P O M O Ć N I Č K I B R A V A R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "P O M O Ć N I Č K I B R A V A R"

Transcript

1 P O M O Ć N I Č K I I S P I T B R A V A R Ime i prezime: Datum polaganja: Datum rođenja: Potpis: Ispitna pravila: - dozvoljeno pisati crnom ili plavom kemijskom olovkom, flomasterom ili nalivperom (osim crteža) - dozvoljeno koristiti samo papir dobiven na ispitu, pribor za pisanje, crtanje i digitron - svako križanje ili prepravljanje odgovora se ne priznaje - na čistoj stranici skicirajte i računajte, te onda precrtajte crtež ili potreban odgovor na predviđeno mjesto - zbog prepisivanja, ometanja ispita ili komunikacije sa drugim učenicima tokom ispita, pismeni dio ispita se ne priznaje - u slučaju nepriznavanja ispita ne možete izaći na usmeni dio ispita - ispit traje maksimalno 3 sata - uz svako pitanje je broj bodova - za priznavanje odgovora potreban potpuni odgovor, ne polovičan Kriterij ocjenjivanja: 0-29 bodova...nedovoljan (1) bodova...učenik se upučuje na usmeni dio pomoćničkog ispita bodova...dovoljan (2) bodova...dobar (3) bodova...vrlo dobar (4) bodova...odličan (5) Uspjeh na pismenom dijelu ispita: Broj bodova: Ocjena: Odg. provjerio: - 1 -

2 1. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko reznog alata. NE 2. Iz zone rezanja najbolje je što više topline odvesti preko odvojene čestice (ivera). DA 3. Trošenje materijala je gubitak mase proizvoda. DA 4. Trošenje materijala je proces koji povećava masu proizvoda. NE 5. Pri većoj temperaturi proces korozije je brži. DA 6. Sastav okoline ne utječe na brzinu korozije metala. NE 7. Za rezanje tankih limova koristi se pila sa manjim brojem zubi. NE 8. Trapezni navoj je navoj za pritezanje. NE 9. Zbog sigurnosti i trajnosti u radu metarski navoj se koristi kod navojnih vretena. NE 10. Grecanjem se uklanjaju veće neravnine sa metalne površe. NE 11. Elektroni su pozitivno nabijene čestice. NE 12. Protoni su pozitivno nabijene čestice. DA 13. Magnetsko polje se može vidjeti samo pod mikroskopom. NE 14. Prirodni magneti nastaju od čelika uslijed djelovanja promjenjivog magnetskog polja. NE 15. Generator je pogonski stroj. NE 16. Metali sa kubno centriranom kristalnom rešetkom lako se oblikuju kovanjem. NE 17. Kod plastične deformacije kristalne rešetke, nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitno stanje. NE 18. Kod elastične deformacije kristalne rešetke nakon prestanka djelovanja vanjske sile, kristalan rešetka se vrača u prvobitni položaj. DA 19. U kristalnom zrnu je usmjerenost kristalne rešetke ista. DA 20. Čvrstoća je otpornost metala na kidanje. DA 21. Čvrstoća je otpornost metala na prodiranje stranog tijela. NE 22. Elastičnost je otpornost metala na kidanje. NE 23. Pri progrijavanju ujednačava se temperatura na površini i temperatura u jezgri predmeta. DA 24. Promjena strukture čelika nastaje već kod 254 C. NE 25. Cementiranjem se postiže velika žilavost na površini predmeta. NE 26. Postupak cementiranja provodi se na čelicima koji imaju do 0,3 %C. DA 27. Nakon toplinske obrade nitriranje metala obavezno se obavlja strojna obrada. NE 28. Ako uz mjeru na crtežu nema naznačene tolerancije, to ujedno znači da ta mjera nema toleranciju. NE 29. Ako u oznaci navoja, npr. M12 nema oznake koraka navoja, to znači da je korak navoja nebitan. NE 30. Trapezni navoji koriste se za pritezanje. NE 31. Svornjacima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. NE 32. Zaticima se spajaju strojni elementi u čvrstu-nepomičnu vezu. DA 33. Zavarivanje pripajanjem ima zadatak da drži konstrukciju u cjelini dok se ne utvrdi točnost. DA 34. Ugljični dioksid u većim sadržajima nije štetan za čovjekovo zdravlje. NE 35. Ugljični monoksid je opasan po čovjeka i u malim sadržajima. DA 36. Kod plinskog zavarivanja tlak kisika ne smije biti veći od tlaka disuplina (acetilena). NE 37. Ako u metalu nema željeza ne može se rezati plinom klasičnim postupkom. DA 38. Sumpor kao legirni element u čeličnim limovima poboljšava svojstvo istezljivosti. NE - 2 -

3 53. Mjerna jedinica za posmak alata je: a) m -1 b) m Pitanja za pomoćnički ispit BRAVAR 39. Priprema stlačenog zraka za bojanje zahtijeva da zrak prođe kroz zauljivač. NE 40. Brzina strujanja stlačenog zraka je manja od brzine strujanja ulja u hidrauličkim uređajima. NE 41. Radni tlakovi u hidraulici mogu biti najviše do 15 bara. NE 42. Regulator tlaka u pneumatici održava tlak istim na izlazu iz regulatora. DA 43. Površina loma veoma tvrdog čelika ima sitno zrnastu strukturu. DA 44. Tvrdi martenzit nastaje sporim hlađenjem. NE 45. Martenzit je vrlo meka struktura čelika. DA 46. Proces lemljenja zasniva se na procesu difuzije. DA 47. U zadnjoj fazi ekspoloatacije stroja ima manje kvarova. NE 48. U drugoj (srednjoj) i ujedno najdužoj fazi eksploatacije stroja ima malo kvarova jer je radnik ovladao tehnikom rada na tom stroju. NE 49. Kut β je: a) kut klina b) stražnji kut (leđni) c) prednji (grudni) 50. Kod strojnih obrada 'n' označava: a) posmak alata b) broj okretaja c) dubinu rezanja 51. Dubina rezanja je: a) veličina koja pokazuje koliko se alat pomakne za jedan okretaj b) veličina koja određuje smjer vrtnje obratka c) veličina koja pokazuje koliko je alat ušao u obradak 52. Mjerna jedinica za dubinu rezanja je: a) m (mm) b) m -1 c) m/s c) m/s 54. Trošenje nastaje: a) kemijskom reakcijom kisika i metala. b) klizanjem dvaju materijala jednog po drugom c) kao posljedica djelovanja kemikalije 55. Korozija je: a) kemijska reakcija kisika i metala. b) klizanje dvaju materijala jednog po drugom c) posljedica djelovanja kemikalije 56. Opća korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 57. Lokalna korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala 58. Pitting korozija zahvaća: a) mjestimično površinu metala b) metal u uskom pojasu ali u dubinu c) cijelu površinu metala - 3 -

4 59. Metalizacija je zaštita metalne površine: a) pomoću električne struje b) uranjanjem predmeta u talinu metala otpornog na koroziju c) zagrijavanjem metalne površine plamenikom pri čemu se tali sitni prah metala otpornog na koroziju i koji se lijepi za metalnu površinu 60. Za izradu matice M12, prethodno se mora izbušiti provrt promjera: a) 10.1mm b) 12mm c) 12.5mm 61. Korak navoja je: a) broj navojaka na dužini jednog inča b) broj navojaka na dužini od 1 mm c) uzdužni put u [mm] koji prijeđe matica za jedan okretaj d) uzdužni put u [cm] koji prijeđe matica za jedan okretaj 62. Korisno djelovanje elektromagnetsko polja nije prisutno u slijedećim slučajevima: a) kod pegle b) kod fena za kosu c) kod aparata za REL zavarivanje d) generatora 63. Elektromotor je a) pogonski stroj b) gonjeni stroj 64. U radu sa električnom strujom (gradska mreža), nikada se ne smije dogoditi: a) da dotaknemo žicu pod naponom b) da struja uđe i može izaći iz našeg tijela c) da struja uđe u naše tijelo 65. Nailaskom na čovjeka povrijeđenog električnom strujom prvo treba: a) pružiti prvu pomoć (masaža srca i umjetno disanje) b) nazvati hitnu pomoć c) nazvati policiju d) ništa ne dirati e) ukloniti izvor opasnosti 66. Kada radite oko električne struje nikada se ne smije: a) doticati kućište stroja b) doticati oguljene žice c) doticati uzemljenje 67. Direktorij (mapa, folder) je a) prostor predviđen za smještaj podataka b) radna memorija c) drugi naziv za hard disk 68. Zadnja tri slova u nazivu datoteke obično predstavljaju a) mjesto gdje je smještena datoteka b) tip (vrstu) datoteke c) veličinu datotoke 69. Bakar je a) sklon koroziji b) nije sklon koroziji c) sklon koroziji ali ga patina štiti od daljnje korozije - 4 -

5 70. Jedno od svojstava olova je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 71. Jedno od svojstava aluminija je a) velika žilavost b) postojanost na visokim temperaturama c) velika specifična gustoća d) mala masa 72. Tvrdoća materijala je otpornost materijala a) na kidanje b) na savijanje c) prodiranje stranog tijela d) na deformaciju 73. Pri kaljenju hlađenje teče a) brzo b) sporo 74. Pri popuštanju hlađenje teče a) brzo b) sporo 75. Cementiranjem se postiže: a) velika tvrdoća jezgre i tvrda površinu b) mala tvrdoća površine metala i velika žilavost jezgre c) velika tvrdoća na površini predmeta i velika žilavost jezgre 76. Na primjer oznaka 5.8, 8.8 na glavi vijka predstavlja: a) čvrstoću vijka b) žilavost vijka c) tvrdoću vijka d) elastičnost vijka 77. Svornjak je: a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova 78. Zatik je: a) strojni element kojim se spajaju strojni dijelovi u čvrstu nepomičnu vezu b) strojni element kojim spajaju strojni dijelove tako da je moguće gibanje strojnih dijelova 79. Klin a) ima blagi nagib b) nema nagiba, po cijeloj dužini je ista debljina 80. Pero a) ima blagi nagib b) nema nagiba, po cijeloj dužini je ista debljina 81. Klin i pero se primjenjuju kod spajanja strojnih elemenata u a) rastavljivom spoju b) nerastavljivom spoju 82. Kisik je plin koji: a) djelomično ili potpuno izgara pri plinskom zavarivanju b) samo podržava izgaranje c) nije bitan kod plinskog zavarivanja 83. Dušik pri plinskom zavarivanju: a) potpuno izgara b) održava plamena i hladi sapnicu c) ne izgara i smanjuje temperaturu izgaranja 84. Zadatak regulatora tlaka na plinskoj boci je: a) da spriječi povratak plamena u bocu b) da održava tlak plina ispred regulatora istim c) da održava tlak plina iza regulatora istim - 5 -

6 85. Zadatak povratnika plamena tijekom plinskog zavarivanja je a) da ne propusti plamen kroz plamenik b) da propusti plamen kroz plamenik c) ne propusti plamen iz plamenika u crijevo 86. Plinski plamenik neće upaliti jer je a) sapnica pregrijana b) mali tlak kisika c) ventil na plameniku začepljen 87. Suho trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. 88. Mješovito trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. 89. Tekuće trenje a) je trenje kada između tijela koja klize jedno po drugom nema sredstva za podmazivanje. b) je trenje kada između tijela koja klize nema dovoljno sredstva za podmazivanje. c) je trenje kada tijela koja klize jedno po drugom potpuno razdvaja sredstvo za podmazivanje. 90. Viskoznost je a) sposobnost da se tekućina opire gibanju (tečenju) b) sposobnost tekućine da lakše teče 91. Kod čeličnog lima trgovačke kvalitete garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 92. Kod čeličnog lima sa garantiranim mehaničkim svojstvima garantiraju se: a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 93. Kod nehrđajućeg čeličnog lima garantira(ju) se a) dimenzije b) mehanička svojstva c) kemijski sastav d) otpornost na koroziju 94. Zubi na listu pile su a) širi od samog lista pile b) iste širine kao list pile c) uži od lista pile 95. Predtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 96. Podtlak je a) tlak manji od tlaka okoline b) tlak jednak tlaku okoline c) tlak veći od tlaka okoline 97. Na šarkama, pri otvaranju vrata nastaje: a) truljenje b) erozija c) trošenje klizanjem d) korozija - 6 -

7 98. Koje dvije sile pomažu prijenos rastaljenje kapljice metala kod nadglavnog zavarivanja (REL zavarivanje)? a) gravitaciona sila b) sila strujanja zaštitnog plina c) eksplozivne sile plinova nastalih izgaranjem u kapljici metala 99. Prednost lijepljenja je a) velika čvrstoća spojnog mjesta b) velika žilavost lijepljenog mjesta c) nema promjene strukture metala 100. Čelik Č.1361 ima a) 0,3 % ugljika b) 0,03 % ugljika c) 3 % ugljika 101. Zavarljivost je a) sposobnost zavarivača da zavarivanje obavi na najbolji način b) sposobnost metala da se lako i dobro zavari c) sposobnost dodatnog materijala da se lako tali 102. Preventivno održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima, tjednima i mjesecima Održavanje po stanju a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela obavi se popravak i zamjena svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima, tjednima i mjesecima Tekuće održavanje a) zasniva se na zamjeni svih sumnjivih dijelova prije samog kvara b) kada dođe do kvara strojnog dijela izvršimo popravak i zamjenu svih sumnjivih dijelova c) to je održavanje strojeva raspoređeno u po danima, tjednima i mjesecima U mehanička svojstva ne pripada a) čvrstoća b) žilavost c) kovkost d) tvrdoća 106. Sa povećanjem tvrdoće, elastičnost a) raste b) pada c) ostaje ista jer se ne mijenja temperatura 107. Najsitnija čestica koja ima svojstva tog metala naziva se a) molekula b) atom c) kristalno zrno d) monokristal e) polikristal 108. Univerzalni kutomjeri očitavaju točnost od a) 10º b) 5º c) 5' d) 5'' e) 1º 109. Meki lem je legura a) željeza i ugljika b) bakra i cinka c) kositra i olova d) bakra i kositra - 7 -

8 110. Zaštitni plin kod TIG zavarivanja je a) kisik b) ugljični monoksid c) vodik d) argon 111. Vrijeme koje alat provede u procesu rezanja između dva oštrenja naziva se: a) brzina rezanja b) tehnološko vrijeme c) postojanost alata d) posmak 112. Oči se tijekom bušenja štite: a) rukama b) respiratorom c) zaštitnim naočalama d) zaštitnom maskom 113. Bakar ne oksidira jer: a) se na površini u dodiru sa zrakom stvara zaštitna patina koja štiti bakar od daljnje korozije b) je otporan na utjecaj kisika iz zraka c) nema željeza u svojoj strukturi koje bi oksidiralo 114. Kutovi alata su prednji kut, kut klina i stražnji kut Zbroj kutova alata α + β + γ = 180º Kut α se naziva stražnji kut reznog alata Kut β se naziva kut klina Kut γ se naziva prednji kut reznog alata Put koji prijeđe oštrica alata u jedinici vremena naziva se brzina rezanja Emulzija pri rezanju alata ima zadatak da hladi područje rezanja, podmazuje klizne površine pri rezanju i štiti od korozije Toplina pri strojnim obradama nastaje u zoni rezanja na tri mjesta i to na mjestu na mjestu savijanja odvojene čestice, na mjestu trenja prednje površine alata i odvojene čestice i na mjestu trenja leđne površine alata i obrađene površine obratka Toplina kod strojnih obrada iz zone rezanja odvodi se preko: odvojene čestice, obratdka i alata Korozija je najčešće kemijska reakcija željeza i kisika Kemijski proces prikazan formulom 4Fe + 3O2 2Fe2O3 prikazuje proces korozije Afinitet (sklonost) koroziji kao i brzina korozije ovisi o temperaturi, sastavu okoline, kemijskom sastavu metala i tlaku Geometrijski oblici korozije mogu biti: opća korozija, lokalna korozija i međukristalna korozija

9 127. Za kvalitetnu zaštitu metalne površine vrlo je bitno očistiti i odmastiti površinu metala Pjeskarenje je proces čišćenja metalne površine pri čemu struja stlačenog zraka nosi pijesak velikom brzinom do površine metala Čišćenje i odmašćivanje metalne površine može biti: ručno čišćenje, strojno čišćenje, čišćenje plamenom, čišćenje abrazivnim česticama i čišćenje kemikalijama Antikorozivna zaštita može biti izvedena izolacijom, legiranjem i namještanjem električnih potencijala Galvanizacija je postupak nanošenja metala zaštite uz pomoć električne struje Tekućina u procesu galvanizacije naziva se elektrolit i najčešće je veoma otrovna Najjeftiniji i najjednostavniji postupak zaštite metalne površine je bojanje Pocinčavanje je postupak nanošenja cinka na površinu metala Korozija koja nastaje unutar metala (između kristalnih zrna) naziva se međukristalna (interkristalna) korozija Ručne obrade su: turpijanje, grecanje, piljenje, narezivanje navoja, urezivanje navoja i rezanje ručnim škarama Veći broj zubi na dužini jednog inča (1') znači da pila ima sitnije zube Turpije ovisno o poprečnom presjeku mogu biti: okrugle, pravokutne, kvadratne, trokutaste i poluokrugle Metarski navoj M8 je normalni navoj, a navoj M8x1 fini navoj Metrički navoj se označava (navedi primjer) oznakom, npr. M14, M16, M18 i sl Trapezni navoj se označava (navedi primjer) Tr12x2, Tr20x4 i sl Fini metrički navoj označava se (navedi primjer) M12x1.25, M14x1 i sl Broj 1 u oznaci navoja M 8x1 predstavlja korak navoja Oštice vijčanog svrdla su dvije glavne oštrice, uzdužna oštrica i poprečna oštrica Nabroji obrade bušenjem. bušenje u puno, proširivanje provrta, upuštanje, razvrtavanje, zabušivanje, profilno upuštanje Sve materijale s obzirom na vodljivost električne struje možemo podijeliti na vodiče, poluvodiče i izolatore Napon je razlika potencijala Mjerna jedinica za napon je volt [V], za jakost struje amper [A], za električni otpor ohm [Ω] Električna struje je količina naboja prenesena u jedinici vremena Smjer magnetskog polja (silnica) kod ravnog vodiča određujemo pravilom desne ruke, s time da palac pokazuje smjer struje, a prsti smjer magnetskog polja Smjer magnetskog polja (silnica) kod zavojnice određujemo pravilom desne ruke, s time da palac pokazuje smjer magnetskog polja, a prsti smjer struje Magneti mogu biti prirodni i umjetni Najčešći kemijski izvori električne energije su galvanski članak i baterija (akumulator) U olovnom akumulatoru elektrolit je kiselina, a u čeličnom lužina Transformator je uređaj kojim se mijenja vrijednost napona i jakosti struje Grecov spoj služi za ispravljanje izmjenične struje Dioda je elektronički element koji propušta električnu struju u jednom smjeru (smjera)

10 158. Frekvencija gradske mreže iznosi 50 Hz Frekvencija je broj titraja (promjena) u jednoj sekundi Nabrojite dijelove elektroničkog računala (kompjutera), barem šest. monitor pisač grafička kartica. tipkovnica disk modem. procesor optički uređaj (DVD ROM) radna memorija RAM Diskovi označavaju C: D: E: (navedi primjer) Strojevi se općenito dijele na radne i pogonske Pogonski strojevi su (navedi min. četiri): elektromotor, motori sa unutrašnjim izgaranjem, parni strojevi i toplinski strojevi, vodne turbine Radni strojevi su (navedi min. četiri) alatni strojevi, građevinski strojevi, poljoprivredni strojevi i tekstilni strojevi, grafički strojevi Hidraulički strojevi kao radni medij koriste ulje Pneumatski strojevi kao radni medij koriste zrak Čelik oznake Č.0160 je čelik garantirane čvrstoće Čelik oznake Č.1332 je ugljični čelik čelik Nabroji barem četiri željezna lijeva. sivi lijev, nodularni lijev, temper lijev, tvrdi lijev, čelični lijev i specijalni lijev Tri osnovne kristalne rešetke kod tehničkih materijala su prostorna kubna kristalna rešetka, plošno centrirana kristalna rešetka i heksagonalna kristalna rešetka Čelik ima prostornu kubno centriranu kristalnu rešetku Bakar ima plošno centriranu kristalnu rešetku Deformacija kristalne rešetke može biti elastična i plastična deformacija Monokristal ima samo jedan kristal(a) Polikristal ima mnogo kristal(a) Granica elastičnosti je točka do koje se metal može opteretiti a da nakon rasterećenja ne ostanu trajne. deformacije Vlačna čvrstoća je najveća čvrstoća metala i ujedno najviša točka u dijagramu vlačne čvrstoće do koje još nije došlo do smanjenja poprečnog presjeka eprovete Granica pucanja je točka u kojoj je opterećenje prešlo kritičnu vrijednost i došloje do pucanja materijala Elastičnost metala je svojstvo da se metal nakon rasterećenja vrati u prvobitni oblik Toplinska obrada čelika sastoji se iz četiri faze i to: ugrijavanje, progrijavanje, držanje i gašenje Cementirati se mogu čelici do 0,3 %C pri čemu se postiže visoka tvrdoća na površini metala Čelik na sobnoj temperaturi ima kubno centriranu kristalnu rešetku, a na visokoj temperaturi plošno. centriranu kristalnu rešetku Kod kaljenja temperatura na koju se zagrijava čelik naziva se temperatura austenitizacije Toplinska obrada poboljšavanje sastoji se od kaljenja i popuštanja Tvrdoća čelika se nakon kaljenja povećava a elastičnost se smanjuje Postupkom pougljičenja (cementiranje) površina se metala obogaćuje ugljikom Nitriranje je postupak kojim se unosi dušik u površinu metala

11 188. Peći za toplinsku obradu mogu biti: komorna peć, tiganjska solna peć, električna komorna peć, električna mufolna peć Greške tokom toplinske obrade mogu biti: naugljičenje površine, razugljičenje površine, deformacija, pukotine u površini, nejednaka prokaljivost, unutarnja naprezanja, krupno zrnata struktura Norma (standard) znači uvijek isto, tj. stalno pravilo Tolerancije na crtežu mogu biti označene i neoznačene Dosjedi mogu biti labavi, prijelazni i čvrsti Ležaji mogu biti klizni i valjni Valjni ležaji mogu biti kuglični, valjkasti, stožasti, konusni, samopodesivi, igličasti S obzirom na smjer djelovanja sile ležaji mogu bit radijalni i aksijalni Lemljenje se zasniva na procesu difuzije (izmjene) atoma Rastavljivi spojevi su vijčani spojevi, spojevi oprugama, spojevi svornjakom, spojevi klinom i spojevi perom Nerastavljivi spojevi su zavareni spoj, lemljeni spoj, zakovični spoj, lijepljeni spoj, stezni spoj, porubljeni spoj, utisnuti spoj, spoj pregibanjem, preklopni spoj Najvažniji postupci lemljenja su plameno lemljenje, lemljenje pomoću lemila, lemljenje uranjanjem, lemljenje u pećima, otporno lemljenje Pri lemljenju potrebna je što manja zračnost između metala Lemljenje do 450 C naziva se meko lemljenjem Prije lijepljenja metala moramo i površinu Korak navoja je razmak između dva susjedna navojka navojka Navoj M10 je normalni navoj a M10x1 je fini navoj U oznaci navoja M10x1, "M" je oznaka za metarski navoj, "10" vanjski promjer tijela vijka i "1" je korak navoja Oznaka za trapezni navoj je Tr, a za whitworthow navoj R Razmak između dva susjedna vrha navoja naziva se korak navoja, a označava se slovom P Kut između bokova metričkog navoja iznosi 60º, a kut između bokova whitworthowog navoja iznosi 55º Naboji vrste opruga? Cilindrične opruge (tlačne i vlačne), stožasta tlačna opruga, savojna opruga, gumena opruga, tanjurasta opruga, lisnata opruga, ravna opruga Navarivanje se obavlja na istrošenim mjestima Nabroji vrste zavarivanja. kovačko zavarivanje, ručno elektrolučno zavarivanje, TIG, MIG, MAG, EPP (elektrolupno zavarivanje pod prahom), hladno zavarivanje, elektrootporno zavarivanje, gravitacijsko zavarivanje, ljevačko zavarivanje, zavarivane laserom, zavarivanje plazmom Sila gravitacije kod zavarivanja uvijek djeluje prema dolje Zaštitni plin tijekom elektrolučnog zavarivanja ima zadatak da potiskuje rastaljenu kapljicu metala naprijed i da omogući uspostavljanje i održavanje električnog luka Izvori struje zavarivanja mogu biti istosmjerni i izmjenični

12 215. Koje mogu nastati greške u procesu elektrolučnog zavarivanja? mjehurići plina u zavaru, pore, uključci troske, nepotpuno staljivanje, nepotpuna penetracija, pukotine, krhak zavar, deformacija, nedovoljno ispunjen žlijeb, pekomjerno nadvišenje šava, prokapljina, naljepa 216. Disuplin je acetilen otopljen u acetonu Koji se gorivi plinovi mogu koristiti za plinsko zavarivanje ili rezanje? acetilen, butan, propan, butan 218. Plinovi nastali kao produkt plinskog zavarivanja su ugljični dioksid_ i ugljični monoksid Ugljični dioksid je teži od zraka Ugljični monoksid je lakši od zraka Plavo obojena plinska boca sadrži kisik, a bijela kisik Kisik u boci tlači se maksimalno do 150 bara Disuplin u boci tlači se maksimalno do 15 bara Acetilen u boci tlači se maksimalno do 1,5 bara U zraku se nalazi oko 21 % kisika Povratnik plamena može biti suhi i mokri Elektrootporno zavarivanje može biti točkasto, bradavičasto, šavno (kolutno), sučeljeno Plinsko rezanje metala zasniva se na kemijskoj reakciji željeza i kisika Profili šipki mogu biti okrugli, četvrtasti i šesterostrani Napiši tri kutna profila (simbolički). L20x20, L20x30, L50x Napiši tri "I" profila (simbolički). (simbolički). I20, I30, I Napiši tri profila pravokutne cijevi (simbolički). 20x30, 40x30, 50x Okrugle cijevi mogu biti šavne i bešavne U rešetkastim konstrukcijama zbog čvrstoće mora se osigurati trokut kao geometrijski lik Trenje ovisi o masi i hrapavosti podloge S obzirom na podmazivanje trenje može biti: suho, prijelazno i tekuće Zadatak podmazivanja je smanjiti trenje, smanjiti trošenje, hlađenje, zaštita od korozije Zadatak brtvila je spriječiti izlazak masti i ulja i spriječiti ulazak nečistoća Koje vrste čeličnih limova postoje? čelični limovi trgovačkog kvaliteta, čelični limovi sa garantiranim mehaničkim svojstvima, kotlovski limovi, čelični limovi za rad na povišenim temperaturama, čelični limovi za duboko vučenje, nehrđajući čelični limovi, čelični limovi za transformatore Pripremna grupa (pneumatika) sastoji se od filtera, regulatora tlaka i zauljivača Uređaj koji ubacuje kapljice ulja u komprimirani zrak zove se zauljivač Stlačeni zrak proizvodi kompresor Kao zaštita od prevelikog tlaka u pneumatsku instalaciju ugrađuje se sigurnosni ventil Filter zraka iz zraka uklanja vlagu i nečistoće Absorbcijsko sušilo iz zraka uklanja vlagu Pneumatski razvodnik se može aktivirati mehanički, električni i pneumatski U početni položaj jednoradni cilindar vrača opruga, a dvoradni stlačeni zrak Dužina se može mjeriti sa metrom, pomoćnim mjerilom, mikrometrom Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/10 ima osnovnu podjelu od 0,1 mm Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/20 ima osnovnu podjelu od 0,05 mm Pomično mjerilo sa podjelom noniusa 1/50 ima osnovnu podjelu od 0,02 mm

13 252. Uobičajena najmanja podjela ljestvice na mikrometru iznosi 0,01 mm ili 10 μm Polužnim škarama mogu se rezati limove do 3 mm debljine Stolnim škarama možemo rezati limove do 1,5 mm debljine Broj zubi na listu pila se broji na dužini od 1'' (jednog inča) S obzirom na temperaturu lemljenje se dijeli na meko i tvrdo lemljenje Tarna pila (kao i električna brusilica) radi na principu trenja pile i metala koji režemo Održavanje može biti remontno, preventivno, korektivno Prijenosnici snage mogu biti izvedeni kao tarni prijenosnik, remenski prijenos, lančani prijenos, zučanički prijenos Kod tarnog i remenskog prijenosa snage, snaga se prenosi trenjem Kod zupčastog i lančanog prijenosa snage, snaga se prenosi oblikom Dioda propušta struju samo u jednom smjeru(a) Usmjerenost kristalne rešetke u u jednom kristalnom zrnu je ista Monokristal se sastoji od jednog kristalnog(ih) zrna Najmanja kristalna rešetka koja još uvijek ima sva svojstva tog metala naziva je jedinična kristalna rešetka U procesu toplinske obrade čelika, sredstva za hlađenje (gašenje) mogu biti voda, ulje, zrak i solna kupka Toplinskom obradom "popuštanje" povećava se žilavost, a smanjuje tvrdoća Kod toplinske obrade "nitriranje", u površina čelika obogaćuje se dušikom Ležaji mogu biti klizni i valjni Valjni ležaji mogu biti kuglični, valjkasti, bačvasti, igličasti S obzirom na smjer opterećenja, ležaji mogu biti aksijalni i radijalni Ucrtaj u koordinatni sustav kako izgleda istosmjerni i kako izgleda izmjenični napon (crveno je označen potreban odgovor). +U Istosmjerni napon +U Izmjenični napon t t -U -U 273. Nacrtaj Kubno centriranu kristalnu rešetku. Atom Atomske veze Centralni atom

14 274. Nacrtaj plošno centriranu kristalnu rešetku. Atomi Atomske veze Atom na bočnoj plohi Atom u vrhu kvadra 275. Nacrtaj dijagram kaljenja i označi horizontalnu, vertikalnu os i ostale potrebne elemente na dijagramu. Grijanje Držanje Gašenje T [ C] T A A 1 ili A 3 Voda ili Ulje ili Solna kupka 276. Nacrtaj dijagram poboljšavanja, označi horizontalnu i vertikalnu os i sve ostale potrebne elemente. T [ C] T A Voda, Ulje ili Solna kupka A 3 A 1 t [s] Kaljenje Popuštanje Zrak 277. Nacrtaj dijagram cementiranja, označi horizontalnu i vertikalnu os i sve potrebne elemente na dijagramu. T [ C] T A Normalno hlađenje t [s] Voda, ulje ili solna kupka A 3 A 1 Naugljičenje Kaljenje Nisko popuštanje Zrak t [s] 278. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan prijelazni dosjed. T p T o 279. Označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je na slici prikazan labavi dosjed. T p T o 280. Nacrtaj i označi tolerantno polje osovine (To) i tolerantno polje provrta (Tp) ako je riječ o čvrstom dosjed. T o T p

15 281. Nacrtaj karakteristiku opruge (proporcijalnu) u dijagramu, te označi koordinatne osi. Pitanja za pomoćnički ispit BRAVAR F, [N] f, [mm] 282. Upiši nazive šava uz odgovarajuću sliku. X - šav K - šav I - šav V - šav 283. Upišite uz sliku koji je tijek zavarivanja prikazan na slici zavarivanje bez prekida (do kraja) 2 1 zavarivanje bez prekida od sredine zavarivanje povratnim korakom zavarivanje na preskok (do kraja) 284. Napiši što znače simboli zavarivanja prikazani na slici. vodoravni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozgo prema dolje vodoravni kutni položaj zavarivanja naglavni položaj zavarivanja uspravni (zidni) položaj zavarivanja odozdo prema gore vodoravno-uspravni položaj zavarivanja (zidni) 285. Upiši ispod šava odgovarajući napon ako je zavarivanje obavljeno sa tri različita napona i to 27 V, 45 V i 34 V. 27 V _ 34 V 45 V 286. Zavarivali smo sa tri različite jakosti struje 100A, 50A i 150A. Napiši ispod slike odgovarajuće jakosti struje. A A 150 A

16 287. Nacrtaj simbol jednoradnog i dvoradnog pneumatskog cilindra. jednoradni cilindar dvoradni cilindar 288. Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 3/ Nacrtaj simbol pripremne grupe Nacrtaj simbol za pneumatski razvodnik 4/ Nacrtaj simbol za pneumatski uvjetno zaporni ventil (I-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. X A Y Ulazi zraka Izlaz zraka X Y A Nacrtaj simbol za pneumatski naizmjenično zaporni ventil (ILI-funkcija) i prikaži njegovu logiku rada u tablici. Ulazi Izlaz X Y A X A Y Nacrtaj simbol za pneumatski nepovratni ventil (jednosmjerni)

17 294. Nadopuni tablicu oznakama i mjernim jedinicama. Mjerna veličina Oznaka Mjerna jedinica Put (dužina) s m Površina S m 2 Volumen V m 3 Masa m kg Vrijeme t s Brzina v m/s Ubrzanje a m/s 2 Sila F N tlak p Pa (bar) Rad W J Snaga P W Temperatura T (ϑ) K (ºC) Jakost struje I A Električni napon U V 295. Napiši oznaku i naziv kuta prema slici

18 296. U narednim zadacima potrebno je nacrtati nacrt, tlocrt i bokocrt prikazanog tijela. Crtež je potrebno napraviti po pravilima tehničkog crtanja, koristeći pribor za crtanje. Boduje se ispravnost projekcija, točnost kotiranja, paralelnost i sl. N

19 Primjer kako treba napraviti projekcije prikazanog tijela na slici Rješenje (rješenje nije rađeno u mjerilu)

20 Zbog uočenih i čestih pogrešaka prilikom crtanja projekcija, navedene su najčešće pogreške koje treba izbjegavati

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE (OBRADA ODNOŠENJEM) (DIREKTNO ENERGETSKI POSTUPCI OBRADE)

NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE (OBRADA ODNOŠENJEM) (DIREKTNO ENERGETSKI POSTUPCI OBRADE) dr.sc. S. Škorić NEKONVENCIONALNE pojam NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE (OBRADA ODNOŠENJEM) (DIREKTNO ENERGETSKI POSTUPCI OBRADE) alat za obradu ne mora biti tvrđi od obratka nema klina praktički nema

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Podsjetnik za državnu maturu iz fizike značenje formula

Podsjetnik za državnu maturu iz fizike značenje formula Podsjetnik za državnu maturu iz fizike značenje formula ukratko je objašnjeno značenje svih slova u formulama koje se dobiju uz ispit [u uglatim zagradama su SI mjerne jedinice] Kinetika v = brzina ( =

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Elektrodinamika ( ) ELEKTRODINAMIKA Q t l R = ρ R R R R = W = U I t P = U I

Elektrodinamika ( ) ELEKTRODINAMIKA Q t l R = ρ R R R R = W = U I t P = U I Elektrodinamika ELEKTRODINAMIKA Jakost električnog struje I definiramo kao količinu naboja Q koja u vremenu t prođe kroz presjek vodiča: Q I = t Gustoća struje J je omjer jakosti struje I i površine presjeka

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI - svi elementi ne leže u istoj ravnini q 1 Z F 1 F Y F q 5 Z 8 5 8 1 7 Y y z x 7 X 1 X - svi elementi su u jednoj ravnini a opterećenje djeluje izvan te ravnine Z Y

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste 7. VJEŽBE PLAN ARMATURE PREDNAPETOG Dominik Skokandić, mag.ing.aedif. PLAN ARMATURE PREDNAPETOG 1. Rekapitulacija odabrane armature 2. Određivanje duljina

Διαβάστε περισσότερα

RAD, SNAGA I ENERGIJA

RAD, SNAGA I ENERGIJA RAD, SNAGA I ENERGIJA SADRŢAJ 1. MEHANIĈKI RAD SILE 2. SNAGA 3. MEHANIĈKA ENERGIJA a) Kinetiĉka energija b) Potencijalna energija c) Ukupna energija d) Rad kao mera za promenu energije 4. ZAKON ODRŢANJA

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA Veličina prostora kojeg tijelo zauzima Izvedena fizikalna veličina Oznaka: V Osnovna mjerna jedinica: kubni metar m 3 Obujam kocke s bridom duljine 1 m jest V = a a a = a 3, V

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

Poglavlje

Poglavlje Poglavlje Ključni pojmovi zavar vijak zatik glavina osovina vratilo ležaj spojka zupčanik puž tarenica remenica zupčaste remenice navojno vreteno periferni prijenos zaporni element 9 Elementi Ciljevi strojeva

Διαβάστε περισσότερα

1. As (Amper sekunda) upotrebljava se kao mjerna jedinica za. A) jakost električne struje B) influenciju C) elektromotornu silu D) kapacitet E) naboj

1. As (Amper sekunda) upotrebljava se kao mjerna jedinica za. A) jakost električne struje B) influenciju C) elektromotornu silu D) kapacitet E) naboj ELEKTROTEHNIKA TZ Prezime i ime GRUPA Matični br. Napomena: U tablicu upisivati slovo pod kojim smatrate da je točan odgovor. Upisivati isključivo velika štampana slova. Točan odgovor donosi jedan bod.

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA MODEL VOZILA U UZDUŽNOJ DINAMICI Zanemaruju se sva pomeranja u pravcima normalnim na pravac kretanja (ΣZ i = 0, ΣY i = 0) Zanemaruju se svi vidovi pobuda na oscilovanje i vibracije,

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Zbirka zadataka iz nastave. CNC glodanja

Zbirka zadataka iz nastave. CNC glodanja Zbirka zadataka iz nastave CNC glodanja u I. tehničkoj školi TESLA Ivo Slade, dipl. ing. stroj. Zagreb, šk.god. 2004 / 2005. 1. ZADATAK Potrebno je napisati NC-program prema priloženom nacrtu za upravljačku

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Rad, energija i snaga

Rad, energija i snaga Rad, energija i snaga Željan Kutleša Sandra Bodrožić Rad Rad je skalarna fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile F na tijelo duž pomaka x. = = cos Oznaka za rad je W, a mjerna jedinica J (džul).

Διαβάστε περισσότερα

TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II TABLICA 1: PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI ZA DJELOVANJA Parcijalni koeficijenti sigurnosti γf Vrsta djelovanja Djelovanje Stalno Promjenjivo

Διαβάστε περισσότερα

Kolegij: Konstrukcije Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu. Efektivna. Jedinična težina. 1. Glina 18,5 21,

Kolegij: Konstrukcije Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu. Efektivna. Jedinična težina. 1. Glina 18,5 21, Kolegij: Konstrukcije 017. Rješenje zadatka. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu 1. ULAZNI PARAETRI. RAČUNSKE VRIJEDNOSTI PARAETARA ATERIJALA.1. Karakteristične vrijednosti parametara tla Efektivna Sloj

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

Repetitorij-Dinamika. F i Zakon očuvanja impulsa (ZOI): i p i = j p j. Zakon očuvanja energije (ZOE):

Repetitorij-Dinamika. F i Zakon očuvanja impulsa (ZOI): i p i = j p j. Zakon očuvanja energije (ZOE): Repetitorij-Dinamika Dinamika materijalne točke Sila: F p = m a = lim t 0 t = d p dt m a = i F i Zakon očuvanja impulsa (ZOI): i p i = j p j i p ix = j p jx te i p iy = j p jy u 2D sustavu Zakon očuvanja

Διαβάστε περισσότερα

SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA

SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA Predavanja za stručni studij BRODOGRADNJE za šk. god. 2006/2007. Split, 2006.

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

BUŠENJE I Fo F r o m r ul u e l

BUŠENJE I Fo F r o m r ul u e l BUŠENJE I Formule Površina prstenastog presjeka NIZ BUŠAĆIH ALATKI A = π (D 2 4 d 2 ) A površina prstenastog presjeka (m 2 ) D vanjski promjer prstenastog presjeka (m) d unutarnji promjer prstenastog presjeka

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA

SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA Predavanja za stručni i preddiplomski studij BRODOGRADNJE za školsku godinu

Διαβάστε περισσότερα

Priprema za državnu maturu

Priprema za državnu maturu Priprema za državnu maturu E L E K T R I Č N A S T R U J A 1. Poprečnim presjekom vodiča za 0,1 s proteče 3,125 10¹⁴ elektrona. Kolika je jakost struje koja teče vodičem? A. 0,5 ma B. 5 ma C. 0,5 A D.

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru Tehnički podaci Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu - za paru Opis Osnovni podaci za AVD: DN -50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Raspon podešenja: 1-5 bar / 3-12 bar Temperatura: - cirkulacijska

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Vrijedi relacija: Suma kvadrata cosinusa priklonih kutova sile prema koordinatnim osima jednaka je jedinici.

Vrijedi relacija: Suma kvadrata cosinusa priklonih kutova sile prema koordinatnim osima jednaka je jedinici. Za adani sustav prostornih sila i j k () oktant i j k () oktant koje djeluju na materijalnu toku odredite: a) reultantu silu? b) ravnotežnu silu? a) eultanta sila? i j k 8 Vektor reultante: () i 8 j k

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

, 81, 5?J,. 1o~",mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pt"en:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M.

, 81, 5?J,. 1o~,mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pten:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M. J r_jl v. el7l1 povr.sl?lj pt"en:nt7 cf \ L.sj,,;, ocredz' 3 Q),sof'stvene f1?(j'me")7e?j1erc!je b) po{o!.aj 'i1m/' ce/y11ra.[,p! (j'j,a 1lerc!/e

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

ISPIT GRUPA A - RJEŠENJA

ISPIT GRUPA A - RJEŠENJA Pismeni ispit iz OTPORNOSTI MATERIJALA I - grupa A 1. Kruta poluga AB oslonjena je na dva čelična štapa u A i B i opterećena trouglastim opterećenjem, kao na slici desno. Ako su oba štapa iste dužine L,

Διαβάστε περισσότερα

S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE. Prof. dr. sc. Damir Jelaska ELEMENTI STROJEVA

S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE. Prof. dr. sc. Damir Jelaska ELEMENTI STROJEVA S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Prof. dr. sc. Damir Jelaska ELEMENTI STROJEVA (skripta za studente Industrijskog inženjerstva) U Splitu, 10. lipnja

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

PITANJA I ZADACI ZA POMOĆNIĈKI ISPIT. Zanimanje: INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

PITANJA I ZADACI ZA POMOĆNIĈKI ISPIT. Zanimanje: INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE PITANJA I ZADACI ZA POMOĆNIĈKI ISPIT Zanimanje: INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Zagreb, 2007. 1 PRIMJERI ISPITNIH PITANJA I ODGOVORA STRUĈNO-TEORIJSKOG DIJELA ISPITA: 1. (2 BODA)Nabroji najĉešće subjektivne

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI STTIČKI ODREĐENI SUSTVI STTIČKI ODREĐENI SUSTVI SVOJSTV SUSTV Kod statički određenih nosača rješenja za reakcije i unutrašnje sile su jednoznačna. F C 1. F x =0 C 2. M =0 3. F y =0 Jednoznačno rješenje

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Zadatci za vježbanje Termodinamika

Zadatci za vježbanje Termodinamika Zadatci za vježbanje Termodinamika 1. Električnim bojlerom treba zagrijati 22 litre vode 15 ⁰C do 93 ⁰C. Koliku snagu mora imati grijač da bi se to postiglo za 2 sata zagrijavanja? Specifični toplinski

Διαβάστε περισσότερα

Proizvoljno opterećenje tijela može zahtijevati složenu analizu naprezanja i deformacija,

Proizvoljno opterećenje tijela može zahtijevati složenu analizu naprezanja i deformacija, 1. Osnove čvrstoće 1.1. Pojam i vrste opterećenja Nauka o čvrstoći proučava utjecaj vanjskih sila i momenata na ponašanje čvrstih (realnih) tijela. Djelovanje vanjskih sila i momenata na tijelo naziva

Διαβάστε περισσότερα

4. Tolerancije i dosjedi

4. Tolerancije i dosjedi 4. Tolerancije i dosjedi 4.1. Općenito o tolerancijama Dok se u pojedinačnoj proizvodnji ili nekom remontu stroja može u montaži dopustiti tzv. podešavanje i prilagodba dijelova koji trebaju raditi skupa,

Διαβάστε περισσότερα

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11. Dijagrami:. Udužnih sia N Greda i konoa. Popre nih sia TZ 3. Momenata savijanja My. dio Prosta greda. Optere ena koncentriranom siom F I. Reaktivne sie:. M A = 0 R B F a = 0. M B = 0 R A F b = 0 3. F =

Διαβάστε περισσότερα

Snage u kolima naizmjenične struje

Snage u kolima naizmjenične struje Snage u kolima naizmjenične struje U naizmjeničnim kolima struje i naponi su vremenski promjenljive veličine pa će i snaga koja se isporučuje potrošaču biti vremenski promjenljiva Ta snaga naziva se trenutna

Διαβάστε περισσότερα

PROSTA GREDA (PROSTO OSLONJENA GREDA)

PROSTA GREDA (PROSTO OSLONJENA GREDA) ROS GRED (ROSO OSONJEN GRED) oprečna sila i moment savijanja u gredi y a b c d e a) Zadana greda s opterećenjem l b) Sile opterećenja na gredu c) Određivanje sila presjeka grede u presjeku a) Unutrašnje

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

Izradio: Željan Kutleša, mag.educ.phys. Srednja tehnička prometna škola Split

Izradio: Željan Kutleša, mag.educ.phys. Srednja tehnička prometna škola Split DINAMIKA Izradio: Željan Kutleša, mag.educ.phys. Srednja tehnička prometna škola Split Ova knjižica prvenstveno je namijenjena učenicima Srednje tehničke prometne škole Split. U knjižici su korišteni zadaci

Διαβάστε περισσότερα

Matematičke metode u marketingumultidimenzionalno skaliranje. Lavoslav ČaklovićPMF-MO

Matematičke metode u marketingumultidimenzionalno skaliranje. Lavoslav ČaklovićPMF-MO Matematičke metode u marketingu Multidimenzionalno skaliranje Lavoslav Čaklović PMF-MO 2016 MDS Čemu služi: za redukciju dimenzije Bazirano na: udaljenosti (sličnosti) među objektima Problem: Traži se

Διαβάστε περισσότερα

Masa, Centar mase & Moment tromosti

Masa, Centar mase & Moment tromosti FAKULTET ELEKTRTEHNIKE, STRARSTVA I BRDGRADNE - SPLIT Katedra za dinamiku i vibracije Mehanika 3 (Dinamika) Laboratorijska vježba Masa, Centar mase & Moment tromosti Ime i rezime rosinac 008. Zadatak:

Διαβάστε περισσότερα

Neka su A i B skupovi. Kažemo da je A podskup od B i pišemo A B ako je svaki element skupa A ujedno i element skupa B. Simbolima to zapisujemo:

Neka su A i B skupovi. Kažemo da je A podskup od B i pišemo A B ako je svaki element skupa A ujedno i element skupa B. Simbolima to zapisujemo: 2 Skupovi Neka su A i B skupovi. Kažemo da je A podskup od B i pišemo A B ako je svaki element skupa A ujedno i element skupa B. Simbolima to zapisujemo: A B def ( x)(x A x B) Kažemo da su skupovi A i

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

ELEK 3. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI ELEKTROTEHNIKA. Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/77. Komen

ELEK 3. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI ELEKTROTEHNIKA. Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/77. Komen ELEKTOTEHNIKA 3. ISTOSMJENA ELEKTIČNA STUJA I STUJNI KUGOVI Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. /77 SADŽAJ: 3. Nastajanje električne struje 3. Električni strujni krug istosmjerne struje 3.3 Električni

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRODINAMIKA ELEMENTI STRUJNOG KRUGA IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE

ELEKTRODINAMIKA ELEMENTI STRUJNOG KRUGA IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTRODINAMIKA ELEKTRIČNA STRUJA I PRIPADNE POJAVE ELEMENTI STRUJNOG KRUGA Strujni krug je sastavljen od: izvora u kojemu se neki oblik energije pretvara u električnu energiju, spojnih vodiča i trošila

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIČNA POSTROJENJA

ELEKTRIČNA POSTROJENJA ELEKTRIČNA POSTROJENJA Literatura: Požar, H. Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb Tehnički priručnik Končar Elektroenergetski sustav Međusobno povezani skup proizvodnih, prijenosnih

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

A MATEMATIKA Zadana je z = x 3 y + 1

A MATEMATIKA Zadana je z = x 3 y + 1 A MATEMATIKA (.5.., treći kolokvij). Zdn je z 3 + os. () Izrčunjte ngib plohe u pozitivnom smjeru -osi. (b) Izrčunjte ngib pod ) u točki T(, ). () Izrčunjte z u T(, ). (5 bodov). Zdn je z 3 ln. () Izrčunjte

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

Popis oznaka. Elektrotehnički fakultet Osijek Stručni studij. Osnove elektrotehnike I. A el A meh. a a 1 a 2 a v a v. a v. B 1n. B 1t. B 2t.

Popis oznaka. Elektrotehnički fakultet Osijek Stručni studij. Osnove elektrotehnike I. A el A meh. a a 1 a 2 a v a v. a v. B 1n. B 1t. B 2t. Popis oznaka A el A meh A a a 1 a 2 a a a x a y - rad u električnom dijelu sustaa [Ws] - mehanički rad; rad u mehaničkom dijelu sustaa [Nm], [J], [Ws] - mehanički rad [Nm], [J], [Ws] - polumjer kugle;

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

6 ONEČIŠĆENJE KAPLJICAMA METALA - PRSKOTINE

6 ONEČIŠĆENJE KAPLJICAMA METALA - PRSKOTINE 6 ONEČIŠĆENJE KAPLJICAMA METALA - PRSKOTINE Onečišćenje kapljicama metala ili prskotine smatraju se jednim od čestih zavarivačkih pogrešaka. To su kapljice koje su nastale u procesu rada kao produkt zavarivanja.

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

Rotacija krutog tijela

Rotacija krutog tijela Rotacija krutog tijela 6. Rotacija krutog tijela Djelovanje sile na tijelo promjena oblika tijela (deformacija) promjena stanja gibanja tijela Kruto tijelo pod djelovanjem vanjskih sila ne mijenja svoj

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE KONSTRUIRANJA (2+1)

OSNOVE KONSTRUIRANJA (2+1) TEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike OSNOVE KONSTRUIRANJA (2+1) Akademska godina 2009./10. Slikovni materijal uz predavanja NAPREZANJA U KONSTRUKCIJSKIM ELEMENTIMA AKSIJALNO

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

σ = PMF OSNOVE STROJARSTVA -PODLOGE ZA PREDAVANJA

σ = PMF OSNOVE STROJARSTVA -PODLOGE ZA PREDAVANJA PMF OSNOVE STROJARSTVA -PODLOGE ZA PREDAVANJA OSNOVE NAUKE O ČVRSTOĆI Nauka o čvrstoći proučava ravnotežu između vanjskih i unutarnjih sila i deformacije čvrstih tijela uzrokovanih vanjskim silama. Na

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

Zadatci za vježbanje - termičko širenje / plinski zakoni / tlak idealnog plina

Zadatci za vježbanje - termičko širenje / plinski zakoni / tlak idealnog plina Zadatci za vježbanje - termičko širenje / plinski zakoni / tlak idealnog plina Pun spremnik benzina sadrži 60 litara. Ako je napunjen pri temperaturi 5 C i ostavljen na suncu tako da se temperatura povisi

Διαβάστε περισσότερα

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 28. jun 2003.

PRVI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 28. jun 2003. PVI DO ISPIT I OSNOV KTOTHNIK 8 jun 003 Napomene Ispit traje 0 minuta Nije ozvoqeno napu{tawe sale 90 minuta o po~etka ispita Dozvoqena je upotreba iskqu~ivo pisaqke i ovog lista papira Kona~ne ogovore

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne akademske studije Studijski program - Inženjerski menadžment T-9. OBRADA RENDISANJEM

Osnovne akademske studije Studijski program - Inženjerski menadžment T-9. OBRADA RENDISANJEM T-9. OBRADA RENDISANJEM Tehnički sistemi Dušan B. Regodić CILJEVI UČENJA: 1. Razumete proizvodne operacije rendisanjem. 2. Planirate mašine u obradi rendisanjem. 3. Pojmovno odredite alate u obradi rendisanjem.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1)

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 2.2 Srednje vrijednosti aritmetička sredina, medijan, mod Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 1 2.2.1 Aritmetička sredina X je numerička varijabla. Aritmetička sredina od (1) je broj:

Διαβάστε περισσότερα