ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμ. 39 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 449 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α' όροφος), μετά από την υπ αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 18 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ. Απόντες 9 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, απουσίαζε λόγω χορήγησης τρίμηνης άδειας για αποχή από τα καθήκοντά του (απόφαση Δ.Σ.399/2016). Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ή μη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης» Πριν τη συζήτηση του 3 ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Δ. Σαγκινέτος. Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: α) Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & ΤΠΕ Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, το οποίο έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την '' Επισκευή- Συντήρηση διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης''. ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Σχέδιο Σύμβασης. 2. Τη με αριθμ.24021/ Γνωμοδοτική Εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 3. Τη με αριθμ Φ / έγγραφο του Υπουργείου

2 Σελ της 449/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Εσωτερικών /Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου. Σε συνέχεια των παραπάνω εγγράφων και βάση του Ν. 3582/2010 ''Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 100, καθώς και το άρθρου 8 παρ. 9 και 10 του Ν.4071/2012 παρακαλούμε για την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την '' Επισκευή- Συντήρηση διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης''. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου που αφορά στην συντήρηση επισκευή διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζεται η Π.Υ. Ερμούπολης. Ο Δήμος αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών και δεν συμμετέχει οικονομικά. Εισηγούμαστε: Α. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. Β. Τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου καθώς και του αναπληρωτή του για να συμμετέχει στην Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.» β) Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθ. 160 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Δήμου. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ γ) Το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ερμούπολης. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της οποίας ο Δήμαρχος πρότεινε να γίνει αποδεκτή η παρατήρηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Γιαλόγλου, όπως στο Σχέδιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, άρθρο 5 (. που το έργο τελεί σε τυχόν έλεγχο των αρμοδίων αρχών (Υπουργείο Οικονομικών, ΕΣΠΕΛ, κ.λ.π.), απαλειφθεί η αναφορά εντός παρενθέσεως και γίνει σε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Η ίδια απαλοιφή να γίνει και στο άρθρο 3, παρ. Γ.6, σε.. έλεγχο από τα αρμόδια όργανα 3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει: α) το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ερμούπολης, σύμφωνα με την οποία ο δήμος αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών χωρίς οικονομική συμμετοχή. β) Όπως στο Σχέδιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, άρθρο 5 (. που το έργο τελεί σε τυχόν έλεγχο των αρμοδίων αρχών (Υπουργείο Οικονομικών, ΕΣΠΕΛ, κ.λ.π.), απαλειφθεί η αναφορά των φορέων εντός παρενθέσεως και γίνει σε «έλεγχο από τα αρμόδια όργανα». Η ίδια απαλοιφή να γίνει και στο άρθρο 3, παρ. Γ.6, σε «έλεγχο από τα αρμόδια όργανα» γ) τον ορισμό του Αντιδημάρχου Σύρου Ερμούπολης κ. Στ. Γουσγουνέλη, ως Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Α. Γιαλόγλου. 4.- Τις διατάξεις: α) του άρθρου 8 παρ. 9 και 10 του Ν.4071/2012, β) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006 και δ) των άρθρων 65,67,69,94 και 100 του Ν. 3852/ Τη σύμφωνη γνώμη των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

3 Σελ της 449/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Α. Εγκρίνει το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ερμούπολης, σύμφωνα με την οποία ο δήμος αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών χωρίς οικονομική συμμετοχή. Β. Στο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, άρθρο 5 (. που το έργο τελεί σε τυχόν έλεγχο των αρμοδίων αρχών (Υπουργείο Οικονομικών, ΕΣΠΕΛ, κ.λ.π.), απαλειφθεί η αναφορά των φορέων εντός παρενθέσεως και γίνει σε «έλεγχο από τα αρμόδια όργανα». Η ίδια απαλοιφή να γίνει και στο άρθρο 3, παρ. Γ.6, σε «έλεγχο από τα αρμόδια όργανα». Γ. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Σύρου Ερμούπολης κ. Στ. Γουσγουνέλη, ως Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Α. Γιαλόγλου. Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ Ακριβές Απόσπασμα ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ O Πρόεδρος του Δ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

4 Σελ της 449/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟ: Επισκευή Συντήρηση Διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ερμούπολης Στην σήμερα / / 2016, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη, σύμφωνα με την υπ αριθμ οικ. Φ / (ΦΕΚ 2884 τ.β / ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο στην παρούσα σύμβαση είναι και αναφέρεται ως ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ). 2. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, η οποία στην παρούσα σύμβαση είναι και αναφέρεται ως Φορέας Κατασκευής του έργου (ΦΚΕ). 3. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μαραγκό, η οποία στην παρούσα σύμβαση είναι και αναφέρεται ως Μελετητής του Έργου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α ) «Περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων», όπως τροποποιήθηκαν με εκείνες του άρθρου 29 Α του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α ). 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α ), «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν με εκείνες του Ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες Διατάξεις». 4. Το Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α ) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και του Π.Δ. 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών της Ε.Ο.Κ. 5. Το Νόμο 3669/2008 Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημοσίων Έργων. 6. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ / τ.α ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 7. Το άρθρο 8 του Ν. 4071/ Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 050 έτους 2016 στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο με κωδικό 2009ΣΕ με τίτλο: «Επισκευή Συντήρηση Διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικού Σώματος» ΑΔΑ: 6ΔΔΨ4653Ο7-1Ψ7 9. Το αριθμ οικ.φ / έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 10. Το με αριθμ.9584/236/ έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Υποδομών & Περιβάλλοντος Σχεδιασμού 11. Το αριθμ. 3183Φ.553.7/ έγγραφο Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου. 12. Την υπ αριθ. /2016 απόφαση του Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 13. Την υπ αριθ. /2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου - Ερμούπολης 14. Το Νόμο 4249/2014 (ΦΕΚ 73/ /τ. Α ) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

5 Σελ της 449/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 15. Την υπ αριθμ οικ. Φ / (ΦΕΚ 2884 τ.β / ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». 16. Το Προεδρικό Διάταγμα 24/2015 (ΦΕΚ 20 / / τ.α ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας κοινωνικών Ασφαλίσεων». 17. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 755 / /τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 18. Ο Νόμος 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων. 19. Το άρθρο το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 που αφορά τις Προγραμματικές Συμβάσεις καθώς επίσης να αναφερθεί και ο Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα. 20. Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα. Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Η σύμβαση αυτή περιέχει: Άρθρο 1: Προοίμιο Άρθρο 2 : Αντικείμενο της σύμβασης Άρθρο 3 : Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών Άρθρο 4: Πόροι - Χρηματοδότηση Έργου - Προϋπολογισμός Άρθρο 5 : Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου της σύμβασης Άρθρο 6 : Χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης Άρθρο 7 : Επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης και αρμοδιότητες Άρθρο 8 : Επίλυση Διαφορών Άρθρο 9 : Καθυστερήσεις- Ρήτρες Άρθρο 10 : Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο ΚτΕ, ο ΦΚΕ και ο Μελετητής προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «Επισκευή Συντήρηση Διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ερμούπολης», το οποίο περιλαμβάνεται στο υπ αριθμ. 2009ΣΕ έργο της ΣΑΕ 050 / 2014 με ονομασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡ0ΣΒΕΣΤΙΚ0Υ ΣΩΜΑΤ0Σ» ΑΔΑ: 6ΔΔΨ4653Ο7-1Ψ7, σύμφωνα και με τις Ειδικές Διατάξεις της ΣΑΕ 050 όπου αναφέρεται ρητά τα υποέργα που θα διατεθούν οι πιστώσεις, συναινούν και εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου που αφορά την συντήρηση - επισκευή διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στις οποίες στεγάζεται η. Π.Υ. Ερμούπολης. Περιλαμβάνει:

6 Σελ της 449/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Παρεμβάσεις ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού, σύμφωνα με τη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου, που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό, όπως: Περίσφυξη των κατακόρυφων στοιχείων, σε όλες τις στάθμες του κτιρίου, με μεταλλικούς κλωβούς και μανδύα ωπλισμένου σκυροδέματος. Επέκταση του μανδύα και στη θεμελίωση της κατασκευής. Διαμόρφωση τοιχίων ωπλισμένου σκυροδέματος σε συγκεκριμένες θέσεις στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου. Επισκευή των πεδιλοδοκών της θεμελίωσης σε σημεία που υπάρχουν εμφανείς βλάβες και γενικότερη ενίσχυση της. Ενίσχυση των στοιχείων του πύργου ασκήσεων. Ενίσχυση και επισκευή των φερόντων στοιχείων του κλιμακοστασίου. Καθαίρεση και ανακατασκευή των εξωστών με κατάλληλα υλικά και μεθοδολογία. Επίσης περιλαμβάνονται στο έργο όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθαιρέσεων, αποκατάστασης τοιχοποιίας μετά τις στατικές ενισχύσεις, όπου απαιτηθεί, εσωτερικών διαμορφώσεων με ελαφρά χωρίσματα, δαπέδων, επιχρισμάτων, χρωματισμών, ανακατασκευών, και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων. Το κτήριο της Πυροσβεστικής βρίσκεται στο λιμένα Ερμούπολης. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να εκπληρώσουν αποτελεσματικά το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Κύριος του Έργου (ΚτΕ), κατά την έννοια του άρθρου 3α του Ν / 1984 αναλαμβάνει: 1. Να μεριμνά για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τα δεδομένα και τους όρους του Π.Δ.Ε., ώστε να είναι απρόσκοπτη η υλοποίηση αυτού. 2. Να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από σχετικό έγγραφο του ΦΚΕ, με το οποίο θα πιστοποιούνται οι εκτελεσθείσες εργασίες και το αντίστοιχο ύψος οικονομικής απαίτησης του αναδόχου. 3. Να παραδώσει στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης ως Μελετή του Έργου τη μελέτη στατικής επάρκειας με τις προτεινόμενες επεμβάσεις για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου της Π.Υ. Ερμούπολης, που έχει εκπονηθεί από αρμόδιο εξειδικευμένο μελετητή, στον οποίο ανατέθηκε από τον ΚτΕ. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι πλήρης και περιλαμβάνει τεύχη υπολογισμών, τεχνική έκθεση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων, τεχνική περιγραφή, σχέδια και κατασκευαστικές λεπτομέρειες απαιτούμενων επεμβάσεων, σχέδια ανακατασκευής εξωστών, προμέτρηση υλικών και εκτίμηση κόστους εργασιών επισκευών και ενίσχυσης φέροντα οργανισμού. 4. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχολείται με την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. 5. Να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες. 6. Να συνεργαστεί με τον ΦΚΕ, προκειμένου να καθοριστούν οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου και να εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης. 7. Να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 και να παρέχει την κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 8. Να προωθεί προς την Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εξόφληση των λογαριασμών του έργου, στον ανάδοχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αφού αυτά κατατεθούν και ελεγχθούν αρμοδίως από τον ΦΚΕ.

7 Σελ της 449/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 9. Να μεριμνήσει για την έκδοση λοιπών αδειών (εκτός οικοδομικών) που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου. Β. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ως Μελετητής του Έργου αναλαμβάνει: 1. Τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών (σε συνέχεια των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), που θα περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες στατικής ενίσχυσης καθώς και τις λοιπές εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης που θα απαιτηθούν. 2. Τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου, με βάση τη μελέτη στατικής επάρκειας που θα του παραδοθεί από τον ΚτΕ, προκειμένου να υλοποιηθεί ο διαγωνισμός από τον ΦΚΕ. 3. Να αποστείλει τη μελέτη εφαρμογής, τα τεύχη δημοπράτησης και το σύνολο των αδειοδοτήσεων προς έγκριση στον ΦΚΕ. 4. Να μεριμνήσει για την έκδοση οικοδομικών αδειών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου. 5. Να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 και να παρέχει την κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση Γ. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Φορέας Κατασκευής του έργου (ΦΚΕ) κατά την έννοια του άρθρου 3β του Ν. 1418/1984 που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου, αναλαμβάνει: 1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και συγκεκριμένα τη διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη, τον έλεγχο και πιστοποίηση των λογαριασμών του έργου και γενικά ότι απαιτηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Να συμβουλεύεται υποχρεωτικά τον ΚτΕ για κάθε θέμα που θα δημιουργείται κατά την εκτέλεση του έργου και θα επιφέρει αλλαγές στα επιχειρησιακά και λειτουργικά δεδομένα των μελετών. 3. Να μεριμνά, σε συνεργασία με τη στεγαζόμενη στο κτίριο που θα εκτελεστεί το έργο Υπηρεσία, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λειτουργικά και επιχειρησιακά προβλήματα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 4. Να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 και να παρέχει κάθε αναγκαία επιστημονική βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 5. Να ενημερώνει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για κάθε ενέργεια σχετικά με το έργο και να κοινοποιεί κάθε σχετικό έγγραφο. 6. Σε συνεργασία με τον ΚτΕ να τηρεί τα αρχεία κατασκευής του έργου, να παρίσταται και να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (έγγραφα, σχέδια, κ.λ.π.) σε τυχόν ελέγχους από τα αρμόδια όργανα, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου όσο και μετά την ολοκλήρωσή του, στη χρονική διάρκεια που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση (άρθρο 5). ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ έτους 2016 και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στο υπ αριθμ. 2009ΣΕ έργο της ΣΑΕ 050 με ονομασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤ0Σ» ΑΔΑ: 6ΔΔΨ4653Ο7-1Ψ7, με συνολικό προϋπολογισμό ,00 ως υποέργο αυτού, σύμφωνα με τις Ειδικές Διατάξεις της συγκεκριμένης ΣΑΕ προϋπολογισμός του έργου της παρούσας σύμβασης είναι ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ουδεμία υπέρβαση του προϋπολογισμού αυτού επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΚτΕ. Καμιά λειτουργική δαπάνη, τόσο της ΠΝΑ (για την υλοποίηση του έργου) όσο και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης (για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης) δεν περιλαμβάνεται στο οικονομικό αντικείμενο της Παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8 Σελ της 449/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της και για το χρονικό διάστημα μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου, που ο ΦΚΕ έχει την ευθύνη παραγωγής του, καθώς και για το πέραν του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που το έργο τελεί σε τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Επίσης συμφωνείται ότι σε περίπτωση δικαστικών διεκδικήσεων εκ μέρους του αναδόχου, ο ΦΚΕ υποχρεούται να παρέχει τις Υπηρεσίες του μέχρι αμετακλήτου αποφάσεως επί της διαφοράς με τον ανάδοχο. Για την ολοκλήρωση των μελετών, την έκδοση αδειών, τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, τις διαγωνιστικές διαδικασίες έως και την υπογραφή συμφωνητικού, το χρονοδιάγραμμα ορίζεται σε ένα έτος. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών ορίζεται επίσης σε ένα έτος. ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤHΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμφωνα με το παραπάνω χρονοδιάγραμμα μελετών αδειοδοτήσεων κ.λ.π. και έργου η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης για ένα συν ένα έτος ακόμη. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤHΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Για την παρακολούθηση των όρων της Σύμβασης και την υλοποίηση του αντικειμένου, τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν την παρακάτω αναφερόμενη Επιτροπή : «Επιτροπή Παρακολούθησης» που αποτελείται από : 1. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 2. Εναν εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα το Διοικητή της Π.Υ. Ερμούπολης ή το νόμιμο αναπληρωτή του και 3. Εναν εκπρόσωπο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι : 1. Να εισηγείται προς τους συμβαλλόμενους οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο για την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 2. Να επιλαμβάνεται τυχόν διαφορών των συμβαλλόμενων φορέων ως προς την ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής της Σύμβασης και να τις επιλύει με κοινή συναίνεση. Η Επιτροπή συνεδριάζει στον τόπο του έργου, μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε μέρους της. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οτιδήποτε τυχόν δεν έχει προβλεφθεί ρητώς και ειδικώς δια της παρούσας συμβάσεως, ως και για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, (που η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν θα μπορέσει να επιλύσει), θα υπάρχει επίλυσή των δια προσφυγής στην συναφώς υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία, λαμβανομένων προεχόντως υπόψη των αρχών της κρατούσης εν προκειμένω πρακτικής, της καλής πίστεως, της προάσπισης του υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος, ως και του κοινωνικο οικονομικού σκοπού των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών. Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου, δικαστικού ή εξωδίκου, (και ως ρητώς και ειδικώς εν προκειμένω τα μέρη συμφωνούν), που θα αφορούν στην εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, ή οπωσδήποτε απορρέουν ή εξαρτώνται αμέσως ή εμμέσως απ' αυτήν και τα της εκτελέσεώς της, θα γίνεται, ως τα μέρη ρητώς συμφωνούν, αποκλειστικώς και μόνον στα εν Σύρο καταστήματα (-έδρες) των συμβαλλομένων, (δηλ. (ά) στο Δημοτικό Μέγαρο Ερμουπόλεως, καθόσον αφορά τον συμβαλλόμενο Δήμο Σύρου Ερμουπόλεως, (β ) στο κατάστημα Ερμουπόλεως της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου παρά την πλατεία Τσιροπινά, καθόσον αφορά την συμβαλλομένη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, και (γ ) στο κατάστημα (σταθμό) λιμένος Ερμουπόλεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθόσον αφορά το συμβαλλόμενο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος) ακόμη και δια θυροκολλήσεως. Σε περίπτωση που τυχόν αναφυεί οποιοδήποτε πρόβλημα που οδηγήσει σε δικαστική διένεξη, αποκλειστικώς και μόνα αρμόδια δωσιδικούντα Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Περιφέρειας Σύρου, είτε αφορά Πολιτικά Δικαστήρια είτε Διοικητικά, (συμπεριλαμβανομένης της Μεταβατικής Έδρας Σύρου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς), είτε οποιαδήποτε άλλα,

9 Σελ της 449/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης συμπεριλαμβανομένης και προβλεπομένης της αυτής δωσιδικίας για τυχόν διαφορές που επιλύονται από Επιτροπές. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-ΡΗΤΡΕΣ Σε βάρος οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων τυχόν παραβεί οποιοδήποτε εκ των όρων της συμβάσεως, (που όλες μαζί εν τω συνόλω των και η και η καθεμιά εξ αυτών κεχωρισμένως θεωρούνται ως σπουδαίες για την ύπαρξη και κύρος της παρούσας δικαιοπραξίας), και μετά την εξάντληση των ευλόγων χρονικών ορίων ''καθυστέρησης'' του άρθρου 9 της παρούσας συμβάσεως, συμφωνείται η ρήτρα εύλογης αποζημίωσης, καθορισθησομένης υπό των δικαιοδοδοτκώς αρμοδίων Δικαστηρίων της δικαστικής περιφέρειας του Δήμου και νήσου Σύρου. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Καμία τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που να υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων με την προγραμματική σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από τις υποχρεώσεις ή τα δικαιώματά τους. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς τούτο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση σε πέντε όμοια πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης Ιωάννης Καπάκης Γεώργιο Χατζημάρκος Γεώργιος Μαραγκός

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 418

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 418 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 418 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Παπαμανώλης, Δ. Σαγκινέτος, και Ν. Καϊλης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Γ. Παπαμανώλης, Δ. Σαγκινέτος, και Ν. Καϊλης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 521

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 521 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/11/2015 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 521 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 27/6/2016 με αριθμ. 24 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 266 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 448

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 448 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/10/2015 με αριθμ. 23 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 448 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 392

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 392 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 392 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/6/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 242 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 8. ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη λύσης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού περιπτέρου επί της Πλατείας Μιαούλη

Απόντες 8. ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη λύσης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού περιπτέρου επί της Πλατείας Μιαούλη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/04/2016 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 144 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 591

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 591 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 30/12/2015 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 591 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 Ορθή επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/6/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241

Διαβάστε περισσότερα

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ. Δημαρχεύων ήταν ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ. Δημαρχεύων ήταν ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 189 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 85

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 85 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 30/03/2016 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 85 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Δημάρχου χρέη εκτελεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου.

Λόγω απουσίας του Δημάρχου χρέη εκτελεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 1/2/2017 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 18. Παρών στην συνεδρίαση είναι και ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης κ. Δημήτρης Κορφιάτης.

Παρόντες 18. Παρών στην συνεδρίαση είναι και ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης κ. Δημήτρης Κορφιάτης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 29/7/2016 με αριθμ. 28 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 321 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 521 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 300

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 300 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 1/7/2015 με αριθμ. 15 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 300 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 11. ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης σε δρόμους της Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά

Απόντες 11. ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης σε δρόμους της Τοπικής Κοινότητας Γαλησσά ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 511 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1. Παρόντες 24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1. Παρόντες 24 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/01/2016 με αριθμ. 1 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έλαβε υπόψη: 1.την προφορική εισήγηση της Προέδρου, η οποία θέτει υπόψη του σώματος τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη: 1.την προφορική εισήγηση της Προέδρου, η οποία θέτει υπόψη του σώματος τα εξής: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛ Από το Πρακτικό της 30/9/2015 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 438 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 258

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 258 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/09/2014 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 258 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/11/2015 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 527 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/04/2016 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 145 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 537 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 512 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 18ο: '' Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού με Εθνική Λυρική Σκηνή για το πρόγραμμα Η Λυρική στη Μεγάλη Οθόνη ''

ΘΕΜΑ: 18ο: '' Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού με Εθνική Λυρική Σκηνή για το πρόγραμμα Η Λυρική στη Μεγάλη Οθόνη '' ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 19. Απόντες 8

Παρόντες 19. Απόντες 8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 28/8/2017 με αριθμ. 23 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 360 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 7. Λόγω απουσίας του Δημάρχου χρέη εκτελεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου.

Απόντες 7. Λόγω απουσίας του Δημάρχου χρέη εκτελεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/04/2016 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 121 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 01/02/2016 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/02/2017 με αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/2/2017 με αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό τη 23/08/2016 με αριθμ. 30 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολη ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 360 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 20. Απόντες 7

Παρόντες 20. Απόντες 7 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/5/2016 με αριθμ. 17 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 169

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 17. Απόντες 10

Παρόντες 17. Απόντες 10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/9/2017 με αριθμ. 24 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 378 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 1/7/2015 με αριθμ. 15 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/2/2017 με αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 19. Απόντες 8

Παρόντες 19. Απόντες 8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/04/2016 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 137 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 5. ΘΕΜΑ ΕΗΔ 6ο: Έγκριση ή μη βράβευσης πολιτιστικών θεατρικών συλλόγων στο πλαίσιο των 40 χρόνων από την ίδρυσή τους

Απόντες 5. ΘΕΜΑ ΕΗΔ 6ο: Έγκριση ή μη βράβευσης πολιτιστικών θεατρικών συλλόγων στο πλαίσιο των 40 χρόνων από την ίδρυσή τους ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/03/2017 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 93 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 379

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 379 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 379 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 473

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 473 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/10/2015 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 473 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/03/2017 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 68 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 11. ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη εκ νέου χωροθέτησης δύο δημοτικών περιπτέρων στην ανατολική πλευρά της Πλατείας Μιαούλη

Απόντες 11. ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη εκ νέου χωροθέτησης δύο δημοτικών περιπτέρων στην ανατολική πλευρά της Πλατείας Μιαούλη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 533 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποίησης μελέτης, 3ου Α.Π.Ε. και χορήγησης παράτασης για το έργο: Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου''

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποίησης μελέτης, 3ου Α.Π.Ε. και χορήγησης παράτασης για το έργο: Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου'' ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/12/2014 με αριθμ. 32 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 426 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 17. Απόντες 10

Παρόντες 17. Απόντες 10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/5/2017 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 173 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Σαγκινέτος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Σαγκινέτος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 7/4/2015 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 151 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 403

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 403 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/9/2015 με αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 403 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 489

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 489 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 6/11/2015 με αριθμ. 26 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 489 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 8. Λόγω απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Ζουλουφός.

Απόντες 8. Λόγω απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Ζουλουφός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 05/09/2016 με αριθμ. 32 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 376 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 5. ΘΕΜΑ ΕΗΔ 7ο: Έγκριση ή μη εκτός έδρας μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ

Απόντες 5. ΘΕΜΑ ΕΗΔ 7ο: Έγκριση ή μη εκτός έδρας μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/03/2017 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 94 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 5. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών

Απόντες 5. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 10/4/2017 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 123 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 10. ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης πλησίον Δημοτικού Σχολείου Βάρης»

Απόντες 10. ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης πλησίον Δημοτικού Σχολείου Βάρης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 05-07-2017 με αριθμ. 19 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 282 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 306

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 306 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/10/2014 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 306 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 75

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 75 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/03/2016 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 75 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 4 1

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 4 1 ΑΠΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 4 1 ΔΗΜΑΡΧ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 20. Απόντες 7

Παρόντες 20. Απόντες 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/7/2016 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 299 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Σίμου και Ν. Καϊλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Σίμου και Ν. Καϊλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/12/2014 με αριθμ. 32 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 436 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 5. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη μείωσης μηνιαίου μισθώματος δημοτικού ακινήτου

Απόντες 5. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη μείωσης μηνιαίου μισθώματος δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/03/2017 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 97 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 391

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 391 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 391 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Δημάρχου χρέη εκτελεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου.

Λόγω απουσίας του Δημάρχου χρέη εκτελεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 01/02/2017 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 6. Κατά την συζήτηση του θέματος εξήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κος Ν. Καϊλης.

Απόντες 6. Κατά την συζήτηση του θέματος εξήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κος Ν. Καϊλης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/12/2016 με αριθμ. 40 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 478 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 17. Απόντες 10

Παρόντες 17. Απόντες 10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 5/7/2017 με αριθμ. 19 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 268 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 57

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 57 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13-03-2017 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 57 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 322

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 322 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 1/7/2015 με αριθμ. 15 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 322 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 17. Απόντες 10

Παρόντες 17. Απόντες 10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/5/2017 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 170

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 20. Απόντες 7

Παρόντες 20. Απόντες 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 19/7/2017 με αριθμ. 21 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 318 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 311 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/10/2014 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 311 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 538 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 23. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Ζουλουφός απέχει από τη συζήτηση του θέματος λόγω κωλύματος

Παρόντες 23. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Ζουλουφός απέχει από τη συζήτηση του θέματος λόγω κωλύματος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 261 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 6. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύρου Ερμούπολης, έτους 2017

Απόντες 6. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύρου Ερμούπολης, έτους 2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/6/2017 με αριθμ. 17 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 224 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 17/02/2016 με αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/8/2016 με αριθμ. 30 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 358 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Σίμου και Ι. Βρούτσης,

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Σίμου και Ι. Βρούτσης, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/1/2015 με αριθμ. 1 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 10. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη αποδοχής παραχώρησης κυριότητας τμημάτων δημοσίων ακινήτων στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης

Απόντες 10. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη αποδοχής παραχώρησης κυριότητας τμημάτων δημοσίων ακινήτων στον Δήμο Σύρου Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 0/9/07 με αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 377 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 15 ο : «Διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων της Μανωλάκη Θεοδοσίας και επιστροφή εγγυητικής επιστολής ή συμψηφισμός αυτής με τυχόν οφειλές».

ΘΕΜΑ 15 ο : «Διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων της Μανωλάκη Θεοδοσίας και επιστροφή εγγυητικής επιστολής ή συμψηφισμός αυτής με τυχόν οφειλές». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 140 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ή μη καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης»

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ή μη καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/8/2016 με αριθμ. 30 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 350 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 6/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 86 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 10. ΘΕΜΑ 19: «Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων»

Απόντες 10. ΘΕΜΑ 19: «Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20-09-2017 με αριθμ. 24 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 392 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάν. Βρούτσης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάν. Βρούτσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/12/2015 με αριθμ. 28 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 551 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης Δ. Σαγκινέτος και Ι. Κεράνης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης Δ. Σαγκινέτος και Ι. Κεράνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 7/4/2015 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 155

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 8. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, απουσίαζε λόγω χορήγησης τρίμηνης άδειας για αποχή από τα καθήκοντά του (απόφαση Δ.Σ.399/2016).

Απόντες 8. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, απουσίαζε λόγω χορήγησης τρίμηνης άδειας για αποχή από τα καθήκοντά του (απόφαση Δ.Σ.399/2016). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 17/10/2016 με αριθμ. 35 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 416 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 20. Απόντες 7

Παρόντες 20. Απόντες 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 19/7/2017 με αριθμ. 21 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 297 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/9/2015 με αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 404 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 7. Κατά τη συζήτηση του θέματος εξήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος, Μ. Πρίντεζης, και Εμ. Αρμακόλας.

Απόντες 7. Κατά τη συζήτηση του θέματος εξήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος, Μ. Πρίντεζης, και Εμ. Αρμακόλας. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/07/2016 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 296 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/09/2014 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 7. Κατά τη συζήτηση του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Θ. Μενδρινού.

Απόντες 7. Κατά τη συζήτηση του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Θ. Μενδρινού. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/05/2016 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 522 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 289 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/3/2017 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 76 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 16/1/2015 με αριθμ. 1 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 16/1/2015 με αριθμ. 1 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/1/2015 με αριθμ. 1 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 187

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 187 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22-05-2017 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 187 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα