Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»"

Transcript

1 Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012

2 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα βιβλία: 1. GARRISON, R. and NOREEN E. (2006) Διοικητική Λογιστική, έκδοση 10 η, εκδόσεις Κλειδάριθμος. 2. Βενιέρης, Γ. και Κοέν, Σ. (2007) Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Ιωαννίδου. 3. Δημητράς, Α. και Μπάλλας, Α. (2009) Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Δαρδάνος. 4. Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2010) Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις Αφοί Καραγιώργου. 5. Δασίλας, Α. (2010) Ασκήσεις Διοικητικής Λογιστικής, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Copyright ρ. ρογαλάς Γεώργιος Σέρρες, Μάρτιος 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved 2

3 Περιεχόµενα 3 Περιεχόµενα...3 Εισαγωγικές Έννοιες Λογαριασµών Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων.6 Άσκηση I...6 Άσκηση II...6 Άσκηση III...6 Άσκηση IV...7 Άσκηση V...7 Άσκηση VI...8 Άσκηση VII...8 Άσκηση VIII...9 Άσκηση IX...9 Άσκηση X Άσκηση XI Κεφάλαιο 1. Κατάρτιση Φύλλου Μερισµού...11 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 2. Μέθοδοι Αποτίµησης Αποθεµάτων...13 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 3. Υπολογισµός ιάφορων Ειδών Κόστους (Σταθερό, Μεταβλητό, Άµεσο, Μετατροπής, Περιόδου)...15 Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 4. Υπολογισµός Κόστους Παραγωγής Κόστους Παραχθέντων Κόστους Πωληθέντων Μικτού Αποτελέσµατος - Καθαρού Αποτελέσµατος...16 Άσκηση Άσκηση Άσκηση

4 4 Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 5. Άµεση και Πλήρης Μέθοδος Κοστολόγησης...19 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι Επανεπιµερισµού...21 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 7. Προϋπολογισµοί...24 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 8. Υπολογισµός Καθαρού Αποτελέσµατος (Εξωλογιστικώς)...27 Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 9. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής...29 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 10. Πρότυπο Κόστος Υπολογισµός Αποκλίσεων...31 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση

5 5 Κεφάλαιο 11. Υπολογισµός Νεκρού Σηµείου...33 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 12. Κοστολόγηση ABC...35 Άσκηση Επαναληπτικές Ασκήσεις...37 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Παράρτηµα

6 6 Εισαγωγικές Έννοιες Λογαριασµών Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων Άσκηση I ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Κουκουµάκας Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2011: Ταµείο ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 άνεια τραπεζών ,00 Κτίρια ,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.000,00 Έσοδα εισπρακτέα 5.000,00 Γραµµάτια πληρωτέα 6.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις? Ζητείται να γίνει ο υπολογισµός του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Άσκηση II ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Ατλαντίς Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2011: Γήπεδα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,00 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή ,00 Πελάτες ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 8.000,00 Προµηθευτές 2.000,00 Ζητείται να γίνει ο υπολογισµός του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Άσκηση III ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Βασιλειάδης ΑΕ», όπως είχαν την 31/12/2011 και ζητείται ο υπολογισµός του λογαριασµού που λείπει: Χρηµατικά ιαθέσιµα ,00 Εδαφικές Εκτάσεις ,00 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,00 Μεταφορικά µέσα ,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες (τελικό απόθεµα) ,00 Προϊόντα (τελικό απόθεµα) ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Αποθεµατικά? 6

7 7 Άσκηση IV ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Παχούµης ΑΕ.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2011: Κτίρια ,00 Μηχανήµατα ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Προµηθευτές ,00 Γραµµάτια εισπρακτέα ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Πελάτες ,00 άνειο από τράπεζα ,00 Ταµείο ,00 Γραµµάτια πληρωτέα ,00 Ασφάλιστρα πληρωτέα 4.000,00 Έξοδα επόµενων χρήσεων 3.000,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,00 Ζητείται να καταρτιστεί ο Ισολογισµός. Άσκηση V ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Επιτρόπου ΑΕ», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2011: Κτίρια ,00 Προϊόντα (τελικό απόθεµα) ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Χρεώστες ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Μεταφορικά Μέσα ,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,00 Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Ταµείο ,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες (τελικό απόθεµα) ,00 Προκαταβολές σε προσωπικό 5.000,00 Ενοίκια επόµενων χρήσεων 4.000,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Προµηθευτές 3.000,00 Οικόπεδα ,00 Φ.Π.Α ,00 Ζητείται να καταρτιστεί ο Ισολογισµός. 7

8 8 Άσκηση VI ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Μπάκας Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2011: Ενοίκια πληρωτέα ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Προµηθευτές ,00 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 3.000,00 Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Γραµµάτια εισπρακτέα ,00 Χρεώστες? Πιστωτές 4.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Επισφαλείς πελάτες ,00 Ταµείο ,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός (χωρίς οµαδοποίηση των λογαριασµών) και να υπολογιστεί ο λογαριασµός που λείπει «Χρεώστες διάφοροι». Άσκηση VII ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Πλακίδης Α.Ε.», και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού. Οι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Κτίρια ,00 Αυτοκίνητα ,00 Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Προϊόντα (τελικό απόθεµα) ,00 Προµηθευτές ,00 Προκαταβολές από πελάτες ,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Πελάτες ,00 άνειο από τράπεζα ,00 Ενοίκια ,00 Ταµείο ,00 Γραµµάτια πληρωτέα ,00 Ασφάλιστρα πληρωτέα ,00 Έξοδα επόµενων χρήσεων ,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Έκτακτο Αποθεµατικό 6.000,00 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.000,00 Πωλήσεις ,00 Χρεόγραφα ,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.000,00 8

9 9 Άσκηση VIII ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Βασιλειάδης Α.Ε.» µε δραστηριότητα την πώληση εµπορευµάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Προβλέψεις για επισφ. πελάτες Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων Προπληρωµένα ενοίκια Προκαταβολές προµηθευτών Τόκοι - έσοδα Ταµείο Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσµένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Για διδακτικούς σκοπούς, αν υπάρχουν κέρδη µεταφέρονται όλα στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Ισολογισµός. Άσκηση IX ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: Φόροι τέλη Οφειλόµενο κεφάλαιο Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων ιαφηµίσεις επόµενης χρησης Προκαταβολές πελατών Τόκοι χρεωστικοί Ταµείο Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Προκαταβολές προσωπικού Αποσβεσµένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα πληρωτέα Μετοχικό Κεφάλαιο? Αµοιβή λογιστή Εργοδοτικές εισφορές Για διδακτικούς σκοπούς, αν υπάρχουν κέρδη µεταφέρονται όλα στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Ισολογισµός. 9

10 10 Άσκηση X ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: ιάφορα έξοδα Επισφαλείς πελάτες Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων ιαφηµίσεις πληρωτέες Ασφάλιστρα Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες Ταµείο Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) Ζηµιά από πώληση µηχανηµάτων Πωλήσεις Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες Αποσβεσµένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Έκτακτο αποθεµατικό Μετοχικό Κεφάλαιο? Γραµµάτια εισπρακτέα Ασφαλιστικοί οργανισµοί Για διδακτικούς σκοπούς, αν υπάρχουν κέρδη µεταφέρονται όλα στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Ισολογισµός. Άσκηση XI ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κεσίση Α.Ε.»: Μετοχές για κερδοσκοπία Προβλέψεις για επισφ. Πελάτες Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) Έπιπλα Αγορές εµπορευµάτων Προπληρωµένα ενοίκια Προκαταβολές προµηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταµείο Αµοιβές και έξοδα τρίτων ΦΠΑ (Πιστωτικό Υπόλοιπο) Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσµένα έπιπλα Ζηµιά από πυρκαγιές Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Εργοδοτικές Εισφορές Κέρδη από πώληση επίπλων Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) Οικόπεδα ιαφηµίσεις Φόροι - τέλη Τόκοι χρεωστικοί Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Συµµετοχές σε ΑΕ Τακτικό Αποθεµατικό Κλοπές και υπεξαιρέσεις Πιστωτές Για διδακτικούς σκοπούς, αν υπάρχουν κέρδη µεταφέρονται όλα στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης. 3. ο Ισολογισµός. 10

11 11 Κεφάλαιο 1. Κατάρτιση Φύλλου Μερισµού Άσκηση 1 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα από το µηνιαίο Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της επιχείρησης «Βογιατζόγλου ΑΕ.»: Λογαριασµοί Υπόλοιπα 60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων Φόροι - τέλη ιάφορα έξοδα Τόκοι και Συναφή έξοδα Αποσβέσεις Η επιχείρηση έχει τις εξής πέντε (5) λειτουργίες: Παραγωγή, ιοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, ιάθεση και τέλος την Χρηµατοοικονοµική λειτουργία. Για τον µερισµό των δαπανών χρησιµοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 1. Οι «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» βαρύνουν την Παραγωγή, ιοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, ιάθεση µε τα ποσοστά 30%, 30%, 15% και 25% αντίστοιχα. 2. Οι «Αµοιβές και έξοδα τρίτων» βαρύνουν την Παραγωγή και ιοίκηση µε την ίδια αναλογία. 3. Οι «Παροχές Τρίτων» µε βάση διάφορα δικαιολογητικά βαρύνουν την Παραγωγή, ιοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, ιάθεση µε την αναλογία 2, 1, 2, και 1 αντίστοιχα 4. Οι «Φόροι τέλη» την Παραγωγή, ιοίκηση και την ιάθεση µε ποσοστά 2/10, 5/10 και 3/10 αντίστοιχα. 5. Tα «ιάφορα έξοδα» βαρύνουν τις αντίστοιχες λειτουργίες και µε τα αντίστοιχα ποσοστά όπως οι «Φόροι τέλη». 6. Οι «Τόκοι και Συναφή έξοδα» βαρύνουν αποκλειστικά την Χρηµατοοικονοµική λειτουργία. 7. Οι «Αποσβέσεις» µε βάση το Μητρώο Παγίων βαρύνουν την παραγωγή µε ποσοστό 70% και το υπόλοιπο την ιοίκηση. Ζητείται: 1. Να καταρτιστεί το φύλλο µερισµού µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια µερισµού. 2. Αν µετά τον πρώτο µερισµό, τα έξοδα διοίκησης µερίζονται στις λειτουργίες Παραγωγή, Έρευνα και ανάπτυξη και Χρηµατοοικονοµική µε βάση τα ποσοστά 20%, 60% και 20% αντίστοιχα να γίνει ο δεύτερος µερισµός. 11

12 12 Άσκηση 2 Η επιχείρηση «Στεργιόπουλος ΑΕ» πλήρωσε για την ΕΗ ευρώ. Η επιχείρηση έχει τρία τµήµατα παραγωγής τα οποία διαθέτουν : Α. 10 λαµπτήρες 75w και 4 λαµπτήρες 150w. Β. 8 λαµπτήρες 100w και 5 λαµπτήρες 150w. Γ. 6 λαµπτήρες 100w και 10 λαµπτήρες 150w. Στη συγκεκριµένη κοστολογική περίοδο αναλώνονται στο τµήµα Α. 8 ώρες, στο τµήµα Β. 12 ώρες και στο τµήµα Γ. 16 ώρες. Να γίνει ο µερισµός του εξόδου στα τρία τµήµατα της παραγωγής. Άσκηση 3 Στη βιοµηχανική επιχείρηση «Παχούµης ΑΕ» τηρούνται λογαριασµοί κατ είδος αυτοτελείς για κάθε δαπάνη. Οι εν λόγω λογαριασµοί έχουν χρεωθεί κατά τη χρήση του 200Χ µε τα ακόλουθα ποσά: Ηλεκτρικό ρεύµα κινήσεως Πυρασφάλιστρα εγκαταστάσεων Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων Ενοίκια εργοστασίου Πόσιµο νερό Αποσβέσεις µηχανηµάτων Για τον µερισµό των εν λόγω κατ είδος χρησιµοποιούνται τα εξής κριτήρια Εγκατεστηµένη ισχύς ηλεκτροκινητήρων: Ζ 1 ΗΡ 400, Ζ 2 ΗΡ 500, Ζ 3 ΗΡ 60, Ζ 4 ΗΡ 40 Αξία εγκαταστάσεων: Ζ , Ζ , Ζ , Ζ Επιφάνεια κτιρίων: Ζ 1 700m 2, Ζ m 2, Ζ m 2, Ζ m 2. Αριθµός εργαζοµένων: Ζ 1 60, Ζ 2 100, Ζ 3 30, Ζ Οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων στο τέλος της χρήσης είναι: Ζ , Ζ , Ζ , Ζ (άµεση µέθοδος). Ζητείται να καταρτιστεί το φύλλο µερισµού. 12

13 13 Κεφάλαιο 2. Μέθοδοι Αποτίµησης Αποθεµάτων Άσκηση 4 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις του εµπορεύµατος της επιχείρησης «Παπαδόπουλος Ε.Π.Ε.» για τη χρήση 01/01 31/12/2008. Συναλλαγές ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μονάδες Κόστος Μονάδας Αξία (σε µον.) 01/01/08 Αρχ. Απόθεµα /03/08 Πώληση /05/08 Αγορά /07/08 Πώληση /10/08 Αγορά Ζητείται: να προσδιοριστεί: 1. το Κόστος Πωληθέντων και 2. το Τελικό Απόθεµα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. σύµφωνα µε το σύστηµα της περιοδικής απογραφής. Υπόθεση: Η ΚΡΑ και η Τιµή αντικατάστασης ή Τιµή αγοράς είναι µεγαλύτερες από την Τιµή Κτήσης Άσκηση 5 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις του εµπορεύµατος της επιχείρησης «Βασιλείου Ε.Π.Ε.» για τη χρήση 01/01 31/12/2008. Συναλλαγές ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μονάδες Κόστος Μονάδας Αξία (σε µον.) 01/01/08 Αρχ. Απόθεµα /03/08 Πώληση /05/08 Αγορά /07/08 Πώληση /10/08 Αγορά Ζητείται να προσδιοριστεί: 1. το Κόστος Πωληθέντων και 2. το Τελικό Απόθεµα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σειράς εξάντλησης (F.I.F.O). σύµφωνα µε το σύστηµα της περιοδικής απογραφής. Υπόθεση: Η ΚΡΑ και η Τιµή αντικατάστασης ή Τιµή αγοράς είναι µεγαλύτερες από την Τιµή Κτήσης 13

14 14 Άσκηση 6 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις του εµπορεύµατος της επιχείρησης «Βασιλείου Ε.Π.Ε.» για τη χρήση 01/01 31/12/2008. Συναλλαγές ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μονάδες Κόστος Μονάδας Αξία (σε µον.) 01/01/08 Αρχ. Απόθεµα /03/08 Πώληση /05/08 Αγορά /07/08 Πώληση /10/08 Αγορά Ζητείται να προσδιοριστεί: 1. το Κόστος Πωληθέντων και 2. το Τελικό Απόθεµα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της αντίστροφης σειράς εξάντλησης (L.I.F.O). σύµφωνα µε το σύστηµα της περιοδικής απογραφής. Υπόθεση: Η ΚΡΑ και η Τιµή αντικατάστασης ή Τιµή αγοράς είναι µεγαλύτερες από την Τιµή Κτήσης Άσκηση 7 Τα παρακάτω δεδοµένα αφορούν την κίνηση του εµπορεύµατος της επιχείρησης «ΟΜΜ Α.Ε.» για τη χρήση 01/01 31/12/2008: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μονάδες Κόστος Μονάδας Αξία (σε µον.) 01/01/2008 Αρχικό Απόθεµα /04/2008 Αγορά /06/2008 Πώληση /09/2008 Πώληση /11/2008 Αγορά /12/2008 Πώληση Με το σύστηµα της περιοδικής απογραφής χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σειράς εξάντλησης (F.I.F.O) ζητείται το Κόστος Πωληθέντων ως αξία. 2. Με το σύστηµα της περιοδικής απογραφής χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της αντίστροφης σειράς εξάντλησης (L.I.F.O) ζητείται: I. Το Τελικό Απόθεµα ως αξία αν η τρέχουσα τιµή αντικατάστασης είναι 300 ευρώ. II. Το Τελικό Απόθεµα ως αξία η τρέχουσα τιµή αντικατάστασης είναι 500 ευρώ. III. Το Τελικό Απόθεµα ως ποσότητα για την περίπτωση Ι. IV. Το Κόστος Πωληθέντων ως αξία για την περίπτωση Ι. V. Το Κόστος Πωληθέντων ως αξία για την περίπτωση ΙΙ. VI. Το Μικτό Αποτέλεσµα για την περίπτωση Ι, όταν η τιµή πώλησης για τις 10/06 είναι 300, για τις 11/09 είναι 400 και για τις 12/12 είναι

15 15 Κεφάλαιο 3. Υπολογισµός ιάφορων Ειδών Κόστους (Σταθερό, Μεταβλητό, Άµεσο, Μετατροπής, Περιόδου) Άσκηση 8 Οι παρακάτω δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν από την επιχείρηση «Μανωλάκης ΑΕ» το Άµεση Εργασία Άµεσα Υλικά Αµοιβές Μηχ/κού Παραγωγής Αµοιβές Εποπτών Παραγωγής Αµοιβές ιοικητικών Στελεχών Αναλώσιµα Υλικά (αναλώσεις) Αποσβέσεις Μηχανηµάτων Έµµεση Εργασία Αµοιβές Πωλητών Προµήθειες Πωλητών Από το σύνολο των παραπάνω δαπανών ζητούνται: 1. Κόστος παραγωγής 2. Κόστος περιόδου. 3. Κόστος σταθερό παραγωγής και 4. Κόστος µεταβλητό παραγωγής. Άσκηση 9 ίνεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήµατος της επιχείρησης «Πουλιάκας ΑΕ»: Πωλήσεις µονάδες Άµεσα Υλικά Άµεση Εργασία Μεταβλητά ΓΒΕ Σταθερά ΓΒΕ Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Μεταβλητά Γενικά Έξοδα ιοίκησης Σταθερά Γενικά Έξοδα Προώθησης Καθαρό Εισόδηµα Με βάση τα παραπάνω ζητείται: 1. το συνολικό σταθερό κόστος 2. το µεταβλητό κόστος παραγωγής 3. το σταθερό κόστος παραγωγής 4. το σταθερό κόστος περιόδου 5. το κόστος µετατροπής 6. το κόστος περιόδου 15

16 16 Κεφάλαιο 4. Υπολογισµός Κόστους Παραγωγής Κόστους Παραχθέντων Κόστους Πωληθέντων Μικτού Αποτελέσµατος - Καθαρού Αποτελέσµατος Άσκηση 10 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα: Άµεση Εργασία Γ.Β.Ε Απόθεµα Α υλών (αρχή χρήσης Χ) Αρχικό απόθεµα προϊόντων Αγορές Α υλών (κατά τη διάρκεια της χρήσης Χ ) Έξοδα ιοίκησης Απόθεµα Α υλών (τέλος χρήσης Χ) Έξοδα Πωλήσεων Επιστροφές Αγορών Α υλών Πωλήσεις (Ποσότητες) Ηµικατεργασµένα προϊόντα (αρχή χρήσης Χ) Τιµή Πώλησης 20 Ηµικατεργασµένα προϊόντα (τέλος χρήσης Χ) Τελικό απόθεµα προϊόντων Για την συνέχεια της κοστολόγησης, ο κοστολόγος ζητάει τον υπολογισµό: 1. του Κόστους Παραγωγής 2. του Κόστους Παραχθέντων 3. του Κόστους Πωληθέντων 4. του Μικτού Αποτελέσµατος 5. του Καθαρού Αποτελέσµατος Άσκηση 11 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία: Υπόλοιπο αποθεµάτων Αρχικό Τελικό Πρώτες Ύλες Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιµα προϊόντα Αγορές Πρώτων Υλών Έξοδα Συντήρησης Μηχανηµάτων Πωλήσεις Αποσβέσεις Μηχανηµάτων Έξοδα Αγορών Α Υλών Αποσβέσεις Κτιρίων και Εγκαταστάσεων Άµεση Εργασία Έµµεση Εργασία Τόκοι Χρεωστικοί Μεταφορικά Έξοδα Πωλήσεων Επιστροφές Πωλήσεων Να βρεθεί το Κόστος Παραγωγής, το Κόστος Παραχθέντων, το Κόστος Πωληθέντων και το Καθαρό Κέρδος 2. Πόσο είναι το σύνολο των ΓΒΕ: 3. Πόσο είναι το Άµεσο Κόστος; 4. Πόσο είναι το Κόστος Μετατροπής; 5. Πόσο είναι το Κόστος Περιόδου 16

17 17 Άσκηση 12 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία για την εταιρία «Κεσίση Α.Ε.» για την οικονοµική χρήση 01/01/ /12/2011. Απόθεµα α υλών 31/12/ Ασφάλιστρα Εργοστασίου Απόθεµα α υλών 31/12/ ιάφορα έξοδα εργοστάσιου Απόθεµα ηµικατεργασµένων 31/12/ Αποσβέσεις µηχανηµάτων Απόθεµα ηµικατεργασµένων 31/12/ Αποσβέσεις εξοπλισµού Απόθεµα ετοίµων 31/12/ Συντήρηση µηχανηµάτων Απόθεµα ετοίµων 31/12/ Έξοδα πωλήσεων Αγορές α υλών Έξοδα διοίκησης Κόστος άµεσης εργασίας Έξοδα διανοµών Κόστος έµµεσης εργασίας (παραγωγής) Έσοδα από πωλήσεις Ζητείται: 1. Να βρεθεί το κόστος πωληθέντων της εταιρείας για το Να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσµα της εταιρείας «Κεσίση Α.Ε.» 3. Πόσο είναι το Άµεσο Κόστος 4. Πόσο είναι το Κόστος Μετατροπής 5. Πόσο είναι το Κόστος Περιόδου Άσκηση 13 Σας δίνονται τα υπόλοιπα του ισοζυγίου µε ηµεροµηνία της βιοµηχανικής επιχείρησης «Στεργιόπουλος ΑΕ». ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Πρώτες Ύλες προς ιάθεση ( ιαθέσιµες Α Υλες) 15,000 Τελικό απόθεµα πρώτων υλών 5,000 Πελάτες 15,000 Έµµεση εργασία 10,000 Άµεση Εργασία 15,000 Μισθός υπεύθυνου Παραγωγής 5,000 Ηλεκτρικό Ρεύµα Παραγωγής 10,000 Αποσβέσεις Κτιρίου Εργοστασίου 7,000 Έξοδα Συντήρησης Μηχανηµάτων 3,000 Αποσβέσεις Φορτηγών που χρησιµοποιούνται στην ιανοµή 25,000 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 15,000 Ηµικατεργασµένα 31/12/10 20,000 Ηµικατεργασµενα 31/12/11 10,000 Έτοιµα προϊόντα 31/12/10 50,000 Έτοιµα προϊόντα 31/12/11 30,000 Καθαρό Αποτέλεσµα 120,000 Ζητείται: 1. Να βρεθούν τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα. 2. Να βρεθούν οι Πωλήσεις. 3. Να βρεθεί το Κόστος Περιόδου. 17

18 18 Άσκηση 14 Σας δίνονται τα υπόλοιπα του ισοζυγίου µε ηµεροµηνία Ζητείται: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Αρχικό απόθεµα πρώτων υλών 10,000 Τελικό απόθεµα πρώτων υλών 15,000 Αγορές πρώτων υλών 75,000 Αµοιβές εργατικού προσωπικού 45,000 Αµοιβές βοηθητικού προσωπικού 8,000 Αµοιβές λογιστηρίου 7,000 Μισθός Γενικού ιευθυντή Επιχείρησης 6,000 Έξοδα Προώθησης Πωλήσεων 2,000 Ηλεκτρικό Ρεύµα Παραγωγής 17,000 Αποσβέσεις Κτιρίου Εργοστασίου 2,000 Ενοίκιο Κτιρίου ιοίκησης 5,000 Αποσβέσεις Φορτηγών ιανοµής 700 Αποσβέσεις Εξοπλισµού Γραφείων 1,100 Ασφάλιστρα Μηχανηµάτων 4,000 Έξοδα Συντήρησης 3,000 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 4,500 Αρχικό απόθεµα ηµικατεργασµένων 12,000 Τελικό απόθεµα ηµικατεργασµένων 2,000 Αρχικό απόθεµα έτοιµων προϊόντων 19,000 Τελικό απόθεµα έτοιµων προϊόντων 3, Να συνταχθεί Έκθεση Κόστους Παραγωγής για το έτος Να υπολογιστεί το ανά µονάδα κόστος παραγωγής για παραγωγή µονάδων προϊόντος. 3. Να βρεθεί η τιµή πώλησης, λαµβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται προσαυξάνοντας το ανά µονάδα κόστος παραγωγής µε περιθώριο κέρδους 25%, πλέον ΦΠΑ 23%. 4. Να συνταχθεί Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως για το έτος 2006, µε δεδοµένο την πώληση µονάδων προϊόντος. Τα έξοδα προµηθειών πωλητών είναι 5% επί των πωλήσεων. 18

19 19 Κεφάλαιο 5. Άµεση και Πλήρης Μέθοδος Κοστολόγησης Άσκηση 15 ίνονται τα εξής στοιχεία της επιχείρησης Πορτουλίδης ΑΕ: Κόστος α υλών 3.500,00 Σταθερά Γ.Β.Ε. 800,00 Κόστος άµεσης εργασίας 2.700,00 Σταθερά έξοδα πωλήσεων 500,00 Μεταβλητά Γ.Β.Ε ,00 Σταθερά έξοδα διοίκησης 200,00 Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250,00 Πωλήσεις µον. x 10,00 Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50,00 Παραγωγή µονάδες Ζητείται: 1. το αποτέλεσµα µε την άµεση µέθοδο κοστολόγησης και 2. το αποτέλεσµα µε την πλήρη µέθοδο κοστολόγησης. Άσκηση 16 ίνονται τα εξής στοιχεία τη επιχείρησης Γιάτσιος ΑΕ: Αρχικό απόθεµα µον.200x100 /µον. µε πλήρη κοστολόγηση και επί 90 /µον. µε άµεση κοστολόγηση. Η τρέχουσα παραγωγή ανήλθε σε µον. προϊόντος των οποίων το κόστος αναλύεται ως εξής: Α ύλες και εργασία ,00 Σταθερά Γ.Β.Ε ,00 Μεταβλητά Γ.Β.Ε ,00 Πωλήθηκαν µον. x 120,00 /µον. Τα µεταβλητά έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε 5.000,00 και τα σταθερά σε ,00. Ζητείται το αποτέλεσµα µε την άµεση και την πλήρη κοστολόγηση. Άσκηση 17 Αρχικό απόθεµα προϊόντος µον κόστους 9 /µον. µε πλήρη κοστολόγηση και 10 /µον. µε άµεση κοστολόγηση. Η τρέχουσα παραγωγή ανήλθε σε µον. Προϊόντος. Επιπλέον: Μηχάνηµα A ,00 Αγορές Α υλών ,00 Αποσβεσµένα µηχάνηµα Α 8.000,00 Τελικό Απόθεµα Α υλών 5.000,00 Αποσβέσεις µηχανήµατος B ,00 Έξοδα αγορών Α υλών 2.000,00 Αποσβεσµένo µηχάνηµα Β ,00 Αναλωθείσες Α ύλες ,00 ΕΗ εργοστασίου 4.000,00 Άµεση εργασία ,00 Μισθός Γενικού ιευθυντή Επιχείρ ,00 Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 3.000,00. Πελάτες 5.000,00 Σταθερά έξοδα πωλήσεων 1.000,00. Έµµεση εργασία 3.000,00 Κόστος Πωληθέντων σε µονάδες µον Έµµεσα υλικά 1.000,00 Τιµή Πώλησης 20,00 /µον. Με τις υποθέσεις ότι: εν υπάρχουν ηµικατεργασµένα αρχής και τέλους. Το µηχάνηµα Α αφορά την Έρευνα και Ανάπτυξη και αποσβένεται µε συντελεστή απόσβεσης 10% και σταθερή µέθοδο απόσβεσης (απόσβεση µηχ/τος Α = ). Το µηχάνηµα Β αφορά την Παραγωγή και αποσβένεται µε συντελεστή απόσβεσης 10% και φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης. Από το σύνολο των ΓΒΕ το 40% είναι σταθερά ΓΒΕ, ενώ το υπόλοιπο είναι µεταβλητά ΓΒΕ 1. Να βρεθούν τα ΓΒΕ 2. Να βρεθεί το κόστος παραχθέντων µε την πλήρη κοστολόγηση 3. Να βρεθεί το κόστος πωληθέντων µε την πλήρη κοστολόγηση 4. Να βρεθεί το κόστος περιόδου µε την πλήρη κοστολόγηση 5. Να βρεθεί το Περιθώριο Συµβολής µε την άµεση κοστολόγηση 19

20 20 Άσκηση 18 Αρχικό απόθεµα προϊόντος µον κόστους 9,00 /µον. µε πλήρη κοστολόγηση και 10,00 /µον. µε άµεση κοστολόγηση. Η τρέχουσα παραγωγή περιόδου ανήλθε σε µον. Προϊόντος. Επιπλέον σας δίνονται τα δεδοµένα: Μεταφορικά Μέσα ,00 Αποσβεσµένα µεταφορικά µέσα ,00 ΕΗ εργοστασίου 4.000,00 Μισθός ιευθυντή Επιχείρησης 1.000,00 Πελάτες 5.000,00 Έµµεση εργασία 1.000,00 Έµµεσα υλικά 3.000,00 Αγορές Α υλών 8.000,00 Τελικό Απόθεµα Α υλών 4.000,00 Εξοδα αγορών Α υλών 2.000,00 ιαθέσιµες Α ύλες ,00 Άµεση εργασία ,00 Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 4.000,00. Σταθερά έξοδα πωλήσεων 5.000,00. Κόστος Πωληθέντων σε µονάδες µον Τιµή Πώλησης 50,00 /µον. Με τις υποθέσεις ότι: εν υπάρχουν ηµικατεργασµένα αρχής και τέλους. Τα µεταφορικά µέσα αφορούν την Έρευνα και Ανάπτυξη και αποσβένονται µε συντελεστή απόσβεσης 10% και σταθερή µέθοδο απόσβεσης (απόσβεση Α = 4.000). Από το σύνολο των ΓΒΕ το 40% είναι σταθερά ΓΒΕ, ενώ το υπόλοιπο είναι µεταβλητά ΓΒΕ 1. Να βρεθεί το κόστος παραχθέντων µε την πλήρη κοστολόγηση 2. Να βρεθεί το κόστος πωληθέντων µε την πλήρη κοστολόγηση 3. Να βρεθεί το κόστος περιόδου µε την πλήρη κοστολόγηση 4. Να βρεθεί το Περιθώριο Συµβολής µε την άµεση κοστολόγηση 5. Να βρεθεί το Σταθερό Κόστος µε την άµεση κοστολόγηση 20

21 21 Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι Επανεπιµερισµού Άσκηση 19 Η επιχείρηση «Γεωργιάδη ΑΕ» περιλαµβάνει δύο κύρια κέντρα κόστους (Τµήµα Κοπής και Τµήµα Συναρµολόγησης) και δύο βοηθητικά κέντρα κόστους (Τµήµα Αποθήκης και Συντήρησης) Οι σχετικές προϋπολογιστικές πληροφορίες για τον επιµερισµό του κόστους έχουν ως εξής: Προυπολογιστικά Γ.Β.Ε. Προυπολογιστικές ώρες άµεσης εργασίας Επιφάνεια Προυπολογισµένες συνολικές ώρες εργασίας Τµήµα Αποθήκης Τµήµα Συντήρησης Τµήµα Κοπής Τµήµα Συναρµολόγησης Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος αποθήκης στα κύρια τµήµατα είναι τα τετραγωνικά µέτρα. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος συντήρησης στα κύρια τµήµατα είναι οι συνολικές ώρες εργασίας. Οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) των κύριων τµηµάτων καθορίζονται µε βάση τις προυπολογιστικές ώρες άµεσης εργασίας. Να υπολογισθεί το αποτέλεσµα του επανεπιµερισµού µε βάση: 1. την άµεση µέθοδο 2. τη βαθµιδωτή µέθοδο (το τµήµα αποθήκης προσφέρει υπηρεσίες στο τµήµα συντήρησης αλλά δεν δέχεται υπηρεσίες από αυτό). 3. να βρεθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των ΓΒΕ των κυρίων τµηµάτων. 21

22 22 Άσκηση 20 Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης Γεωργιάδης Α.Ε. αποτελείται από δύο βοηθητικά και τρία παραγωγικά τµήµατα. Το συνολικό κόστος των τµηµάτων αυτών στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν αναλυτικά το εξής: Κόστος βοηθητικών τµηµάτων ΓΒΕ παραγωγικών τµηµάτων ΓΒΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΠΗ ΒΑΦΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΈΜΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Επιπλέον: Τµήµα Αριθµός εργαζοµένων Συνολικές ώρες εργασίας Συντήρηση 500 Αποθήκη 600 Κοπή Βαφή Συναρµολόγηση Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος συντήρησης στα κύρια τµήµατα είναι οι συνολικές ώρες εργασίας. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος αποθήκης είναι ο αριθµός των εργαζοµένων. Οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) των κύριων τµηµάτων καθορίζονται µε βάση τις ώρες άµεσης εργασίας, οι οποίες ήταν στο τµήµα κοπής 2.000, στο τµήµα βαφής και στο τµήµα συναρµολόγησης Να υπολογισθεί το αποτέλεσµα του επανεπιµερισµού µε βάση (το τµήµα συντήρησης επανεπιµερίζεται πρώτο): 1. την άµεση µέθοδο 2. τη βαθµιδωτή µέθοδο 3. να υπολογίσετε τους συντελεστές επιβάρυνσης ΓΒΕ των τριών παραγωγικών τµηµάτων της επιχείρησης. 22

23 23 Άσκηση 21 Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης «ΡΑΓΚΙΟΓΛΟΥ Α.Ε.» αποτελείται από τρία βοηθητικά και δύο παραγωγικά τµήµατα. Το συνολικό κόστος των τµηµάτων αυτών στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν αναλυτικά το εξής: Κόστος βοηθητικών τµηµάτων ΓΒΕ παραγωγικών τµηµάτων ΓΒΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΦΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΈΜΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Επιπλέον: Τµήµα Αριθµός εργαζοµένων Συντήρηση 500 Αποθήκη 600 Ωρες ελεγκτών Συνολικές ώρες εργασίας Ελέγχου Βαφή Συναρµολόγηση Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος αποθήκης στα κύρια τµήµατα είναι ο αριθµός των εργαζοµένων. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος συντήρησης στα κύρια τµήµατα είναι οι συνολικές ώρες εργασίας. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος ελέγχου στα κύρια τµήµατα είναι οι ώρες εργασίας των ελεγκτών. Οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) των κύριων τµηµάτων καθορίζονται µε βάση τις ώρες άµεσης εργασίας, οι οποίες ήταν στο τµήµα βαφής και στο τµήµα συναρµολόγησης Να υπολογισθεί το αποτέλεσµα του επανεπιµερισµού µε βάση (το τµήµα συντήρησης επανεπιµερίζεται πρώτο): 1. την άµεση µέθοδο 2. τη βαθµιδωτή µέθοδο 3. να υπολογίσετε τους συντελεστές επιβάρυνσης ΓΒΕ των τριών παραγωγικών τµηµάτων της επιχείρησης. 23

24 24 Κεφάλαιο 7. Προϋπολογισµοί Άσκηση 22 Η επιχείρηση «Ευθυµιάδης ΑΕ» παράγει και πωλεί το προϊόν Π προς 2,5 ανά µονάδα. Ακολουθεί ο προϋπολογισµός πωλήσεων σε µονάδες του προϊόντος Π για το πρώτο τρίµηνο του Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Η επιχείρηση επιθυµεί να έχει ένα απόθεµα στο τέλος για κάθε µήνα, που να ανέρχεται στο 10% επί των εκτιµώµενων πωλήσεων του επόµενου µήνα. Για την είσπραξη των εσόδων από τις πωλήσεις η επιχείρηση ακολουθεί την ακόλουθη πολιτική: Το 50% των πωλήσεων είναι µετρητοίς. Το 30% των πωλήσεων εισπράττεται τον επόµενο µήνα. Το 20% των πωλήσεων εισπράττεται τον µεθεπόµενο µήνα. Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. ο προϋπολογισµός των πωλήσεων (σε αξία). β. ο ταµειακός προϋπολογισµός των εισπράξεων. γ. ο προϋπολογισµός της παραγωγής όταν το απόθεµα αρχής είναι 150 µονάδες Π και οι εκτιµώµενες πωλήσεις του Απριλίου είναι µονάδες. Άσκηση 23 Βρισκόµαστε στο τέλος του 2011 και η εταιρία «Τανιµανίδης ΑΕ» επιθυµώντας να καταρτίσει τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, προβλέπει τα παρακάτω στοιχεία σε σχέση µε τα παραγόµενα από την εταιρία προϊόντα Π1 και Π2 και τις αντίστοιχες πρώτες ύλες: Προϊόν Π1 Προϊόν Π2 Απόθεµα (κιλά) 31/12/ Απόθεµα (κιλά) 31/12/ Προβλεπόµενες Πωλήσεις (κιλά) Προϊόν Π1 Προϊόν Π Ύλη Υ1 Ύλη Υ2 Απόθεµα (κιλά) 31/12/ Απόθεµα (κιλά) 31/12/ Τέλος οι ανά κιλό προϊόντος αναλώσεις πρώτων υλών είναι οι εξής: Ανάλωση ανά κιλό προϊόντος Προϊόν Π1 Προϊόν Π2 Πρώτη Ύλη Υ1 (κιλά) 1,5 2 Πρώτη Ύλη Υ2 (κιλά) 3 1,4 Εξ άλλου προϋπολογίζεται ότι η µεν πρώτη ύλη Υ1 θα αγορασθεί προς 4/κιλό, η δε πρώτη ύλη Υ2 προς 10/κιλό. Ζητείται: 1. το ποσό (αξία) που πρέπει να προϋπολογισθεί για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος των απαιτούµενων αγορών πρώτων υλών. 2. το προϋπολογιζόµενο Κόστος Ανάλωσης των Α υλών. 24

25 25 Άσκηση 24 Να συνταχθεί ο ποσοτικός προϋπολογισµός παραγωγής της βιοµηχανικής εταιρίας Γιοβάνης ΑΕ µε τα παρακάτω δεδοµένα: Ο προϋπολογισµός γίνεται ανά µήνα και παράγεται ένα προϊόν Α. Οι προβλεπόµενες πωλήσεις ανά µήνα είναι: Ιανουάριος 4.500, Φεβρουάριος 4.000, Μάρτιος 4.500, Απρίλιος και Μάιος µονάδες αντίστοιχα. Το επιθυµητό απόθεµα τέλους κάθε µήνα είναι ίσο µε το 10% των προβλεπόµενων πωλήσεων του ίδιου µήνα. Άσκηση 25 Βρισκόµαστε στο τέλος του 2011 και η «Αδάµ ΑΕ» επιθυµώντας να καταρτίσει τον προϋπολογισµό για το έτος 2012, προβλέπει τα παρακάτω στοιχεία: Προϊόν Π1 Προϊόν Π2 Απόθεµα (κιλά) 31/12/ Προβλεπόµενες Πωλήσεις (κιλά) Προϊόν Π1 Προϊόν Π Ύλη Υ1 Ύλη Υ2 Απόθεµα (κιλά) 31/12/ Με τις υποθέσεις ότι: το τελικό απόθεµα για το Π1 είναι το 10% των πωλήσεων, ενώ το τελικό απόθεµα για το Π2 είναι το 20% των πωλήσεων, για την παραγωγή του Π1 απαιτούνται 2 Υ1 και 4 Υ2, ενώ για την παραγωγή του Π2 απαιτούνται 3 Υ1 και 1 Υ2. Το τελικό απόθεµα (σε µονάδες) για την Υ1 ισούται µε το 10% της ανάλωσής της (σε µονάδες), ενώ το τελικό απόθεµα για την Υ2 ισούται µε το 30% η µεν πρώτη ύλη Υ1 θα αγορασθεί προς 2/κιλό, η δε πρώτη ύλη Υ2 προς 4/κιλό. Ζητείται: 1. Η συνολική Παραγωγή (ποσότητα) για το Π1 και το Π2. 2. Η αξία που πρέπει να προϋπολογισθεί για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος των απαιτούµενων αγορών πρώτων υλών για την Υ1. 3. Η αξία των αναλώσεων της Υ2. Άσκηση 26 Ο προϋπολογισµός πωλήσεων του 1 ου τριµήνου προβλέπει πωλήσεις προϊόντος µονάδες. Στο τέλος του τριµήνου η επιχείρηση επιθυµεί ένα απόθεµα ίσο µε το 50% των πωλήσεων του τριµήνου. Το απόθεµα προϊόντος στην αρχή του τριµήνου προβλέπεται σε µονάδες. Για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος απαιτούνται 2 µονάδες ύλης Χ. Τα αποθέµατα της ύλης Χ στην αρχή του τριµήνου υπολογίζονται σε µονάδες, ενώ το επιθυµητό απόθεµα στο τέλος της χρονιάς πρέπει να είναι το 50% των προβλεπόµενων αναλώσεων. Αν η Τιµή αγοράς της πρώτης ύλης είναι 3 να γίνει ο ποσοτικός προυπολογισµός αγορας της ύλης για το τρίµηνο και να βρεθεί το κόστος αγοράς της. 25

26 26 Άσκηση 27 Η επιχείρηση «Κουλόγιαννης ΑΕ» παράγει (ποσότητες) δύο προϊόντα ανά τρίµηνο, όπως φαίνεται στον πίνακα Προϊόντα Σύνολο Α Β Υπάρχουν δύο παραγωγικά τµήµατα, το τµήµα κοπής και το τµήµα συναρµολόγησης. Τα προβλεπόµενα άµεσα εργατικά σε ώρες είναι ανά προϊόν. Προβλεπόµενα Άµεσα Κοπή Συναρµολόγηση Εργατικά (ώρες) Α 8 12 Β Το ωροµίσθιο είναι 4 /ώρα και για τα δύο τµήµατα. Να διενεργηθεί ο προϋπολογισµός των άµεσων εργατικών ανά τρίµηνο και ανά τµήµα. Άσκηση 28 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα για το πρώτο τρίµηνο της «Κασιόλα ΑΕ». εδοµένα Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Πωλήσεις εµπορευµάτων µετρητοίς Πωλήσεις εµπορευµάτων µε πίστωση Αγορές εµπορευµάτων µετρητοίς Λογαριασµοί εξοφλητέοι µετρητοίς Το ταµειακό υπόλοιπο στην αρχή του Ιανουαρίου είναι Οι πωλήσεις µε πίστωση εισπράττονται κατά 80% µέσα στον επόµενο µήνα και κατά 20% στον µεθεπόµενο µήνα. Να καταρτιστεί ο ταµειακός προϋπολογισµός του τριµήνου εάν οι πωλήσεις µε πίστωση του προηγούµενου εκεµβρίου ήταν και του Νοεµβρίου

27 27 Κεφάλαιο 8. Υπολογισµός Καθαρού Αποτελέσµατος (Εξωλογιστικώς) Άσκηση 29 Η επιχείρηση «Παχούµης ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέµατα α ύλης Υ τεµ. Αξίας 2,90 το καθένα, α ύλης Υ2 200 τεµ. Αξίας 1,00 το καθένα και αποθέµατα εµπορευµάτων Ε 100 τεµ. Αξίας 1,10 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε 200 τεµ. Υ1 µε τιµή 3,50 ανά τεµάχιο και 100 τεµ. Ε µε τιµή 1,30 ανά τεµάχιο. Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Παρήγαγε 100 τεµ. Προιόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεµαχίου απαιτούνται 10 τεµ. Υ1 και 2 τεµ. Υ2. Πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες µισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 375. Κατά το µέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε: 80 τεµ. Π µε τιµή 50 το καθένα και 20 τεµ. Ε µε τιµή 1,25 το καθένα. Ζητείται ο εξωλογιστικός προσδιορισµός: του κόστους παραγωγής του κόστους πωραχθέντων του κόστους πωληθέντων του µικτού αποτελέσµατος εµπορευµάτων του µικτού αποτελέσµατος προϊόντων του συνολικού µικτού αποτελέσµατος του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος. του κόστους µετατροπής Τέλος, να δώσετε µία συµβουλή στον οικονοµικό διευθυντή της εταιρείας. 27

28 28 Άσκηση 30 Η επιχείρηση «Φωτιάδης ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέµατα α ύλης Υ τεµ. Αξίας 3,00 το καθένα, α ύλης Υ2 300 τεµ. Αξίας 1,00 το καθένα και αποθέµατα εµπορευµάτων Ε 100 τεµ. Αξίας 1,50 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε 300 τεµ. Υ1 µε τιµή 4,00 ανά τεµάχιο και 100 τεµ. Ε µε τιµή 1,50 ανά τεµάχιο. Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται µε τη µέθοδο FIFO. Παρήγαγε 50 τεµ. Προιόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεµαχίου απαιτούνται 10 τεµ. Υ1 και 4 τεµ. Υ2. Πραγµατοποιήθηκαν και δαπάνες µισθοδοσίας. Οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 365. Οι εισφορές των εργαζοµένων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς ανέρχεται σε 208 Κατά το µέσο όρο το 70% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 30% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες για τον ΟΤΕ αξίας 1000 ευρώ και επιπλέον ΦΠΑ 23%. Κατά το µέσο όρο το 20% οι δαπάνες για τον ΟΤΕ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 80% τις διοικητικές υπηρεσίες. Τέλος πραγµατοποιηθήκαν δαπάνες για την ΕΗ αξίας 1000 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13% και για δηµοτικά τέλη 50 ευρώ. Κατά το µέσο όρο το 60% των δαπάνες για την ΕΗ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 40% τις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 80 τεµ. Π µε τιµή 50 το καθένα και 20 τεµ. Ε µε τιµή 1,25 το καθένα. Ζητείται ο εξωλογιστικός προσδιορισµός: του κόστους πωληθέντων του συνολικού µικτού αποτελέσµατος του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος. Τέλος, να δώσετε µία συµβουλή στον οικονοµικό διευθυντή της εταιρείας. 28

29 29 Κεφάλαιο 9. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Άσκηση 31 Σε µια κοστολογική περίοδο συνεχούς παραγωγής υπήρχαν τα παρακάτω δεδοµένα: Ηµικατεργασµένες µονάδες προηγούµενης περιόδου 500 τεµάχια µε βαθµό κατεργασίας 80% ως προς τις πρώτες ύλες, 70% ως προς την άµεσα εργατικά και 60% ως προς τα ΓΒΕ. Το κόστος παραγωγής των αρχικών ηµικατεργασµένων ήταν: πρώτες ύλες ευρώ, άµεση εργασία ευρώ και ΓΒΕ ευρώ. Στην νέα περίοδο µπήκαν για κατεργασία µονάδες και ολοκληρώθηκαν προς εξαγωγή Ο βαθµός κατεργασίας των τελικών ηµικατεργασµένων ήταν: 100% ως προς τις πρώτες ύλες, 80% άµεση εργασία και 60% ως προς τα ΓΒΕ. Τρέχων κόστος τρέχουσας περιόδου: άµεσα υλικά , άµεση εργασία και ΓΒΕ Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος Άσκηση 32 Σε µια κοστολογική περίοδο συνεχούς παραγωγής υπήρχαν τα παρακάτω δεδοµένα: Ηµικατεργασµένες µονάδες προηγούµενης περιόδου 600 τεµάχια µε βαθµό κατεργασίας 100% ως προς τις πρώτες ύλες, 80% ως προς την άµεσα εργατικά και 60 % ως προς τα ΓΒΕ. Το κόστος παραγωγής των αρχικών ηµικατεργασµένων ήταν: πρώτες ύλες ευρώ, άµεση εργασία ευρώ και ΓΒΕ 955 ευρώ. Στην νέα περίοδο µπήκαν για κατεργασία µονάδες και ολοκληρώθηκαν προς εξαγωγή Ο βαθµός κατεργασίας των τελικών ηµικατεργασµένων ήταν: 100% ως προς τις πρώτες ύλες, 80% άµεση εργασία και 60% ως προς τα ΓΒΕ. Τρέχων κόστος τρέχουσας περιόδου: άµεσα υλικά 8.440, άµεση εργασία και ΓΒΕ Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής 1. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος 2. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι η FIFO 29

30 30 Άσκηση 33 Παραγωγή συνεχούς ροής προϊόντων µε τα παρακάτω δεδοµένα: Αρχικό Απόθεµα ηµικατεργασµένων (µονάδες) µονάδες Πρώτες ύλες Κόστος αρχικού Άµεση εργασία αποθέµατος ΓΒΕ (80% επί του κόστους της άµεσης εργασίας)? Τελικό Απόθεµα ηµικατεργασµένων (µονάδες) µονάδες Πρώτες ύλες Τρέχον κόστος µηνός Άµεση εργασία ΓΒΕ (80% επί του κόστους της άµεσης εργασίας)? Ολοκληρωµένες µονάδες µονάδες Επιπλέον: Το αρχικό απόθεµα της Παραγωγής σε εξέλιξη ήταν επεξεργασµένο κατά 30% ως προς τις πρώτες ύλες και 50% ως προς το κόστος της άµεσης εργασίας και τα ΓΒΕ. Το τελικό απόθεµα της Παραγωγής σε εξέλιξη ήταν επεξεργασµένο κατά 75% ως προς τις πρώτες ύλες και 45% ως προς το κόστος της άµεσης εργασίας και τα ΓΒΕ. Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής 1. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος 2. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι η FIFO Άσκηση 34 Σε µια κοστολογική περίοδο συνεχούς παραγωγής υπήρχαν τα παρακάτω δεδοµένα: Ηµικατεργασµένες µονάδες προηγούµενης περιόδου 800 τεµάχια µε βαθµό κατεργασίας 80% ως προς τα άµεσα υλικά, 70% ως προς την άµεση εργασία και 50 % ως προς τα ΓΒΕ. Το κόστος παραγωγής των αρχικών ηµικατεργασµένων ήταν: άµεσα υλικά ευρώ, άµεση εργασία ευρώ και ΓΒΕ ευρώ. Εισήχθησαν για επεξεργασία µονάδες και ολοκληρώθηκαν Κόστος τρέχουσας περιόδου: άµεσα υλικά , άµεση εργασία και Ο βαθµός επεξεργασίας των τελικών ηµικατεργασµένων ήταν: 100% άµεσα υλικά, 90% άµεση εργασία και 70% ως προς τα ΓΒΕ. Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής 1. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος 2. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι η FIFO 30

31 31 Κεφάλαιο 10. Πρότυπο Κόστος Υπολογισµός Αποκλίσεων Άσκηση 35 Η «Μάνιου ΑΕ» τηρεί λογιστική κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα και 5 κιλά α ύλης, της οποίας η τιµή καθορίστηκε σε 9,00 / κιλό α ύλης. Σε δεδοµένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Κατά την υπόψη περίοδο, η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιµών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. Άσκηση 36 Η παραπάνω επιχείρηση έχει επίσης υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 10 (πρώτα λεπτά της ώρας) µε πρότυπη αµοιβή 5,00 / πρότυπη ώρα παραγωγής. Κατά την υπόψη κοστολογική περίοδο, αναλώθηκαν 920 ώρες εργασίας, της οποίας η αµοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 4.800,00. ΙΚΑ εργοδότη 1.200, ΙΚΑ εργαζοµένων 700, Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 125. Κατά την ίδια περίοδο, η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 2. η απόκλιση ωροµισθίου 3. η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας Άσκηση 37 Η βιοµηχανική επιχείρηση Αδάµ εφαρµόζει λογιστική πρότυπου κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή µίας µονάδας προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 6 κιλά α ύλης µε πρότυπη τιµή 10,00 / κιλό α ύλης 20 (πρώτα λεπτά της ώρας) µε πρότυπη αµοιβή 7,00 / πρότυπη ώρα Σε δεδοµένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά, αναλώθηκαν ώρες εργασίας ενώ η αµοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 8.000,00 (IKA εργοδότη 2.000,00, ΙΚΑ εργαζοµένων 1.000,00, Φ.Μ.Υ. 400,00 ). Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιµών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. 4. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 5. η απόκλιση ωροµισθίου 6. η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας 7. αν η συνολική απόκλιση ΓΒΕ ανέρχεται σε 3.000, να υπολογιστεί η γενική απόκλιση. 31

32 32 Άσκηση 38 Σε µία επιχείρηση για την παραγωγή ενός προϊόντος έχουµε: Πρότυπα Μεγέθη Πραγµατικά Μεγέθη Α ύλη 3 µέτρα / µονάδα προϊόντος Αγοράστηκαν και.3000 µέτρα Α ύλης προς αναλώθηκαν 13 ευρώ το µέτρο Τιµή µέτρου Α ύλης 12 ευρώ Παραγωγή µονάδες προϊόντος Άµεση εργασία 2 ηµεροµίσθια ανά µονάδα προϊόντος Πραγµατοποιήθηκαν ηµεροµίσθια προς 46 ευρώ/ηµεροµίσθιο Πρότυπο 45 ευρώ Σταθερά ΓΒΕ ηµεροµίσθιο Σταθερά ΓΒΕ Μεταβλητά ΓΒΕ Μεταβλητά ΓΒΕ 12 ευρώ/ µονάδα προϊόντος Προϋπολογισµένη µηνιαία παραγωγή µονάδες Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών, η απόκλιση τιµών α υλών και η συνολική απόκλιση α υλών. 2. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας, η απόκλιση ωροµισθίου και η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας 3. η απόκλιση αποτελεσµατικότητας ΓΒΕ, η απόκλιση προϋπολογισµού ΓΒΕ, η απόκλιση βαθµού απασχόλησης ΓΒΕ και η συνολική απόκλιση ΓΒΕ 4. η γενική απόκλιση 32

33 33 Κεφάλαιο 11. Υπολογισµός Νεκρού Σηµείου Άσκηση 39 Αν σταθερά έξοδα = 4.800, τιµή πώλησης ανά µονάδα 1,6 και µεταβλητά έξοδα ανά µονάδα 1, να υπολογιστεί: 1. το νεκρό σηµείο σε µονάδες δραστηριότητας. 2. το νεκρό σηµείο σε χρηµατικές µονάδες Άσκηση 40 Οι σταθερές δαπάνες ανέρχονται σε Το ανά µονάδα µεταβλητό κόστος είναι 3,7 και η τιµή πώλησης ανά µονάδα είναι 6,2. Ζητείται: 1. το νεκρό σηµείο σε µονάδες προϊόντος. 2. αν για την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας της επιχείρησης απαιτείται αύξηση των σταθερών εξόδων κατά , να υπολογιστεί το νεκρό σηµείο. (το ανά µονάδα µεταβλητό κόστος θα µειωθεί κατά 0,5 ). 3. για την αυξηµένη παραγωγική δυναµικότητα να υπολογιστεί ο αριθµός των παραγόµενων µονάδων ώστε η επιχείρηση να έχει κέρδος Άσκηση 41 Η επιχείρηση Κουκουµάκας ΑΕ θα αναλάβει παραγγελία τεµάχια. Μεταβλητό κόστος ανά τεµάχιο 15 και σταθερά έξοδα Να υπολογισθεί: 1. σε ποια τιµή πώλησης καλύπτονται τα σταθερά και τα µεταβλητά έξοδα. 2. σε ποια τιµή η επιχείρηση έχει κέρδος σε ποιο ύψος παραγωγής η επιχείρηση έχει κέρδος µε την τιµή πώλησης του προηγούµενου ερωτήµατος. 4. να εξεταστεί αν συµφέρει η ανάληψη επιπλέον παραγγελίας τεµαχίων µε τιµή πώλησης 25 ανά τεµάχιο, αν αυξηθούν οι σταθερές δαπάνες κατά και οι µεταβλητές παραµείνουν ως έχουν. 33

34 34 Άσκηση 42 Έστω ότι η επιχείρηση πουλάει δύο προϊόντα, το Α και το Β µε τα παρακάτω δεδοµένα. Τιµή πώλησης Α = 10 ανά µοναδα Μεταβλητό κόστος ανά µονάδα Α = 7,5 Τιµή πώλησης Β = 8 ανά µοναδα Μεταβλητό κόστος ανά µονάδα Β = 4 Η αναλογία πωλήσεων είναι 1 προϊόν Α προς 1,5 προϊόν Β. Να βρεθεί το νεκρό σηµείο σε µονάδες. 34

35 35 Κεφάλαιο 12. Κοστολόγηση ABC Άσκηση 43 * Η εταιρία µε επωνυµία ΑΒΓ Α.Ε παράγει ένα µοναδικό προϊόν, έστω Χ. Η εταιρία χρησιµοποιεί ένα απλό Σύστηµα Κοστολόγησης βασισµένο στη δραστηριότητα, από το οποίο λαµβάνει πληροφορίες για εσωτερική λήψη αποφάσεων. Η εταιρία έχει δύο Τµήµατα Υποστήριξης (που δηµιουργούν έµµεσα γενικά έξοδα), των οποίων τα κόστη παριστάνονται παρακάτω: Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα Γενικά Έξοδα ιοίκησης και Πωλήσεων Ευρώ Ευρώ Συνολικά Έµµεσα Γενικά Έξοδα Ευρώ Το σύστηµα κοστολόγησης της ΑΒΓ Α.Ε έχει τα εξής κέντρα κόστους και τα εξής µέτρα επιµερισµού των δαπανών: Κέντρα Κόστους Μέτρα επιµερισµού των δαπανών Σχετιζόµενα µε τον όγκο παραγωγής Αριθµός µονάδων Σχετιζόµενα µε τις παραγγελίες Αριθµός παραγγελιών Σχετιζόµενα µε την υποστήριξη των πελατών Αριθµός πελατών Άλλα εν επιµερίζονται Τα κόστη τα οποία αναφέρονται στην κατηγορία «Άλλα» δεν επιµερίζονται πουθενά. Αποτελούνται από τα κόστη της µη χρησιµοποιούµενης δυναµικότητας του εργοστασίου και από δαπάνες που δηµιουργούνται από δραστηριότητες σε επίπεδο υποστήριξης οργανισµού. Ως γνωστών, τα κόστη αυτά δεν επιµερίζονται σύµφωνα µε την µέθοδο ABC. Η ΑΒΓ Α.Ε κατανέµει τα κόστη των Γ.Β.Ε και των Γενικών Εξόδων ιοίκησης και Πωλήσεων στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων, βασιζόµενη στις απόψεις των υπαλλήλων: Επιµερισµός της ανάλωσης των πόρων στις δραστηριότητες Σχετιζόµενα µε Σχετιζόµενα µε Σχετιζόµενα µε την τον όγκο τις παραγγελίες υποστήριξη των πελατών παραγωγής Άλλα Σύνολο Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα 50% 35% 5% 10% 100% Γενικά Έξοδα ιοίκησης και 10% 45% 25% 20% 100% Πωλήσεων Σύνολο δραστηριοτήτων 1000 µονάδες 250 παραγγελίες 100 πελάτες 1. Να υπολογιστεί το πρώτο στάδιο επιµερισµού των έµµεσων γενικών εξόδων στα κέντρα κόστους. 2. Να υπολογιστούν οι συντελεστές επιµερισµού κάθε κέντρου κόστους δραστηριότητας. * Η εν λόγω άσκηση είναι από: ασίλας, Α. (2010) Ασκήσεις ιοικητικής Λογιστικής, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Ο κύριος Απόστολος ασίλας είναι Λέκτορας στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στο τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων. 35

36 36 3. Η εταιρία ΧΥΩ είναι πελάτης της ΑΒΓ. Την περσινή χρονιά παρήγγειλε το προϊόν Χ της ΑΒΓ τέσσερις φορές. Το σύνολο των τεσσάρων αυτών παραγγελιών έφτασε τις 80 µονάδες. Κατασκευάστε ένα πίνακα που θα δείχνει τα Γενικά Έµµεσα Κόστη αυτών των 80 µονάδων και τεσσάρων παραγγελιών. 4. Η τιµή πώλησης της κάθε µονάδες του προϊόντος Χ είναι 595 Ευρώ. Το κόστος των άµεσων υλικών είναι 180 Ευρώ για κάθε µονάδα προϊόντος και το κόστος της άµεσης εργασίας 50 Ευρώ για κάθε µονάδα προϊόντος. Ποιο είναι το περιθώριο κέρδους του προϊόντος για τις 80 µονάδες που παραγγέλθηκαν από την εταιρία ΧΥΩ; Πόσο επικερδής ως πελάτης είναι η εταιρία ΧΥΩ; 5. Τα στελέχη της ΑΒΓ έκαναν την εξής διάκριση όσον αφορά στην ευκολία προσαρµογής των διαφόρων δαπανών ανάλογα µε την αλλαγή της παραγόµενης ποσότητας: Κόστη Άµεσα υλικά Άµεσα εργατικά Γ.Β.Ε Γενικά Έξοδα ιοίκησης και Πωλήσεων Χρώµα που χαρακτηρίζει την ευκολία προσαρµογής Πράσινο Κίτρινο Κίτρινο Κόκκινο Ετοιµάστε µια ανάλυση της ευκολίας προσαρµογής των παραγγελιών της ΧΥΩ. 36

37 Επαναληπτικές Ασκήσεις 37 Άσκηση 44 Πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες µισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε 1.200, το ΙΚΑ εργοδότη σε 300, το ΙΚΑ των εργαζοµένων ανέρχεται σε 200 και ο ΦΜΥ σε 40 ευρώ Κατά το µέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες για την ΕΗ αξίας ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13% (130) και για ήµο και ΕΡΤ 200. Κατά το µέσο όρο το 30% οι δαπάνες για την ΕΗ αφορούν την διάθεση των εµπορευµάτων και το 70% τις διοικητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, πληρώνεται η αµοιβή λογιστή αξίας ευρώ συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%. Παρακρατείται το 20% ως Φ.Ε.Ε. Η αµοιβή του λογιστή αφορά αποκλειστικά την διοίκηση. Επιπλέον πληρώνονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας ευρώ. Να καταρτιστεί το φύλλο µερισµού. Άσκηση 45 Τα δεδοµένα αφορούν την κίνηση του εµπορεύµατος της επιχείρησης «Κουκουµάκας Α.Ε.»: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Λογαριασµοί Μονάδες Κόστος ή Τιµή Μονάδας Αξία 31/12/ /04/2010 Αγορά /06/2010 Πώληση /11/2010 Αγορά /12/2010 Πώληση Με το σύστηµα της περιοδικής απογραφής χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σειράς εξάντλησης (F.I.F.O) ζητείται: I. Το Τελικό Απόθεµα ως αξία αν η τρέχουσα τιµή αντικατάστασης είναι 410 ευρώ και η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι 370 ευρώ. II. Το Τελικό Απόθεµα ως αξία αν η τρέχουσα τιµή αντικατάστασης είναι 360 ευρώ και η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι 200 ευρώ. III. Το Κόστος Πωληθέντων ως αξία για την περίπτωση 2 IV. Το καθαρό αποτέλεσµα για την περίπτωση Ι αν έξοδα διοίκησης , έξοδα παραγωγής είναι και τόκοι πληρωτέοι V. Το κόστος πωληθέντων σε ποσότητες για την περίπτωση 2 Άσκηση 46 Σας δίνονται τα υπόλοιπα της βιοµηχανικής επιχείρησης «Μπάκας ΑΕ». Πωλήσεις 280,000 Προµηθευτές 15,000 Επιστροφές Πωλήσεων 60,000 Άµεση Εργασία 25,000 Μισθός υπεύθυνου Παραγωγής 5,000 Μηχανήµατα 30,000 Αποσβεσµένα Μηχανήµατα 12,000 Έξοδα Αγορών πρώτων υλών- 6,000 Επιστροφές αγορών πρώτων υλών 1,000 37

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ ΑΕ πούλησε εμπορεύματα κόστους 25.830 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε πελάτη της στον οποίο χορήγησε πίστωση. Το μικτό κέρδος από τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται στο 20% των πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA Master in Business Administration Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μαθήµατος«ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Άσκηση 1 Σύνταξη Ισολογισµού Τα δεδοµένα του ισολογισµού της εµπορικής επιχείρησης «ΑΛΦΑ» στις 31.12.2003 ήταν τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

"ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051

ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051 "ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006733701000 - ΑΡ.ΜΑΕ. 60049/1ΑΤ/Β/06/0051 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 2012 ( 1/1/22012-31/12/2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 20 2011 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕ- ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2009 : :00-13:30

2009  : :00-13:30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα