Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015"

Transcript

1 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

2

3 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ για το Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι δίνεται μια όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας της επιχειρηματικότητας του ελληνικού εμπορίου. Το κεφάλαιο αποτελείται από δύο ενότητες. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα των ευρημάτων. Στην ενότητα 3.2 γίνεται εκτενής απολογισμός των οικονομικών στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου κατά το έτος Ειδικότερα, παρουσιάζεται ανάλυση της πορείας των κερδών και των πωλήσεων (υποενότητα 3.2.1), των συνολικών κεφαλαίων (υποενότητα 3.2.2), της χρηματοδότησης του εμπορίου (υποενότητα 3.2.3) και των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών αποδοτικότητας και ρευστότητας (υποενότητα 3.2.4). Τέλος, στην ενότητα 3.3 παρουσιάζονται βασικά πληροφοριακά στοιχεία για τις πηγές των δεδομένων και τα βασικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων στα οποία στηρίχτηκε η ανάλυση Γενική εικόνα για τις εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 Μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης κατά την οποία το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε απώλειες της τάξης του 25%, η ελληνική οικονομία σημείωσε κάποιες θετικές επιδόσεις το 2014 και στις αρχές του Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές ανατράπηκαν μετά την απότομη επιδείνωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή των capital controls, με συνέπεια το ΑΕΠ να υποχωρεί οριακά και πάλι, η δε οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από πλήρη στασιμότητα. Για μεγάλο διάστημα η αγορά βρίσκεται σε συνθήκες αβεβαιότητας λόγω των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων της χώρας και των δανειστών-εταίρων της, γεγονός που «παγώνει» την επιχειρηματική δραστηριότητα και δυσχεραίνει οποιεσδήποτε σημαντικές επενδύσεις. Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 Διάγραµµα 3.1 Πωλήσεις και κέρδη των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου το 2015 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Πωλήσεις ΑΕ-ΕΠΕ 27,6 10,9 24,2 9,9 27,4 Κέρδη ΑΕ-ΕΠΕ 42,9 2,9 5,9 2,6 45,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος >10% Μείωση 5% 10% Άνοδος 5% 10% Μείωση >10% Στασιµότητα (±5%) Πηγή: ICAP-DATABANK 117

4 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Από τα τελευταία διαθέσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα (χρήσεως 2015) των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ φαίνεται ότι ο τομέας, σε επίπεδο κύκλου εργασιών, επέδειξε σχετική «ανθεκτικότητα» εάν ληφθούν υπόψη οι έντονα αρνητικές συνθήκες που «πάγωσαν» την αγορά στα μέσα του έτους, ωστόσο η κερδοφορία του τομέα δεν έμεινε αλώβητη. Ειδικότερα, στις εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ, πάνω από 6 στις 10 εταιρείες εμφάνισαν είτε στασιμότητα είτε αύξηση των πωλήσεών τους το 2015/14, ωστόσο πάνω από τις μισές κατέγραψαν μείωση ή στασιμότητα των κερδών τους το τελευταίο έτος. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των διαθέσιμων δημοσιευμένων αποτελεσμάτων χρήσεως εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, προκύπτει μικρή μείωση (-1,8%) του κύκλου εργασιών, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,9% το 2015/14. Παρά την ελαφρά αυτή βελτίωση των μεικτών κερδών, η διεύρυνση των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» ήταν ο παράγοντας που κυρίως συνέβαλε στην επιδείνωση (-32,7%) της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου κατέγραψε πτώση (-42,4%), τα δε κέρδη προ φόρου υποχώρησαν σε 382,3 εκατ. το Κατά συνέπεια, το ποσοστό καθαρού κέρδους περιορίστηκε σε 1,0% το 2015 (από 1,7% το 2014). Πίνακας 3.1 Συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των ΑΕ και ΕΠΕ: ( 000 ) Μέγεθος / /2013 Πωλήσεις ,8% 2,5% Κόστος πωληθέντων ,7% 2,3% Μεικτά κέρδη ,9% 3,1% Λοιπά λειτουργικά έσοδα ,9% -25,8% Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,0% 3,3% Χρηματοοικονομικές δαπάνες ,1% -7,0% Λειτουργικά κέρδη ,7% -23,7% Μη λειτουργικά έσοδα ,9% -44,7% Μη λειτουργικά έξοδα ,9% -41,8% Μη ενσωματωμένες αποσβέσεις ,3% 112,5% Καθαρά κέρδη ,4% -27,0% Πηγή: ΙCAP DATABANK Βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου, το 2015 διαφαίνεται ανακοπή του κλίματος αποεπένδυσης παγίου κεφαλαίου στο εμπόριο. Ειδικότερα, το 2015 η άνοδος της αξίας των ακαθάριστων παγίων των ΑΕ και ΕΠΕ, που προκύπτει από τη σύγκριση των ισολογισμών της τελευταίας διετίας, επιβεβαιώνει την αναστροφή των αρνητικών τάσεων παρελθόντων ετών στο εμπόριο. 1. Πρέπει να επισημανθεί ότι στην εμφανιζόμενη συρρίκνωση του κερδοφόρου αποτελέσματος το τελευταίο έτος συνέβαλαν καθοριστικά τα αποτελέσματα συγκεκριμένης πολύ μεγάλης εταιρείας του λιανικού εμπορίου, η οποία εμφάνισε υπέρογκες ζημιές στη χρήση Εάν δεν υπολογίζαμε τα μεγέθη της συγκεκριμένης εταιρείας, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα του τομέα θα εμφάνιζε αύξηση 14,4%. 118

5 Σημαντική εξέλιξη ήταν η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του ρυθμού αύξησης (έστω και με επιβραδυνόμενο ρυθμό) του συνολικού ενεργητικού. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών κατέγραψαν και πάλι μείωση, κατά 3,2%, σε συνέχεια της πτώσης (κατά 1,6%) του προηγουμένου έτους. Η αύξηση του συνολικού ενεργητικού οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση της αξίας των παγίων, κατά 3%, κατόπιν δε στην άνοδο των ρευστών διαθεσίμων (10,6%). Αντίθετα, το κυκλοφορούν ενεργητικό υπέστη μείωση 2,1% το Το μεγαλύτερο τμήμα της μείωσης του κυκλοφορούντος αφορούσε τις απαιτήσεις (κατέγραψαν απώλεια 191,6 εκατ. το 2015). Το συνολικό χρέος των ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 3,2% το 2015, εξαιτίας κυρίως της αύξησης των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (5,2%). Μέρος των εν λόγω ροών από τραπεζική χρηματοδότηση διοχετεύτηκε και στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που αυξήθηκαν το Η αύξηση των αναγκών των επιχειρήσεων για βραχυπρόθεσμο δανεισμό αντανακλά και τα εντονότερα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισαν οι εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ μετά και την επιβολή των περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls). Πίνακας 3.2 Πηγές και χρήσεις των νέων κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το ( 000 ) Πηγές νέων κεφαλαίων Μεταβολή Μερίδιο επί Μεταβολή Μερίδιο επί 2015/2014 της μεταβολής 2014/2013 της μεταβολής του παθητικού του παθητικού Α.1 Μετοχικά κεφάλαια ,6% ,3% Α.2 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον ,7% ,9% Α. Ίδια κεφάλαια ,0% ,6% Β.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,0% ,1% Β.1.1 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ,4% ,3% Β.1.2 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,6% ,4% Β.2 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,0% ,4% Β.2.1 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ,6% ,7% Β.2.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,4% ,2% Β. Υποχρεώσεις ,0% ,6% Αύξηση παθητικού ,0% ,0% Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 Πηγές νέων κεφαλαίων Μεταβολή Μερίδιο επί Μεταβολή Μερίδιο επί 2015/2014 της μεταβολής 2014/2013 της μεταβολής του ενεργητικού του ενεργητικού Γ. Καθαρά πάγια ,9% ,1% Δ.1 Αποθέματα ,4% ,3% Δ.2 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ,0% ,7% Δ. Κυκλοφορούν ,3% ,0% Ε. Διαθέσιμα ,4% ,1% Αύξηση ενεργητικού ,0% ,0% Πηγή: ΙCAP DATABANK 119

6 Διάγραµµα 3.2 Χρηµατοδότηση της αύξησης του ενεργητικού των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2015/2014 και 2014/2013 ('000 ) Μεταβολή 2014/ Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Μεταβολή 2015/ Μετοχικά κεφάλαια Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μεταβολή 2014/ Διάγραµµα 3.3 Αύξηση του ενεργητικού των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2015/2014 και 2014/2013 ('000 ) Μεταβολή 2015/ Μεταβολή 2014/2013 Μεταβολή 2015/ Καθαρά πάγια Αποθέµατα Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Διαθέσιµα Μεταβολή 2014/ Μεταβολή 2015/

7 Διάγραµµα 3.4 Αποδοτικότητα ιδίων και συνολικών κεφαλαίων και ποσοστό καθαρού κέρδους εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: (%) 12,0 10,0 10,2 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5,4 2,4 7, Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων Περιθώριο καθαρού κέρδους Όπως προαναφέρθηκε, η βελτίωση στην κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου που είχε καταγραφεί το 2013 ανακόπηκε το 2014 και υποχώρησε εκ νέου το Δεδομένων αυτών των εξελίξεων, ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 4,5% το 2015 έναντι αντίστοιχου δείκτη 7,6% το Απώλεια σημειώθηκε και στο δείκτη αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 3,2% το 2015 από 4,3% το προηγούμενο έτος. Από τους ισολογισμούς των ΑΕ και ΕΠΕ προκύπτει επίσης ότι το 2015 τα διαθέσιμα εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 10,6% από μείωση που υπέστησαν το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, το κυκλοφορούν ενεργητικό περιορίστηκε κατά 2,1% και οι βραχυπρόθεσμες 4,3 1,7 4,5 3,2 1,0 Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 Διάγραµµα 3.5 Η ρευστότητα των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου το 2015 (% ποσοστά επιχειρήσεων) Ρευστότητα ΑΕ-ΕΠΕ 28,3 9,5 28,8 9,1 23,9 0,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος >10% Μείωση 5% 10% Άνοδος 5% 10% Μείωση >10% Στασιµότητα (±5%) M/Δ Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 121

8 υποχρεώ σεις αυξήθηκαν κατά 3,9%, με αποτέλεσμα η γενική ρευστότητα να διαμορφωθεί σε 1,19 το 2015 (από 1,24 το 2014). Περαιτέρω, από την επεξεργασία των στοιχείων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ φαίνεται ότι το 66,6% παρουσίασε είτε βελτίωση είτε στασιμότητα στη ρευστότητά τους το 2015, ενώ περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις υπέστη επιδείνωση στη ρευστότητά της ανεξαρτήτως ποσοστού Ο οικονομικός απολογισμός για τις ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2015 Οι βασικές διαπιστώσεις για το Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το 2015 οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του εμπορίου μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,9% αντίστοιχα, λόγω του περιορισμού του κόστους πωληθέντων. Αυξημένες πωλήσεις εμφάνισαν οι δύο εκ των τριών τομέων του εμπορίου το Εντονότερη ήταν η αύξηση στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών. Το ποσοστό μεικτού κέρδους στο εμπόριο συνολικά διαμορφώθηκε σε 19,2%. Ετήσια βελτίωση του δείκτη σημειώθηκε και στους τρεις τομείς. Το 2015 συνεχίστηκε η υποχώρηση της κερδοφορίας για τις ΑΕ και ΕΠΕ, με τα κέρδη προ φόρου να περιορίζονται σημαντικά κατά 42,4%. Η αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες διαμορφώθηκε σε 2:1. Το ποσοστό καθαρού κέρδους υποχώρησε σε 1,0% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε 4,5% το Στο χονδρικό εμπόριο και το εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών τα αποτελέσματα ήταν κερδοφόρα. Ζημιογόνος, από κερδοφόρος τα προηγούμενα έτη, εμφανίζεται μόνο ο τομέας του λιανικού εμπορίου το Το 2015 καταγράφεται διεύρυνση του συνολικού ενεργητικού κατά 1,1%. Στην αύξηση συνέβαλε κυρίως η άνοδος της αξίας των παγίων και δευτερευόντως τα αυξημένα ρευστά διαθέσιμα (10,6%). Από την επεξεργασία των διαθέσιμων ισολογισμών των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ διαφαίνεται ανακοπή του κλίματος αποεπένδυσης στο εμπόριο το Οι συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν εντονότερες στο χονδρικό εμπόριο. Τα ίδια κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 3,2% το τελευταίο έτος. Σημαντική πτώση εντοπίζεται μόνο στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Το συνολικό χρέος των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 3,2% το 2015, γεγονός που οφείλεται στη διεύρυνση τόσο του βραχυπρόθεσμου (κυρίως) όσο και του μεσομακροπρόθεσμου χρέους. Η δανειακή επιβάρυνση ανήλθε σε 68,2% το Η γενική ρευστότητα επιδεινώθηκε οριακά (1,19) το τελευταίο έτος. 122

9 Οι πωλήσεις και η κερδοφορία των ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2015 Ο κύκλος εργασιών Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρήσης που έχουν δημοσιευθεί και υπάρχουν στο αρχείο της ICAP φαίνεται ότι το 2015 ο τομέας του εμπορίου σε επίπεδο κύκλου εργασιών επέδειξε σχετική «ανθεκτικότητα», εάν ληφθούν υπόψη οι έντονα αρνητικές συνθήκες που «πάγωσαν» την αγορά στα μέσα του έτους. Ωστόσο η κερδοφορία του τομέα δεν έμεινε αλώβητη. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των διαθέσιμων δημοσιευμένων αποτελεσμάτων χρήσεως εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, οι συνολικές πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 1,8% το 2015, σε αντίθεση με την αύξηση (2,5%) που είχε σημειωθεί το Μεταξύ των ΑΕ και ΕΠΕ, αύξηση των πωλήσεων (έστω και οριακή) καταγράφηκε στους δύο από τους τρεις κύριους τομείς. Εντονότερη ήταν η βελτίωση στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,5%, ρυθμός όμως σημαντικά χαμηλότερος του προηγουμένου έτους. Στο χονδρικό εμπόριο υπήρξε αισθητή μείωση πωλήσεων (-3,6%), ενώ στο λιανικό εμπόριο οι πωλήσεις ήταν αυξημένες μόλις κατά 0,9%. Περαιτέρω, επί συνόλου 15 επιμέρους κλάδων, 7 εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων το 2015, ενώ το προηγούμενο έτος οι επιδόσεις ήταν σαφώς καλύτερες (12 κλάδοι είχαν αύξηση πωλήσεων). Την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση εμφάνισαν οι πωλήσεις στα αυτοκίνητα και στο λιανικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης. Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των 8 κλάδων που κατέγραψαν απώλειες εσόδων, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στο χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών (εξαιτίας της διεθνούς πτώσης των τιμών των καυσίμων). Πωλήσεις 2015 Αυξημένες πωλήσεις εμφάνισαν οι δύο εκ των τριών τομέων του εμπορίου το Εντονότερη ήταν η αύξηση στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών. Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 Διάγραµµα 3.6 Ρυθµός αύξησης των πωλήσεων: (%) , ,5-2,0 0,0 2,0 4,0 123

10 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.3 Οι πωλήσεις των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ( 000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2015/ /2013 Αυτοκίνητα ,6% 15,3% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,8% 12,5% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,5% 13,7% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,7% 5,7% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,2% -0,1% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,8% -1,1% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,9% 0,8% Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων ,8% 1,6% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,1% 2,2% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,0% 0,1% Χονδρικό εμπόριο ,6% 0,5% Γενικό λιανικό εμπόριο ,8% 4,2% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,6% -7,3% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης ,1% 4,3% Λ/Ε καλλυντικών ,8% 1,4% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,8% 5,5% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,4% 8,6% Λιανικό εμπόριο ,9% 5,0% Γενικό σύνολο ,8% 2,5% Μεικτά, λειτουργικά και καθαρά κέρδη Παρά τη μικρή υποχώρηση των πωλήσεων, βελτίωση καταγράφεται στο επίπεδο των μεικτών κερδών των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το τελευταίο έτος. Συγκεκριμένα, τα μεικτά τους κέρδη ανήλθαν σε 7.299,6 εκατ. το 2015, αυξημένα κατά 1,9% έναντι του 2014, γεγονός ενδεικτικό του ότι συνεχίστηκε η προσπάθεια περιορισμού του κόστους πωληθέντων. Το τελευταίο έτος τα μεικτά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ βελτιώθηκαν και στους τρεις τομείς του εμπορίου, με σαφώς εντονότερη αύξηση (8,2%) στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι καταγράφεται βελτίωση της μεικτής κερδοφορίας (το 2015) σε 10 από τους 15 κλάδους και των τριών τομέων. Υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζουν οι κλάδοι του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών, και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Οι μεγαλύτερες απώλειες αντιστοιχούν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων ποτών καπνού και του χονδρικού εμπορίου ενδιάμεσων προϊόντων. Το γεγονός του θετικού ρυθμού μεταβολής των μεικτών κερδών των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, σε αντίθεση με εκείνο των πωλήσεων, είχε σαν αποτέλεσμα την αξιόλογη βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους στο εμπόριο σε 19,2% το 2015 (από 18,5% το 2014). 124

11 Πίνακας 3.4 Τα μεικτά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ( 000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2015/ /2013 Αυτοκίνητα ,2% 10,0% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,7% 12,0% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,2% 11,1% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,2% 2,9% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,4% 2,4% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,3% -3,8% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,2% 9,8% Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων ,5% 5,0% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,5% 8,5% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,9% 3,7% Χονδρικό εμπόριο ,1% 1,7% Γενικό λιανικό εμπόριο ,3% 3,2% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,7% -3,2% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης ,2% 1,8% Λ/Ε καλλυντικών ,0% 1,7% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,7% 5,2% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,4% 8,6% Λιανικό εμπόριο ,2% 4,3% Γενικό σύνολο ,9% 3,1% Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Ετήσια βελτίωση του δείκτη σημειώθηκε και στους τρεις τομείς του εμπορίου, ενώ το λιανικό εμπόριο διατηρεί τον υψηλότερο δείκτη διαχρονικά (26,1% το 2015). Ο τομέας της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών εμφανίζει το χαμηλότερο (μεταξύ των τριών) περιθώριο μεικτού κέρδους, με το δείκτη οριακά αυξημένο το 2015 (σε 13,5%). Στο χονδρικό εμπόριο ο δείκτης βελτιώθηκε επίσης σε 16,4% το τελευταίο έτος. H μεγαλύτερη ετήσια βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους καταγράφηκε στους κλάδους του λιανικού εμπορίου οικιακών συσκευών και του χονδρικού εμπορίου προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής. Αντίθετα, σχετικά μεγαλύτερες απώλειες του δείκτη εντοπίζονται στο λιανικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης και τροφίμων ποτών καπνού. Στο επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας του εμπορίου, οι εξελίξεις δεν ήταν θετικές το τελευταίο έτος. Παρά την ελαφρά βελτίωση των μεικτών κερδών, τα (ούτως ή άλλως) υψηλά «λοιπά λειτουργικά έξοδα» αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 5%, με συνέπεια την έντονη επιδείνωση (-32,7%) της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, με την καταγραφή λειτουργικών κερδών ύψους 519,6 εκατ. το Θεαματική ήταν η μεταβολή που σημειώθηκε στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, όπου, από λειτουργικές ζημίες το 2014, υπήρξε αναστροφή σε σημαντικά λειτουργικά κέρδη το Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα λειτουργικά κέρδη του λιανικού εμπορίου κατέγραψαν τεράστια πτώση το τελευταίο έτος (99,2%). Αξίζει να επισημανθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη του χονδρικού εμπορίου κατέγραψαν και πάλι βελτίωση το τελευταίο έτος (13,1%). Μέρος 3 125

12 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.5 Ποσοστό μεικτού κέρδους των ΑΕ και ΕΠΕ κατά τομέα και κλάδο: Κλάδος Αυτοκίνητα 12,3% 12,5% 13,1% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 14,7% 13,6% 13,7% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 13,5% 13,1% 13,4% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 17,0% 15,7% 16,2% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 19,6% 19,7% 19,2% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 25,8% 26,3% 27,0% Χ/Ε καυσίμων και χημικών 6,7% 5,5% 5,0% Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων 17,1% 16,9% 16,3% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 21,7% 22,1% 20,8% Άλλο χονδρικό εμπόριο 18,9% 18,3% 17,7% Χονδρικό εμπόριο 16,4% 15,6% 15,4% Γενικό λιανικό εμπόριο 22,0% 21,7% 21,9% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 22,6% 23,9% 22,9% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης 42,2% 43,8% 44,9% Λ/Ε καλλυντικών 30,6% 30,2% 30,1% Λ/Ε οικιακών συσκευών 26,9% 25,5% 25,6% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 33,2% 32,6% 32,6% Λιανικό εμπόριο 26,1% 25,7% 25,9% Γενικό σύνολο 19,2% 18,5% 18,4% Πίνακας 3.6 Τα λειτουργικά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ( 000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2015/ /2013 Αυτοκίνητα ,5% 41,4% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,9% 20,7% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,3% 66,5% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,5% -6,6% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,4% 42,8% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,9% 2,7% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,9% 260,7% Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων ,6% 47,1% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,8% 32,8% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,2% 11,4% Χονδρικό εμπόριο ,1% 36,8% Γενικό λιανικό εμπόριο ,5% 52,8% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,0% -3,4% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης ,8% -95,9% Λ/Ε καλλυντικών ,1% 1342,3% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,4% 16,4% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,9% 10,8% Λιανικό εμπόριο ,2% -51,6% Γενικό σύνολο ,7% -23,7% 126

13 Από κλαδική σκοπιά, θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα κατά το 2015 εμφανίζουν 11 από τους 15 κλάδους. Εντυπωσιακή ανατροπή από λειτουργικά κέρδη σε υψηλές λειτουργικές ζημίες εμφάνισε το γενικό λιανικό εμπόριο, ενώ σημαντική ήταν και η επιδείνωση στο χονδρικό εμπόριο «λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων». Αντίθετα, με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό βελτιώθηκε η λειτουργική κερδοφορία στον κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων (σχεδόν 194%). Οι κλάδοι που αναδείχθηκαν κορυφαίοι παρουσιάζοντας τα υψηλότερα οργανικά κέρδη το τελευταίο έτος ήταν το χονδρικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης και το λιανικό εμπόριο Η/Υ μηχανών γραφείου κ.λπ. Αντίθετα, τις μεγαλύτερες λειτουργικές ζημίες κατά το 2015 τις κατέγραψε το γενικό λιανικό εμπόριο. Καθαρά αποτελέσµατα 2015 Το 2015 η κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου επιδεινώθηκε. Τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν πτώση 42,4%. Το ποσοστό καθαρού κέρδους υποχώρησε σε 1,0% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε 4,5% το Στο χονδρικό εμπόριο και το εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών τα αποτελέσματα ήταν κερδοφόρα. Αντίθετα, μετατράπηκε σε ζημιογόνος ο τομέας του λιανικού εμπορίου. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η ανάκτηση της κερδοφορίας του εμπορίου είχε καταγραφεί ήδη από το 2013, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε. Το 2015 η κερδοφορία των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ κατέγραψε και πάλι πτώση, κατά 42,4%, τα δε κέρδη προ φόρου διαμορφώθηκαν σε 382,3 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους παρέμεινε θετικό, περιοριζόμενο σε 1,0% το Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 Διάγραµµα 3.7 Ποσοστό καθαρού κέρδους των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Ανάλυση κατά τοµέα (%) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-0,7 0,5 1,2 1,5 1,8 5,8 2,5-0,5 2,4 1,7 1,0-1,0-2,0-3,0-2,1 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Σύνολο

14 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Εξετάζοντας την κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου από τομεακής πλευράς, δύο στους τρεις τομείς ήταν κερδοφόροι το Εντυπωσιακή ήταν η επιδείνωση που σημειώθηκε στον τομέα του λιανικού εμπορίου, 2 όπου, από σημαντικά κέρδη το 2014, υπήρξε ανατροπή σε ζημίες ύψους 58,8 εκατ. το Όσον αφορά την κλαδική κατανομή, οι κερδοφόροι κλάδοι του εμπορίου ήταν 10 το Τα υψηλότερα κέρδη προ φόρου εμφανίζουν οι κλάδοι του χονδρικού εμπορίου ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και του λιανικού εμπορίου Η/Υ μηχανών γραφείου κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι ζημίες που καταγράφηκαν στο γενικό λιανικό εμπόριο. Σχετικά με το ποσοστό καθαρού κέρδους το 2015, θετικούς δείκτες παρουσιάζουν τόσο το χονδρικό εμπόριο (1,8%) όσο και το εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (0,5%). Αρνητικός κατέστη ο δείκτης μόνο στο λιανικό εμπόριο (-0,5%). Από κλαδική σκοπιά, 10 κλάδοι εμφανίζουν θετικό δείκτη το τελευταίο έτος. Το υψηλότερο ποσοστό καθαρού κέρδους το 2015 αντιστοιχεί στον κλάδο του λιανικού εμπορίου Η/Υ μηχανών γραφείου κ.λπ. (8,1%). Πίνακας 3.7 Τα προ φόρου κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ( 000) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2015/ /2013 Αυτοκίνητα ,2% 36,3% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,7% 130,7% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,0% 61,7% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,2% -12,6% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,6% 52,4% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,1% -26,0% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,5% 215,6% Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων ,3% 26,6% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,8% 56,5% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,1% 19,5% Χονδρικό εμπόριο ,2% 26,6% Γενικό λιανικό εμπόριο ,8% 79,0% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,2% -3,9% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης ,4% -96,6% Λ/Ε καλλυντικών ,8% 23,5% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,2% 86,0% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,7% 5,7% Λιανικό εμπόριο ,8% -54,2% Γενικό σύνολο ,4% -27,0% 2. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην προσθήκη ισολογισμού πολύ μεγάλης εταιρείας λιανικού εμπορίου με υψηλές ζημίες το 2015, που καθόρισαν το συνολικό αποτέλεσμα του τομέα αλλά και του εμπορίου γενικά. Εάν η συγκεκριμένη εταιρεία εξαιρεθεί και για τα δύο έτη, τότε η κερδοφορία του εμπορίου συνολικά εμφανίζει βελτίωση (14,4%) το 2015/

15 Η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των εμπορικών εταιρειών την τελευταία τριετία είχε σαν αποτέλεσμα να καταγραφεί από το 2013 τάση διεύρυνσης του κερδοφόρου τμήματος των ΑΕ και ΕΠΕ. Συγκεκριμένα, οι κερδοφόρες εταιρείες κάλυψαν το 66,7% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015, η δε αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες διαμορφώθηκε σε 2:1 το 2015 (έναντι 2,14:1 που ήταν το 2014). Πίνακας 3.8 Αριθμός εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τύπο κερδοφορίας Κερδοφόρες Ζημιογόνες Σύνολο Πηγή: ΙCAP DATABANK Από κλαδική σκοπιά, η υψηλότερη αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες διαμορφώθηκε στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου τροφίμων ποτών καπνού (3,51:1) και καυσίμων χημικών (3,14:1). Αντίθετα, τον δυσμενέστερο δείκτη εμφάνισε και πάλι ο κλάδος εμπορίας αυτοκινήτων. Πίνακας 3.9 Αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος Αυτοκίνητα 0,79:1 0,68:1 0,56:1 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 2,61:1 3,39:1 2,16:1 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 1,17:1 1,14:1 0,90:1 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 2,82:1 4,37:1 3,68:1 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 3,51:1 3,67:1 2,93:1 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 2,09:1 2,38:1 2,12:1 Χ/Ε καυσίμων και χημικών 3,14:1 3,64:1 2,56:1 Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων 1,14:1 1,14:1 1,03:1 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 2,82:1 3,00:1 2,39:1 Άλλο χονδρικό εμπόριο 2,29:1 2,68:1 2,38:1 Χονδρικό εμπόριο 2,31:1 2,55:1 2,16:1 Γενικό λιανικό εμπόριο 2,60:1 3,50:1 3,80:1 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1,08:1 1,25:1 1,08:1 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης 1,57:1 1,62:1 1,26:1 Λ/Ε καλλυντικών 2,60:1 8,00:1 5,00:1 Λ/Ε οικιακών συσκευών 1,00:1 0,92:1 1,13:1 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1,60:1 1,44:1 1,34:1 Λιανικό εμπόριο 1,54:1 1,56:1 1,47:1 Γενικό σύνολο 2,00:1 2,14:1 1,84:1 Πηγή: ΙCAP DATABANK Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 129

16 Διάγραµµα 3.8 Αναλογία κερδοφόρων προς ζηµιογόνες εµπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: ,0:1 2,5:1 2,55:1 2,0:1 2,16:1 1,84:1 2,14:1 2,31:1 2,00:1 1,5:1 1,47:1 1,56:1 1,54:1 1,0:1 0,90:1 1,14:1 1,17:1 0,5: Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0,0: Η κεφαλαιουχική διάρθρωση των ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2015 Η ανάπτυξη του ενεργητικού Aυτοκίνητα-Ανταλλακτικά Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Σύνολο Από το δείγμα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2015 προκύπτει ότι τα συνολικά κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών διευρύνθηκαν κατά 1,1% το τελευταίο έτος. Η αύξηση του ενεργητικού οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση της αξίας των παγίων (3% ή κατά 304 εκατ. περίπου) και δευτερευόντως στα αυξημένα ρευστά διαθέσιμα (10,6%). Αντίθετα, το 2015 σημειώθηκε συρρίκνωση του κυκλοφορούντος κατά 2,1% (ή κατά 286 εκατ. περίπου). Η αύξηση της αξίας των παγίων στοιχείων καταδεικνύει το ότι ανακόπηκε η τάση αποεπένδυσης στο εμπόριο μετά από σειρά ετών αρνητικής εξέλιξης. Εξετάζοντας το ρυθμό μεταβολής του ενεργητικού κατά τομέα, προκύπτει ότι στους δύο από τους τρεις τομείς η εξέλιξη ήταν αυξητική. Εντονότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης στον τομέα των αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (2,7%). Από κλαδική σκοπιά, 6 κλάδοι εμφανίζουν αύξηση ενεργητικού το τελευταίο έτος, ενώ στο γενικό λιανικό εμπόριο τα συνολικά κεφάλαια έμειναν ουσιαστικά σταθερά. Υψηλότερος ήταν ο ρυθμός μεγέθυνσης στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων χημικών και στο χονδρικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης. Οι κλάδοι στους οποίους εντοπίζεται η εντονότερη μείωση ενεργητικού το 2015 ήταν το λιανικό εμπόριο τροφίμων ποτών καπνού και το λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών. 130

17 Πίνακας 3.10 Οι μεταβολές των βασικών μεγεθών του ενεργητικού του ελληνικού εμπορίου: ( 000) Μέγεθος Απόλυτη Απόλυτη Ποσοστιαία Ποσοστιαία μεταβολή μεταβολή μεταβολή μεταβολή 2015/ / / /2013 Καθαρά πάγια ,0% 2,3% Συσσωρευμένες αποσβέσεις ,7% -16,7% Μεικτά πάγια ,5% -4,5% Κυκλοφορούν ,1% 1,7% Ρευστά διαθέσιμα ,6% -1,4% Σύνολο ενεργητικού ,1% 1,6% Πίνακας 3.11 Πηγή: ΙCAP DATABANK Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ενεργητικού των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2015/2014 και 2014/2013 Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος 2015/ /2013 Αυτοκίνητα 3,5% 4,4% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 0,3% 7,3% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 2,7% 5,1% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 1,6% 1,0% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού -0,2% 2,1% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 5,1% -1,3% Χ/Ε καυσίμων και χημικών 5,3% -2,7% Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων -2,6% -0,8% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού -0,9% -0,6% Άλλο χονδρικό εμπόριο -1,6% 0,3% Χονδρικό εμπόριο 2,2% -0,8% Γενικό λιανικό εμπόριο 0,0% 5,7% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού -6,7% 12,6% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης -3,5% 2,6% Λ/Ε καλλυντικών -2,3% -7,3% Λ/Ε οικιακών συσκευών -6,3% 8,6% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 0,1% 5,9% Λιανικό εμπόριο -1,0% 5,2% Γενικό σύνολο 1,1% 1,6% Πηγή: ΙCAP DATABANK Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ ήταν ελαφρά αυξημένο (1,1%) το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενο σε εκατ.. Από τομεακή άποψη, το μέσο μέγεθος των ΑΕ και ΕΠΕ διευρύνθηκε αισθητά στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά (2,7%) και το χονδρικό εμπόριο (2,2%). Αντίθετα, μείωση (-1%) καταγράφηκε μόνο στο λιανικό εμπόριο. Το τελευταίο έτος, μόνο σε 6 από τους 15 επιμέρους κλάδους σημειώθηκε αύξηση του μέσου ενεργητικού εταιρειών. Υψηλότερος ρυθμός αύξησης του μέσου μεγέθους καταγράφηκε στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών και στο χονδρικό εμπόριο ένδυσης υπόδησης ειδών οικιακής χρήσης. Από την άλλη πλευρά, μείωση του μέσου 131

18 ενεργητικού σημειώθηκε σε 8 κλάδους. Ο κλάδος στον οποίο η μείωση ήταν εντονότερη ήταν το λιανικό εμπόριο τροφίμων ποτών καπνού Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.12 Ενεργητικό ανά εταιρεία: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο ( 000) Κλάδος Μέσο Μέσο Μέσο % % ενεργητικό ενεργητικό ενεργητικό Μεταβολή Μεταβολή / /2013 Αυτοκίνητα ,5 4,4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,3 7,3 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,7 5,1 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,6 1,0 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,2 2,1 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,1-1,3 Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,3-2,7 Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων ,6-0,8 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,9-0,6 Άλλο χονδρικό εμπόριο ,6 0,3 Χονδρικό εμπόριο ,2-0,8 Γενικό λιανικό εμπόριο ,0 5,7 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,7 12,6 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης ,5 2,6 Λ/Ε καλλυντικών ,3-7,3 Λ/Ε οικιακών συσκευών ,3 8,6 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,1 5,9 Λιανικό εμπόριο ,0 5,2 Γενικό σύνολο ,1 1,6 Πηγή: ΙCAP DATABANK Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου Το 2015 φαίνεται ότι υπήρξε ανακοπή του κλίματος αποεπένδυσης στο εμπόριο. 132 Στο επίπεδο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, από τα σχετικά στοιχεία φαίνεται ότι υπήρξε βελτίωση στο ύψος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το τελευταίο έτος, με την προσθήκη νέων παγίων στο σύνολο των ακαθάριστων παγίων του εμπορίου, γεγονός ενδεικτικό της αναστροφής της αρνητικής τάσης του παρελθόντος. Από τα διαθέσιμα (μέχρι στιγμής) δεδομένα, προκύπτει ότι το 2015 στο εμπόριο οι επενδύσεις ανήλθαν σε 660,5 εκατ. και τα μεικτά πάγια διαμορφώθηκαν σε 15,5 δισ. περίπου. Από κλαδική άποψη, υλοποίηση επενδύσεων εντοπίζεται και στους τρεις τομείς του εμπορίου, ήταν δε εντονότερη στο χονδρικό εμπόριο. Επενδυτική δραστηριότητα (έστω και χαμηλή) εντοπίζεται σε 14 από τους 15 κλάδους το Το φαινόμενο ήταν αρκετά εντονότερο στο γενικό λιανικό εμπόριο και το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού. Αντίθετα, εικόνα αποεπένδυσης (μικρής κλίμακας, όμως) εμφανίζει το λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών.

19 Διάγραµµα 3.9 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2014 και 2015 ('000 ) Πίνακας 3.13 Λιανικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου* των ΑΕ και ΕΠΕ το Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ( 000 ) Κλάδος Μεικτά πάγια Μεικτά πάγια Μεικτά πάγια Επενδύσεις Επενδύσεις Αυτοκίνητα Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Χ/Ε καυσίμων και χημικών Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Άλλο χονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο Γενικό λιανικό εμπόριο Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης Λ/Ε καλλυντικών Λ/Ε οικιακών συσκευών Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε Λιανικό εμπόριο Γενικό σύνολο * Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου = Ετήσια μεταβολή ακαθάριστων παγίων Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά Πηγή: ΙCAP DATABANK Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 133

20 Η εξέλιξη του κυκλοφορούντος και διαθέσιμου κεφαλαίου Το σύνολο του κυκλοφορούντος κεφαλαίου των ΑΕ και ΕΠΕ μειώθηκε το 2015 κατά 2,1% ή κατά 286 εκατ.. Η μείωση αυτή οφείλεται στην ποσοστιαία πτώση κατά 2,1% σε σχέση με το 2014 τόσο των απαιτήσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 8,9 δισ. περίπου, όσο και των αποθεμάτων, που έπεσαν στα 4,4 δισ. το Από το λογαριασμό των απαιτήσεων μεγαλύτερη μείωση (σε απόλυτο μέγεθος 99 εκατ. περίπου) κατέγραψε η συνιστώσα που αφορά απαιτήσεις έναντι πελατών γραμμάτια επιταγές. Θετική, ωστόσο, ήταν η μεταβολή που σημειώθηκε στα ρευστά διαθέσιμα, τα οποία εμφάνισαν σημαντική αύξηση 10,6%, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση του συνόλου του ενεργητικού. Διάγραµµα 3.10 Σύνθεση της µεταβολής του κυκλοφορούντος και του διαθέσιµου κεφαλαίου: 2015/2014 και 2014/2013 ('000 ) 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Μεταβολή 2015/2014 Μεταβολή 2014/ Αποθέµατα Απαιτήσεις έναντι πελατών, γραµµάτια, επιταγές Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού Χρεόγραφα Διαθέσιµα Μεταβολή 2014/ Μεταβολή 2015/ Η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων παρέμεινε αμετάβλητη το 2015 σε σχέση με το 2014, διαμορφούμενη στις 62 ημέρες, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα εν συγκρίσει με παλαιότερα έτη, γεγονός ενδεικτικό της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά που πιέζει για πιο «σφιχτή» πιστωτική πολιτική. Περιορισμό της μέσης διάρκειας είσπραξης παρουσίασε μόνο ο τομέας αυτοκίνητα-ανταλλακτικά (από 66 σε 60 ημέρες). Αύξηση (έστω και οριακή) παρουσίασε ο τομέας του χονδρικού εμπορίου (από 83 σε 85 ημέρες) και του λιανικού εμπορίου (από 16 σε 17 ημέρες). Σε επίπεδο κλάδων, διεύρυνση της μέσης διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων το 2015 παρατηρήθηκε μόνο σε 4 κλάδους. Αντιθέτως, στους περισσότερους κλάδους παρατηρείται «σκλήρυνση» της πιστωτικής πολιτικής προς τους πελάτες. Εντονότερο ήταν το φαινόμενο στο χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (συρρίκνωση χρόνου είσπραξης κατά 19 ημέρες) και στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών. 134

21 Πίνακας 3.14 Μέσος όρος είσπραξης* απαιτήσεων, γραμματίων και επιταγών: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο (ημέρες) Κλάδος Αυτοκίνητα Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Χ/Ε καυσίμων και χημικών Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Άλλο χονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο Γενικό λιανικό εμπόριο Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης Λ/Ε καλλυντικών Λ/Ε οικιακών συσκευών Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε Λιανικό εμπόριο Γενικό σύνολο *Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων: γραμμάτια, πελάτες, επιταγές επί 365 προς πωλήσεις Πηγή: ΙCAP DATABANK Το 2015 παρατηρείται μικρή αύξηση στη μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων, η οποία διαμορφώθηκε σε 53 ημέρες, ενώ η κυκλοφοριακή τους ταχύτητα διαμορφώθηκε σε 6,9. Στάσιμος παρέμεινε ο δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών και στο λιανικό εμπόριο, ενώ μείωση κατέγραψε στο χονδρικό εμπόριο. Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους εμπορικής δραστηριότητας, παρατηρείται αύξηση του σχετικού δείκτη σε 6 από τους 15 κλάδους, ενώ 8 παρουσίασαν μείωση και 1 δεν παρουσίασε καμία μεταβολή. Την εντονότερη μείωση εμφάνισε το χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών. Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 135

22 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.15 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων του ελληνικού εμπορίου το Κατανομή κατά τομέα και κλάδο Κλάδος Ταχύτητα* Μέση διατήρηση Ταχύτητα* Μέση διατήρηση 2015 αποθεμάτων** 2014 αποθεμάτων** (ημέρες) 2015 (ημέρες) 2014 Αυτοκίνητα 4,9 74 4,8 77 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 9,3 39 9,4 39 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 6,5 56 6,5 56 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 6,5 56 7,1 52 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 9, ,2 36 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 5,0 73 4,8 76 Χ/Ε καυσίμων και χημικών 31, ,1 10 Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων 3, ,2 115 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 4,7 78 4,5 82 Άλλο χονδρικό εμπόριο 6,4 57 6,6 56 Χονδρικό εμπόριο 8,2 44 8,6 43 Γενικό λιανικό εμπόριο 7,0 52 7,0 52 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 7,6 48 7,4 50 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης 3, ,9 128 Λ/Ε καλλυντικών 2, ,0 184 Λ/Ε οικιακών συσκευών 4,4 82 4,7 78 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 3, ,2 115 Λιανικό εμπόριο 5,1 72 5,1 71 Γενικό σύνολο 6,9 53 7,1 51 *Kυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων = Κόστος πωληθέντων / Μέσα αποθέματα **Μέση διατήρηση αποθεμάτων = 365 / Κυκλοφοριακή ταχύτητα Οι πηγές της χρηματοδότησης των ΑΕ & ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου τo 2015 Το 2015 παρατηρείται σημαντική μεταβολή στη διάρθρωση της χρηματοδότησης των συνολικών κεφαλαίων των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 3,2%, ενώ ισόποση ποσοστιαία μείωση παρουσίασαν τα ίδια κεφάλαια (-3,2%). Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών ήταν η άνοδος του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης του εμπορίου, ανερχόμενος σε 68,2% το 2015 από 66,8% το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων Οι μεταβολές των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν τα ίδια κεφάλαια των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου συντέλεσαν ώστε αυτά να περιοριστούν σε 8,5 δισ. το Ειδικότερα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (2,3%) και των αποθεματικών (1,0%) δεν κατέστη δυνατόν να υπερκαλύψει την περαιτέρω επιδείνωση του κονδυλίου «αποτελέσματα εις νέον» το 2015, γεγονός που οδήγησε σε αισθητή μείωση, κατά 3,2%, τα ίδια κεφάλαια. Το 2015 (εν αντιθέσει με το 2014) άνοδος των ιδίων κεφαλαίων καταγράφηκε στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (7,4%) και στο χονδρικό εμπόριο (2,6%), ενώ πτώση των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε το λιανικό εμπόριο (-12,7%). 136

23 Διάγραµµα 3.11 Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2015/2014 και 2014/2013 ('000 ) Μεταβολή 2015/2014 Μεταβολή 2014/2013 Πίνακας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Ίδια κεφάλαια 2014/ / Η κατανομή των ιδίων κεφαλαίων κατά τομέα και κλάδο: ( 000) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2015/ /2013 Αυτοκίνητα ,7% -12,2% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,4% 19,7% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,4% -3,6% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,1% 10,3% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,1% 3,2% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,8% -5,4% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,9% -8,0% Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων ,1% -6,7% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,3% -0,5% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,1% -2,5% Χονδρικό εμπόριο ,6% -3,4% Γενικό λιανικό εμπόριο ,3% -4,5% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,9% 11,1% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης ,9% -3,6% Λ/Ε καλλυντικών ,8% 6,1% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,7% -7,3% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,7% 13,8% Λιανικό εμπόριο ,7% 1,4% Γενικό σύνολο ,2% -1,6% Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 137

24 Από κλαδική σκοπιά, το 2015 παρατηρείται περιορισμός των ιδίων κεφαλαίων σε 10 επιμέρους κλάδους. Μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σημειώθηκε στο γενικό λιανικό εμπόριο και στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών. Από την άλλη, ρυθμούς αύξησης της τάξης του 27% εμφάνισε το εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ακολουθούμενο από το χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών με 16% περίπου. Ανάλυση του χρέους 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το συνολικό χρέος των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 3,2% το 2015, μεταβολή στην οποία συνέβαλε η άνοδος τόσο του μεσομακροπρόθεσμου όσο και του βραχυπρόθεσμου χρέους. Η δανειακή επιβάρυνση διευρύνθηκε σε 68,2% το 2015 από 66,8% το Η συμμετοχή του τραπεζικού δανεισμού στο συνολικό χρέος παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα (43,0% το 2015 από 43,2% το 2014). Οι διαφορετικοί ρυθμοί μεταβολής του συνολικού χρέους των ΑΕ και ΕΠΕ και των ιδίων κεφαλαίων είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης σε 68,2% το 2015 από 66,8% το προηγούμενο έτος. Η διεύρυνση των υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου χρέους (3,9%) και δευτερευόντως στην αύξηση του μεσομακροπρόθεσμου χρέους (1,1%). Από την περαιτέρω ανάλυση της αύξησης του βραχυπρόθεσμου χρέους το 2015 προκύπτει ότι αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο που εμφάνισαν, σε απόλυτα μεγέθη, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες αλλά και ο λογαριασμός «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». Πίνακας 3.17 Μεταβολές βασικών μεγεθών του παθητικού των ΑΕ και ΕΠΕ: ( 000) Μέγεθος Μεταβολή Ποσοστό μεταβολής Μεταβολή Ποσοστό μεταβολής 2015/ / / /2013 Α. Ίδια κεφάλαια , ,6 Α.1 Μετοχικό κεφάλαιο , ,1 Α.2 Αποθεματικά , ,4 Α.3 Αποτέλεσμα εις νέον , ,8 Β. Υποχρεώσεις , ,3 Β.1 Μεσομακροπρόθεσμες , ,6 Β.2 Βραχυπρόθεσμες , ,7 Γ. Σύνολο παθητικού , ,6 Πηγή: ΙCAP DATABANK Από τομεακής πλευράς, η αύξηση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης προήλθε αποκλειστικά από το λιανικό εμπόριο, ενώ οριακή μείωση εμφάνισαν οι άλλοι δύο τομείς. Ο κλάδος στον οποίο υπήρξε σημαντική αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης ήταν το γενικό λιανικό εμπόριο. Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση του δείκτη υπήρξε στους κλάδους του εμπορίου ανταλλακτικών αυτοκινήτων και του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών. 138

25 Διάγραµµα 3.12 Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης: Ανάλυση κατά τύπο κερδοφορίας (%) ,4 79,1 80, Πίνακας ,3 60,0 Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης * των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος Δανειακή επιβάρυνση Δανειακή επιβάρυνση Δανειακή επιβάρυνση Αυτοκίνητα 83,7% 82,6% 79,3% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 66,0% 73,2% 76,0% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 79,4% 80,3% 78,5% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 64,7% 63,7% 66,7% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 63,7% 64,6% 64,9% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 71,8% 70,9% 69,6% Χ/Ε καυσίμων και χημικών 66,3% 69,4% 67,6% Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων 61,8% 61,6% 59,2% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 62,7% 62,6% 62,6% Άλλο χονδρικό εμπόριο 68,0% 67,5% 66,6% Χονδρικό εμπόριο 66,8% 67,0% 66,1% Γενικό λιανικό εμπόριο 83,8% 75,3% 72,7% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 62,9% 65,1% 64,6% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης 48,5% 46,0% 42,5% Λ/Ε καλλυντικών 91,4% 89,7% 91,0% Λ/Ε οικιακών συσκευών 65,9% 67,1% 61,5% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 46,5% 48,9% 52,4% Λιανικό εμπόριο 68,6% 64,4% 63,0% Γενικό σύνολο 68,2% 66,8% 65,7% * Υποχρεώσεις προς σύνολο παθητικού 62,6 65,7 66,8 Κερδοφόρες Ζηµιογόνες Σύνολο ,2 Πηγή: ΙCAP DATABANK Τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ Μέρος 3 139

26 Η αναλογία του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ παρέμεινε στάσιμη σε 2,9:1 τη διετία και ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το Η σταθεροποιητική αυτή τάση καταγράφεται και στους τρεις τομείς του εμπορίου. Πράγματι, οριακή αύξηση της αναλογίας του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος σημειώθηκε στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά και στο λιανικό εμπόριο, ενώ στο χονδρικό εμπόριο ο δείκτης παρέμεινε σταθερός. Από κλαδική άποψη, υπήρξαν αντίρροπες τάσεις στους επιμμέρους κλάδους. Σημαντική υποχώρηση της αναλογίας εντοπίζεται στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών και αξιόλογη αύξηση στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών και στο χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.19 Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση * των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος Αυτοκίνητα 1,3:1 1,1:1 1,0:1 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 5,3:1 5,2:1 3,9:1 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 1,6:1 1,5:1 1,3:1 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 5,9:1 6,6:1 5,9:1 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 5,7:1 5,9:1 5,9:1 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 4,8:1 5,2:1 5,1:1 Χ/Ε καυσίμων και χημικών 2,7:1 2,5:1 2,4:1 Χ/Ε λοιπών ενδιαμέσων προϊόντων 2,8:1 2,9:1 1,9:1 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 3,8:1 3,4:1 3,7:1 Άλλο χονδρικό εμπόριο 6,6:1 6,9:1 6,6:1 Χονδρικό εμπόριο 4,0:1 4,0:1 3,8:1 Γενικό λιανικό εμπόριο 2,6:1 2,6:1 3,0:1 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 9,0:1 9,1:1 28,7:1 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης 0,8:1 0,8:1 5,2:1 Λ/Ε καλλυντικών 2,3:1 7,6:1 6,9:1 Λ/Ε οικιακών συσκευών 6,7:1 5,9:1 6,7:1 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1,4:1 1,1:1 1,6:1 Λιανικό εμπόριο 2,2:1 2,1:1 2,9:1 Γενικό σύνολο 2,9:1 2,9:1 3,2:1 *Βραχυπρόθεσμες προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πηγή: ΙCAP DATABANK Ο δείκτης του τραπεζικού χρέους προς το συνολικό δεν παρουσίασε αξιόλογες μεταβολές το 2015 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται σε 43,0% (από 43,2% το προηγούμενο έτος). Περιορισμός της συμμετοχής των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος των ΑΕ και ΕΠΕ εντοπίζεται στους δύο από τους τρεις τομείς, ήταν όμως εντονότερος στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (ο δείκτης υποχώρησε κατά 1,4 %). Από κλαδική άποψη, διεύρυνση του μεριδίου των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές καταγράφεται σε 8 από τους 15 επιμέρους κλάδους του εμπορίου. Αξιόλογη μείωση του 140

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016 ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Η συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας μεταφέρει με έντονο τρόπο τις αρνητικές της επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 31-07-2017 ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κύριοι μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.10 Κλαδική Μελέτη: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (2η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.1 Μελέτη για τον κλάδο των ΤΠΕ (2η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δεκέμβριος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013)

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή (Ισολογισμοί 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 26 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 217 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Χαμηλή μονοψήφια υποχώρηση των πωλήσεων και των μικτών κερδών. EBITDA στα ίδια επίπεδα, με ικανοποιητικά αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Οικονομία & στο Εμπόριο

Εξελίξεις στην Οικονομία & στο Εμπόριο Εξελίξεις στην Οικονομία & στο Εμπόριο ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ ΔΕΛΤΙΟ 1 l ΜΑΪΟΣ 2017 Οι απόψεις στο παρόν Δελτίο είναι των συγγραφέων και όχι απαραίτητα της ΕΣΕΕ.Η ΕΣΕΕ δε φέρει καμία ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Δελτίο Τύπου ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 11 Μαῒου 2017 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Ηγετικές Επιχειρήσεις Επωνυμία επιχείρησης Κύκλος εργασιών Κέρδη EBITDA Προσωπικό 2015 2015 DIAGEO HELLAS A.E 88.228.971 3.950.399 150 ΑΜΒΥΞ Α.Ε 43.328.813

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 22 Μαΐου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,24 δις από 1,2 δις, το α τρίμηνο του, αυξημένα κατά 3,5%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα