3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT"

Transcript

1 3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT Η παρούσα SWOT βασίζεται: 1. στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου Χαλανδρίου, τόσο στο Εσωτερικό Περιβάλλον του ήµου όσο και στο Εξωτερικό Περιβάλλον εντός των ορίων του ήµου, 2. στους υπάρχοντες αλλά και τους νέους προσανατολισµούς που θέτει η ηµοτική Αρχή, καθώς και τις περιφερειακές, κεντρικές και ευρωπαϊκές πολιτικές 3. στις σχετικές τάσεις που αναδύονται στον χώρο της Μητροπολιτικής ιακυβέρνησης της Αττικής, τους διαφαινόµενους περιορισµούς και προσανατολισµούς που αναδεικνύονται από την συνολική οργάνωση της ευρύτερης Αθήνας - Αττικής µε σκοπό την ανάληψη δράσεων και ενεργειών που διαµορφώνουν τον Επιχειρησιακό σχεδιασµό στην κατεύθυνση: 1. της περαιτέρω ανάδειξης της επωνυµίας της πόλης στο πλαίσιο της Αττικής αλλά και σε εθνικό επίπεδο 2. της βελτίωσης της εικόνας της πόλης 3. της προστασίας, αναβάθµισης και αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος 4. της βελτίωσης της καθηµερινότητας 5. της αειφόρου ανάπτυξης και αστικής ανάπλασης, 6. της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, 7. της εξυπηρέτησης του Πολίτη, 8. της ανάδειξης της φυσικής, ιστορικής, πολιτιστικής κληρονοµιάς, 9. της προστασίας του οικοσυστήµατος και 10. της αναδιοργάνωσης του ήµου µε σκοπό την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον πολίτη µέσω ανάδειξης σύγχρονων τεχνολογιών και της αναδιοργάνωσης των βασικών τεχνικών και διοικητικών υποδοµών των υπηρεσιών του, στην βάση της βέλτιστης αποδοτικότητας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας. 124

2 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση) Χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση - Πρόσφατες διοικητικές ρυθµίσεις και αλλαγές - Εγγύτητα ήµου µε το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας - Σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση η οποία αναµένεται να συνεχιστεί και για τα επόµενα χρόνια. Έντονη οικοδοµική δραστηριότητα. - Κάτοικοι υψηλού µορφωτικού και εισοδηµατικού επιπέδου - Μη ύπαρξη οχλουσών δραστηριοτήτων - Ικανοποιητικός βαθµός πολεοδοµικής υποδοµής, µε δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης - Ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης - Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ψηφιακού χάρτη Πόλης µε εφαρµογές GIS - Έλλειψη ολοκληρωµένου αστικού σχεδιασµού για βιώσιµο τοπίο - Ύπαρξη γειτονιών που σταδιακά αλλοιώνουν την ταυτότητα τους - Ανοµοιογένεια στην πυκνότητα κατοίκησης - Ανάγκη εφαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης χρήσεων γης Περιβάλλον - Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού σχεδιασµού - Ύπαρξη µεγάλων οδών και αρτηριών που διευκολύνουν την πρόσβαση - Επάρκεια του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων (περιλαµβάνει και µελλοντικές προβλέψεις επέκτασης και αναθεώρησης του ΓΠΣ). Ανάγκη εκσυγχρονισµού σχετικού εξοπλισµού. - Λειτουργία Προγράµµατος ανακύκλωσης. υνατότητα περαιτέρω επέκτασης του προγράµµατος µε καινοτόµες και πιλοτικές δράσεις - Πρόβλεψη για εφαρµογή συστήµατος ορθολογικής διαχείρισης νερού από τις υπηρεσίες - Πρόβλεψη για αξιοποίηση αποθεµάτων νερού για άρδευση - Εφαρµογή σχεδίων δράσης και οργάνωσης µέσων πολιτικής προστασίας, εκπαίδευση - πρόληψη αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών - Ανάγκη δηµιουργίας χώρων πρασίνου και έργων αισθητικής πρασίνου 125

3 - Ανάγκη καθορισµού και διευθέτηση κοίτης, έργων προστασίας και ανάδειξης Ρεµατιάς - Ανάγκη σύνδεσης ρεµατιάς µε δράσεις πολιτιστικές και περιβαλλοντικές (Οίκηµα Πραπόπουλου) - Ανάγκη επέκτασης προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δηµιουργίας Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στην προστατευόµενη περιοχή Ρεµατιάς του ήµου σε σχέση µε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου Ποιότητα ζωής Υποδοµές - Κυκλοφορία. Ύπαρξη οδικών αρτηριών και ζωνών µε µεγάλη κυκλοφορία. - Λειτουργία οδικών αρτηριών και ως υπερ-τοπικών µε επιβάρυνση της κυκλοφοριακής όχλησης. Έντονη διερχόµενη κυκλοφορία. - Στάθµευση. στάθµευσης σε περιοχές υπερ-συγκέντρωσης δραστηριοτήτων. παρόδιας στάθµευσης. Ανάγκη ελέγχου παράνοµης στάθµευσης. - Βαδισιµότητα-Σήµανση. Ανάγκη βελτίωσης διαβάσεων, πεζοδροµίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, περιπατητικών διαδροµών µε την εφαρµογή σχετικής µελέτης. Ανάγκη υπογειοποίησης διάβασης Κηφισίας. Σηµαντικές ελλείψεις σε θέµατα προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και εµποδιζόµενων ατόµων - Προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου - Ανάγκη ανάπτυξης των αστικών χώρων πρασίνου. Ανισοκατανοµή διαθέσιµων χώρων πρασίνου στην έκταση του ήµου. - Ανάγκη υλοποίησης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπλασης - Αναπλάσεις δηµόσιων και κοινόχρηστων χώρων - Ανάγκη εφαρµογής συστήµατος παρακολούθησης στάθµης θορύβου, ατµοσφαιρικών ρύπων και τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε συγκεκριµένες περιοχές του ήµου - Ελλείψεις σε κεντρικούς κρατικούς φορείς για την εξυπηρέτηση του Πολίτη - Ανάδειξη κεντρικής πλατείας και εµπορικού κέντρου - Συνέχιση - αύξηση, βελτίωση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος. - Υλοποίηση προγράµµατος αναπλάσεων πλατειών σε όλη την πόλη, - Υλοποίηση έργων αστικού πρασίνου σε κάθε γειτονιά - Αξιοποίηση και ανάπλαση των ελεύθερων χώρων ιδιοκτησίας του ήµου - Ενίσχυση και αναβάθµιση του εξοπλισµού των παιδιών χαρών - Πρόσφατη βελτίωση ποιότητας οδοστρώµατος οδών-ασφαλτοστρώσεις - Ανακατασκευή - δηµιουργία νέων πεζοδροµίων σε όλη την πόλη - ιανοίξεις οδών σε νέες περιοχές - Αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων 126

4 - Υλοποίηση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας. - Συνέχιση έργων διευθέτησης ρεµάτων. - Συνέχιση έργων σύνδεσης των δηµοτικών κτιρίων σε δίκτυο φυσικού αερίου - Ανάγκη περαιτέρω επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου - Ανάγκη βελτίωσης δικτύου αποχέτευσης, ύδρευσης και οµβρίων. - Ανάγκη κατασκευής και επέκτασης νέων αγωγών οµβρίων κυρίως στις περιοχές πρόσφατης ένταξης στο σχέδιο πόλης - Ανάγκη υπογειοποίησης δικτύων Μεταφορές - Εύκολη πρόσβαση από την Λεωφ. Κηφισίας και την Αττική Οδό - Ύπαρξη Σταθµών Μετρό και Προαστιακού. Μελλοντική εξυπηρέτηση και από το νέους σταθµούς Μετρό σε γειτνιάζοντες ήµους - Ύπαρξη ηµοτικής Συγκοινωνίας µε 5 γραµµές εξυπηρέτησης. - Ικανοποιητικές δηµόσιες συγκοινωνίες (ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ) - Ύπαρξη δυνατότητας περαιτέρω βελτίωσης συγκοινωνιακών υποδοµών - Ύπαρξη ποδηλατοδρόµου - Ανάγκη βελτίωσης ποιότητας οδοστρωµάτων - Ανάγκη επέκτασης δηµόσιας συγκοινωνίας για τις νεοδόµητες περιοχές - Ανάγκη βελτίωσης και αναβάθµισης στόλου δηµοτικής συγκοινωνίας µε οικολογικά οχήµατα (οχήµατα φυσικού αερίου). - Ανάγκη δηµιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόµων Ενέργεια - Πρόβλεψη για ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική του ήµου, (φυσικό αέριο, ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά), εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας σε δηµοτικό φωτισµό, δηµοτικά κτίρια, σχολεία, κλπ.) - Πρόβλεψη για υλοποίηση προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας σε νοικοκυριά και σε υπηρεσίες του ήµου Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός - Πλήρης κάλυψη των αναγκών σε σχολικά κτίρια, µε νέες κτιριακές υποδοµές η οποία καλύπτει τις αυξηµένες απαιτήσεις λόγω της µεγάλης εισροής πληθυσµού 127

5 - Ικανοποιητικός βαθµός κοινωνικής υποδοµής, µε δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης - Ύπαρξη συµβουλευτικού κέντρου προληπτικής ιατρικής - Λειτουργία 9 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών - Λειτουργία τριών ΚΑΠΗ - Λειτουργία Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» - Λειτουργία ηµοτικού Ιατρείου. Ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της λειτουργίας του - Λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας - Λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας. Ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της λειτουργίας της - ραστηριοποίηση Σώµατος Εθελοντών - Λειτουργία Κέντρου Νεότητας (ΟΝΑ) - Λειτουργία Αθλητικού Κέντρου και ηµοτικού Γυµναστηρίου (ΟΝΑ) που συµπεριλαµβάνουν τις παρακάτω υποδοµές και δραστηριότητες: ύο σύγχρονα κολυµβητήρια Σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου στίβου Ανοιχτά γήπεδα µπάσκετ Γήπεδα τέννις ύο κλειστά γυµναστήρια Καλοκαιρινές αθλητικές κατασκηνώσεις ηµοτικά προγράµµατα ΑΜΕΑ ηµοτικά προγράµµατα Γυµναστικής Σχολικά πρωταθλήµατα Αγώνες ΕΠΣΑ Αγώνες ΚΟΕ - Ύπαρξη κοινωνικά ευπαθών οµάδων - Έντονη δραστηριότητα συλλόγων, νοµικών προσώπων και φορέων κυρίως στον πολιτιστικό και αθλητικό τοµέα - Μεγάλη δραστηριότητα σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα του ήµου - Ενίσχυση δοµών µηχανισµού πολιτικής προστασίας - Ανάγκη συµπλήρωσης πολιτιστικών υποδοµών (Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη, κλπ.) - Ανάγκη αύξησης υποδοµών αθλητισµού - Ανάγκη αύξησης χώρων αναψυχής - Ανάγκη καταγραφής και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων του ήµου Τοπική οικονοµία και απασχόληση 128

6 - Ανεπτυγµένη τοπική οικονοµική δραστηριότητα - Ύπαρξη σηµαντικών εµπορικών ζωών µε ιδιαίτερα αυξηµένη και αξιόλογη εµπορική κίνηση - Υψηλή επιχειρηµατικότητα η οποία, εντούτοις, βαίνει µειούµενη. - Μείωση του αριθµού των αυτό-απασχολούµενων - Σηµαντική αύξηση εργοδοτών - Η συνεργασία του ήµου µε τον Εµπορικό Σύλλογο - Η λειτουργία Γραφείου Ενηµέρωσης Καταναλωτών & Επιχειρήσεων - Η λειτουργία Γραφείου Εργαζοµένων σε συνεργασία µε ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Σηµαντική αύξηση της απασχόλησης µε παράλληλη αύξηση της ανεργίας. Σηµαντική αύξηση του αριθµού των µισθωτών. 129

7 Πίνακας 36: SWOT Ανάλυση θεµατικού τοµέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ενότητες: Φυσικό Περιβάλλον, Οικιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδοµές (Υποδοµές Μεταφορών, Περιβαλλοντικές Υποδοµές, Υποδοµές ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, Υποδοµές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδοµές) και - Προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου - Υλοποίηση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας. Έργα διευθέτησης ρεµάτων. - Ύπαρξη µεγάλων οδών και αρτηριών που διευκολύνουν την πρόσβαση - Ύπαρξη ηµοτικής Συγκοινωνίας µε 5 γραµµές εξυπηρέτησης. - Ικανοποιητικές δηµόσιες συγκοινωνίες (ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ) µε ανάγκη επέκτασης για νεόδµητες περιοχές - Επάρκεια του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων (περιλαµβάνει και µελλοντικές προβλέψεις επέκτασης και αναθεώρησης του ΓΠΣ). Ανάγκη εκσυγχρονισµού σχετικού εξοπλισµού. - Λειτουργία Προγράµµατος ανακύκλωσης. υνατότητα περαιτέρω επέκτασης του προγράµµατος µε καινοτόµες και πιλοτικές δράσεις - Εύκολη πρόσβαση από την Λεωφ. Κηφισίας και την Αττική Οδό - Ύπαρξη Σταθµού ΜΕΤΡΟ και Προαστιακού. Μελλοντική εξυπηρέτηση και και - Ανάγκη καθαρισµού και ανάδειξης Ρεµατιάς. Ανάγκη αξιοποίησης υδάτινων πόρων για τη Ρεµατιά και τους κοινόχρηστους χώρους του ήµου. - Ανάγκη επέκτασης προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δηµιουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στην προστατευόµενη περιοχή Ρεµατιάς - Κυκλοφορία. Ύπαρξη οδικών αρτηριών και ζωνών µε µεγάλη κυκλοφορία. - Λειτουργία οδικών αρτηριών και ως υπερ-τοπικών µε επιβάρυνση της κυκλοφοριακής όχλησης. Έντονη διερχόµενη κυκλοφορία. - Στάθµευση. στάθµευσης σε περιοχές υπέρ-συγκέντρωσης δραστηριοτήτων. παρόδιας στάθµευσης. Ανάγκη ελέγχου παράνοµης στάθµευσης. - Βαδισιµότητα-Σήµανση. Ανάγκη βελτίωσης διαβάσεων, πεζοδροµίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, περιπατητικών διαδροµών µε την εφαρµογή σχετικής µελέτης. Ανάγκη υπογειοποίησης διάβασης Κηφισίας. Σηµαντικές ελλείψεις σε θέµατα προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και εµποδιζόµενων ατόµων 130

8 από το νέο σταθµό ΜΕΤΡΟ «Νοµισµατοκοπείο» - Ύπαρξη δυνατότητας περαιτέρω βελτίωσης συγκοινωνιακών υποδοµών - Πρόβλεψη για υλοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόµων - Πρόβλεψη για υλοποίηση προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας σε νοικοκυριά και σε υπηρεσίες του ήµου - Έχει ολοκληρωθεί η πλήρης αναβάθµιση του δικτύου του ηµοτικού φωτισµού και υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία φωτοµέτρησης του οδικού φωτισµού για την πληρέστερη και οµοιόµορφη κατανοµή του φωτισµού στο Χαλάνδρι. - Στο πλαίσιο του προγράµµατος e-topos έχει προγραµµατιστεί η εισαγωγή δεδοµένων του ηµοτικού φωτισµού (καθώς και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων) για την παρακολούθηση των δικτύων και την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων. - Πρόβλεψη για εφαρµογή συστήµατος ορθολογικής διαχείρισης νερού από τις υπηρεσίες - Η πολυετής εµπειρία συµµετοχής κυρίως σε Ευρωπαϊκά αλλά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. - Πρόγραµµα 3,5Μ Ενίσχυσης Αστικού Πρασίνου Ιστορικού Εµπορικού Κέντρου. Το έργο ξεκινάει την υλοποίηση τον Οκτώβριο Ανισοκατανοµή διαθέσιµων χώρων πρασίνου στην έκταση του ήµου - Ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης αστικού και περιαστικού πρασίνου - Ανάγκη υλοποίησης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπλασης - Αναπλάσεις δηµόσιων και κοινόχρηστων χώρων - Ανάγκη εφαρµογής συστήµατος παρακολούθησης στάθµης θορύβου, ατµοσφαιρικών ρύπων και τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε συγκεκριµένες περιοχές του ήµου - Ανάγκη περαιτέρω επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου - Ανάγκη βελτίωσης δικτύου αποχέτευσης, ύδρευσης και οµβρίων. - Ανάγκη συντήρησης και αναβάθµισης αγωγών οµβρίων στις περιοχές πρόσφατης ένταξης στο σχέδιο πόλης - Ανάγκη υπογειοποίησης δικτύων - Ανάγκη βελτίωσης ποιότητας οδοστρωµάτων - Ανάγκη επέκτασης ηµόσιας Συγκοινωνίας για τις νεοδόµητες περιοχές - Ανάγκη αναβάθµισης στόλου δηµοτικής συγκοινωνίας µε οικολογικά οχήµατα - Ανάγκη δηµιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόµων - Η σαφής δέσµευση της δηµοτικής αρχής ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής. - Ένταξη έργων του ήµου. σε έναν ευρύτερο κεντρικό σχεδιασµό (εθνικό, - Η ανταγωνιστικότητα όµορων ήµων - Η έντονη οικιστική ανάπτυξη 131

9 δηµοτικό) για εξεύρεση πόρων. - Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων και εργαλείων. Η έναρξη εφαρµογής του ΕΣΠΑ - Αναζήτηση πόρων για επενδύσεις από Κεντρικές Χρηµατοδοτικές Πηγές - Αυξηµένη περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων και δηµοτών - Η ευκαιρία αναβάθµισης του αστικού ιστού µε γνώµονα το προφίλ του κατοίκου πολίτη, έντονα ευαισθητοποιηµένου και δραστηριοποιηµένου - Μη υλοποίηση των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων για βελτίωση της ποιότητα ζωής λόγω αδυναµίας διασφάλισης πόρων - Ο βαθµός κινητικότητας συγκριτικά µε τις αναπτυξιακές πρακτικές που εφαρµόζονται σε τοπικό επίπεδο για περιοχές έντονης οικιστικής ζήτησης. - Η αδυναµία εκµετάλλευσης ικανών για ορατή ανάπτυξη, κονδυλίων και πόρων - Η µη ανταπόκριση στις τάσεις από τους τοπικούς φορείς ως προς τις απαιτήσεις της σύγχρονης µητροπολιτικής διακυβέρνησης. 132

10 Πίνακας 37: SWOT Ανάλυση θεµατικού τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ενότητες: ηµογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδοµές ( οµές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδοµές Εκπαίδευσης, Πολιτιστικές Υποδοµές, Αθλητικές Υποδοµές) και - Λειτουργία εννέα παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών - Λειτουργία τριών ΚΑΠΗ - Λειτουργία Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» - Λειτουργία ηµοτικού Ιατρείου. Ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της λειτουργίας του - Λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας - Λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας. Ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της λειτουργίας της - ραστηριοποίηση Σώµατος Εθελοντών - Λειτουργία Κέντρου Νεότητας - Λειτουργία Αθλητικού Κέντρου και ηµοτικού Γυµναστηρίου - Έντονη δραστηριότητα συλλόγων, νοµικών προσώπων και φορέων κυρίως στον πολιτιστικό και αθλητικό τοµέα - Μεγάλη δραστηριότητα σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα και - Ανάγκη συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων - Ανάγκη επέκτασης σχολικών κτιρίων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών λόγω αυξανόµενης εισροής πληθυσµού - Ανάγκη συµπλήρωσης πολιτιστικών υποδοµών (Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη, κλπ.) - Ανάγκη αύξησης υποδοµών αθλητισµού - Ανάγκη αύξησης χώρων αναψυχής - Ανάγκη καταγραφής και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων του ήµου - Ανάγκη οργάνωσης µηχανισµού πολιτικής προστασίας και σε συνεργασία µε υφιστάµενα δίκτυα εθελοντών 133

11 - Η πολυετής εµπειρία συµµετοχής κυρίως σε Ευρωπαϊκά αλλά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. - έσµευση του ήµου για ανάπτυξη και επέκταση των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών και αναβάθµιση της κοινωνικής του πολιτικής - Ικανοποιητικός βαθµός κοινωνικής υποδοµής, µε δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης - Η έντονη ενασχόληση του δήµου στα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής. Μεγάλος αριθµός πολιτιστικών δραστηριοτήτων - Οι θεσµοθετηµένες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες - υνατότητα λειτουργίας δηµοτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ν. 3463/ υνατότητα συµµετοχής του ήµου σε δράσεις και προγράµµατα του ΕΣΠΑ Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων και πόρων 4ης Προγραµµατικής Περιόδου - Ανάπτυξη νέων προγραµµάτων για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες - υνατότητα εφαρµογής καινοτόµων προγραµµάτων µέσω συνεργασιών - Μη υλοποίηση των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων λόγω αδυναµίας διασφάλισης πόρων - Τυχόν αδράνεια ως προς την λειτουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών προσαρµοσµένων στη ζήτηση του κοινού. - Τυχόν αδράνεια ως προς την παροχή υπηρεσιών προσαρµοσµένων στη ζήτηση του κοινού 134

12 Πίνακας 38: SWOT Ανάλυση θεµατικού τοµέα «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ενότητες: Απασχόληση-Ανεργία, Παραγωγικές ραστηριότητες (Πρωτογενής- ευτερογενής-τριτογενής Τοµέας) και - Ανεπτυγµένη τοπική οικονοµική δραστηριότητα - Ύπαρξη σηµαντικών εµπορικών ζωνών µε ιδιαίτερα αυξηµένη και αξιόλογη εµπορική κίνηση - Υψηλή επιχειρηµατικότητα. - Σηµαντική αύξηση εργοδοτών - Η αποδοχή της περιοχής ως εγκατάστασης Επιχειρηµατικής Έδρας σηµαντικών Επιχειρήσεων - Η δυνατότητα διαµόρφωσης και λειτουργίας αξιόλογου εµπορικού κέντρου και ζωνών. - Τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά των κατοίκων του ήµου προσδιορίζονται, σε σχέση µε τον µέσο όρο της Αττικής, από το υψηλότερο µορφωτικό και εισοδηµατικό επίπεδο. και - Ανάγκη διαχείρισης της τάσης για εγκατάσταση σηµαντικών επιχειρήσεων, για την προσέλκυση και οργάνωση της οποίας δεν υφίσταται οργανωµένο σχέδιο. - Σηµαντική αύξηση της απασχόλησης µε παράλληλη αύξηση της ανεργίας. Σηµαντική αύξηση του αριθµού των µισθωτών - Υψηλή επιχειρηµατικότητα η οποία, εντούτοις, βαίνει µειούµενη - Μείωση του αριθµού των αυτό-απασχολούµενων - προσβασιµότητας και στάθµευσης των εµπορικών ζωνών και του κέντρου - Κίνδυνος «εµφράγµατος» του κέντρου λόγω αυξηµένης εµπορικής χρήσης και κυκλοφοριακού φόρτου 135

13 - Το αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο κεντρικών οδικών αξόνων, µέσων µεταφοράς όπως Λεωφορείων και Μετρό και γειτνίαση µε µείζονος σηµασίας υπερτοπικούς άξονες όπως η Λ. Κηφισίας, Λ. Μεσογείων και Αττική Οδός. 136

14 Πίνακας 39: SWOT Ανάλυση θεµατικού τοµέα «Εξυπηρέτηση Πολιτών/Κρατικές Αρµοδιότητες» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ και - Η σαφής δέσµευση ηµοτικής Αρχής ως προς την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς όφελος του Πολίτη. - Η πολιτο-κεντρική πελατο-κεντρική κουλτούρα του ήµου. - Η κατασκευή ηλεκτρονικού portal µε πλήρη ενηµέρωση και συνεχή επικαιροποίηση για επικοινωνία µε τον Πολίτη. Η υψηλή επισκεψιµότητα του Portal - Η ένταξη των νέων τεχνολογικών εφαρµογών στην καθηµερινή λειτουργία του ήµου - Καλή δηµοτική υποδοµή και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, δηµοτική συγκοινωνία, πρόγραµµα ανακύκλωσης, κ.λπ.) - Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ψηφιακού χάρτη Πόλης µε εφαρµογές GIS και - Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών a. Ανάγκη επέκτασης διοικητικών υποδοµών b. Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών και εξοπλισµού κοινόχρηστων χώρων c. Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών καθαριότητας d. Ανάγκη αναβάθµισης στόλου δηµοτικής συγκοινωνίας e. Ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών υποδοµών f. Τεχνολογία. Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, αναβάθµισης υπαρχουσών µηχανογραφικών εφαρµογών και ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη. - Ανάγκη αναβάθµισης σχεδίου πολιτικής προστασίας - Ανάγκη εφαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης χρήσεων γης 137

15 - Αναζήτηση και ιάθεση πόρων για άµεση υλοποίηση δράσεων και ενεργειών ωρίµανσης έργων προς ένταξη στη Προγραµµατική Περίοδο. - Επιδίωξη ένταξης σηµαντικών έργων σε χρηµατοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ - Αναζήτηση πόρων για επενδύσεις από Κεντρικές Χρηµατοδοτικές Πηγές - Αναζήτηση πόρων για επενδύσεις από Σ ΙΤ - υνατότητα αξιοποίησης συνεργασιών και συµµετοχής σε δίκτυα - Ελλείψεις σε κεντρικές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του Πολίτη - Μη υλοποίηση των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων για βελτίωση της ποιότητας ζωής λόγω αδυναµίας διασφάλισης πόρων - Ο βαθµός κινητικότητας συγκριτικά µε τις αναπτυξιακές πρακτικές που εφαρµόζονται σε τοπικό επίπεδο για περιοχές έντονης οικιστικής ζήτησης. - Η µη ανταπόκριση στις τάσεις από τους τοπικούς φορείς ως προς τις απαιτήσεις της σύγχρονης µητροπολιτικής διακυβέρνησης. - Τυχόν αδράνεια ως προς την λειτουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών προσαρµοσµένων στη ζήτηση του κοινού. - Μη ένταξη του σχεδίου ανάπτυξής του ήµου σε ευρύτερο κεντρικό σχεδιασµό (εθνικό, δηµοτικό) για εξεύρεση πόρων. 138

16 3.2.2 Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ενότητες: Φυσικό Περιβάλλον, Οικιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδοµές (Υποδοµές Μεταφορών, Περιβαλλοντικές Υποδοµές, Υποδοµές ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, Υποδοµές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδοµές) - Ανάγκες βελτίωσης και επέκτασης των υποδοµών περιβάλλοντος (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, οµβρίων, συστήµατα αποκοµιδής διαχείρισης απορριµµάτων) - Ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης αστικού και περιαστικού πρασίνου - Ανάγκη υλοποίησης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπλασης - Ανάγκη επέκτασης του γενικού προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας του ήµου - Ανάγκη αποτελεσµατικής διαχείρισης κυκλοφορίας οδικών και υπερ-τοπικών αρτηριών και στάθµευσης - Ανάγκη βελτίωσης και αναβάθµισης οδών, διαβάσεων, πεζοδροµίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόµων, περιπατητικών διαδροµών και πρόσβασης ΑΜΕΑ και εµποδιζόµενων ατόµων - Ανάγκη επέκτασης και αναβάθµισης δηµόσιας και δηµοτικής συγκοινωνίας και συγκοινωνιακών υποδοµών ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙ ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ενότητες: ηµογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδοµές ( οµές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδοµές Εκπαίδευσης, Πολιτιστικές Υποδοµές, Αθλητικές Υποδοµές) - Ανάγκη περαιτέρω επέκτασης και αναβάθµισης κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας - Ανάγκη παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας σε επίπεδο γειτονιάς - Ανάγκη συµπλήρωσης πολιτιστικών υποδοµών (Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη, κλπ.) - Ανάγκη αύξησης υποδοµών αθλητισµού - Ανάγκη αύξησης χώρων αναψυχής - Ανάγκη καταγραφής και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων του ήµου - - Ενίσχυση δοµών &µηχανισµών πολιτικής προστασίας ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ενότητες: Απασχόληση-Ανεργία, Παραγωγικές ραστηριότητες (Πρωτογενής- ευτερογενής-τριτογενής Τοµέας) - Ανάγκη αποτελεσµατικής ανάπτυξης διαχείρισης του κέντρου λόγω αυξηµένης εµπορικής χρήσης και κυκλοφοριακού φόρτου - Ανάγκη ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας υψηλού επιπέδου - Ανάγκη ενίσχυσης αλλά και διαχείρισης εµπορικών ζωνών µε ιδιαίτερα αυξηµένη και αξιόλογη εµπορική κίνηση ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 139

17 - Ένταξη του σχεδίου ανάπτυξής του ήµου σε ευρύτερο κεντρικό σχεδιασµό (εθνικό, δηµοτικό) για εξεύρεση πόρων. - Αναζήτηση και ιάθεση πόρων για άµεση υλοποίηση δράσεων και ενεργειών ωρίµανσης έργων προς ένταξη στη Προγραµµατική Περίοδο. - Επιδίωξη ένταξης σηµαντικών έργων σε χρηµατοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ και Κεντρικές Χρηµατοδοτικές Πηγές - Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων όπως τα JESSICA και JEREMIE - Αναζήτηση πόρων για επενδύσεις από Σ ΙΤ - Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών o o o o Ανάγκη επέκτασης διοικητικών υποδοµών Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών και εξοπλισµού κοινόχρηστων χώρων Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών καθαριότητας Ανάγκη αναβάθµισης στόλου δηµοτικής συγκοινωνίας 140

18 3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση)-Υπηρεσίες του ήµου Χαλανδρίου Πίνακας 40: SWOT Ανάλυση οργανωτικής µονάδας «Τεχνικές και Πολεοδοµικές Υπηρεσίες» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τεχνική Υπηρεσία, ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, Τµήµα Πληροφορικής Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης Λειτουργία ( ραστηριότητες & ιαδικασίες) και - Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας όταν είναι εφικτό (ΤΥ) - Αδιάλειπτη παρακολούθηση των σχολικών συγκροτηµάτων της κίνησης των οχηµάτων, κλπ. Άµεσα παρεχόµενες υπηρεσίες ( ΗΕ). - Η επικοινωνία, εξυπηρέτηση και η ενηµέρωση του πολίτη γίνεται αποτελεσµατικά µέσω ηλεκτρονικών εφαρµογών και υπηρεσιών. (Υποστήριξη εφαρµογής e-uripidis παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΤΠ) - Αναβαθµισµένη λειτουργία επίσηµου διαδικτυακού τόπου ήµου Χαλανδρίου (ΤΠ) και - Ελλιπής παροχή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στον πολίτη για την άµεση διεκπεραίωση αιτηµάτων (ΤΥ) - Καθυστέρηση στην οριστική επίλυση των προβληµάτων του πολίτη (ΤΥ) - σε επίπεδο διαχείρισης αιτηµάτων. Συχνή παραποµπή αιτηµάτων προς επίλυση (ΤΥ). - Η ενηµέρωση της ΗΕ για προβλήµατα αρµοδιότητας της γίνεται από τους ηµότες διότι δεν υπάρχει µηχανισµός εσωτερικής ενηµέρωσης. 141

19 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τεχνική Υπηρεσία, ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, Τµήµα Πληροφορικής Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και - υνατότητα πιστοποίησης της ΤΥ ως δικαιούχου σε έργα υποδοµών για το ΕΣΠΑ υνατότητα επικαιροποίησης και αναβάθµισης εσωτερικών κανονισµών - Εφαρµογή συστήµατος διοίκησης ποιότητας, ιοίκηση µέσω στόχων σε εφαρµογή του ν. 3230/ Εφαρµογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης - Εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών σε επίπεδο ήµου. Ύπαρξη µνηµονίων ενεργειών των αρµοδίων υπηρεσιών του ήµου. - Εφαρµογή προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας µέσω δηµοτικού φωτισµού καθώς και η ανάπτυξη ΑΠΕ µε υπογραφή µνηµονίων συνεργασίας µε ΚΑΠΕ και την ένταξη του ήµου σε πιλοτικό πρόγραµµα της ΕΗ εξοικονόµησης ενέργειας. - υνατότητα ανάληψης δράσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Υπουργείο Ανάπτυξης - υσχέρεια στην προµήθεια υλικών για άµεσες παρεµβάσεις (ΤΥ) - Κακός συντονισµός µε τους Ο.Κ.Ω. και άλλες ηµόσιες Υπηρεσίες για την επίλυση προβληµάτων των πολιτών (ΤΥ) - Η διαδικασία εξοικονόµησης ενέργειας µέσω δηµοτικού φωτισµού καθώς και η ανάπτυξη ΑΠΕ στο ήµο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών (µε ΕΗ, ΚΑΠΕ, ΥΠΑΝ κ.λ.π.) και λόγω έλλειψης χρηµατοδοτήσεων Οργάνωση / Συνεργασίες 142

20 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τεχνική Υπηρεσία, ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, Τµήµα Πληροφορικής Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Σωρευµένη εµπειρία σε διαχείριση τεχνικών έργων (ΤΥ) - Εµπειρία σε διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων - Καθιέρωση σε µόνιµη βάση προσωπικού επιφυλακής (24ωρο) για την άµεση αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών (ΤΥ) - Ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας της ΗΕ µε φορείς του ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα - Η ύπαρξη διακριτής ιεύθυνσης Ηλεκτροµηχανολογικού και - Ανάγκη δηµιουργίας τµήµατος Προγραµµατισµού - Ανάγκη δηµιουργίας τµήµατος προµηθειών - Ανάγκη δηµιουργίας τµήµατος πολιτικής προστασίας - Ανάγκη διεύρυνσης συνεργασιών µε ήµους του εξωτερικού για αλληλοενηµέρωση και µεταφορά τεχνογνωσίας. - υνατότητα αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών - ηµιουργία συνεργασιών µε ήµους του εξωτερικού για αλληλοενηµέρωση και µεταφορά τεχνογνωσίας - Απουσία συστήµατος διοίκησης µέσω στόχων Ανθρ. υναµικό / Υλικοτεχνική 143

21 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τεχνική Υπηρεσία, ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, Τµήµα Πληροφορικής Υποδοµή Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Ανθρώπινο υναµικό. Ύπαρξη ικανού και έµπειρου στελεχιακού δυναµικού. Το υπάρχον τεχνικό προσωπικό έχει πολύ καλό επίπεδο σπουδών, εµπειρία και επάρκεια γνώσης Η/Υ - Επαρκής εξοπλισµός της TY µε Η/Υ και διαδικτυακή σύνδεση - Υλικοτεχνική υποδοµή ΤΠ: σύγχρονη τελευταίας τεχνολογίας συνεχώς αναβαθµιζόµενη και - Έλλειψη σε ειδικότητες τόσο σε µόνιµο όσο και σε εποχιακό δυναµικό (ΤΥ και ΗΕ) - Έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού - Έλλειψη οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων (π.χ. αντλίες υδάτων) (ΤΥ) - εν υπάρχει κατάλληλος φυλασσόµενος αποθηκευτικός χώρος (ΤΥ) - Έλλειψη συστήµατος αρχειοθέτησης και οργάνωσης του αρχείου εξαιτίας του περιορισµένου χώρου (ΤΥ) - Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών στέγασης της ΗΕ - Ανάγκη διαρκούς αναβάθµισης υποδοµών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού ανά πενταετίαοκταετία - Ανάγκη αναβάθµισης χώρου στάθµευσης οχηµάτων ( ΗΕ) - Ανάγκη εφαρµογής συστήµατος παρακολούθησης του στόλου των οχηµάτων ( ΗΕ). Απαιτείται λογισµικό για την παρακολούθηση της κίνησης των οχηµάτων. - Ανάγκη αναβάθµισης συστήµατος συντήρησης ( ΗΕ - Η online σύνδεση µε το κτίριο διοίκησης είναι ανεπαρκής ( ΗΕ) - Ανάγκη διαρκούς επιµόρφωσης στελεχιακού δυναµικού 144

22 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τεχνική Υπηρεσία, ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, Τµήµα Πληροφορικής Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Αξιοποίηση πόρων 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ, Κεντρικές Πηγές, κλπ.) για αναβάθµιση υλικοτεχνικής υποδοµής και - Απουσία πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης - Έλλειψη πόρων για πρόσληψη προσωπικού - ιαδικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ - Έλλειψη πόρων για αναβάθµιση υλικοτεχνικής υποδοµής Οικονοµικά (Έσοδα / απάνες) - Οι Υπηρεσίες συµµετέχουν ενεργά στην σύνταξη του προϋπολογισµού του ήµου µε βάση ιεραρχηµένες προτεραιότητες. - Αδυναµία οικονοµικού προγραµµατισµού µε επίπτωση στον προγραµµατισµό έργων και στην εξυπηρέτηση των ηµοτών - Αναζήτηση και ιάθεση πόρων για άµεση υλοποίηση δράσεων και ενεργειών ωρίµανσης έργων προς ένταξη στην 4η Προγραµµατική Περίοδο. - Επιδίωξη ένταξης σηµαντικών έργων σε χρηµατοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ - Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων όπως JESSICA Αναζήτηση πόρων για επενδύσεις από Κεντρικές Χρηµατοδοτικές Πηγές - Αναζήτηση πόρων για επενδύσεις από Σ ΙΤ - Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι - Ασυνεχής ροή χρηµατοδότησης - Υπάρχει έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας σε συγχρηµατοδοτούµενο έργο ΕΣΠΑ και ISO. 145

23 Πίνακας 41: SWOT Ανάλυση οργανωτικής µονάδας «ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ιεύθυνση Προσωπικού, ιεύθυνση ιοικητικών υπηρεσιών, Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υπηρεσίας, ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων, ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και Λειτουργία ( ραστηριότητες & ιαδικασίες) - Εφαρµογή συστήµατος διοίκησης ποιότητας κατά ISO 9001:2001. Τυποποίηση, τήρηση και έλεγχος των διαδικασιών ( ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών) - Ανταπόκριση µέσω ραντεβού στα προβλήµατα των πολιτών άµεσα και χωρίς καθυστερήσεις Έγκαιρη εξυπηρέτηση του πολίτη ( ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης, ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών) - Ύπαρξη χώρου υποδοχής κοινού για δυνατότητα είτε εγγράφως µέσω πρωτοκόλλου είτε ηλεκτρονικά µέσω δικτυακής πύλης του ήµου κατάθεσης αιτηµάτων παραπόνων ( ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης) - Ενηµέρωση πολιτών εκτός από τηλεφωνικής ή έγγραφης απάντησης και µέσω ιστοσελίδας - Η διενέργεια οικονοµικών ελέγχων από ορκωτό λογιστή και το κλείσιµο ισολογισµών - Χρονοβόρες διαδικασίες λόγω εµπλοκής πολλών φορέων - Ύπαρξη γραφειοκρατίας. Αδυναµία ευελιξίας στην εφαρµογή των διαδικασιών λόγω της γραφειοκρατίας - Ανάγκη εφαρµογής συστήµατος πληρέστερης και ταχύτερης ενηµέρωσης ως προς τη νοµοθεσία - Ανάγκη επικαιροποίησης κανονισµών και διαδικασιών - Στα τµήµατα ηµοτικού Συµβουλίου και ηµαρχιακής Επιτροπής δεν υπάρχει άµεσα επαφή µε τον πολίτη - Ανάγκη εφαρµογής ευρύτερης πελατοκεντρικήςπολιτοκεντρικής κουλτούρας - Έλλειψη δυνατότητας ευρείας διεκδίκησης οικονοµικών απαιτήσεων από την πλευρά του ήµου (Οικονοµική Υπηρεσία) 146

24 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ιεύθυνση Προσωπικού, ιεύθυνση ιοικητικών υπηρεσιών, Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υπηρεσίας, ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων, ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και - υνατότητα πιστοποίησης των υπηρεσιών ως δικαιούχου σε έργα υποδοµών για το ΕΣΠΑ υνατότητα επικαιροποίησης και αναβάθµισης εσωτερικών κανονισµών - Εφαρµογή συστήµατος διοίκησης ποιότητας, ιοίκηση µέσω στόχων σε εφαρµογή του ν. 3230/ Εφαρµογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης - Σταδιακή βελτίωση απόδοσης µηχανοργάνωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας - Πολυδιάσπαση διαδικασιών. Ανάγκη καθετοποίησης ιευθύνσεων. Οργάνωση / Συνεργασίες - Ενηµέρωση για κάθε νοµοθετική εξέλιξη στο πεδίο εργασίας και σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες ( ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων) - Αποτελεσµατική συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής ώστε οι εισηγήσεις των υπηρεσιών να αποστέλλονται µέσω και στην συνέχεια να ενηµερώνονται οι σύµβουλοι ( ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης) - Άριστη γνώση αντικειµένου και καλή συνεργασία µε τους πολίτες ( ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης) - Επικάλυψη / πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και αντικειµένων οργανωτικών µονάδων - υσχέρεια στη διαχείριση συµβάσεων προσωπικού - Ανάγκη λειτουργίας οργανωτικής µονάδας για τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ΤΑΠ - Ανάγκη δηµιουργίας οργανωτικής µονάδας πολιτικής προστασίας που θα ανήκει σε µία διεύθυνση 147

25 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ιεύθυνση Προσωπικού, ιεύθυνση ιοικητικών υπηρεσιών, Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υπηρεσίας, ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων, ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και - υνατότητα αναδιοργάνωσης υπηρεσιών - Υφιστάµενη οργανωτική διάρθρωση του ήµου µε λειτουργία οργανωτικών µονάδων µε παρεµφερή, επικαλυπτόµενα και συνεργατικά αντικείµενα - Απουσία συστήµατος διοίκησης µέσω στόχων Ανθρ. υναµικό / Υλικοτεχνική 148

26 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ιεύθυνση Προσωπικού, ιεύθυνση ιοικητικών υπηρεσιών, Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υπηρεσίας, ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων, ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και - Ικανοποιητικό έµπειρο και ενηµερωµένο ανθρώπινο δυναµικό µε ικανοποιητική επιµόρφωση και σε σχέση µε νέες τεχνολογίες - Πλήρη κάλυψη σε υποδοµές ΤΠΕ και Η/Υ ( ιεύθυνση Προσωπικού, ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων, Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υπηρεσίας) - Μηχανοργάνωση Πρωτοκόλλου, ηµοτολογίου και εν µέρει Τµήµατος Οικονοµικών Μεταναστών ( ιεύθυνση ιοικητικών υπηρεσιών) - Επαρκής υλικοτεχνική υποδοµή µε δυνατότητα όµως περαιτέρω βελτίωσης ( ιεύθυνση ιοικητικών υπηρεσιών) - Χρήση διπλογραφικού συστήµατος ( ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων, Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υπηρεσίας) - Ελλείψεις σε προσωπικό. Ανάγκη επιπρόσθετης στελέχωσης και εφαρµογής πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης - Ανάγκη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού - Έλλειψη εξειδικευµένου προγράµµατος: (i) διαχείρισης προσωπικού (ii) ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (iii) εξαγωγής µισθοδοσίας (iv) διαχείρισης του Ληξιαρχείου (v) ολοκληρωµένου µηχανογραφικού συστήµατος - Ανάγκη αναβάθµισης: (i) του προγράµµατος µηχανοργάνωσης λογιστηρίου, ταµειακής και αποθήκης (ii) επιµέρους εφαρµογών του διπλογραφικού συστήµατος - Η εφαρµογή συγκεκριµένων βασικών εργαλείων λειτουργίας της οικονοµικής υπηρεσίας εξαρτάται από φορείς που λειτουργούν εκτός του ανθρώπινου δυναµικού του ήµου όπως είναι η ΑΕΜ. - Ανάγκη διευθέτησης επέκτασης χώρων εργασίας της Οικονοµικής Υπηρεσίας - Ανάγκη αναβάθµισης πεπαλαιωµένου στόλου δικύκλων - Ανάγκη αποτελεσµατικής δικτύωσης των υπηρεσιών και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης πόρων - Για το άτυπο τµήµα πολιτικής προστασίας διαπιστώνεται έλλειψη σε οχήµατα και εξοπλισµό 149

27 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ιεύθυνση Προσωπικού, ιεύθυνση ιοικητικών υπηρεσιών, Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υπηρεσίας, ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων, ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και - Αξιοποίηση πόρων 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ, Κεντρικές Πηγές, κλπ.) για αναβάθµιση υλικοτεχνικής υποδοµής - Απουσία πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης - Έλλειψη πόρων για πρόσληψη προσωπικού - ιαδικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ - Έλλειψη πόρων για αναβάθµιση υποδοµών Οικονοµικά (Έσοδα / απάνες) - Σταδιακή βελτίωση των οικονοµικών του ήµου - Υποχρηµατοδότηση και µεταφορά αρµοδιοτήτων χωρίς τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αντίστοιχη µεταφορά πιστώσεων από κεντρικές πηγές. - Καθυστέρηση καταβολής κεντρικών χρηµατοδοτήσεων - ρευστότητας - Ανεπαρκές σύστηµα διαχείρισης & ελέγχου εσόδων - Ανάγκη σταδιακής ανόρθωσης των οικονοµικών του ήµου και αντιµετώπισης πολυετών παλαιών υποχρεώσεων και δεσµεύσεων - Ανάγκη οικονοµικής αναδιοργάνωσης και εφαρµογής οικονοµιών κλίµακας 150

28 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ιεύθυνση Προσωπικού, ιεύθυνση ιοικητικών υπηρεσιών, Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υπηρεσίας, ιεύθυνση ηµοτικών Προσόδων, ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και - Εφαρµογή συνολικού σχεδίου οικονοµικής αναδιοργάνωσης του ήµου. - Εφαρµογή σταθερού προγράµµατος Αναδιοργάνωσης και Οικονοµιών κλίµακας στο ήµο. - Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι - Ασυνεχής ροή χρηµατοδότησης - Έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας σε συγχρηµατοδοτούµενο έργο ΕΣΠΑ και ISO. 151

29 Πίνακας 42: SWOT Ανάλυση οργανωτικής µονάδας «Περιβάλλον / Καθαριότητα» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Τµήµα Καθαριότητας Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης Λειτουργία ( ραστηριότητες & ιαδικασίες) και - Εµπειρία σε ορθολογική κατανοµή των διατιθέµενων τεχνικών µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού - Εκτεταµένο αντικείµενο δραστηριότητας - Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων αµέσου επέµβασης σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών και - Έλλειψη τυποποίησης διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας - Ανάγκη τροποποίησης του οργανισµού εσωτερικής Υπηρεσίας και αύξηση των θέσεων µόνιµου προσωπικού - Ανάγκη σύνταξης µελετών διαχείρισης αποκοµιδής απορριµµάτων, κλαδιών, ογκωδών υλικών και διαχείρισης δροµολογίων. Οργάνωση / Συνεργασίες - υνατότητα επικαιροποίησης και αναβάθµισης εσωτερικών κανονισµών. - Πολυδιάσπαση διαδικασιών. Ανάγκη καθετοποίησης ιευθύνσεων. - Ανάγκη ενίσχυσης για τους τοµείς ανακύκλωσης & αδέσποτων ζώων 152

30 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Τµήµα Καθαριότητας Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης - υνατότητα αναδιοργάνωσης και - Επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τοµείς και Ανθρ. υναµικό / Υλικοτεχνική Υποδοµή - Έµπειρο και ικανό υφιστάµενο προσωπικό - Μηχανολογικός εξοπλισµός (13 απορριµµατοφόρα οχήµατα, 4 σάρωθρα). Την τελευταία 5ετια ανανεώθηκε ο στόλος κατά 75%. - Προγραµµατισµός για επιπρόσθετη αναβάθµιση του στόλου απορριµµατοφόρων µε οχήµατα φυσικού αερίου - Έλλειψη µόνιµου προσωπικού για τη δραστηριότητα οδοκαθαρισµού και αποκοµιδής. - Λειτουργία σε επίπεδο ad hoc Οικονοµικά (Έσοδα / απάνες) - Αξιοποίηση πόρων 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ, Κεντρικές Πηγές, κλπ.) για αναβάθµιση υλικοτεχνικής υποδοµής - υνατότητα περαιτέρω αναβάθµιση στόλου µε οχήµατα φυσικού αερίου - Έλλειψη πόρων για πρόσληψη προσωπικού - ιαδικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ - Έλλειψη πόρων για αναβάθµιση υποδοµών - Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι - Ασυνεχής ροή χρηµατοδότησης 153

31 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Τµήµα Καθαριότητας Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Χρηµατοδότηση από κεντρικές πηγές και 154

32 Πίνακας 43: SWOT Ανάλυση οργανωτικής µονάδας «Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, πολιτισµού, αθλητισµού, Τοπικής Ανάπτυξης και των Νοµικών Προσώπων του ήµου» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τµήµα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υπηρεσιών, ηµοτικές Επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα (Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης, Φιλαρµονική) Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και Λειτουργία ( ραστηριότητες & 155

33 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τµήµα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υπηρεσιών, ηµοτικές Επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα (Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης, Φιλαρµονική) Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και και ιαδικασίες) - Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών - Υψηλό επίπεδο αποδοχής των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους δηµότες. - Λειτουργία: (i) Συµβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής (ii) Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (iii) ΚΑΠΗ (iv) Προγράµµατος «Φροντίδας στο Σπίτι» (v) ηµοτικού Ιατρείου (vi) Τµήµατος Μαθησιακών υσκολιών ( ηµοτικό Ιατ ρείο) (vii) Κοινωνικής Υπηρεσίας (viii) Κέντρου Νεότητας (ix) Αθλητικού Κέντρου & ηµοτικού Γυµναστηρίου - Πλούσιες αθλητικές δραστηριότητες αθλητισµός, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, προγράµµατα ΑΜΕΑ, προγράµµατα γυµναστικής, σχολικά πρωταθλήµατα, αγώνες ΕΠΣΑ,ΚΟΕ, Θεατρικό εργαστήρι, και για ΑΜΕΑ - Πλούσιες πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις - Αµεσότητα στην επίλυση προβληµάτων εσωτερικά και σε συνεργασία µε άλλους φορείς και υπηρεσίες - Αδυναµία ανταπόκρισης και κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης συνολικής ζήτησης 156

34 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τµήµα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υπηρεσιών, ηµοτικές Επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα (Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης, Φιλαρµονική) Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Συγχρηµατοδότηση νέων δράσεων από το ΕΚΤ και το ΕΣΠΑ Περιορισµένες υποδοµές και - Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι - Μεγάλος και διαρκώς αυξανόµενος αριθµός µελών - Τυχόν αδράνεια ως προς την λειτουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών προσαρµοσµένων στη ζήτηση του κοινού. Οργάνωση / Συνεργασίες - Ικανοποιητικός αριθµός ΝΠ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισµού, αθλητισµού, τοπικής ανάπτυξης - Ολοκλήρωση της προσαρµογής των υφιστάµενων ηµοτικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ν3463/ Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ν 3463/2006 Ανθρ. υναµικό / Υλικοτεχνική 157

35 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τµήµα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υπηρεσιών, ηµοτικές Επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα (Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης, Φιλαρµονική) Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Προσωπικό µε µακρόχρονη εµπειρία, υψηλού επιπέδου κατάρτιση και υψηλό αίσθηµα επαγγελµατικής ευθύνης - Ικανοποιητικές υποδοµές όσο αφορά την ύπαρξη θεάτρου Ρεµατιάς και ικανοποιητικός αριθµός βιβλίων - Αθλητικές υποδοµές που καλύπτουν κολύµβηση, ποδόσφαιρο, στίβο, µπάσκετ, τένις, γυµναστήρια - Υποδοµές ΚΑΠΗ και Βρεφονηπιακών Σταθµών γεωγραφικά ικανοποιητικά κατανεµηµένες - Υψηλό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής του Συµβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής - Λειτουργία Παιδικής ηµοτικής Βιβλιοθήκης «Μίµης Βασιλόπουλος» - Σηµαντική συλλογή ξενόγλωσσων βιβλίων (> τίτλοι) (Βιβλιοθήκη Αετοπούλειου) και - Ανεπαρκές αριθµητικά προσωπικό. - Ανάγκη πρόσληψης µόνιµου αλλά και εποχιακού προσωπικού - Ανάγκη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού ΑΜΕΑ - Ανάγκη βελτίωσης προσβασιµότητας ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης, ΚΑΠΗ, κλπ. Πολιτισµός - Περιορισµένος χώρος που διατίθεται για τις εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις (Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο) - Ανάγκη συµπλήρωσης πολιτιστικών υποδοµών (Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη, κλπ.) Αθλητισµός - Ανάγκη βελτίωσης συντήρησης και φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων - Έλλειψη χώρου για νέα αθλήµατα - Έλλειψη χώρων στάθµευσης σε αθλητικές εγκαταστάσεις - Ανεπαρκής υλικοτεχνικός αθλητικός εξοπλισµός - Έλλειψη κυλικείου - Έλλειψη εσωτερικής σηµατοδότησης των χώρων - Ελλιπής θέρµανση στα κλειστά κολυµβητήρια οµές Πρόνοιας - Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδοµή ΚΑΠΗ Αδυναµία Β/Ν Σταθµών να καλύψουν το σύνολο των αναγκών στην προσχολική αγωγή - Ανάγκη ανάπτυξης/επέκτασης βασικών υποδοµών Β/Ν Σταθµών

36 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τµήµα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υπηρεσιών, ηµοτικές Επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα (Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης, Φιλαρµονική) Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης Οικονοµικά (Έσοδα / απάνες) και - Αξιοποίηση πόρων 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ, Κεντρικές Πηγές, κλπ.) για αναβάθµιση υλικοτεχνικής υποδοµής - Οικονοµικός Προγραµµατισµός βάσει του διετούς σχεδίου δράσης για τις νέες δηµοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και - Έλλειψη πόρων για πρόσληψη προσωπικού - ιαδικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ - Έλλειψη πόρων για αναβάθµιση υποδοµών - Αδυναµία κάλυψης τρεχουσών οικονοµικών υποχρεώσεων που δηµιουργούνται από τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών - Αδυναµία στην εκτέλεση δράσεων λόγω τρεχουσών οικονοµικών δυσκολιών - Αδυναµία συντήρησης/επέκτασης/αναβάθµισης υποδοµών - Βιωσιµότητα υφιστάµενων ή και νέων ηµοτικών επιχειρήσεων υπό το πρίσµα του Ν 3463/

37 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τµήµα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υπηρεσιών, ηµοτικές Επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα (Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης, Φιλαρµονική) Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Συγχρηµατοδότηση νέων δράσεων από το ΕΚΤ και το ΕΣΠΑ και - Υποχρηµατοδότηση και µεταφορά αρµοδιοτήτων χωρίς τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αντίστοιχη µεταφορά πιστώσεων από κεντρικές πηγές. - Καθυστέρηση καταβολής κεντρικών χρηµατοδοτήσεων - Οικονοµική εξάρτηση των δραστηριοτήτων που παρέχονται από ηµοτικές επιχειρήσεις ή ΝΠ από τον ήµο - Έλλειψη πόρων για µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό - Κοινωνική τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζεται από το ήµο, η οποία εντούτοις, στερεί έσοδα στο ήµο - Μη ένταξη του σχεδίου ανάπτυξής των παρεχόµενων υπηρεσιών σε έναν ευρύτερο κεντρικό σχεδιασµό (εθνικό, δηµοτικό) για εξεύρεση πόρων 160

38 Πίνακας 44: SWOT Ανάλυση οργανωτικής µονάδας «Επιτελικές / Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κοιµητήριο, ΚΕΠ ΣΥΓΕΠ Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης Λειτουργία ( ραστηριότητες & ιαδικασίες) και - Υπάρχει υπηρεσιακή και επιχειρησιακή ωριµότητα της ηµοτικής Αστυνοµίας. Υψηλή αποτελεσµατικότητα στα θέµατα των αρµοδιοτήτων που επιλαµβάνεται και ανταπόκρισης σε καταγγελίες - ΚΕΠ: Υψηλή αποτελεσµατικότητα και αναγνώριση από τους δηµότες. Τυποποίηση διαδικασιών - Εξυπηρέτηση πολιττών από το δίκτυο ΣΥΓΕΠ (µικρά δηµαρχεία) - Κοιµητήριο: εξυπηρέτηση πολιτών σε υφιστάµενο και - Ανάγκη ενίσχυσης δράσεων καθαριότητας και έργων ανάπλασης και επέκτασης στο χώρου του Κοιµητηρίου. - - ηµιουργία πρότυπου κοιµητηρίου - Ενίσχυση του βαθµού αποδοχής της ηµοτικής αστυνοµίας µέσω δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης - Έλλειψη ενηµέρωσης των υπηρεσιών του ήµου ως προς το ρόλο και την σπουδαιότητα της λειτουργίας της ηµοτικής Αστυνοµίας Οργάνωση / Συνεργασίες 161

39 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κοιµητήριο, ΚΕΠ ΣΥΓΕΠ Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Οργάνωση της ηµοτικής Αστυνοµίας σε επίπεδο ιεύθυνσης όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. υνατότητα 24ωρης λειτουργίας σε έκτακτα γεγονότα (πυρκαγιές, σεισµούς, καιρικά φαινόµενα κα) - Καλή οργάνωση και οργανική συγκρότηση του δικτύου ΚΕΠ o 1 ο Οδός Γρ. Γυφτοπούλου o 2 ο Οδός ουκίσσης Πλακεντίας Σταθµός Μετρό Χαλανδρίου (Παράρτηµα) o 3 ο Ιθώµης (2 ο Παράρτηµα, Κάτω Χαλάνδρι) - Ανάπτυξη δικτύου ΣΥΓΕΠ και - Ανάγκη αναδιοργάνωσης για το Κοιµητήριο µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη - - υνατότητα ένταξης των οργανωτικών µονάδων στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ήµου Ανθρ. υναµικό / Υλικοτεχνική 162

40 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κοιµητήριο, ΚΕΠ ΣΥΓΕΠ Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Υψηλό µορφωτικό επίπεδο υπαλλήλων ηµοτικής Αστυνοµίας - Πολύ καλή γνώση του προσωπικού του ΚΕΠ σε εφαρµογές ΤΠΕ - Επαρκής συντήρηση µέσων µεταφοράς της ηµοτικής Αστυνοµίας - Εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας η οποία αποτελεί βάση λειτουργίας (ΚΕΠ / ΣΥΓΕΠ ) Επαρκής υποδοµή ΤΠΕ ηµοτική Αστυνοµία και - Έλλειψη ένστολου προσωπικού στη ηµοτική Αστυνοµία µε αποτέλεσµα (i) Οι υπηρεσιακές δυνατότητες είναι περιορισµένες (ii) Να µην λειτουργούν επαρκώς όλες τις αρµοδιότητες (iii) Να µην υπάρχει 24ωρη λειτουργία για όλες τις ηµέρες του χρόνου όπως προβλέπεται από το Π.. 23/ Ανάγκη δηµιουργίας νέων θέσεων επιστηµονικού, υποστηρικτικού προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας - Μη εκπαιδευµένο προσωπικό της ηµοτικής Αστυνοµίας στις νέες αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Π.. 23/ Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Αστυνοµίας δεν είναι λειτουργικές και δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών και τις υπηρεσίας - εν επαρκούν τα µεταφορικά µέσα για τις µελλοντικές ανάγκες της υπηρεσίας - εν υπάρχει σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας Κοιµητήριο - Υφιστάµενο προσωπικό µεγάλο ηλικιακά. Ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού. - Ανάγκη επέκτασης χώρου και υποδοµών. - Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών (αποχέτευση ύδρευση) - Ανάγκη εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων και εξοπλισµού - Έλλειψη µηχανογράφησης - υσκολία προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ 163 ΚΕΠ ΣΥΓΕΠ - Ασταθής παρουσία µεγάλου µέρους του προσωπικού λόγω µετακινήσεων ή βραχύβιας σχέσης εργασίας

41 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κοιµητήριο, ΚΕΠ ΣΥΓΕΠ Θέµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης και - Αξιοποίηση πόρων από Κεντρικές Πηγές για αναβάθµιση υλικοτεχνικής υποδοµής και - Έλλειψη πόρων για πρόσληψη προσωπικού - ιαδικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ - Έλλειψη πόρων για αναβάθµιση υποδοµών Οικονοµικά (Έσοδα / απάνες) - Έσοδα ήµου από το Κοιµητήριο συνεχώς αυξανόµενα - Ελλείψεις οικονοµικών πόρων - Εφαρµογή συνολικού σχεδίου οικονοµικής αναδιοργάνωσης του ήµου. - Χρηµατοδότηση από κεντρικές πηγές - Κεντρική διαχείριση των εσόδων του Κοιµητηρίου 164

42 3.3.2 Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης ραστηριότητες & ιαδικασίες - Πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων υπηρεσιών. Ανάγκη αναδιοργάνωσης και καθετοποίησης ιευθύνσεων. - Ανάγκη επικαιροποίησης κανονισµών. - Ανάγκη πιστοποίησης οργανωτικών µονάδων ως προς τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων ΕΣΠΑ ιοίκηση ποιότητας, Εφαρµογή διοίκησης µέσω στόχων σε εφαρµογή του ν. 3230/ Εφαρµογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Οργάνωση και Συνεργασίες - Ανάγκη δηµιουργίας επιχειρησιακής κουλτούρας για το ήµο προσανατολισµένη στην αποτελεσµατικότητα - Ανάγκη βελτίωσης της οργάνωσης των υπηρεσιών του ήµου. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ήµου. - Ανάγκη πιστοποίησης οργανωτικών µονάδων του ήµου ως προς τη διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων για την περίοδο Ανάγκη δηµιουργίας οργανωτικής µονάδας: - Προµηθειών - Προγραµµατισµού - Αποδοχής και διεκπεραίωσης των παραπόνων των ηµοτών. και στο πλαίσιο διεκδίκησης έργων στην 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή Ανθρώπινο υναµικό. - Ύπαρξη ικανού και έµπειρου στελεχιακού δυναµικού. - Ανάγκη εφαρµογής πλαισίου αξιολόγησης παραγωγικότητας. - Ανάγκη επιπρόσθετης στελέχωσης και εφαρµογής πολιτικής δια βίου εκπαίδευσης. Υποδοµές: - Ανάγκη επέκτασης διοικητικών υποδοµών - Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών και εξοπλισµού κοινόχρηστων χώρων - Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών καθαριότητας - Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών ηλεκτροµηχανολογικού - Ανάγκη αναβάθµισης στόλου δηµοτικής συγκοινωνίας - Ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών υποδοµών - Τεχνολογία. Ανάγκη αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, αναβάθµισης υπαρχουσών µηχανογραφικών εφαρµογών και ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Πολίτη. Ανάγκη αξιοποίησης και επαρκούς διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του ήµου Οικονοµικά 165

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση Στρατηγική του ΟΤΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση Στρατηγική του ΟΤΑ) ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2007-2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση Στρατηγική του ήµου Χαλανδρίου) Οκτώβριος, 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.1 Καθορισµός της στρατηγικής Η στρατηγική του ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο

To όραµα του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης το οποίο περικλείει τις κατευθύνσεις που θα κινηθεί στο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019 Η Αποστολή του Δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης που αποτελεί τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Εορδαίας, κρίνεται αναγκαία η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης Κείμενο για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Σελίδα 1 από 23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Καθορισμός της στρατηγικής- διατύπωση του οράματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Μετά την ιαµόρφωση της Στρατηγικής του ήµου, που εξειδικεύεται: 1. Στους Στρατηγικούς Στόχους 2. Στους Τακτικούς Στόχους και Άξονες Προτεραιότητας 3. Στην Εξειδίκευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 02-03-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:οικ.5543 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1 από 9 12/10/2016 10:04 µµ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Ειδική Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκάλα 01/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 140 ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Αριθ. Απόφασης: 1 Ταχ. /νση: Σκάλα Ταχ. Κώδικας: 23051 Τηλέφωνο: 2735360028 FAX: 2735024032 ΘΕΜΑ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΠΙΣΤΩΣΗ 2017 3.413.045,00 853.045,00 1.103.343,00 1.103.343,00 4.516.388,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 24 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 152/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 9 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η Στρατηγική του ήµου 1.2.1 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2015 2019 Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το πενταετές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καλύβια 08-03-2017 Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ. 190 10 Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: 2299320340 Fax: 2299048653 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 5.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Τα στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου εκτιµήθηκαν : 1. στην βάση των Πηγών και Πόρων που κωδικοποιήθηκαν στη παράγραφο 2.5 του παρόντος σχεδίου, 2. των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. 26613 62700 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ www.corfu.gov.gr www.corfu.gr info@corfu.gr ηµάρχος Κέρκυρας Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου San Giacomo 26610 44410 26610 42286 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΡΓΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών στο γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 2010 & ( ) 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΔΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΙΙ. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτική Παρουσίαση

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτική Παρουσίαση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 Συνοπτική Παρουσίαση ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΆΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΈΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04 Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01 Δήμαρχος Α 02 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03 Γενικός Γραμματέας Α 04 Αντιδήμαρχοι Α 04 00 01 Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος Κουράκης Ανδρέας Α 04 00 02 Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ το βασικό πλαίσιο δυνατοτήτων της Πόλης του Χαλανδρίου και του ήµου ως υπηρεσία, συνοψίζεται στα επόµενα, στη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. νση: Πλ. Τσιστοπούλου 5 Ταχ. Κώδικας: 50 300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ Τηλέφωνο: 2465350100 FAX: 2465023270 E-mail : info@dimosvoiou.gr ------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα