Στρατηγικές Μείωσης του Κόστους Χρήµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικές Μείωσης του Κόστους Χρήµατος"

Transcript

1 Στρατηγικές Μείωσης του Κόστους Χρήµατος Φωκίων Καραβίας Γενικός ιευθυντής Capital Markets & Wealth Management Eurbank Ergasias S.A. Ιανουάριος 2014

2 Περιεχόµενα Χρηµατοδότηση Οικονοµίας Εισαγωγή Συνθήκες Ρευστότητας στο Τραπεζικό Σύστηµα Η Ελληνική Εµπειρία σε σχέση µε τον Ευρωπαϊκό Νότο Κοινοτικά Προγράµµατα Χρηµατοδότησης Επιχειρήσεων Εκδόσεις Οµολόγων Μέτρα και Πολιτικές Μείωσης Κόστους Χρήµατος

3 Χρηµατοδότηση Οικονοµίας Η δηµοσιονοµική κρίση, η οποία εξελίχτηκε και σε τραπεζική κρίση είχε ως αποτέλεσµα την καταγραφή αρνητικών ρυθµών πιστωτικής επέκτασης και τη σηµαντική αύξηση του κόστους δανεισµού, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις Τραπεζικές πιστώσεις στον εγχώριο ιδιωτικό τοµέα ,0% ,0% 20,0% ,0% 10,0% 5,0% ,0% Συνολικό υπόλοιπο σε εκτ. ευρώ (lhs) Ετήσια μεταβολή, %(rhs) -5,0% -10,0% -15,0% Ιαν-02 Αυγ-02 Μαρ-03 Οκτ-03 Μαϊ-04 Δεκ-04 Ιουλ-05 Φεβ-06 Σεπ-06 Απρ-07 Νοε-07 Ιουν-08 Ιαν-09 Αυγ-09 Μαρ-10 Οκτ-10 Μαϊ-11 Δεκ-11 Ιουλ-12 Φεβ-13 Σεπ-13 Για τις επιχειρήσεις το κόστος χρήµατος διαµορφώθηκε στην περιοχή του 5-8% ή και υψηλότερα Επίσης, παρατηρήθηκε αποσύνδεση του κόστους χρήµατος από την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων καθώς ορισµένες υγιείς και µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις επιβαρύνθηκαν µε επιτόκια υψηλότερα από αυτά που δόθηκαν σε µικρότερες ή λιγότερο υγιείς εταιρείες. 3

4 Κανάλια Χρηµατοδότησης της Οικονοµίας 1 Τραπεζικός Δανεισμός 2 Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότηση Πραγματικής Οικονομίας 3 Αγορά Ομολόγων 4

5 Συνθήκες Ρευστότητας στο Τραπεζικό Σύστηµα Μετά τις εκλογές του 2012, οι συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα άρχισαν σταδιακά να βελτιώνονται καθώς: ανακόπηκε η εκροή καταθέσεων, µειώθηκε η χρηµατοδότηση από το Ευρωσύστηµα, ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση και µειώθηκε το κόστος των προθεσµιακών καταθέσεων, τα οποίο ωστόσο παραµένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης των εγχώριων τραπεζών έχει µειωθεί σηµαντικά τους τελευταίους 18 µήνες. Κατά την περίοδο αυτή η συνολική χρηµατοδότηση στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα έχει υποχωρήσει κατά περίπου 50% ( 70,1δις το Νοέµβριο του 2013) ενώ η έκθεση στον ΕLA ανέρχεται σήµερα σε επίπεδα χαµηλότερα από 10δις, έχοντας καταγράψει συνολική µείωση περίπου 90%. Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα θα µπορούσε να εξαλείψει πλήρως την εξάρτησή του από τον ELA στο εγγύς µέλλον. Ωστόσο, σηµαντικά εµπόδια εξακολουθούν να υφίστανται, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τους πρόσφατα θεσπισµένους κανόνες της ΕΚΤ οι οποίοι προβλέπουν διακοπή, από το Μάρτιο του 2015 και µετά, παροχής δανεισµού µε ενέχυρο οµόλογα που φέρουν την εγγύηση του ηµοσίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την Ελλάδα (Ιούνιος 2013), η συνολική χρηµατοδότηση του ευρωσυστήµατος προς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα αναµένεται να υποχωρήσει στο 15% περίπου του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων (bank liabilities) µέχρι το

6 Καταθέσεις Παρά τη σταθεροποίηση των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, η κρίση της Κύπρου (Μάρτιος 2013), ανέκοψε την ανοδική τάση που είχε εκδηλωθεί µετά τις ελληνικές εκλογές τον Ιούνιο του Το 2 ο εξάµηνο του 2013, το συνολικό ύψος των καταθέσεων παρέµεινε σχετικά αµετάβλητο. Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, οι συνολικές καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού (ιδιωτικός τοµέας και Γενική Κυβέρνηση) ανήλθαν στα 177,4δις το Νοέµβριο του 2013 έχοντας καταγράψει συνολική αύξηση περίπου 12% (ή 18,8δις) από το χαµηλό επταετίας που σηµειώθηκε τον Ιούνιο του

7 Κόστος Νέων Προθεσµιακών Καταθέσεων Τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα έχουν παρουσιάσει σηµαντική αποκλιµάκωση από το δεύτερο εξάµηνο του 2012 αν και παραµένουν µεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωζώνη (το επιτόκιο νέων καταθέσεων υποχώρησε κατά περίπου 200µ.β. την περίοδο Ιούλιος 2012-Σεπτέµβριος 2013). Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν µεταξύ άλλων: η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων µετά τις εκλογές το καλοκαίρι του 2012, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήµατος τον Ιούνιο του 2013, η νέα αρχιτεκτονική του τραπεζικού συστήµατος, η οποία περιόρισε τον αριθµό των εγχώριων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε µόλις τέσσερεις συστηµικές τράπεζες (και µια µικρή πλήρως-ανακεφαλαιοποιηµένη µε ιδιωτικά κεφάλαια τράπεζα) έναντι 15 και πλέον τραπεζών που λειτουργούσαν στην εγχώρια αγορά την προ-κρίση εποχή. 7

8 Η Ελληνική Εµπειρία σε σχέση µε τον Ευρωπαϊκό Νότο Παρόλο που καµιά άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου δεν βίωσε την κρίση σε βάθος αντίστοιχο µε αυτό στην Ελλάδα, σηµαντικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στα επιτόκια δανεισµού επιχειρήσεων που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη-µέλη της Ευρωζώνης. Οι Financial Times, σε πρόσφατο άρθρο του Ralph Atkins, επισηµαίνουν την περιορισµένη επιτυχία της πολιτικής της ΕΚΤ να περιορίσει τις εν λόγω αποκλίσεις. Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Mari Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ, δήλωσε τον περασµένο εκέµβριο: it was essential that the fragmentatin f eur area credit markets declines further O Huw Pill, οικονοµολόγος της Gldman Sachs, προειδοποίησε σε σχετική πρόσφατη µελέτη: If we have t live with the current level f fragmentatin, the viability f mnetary unin will eventually called int questin Τέλος, ο Julian Callw, οικονοµολόγος της Barclays, επισήµανε ότι Interest rates are still high in thse cuntries that mst need lwer interest rates. 8

9 Κόστος Καταθέσεων Επιτόκια νέων καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος 9

10 Telecms (Italy, Spain, Germany, Greece) 10

11 Ανάγκη αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας Τραπεζών Οι ανωτέρω επισηµάνσεις υποδηλώνουν την ανάγκη αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε Ελλάδα και Ευρωζώνη στη µετά-κρίση εποχή (πλειάδα µελετών στην διεθνή βιβλιογραφία αποτυπώνουν το σηµαντικό ρόλο του τραπεζικού συστήµατος για την εύρυθµη λειτουργία του µηχανισµού µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής και την επαρκή χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας) Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες της Eurbank για την σχέση τραπεζικών καταθέσεων, τραπεζικών πιστώσεων και Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης αποτυπώνουν σειρά ενδιαφερόντων συµπερασµάτων που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Το ύψος (και το κόστος) των τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την παροχή τραπεζικών πιστώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ο ρυθµός µεταβολής των πιστώσεων έχει σηµαντικό (και µετρήσιµο) αντίκτυπο στο ρυθµό µεταβολής του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). Ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας, οι εκτιµήσεις των µελετών µας υποδηλώνουν ότι: A. αύξηση κατά 1 ποσοστιαία µονάδα στον ετήσιο ρυθµό µεταβολής των τραπεζικών πιστώσεων προς τις εγχώριες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά µπορεί να οδηγήσει σε σωρευτική αύξηση του πραγµατικού ρυθµού µεταβολής του ΑΕΠ της χώρας µεταξύ 0,20 και 0,47 ποσοστιαίων µονάδων (πάνω από τον αντίστοιχο µέσο των χωρών του υπό εξέταση δείγµατος) σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους, και B. µείωση του µέσου επιτοκίου των τραπεζικών δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά 1 ποσοστιαία µονάδα µπορεί να ενισχύσει τον πραγµατικό ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της χώρας κατά 0,3 ποσοστιαίες µονάδες σωρευτικά σε διάστηµα ενός έτους (και αντίστροφα). 11

12 Κοινοτικά Προγράµµατα Χρηµατοδότησης Επιχειρήσεων Τα κοινοτικά προγράµµατα χρηµατοδότησης επιχειρήσεων σηµείωσαν σχετικά ικανοποιητικές εκταµιεύσεις το 2013, ιδιαίτερα το β εξάµηνο του έτους Στην παρούσα συγκυρία, τα προγράµµατα αυτά ενισχύουν τη χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας µέσω: εξασφάλισης επιπλέον χρηµατοδοτικών πόρων εκτίµηση εκταµιεύσεων το 2013: 500εκ διαθέσιµα κεφάλαια για το : 2.200εκ σχετικά ευνοϊκών όρων χρηµατοδότησης επιτόκια για επιχειρήσεις στην περιοχή 3,50-7,50% ΕΙΒ Glbal + Gruped Lans εκ ΕΤΕΑΝ 575 ΕΤΕΑΝ (εγγυήσεις) 100 JESSICA, JEREMIE 390 ΣΥΝΟΛΟΝ: Προγράμματα προς διαμόρφωση: Ποσά προς εκταμίευση Invest fr Grwth (με συμμετοχή KFW) 200 SME Initiative

13 Εκδόσεις Οµολόγων Ημερομηνία έκδοσης Πόσο έκδοσης εκ OTE 7 ¼ 2014 Apr ,38 1,28 OTE 7 ¼ 2015 Feb ,52 2,53 OTE 4 5/ Nv ,74 3,16 OTE 7 7/ Feb ,00 3,80 TITAN 8 ¾ 2017 Dec ,75 4,54 ELPE May ,00 5,75 FRIGOGLASS 8 ¼ 2018 May ,25 6,15 SB MINERALS 9 ¼ 2020 Aug ,25 6,60 INTRALOT 9 ¾ 18 Aug ,00 6,00 ΣΥΝΟΛΟ Απόδοση έκδοσης Τρέχουσα απόδοση 13

14 Εκδόσεις Οµολόγων Η έλλειψη ρευστότητας στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα οδήγησε ορισµένες από τις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στην άντληση χρηµατοδότησης απευθείας από τις διεθνείς αγορές Το αρχικό κόστος δανεισµού ήταν σχετικά υψηλό, αλλά αποκλιµακώνεται σταδιακά Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο τραπεζικός τοµέας παραµένει ο κύριος µοχλός χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας. Στα τέλη του 2007, οι τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα της Ευρωζώνης (νοικοκυριά και επιχειρήσεις του µη-χρηµατοπιστωτικού τοµέα) αντιστοιχούσαν σε περίπου 148% του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης ευρώ έναντι µόλις 63% του ΑΕΠ στις ΗΠΑ (ΕΚΤ, 2008). Η τάση αποδιαµεσολάβησης (disintermediatin)και αύξησης των εκδόσεων εταιρικών οµολόγων είναι εµφανής σε όλη την Ευρώπη ως αποτέλεσµα της ευρωπαϊκής τραπεζικής κρίσης και των νέων αυστηρότερων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας 14

15 Μέτρα και Πολιτικές Μείωσης Κόστους Χρήµατος (I) Βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα: 1. Περαιτέρω αποκλιµάκωση των επιτοκίων καταθέσεων. Παρά την πρόσφατη µείωσή τους τα επιτόκια καταθέσεων παραµένουνσηµαντικά υψηλότερα από αυτά άλλων χωρών της Ευρωζώνης µε αντίστοιχα προβλήµατα 2. Επιτάχυνση της εισροής και του επαναπατρισµού καταθέσεων. Παρά την σταδιακή επιστροφή καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα µετά τον Ιούνιο του 2012, το συνολικό ύψος αυτών παραµένει σηµαντικά χαµηλότερο από τα προ-κρίσης επίπεδα (κατά περίπου 32% σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα στα τέλη του 2009 για τις καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα). 3. Αναβολή ή/και σταδιακότερηεφαρµογή του κανόνα της ΕΚΤ που προβλέπει διακοπή, από το Μάρτιο του 2015 και µετά, παροχής δανεισµού µε ενέχυρο οµόλογα που φέρουν εγγύηση του ηµοσίου. 4. Ταχεία αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές. 5. Περαιτέρω βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών µέσω άντλησης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τοµέα και επιτάγχυνση της διαδικασίας επανιδιωτικοποίησης των τραπεζών 15

16 Μέτρα και Πολιτικές Μείωσης Κόστους Χρήµατος (II) Συνέχιση και επιτάγχυνση των κοινοτικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης µικροοµεσαίων επιχειρήσεων µε ταυτόχρονη απλοποίηση των διαδικασιών και χαλάρωση των σχετικών κριτηρίων. Περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς εταιρικών οµολόγων: 1. δυνατότητα εκδόσεων από εταιρείες µεσαίου µεγέθους 2. βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά µέσω εισαγωγής των οµολόγων στην Η ΑΤ ή στο Χρηµατιστήριο Αξιοποίηση του ενδιαφέροντος διεθνών funds για τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά και δηµιουργία (σε συνεργασία µαζί τους) εξειδικευµένων σχηµάτων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων µέσω senir lans, mezzanine financing, cnvertibles, etc. 16

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank. Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012 Συγγραφείς: Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.gr Πλάτων Μονοκρούσος Assistant General Manager Head of Financial Markets

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια ISSN:2241 4878 Tεύχος 86 31 Ιουλίου 214 Συγγραφείς: Θεόδωρος Σταματίου Οικονομολόγος tstamatiou@eurobank.gr Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου, 2014 Έκθεση Ε.Ε για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ε Έκθεση σχετικά με τηη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Επιβλέπων καθηγητής: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα