ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ιξώδες (εσωτερική τριβή) διαφόρων ρευστών χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πτώσης σφαιριδίων. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά τα εξής: Την κίνηση σωµάτων µέσα σε ρευστά διαφορετικού ιξώδους. Το συντελεστή ιξώδους της γλυκερίνης, νερού, και ορυκτελαίου. Θεωρητικό υπόβαθρο Βασικές αρχές ρευστοµηχανικής Ιξώδες Για την κατανόηση και σωστή τέλεση του πειράµατος θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζετε πριν κάνετε το πείραµα τη θεωρία που παρουσιάζεται στις ακόλουθες ενότητες του βιβλίου Φυσικής των Serway & Jewett: Μ6.4, Μ14.4, Μ14.5. Συνοπτική Θεωρία Ως ρευστά ορίζονται τα υλικά τα οποία δεν έχουν καθορισµένο σχήµα και λαµβάνουν το σχήµα του δοχείου που τα περιέχει. Τα αέρια και τα υγρά είναι δυο κατηγορίες ρευστών, µε τη διαφοροποίηση ότι ο όγκος των υγρών δεν µεταβάλεται, ενώ τα αέρια τείνουν να καταλάβουν τον όγκο του δοχείου που τα περιέχει. Οι ιδιότητες αυτές είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η κινητική ενέργεια των µορίων ενός ρευστού είναι αρκετά µεγάλη ώστε να µπορούν να υπερνικήσουν τις ηλεκτροστατικές ελκτικές δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ τους. Αντίθετα σε ένα στερεό οι ελκτικές δυνάµεις είναι πιο ισχυρές µε αποτέλεσµα τα µόρια που το απαρτίζουν να καταλαµβάνουν σταθερές θέσεις. Σε ένα στερεό σώµα το οποίο βρίσκεται εµβαπτισµένο σε ένα ρευστό πέρα από το βάρος του ασκέιται και η δύναµη της άνωσης, το µέτρο της οποίας δίνεται από την Αρχή του Αρχιµήδη: «Η δύναµη της άνωσης σε ένα σώµα που είναι ολικώς η µερικώς βυθισµένο σε ένα ρευστό είναι ίση µε το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώµα». Η δύναµη της άνωσης έχει φορά αντίθετη προς τη φορά του βάρους. Σελ. 127 ΙΧ-1

2 Εποµένως σε ένα σώµα όγκου V το οποίο βρίσκεται πλήρως βυθισµένο σε ρευστό πυκνότητας ρ, θα ασκείται δυναµη άνωσης ίση µε F aν = gρ ρευστου V (1) Εάν το σώµα κινείται µέσα στο ρευστό, τότε θα του ασκείται και µια δύναµη τριβής η οποία προέρχεται από την αντίσταση στην κίνηση των στρωµάτων του ρευστού. Αυτή η αντίσταση ονοµάζεται ιξώδες, και η τριβή των στρωµάτων του ρευστού ονοµάζεται εσωτερική τριβή. Μεταξύ των µορίων του ρευστού ασκούνται ελκτικές δυνάµεις οι οποίες αντιστέκονται στη σχετική κίνηση δυο στρωµάτων του ρευστού που εφάπτονται. Καθώς το σώµα κινείται µέσα στο ρευστό διαταρράσει την κατανοµή των στρωµάτων του µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται η δύναµη του ιξώδους. Το µέτρο της δύναµης του ιξώδους εξαρτάται από την εσωτερική τριβή του ρευστού, τη γεωµετρία του σώµατος που κινείται µέσα στο ρευστό και την ταχύτητά του. Η φορά της δύναµης του ιξώδους είναι αντίθετη προς τη ταχύτητα του σώµατος. Για ένα σφαιρικό σώµα η δύναµη της τριβής δίνεται από τη σχέση του Stokes: F ιξ = 6πηrυ όπου: η είναι ο συντελεστής ιξώδους του ρευστού v είναι η ταχύτητα του σώµατος r είναι η ακτίνα του σώµατος Εάν το σώµα κινείται µέσα σε ένα δοχείο πεπερασµένων διαστάσεων πρέπει να λάβουµε υπ όψιν µας τις διαστάσεις του δοχείου και την επίδραση των τοιχωµάτων του στην κίνηση του ρευστού. Στην περίπτωση κίνησης σε ένα σωλήνα πεπερασµένης διατοµής η παραπάνω σχέση γίνεται: F ιξ = 6πηrυ r (2) R όπου R είναι η ακτίνα της διατοµής του σωλήνα. Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως σχέση του Stokes. Το ιξώδες εµφανίζεται και στη γενικότερη περίπτωση που ασκούνται διατµητικές τάσεις στο ρευστό. Και εδώ τα στρώµατα του ρευστού αναγκάζονται να κινηθούν νε διαφορετική ταχύτητα µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται εσωτερική τριβή. Εποµένως γενικότερα ο συντελεστής του ιξώδους, η, ορίζεται ως ο λόγος της διατµητικής τάσης προς τη διατµητική παραµόρφωση που προκαλεί η διατµητική τάση. Οι µονάδες µέτρησης του ιξώδους είναι N s/m 2 =Pa s στο SI ή dyn s/cm 2 (η αλλοιώς poise) στο cgs. Σελ. 128 ΙΧ-2

3 Αʹ Μέρος: Μέτρηση του ιξώδους µε τη µέθοδο της πτώσης των σφαιριδίων Πειραµατική διάταξη Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη για τη µέτρηση του ιξώδους ρευστών φαίνεται στο Σχήµα 1. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από ένα σωλήνα µεγάλης διατοµής που περιέχει το υπό µελέτη ρευστό. Στο πάνω µέρος του σωλήνα είναι προαρµοσµένος ηλεκτροµαγνήτης ο οποίος συγκρατεί µεταλλικό σφαιρίδιο. Ο ηλεκτροµαγνήτης είναι συνδεδεµένος µε ψηφιακό χρονόµετρο το οποίο αρχίζει την καταγραφή του χρόνου τη στιγµή που ελευθερώνεται το σφαιρίδιο. Τέλος υπάρχει ένας µαγνήτης ο οποίος χρησιµοποιείται για την επιστροφή του σφαιριδίου στον ηλεκτροµαγνήτη µετά από κάθε µέτρηση. Αρχή των µετρήσεων Κατά την κατακόρυφη πτώση του σφαιριδίου στο ρευστό ασκούνται επάνω του τρείς δυνάµεις: η δύναµη της βαρύτητας, η άνωση, και µία δύναµη τριβής η οποία αντιστέκεται στην κίνησή του. Μετά από ένα χρονικό διάστηµα το σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα. Εποµένως η συνιστώσα των δύο τελευταίων δυνάµεων θα ισούται κατά µέτρο και θα έχει αντίθετη φορά µε τη δύναµη της βαρύτητας. d Σχήµα 1. Πειαραµατική διάταξη για τη µέτρηση του ιξώδους ρευστών. (a) Ηλεκροµαγνήτης (b) Μεταλλικό σφαιρίδιο (c) Ενδειξη απόστασης στο σωλήνα. (d) Μετρητική συσκευή Σελ. 129 ΙΧ-3

4 Από τη σχέση του Stokes έχουµε ότι η δύναµη του ιξώδους είναι: F ιξ = 6πηrυ r R όπου: η είναι το ιξώδες του ρευστού v είναι η ταχύτητα του σφαιριδίου r είναι η ακτίνα του σφαιριδίου R είναι η ακτίνα της διατοµής του σωλήνα. Από τη Σχέση (1) έχουµε ότι η δύναµη της άνωσης είναι: όπου: r είναι η ακτίνα του σφαιριδίου ρ είναι η πυκνότητα του ρευστού g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας F αν = 4π 3 r3 ρg (3) Η βαρυτική δύναµη που ασκείται στο σφαιρίδιο δίνεται από τη σχέση: F βαρ = m σφ g = 4π 3 r3 ρ σφ g (4) όπου: r είναι η ακτίνα του σφαιριδίου ρ σφ είναι η πυκνότητα του σφαιριδίου Στην κατάσταση ισορροπίας θα ισχύει F ιξ + F αν = F βαρ και εποµένως από τον Α Νόµο του Newton η σφαίρα θα εκτελέσει οµάλη κίνηση µε σταθερή ταχύτητα. Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις για κάθε µία δύναµη και λύνοντας ως προς το συντελεστή ιξώδους έχουµε: η = 2 9 r2 ( ρ σφ ρ) υ 1 g r R (5) Με αυτό τον τρόπο εκφράσαµε το ιξώδες του ρευστού συνατήσει της ταχύτητας του σφαιριδίου και των χαρακτηριστικών της πειραµατικής µας διάταξης. Πιο αναλυτικά, εφαρµόζοντας τον Δεύτερο Νόµο του Newton µπορούµε να µελετήσουµε την κίνηση του σφαιριδίου: ή m d 2 x dt 2 = ΣF = F βαρ F ιξ F αν 4π d 2 x 3 r3 ρ σφ dt = 4π 2 3 r3 ρ σφ g 6πηvr r 4π R 3 r3 ρg Σελ. 130 ΙΧ-4

5 d 2 x dt 2 = ρ σϕ ρ g 2 ρ ρ σϕ 9 r2 σϕ 1 η r R 1 dx dt d 2 x dt 2 = ρ σϕ ρ g 1 dx ρ σϕ τ dt (6) όπου τ = 2 ρ 9 r2 σϕ 1 η r R (7) είναι µια σταθερά µε µονάδες χρόνου και η οποία εξαρτάται από τον συντελεστή του ιξώδους. Μπορούµε να ολοκληρώσουµε τη διαφορική εξίσωση (5) οπότε θα πάρουµε τη µεταβολή της ταχύτητας του σφαιριδίου συναρτήσει του χρόνου υ = dx dt = τ ρ ρ σϕ g 1 e t τ ρ σϕ ( ) (8) Από την παραπάνω Σχέση βλέπουµε ότι το σφαιρίδιο αρχικά θα επιταχύνεται µέχρι να φτάσει µία οριακή ταχύτητα ( υ ορ = τ ρ ρ σϕ )g = 2 ( ρ ρ σϕ )g 1 ρ σϕ 9 r2 η r (9) R όπου χρησιµοποιήσαµε τις Σχέσεις (7) και (8). Στη συνέχεια το σφαιρίδιο θα κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ ορ. Εποµένως για να µετρήσουµε το ιξώδες ενός ρευστού πυκνότητας ρ, αρκεί να γνωρίζουµε την ταχύτητα πτώσης υ ενός σφαιριδίου ακτίνας r και πυκνότητας ρ σφ µέσα σε ένα σωλήνα ακτίνας R γεµισµένο µε το ρευστό. Σχήµα 2. Μεταβολή της ταχύτητας του σφαιριδίου συναρτήσει του χρόνου για δύο διαφορετικές τιµές του ιξώδους. Η διακεκοµµένη καµπύλη αντιστοιχεί σε ιξώδες που είναι το µισό από αυτό για τη συνεχή καµπύλη. Σελ. 131 ΙΧ-5

6 Πειραµατική διαδικασία Ι. Μέτρηση του ιξώδους της γλυκερίνης 1. Συνδέουµε τον ηλεκροµαγνήτη µε τη χρονοµετρική διάταξη. 2. Καθαρίζουµε σχολαστικά τα σφαιρίδια µε ένα κοµµάτι ύφασµα εµπορισµένο µε οινόπνευµα. 3. Τοποθετούµε ένα σφαιρίδιο στον ηλεκτροµαγνήτη. 4. Μετακινούµε τον ηλεκτροµαγνήτη µε τη βοήθεια του άξονα a ώστε το σφαιρίδιο να είναι πλήρως βυθισµένο στο ρευστό. 5. Μετράµε την απόσταση από το κάτω µέρος του σφαιριδίου εώς την ένδειξη στο κάτω µέρος του σωλήνα (Σχήµα 1). 6. Θέτουµε τη µέθοδο µέτρησης (MODE) του χρονοµέτρου στο t E F. 7. Μηδενίζουµε το χρονόµετρο µε το πλήκτρο «0» και στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο «START». 8. Οταν είµαστε έτοιµοι να πάρουµε µετρήσεις πιέζουµε το διακόπτη που βρίσκεται στον ηλεκροµαγνήτη που συγκρατεί το σφαιρίδιο. 9. Οταν το σφαιρίδιο φτάσει στο κάτω όριο του σωλήνα πιέζουµε το πλήκτρο «STOP» και καταγράφουµε την ένδειξη του χρονοµέτρου. 10. Με τη βοήθεια του µαγνήτη µετακινούµε το σφαιρίδιο πίσω στον ηλεκτροµαγνήτη. 11. Επαναλαµβάνουµε τη µέτρηση 5 φορές µε το ίδιο σφαιρίδιο και άλλες 5 φορές µε σφαιρίδιο διαφορετικής ακτίνας. Πρίν από κάθε µέτρηση καθαρίζουµε σχολαστικά το σφαιρίδιο και µετράµε την απόσταση του σφαιριδίου (ενώ βρίσκεται προσκοληµµένο στον ηλεκτροµαγνήτη) από την ένδειξη στο κάτω µέρος του σωλήνα. Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας σε Πίνακα της ακόλουθης µορφής για κάθε σφαίρα. α/α Απόσταση s±δs Πίνακας 1 Χρόνος Ταχύτητα υ±δυ υ ± δυ 12. Με τη βοήθεια διαστηµόµετρου µετράµε την εσωτερική διάµετρο του σωλήνα. 13. Με τη βοήθεια µικρόµετρου µετράµε την διάµετρο των σφαιριδίων 10 φορές. Σελ. 132 ΙΧ-6

7 Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας σε Πίνακα της ακόλουθης µορφής για κάθε σφαίρα. Πίνακας 2 α/α Σφαιρίδιο 1 d±δd Σφαιρίδιο 2 d±δd d ± δd 14. Ζυγίζουµε τα σφαιρίδια στο ζυγό ακριβείας. 15. Μετράµε τη θερµοκρασία του ρευστού. 16. Πλένουµε και στεγνώνουµε σχολαστικά έναν ογκοµετρικό κύλινδρο. Στο τέλος τον στεγνώνουµε µε οινόπνευµα. 17. Ζυγίζουµε τον κύλινδρο σε ζυγό ακριβείας. 18. Βάζουµε στο κύλινδρο ποσότητα απο το ρευστό και µετράµε τον όγκο και τη µάζα του. 19. Υπολογίζουµε την πυκνότητα του ρευστού και των σφαριδίων, καθώς και τα αντίστοιχα σφάλµατα. 20. Υπολογίζουµε τη µέση ταχύτητα πτώσης των σφαιριδίων. 21. Με βάση τη σχέση (5) υπολογίζουµε το συντελεστή ιξώδους και το σφάλµα του για το κάθε σφαρίδιο. 22. Παρατηρείτε διαφορές µεταξύ των µετρήσεων; 23. Να σχολιάσετε τα αποτελέσµατά σας. ΙΙ. Μέτρηση του ιξώδους διαλύµατος γλυκερίνης Στο µέρος αυτό θα χρησιµοποιήσουµε µια ηλεκτρονική διάταξη για τη µέτρηση της ταχύτητας του σφαιριδίου. Η διάταξη αυτή αποτελείται από δύο φωτοπύλες που καταγράφουν την παρουσία της σφαίρας, και οι οποίες µπορούν να µετακινηθούν κατά µήκος του σωλήνα. Και οι δύο φωτοπύλες συνδέονται µε το χρονόµετρο που χρησιµοποιήθηκε στο Αʹ µέρος του πειράµατος. Η πρώτη φωτοπύλη ενεργοποιεί το χρονόµετρο µολις περάσει η σφαίρα, ενώ η δεύτερη φωτοπύλη σταµατά τη χρονοµέτρηση. 1. Ενεργοποιούµε τον ηλεκτροµαγνήτη µε το διακόπτη Power.. 2. Καθαρίζουµε σχολαστικά τα σφαιρίδια µε ένα κοµµάτι ύφασµα εµποτισµένο µε οινόπνευµα. 3. Τοποθετούµε ένα σφαιρίδιο στον ηλεκτροµαγνήτη και θέτουµε το διακόπτη «HOLD/RELEASE» στη θέση «HOLD». Σελ. 133 ΙΧ-7

8 4. Φροντίζουµε ώστε το σφαιρίδιο να είναι πλήρως εµβαπτισµένο στο ρευστό. 5. Τοποθετούµε τις δύο φωτοπύλες σε απόσταση περίπου 5cm από το κάτω µέρος του σωλήνα και στην ελάχιστη δυνατή απόσταση µεταξύ τους. Μετράµε τη µεταξύ τους απόσταση µε ένα διαστηµόµετρο και µε τη βοήθεια των διαγραµµίσεων που υπάρχουν στο πλάι τους. 6. Θέτουµε τη µέθοδο µέτρησης (MODE) του χρονοµέτρου στο t E F. 7. Μηδενίζουµε το χρονόµετρο µε το πλήκτρο «0» και στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο «START». 8. Οταν είµαστε έτοιµοι να πάρουµε µετρήσεις θέτουµε το διακόπτη ελέγχου του ηλεκτροµαγνήτη στη θέση «RELEASE». Το σφαιρίδιο θα απελευθερωθεί και θα πέσει. 9. Οταν το σφαιρίδιο περάσει από τις δύο φωτοπύλες το χρονόµετρο θα καταγράψει το χρόνο που χρειάστηκε προκειµένου να διανύσει τη µεταξύ τους απόσταση. 10. Με τη βοήθεια του µαγνήτη επαναφέρουµε το σφαιρίδιο πίσω στον ηλεκτροµαγνήτη. 11. Επαναλαµβάνουµε τη µέτρηση 5 φορές µε το ίδιο σφαιρίδιο και άλλες 5 φορές µε σφαιρίδιο διαφορετικής ακτίνας. Πρίν από κάθε µέτρηση καθαρίζουµε σχολαστικά το σφαιρίδιο. Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας σε Πίνακα της ακόλουθης µορφής για κάθε σφαίρα. α/α Απόσταση φωτοπυλών s±δs Πίνακας 3 Χρόνος Ταχύτητα υ±δυ υ ± δυ 12. Με τη βοήθεια διαστηµόµετρου µετράµε την εσωτερική διάµετρο του σωλήνα. 13. Με τη βοήθεια µικρόµετρου µετράµε την διάµετρο των σφαιριδίων 10 φορές. Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας σε Πίνακα της ακόλουθης µορφής για κάθε σφαίρα. Πίνακας 4 α/α Σφαιρίδιο 1 d±δd Σφαιρίδιο 2 d±δd d ± "d Σελ. 134! ΙΧ-8

9 14. Ζυγίζουµε τα σφαιρίδια στο ζυγό ακριβείας. 15. Μετράµε τη θερµοκρασία του ρευστού. 16. Πλένουµε και στεγνώνουµε σχολαστικά έναν ογκοµετρικό κύλινδρο. Στο τέλος τον στεγνώνουµε µε οινόπνευµα. 17. Ζυγίζουµε τον ογκοµετρικό κύλινδρο σε ζυγό ακριβείας. 18. Βάζουµε στο κύλινδρο ποσότητα απο το ρευστό και µετράµε τον όγκο και τη µάζα του. 19. Υπολογίζουµε την πυκνότητα του ρευστού και των σφαιριδίων, καθώς και τα αντίστοιχα σφάλµατα. 20. Υπολογίζουµε τη µέση ταχύτητα πτώσης των σφαιριδίων. 21. Με βάση τη σχέση (5) υπολογίζουµε το συντελεστή ιξώδους και το σφάλµα του για το κάθε σφαρίδιο. 22. Παρατηρείτε διαφορές µεταξύ των µετρήσεων; 23. Να σχολιάσετε τα αποτελέσµατά σας. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την κίνηση που εκτελεί το σφαιρίδιο κατά την πτώση του. 24. Επιλέγουµε ένα από τα δύο σφαιρίδια και το τοποθετούµε στον ηλεκτροµαγνήτη. 25. Τοποθετούµε τις δύο φωτοπύλες σε απόσταση 5cm από το σφαιρίδιο και στην ελάχιστη δυνατή απόσταση µεταξύ τους. Μετράµε τη µεταξύ τους απόσταση s µε ένα διαστηµόµετρο και µε τη βοήθεια των διαγραµµίσεων που υπάρχουν στο πλάι τους. 26. Μετράµε την απόσταση d της άνω φωτοπύλης από το σφαιρίδιο µε ένα χάρακα ακριβείας και µε τη βοήθεια της διαγράµµισης που υπάρχει στο πλάι της. 27. Απελευθερώνουµε το σφαιρίδιο και καταγράφουµε το χρόνο που χρειάστηκε προκειµένου να διανύσει την απόσταση µεταξύ των φωτοπυλών. 28. Επαναφέρουµε το σφαιρίδιο στον ηλεκτροµαγνήτη και επαναλαµβάνουµε τη µέτρηση 3 φορές. Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας σε πίνακα της µορφής: Πίνακας 5 Απόσταση από το σφαιρίδιο (d±δd) Απόσταση α/α φωτοπυλών s±δs Χρόνος Ταχύτητα υ±δυ υ ± δυ Σελ. 135 ΙΧ-9

10 29. Επαναλαµβάνουµε τις παραπάνω µετρήσεις για 5 διαφορετικές αποστάσεις από το άνω µέρος του σωλήνα. 30. Υπολογίζουµε την απόσταση που έχει διανύσει το σφαιρίδιο σε κάθε θέση µέτρησης ως x = d +1 2s, καθώς και το αντίστοιχο σφάλµα. Συνοψίζουµε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων σε πίνακα της µορφής α/α Πίνακας 6 Απόσταση που διένυσε το σφαιρίδιο x±δx Μέση Ταχύτητα υ ± δυ 31. Κατασκευάζουµε το διάγραµµα υ συναρτήσει της απόστασης x. Τι είδου κίνηση πιστεύετε ότι εκτελεί το σφαιρίδιο; Σελ. 136 ΙΧ-10

11 Βʹ Μέρος: Μέτρηση του ιξώδους µε τη χρήση τριχοειδούς σωλήνα Πειραµατική διάταξη Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη για τη µέτρηση του ιξώδους ρευστών µε τη χρήση τριχοειδούς σωλήνα φαίνεται στο Σχήµα 3. Αποτελείται από ένα σωλήνα µεγάλης διατοµής που περιέχει το υπό µελέτη ρευστό, και έναν τριχοειδή σωλήνα εκροής. a Α Β b Γ Σχήµα 3. Πειαραµατική διάταξη για τη µέτρηση του ιξώδους ρευστών. (a) Σωλήνας παροχής ρευστού (b) Τριχοειδής σωλήνας Αρχή των µετρήσεων Η παροχή Π ορίζεται ως ο όγκος του ρευστού που ρέει από µια διατοµή του σωλήνα στη µονάδα του χρόνου: Π = dv, και δίνεται από τον Νόµο του Poiseuille dt dv = ΔPπR4 (10) dt 8ηL όπου: "P είναι η διαφορά πίεσης µεταξύ των άκρων του σωλήνα R είναι η ακτίνα της διατοµής του σωλήνα " είναι το ιξώδες του ρευστού!!! Σελ. 137 ΙΧ-11

12 L είναι το µήκος του σωλήνα Εφαρµόζοντας την παραπάνω σχέση για τον τριχοειδή σωλήνα στη διάταξη του Σχήµατος 3 έχουµε ότι η διαφορά πίεσης µεταξύ των άκρων του σωλήνα "P, ισούται! µε την υδροστατική πίεση στο σηµείο εισόδου του νερού (σηµείο Β):! ΔP = ρgh... (11) όπου ρ είναι η πυκνότητα του ρευστού! g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας h είναι το ύψος της στήλης του νερού στο σωλήνα παροχής πάνω από το σηµείο Β (απόσταση ΑΒ) (η διαφορά της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι αµελητέα). Από τον συνδυασµό των σχέσεων (10) και (11) έχουµε: dv = ρghπr4 (12) dt 8ηL Λόγω διατήρησης της µάζας η παροχή του τριχοειδούς σωλήνα θα ισούται µε την παροχή του σωλήνα παροχής (µεγάλος σωλήνας) (εξίσωση συνέχειας). Λαµβάνοντας υπ όψιν ότι το εµβαδόν της διατοµής του σωλήνα παροχής είναι A 2 = πd 2, όπου d είναι η ακτίνα του έχουµε ότι dv dh = A dt 2 dt = πd dh 2 (13). dt Από τις σχέσεις (12) και (13) έχουµε: dh πd 2 dt = ρghπr4 dh 8ηL h = ρgr4 dt (14) 8ηd 2 L Ολοκληρώνοντας την παραπάνω σχέση από την αρχική στάθµη του νερού στο µεγάλο σωλήνα ( h 0, για τη χρονική στιγµή t=0), έως τη στάθµη του νερού τη χρονική στγµή t έχουµε h dh = ρgr4 t h 0 h 8ηd 2 L dt 0 ή ισοδύναµα ln h h 0 = ρgr4 8ηd 2 L t lnh = ln h 0 ρgr4 8ηd 2 L t ( ) = h 0 e h t (15) ρgr 4 8ηd 2 L t Δηλαδή η στάθµη του ρευστού στο µεγάλο σωλήνα πέφτει εκθετικά, µε ρυθµό που εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της πειραµατικής διάταξης και το ιξώδες του ρευστού. Εποµένως, εάν γνωρίζουµε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης µπορούµε, από το ρυθµό ελάττωσης της στάθµης του ρευστού, να βρούµε το συντελεστή ιξώδους του. Σελ. 138 ΙΧ-12

13 Πειραµατική διαδικασία 1. Ρίχνουµε νερό στο σωλήνα παροχής (a, Σχήµα 3), φροντίζοντας η στάθµη να µην ξεπεράσει κατά πολύ την ενδεικτική στάθµη που αναφέρεται στον πίνακα που βρίσκεται στο εργαστήριο (Σηµείωση: η ενδεικτική στάθµη είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας του νερού). 2. Αφήνουµε το νερό να ηρεµήσει και καταγράφουµε τη θερµοκρασία του. 3. Αφήνουµε το νερό να ρεύσει ελεύθερα από τον τριχοειδή σωλήνα. 4. Μόλις η στάθµη του νερού φτάσει την ενδεικτική στάθµη που αναφέρεται στον πίνακα που βρίσκεται στο εργαστήριο, αρχίζουµε την καταγραφή του χρόνου µε ένα ψηφιακό χρονόµετρο. 5. Στη συνέχεια καταγράφουµε τη χρονική στιγµή κατά την οποία η στάθµη του νερού έχει ελαττώθει κατά 0.5cm. 6. Επαναλαµβάνουµε τις µετρήσεις του χρόνου για διαδοχικές στάθµες, κάθε 0.5cm, µέχρι η στάθµη να φτάσει 3cm. 7. Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας σε πίνακα της µορφής α/α Στάθµη h±δh Χρόνος 1 Χρόνος 2 Πίνακας 7 Χρόνος 3 Χρόνος 4 Χρόνος Επαναλαµβάνουµε τις παραπάνω µετρήσεις άλλες 4 φορές φροντίζοντας να µετράµε το χρόνο για τις ίδιες τιµές της στάθµης όπως και στην πρώτη µέτρηση. 10. Υπολογίζουµε τη µέση τιµή των µετρήσεων του χρόνου, καθώς και την τυπική απόκλισή τους. Επίσης υπολογίζουµε το φυσικό λογάριθµο της στάθµης του νερού. Καταγράφουµε τους υπολογισµούς µας σε πίνακα της µορφής α/α ln(h) ±δ(lnh) Πίνακας 8 Μέση Τιµή Χρόνου t ± σt Μετράµε τη διατοµή του σωλήνα παροχής, καθώς και το µήκος του τριχοειδούς σωλήνα. Σε αυτό το µήκος θα πρέπει να προσθέσουµε και το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα παροχής. Σελ. 139 ΙΧ-13

14 13. Κατασκευάζουµε το διάγραµµα lnh t. Σύµφωνα µε τη σχέση (15) η κλίση του διαγράµµατος α θα ισούται µε a = ρgr4 2. Με βάση αυτή τη σχέση και το µήκος του τριχοειδούς σωλήνα, 8ηLd τις διατοµές του σωλήνα παροχής και του τριχοειδούς σωλήνα και την πυκνότητα του νερού για τη δεδοµένη θερµοκρασία, µπορούµε να υπολογίσουµε το συντελεστή ιξώδους και το σφάλµα του. 14. Συγκρίνουµε το συντελεστή ιξώδους που µετρήσαµε µε αυτόν που θα περιµέναµε (συµβουλευτείτε το αντίστιχο πίνακα στο Εργαστήριο). Ερωτήσεις 1) Γιατί µετράµε τη θερµοκρασία των ρευστών; 2) Γιατί στο Β µέρος του πειράµατος τοποθετούµε τις δυο φωτοπύλες στην ελάχιστη µεταξύ τους απόσταση; 3) Με βάση τα αποτελέσµατά σας πιστεύετε ότι η προσέγγιση της σταθερής ταχύτητας (δηλ. οµαλής κίνησης) είναι σωστή; 4) Γιατί η απόσταση που έχει διανύσει το σφαιρίδιο είναι x = d +1 2 s; Βιβλιογραφία Serway R. A. & Jewett J.W., Φυσική για επιστήµονες και µηχανικούς, 8 η Εκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθµος. Instruction Set (Linear Air Track), LD Didactic GmbH Leybold Physics Leaflet P , Leybold Didactic GmbH Γεώργιος Δεληγιώργης, «Μέτρηση του ιξώδους του νερού», Ελεύθερη Πειραµατική Εργασία Σελ. 140 ΙΧ-14

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ιξώδες (εσωτερική τριβή) διαφόρων ρευστών χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πτώσης σφαιριδίων. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών - &. ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ιξώδες (εσωτερική τριβή) διαφόρων ρευστών χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πτώσης σφαιριδίων. Θα εξετάσουµε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κίνηση ενός σώµατος καθώς πέφτει ελεύθερα υπό την επίδραση του βάρους του. Πιο συγκεκριµένα θα επαληθεύσουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ V Ταχύτητα και Επιτάχυνση

ΠΕΙΡΑΜΑ V Ταχύτητα και Επιτάχυνση ΠΕΙΡΑΜΑ V Ταχύτητα και Επιτάχυνση Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κίνηση ενός σώµατος και θα διερευνήσουµε τους δυο πρώτους νόµους του Newton. Επιπλέον θα µετρήσουµε την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης - &. ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κίνηση ενός σώµατος καθώς πέφτει ελεύθερα υπό την επίδραση του βάρους του. Πιο συγκεκριµένα θα επαληθεύσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ III Μελέτη Ελευθερης Πτώσης

ΠΕΙΡΑΜΑ III Μελέτη Ελευθερης Πτώσης ΠΕΙΡΑΜΑ III Μελέτη Ελευθερης Πτώσης Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κίνηση ενός σώµατος καθώς πέφτει ελεύθερα υπό την επίδραση του βάρους του. Πιο συγκεκριµένα θα επαληθεύσουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ V Ταχύτητα και Επιτάχυνση

ΠΕΙΡΑΜΑ V Ταχύτητα και Επιτάχυνση - &. ΠΕΙΡΑΜΑ V Ταχύτητα και Επιτάχυνση Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κίνηση ενός σώµατος και θα διερευνήσουµε τους δυο πρώτους νόµους του Newton. Επιπλέον θα µετρήσουµε την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς

ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-β Μελέτη Φυσικού Εκκρεµούς Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε το φυσικό εκκρεµές και θα µετρήσουµε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά τα εξής: Την ταλάντωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ Σκοπός της άσκησης Σε αυτή την άσκηση θα μετρήσουμε τον συντελεστή εσωτερικής τριβής ή ιξώδες ρευστού προσδιορίζοντας την οριακή ταχύτητα πτώσης μικρών σφαιρών σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3)

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3) ΠΑΝΕΚΦΕ Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική 17-01-2009 Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3) Επισηµάνσεις από τη θεωρία Πάνω στον πάγκο

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η 2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α Σ Κ Η Σ Η 2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α Σ Κ Η Σ Η 2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ Κατά την κίνηση των υγρών, εκτός από την υδροστατική πίεση που ενεργεί κάθετα σε όλη την επιφάνεια, έχουμε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα - &. ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2015-2016 Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης Εξέταση στη Φυσική ΛΥΚΕΙΟ: Τριμελής ομάδα μαθητών: 1. 2. 3. Αναπληρωματικός: Β Σειρά Θεμάτων (Φυσική) Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ II-α Aπλό εκκρεµές

ΠΕΙΡΑΜΑ II-α Aπλό εκκρεµές ΠΕΙΡΑΜΑ II-α Aπλό εκκρεµές Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε το απλό ή µαθηµατικό εκκρεµές και θα µετρήσουµε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά τα εξής: Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ V Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος

ΠΕΙΡΑΜΑ V Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος ΠΕΙΡΑΜΑ V Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την περιστροφική κίνηση που εκτελεί ένα υλικό σηµείο ή ένα στερεό σώµα, σταθερού µεγέθους και σχήµατος, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη

ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κυκλική κίνηση µίας σηµειακής µάζας και ιδιαίτερα την εξάρτηση της κεντροµόλου δύναµης από τη µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής 1.Σκοπός Άσκηση 9 Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρών Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδες) ενός υγρού. Βασικές θεωρητικές γνώσεις.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ Η αντίσταση που δέχεται ένα σώµα όταν κινείται µέσα σ ένα ρευστό εξαρτάται απο το σχήµα του σώµατος. Παρατηρούµε οτι η µικρότερη αντίσταση εµφανίζεται στο ατρακτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση

ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε τον απλό αρµονικό ταλαντωτή και τη συµπεριφορά του στην περίπτωση παρουσίας δυνάµεων απόσβεσης. Πιο συγκεκριµένα θα εξετάσουµε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙΙ Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙΙ Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη - &. ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙΙ Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κυκλική κίνηση µίας σηµειακής µάζας και ιδιαίτερα την εξάρτηση της κεντροµόλου δύναµης από

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών Ανατολικής (ΕΚΦΕ) Αττικής 2010 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΗΣ

Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών Ανατολικής (ΕΚΦΕ) Αττικής 2010 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΗΣ Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών Ανατολικής (ΕΚΦΕ) Αττικής 010 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΠΥΛΗΣ Στόχοι. Σχεδιασµός, συναρµολόγηση και λειτουργία απλών πειραµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 11 η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συµµετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 08/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 9: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου)

Εργαστηριακή άσκηση 9: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 9: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου) Η εξοικείωση µε τη χρήση χρονοµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-α Aπλό εκκρεµές

ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-α Aπλό εκκρεµές - &. ΠΕΙΡΑΜΑ Ι-α Aπλό εκκρεµές Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε το απλό ή µαθηµατικό εκκρεµές και θα µετρήσουµε την επιτάχυνση της βαρύτητας. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2010 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο:

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2010 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 010 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας 1) ) 3) Οι στόχοι του πειράµατος 1. Η µέτρηση της επιτάχυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση

ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε τον εξαναγκασµένο αρµονικό ταλαντωτή και τη συµπεριφορά του στην περίπτωση παρουσίας δυνάµεων απόσβεσης. Πιο συγκεκριµένα θα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Εργαστηριακή άσκηση 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακή άσκηση 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΠΟΥ ΚΥΛΙΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟΧΟΙ Τροποποίηση της διαδικασίας η οποία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση

ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση - &. ΠΕΙΡΑΜΑ VI Περιοδική Κίνηση Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε τον απλό αρµονικό ταλαντωτή και τη συµπεριφορά του στην περίπτωση παρουσίας δυνάµεων απόσβεσης. Πιο συγκεκριµένα θα εξετάσουµε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VII Περιοδική Κίνηση

ΠΕΙΡΑΜΑ VII Περιοδική Κίνηση ΠΕΙΡΑΜΑ VII Περιοδική Κίνηση Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε τον απλό αρµονικό ταλαντωτή και τη συµπεριφορά του στην περίπτωση παρουσίας δυνάµεων απόσβεσης. Πιο συγκεκριµένα θα εξετάσουµε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙV Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙV Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος ΠΕΙΡΑΜΑ ΙV Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την περιστροφική κίνηση που εκτελεί ένα υλικό σηµείο ή ένα στερεό σώµα, σταθερού µεγέθους και σχήµατος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙV Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος

ΠΕΙΡΑΜΑ ΙV Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος - &. ΠΕΙΡΑΜΑ ΙV Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώµατος Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την περιστροφική κίνηση που εκτελεί ένα υλικό σηµείο ή ένα στερεό σώµα, σταθερού µεγέθους και σχήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα A3 - Φυσική Ιξώδες και δείκτης διάθλασης ελαιόλαδου

Δραστηριότητα A3 - Φυσική Ιξώδες και δείκτης διάθλασης ελαιόλαδου Δραστηριότητα A3 - Φυσική Ιξώδες και δείκτης διάθλασης ελαιόλαδου Πολλές από τις φυσικές ιδιότητες του ελαιόλαδου ήταν γνωστές στους αρχαίους Έλληνες και τις χρησιμοποιούσαν για να ελέγχουν την ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόµενο πτώση σώµατος στον αέρα, δεν είναι και τόσο απλό όσο πιστεύουµε. Η απάντηση στο ερώτηµα: Τελικά, ποια σώµατα πέφτουν πιο γρήγορα; Τα βαρύ

Το φαινόµενο πτώση σώµατος στον αέρα, δεν είναι και τόσο απλό όσο πιστεύουµε. Η απάντηση στο ερώτηµα: Τελικά, ποια σώµατα πέφτουν πιο γρήγορα; Τα βαρύ Το φαινόµενο πτώση σώµατος στον αέρα, δεν είναι και τόσο απλό όσο πιστεύουµε. Η απάντηση στο ερώτηµα: Τελικά, ποια σώµατα πέφτουν πιο γρήγορα; Τα βαρύτερα ή τα ελαφρύτερα; είναι: εν υπάρχει νόµος µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων

ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων ΠΕΙΡΑΜΑ VII-β Μέτρηση Θερµικής Αγωγιµότητας Μετάλλων Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε τη διάδοση θερµότητας κατά µήκος µιας µεταλλλικής ράβδου και θα µετρήσουµε το συντελεστή θερµικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ελεύθερη πτώση

Κεφάλαιο 8: Ελεύθερη πτώση Κεφάλαιο 8: Ελεύθερη πτώση Σύνοψη Πειραματικός προσδιορισμός του διαγράμματος διαστήματος χρόνου s(t) ενός σώματος, το οποίο εκτελεί ελεύθερη πτώση. Υπολογισμός της κλίσης της καμπύλης s(t) σε μια τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης Άσκηση 8 Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης 1.Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη μέθοδο της άνωσης. Βασικές Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Να προσδιορίσετε την κάθετη δύναμη (μέτρο και φορά) που ασκεί το τραπέζι στο σώμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α.1 Να προσδιορίσετε την κάθετη δύναμη (μέτρο και φορά) που ασκεί το τραπέζι στο σώμα στις ακόλουθες περιπτώσεις: ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα ζητούνται στο Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ρευστα σε Ηρεμια {Υδροστατική Πίεση, Μέτρηση της Πίεσης, Αρχή του Pascal} Ανωση {Άνωση, Αρχή του Αρχιμήδη}

Κεφάλαιο 9 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ρευστα σε Ηρεμια {Υδροστατική Πίεση, Μέτρηση της Πίεσης, Αρχή του Pascal} Ανωση {Άνωση, Αρχή του Αρχιμήδη} Κεφάλαιο 9 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστα σε Ηρεμια {Υδροστατική Πίεση, Μέτρηση της Πίεσης, Αρχή του Pascal} Ανωση {Άνωση, Αρχή του Αρχιμήδη} Ιδανικα Ρευστα σε Κινηση {Εξίσωση της Συνέχειας, Εξίσωση του Bernoulli}

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις Α1α έως Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

α) I β) II γ) III δ) IV. Μονάδες 3

α) I β) II γ) III δ) IV. Μονάδες 3 ΡΕΥΣΤΑ 2017 ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις Α1α έως Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά. Α1α. Στον οριζόντιο σωλήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 7: ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου)

Εργαστηριακή άσκηση 7: ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 7: ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου) Η εφαρµογή των νόµων της Μηχανικής στη µελέτη της κίνησης σώµατος, που ολισθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου Συνοπτικές Σημειώσεις Επανάληψης

Φυσική Β Γυμνασίου Συνοπτικές Σημειώσεις Επανάληψης Φυσική Β Γυμνασίου Συνοπτικές Σημειώσεις Επανάληψης Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης Κεφάλαιο 1 Φυσικά Μεγέθη: τα μεγέθη που μελετάει η Φυσική Επιστήμη Κατηγορίες: 1. Θεμελιώδη a. Μάζα (kg) b. Μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ Τετάρτη 1 Απριλίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Διάρκεια: 3 ώρες Θέμα Α 1) Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Όλα τα μανόμετρα 1,2,3,4 δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

στρώµατα του ρευστού έχουν κοινή επιφάνεια Α και βαθµίδα ταχύτητας

στρώµατα του ρευστού έχουν κοινή επιφάνεια Α και βαθµίδα ταχύτητας Γενικά Ιξώδες Κατά τν ροή ρευστού µέσα από αγωγό απαιτείται άσκσ διαφοράς πιέσεως µεταξύ των άκρων του αγωγού για να υπερνικθούν οι δυνάµεις συνοχής µεταξύ των µορίων του ρευστού. Το ιξώδες, το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ροή πραγµατικών ρευστών: Επιβεβαίωση του νόµου του Poiseuille

Ροή πραγµατικών ρευστών: Επιβεβαίωση του νόµου του Poiseuille 237 Ιωάννης Α. Σιανούδης Ροή πραγµατικών ρευστών: Επιβεβαίωση του νόµου του Poiseuille Σκοπός Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η επιβεβαίωση ενός ιδιαίτερα χρήσιµου νόµου, του νόµου Poiseuille, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ- 07 Θέμα Α.. β. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ. Β Στην επιφάνεια ελαστικού μέσου υπάρχουν δύο πανομοιότυπες πηγές κυμάτων που ξεκινούν ταυτόχρονα την ταλάντωση τους. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 0 ΦΥΣΙΚΗ 0 - Δεκεμβρίου - 0 η ραστηριότητα Μέτρηση της πυκνότητας στερεού σώµατος Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός στη άσκηση αυτή είναι η πειραµατική εύρεση της πυκνότητας ενός µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων των ταλαντώσεων µέσω του ΣΣΛ-Α ο µαθητής αποκτά δεξιότητες στο:

Στόχοι: Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων των ταλαντώσεων µέσω του ΣΣΛ-Α ο µαθητής αποκτά δεξιότητες στο: 1 ο & ο ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ελλατόλας Στέλιος - Λεβεντάκης Γιάννης ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Για τον καθηγητή Στόχοι: Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων των ταλαντώσεων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΜΕΡΟΣ Α

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΜΕΡΟΣ Α ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ως ρευστά θεωρούµε τα σώµατα εκείνα, τα οποία δεν έχουν δικό τους σχήµα, αλλά παίρνουν το σχήµα του δοχείου που τα περιέχει, τέτοια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις της ύλης. Τρεις συνήθεις φάσης της ύλης είναι: αέριο. τήξη. πήξη υγρή. στερεό. Συγκεκριµένο σχήµα και µέγεθος (κρυσταλικά / άµορφα

Φάσεις της ύλης. Τρεις συνήθεις φάσης της ύλης είναι: αέριο. τήξη. πήξη υγρή. στερεό. Συγκεκριµένο σχήµα και µέγεθος (κρυσταλικά / άµορφα ΦΥΣ 111 - Διαλ.40 1 Φάσεις της ύλης ΦΥΣ 111 - Διαλ.40 2 Τρεις συνήθεις φάσης της ύλης είναι: αέριο τήξη στερεό πήξη υγρή Στερεά: Υγρά: Αέρια: Συγκεκριµένο σχήµα και µέγεθος (κρυσταλικά / άµορφα Συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας

Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας 1. Ρευστά σε ισορροπία Πίεση, p: Ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της δύναμης df που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια εμβαδού dα προς το εμβαδόν αυτό. p= df da Η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το : (ϐ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Α.2. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τις βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Στις προτάσεις Α1α έως Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 166 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 1. Να αναφέρεται παραδείγματα φαινομένων που μπορούν να ερμηνευτούν με την μελέτη των ρευστών σε ισορροπία. 2. Ποια σώματα ονομάζονται ρευστά;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 2017

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 2017 ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται θεμελιώδη; Θεμελιώδη ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία δεν ορίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 013 Θεωρητικό Μέρος Β Λυκείου 9 Μαρτίου 013 Θέμα 1 ο A. Ένα σωματίδιο με μάζα m και ηλεκτρικό φορτίο q επιταχύνεται από διαφορά δυναμικού V, κινούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017 Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ Θέμα Α 1) Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Όλα τα μανόμετρα 1,2,3,4 δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός. https://physicscourses.wordpress.com

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός. https://physicscourses.wordpress.com ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ρευστά Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com Βασικές έννοιες Πρώτη φορά συναντήσαμε τη φυσική των ρευστών στη Β Γυμνασίου. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Σε κάθε κουτάκι που βρίσκεται δεξιά από τον αριθµό, να σηµειώσετε το γράµµα Σ αν η αντίστοιχη πρόταση είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη.

Διαβάστε περισσότερα

Sfaelos I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ g ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ (ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΠΥΛΩΝ)

Sfaelos I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ g ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ (ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΠΥΛΩΝ) Sfaelos I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ g ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ (ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΠΥΛΩΝ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρµολόγησης µιας α λής ειραµατικής διάταξης. Η αντιµετώ ιση ρακτικών ροβληµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

µε την βοήθεια του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης Απεικόνισης.

µε την βοήθεια του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης Απεικόνισης. 1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ () ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ µε την βοήθεια του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης Απεικόνισης. Το φύλλο εργασίας στηρίζεται στο αντίστοιχο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό φύλλο τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Τριβή είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών

Τριβή είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών Για να περιγράψουμε τις αλληλεπιδράσεις στη φύση «χρησιμοποιούμε» την έννοια της δύναμης. Μέγεθος διανυσματικό, μετρείται σε Νιούτον [N]. (Νεύτωνας ~1700) 1 αλληλεπίδραση 2 δυνάμεις Οι δυνάμεις προκαλούν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 26/11/2011. Σύνολο µορίων:...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 26/11/2011. Σύνολο µορίων:... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 10 η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών EUSO 2012 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συµµετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 26/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Τριβή στα ρευστά Ερωτήσεις Θεωρίας Θ3.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Η εσωτερική τριβή σε ένα ρευστό ονομάζεται. β. Η λίπανση των τμημάτων μιας μηχανής οφείλεται στις δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη Απριλίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να γράψετε να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών ΦΥΣ102 1 Πυκνότητα Πυκνότητα είναι η μάζα ανά μονάδα όγκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Φύλλο εργασίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Φύλλο εργασίας Φύλλο εργασίας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ... ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Στόχοι: Να μετρήσετε τη ροπή αδράνειας στερεού σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VII-α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας

ΠΕΙΡΑΜΑ VII-α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας ΠΕΙΡΑΜΑ VII-α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ηλεκτρικό ισοδύναµο της ενέργειας δηλαδή τη σχέση µεταξύ ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Θα εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικός διαγωνισμός EUSO2017

Τοπικός διαγωνισμός EUSO2017 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας ΕΚΦΕ Χαλανδρίου Τοπικός διαγωνισμός EUSO2017 Πειραματική δοκιμασία Φυσικής Στα «αχνάρια» του Αρχιμήδη! 10 Δεκεμβρίου 2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1) 2). 3).. ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Οι ρίζες των δέντρων αποτελούνται απο τρία είδη ιστών ένα εκ των οποίων, (ο επιφανειακός ιστός) περιλαµβάνει ειδικά τροποποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου. t=2 s. t=3 s

A Λυκείου. t=2 s. t=3 s Θεωρητικό Μέρος Θέµα 1 ο A Λυκείου 6 Μαρτίου 2010 Α. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι θέσεις ενός βλήµατος που εκτελεί οριζόντια βολή τη στιγµή t=0 κατά την οποία εκτοξεύτηκε και τις επόµενες τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745. 1 Παράδειγμα 101 Να υπολογίσετε τη μάζα 10 m 3 πετρελαίου, στους : α) 20 ο C και β) 40 ο C. Δίνονται η πυκνότητά του στους 20 ο C ρ 20 = 845 kg/m 3 και ο συντελεστής κυβικής διαστολής του β = 9 * 10-4

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Β Γυμνασίου 29 Μαρτίου 2013 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Όταν μετατρέπουμε την τιμή ενός μήκους από km σε m προκύπτει: α) αριθμός πάντοτε μεγαλύτερος του αρχικού β) αριθμός πάντοτε μικρότερος του αρχικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Εισαγωγή στην Υδραυλική Αντικείμενο Πυκνότητα και ειδικό βάρος σωμάτων Συστήματα μονάδων Ιξώδες ρευστού, επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόμενα Υδροστατική πίεση Εισαγωγή Ρευστομηχανική = Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 8 Απριλίου, 013 Ώρα: 10:00 1:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 (5 μονάδες) (α) Μεταβολή της κινητικής του κατάστασης (μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής. εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής. εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις Ασκηση 1. Από το ύψος και τη γωνία που µας δίνεται, έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου. t=2 s. t=3 s

A Λυκείου. t=2 s. t=3 s Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 010 Θεωρητικό Μέρος Θέµα 1 ο A Λυκείου 6 Μαρτίου 010 Α. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι θέσεις ενός βλήµατος που εκτελεί οριζόντια βολή τη στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (A) ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ (B) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ Συνοπτική περιγραφή Μελετάμε την κίνηση μιας ράβδου που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα,

Διαβάστε περισσότερα

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι...

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι... 1. Ο νόµος του Hooke υποστηρίζει ότι οι ελαστικές παραµορφώσεις είναι.των...που τις προκαλούν. 2. Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα υποστηρίζει ότι οι δυνάµεις που αναφέρονται στο νόµο αυτό έχουν... µέτρα,......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ I. Εργαστηριακή Άσκηση

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ I. Εργαστηριακή Άσκηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ I Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση Ιξώδους Επιμέλεια: Λάμπρος Καϊκτσής Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: ρέουν Υγρά Αέρια

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: ρέουν Υγρά Αέρια ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: Υλικά που δεν έχουν καθορισμένο σχήμα (ρέουν), αλλά παίρνουν εκείνο του δοχείου μέσα στο οποίο βρίσκονται. Υγρά (έχουν καθορισμένο όγκο) Αέρια (καταλαμβάνουν ολόκληρο τον όγκο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7/4/06 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Ύλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση: Φυσική Προσανατολισμού Ρευστά Ιωάννης Κουσανάκης

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Ύλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση: Φυσική Προσανατολισμού Ρευστά Ιωάννης Κουσανάκης Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Ύλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση: Φυσική Προσανατολισμού Ρευστά Ιωάννης Κουσανάκης ΘΕΜΑ Α Α1. Το ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος βρίσκεται εντός πεδίο βαρύτητας με

Διαβάστε περισσότερα