Οδηγίες λειτουργίας. Tροφοδοσία ενέργειας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B. Έκδοση 06/2005 GC / EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Tροφοδοσία ενέργειας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B. Έκδοση 06/2005 GC / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Tροφοδοσία ενέργειας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B GC Έκδοση 06/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση Ονοµασία τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία οµή συσκευής TPM12B Οδηγίες εγκατάστασης Σχέδια συνδεσµολογίας Σύνδεση µέσω υβριδικού καλωδίου Εγκατάσταση των µονάδων µετατροπέων Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας I 0 4 Έναρξη λειτουργίας Βήµατα έναρξης λειτουργίας Λειτουργία και σέρβις Ενδείξεις λειτουργίας και κατάσταση λειτουργίας Μήνυµα βλάβης Σέρβις ηλεκτρονικών kva f i n P Hz 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά Στοιχεία συσκευών Σχέδιο διαστάσεων Ευρετήριο Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές οδηγίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Άµεσος κίνδυνος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον ηλεκτροκινητήρα ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες. Προϋπόθεση για τη µη ελαττωµατική λειτουργία του µηχανήµατος και για την ικανοποίηση όλων των αξιώσεων της εγγύησης είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! Οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για το σέρβις και θα πρέπει να φυλάσσονται κοντά στη µονάδα. Προβλεπόµενη χρήση Οι φορητοί µετατροπείς MOVITRANS TPM12B είναι συσκευές που προορίζονται για τη λειτουργία γραµµών µεταφοράς ενέργειας άνευ επαφής σε βιοµηχανικές και εµπορικές εγκαταστάσεις. Συνδέστε στο φορητό µετατροπέα µόνον τις κατάλληλες και προβλεπόµενες για το σκοπό αυτό µονάδες µετατροπέων και καταναλωτές, όπως π.χ. µετατροπείς. Οι φορητοί µετατροπείς MOVITRANS TPM12B είναι συσκευές που προορίζονται για κινητές εφαρµογές. Θα πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε όλα όσα αναφέρονται σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιτρεπόµενες συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης. Η έναρξη της λειτουργίας απαγορεύεται µέχρι που να διαπιστωθεί πως το µηχάνηµα τηρεί την οδηγία 89/336/EΟΚ περί ΗΜΣ και µέχρι που να πιστοποιηθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία 89/392/ΕΟΚ περί µηχανών (προσέξτε το πρότυπο EN 60204). 4 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Περιβάλλον χρήσης Αν δεν προβλέπεται ρητά, ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις, απαγορεύεται: Η χρήση σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις Η χρήση σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατµούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. Απόρριψη Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί: Ανακυκλώστε σύµφωνα µε τους υπάρχοντες κανονισµούς και ανάλογα µε τα υλικά π.χ.: Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων) Αλουµίνιο (πλάκα βάσης) Λαµαρίνες Χαλκός κλπ. Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Μην εγκαθιστάτε και µη λειτουργείτε κατεστραµµένα προϊόντα. Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Οι εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπεται να πραγµατοποιηθούν µόνον από εξειδικευµένους ηλεκτρολόγους που έχουν εκπαιδευτεί σε θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων, και πάντοτε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των υπόλοιπων εξαρτηµάτων θα πρέπει να τηρηθούν οι αντίστοιχες οδηγίες! Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN 50178). Η συσκευή καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή αποµόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύµφωνα µε το πρότυπο EN Για να εγγυηθεί η ασφαλής αποµόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεµένα κυκλώµατα να καλύπτουν τις απαιτήσεις για ασφαλή αποµόνωση. Με τα κατάλληλα µέτρα (π.χ. σύνδεση δυαδικής εισόδου "ENABLE" µε 0V24) εξασφαλίστε ότι κατά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας η εγκατάσταση δεν θα εκκινηθεί χωρίς επιτήρηση. Λειτουργία και σέρβις Πριν από την αφαίρεση του καλύµµατος θα πρέπει να διακοπεί η τροφοδοσία και η συσκευή να αποσυνδεθεί από τις µονάδες µετατροπέων και τους καταναλωτές. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 10 λεπτά µετά την αποσύνδεση. Όταν αφαιρεθεί το κάλυµµα η συσκευή ανταποκρίνεται στο βαθµό προστασίας ΙΡ00, σε όλες τις κατασκευαστικές οµάδες εµφανίζονται επικίνδυνες τάσεις. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας η συσκευή θα πρέπει να είναι κλειστή ή να βρίσκεται σε ένα κλειστό ερµάριο ζεύξεων. Στην κατάσταση ενεργοποίησης παρουσιάζονται επικίνδυνες τάσεις στους ακροδέκτες εξόδου και στα συνδεδεµένα καλώδια και τους ακροδέκτες. Αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί ακόµη και όταν η συσκευή είναι κλειδωµένη. Το σβήσιµο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ενδείξεων, δεν αποτελούν ένδειξη, ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ενέργειας και ότι δε φέρει τάση. Οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της συσκευής µπορεί να επιφέρουν την ακινητοποίηση της εγκατάστασης. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήµατος ή η επαναφορά µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να τεθεί η εγκατάσταση πάλι σε λειτουργία από µόνη της. Εάν κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αποσυνδέσετε πρώτα τη συσκευή από την τροφοδοσία ενέργειας και να αποκαταστήσετε το πρόβληµα. 6 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

7 Εγκατάσταση Ονοµασία τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία 3 3 Εγκατάσταση 3.1 Ονοµασία τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία Παράδειγµα περιγραφής τύπου T P M 12 B E N E - 5 A 2-1 Τύπος: 1 = επιλογή πελάτη 2 = Έγκριση UL Τύπος σύνδεσης: 2 = Έξοδος συνεχούς τάσης Φίλτρο δικτύου: A = Τοποθετηµένο φίλτρο δικτύου Τάση εξόδου: 5 = DC 500 V Ισχύς µονάδας µετατροπέα: E = 1500 W Τύπος ψύξης: N = µε ψύκτρα Έκδοση περιβλήµατος: E = αυξηµένος βαθµός προστασίας (> IP54) Ονοµαστική ισχύς: 030 = 3,0 kw Έκδοση Κατασκευαστική σειρά και γενιά Τύπος τοποθέτησης: M = φορητό Εξαρτήµατα: P = power unit Τύπος: T = MOVITRANS Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 7

8 3 Εγκατάσταση Ονοµασία τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου TPM12B030 Η πινακίδα τύπου τοποθετείται στο πλάι της συσκευής. Εικόνα 1: Πινακίδα τύπου MOVITRANS TPM12B030 (παράδειγµα) 56960AXX Περιεχόµενα συσκευασίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B030 προετοιµασµένος για τη σύνδεση της κατάλληλης µονάδας µετατροπέα. 8 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

9 Εγκατάσταση οµή συσκευής TPM12B οµή συσκευής TPM12B [5] [4] [3] [1] Εικόνα 2: οµή συσκευής MOVITRANS TPM12B030 [2] 52814AXX [1] X22: Τροφοδοσία 1 [2] X32: Τροφοδοσία 2 [3] Ψύκτρα [4] Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας LED για την ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας [5] X11: ιπολική έξοδος τάσης (DC 500 V), είσοδοι και έξοδοι ελέγχου Οι ακροδέκτες X21 και X31 δεν είναι διαθέσιµοι στο TPM12B030. Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 9

10 3 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 3.3 Οδηγίες εγκατάστασης Κατά την εγκατάσταση, τηρήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφάλειας! Υποδείξεις συναρµολόγησης, απαγωγή θερµότητας Για να εξασφαλίσετε τη σωστή ψύξη θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι, ώστε η φυσική µεταφορά να γίνεται προς την πλευρά των πτερυγίων ψύξης. Βεβαιωθείτε ότι εξασφαλίζεται η ανεµπόδιστη κυκλοφορία ψυχρού αέρα στη συσκευή καθώς και η απαγωγή του θερµού αέρα από τα πτερύγια ψύξης. Σχετικά µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος προσέξτε τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". Ξεχωριστά κανάλια καλωδίων Περάστε τα καλώδια ισχύος και τα καλώδια του ηλεκτρονικού συστήµατος σε ξεχωριστά κανάλια καλωδίων. ιατοµές Καλώδιο µονάδας µετατροπέα: ιαµορφώστε τη διατοµή του καλωδίου σύµφωνα µε το ρεύµα εισόδου I E και τη συχνότητα εισόδου f E. Καλώδιο τροφοδοσίας µετατροπέα: ιατοµή σύµφωνα µε το ρεύµα DC Link I Z Καλώδια ηλεκτρονικού συστήµατος: 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) Είσοδος συσκευής Συνδέστε µόνον µονάδες µετατροπής που έχουν εγκριθεί από τη SEW-EURO- DRIVE. Έξοδος συσκευής Συνδέστε µόνον εγκεκριµένες συσκευές, π.χ. µετατροπείς (προσέξτε την πολικότητα). Χρησιµοποιείτε µόνον θωρακισµένα καλώδια εξόδου και διαµορφώστε τη θωράκιση µε επαφή και στις δύο πλευρές της γείωσης. Εάν παρουσιαστεί ένα βραχυκύκλωµα χαµηλής αντίστασης ενώ υπάρχει τάση εξόδου, δηµιουργούνται πολύ υψηλά ρεύµατα εκφόρτισης, τα οποία µπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή. Εάν η συσκευή συνδεθεί σε ένα υπάρχον βραχυκύκλωµα, το ρεύµα περιορίζεται σε µία τιµή < 15 A. 10 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

11 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 3 Αντιστάθµιση δυναµικού Μεταξύ των φορητών ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να υπάρχει µία τοπική αντιστάθµιση δυναµικού, προκειµένου να αποτραπεί η εµφάνιση υψηλής τάσης αφής στην περίπτωση σφάλµατος. Μεταξύ του φορητού µετατροπέα TPM12B και το µεταλλικό έλασµα (πλαίσιο) συναρµολόγησης θα πρέπει να δηµιουργήσετε σε µία τουλάχιστον βάση του TPM12B µία αντιστάθµιση δυναµικής χαµηλής αντίστασης, µέσω κοχλιωτής σύνδεσης µε οδοντωτή ροδέλα και στις δύο πλευρές (Æ εικόνα που ακολουθεί). [1] [2] [3] [4] [2] [5] Εικόνα 3: 52815AXX Αντιστάθµιση δυναµικού χαµηλής αντίστασης µε κοχλιωτή σύνδεση και οδοντωτές ροδέλες στις δύο πλευρές [1] Μπουλόνι [2] Οδοντωτή ροδέλα [3] Βάση TPM12B [4] Πλάκα (έλασµα ή πλαίσιο) συναρµολόγησης [5] Παξιµάδι υαδικές είσοδοι / υαδικές έξοδοι Οι δυαδικές είσοδοι διαχωρίζονται ηλεκτρικά µε τη βοήθεια οπτικών ζευκτών. Οι δυαδικές έξοδοι είναι ανθεκτικές στα βραχυκυκλώµατα, όχι όµως και στις εξωτερικές τάσεις. Η εξωτερική τάση µπορεί να τις καταστρέψει! Θωράκιση και γείωση Οι αγωγοί ελέγχου θα πρέπει να θωρακιστούν. Τοποθετήστε τη θωράκιση σε όσο το δυνατόν συντοµότερη διαδροµή και µε επαφή και στις δύο πλευρές της γείωσης. Για αποφυγή των βρόχων γείωσης, µπορείτε να γειώστε το ένα άκρο της θωράκισης µέσω ενός πυκνωτή (220 nf / 50 V) αντιπαρασιτικής δράσης. Σε αγωγό διπλής θωράκισης γειώσετε την εξωτερική θωράκιση από την πλευρά της συσκευής και την εσωτερική στο άλλο άκρο. Για τη θωράκιση οι αγωγοί µπορούν να τοποθετηθούν και σε γειωµένα λαµαρινένια κανάλια ή µεταλλικούς σωλήνες. Τοποθετήστε τους αγωγούς ισχύος και τους αγωγούς σηµάτων χωριστά. Συνδέστε τη µονάδα MOVITRANS και όλες τις πρόσθετες συσκευές, ανάλογα µε τις υψηλές συχνότητες, στο δυναµικό αναφοράς της φορητής µονάδας (επιφανειακή, µεταλλική επαφή του περιβλήµατος της συσκευής µε το άβαφο µεταλλικό σώµα της φορητής µονάδας ή την άβαφη πλάτη του ερµαρίου ζεύξης). Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 11

12 3 Εγκατάσταση Σχέδια συνδεσµολογίας 3.4 Σχέδια συνδεσµολογίας Συνδέστε τη µονάδα µε τον εξής τρόπο: Τροφοδοσία 1 όμοια πολικότητα Τροφοδοσία 2 όμοια πολικότητα ~ ~ A1 A2 C2 2 4 X X32 C4 C6 C8 X11 X11 C1 C3 C5 C7 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Κατάσταση 0V 500 PI ελεύθερος ενεργοποίησης 0V V Θωράκιση 500 V OK Ενεργοποίηση 24 V Εικόνα 4: Σχέδιο συνδεσµολογίας MOVITRANS TPM12B030 (αριστερή πλευρά), διάταξη των επαφών του βύσµατος X11 κοιτώντας από την εξωτερική πλευρά της συσκευής, ψύκτρα στο κάτω µέρος (δεξιά πλευρά) 54793CEL Αντιστοίχηση ακροδεκτών X22 και X32 Οι δύο µονάδες µετατροπέα συνδέονται µε το TPM12B030 από τους ακροδέκτες X22 και X32. Ακροδέκτης TPM12B Αρ. καλωδίου TPM12B Αρ. καλωδίου X22: 1 X22: 2 X22: 3 X22: 4 X22: Ø X32: 1 X32: 2 X32: 3 X32: 4 X32: Ø Τροφοδοσία 1 Τροφοδοσία 2 Μονάδα µετατροπέα 1 Μονάδα µετατροπέα 1 Μονάδα µετατροπέα 1 Μονάδα µετατροπέα 1 Αντιστάθµιση δυναµικού Μονάδα µετατροπέα 2 Μονάδα µετατροπέα 2 Μονάδα µετατροπέα 2 Μονάδα µετατροπέα 2 Αντιστάθµιση δυναµικού Πόλος 1 Πόλος 1 Πόλος 2 Πόλος 2 Πόλος 1 Πόλος 1 Πόλος 2 Πόλος 2 Μονάδα µετατροπέα 1 Μονάδα µετατροπέα 1 Μονάδα µετατροπέα 2 Μονάδα µετατροπέα 2 Πόλος 1 Πόλος 2 Πόλος 1 Πόλος 2 12 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

13 Εγκατάσταση Σχέδια συνδεσµολογίας 3 Αντιστοίχηση ακροδεκτών X11 Ακροδέκτης X11.A1: +U z X11.A2: U z X11: C1, C2 X11: C3 X11: C4 X11: C5 X11: C6 X11: C7 X11: C8 500V 0V500 PI 500V OK ελεύθερος Ενεργοποίηση Κατάσταση ενεργοποίησης 24V 0V24 Λειτουργία Τάση εξόδου DC-500 V υναµικό αναφοράς για την τάση εξόδου DC-500 V Αντιστάθµιση δυναµικού για τον αγωγό και τη θωράκιση υαδική έξοδος 500V OK, σήµα "1", εάν υπάρχει τάση εξόδου DC-500 V. Ελεύθερος υαδική είσοδος Ενεργοποίηση (µόνον για τάση εξόδου DC-500 V): Σήµα "0" = Τάση εξόδου DC-0 V Σήµα "1" = Τάση εξόδου DC-500 V υαδική είσοδος Κατάσταση ενεργοποίησης (µόνον για τάση εξόδου DC-500 V): Σήµα "0" = καθυστερηµένη ενεργοποίηση (κλίση) Σήµα "1" = ενεργοποίηση άνευ καθυστέρηση Έξοδος τάσης DC+24 V (µέγ. DC 2 A) υναµικό αναφοράς για δυαδικά σήµατα 24 V Οι ακροδέκτες X11:C5 "Ενεργοποίηση" και X11:C6 "Κατάσταση ενεργοποίησης" επιδρούν µόνον στην τάση εξόδου DC-500 V. Η τάση εξόδου DC-24 V X11:C7 δεν επηρεάζεται. Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 13

14 3 Εγκατάσταση Σύνδεση µέσω υβριδικού καλωδίου 3.5 Σύνδεση µέσω υβριδικού καλωδίου Τυποποιηµένο υβριδικό καλώδιο Η SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG προσφέρει για τη σύνδεση σ' αυτούς τους ακροδέκτες ένα τυποποιηµένο υβριδικό καλώδιο, στο οποίο όλοι οι αγωγοί περιβάλλονται από ένα κοινό περίβληµα. Το ένα άκρο του καλωδίου διαθέτει έναν βυσµατικό σύνδεσµο για τη σύνδεση στη µονάδα µετατροπής MOVITRANS TPM12B. Το άλλο άκρο του καλωδίου είναι ανοικτό και διαθέτει περίβληµα άκρων αγωγού. Τα καλώδια διατίθενται σε µήκη από 1m έως 7,5 m σε βήµατα των 0,5 m. Εικόνα 5: Τυποποιηµένο υβριδικό καλώδιο 56019AXX ιατοµή καλωδίου Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το ανοικτό άκρο του καλωδίου σε διατοµή: 500 V 0V V OK Κατάσταση ενεργοποίησης OG RS+ WH 0V GN RS- BK L1 BK L2 BK L3 WH 0V RD 24V 24 V GNYE Ενεργοποίηση 0V 24 Εικόνα 6: PI ιατοµή τυποποιηµένου υβριδικού καλωδίου 56022AEL Αντιστοίχηση Ο πίνακας παρουσιάζει την αντιστοίχηση των κλώνων: Ονοµασία MOVITRANS TPM Υβριδικό καλώδιο 500V 0V500 PI PI 500V OK ελεύθερος Ενεργοποίηση Κατάσταση ενεργοποίησης 24V 0V24 X11.A1: +U z X11.A2: U z X11: C1 X11: C2 X11: C3 X11: C4 X11: C5 X11: C6 X11: C7 X11: C8 L1 L2 Θωράκιση GNYE OG GN WH RD WH Ο κλώνος L3 του υβριδικού καλωδίου δεν επιτρέπεται να συνδεθεί. Οι ακροδέκτες X11:C5 "Ενεργοποίηση" και X11:C6 "Κατάσταση ενεργοποίησης" επιδρούν µόνον στην τάση εξόδου DC-500 V. Η τάση εξόδου DC-24 V X11:C7 δεν επηρεάζεται. 14 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

15 Εγκατάσταση Εγκατάσταση των µονάδων µετατροπέων Εγκατάσταση των µονάδων µετατροπέων Τηρήστε σε κάθε περίπτωση τις υποδείξεις ασφαλείας! ιακόψτε την τροφοδοσία. Πριν αφαιρέσετε τα προστατευτικά καλύµµατα, αποσυνδέστε το φορητό µετατροπέα από τη µονάδα µετατροπών και τους συνδεδεµένους καταναλωτές. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 10 λεπτά µετά την αποσύνδεση. Αριθµός των µονάδων µετατροπέων υνατότητες σύνδεσης Επίπεδη µονάδα µετατροπέων Ο φορητός µετατροπέας TPM12B030 είναι προετοιµασµένος για τη σύνδεση 1 ή 2 µονάδων µετατροπέων. Στο TPM12B030 µπορούν να συνδεθούν επίπεδες µονάδες µετατροπέων: Εικόνα 7: Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E 55375AXX 3.7 Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας MOVITRANS TPM12B030 Στους φορητούς µετατροπείς TPM12B030 µπορούν να συνδεθούν 2 επίπεδες µονάδες µετατροπέων µε ισχύ 1,5 kw η κάθε µία. MOVITRANS TPM12B030 X22 X32 THM10E THM10E Εικόνα 8: Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας MOVITRANS TPM12B AXX Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 15

16 4 I 0 Έναρξη λειτουργίας Βήµατα έναρξης λειτουργίας 4 Έναρξη λειτουργίας Κατά την εγκατάσταση, τηρήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφάλειας! Προϋπόθεση για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας είναι η σωστή εγκατάσταση της συσκευής. 4.1 Βήµατα έναρξης λειτουργίας 1. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός γραµµής είναι αντισταθµισµένος και τροφοδοτείται σωστά µε ρεύµα (ο στατικός µετατροπέας είναι εντός λειτουργίας). 2. Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο (π.χ. µετατροπέας µε ηλεκτροκινητήρας) είναι σωστά συνδεδεµένο µε το φορητό µετατροπέα. 3. Επιλέξτε την Κατάσταση ενεργοποίησης της τάσης εξόδου (X11:C6 = "0" για καθυστερηµένη ενεργοποίηση, "1" για ενεργοποίηση άνευ καθυστέρησης). 4. Εκχωρήστε ένα σήµα "1" στη δυαδική είσοδο "Ενεργοποίηση" (X11:C5 = "1"), τώρα η τάση εξόδου των DC 500 V έχει συνδεθεί στο X11:A1/A2. Ανεξάρτητα από την τάση εξόδου DC-500 V, η τάση εξόδου DC-24 V του TPM12B παρέχεται όταν είναι ενεργοποιηµένη η τροφοδοσία. 5. Εάν υπάρχει τάση εξόδου στο X11:A1/A2, τότε η δυαδική έξοδος "500V OK" µεταβαίνει από το σήµα "0" στο σήµα "1". Αυτό το σήµα µπορεί για παράδειγµα να χρησιµοποιηθεί από το συνδεδεµένο φορτίο ως σήµα ενεργοποίησης. 16 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

17 Λειτουργία και σέρβις Ενδείξεις λειτουργίας και κατάσταση λειτουργίας 5 5 Λειτουργία και σέρβις 5.1 Ενδείξεις λειτουργίας και κατάσταση λειτουργίας Ενδείξεις λειτουργίας Η κατάσταση λειτουργίας του MOVITRANS TPM12B030 εµφανίζεται από τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας LED (Æ Κεφάλαιο " οµή συσκευής TPM12B030"). Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας LED Κατάσταση λειτουργίας MOVITRANS TPM12B030 Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει µε πράσινο χρώµα 500 V OK Υπάρχει τάση εξόδου DC-500 V στο X11:A1/A2 Η ενδεικτική λυχνία LED δεν ανάβει Τάση εξόδου U A στο X11:A1/A2: DC 0 V < U A < DC 460 V 24 V Υπάρχει βοηθητική τάση DC-24 V εν υπάρχει βοηθητική τάση DC-24 V Βραχυκύκλωµα 24 V εν υπάρχει τροφοδοσία Μονάδα X22 Ζεύξη > 50 % Ρεύµα ζεύξης 0... < 50 % Μονάδα X32 Κατάσταση λειτουργίας Η µονάδα MOVITRANS TPM12B030 διαθέτει δύο καταστάσεις λειτουργίας, οι οποίες ρυθµίζονται από τη δυαδική είσοδο "Ενεργοποίηση" (X11:C5): Σήµα "0" = Τάση εξόδου DC-0 V Σήµα "1" = Τάση εξόδου DC-500 V στο X11:A1/A2 5.2 Μήνυµα βλάβης Προστασία συσκευών Η συσκευή προστατεύεται από υπερθέρµανση και υπέρταση. Σε περίπτωση σφάλµατος η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα, στη δυαδική έξοδος "500V OK" εκχωρείται ένα σήµα "0" και η ενδεικτική λυχνία LED "500 V OK" σβήνει. Η βοηθητική τάση DC-24 V (X11:C7) διατηρείται. Επαναφορά Η επαναφορά πραγµατοποιείται µε τον εξής τρόπο: Εφαρµόστε ένα σήµα "0" στη δυαδική είσοδο "Ενεργοποίηση" (X11:C5 = "0"). Τώρα εφαρµόζεται η τάση εξόδου DC-0 V στο X11:A1/A2. Μετά από αναµονή 1 δευτερολέπτου εφαρµόστε ένα σήµα "1" στη δυαδική είσοδο "Ενεργοποίηση" (X11:C5 = "1"). Τώρα εφαρµόζεται η τάση εξόδου DC-500 V στο X11:A1/A2. Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 17

18 5 Λειτουργία και σέρβις Σέρβις ηλεκτρονικών 5.3 Σέρβις ηλεκτρονικών Αποστολή για επισκευή Εάν δεν µπορεί να αποκατασταθεί ένα σφάλµα, παρακαλούµε απευθυνθείτε στο τµήµα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW-Eurodrive. Για την επικοινωνία µε το τµήµα σέρβις ηλεκτρονικών αναφέρετε πάντοτε τα ψηφία του κωδικού σέρβις. Αν αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή, θα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω: Αριθµός σειράς (Æ Πινακίδα τύπου) Περιγραφή τύπου Ψηφία του κωδικού σέρβις Σύντοµη περιγραφή της εφαρµογής Συνδεδεµένο φορτίο Είδος του σφάλµατος Συνοδευτικές περιστάσεις Τις δικές σας υποψίες αιτίας Τα προηγηθέντα ασυνήθιστα συµβάντα κλπ. Ετικέτα σέρβις Η µονάδα MOVITRANS TPM12B030 διαθέτει µία ετικέτα σέρβις, η οποία είναι τοποθετηµένη δίπλα από την πινακίδα τύπου. Στην ετικέτα σέρβις αναγράφεται ο κωδικός σέρβις [1] και η περιγραφή τύπου [2]. Εικόνα 9: Ετικέτα σέρβις MOVITRANS TPM12B030 (παράδειγµα) 56916AXX 18 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

19 Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά kva i P f n Hz 6 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά 6.1 Γενικά Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι όµοια για όλους τους φορητούς µετατροπείς MOVITRANS TPM12B, ανεξάρτητα από το µέγεθος κατασκευής και την απόδοση. MOVITRANS TPM12B Όλα τα µεγέθη Ατρωσία σε ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές Ικανοποιεί το EN Εκποµπή παρεµβολών σε εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας Θερµοκρασία της ψύκτρας Κατηγορία κλίµατος Σύµφωνα µε την κατηγορία οριακών τιµών A κατά EN και EN 55014, καλύπτει το ΕΝ C C EN , Κατηγορία 3K3 Θερµοκρασία περιβάλλοντος â 0 C C (διάρκεια ενεργοποίησης ED = 100 %) Θερµοκρασία αποθήκευσης και µεταφοράς â L 25 C C (EN , κατηγορία 3K3) Βαθµός προστασίας IP54 Κατηγορία ρύπανσης 2 κατά IEC (VDE ) τρόπος λειτουργίας DB (EN και 1-3) Υψόµετρο τοποθέτησης h = 1000 m Αντοχή σε κραδασµούς Σύµφωνα µε το EN Τάση εξόδου U A DC 500 V Βάρος 10,3 kg ιαστάσεις Π x Υ x Β 463 1) x 330 x 117 mm Σύνδεση µονάδων µετατροπέων X22, X32 HAN Q4/2 της εταιρίας Harting Σύνδεση 500 V DC X11:A1/A2 Αποχωριζόµενος σειριακός ακροδέκτης, 1,5 mm 2, εταιρία Phoenix τύπος PLUSCON Ακροδέκτες ελέγχου X11:C1 C8 Αποχωριζόµενος σειριακός ακροδέκτης, 0,5 mm 2, εταιρία Phoenix τύπος PLUSCON Ακροδέκτης αναφοράς 0V24 X11:C8 υναµικό αναφοράς για σήµατα DC-24 V (σύνδεση µε τη γείωση περιβλήµατος) υαδική έξοδος "500V OK" X11:C3 Στάθµη σήµατος Συµβατότητα µε PLC (EN ) Προσοχή: Μην εφαρµόζετε εξωτερική τάση! I max = 50 ma (αντοχή στο βραχυκύκλωµα) "0" = 0 V, "1" = DC 24 V υαδική είσοδος "Ενεργοποίηση" υαδική είσοδος "Κατάσταση ενεργοποίησης" Λειτουργία X11:C5 Στάθµη σήµατος Λειτουργία ελέγχου X11:C6 Στάθµη σήµατος Μόνιµα κατειληµµένος µε 500 V OK: Σήµα "0" = εν υπάρχει τάση εξόδου DC-500 V Σήµα "1" = Υπάρχει τάση εξόδου DC-500 V Άνευ δυναµικού, µέσω οπτικών ζευκτών (EN ), R i À 3 kω, I E À 10 ma Συµβατότητα µε PLC DC V= "1" = Επαφή κλειστή σύµφωνα µε το EN DC V = "0" = επαφή ανοικτή Μόνιµα κατειληµµένος µε ενεργοποίηση "0" = Τάση εξόδου DC-0 V "1" = Τάση εξόδου DC-500 V Άνευ δυναµικού, µέσω οπτικών ζευκτών (EN ), R i À 3,0 kω, I E À 10 ma Συµβατότητα µε PLC DC V= "1" = Επαφή κλειστή σύµφωνα µε το EN DC V = "0" = επαφή ανοικτή Μόνιµα κατειληµµένος µε κατάσταση ενεργοποίησης: Λειτουργία ελέγχου "0" = καθυστερηµένη ενεργοποίηση τάσης εξόδου DC-500 V "1" = ενεργοποίηση άνευ καθυστέρηση της τάσης εξόδου DC-500 V Έξοδος βοηθητικής τάσης 24 V X11:C7 U = DC 24 V, ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου: I max = DC 2 A αγωγός 1) Πλάτος µε βύσµατα X11:C1 X11:C2 Σύνδεση θωράκισης του αγωγού σύνδεσης Σύνδεση αντιστάθµισης δυναµικού του αγωγού σύνδεσης Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 19

20 6 kva i P f n Hz Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία συσκευών 6.2 Στοιχεία συσκευών Τα στοιχεί που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ισχύον µόνον εάν η συνδεδεµένη µονάδα µετατροπέα παρουσιάζει ζεύξη σε ποσοστό 100% (Æ Οδηγίες λειτουργίας MOVITRANS Μονάδα µετατροπέα THM10E). MOVITRANS TPM12B 030-ENE-5A2-1 Κωδικός εξαρτήµατος Ρεύµα στον αγωγό γραµµής (στη συχνότητα εισόδου f E = 25 khz) I 1 AC 60 A AC 85 A Συχνότητα εισόδου f E 25 khz Ισχύς µονάδας µετατροπέων P W 1500 W Αριθµός των συνδεδεµένων µονάδων µετατροπέων Έκδοση µονάδας µετατροπέων Επίπεδη µονάδα µετατροπέων Ονοµαστική ισχύς εξόδου P N 1,9 kw 0,95 kw 3,0 kw 1,5 kw Ισχύς εξόδου της τροφοδοσίας DC-24 V P 24V 32 W 16 W 48 W 24 W Απώλειες ισχύος (X11:C5 έχει σήµα "1") P V 60 W 30 W 120 W 60 W Απώλειες ισχύος (X11:C5 έχει σήµα "0") P V 12 W 6 W 15 W 8 W 6.3 Σχέδιο διαστάσεων Ø ca. 71 ca. 106 ca. 73 ca ca. 175 ca. 20 ca Εικόνα 10: Σχέδιο διαστάσεων MOVITRANS TPM12B 53292AXX 20 Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B

21 Ευρετήριο 7 7 Ευρετήριο Α Αντιστοίχηση ακροδεκτών...12 Απόρριψη...5 ιάγραµµα συνδεσµολογίας...12 οµή συσκευής...9 Ε Εγκατάσταση Επισηµάνσεις...10 Μονάδες µετατροπέων...15 Έναρξη λειτουργίας...16 Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας...9 Ενδείξεις λειτουργίας...17 Επισκευή...18 Κ Κατάσταση λειτουργίας...17 Μ Μονάδες µετατροπέων Αριθµός...15 υνατότητες σύνδεσης...15 Επίπεδη µορφή...15 Σύνδεση στο TPM12B Ο Οδηγίες ασφαλείας...4 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας...6 Λειτουργία και σέρβις...6 Π Περιβάλλον χρήσης... 5 Περιγραφή λειτουργίας των ακροδεκτών Περιγραφή τύπου... 7 Περιεχόµενα συσκευασίας... 8 Πινακίδα τύπου... 8 Προβλεπόµενη χρήση... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Προστασία συσκευών Σ Σέρβις ηλεκτρονικών Στοιχεία συσκευών Σύνδεση ιάγραµµα συνδεσµολογίας Μονάδες µετατροπέων Μονάδες µετατροπέων στο TPM12B Σχέδιο διαστάσεων Τ Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά Στοιχεία συσκευών Σχέδιο διαστάσεων Υ Υπηρεσία Ενδείξεις λειτουργίας Επισκευή Ετικέτα σέρβις Ηλεκτρονικά Κατάσταση λειτουργίας Μήνυµα βλάβης Προστασία συσκευών Oδηγίες Λειτουργίας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B 21

22 Λίστα διευθύνσεων Λίστα διευθύνσεων Germany Headquarters Production Competence Center France Production Bruchsal Central Gear units / Motors Central Electronics North East South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal P.O. Box Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (near Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (near Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (near München) West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (near Düsseldorf) Drive Hotline / 24 Hour Additional addresses for service in Germany provided on request! Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Additional addresses for service in France provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /2005

23 Λίστα διευθύνσεων Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Austria Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belgium Brüssel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Brazil Production Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Additional addresses for service in Brazil provided on request! Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroon Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Additional addresses for service in Canada provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile P.O. Box Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax /

24 Λίστα διευθύνσεων China Production Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel Fax Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Croatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Czech Republic Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel Fax Denmark Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel Fax Estonia Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tel Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Gabon Libreville Electro-s B.P Libreville Tel Fax Great Britain Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Greece (Ελλάδα) Πωλήσεις Ανταλλακτικά Πειραιάς ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Κ. Μαυροµιχάλη 12 P.O. Box 80136, Πειραιάς Θεσσαλονίκη Μαιάνδρου Θεσσαλονίκη Tηλ Τelefax Tηλ Telefax /2005

25 Λίστα διευθύνσεων Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hungary Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax India Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Technical Offices Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tel Fax Tel Fax Tel Fax Ireland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italy Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Ivory Coast Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel Fax Japan Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel Fax /

26 Λίστα διευθύνσεων Latvia Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Lebanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Lithuania Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT Alytus Tel Fax Tel Fax Tel Fax Luxembourg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Mexico Queretaro SEW-EURODRIVE, and Distribution, S. A. de C. V. Privada Tequisquiapan No. 102 Parque Ind. Queretaro C. P Queretaro, Mexico Tel Fax Morocco Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tel Fax Netherlands Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax /2005

27 Λίστα διευθύνσεων Norway Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Poland Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tel Fax Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russia St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS St. Petersburg Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia and Montenegro Beograd DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tel Fax Tel Fax Tel Fax Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Tel Fax /

28 Λίστα διευθύνσεων Slovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tel Fax South Africa Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Spain Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Sweden Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Switzerland Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Thailand Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tel Fax Tunisia Tunis T. M.S. Technic Marketing 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tel Fax Turkey Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel Fax /2005

29 Λίστα διευθύνσεων USA Production Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Additional addresses for service in the USA provided on request! Tel Fax Fax Manuf Fax Ass Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax /

30

31 SEW-EURODRIVE Driving the world

32 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση Με ανθρώπους που σκέπτονται γρήγορα και αναπτύσσουν το µέλλον µαζί σας. Με ένα δίκτυο εξυπηρέτησης που είναι πάντα κοντά σας σε όλον τον κόσµο. Με µηχανισµούς κίνησης και συστήµατα ελέγχου που βελτιώνουν αυτόµατα την παραγωγικότητά σας. Με ένα ευρύτατο Know-how στους βασικότερους βιοµηχανικούς τοµείς της εποχής µας. Με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, χωρίς συµβιβασµούς, ώστε η καθηµερινή εργασία να γίνεται όλο και πιο απλή. SEW-EURODRIVE Driving the world Με παγκόσµια παρουσία για γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις. Σε κάθε µέρος του κόσµου. Με νεωτεριστικές ιδέες που προσφέρουν σήµερα λύσεις για προβλήµατα του αύριο. Με παρουσία στο διαδίκτυο, που παρέχει 24 ώρες την ηµέρα πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αναβαθµίσεις λογισµικού. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Οδηγίες λειτουργίας. Κινητή τροφοδοσία ενέργειας MOVITRANS Μονάδες µετατροπέων THM10C / THM10E. Έκδοση 07/2006 GC / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Κινητή τροφοδοσία ενέργειας MOVITRANS Μονάδες µετατροπέων THM10C / THM10E. Έκδοση 07/2006 GC / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Κινητή τροφοδοσία ενέργειας MOVITRANS Μονάδες µετατροπέων THM10C / THM10E GC430000 Έκδοση 07/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Κινητή τροφοδοσία ενέργειας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B. Έκδοση 07/2006 GC / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Κινητή τροφοδοσία ενέργειας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B. Έκδοση 07/2006 GC / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Κινητή τροφοδοσία ενέργειας Φορητός µετατροπέας MOVITRANS TPM12B GC430000 Έκδοση 07/2006 11445599

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τροφοδοσία ενέργειας MOVITRANS Υλικά εγκατάστασης TCS, TLS, TVS. Έκδοση 06/2005 GC / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τροφοδοσία ενέργειας MOVITRANS Υλικά εγκατάστασης TCS, TLS, TVS. Έκδοση 06/2005 GC / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Τροφοδοσία ενέργειας MOVITRANS Υλικά εγκατάστασης TCS, TLS, TVS GC430000 Έκδοση 06/2005 11352418

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στατική τροφοδοσία ενέργειας. Μονάδα µετασχηµατισµού MOVITRANS TAS10A. Έκδοση 09/2004 GC / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Στατική τροφοδοσία ενέργειας. Μονάδα µετασχηµατισµού MOVITRANS TAS10A. Έκδοση 09/2004 GC / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Στατική τροφοδοσία ενέργειας GC430000 Μονάδα µετασχηµατισµού MOVITRANS TAS10A Έκδοση 09/2004 11307102

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E. Έκδοση 06/2005 GC430000 11361107 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E. Έκδοση 06/2005 GC430000 11361107 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Tροφοδοσία ενέργειας Μονάδα µετατροπέων MOVITRANS THM10E GC430000 Έκδοση 06/2005 11361107 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ασφαλής αποσύνδεση για MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις. Έκδοση 05/2005 C / EL

Εγχειρίδιο. Ασφαλής αποσύνδεση για MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις. Έκδοση 05/2005 C / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής αποσύνδεση για MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις C1110000 Έκδοση 05/2005 11361999 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIDRIVE MDX61B...-5_ µε σύγχρονους γραµµικούς ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 12/2005 EA / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIDRIVE MDX61B...-5_ µε σύγχρονους γραµµικούς ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 12/2005 EA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B...-5_3-4-08 µε σύγχρονους γραµµικούς ηλεκτροκινητήρες SL2 EA360000 Έκδοση 12/2005

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/6B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές FA6000 Έκδοση 0/005 69 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Έκδοση 06/2005 11436409 / EL ιόρθωση 1 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 43608 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV

Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 448806 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας. Έκδοση 02/ / EL

Διόρθωση. MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας. Έκδοση 02/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας Έκδοση 02/2006 11693991 / EL Διόρθωση SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT για κινητήρες εξοικονόµησης ρεύµατος. Έκδοση 10/2005 GC / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT για κινητήρες εξοικονόµησης ρεύµατος. Έκδοση 10/2005 GC / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIMOT για κινητήρες εξοικονόµησης ρεύµατος GC110000 Έκδοση 10/05 11402806 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T. Έκδοση 01/2006 11386800 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T. Έκδοση 01/2006 11386800 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διπλό δισκόφρενο για εφαρμογές σκηνικών BMG..T Έκδοση 01/2006 11386800 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22869832_0717* Διόρθωση MOVITRAC B Έκδοση 07/2017 22869832/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717*

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23559047_0717* Διόρθωση Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Services *21223173_214* Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23583452_0817* Διόρθωση Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D Έκδοση 08/2017 23583452/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ασφαλής απενεργοποίηση για MOVIMOT MM..C Εφαρµογές. Έκδοση 06/2004 C5.B / EL

Εγχειρίδιο. Ασφαλής απενεργοποίηση για MOVIMOT MM..C Εφαρµογές. Έκδοση 06/2004 C5.B / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση για MOVIMOT MM..C Εφαρµογές C5.B41 Έκδοση 06/2004 11263601 / E Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μεταφορά ενέργειας άνευ επαφής Φορητός μετατροπέας MOVITRANS TPM12B

Οδηγίες λειτουργίας. Μεταφορά ενέργειας άνευ επαφής Φορητός μετατροπέας MOVITRANS TPM12B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μεταφορά ενέργειας άνευ επαφής Φορητός μετατροπέας MOVITRANS TPM12B Έκδοση 02/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVITRAC LTE-B * _1114*

Διόρθωση MOVITRAC LTE-B * _1114* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *135318_1114* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114*

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *1353573_1114* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *905_5* Διόρθωση Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC Έκδοση /05 905/EL Διορθώσεις MOVIFIT -FC Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικοί µετατροπείς MOVITRANS TPS10A. Έκδοση 09/2004 GC / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικοί µετατροπείς MOVITRANS TPS10A. Έκδοση 09/2004 GC / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικοί µετατροπείς MOVITRANS TPS10A GC430000 Έκδοση 09/2004 11305002

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήµατος

Εγχειρίδιο συστήµατος Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα αναγέννησης τροφοδοσίας EA6000 Έκδοση 02/2006 1169809 / EL Εγχειρίδιο συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Φορητή τροφοδοσία ενέργειας Μόνιμα εξαρτήματα MOVITRANS Έκδοση 10/2010 16732200

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63. Έκδοση 04/2006 GB / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63. Έκδοση 04/2006 GB / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 GB250000 Έκδοση 04/2006 11413603 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου 2011-2015 (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Importers 2011 2012 2013 2014 2015 World 553,015.00 721,765.00 843,510.00 734,227.00 785,603.00 China 452,579.00 606,384.00 735,665.00

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 05/2009 16811399 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες FA363000 Έκδοση 01/2005 11320907 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

* _1216* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112

* _1216* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23045906_1216* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Έκδοση 12/2016 23045906/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Φορητή τροφοδοσία ενέργειας Κεφαλές μετατροπέων MOVITRANS THM10C / THM10E

Οδηγίες λειτουργίας. Φορητή τροφοδοσία ενέργειας Κεφαλές μετατροπέων MOVITRANS THM10C / THM10E Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Φορητή τροφοδοσία ενέργειας Κεφαλές μετατροπέων MOVITRANS THM10C / THM10E Έκδοση 07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LTE-B / LTP Πρόσθετα εξαρτήματα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LTE-B / LTP Πρόσθετα εξαρτήματα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B / LTP Πρόσθετα εξαρτήματα Έκδοση 07/2009 16667808 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23069899_1116* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Έκδοση 11/2016 23069899/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

* _0916* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2

* _0916* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23059508_0916* Διόρθωση Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 Έκδοση 09/2016 23059508/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR * _0616*

Διόρθωση. Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR * _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22509240_0616* Διόρθωση Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR..71 315 Έκδοση 06/2016 22509240/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις. Έκδοση 06/2008 11657618 / EL

Εγχειρίδιο. Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις. Έκδοση 06/2008 11657618 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Ασφαλής αποσύνδεση για το MOVIMOT MM..C Απαιτήσεις Έκδοση 06/2008 11657618 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Έκδοση 09/2009 16822218 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση. Έκδοση 04/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση. Έκδοση 04/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση Έκδοση 04/2008 16614208 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Εγχειρίδιο MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση10/2013 20225946 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες...

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

LRR 1-5 LRR

LRR 1-5 LRR LRR 1-5 LRR 1-6 Οδηγίες εγκατάστασης 818420-00 Ελεγκτής συνεχούς γραμμής εκκένωσης LRR 1-5b, LRR 1-6b LRR 1-5, LRR 1-6 Διαστάσεις Βάση με ακροδέκτες Εμπρός όψη 4,3 7 1 150 100 8 LRR 1-... 2 3 7 4 6 37,5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. ιπλό δισκόφρενο BMG..T για εφαρµογές σκηνικών. Έκδοση 06/2004 A6.C / EL

Οδηγίες λειτουργίας. ιπλό δισκόφρενο BMG..T για εφαρµογές σκηνικών. Έκδοση 06/2004 A6.C / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες στροφών \ Ηλεκτρονικά ηλεκτροµειωτήρων \ Αυτοµατισµός ηλεκτροµειωτήρων \ Υπηρεσίες ιπλό δισκόφρενο BMG..T για εφαρµογές σκηνικών A6.C86 Έκδοση 06/2004 11295406

Διαβάστε περισσότερα

Διορθώσεις για τις Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 12/2009. Μόνιμη ηλεκτρική τροφοδοσία MOVITRANS Εξαρτήματα εγκατάστασης TCS, TVS, TLS, TIS

Διορθώσεις για τις Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 12/2009. Μόνιμη ηλεκτρική τροφοδοσία MOVITRANS Εξαρτήματα εγκατάστασης TCS, TVS, TLS, TIS Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διορθώσεις για τις Οδηγίες Λειτουργίας 16767616 Έκδοση 04/2009 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIFIT -SC

Διόρθωση MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση MOVIFIT -SC Έκδοση 01/2011 17069807 / EL 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση Επισκόπηση 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Οδηγίες συναρμολόγησης SRC20-MO-IEL121010 IMEL-SRC20 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Services *21223971_0314* Διόρθωση για το εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 01/2006 GA3A000 11363800 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 01/2006 GA3A000 11363800 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή GA3A000 Έκδοση 01/2006 11363800 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 01/2005 GA / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 01/2005 GA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B GA360000 Έκδοση 01/2005 11300507 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικός μετατροπέας MOVITRANS TPS10A. Έκδοση 08/2007 11491604 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικός μετατροπέας MOVITRANS TPS10A. Έκδοση 08/2007 11491604 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικός μετατροπέας MOVITRANS TPS10A Έκδοση 08/2007 11491604 / EL

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 1. Τι είδους δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου;

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 1. Τι είδους δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου; Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Δημιουργώντας ένα προφίλ, παρέχετε προσωπικά δεδομένα. 1. Τι είδους δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μου; 1.1 Στα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2008 11663618 / EL Εγχειρίδιο λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας.

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας. MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας. GR** Έκδοση: 2 της 21.11.2016 Αντικατάσταση έκδοσης: ----------- Χαρακτηριστικά μονάδας τροφοδοτικού: αδιάλειπτη τροφοδοσία DC 13,8V/2A

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP100

Walkie Talkie APMP100 Walkie Talkie APMP100 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία. Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 07/2011 19300603 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP300

Walkie Talkie APMP300 Walkie Talkie APMP300 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1 1.1 Προοριζόμενη χρήση 3 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 3. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία 4. Περιεχόμενο συσκευασίας 5.3 Φορτίστε τις μπαταρίες.4

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2011 19396600 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIFIT -MC FC471000 Έκδοση 05/2006 11461608 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Electrical characteristics Applications VGDO (V) Yfs1 (ms) 2.5 TYP AF low noise amplification 2SK

Electrical characteristics Applications VGDO (V) Yfs1 (ms) 2.5 TYP AF low noise amplification 2SK Small Signal FET SK type (Junction type) s VGDO ID (ma) PT (mw) Yfs (ms) IDSS (ma) SK. TYP.. TYP. HF amplification SK.. AF amplification SK6 0 00 8 AF low noise amplification SK63 00 9.0 8.0 AF low noise

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

PISA: Program for International Student Assessment

PISA: Program for International Student Assessment PISA: Program for International Student Assessment Γιατί; Ειδικές δυσκολίες στην ανάπτυξη μαθηματικής γνώσης: PISA PISA: Programme for International Student Assessment προωθείται από τον ΟΟΣΑ Κάθε 3 χρόνια:

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. B6.B01 Έκδοση 05/2004 11237503 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο EUWIFO AG Rigistrasse 9 CH-86 Ζυρίχη ελτίο τύπου Stefan James Lang Rigistrasse 9 Τηλ.: +41 ()44 344 5681 86 Ζυρίχη Κινητό: +41 ()79 373 7919 www.euwifo.ch Email: stefan.lang@euwifo.ch 2 Ιανουαρίου 214

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα