Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ"

Transcript

1 Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους συνεργάτες στο πλαίσιο προσκλήσεων του φορέα για συγκεκριμένα έργα και να διευκολύνει τη διαχείριση των αιτήσεων και την πρόσβαση στο υποβληθέν υλικό εσωτερικά στο φορέα. 1.1 Κατηγορίες χρηστών του συστήματος Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να παρέχει πρόσβαση σε διάφορες κατηγορίες χρηστών, καθεμία με διακριτά δικαιώματα πρόσβασης και δυνατότητες, όπως περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους Υποψήφιοι Οι επισκέπτες / υποψήφιοι είναι η βασική και πολυπληθέστερη ομάδα χρηστών του συστήματος. Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, χωρίς να είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό η σύνδεση στην εφαρμογή (login). Με την υποβολή αίτησης, εγγράφεται αυτόματα στο σύστημα ώστε να μπορεί τόσο να ενημερώσει τα στοιχεία της αίτησής του μέχρι την προθεσμία υποβολής όσο και να υποβάλει αίτηση σε μελλοντική πρόσκληση χωρίς να χρειάζεται να καταθέσει εκ νέου όλα τα απαραίτητα στοιχεία Αξιολογητές Πρόκειται για εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Στo σύστημα θα συνδέονται (login) με ασφαλή τρόπο με προσωπικούς κωδικούς. Έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες πλοήγησης και αναζήτησης στη βάση δεδομένων των αιτήσεων καθώς και ανάκτησης των αρχείων που επισυνάπτονται στις αιτήσεις. Θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα για κάθε υποψήφιο να καταγράφουν σχόλια (ορατά μόνο στους υπόλοιπους αξιολογητές), να επισημαίνουν την κλήση του σε συνέντευξη για ένα ή περισσότερα έργα και να ορίζουν την αξιολόγηση / κατάταξή του στην αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για συγκεκριμένο έργο, ως σειρά κατάταξης ή/και επιλέγοντας μία τιμή από κλειστή λίστα επιλογών Διαχειριστές προσκλήσεων / έργων Οι διαχειριστές προσκλήσεων / έργων είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων των προσκλήσεων και των αντίστοιχων έργων περιεχομένου στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες πλοήγησης και αναζήτησης στη βάση δεδομένων των αιτήσεων, ανάκτησης των αρχείων που επισυνάπτονται στις αιτήσεις καθώς και εξαγωγής αναφορών που μπορούν να είναι χρήσιμες ως διαχειριστικά έγγραφα του έργου. Στο σύστημα θα συνδέονται (login) με ασφαλή τρόπο με προσωπικούς κωδικούς Διαχειριστές συστήματος Οι διαχειριστές της εφαρμογής είναι τεχνικό προσωπικό που έχει πλήρεις δυνατότητες διαχείρισης του συστήματος μέσω των κατάλληλων γραφικών

2 διεπαφών διαχείρισης αλλά και απευθείας πρόσβασης σε αρχεία διαμόρφωσης. Στην υπευθυνότητά τους εμπίπτουν εργασίες όπως διαχείριση λογαριασμών χρηστών, διαγραφή εγγραφών που έχουν εισαχθεί για δοκιμαστικούς λόγους, παραμετροποίηση της εμφάνισης και λειτουργίας της εφαρμογής. 1.2 Λειτουργίες του συστήματος Οι κύριες λειτουργίες του συστήματος απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα περιπτώσεων χρήστης. Οι βασικότερες λειτουργίες που παρέχει το σύστημα μπορούν να περιγραφούν αναλυτικότερα ως εξής: Υποβολή αίτησης υποψήφιου

3 Ο υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση μέσω διαδικτυακής φόρμας χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί στο σύστημα με username / password. Η φόρμα αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής πεδία: Όνομα πεδίου Τύπος Πολλαπλότητα Υποχρεωτικό Όνομα String 1 NAI Επώνυμο String 1 NAI Έτος γέννησης Integer 1 NAI Οδός String 1 NAI Αριθμός Integer 1 NAI ΤΚ String 1 NAI Πόλη String 1 NAI Χώρα String 1 NAI Τηλέφωνο String 1 NAI String 1 NAI Επιβεβαίωση String 1 NAI Ιστοσελίδα String 0..Ν ΟΧΙ Κωδικός έργου Multi-select list 1..Ν NAI Επίσης, από τη φόρμα αίτησης ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να επισυνάπτει δύο αρχεία: 1. Υπεύθυνη δήλωση 2. Βιογραφικό σημείωμα Αμέσως μετά την υποβολή εκχωρείται στην αίτηση μοναδικός αριθμός / κωδικός. Στον υποψήφιο στέλνεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κατάλληλο κείμενο επιβεβαίωσης λήψης της αίτησης καθώς και τον προαναφερθέντα κωδικό. Τα επισυναπτόμενα αρχεία αποθηκεύονται στο filesystem σε directory με όνομα τον προαναφερθέντα μοναδικό κωδικό αίτησης. Επίσης, για κάθε αίτηση θα αποθηκεύεται στο σύστημα η ημερομηνία και η ακριβής ώρα κατάθεσης. Η φόρμα αίτησης προστατεύεται με captcha για την αποφυγή αυτοματοποιημένων υποβολών. Σε κάθε υποψήφιο που είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα λόγω προηγούμενης αίτησης που έχει υποβάλλει δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση σε νέα πρόσκληση χωρίς επανα-συμπλήρωση των στοιχείων του (πέραν του κωδικού έργου): τα στοιχεία προ-συμπληρώνονται αυτόματα στη φόρμα, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων βιογραφικού και υπεύθυνης δήλωσης, ενώ ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τα μεταβάλλει (π.χ. αλλαγή τιμής πεδίου, ανέβασμα ενημερωμένου αρχείου). Ενημέρωση αίτησης υποψήφιου Σε κάθε υποψήφιο δίνεται ένας μοναδικός κωδικός (password) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο σε συνδυασμό με το του (ως username) για τη σύνδεσή του στο σύστημα και την ενημέρωση των στοιχείων της αίτησής του, συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων αρχείων. Αναζήτηση / πλοήγηση στα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων αιτήσεων σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μετά από σύνδεσή τους στο σύστημα με username / password.

4 Υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης με επώνυμο, όνομα, κωδικό έργου, . Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται ως λίστα. Κάθε γραμμή της λίστας περιέχει τα συνοπτικά στοιχεία κάθε υποψήφιου (Ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, πόλη κατοικίας, κωδικούς έργων για τα οποία έχει κάνει αίτηση) καθώς και links στα συνημμένα αρχεία του υποψήφιου. Από τη λίστα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί σε ξεχωριστή σελίδα που θα περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία του υποψήφιου. Αξιολόγηση αιτήσεων Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα σε αξιολογητές να καταγράφουν σχόλια (ορατά μόνο στους υπόλοιπους αξιολογητές) για κάθε υποψήφιο, να επισημαίνουν την κλήση του σε συνέντευξη για ένα ή περισσότερα έργα και να ορίζουν την αξιολόγηση / κατάταξή του στην αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για συγκεκριμένο έργο, ως σειρά κατάταξης ή/και επιλέγοντας μία τιμή από κλειστή λίστα επιλογών. Εξαγωγή αναφορών Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα σε αξιολογητές και διαχειριστές προσκλήσεων / έργων να εξάγουν σε κατάλληλη μορφή (π.χ. αρχεία Excel) αναφορές που είναι χρήσιμες είτε ως διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και σύνταξης των αντίστοιχων πρακτικών είτε ως διαχειριστικά έγγραφα του έργου. Κατ ελάχιστο θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των παρακάτω αναφορών: 1. Κατάλογος υποψήφιων που υπέβαλαν αίτηση για συγκεκριμένο έργο. 2. Κατάλογος υποψήφιων που υπέβαλαν αίτηση για συγκεκριμένο έργο και κλήθηκαν σε συνέντευξη. Τα ονόματα των υποψήφιων στους προαναφερθέντες καταλόγους είναι επιθυμητό να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση. Μία λύση για αυτό είναι κατά την εξαγωγή να μετατρέπονται όλα τα ονόματα σε γραφή με κεφαλαίους χαρακτήρες. Διαχείριση προσκλήσεων / διαχείριση έργων Το σύστημα παρέχει σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές προσκλήσεων / έργων μέσω web γραφικής διεπαφής τη δυνατότητα εισαγωγής, ενημέρωσης και διαγραφής στοιχείων προσκλήσεων και των αντίστοιχων έργων. Διαχείριση χρηστών Το σύστημα παρέχει στους διαχειριστές συστήματος μέσω web γραφικής διεπαφής τη δυνατότητα δημιουργίας, ενημέρωσης και διαγραφής λογαριασμών για χρήστες όλων των κατηγοριών. Διαχείριση / διαγραφή αιτήσεων Το σύστημα παρέχει στους διαχειριστές συστήματος μέσω web γραφικής διεπαφής τη δυνατότητα διαχείρισης αιτήσεων. Η χρησιμότητα στη διαγραφή από το σύστημα τυχόν δοκιμαστικών ή spam εγγραφών.

5 2 Σχεδιασμός και υλοποίηση του συστήματος 2.1 Επιλογή πλατφόρμας υλοποίησης Ένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την εφαρμογή αποτέλεσε η επιλογή των εργαλείων υλοποίησης του συστήματος. Στην επιλογή έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα εξής κριτήρια: 1. Το προς ανάπτυξη σύστημα αποτελεί μια τυπική εφαρμογή γραφικής πρόσβασης σε βάση δεδομένων για συνήθεις λειτουργίες διαχείρισης (CRUD operations). Πέραν τούτου αυτή καθ εαυτήν η λογική της εφαρμογής (business logic) δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκη: περιλαμβάνει κυρίως κανόνες συσχετίσεων μεταξύ οντοτήτων και όχι ιδιαίτερη αλγοριθμική επεξεργασία. Επίσης, δεν υπάρχει πρακτικά απαίτηση για υποστήριξη δοσοληψιών (transactions). 2. Οι συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων της εφαρμογής είναι αρκετά πολύπλοκες και συνεπώς η λογική επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων (π.χ. παραγωγή των κατάλληλων ερωτημάτων σε SQL) θα πρέπει να παράγεται με κάποιο αυτοματοποιημένο τρόπο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και συντήρησης της εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο 1 επιβάλλουν τη χρήση κάποιο κατάλληλου Web framework που να υποστηρίζει ανάπτυξη με βάση το πρότυπο Model-View-Controller (MVC), ενώ το ζήτημα του σημείου 2 οδηγεί στην επιλογή χρήσης ενός εργαλείου μετασχηματισμού του μοντέλου αντικειμένων της εφαρμογής σε αναπαράσταση σχεσιακής βάσης δεδομένων (Object-to-Relational Mapping, ORM) Με βάση τα παραπάνω και αφού εξετάστηκαν διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης επιλέχθηκε η πλατφόρμα Grails η οποία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για web εφαρμογές γραφικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων χωρίς απαιτήσεις για πολύπλοκη λογική εφαρμογής και δοσοληψίες. Τα πλεονεκτήματα της εν λόγω πλατφόρμας για τέτοιου είδους εφαρμογές είναι τα ακόλουθα: Μικρός χρόνος ανάπτυξης. Εύκολη συντήρηση. Μικρό μέγεθος πηγαίου κώδικα. Ενσωματωμένη υποστήριξη για ανάπτυξη με βάση το πρότυπο MVC καθώς και για τις τεχνολογίες AJAX και Object-to-Relational Mapping. Διευκόλυνση συνεργατικής ανάπτυξης λόγω καλής υποστήριξης code collective ownership. Δυνατότητα επέκτασης με enterprise λειτουργίες μέσω ολοκλήρωσης με λογισμικό σε Java. 2.2 Domain model εφαρμογής Το μοντέλο δεδομένων (domain model) της εφαρμογής απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα κλάσεων της UML.

6 Η κλάση Application αναπαριστά την αίτηση συγκεκριμένου υποψήφιου για συγκεκριμένη θέση / έργο. Candidate evaluation levels (5): NOT_SUITABLE FOR_INVESTIGATION_IN_THE_FUTURE FOR_INVESTIGATION_NOW SUITABLE EXCELLENT Application evaluation levels (4): NOT_SUITABLE

7 MARGINALLY_SUITABLE SUITABLE EXCELLENT

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα