«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από , , , και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις των 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9, , (8), , , , , και του Κανονισμού Χ.Α. ως και την ανάγκη ρύθμισης και εξειδίκευσης όλων των τεχνικών θεμάτων λειτουργίας: (α) της Αγοράς Αξιών και κάθε Κατηγορίας Διαπραγμάτευσης Κινητών Αξιών στην Αγορά αυτή και (β) της Αγοράς Παραγώγων, συμπεριλαμβανομένου και του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων, βάσει των γενικών ρυθμίσεων και κατευθύνσεων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του Κανονισμού Χ.Α. και β) Τις διατάξεις των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ Άρθρο 1. Μοντέλα Διαπραγμάτευσης, Μέθοδοι και Χρονισμοί 1.1 «Κατηγορία Κύριας Αγοράς» (Main Market) Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς είναι οι εξής: Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 1 από 47

2 1. «Μέθοδος 1»: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών» της του Κανονισμού Χ.Α. 2. «Μέθοδος 2»: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών(Δημοπρασία-Call Auction)» της του Κανονισμού Χ.Α Εντός της περιόδου της Μεθόδου 2 παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να γνωρίζουν μια Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο δημοπρασίας («Projected Auction Price / Volume») εφεξής PAP/V πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και ο όγκος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την (4) του Κανονισμού Χ.Α. Η Μέθοδος 2 δύναται να λήξει σε τυχαίο χρόνο «Random Time Period» εφεξής RTP σύμφωνα με την (5) του Κανονισμού Χ.Α. 3. «Μέθοδοι τιμής κλεισίματος του Άρθρου 5.1»: Εντός της περιόδου της Μεθόδου 2, όπως διεξάγεται σε συνδυασμό με τη Μέθοδο του ΣΜΟ του 30% των τελευταίων, πριν από την έναρξη της Μεθόδου 2, πράξεων της παραγράφου 1 του Άρθρου 5.1 παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να γνωρίζουν τις παρακάτω τιμές των σχετικών μεθόδων ως και τον όγκο που αντιστοιχεί στη σχετική τιμή, ήτοι: 1 α) την Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο δημοπρασίας («Projected Auction Price/Volume») εφεξής PAP/V πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και ο όγκος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την (4) του Κανονισμού Χ.Α. Τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται εφόσον υπάρχουν εντολές οι οποίες ταυτίζονται. β) την Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο Κλεισίματος («Projected Closing Price / Volume») εφεξής PCP/V. Τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται εφόσον υπάρχουν εντολές οι οποίες ταυτίζονται. 4. «Μέθοδος 3»: «Αυτόματη Συνεχής Κατάρτιση στο Κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο») της του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. 5. «Μέθοδος 4: «Επιλεκτική Κατάρτιση (Hit & Take)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. 6. «Μέθοδος 5-1»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. 7. «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: «Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα) εκκαθαριζόμενες ή μη από την ΕΤ.ΕΚ» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. 2 Οι Περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ είναι οι εξής: 1 Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου 1.1 του άρθρου 1 του Μέρους Α τροποποιήθηκε με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Η υποπαράγραφος 7 της παραγράφου 1.1 του άρθρου 1 του Μέρους Α τροποποιήθηκε με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 2 από 47

3 Προσυνεδρίαση «Μέθοδος 2» 10:15 RTP: μεταξύ 10:29 και 10:30 PAP/V Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου με την λήξη της προηγούμενης περιόδου 17:00 Δημοπρασία PAP/V Συναλλαγές στο κλείσιμο «Μέθοδος 2» Πραγματοποιείται μόνο την 3η Παρασκευή κάθε μήνα για τον υπολογισμό των τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Παραγώγων. Σε περίπτωση που είναι αργία, πραγματοποιείται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα «Μέθοδος 3» Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος 13:45 Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου με την λήξη της προηγούμενης περιόδου RTP: μεταξύ 13:59 και 14:00 Εκποιήσεις «Μέθοδος 5-1» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές «Μέθοδος 6-1» - εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ 3 Απλά πακέτα 4 10:30 17:20 17:20 3 Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις προσυμφωνημένες συναλλαγές και η διάκρισή τους σε εκκαθαριζόμενες και μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ υιοθετήθηκαν με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύουν από Το εδάφιο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 3 από 47

4 «Μέθοδος 6-1» - Απλά πακέτα με Ειδική Χρέωση που αφορούν στη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (συνολικής αξίας άνω των ) ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης. 5 10:30 17:20 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 10:30 17:10 Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:20 μέχρι και την τέταρτη (4η)ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με τη διμερή δανειοδοσία ή δανειοληψία (T+4) Διενεργούνται σε ειδική περιόδο από 10:30 εως 17:10: α) Μέχρι και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2) από την ημέρα κατάρτισης της προς την κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμα και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ'αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. 'Εαν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+2 ως ημέρα 5 Το εδάφιο προστέθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 4 από 47

5 Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 «Μέθοδος 4» Πίνακας Ειδικών Όρων προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date),διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β) Μετά την Τ+2, εάν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ'αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+3. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται σε ειδική περιόδο από 10:15 εως 10:30: μόνο την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3) από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή ή εταιρικής πράξης επ' αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+2. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Εισαγωγή εντολών αγοράς από τις 10:20 έως τις 17:10 Εισαγωγή εντολών πώλησης από τις 17:10 έως τις 17:20 Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 5 από 47

6 Όρια Διαπραγμάτευσης ±30% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) Βήμα Τιμής Αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότας Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος Όρια Διαπραγμάτευσης Τιμή Κινητής Αξίας Βήμα Τιμής 0,0010 1,0000 0,0010 1, ,0000 0, ,0000 άπειρο 0,0500 Ναι Auction Μέθοδος 2 - call auction ή εναλλακτικά Μέθοδο του Σταθμισμένου Μέσου Όρου του 30% των τελευταίων πριν από την έναρξη της Μεθόδου 2 πράξεων ±30% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 6 από 47

7 1.2 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ», «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» και «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ» Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω Κατηγορίες είναι: 1. «Μέθοδος 2»: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία- Call Auction) της του Κανονισμού Χ.Α. Εντός της περιόδου της Μεθόδου 2 παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να γνωρίζουν μια Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο δημοπρασίας («Projected Auction Price / Volume») εφεξής PAP/V πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και όγκος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την (4) του Κανονισμού Χ.Α. Η Μέθοδος 2 δύναται να λήξει σε τυχαίο χρόνο «Random Time Period» εφεξής RTP σύμφωνα με την (5) του Κανονισμού Χ.Α.. 2. «Μέθοδος 4: «Επιλεκτική Κατάρτιση (Hit & Take)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. 3. «Μέθοδος 5-1»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. 4. «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: «Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα) εκκαθαριζόμενες ή μη από την ΕΤ.ΕΚ» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. 6 Οι Περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στις Κατηγορίες της παρούσας παραγράφου είναι οι εξής: 6 Η υποπαράγραφος 4 της παραγράφου 1.2 του άρθρου 1 του Μέρους Α τροποποιήθηκε με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 7 από 47

8 Προσυνεδρίαση «Μέθοδος 2» 10:15 RTP:μεταξύ 11:58 και 12:00 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Δημοπρασία «Μέθοδος 2» Mε την λήξη της προηγούμενης περιόδου PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Δημοπρασία «Μέθοδος 2» Mε την λήξη της προηγούμενης περιόδου PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Δημοπρασία «Μέθοδος 2» Mε την λήξη της προηγούμενης περιόδου PAP/V Συναλλαγές στο κλείσιμο «Μέθοδος 3» Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Mε την λήξη της προηγούμενης περιόδου RTP: μεταξύ 13:43 και 13:45 RTP: μεταξύ 15:28 και 15:30 RTP: μεταξύ 17:08 και 17:10 Εκποιήσεις «Μέθοδος 5-1» 10:16 10:26 17:20 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές εκκαθαριζόμενες από «Μέθοδος 6-1» - Απλά πακέτα 8 10:30 17:20 «Μέθοδος 6-1» - Απλά πακέτα με Ειδική Χρέωση που αφορούν στη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών των 10:30 17:20 Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 8 από 47

9 την ΕΤ.ΕΚ 7 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (συνολικής αξίας άνω των ) ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης. 9 «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 10:30 16:45 Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:20 μέχρι και την τέταρτη (4η) ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με τη διμερή δανειοδοσία ή δανειοληψία (T+4) Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 έως 16:45: α) Μέχρι και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2)από την ημέρα κατάρτισης της προς την κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμα και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ' αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. 'Εάν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+2 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date), διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. 7 Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις προσυμφωνημένες συναλλαγές και η διάκρισή τους σε εκκαθαριζόμενες και μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ υιοθετήθηκαν με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύουν από Το εδάφιο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Το εδάφιο προστέθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 9 από 47

10 Εκποιήση ενσώματων ονομαστικών μετοχών Όρια Διαπραγμάτευσης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 «Μέθοδος 4» Πίνακας Ειδικών Όρων β) Μετά την Τ+2, εάν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ' αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+2. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 εως 10:30: μόνο την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3)από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή ή εταιρικής πράξης επ' αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+2. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Εισαγωγή εντολών αγοράς από τις 10:20 έως τις 17:10 Εισαγωγή εντολών πώλησης από τις 17:10 έως τις 17:20 ±20% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 10 από 47

11 Βήμα Τιμής Τιμή Κινητής Αξίας Βήμα Τιμής 0,0010 1,0000 0,0010 1, ,0000 0, ,0000 άπειρο 0,0500 Αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότας Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος Όχι Μέθοδος 2 - call auction Μέθοδος του Σταθμισμένου Μέσου Όρου του 100% του όγκου των ημερήσιων συναλλαγών Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 11 από 47

12 1.3 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω Κατηγορία είναι: α) «Μέθοδος 1»: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών» της του Κανονισμού Χ.Α. β) «Μέθοδος 4»: «Επιλεκτική Κατάρτιση (Hit & Take)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. γ) «Μέθοδος 5-1»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. δ) «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: «Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα) εκκαθαριζόμενες ή μη από την ΕΤ.ΕΚ» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. 10 Οι Περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ είναι οι εξής: Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» 10:30 17:00 Επιλεκτική Κατάρτιση «Μέθοδος 4» 10:30 17:00 Εκποιήσεις «Μέθοδος 5-1» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ «Μέθοδος 6-1» - Απλά πακέτα Μέθοδος 6-1» - Απλά πακέτα με Ειδική Χρέωση που αφορούν στη 10:30 17:00 10:30 17:00 10 Το στοιχείο 4 της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 του Μέρους Α τροποποιήθηκε με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. και ισχύει από Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις προσυμφωνημένες συναλλαγές και η διάκρισή τους σε εκκαθαριζόμενες και μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ υιοθετήθηκαν με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. και ισχύουν από Το εδάφιο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 12 από 47

13 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ. μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (συνολικής αξίας άνω των ) ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης. 13 «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 10:30 17:00 Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:00 μέχρι και την τέταρτη (4η) ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με τη διμερή δανειοδοσία ή δανειοληψία (T+4) Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 έως 16:45: α) Μέχρι και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2)από την ημέρα κατάρτισης της προς την κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμα και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ' αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. 'Εάν έχει 13 Το εδάφιο προστέθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 13 από 47

14 Όρια Διαπραγμάτευσης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+2 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date),διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β) Μετά την Τ+2, εάν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ' αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+3. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:15 έως 10:30: μόνο την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3)από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή ή εταιρικής πράξης επ' αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+2. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Απεριόριστα Βήμα Τιμής 0,0001 Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 14 από 47

15 Αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότας Ναι 14 Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος Τιμή πρώτης πράξης Μέθοδος του Σταθμισμένου Μέσου Όρου των πράξεων των (30) τελευταίων λεπτών της συνεδρίασης, Αν δεν προκύψει τιμή από τα τελευταία 30 λεπτά, τότε λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία 60 λεπτά και αν πάλι δεν υπάρξει πράξη θα λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η συνεδρίαση. 14 Το πεδίο του πίνακα της παραγράφου 1.3 του άρθρου 1 του Μέρους Α αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την 115/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της απόφασης. Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 15 από 47

16 1.4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (ΔΑΚ- ETFs) Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω Κατηγορία είναι: α) «Μέθοδος 1»: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών» της του Κανονισμού Χ.Α. β) «Μέθοδος 2»: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία- Call Auction)» της του Κανονισμού Χ.Α. Εντός της περιόδου της Μεθόδου 2 παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να γνωρίζουν μια Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο δημοπρασίας («Projected Auction Price / Volume») εφεξής PAP/V πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και όγκος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την (4) του Κανονισμού Χ.Α. Η Μέθοδος 2 δύναται να λήξει σε τυχαίο χρόνο «Random Time Period» εφεξής RTP σύμφωνα με την (5) του Κανονισμού Χ.Α.. γ) «Μέθοδος 3»: «Αυτόματη Συνεχής Κατάρτιση στο Κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο»)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. δ) «Μέθοδος 5-1»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. ε) «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: «Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα) εκκαθαριζόμενες ή μη από την ΕΤ.ΕΚ» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. 15 στ) Οι περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία ΔΑΚ είναι οι εξής: 15 Το στοιχείο ε της παραγράφου 1.4 του άρθρου 1 του Μέρους Α τροποποιήθηκε με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 16 από 47

17 Προσυνεδρίαση «Μέθοδος 2» 10:15 RTP: μεταξύ 10:29 και 10:30 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» με την λήξη της προηγούμενης περιόδου 17:10 Συναλλαγές στο κλείσιμο «Μέθοδος 3» Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος 17:10 17:20 Εκποιήσεις «Μέθοδος 5-1» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ. 16 «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα 17 10:30 17:20 Μέθοδος 6-1» - Απλά πακέτα με Ειδική Χρέωση που αφορούν στη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (συνολικής 10:30 17:20 16 Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις προσυμφωνημένες συναλλαγές και η διάκρισή τους σε εκκαθαριζόμενες και μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ υιοθετήθηκαν με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύουν από Το εδάφιο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 17 από 47

18 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές μη εκκαθαριζόμενες από την αξίας άνω των ) ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης. 18 «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 10:30 17:10 Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:00 μέχρι και την τέταρτη (4η) ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με τη διμερή δανειοδοσία ή δανειοληψία (T+4) Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 έως 17:10: α) Μέχρι και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2) από την ημέρα κατάρτισης της προς την κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμα και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ'αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. 'Εάν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+2 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date),διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β) Μετά την Τ+2, εάν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ'αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά 18 Το εδάφιο προστέθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 18 από 47

19 ΕΤ.ΕΚ Όρια Διαπραγμάτευσης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 μέχρι και την Τ+3. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:15 εως 10:30: μόνο την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3)από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαφραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή ή εταιρικής πράξης επ'αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα διακιώματα της Τ+2. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ±30% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) Βήμα Τιμής 0,0010 Αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότας Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος Όχι Μέθοδος 2 - call auction Τιμή της τελευταίας πράξης και εάν δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή εκκίνησης Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 19 από 47

20 1.5 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ» (WARRANTS) Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω Κατηγορία είναι: α) «Μέθοδος 1»: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών» της του Κανονισμού Χ.Α. β) «Μέθοδος 5-1»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. γ) «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: «Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα) εκκαθαριζόμενες ή μη από την ΕΤ.ΕΚ» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ 19 Οι περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων είναι οι εξής: Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» 10:15 17:20 Εκποιήσεις «Μέθοδος 5-1» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ. 20 «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα 21 10:30 17:20 Μέθοδος 6-1» - Απλά πακέτα με Ειδική Χρέωση που αφορούν στη μεταβίβαση μετοχών 10:30 17:20 19 Το στοιχείο γ της παραγράφου 1.5 του άρθρου 1 του Μέρους Α τροποποιήθηκε με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις προσυμφωνημένες συναλλαγές και η διάκρισή τους σε εκκαθαριζόμενες και μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ υιοθετήθηκαν με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύουν από Το εδάφιο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 20 από 47

21 Προσυμφωνημένες Συναλλαγές μη εκκαθαριζόμενες από την ΕΤ.ΕΚ. ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (συνολικής αξίας άνω των ) ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης. 22 «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 10:30 17:10 Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:20 μέχρι και την τέταρτη (4η)ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με τη διμερή δανειοδοσία ή δανειοληψία (T+4) Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 εως 17:10: α) Μέχρι και την δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2) από την ημέρα κατάρτισης της προς την κάλυψη συναλλαγής(τ), ακόμα και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή ή εταιρικής πράξης επ'αυτής που λαμβάνουν χώρα την 22 Το εδάφιο προστέθηκε ως ανωτέρω με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 21 από 47

22 «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 Τ. Εάν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+2 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date),διενεργουνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β)μετά την Τ+2, εάν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή διαπραγμάτευσης ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ'αυτής. γ)ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+3. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγώνεπί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:15 έως 10:30: μόνο την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3)από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή ή εταιρικής πράξης επ' αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+2. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Όρια Διαπραγμάτευσης Κλιμακούμενα όρια από +/- 50%, σε +/- 100%, σε +200%, +400%. Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 22 από 47

23 Βήμα Τιμής Τιμή Κινητής Αξίας Βήμα Τιμής 0,0010 1,0000 0,0010 1, ,0000 0, ,0000 άπειρο 0,0500 Αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότας Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος Όχι Μέθοδος 2 - call auction Τιμή τελευταίας πράξης Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 23 από 47

24 Άρθρο 2. Ελάχιστη Αξία Απλού Πακέτου (Μεθόδου 6-1) 1. Η ελάχιστη αξία του Απλού Πακέτου (Μεθόδου 6-1) επί μετοχών κλιμακώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην του Κανονισμού Χ.Α. 2. Η ελάχιστη αξία του Απλού Πακέτου (Μεθόδου 6-1) επί μεριδίων Δ.Α.Κ., Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants) και δικαιωμάτων επί μετοχών είναι ευρώ. Άρθρο 3. Βήμα Τιμής και Όρια Διακύμανσης Τιμών Κινητών Αξιών ανά Κατηγορία 3.1 Βήμα Τιμής 1. Ως βήμα τιμής (tick size) Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η ελάχιστη, σε απόλυτα μεγέθη, δυνατή μεταβολή της τιμής αυτού. 2. Εφόσον κατ εφαρμογή του βήματος τιμής η αξία συναλλαγής προκύπτει ως μικρότερη του 0,01 ως ελάχιστη αξία συναλλαγής ορίζεται το ποσό του 0,01 σε ή άλλο νόμισμα 3. Στην Αγορά Αξιών τα έγκυρα βήματα τιμής ορίζονται ως εξής: α) Για Κινητές Αξίες εκτός των τίτλων σταθερού εισοδήματος: Τιμή Κινητής Αξίας Βήμα Τιμής 0,0010 1,0000 0,0010 1, ,0000 0, ,0000 άπειρο 0,0500 β) Για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος, ανεξαρτήτως τιμής τίτλου, το βήμα τιμής ορίζεται στα 0,0001. γ) Για Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, ανεξαρτήτως τιμής τίτλου, το βήμα τιμής ορίζεται στα 0,0010. δ) Στην Αγορά Παραγώγων τα έγκυρα βήματα τιμής ορίζονται με τις οικείες Αποφάσεις του Χ.Α. ανά Παράγωγο προϊόν ανάλογα με τους όρους εισαγωγής του προς διαπραγμάτευση. 4. Εντολές σε μη έγκυρο βήμα τιμής δεν γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα. Ο περιορισμός του βήματος τιμής δεν ισχύει για τις προσυμφωνημένες συναλλαγές. 5. Ο υπολογισμός της τιμής εκκίνησης Χρηματοπιστωτικού Μέσου μετά από εταιρική πράξη ή ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος δεν έχουν ως αποτέλεσμα έγκυρο βήμα τιμής, τότε πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση της τιμής στο κοντινότερο έγκυρο βήμα τιμής. Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 24 από 47

25 6. Εάν ο παραπάνω υπολογισμός δώσει τιμή, η οποία απέχει εξίσου από δύο βήματα τιμής, η στρογγυλοποίηση πραγματοποιείται προς την υψηλότερη τιμή. 3.2 Όρια Διακύμανσης 1. Για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία «Κύριας Αγοράς» ισχύουν τα εξής: α) Για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία «Κύριας Αγοράς» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±30% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.]. β) Κατ εξαίρεση των ανωτέρω αναφερόμενων για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία «Κύριας Αγοράς» αλλά εμφανίζουν χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ισχύουν τα εξής: i. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα πραγματοποιείται ο τακτικός υπολογισμός της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας όλων των μετοχών της Κύριας Αγοράς λαμβάνοντας ως περίοδο υπολογισμού το διάστημα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα έως και την προ-τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος μηνός. ii. iii. iv. Για τις μετοχές της Κύριας Αγοράς οι οποίες θα παρουσιάζουν μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα μικρότερη ή ίση του 0,01%, το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής (τιμής αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.], για όλες τις συνεδριάσεις του επόμενου ημερολογιακού μήνα μέχρι τον επόμενο τακτικό υπολογισμό. Ο υπολογισμός της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας θα εκφράζεται ως ποσοστό % και θα γίνεται με ακρίβεια τεσσάρων (4) δεκαδικών ψηφίων. Ο υπολογισμός της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία συναλλαγών της περιόδου υπολογισμού. Οι όποιες αλλαγές προκύπτουν σε όρια ημερήσιας διακύμανσης θα τίθενται σε ισχύ κατά την συνεδρίαση της πρώτης εργάσιμης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Οι αλλαγές θα ισχύουν μέχρι τον επόμενο τακτικό υπολογισμό της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας. Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης ±10% δύναται να μην εφαρμόζονται σε ορισμένη μετοχή μολονότι η μέση μηνιαία κυκλοφοριακή της ταχύτητα είναι μικρότερη ή ίση του 0,01%, εφόσον συντρέχουν πρόσθετα κριτήρια, όπως ενδεικτικά τυχόν εταιρικές μεταβολές, συγχωνεύσεις ή εξαγορές που σχετίζονται με τη μετοχή αυτή κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου. v. Προκειμένου να αξιολογηθεί μια μετοχή με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 παρατηρήσεις ανά ημερολογιακό μήνα. Ειδάλλως, θα παραμένει με τα όρια διακύμανσης που είχε κατά την προηγούμενη αξιολόγηση. Εάν δεν υπήρξε προηγούμενη αξιολόγηση η μετοχή θα διαπραγματεύεται με τα ημερήσια όρια διακύμανσης της Κύριας Αγοράς. vi. Για την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στις προηγούμενες διατάξεις της παρούσας περ. β και της περ. α της 2.1. αρμόδιο όργανο είναι το Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 25 από 47

26 όργανο θα συγκαλείται σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης ως προς την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας. γ) Για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στις Κατηγορίες «Χαμηλής Διασποράς», «Επιτήρησης» και «Προς Διαγραφή» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±20% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.]. 2. Δικαιώματα επί μετοχών των ανωτέρω κατηγοριών κυμαίνονται απεριόριστα. 3. Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης δεν ισχύουν κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις: α) εισαγωγής στη διαπραγμάτευση μετοχών εταιριών που εισάγουν για πρώτη φορά μετοχές τους στο Χ.Α., με εξαίρεση τις περιπτώσεις δευτερογενούς εισαγωγής και εφόσον ισχύουν συγκεκριμένα όρια διακύμανσης για τη διαπραγμάτευση των μετοχών στα άλλα χρηματιστήρια β) επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών οι οποίες τελούσαν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών 4. Για τις αξίες σταθερού εισοδήματος που διαπραγματεύονται στη «Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος» τα ημερήσια όρια διακύμανσης τιμών είναι απεριόριστα. 5. Για τα Μερίδια που διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία ΔΑΚ» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±30% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.]. 6. Τα όρια του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για την διενέργεια πακέτου που προβλέπεται στο άρθρο και του Κανονισμού Χ.Α. Η παραπάνω εξαίρεση ισχύει και για τα πακέτα μεθόδου 6-1 μα ειδική χρέωση, τα οποία καταρτίζονται από το ίδιο ή διαφορετικό Μέλος Διαπραγμάτευσης στον ίδιο Λογαριασμό / Υπολογαρισμό Εκκαθάρισης και πωλητής είναι το Ελληνικό Δημόσιο είτε άλλο νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει τουλάχιστον κατά πλειοψηφία το Ελληνικό Δημόσιο. 23 Η μέγιστη αξία που μπορεί να καταρτιστεί προσυμφωνημένη συναλλαγή είναι Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών των παραγράφων 2.1 έως 2.2 ανωτέρω δεν ισχύουν κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί μετά από ανακοίνωση δημόσιας πρότασης για την εξαγορά κινητών αξιών. Στην περίπτωση αυτή το Χ.Α διευρύνει τα όρια κατά τρόπον ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση πράξεων στην τιμή που έχει ανακοινώσει ότι προσφέρει ο προτείνων. 8. Για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών» (warrants) ισχύουν τα εξής: α) Το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών είναι κλιμακούμενο. Το πρώτο όριο διακύμανσης της τιμής είναι +50% ή -50% επί της τιμής εκκίνησης (τιμής αναφοράς) 23 Το δεύτερο εδάφιο της υποπαράγραφου 6 της παραγράφου 3.2. του άρθρου 3 του Μέρους Α προστέθηκε με την 105/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Η υποπαράγραφος 6 της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 του Μέρους Α τροποποιήθηκε με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 26 από 47

27 β) Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +100% ή - 100% αντίστοιχα. γ) Στη συνέχεια, εάν εντολές αγοράς στο αναπροσαρμοσμένο ανώτατο όριο, παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +200%. δ) Στη συνέχεια, εφόσον εντολές αγοράς στο αναπροσαρμοσμένο ανώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +400%. ε) Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης δεν ισχύουν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις: i. εάν διαπραγματεύονται για πρώτη φορά στην εν λόγω αγορά, ή ii. εάν επαναδιαπραγματεύονται έπειτα από αναστολή διαπραγμάτευσης που διήρκησε άνω των έξι μηνών. 9. Για τα παράγωγα προϊόντα τα όρια διακύμανσης περιγράφονται αναλυτικά στις Αποφάσεις 10, 12, 13, 15 του ΔΣ του ΧΑ 10. Το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να επεκτείνει τα ημερήσια όρια διακύμανσης τιμών. Αρμόδιο όργανο για τη λήψη του παραπάνω μέτρου, είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. Άρθρο 4. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας 1. Ως Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (εφεξής ΑΜΕΜ) ορίζεται ο μηχανισμός ελέγχου των διακυμάνσεων των τιμών όπως προβλέπεται στην του Κανονισμού Χ.Α. και εξειδικεύεται με τις διατάξεις των επομένων παραγράφων. 2. Ο ΑΜΕΜ εφαρμόζετα στις μετοχές της «Κύριας Αγοράς» και στους «Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος» Στον ΑΜΕΜ υπάγονται όλες οι περίοδοι διαπραγμάτευσης Μεθόδου 1 και 2 που προβλέπονται αντιστοίχως για τις ως άνω μετοχές στους σχετικούς πίνακες του Άρθρου 1 παρ.1 και 5, καθώς και όλες οι περίοδοι διαπραγμάτευσης Μεθόδου 1 που προβλέπονται αντιστοίχως για τους Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος Για την αποτροπή των απότομων μεταβολών τιμών με τον ΑΜΕΜ τίθενται τα εξής όρια τιμών: 25 Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Μέρους Α αντικαταστάθηκεε ως ανωτέρω με την 115/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της απόφασης. 26 Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Μέρους Α αντικαταστάθηκεε ως ανωτέρω με την 115/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της απόφασης. Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 27 από 47

28 α) Στατικό όριο όπως προβλέπεται στην (4) του Κανονισμού Χ.Α. Το στατικό όριο είναι 10%. Το ως άνω στατικό όριο δεν εφαρμόζεται στις μετοχές που εμφανίζουν χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2.1.β. της παρούσης. β) Δυναμικό όριο όπως προβλέπεται στην (4) του Κανονισμού Χ.Α. Το δυναμικό όριο είναι 3%. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, ιδίως έντονων μεταβολών των δεδομένων της αγοράς (ενδεικτικά τιμών, όγκου συναλλαγών) ή διατάραξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, η Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς και Εξυπηρέτησης Μελών, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ. του Χ.Α., μπορεί να μεταβάλλει τα ανωτέρω ποσοστά για χρονικό διάστημα που κατά την κρίση της θα ορίσει. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση ενημερώνει μέσω του Συστήματος τα Μέλη και δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένου και του διαδικτυακού τόπου του Χ.Α., το ευρύ επενδυτικό κοινό. Παρόμοια ενημέρωση παρέχεται και σε περίπτωση επαναφοράς στα ως άνω εν ισχύ ποσοστά με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους. 6. Ως προς τη Μέθοδο 2 που διενεργείται ως συνέπεια της ενεργοποίησης του Μηχανισμού ΑΜΕΜ ισχύουν τα εξής: α) Η εν λόγω Μέθοδος διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην του Κανονισμού Χ.Α. β) Η διάρκεια της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών (pre-call) της Μεθόδου ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά. γ) Η διάρκεια της περιόδου που αφορά στον Τυχαίο Χρόνο Ανοίγματος (Random Time Period) της Μεθόδου ορίζεται σε ένα (1) λεπτό. 7. Η διάρκεια της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών τόσο στη Μεθόδου 2 της παραγράφου 4 όσο και στις περιπτώσεις Μεθόδου 2 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1 μπορεί να επεκτείνεται στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν η Εκτιμώμενη Τιμή Δημοπρασίας αποκλίνει σημαντικά από την τιμή αναφοράς όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού. Η εν λόγω σημαντική απόκλιση ορίζεται ως ποσοστό επί του προβλεπόμενου στην παράγραφο 3 στατικού ορίου που καλείται ως Ποσοστό Σημαντικής Απόκλισης Τιμής. Το Ποσοστό Σημαντικής Απόκλισης Τιμής είναι ποσοστό 30% επί του στατικού ορίου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην παρ. 3. β) Όταν ο Εκτιμώμενος Όγκος Δημοπρασίας είναι ίσος ή μικρότερος του συνολικού όγκου των ανεκτέλεστων ελεύθερων εντολών και ανεκτέλεστων στο άνοιγμα εντολών, είτε αγοράς είτε πώλησης. Η διάρκεια της επέκτασης της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών στις ως άνω περιπτώσεις ορίζεται σε τρία (3) λεπτά. 8. Πληρουμένων των όρων του κατά τα προβλεπόμενα στην του Κανονισμού, ο μηχανισμός ΑΜΕΜ μπορεί να ενεργοποιηθεί οποτεδήποτε μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής του έχουν ως εξής: α) Όταν ο μηχανισμός ΑΜΕΜ μπορεί να ολοκληρωθεί χρονικά κατά τη διάρκεια της περιόδου Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 28 από 47

29 διαπραγμάτευσης Μεθόδου 1, η διαπραγμάτευση της κινητής αξίας, στην οποία η ενεργοποίηση του μηχανισμού αφορά, διακόπτεται και η κινητή αξία υπάγεται σε περίοδο διαπραγμάτευσης Μεθόδου 2 της παραγράφου 4. Μετά τη διεξαγωγή της εν λόγω Μεθόδου, η κινητή αξία επανέρχεται στο καθεστώς διαπραγμάτευσης που ισχύει κατά το χρόνο εκείνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1. β) Όταν η ολοκλήρωση του μηχανισμού ΑΜΕΜ πρόκειται να συμπέσει χρονικά με περίοδο διαπραγμάτευσης Μεθόδου 2 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1, η κινητή αξία, στην οποία η ενεργοποίηση του μηχανισμού αφορά, δεν υπάγεται στη Μέθοδο 2 της παραγράφου 4 αλλά στη Μέθοδο 2 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1, στην περίοδο της οποίας και θα συνέπιπτε η ολοκλήρωσή του. Μετά τη διεξαγωγή της εν λόγω μεθόδου, η διαπραγμάτευση της κινητής αξίας συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1. γ) Όταν η ολοκλήρωση του μηχανισμού ΑΜΕΜ πρόκειται να συμπέσει χρονικά με περίοδο διαπραγμάτευσης Μεθόδου 3 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1, η κινητή αξία υπάγεται κανονικά στη Μέθοδο 3 αφού προηγουμένως υπολογιστεί η τιμή κλεισίματος. 9. O ΑΜΕΜ απενεργοποιείται στις μετοχές της «Κύριας Αγοράς» σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Στο τέλος κάθε ημέρας πραγματοποιείται έλεγχος των τιμών κλεισίματος των μετοχών της Κύριας Αγοράς των τελευταίων τριών συνεδριάσεων. Εφόσον οι τιμές κλεισίματος των εν λόγω μετοχών κατά τον προαναφερόμενο έλεγχο παραμένουν κατώτερες των 0,05 ευρώ, απενεργοποιείται ο ΑΜΕΜ των εν λόγω μετοχών λαμβάνοντας ως ημερομηνία απενεργοποίησης, την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας ελέγχου. β) Για τις μετοχές της Κύριας Αγοράς οι οποίες θα παρουσιάζουν τιμή κατώτερη των 0,05 ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (α) ανωτέρω, το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε κλιμακωτά όρια ±10%, ±20%, ±30%, επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής (τιμής αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.], για όλες τις συνεδριάσεις μέχρι τον επόμενο τακτικό υπολογισμό ενεργοποίησης του ΑΜΕΜ. Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +20% ή -20% αντίστοιχα. Κατόπιν κι εφόσον, ισχύουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδάφιου, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +30% ή -30% αντίστοιχα. Σε περίπτωση εφαρμογής των προϋποθέσεων της παραγράφου β) ανωτέρω, τότε δεν εφαρμόζονται τα κλιμακωτά όρια. γ) Ο τακτικός υπολογισμός της ενεργοποίησης του ΑΜΕΜ θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος για το διάστημα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα έως και την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος μηνός. Οι όποιες αλλαγές προκύπτουν σε όρια ημερήσιας διακύμανσης θα τίθενται σε ισχύ κατά την συνεδρίαση της πρώτης εργάσιμης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. δ) Προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο ΑΜΕΜ σε μια μετοχή, θα πρέπει η τιμή κλεισίματος της μετοχής να έχει διαμορφωθεί άνω του ορίου των 0,05 ευρώ όλων των συνεδριάσεων του ημερολογιακού μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμένει με απενεργοποιημένο τον ΑΜΕΜ και το εκάστοτε όριο διακύμανσης. Προκειμένου να αξιολογηθεί μια μετοχή με βάση τo παραπάνω κριτήριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 παρατηρήσεις ανά ημερολογιακό μήνα. Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 29 από 47

30 Εάν δεν υπήρξε προηγούμενη αξιολόγηση, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς ΑΜΕΜ και το κλιμακωτό ημερήσιο όριο διακύμανσης όπως ορίζεται ανωτέρω. ε) 27 Η απενεργοποίηση του ΑΜΕΜ δύναται να μην εφαρμόζεται σε ορισμένη μετοχή μολονότι η τιμή κλεισίματος της μετοχής έχει διαμορφωθεί κάτω του ορίου των 0,05 ευρώ σε τουλάχιστον 3 τελευταίες συνεδριάσεις, εφόσον συντρέχουν πρόσθετα κριτήρια, όπως ενδεικτικά τυχόν εταιρικές μεταβολές, συγχωνεύσεις ή εξαγορές που σχετίζονται με τη μετοχή αυτή κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου. Επιπλέον, εάν σε μετοχή με απενεργοποιημένο τον ΑΜΕΜ η προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης της μετοχής διαμορφώνεται σε επίπεδο ανώτερο του 0,10 λόγω των ανωτέρω κριτηρίων, τότε ο ΑΜΕΜ δύναται να ενεργοποιείται και το όριο διακύμανσης να διαμορφώνεται στο εκάστοτε όριο που ισχύει για την συγκεκριμένη μετοχή. στ) 28 Για την εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 9 εκτός της περίπτωσης ε) του παρόντος άρθρου, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Λειτουργίας Αγορών 29. Άρθρο 5. Προσδιορισμός Τιμής Ανοίγματος και Κλεισίματος στη Αγορά Αξιών 5.1 Κατηγορία «Κύριας Αγοράς» Για τον υπολογισμό της τιμής Ανοίγματος των κινητών αξιών εφαρμόζεται η του Κανονισμού Χ.Α. (Μέθοδος 2: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία- Call Auction). Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται ως εξής: 1. Με τη Μέθοδο με δημοπρασία (Μέθοδος 2 - call auction) που περιγράφεται στην (στ) (1) του Κανονισμού, εκτός εάν συντρέχουν οι όροι της επόμενης παραγράφου. 2. Με τη Μέθοδο του Σταθμισμένου Μέσου Όρου του 30% των τελευταίων πριν από την έναρξη της Μεθόδου 2 πράξεων, όπως ορίζεται στην (γ) και (στ) (2) και (3) του Κανονισμού, στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν δεν έχει καταρτιστεί καμία συναλλαγή με τη Μέθοδο με δημοπρασία. β) Όταν κατά την εφαρμογή της Μεθόδου με δημοπρασία έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ΑΜΕΜ του ΑΡΘΡΟΥ 2Β και ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: i. Συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 27 Στην περίπτωση ε) της παρ. 9 του άρθρου 4 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 82/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. 28 Η περίπτωση στ) της παρ. 9 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 82/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. 29 Η παράγραφος 9 προστέθηκε ως ανωτέρω σύμφωνα με την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών. Η ισχύς της απόφασης ορίζεται από τη λήψη της. Σύμφωνα με την απόφαση ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο 9 διαδικασίας ορίζεται η και ο επόμενος τακτικός υπολογισμός την Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 30 από 47

31 a. Η τιμή κλεισίματος που προκύπτει από τη Μέθοδο με δημοπρασία μετά την εφαρμογή του ΑΜΕΜ αποκλίνει από την τιμή αναφοράς της δημοπρασίας κατά ποσοστό μεγαλύτερο του Ποσοστού Σημαντικής Απόκλισης Τιμής της περίπτωσης α) της παραγράφου 5 του ΑΡΘΡΟΥ 2Β, και b. Ο όγκος της δημοπρασίας είναι μικρότερος του 30% του όγκου συναλλαγών της συνεδρίασης, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές της Μεθόδου 6 που τυχόν έχουν διενεργηθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή. ii. Συντρέχει η περίπτωση β) της παραγράφου 5 του ΑΡΘΡΟΥ 2Β. 3. Σε περίπτωση εφαρμογής της Μεθόδου της ως άνω υποπαραγράφου (2), δεν υπολογίζεται τιμή δημοπρασίας με βάση τη Μέθοδο 2 της ως άνω υποπαραγράφου (1). Στην περίπτωση αυτή, οι προς εκτέλεση εντολές που εισήχθησαν κατά τη Μέθοδο 2 μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της Μεθόδου 2 μόνο στην τιμή κλεισίματος, όπως προσδιορίζεται με βάση τη Μέθοδο της υποπαραγράφου (2), εφόσον πληρούν τα κριτήρια ταύτισης με βάση την τιμή αυτή. 5.2 Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς», «Επιτήρησης» και «Προς Διαγραφή» Για τον υπολογισμό της τιμής Ανοίγματος των κινητών αξιών εφαρμόζεται η του Κανονισμού Χ.Α. (Μέθοδος 2: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία-Call Auction). Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται με τη Μέθοδο του Σταθμισμένου Μέσου Όρου του 100% του όγκου των ημερήσιων συναλλαγών που περιγράφεται στην (ε) του Κανονισμού. 5.3 Κατηγορία «Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος» Η τιμή ανοίγματος των τίτλων σταθερού εισοδήματος είναι η τιμή της πρώτης πράξης. Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται με τη Μέθοδο του Σταθμισμένου Μέσου Όρου των πράξεων των (30) τελευταίων λεπτών της συνεδρίασης, η οποία περιγράφεται στην (δ) του Κανονισμού. Σε περίπτωση που δεν προκύψει τιμή από τα τελευταία 30 λεπτά, τότε θα λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία 60 λεπτά και αν πάλι δεν υπάρξει πράξη θα λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η συνεδρίαση. 5.4 Κατηγορία «ΔΑΚ» Για τον υπολογισμό της τιμής Ανοίγματος των μεριδίων εφαρμόζεται η του Κανονισμού Χ.Α. (Μέθοδος 2: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών Δημοπρασία - Call Auction). Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται ως η τιμή της τελευταίας πράξης. Εάν δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή εκκίνησης. 5.5 Κατηγορία «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών» (warrants) Η τιμή ανοίγματος των Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων είναι η τιμή της πρώτης πράξης. Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται ως η τιμή της τελευταίας πράξης. Εάν δεν έχουν διενεργηθεί Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 31 από 47

32 πράξεις, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή εκκίνησης. Άρθρο 6. Προσδιορισμός Τιμής Ανοίγματος και Κλεισίματος στην Αγορά Παραγώγων 1. Η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο Δείκτη αναφέρονται στην Απόφαση 10 του ΔΣ του ΧΑ. 2. Η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές, αναφέρονται στην Απόφαση 12 του ΔΣ του ΧΑ. 3. Η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος για τα Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη αναφέρονται στην Απόφαση 13 του ΔΣ του ΧΑ. 4. Η τιμή ανοίγματος και κλεισίματος για τα Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών αναφέρονται στην Απόφαση 15 του ΔΣ του ΧΑ. Άρθρο 7. Κύκλος Διακανονισμού 30 Ο κύκλος διακανονισμού για τις συναλλαγές της Αγοράς Αξιών ορίζεται σε Τ+2 (δύο εργάσιμες ημέρες μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής), εκτός εάν ορίζεται ειδικότερα. ΜΕΡΟΣ Β. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ/ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Άρθρο 1. Μοντέλα, Μέθοδοι και Περίοδοι Διαπραγμάτευσης Μετοχών και Δικαιωμάτων Προτίμησης 1. Για τη διαπραγμάτευση μετοχών και δικαιωμάτων επί μετοχών εφαρμόζονται οι ακόλουθες μέθοδοι : α) Μέθοδος 1: Αυτόματη & συνεχής κατάρτιση συναλλαγών β) Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών Δημοπρασία (Call Auction) γ) Μέθοδος 3: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση στο κλείσιμο (συνεχής στο κλείσιμο) δ) Μέθοδος 5-1: Εκποιήσεις 30 Το άρθρο 7 του μέρους Α της απόφασης προστέθηκε με την 46/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ισχύει από Απόφαση 22 ( ) Σελίδα 32 από 47

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015, 30.9.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ 30 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤHΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 11/5-4-2006, 29/7.9.2006, 21.12.2006, 1/4.1.2007, 26.4.2007, 28.6.2007 και 20.9.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ATHEXGroup. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017

ATHEXGroup. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017 ATHEXGroup Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017 Γενική Περιγραφή Η χρήση του ΑΜΕΜ περιορίζει την απότομη μεταβλητότητα των τιμών (market volatility), προκειμένου να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης 1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε κάθε αγορά: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αθήνα, Φεβρουάριος 2017 Λίστα Εκδόσεων Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Έκδοσης 1.0 13/07/2012 Updated Web Version 2.0 24/02/2017 Updated Web Version Disclaimer The

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ. Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδρίασης

ΠΕΡΙΟΔΟΙ. Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδρίασης Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τις Περιόδους των Μεθόδων Διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά, Αγορά Μεγάλων Έργων, Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας, Παράλληλη Αγορά, Εναλλακτική Αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΚΔΠ 409/2006 Ε.Ε. 27/10/06 ΚΔΠ 228/2007 Ε.Ε. 1/6/07 ΚΔΠ 598/2007 Ε.Ε. 27/12/07 ΚΔΠ 107/2008 Ε.Ε. 21/3/08 ΚΔΠ 193/2008 Ε.Ε. 23/5/08 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Δικαιώματα προαίρεσης σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», όπως τροποποιήθηκε με τις από 11α/5.4.2006, 32/12.10. 2006, 21.12.2006 και 18.1.2007 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΔΠ 409/2006 ΚΔΠ 228/2007 ΚΔΠ 598/2007 ΚΔΠ 107/2008 ΚΔΠ 193/2008 ΚΔΠ 221/2008 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

0115/ /el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE

0115/ /el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE 0115/00008898/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Μετάβαση του κύκλου διακανονισμού των συναλλαγών του ΧΑΚ από το Τ+3 στο Τ+2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπενθυμίζει ότι τη Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων.

προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων. Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) 1 δ Ποιο από τα κάτωθι είναι προαιρετικό στοιχείο σε μια εντολή για συναλλαγή επί α Ο λογαριασμός του πελάτη. β Η θέση/είδος εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : 3.0 01/12/2014 Ισχύει από 01/12/2014 Σελίδα 1 από 9 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ATHEX - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) Η παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου)

Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) 1. Ποιο από τα κάτωθι είναι προαιρετικό στοιχείο σε μια εντολή για συναλλαγή επί κινητών αξιών; 1) Ο λογαριασμός του πελάτη. 2) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 1. Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πολυμερούς Μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ηµεροµηνία: 27/10/2011 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών αναβαθµίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία µε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 26.04.07) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 11 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Ορισμοί των ΑΜΕΜ

Βασικοί Ορισμοί των ΑΜΕΜ Βασικοί Ορισμοί των ΑΜΕΜ Ο ΑΜΕΜ είναι μηχανισμός ελέγχου συναλλαγών ως προς τις διακυμάνσεις των τιμών τους, τον οποίο διενεργεί το Σύστημα με αυτοματοποιημένο τρόπο. Στατικό όριο: ορίζεται η διακύμανση

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants)

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3.1 Τι είναι τα warrants των Τραπεζών; Τα warrants αποτελούν Κινητές Αξίες οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/22.9.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. Μάιος 2003, Έκδοση 2.1 Χρηματιστήριο Αθηνών Στοιχεία Διαχείρισης Κειμένου Έργο Κείμενο Επιμέλεια/ Συγγραφή Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα 2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 11η Τροποποίηση - 16/9/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : 2.0 01/01/2011 Ισχύει από 1/1/2011 Σελίδα 1 από 7 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑ 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. - ΕΠΙΠΕ Ο 1 Η παρεχόµενη πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα