Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών"

Transcript

1 H ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών Η συλλογική σύμβαση εργασίας (σ.σ.ε.) είναι ιδιότυπη σύμβαση, και για τη σύναψή της απαιτείται ειδική ικανότητα, την οποία έχουν οι πλέον αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ενώ συνάπτεται όπως κάθε σύμβαση, ο κύριος σκοπός της είναι η ρύθμιση των ατομικών σχέσεων εργασίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και μάλιστα με τρόπους που αρμόζει μόνον στο νόμο, δηλαδή άμεσα και αναγκαστικά. Έτσι, η εν λόγω σύμβαση εργασίας, έχει αφενός στοιχεία, που ξεπερνούν την καθιερωμένη έννοια της συμβάσεως και αφετέρου ισχύ νόμου, αν και δεν προέρχεται από τις διαδικασίες νομοθετήσεως της συντεταγμένης πολιτείας, αφού πρόκειται για ειδική επαγγελματική νομοθέτηση, δηλαδή για θεσμό κοινωνικής αυτονομίας. Οι σχέσεις μεταξύ των σ.σ.ε. των διαφορετικών βαθμίδων καθορίζονται από το νόμο (άρθρο 3 2 ν. 1876/1990) ως εξής: Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών σ.σ.ε. Μολονότι η εθνική γενική έχει το προβάδισμα, δεν υπάρχει ο περιορισμός του άρθρου 21 ν. 3239/55, όπου οι όροι και οι συνθήκες μιας εθνικής γενικής σ.σ.ε. δεν επιτρέπεται να γίνουν αντικείμενο σ.σ.ε. άλλης βαθμίδος. Είναι δυνατόν οι όροι σ.σ.ε. πλην της εθνικής γενικής να ρυθμίζουν τα αυτά με την εθνική γενική θέματα. Οι όροι όμως αυτών των σ.σ.ε. πρέπει να είναι ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών σ.σ.ε. Σύμφωνα με το άρθρο 9 4 και 5 ν. 1876/1990 οι κανονιστικοί όροι σ.σ.ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 2 του άρθρου 8 (ν. 1876/1990). Μετά την πάροδο του εξαμήνου, οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας. Δηλαδή η ισχύς των κανονιστικών όρων της σ.σ.ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε παρατείνεται για ένα εξάμηνο, μετά την πάροδο του οποίου οι όροι της σ.σ.ε. εξακολουθούν να ισχύουν ως όροι σ.σ.ε. (αρχή μετενεργείας). Η συρροή σ.σ.ε. ρυθμίζεται στο άρθρο 10 του νόμου. Με την 1 εισάγεται η αρχή ότι όταν μία εργασιακή σχέση ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες σ.σ.ε. εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η σύγκριση και η επιλογή των διατάξεων γίνεται κατά δύο ενότητες: α) 343

2 344 Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Digesta 2005 ενότητα αποδοχών, β) ενότητα λοιπών όρων. Η αρχή της 1 δεν ισχύει όταν συρρέουν κλαδική ή επιχειρησιακή σ.σ.ε. με ομοιοεπαγγελματική, οπότε σύμφωνα με την 2 υπερισχύει η κλαδική ή η επιχειρησιακή σ.σ.ε. Ο κανονισμός εργασίας είναι αυτοτελής πηγή του εργατικού δικαίου (όπως π.χ. η σ.σ.ε. ή η δ.α.) και περιέχει τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν το εσωτερικό δίκαιο της εκμεταλλεύσεως, δηλ. ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις κατά το στάδιο της εκτελέσεως, της παροχής της εργασίας. Υπάρχουν περισσότερα είδη Κανονισμών: κανονισμοί που έχουν εκδοθεί βάσει ειδικών νόμων, κανονισμοί που έχουν εκδοθεί βάσει του ν.δ. 3789/57, κανονισμοί που καταρτίζονται με επιχειρησιακή σ.σ.ε. και κανονισμοί που εκδίδονται με κοινή απόφαση του συμβουλίου εργαζομένων και του εργοδότη βάσει του ν. 1767/88 1. Οι κανονισμοί εργασίας του ν.δ. 3789/57 έχουν κατά τη νομολογία συμβατικό χαρακτήρα, έχουν δηλ. ισχύ συμβάσεως 2. Ο κανονισμός αποτελεί, κατά τη νομολογία, πρόταση για σύναψη συμβάσεως προς το προσωπικό της εκμεταλλεύσεως. Ο μισθωτός που αναλαμβάνει εργασία εν γνώσει του κανονιστικού θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους του και συνάπτει σχετική σύμβαση εργασίας. Πάντως, ο κανονισμός δεν παράγει την παραπάνω συμβατική δέσμευση, αν δεν έχει εγκριθεί κατά τη διαδικασία του ν.δ. 3789/57 και δεν είναι ανά πάσα στιγμή ανηρτημένος σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζομένους σημεία του τόπου εργασίας (άρθρ. 1 2 ν.δ. 3789/57). Κατά συνέπεια, ο κανονισμός δεν δεσμεύει τους μισθωτούς και τον εργοδότη, αν δεν είναι ανηρτημένος σε εμφανή σημεία του τόπου εργασίας 3. Στη θεωρία όμως έχει από δεκαετίες επικρατήσει η αντίθετη άποψη ότι δηλ. οι κανονισμοί εργασίας έχουν κανονιστική ισχύ, ισχύ κανόνων δικαίου. Κατά τη θεωρία, η επιβολή ενιαίας τάξεως, ομοιομορφίας και ίσης μεταχειρίσεως στην εκμετάλλευση, σκοποί στους οποίους αποβλέπει ο κανονισμός, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αν η ισχύς των γενικών και αφηρημένων κανόνων του κανονισμού εξαρτάται από ιδιωτικές συμφωνίες 4. Η επιβολή ενιαίας τάξης, ομοιομορφίας και ίσης μεταχειρίσεως προϋποθέτουν άμεση και αναγκαστική ενέργεια των διατάξεων του κανονισμού στις ατομικές σχέσεις εργασίας. Υποστηρίζεται και μία τρίτη θεωρία η μικτή, όπως ονομάζεται, η οποία επιχειρεί να συμβιβάσει τις δύο προηγούμενες, σύμφωνα με την οποία ορισμένες διατάξεις του κανονισμού εργασίας είναι συμβατικής φύσεως σε αντίθεση με 1. Λεβέντη Γ., «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», 1996, σ. 459 επ. 2. ΑΠ 2050/1990, ΕΕργΔ, 1991, σ. 694, ΑΠ 1369/1987, ΕΕργΔ, 1990, σ ΑΠ 2076/1983, ΔΕΝ, 1985, σ Λεβέντη Γ., ό.π., σ. 464 με υποσημ. αρ. 2 και αναφορά σε Kaρακατσάνη, Η έννομος τάξις της εκμεταλλεύσεως, σ /05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

3 Digesta 2005 Η συσχέτιση συλλογικής συμβάσεως και κανονισμού εργασίας 345 άλλες, οι οποίες είναι κανονιστικής φύσεως 5. Κατά το ισχύον ελληνικό δίκαιο ο κανονισμός εργασίας καταρτίζεται κατά τους εξής τρόπους: α) Μονομερώς από τον εργοδότη κατά τη διαδικασία του ν.δ. 3789/57 όπου μετά τη μονομερή κατάρτιση από τον εργοδότη επακολουθεί η κύρωσή του από τον Υπουργό Εργασίας ή από τις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας και η ανάρτηση του κανονιστικού στον τόπο εργασίας 6. β) Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και συμβουλίου εργαζομένων, κατά το άρθρο 12 4 περ. α ν. 1767/88, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 3 του ν. 2224/94. Η συμφωνία αυτή ονομάζεται σύμφωνο εκμεταλλεύσεως και περιεχόμενό της μπορεί να είναι όχι μόνο ο Κανονισμός Εργασίας, αλλά και τα λοιπά επτά θέματα που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη 7. γ) Με συλλογική σύμβαση εργασίας κατά το άρθρο 2 6 του ν. 1876/90, το οποίο ορίζει ότι η σ.σ.ε. μπορεί να ρυθμίζει ζητήματα, που προβλέπονται στο άρθρο 12 ν. 1767/88 με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των συμβουλίων των επιχειρήσεων. Συνεπώς, περιεχόμενο της σ.σ.ε. μπορεί να είναι και ο κατ άρθρο 12 4 περ. α ν. 1767/88 εσωτερικός κανονισμός της επιχείρησης, δηλαδή ο κανονισμός εργασίας. δ) Με διάφορα νομοθετήματα προβλέπεται η έκδοση κανονισμού εργασίας που έχουν ισχύ κρατικού δικαίου 8, υπάρχουν δε και άλλοι κανονισμοί εργασίας συμβατικής ισχύος 9. Παρά την ισχύ του ν. 1767/88 και του ν. 1876/90, το ν.δ. 3789/57 εξακολουθεί να ισχύει. Συνέπεια αυτού είναι ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με το ν.δ. 3789/57 και εφόσον απασχολεί άνω των 70 μισθωτών οφείλει να προβεί στην κατάρτιση. Ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του, ο κανονισμός εργασίας, όπως δέχεται η κρατούσα άποψη, συμπληρώνει την ατομική σύμβαση εργασίας, υπό την έννοια ότι οι επιμέρους όροι του καθίστανται υποχρεωτικό περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησης στην οποία ισχύει αυτός. Κατά την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 1767/88, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 2224/1994, για την κατάρτιση του 5. Χαλαμάνη Α., «Οι κανονισμοί εργασίας», ΔΕΝ, 44, (1988), σ επ. 6. Καρακατσάνη Α. - Γαρδίκα Σ., «Ατομικό Εργατικό Δίκαιο», 1995, σ. 400 επ. 7. Καρδαρά Α., «Η ρύθμιση των όρων εργασίας στο επίπεδο της εκμεταλλεύσεως, κατά του περί συμμετοχής ν. 1767/1988 και μετά από την επίδραση του περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας ν. 1876/1990», 1996, σ. 73 επ., 110 επ., με αναφορά στα άρθρ ν. 2224/ Καρδαρά Α., «Η ρύθμιση του κανονισμού εργασίας με τη συλλογική σύμβαση εργασίας», ΕΕργΔ, 57, (1998), σ. 1010, με υποσημ. αρ. 3 και αναφορά σε Γκότο Χ. - Λεβέντη Γ., Εργατική Νομοθεσία, τόμ. Β, 1988, σ. 411 επ. 9. ΕφΑθ 4512/1994, ΕΕργΔ, 53, σ

4 346 Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Digesta 2005 κανονισμού εργασίας από κοινού μεταξύ εργοδότη και συμβουλίου εργαζομένων, προϋποτίθεται ότι στην εργοδοτική επιχείρηση δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση και τα θέματα στα οποία αφορά ο κανονισμός δεν ρυθμίζονται ήδη με σ.σ.ε. Ενώ παράλληλα, κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1876/1990, οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας που αποκλίνον από τους κανονιστικούς όρους των σ.σ.ε. είναι επικρατέστεροι εφ όσον παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους 10. Ο δικαιολογητικός λόγος 11 του άρθρου 2 στ. 6 ν. 1876/90 πρέπει να αναζητηθεί στο ότι ο νομοθέτης θέλησε να μην ανήκουν τα θέματα του άρθρ. 12 παρ. 4 ν. 1767/88 στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συμβουλίου εργαζομένων αλλά να μπορούν να ρυθμιστούν και με τη σ.σ.ε. Το άρθρ εδ. β ν. 1767/88 όπως και το άρθρ. 8 3 ν. 2224/94 ορίζει ότι η λειτουργία των συμβουλίων εργαζομένων δεν παρακωλύει την εξουσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων να καταρτίζουν σ.σ.ε. Ο αποκλεισμός του συμφώνου εκμεταλλεύσεως κατά το εισαγωγικό εδάφιο του άρθρ ν. 1767/88 και του άρθρ. 8 3 ν. 2224/94 προϋποθέτει ότι η ρύθμιση με σ.σ.ε. των περιπτώσεων α -η του άρθρ ν. 1767/88 είναι νόμιμη και μέσα στα όρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης του ισχύοντος νόμου περί σ.σ.ε. Αυτή η εξουσιοδότηση παρέχεται με το άρθρ. 2 στ. 6 του ν. 1876/1990. Απ αυτό συνάγεται ότι α) η ρύθμιση με το σύμφωνο εκμεταλλεύσεως δεν είναι αποκλειστική, β) στα ζητήματα που νόμιμα ρυθμίζονται με το σύμφωνο εκμεταλλεύσεως χωρεί νόμιμα ρύθμιση και με την σ.σ.ε., γ) η ρύθμιση της σ.σ.ε. έχει το προβάδισμα έναντι του συμφώνου εκμεταλλεύσεως. Από το όλο σύστημα των ν. 1876/90 και 1767/88 συνάγεται ότι η σχετική ρύθμιση είναι συλλογική ρύθμιση που γίνεται στο επίπεδο της σ.σ.ε. όχι μόνο κατά τον τύπο, αλλά και ως προς την ουσία, με όλες τις έννομες συνέπειες που προκύπτουν από αυτό. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποτελεί ρύθμιση που υποκαθιστά το σύμφωνο εκμεταλλεύσεως. Η άποψη αυτή βρίσκει έρεισμα στη διατύπωση του άρθρ. 2 στ. 6 ν. 1876/90. Διότι η διαλαμβανόμενη στην εν λόγω διάταξη επιφύλαξη των συμβουλίων εργαζομένων αποσκοπεί στην αντιδιαστολή της ρύθμισης της σ.σ.ε. από τη ρύθμιση που προβαίνουν τα συμβούλια εργαζομένων. Ο χαρακτήρας της ρύθμισης ως ρύθμισης της σ.σ.ε. και όχι ως ρύθμισης του συμφώνου εκμεταλλεύσεως επιφέρει έννομες συνέπειες. Πρώτον, η ρύθμιση του άρθρ. 2 στ. 6 του ν. 1876/90 υπάγεται στο εισαγωγικό εδάφιο του άρθρ. 8 3 του ν. 2224/94. Δεύτερον, η ρύθμιση του άρθρ. 2 στ. 6 του ν. 1876/90 δεν είναι αποκομμένη των λοιπών περιπτώσεων που καθορίζονται στο άρθρ. 2 του ν. 1876/90 και με τις οποίες παρέχεται στα μέρη της σ.σ.ε. νομοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθμιση 10. Βλαστός Σ., «Η σχέση κανονισμού εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας προς τη σ.σ.ε. - Με αφορμή τη ΜΠρΑθ 14421/1996, σ. 706 επ. 11. Καρδαρά Α., «Η ρύθμιση των όρων εργασίας στο επίπεδο της εκμεταλλεύσεως», 1996, σ. 73 επ., ο ίδιος, ΕΕργΔ, 57, σ επ. 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

5 Digesta 2005 Η συσχέτιση συλλογικής συμβάσεως και κανονισμού εργασίας 347 άλλων θεμάτων. Τρίτον, η έχουσα περιεχόμενο κατά το άρθρο 2 στ. 6 του ν. 1876/90 σ.σ.ε. καταρτίζεται κατά τη διαδικασία του ν. 1876/90, επιλύει συλλογική διαφορά εργασίας και κατά την εν λόγω επίλυση χωρεί επιτρεπτά η άσκηση απεργίας τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις, όσο και κατά τα λοιπά στάδια και κατά τη διαδικασία της διαιτησίας, κατά τα άρθρα 2 στ. 9, 4 6, 16 4 του ν. 1876/90. Αντιθέτως η συναρτώμενη με τα ζητήματα του άρθρ του ν. 1767/88 συλλογική διαφορά εργασίας που ανακύπτει στο επίπεδο της επιχειρήσεως μεταξύ εργοδότη και συμβουλίου εργαζομένων δεν μπορεί να επιλυθεί με την άσκηση απεργίας. Με τη διάρθρωση του ν. 3239/55, δεν επιτρεπόταν η ρύθμιση με τη σ.σ.ε. των ζητημάτων που είναι ίδια των εργασιακών σχέσεων στο επίπεδο της επιχειρήσεως. Το σύστημα αυτό άλλαξε με τη διάρθρωση των ειδών της σ.σ.ε. κατά το άρθρ. 3 του ν. 1876/90, με τις οποίες ρυθμίζονται οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις όχι μόνο κατά επάγγελμα αλλά και κατά κλάδο οικονομίας και με το ότι εισάγεται το είδος της επιχειρησιακής σ.σ.ε., η οποία συνάπτεται με το μεμονωμένο εργοδότη και έτσι αυτός αποκτά την ικανότητα του συλλογικώς συμβάλλεσθαι όχι μόνο κατ εξαίρεση αλλά και κατά κανόνα. Τη σχέση κανονισμού με τον διάδοχό του κανονισμό τη διέπει όχι η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, αλλά η αρχή της απεριόριστης ισχύος των τάξεων που διαδέχονται η μία την άλλη. Η αρχή αυτή στο εργατικό δίκαιο καθορίζει τη σχέση ισχύος μεταξύ κανόνων του ίδιου επιπέδου, της ίδιας βαθμίδας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, όταν ρυθμίσεις της αυτής τάξεις διαδέχονται η μία την άλλη, η μεταγενέστερη εκτοπίζει την προηγούμενη και παίρνει τη θέση της, αδιάφορο αν είναι πιο ευνοϊκή ή δυσμενέστερη. Συνεπώς, είναι δυνατό κανονισμός να τροποποιηθεί και δυσμενέστερα για τους μισθωτούς με κανονισμό της ίδιας τάξεως 12. Σε σχέση με τη συλλογική σύμβαση ο κανονισμός είναι πηγή δικαίου κατώτερης βαθμίδας. Με συλλογική σύμβαση ρυθμίζονται και θέματα, που ανήκουν στην ύλη των κανονισμών 13. Το αντικείμενο των συλλογικών συμβάσεων ορίζεται στο νόμο με τρόπο γενικό και αυτό είναι η διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων. Σε όσο μέρος η ρύθμιση των σχέσεων, πού διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της εργασίας, γίνεται και με κανονισμό, επικρατεί η ρύθμιση της συλλογικής συμβάσεως ως πλέον ισχυρής πηγής δικαίου. Πράγματι κατά το γράμμα του νόμου δεν είναι δυνατή η κατάρτιση κανονισμού 12. Καρακατσάνη Α. - Γαρδίκα Σ., «Ατομικό Εργατικό Δίκαιο», 1995, σ. 419 επ., Καρδαρά Α., «Οι κανόνες του δικαίου εργασίας και η σχέση των προς την συλλογικήν σύμβασιν», 1978, σ. 429 επ., Κουκιάδη Ι., «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις», 1999, σ. 169 επ., όπου αναφέρεται στη δημιουργία προβλημάτων στη μεταβατική φάση της μετατροπής των κανονισμών συμβατικής ισχύος σε κανονισμούς κανονιστικής ισχύος με σ.σ.ε. ειδικότερα σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχειρήσεως. 13. ΣτΕ 983/1964, ΕΕργΔ, 23, σ. 801.

6 348 Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Digesta 2005 εργασίας με κοινή απόφαση εργοδότη και συμβουλίου, όταν ο κανονισμός ρυθμίζεται ήδη με σ.σ.ε. 14. Όταν λοιπόν επιχειρησιακή σ.σ.ε. ρυθμίζει τον κανονισμό εργασίας, τότε δεν είναι πλέον δυνατό να καταρτισθεί έγκυρα με κοινή απόφαση συμβουλίου - εργοδότη νέος κανονισμός εργασίας. Εφ όσον, αντιστρόφως, στην επιχείρηση εργασίας, υπάρχει κανονισμός εργασίας, ο κανονισμός αυτός είναι δυνατόν να τροποποιείται με επιχειρησιακή σ.σ.ε. μόνο όμως προς το συμφέρον των εργαζομένων. Αυτό προκύπτει από τη διάταξη του άρθρ ν. 1767/88, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και συμβουλίου εργαζομένων δεν δεσμεύει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιδιώκουν ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους ρυθμίσεις με σ.σ.ε. 15. Στην περίπτωση αντικατάστασης της κλαδικής σ.σ.ε. με την κατάρτιση νέας, η ρύθμιση του συμφώνου της εκμεταλλεύσεως εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον η σ.σ.ε. δεν ρυθμίζει θέματα του άρθρ. 2 στ. 6 του ν. 1876/90. Αν όμως η σ.σ.ε. ρυθμίζει τέτοια θέματα προκαλούνται ζητήματα συρροής και σύγκρουσης με το σύμφωνο εκμεταλλεύσεως. Οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές σ.σ.ε. δεν είναι κατάλληλες για τη ρύθμιση των θεμάτων, που ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της εκμεταλλεύσεως, γιατί δεν προσανατολίζονται στις ειδικές συνθήκες μιας συγκεκριμένης εκμετάλλευσης ή πολλών ομοειδών, αλλά αναφέρονται σε μια επαγγελματική ειδικότητα ανεξάρτητα από τον εργοδότη ή την επιχείρηση στην οποία απασχολείται. Τέλος, όταν σε μια επιχείρηση ισχύει κανονισμός εργασίας που έχει καταρτισθεί κατά το ν.δ. 3789/1957, ο κανονισμός αυτός έχει κατά τη νομολογία ισχύ συμβάσεως. Κατά συνέπεια η σχέση του κανονισμού αυτού προς τη σ.σ.ε. ρυθμίζεται κατ αρχήν από τους κανόνες που διέπουν τη σχέση σ.σ.ε. και ατομικής συμβάσεως εργασίας, δηλ. ρυθμίζεται με βάση την αρχή της εύνοιας (7 2 ν. 1876/90) 16. Ένα επίσης, βασικό ζήτημα είναι η δέσμευση ολόκληρου του προσωπικού, η οποία μπορεί να γίνει με τους εξής τρεις τρόπους 17 : α) με την προσχώρηση και την επέκταση κατά το αρ. 11 ν. 1876/90 σ.σ.ε. β) Με την κατάρτιση πρόσθετης - παρεπόμενης επιχειρησιακής σ.σ.ε. και γ) με την πρόβλεψη στη συλλογική ρύθμιση ότι σε συγκεκριμένα ζητήματα θα καταρτισθεί το σύμφωνο της εκμετάλλευσης. 14. ΜΠρΑθ /1996, ΕΕργΔ, 55 (1996), σ. 613, όπου αναφέρεται ότι οι σ.σ.ε. υπερισχύουν των διατάξεων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας κοινωφελών επιχειρήσεων και έχουν το προβάδισμα έναντι αυτών. 15. Λεβέντη Γ., «Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», 1996, σ. 401, Καρακατσάνη Α. - Γαρδίκα Σ., «Ατομικό Εργατικό Δίκαιο», 1995, σ. 420, όπου αναφέρεται, ότι χάρη στην αρχή της εύνοιας, οι πιο ευνοϊκοί όροι του κανονισμού διατηρούν την ισχύ τους και όταν ο κανονισμός θεσπίζεται μετά τη σ.σ.ε. 16. Λεβέντη Γ., ό.π., σ Καρδαρά Α., ΕΕργΔ, 57, (1998), σ επ. 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

7 Digesta 2005 Η συσχέτιση συλλογικής συμβάσεως και κανονισμού εργασίας 349 α) Η προσχώρηση εξομοιώνεται με επιχειρησιακή σ.σ.ε. όπως προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρ. 11 εδ. δ, το οποίο παραπέμπει στο άρθρ. 5 6 του ν. 1876/90. Έννομες συνέπειες της προσχώρησης αυτής είναι η επέκταση της δέσμευσης σε ολόκληρο το προσωπικό, κατά άρθρ. 8 3 ν. 1876/90 και η υπαγωγή της ρύθμισης στο τελευταίο εδάφιο του άρθρ. 8 3 του ν. 2224/94, κατά το οποίο με την ισχύουσα ρύθμιση της επιχειρησιακής σ.σ.ε. αποκλείεται η κατάρτιση του συμφώνου της εκμεταλλεύσεως. Η προσχώρηση της πρωτοβάθμιας κλαδικής οργάνωσης στην κλαδική σ.σ.ε. μπορεί να γίνει, εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχειρήσεως που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους. Αυτό συμβαίνει γιατί με την ίδια προϋπόθεση η πρωτοβάθμια κλαδική οργάνωση μπορεί να καταρτίσει επιχειρησιακή σ.σ.ε. (άρθρ. 3 5 του ν. 1876/90). Είναι όμως αμφίβολο, αν η προσχώρηση της πρωτοβάθμιας κλαδικής οργανώσεως στην ως άνω κλαδική σ.σ.ε. επιφέρει το ως άνω αποτέλεσμα, στην περίπτωση που υπάρχει μεν συνδικαλιστική οργάνωση της επιχειρήσεως, που μπορεί να καταρτίσει επιχειρησιακή σ.σ.ε., αλλά αυτή αδρανεί και δεν προσχωρεί. β) Μπορεί να προβλεφθεί ρητά ανάληψη υποχρέωσης από τον εργοδότη προς κατάρτιση επιχειρησιακής σ.σ.ε. Δεν πρόκειται όμως για αγώγιμη και δικαστικώς επιδιώξιμη αξίωση, αλλά για ενοχικό όρο στο πλαίσιο του αρθ του ν. 1876/ 90. Κρατούσα όμως είναι η άποψη ότι η δημιουργία υποχρεώσεων σε βάρος των μελών των συμβαλλομένων οργανώσεων με τη συνομολόγηση των ενοχικών όρων της σ.σ.ε. δεν είναι επιτρεπτή. Συνεπώς, παρά την εν λόγω ρήτρα ο εργοδότης κατά το χρόνο ισχύος της κλαδικής σ.σ.ε. μόνο εκούσια μπορεί να προέλθει σε διαπραγματεύσεις για κατάρτιση επιχειρησιακής σ.σ.ε. γ) Όσον αφορά την πρόβλεψη για κατάρτιση του συμφώνου εκμεταλλεύσεως, που γίνεται στη κλαδική σ.σ.ε. αποτελεί εξειδίκευση της εν λόγω ρυθμίσεως με το σύμφωνο εκμεταλλεύσεως, καθώς και προσαρμογής της συλλογικής ρυθμίσεως στις ιδιομορφίες της εκμεταλλεύσεως με μελλοντική τροποποίηση και βελτίωσή της. Εφόσον επακολουθήσει η κατάρτιση του συμφώνου εκμεταλλεύσεως, ισχύουν στην εκμετάλλευση δύο συλλογικές ρυθμίσεις, η κλαδική σ.σ.ε. που ισχύει στην επιχείρηση και την εκμετάλλευση ανάμεσα στον εργοδότη και στους μισθωτούς που ανήκουν στη συμβληθείσα συνδικαλιστική οργάνωση, και το σύμφωνο εκμεταλλεύσεως που δεσμεύει όλο το προσωπικό. Η ρύθμιση της σ.σ.ε. μπορεί να επαναληφθεί στο σύμφωνο της εκμεταλλεύσεως με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε ολόκληρο το προσωπικό. Σε περίπτωση σύγκρουσης της κλαδικής σ.σ.ε. με το σύμφωνο της εκμετάλλευσης, υπερισχύει η ρύθμιση του δεύτερου σύμφωνα με τον κανόνα της δεύτερης πρότασης του άρθρ. 2 στ. 6 του ν. 1876/90, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της εύνοιας κατά το άρθρ του ν. 1767/88. Η λήξη της σ.σ.ε. με την πάροδο ορισμένου χρόνου (1 έτος) ή με καταγγελία δεν επιφέρει την αυτοδίκαιη λήξη του συμφώνου της εκμετάλλευσης, ούτε και μετά το

8 350 Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Digesta 2005 χρονικό διάστημα της μετενέργειας (6 μήνες). Άλλωστε ο χρόνος ισχύος και η διάρκεια του συμφώνου της εκμεταλλεύσεως δεν μπορούν να ορισθούν με κλαδική σ.σ.ε. Ο εργοδότης και το συμβούλιο των εργαζομένων μόνον οικειοθελώς μπορούν να προβούν σε κατάρτιση συμφώνου εκμεταλλεύσεως, αφού δεν δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους ενοχικούς όρους της σ.σ.ε., η δε αυτονομία, που τους περιβάλλει μόνον με νόμο μπορεί να ρυθμιστεί και όχι από τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Ένα ακόμη βασικό ζήτημα, το οποίο όμως δεν έχει απασχολήσει τη θεωρία, είναι τί γίνεται σε περίπτωση σύγκρουσης δύο κανονισμών όταν συγχωνεύονται δύο επιχειρήσεις. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, εφόσον πρόκειται για πηγές της ίδιας ιεραρχικής βαθμίδας θα έπρεπε να ισχύσει η αρχή της τάξης. Αλλά πάλι οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από τον ένα ή τον άλλον κανονισμό δεν θα ικανοποιούνται εφόσον θα ικανοποιούνται τα συμφέροντά τους από τον δικό τους κανονισμό και μόνον. Θα μπορούσε επίσης να υποστηριχθεί η εφαρμογή της ίσης μεταχειρίσεως, ώστε να ευνοούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Αλλά και πάλι προκύπτει το ζήτημα με ποια κριτήρια θα εφαρμοστεί η εν λόγω αρχή. Πιο σωστή κατά τη γνώμη μας είναι η εφαρμογή ενός νέου κανονισμού, του οποίου οι διατάξεις θα περιλαμβάνουν και θα ευνοούν τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων και των δύο επιχειρήσεων. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι τί θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής συλλογικής σύμβασης εργασίας 18, πως δηλαδή θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο εν λόγω κανονισμός. Το εν λόγω ζήτημα είναι πολύ λεπτό και τα προβλήματα που γεννώνται συνδέονται με τη διαδικασία διαπραγματεύσεως, τόσο στο στάδιο γέννησής της, όσο και στο στάδιο επεξεργασίας της από τους κοινωνικούς συνομιλητές (εργοδότες - εργαζόμενοι και κράτη - μέλη της Ε.Ε.), αφού σε περίπτωση αρνήσεως της μίας πλευράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν αποτελεσματικά μέσα πίεσης προς διαπραγμάτευση από τον ένα κοινωνικό συνομιλητή προς τον άλλο π.χ. απεργία. 18. Θεοδόση Γ., «Ευρωπαϊκές συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές εργασίας - Το Πρωτόκολλο και η Συμφωνία για τη Κοινωνική Πολιτική της Συνθ.Ε.Ε.», ΕΕργΔ, 54, σ. 945 επ. 02/05/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ...

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... 6 ΕΙΔΗ ΣΣΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες δύναμης ΓΣΕΕ

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες δύναμης ΓΣΕΕ Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/22-5-2013 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες δύναμης ΓΣΕΕ Θέμα: «Καθολικότητα ισχύος των όρων της ισχύουσας από 14-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ 1 Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/22-5-2013 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ Θέµα: «Καθολικότητα ισχύος των όρων της ισχύουσας από 14-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήμερα την 18 η Ιουνίου 2003, ο κατά το νόμο 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ

Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Με το άρθρο 1 επαναφέρεται ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, επομένως και για τους εργαζόμενους από 18 έως 25 ετών, ως βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ. Αλεξάνδρα Κοψίνη Δικηγόρος - Μ.Δ.Ε. Νομικής Αθηνών

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ. Αλεξάνδρα Κοψίνη Δικηγόρος - Μ.Δ.Ε. Νομικής Αθηνών ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Αλεξάνδρα Κοψίνη Δικηγόρος - Μ.Δ.Ε. Νομικής Αθηνών Με τον όρο «εκμετάλλευση» εννοείται η συνένωση σε οργανική ενότητα προσώπων, τεχνικών μέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 2 Πεδίο εφαρμογής: άρθρο 1 1 Ν 1876/1990, «όσοι εργάζονται με σ χ έ σ η ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς ε ρ γ α σ ί α ς ι δ ι ω τ ι κ ο ύ δ ι κ α ί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτήματος, που ετέθη. Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω, επί του κάτωθι ερωτήματος. «Η ψήφιση του Ν.4472/2017 και συγκεκριμένα του άρθρου 19 αυτού, αναφορικά με τις συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.Η συνταγματική πρόβλεψη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αποφάσεις διαιτησίας Η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2 Ατομικό εργατικό δίκαιο: συστηματοποιεί και αναλύει την παρέμβαση του δικαίου στα νομικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία. Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ»

Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία. Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ» Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ» Γενική κατάσταση Για την εξασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος και κοινωνικής ειρήνης, ο νόμος ορίζει τους κανόνες για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος για κρίσιμα ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ.

Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος για κρίσιμα ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ. Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ. 9 Αθήνα,2/11/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Να διανεμηθεί σε όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις και τους εργαζόμενους Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 35958/666

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 35958/666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10559

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 6 της (ΦΕΚ Α 38/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πράξη 6 της (ΦΕΚ Α 38/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πράξη 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ Α 38/28.2.2012) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΠΥΣ 6/28.2.2012 - Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας. εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας. εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» 1.1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30-09-2016 Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας (Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πράξης. Αθήνα,.. ΘΕΜΑ: Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (Α 28). 2. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας 1 Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ.2 Αθήνα, 14/3/2012 Εβ/ζχ/130312 ΠΡΟΣ Τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 22παρ.1 23παρ.2 και25παρ.2σ ΛΟΓΙΚΗ ΕΡΝΗΝΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Επικαιροποιημένη νομοθεσία

Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Επικαιροποιημένη νομοθεσία 2013 Θεσμικό πλαίσιο Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας Επικαιροποιημένη νομοθεσία Ο..ΜΕ..Δ..-- ΟΡΓΑΝΙΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙΙ ΔΙΙΑΙΙΤΗΣΙΙΑΣ Επιμέλεια : Τμήμα Βιβλιοθήκης Οκτώβριος,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/ ) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συμβάσεις

Νόμος 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/ ) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συμβάσεις Νόμος 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27/8.3.1990) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συμβάσεις Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής του νόμου 1. Ο νόμος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος ΜΠΣ ΤΕΙ Πειραιά

Δ. Μυλωνόπουλος ΜΠΣ ΤΕΙ Πειραιά Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική 6. Εφαρμογές Δικαίου στη βιομηχανία και στο εμπόριο Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Καθηγητής Δίκαιο του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 6 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Το άρθρο 2 του νόμου 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας

Άρθρο 1. Το άρθρο 2 του νόμου 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 1876/1990 Αποκατάσταση και Αναμόρφωση του πλαισίου περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Το άρθρο 2 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ. 6 Αθήνα, 14/5/2012 Εβ/ζχ/140512 ΠΡΟΣ Τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Σύλλογος Τεχνικών Επιστηµόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Προς Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη Κοινοποίηση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη Θέμα: Παρατηρήσεις Θέσεις Γ.Σ.Ε.Ε. στο ΣχΝ «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ

Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ Τα 2 μέρη ικανοποιημένα Ομαλή εξέλιξη συμβάσεως Εξασφάλιση μέσω του Δικαίου Οδηγία για την ίση μεταχείριση 2004/113/ΕΚ = λεπτή ισορροπία στις ασφαλιστικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ι. Επί των ερωτημάτων. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων: «1. Είναι συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜ. «ESPRESSO» & «ATHENS NEWS»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜ. «ESPRESSO» & «ATHENS NEWS» Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/10/2012 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜ. «ESPRESSO» & «ATHENS NEWS» Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε τις ακόλουθες επιστολές στο Σώμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Να αντιστρέψουμε τη σημερινή εικόνα απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων : Προτάσεις επιτακτικών αλλαγών στην εργατική νομοθεσία Στην 5ετία 2010-2014 έγινε μια - χωρίς προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές..12 Συντάκτης.12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές..12 Συντάκτης.12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτική Παρουσίαση.2 2. Πεδίο εφαρμογής..4 3. Η έννοια του «εργαζομένου»..4 4. Ο ορισμός της «επιχείρησης»..5 5. Σύνθεση των συμβουλίων εργαζομένων.5 6. Συγκρότηση και λειτουργία των συμβουλίων

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών που εργάζονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε τεχνικέςκατασκευαστικές εταιρείες, σε ιδιωτικές κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. αξιολόγησή τους.

Πρόλογος. αξιολόγησή τους. Πρόλογος Η μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία ταλανίζει την Ελλάδα από τετραετίας τουλάχιστον, μεταξύ των άλλων σοβαρών επιπτώσεων, αποτέλεσε αιτία δραματικής συρρικνώσεως σημαντικών ατομικών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 26 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012

Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Ερώτηση: Ποια η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012; Απάντηση: Για την ετερόρρυθμη εταιρία πρέπει να τονιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποτομέας Εργατικού Δικαίου :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποτομέας Εργατικού Δικαίου : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 20-6-2000 Προς: 1. Σ.T.E.B. Γ. Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2005. Για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2005. Για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2005 Για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/09-06-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...4. Βασικό περιεχόμενο της προστασίας...4. Προϋποθέσεις εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...4. Βασικό περιεχόμενο της προστασίας...4. Προϋποθέσεις εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις...4 Βασικό περιεχόμενο της προστασίας...4 Προϋποθέσεις εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων...5 Περιπτώσεις μη ύπαρξης μεταβίβασης...7 Ειδικές περιπτώσεις...7 Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2007 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2007 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΔ 240/2006;

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΔ 240/2006; 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΔ 240 ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Παρουσίαση στη συνάντηση των συνδικαλιστών της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση με την επωνυμία CRETA HOLIDAY RESORTS Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Στην Αθήνα, σήμερα 26 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστηµάτων Ασφαλείας όλης της χώρας» (2002-2003-2004) (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Εργασιακά Θέματα Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Μάρτιος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισμός... 3 2. Είδη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.. 3 3. Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου 4 4. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2004. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα ιαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2004. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα ιαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα ιαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Επικαιροποιημένη νομοθεσία

Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Επικαιροποιημένη νομοθεσία 2012 Θεσμικό πλαίσιο Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας Επικαιροποιημένη νομοθεσία Ο..ΜΕ..Δ..-- ΟΡΓΑΝΙΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙΙ ΔΙΙΑΙΙΤΗΣΙΙΑΣ Επιμέλεια : Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάιος, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα