Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ"

Transcript

1 Μάρτιος 2016 Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Δήμος Καλαμαριάς Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015

2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΖΕΥΓΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΤΗΛ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Διάθεση αστικών αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α Εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Γενικά Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δημοτικών οχημάτων Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Αλιευτικών Καταφυγίων του Δήμου Χρησιμοποιημένοι Συσσωρευτές Οχημάτων Χρησιμοποιημένες Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες Λοιπές δράσεις Λοιπά Προγράμματα Ανακύκλωσης Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, λοιπές δράσεις Στόχοι Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης για το Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 1

4 1. Εισαγωγή Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση των δράσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης για το έτος 2015, αναφορικά με τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων που παράγονται στον Δήμο Καλαμαριάς. Τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία του Φο.Δ.Σ.Α. (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κ. Μακεδονίας, των αδειοδοτημένων από το ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και της συνεργαζόμενης αδειοδοτημένης εταιρείας διαχείρισης ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). Η σύνταξη της παρούσας έκθεσης εκπονήθηκε από τη Ζευγαρά Ελευθερία, Χημικό Μηχανικό M.Sc, Περιβαλλοντολόγο, υπάλληλο του Γραφείου Μελετών, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Δήμου Καλαμαριάς. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 2

5 2. Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της χώρας με σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Με δεδομένη την υφιστάμενη οικονομική κρίση, και με σκοπό τον, κατά το μέτρον του δυνατού, περιορισμό των αυξήσεων των δημοτικών τελών (ως συνέπεια αύξησης του κόστους διαχείρισης) ο Δήμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και εφαρμογή δράσεων προς την κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης μέρους των ΑΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καλαμαριάς έχει ξεκινήσει από το 2007 την εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης στις ακόλουθες οκτώ κατηγορίες υλικών: Απόβλητα συσκευασιών Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Εγκαταλελειμμένα οχήματα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) δημοτικών οχημάτων και λιμενικών εγκαταστάσεων Χρησιμοποιημένοι Συσσωρευτές Μολύβδου-Οξέος και Ni-Cd οχημάτων Χρησιμοποιημένες Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες. Παράλληλα με τις δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος Καλαμαριάς προωθεί πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι συνολικές ποσότητες των αποβλήτων που συνέλεξε ο Δήμος Καλαμαριάς τα έτη 2014 και Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 3

6 Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των ποσοτήτων των αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο Δήμος Καλαμαριάς τα έτη 2014 και 2015 α/α Είδος αποβλήτων Διάθεση Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1 Αστικά απόβλητα (περιλαμβάνονται τα τεμαχισμένα ογκώδη) 2 Υπόλειμμα ΚΔΑΥ Αξιοποιημένα Απόβλητα Συσκευασιών Εγκαταλελειμμένα οχήματα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Απόρριψη σε Χ.Υ.Τ.Α. Απόρριψη σε Χ.Υ.Τ.Α. Εναλλακτική Διαχείριση μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Ποσότητα tn tn tn tn ΣΥΝΟΛΟ tn tn Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε tn tn Χρήστος Χάρδαλης κ Υιοί Ο.Ε. Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 1)Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας Α.Ε. 2) Αδρανή Υλικά Θες/νίκης Α.Ε.» - 60 tn 18,1 tn 14,7 tn 1000,3 tn 951,7 tn 7 Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Ecoelastika Α.Ε. 2,5 tn 1,2 tn ΣΥΝΟΛΟ 3.897,9 tn 3.654,6 tn Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) δημοτικών οχημάτων Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) λιμενικών εγκαταστάσεων Χρησιμοποιημένοι Συσσωρευτές Μολύβδου-Οξέος και Ni-Cd οχημάτων Χρησιμοποιημένες Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες Εναλλακτική Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. 1,80 tn 1,17 tn ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. 0,88 tn 0,09 tn ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. 0,66 tn 0,84 tn Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. 0,02 tn 0,04 tn ΣΥΝΟΛΟ 3,4 tn 2,1 tn Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 4

7 Στο Γράφημα 1 φαίνεται το ποσοστό εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο για το 2015 ανήλθε σε 11% του συνόλου των αποβλήτων. Τα αντίστοιχα ποσοστά εναλλακτικής διαχείρισης για τα έτη 2008 ως και 2015 απεικονίζονται στο Γράφημα 2. Παρατηρώντας το Γράφημα 2 προκύπτει ότι από το 2008, που ξεκίνησε ουσιαστικά η εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης στον Δήμο Καλαμαριάς, ως και το 2010 υπήρξε μία σημαντική αύξηση του ποσοστού εναλλακτικής διαχείρισης της τάξης του 7-8%, ενώ τα πέντε τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζεται καμία ουσιαστική μεταβολή. Γράφημα 1: Διαχείριση αποβλήτων Δήμου Καλαμαριάς το έτος 2015 Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 5

8 Γράφημα 2: Ποσοστό εναλλακτικής διαχείρισης για τα έτη Στο Γράφημα 3 απεικονίζονται για τα έτη 2008 ως 2015 οι ποσότητες των αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή καθώς επίσης και οι ποσότητες των αστικών αποβλήτων τα οποία διατέθηκαν στις συμβεβλημένες με τον Δήμο εταιρίες εναλλακτικής διαχείρισης για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 6

9 Γράφημα 3: Ετήσιες ποσότητες α) αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή και β) αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης για τα έτη (σε τόνους) Στο Γράφημα 4 φαίνονται τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχουν οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση που εφαρμόζει ο Δήμος Καλαμαριάς για το έτος Παρατηρώντας το γράφημα προκύπτει ότι η ανακύκλωση συσκευασιών συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό, 71,9%, στην εναλλακτική διαχείριση, ενώ ακολουθεί η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με ποσοστό 26%. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 7

10 Γράφημα 4: Ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Καλαμαριάς 2.1 Διάθεση αστικών αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η αποκομιδή των αστικών αποβλήτων πραγματοποιείται με χρήση απορριμματοφόρων και κλειστών containers και γίνεται σε βάση εικοσιτετραώρου, έξι ημέρες την εβδομάδα σε πρωινά κυρίως δρομολόγια. Στο Γράφημα 5 απεικονίζονται οι ετήσιες ποσότητες αστικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι εμφανές ότι από το 2006 ως και το 2009, έτη κατά τα οποία ξεκίνησε η εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης στον Δήμο Καλαμαριάς, οι ποσότητες των αποβλήτων που διατέθηκαν σε Χ.Υ.Τ.Α. είναι μειωμένες σε ποσοστό 43% (λόγω αύξησης του αντίστοιχου ποσοστού εναλλακτικής διαχείρισης). Στη συνέχεια, τα έτη 2009 και 2010, παρουσιάζεται μία σταθερότητα, ενώ τα έτη 2011 ως 2015 οι ποσότητες των αποβλήτων που οδηγήθηκαν στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες (συνολικά την τελευταία τετραετία η μείωση ανέρχεται σε 21%). Η παραπάνω μείωση αποτελεί συνέπεια της γενικότερης Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 8

11 οικονομικής κρίσης της χώρας η οποία έχει οδηγήσει σε περιορισμό της κατανάλωσης και κατ επέκταση στον περιορισμό παραγωγής αποβλήτων σε πανελλαδική κλίμακα. Γράφημα 5: Ετήσιες ποσότητες αστικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή για τα έτη (σε τόνους) Στο ακόλουθο Γράφημα 6 παρουσιάζονται οι ημερήσιες ποσότητες αστικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν στο Χ.Υ.Τ.Α. ανά κάτοικο του Δήμου για τα έτη 2006 ως και Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοτήτων για τα έτη 2006 ως 2010 βασίστηκε στην απογραφή του πληθυσμού των ετών 2001, ενώ για τις ποσότητες του 2011 ως 2015 χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της απογραφής Το 2006, πριν την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, η ημερήσια ποσότητα αστικών αποβλήτων η οποία οδηγούνταν στον Χ.Υ.Τ.Α. ήταν 1,97 Kg/κάτοικο, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα το 2015 ανήλθε σε 0,89 Kg/κάτοικο, εμφανίζει δηλαδή μείωση της τάξης του 55%. Μέχρι και το 2010 η μείωση ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της εκτροπής των αστικών αποβλήτων λόγω της εφαρμογής συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ενώ για τα έτη 2011 ως και 2015 η μείωση οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 9

12 Γράφημα 6: Ημερήσιες ποσότητες αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο που οδηγήθηκαν προς ταφή για τα έτη (σε κιλά) Στο Γράφημα 7 απεικονίζονται οι μηνιαίες ποσότητες οικιακών μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων για τα έτη 2006 ως 2015 σε τόνους. Γράφημα 7: Μηνιαίες ποσότητες οικιακών μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων για τα έτη (σε τόνους) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 10

13 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις ποσότητες των αποβλήτων των Γραφημάτων 5, 6 και 7 περιλαμβάνεται το υπόλειμμα από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Θέρμης, που αναλογεί στο Δήμο Καλαμαριάς. Οι ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που συλλέχθηκαν το έτος 2015 παραδόθηκαν στις αδειοδοτημένες εταιρίες «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και επεξεργάστηκαν σύμφωνα με τους όρους των υπ αριθμ. πρωτ / και 41071/ συμβάσεων αντίστοιχα, που υπογράφηκαν μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και των ανωτέρω εταιρειών. Τα ογκώδη παραλαμβάνονται από την συνεργαζόμενη εταιρία η οποία τα τεμαχίζει και τα απορρίπτει σε ποσοστό 70% κατ ελάχιστον στον Χ.Υ.Τ.Α. της Μαυροράχης. Στις ποσότητες των αστικών αποβλήτων που εμφανίζονται στα ανωτέρω γραφήματα έχουν περιληφθεί και τα τεμαχισμένα ογκώδη που απορρίπτει η εταιρία. Διευκρινίζεται ότι το έτος 2015 κατέληξαν στον Χ.Υ.Τ.Α tn επεξεργασμένων ογκωδών. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 11

14 3. Εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 3.1 Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών Ο Δήμος Καλαμαριάς ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών τον Ιούνιο του 2007, υπογράφοντας σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.). Η Ε.Ε.Α.Α. παραχώρησε τον απαιτούμενο εξοπλισμό (κάδους και οχήματα συλλογής) και ο Δήμος Καλαμαριάς έχει την ευθύνη της οργάνωσης των δρομολογίων και την έγκαιρη αποκομιδή των συσκευασιών από τους κάδους. Στο Γράφημα 8 απεικονίζονται οι ποσότητες των αξιοποιημένων αποβλήτων συσκευασίας για τα έτη 2008 ως Σε αντιστοιχία με τα αστικά απόβλητα που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή, στις ποσότητες των οποίων παρατηρήθηκε μείωση την τελευταία πενταετία κατά 21% περίπου, και οι συσκευασίες που οδηγούνται προς ανακύκλωση μειώθηκαν στο ίδιο ποσοστό περίπου. Γράφημα 8: Ποσότητες αξιοποιημένων αποβλήτων συσκευασίας για τα έτη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 12

15 Οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας που συλλέχτηκαν παραδόθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) του συλλογικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Στο Κ.Δ.Α.Υ. στη Θέρμη οδηγούνται προς διαλογή οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες άλλων 3 δήμων (Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού). Το 2015 αξιοποιήθηκε το 62% των συλλεχθέντων συσκευασιών ενώ το υπόλοιπο οδηγήθηκε στο Χ.Υ.Τ.Α. ως υπόλειμμα. 3.2 Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Κάθε πολίτης που επιθυμεί να απαλλαγεί από παλιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, τοποθετεί το αντικείμενο σε συγκεκριμένο σημείο την ημέρα που του έχει υποδείξει η υπηρεσία. Τα αντικείμενα συλλέγονται, τοποθετούνται προσωρινά σε ειδικό χώρο του Δήμου (κλειστό container) και κατόπιν προωθούνται προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε., Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος. Η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης έχει τοποθετήσει κάδους στα προαύλια των σχολείων για τη συλλογή μικρών συσκευών, ώστε να διευκολύνονται ακόμη περισσότερο οι πολίτες και να ενεργοποιείται στην πράξη η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών. Στο πλαίσιο της σύμβασης του Δήμου Καλαμαριάς με το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. περιλαμβάνεται και η συλλογή φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων. Σε χώρους των εργοταξίων του Δήμου στο Φοίνικα και στην Πόντου συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης οι μεταχειρισμένοι λαμπτήρες του Δήμου, ενώ μπορούν να φέρουν και οι πολίτες τους λαμπτήρες που δε χρησιμοποιούν πλέον στα ίδια σημεία. Οι καταναλωτές μεγάλης κλίμακας, οι ηλεκτρολόγοι, οι έμποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης που εντάσσονται στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς και έχουν στην κατοχή τους λαμπτήρες, έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης χάρτινους κάδους τους οποίους τοποθετούν στο κατάστημά τους. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία η υπηρεσία αναλαμβάνει την αντικατάσταση του γεμάτου χαρτοκιβωτίου με αντίστοιχο άδειο. Η ποσότητα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που συλλέχθησαν και προωθήθηκαν για επεξεργασία και ανακύκλωση το 2015 ανήλθε σε 14,7 tn (990 kg αντιστοιχούν σε λαμπτήρες που συλλέχθηκαν). 3.3 Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Κατά τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς γίνεται αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών με νέα. Το 2015 ο Δήμος Καλαμαριάς προχώρησε στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 13

16 αντικατάσταση 44 τμχ ελαστικών των οχημάτων του Δήμου, εκ των οποίων τα 30 ήταν τύπου Α και τα 14 ήταν τύπου Β. Το 2015 η ποσότητα των ελαστικών τα οποία οδηγήθηκαν προς εναλλακτική διαχείριση ανήλθε σε 1,2 tn. 3.4 Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2013 η συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων πραγματοποιούνταν από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Τα οχήματα μεταφέρονταν στις εγκαταστάσεις της ΚΕΑ Χατζόπουλος Ελ.και Σοφία Ο.Ε., εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. όπου προωθήθηκαν προς επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση. Μετά την κατάργηση της Υπηρεσία η ανωτέρω αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης. Εντός του 2014 ολοκληρώθηκε πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και λοιπών μεταλλικών τμημάτων τους που θα περισυλλεγούν από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς, με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ. Στις 11/05/2015 υπογράφηκε σύμβαση με την πλειοδότρια εταιρία «Χρήστος Χάρδαλης και Υιοί Ο.Ε.». Το 2015 περισυλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν στην συνεργαζόμενη εταιρία για περαιτέρω επεξεργασία, 51 οχήματα (60 tn) τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 14

17 4. Εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 4.1 Γενικά Ως επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα τα οποία περιέχουν ουσίες που μπορούν να καταστούν βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων προβλέπεται στην υπ αριθμ. Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383 Β / ) Κ.Υ.Α. «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων». Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι συμβεβλημένος με τα αντίστοιχα αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα ακόλουθα επικίνδυνα απόβλητα: Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δημοτικών οχημάτων Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) λιμενικών εγκαταστάσεων και αλιευτικών καταφυγίων του Δήμου Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές οχημάτων Χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες. 4.2 Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δημοτικών οχημάτων Ο Δήμος Καλαμαριάς συλλέγει, σε ειδική δεξαμενή που έχει τοποθετηθεί στο χώρο του εργοταξίου καθαριότητας (Φοίνικας), τα Α.Λ.Ε. των δημοτικών οχημάτων μετά τη συντήρησή τους. Τα ΑΛΕ παραδίδονται στην αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ με επωνυμία «CYTOP AE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» σύμφωνα με την από 27/01/2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και της ανωτέρω εταιρίας, με παραλαβή των σχετικών εντύπων Αναγνώρισης ΑΛΕ και την έκδοση Πρωτοκόλλων Παράδοσης. Η εταιρία συλλογής και μεταφοράς συνεργάζεται με το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΛΕ της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε., Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 19300, Ασπρόπυργος. Το 2015 παραδόθηκαν για επεξεργασία 1,2 tn Α.Λ.Ε. δημοτικών οχημάτων. 4.3 Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Αλιευτικών Καταφυγίων του Δήμου Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΛΕ της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε., και σύμφωνα με το Σχέδιο Παραλαβής Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 15

18 και Διαχείρισης Αποβλήτων πλοίων των λιμενικών έχει τοποθετήσει 4 δεξαμενές και 5 βαρέλια συλλογής Α.Λ.Ε. στα λιμενικά καταφύγια του Δήμου για την εξυπηρέτηση των χρηστών τους. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες ή ετικέτες σήμανσης/πληροφόρησης των χρηστών στα σημεία που βρίσκονται τα δοχεία συλλογής. Η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Συλλόγους και τους Ομίλους ώστε οι χρήστες να παραμένουν ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι για την αναγκαιότητα της ορθής συλλογής των Α.Λ.Ε. Το 2015 η ποσότητα Α.Λ.Ε. των λιμενικών εγκαταστάσεων που παραδόθηκαν για επεξεργασία ανήλθε σε 0,1 tn. 4.4 Χρησιμοποιημένοι Συσσωρευτές Οχημάτων Για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών των δημοτικών οχημάτων, ο Δήμος Καλαμαριάς συνεργάζεται με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιομηχανίας με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμος Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.», Λ. Συγγρού 314, Τ.Κ Καλλιθέα. Στο χώρο του εργοταξίου του Φοίνικα βρίσκεται τοποθετημένος κάδος συλλογής των συσσωρευτών. Η ποσότητα των συσσωρευτών οχημάτων που παραδόθηκαν στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανήλθε το 2015 σε 0,84 tn. 4.5 Χρησιμοποιημένες Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες Η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έχει τοποθετήσει από το 2009 κυλινδρικούς κάδους συλλογής σε όλα τα δημοτικά κτίρια τόσο για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων όσο και των πολιτών. Σε κάθε κτίριο ορίζεται υπεύθυνος παρακολούθησης της κατάστασης πλήρωσης των κάδων, ο οποίος και ειδοποιεί την Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. για την αντικατάσταση του γεμάτου κάδου με άδειο. Η ποσότητα των φορητών ηλεκτρικών στηλών που παραδόθηκαν στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανήλθε το 2015 σε 0,04 tn. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 16

19 5. Λοιπές δράσεις 5.1 Λοιπά Προγράμματα Ανακύκλωσης Πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού Με σκοπό την αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα, η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης του Δήμου συνεργάζεται από τα τέλη του 2013 με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. εφαρμόζοντας πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού. Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν ειδικοί κώδωνες συλλέκτες απόθεσης γυάλινων συσκευασιών σε επιλεγμένα δημοτικά σημεία όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, εστιατόρια κλπ.) και η παραγωγή γυαλιού είναι αυξημένη. Η επιλογή των σημείων πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί 12 κώδωνες lt, χωρητικότητας 600 φιαλών και 7 κώδωνες lt, χωρητικότητας 300 φιαλών. Το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των κωδώνων, καθώς επίσης και η συλλογή του γυαλιού αποτελούν ευθύνη της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνιακές δράσεις, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων κοντά στις οποίες τοποθετήθηκαν οι κώδωνες. Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου, στην προσπάθεια τους να μειώσουν τα οικιακά απορρίμματα και κυρίως τα οργανικά ξεκίνησαν πιλοτικά το 2010 πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων που παράγει ημερησίως κάθε νοικοκυριό αντί να καταλήγει στο Χ.Υ.Τ.Α. αξιοποιείται ώστε να αποτελέσει λίπασμα για τον κήπο ή τις γλάστρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία ερευνών τα οργανικά απορρίμματα αποτελούν περίπου το 40% των απορριμμάτων που παράγει κάθε νοικοκυριό και σε ποσοστό 70% μπορούν να κομποστοποιηθούν. Μέχρι και το τέλος του 2011 είχαν διατεθεί εντελώς δωρεάν 105 ειδικοί κάδοι σε κατοικίες δημοτών που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Τον Οκτώβρη 2012 ο Δήμος Καλαμαριάς προμηθεύτηκε 300 κάδους οικιακής κομποστοποίησης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων ». Μέχρι και το τέλος του 2015 είχαν διατεθεί 232 από τους 300 κάδους σε ισάριθμα νοικοκυριά. Το Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των δημοτών οι οποίοι έχουν παραλάβει κάδο κομποστοποίησης. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 17

20 Πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών Τα χρησιμοποιημένα λάδια αποτελούν άριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ. Το βιοντίζελ είναι φυτικής βάσης ανανεώσιμο καύσιμο το οποίο παρουσιάζει διεθνώς αυξανόμενη παραγωγή και χρήση. Έχει παραπλήσιες φυσικές ιδιότητες με το ντίζελ, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο ως υποκατάστατό του, είτε σε διάφορες αναλογίες με το ντίζελ. Η απόδοση των χρησιμοποιημένων λαδιών είναι αρκετά υψηλή. Από ένα (1) λίτρο λάδι που θα ανακυκλωθεί παράγονται 0,8 λίτρα βιοντίζελ. Ο Δήμος Καλαμαριάς υπέγραψε το 2011 σύμβαση με την ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρία REVIVE A.E. για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών. Τον Δεκέμβριο του 2012 ο Δήμος σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε τη δημιουργία δικτύου ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών (ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, βαμβακέλαιο, ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό διανεμήθηκε μέχρι και τον Μάιο 2013 έντυπο υλικό σε καθημερινή βάση σε οικίες του Δήμου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των καταστημάτων εστίασης. Οι πολίτες συγκεντρώνουν τα λάδια σε δικά τους δοχεία και ειδοποιούν τον Δήμο για την παραλαβή τους ή εναλλακτικά τα φέρνουν στη Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης. Μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί 4,5 τόνοι τηγανελαίων οι οποίοι παραδόθηκαν σε εταιρία ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών που το μετατρέπει σε εναλλακτικό καύσιμο (biodiesel). Απομάκρυνση αμιάντου Το 2015 η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης ανέθεσε σε αδειοδοτημένη εταιρία την περισυλλογή και απομάκρυνση των αμιαντούχων υλικών τα οποία εγκαταλείπονταν ανεξέλεγκτα σε υπαίθρια σημεία του Δήμου. Ο αμίαντος κατατάσσεται στα επικίνδυνα απόβλητα και κατά συνέπεια η παραμονή του σε κοινόχρηστους χώρους και η μη άμεση απομάκρυνση του από αυτούς θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. 5.2 Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, λοιπές δράσεις Εβδομάδα Περιβάλλοντος 2015 Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) ο Δήμος Καλαμαριάς συμμετείχε φέτος με τη διοργάνωση μίας σειράς εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους από 2 έως 5 Ιουνίου Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 18

21 Στις εκδηλώσεις, οι οποίες συνδιοργανώθηκαν από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου και την Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, συμμετείχαν Δημοτικά Σχολεία, Φορείς Ανακύκλωσης, εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, καθώς και πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος. Την εβδομάδα περιβάλλοντος άνοιξε την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Πλατεία Δημαρχείου, το «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης», με την υποστήριξη της Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά εξοικειώθηκαν με την ιδέα της Ανακύκλωσης και εκπαιδεύτηκαν για το είδος των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν. Την ίδια ημέρα στο 20ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς οι μαθητές του σχολείου με τη βοήθεια των δασκάλων τους και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πρασίνου, προχώρησαν σε δενδροφύτευση στην αυλή τους. Στις 3 Ιουνίου, στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους, φύτευση εποχιακών φυτών. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στην Πλατεία Δημαρχείου σε ανοιχτή εκδήλωση μικροί και μεγάλοι κατασκεύασαν ζώα της ξηράς και της θάλασσας από ανακυκλώσιμα υλικά. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός του παραλιακού μετώπου κάτω από το Παλατάκι, τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και του Πάρκου Αλεξιάδη με τη βοήθεια εθελοντικών ομάδων και μεμονωμένων ατόμων. Στις 4 Ιουνίου, στο Πάρκο Φοίνικα, μαθητές του 8ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου κατασκεύασαν από πηλό πουλιά του δάσους και έπαιξαν στο διαδραστικό παιχνίδι με θέμα «Το περιβάλλον και οι εποχές του χρόνου». Στις 5 Ιουνίου το πρωί, υλοποιήθηκε στις Καπναποθήκες Καλαμαριάς διαδραστικό παιχνίδι με θέμα «Ο πλανήτης εκπέμπει SOS» με τη συμμετοχή του 6ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου. Τέλος, την εβδομάδα περιβάλλοντος είχε προγραμματιστεί να κλείσει το βράδυ της 5ης Ιουνίου στην Πλατεία Δημαρχείου η παράσταση του θεάτρου σκιών Αγάπιου Αγαπίου με τίτλο «Το Οικολογικό Σχολείο του Καραγκιόζη». Η παράσταση ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή, αλλά δυστυχώς αναβλήθηκε λόγω καταιγίδας που ξέσπασε λίγο μετά την έναρξή της. Οι χορηγοί οι οποίοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις ήταν οι ακόλουθοι: super market ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΒΙΚΟΣ, WATERLAND, MERCEDES BENZ, ΘΕΜΙΣ ΠΑΓΩΤΑ, ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΡΜΕΙΔΗΣ, ΓΑΤΙΔΗΣ FRESH, ΟΑΣΘ, Φο.Δ.Σ.Α. Κ. Μακεδονίας. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 19

22 Εικόνα 1: Αφίσα εβδομάδας περιβάλλοντος 2015 Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 20

23 Εικόνα 2: Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης (Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 21

24 Εικόνα 3: Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά (Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 22

25 Εικόνα 4: Καθαρισμός παραλιακού μετώπου (Πάρκο Αλεξιάδη) Εικόνα 5: Διαδραστικό παιχνίδι «Το περιβάλλον και οι εποχές του χρόνου» (Πάρκο Φοίνικα) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 23

26 Εικόνα 6: Κατασκευές με πηλό (Πάρκο Φοίνικα) Εικόνα 7: Διαδραστικό παιχνίδι με θέμα «Ο πλανήτης εκπέμπει SOS» (Καπναποθήκες Καλαμαριάς) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 24

27 Παρουσίαση δράσεων ανακύκλωσης Δ. Καλαμαριάς Στις 12/06/2015 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στον Δήμο στο πανελλήνιο συνέδριο Γενικών Γραμματέων των Δήμων. Στις 02/12/2015 η Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης του Δήμου επισκέφτηκε το ΕΠΑΛ Καλαμαριάς προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα γενικά, και ειδικότερα τις δράσεις του Δήμου που αφορούν στην ανακύκλωση. Στις 16/12/ περίπου μαθητές από το ΕΠΑΛ επισκέφτηκαν το εργοτάξιο καθαριότητας του Δήμου στον Φοίνικα, με σκοπό την ξενάγηση τους στις εγκαταστάσεις και την ενημέρωση τους σχετικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης. Παρακολούθηση σεμιναρίων Η ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, σε επίπεδο αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, νέων καινοτόμων δράσεων κλπ. αποτελεί προτεραιότητα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης. Το 2015 (30/03/ /04/2015) υπάλληλος της Διεύθυνσης παρακολούθησε σεμινάριο του ΙΝΕΠ με τίτλο «Η εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα». Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων Στις αρχές του 2015 πραγματοποιήθηκε διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε όλα τα νοικοκυριά του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 25

28 Εφαρμογή για «Έξυπνες συσκευές» Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας Χορτιάτη, Θερμαϊκού και της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Αν. Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε το 2015 η δημιουργία εφαρμογής για «έξυπνες συσκευές» (smartphones, tablets), με λειτουργικό σύστημα Android, όπου θα παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του διαδικτυακού τόπου Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ενημερωθούν σχετικά με τα είδη που μπορούν να ανακυκλώσουν και να αναζητήσουν τα σημεία (εντός των διοικητικών ορίων των τεσσάρων Δήμων που συμμετέχουν) στα οποία μπορούν να εναποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 26

29 Κανονισμός Καθαριότητας Δ. Καλαμαριάς Εντός του 2015 επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς, ο οποίος πρόκειται την επόμενη χρονιά να εκδοθεί και να διανεμηθεί σε νοικοκυριά και Φορείς του Δήμου. Λοιπές δράσεις Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης συνεχίζεται από το 2011 η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής των αιτημάτων των πολιτών και επιστατών για την αποκομιδή των ογκωδών (συμπεριλαμβανομένων των κλαδιών), των ΑΕΚΚ καθώς επίσης και των ΑΗΗΕ και τηγανελαίων. Στο αρχείο καταγράφεται το είδος, η ημερομηνία που κατατέθηκε το αίτημα, ο εντολοδόχος, καθώς επίσης και η ημερομηνία εκτέλεσης του αιτήματος. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της αποκομιδής καθώς επίσης και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την βέλτιστη ανταπόκριση της Υπηρεσίας στα εκάστοτε αιτήματα. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 27

30 6. Στόχοι Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης για το 2016 Για το 2016 η Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των ακόλουθων δράσεων: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Καλαμαριάς Στις αρχές του 2016 πρόκειται να ολοκληρωθεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο συντάσσεται σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2015 και πρόκειται να συμπεριληφθεί στον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) Κ. Μακεδονίας. Στόχος του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ) είναι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων να γίνεται σε επίπεδο Δήμου, με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση. Το Τοπικό Σχέδιο θα έχει ορίζοντα πενταετίας. Πρόγραμμα χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης Εντός του επόμενου έτους σχεδιάζεται η έναρξη προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. Τα ανωτέρω υλικά επί του παρόντος απορρίπτονται στους πράσινους κάδους και οδηγούνται προς ταφή, αφού δεν υπάρχει Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων (στο ΕΣΔΑ προβλέπεται η έγκριση τέτοιων Συστημάτων εντός της τρέχουσας πενταετίας) το οποίο θα αναλάμβανε τη διαχείρισή του. Εκτιμάται ότι το ποσοστό των υφασμάτινων υλικών αποτελεί περίπου το 6% της συνολικής ποσότητας των οικιακών αποβλήτων. Προώθηση προγράμματος ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών Ο Δήμος Καλαμαριάς θα συνεχίσει την προώθηση του προγράμματος ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών πραγματοποιώντας σχετικές ανακοινώσεις στο διαδίκτυο και στον Πολίτη Κ, ενώ σχεδιάζει και την εκ νέου διανομή ενημερωτικού υλικού στους δημότες και τα καταστήματα. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η συλλογή των τηγανελαίων κατόπιν ειδοποίησης του Δήμου από τους ενδιαφερόμενους δημότες και τα καταστήματα εστίασης. Επέκταση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης Συνέχιση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με τη διανομή δωρεάν κάδων στους ενδιαφερόμενους πολίτες. Παράλληλα, η Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου σχεδιάζει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα INTERREG, με σκοπό την επέκταση του εν λόγω προγράμματος σε περισσότερα νοικοκυριά του Δήμου. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 28

31 Έκδοση και διανομή Κανονισμού Καθαριότητας Δ. Καλαμαριάς Το 2016 η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης θα προχωρήσει στην έκδοση και διανομή του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών α) σχετικά με τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τήρηση της καθαριότητας στον Δήμο αλλά και με την συμμετοχή τους στα προγράμματα ανακύκλωσης και β) σχετικά με τις υποχρεώσεις του Δήμου απέναντι στους δημότες. Διοργάνωση Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2016 Τον Ιούνιο 2016, στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ο Δήμος αποσκοπεί στην διοργάνωση Εβδομάδας Περιβάλλοντος με στόχο την ενημέρωση των μαθητών και δημοτών σχετικά με τις δράσεις ανακύκλωσης του Δήμου και την γενικότερη ευαισθητοποίηση τους σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Σκοπός της Διεύθυνσης είναι, μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μικρότερων κυρίως ηλικιακών ομάδων, να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση και να αυξηθεί το ποσοστό της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο. Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού οχημάτων - μηχανημάτων Στα τέλη του 2016, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια πάγιου εξοπλισμού οχημάτων μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης του Δήμου αξίας 2,2 εκ. Ευρώ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σ. ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλαμαριάς 29

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Αικατερίνη Ασημακοπούλου Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009

Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009 Η Ανακύκλωση των Απορριμμάτων Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009 Ν 2939 Βασικό στοιχείο του Νόμου είναι η Συμμετοχή των Χρηστών και Καταναλωτών στην Αλυσίδα διαχείρισης των Αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα.

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2016

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμάτων στον Δήμο Αλίμου TΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Διαχείριση Απορριμάτων στον Δήμο Αλίμου TΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Διαχείριση Απορριμάτων στον Δήμο Αλίμου TΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ -1- Ο ΑΛΙΜΟΣ * Έκταση: περίπου 7,5 τ.χλμ. Πληθυσμός: 41.720 μόνιμοι κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ) Μέση ηλικία: λίγο παραπάνω από τα 41

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ OKTΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Οκτώβριος 2015 ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παλλήνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Η Εναλλακτική ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ρ Αδαµάντιος Σκορδίλης Aν. Πρόεδρος ΕΠΕ ΧΑΝΙΑ 2008 Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Βασικό στοιχείο του Νόµου είναι η Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Νίκαια 14/10/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής

Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής Περιβάλλον & Τοπική Αυτοδιοίκηση για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Ειδικός Επιστήμων - Διεθνολόγος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Μειώνουμε τα σκουπίδια που παράγουμε Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης π.χ. πλαστικά πιάτα, ποτήρια κ.ο.κ. Για τα ψώνια μας έχουμε μαζί μας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ - HRA Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

TΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ

TΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ TΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ-Ημερομηνίες Ορόσημα Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δεκέμβριος 2014 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ µµάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ http://www.ntua.gr/perivallontiki_omada

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ µµάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ http://www.ntua.gr/perivallontiki_omada

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευασίας. Οι δραστηριότητες του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευασίας. Οι δραστηριότητες του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Αξιοποίηση Αποβλήτων Συσκευασίας. Οι δραστηριότητες του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. ΧΑΝΙΑ 3/7/2009 Συνοπτική παρουσίαση ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγ. 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: από το ΥΠΕΧΩΔΕ Έγκριση του ΣΣΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίου Τύπου. 1 η Ημερίδα ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Πως μπορεί να «απογειωθεί» η Ανακύκλωση στην Ελλάδα;

Δελτίου Τύπου. 1 η Ημερίδα ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Πως μπορεί να «απογειωθεί» η Ανακύκλωση στην Ελλάδα; Δελτίου Τύπου 1 η Ημερίδα ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Πως μπορεί να «απογειωθεί» η Ανακύκλωση στην Ελλάδα; Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 Με κεντρικό σύνθημα: Πως μπορεί να «απογειωθεί» η Ανακύκλωση στην Ελλάδα;, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης Δήμαρχος Χερσονήσου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης Δήμαρχος Χερσονήσου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης Δήμαρχος Χερσονήσου Σεπτέμβριος 2013 Ο Δήμος βρίσκεται στο βορειο- ανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Σεπτέμβριος 2015 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης.

Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης. Μεταφορική Αποβλήτων, τεχνική- Εμπορική Εργοληπτική Εταιρεία Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Και Εν Γένει Απορριμμάτων, Εξοπλισμός Ανακύκλωσης. Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Άγιος Στέφανος,Τ.Κ.25200. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη στο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σεπτέμβριος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/ Δεκεμβρίου 2015

LIFE ENV/GR/ Δεκεμβρίου 2015 30 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, συμβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ της 8/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 8/ κ. Ιωάννη Σιμώνη ότι παρίσταται Δήμαρχος κ.

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ της 8/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 8/ κ. Ιωάννη Σιμώνη ότι παρίσταται Δήμαρχος κ. Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.: Ρεύμα αποβλήτου Νομοθεσία ΕΣΔΑ Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΚΥΑ 29407/3508/2002) Βιοαπόβλητα (απόβλητα τροφών, εστιατορείων, κήπων, πάρκων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι το γραφείο προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ Ε κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Στα εγκαίνια του Εργοστασίου Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κυρίες και κύριοι, Σήµερα, εδώ στην περιοχή των Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Βύρωνα συντάσσεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Γιώργος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Ελευσίνας Διαχείριση ΑΣΑ στην Αττική AΤΤΙΚΗ 124 ΟΤΑ 3.762.010 κάτοικοι ΕΣΔΚΝΑ 87 ΟΤΑ 3.536.192 κάτοικοι 1 ΧΥΤΑ για τους 87 ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Πατεράκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Δ/ντής Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων

Κώστας Πατεράκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Δ/ντής Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων «Το Παράδειγμα της ΔΕΔΙΣΑ στη διαχείριση των αποβλήτων και τα αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων πρόληψης του έργου WASP-Tool» Κώστας Πατεράκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Δ/ντής Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Μαρία Δημητρίου Δ τάξη

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Μαρία Δημητρίου Δ τάξη ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ Μαρία Δημητρίου Δ τάξη Τι είναι η ανακύκλωση; Τι είναι ανακύκλωση Τι είναι ανακύκλωση Ανακύκλωση; Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα