Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας"

Transcript

1 EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

2

3 Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

4 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και χορηγείται μόνο για πληροφόρηση. Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του διαδικτύου: ή να απευθυνθείτε στην υπηρεσία «Information au public» («Ενημέρωση του κοινού») της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στην εξής διεύθυνση: Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τηλ.: Φαξ: Διαδίκτυο: Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο ( Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010 ISBN doi: /73424 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium Τυπωμένο σε χαρτί λευκασμένο χωρίς στοιχειακό χλώριο (ECF)

5 Περιεχόμενα 3 Κεφάλαιο Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρώτη ανάγνωση (δεν υπάρχει προθεσμία) Δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [προθεσμία: 3 (+ 1) μήνες] Δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου [προθεσμία: 3 (+ 1) μήνες].. 10 Συνδιαλλαγή [6 (+ 2) εβδομάδες] Προπαρασκευαστικές εργασίες Διεξαγωγή των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής.. 13 Τρίτη ανάγνωση του ΕΚ και του Συμβουλίου [προθεσμία: 6 (+ 2) εβδομάδες] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ 1. Προγραμματισμός των εργασιών Ρόλος της προεδρίας κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της νομοθετικής διαδικασίας Πρώτη ανάγνωση Παράλληλη εξέταση Ρόλος των υπηρεσιών της Επιτροπής Τριμερείς διάλογοι Ανεπίσημες συνεδριάσεις διαπραγματεύσεων Δεύτερη ανάγνωση του ΕΚ Δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου Εξέταση των τροπολογιών από την ομάδα εργασίας Έκδοση της πράξης Σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής Συνδιαλλαγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κείμενα Άρθρο 294 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δήλωση για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διαδικασία συναπόφασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινή δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Νομικές βάσεις για τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Διαδικασία συναπόφασης Ανακεφαλαιωτικό σχήμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Συνήθης νομοθετική διαδικασία Προθεσμίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Καταμερισμός καθηκόντων στο πλαίσιο της ΓΓΣ όσον αφορά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρώτη ανάγνωση (δεν υπάρχει προθεσμία) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας, υποβάλλει τη νομοθετική της πρόταση ταυτόχρονα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η συνήθης νομοθετική διαδικασία μπορεί επίσης να κινηθεί με πρωτοβουλία του ενός τετάρτου των κρατών μελών, με σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή κατ αίτηση του Δικαστηρίου. Η δυνατότητα περάτωσης των φακέλων, η οποία υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία (πρώην «συναπόφαση») στο τέλος της πρώτης ανάγνωσης, επιβάλλει την παράλληλη διεξαγωγή των εργασιών στα δύο όργανα, την εντατική ανταλλαγή πληροφοριών και μια μεγάλη διαθεσιμότητα της Προεδρίας του Συμβουλίου να διενεργεί διερευνητικές επαφές και διαπραγματεύσεις με το ΕΚ. Επομένως, η πράξη, η οποία στη συνέχεια εκδίδεται με τη διατύπωση που αντιστοιχεί στη θέση του ΕΚ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει υποβληθεί σε νομικο-γλωσσική αναθεώρηση. Μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια σχετικά με τη θέση του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, είτε: α) το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, οπότε στην περίπτωση αυτή κατά την οποία επιτεύχθηκε συμφωνία κατά την παράλληλη διεξαγωγή των εργασιών σε πρώτη ανάγνωση η νομοθετική πράξη θεσπίζεται. Η νομοθετική πράξη το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής εφόσον το ΕΚ δεν πρότεινε τροπολογίες ή το κείμενο της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής θεσπίζεται με τη διατύπωση που αντιστοιχεί στη θέση του ΕΚ (έγγρ. PE-CONS), υποβάλλεται, στη συνέχεια, προς υπογραφή στους γενικούς γραμματείς και στους προέδρους του ΕΚ και του Συμβουλίου (έγγρ. LEX PE-CONS), και έπειτα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) β) το Συμβούλιο δεν εγκρίνει τη θέση του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, οπότε στην περίπτωση αυτή κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε συμφωνία το Συμβούλιο υιοθετεί τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση.

8 6 Το κείμενο της θέσης σε πρώτη ανάγνωση, μετά τη νομικο-γλωσσική του αναθεώρηση, διαβιβάζεται στο ΕΚ, μαζί με την αιτιολογική έκθεση και τις ενδεχόμενες δηλώσεις του Συμβουλίου και/ή της Επιτροπής προς καταχώριση στα πρακτικά του Συμβουλίου. Η Επιτροπή ενημερώνει πλήρως το ΕΚ σχετικά με τη θέση της. Το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου συνίσταται, επομένως, είτε στην έγκριση της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ είτε στην απόρριψη της θέσης του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση και στον καθορισμό της κοινής θέσης του Συμβουλίου (αντικείμενο της δεύτερης ανάγνωσης του ΕΚ). Σημείωση: Μηχανισμοί της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ 1 Αφού λάβει την πρόταση της Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΕΚ την παραπέμπει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία την εξετάζει επί της ουσίας. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και άλλες επιτροπές μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους επί του θέματος (άρθρο 49 του κανονισμού του ΕΚ). Αφού αποφασίσει ποια διαδικασία θα ακολουθήσει για την εξέταση της πρότασης, η επιτροπή επιλέγει μεταξύ των μελών της ή των μονίμων αναπληρωτών έναν εισηγητή επί της προτάσεως της Επιτροπής, εάν αυτό δεν έχει ήδη γίνει βάσει του ετησίου νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής (άρθρο 45 του κανονισμού του ΕΚ). Ο εισηγητής αναλαμβάνει να υποβάλει σχέδιο έκθεσης στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Στο σχέδιο, ο εισηγητής συνοψίζει την πρόταση της Επιτροπής και τις απόψεις των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην κοινοβουλευτική επιτροπή, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την πρότασή της και να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών μελών της Επιτροπής. Η κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει πρώτα τη νομική βάση (άρθρο 37). Κατά την εξέταση μιας πρότασης, η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να την κρατούν ενήμερη σχετικά με την πορεία της στα πλαίσια του Συμβουλίου και των ομάδων εργασίας του (άρθρο 39). 1 Η αρίθμηση των άρθρων είναι εκείνη του Κανονισμού του ΕΚ για την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο (Δεκέμβριος 2009).

9 7 Η Ολομέλεια εξετάζει τη νομοθετική πρόταση με βάση την έκθεση την οποία εκπονεί η αρμόδια επιτροπή (άρθρο 55), και η οποία περιλαμβάνει τυχόν προτάσεις τροπολογιών της πρότασης, σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και, ενδεχομένως, αιτιολογική έκθεση. Η Ολομέλεια μπορεί επίσης να εξετάσει τη νομοθετική πρόταση χωρίς έκθεση ή σύμφωνα με απλουστευμένη διαδικασία (άρθρο 46). Στο σχέδιο ψηφίσματος, η επιτροπή προτείνει στην Ολομέλεια να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής ή να επιφέρει τροπολογίες (άρθρο 55 παράγραφος 2 του Κανονισμού του ΕΚ). Μετά την έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή, μπορούν ακόμη να υποβληθούν τροπολογίες κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Ολομέλεια από έναν βουλευτή ή από ομάδα βουλευτών ή από τον ίδιο τον εισηγητή, συχνά εξ ονόματος μιας πολιτικής ομάδας. Κατά κανόνα, οι πολιτικές ομάδες συντονίζουν τις αντίστοιχες θέσεις τους κατά τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες στην επιτροπή και στην Ολομέλεια. Δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [προθεσμία: 3 (+ 1) μήνες] Η ημερομηνία της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανά - γνωση (κατ αρχήν, η Δευτέρα των εβδομάδων της ολομέλειας του ΕΚ) αποτελεί την έναρξη της τρίμηνης προθεσμίας για τη δεύτερη ανάγνωση του ΕΚ 2. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας αυτής και το αργότερο στο τέλος του τέταρτου μήνα. Η τήρηση της προθεσμίας αφορά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια και όχι τη διαβίβαση στο Συμβούλιο του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. 2 Το ΕΚ έχει μια διαφoρά με τo Συμβoύλιo και πιστεύει ότι η πρoθεσμία αυτή αρχίζει να τρέχει από την αναγγελία τoυ πρoέδρoυ σε συνεδρίαση της Ολoμέλειας ότι διαβιβάστηκε η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρo 61 τoυ Κανoνισμoύ τoυ ΕΚ).

10 8 Συνήθης νομοθετική διαδικασία Πρώτη φάση Δεν υπάρχει προθεσμία 3 (+ 1) μήνες ΕΚ Πρώτη ανάγνωση ΕΚ Δεύτερη ανάγνωση Τροπολογίες Πρόταση της Επιτροπής Έγκριση της πρότασης Η πράξη θεσπίστηκε Το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ γίνεται δεκτό Το αποτέλεσμα απορρίπτεται Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Συμβούλιο Πρώτη ανάγνωση

11 9 Η κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και καταρτίζει τη σύστασή της. Η Ολομέλεια συζητά με βάση αυτή τη σύσταση και στη συνέχεια ψηφίζει. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μπορεί να οδηγήσει σε τρεις διακριτές καταστάσεις οι οποίες εκτίθενται κατωτέρω: α) Έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: Στην περίπτωση αυτή, η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Κατά συνέπεια, η νομοθετική πράξη (= θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, υπό τη μορφή εγγράφου LEX PE-CONS) υποβάλλεται απευθείας προς υπογραφή στους προέδρους και τους γενικούς γραμματείς του ΕΚ και του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην ΕΕ. Εάν το ΕΚ δεν αποφασίσει σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση μέσα στην προθεσμία των 3+1 μηνών, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία. β) Απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: Η απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με την πλειοψηφία των μελών του ΕΚ (τουλάχιστον 369 ψήφοι) τερματίζει τη διαδικασία και η προτεινόμενη πράξη θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε. Η εξέταση του φακέλου μπορεί να ξαναρχίσει μόνο με βάση νέα πρόταση της Επιτροπής. γ) Πρόταση τροπολογιών στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: Οι τροπολογίες της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ψηφίζονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΕΚ. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με τις τροπολογίες αυτές.

12 10 Δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου [προθεσμία: 3 (+ 1) μήνες] Η προθεσμία για τη δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου αρχίζει να τρέχει από την επίσημη παραλαβή των τροπολογιών της δεύτερης ανάγνωσης του ΕΚ. Το Συμβούλιο μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει τις τροπολογίες αυτές 3 : α) Έγκριση των τροπολογιών (το Συμβούλιο αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία, αλλά ομόφωνα στην περίπτωση τροπολογιών για τις οποίες η Επιτροπή έχει διατυπώσει αρνητική γνώμη) η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε Σε περίπτωση συμφωνίας του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή του συνόλου των τροπολογιών, η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε με τη μορφή της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όπως τροποποιήθηκε. Στη συνέχεια, το νομοθετικό κείμενο (έγγραφο LEX PE-CONS) υποβάλλεται απευθείας προς υπογραφή στους προέδρους και γενικούς γραμματείς του ΕΚ και του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην ΕΕ. β) Μη έγκριση του συνόλου των τροπολογιών σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής Μέσα σε προθεσμία 6 (+ 2) εβδομάδων αφότου το Συμβούλιο απορρίψει τις τροπολογίες, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, σε συμφωνία με τον πρόεδρο του ΕΚ, συγκαλεί την επιτροπή συνδιαλλαγής. Συνδιαλλαγή [6 (+ 2) εβδομάδες] Προπαρασκευαστικές εργασίες Η προθεσμία των έξι εβδομάδων για τις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά δύο το πολύ εβδομάδες, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους, αρχίζει να τρέχει από την πρώτη συνεδρίασή της. Πριν από την ημερομηνία αυτή θα πρέπει απαραιτήτως 3 Πριν από την απόφαση απoδoχής ή μη απoδoχής των τρoπoλoγιών τoυ ΕΚ, πρέπει να υπoβληθεί στo Συμβoύλιo η γνώμη της Επιτρoπής σχετικά με τις τρoπoλoγίες αυτές.

13 Συνήθης νομοθετική διαδικασία Δεύτερη φάση 11 3 (+ 1) μήνες 3 (+ 1) μήνες 6 (+ 2) εβδομάδες EK Δεύτερη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση απορρίπτεται Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εγκρίνεται Τροπολογίες Η πράξη δεν εκδόθηκε Η πράξη θεσπίστηκε Η πράξη θεσπίστηκε Σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής Προπαρασκευαστικό στάδιο Έγκριση των τροπολογιών Απόρριψη των τροπολογιών Συμβούλιο Δεύτερη ανάγνωση

14 12 να διεξαχθούν προπαρασκευαστικές εργασίες. Όλο το διάστημα των 6 (+ 2) εβδομάδων που προβλέπεται ως προθεσμία για τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής καθώς και το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής κατά την οποία οριστικοποιείται πολιτικά η μη αποδοχή των τροπολογιών του ΕΚ σε δεύτερη ανάγνωση και της τυπικής έγκρισης αυτής της απόφασης από το Συμβούλιο, μπορεί να αξιοποιηθεί για τεχνικές επαφές και διαπραγματεύσεις με στόχο την προσέγγιση των θέσεων πριν από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής. Οι διαπραγματευτικές συνεδριάσεις πριν από τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής 4 διεξάγονται από την πλευρά του Συμβουλίου από τον πρόεδρο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ), είτε βάσει εντολής της ΕΜΑ είτε εν ονόματι της προεδρίας η οποία υποβάλλει προτάσεις με ευρεία υποστήριξη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα των τριμερών αυτών συνεδριάσεων (τριμερών διαλόγων) υποβάλλονται προς εξέταση στην ΕΜΑ. Για ορισμένους φακέλους, πριν ή μετά τον τριμερή διάλογο, μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες τεχνικές συνεδριάσεις μεταξύ των γραμματειών των τριών οργάνων, στις οποίες συμμετέχει ενίοτε και ο πρόεδρος της ομάδας. Ο τριμερής διάλογος και οι τεχνικές συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται πριν από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής στο σύνολό τους θα πρέπει να παρέχουν συχνά τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της συνδιαλλαγής κατά την πρώτη συνεδρίαση, και μάλιστα μερικές φορές υπό τη μορφή απλής διαπίστωσης προηγούμενης συμφωνίας (ένα είδος σημείου «Α», σύμφωνα με την ορολογία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου). Σε άλλες περιπτώσεις θα απαιτηθούν περισσότερες συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με βάση ένα κοινό σχέδιο. Πριν από τις συνεδριάσεις αυτές μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται ανεπίσημοι τριμερείς διάλογοι και τεχνικές διαπραγματεύσεις. 4 Ανεπίσημoς τριμερής διάλoγoς με τη συμμετoχή των αντιπρoσωπειών τoυ Κoινoβoυλίoυ και τoυ Συμβoυλίoυ καθώς και της Επιτρoπής, η oπoία αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτoβoυλίες για να πρoωθήσει την πρoσέγγιση των θέσεων των δύo αντιπρoσωπειών.

15 13 Διεξαγωγή των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής Στην επιτροπή συνδιαλλαγής συμμετέχουν οι αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κάθε μία από τις οποίες απαρτίζεται από 27 μέλη. Την προεδρία της επιτροπής ασκούν από κοινού ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένας υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία. Στην αντιπροσωπεία του Συμβουλίου συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους. Κατά κανόνα απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο της ΕΜΑ. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαρτίζεται από 27 μέλη και 27 αναπληρωτές (οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός από την περίπτωση απουσίας ενός μέλους της πολιτικής τους ομάδας). Τρεις αντιπρόεδροι του ΕΚ αποτελούν μόνιμα μέλη της επιτροπής συνδιαλλαγής και ασκούν εκ περιτροπής τη συμπροεδρία. Τα άλλα δώδεκα μέλη της αντιπροσωπείας ορίζονται από τις πολιτικές ομάδες και στη μεγάλη τους πλειοψηφία συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρμόδια για τον φάκελο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιπροσωπεία του ΕΚ αποφασίζει με συναίνεση. Σε περίπτωση ψηφοφορίας σε όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής, περιλαμβανομένων και των διαδικαστικών θεμάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με τουλάχιστον 14 ψήφους υπέρ. Η Επιτροπή, η οποία εκπροσωπείται, κατά κανόνα, από τον αρμόδιο επίτροπο, συμμετέχει στις εργασίες συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες προκειμένου να προωθήσει την προσέγγιση των θέσεων του ΕΚ και του Συμβουλίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν, μεταξύ άλλων, να συνίστανται σε σχέδια συμβιβαστικών κειμένων, λαμβανομένων υπόψη των θέσεων του Συμβουλίου και του ΕΚ και τηρώντας τον ρόλο που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή από τη Συνθήκη. Η θέση της Επιτροπής, ωστόσο, δεν επηρεάζει τους κανόνες πλειοψηφίας για την αποδοχή του κοινού σχεδίου από την επιτροπή συνδιαλλαγής: ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου 5 και απλή πλειοψηφία στο πλαίσιο της αντιπροσωπείας του ΕΚ. Το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής, επομένως, δεν εφαρμόζεται στο στάδιο της συνδιαλλαγής (βλ. άρθρο 293 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 5 Βλ. παράρτημα IΙΙ για το ζήτημα της ομοφωνίας στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

16 14 Αμέσως μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής, οι δύο συμπρόεδροι και ο επίτροπος συνέρχονται σε επίσημο τριμερή διάλογο για μια επισκόπηση σχετικά με τα μείζονα ζητήματα της συνδιαλλαγής και τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούν να συζητηθούν στη συνεδρίαση. Πριν από αυτόν τον τριμερή διάλογο, πραγματοποιείται, κατά κανόνα, προπαρασκευαστική συνεδρίαση της κάθε αντιπροσωπείας. Η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει στη διάθεσή της την πρόταση της Επιτροπής, τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, τις τροπολογίες που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες αυτές (φάκελος συνεδρίασης) καθώς και ένα κοινό έγγραφο εργασίας των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό το έγγραφο εργασίας, κατά κανόνα αποτελείται από δύο μέρη: στο τμήμα Α περιλαμβάνονται τα στοιχεία συμβιβασμού που έχουν ήδη συμφωνηθεί στις προπαρασκευαστικές εργασίες και στο τμήμα Β τα εκκρεμή σημεία μαζί με τις αντίστοιχες διαπραγματευτικές θέσεις (συνοπτικός πίνακας με τέσσερις στήλες). Η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει εκ περιτροπής στους χώρους του Συμβουλίου και του ΕΚ. Ο κανόνας της περιτροπής ισχύει και μεταξύ των διάφορων φακέλων και στο πλαίσιο του κάθε φακέλου. Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις για λόγους υλικοτεχνικούς (διαθέσιμες αίθουσες και /ή ομάδες διερμηνείας). Το γλωσσικό καθεστώς των συνεδριάσεων αυτών είναι το καθεστώς των συνεδριάσεων του Συμβουλίου (23 γλώσσες). Το όργανο που φιλοξενεί την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής είναι υπεύθυνο για τη διατύπωση του κοινού σχεδίου και της διαβιβαστικής επιστολής, καθώς και, μετά την οριστική έκδοση της νομοθετικής πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για την υπογραφή της πράξης από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις διαπιστωθεί συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο στην επιτροπή συνδιαλλαγής, ή μεταγενέστερα με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των συμπροέδρων της επιτροπής συνδιαλλαγής, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου ή ο γραμματέας του ΕΚ, εφόσον η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής πραγματοποιείται στα γραφεία του Κοινοβουλίου, ετοιμάζει, κατ αρχήν στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το σχέδιο νομοθετικού κειμένου. Στη συνέχεια, το έγγραφο αυτό διατίθεται, μετά τη νομικογλωσσική του αναθεώρηση, στις γλώσσες της Ένωσης. Το κοινό αυτό

17 15 σχέδιο διαβιβάζεται στους προέδρους του ΕΚ και του Συμβουλίου με επιστολή που υπογράφεται από τους δύο συμπροέδρους της επιτροπής συνδιαλλαγής (κατά γενικό κανόνα, ο πρόεδρος της ΕΜΑ υπογράφει εξ ονόματος του συμπροέδρου του Συμβουλίου). Αυτή η διαβιβαστική επιστολή του κοινού σχεδίου, η οποία επέχει θέση πρακτικών της επιτροπής συνδιαλλαγής και μνημονεύει τις ενδεχόμενες δηλώσεις, υποβάλλεται επίσης, για λόγους ενημέρωσης, στο μέλος της Επιτροπής που συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής 6. Εάν ένα κοινό σχέδιο δεν εγκριθεί από την επιτροπή συνδιαλλαγής εντός της προθεσμίας που ορίζει η Συνθήκη, η προτεινόμενη πράξη θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε. Τρίτη ανάγνωση του ΕΚ και του Συμβουλίου [προθεσμία: 6 (+ 2) εβδομάδες] Σε περίπτωση έγκρισης του κοινού σχεδίου από την επιτροπή συνδιαλλαγής, αντικείμενο της τρίτης ανάγνωσης αποτελεί η έγκριση της πράξης από τα δύο όργανα σύμφωνα με το κοινό σχέδιο, από τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία όσων ψήφισαν και το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Αν δεν υπάρξει η έγκριση ενός από τα δύο όργανα εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν εκδόθηκε. Η τρίτη ανάγνωση λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων, η οποία αρχίζει να τρέχει από την ημέρα της έγκρισης του κοινού σχεδίου, η οποία δεν αντιστοιχεί πάντοτε στην ημερομηνία της τελευταίας συνεδρίασης της επιτροπής συνδιαλλαγής, αλλά στην ημερομηνία υπογραφής, από τους δύο συμπροέδρους της επιτροπής συνδιαλλαγής, της διαβιβαστικής επιστολής του κοινού σχεδίου που απευθύνεται στους προέδρους του ΕΚ και του Συμβουλίου. Η προθεσμία των έξι εβδομάδων μπορεί να παραταθεί κατά δύο το πολύ εβδομάδες, με πρωτοβουλία του ΕΚ και του Συμβουλίου και με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους. 6 Όσον αφορά την αποστολή και τις εξουσίες της επιτροπής συνδιαλλαγής, βλ. απόφαση της 10ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-344/04, International Air Transport Association κατά Department for Transport, Συλλογή 2006, σ. I-403 (σκέψεις 49 έως 63).

18 16 Συνήθης νομοθετική διαδικασία Τρίτη φάση 6 (+ 2) εβδομάδες 6 (+ 2) εβδομάδες Η πράξη δεν εκδόθηκε Διαπίστωση αποτυχίας Επιτροπή συνδιαλλαγής Κοινό σχέδιο ΕΚ Τρίτη ανάγνωση Συμβούλιο Τρίτη ανάγνωση Κοινό σχέδιο απορρίφθηκε Κοινό σχέδιο εγκρίθηκε Κοινό σχέδιο εγκρίθηκε Κοινό σχέδιο απορρίφθηκε Η πράξη θεσπίστηκε Η πράξη δεν εκδόθηκε Η πράξη δεν εκδόθηκε

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ 1. Προγραμματισμός των εργασιών Όταν καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της, κάθε προεδρία ορίζει κάποιες ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις των επιτροπών συνδιαλλαγής 1. Οι ημερομηνίες αυτές καθορίζονται έναν χρόνο νωρίτερα από τις Γραμματείες του ΕΚ και του Συμβουλίου, σε συμφωνία με τις αντίστοιχες αρχές. Ο καθορισμός αυτών των ημερομηνιών προϋποθέτει κάποια διαθεσιμότητα των μελών των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και, ιδίως, του μέλους της κυβέρνησης της Προεδρίας που θα πρέπει να αναλάβει τη συμπροεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής. Στην αρχή κάθε εξαμήνου ή και λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΕΜΑ πραγματοποιεί κατ αρχήν προκαταρκτική επαφή με τους τρεις αντιπροέδρους που έχουν επιφορτιστεί με τη συνδιαλλαγή καθώς και με τους διαφόρους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των εισηγητών που είναι αρμόδιοι για τα θέματα που υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, προκειμένου να συζητήσουν για την πρόοδο των διάφορων φακέλων και να καταρτίσουν από κοινού χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία για τις εργασίες που πρέπει να διεξαχθούν κατά προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της προεδρίας. Η συζήτηση αυτή αφορά τα εξής θέματα: α) τους φακέλους για τους οποίους η συνδιαλλαγή αποδεικνύεται αναγκαία μετά τη δεύτερη ανάγνωση του ΕΚ, ή πιθανή με βάση τα προβλεπόμενα αποτελέσματα μιας προσεχούς δεύτερης ανάγνωσης του ΕΚ β) τους φακέλους που βρίσκονται στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης στο ΕΚ για τους οποίους η ανταλλαγή πληροφοριών και οι ανεπίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου θα μπορούσε να είναι χρήσιμες προκειμένου να αποφευχθεί η συνδιαλλαγή 1 Στην πράξη, πoλλές από αυτές τις ημερoμηνίες χρησιμoπoιoύνται τακτικά για τoν ανεπίσημo τριμερή διάλoγo. Για τις συνεδριάσεις της επιτρoπής συνδιαλλαγής καθoρίζoνται άλλες ημερoμηνίες, ανάλoγα με τις ανάγκες, κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνoυ.

20 18 γ) τους φακέλους που βρίσκονται στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης και οι οποίοι είναι πιθανό να περατωθούν σ αυτό το στάδιο. Μετά την πρώτη αυτή επαφή σε επίπεδο προέδρου της ΕΜΑ, μπορούν να ακολουθήσουν επαφές μεταξύ των προέδρων των ομάδων του Συμβουλίου και των εισηγητών για μια λεπτομερέστερη εξέταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, ιδίως όσον αφορά τους φακέλους που βρίσκονται στο στάδιο της πρώτης ή της δεύτερης ανάγνωσης στο ΕΚ. Οι Γραμματείες του Συμβουλίου και του ΕΚ οργανώνουν τις συναντήσεις αυτές και καταρτίζουν, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, τα προπαρασκευαστικά έγγραφα (κατάλογος των φακέλων που πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα, προσωρινό χρονοδιάγραμμα των εργασιών, μεθοδολογικές προτάσεις). Όσον αφορά τις εργασίες της πρώτης ανάγνωσης, ο προγραμματισμός των εργασιών για την εξέταση των φακέλων, στο πλαίσιο τόσο των Ομάδων του Συμβουλίου και της ΕΜΑ όσο και των κοινοβουλευτικών επιτροπών του ΕΚ, θα πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να επιτρέπει ώς ένα βαθμό την παράλληλη διεξαγωγή τους. 2. Ρόλος της προεδρίας κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της νομοθετικής διαδικασίας Πρώτη ανάγνωση Παράλληλη εξέταση Ρόλος των υπηρεσιών της Επιτροπής Σε ένα πρώτο στάδιο και για κάθε φάκελο, η προεδρία πρέπει να εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής στο επίπεδο της ομάδας και να υποβάλλει το ζήτημα στην ΕΜΑ όταν είναι αναγκαίο. Παράλληλη εξέταση πρέπει να διεξάγεται στο πλαίσιο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Η ομάδα του Συμβουλίου εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής και ζητά πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εργασιών στο πλαίσιο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής που παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΕΚ και του Συμβουλίου, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο ως όχημα πληροφόρησης, τηρώντας, ωστόσο, τους κανόνες εργασίας του κάθε οργάνου.

21 19 Τριμερείς διάλογοι Όταν η εξέταση του φακέλου φθάσει ένα ορισμένο σημείο ωριμότητας ώστε να είναι γνωστές οι θέσεις των αντιπροσωπειών σχετικά με τα κύρια ζητήματα που θέτει ο φάκελος, η προεδρία μπορεί να αρχίσει επαφές με τους αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής (εισηγητής/πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής). Στις συναντήσεις αυτές, οι οποίες στην πρακτική αποκαλούνται «ανεπίσημοι τριμερείς διάλογοι», και κατά τις οποίες η προεδρία (πρόεδρος της ομάδας/πρόεδρος της ΕΜΑ) επικουρείται από τη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) που είναι επιφορτισμένη με τον φάκελο και από τη Μονάδα Συναπόφασης (Διεύθυνση Γενικών Πολιτικών Υποθέσεων), συμμετέχουν επίσης υπάλληλοι της Επιτροπής. Μετά τις πρώτες αυτές επαφές, στόχος των οποίων είναι η αποσαφήνιση των εκατέρωθεν απόψεων, ο εντοπισμός των κύριων σημείων των διαφορών και η διαμόρφωση μιας πρώτης εκτίμησης σχετικά με τις δυνατότητες ολοκλήρωσης του φακέλου στην πρώτη ανάγνωση, η προεδρία υποβάλλει τα αποτελέσματα αυτά στην ΕΜΑ (από την πλευρά του Κοινοβουλίου συμβαίνει το ίδιο μετά την εξέταση στην κοινοβουλευτική επιτροπή). Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, ενδεχομένως κατόπιν εξέτασης στο πλαίσιο της ομάδας, αξιολογεί τις δυνατότητες συμφωνίας στην πρώτη ανάγνωση και καταρτίζει, ενδεχομένως, συμβιβαστικές προτάσεις. Ανεπίσημες συνεδριάσεις διαπραγματεύσεων Κατόπιν τούτου, σχετικά με ορισμένους φακέλους, οι πρώτες αυτές επαφές μπορούν να συνεχιστούν με ανεπίσημες συνεδριάσεις διαπραγματεύσεων, σχετικά με τις οποίες η προεδρία θα διαθέτει κατ αρχήν εντολή της ΕΜΑ. Κατά τις ανεπίσημες αυτές συνεδριάσεις διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος της ΕΜΑ και ο αντιπρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι του ΕΚ επιδιώκουν την προσέγγιση των θέσεων των δύο οργάνων, με στόχο να διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ (τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής ή ανυπαρξία τροπολογιών) το οποίο να είναι αποδεκτό από το Συμβούλιο. Ακόμη και όταν είναι σαφές ότι δεν μπορεί να καταρτιστεί συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, μπορεί να είναι δικαιολογημένη η συνέχιση των επαφών με το Κοινοβούλιο προκειμένου να προσδιοριστούν σαφέστερα τα σημεία της διαφωνίας και να μειωθεί ο αριθμός των ενδεχόμενων τροπολογιών του ΕΚ στη δεύτερη ανάγνωση. Η πρώτη ανάγνωση χαρακτηρίζεται επομένως από αυτή τη συνεχή διαδοχή επαφών/διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο, μετά την

22 20 οποία ακολουθεί η εξέταση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των αποτελεσμάτων της πρώτης αυτής συνάντησης και ο καθορισμός των αντίστοιχων διαπραγματευτικών θέσεων. Η διαδοχή αυτή χαρακτηρίζει επίσης και τα στάδιο προετοιμασίας της συνδιαλλαγής. Δεύτερη ανάγνωση του ΕΚ Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου της διαδικασίας, το Συμβούλιο πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Για ορισμένους φακέλους η προεδρία μπορεί να χρειαστεί να έρθει σε επαφή με τους αντιπροσώπους του ΕΚ, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδοχή της θέσης του Συμβουλίου, να αποφευχθεί η απόρριψή της ή να πεισθεί το ΕΚ να περιορισθεί να επιφέρει τροπολογίες επί της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση τις οποίες αυτό να θεωρεί αποδεκτές. Στην περίπτωση αυτή, οργανώνονται τριμερείς συναντήσεις και ανεπίσημες συνεδριάσεις διαπραγματεύσεων όπως και στην πρώτη ανάγνωση. Δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου 2 Εξέταση των τροπολογιών από την ομάδα εργασίας Μόλις είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Γραμματείας σχετικά με τα αποτελέσματα της δεύτερης ανάγνωσης του ΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει ως παράρτημα το ψήφισμα του ΕΚ και τις προτεινόμενες τροπολογίες, η προεδρία υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό τις τροπολογίες του ΕΚ στην ομάδα. Η εξέταση αυτή πρέπει να είναι διεξοδική και να μην περιορίζεται στον απλό εντοπισμό των τροπολογιών που απορρίπτονται και αυτών που μπορεί να αποδεχτεί το Συμβούλιο (ή στη μαζική απόρριψη του συνόλου των τροπολογιών, χάριν απλούστευσης). Σε περίπτωση μη αποδοχής του συνόλου των τροπολογιών, η ομάδα πρέπει να αρχίσει να εξετάζει τα πιθανά συμβιβαστικά κείμενα και να τα προτείνει στην ΕΜΑ ήδη κατά την υποβολή της πρώτης της έκθεσης. 2 Εάν το ΕΚ απoδεχτεί στη δεύτερη ανάγνωση την κoινή θέση τoυ Συμβoυλίoυ, η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε και δεν υπάρχει λόγoς να πρoχωρήσει τo Συμβoύλιo σε δεύτερη ανάγνωση.

23 21 Έκδοση της πράξης Εάν τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας, μετά την επιβεβαίωσή τους από την ΕΜΑ, συνίστανται στην αποδοχή των τροπολογιών του ΕΚ στο σύνολό τους, η Γενική Γραμματεία καταρτίζει το σημείωμα «Ι/Α» για την έκδοση της πράξης από το Συμβούλιο (θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση τροποποιημένη με βάση τις τροπολογίες) και στη συνέχεια εξασφαλίζει τη δημοσίευση στην ΕΕ μετά την υπογραφή των προέδρων και των γενικών γραμματέων του ΕΚ και του Συμβουλίου. Σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το σύνολο των τροπολογιών, το Συμβούλιο ενημερώνει το ΕΚ και ο πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί την επιτροπή συνδιαλλαγής, σε συμφωνία με τον πρόεδρο του ΕΚ. Η ημερομηνία της μη έγκρισης των τροπολογιών από το Συμβούλιο αποτελεί την έναρξη της προθεσμίας των 6 (+ 2) εβδομάδων για τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής. Στις περιπτώσεις ορισμένων σύνθετων φακέλων, η προεδρία μπορεί να αποφασίσει ότι το Συμβούλιο δεν θα προβεί στη διαπίστωση ότι δεν μπορεί να δεχτεί τις τροπολογίες, αμέσως μετά την εξέτασή τους από την ομάδα/την ΕΜΑ και να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της προθεσμίας της δεύτερης ανάγνωσης του Συμβουλίου [3 + (1) μήνες] για ανεπίσημες επαφές με το ΕΚ προκειμένου να προετοιμάσει τη συνδιαλλαγή. Σε ένα πρώτο στάδιο μπορούν να πραγματοποιηθούν τεχνικές επαφές μεταξύ του προέδρου της ομάδας, επικουρούμενου από τον γραμματέα του Συμβουλίου (ΓΔ + Μονάδα Συναπόφασης), και του εισηγητή παρουσία υπαλλήλων της Επιτροπής. Μόλις καθοριστούν σαφώς οι αρχικές διαπραγματευτικές θέσεις των δύο οργάνων 3, μπορεί να αρχίσει το στάδιο της διαπραγμάτευσης υπό τη μορφή «ανεπίσημου τριμερούς διαλόγου». Στη συνεδρίαση αυτή συμμετέχουν, από την πλευρά του Συμβουλίου, ο πρόεδρος της ΕΜΑ (παρουσία του μελλοντικού προέδρου ως παρατηρητή), και, από την πλευρά του Κοινοβουλίου, ο εισηγητής και, 3 Υπό τη μoρφή συνoπτικών πινάκων με τέσσερις στήλες κoινή θέση, τρoπoλoγίες ΕΚ, θέση τoυ ΕΚ (ή τoυ εισηγητή), θέση τoυ Συμβoυλίoυ (ή πρoτάσεις της Πρoεδρίας) oι oποίoι, από τη διαπραγμάτευση των φακέλων «Υγεία» τoν Δεκέμβριo τoυ 1995, απoτελoύν τo σύνηθες διαπραγματευτικό έγγραφo κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής.

24 22 ενίοτε, ο πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Την Επιτροπή εκπροσωπεί, κατά κανόνα, ο αρμόδιος γενικός διευθυντής. Συνδιαλλαγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Το διάστημα πριν από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής, η προεδρία πρέπει να είναι διαθέσιμη για «τεχνικές συνεδριάσεις» (κατ αρχήν συμμετοχή του προέδρου της ομάδας) και «ανεπίσημους τριμερείς διαλόγους» (με τη συμμετοχή του προέδρου της ΕΜΑ). Οι διαπραγματευτικές θέσεις του Συμβουλίου οι οποίες αποτελούν την εντολή της προεδρίας καταρτίζονται κατ αρχήν προηγουμένως από την ΕΜΑ, η οποία ενημερώνεται από τον πρόεδρό της για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το ΕΚ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πρόεδρος της ΕΜΑ αναλαμβάνει διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες υπό την προσωπική του ευθύνη δεσμεύοντας μόνον την προεδρία. Αυτή η τεχνική διαπραγματεύσεων ακολουθείται όλο και συχνότερα. Η πρώτη διαπραγματευτική πρόταση του Συμβουλίου διατυπώνεται συχνά υπό τη μορφή συμβιβασμού της προεδρίας. Το ΕΚ, από την πλευρά του, δίνει την απάντηση του με τη θέση του εισηγητή. Οι δύο προτάσεις ad referendum υποβάλλονται στη συνέχεια προς έγκριση στην αντιπροσωπεία του Συμβουλίου (ΕΜΑ) και του ΕΚ. Συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής Για τις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής, η προεδρία πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή ενός μέλους της κυβέρνησης (κατ αρχήν του υπουργού που είναι αρμόδιος για τον σχετικό φάκελο) το οποίο θα αναλάβει τη συμπροεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής. Κατά γενικό κανόνα, πριν από τις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής, η προεδρία οργανώνει briefing με τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου. Ορισμένοι φάκελοι απαιτούν πολλές συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής. Σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ των συνεδριάσεων αυτών, απαιτείται πολιτική δέσμευση του υπουργού που ασκεί τη συμπροεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής προκειμένου να βρει συμβιβαστικές λύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου και να τις διαπραγματευτεί με τον ομόλογό του του Κοινοβουλίου.

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στον τομέα της νομοθετικής δραστηριότητας που υπάγεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, οι διαδοχικές Προεδρίες διαθέτουν, για κάθε φάκελο, την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης που είναι επιφορτισμένη με αυτόν, της Μονάδας Συναπόφασης καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI καθορίζει, για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, τον καταμερισμό των καθηκόντων στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, μεταξύ των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων (αρμόδιων υπηρεσιών) και της Μονάδας Συναπόφασης.

26

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΙΜΕΝΑ Άρθρο 294 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Όταν οι Συνθήκες παραπέμπουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση μιας πράξης, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία. 2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Πρώτη ανάγνωση 3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο. 4. Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκδίδεται η σχετική πράξη με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 5. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 6. Το Συμβούλιο ενημερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους λόγους που το οδήγησαν να καθορίσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή ενημερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέση της. Δεύτερη ανάγνωση 7. Εάν, εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: α) εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ή δεν διατυπώσει γνώμη, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε με τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Συμβουλίου

28 26 β) απορρίψει, με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του, τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η σχετική πράξη θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε γ) προτείνει, με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του, τροπολογίες επί της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, το ούτως τροποποιημένο κείμενο διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί για τις τροπολογίες αυτές. 8. Εάν, εντός τριών μηνών από την παραλαβή των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία: α) εγκρίνει όλες τις εν λόγω τροπολογίες, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε β) δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, σε συμφωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκαλεί την επιτροπή συνδιαλλαγής εντός έξι εβδομάδων. 9. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για τις τροπολογίες για τις οποίες η Επιτροπή έχει εκφέρει αρνητική γνώμη. Συνδιαλλαγή 10. Η επιτροπή συνδιαλλαγής, που αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους και από ισάριθμους αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως αποστολή την επίτευξη συμφωνίας επί κοινού σχεδίου, με την ειδική πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους και με την πλειοψηφία των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός έξι εβδομάδων από τη σύγκλησή της, βάσει των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση. 11. Η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

29 Εάν, εντός έξι εβδομάδων από τη σύγκλησή της, η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει κοινό σχέδιο, θεωρείται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν εκδόθηκε. Τρίτη ανάγνωση 13. Εάν, εντός της προθεσμίας αυτής, η επιτροπή συνδιαλλαγής εγκρίνει κοινό σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαθέτουν έκαστο προθεσμία έξι εβδομάδων από την έγκριση αυτή για να εκδώσουν την οικεία πράξη σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, με την πλειοψηφία των ψηφισάντων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ειδική πλειοψηφία όσον αφορά το Συμβούλιο. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν εκδόθηκε. 14. Οι προθεσμίες των τριών μηνών και των έξι εβδομάδων που αναφέρει το παρόν άρθρο παρατείνονται αντίστοιχα κατά ένα μήνα ή κατά δύο εβδομάδες το πολύ, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Ειδικές διατάξεις 15. Όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες, νομοθετική πράξη υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία μετά από πρωτοβουλία ομάδας κρατών μελών, σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή αίτημα του Δικαστηρίου, η παράγραφος 2, η παράγραφος 6 δεύτερη πρόταση και η παράγραφος 9 δεν έχουν εφαρμογή. Στις περιπτώσεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαβιβάζουν στην Επιτροπή το σχέδιο πράξης και τις θέσεις τους σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να διατυπώνει γνώμη με δική της πρωτοβουλία. Μπορεί επίσης, εάν το θεωρεί αναγκαίο, να συμμετέχει στην επιτροπή συνδιαλλαγής σύμφωνα με την παράγραφο 11.

30 28 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Η Διάσκεψη καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζουν την όσο το δυνατό ταχεία διεξαγωγή της διαδικασίας συναπόφασης. Υπενθυμίζει ότι έχει μεγάλη σημασία η αυστηρή τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 189 Β της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επιβεβαιώνει ότι η προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού δυνατότητα παράτασής τους θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Σε καμία περίπτωση ο πραγματικός χρόνος μεταξύ της δεύτερης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της περάτωσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. 1 Δήλωση αριθ. 34 προσαρτημένη στην τελική πράξη της ΔΚΔ η οποία θέσπισε τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Η δήλωση αυτή ισχύει.

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 145/5 II (Ανακοινώσεις) ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 251 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ) (2007/C 145/02) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, αποκαλούμενα στο εξής συλλογικώς «όργανα», διαπιστώνουν ότι η τρέχουσα πρακτική που περιλαμβάνει επαφές μεταξύτης Προεδρίας του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των προέδρων των αρμοδίων επιτροπών και/ή των εισηγητών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου καθώς επίσης και μεταξύτων συμπροέδρων της επιτροπής συνδιαλλαγής έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. 2. Τα όργανα επιβεβαιώνουν ότι απαιτείται συνεχής ενθάρρυνση της εν λόγω πρακτικής, η οποία εκτείνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της συναπόφασης. Τα όργανα δεσμεύονται να εξετάσουν τις μεθόδους εργασίας τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων που παρέχει η διαδικασία συναπόφασης όπως την ορίζει η συνθήκη ΕΚ. 3. Η παρούσα κοινή δήλωση διευκρινίζει αυτές τις μεθόδους εργασίας και τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή τους. Συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας ( 1 ) και κυρίως τις διατάξεις της που αφορούν τη διαδικασία της συναπόφασης. Τα όργανα αναλαμβάνουν να σέβονται απόλυτα τέτοιες δεσμεύσεις σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικότητας. Από την άποψη αυτή, τα όργανα θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαιτέρως την προσοχή τους ώστε να σημειώνεται πρόοδος σε σχέση με προτάσεις απλούστευσης, τηρουμένου του κοινοτικούκεκτημένου. 4. Τα όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προκειμένου να επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση των θέσεών τους και έτσι να ανοίγουν τον δρόμο, κατά περίπτωση, για την έκδοση της σχετικής πράξης σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας. 5. Προς εκπλήρωση του στόχου αυτού, συνεργάζονται με κατάλληλες διοργανικές επαφές ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών και να αναλύουν τον βαθμό σύγκλισης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συναπόφασης. 6. Τα όργανα, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς τους, δεσμεύονται να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των διαφόρων φακέλων της συναπόφασης. Μεριμνούν για τον κατά το δυνατό συντονισμό των οικείων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας τους, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των εργασιών με συνοχή και συναινετικό πνεύμα. Κατά συνέπεια, προσπαθούν να καταρτίσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των διαφόρων σταδίων που θα καταλήξουν στην τελική έγκριση διαφόρων νομοθετικών προτάσεων ενώ παράλληλα σέβονται τον πολιτικό χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. ( 1 ) ΕΕ C 321 της , σ.1.

32 30 C 145/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η συνεργασία μεταξύτων οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης συχνά προσλαμβάνει τη μορφή τριμερών συναντήσεων («τριμερείς διάλογοι»). Το σύστημα των τριμερών διαλόγων έχει αποδείξει την ζωτικότητα και την ευελιξία του αυξάνοντας αισθητά τις δυνατότητες επίτευξης συμφωνίας στο στάδιο της πρώτης ή της δεύτερης ανάγνωσης, καθώς και συνεισφέροντας στην προπαρασκευή των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής. 8. Οι τριμερείς αυτοί διάλογοι συνήθως πραγματοποιούνται ανεπίσημα. Μπορεί να διεξάγονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και σε διάφορα επίπεδα εκπροσώπησης, ανάλογα με τη φύση της αναμενόμενης συζήτησης. Κάθε όργανο, σύμφωνα με τον δικό του εσωτερικό κανονισμό, ορίζει τους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση, καθορίζει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις και ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα όργανα σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις συνεδριάσεις. 9. Στο μέτρο του δυνατού, οιαδήποτε σχέδια συμβιβαστικών κειμένων υποβάλλονται για συζήτηση σε επικείμενη συνεδρίαση, διανέμονται εκ των προτέρων σε όλους τους συμμετέχοντες. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, οι τριμερείς διάλογοι που πραγματοποιούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ανακοινώνονται εκ των προτέρων, εφόσον είναι εφικτό. 10. Η Προεδρία του Συμβουλίου προσπαθεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Εξετάζει προσεκτικά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα αιτήματα που δέχεται για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου. ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 11. Τα όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση των θέσεών τους, ώστε η πράξη να εκδίδεται, εφόσον είναι δυνατόν, σε πρώτη ανάγνωση. Συμφωνία κατά το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 12. Πραγματοποιούνται οι κατάλληλες επαφές ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των εργασιών κατά την πρώτη ανάγνωση. 13. Η Επιτροπή διευκολύνει τις επαφές αυτές και ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της εποικοδομητικά, προκειμένου να επιτευχθεί προσέγγιση των θέσεων του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη. 14. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς διαλόγους, ο/η πρόεδρος της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper) διαβιβάζει, με επιστολή προς τον/την πρόεδρο της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής, λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας, υπό μορφή τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής. Με την εν λόγω επιστολή εκφράζεται η προθυμία του Συμβουλίου να αποδεχθεί, με την επιφύλαξη νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, την έκβαση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια. Αντίγραφο της εν λόγω επιστολής διαβιβάζεται στην Επιτροπή. 15. Στο πλαίσιο αυτό, όταν επίκειται το κλείσιμο φακέλου σε πρώτη ανάγνωση, οι πληροφορίες για την πρόθεση σύναψης συμφωνίας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται το ταχύτερο δυνατό. Συμφωνία κατάτο στάδιο της κοινής θέσης του Συμβουλίου 16. Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου, είναι δυνατόν να συνεχισθούν οι επαφές με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία κατά το στάδιο της κοινής θέσης. 17. Η Επιτροπή διευκολύνει παρόμοιες επαφές και ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της εποικοδομητικά, προκειμένου να επιφέρει προσέγγιση των θέσεων του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη. 18. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία κατά το στάδιο αυτό, ο/η πρόεδρος της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής διατυπώνει, με επιστολή της προς τον/την πρόεδρο της Coreper, σύσταση προς την ολομέλεια να αποδεχθεί την κοινή θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης της κοινής θέσης από το Συμβούλιο, καθώς και νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης. Αντίγραφο της επιστολής διαβιβάζεται στην Επιτροπή. ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 19. Με την αιτιολογική του έκθεση, το Συμβούλιο εξηγεί, όσο το δυνατόν σαφέστερα, τους λόγους που το οδήγησαν να υιοθετήσει την κοινή του θέση. Στη δεύτερή του ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει στο μέγιστο βαθμό υπόψη τους λόγους αυτούς, καθώς και τη θέση της Επιτροπής. 20. Πριν από τη διαβίβαση κοινής θέσης, το Συμβούλιο προσπαθεί να προσδιορίσει, σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, την ημερομηνία διαβίβασής της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα της νομοθετικής διαδικασίας σε δεύτερη ανάγνωση.

33 C 145/7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL Συμφωνία κατά το στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 21. Οι κατάλληλες επαφές συνεχίζονται αμέσως μόλις διαβιβαστεί η κοινή θέση του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι αντίστοιχες θέσεις και έτσι να περατωθεί η νομοθετική διαδικασία το ταχύτερο δυνατό. 22. Η Επιτροπή διευκολύνει τις επαφές αυτές και γνωμοδοτεί προκειμένου να επιτευχθεί προσέγγιση των θέσεων του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη. 23. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς διαλόγους, ο/η πρόεδρος της Coreper διαβιβάζει, με επιστολή προς τον/την πρόεδρο της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής, λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, υπό μορφή τροπολογιών στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Με την εν λόγω επιστολή εκφράζεται η προθυμία του Συμβουλίου να αποδεχτεί την έκβαση, με την επιφύλαξη νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, εφόσον η έκβαση αυτή επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια. Αντίγραφο της επιστολής αυτής διαβιβάζεται στην Επιτροπή. ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ 24. Εάν καταστεί σαφές ότι το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση και όταν το Συμβούλιο είναι έτοιμο να παρουσιάσει τη θέση του, διοργανώνεται ο πρώτος τριμερής διάλογος. Κάθε όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση και καθορίζει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή κάνει γνωστές το νωρίτερο δυνατό και στις δύο αντιπροσωπείες τις προθέσεις της όσον αφορά τη γνώμη της σε σχέση με τις τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 25. Τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής με στόχο να διευθετηθούν τα εναπομένοντα προβλήματα και να προετοιμαστεί το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων συζητούνται και, ενδεχομένως, εγκρίνονται κατά τις συνεδριάσεις των οικείων οργάνων. 26. Η επιτροπή συνδιαλλαγής συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου, κατόπιν συμφωνίας με τον/την Πρόεδρο του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης. 27. Η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτύχει προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν σχέδια συμβιβαστικών κειμένων, λαμβανομένων υπόψη των θέσεων του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον δέοντα σεβασμό στον ρόλο που ανατίθεται στην Επιτροπή με τη συνθήκη. 28. Η προεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής ασκείται από κοινούαπό τον/την Πρόεδρο του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής προεδρεύονται εκ περιτροπής από κάθε συμπρόεδρο. 29. Οι συμπρόεδροι καθορίζουν από κοινούτις ημερομηνίες και ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία της εν λόγω επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθορίζουν, ενδεικτικά, κατάλληλες ημερομηνίες για τις εργασίες της συνδιαλλαγής και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. 30. Οι συμπρόεδροι δύνανται να εγγράφουν διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της επιτροπής συνδιαλλαγής. Παράλληλα με το βασικό θέμα («θέμα Β»), στο οποίο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία, είναι δυνατόν να ανοίγουν ή και να κλείνουν διαδικασίες συνδιαλλαγής για άλλα θέματα, χωρίς συζήτηση των θεμάτων αυτών («θέμα Α»). 31. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις της συνθήκης σχετικά με τις προθεσμίες, προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις χρονοπρογραμματισμού, και ιδίως όσες απορρέουν από διακοπές των δραστηριοτήτων των οργάνων και από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, οι διακοπές των δραστηριοτήτων είναι οι συντομότερες δυνατές. 32. Η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει εκ περιτροπής στους χώρους του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με γνώμονα την ισοβαρή χρήση της υπάρχουσας υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διερμηνείας. 33. Η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει στη διάθεσή της την πρόταση της Επιτροπής, την κοινή θέση του Συμβουλίου και τη γνώμη της Επιτροπής επ' αυτής, τις τροπολογίες που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη γνώμη της Επιτροπής επ' αυτών, καθώς και το κοινό έγγραφο εργασίας των αντιπροσωπειών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το εν λόγω έγγραφο εργασίας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα τα ζητήματα που διακυβεύονται και να ανατρέχουν αποτελεσματικά σ' αυτά. Η Επιτροπή υποβάλλει τη γνώμη της, κατά γενικό κανόνα εντός τριών εβδομάδων από την επίσημη παραλαβή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου, και το αργότερο μέχρι την έναρξη των εργασιών συνδιαλλαγής.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Γνωστοποίηση Η παρούσα δημοσίευση εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αποκλειστικά για ενημερωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

8338/1/15 REV 1 ΕΚΜ/νικ 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 ΕΚΜ/νικ 1 CAB SG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Κατευθυντήριες αρχές για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 8 η : Η νομοθετική δραστηριότητα στην Ένωση Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ. Δεκέμβριος 2014

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ. Δεκέμβριος 2014 ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ Ένας οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συννομοθετεί στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας Δεκέμβριος 2014 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ EE Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: Προτάσεις των Ομάδων PPE-DE και PSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: Προτάσεις των Ομάδων PPE-DE και PSE ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: Προτάσεις των Ομάδων PPE-DE και PSE ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1 Καταχώρηση των αναφορών: Κάθε αναφορά που υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 1073/99 (ΜΕΡΟΣ 4) Ο θεσμικός συντονισμός στην καταπολέμηση της απάτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2014 (23.01) (OR. en) 5228/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0196 (COD) CODEC 67 TRANS 10 PE 17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Ένας εµπειρογνώµονας µπορεί να προτείνει µια Πρόταση για την Εξακρίβωση της απαρτίας.

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 15377/12 DCL 1 PI 129 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST 15377/12 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Με ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2012 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (OR. en) 16974/10 FIN 655 CADREFIN 71 INST 538. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα :

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (OR. en) 16974/10 FIN 655 CADREFIN 71 INST 538. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (OR. en) 16974/10 FIN 655 CADREFIN 71 INST 538 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0207(COD) 5199/14 ADD 1 EF 7 ECOFIN 23 CODEC 50 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD) JUSTCIV 145 COPEN 92 CODEC 1022 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017 1 EL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΔ Προεδρίας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΔ Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το στρατηγικό όργανο της EE ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ. για τα μέλη

Ο Δ Η Γ Ο Σ. για τα μέλη Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Ο Δ Η Γ Ο Σ για τα μέλη Ιούνιος 2009 CM\785203.doc PE426.942 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I P7_TA(2010)0431 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΠΚ/γομ/ΑΗΡ 1 DGB 2B

11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΠΚ/γομ/ΑΗΡ 1 DGB 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0136 (COD) 11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 460 VETER 68 AGRILEG 165 ANIMAUX

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

8537/15 ΑΝ/σα 1 DG G 3 A

8537/15 ΑΝ/σα 1 DG G 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0246 (COD) 8537/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CONSOM 74 MI 286 TOUR 5 JUSTCIV

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9763/13 RECH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0302(COD) 21.6.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST. Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST. Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) ΑΡΘΡΟ 1 Φύση και στόχοι 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Σεπτεµβρίου 2006 για την έγκριση του εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Σεπτεµβρίου 2006 για την έγκριση του εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου 16.10.2006 L 285/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Σεπτεµβρίου 2006 για την έγκριση του εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου (2006/683/ΕΚ, Ευρατόµ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ΔΑ/νικ 1 DG D 2A

9332/15 ΔΑ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0119 (COD) 9332/15 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 52/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 52/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) LEX 1778 PE-CONS 52/1/17 REV 1 TRANS 415 DACT 189 CODEC 1608 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα