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.19 Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.20 Μεταβολή ολικού ύψους βροχής Δείκτες μεταβολών ακραίων RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] 2.G.21 Μεταβολή του αριθμού ημερών με μέγιστη θερμοκρασία > 35 C 2.G.22 Μεταβολή του αριθμού ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία > 20 C 2.G.23 2.G.24 2.G.25 2.G.26 Εκατοστιαία μεταβολή της συνολικής βροχόπτωσης σε διάστημα τριών συνεχών ημερών Μεταβολή της μέγιστης διάρκειας της ξηρής περιόδου (σε ημέρες) Μεταβολή του αριθμού των νυκτερινών παγετών Μεταβολή της διάρκειας της βλαστητικής περιόδου (σε ημέρες) Κλιματικά δεδομένα RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] 2.G.27 Θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.28 Μέγιστη θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.29 Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. 2.G.30 Ολικό ύψος βροχής BLOB 3.3 Γεωγραφικά δεδομένα 3.R. 3.R.1 3.R.2 Raster Δεδομένα κάλυψης γης CORINE ανάλυσης 100x100 μέτρα Δεδομένα κάλυψης γης CORINE ανάλυσης 250x250 μέτρα 11

13 3.V. 3.A. 3.G. 3.B. 3.R.3 3.R.4 3.R.5 3.R.6 3.R.7 3.R.8 Δεδομένα κάλυψης γης GlobeCorine Κατεύθυνση προς τη θάλασσα Διεύθυνση κοντινότερης ακτής σε σχέση με τον βορρά (αφορά το πόσο ανατολικά ή δυτικά είναι) Κατεύθυνση προς τη θάλασσα Διεύθυνση κοντινότερης ακτής σε σχέση με τον βορρά (αφορά το πόσο βόρεια ή νότια είναι) Ευκλείδεια Απόσταση από την ακτογραμμή του Αιγαίο Πελάγους Ευκλείδεια Απόσταση από την ακτογραμμή Ιονίου Πελάγους Ευκλείδεια Απόσταση από την ακτογραμμή 3.R.9 Μέγιστο ύψος εντός στο ανατολικό τεταρτοκύκλιο ακτίνας 50 km 3.R.10 3.R.11 3.R.12 3.R.13 3.R.14 3.R.15 3.R.16 3.R.17 3.R.18 3.R.19 3.V.1 3.V.2 3.V.3 3.A.1 3.A.2 3.G.1 Μέγιστο ύψος εντός στο βόρειο τεταρτοκύκλιο ακτίνας 50 km Μέγιστο ύψος εντός στο νότιο τεταρτοκύκλιο ακτίνας 50 km Μέγιστο ύψος εντός στο δυτικό τεταρτοκύκλιο ακτίνας 50 km Μέσος Προσανατολισμός επιφάνειας κυκλικής περιοχής 10 km (αφορά το πόσο ανατολικά ή δυτικά είναι προσανατολισμένες) Μέσος Προσανατολισμός επιφάνειας κυκλικής περιοχής 10 km (αφορά το πόσο βόρεια ή νότια είναι προσανατολισμένες) Μέση Κυρτότητα επιφάνειας εντός κυκλικής περιοχής 5 km Μέσο υψόμετρο εντός κυκλικής περιοχής ακτίνας 5km Μέση Κλίση επιφάνειας κυκλικής περιοχής ακτίνας 5 km Λόγος θάλασσας προς ξηρά εντός κυκλικής περιοχής ακτίνας 20km Κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης (Normalized Difference Vegetation Index NDVI) Vector Διοικητικά όρια Περιφερειών (πολυγωνική πληροφορία) Διοικητικά όρια Νομών (πολυγωνική πληροφορία) Πρωτεύουσες Νομών (σημειακή πληροφορία) Αλφαριθμητικά Κατηγορίες κάλυψης γης CORINE Κατηγορίες κάλυψης γης GlobeCorine GRID Κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης (Normalized Difference Vegetation Index NDVI) BLOB 12

14 3.4 Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα 4.R. 4.V. 4.A. Raster Vector Αλφαριθμητικά 4.A.1 Πραγματικός πληθυσμός 4.A.2 Γυναίκες (πραγματικός πληθυσμός) 4.A.3 Πληθυσμός > 65 ετών (πραγματικός πληθυσμός) 4.A.4 Γυναίκες > 65 ετών (πραγματικός πληθυσμός) 4.A.5 Γυναίκες 15 ως 45 ετών (πραγματικός πληθυσμός) 4.A.6 Ενεργός πληθυσμός 4.A.7 Απασχολούμενοι 4.A.8 Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα 4.A.9 Φυσική κίνηση 4.A.10 ΑΕΠ/κεφαλή 4.A.11 Δηλωθέν Εισόδημα 4.A.12 Καλλιεργούμενη γη 4.A.13 Έκταση με ετήσιες καλλιέργειες 4.A.14 Αριθμός εκμεταλλεύσεων 4.A.15 Μεταβολή πληθυσμού 4.A.16 Πληθυσμός > 65 ετών / Σύνολο πληθυσμού 4.A.17 Γυναίκες > 65 ετών / Πληθυσμός >65 ετών 4.A.18 Γυναίκες > 65 ετών / Σύνολο πληθυσμού 4.A.19 Γυναίκες 15 ως 45 ετών / Σύνολο γυναικών 4.A.20 Μεταβολή ενεργού πληθυσμού 4.A.21 Ενεργός πληθυσμός / Σύνολο πληθυσμού 4.A.22 Απασχολούμενοι σε πρωτογενή τομέα / Απασχολούμενοι 4.A.23 ΑΕΠ/Κεφαλή (Ελλάδα =100) 4.A.24 Μεταβολή καλλιεργούμενης γης 4.A.25 Ετήσιες καλλιέργειες /Καλλιεργούμενη γη 4.A.26 Μεταβολή έκτασης ετησίων καλλιεργειών 4.A.27 Μεταβολή εκμεταλλεύσεων 4.A.28 Μέση έκταση εκμετάλλευσης 4.A.29 Απασχολούμενοι σε πρωτογενή / αριθμός εκμεταλλεύσεων 13

15 4.G. 4.B. GRID BLOB 3.5 Δεδομένα υποβάθρου 5.R. 5.V. 5.A. 5.G. 5.B. 5.R.1 5.R.2 5.V.1 5.V.2 5.V.3 5.V.4 Raster Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (υψομετρικό/βαθυμετρικό) ανάλυσης 90 μέτρων Σκίαση ανάγλυφου ανάλυσης 90 μέτρων Vector Υδρογραφικό δίκτυο (γραμμική πληροφορία) Λίμνες (πολυγωνική πληροφορία) Κορυφές βουνών (σημειακή πληροφορία) Σύνορα κρατών (γραμμική πληροφορία) Αλφαριθμητικά GRID BLOB 14

16 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι (VECTOR, GRID ΚΑΙ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) Χαρακτηριστικό Πολ/τα Τύπος Σχόλια 4.1 Κλιματικά δεδομένα 1.V.1 Μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ (σημειακή πληροφορία) Όνομα σταθμού 1 Συμβολοσειρά Κωδικός σταθμού 1 Ακέραιος 1.A.1. Μέση μέγιστη θερμοκρασία Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.1. Μέση μέγιστη θερμοκρασία (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.1. Μέση μέγιστη θερμοκρασία (υπολογισμός τάσης) Τάση 0 1 Δεκαδικός 15

17 Σημαντικότητα τάσης 0 1 Δεκαδικός 1.A.2. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 0 C (ολικός παγετός) Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.2. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 0 C (ολικός παγετός) (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.3. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία > 0 C Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.3. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία > 0 C (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός 16

18 Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.4. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 20 C Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.4. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 20 C (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.5. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 30 C Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.5. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 30 C (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός 17

19 Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.6. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 35 C Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.6. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 35 C (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.7. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 40 C Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.7. Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 40 C (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός 18

20 Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.8. Μέση ελάχιστη θερμοκρασία Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.8. Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.8. Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (υπολογισμός τάσης) Τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα τάσης 0 1 Δεκαδικός 1.A.9. Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 0 C (μερικός παγετός) Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.9. Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 0 C (μερικός παγετός) (στατιστικά δεδομένα) 19

21 Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.10. Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 10 C Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.10. Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 10 C (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.11. Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 20 C Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.11. Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 20 C (στατιστικά δεδομένα) 20

22 Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.12. Μέση θερμοκρασία Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.12. Μέση θερμοκρασία (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.12. Μέση θερμοκρασία (υπολογισμός τάσης) Τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα τάσης 0 1 Δεκαδικός 1.A.13. Ύψος υετού σε χιλιοστά 21

23 Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.13. Ύψος υετού σε χιλιοστά (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.13. Ύψος υετού σε χιλιοστά (υπολογισμός τάσης) Τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα τάσης 0 1 Δεκαδικός 1.A.14. Αριθμός ημερών με ύψος υετού 1.0mm Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.14. Αριθμός ημερών με ύψος υετού 1.0mm (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός 22

24 Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.15. Αριθμός ημερών με ύψος υετού 0.1mm Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.15. Αριθμός ημερών με ύψος υετού 0.1mm (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.16. Αριθμός ημερών καταιγίδας Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 11.A.16. Αριθμός ημερών καταιγίδας (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός 23

25 Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.17. Αριθμός ημερών χιονιού Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.17. Αριθμός ημερών χιονιού (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.18. Αριθμός ημερών βροχής Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.18. Αριθμός ημερών βροχής (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός 24

26 Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.19. Αριθμός ημερών όμβρου Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.19. Αριθμός ημερών όμβρου (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.20. Αριθμός ημερών ομίχλης Έτος 1 Έτος Αριθμός ημερών 0 1 Ακέραιος 1.A.20. Αριθμός ημερών ομίχλης (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Ελάχιστη τιμή 0 1 Ακέραιος Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός 25

27 Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.21. Μέση ολική νέφωση Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.21. Μέση ολική νέφωση (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.22. Μέση ταχύτητα ανέμου Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.22. Μέση ταχύτητα ανέμου (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός 26

28 Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.23. Συχνότητα ανέμου Έτος 1 Έτος Συχνότητα 0 1 Δεκαδικός 1.A.23. Συχνότητα ανέμου (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.24. Μέση πίεση στη στάθμη της θάλασσας Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.24. Μέση πίεση στη στάθμη της θάλασσας (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός 27

29 Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.25. Μέση σχετική υγρασία (%) Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.25. Μέση σχετική υγρασία (%) (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.26. Μέσος δείκτης δυσφορίας DI ( C) Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.26. Μέσος δείκτης δυσφορίας DI ( C) (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός 28

30 Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.27. Μεγαλύτερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.27. Μεγαλύτερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.28. Μικρότερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.28. Μικρότερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός 29

31 Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.A.29. Ηλιοφάνεια Έτος 1 Έτος Μέση τιμή 0 1 Δεκαδικός 1.A.29. Ηλιοφάνεια (στατιστικά δεδομένα) Μέσος όρος 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Τυπική απόκλιση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p05) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p50) 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα (p95) 0 1 Δεκαδικός 1.G.1. Βροχόπτωση Τιμή βροχόπτωσης 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Γραμμική τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα 95% 0 1 Συμβολοσειρά 1.G.2. Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους (Land Surface Temperature LST) 30

32 Δορυφόρος 1 Απαρίθμηση Terra, Acqua Διέλευση δορυφόρου 1 Απαρίθμηση Ημέρα, νύχτα Θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Γραμμική τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα 95% 0 1 Συμβολοσειρά 1.G.3. Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Κλάσμα Νέφωσης Κλάσμα Νέφωσης 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Γραμμική τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα 95% 0 1 Συμβολοσειρά 1.G.4. Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Δείκτες Αστάθειας (Lifted Index) Δείκτες Αστάθειας 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Γραμμική τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα 95% 0 1 Συμβολοσειρά 31

33 1.G.5. Ατμοσφαιρικά προϊόντα του MODIS Total Totals Index Total Totals Index 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Γραμμική τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα 95% 0 1 Συμβολοσειρά 4.2 Κλιματικά δεδομένα προσομοιώσεων 2.G.1. Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. PRUDENCE, σενάριο Α2, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.2. Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. PRUDENCE, σενάριο Α2, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.3. Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. PRUDENCE, σενάριο Α2, [ ] / [ ] 32

34 «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.4. Μεταβολή ολικού ύψους βροχής PRUDENCE, σενάριο Α2, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Ποσοστιαία μεταβολή (%) 0 1 Δεκαδικός 2.G.5. Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. PRUDENCE, σενάριο Β2, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.6. Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. PRUDENCE, σενάριο Β2, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» 33

35 Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.7. Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. PRUDENCE, σενάριο Β2, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.8. Μεταβολή ολικού ύψους βροχής PRUDENCE, σενάριο Β2, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Ποσοστιαία μεταβολή (%) 0 1 Δεκαδικός 2.G.9. Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.10. Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] 34

36 «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.11. Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.12. Μεταβολή ολικού ύψους βροχής ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Ποσοστιαία μεταβολή (%) 0 1 Δεκαδικός 2.G.13. Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] /[ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 35

37 2.G.14. Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] /[ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.15. Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] /[ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.16. Μεταβολή ολικού ύψους βροχής ENSEMBLE, σενάριο Α1Β, [ ] /[ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Ποσοστιαία μεταβολή (%) 0 1 Δεκαδικός 2.G.17. Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα στα 2 μ. RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] 36

38 «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.18. Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.19. Μεταβολή ελάχιστης θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Μεταβολή ( o C) 0 1 Δεκαδικός 2.G.20. Μεταβολή ολικού ύψους βροχής RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Χειμώνας» «Άνοιξη» «Καλοκαίρι», «Φθινόπωρο» «Ετήσια τιμή» Ποσοστιαία μεταβολή (%) 0 1 Δεκαδικός 37

39 2.G.21. Μεταβολή του αριθμού ημερών με μέγιστη θερμοκρασία > 35 C RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Ετήσια τιμή» Μεταβολή 0 1 Ακέραιος 2.G.22. Μεταβολή του αριθμού ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία > 20 C RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Ετήσια τιμή» Μεταβολή 0 1 Ακέραιος 2.G.23. Εκατοστιαία μεταβολή της συνολικής βροχόπτωσης σε διάστημα τριών συνεχών ημερών RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Ετήσια τιμή» Μεταβολή (%) 0 1 Δεκαδικός 2.G.24. Μεταβολή της μέγιστης διάρκειας της ξηρής περιόδου RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Ετήσια τιμή» Μεταβολή σε ημέρες 0 1 Ακέραιος 2.G.25. Μεταβολή του αριθμού των νυκτερινών παγετών RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Ετήσια τιμή» Μεταβολή 0 1 Ακέραιος 38

40 2.G.26. Μεταβολή της διάρκειας της βλαστητικής περιόδου RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] / [ ] «Ετήσια τιμή» Μεταβολή σε ημέρες 0 1 Ακέραιος 2.G.27. Θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] Έτος 1 Έτος «Ιανουάριος» «Φεβρουάριος» «Μάρτιος» «Απρίλιος» «Μάιος» «Ιούνιος» «Ιούλιος» «Αύγουστος» «Σεπτέμβριος» «Οκτώβριος» «Νοέμβριος» «Δεκέμβριος» Μηνιαία τιμή 0 1 Δεκαδικός 2.G.28. Μέγιστη θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] Έτος 1 Έτος «Ιανουάριος» «Φεβρουάριος» «Μάρτιος» «Απρίλιος» «Μάιος» «Ιούνιος» «Ιούλιος» «Αύγουστος» «Σεπτέμβριος» «Οκτώβριος» «Νοέμβριος» «Δεκέμβριος» Μηνιαία τιμή 0 1 Δεκαδικός 39

41 2.G.29. Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα στα 2 μ. RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] Έτος 1 Έτος «Ιανουάριος» «Φεβρουάριος» «Μάρτιος» «Απρίλιος» «Μάιος» «Ιούνιος» «Ιούλιος» «Αύγουστος» «Σεπτέμβριος» «Οκτώβριος» «Νοέμβριος» «Δεκέμβριος» Μηνιαία τιμή 0 1 Δεκαδικός 2.G.30. Ολικό ύψος βροχής RegCM, σενάριο Α1Β, [ ] Έτος 1 Έτος «Ιανουάριος» «Φεβρουάριος» «Μάρτιος» «Απρίλιος» «Μάιος» «Ιούνιος» «Ιούλιος» «Αύγουστος» «Σεπτέμβριος» «Οκτώβριος» «Νοέμβριος» «Δεκέμβριος» Μηνιαία τιμή (mm) 0 1 Δεκαδικός 4.3 Γεωγραφικά δεδομένα 3.V.1. Διοικητικά όρια Περιφερειών (πολυγωνική πληροφορία) Ονομασία Περιφέρειας 1 Συμβολοσειρά Κατά "Καποδίστρια" Κωδικός Περιφέρειας 1 Συμβολοσειρά Κατά "Καποδίστρια" 40

42 3.V.2. Διοικητικά όρια Νομών (πολυγωνική πληροφορία) Ονομασία Νομού 1 Συμβολοσειρά Κατά "Καποδίστρια" Κωδικός Νομού 1 Συμβολοσειρά Κατά "Καποδίστρια" 3.V.3. Πρωτεύουσες Νομών (σημειακή πληροφορία) Ονομασία Πρωτεύουσας 1 Συμβολοσειρά Κατά "Καποδίστρια" Κωδικός Πρωτεύουσας 1 Συμβολοσειρά Κατά "Καποδίστρια" 3.A.1. Κατηγορίες κάλυψης γης CORINE Κωδικοποιημένη τιμή κελιού raster δεδομένων 1 Ακέραιος Κωδικός κατηγορίας 1 Ακέραιος Κατηγορία (επίπεδο 1) 1 Συμβολοσειρά Κατηγορία (επίπεδο 2) 1 Συμβολοσειρά Κατηγορία (επίπεδο 3) 1 Συμβολοσειρά 3.A.2. Κατηγορίες κάλυψης γης GlobeCorine Κωδικός κατηγορίας 1 Ακέραιος Κατηγορία 1 Συμβολοσειρά 3.G.1. Κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης (Normalized Difference Vegetation Index NDVI) Κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης 0 1 Δεκαδικός Μέγιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Ελάχιστη τιμή 0 1 Δεκαδικός Γραμμική τάση 0 1 Δεκαδικός Σημαντικότητα 95% 0 1 Συμβολοσειρά 41

43 4.A Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα Πραγματικός πληθυσμός Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Πραγματικός πληθυσμός 1 Ακέραιος 4.A.2. Γυναίκες (πραγματικός πληθυσμός) Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Γυναίκες (πραγματικός πληθυσμός) 1 Ακέραιος 4.A.3. Πληθυσμός > 65 ετών (πραγματικός πληθυσμός) Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Πληθυσμός > 65 ετών (πραγματικός πληθυσμός) 1 Ακέραιος 4.A.4. Γυναίκες > 65 ετών (πραγματικός πληθυσμός) Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Γυναίκες > 65 ετών (πραγματικός πληθυσμός) 1 Ακέραιος 42

44 4.A.5. Γυναίκες 15 ως 45 ετών (πραγματικός πληθυσμός) Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Γυναίκες 15 ως 45 ετών (πραγματικός πληθυσμός) 1 Ακέραιος 4.A.6. Ενεργός πληθυσμός Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Ενεργός πληθυσμός 1 Ακέραιος 4.A.7. Απασχολούμενοι Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Απασχολούμενοι 1 Ακέραιος 4.A.8. Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα 1 Ακέραιος 4.A.9. Φυσική κίνηση Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1990 ως

45 Φυσική κίνηση 1 Δεκαδικός 4.A.10. ΑΕΠ/κεφαλή Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1990 ως 2009 σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Νομού ΑΕΠ/κεφαλή 1 Δεκαδικός 4.A.11. Δηλωθέν Εισόδημα Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1990 ως 2008 Δηλωθέν Εισόδημα 1 Ακέραιος 4.A.12. Καλλιεργούμενη γη Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1961, 1971, 1991 και 2001 Καλλιεργούμενη γη 1 Δεκαδικός 4.A.13. Έκταση με ετήσιες καλλιέργειες Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1961, 1971, 1991 και 2001 Έκταση με ετήσιες καλλιέργειες 1 Δεκαδικός 4.A.14. Αριθμός εκμεταλλεύσεων Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1961, 1971, 1991 και 2001 Αριθμός εκμεταλλεύσεων 1 Ακέραιος 44

46 4.A.15. Μεταβολή πληθυσμού Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Για τις δεκαετίες , , , , και για τη χρονική περίοδο Μεταβολή πληθυσμού 1 Δεκαδικός 4.A.16. Πληθυσμός > 65 ετών /σύνολο πληθυσμού Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Πληθυσμός > 65 ετών /σύνολο πληθυσμού 1 Δεκαδικός 4.A.17. Γυναίκες > 65 ετών / πληθυσμός >65 ετών Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Πληθυσμός > 65 ετών /σύνολο πληθυσμού 1 Δεκαδικός 4.A.18. Γυναίκες > 65 ετών / σύνολο πληθυσμού Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Γυναίκες > 65 ετών / σύνολο πληθυσμού 1 Δεκαδικός 45

47 4.A.19. Γυναίκες 15 ως 45 ετών / σύνολο γυναικών Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα, Νομό ή Πρωτεύουσα Νομού Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Γυναίκες 15 ως 45 ετών / σύνολο γυναικών 1 Δεκαδικός 4.A.20. Μεταβολή ενεργού πληθυσμού Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Για τις δεκαετίες , , , , και για τη χρονική περίοδο Μεταβολή ενεργού πληθυσμού 1 Δεκαδικός 4.A.21. Ενεργός πληθυσμός / σύνολο πληθυσμού Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Ενεργός πληθυσμός / σύνολο πληθυσμού 1 Δεκαδικός 4.A.22. Απασχολούμενοι σε πρωτογενή τομέα / απασχολούμενους Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001 Απασχολούμενοι σε πρωτογενή τομέα / απασχολούμενους 1 Δεκαδικός 4.A.23. ΑΕΠ/κεφαλή (Ελλάδα =100) 46

48 Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Νομού ΑΕΠ/κεφαλή (Ελλάδα =100) 1 Δεκαδικός 4.A.24. Μεταβολή καλλιεργούμενης γης Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Για τις δεκαετίες , και για τη χρονική περίοδο Μεταβολή καλλιεργούμενης γης 1 Δεκαδικός 4.A.25. Ετήσιες καλλιέργειες /καλλιεργούμενη γη Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1961, 1971, 1991 και 2001 Ετήσιες καλλιέργειες /καλλιεργούμενη γη 1 Δεκαδικός 4.A.26. Μεταβολή έκτασης ετησίων καλλιεργειών Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Για τις δεκαετίες , και για τη χρονική περίοδο Μεταβολή έκτασης ετησίων καλλιεργειών 1 Δεκαδικός 4.A.27. Μεταβολή εκμεταλλεύσεων Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό 47

49 Για τις δεκαετίες , και για τη χρονική περίοδο Μεταβολή εκμεταλλεύσεων 1 Δεκαδικός 4.A.28. Μέση έκταση εκμετάλλευσης Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1961, 1971, 1991 και 2001 Μέση έκταση εκμετάλλευσης 1 Δεκαδικός 4.A.29. Απασχολούμενοι σε πρωτογενή / αριθμός εκμεταλλεύσεων Χωρική αναφορά 1 Αναφορά Αναφορά σε χώρα ή Νομό Έτος 1 Ακέραιος Για τα έτη 1961, 1971, 1991 και 2001 Απασχολούμενοι σε πρωτογενή / αριθμός εκμεταλλεύσεων 1 Δεκαδικός 4.5 Δεδομένα υποβάθρου 5.V.1. Υδρογραφικό δίκτυο (γραμμική πληροφορία) Τάξη 0 1 Απαρίθμηση Α τάξη Β τάξη Γ τάξη 5.V.2. Λίμνες (πολυγωνική πληροφορία) Όνομα 1 Συμβολοσειρά 5.V.3. Κορυφές βουνών (σημειακή πληροφορία) Όνομα βουνού 1 Συμβολοσειρά 5.V.4. Σύνορα κρατών (γραμμική πληροφορία) <δεν υφίστανται χαρακτηριστικά> 48

50 5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ (RASTER ΔΕΔΟΜΕΝΑ) 5.1 Κλιματικά δεδομένα Πρόκειται για τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν από την ΕΕ4 του έργου «Χωρικοποίηση κλιματικών δεδομένων». Θα δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα raster αρχείο με τους μέσους όρους τριακονταετίας για καθεμία από τις 29 κλιματικές μεταβλητές του κεφαλαίου 3 (είδη δεδομένων 1.R.1 ως 1.R.29). Κάθε τέτοιο αρχείο raster θα αναφέρεται σε συγκεκριμένο εποχικό προσδιορισμό. Τα δεδομένα θα προκύψουν από χωρική παρεμβολή στα δευτερογενή δεδομένα των μετρήσεων από τους μετεωρολογικούς σταθμούς (είδη δεδομένων 1.V και 1.Α.1 ως 1.Α.29). 5.2 Γεωγραφικά δεδομένα 3.R.1 & 3.R.2 Δεδομένα κάλυψης γης CORINE Τα δεδομένα της βάσης δεδομένων κάλυψης γης προέρχονται από την Corine Land Cover 2000 version 13 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, όπως αυτή έχει επικαιροποιηθεί το Η ονοματολογία των κατηγοριών κάλυψης Γης είναι οργανωμένη σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από 5 κατηγορίες κάλυψης και διαχωρίζει με αρκετά γενικό τρόπο τις καλύψεις γης. Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από 15 κατηγορίες και χρησιμοποιείται για εφαρμογές κλίμακας 1: έως 1: ενώ το τρίτο αποτελείται από 44 κατηγορίες και χρησιμοποιείται για εφαρμογές κλίμακας 1: R.3 Δεδομένα κάλυψης γης GlobeCorine Τα δεδομένα κάλυψης γης GlobeCorine που θα χρησιμοποιηθούν στο παρόν έργο αποτελούν μέρος της βάσης δεδομένων κάλυψης γης που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα GlobeCorine της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. 3.R.4 19 Γεωφυσικές παράμετροι Μετά από εκτενή βιβλιογραφική έρευνα, επιλέχθηκαν δεκατρείς γεωφυσικές παράμετροι οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως πιθανές ανεξάρτητες μεταβλητές στην ανάπτυξη της ΕΕ4. Οι παράμετροι αυτές υπολογίστηκαν για κάθε μετεωρολογικό σταθμό. Ακολούθησε σειρά δοκιμών μέσα από τις οποίες καθορίστηκαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών όπως για παράδειγμα η κυκλική περιοχή γύρω από ένα σταθμό, για την οποία υπολογίζεται μια γεωφυσική παράμετρος. Οι παράμετροι είναι: 3.R.4 & 3.R.5 Κατεύθυνση προς τη θάλασσα Η παράμετρος αυτή θα μελετηθεί στην προσπάθεια να ληφθεί υπ όψιν η θέση της θάλασσας σε σχέση με χαρακτηριστικά όπως η γενική κυκλοφορία της περιοχής. Αφού υπολογιστεί η κατεύθυνση προς τη θάλασσα ως γωνία, υπολογίζονται και τελικά χρησιμοποιούνται στην πολλαπλή συσχέτιση, οι κατά Βορρά Νότο και Ανατολή Δύση συνιστώσες αυτής. Συγκεκριμένα η κατά Βορρά Νότο συνιστώσα υπολογίζεται ως συνημίτονο της γωνίας και η κατά Ανατολή Δύση συνιστώσα ως ημίτονο της γωνίας. 49

51 3.R.6 & 3.R.7 Ευκλείδεια Απόσταση από την ακτογραμμή του Αιγαίου/Ιονίου Πελάγους Με τη χρήση αυτής της παραμέτρου επιχειρείται η ανάδειξη της διαφορετικής επίδρασης που έχει η εγγύτητα με τις δυτικές ακτές (Ιόνιο Πέλαγος) από αυτή με τις ανατολικές (Αιγαίο Πέλαγος), ιδιαίτερα σε μεγέθη όπως η βροχόπτωση. 3.R.8 Ευκλείδεια Απόσταση από την ακτογραμμή Η απόσταση ενός σημείου από τη θάλασσα παίζει σημαντικό ρολό στην διαμόρφωση του κλίματος, τουλάχιστο μέχρι μια μέγιστη απόσταση από αυτή. 3.R.9, 3.R.10, 3.R.11 & 3.R.12 Μέγιστο ύψος εντός τεταρτοκυκλίου συγκεκριμένου προσανατολισμού ακτίνας 50 km Επιχειρείται η ανάδειξη της επίδρασης που έχει η παρεμβολή ενός μεγάλου εμποδίου στην κίνηση των αερίων μαζών. Παράδειγμα αποτελούν τα φαινόμενα αυξημένης και μειωμένης βροχόπτωσης στην προσήνεμη και υπήνεμη πλευρά αντίστοιχα ενός μεγάλου ορεινού όγκου. 3.R.13 & 3.R.14 Μέσος Προσανατολισμός επιφάνειας κυκλικής περιοχής 10 km Με τη χρήση αυτής της παραμέτρου επιχειρείται η ανάδειξη της επίδρασης που έχει ο προσανατολισμός μιας περιοχής σε μεγέθη όπως η ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία. Και σε αυτή την περίπτωση στην πολλαπλή συσχέτιση χρησιμοποιούνται οι κατά Βορρά Νότο και Ανατολή Δύση συνιστώσες της γωνίας. 3.R.15 Μέση Κυρτότητα επιφάνειας εντός κυκλικής περιοχής 5 km Η Μέση Κυρτότητα κατατάσσει τις περιοχές σε κοιλάδες, επίπεδες και κορυφές όγκων. Σκοπός της χρησιμοποίησης της είναι η ανάδειξη της επίδρασης της κυρτότητας ή κοιλότητας μιας περιοχής σε μεγέθη όπως η ακτινοβολία και η θερμοκρασία. 3.R.16 Μέσο υψόμετρο εντός κυκλικής περιοχής ακτίνας 5km Το μέσο υψόμετρο μιας περιοχής που περιλαμβάνει ένα σημείο αντιπροσωπεύει την επίδραση του υψομέτρου στο κλίμα. 3.R.17 Μέση Κλίση επιφάνειας κυκλικής περιοχής ακτίνας 5 km Με τη χρήση αυτής της παραμέτρου επιχειρείται η ανάδειξη της επίδρασης που έχει η κλίση μιας περιοχής, ιδιαίτερα σε μεγέθη όπως η ηλιοφάνεια ή βροχόπτωση. 3.R.18 Λόγος θάλασσας προς ξηρά εντός κυκλικής περιοχής ακτίνας 20km Ο μεγάλος αριθμός νησιών στην ελληνική επικράτεια αυξάνει την χωρική ποικιλότητα του κλίματος. Η θαλάσσια επίδραση είναι πολύ έντονη στις νησιωτικές περιοχές. Η παράμετρος αυτή μπορεί να αναδείξει την ισχυρή αυτή επίδραση. 3.R.19 Κάλυψη Γης δείκτης NDVI Στοιχεία κάλυψης γης και πιο συγκεκριμένα τιμές του δείκτη NDVI, όπως αυτά παρέχονται από τη βάση δεδομένων του οργάνου MODIS των δορυφόρων AQUA και TERRA. Το είδος της κάλυψης γης επιδρά στην διαμόρφωση ορισμένων κλιματικών μεταβλητών όπως η θερμοκρασία η υγρασία και η νέφωση. Η ανάδειξη της επίδρασης αυτής αναμένεται να επιτευχθεί με την συμμετοχή του NDVI ως πιθανή ανεξάρτητη μεταβλητή στην πολλαπλή παλινδρόμηση. Στον παρακάτω πίνακα 3 εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών δεδομένων τύπου κανάβου (raster) 3.R

Μιχαήλ Βαΐτης, Χαράλαμπος Φείδας, Νίκολαος Σουλακέλλης, Παναγιώτης Συμεωνίδης, Στυλιανός Παντελόπουλος, Βασίλειος Κοψαχείλης, Απόστολος

Μιχαήλ Βαΐτης, Χαράλαμπος Φείδας, Νίκολαος Σουλακέλλης, Παναγιώτης Συμεωνίδης, Στυλιανός Παντελόπουλος, Βασίλειος Κοψαχείλης, Απόστολος Μιχαήλ Βαΐτης, Χαράλαμπος Φείδας, Νίκολαος Σουλακέλλης, Παναγιώτης Συμεωνίδης, Στυλιανός Παντελόπουλος, Βασίλειος Κοψαχείλης, Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Νικολέττα Κουκουρουβλή, Συμεών Τάσκαρης, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE1

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη χωρική παρεμβολή κλιματικών δεδομένων & Βάση δεδομένων χωρικής παρεμβολής

Έκθεση για τη χωρική παρεμβολή κλιματικών δεδομένων & Βάση δεδομένων χωρικής παρεμβολής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE4

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΑΜΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜ:331/2003032 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ευχαριστίες Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν να δημιουργήσω την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδος»

«Οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδος» «Οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδος» Χρήστος Σ. Ζερεφός Ακαδημαïκός Ακαδημία Αθηνών 28 Νοεμβρίου 2017 Χωρίς την παρουσία των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1)το γεωγραφικό πλάτος 2)την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3)το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ύο Μέρη Γενική Κλιµατολογία-Κλίµα Μεσογείου Κλίµα Ελλάδος ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ιδάσκων Χρήστος Μπαλαφούτης Καθηγητής Τοµέα Μετεωρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βγήκαν τα Μερομήνια Δείτε τι καιρό θα έχουμε τον ερχόμενο χειμώνα

Βγήκαν τα Μερομήνια Δείτε τι καιρό θα έχουμε τον ερχόμενο χειμώνα Τα Μερομήνια ή Ημερομήνια είναι μια πανάρχαια μέθοδος πρόβλεψης του καιρού για ολόκληρο τον χρόνο. Η μέθοδος είναι πολύ απλή για όσους γνωρίζουν τα μερομήνια. Όσοι γνωρίζουν παρατηρούν τον καιρό του Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2.2: Συσχέτιση μετεωρολογικών παραμέτρων με τη μετεωρολογική παλίρροια - Τελικά Αποτελέσματα

Δράση 2.2: Συσχέτιση μετεωρολογικών παραμέτρων με τη μετεωρολογική παλίρροια - Τελικά Αποτελέσματα Δράση 2.2: Συσχέτιση μετεωρολογικών παραμέτρων με τη μετεωρολογική παλίρροια - Τελικά Αποτελέσματα OCE Group: Γ. Κρεστενίτης Γ. Ανδρουλιδάκης Κ. Κομπιάδου Χ. Μακρής Β. Μπαλτίκας Ν. Διαμαντή Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που 5 Νέφη - Υετός 6.3 Βροχή Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που ξεπερνά την άνωση, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Με δεδομένο ότι η Ένταση της Ηλιακής ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite 11/11/2009 Μέθοδος Pem Μέθοδος Thorwite Τροποποιηµένη µέθοδος Pem Η µέθοδος γενικά δίνει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε όλες τις µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενες έµµεσες µεθόδους και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ3 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

ΠΕ3 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΠΕ3 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. CCSEWAVS : Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη στάθμη και το κυματικό κλίμα των ελληνικών θαλασσών, στην τρωτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα. απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων''

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα. απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' Π3.1_Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου Έκτωρ, Ζαμπέτογλου Αθανάσιος, Μπογκντάνι Φίντο, Πάνος Δημήτριος, Παπαλεξίου Ευαγγελία Μαθητές Α Λυκείου, Αριστοτέλειο Κολλέγιο

Αθανασίου Έκτωρ, Ζαμπέτογλου Αθανάσιος, Μπογκντάνι Φίντο, Πάνος Δημήτριος, Παπαλεξίου Ευαγγελία Μαθητές Α Λυκείου, Αριστοτέλειο Κολλέγιο Αθανασίου Έκτωρ, Ζαμπέτογλου Αθανάσιος, Μπογκντάνι Φίντο, Πάνος Δημήτριος, Παπαλεξίου Ευαγγελία Μαθητές Α Λυκείου, Αριστοτέλειο Κολλέγιο Επιβλέπουσες Καθηγήτριες: Δρ. Κοκκίνου Ελένη Φυσικός Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα Συλλογής, Ποιοτικού Ελέγχου και Επεξεργασίας των Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Πληροφοριών της ΕΜΥ Αναδρανιστάκης Μανόλης Δντης Κλιματολογίας - Εφαρμογών Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετεωρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης Γεωγραφία ΣΤ τάξης - Β Ενότητα «Το Φυσικό Περιβάλλον» 1 Kεφάλαιο 10 ο (σελ. 39 42) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης ιδακτικοί στόχοι: - να κατανοούµε την έννοια του κλίµατος - να γνωρίζουµε τους βασικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή θέσης ήλιου

Περιγραφή θέσης ήλιου Δομή παρουσίασης Περιγραφή θέσης ήλιου ύψος αζιμούθιο Ηλιακό Διάγραμμα Αποτύπωση τροχιάς ήλιου σε οριζόντιο επίπεδο ύψος αζιμούθιο Ηλιακό Διάγραμμα Μήνες Ώρες εαρινό ηλιοστάσιο ισημερίες χειμερινό ηλιοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη χαρτογραφικής οπτικοποίησης χρονικά μεταβαλλόμενων κλιματικών δεδομένων του Ελλαδικού χώρου για άτομα με δυσχρωματοψία.

Μελέτη χαρτογραφικής οπτικοποίησης χρονικά μεταβαλλόμενων κλιματικών δεδομένων του Ελλαδικού χώρου για άτομα με δυσχρωματοψία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μελέτη χαρτογραφικής οπτικοποίησης χρονικά μεταβαλλόμενων κλιματικών δεδομένων του Ελλαδικού χώρου για άτομα με δυσχρωματοψία. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη)

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής μπορεί να γίνει από μια εξίσωση της ακόλουθης μορφής: ETa ks kc

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα

Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα Μελέτη των Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Θερμοκρασία του Αέρα Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: Ουρανία Σιντόση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα. Ρομπίσα Ελίνα.

Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα. Ρομπίσα Ελίνα. Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα Λάμπογλου Άρης Σαλτιέλ Μάρκος Μπίσκας Χρήστος Σαπόρτα Ντάνη Ρομπίσα Ελίνα Σέφα Αλέξανδρος & η δασκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας Τα μέλη της ομάδας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εργάστηκαν για την ανάπτυξη του κλιματικού άτλαντα της Ελλάδας είναι: Συντονιστής έργου: Μ. Αναδρανιστάκης Ομογενοποίηση κλιματικών δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 1 ο Μάθηµα (Θεωρία) 1.1 Γενικά ορισµοί Ο πλανήτης Γη περιβάλλεται από ένα αεριώδες περίβληµα που συµµετέχει σε όλες τις κινήσεις του και ονοµάζεται Ατµόσφαιρα. Ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α ). Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Μετεωρολογικός Χάρτης Κρήτης και Κύπρου HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Μετεωρολογικός Χάρτης Κρήτης και Κύπρου HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.1 Μετεωρολογικός Χάρτης Κρήτης και Κύπρου HYDROFLIES ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν, ακόμα και σήμερα, μεγάλο πρόβλημα για τα δάση αλλά και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων

Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων Ενότητα Διάλεξης: 4.1 Εισηγητής: Γ. Βισκαδούρος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) Νίκος Μαµάσης, Λέκτορας Χρυσούλα Παπαθανασίου, Πολιτικός µηχανικός Μαρία Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του κλίματος της Θεσσαλίας τις τελευταίες δεκαετίες. Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μεταβολές του κλίματος της Θεσσαλίας τις τελευταίες δεκαετίες. Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μεταβολές του κλίματος της Θεσσαλίας τις Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός μεθοδολογία Η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη Θεσσαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Γεωργακαράκος Ευστράτιος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ανάλυση Θερμοκρασιών. Τα στοιχεία που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα Ζαΐμης Γεώργιος Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία Κατακρημνίσματα ΝΕΡΟ - Τρεις μορφές Υγρασία στην Ατμόσφαιρα Εξάτμιση και Διαπνοή Ελλάδα που περισσότερες βροχοπτώσεις και γιατί; Υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα

Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα Βασίλειος Γουργουλιός και Ιωάννης Ναλμπάντης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Οικολογική Παροχή στον ποταμό Νέστο

Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Οικολογική Παροχή στον ποταμό Νέστο Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Οικολογική Παροχή στον ποταμό Νέστο Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Δ/ντής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Αλκιβιάδης Μπάης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Τμήμα Φυσικής - Α.Π.Θ. Πρόσφατη εξέλιξη της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Μάθημα. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

2 ο Μάθημα. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 2 ο Μάθημα Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ArcMAP Από το path Programs ArcGIS ArcMAP Επιλέγουμε File Add Data Επιλέγουμε *.jpeg εικόνες και τα σχήματα. Χαρτογραφική Απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα Αποτελέσματα και προκλήσεις της Πράξης: «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Πρόγραμμα «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση της χωρικής πληροφορίας (π.χ. θέση σταθμών

Αποθήκευση της χωρικής πληροφορίας (π.χ. θέση σταθμών Η συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος Δήμητρα Κίτσιου Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Σχολή Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο ιο Αιγαίου Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα