Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη"

Transcript

1 Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001

2 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε πιθανή βλάβη στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος. Copyright 2014 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους Rev. A00

3 Πίνακας περιεχομένων Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του ενισχυτή γραφικών της Alienware... 5 Προτού ξεκινήσετε...5 Οδηγίες για θέματα ασφάλειας...5 Συνιστώμενα εργαλεία... 6 Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του ενισχυτή γραφικών της Alienware...7 Όψεις... 8 Μπροστινή όψη... 8 Πίσω όψη... 9 Καλώδιο κάρτας γραφικών Προδιαγραφές...11 Χρήση του ενισχυτή γραφικών της Alienware Εγκατάσταση της κάρτας γραφικών...14 Αφαίρεση της κάρτας γραφικών Ρύθμιση του ενισχυτή γραφικών της Alienware Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος...29 Αποσύνδεση ενισχυτή γραφικών της Alienware Εναλλακτικές μέθοδοι αποσύνδεσης του ενισχυτή γραφικών της Alienware Χρήση συντόμευσης πληκτρολογίου Χρήση του κουμπιού αποσύνδεσης στο καλώδιο της κάρτας γραφικών Ρυθμίσεις κουμπιού αποσύνδεσης...34 Εγκατάσταση του λογισμικού για τον ενισχυτή γραφικών της Alienware...35

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Alienware Πόροι αυτοβοήθειας...38 Επικοινωνία με την Alienware... 38

5 Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του ενισχυτή γραφικών της Alienware ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην πάθουν ζημιά τα εξαρτήματα και οι κάρτες, φροντίστε να τα κρατάτε από τα άκρα τους και μην αγγίζετε τις ακίδες και τις επαφές τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε. Προτού ξεκινήσετε 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες. 2 Αποσυνδέστε από τη συσκευή σας όλα τα καλώδια όπως καλώδια τηλεφώνου, δικτύου και ούτω καθεξής. 3 Αποσυνδέστε από τη συσκευή σας όλες τις προσαρτημένες περιφερειακές συσκευές, π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη και ούτω καθεξής. Οδηγίες για θέματα ασφάλειας Για να προστατέψετε τη συσκευή σας από ενδεχόμενη ζημιά και να διασφαλίσετε την ατομική σας προστασία, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα ασφάλειας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό της. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση dell.com/ regulatory_compliance. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε όλες τις πηγές ισχύος προτού ανοίξετε το κάλυμμα ή τα πλαίσια της συσκευής. Αφού τελειώσετε τις εργασίες στο εσωτερικό της συσκευής, επανατοποθετήστε όλα τα καλύμματα και τα πλαίσια και όλες τις βίδες προτού τη συνδέσετε στην πηγή ισχύος. 5

6 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην πάθει ζημιά η συσκευή, διασφαλίστε ότι η επιφάνεια στην οποία θα εκτελέσετε τις εργασίες είναι επίπεδη και καθαρή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην πάθουν ζημιά τα εξαρτήματα και οι κάρτες, φροντίστε να τα κρατάτε από τα άκρα τους και μην αγγίζετε τις ακίδες και τις επαφές τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συντήρησης επιτρέπεται να αφαιρεί το κάλυμμα της συσκευής και να αποκτά πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα εσωτερικά της εξαρτήματα. Ανατρέξτε στις οδηγίες για θέματα ασφάλειας αν χρειάζεστε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις ασφάλειας, την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό της συσκευής σας και την προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό της συσκευής σας, γειωθείτε αγγίζοντας κάποια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, όπως το μέταλλο στην πίσω πλευρά της συσκευής. Την ώρα που εργάζεστε, φροντίστε να αγγίζετε κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια ώστε να φεύγει ο στατικός ηλεκτρισμός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο, τραβήξτε το από το βύσμα ή από την κατάλληλη γλωττίδα και μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο. Ορισμένα καλώδια έχουν συνδέσμους με γλωττίδες ασφαλείας ή πεταλούδες που πρέπει να αποδεσμεύσετε προτού τα αποσυνδέσετε. Όταν αποσυνδέετε καλώδια, φροντίστε να τα κρατάτε καλά ευθυγραμμισμένα για να μη λυγίσουν οι ακίδες των συνδέσμων. Όταν συνδέετε καλώδια, φροντίστε να προσανατολίζετε και να ευθυγραμμίζετε σωστά τις θύρες και τους συνδέσμους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, βγάλτε πρώτα το βύσμα του από τη συσκευή σας και ύστερα βγάλτε το άλλο βύσμα του από τη συσκευή δικτύου. Συνιστώμενα εργαλεία Για τις διαδικασίες που αναφέρει το έγγραφο μπορεί να απαιτούνται τα εξής εργαλεία: Σταυροκατσάβιδο 6

7 Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του ενισχυτή γραφικών της Alienware ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αφήσετε σκόρπιες ή χαλαρωμένες βίδες μέσα στη συσκευή σας, μπορεί να πάθει σοβαρότατη ζημιά. 1 Επανατοποθετήστε όλες τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει κάποιες σκόρπιες μέσα στη συσκευή σας. 2 Συνδέστε κάθε εξωτερική συσκευή, περιφερειακή συσκευή και καλώδιο που αφαιρέσατε προτού εκτελέσετε εργασίες στη συσκευή σας. 3 Επανατοποθετήστε κάθε κάρτα πολυμέσων, δίσκο και άλλο εξάρτημα που αφαιρέσατε προτού εκτελέσετε εργασίες στη συσκευή σας. 4 Συνδέστε τη συσκευή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές στις ηλεκτρικές τους πρίζες. 5 Θέστε τη συσκευή σας σε λειτουργία. 7

8 Όψεις Το τρέχον κεφάλαιο παραθέτει τις δυνατότητες τις οποίες έχετε στη διάθεσή σας στον ενισχυτή γραφικών της Alieware που διαθέτετε. Μπροστινή όψη 1 Λυχνία λογότυπου AlienHead/ κατάστασης σύνδεσης 2 Ετικέτα εξυπηρέτησης/ετικέτες ρυθμιστικών φορέων 8

9 Πίσω όψη 1 Μάνταλο αποδέσμευσης 2 Θύρα τροφοδοσίας 3 Κουμπί διαγνωστικών τροφοδοτικού 4 Λυχνία κατάστασης τροφοδοτικού 5 Θύρες USB 3.0 (4) 6 Εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών 7 Υποδοχή κάρτας γραφικών 9

10 Καλώδιο κάρτας γραφικών 1 Συνδετήρες αποδέσμευσης (2) 2 Κουμπί αποσύνδεσης 3 Λυχνία κατάστασης σύνδεσης 4 Καλώδιο κάρτας γραφικών 10

11 Προδιαγραφές Διαστάσεις και βάρος Πλάτος Ύψος Βάθος 138 χιλιοστά (5,43 ίντσες) 150 χιλιοστά (5,9 ίντσες) 375 χιλιοστά (14,76 ίντσες) Θύρες και σύνδεσμοι Εξωτερικά: USB Θύρες USB 3.0 (4) Βίντεο Μία εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών Εσωτερικά: Κάρτα γραφικών Υποδοχή κάρτας γραφικών Περιβάλλον συσκευής Δυνατότητα Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Λειτουργία Αποθήκευση Προδιαγραφή 0 C έως 40 C (32 F έως 104 F) 40 C έως 65 C ( 40 F έως 149 F) Σχετική υγρασία (μέγιστη): Λειτουργία Αποθήκευση 10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) 0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) Δόνηση (μέγιστη): Λειτουργία Αποθήκευση 0,66 GRMS 1,3 GRMS Πλήγμα (μέγιστο): Λειτουργία Αποθήκευση 110 G 160 G 11

12 Περιβάλλον συσκευής Δυνατότητα Υψόμετρο: Λειτουργία Αποθήκευση Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων Προδιαγραφή 15,2 μέτρα έως 3048 μέτρα ( 50 πόδια έως πόδια) 15,2 μέτρα έως μέτρα ( 50 πόδια έως πόδια) G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA- S

13 Χρήση του ενισχυτή γραφικών της Alienware Στην τρέχουσα ενότητα θα βρείτε τις διαδικασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης της κάρτας γραφικών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια προτού εκτελέσετε εργασίες στο εσωτερικό της συσκευής σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεταχειριστείτε τα εξαρτήματα με προσοχή. Πιάστε την κάρτα γραφικών από τα άκρα της. 13

14 Εγκατάσταση της κάρτας γραφικών ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα γραφικών πωλείται χωριστά. 1 Μετακινήστε συρτά το μάνταλο αποδέσμευσης για να αποδεσμευτεί το κάλυμμα. 1 μάνταλο αποδέσμευσης 2 κάλυμμα 14

15 2 Σηκώστε το κάλυμμα και ανοίξτε όσο το δυνατόν περισσότερο. 1 κάλυμμα 3 Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τις ενδιάμεσες διατάξεις της κάρτας γραφικών στο πλαίσιο του υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε μόνο τη μία ενδιάμεση διάταξη αν πρόκειται να εγκαταστήσετε κάρτα γραφικών μονού πλάτους. 15

16 4 Σηκώστε τις ενδιάμεσες διατάξεις της κάρτας γραφικών και απομακρύνετέ τες από το πλαίσιο του υπολογιστή. 1 βίδες (2) 2 ενδιάμεσες διατάξεις κάρτας γραφικών (2) 16

17 5 Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από τις υποδοχές τους στη συσκευή. 1 καλώδια τροφοδοσίας (2) 2 υποδοχές (2) 6 Ευθυγραμμίστε τον σύνδεσμο πάνω στην κάρτα γραφικών με την υποδοχή πάνω στην πλακέτα συστήματος και πιέστε την κάρτα προς τα κάτω τόσο ώστε να κλειδώσει στη σωστή της θέση. 17

18 7 Επανατοποθετήστε τις βίδες που συγκρατούν την κάρτα γραφικών στο πλαίσιο του υπολογιστή. 1 βίδες (2) 2 κάρτα γραφικών 18

19 8 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στους συνδέσμους τους επάνω στην κάρτα γραφικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση των συνδέσμων των καλωδίων τροφοδοσίας ενδέχεται να είναι διαφορετική στη δική σας κάρτα γραφικών. 1 καλώδια τροφοδοσίας (2) 2 σύνδεσμοι καλωδίων τροφοδοσίας (2) 19

20 9 Κλείστε το κάλυμμα και πιέστε το προς τα κάτω τόσο ώστε να κλειδώσει στη σωστή του θέση. 1 κάλυμμα 20

21 Αφαίρεση της κάρτας γραφικών 1 Μετακινήστε συρτά το μάνταλο αποδέσμευσης για να αποδεσμευτεί το κάλυμμα. 1 μάνταλο αποδέσμευσης 2 κάλυμμα 21

22 2 Σηκώστε το κάλυμμα και ανοίξτε όσο το δυνατόν περισσότερο. 1 κάλυμμα 22

23 3 Πιέστε τις γλωττίδες και αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από την κάρτα γραφικών. 1 καλώδια τροφοδοσίας (2) 2 γλωττίδες (2) 4 Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν την κάρτα γραφικών στο πλαίσιο του υπολογιστή. 5 Πιέστε το μάνταλο αποδέσμευσης για να αποδεσμεύσετε την κάρτα γραφικών από την υποδοχή της στην πλακέτα συστήματος. 23

24 6 Σηκώστε την κάρτα γραφικών και απομακρύνετέ την από το πλαίσιο του υπολογιστή. 1 μάνταλο αποδέσμευσης 2 βίδες (2) 3 κάρτα γραφικών 7 Περάστε συρτά τις ενδιάμεσες διατάξεις της κάρτας γραφικών μέσα στις υποδοχές τους επάνω στην κάρτα γραφικών. 8 Επανατοποθετήστε τις βίδες που συγκρατούν τις ενδιάμεσες διατάξεις της κάρτας γραφικών στο πλαίσιο του υπολογιστή. 24

25 9 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στις υποδοχές τους στη συσκευή. 1 βίδες (2) 2 ενδιάμεσες διατάξεις κάρτας γραφικών 25

26 10 Κλείστε το κάλυμμα και πιέστε το προς τα κάτω τόσο ώστε να κλειδώσει στη σωστή του θέση. 1 κάλυμμα 26

27 Ρύθμιση του ενισχυτή γραφικών της Alienware 1 Εγκαταστήστε την κάρτα γραφικών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση της κάρτας γραφικών». 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα τροφοδοσίας που διαθέτει ο ενισχυτής γραφικών της Alienware. 1 θύρα τροφοδοσίας 2 καλώδιο τροφοδοσίας 27

28 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή και να συνδέσετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών από τον ενισχυτή γραφικών της Alienware στον υπολογιστή σας και ύστερα να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή για να συνδεθεί με τον ενισχυτή της κάρτας γραφικών. Πιέστε τους συνδετήρες αποδέσμευσης και συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου της κάρτας γραφικών στην εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών που διαθέτει ο ενισχυτής γραφικών της Alienware. 1 εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών 3 καλώδιο κάρτας γραφικών 2 συνδετήρες αποδέσμευσης (2) 28

29 4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας προτού συνδέσετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών. Πιέστε τους συνδετήρες αποδέσμευσης και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου της κάρτας γραφικών στην εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών που διαθέτει ο υπολογιστής σας. Ανάβει η λυχνία στο καλώδιο της κάρτας γραφικών υποδεικνύοντας ότι ο ενισχυτής γραφικών της Alienware είναι συνδεδεμένος και έτοιμος για χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν απαιτείται, συνδέστε την οθόνη στον ενισχυτή γραφικών της Alienware. 1 εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών 3 συνδετήρες αποδέσμευσης 2 καλώδιο κάρτας γραφικών Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. 1 Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές. 29

30 2 Συνδέστε το καλώδιο της κάρτας γραφικών από τον ενισχυτή γραφικών της Alienware στη εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών στον υπολογιστή σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να βρείτε τη θέση της εξωτερικής θύρας καλωδίου κάρτας γραφικών, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας. Στον ενισχυτή γραφικών της Alienware ανάβει το λογότυπο AlienHead και στον υπολογιστή εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ζητά να εκτελέσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία του λογότυπου AlienHead/της κατάστασης της σύνδεσης δεν θα ανάψει αν είναι η πρώτη φορά που συνδέετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών. Ενεργοποιήστε τη λυχνία για την κατάσταση της σύνδεσης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα AlienFX στο Κέντρο εντολών της Alienware. 3 Κάντε κλικ στην επιλογή YES (ΝΑΙ) για επανεκκίνηση του υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία στο καλώδιο της κάρτας γραφικών ανάβει μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή. 30

31 Αποσύνδεση ενισχυτή γραφικών της Alienware ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών ωσότου τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή σας και σβήσει η λυχνία στο καλώδιο. 1 Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές. 2 Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών ωσότου τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή σας και σβήσει η λυχνία στο καλώδιο. 31

32 3 Αφού σβήσει η λυχνία στο καλώδιο της κάρτας γραφικών, πιέστε τους συνδετήρες αποδέσμευσης στο καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών του υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών. 1 εξωτερική θύρα καλωδίου κάρτας γραφικών 2 καλώδιο κάρτας γραφικών Εναλλακτικές μέθοδοι αποσύνδεσης του ενισχυτή γραφικών της Alienware ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών ωσότου τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή σας και σβήσει η λυχνία στο καλώδιο. Χρήση συντόμευσης πληκτρολογίου 1 Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές. 32

33 2 Πιέστε τα πλήκτρα Fn+F1 στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. 3 Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου με την επιλογή τερματισμού της λειτουργίας ή επανεκκίνησης του υπολογιστή σας. Επιλέξτε SHUTDOWN (Τερματισμός). ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών ωσότου τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή σας και σβήσει η λυχνία στο καλώδιο. 4 Αφού σβήσει η λυχνία στο καλώδιο της κάρτας γραφικών, πιέστε τους συνδετήρες αποδέσμευσης στο καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από τον υπολογιστή. Χρήση του κουμπιού αποσύνδεσης στο καλώδιο της κάρτας γραφικών 1 Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές. 2 Πιέστε το κουμπί αποσύνδεσης στο καλώδιο της κάρτας γραφικών. Για να βρείτε τη θέση του κουμπιού αποσύνδεσης στο καλώδιο της κάρτας γραφικών, ανατρέξτε στην ενότητα «Κάρτα γραφικών». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τη διάρθρωση του κουμπιού αποσύνδεσης, θα γίνεται επανεκκίνηση ή τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή σας ή θα παρουσιάζεται προτροπή για επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κουμπιού αποσύνδεσης». ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο της κάρτας γραφικών ωσότου τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή σας και σβήσει η λυχνία στο καλώδιο. 3 Αφού σβήσει η λυχνία στο καλώδιο της κάρτας γραφικών, πιέστε τους συνδετήρες αποδέσμευσης στο καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από τον υπολογιστή. 33

34 Ρυθμίσεις κουμπιού αποσύνδεσης Στην τρέχουσα ενότητα παρατίθεται η διαδικασία καθορισμού της συμπεριφορά του υπολογιστή σας όποτε πιέζετε το κουμπί αποσύνδεσης στο καλώδιο της κάρτας γραφικών. 1 Προχωρήστε στην εκκίνηση της εφαρμογής AlienAdrenaline. Windows 8.1: a) Στην οθόνη Start (Έναρξη) περιηγηθείτε ως την επιλογή Apps (Εφαρμογές) και κάντε κλικ στο πλακίδιο Alienware Command Center (Κέντρο εντολών της Alienware). b) Στο παράθυρο Alienware Command Center (Κέντρο εντολών της Alienware) κάντε κλικ στην επιλογή AlienAdrenaline. Windows 7: Κάντε κλικ στις επιλογές Start All Programs Alienware Command Center AlienAdrenaline(Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Alienware > Κέντρο εντολών > AlienAdrenaline). 2 Στο παράθυρο AlienAdrenaline κάντε κλικ στις επιλογές Graphics Amplifier Undock Button(Ενισχυτής γραφικών > Κουμπί αποσύνδεσης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές προτού πιέσετε το κουμπί αποσύνδεσης στο καλώδιο της κάρτας γραφικών. 3 Για να διαρθρώσετε τη συμπεριφορά του υπολογιστή όποτε πιέζετε το κουμπί αποσύνδεσης στο καλώδιο της κάρτας γραφικών, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές: Always Prompt Options (Επιλογές εμφάνισης προτροπής πάντα) - Εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ζητά είτε επανεκκίνηση είτε τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή. Restart (Επανεκκίνηση) - Εκτελείται επανεκκίνηση του υπολογιστή. Shutdown (Τερματισμός λειτουργίας) - Εκτελείται τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή. 34

35 Εγκατάσταση του λογισμικού για τον ενισχυτή γραφικών της Alienware ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λογισμικό για τον ενισχυτή γραφικών της Alienware είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Είναι αυτόνομη εφαρμογή και δεν αποτελεί τμήμα του Κέντρου εντολών της Alienware. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο στον υπολογιστή σας το λογισμικό για τον ενισχυτή γραφικών της Alienware ή το Κέντρο εντολών της Alienware, μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη και στην εγκατάστασή του από τον ιστότοπο υποστήριξης. Για τη λήψη και την εγκατάσταση του λογισμικού για τον ενισχυτή γραφικών της Alienware, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: 1 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία. 2 Μεταβείτε στον ιστότοπο dell.com/support. 3 Αν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας, πληκτρολογήστε την και κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή). Αν δεν την έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Detect My Product (Ανίχνευση του προϊόντος μου) για να επιτραπεί η αυτόματη ανίχνευσή της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανίχνευση της ετικέτας εξυπηρέτησης, επιλέξτε το προϊόν σας σε κάποια από τις κατηγορίες προϊόντων. 4 Κάντε κλικ στην επιλογή Drivers and Downloads (Προγράμματα οδήγησης και στοιχεία λήψης) 5 Στο αναπτυσσόμενο μενού Operating System (Λειτουργικό σύστημα) επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. 6 Στο αναπτυσσόμενο μενού Category (Κατηγορία) επιλέξτε Application (Εφαρμογή). Εμφανίζεται η λίστα των εφαρμογών που υπάρχουν διαθέσιμες για λήψη. 7 Κάντε κλικ στην επιλογή Download File (Λήψη αρχείου) για το αρχείο που αντιστοιχεί στην επιλογή Command Center X.X for Notebooks (Κέντρο εντολών Χ.Χ για φορητούς υπολογιστές). 8 Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο. 9 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη. 35

36 36

37 Αντιμετώπιση προβλημάτων Ζήτημα Δεν ανιχνεύεται κάρτα γραφικών. Λύση Προχωρήστε στη λήψη και στην εγκατάσταση του πιο πρόσφατα ενημερωμένου προγράμματος οδήγησης για την κάρτα γραφικών που υπάρχει εγκατεστημένη στον ενισχυτή γραφικών της Alienware. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο που παραλάβατε μαζί με την κάρτα γραφικών. Οι θύρες κάρτας γραφικών και η οθόνη του υπολογιστή σας θα απενεργοποιηθούν όποτε χρησιμοποιήσετε κάρτα γραφικών διπλού πυρήνα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα γραφικών πωλείται χωριστά. Η έξοδος θα πραγματοποιείται μόνο από τον ενισχυτή γραφικών της Alienware. Η συσκευή σας λειτουργεί με βάση τη σχεδίασή της. 37

38 Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Alienware Πόροι αυτοβοήθειας Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Alienware χρησιμοποιώντας τους εξής διαδικτυακούς πόρους αυτοβοήθειας: Πληροφορίες περί αυτοβοήθειας Πρόσβαση στη Βοήθεια των Windows Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Alienware Επιλογές αυτοβοήθειας Windows 8.1 Ανοίξτε το σύμβολο Search (Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη) στο πλαίσιο αναζήτησης και πιέστε το πλήκτρο Enter. Windows 7 Κάντε κλικ στις επιλογές Start Help and Support (Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη). Ανατρέξτε στον ιστότοπο alienware.com. Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα alienware.com/gamingservices/. Βίντεο που παρέχουν οδηγίες βήμα προς βήμα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον υπολογιστή σας Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα youtube.com/alienwareservices Επικοινωνία με την Alienware Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Alienware για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στον ιστότοπο Alienware.com. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας. 38

39 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε στις ΗΠΑ, καλέστε το ALIENWARE για βοήθεια στον υπολογιστή της Alienware που διαθέτετε. 39

Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις

Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Alienware 15 R3 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron 11. εγχειρίδιο σέρβις Series

Inspiron 11. εγχειρίδιο σέρβις Series Inspiron 11 3000 Series εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 11 3162 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P24T Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P24T001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις Inspiron 15 5000 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-5567 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P66F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P66F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις

XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις XPS 13 εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 13 9350 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P54G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P54G002 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron 20 Εγχειρίδιο κατόχου

Inspiron 20 Εγχειρίδιο κατόχου Inspiron 20 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 20, μοντέλο 3048 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W09B Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W09B001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Alienware 17 R4 Εγχειρίδιο σέρβις

Alienware 17 R4 Εγχειρίδιο σέρβις Alienware 17 R4 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Alienware 17 R4 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P31E Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P31E001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 XPS 15 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Alienware 13 R3 Εγχειρίδιο σέρβις

Alienware 13 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Alienware 13 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Alienware 13 R3 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P81G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P81G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 XPS 15 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 15 9560 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron 24. εγχειρίδιο σέρβις Series

Inspiron 24. εγχειρίδιο σέρβις Series Inspiron 24 5000 Series εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 24 5459 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W12C Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W12C004 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις Inspiron 22 3000 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 22 3264 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W17B Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W17B003 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις. 2-in-1

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις. 2-in-1 Inspiron 17 7000 2-in-1 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 17-7779 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P30E Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P30E001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις. 2-in-1

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις. 2-in-1 Inspiron 13 5000 2-in-1 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 13-5378 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις. 2-in-1

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις. 2-in-1 Inspiron 15 5000 2-in-1 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-5578 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P58F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P58F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron 22. Εγχειρίδιο σέρβις Series

Inspiron 22. Εγχειρίδιο σέρβις Series Inspiron 22 3000 Series Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 22 3265 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W17B Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W17B001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron Όψεις. Προδιαγραφές Inspiron 3650 Όψεις Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία.

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision Tower 7910 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Precision Tower 7910 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Precision Tower 7910 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D02X Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D02X003 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge T20 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell PowerEdge T20 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell PowerEdge T20 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D13M Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D13M001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές Inspiron 22 3000 Ρύθμιση και προδιαγραφές Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 22-3264 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W17B Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W17B003 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude 14 Rugged 5414 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Latitude 14 Rugged 5414 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Latitude 14 Rugged 5414 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P46G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P46G002 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron 24. Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron 24.  Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Βάση σύνδεσης DS1000 της Dell με οθόνη Οδηγός χρήσης

Βάση σύνδεσης DS1000 της Dell με οθόνη Οδηγός χρήσης Βάση σύνδεσης DS1000 της Dell με οθόνη Οδηγός χρήσης Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές Inspiron 24 5000 Ρύθμιση και προδιαγραφές Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 24-5488 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W12C Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W12C007 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές Inspiron 20 3000 Ρύθμιση και προδιαγραφές Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 20-3064 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W15B Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W15B005 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός σταθμός εργασίας Dell Precision M4800 Εγχειρίδιο κατόχου

Κινητός σταθμός εργασίας Dell Precision M4800 Εγχειρίδιο κατόχου Κινητός σταθμός εργασίας Dell Precision M4800 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P20E Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P20E001 Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές Inspiron 24 3000 Ρύθμιση και προδιαγραφές Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 24-3464 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W12C Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W12C006 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile

Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision T1700. Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

Dell Precision T1700. Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις Dell Precision T1700 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Dell OptiPlex Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

Dell OptiPlex Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις Dell OptiPlex 9020 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Alienware 17. Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Alienware 17.  Όψεις. Προδιαγραφές Alienware 17 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τον σας, πράγμα που εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε. Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron 15. Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron 15.  Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές Inspiron 15 Σειρά 3000 Όψεις Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E5570 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Latitude E5570 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Latitude E5570 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P48F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P48F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής Dell Latitude E6430s Εγχειρίδιο κατόχου

Υπολογιστής Dell Latitude E6430s Εγχειρίδιο κατόχου Υπολογιστής Dell Latitude E6430s Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P19S Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P19S002 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. XPS 13. Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. XPS 13.  Όψεις. Προδιαγραφές Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές Inspiron 27 7000 Ρύθμιση και προδιαγραφές Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 27-7775 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W16C Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W16C001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές

Inspiron Ρύθμιση και προδιαγραφές Inspiron 24 5000 Ρύθμιση και προδιαγραφές Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 24-5475 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W15C Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W15C001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M2800 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Precision M2800 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Precision M2800 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P29F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P29F001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron 24. Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron 24.  Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd για αναπαράσταση επιφάνειας εργασίας Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd για αναπαράσταση επιφάνειας εργασίας Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd για αναπαράσταση επιφάνειας εργασίας Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Εφαρμογή Dell DL1000 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E10S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E10S003 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision 3510 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Precision 3510 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Precision 3510 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P48F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P48F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude 3540 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Latitude 3540 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Latitude 3540 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P28F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P28F004 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Dell OptiPlex 7440 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου

Dell OptiPlex 7440 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου Dell OptiPlex 7440 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W11C Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W11C001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα