Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995"

Transcript

1 Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: /344/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1045 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε5) των Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την παραλαβή και τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών, των κοινωνιών αστικού δικαίου και των κοινοπραξιών, οικον. έτους 1995, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από έως Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2214/1994 (άρθρο 33 ν. 2238/1994), θεσπίστηκε ο προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, για τις επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρείες κλπ.), που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες (Δ κατηγορία), εκτός βέβαια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παραπάνω νόμο, οι οποίες αναφέρονται διεξοδικά στην /2246/Α0012/ΠΟΛ. 1238/ ερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 ορίζεται ρητά ότι, οι διατάξεις του άρθρου αυτού που αφορούν τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υποχρέους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 τουν. 2238/1994, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 2. Οι νέες αυτές διατάξεις επέβαλαν, εκτός από το σχεδιαμό και την εκτύπωση του βοηθητικού εντύπου που φέρει τον τίτλο "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τις εμπορικές επιχειρήσεις" (Ε10) και την αναμόρφωση του εντύπου της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5), των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.), σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη συμπλήρωση του εντύπου Ε10 και Ε3. Επομένως, από το οικον. έτος 1995 (διαχείριση ), οι παραπάνω υπόχρεοι που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, θα υποβάλουν το νέο αυτό έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε5) συνοδευόμενο, εκτός από το έντυπο Ε3 "Συμπληρωματικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος", και από το έντυπο "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τις εμπορικές επιχειρήσεις" (Ε10). Το ίδιο έντυπο Ε5, θα χρησιμοποιηθεί και από τις εταιρείες εκείνες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης το ίδιο έντυπο Ε5 θα χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες ελευθέρων επαγγελματιών. Διευκρινίζεται ότι, όπως έγινε δεκτό με την αριθμ /ΠΟΛ. 1238/1994 εγκύκλιο διαταγή τα αντικειμενικά κριτήρια δεν εφαρμόζονται για τα παραπάνω υπόχρεα πρόσωπα που λύθηκαν, μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1994 εφόσον η δήλωση φόρου εισοδήματος (άρθρου 64 ν. 2238/1994) ήθελε υποβληθεί μέχρι Συνεπώς εάν η νόμιμη τρίμηνη προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις έληξε, για τους ανωτέρω υπόχρεους την και δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση και υποβάλλεται εκπρόθεσμα μετά την 1η Ιανουαρίου 1995 η δήλωση αυτή θεωρείται 1

2 δήλωση του οικον. έτους 1994 και επομένως δεν θα έχουν εφαρμογή και για αυτές τις δηλώσεις τα αντικειμενικά κριτήρια. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπρόθεσμες αυτές δηλώσεις θα έχουν όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται η εκπρόθεσμη υποβολή τους. Εάν όμως η νόμιμη προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει μετά την και δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή υποβλήθηκε μετά την ανωτέρω ημερομηνία, επειδή η δήλωση αυτή θεωρείται δήλωση του οικον. έτους 1995, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων και επομένως θα προσδιορισθεί και για αυτές τις εταιρείες κλπ. πρόσωπα που λύθηκαν, ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια. 4. Για διευκόλυνσή σας, σας κοινοποιούμε συμπληρωμένα υποδείγματα του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε5, για υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και παράλληλα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ενδείξεων αυτού του εντύπου. Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Οι ενδείξεις του εντύπου Ε5 που αναφέρονται στο οικον. έτος, στη διαχειριστική περίοδο, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και στον Α.Φ.Μ. συμπληρώνονται από τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994. Η ένδειξη που αναφέρεται στον αριθμό δήλωσης συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται ότι φέτος προστέθηκε στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης και η ένδειξη για τα τηρούμενα ή μη βιβλία του Κ.Β.Σ., η οποία συμπληρώνεται από τα ανωτέρω υπόχρεα πρόσωπα με το σημείο "Χ" στο οικείο τετραγωνίδιο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α Ολες οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Η συμπλήρωσή τους είναι πολύ απλή και δεν απαιτείται παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων., ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β Στην οικεία ένδειξη του πίνακα αυτού αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ή οι ζημιές των υποχρέων, όπως αυτά υπολογίζονται στον πίνακα Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ Η συμπλήρωση του πίνακα αυτού γίνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα, που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθόσον οι ενδείξεις του πίνακα αυτού είναι πολύ σαφείς. Σημειώνονται, μόνο τα ακόλουθα: - Στις φετεινές δηλώσεις οικον. έτος 1995 δεν υπάρχει ξεχωριστή στήλη για την εκκαθάριση των τελών χαρτοσήμου από εκμίσθωση κλπ. ακινήτων, αλλά αυτό γίνεται στην ίδια στήλη της εκκαθάρισης του κύριου φόρου, συμπληρωματικού κλπ. - Το τετραγωνίδιο της ένδειξης "Μήνες εκπροθέσμου" της 5ης στήλης του πίνακα Γ συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ. με τους μήνες της τυχόν εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. - Στην στήλη 6 "Ποσά φόρου κλπ. για καταβολή" και στην ένδειξη "Πρόστιμο χαρτ/μου" μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 155 του ίδιου πίνακα, το οποίο και καταβάλλεται υποχρεωτικά εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Το ίδιο γίνεται και για το ποσό του κωδικού 150 που μεταφέρεται στην 6η στήλη στην ένδειξη "Πρόσθετος φόρος", ο οποίος και καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. 2

3 Στην ίδια στήλη 6η σημειώνεται με "Χ" από τη ΔΟΥ στο οικείο τετραγωνίδιο ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της οφειλής, δηλαδή αν το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης ή σε δόσεις. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Δ Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ειδικότερα στο κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας διαταγής, ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ 200. Συμπληρώνεται με τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή αν υπόκειται ή όχι στα αντικειμενικά κριτήρια, αν τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κτλ. ΚΩΔΙΚΟΙ 205 και 210. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται κατά περίπτωση, πάντοτε, ανεξάρτητα δηλαδή αν η επιχείρηση υπόκειται ή όχι στα αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου ή από τον οικείο ισολογισμό εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ΚΩΔΙΚΟΙ Οι κωδικοί αυτοί δεν συμπληρώνονται σε περίπτωση που το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται εξωλογιστικά, δηλαδή με την εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων ή επί των αγορών. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι υπόχρεοι τήρησαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον το καθαρό τους εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικώς, οι παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται με τα οικεία ποσά, όπου συντρέχει λόγος. ΚΩΔΙΚΟΣ 250. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που προσδιορίζουν το καθαρό τους εισόδημα εξωλογιστικά, μεταφέρεται στον κωδικό αυτό το ποσό των κερδών, που έχει ήδη γραφτεί στον κωδικό 205. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, που υπάρχει λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος, είτε μεταφέρεται το ποσό των κερδών που έχει ήδη γραφτεί στον κωδικό 205, είτε γράφεται, αν συντρέχει περίπτωση, το ποσό των κερδών που προκύπτει μετά την προσθήκη των ποσών των κωδικών ΚΩΔΙΚΟΣ 255. Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος είτε με τη μεταφορά του ποσού της ζημιάς από τον κωδικό 210 είτε με την αναγραφή, αν συντρέχει περίπτωση, της ζημιάς που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών των κωδικών ΚΩΔΙΚΟΙ Οι κωδικοί αυτοί έχουν σχέση με την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και κατά συνέπεια συμπληρώνονται μόνο από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, καθώς επίσης και όταν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια μία από τις δραστηριότητές τους. Συνεπώς, επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια π.χ. τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κλπ., δεν θα συμπληρώσουν τους κωδικούς αυτούς. Για τη συμπλήρωση καθενός από τους κωδικούς αυτούς διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΚΩΔΙΚΟΣ 260. Στον κωδικό αυτόν θα γραφτεί μόνο το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει για τις δραστηριότητες της επιχείρησης που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. Οι σχετικοί υπολογισμοί θα γίνουν από τον υπόχρεο, με βάση κι το έντυπο Ε10 "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια", το οποίο θα είναι συμπληρωμένο με τα ζητούμενα στοιχεία της εταιρείας κλπ. και το αποτέλεσμα των υπολογισμών αυτών θα γραφτεί στον κωδικό αυτό. Οταν ασκούνται περισσότερες από μία δραστηριότητες, από τις οποίες άλλες υπάγονται στα γενικά κριτήρια των παραγράφων 1-12 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 και άλλες στις ειδικές ρυθμίσεις της παργράφου 13 του ίδιου άρθρου (κάμπιγκ κλπ.), τότε αφού από το υπόχρεο πρόσωπο υπολογισθεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για κάθε δραστηριότητα, το άθροισμα των κατά περίπτωση μεγαλύτερων ποσών εισοδήματος μεταξύ των ποσών που προκύπτουν από τα 3

4 βιβλία και στοιχεία και του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα κριτήρια για κάθε μιά από τις δραστηριότητες αυτές θα γραφτεί στον κωδικό αυτό. Τονίζεται ότι για τις Μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των εταιρειών και λοιπών υπόχρεων προσώπων που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, το οποίο έχει υπολογισθεί από το υπόχρεο πρόσωπο της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, θα ελέγχεται κατά την υποβολή της δήλωσης με βάση ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα εγκατασταθεί στη Δ.Ο.Υ. από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του εντύπου Ε10 στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. ΕΙΔΙΚΑ στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα καθαρά κέρδη με βάση τους τόννους μικτού βάρους του κωδικού 357 του πίνακα 5 του εντύπου Ε10 είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που υπολογίζεται με βάση τις ενδείξεις των πινάκων 2, 3, 4 και 6 του εντύπου Ε10, ή αν η επιχείρηση έχει και μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες, από το ποσό που προκύπτει μετά την προσθήκη ή αφαίρεση από το ελάχιστο ποσό καθαρού κέρδους του ποσού των κερδών (κωδικός 581 εντύπου Ε10) ή των ζημιών (κωδικός 583 εντύπου Ε10) των, τυχόν, μη υπαγομένων στα κριτήρια δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τότε και μόνο στον κωδικό 260 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γράφεται αυτό το μεγαλύτερο ποσό καθαρών κερδών με βάση τους τόννους μικτού βάρους. Εξυπακούεται ότι, αν η επιχείρηση γενικά απαλλάσσεται για όλες τις δραστηριότητές της από τα αντικειμενικά κριτήρια στον κωδικό 260 θα μεταφερθεί το, τυχόν, ποσό του κωδικού 357 του εντύπου Ε10 χωρίς κανέναν άλλον ιδιαίτερα υπολογισμό. ΚΩΔΙΚΟΣ 261. Στον κωδικό αυτόν θα γραφτούν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της, για τις εμπορικές δραστηριότητές της που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. Σημειώνεται ότι, αν όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, τότε το ποσό του κωδικού αυτού θα συμπίπτει με το ποσό του κωδικού 250. Αν ορισμένες δραστηριότητες της επιχείρησης δεν υπάγονται, για διάφορους λόγους, στα αντικειμενικά κριτήρια, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτές δε θα γραφτούν στον κωδικό αυτό. ΕΙΔΙΚΑ όταν στον προηγούμενο κωδικό 260 έχουν γραφτεί καθαρά κέρδη με βάση τους τόννους μικτού βάρους πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (από κωδικό 357 εντύπου Ε10), τότε, κατ' εξαίρεση, στον κωδικό 261 θα γραφούν τα προκύπτοντα με βάση τα βιβλία και στοιχεία συνολικά καθαρά κέρδη της επιχείρησης και για όλες τις δραστηριότητές της, αν τυχόν έχει περισσότερες από μία, υπαγόμενες ή μη στα αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, θα μεταφερθούν στον κωδικό αυτόν τα καθαρά κέρδη που έχουν γραφεί ήδη στον κωδικό 250. ΚΩΔΙΚΟΣ 262. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανάλογα με όσα αναφέρθηκαν για τον προηγούμενο κωδικό 261, με το ποσό των ζημιών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, για τις εμπορικές δραστηριότητές της που υπάγονται στα αντικειμενκά κριτήρια. ΕΙΔΙΚΑ όταν στον κωδικό 260 έχουν γραφεί καθαρά κέρδη με βάση τους τόννους μικτού βάρους πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τότε, κατ' εξαίρεση, στον κωδικό 262 θα γραφτεί το προκύπτον με βάση τα βιβλία και στοιχεία συνολικό ζημιογόνο αποτέλεσμα της επιχείρησης και για όλες τις δραστηριότητές της, αν τυχόν έχει περισσότερες από μία, υπαγόμενες ή μη στα αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, θα μεταφερθεί στον κωδικό αυτόν η ζημία που έχει ήδη γραφεί στον κωδικό 255. ΚΩΔΙΚΟΣ 263. Στον κωδικό αυτόν γράφεται: α) Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που έχει προσδιορίσει με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια και το οποίο έχει γράψει η επιχείρηση στον κωδικό 260 και του ποσού των κερδών της από τις δραστηριότητες αυτές, που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της και τα έχει γράψει στον κωδικό

5 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια διαφορά, γιατί τα βάσει βιβλίων και στοιχείων δηλωθέντα καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τότε ο χώρος απέναντι στον κωδικό 263 παραμένει κενός. β) Οταν η επιχείρηση πραγματοποίησε ζημιά, από τις δραστηριότητές της που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, τότε απέναντι από τον κωδικό 263 θα γράφεται το άθροισμα του πσοού της ζημιάς που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της και η οποία έχει γραφτεί στον κωδικό 262 και του ποσού του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος που έχει προσδιορίσει η εταιρεία κλπ. με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια και το οποίο έχει γραφτεί στον κωδικό 260. ΚΩΔΙΚΟΣ 264. Στον κωδικό αυτόν γράφεται πάντοτε το άθροισμα του ποσού του κωδικού 250, το οποίο αποτελεί τα δηλούμενα με βάση τα βιβλία και στοιχεία καθαρά κέρδη της επιχείρησης, γενικά από όλες τις δραστηριότητές της και του ποσού του κωδικού 263, το οποίο αποτελεί τη διαφορά (αν υπάρχει) μεταξύ κερδών με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια και κερδών των βιβλίων και στοιχείων για τις δραστηριότητες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. Το άθροισμα αυτό αποτελεί και το ποσό των κερδών της επιχείρησης, μετά την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, με βάση το οποίο θα συνεχισθεί και η συμπλήρωση των υπόλοιπων κωδικών της δήλωσης. ΚΩΔΙΚΟΣ 265. Περίπτωση συμπλήρωσης του κωδικού αυτού συντρέχει μόνο όταν το συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της για όλες τις δραστηριότητές της, είτε όλες υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, είτε μερικές από αυτές, είναι ζημιογόνο (ζημιά) και το ποσό της ζημιάς με βάση τα βιβλία και στοιχεία έχει γραφτεί στον κωδικό 255. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε: Πρώτη περίπτωση. Οταν το ποσό της ζημιάς των βιβλίων και στοιχείων του κωδικού 255 είναι μεγαλύτερο από το ποσό (της διαφοράς) που έχει γραφτεί στον κωδικό 263, η διαφορά των ποσών των δύο αυτών κωδικών ( ) γράφεται στον κωδικό 265 και αποτελεί την τελική ζημιά της επιχείρησης μετά την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων. Δεύτερη περίπτωση. Οταν το ποσό της ζημιάς των βιβλίων και στοιχείων του κωδικού 255 είναι μικρότερο από το ποσό (της διαφοράς) που έχει γραφτεί στον κωδικό 263, η διαφορά των ποσών των δύο αυτών κωδικών ( ) αποτελεί κέρδος της επιχείρησης και γράφεται στον κωδικό 264. Για τη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα αυτού που αφορούν αφορολόγητα ποσά αναπτυξιακών νόμων σημειώνεται ότι οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, έχουν δικαίωμα σχηματισμού των ποσών αυτών (αποθεματικά ή εκπτώσεις) επί του ελάχιστου ποσού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα κριτήρια αυτά, αν αυτό το ποσό είναι μεγαλύτερο από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και στοιχεία τους και εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που θέτονται από ειδικότερες διατάξεις των αναπτυξιακών αυτών νόμων (π.χ. ποσοστό ύψους πραγματοποιηθείσας επένδυσης κλπ.). Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο ήθελε σχηματίσει από τα μη αναληφθέντα κέρδη της χρήσεως 1994 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων μέσα στην τριετία θα αναγράψει το ποσό αυτό στην ένδειξη 5 του πίνακα Δ απέναντι από τον κωδικό 318. Κατά συνέπεια, παρέχεται η δυνατότητα να γράφονται στους κωδικούς αυτούς, τα αφορολόγητα ποσά που υπολογίσθηκαν με τον παραπάνω τρόπο. Επίσης, και το ποσό της αγοράς φορολογικής ταμιακής μηχανής εκπίπτει, κατά τα ειδικότερα, από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το καθαρό εισόδημα που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία. Για να εκπεσθεί αυτό το ποσό γράφεται στον κωδικό 319. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ 5

6 Στον πίνακα αυτόν η μεταβολή που επήλθε σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του προηγούμενου έτους (οικον. έτους 1994) είναι η προσθήκη των ενδείξεων των κωδικών 429 και 430, οι οποίοι και συμπληρώνονται ως ακολούθως: ΚΩΔΙΚΟΣ 429. Στον κωδικό αυτό γράφεται το σύνολο του καθαρού ποσού εισοδήματος από κινητές αξίες, φορολογούμενο ή μη, που απέκτησε το υπόχρεο νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα, από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ 430. Ο κωδικός αυτός θα συμπληρωθεί μόνο από τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία και στοιχεία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με το ποσό του εισοδήματος από κινητές αξίες που έχει ήδη γραφτεί στις προηγούμενες ενδείξεις του πίνακα αυτού και το οποίο επειδή δεν έχει φορολογηθεί με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, μεταφέρεται στον επόμενο πίνακα Η, για να φορολογηθεί στο όνομα του υπόχρεου προσώπου. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ζ Στον πίνακα αυτόν η μεταβολή που επήλθε σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του προηγούμενου έτους (οικον. έτους 1994) είναι η προσθήκη των ενδείξεων των κωδικών 434 και 435, οι οποίοι και συμπληρώνονται ανάλογα με τις οδηγίες που δόθηκαν παραπάνω για τη συμπλήρωση των κωδικών 429 και 430 του πίνακα ΣΤ, και αφορούν όμως το εισόδημα που απέκτησε το υπόχρεο πρόσωπο από συμμετοχή του σε άλλους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.). 6

7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού σημειώνεται μόνο ότι, ο υπολογισμός της επιχειρηματικής αμοιβής διενεργείται επί του ποσού του κωδικού 500, όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί με τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος στον πίνακα Δ με την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και των λοιπών εσόδων, εφόσον βέβαια συντρέχει τέτοια περίπτωση. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑ Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού σημειώνεται ότι, η κατανομή των κερδών στους εταίρους/μέλη, για τις επιχειρήσεις που φορολογούνται με βάση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, θα γίνει με βάση τα συνολικά φορολογητέα κέρδη, όπως αυτά διαμορφώνονται με το ελάχιστο αυτό ποσό εισοδήματος. ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) από τους υποχρέους της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.), οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Ε κατηγορία), διακρίνονται οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις: α) Οταν οι παραπάνω υπόχρεοι αποκτούν εισόδημα μόνο από γεωργικές επιχειρήσεις (Ε κατηγορίας). Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας Δ του εντύπου Ε5 συμπληρώνεται ως ακολούθως: ΚΩΔΙΚΟΣ 200. Γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την γεωργική εκμετάλλευση. ΚΩΔΙΚΟΣ 205. Γράφονται τα καθαρά κέρδη της χρήσης που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία, για τη γεωργική εκμετάλλευση. ΚΩΔΙΚΟΣ 250. Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 205. ΚΩΔΙΚΟΣ 264. Στον κωδικό αυτόν μεταφέρεται το ποσό του φορολογούμενου εισοδήματος που έχει υπολογισθεί και έχει γραφτεί στον κωδικό 607, περίπτωση β, του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" μόνο εφόσον από το έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται, προκύπτει ότι, το καθαρό γεωργικό εισόδημα με βάση το αντικειμενικό σύστημα, που αναγράφεται στον κωδικό 602 του πίνακα ΙΒ του ίδιου εντύπου, είναι μεγαλύτερο από το καθαρό γεωργικό εισόδημα με βάση τα βιβλία και στοιχεία που αναγράφεται στον κωδικό 601 του πίνακα ΙΑ του αυτού εντύπου. Στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση των υπόλοιπων ενδείξεων της δήλωσης συνεχίζεται με βάση το ποσό αυτό που έχει γραφτεί στον κωδικό 264. Αν, αντίθετα, το καθαρό γεωργικό εισόδημα με βάση τα βιβλία και στοιχεία που αναγράφεται στον κωδικό 601 του πίνακα ΙΑ είναι μεγαλύτερο του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα που αναγράφεται στον κωδικό 602 του πίνακα ΙΒ του εντύπου Ε3, τότε δε χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός 264 και η συμπλήρωση των υπόλοιπων ενδείξεων της δήλωσης (Ε5) γίνεται με βάση το ποσό που έχει γραφτεί στον κωδικό 250. β) Οταν οι παραπάνω υπόχρεοι αποκτούν και εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ κατηγορίας). Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας Δ συμπληρώνεται ως ακολούθως: 7

8 ΚΩΔΙΚΟΙ 200 έως 263. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο με τα στοιχεία που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα και στη συνέχεια: αα) Αν για την εμπορική δραστηριότητα προκύπτει κέρδος και επομένως πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 264, τότε σ' αυτό το ποσό που πρέπει να γραφτεί στον κωδικό 264, θα προστεθεί και το καθαρό γεωργικό εισόδημα που έχει γραφτεί στον κωδικό 607 του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος". ββ) Αν για την εμπορική δραστηριότητα προκύπτει ζημιά και επομένως πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 265, τότε το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, του κωδικού 607, συμψηφίζεται με το ποσό της ζημιάς από την εμπορική δραστηριότητα, που πρέπει να γραφτεί στον κωδικό 265 και το υπόλοιπο που προκύπτει γράφεται στον κωδικό 265 ή στον κωδικό 264 της δήλωσης, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι, πριν από τη συμπλήρωση του εντύπου Ε5, χρήσιμο είναι οι επιχειρήσεις που αποκτούν εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση και δεν τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να συμβουλευτούν τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων ΙΑ και ΙΒ του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" ( /200/Α0012/ΠΟΛ. 1025/1.2.95). ΙΙΙ. Για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω σας κοινοποιούμε εξ (6) επισυναπτόμενα παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5). Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας α.α. Με Ε.Υ. Ο Γεν. Δ/ντής Γ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο: Η Ο.Ε. ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ εκμεταλλεύεται εστιατόριο σε πόλη με πληθυσμό πάνω από κατοίκους και από τη δραστηριότητα αυτή με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της, προκύπτουν καθαρά κέρδη έστω π.χ δραχ. και ακαθάριστα έσοδα δραχ Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που υπολογίζει η Ο.Ε., με βάση το συνυποβαλλόμενο έντυπο Ε10 για τη δραστηριότητά της αυτή είναι έστω π.χ δραχ. (συμπλήρωση πίνακα Δ ). Για τη συμπλήρωση και των λοιπών ενδείξεων της δήλωσης έστω ότι η υπόψη Ο.Ε. κατά τη χρήση 1994 απέκτησε και τα ακόλουθα εισοδήματα: - Ακαθάριστο εισόδημα από ιδιόχρηση καταστήματος δρχ. - Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση γραφείων της δραχ. - Τόκους από ομόλογα του Δημοσίου δραχ. (χρόνος κτήσης ). - Τόκους από δάνειο στην Β. ΠΑΛΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε δραχ. για τους οποίους και παρακρατήθηκε φόρος δραχ. (χρόνος κτήσης ). - Τόκους από καταθέσεις σε ημεδαπή Τράπεζα δραχ. για τους οποίους παρακρατήθηκε φόρος δραχ. - Κέρδη από συμμετοχή κατά 50% στην Ο.Ε. ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. - Σόλωνος 10 ΑΘΗΝΑ - Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ι ΑΘΗΝΩΝ. Η εταιρεία αυτή κατά τη χρήση 1994 πραγματοποίησε συνολικά καθαρά κέρδη δραχ. και ο φόρος που παρακρατήθηκε σ' αυτά τα κέρδη είναι ( Χ 35% = ). Η υπόψη Ο.Ε. "Χ" δαπάνησε για επισκευή και συντήρηση των γραφείων που εκμισθώνει δραχ. Η προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 1993 ανέρχεται στο ποσό των δραχ. Εταίροι της Ο.Ε. είναι ο Δημ. Δημητρόπουλος με ποσοστό 40%, ο Ιωάν. Δημητρόπουλος με ποσοστό 40%, ο Γεωργ. Γαλάνης με ποσοστό 10%, ο Αλεξ. Σπύρου με ποσοστό 5% και η Ο.Ε. Π. 8

9 Δημητρίου και Σία με ποσοστό 5%. Ο Δημ. Δημητρόπουλος συμμετέχει και στην Ε.Ε. Παν. Νικολάου και Σία, από την οποία δεν θα πάρει επιχειρηματική αμοιβή. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο: Η Ο.Ε. "Χ" εκμεταλλεύεται εργοστάσιο χρωμάτων και από τη δραστηριότητά της αυτή με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της, προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα δραχ. και καθαρά κέρδη δραχ. Για τη δραστηριότητά της αυτή υπολογίζει, με βάση τα γενικά αντικειμενικά κριτήρια των παραγράφων 1 έως 12 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος έστω π.χ δραχ. Επίσης, η υπόψη Ο.Ε. εκμεταλλεύεται και ενοικιαζόμενα δωμάτια για τα οποία με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της προκύπτουν καθαρά κέρδη δραχ., ενώ με βάση τον αριθμό των δωματίων με τα αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 προκύπτουν καθαρά κέρδη έστω π.χ δραχ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο: Η Ο.Ε. "Χ" εκμεταλλεύεται κομμωτήριο στην Αθήνα (έδρα της επιχείρησης) από την εκμετάλλευση του οποίου, με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα δραχ και ζημιά (λογιστικός προσδιορισμός) δραχ Η Ο.Ε. ασχολείται παράλληλα και με την εμπορία καλλυντικών σε πόλη με πληθυσμό κάτω των κατοίκων (υποκατάστημα) από την οποία δραστηριότητα (απαλλασσόμενη από τα αντικειμενικά κριτήρια), με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα δραχμές και καθαρά κέρδη έστω δραχ , δηλαδή τα συνολικά καθαρά κέρδη της υπόψη Ο.Ε. είναι δραχ. ( ). Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την εκμετάλλευση του κομμωτηρίου έστω ότι είναι δραχ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο: Η Ο.Ε. "Χ" εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο (έδρα της επιχείρησης) από την εκμετάλλευση του οποίου με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία προκύπτουν καθαρά κέρδη έστω π.χ δραχ. Η υπόψη Ο.Ε. εκμεταλλεύεται και εστιατόριο (υποκατάστημα) το οποίο έστω ότι απαλλάσσεται από τα κριτήρια γιατί βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό κάτω από κατοίκους ή ότι εκμεταλλεύεται κινηματογράφο σε πόλη πάνω από κατοίκους, η οποία δραστηριότητα απαλλάσσεται από τα αντικειμενικά κριτήρια λόγω του αντικειμένου της. Από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της, προκύπτουν για το εστιατόριο ή τον κινηματογράφο, καθαρά κέρδη έστω π.χ δραχ., δηλαδή τα συνολικά καθαρά κέρδη της Ο.Ε. ανέρχονται στο ποσό των δραχ. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που υπολόγισε η εταιρεία, για τον κλάδο της υπαγόμενης στα κριτήρια εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου, έστω ότι είναι π.χ δραχ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο: Η Ο.Ε. "Χ" έχει την εκμετάλλευση ινστιτούτου αισθητικής σε πόλη με πληθυσμό πάνω από κατοίκους (έδρα της επιχείρησης) και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της, προκύπτει ζημιά ποσού έστω δραχ. Παράλληλα διατηρεί και υποκατάστημα με το ίδιο αντικείμενο εργασιών σε πόλη με πληθυσμό κάτω από κατοίκους, από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του οποίου προκύπτει ζημιά ποσού έστω δραχ. Δηλαδή, το συνολικό αποτέλεσμα της Ο.Ε. είναι ζημιά ύψους δραχ. Από τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος της έδρας της επιχείρησης με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια προκύπτει ποσό έστω δρχ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6ο: Εστω ότι στο προηγούμενο πέμπτο παράδειγμα, τα δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία ήταν αντίστροφα, δηλαδή από την εκμετάλλευση της έδρας της επιχείρησης ζημιά ποσού δραχ. και από την εκμετάλλευση του υποκαταστήματος ζημιά ποσού δραχ. 9

10

11

12

13

14

15

16

17

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1017580/318/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ.: 1027 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α -- 191 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1018451/293/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π /Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π /Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996 -- 141 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π. 8.2.1996/Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1016266/319/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2166/1993 σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2166/1993 σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π πολ 1341 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ : 10184 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. Καβαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ,

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, - 457 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑ Α' Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1010454/183/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1025991/292/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1032 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1020 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Πληροφορίες : Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1025842/494/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1043 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΠΟΛ.: 1068

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΠΟΛ.: 1068 - 379 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 Αριθµ.Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (Δ9) (ΦΠΑ)

Τηλέφωνο: (Δ9) (ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1072887/4472 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ 1158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 9η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η - 14η Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1014566-299 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ:1057 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2002

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2002 - 647 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης Τηλέφωνο: 010/3375311-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 1994, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1039 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ Κωδ : 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. :1017112/307/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ). ΠΟΛ.1123/29.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994.

Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994. ΠΟΛ.1199/17.8.1994 Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση των συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1994 Οδηγίες για τη μηχανογραφική εκκαθάριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1102/2015. β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία. γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΠΟΛ 1102/2015. β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία. γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΟΛ 1102/2015 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014». Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση Παράδειγμα 1. Μισθωτός χωρίς παιδιά, για το φορολογικό έτος 2016 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00, κρατήσεις 4.042,00, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00 αναλογούν 2.632.82, παρακρατηθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Aριθμ.πρωτ.:1014070/241/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020 Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ KATEΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10. Πληροφορίες:M. Χαπίδης Τηλέφωνο : ,312 ΦΑΞ:

ΠΟΛ Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10. Πληροφορίες:M. Χαπίδης Τηλέφωνο : ,312 ΦΑΞ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αριθ.Πρωτ.:1012466/10154/Β0012 ΤΜΗΜΑ: Β' ΠΟΛ. 1061 Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 442 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1 Ισολογισμός Διανομή Αποτελέσματος - Φορολογία Κερδών Ο.Ε. Στο τέλος κάθε χρήσης, όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η ομόρρυθμη εταιρεία συντάσσει Απογραφή και Ισολογισμό τέλους χρήσης. Έτσι αφού συντάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορ 9 Μαΐου 2016 Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών Αριθμ. Πρωτ.: 200503/517 Αριθμ. Φακ.: 056 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 519 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016 Υπόψη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Αποφάσεις & Εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10319/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098 Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 16 η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α'/151).

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α'/151). ΠΟΛ.1121/29.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

στον Προιστάμενο της Δ.Ο.Υ.. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ** Συμμετοχή σε Όμιλο: 618 ΝΑΙ 1 ΣΕ ΕΚΚΑΘ/ΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

στον Προιστάμενο της Δ.Ο.Υ.. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ** Συμμετοχή σε Όμιλο: 618 ΝΑΙ 1 ΣΕ ΕΚΚΑΘ/ΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΑΝΤΙΚΛΗ- ΤΟΥ Αποτέσματα μετά φορολογική αναμόρφωση Έντυπο δήλωσης φορολ.εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. Οικονομικό έτος 0 χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1033199/549/Α0012 Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Μαΐου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2678 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΠΟΛ 1097/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

2. Για τα ανωτέρω θέματα σας παρέχουμε, κατά άρθρο τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

2. Για τα ανωτέρω θέματα σας παρέχουμε, κατά άρθρο τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. ΠΟΛ.1248/12.11.1992 Διευκρινήσεις σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων (άρθρα 15-27 Ν. 2065/92) ΠΟΛ. 1248/12.11.92 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα