ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας για το έτος. Για λόγους συγκρισιµότητας δίνονται και τα στοιχεία των ετών 21 και 211. Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Η συνολική καλλιεργούµενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη, µόνιµες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) παρουσιάζει µείωση κατά 2,9% µεταξύ των ετών 21 και 211 και περαιτέρω µείωση κατά,2% µεταξύ των ετών 211 και. Συγκεκριµένα, η συνολική καλλιεργούµενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη και µόνιµες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) το 21 ήταν 36.79,3 χιλ. στρέµµατα, το ,2 χιλ. στρέµµατα και το 35.6, χιλ. στρέµµατα. (Πίνακας 1). Η κατανοµή των βασικών οµάδων καλλιεργειών ανά έτος είναι: - Το 21 το 53,4% της καλλιεργούµενης έκτασης (19.619,2 χιλ. στρεµ.) χρησιµοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,8% (1.41,3 χιλ. στρεµ.) για κηπευτικές καλλιέργειες, το 31,% (11.373,7 χιλ. στρεµ.) για µόνιµες καλλιέργειες και το 12,7% (4.675,1 χιλ. στρεµ.) ήταν αγραναπαύσεις (Πίνακας 1, ιάγραµµα 1). - Το 211 το 54,6 % της καλλιεργούµενης έκτασης (19.478,3 χιλ. στρεµ.) χρησιµοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,8 % (1.4,6 χιλ. στρεµ.) για κηπευτικές καλλιέργειες, το 31,9 % (11.374,8 χιλ. στρεµ.) για µόνιµες καλλιέργειες και το 1,7 % (3.88,5 χιλ. στρεµ.) ήταν αγραναπαύσεις (Πίνακας 1, ιάγραµµα 2). - Το το 54,6% της καλλιεργούµενης έκτασης (19.441,6 χιλ. στρεµ.) χρησιµοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,8% (985,7 χιλ. στρεµ.) για κηπευτικές καλλιέργειες, το 32,% (11.384,8 χιλ. στρεµ.) για µόνιµες καλλιέργειες και το 1,6% (3.787,9 χιλ. στρεµ.) ήταν αγραναπαύσεις (Πίνακας 1, ιάγραµµα 3). Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Πρωτογενούς Τοµέα Τµήµα Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Στατιστικών Αλιείας Στέργιος Σπυρούλης Τηλ. : Fax : Οι σηµαντικότερες, ως προς την έκταση, µεταβολές που παρατηρούνται κατά βασική οµάδα καλλιεργειών είναι: - στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε σιτάρι σκληρό, µείωση κατά 8,7% το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 2,8% το σε σχέση µε το 211 δηλ. από 5.821,8 χιλ. στρεµ. το 21, καλλιεργήθηκαν 5.315, χιλ. στρεµ. το 211 και 5.165,5 χιλ. στρεµ. το (Πίνακας 1), - στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε αραβόσιτο αύξηση κατά 3,9 % το 211 σε σχέση µε το 21 και µείωση κατά,5% το σε σχέση µε το 211 δηλ. από 2.59,8 χιλ. στρεµ. το 21 καλλιεργήθηκαν 2.14,4 χιλ. στρεµ. το 211, και 2.129, χιλ. στρεµ. το (Πίνακας 1), - στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε βαµβάκι, αύξηση κατά 7,4 % το 211 σε σχέση µε το 21 και µείωση κατά 2,% το σε σχέση µε το 211 δηλ. από 2.769,2 χιλ. στρεµ. το 21 καλλιεργήθηκαν 2.975,1 χιλ. στρεµ. το 211 και 2.914,7 χιλ. στρεµ. το (Πίνακας 1), - στο σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε τοµάτες (σύνολο), µείωση κατά 11,7 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 2, % το σε σχέση µε το 211 δηλ. από 317,8 χιλ. στρεµ. το 21 καλλιεργήθηκαν 28,5 χιλ. στρεµ. το 211 και 275, χιλ. στρεµ. το (Πίνακας 1), - στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε αµπέλια (σύνολο), µείωση κατά 1,8 % το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά,1% το σε σχέση µε το 211 δηλ. από 1.168,2 χιλ. στρεµ. το 21 καλλιεργήθηκαν 1.147,2 χιλ. στρεµ. το 211 και 1.148,3 χιλ. στρεµ. το (Πίνακας 1), 1

2 - στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε πορτοκάλια, δεν παρατηρείται µεταβολή το 211 σε σχέση µε το 21 όπως επίσης δεν παρατηρείται µεταβολή το σε σχέση µε το 211, δηλ. από 387,7 χιλ. στρεµ. το 21 καλλιεργήθηκαν 387,8 χιλ. στρεµ. το 211 και 387,9 χιλ. στρεµ. το (Πίνακας 1), - στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε ροδάκινα νεκταρίνια, µείωση κατά,3 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά,5% το σε σχέση µε το 211, δηλ. από 439,5 χιλ. στρεµ. το 21 καλλιεργήθηκαν 438,1 χιλ. στρεµ. το 211 και 435,7 χιλ. στρεµ. το (Πίνακας 1), - στις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε ελιές ελαιοποίησης, αύξηση κατά,2 % το 211 σε σχέση µε το 21 ενώ δεν παρατηρείται µεταβολή το σε σχέση µε το 211 δηλ. από 6.73,6 χιλ. στρεµ. το 21 καλλιεργήθηκαν 6.714,4 χιλ. στρεµ. το 211 και 6.712, χιλ. στρεµ. το (Πίνακας 1). ιάγραµµα 1. Ποσοστιαία κατανοµή (%) της καλλιεργούµενης γεωργικής γης, κατά κατηγορίες, έτος 21 ιάγραµµα 2. Ποσοστιαία κατανοµή (%) της καλλιεργούµενης γεωργικής γης, κατά κατηγορίες, έτος 211 Αγραναπαύσεις 12,7% Αγραναπαύσεις 1,7% Μόνιµες καλλιέργειες 31,% Αροτραίες καλλιέργειες 53,4% Μόνιµες καλλιέργειες 31,9% Αροτραίες καλλιέργειες 54,6% Κηπευτική γη (καθαρή έκταση) 2,8% Κηπευτική γη (καθαρή έκταση) 2,8% ιάγραµµα 2. Ποσοστιαία κατανοµή (%) της καλλιεργούµενης γεωργικής γης, κατά κατηγορίες, έτος Αγραναπαύσεις 1,6% Μόνιμες καλλιέργειες 32,% Αροτραίες καλλιέργειες 54,6% Κηπευτική γη (καθαρή έκταση) 2,8% Σηµείωση: Τυχόν διαφορές µεταξύ του αθροίσµατος των ποσοστών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 2

3 Πίνακας 1. Εκτάσεις καλλιεργειών, κατά είδος καλλιέργειας. Σύνολο Χώρας, έτη 21 Σε χιλιάδες στρέµµατα Μεταβολή % Είδος καλλιέργειας / / Συνολική καλλιεργούµενη γεωργική γη 36.79, ,2 35.6, -2,9 -,2 Αρδευµένες , , ,6,9,1 1. Αροτραίες καλλιέργειες , , ,6 -,7 -,2 Αρδευµένες 8.368, 8.536, ,6 2, -,4 2. Κηπευτική γη (καθαρή έκταση) 1.41,3 1.4,6 985,7-3,5-1,9 Αρδευµένες 1.14,7 98,4 962,1-3,4-1,9 3. Μόνιµες καλλιέργειες , , ,8,,1 Αρδευµένες 4.335, , ,8 -,2,4 4. Αγραναπαύσεις 4.675,1 3.88, ,9-18,5 -,5 1. Αροτραίες Καλλιέργειες 1.1 Σιτηρά για καρπό , , ,4-3,6,8 Σιτάρι, µαλακό 1.553, 1.563, ,4,7 1,3 Σιτάρι, σκληρό 5.821, , 5.165,5-8,7-2,8 Κριθάρι 1.27, , ,5,3 5,6 Ρύζι 3,5 39,1 37,9 2,9 -,4 Αραβόσιτος 2.59,8 2.14, , 3,9 -,5 Λοιπά σιτηρά 633,6 621,4 645, -1,9 3,8 1.2 Βρώσιµα όσπρια 193,8 23,3 26,7 4,9 1,7 Φασόλια 96,2 97,8 98,1 1,7,3 Ρεβίθια 29,5 3,9 33,2 4,8 7,4 Φακές 41,1 46,5 49,1 13,1 5,6 Λοιπά βρώσιµα όσπρια 27, 28,1 26,3 4,1-6,4 1.3 Βιοµηχανικά φυτά 3.765,8 4.92,9 3.95,6 8,7-4,6 Καπνός 16,4 158,9 164, -,9 3,2 Βαµβάκι 2.769, , ,7 7,4-2, Ηλίανθος 534,8 691,4 613,8 29,3-11,2 Αραχίδα 5,6 5,6 6,7, 19,6 Ζαχαρότευτλα 156, 96,1 111,3-38,4 15,8 Ελαιοκράµβη ,2.... Λοιπά βιοµηχανικά φυτά 139,7 165,8 18,9 18,7-88,6 1.4 Αρωµατικά φυτά 23,1 19,3 18,1-16,5-6,2 1.5 Κτηνοτροφικά φυτά 3.584, , , -1, 1,4 1.6 Πεπονοειδή 257,5 252,2 235,7-2,1-6,5 Καρπούζια 168,2 167,1 157,6 -,7-5,7 Πεπόνια 89,2 85,1 78,1-4,6-8,2 1.7 Πατάτες 448, 448,1 441,4, -1,5 Κηπευτική Γη 2.1 Κηπευτικά 1.15, 1.69,7 1.5,5-3,2-1,8 Τοµάτες: 317,8 28,5 275, -11,7-2, Βιοµηχανικές 138,3 15,8 11,3-23,5-4,3 Υπαίθριες 144,7 14,6 14,8-2,8,1 Θερµοκηπίου 34,8 34,1 32,9-1,9-3,5 Φασολάκια 74, 73,9 72,1 -,1-2,4 Λάχανα - κουνουπίδια 118,7 116,8 114,8-1,6-1,7 1 εν συµπεριλαµβάνονται οι εκτάσεις των φυτωρίων, λόγω µικρής συµµετοχής τους στο σύνολο των εκτάσεων. 2 Τα στοιχεία για την ελαιοκράµβη δηµοσιεύονται για πρώτη φορά ( τα προηγούµενα έτη περιλαµβάνονταν µέσα στην κατηγορία «λοιπά βιοµηχανικά φυτά»). 3

4 Μαρούλια 55, 55,4 56,1,8 1,3 Λοιπά λαχανικά 539,5 543,1 532,5,7-2, 2.2 Εµπορικοί ανθόκηποι 7, 7,1 6,5 1,2-8,5 2.3 Θερµοκήπια 3 56,8 56,8 56,1, -1,2 3. Μόνιµες καλλιέργειες , , ,8,,1 3.1 Αµπέλια - σταφιδάµπελα 1.168, ,2-1,8 (σύνολο) 1.148,3,1 Αµπέλια για οινοποίηση 672,2 661,6 662, -1,6,1 Αµπέλια, επιτραπέζια 19,7 13,5 15,8-5,6 2,2 Σταφιδάµπελα 386,3 382,1 38,5-1,1 -,4 3.2 Κανονικοί δενδρώνες 1.25, , ,5,2, Εσπεριδοειδή 552,6 552,4 552,1, -,1 Λεµόνια 88,4 88,2 86,8 -,3-1,6 Πορτοκάλια 387,7 387,8 387,9,, Μανταρίνια 72,6 72,6 73,9, 1,8 Λοιπά εσπεριδοειδή 3,9 3,8 3,6-2,9-5, Οπωροφόρα 866,6 88,4 882,7-1,,3 Αχλάδια 42,8 45,7 45,4 6,8 -,7 Μήλα 134,4 133,3 133,1 -,8 -,2 Ροδάκινα - νεκταρίνια 439,5 438,1 435,7 -,3 -,5 Βερίκοκα 58, 61,4 62,6 5,9 2, Κεράσια 14,6 16,1 18,6 1,4 2,4 Λοιπά οπωροφόρα 87,3 95,8 97,3 6,1 1, Ξηροί καρποί 45,7 446,1 442,1 1, -,9 Αµυγδαλιές 161,2 158,5 156, -1,7-1,6 Καρυδιές 91,6 92, 92,1,5,1 Φυστικιές 43,6 43,7 41,6,2-4,8 Συκιές 59,7 58,5 57,7-1,9-1,4 Λοιπά 94,7 93,4 94,7-1,4 1, Ελιές 8.64,5 8.75,7 8.77,9,1, Ελαιοποίησης 6.73, , ,,2, Βρώσιµες 1.36, , ,9,, Λοιπά δένδρα 271, 273, 282,3,7 3,4 Σηµείωση: Τυχόν διαφορές µεταξύ του αθροίσµατος των επιµέρους ποσών και των συνόλων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίσθηκαν πριν τη στρογγυλοποίηση. Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οι σηµαντικότερες µεταβολές, ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων κατά οµάδες και είδη, είναι: - στην παραγωγή του σκληρού σιταριού, µείωση κατά 5,9 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 3,% το 211 σε σχέση µε το. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 1.54,5 χιλ. τόνοι το 21, 1.416, χιλ. τόνοι το 211 και 1.373,9 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 4), - στην παραγωγή του αραβόσιτου, αύξηση κατά 7,2 % το 211 σε σχέση µε το 21 και µείωση κατά 2,9 % το σε σχέση µε το 211 Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 2.138,5 χιλ. τόνοι το 21, 2.291,8 χιλ. τόνοι το 211 και 2.226,2 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 4), - στην παραγωγή του βαµβακιού, αύξηση κατά 14,6 % το 211 σε σχέση µε το 21. και µείωση κατά 2,3% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 71,5 χιλ. τόνοι το 21, 814,5 χιλ. τόνοι το 211 και 795,5 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 4), - στην παραγωγή των ζαχαρότευτλων, µείωση κατά 34,6 % το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά 11,4% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 889,4 3 Αφορά τα θερµοκήπια ανθέων και κηπευτικών (όπως τοµάτες, αγγούρια κλπ,) τα οποία ήδη έχουν καταγραφεί στις σχετικές κατηγορίες. 4

5 χιλ. τόνοι το 21, 581,5 χιλ. τόνοι το 211 και 647,8 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 4), - στην παραγωγή της πατάτας (σύνολο) µείωση κατά 2,2 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 2,5% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 926,7 χιλ. τόνοι το 21, 95,9 χιλ. τόνοι το 211 και 882,8 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 4), - στην παραγωγή της τοµάτας (σύνολο), µείωση κατά 12,3% το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 4,7% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 1.475,7 χιλ. τόνοι το 21, 1.294,6 χιλ. τόνοι το 211 και 1.234,3 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 4), - στην παραγωγή του µούστου, µείωση κατά 3,5% το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά 3,1% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 339,1 χιλ. τόνοι το 21, 327,1 χιλ. τόνοι το 211 και 337,3 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 6), - στην παραγωγή των πορτοκαλιών µείωση κατά 6,4% το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά,3% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 95,1 χιλ. τόνοι το 21, 847,3 χιλ. τόνοι το 211 και 849,6 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 5), - στην παραγωγή των ροδάκινων νεκταρινιών, µείωση κατά,2 % το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά,6% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 822,3 χιλ. τόνοι το 21, 821, χιλ. τόνοι το 211 και 825,9 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 5), - στην παραγωγή του ελαιόλαδου, αύξηση κατά 18,9% το 211 σε σχέση µε το 21 και µείωση κατά 7,1% το. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 3,5 χιλ. τόνοι το 21, 357,2 χιλ. τόνοι το 211 και 331,9 χιλ. τόνοι το (Πίνακας 2, ιάγραµµα 6). ιάγραµµα 4. Παραγωγή βασικών αροτραίων γεωργικών προϊόντων, έτη 21 Σε χιλ. τόνους Σιτάρι σκληρό Αραβόσιτος Βαµβάκι Ζαχαρότευτλα Πατάτες (σύνολο) Τοµάτες (σύνολο) ιάγραµµα 5. Παραγωγή βασικών πολυετών γεωργικών προϊόντων, έτη 21 Σε χιλ. τόνους Πορτοκάλια Ροδάκινα - νεκταρίνια Ελιές Ελαιοποίησης 5

6 ιάγραµµα 6. Παραγωγή ελαιολάδου και µούστου, έτη 21 Σε χιλ. τόνους Ελαιόλαδο Μούστος Πίνακας 2. Παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Σύνολο Χώρας, έτη 21 Σε χιλ. τόνους Είδος καλλιέργειας Μεταβολή % 1. Αροτραίες Καλλιέργειες /211 / Σιτηρά για καρπό Σιτάρι µαλακό 415,8 441,5 463,1 6,2 4,9 Σιτάρι σκληρό 1.54, , 1.373,9-5,9-3, Κριθάρι 311,1 319, 336,3 2,5 5,4 Ρύζι 28,2 25,7 23,7 2,4-8, Αραβόσιτος 2.138, , ,2 7,2-2,9 1.2 Βρώσιµα όσπρια Φασόλια 2,2 22,7 18,2 12,6-19,8 Ρεβίθια 3,4 3,7 3,9 9,4 5,2 Φακές 4, 4,8 6,5 19,6 35,5 1.3 Βιοµηχανικά φυτά Καπνός 29,9 32, 34,2 7,2 6,9 Βαµβάκι 71,5 814,5 795,5 14,6-2,3 Ηλίανθος 116, 147,7 137,6 27,3-6,8 Αραχίδα 1,9 2, 2,5 4,6 24, Ζαχαρότευτλα 889,4 581,5 647,8-34,6 11,4 Ελαιοκράµβη.. 14,1 1.4 Κτηνοτροφικά φυτά 2.49, , ,7-1,3 2,6 1.5 Πεπονοειδή Καρπούζια 643,1 639,2 599,6 -,6-6,2 Πεπόνια 185,4 176,6 17,9-4,7-3,3 1.6 Πατάτες 926,7 95,9 882,8-2,2-2,5 2. Κηπευτικά Τοµάτες: 1.475, , ,3-12,3-4,7 Βιοµηχανικές 811,8 643,9 617, -2,7-4,2 Υπαίθριες 45, 4,3 396,4-1,2-1, Θερµοκηπίου 259, 25,4 22,8-3,3-11,8 Φασολάκια 69,9 68,3 66,3-2,3-2,9 Λάχανα - κουνουπίδια 223,7 23,1 224,7 2,9-2,3 Μαρούλια 82,6 83,7 8,1 1,3-4,3 3. Μόνιµες καλλιέργειες 3.1 Αµπέλια - σταφιδάµπελα Αµπέλια για οινοποίηση 545,3 512,3 526,1-6,1 2,7 Αµπέλια επιτραπέζια 174,9 147,5 139,4-15,7-5,3 6

7 Σταφιδάµπελα 179,2 173,2 184,2-3,3 6,3 Μούστος 339,1 327,1 337,3-3,5 3,1 3.2 Κανονικοί δενδρώνες Εσπεριδοειδή Λεµόνια 79,5 8, 8,7,6,9 Πορτοκάλια 95,1 847,3 849,6-6,4,3 Μανταρίνα 137,1 144,3 16,5 5,3 11, Οπωροφόρα Αχλάδια 76,5 9,3 87,7 18, -2,9 Μήλα 273,8 274,1 265,8,1-3, Ροδάκινα - νεκταρίνια 822,3 821, 825,9 -,2,6 Βερίκοκα 62,7 66,8 79,5 6,5 19, Κεράσια 44,9 49,4 47,3 1, -4, Ξηροί καρποί Αµυγδαλιές 43,2 4,1 42, -7,2 4,7 Καρυδιές 22,6 22,9 23,7 1,3 3,5 Φυστικιές 7,8 8, 8, 2,6,7 Συκιές 9,6 1,9 11,3 13,5 3, Ελιές Ελαιοποίησης 2.25, , , -1,5 11,2 Βρώσιµες 38,9 273,5 359,3-11,5 31,4 Ελαιόλαδο 3,5 357,2 331,9 18,9-7,1 Σηµείωση: Τυχόν διαφορές µεταξύ του αθροίσµατος των επιµέρους ποσών και των συνόλων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίσθηκαν πριν τη στρογγυλοποίηση. Γ. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Αριθµός ζώων Οι σηµαντικότερες µεταβολές ως προς τον αριθµό των ζώων κατά οµάδες και είδη, είναι: - Ο συνολικός αριθµός των βοοειδών παρουσίασε µείωση κατά,7 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 2,2% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα το 21 τα βοοειδή ήταν 629.4, το 211 ήταν και το ήταν (Πίνακας 3, ιάγραµµα 7). - Ο συνολικός αριθµός των χοίρων παρουσίασε µείωση κατά 2,3 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 3,3% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 οι χοίροι ήταν , το 211 ήταν και το ήταν (Πίνακας 3, ιάγραµµα 7). - Ο συνολικός αριθµός των προβάτων παρουσίασε αύξηση κατά,1 % το 211 σε σχέση µε το 21 και µείωση κατά 1,5% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 τα πρόβατα ήταν , το 211 ήταν και το ήταν (Πίνακας 3, ιάγραµµα 7). - Ο συνολικός αριθµός των αιγών παρουσίασε µείωση κατά 2,2 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 2,3% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 οι αίγες ήταν , το 211 ήταν και το ήταν (Πίνακας 3, ιάγραµµα 7). - Ο συνολικός αριθµός των ορνίθων παρουσίασε µείωση κατά 3,2 % το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά 9,% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 οι όρνιθες ήταν , το 211 ήταν και το ήταν (Πίνακας 3). - Ο συνολικός αριθµός των κουνελιών παρουσίασε αύξηση κατά 2,9 % το 211 σε σχέση µε το 21 και µείωση κατά,6% το σε σχέση µε το

8 Συγκεκριµένα, το 21 τα κουνέλια ήταν , το 211 ήταν και το ήταν (Πίνακας 3, ιάγραµµα 7). - Ο συνολικός αριθµός των κυψελών µελισσών παρουσίασε αύξηση κατά,3 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω αύξηση κατά 1,9% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 οι κυψέλες µελισσών ήταν , το 211 ήταν και το ήταν (Πίνακας 3, ιάγραµµα 7). ιάγραµµα 7: Ζωικό κεφάλαιο (αριθµός ζώων) κατά είδος. Σύνολο Χώρας, έτη Βοοειδή Χοίροι Πρόβατα Αίγες Κουνέλια Κυψέλες µελισσών Πίνακας 3. Ζωικό κεφάλαιο (αριθµός ζώων) κατά είδος. Σύνολο Χώρας, έτη 21 Αριθµός κεφαλών ή κυψελών Μεταβολή % Είδος ζώου /211 /211 Βοοειδή ,7-2,2 Χοίροι ,3-3,3 Πρόβατα ,1-1,5 Αίγες ,2-2,3 Πουλερικά Όρνιθες ,2 9, Χήνες ,7 4,9 Πάπιες ,1 -,3 Γαλοπούλες ,6,1 Στρουθοκάµηλοι ,6 6, Κουνέλια ,9 -,6 Κυψέλες µελισσών ,3 1,9 2. Παραγωγή κρέατος Οι σηµαντικότερες µεταβολές, ως προς την παραγωγή κρέατος κατά είδος ζώου, είναι: - στη συνολική παραγωγή κρέατος βοοειδών παρουσίασε µείωση κατά 2,7 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά,3% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 72, χιλ. τόνοι κρέατος, το 211 παρήχθησαν 7, χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν 69,8 χιλ. τόνοι (Πίνακας 4, ιάγραµµα 8). - στη συνολική παραγωγή κρέατος χοίρων παρουσίασε αύξηση κατά,6 % το 211 σε σχέση µε το 21 και µείωση κατά 2,3% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 95,2 χιλ. τόνοι κρέατος, το 211 παρήχθησαν 95,8 χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν 93,6 χιλ. τόνοι (Πίνακας 4, ιάγραµµα 8). - στη συνολική παραγωγή κρέατος προβάτων παρουσίασε, µείωση κατά 2,1 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά,8% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 94,8 χιλ. τόνοι κρέατος, το 211 παρήχθησαν 92,8 χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν 92,1 τόνοι κρέατος (Πίνακας 4, ιάγραµµα 8). - στη συνολική παραγωγή κρέατος αιγών παρουσίασε, µείωση κατά,9 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 2,1% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 53,6 χιλ. τόνοι κρέατος, το 211 παρήχθησαν 53,1 χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν 52, χιλ. τόνοι (Πίνακας 4, ιάγραµµα 8). 8

9 - στη συνολική παραγωγή κρέατος πουλερικών (πλην στρουθοκαµήλων) παρουσίασε µείωση κατά 4, % το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά 6,1% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 113,7 χιλ. τόνοι κρέατος, το 211 παρήχθησαν 19,1 χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν 115,8 χιλ. τόνοι (Πίνακας 4, ιάγραµµα 8). - στη συνολική παραγωγή κρέατος στρουθοκαµήλων, παρουσίασε µείωση κατά 33,3 % το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά 19,2% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν,3 χιλ. τόνοι κρέατος και το 211 παρήχθησαν,2 χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν,2 χιλ. τόνοι (Πίνακας 4). - στη συνολική παραγωγή κρέατος κουνελιών δεν παρουσίασε καµία µεταβολή το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά 1,9% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 6,9 χιλ. τόνοι κρέατος, το 211 παρήχθησαν 6,9 χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν 7, χιλ. τόνοι (Πίνακας 4, ιάγραµµα 8) ιάγραµµα 8: Παραγωγή κρέατος, κατά είδος ζώου. Σύνολο Χώρας, έτη Βοοειδή Χοίροι χοιρίδια Πρόβατα Αίγες Πουλερικά (εκτός στρουθοκαμήλων) Κουνέλια Πίνακας 4. Παραγωγή κρέατος, κατά είδος ζώου. Σύνολο Χώρας, έτη 21 Σε χιλ. τόνους Μεταβολή % Είδος ζώου /211 /211 Βοοειδή 72, 7, 7, -2,7 -, Μοσχάρια κάτω του έτους 17,3 16,7 16,3-3,5-2,6 Μοσχάρια 1-2 ετών 45,8 43, 42,6-6,1 -,9 αµάλια και βοοειδή άνω των 2 ετών 8,9 1,3 11,1 15,7 8,4 Χοίροι χοιρίδια 95,2 95,8 93,6,6-2,3 Χοιρίδια 7,8 8,1 7,7 3,8-4,8 Χοίροι 87,5 87,7 85,9,2-2,1 Πρόβατα 94,8 92,8 92,1-2,1 -,8 Αρνιά 76, 74,2 74,3-2,4,1 Ζυγούρια και πρόβατα 18,8 18,6 17,8-1,1-4,3 Αίγες 53,6 53,1 52, -,9-2,1 Κατσίκια 42,3 41,9 4,8 -,9-2,5 Βιτούλια και αίγες 11,3 11,2 11,2 -,9 -,4 Πουλερικά (εκτός στρουθοκαµήλων) 113,7 19,1 115,8-4, 6,1 Στρουθοκάµηλοι,3,2,2-33,3 19,2 Κουνέλια 6,9 6,9 7,, 1,9 Σηµείωση: Η εξαγωγή των ποσοστών προήλθε από τα πραγµατικά µεγέθη και πριν τις στρογγυλοποιήσεις 9

10 3. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων Οι σηµαντικότερες µεταβολές παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων, ως προς τον όγκο παραγωγής, είναι: - στη συνολική παραγωγή γάλατος παρουσίασε, µείωση κατά,7 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά,5% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 2.44, χιλ. τόνοι γάλατος, το 211 παρήχθησαν 2.29,1 χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν 2.19,9 χιλ. τόνοι (πίνακας 5, ιάγραµµα 9). - στη συνολική παραγωγή µαλακού τυριού παρουσίασε, µείωση κατά 3,7 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω µείωση κατά 1,1% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 119,9 χιλ. τόνοι γάλατος, το 211 παρήχθησαν 115,5 χιλ. τόνοι και το παρήχθησαν 114,2 χιλ. τόνοι (πίνακας 5, ιάγραµµα 9). - στη συνολική παραγωγή αυγών παρουσίασε, µείωση κατά 11,9 % το 211 σε σχέση µε το 21 και αύξηση κατά 3,5% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 παρήχθησαν 1.919,1 εκατ. αυγά, το 211 παρήχθησαν 1.691,2 εκατ. αυγά και το παρήχθησαν 1.75,5 εκατ. αυγά (πίνακας 5, ιάγραµµα 9). ιάγραµµα 9: Παραγωγή γάλατος και κτηνοτροφικών προϊόντων. Σύνολο Χώρας, έτη Σύνολο γάλατος Τυρί, μαλακό Αυγά ( εκατ. τεμ ) Πίνακας 5. Παραγωγή γάλατος (κατά είδος ζώου) και κτηνοτροφικών προϊόντων. Σύνολο Χώρας, έτη 21 Σε χιλ. τόνους Παραγωγή γάλατος (κατά είδος ζώου) Μεταβολή % 21/ / Σύνολο γάλατος 2.44, 2.29,1 2.19,9 -,7 -,5 Γάλα αγελάδων 799,7 778,4 779, -2,7,1 Γάλα προβάτων 772,6 78,3 778, 1, -,3 Γάλα αιγών 471,7 47,1 462,9 -,3-1,5 Κτηνοτροφικά προϊόντα Τυρί, µαλακό 119,9 115,5 114,2-3,7-1,1 Τυρί, σκληρό 39,3 37,1 39,3-5,6 5,8 Βούτυρο, νωπό 1,5 1,4 1,4-6,7 2,2 Βούτυρο, λιωµένο,5,5,5, -2,5 Μυζήθρα 15,3 15,2 16,1 -,7 6,1 Κρέµα νωπή 4,8 4,3 3,9-1,4-1,6 Μέλι 16,2 16,3 15,8,6-3,2 Αυγά ( εκατ. τεµ ) 1.919, ,2 1.75,5-11,9 3,5 Σηµείωση: Η εξαγωγή των ποσοστών προήλθε από τα πραγµατικά µεγέθη και πριν τις στρογγυλοποιήσεις

11 . ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Οι σηµαντικότερες µεταβολές των χρησιµοποιούµενων γεωργικών µηχανηµάτων 4, ως προς τον αριθµό τους είναι : - στους γεωργικούς ελκυστήρες παρουσιάζουν αύξηση κατά,5 % το 211 σε σχέση µε το 21 και µείωση κατά,6% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 χρησιµοποιήθηκαν ελκυστήρες, το 211 χρησιµοποιήθηκαν ελκυστήρες και το χρησιµοποιήθηκαν ελκυστήρες (Πίνακας 6). - στα ψεκαστικά µηχανήµατα παρουσιάζουν, µικρή αύξηση,2% το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω αύξηση κατά,7% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 χρησιµοποιήθηκαν ψεκαστικά, το 211 χρησιµοποιήθηκαν ψεκαστικά και το χρησιµοποιήθηκαν ψεκαστικά (Πίνακας 6). - στις ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων παρουσιάζουν, αύξηση κατά,5 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω αύξηση κατά,7% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων, το 211 χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων και το χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων (Πίνακας 6). - στα αρδευτικά συγκροτήµατα τεχνητής βροχής παρουσιάζουν αύξηση κατά,5 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω αύξηση κατά 2,3% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 χρησιµοποιήθηκαν αρδευτικά συγκροτήµατα τεχνικής βροχής, και το 211 χρησιµοποιήθηκαν αρδευτικά συγκροτήµατα τεχνικής βροχής και το χρησιµοποιήθηκαν αρδευτικά συγκροτήµατα τεχνικής βροχής (Πίνακας 6). - στα αρδευτικά συγκροτήµατα µε σταγόνες, παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,8 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω αύξηση κατά 1,7% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 χρησιµοποιήθηκαν αρδευτικά συγκροτήµατα µε σταγόνες, το 211 χρησιµοποιήθηκαν αρδευτικά συγκροτήµατα µε σταγόνες και το χρησιµοποιήθηκαν αρδευτικά συγκροτήµατα µε σταγόνες (Πίνακας 6). - στα κλαδευτικά µηχανήµατα (βενζινοκίνητα) παρουσιάζουν, αύξηση κατά 1,8 % το 211 σε σχέση µε το 21 και περαιτέρω αύξηση κατά 2,8% το σε σχέση µε το 211. Συγκεκριµένα, το 21 χρησιµοποιήθηκαν κλαδευτικά µηχανήµατα, το 211 χρησιµοποιήθηκαν κλαδευτικά µηχανήµατα και το χρησιµοποιήθηκαν κλαδευτικά µηχανήµατα (Πίνακας 6). Πίνακας 6. Γεωργικά µηχανήµατα, έτη 21 Μεταβολή % Είδος µηχανηµάτων / / Γεωργικοί ελκυστήρες ,5 -,6 Σπαρτικές ,7 -,6 Πατατοσπορείς ,9 15,4 Ψεκαστικά ,2,7 Θεριζοαλωνιστικές (κοµπίνες) ,3 1,3 Απλές θεριστικές ,1, Αλωνιστικές κάθε τύπου , 8,1 Απλές χορτοκοπτικές ,5,4 Βαµβακοσυλλεκτικές ,8 -,9 Τευτλοεξαγωγείς ,4-6,1 Πατατοεξαγωγείς ,1-5,1 Λοιπά µηχανήµατα συγκοµιδής ,7 1,2 Αντλίες αρδεύσεων Πετρελαιοκίνητες ,8-1,9 Βενζινοκίνητες ,1 -,7 4 Αφορά στα χρησιµοποιούµενα γεωργικά µηχανήµατα εκτός των κρατικών. 11

12 Ηλεκτροκίνητες ,5,7 Άλλες αντλίες (ατµοκίνητες, ανεµοκίνητες κλπ) και ,5 13,2 µαγκανοπήγαδα Αρδευτικά συγκροτήµατα Συγκροτήµατα τεχνητής βροχής ,5 2,3 Αυτοπροωθούµενα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής µε µπεκ 1,9,1 Αυτοπροωθούµενα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής µε ράµπα ,1 3,4 υδρονέφωση Συγκροτήµατα άρδευσης µε σταγόνες ,8 1,7 Λοιπά Εκκολαπτικές µηχανές ,4 6,7 Αρµεκτικές µηχανές ,1, Κορυφολόγοι (γάλακτος) ,6,6 Σιτοδιαλογείς(τριέρια) ,3-5,5 Εκκοκιστές αραβοσίτου ,4-1,9 Εκκοκιστές βάµβακος ,5-19,7 Μηχανές αρµαθιάσµατος ,2-2,9 καπνού Κλαδευτικά µηχανήµατα ,8 2,8 (βενζινοπρίονα) Μελιτοεξαγωγείς ,7 18,4 12

13 Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα Σκοπός Νοµικό πλαίσιο Περίοδος αναφοράς Μεθοδολογία και γεωγραφική κάλυψη ηµοσίευση στοιχείων Παραποµπές Η Eλληνική Στατιστική Αρχή, µε τη συνεργασία των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, των Τοπικών Αρχών και των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αγροφυλακής (Γραµµατέων Στατιστικών Ανταποκριτών), καθώς και έµπειρων κατοίκων των αγροτικών οικισµών, διενεργεί από το 1961 ετήσια έρευνα για τα βασικά χαρακτηριστικά της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Η έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις εκτάσεις των διάφορων ειδών καλλιέργειας, την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και χρησιµοποιούµενων γεωργικών µηχανηµάτων. Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής της Χώρας, καθώς και για την κάλυψη άλλων εθνικών και διεθνών αναγκών και υποχρεώσεων. Το νοµικό πλαίσιο των ερευνών καθορίζεται µε τo 111/ Βασιλικό ιάταγµα και τις κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης 871/Γ2-1246/ και 2198/Γ2-248/24-2-, καθώς και µε την κατ' έτος σχετική κοινή υπουργική απόφαση µε θέµα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας, έγκριση χρησιµοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισµός της αµοιβής τους». Τα έτη 21, 211 και. Ως µονάδα της έρευνας λαµβάνεται η εδαφική έκταση, που περιλαµβάνεται µέσα στα διοικητικά όρια κάθε τοπικού διαµερίσµατος της Χώρας, σύµφωνα µε το «Σχέδιο Καποδίστριας» και το «Σχέδιο Καλλικράτης». Η έρευνα καλύπτει απογραφικά το σύνολο των ανωτέρω διοικητικών υποδιαιρέσεων, εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους, για την οποία δε συγκεντρώνονται σχετικά στοιχεία. Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα σε ετήσια βάση, από το Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσµο «Στατιστικά θέµατα» > Γεωργία > Γεωργικές Εκτάσεις. 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Κτηνοτροφία Θαλάσσια αλιεία Υδατοκαλλιέργειες

Γεωργία Κτηνοτροφία Θαλάσσια αλιεία Υδατοκαλλιέργειες ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Γεωργία Κτηνοτροφία Θαλάσσια αλιεία Υδατοκαλλιέργειες 2017 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα Η έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 17.9.2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 Η /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Αυγούστου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών Εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Δεκέμβριο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Δεκέμβριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Δεκέμβριο ος 2016 Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 214 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) Τα παραγόμενα από τον πρωτογενή τομέα τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους και την προέλευση τους, κατατάσσονται σε παραγωγικούς κλάδους,

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Οκτώβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Οκτώβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 εκεµβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Ερευνώμενος Πληθυσμός και Δειγματοληπτικό Πλαίσιο Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλους τους Νομούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ιστιαία 25/10/2012 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Εργαλείο οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 786 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιανουάριο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιανουάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιανουάριο ος 2017 Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 20.2.2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Πειραιάς, 12 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Πειραιάς, 12 Απριλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 215 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη του

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέμβριος ς 2016 Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αύγουστος = 100

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αύγουστος = 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ = 100,0

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ = 100,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Νοέµβριος = 100

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Νοέµβριος = 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 23.1.2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγού

ΘΕΜΑ : Μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 5, 101 76 Αθήνα Πληροφορίες: Κ. Ταβουλάρης, I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 6.2.2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5, 101 76 Αθήνα Αθήνα, 18-2-2014. Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αθήνα 19-4-2011 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η κατάσταση στη Φυτική Παραγωγή. Αροτραίες καλλιέργειες

Εισαγωγή. Η κατάσταση στη Φυτική Παραγωγή. Αροτραίες καλλιέργειες Η πρωτογενής παραγωγή τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας πρέπει να αποτελέσει μοχλό της τοπικής ανάπτυξης, στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα Συμεών Σ. Μαρνασίδης Γεωπόνος (MSc)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 215 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 214 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργάτες γης 2 Εργάτες κτηνοτροφίας 2 Μελισσοκόμοι 2 ΣΥΝΟΛΟ 6 Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

Εργάτες γης 2 Εργάτες κτηνοτροφίας 2 Μελισσοκόμοι 2 ΣΥΝΟΛΟ 6 Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ ΑΛΙΕΡΓ ΑΤΕΣ Καθηγητές Μεταφραστές Κινέζικης Γλώσσας 4 Chef/Μάγειρες Ασιατικής κουζίνας 8 Chef/Μάγειρες Ρωσικής κουζίνας 3 Μελωδός άρπας Δάσκαλος Σερβικής γλώσσας Εκπαιδευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς 1/8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς 1/8/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 1/8/214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 211 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( Έρευνες Χοίρων-Βοοειδών- Προβάτων-Αιγών): ΕΤΟΣ 216 Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2012 Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα Τμήμα Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 214 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 213 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ί ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00 3 ΑΓΓΟΥΡΙ ΠΡΩΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 798,00 4 ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΨΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων (Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)

Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων (Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής) Παράρτημα II: τυπικής απόδοσης _ Ζωική Παραγωγή Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων (Καν. ( / C 1 Ιπποειδή (κάθε ηλικίας) Ίπποι, ημίονοι και όνοι 358 C_2_1 Βοοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00 Τεύχος Β 2386/03.08.2016 T 25935 Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για εργασία που προσφέρεται εντός και εκτός της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να υπερβεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ CHAR (100)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ CHAR (100) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ/ΜΗΚΟΣ 1 2 " Τ 4 5 ~~6~ 7 ~~8~ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) Α.Φ.Μ. CHAR (9) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργάτες γης 200. Εργάτες κτηνοτροφίας 100 ΣΥΝΟΛΟ 300. Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

Εργάτες γης 200. Εργάτες κτηνοτροφίας 100 ΣΥΝΟΛΟ 300. Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Εργάτες γης 200 Εργάτες κτηνοτροφίας 00 ΣΥΝΟΛΟ 300 30 Εργάτες γης 2000 Εργάτες κτηνοτροφίας 0 ΣΥΝΟΛΟ 200 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Εργάτες κτηνοτροφίας 200 ΣΥΝΟΛΟ 200

Διαβάστε περισσότερα

1415/80082/2016,ΦΕΚ-2386/Β/

1415/80082/2016,ΦΕΚ-2386/Β/ 1 1415/80082/2016,ΦΕΚ-2386/Β/3.8.2016 Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ: Έτος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ: Έτος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ: Έτος 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 23 - ISSUE I - No 1/2014 Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του σπουδαστή Αποστόλη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η έρευνα Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων διενεργείται σε δύο μορφές ως εξής: 1) Βασική έρευνα (Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., με ισχύ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ 1 ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΙΣΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ 1 ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΙΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΜΑΛΑΚΟΤ ΙΣΟΤ 1989 1.91. 33,21 36.232 199 68. 36,7 24.528 1991 977.623 39,82 38.929 1992 879.277 42,49 37.36 1993 819.55 43,88 35.962 1994 84.82 46,71 39.275 1995 753.6 53, 39.912 1996 63.37 46,81

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Βοοειδή

Βοοειδή ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΤΙΡΑΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ... 2 2. ΓΕΩΡΓΙΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,7 Αυγούστου 2014 (2) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : 2014 Ησυνολικήαξίατωνεισαγωγών -αφίξεωνκατάτοιούνιο 2014ανήλθεστοποσότων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία;

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία; ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τι είναι η βιολογική γεωργία; είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα