104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ"

Transcript

1 104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ Εισαγωγή Σαν ρεύμα ορίζεται η ροή ηλεκτρονίων μέσω ενός αγωγού, ενώ ηλεκτροπληξία είναι η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το σώμα με πρόκληση βλάβης(κυρίως θερμικό έγκαυμα) σε διάφορα μέρη και όργανα, ή μεταβολή στην λειτουργία οργάνων ή συστημάτων. Οι όροι πύλη εισόδου και εξόδου συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ηλεκτρική βλάβη, ενώ όταν πρόκειται για εναλλασσόμενο ρεύμα χρησιμοποιούνται πιο δόκιμοι όροι όπως είναι σημείο επαφής και σημείο γείωσης. Οι θάνατοι από ηλεκτροπληξία τις περισσότερες φορές είναι ατυχηματικοί και σε μεγάλο ποσοστό προβλέψιμοι. Στα παιδιά μικρότερα των 6 ετών ηλεκτροπληξία συμβαίνει από ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης όπως είναι το οικιακ6 ρεύμα, ενώ στους έφηβους και ενήλικες απ6 ρεύμα υψηλής τάσης. Ατυχήματα απ6 ρεύμα υψηλής τάσης σχεδ6ν πάντα συμβαίνουν στους χώρους εργασίας και είναι το 5-6% όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Το 3%-4% των ασθενών που εισάγονται στις μονάδες εγκαυμάτων σχετίζεται αιτιολογικά με ηλεκτροπληξία. Στις ΗΠΑ συμβαίνουν 1000 περίπου θανατηφ6- ρα ατυχήματα ετησίως από ρεύμα, ενό) στην περίπτωση των κεραυνών δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία απcs το κέντρο για τον έλεγχο και την πρcsληψη ασθενειών(ceηters for Disease and Prevention-DCD) ο αριθμcsς των θανάτων απcs κεραυνούς κυμαίνεται απcs τον χρcsνο, η νοσηρcsτητα είναι 5 με 10 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις ηλεκτρικές βλάβες απcs άλλες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι μη θανατηφόρες περιπτώσεις που αναφέρονται είναι δύο με τρεις φορές περισσcsτεροι. Η αναφερόμενη στην βιβλιογραφία μεγάλη θνητcsτητα και νοσηρcsτητα 30% και 70% αντίστοιχα δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικ6τητα ενώ στις περισσcsτερες πρόσφατες μελέτες η θνητcsτητα αναφέρεται 5-10%, παρcsλα αυτά ο κεραυνcsς είναι η τρίτη συχνcsτερη αιτία βίαιου θανάτου από φυσικά αίτια. Οι τραυματισμοί απcs ηλεκτρικcs ρεύμα έχουν αναφερθεί πριν από 300 χρόνια, ο πρώτος ατυχηματικcsς θάνατος που προκλήθηκε απcs ηλεκτρικ6 ρεύμα αναφέρθηκε το 1879 και αφορούσε ένα ξυλουργcs στην Λυών της Γαλλίας. Αντίστοιχα στην Αμερική το πρώτο θανατηφc5ρο σύμβαμα αναφέρθηκε 1881, πολύ σύντομα δε καθιερώθηκε ως τρc5πος θανάτου για τους κατάδικους, γιατί θεωρήθηκε λιγcsτερο aπάνθρωπος απ6 άλλους τρcsπους εκτέλεσης 6πως ο απαγχονισμc5ς. Το 1890 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος θάνατος σε ηλεκτρική καρέκλα και ο William Kemmeler ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εκτελέστηκε με αυτό τον τρcsπο. Αν και η ηλεκτρική ενέργεια είναι σχετικά πρcsσφατη εφεύρεση οι άνθρωποι έχουν εκτεθεί σε τραυματισμούς απcs ηλεκτρισμc5 που προκαλούνται απ6 κεραυνούς χιλιάδες χρc5νια πριν. Στην αρχαιότητα είχαν αποδώσει υπερφυσικές ιδιc5τητες στους κεραυνούς, και πίστευαν 6τι τους χρησιμοποιούσε ο Δίας για να προειδοποιήσει ή να τιμωρήσεις τους κοινούς θνητούς.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 105 Βασικές αρχές φυσικής Το ρεύμα είναι δύο τύπων, συνεχές ρεύμα (Direct Current - DC) και εναλλασσόμενο ρεύμα (Alternating Current-AC). Αντίστοιχα η επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να χωρισθεί σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο του ρεύματος ( εναλλασσόμενο ή συνεχές) και ανάλογα με το επίπεδο του δυναμικού της πηγής. Οι περισσότερες ηλεκτρικές βλάβες έχουν σχέση με την επαφή με εναλλασσόμενο ρεύμα ενώ η επαφή με συνεχές ρεύμα είναι πιο σπάνια και συνήθως έχει σχέση με τους κεραυνούς. Η ηλεκτρική πηγή θεωρείται χαμηλtiς τάσης εάν το δυναμικό ενέργειας είναι μικρότερο από 1 OOOVolt και υψηλής τάσης εάν είναι μεγαλύτερο από looovolt. Στις υψηλής τάσης γραμμές υπερβαίνει τα 1 OO.OOOV, στις γραμμές διανομ1iς πέφτει στα V ενώ παρατηρείται επιπλέον μείωση και στα σπίτια η τάση για την Ευρώπη είναι 220V, ενιό για την Αμερική llov. Σε περιπτώσεις κεραυνού η τάση που δημιουργείται μεταξύ σύννεφων και της γης συνήθως υπερβαίνει τα loov. Γενικά το συνεχές ρεύμα είναι λιγότερο επικίνδυνο από το εναλλασσόμενο ρεύμα, έκθεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα ίδιας τάσης είναι τρεις φορές πιο επικίνδυνο από το συνεχές ρεύμα. Το συνεχές ρεύμα τείνει να προκαλέσει μυ ίκές συσπάσεις που συνήθως διώχνουν το θύμα από την πηγ1i σε αντίθεση με το εναλλασσόμενο που προκαλεί πάγωμα των μυών εμποδίζοντας τα θύματα να απομακρυνθούν από τη πηγή με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών εγκαυμάτων γιατί η επαφή είναι μεγαλύτερη. Γενικά όσο μεγαλύτερο είναι το δυναμικό και τα ampere(δύναμη του ηλεκτρικού ρεύματος) τόσο μεγαλύτερη είναι η βλάβη. Το σώμα μπορεί να ανεχθεί συνεχές ρεύμα 5-1 Ο milliamperes και εναλλασσόμενο των 60Hz 1-1 Ο milliampere. Το μέγιστο ποσό ρεύματος που προκαλεί στους μύες σύσπαση αλλά μπορεί το θύμα να απομακρυνθεί από την πηγή είναι 75milliampere για συνεχές ρεύμα και 2-5 milliampere για εναλλασσόμενο ρεύμα. Εναλλασσόμενο ρεύμα μεταξύ 60 και 100 milliampere χαμηλού δυναμικού ( νolts) 60Hz που περνά μέσα από τον θώρακα για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου προκαλεί καρδιακές αρρυθμίες ενώ όταν το ρεύμα είναι συνεχές για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα απαιτούνται milliampere. Σαν αντίσταση ορίζεται η ροπή ενός υλικού να σταματάει Ίl να επιβραδύνει την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα διάφορα μέρη του οργανισμού έχουν διαφορετική αντίσταση, που εξαρτάται από την ποσότητα νερού που περιέχουν, την θερμοκρασία και άλλες φυσικές ιδιότητες. Η πορεία που ακολουθεί το ρεύμα κατά την δίοδο του μέσα από το σcίψα έχει σημασία, είναι περισσότερο επικίνδυνος η πορεία μεταξύ χεριού -χεριού ή χεριού -ποδιού α.;τό ότι ποδιού -γης. Ο χρόνος επαφής είναι επίσης σημαντικός για το μέγεθος της βλάβης. Όσο μεγαλύτερος ο χρόνος τόσο μεγαλύτερη η βλάβη στους ιστούς. Βασικός μηχανισμός ηλεκτρικής βλάβης Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό με διάφορους μηχανισμούς, από άμεση δράση του ηλεκτρικού ρεύματος στους ιστούς, την μετατροπ11 της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμι Κ1l και επακόλουθα εγκαύματα, επιφανειακά ή βαθιά και βλάβες που προκαλούνται από συσπάσεις των μυών και πτιόση. Η δριμύτητα του τραυματισμού εξαρτάται α.;τι) την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (η οποία καθορίζεται από την τάση της πηγ1iς και την αντίσταση του θύματος), την οδό που ακολουθεί και την διάρκεια επαφής με την πηγή του ρεύματος. Οι ακριβείς παθοφυσιολογικές μεταβολές της βλάβης από ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι πλήρως κατανοητές γιατί υπάρχουν μεταβλητές που δεν μπορούν να μετρηθούν ή να ελεγχθούν όταν το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από ιστούς. Συνήθως βλάβες από ρεύμα υψηλής τάσης προκαλεί θερμικές βλάβες και ιστοπαθολογικά ευρήματα φανερώνουν θρομβωτικές νεκρώσεις. Η θερμικίi βλάβη δημιουργείται στο δέρμα, στο υποδόριο και στους βαθύτερους ιστούς με την δίοδο ρεύματος από τους ιστούς. Ο Kouwenhoνen το 1949 περιέγραψε έξι μεταβλητές που σχετ(ζονται με το μέγεθος της βλάβης από ηλεκτρισμό. Την τάση (V), την ένταση (Ι), την αντίσταση (R), τον τύπο του ρεύματος( συνεχές η εναλασσόμενο ), την διαδρομή μέσα στο ανθρώπινο σώμα και την διάρκεια επαφής.

3 106 ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ρ= Ι2 χ R χ t Και Ι= V/R Όπου: Ρ : Θερμική ενέργεια σε Joules Ι : Amperage - ένταση του ρεύματος σε amperes R : Resistance - αντίσταση στη ρω1 του ρεύματος σε Ohms t : Ο χρόνος που χορηγήθηκε το ρεύμα σε seconds V : Voltage - Τάση σε Volts Λόγω αυξημένης αντίστασης του δέρματος βλέπουμε αυξημένη θερμική βλάβη στην είσοδο και την έξοδο του δέρματος. Τα οστά είναι ιστός μεγάλης αντίστασης γι' αυτό έχει αυξημένη σχέση με θερμική βλάβη στο σχηματισμό νέκρωσης του περιβάλλοντος ιστού ιδίως των μυών δημιουργώντας μεγάλη νέκρωση. Υπάρχουν ιστοί που ενώ έχουν χαμηλή αντίσταση είναι πιο ευαίσθητοι στην ηλεκτροπληξία από ότι άλλοι ιστοί. Αυτοί οι ιστοί περιλαμβάνουν νευρικές και αγγειακές δομές. Βλάβες στα αγγεία οδηγούν σε θρόμβωση αυτών με όλα τα επακόλουθα αποτελέσματα σε δεύτερο χρόνο από ανεπαρκή αιμάτωση. Οι βλάβες είναι διαφορετικές όταν υπάρχει υψηλή τάση ρεύματος χωρίς να έρθει σε άμεση επαφή με το σώμα. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσονται σε τέτοια περιοχή είναι περίπου 2500 βαθμούς Κελσίου και σχετίζονται με αυξημένη βλάβη στο δέρμα ή σε βαθύτερους ιστούς. Άμεσος θάνατος μπορεί να εμφανιστεί είτε από πρόκληση κοιλιακής μαρμαρυγής, είτε από ασυστολία, είτε από άπνοια λόγω καταστολής του αναπνευστικού κέντρου ή παράλυση των αναπνευστικόν μυών. Βλάβες στα επιμέρους όργανα ή συστήματα Εγκαύματα Θερμότητα (θερμική ενέργεια - Ε) παράγεται με την διέλευση ηκετρικού ρεύματος μέσω του ανθρωπίνου σώματος Ε= J2RT Τα εκγαύματα είναι πολύ συχνά σε ηλεκτροπληξία. Σε ρεύμα υψηλής τάσης μπορεί να αναπτυχθεί θερομοκρασία που ξεπερνάει τους 3000 C. Η αξιολόγηση της εγκαυμα- τικής επιφάνειας με τον κανόνα των 9 που χρησιμοποιούμε σε ανάλογες καταστάσεις συνήθως υποεκτιμά την κατάσταση γιατί μικρή εγκαυματική επιφάνεια στο δέρμα μπορεί να συμβαδίζει με μεγάλη νέκρωση μυών και εν τω βάθει ιστόν. Αγγεία Η δίοδος του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει άμεση βλάβη των αγγείων. Σε μεγάλα αγγεία συνήθως όταν η δίοδος είναι μικρής χρονικής διάρκειας η θερμοκρασία αποσβένεται, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί θρόμβωση από νέκρωση του μέσου χειτώνα, που οδηγεί σε απώτερα ανευρύσματα και ρήξη με αιμοραγία. Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί νεκρώσεις από πήξη του αίματος και απόφραξη των μικρών αγγείων. Τα τροφορόρα αγγεία των μυών είναι πολύ ευάλωτα. Έτσι μπορεί να έχουμε κυάνωση και νεκρώσεις σε απομακρυσμένα σημεία από το σημείο επαφής. Νεκρώσεις σε βάθος από θρόμβωση αγγείων δεν είναι συχνές σε βλάβες από κεραυνό. Καρδιαναπνευστικό Το σύστημα αυτό είναι ευαίσθητο στις οξείες δράσεις του εναλλασσόμενου ρεύματος. looma AC ρεύματος μπορούν να προκαλέσουν κοιλιακή μαρμαρυγή. Η διέλευση ακόμα και μικρής ποσότητας ρεύματος μέσα από τον θώρακα μπορεί να προκαλέσει τετανικές συσπάσεις των αναπνευστικών μυών οδηγώντας σε αναπνευστική παύλα. Μη ειδικές αλλαγές του ΗΚΓράφημα εμφανίζονται στο 50% των θυμάτων. Έμμεσες επιπλοκές από την καρδιά όπως αρρυθμίες με αιμοδυναμική αστάθεια, αποκλεισμός δεξιού σκέλους και υποκινησία του τοιχώματος δεν είναι σπάνιες. Καταστροφή του μυοκαρδίου είναι σπάνια και οφείλεται στην ανάπτυξη θερμότητας όπως συμβαίνει και με τους σκελετικούς μυς, ή οφείλεται σε ισχαιμία ή έμφραγμα του μυοκαρδίου που προκαλείται από σπασμό των στεφανιαίων. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κλινικά, τα εργαστηρικά ευρήματα (CPK- ΜΒ) μπορεί να μας βοηθήσουν. Το συνεχές ρεύμα και το υψηλής τάσης εναλλασσόμενο προκαλούν ασυστολία ενώ το χαμηλής τάσης εναλλασσόμενο κοιλιακή μαρμαρυγή. Συνεπώς σε ηλεκτροπληξία από σπιτικό ρεύμα, η κοι-

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Εl\ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 107 λιακή μαρμαρυγή είναι η συχνότερη θανατηφόρος αρρυθμία. Οι συχνότερες αρρυθμίες είναι η φλεβοκομβική ταχυκαρδία, οι κολπικές και κοιλιακές έκτοπες, η κολπική μαρμαρυγή, πρώτου και δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακ6ς αποκλεισμός. Ο φλεβόκομβος και ο κολποκοιλιακός κ6μβος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην δίοδο εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Μη ειδικές μεταβολές του ST και παράταση του διαστήματος QT είναι συχνά. Νεφροί Αν και υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την εμφάνιση άμεσης νεφρικής βλάβης από ηλεκτρικό ρεύμα, πιστεύεται ότι η νεφροτοξιτότητα εμφανίζεται Μγω shock, μυοσφαιρινουρίας και ελλειπή χορήγηση υγρών. Η χορ1iγηση υγρών είναι το κλειδί της πρόληψης αυηiς της κατάστασης. Τα υποδ6ρια εγκαύματα είναι συνήθως μικρά, οδηγούν 6μως σε μη σωστή εκτίμηση της βλάβης στους βαθύτερους ιστούς και την απώλεια υγρών στον τρίτο χώρο (στην εγκαυματικ1ί περιοχή). Η εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σχετίζεται με αυξημένη θνητ6τητα. Η χορ1iγηση υγρο)ν πρέπει να στηρίζεται στην εμφάνιση 1l όχι διούρησης. Προτείνεται η χορήγηση κρυσταλοειδών διαλυμάτων τόσα ώστε να έχουμε διούρηση ml/h και έλεγχος των ούρων για μυοσφαιρίνη. Αν εμφανιστεί μυοσφαιρίνη στα ούρα aυξάνουμε την διούρηση σε ml/h. Αν εμφανιστεί νεφρική ανεπάρκεια (μηδενική διούρηση) προτιμάται η αιμοδιάλυση από την περιτονα ίκή, λόγω μικρότερων επιπλοκών. Καλλιέργεια των ούρων και χορ1iγηση μανιτόλης επίσης προτείνεται. Νευρικό σύστημα Διάφορες νευρολογικές βλάβες έχουν περιγραφεί. Αμέσως μετά την επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα, πάνω από 70% των θυμάτων έχουν απώλεια συνείδησης ή παροδική παράλυση για 5-lOmin. Η πλήρης αποκατάσταση είναι ο κανόνας εκτός εάν υπάρχει υποξυγοναιμία. Ζάλη, πονοκέφαλος, απώλεια μνήμης, είναι τα συνήθη, ενώ σπασμοί,διαταραχές αυτόνομου νευρικού συσηίματος εμφανίζονται λιγότερο συχνά στις πρώτες μέρες. Επιμένων κώμα έχει σχέση με εγκεφαλικό οίδημα, κλει- στό τραύμα κρανίου και εγκεφαλική θρόμβωση οδηγώντας σε αυξημένη θνητότητα. Έλεγχος με αξονική τομογραφία θεωρείται εξέταση εκλογής, ενώ πολλοί προτείνουν συνεχές monitoring της ενδοκρανίου πιέσεως. Καθυστερημένες νευρολογικές επιπλοκές μπορούν να συμβούν αρκετούς μήνες μετά την βλάβη. Βλάβες περιφερικών νεύρων μπορεί να εμφανισθούν και οφείλονται και οφείλονται είτε σε άμεση βλάβη από τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος είτε σε πιεστικά φαινόμενα από οίδημα. Στην πρώτη περίπτωση η βλάβη επικεντρcδνεται στις νευρικές ίνες και είναι αναστρέψιμη. Η πτώση που ακολουθεί την ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσεις κρανιεγκεφαλική κάκωση, η κάκωση του νωτιαίου μυελού. Μυοσκελετικές και υποδόριες βλάβες Πολλές φορές υπάρχουν κακιi)σεις όχι από άμεση επαφ1i με το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά από πτώση ή από τετανικές συσπάσεις. Τ ο τελικό αποτέλεσμα είναι κατάγματα μακράν οστών και σπονδυλικής στήλης, εξαρθρήματα, ρήξη σπλήνα και κακώσεις άλλων εσωτερικών οργάνων. Στα Θύματα με απώλεια συνείδησης πρέπει να γίνεται ακινητοποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικ1iς στήλης, προσεκτικ1l μεταφορά στο νοσοκομείο, και πλήρης ακτινολογικός έλεγχος για τον αποκλεισμό κακώσεων. Η βλάβη ιστών από άμεση επαφή με ρεύμα είναι σε βάθος και συνοδεύεται με νέκρωση του ιστού. Η αντιμετώπιση προσβλέπει στην διάσωση όσο γίνεται μεγαλύτερου μέρους ιστού και στην με ί ωση των συστηματικών επιδράσεων του νεκρωτικού μύ που περιλαμβάνουν πυομυοσίτιδα, σήψη, νεφρική βλάβη, αιμοδυναμικές διαταραχές. Ο ασθενής πρέπει να οδηγείται στο χειρουργείο για χειρουργικό καθαρισμό του τραύματος, σε περίπτωση που δεν χρειάζεται άμεσο χειρουργείο πρέπει να γίνεται στενή παρακολούθηση του CK ενζύμου. Άλλες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της βλάβης είναι η αγγειογραφία, το scanning με 99mTc για τον έλεγχο του νεκρωτικού μυός και η βιοψία μυός. Οι βλάβες του ρεύματος στον υποδόριο ιστό περιλαμβάνουν τοπικά εγκαύματα στην είσοδο και έξοδο ή και γενικευμένα εγκαύματα, η αντιμετώ-

5 108 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε\ΤΑτΙΚΗΣ IATPII\.H::: πιση τους περιλαμβάνει τις βασικές θεραπείες για θερμικά εγκαύματα. Άλλα όργανα Βλάβη στα σπλάχνα σπάνια παρατηρείται και συνήθως οφείλεται σε ρεύμα υψηλής τάσης. Ο καταρράκτης είναι η συχνιsς σε βλάβη από κεραυνό αλλά σπάνιος σε ηλεκτροπληξία. Ο καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί μήνες μετά το συμβάν. Ρήξη του τύμπανου μπορεί να συμβεί μετά από κεραυνό. ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ Στις βλάβες απιs κεραυνό αν και αρχικά πίστευαν ότι τα εγκαύματα αποτελούσαν την κυριότερη αιτία θανάτου, μόνο σε μικρό ποσοστό έχουμε εν τω βάθη θερμικές βλάβες. Η μοναδική αιτία άμεσου θανάτου είναι η καρδιακή ανακοπή. Τραυματίες σε κωμαποδη κατάσταση μετά από πλήξη κεραυνού αλλά χωρίς καρδιακή ανακοπή είναι απίθανο να πεθάνουν αν και υπάρχουν σοβαρές συνέπειες. Η βλάβη απιs κεραυνιs οδηγεί σε παράλυση αναπνευστικcδν κέντρων που είναι αναστρέψιμη. Γι'αυτό η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πρέπει να συνεχίζεται για ώρες. Τα πιο πολλά θύματα εμφανίζουν αυτόματη αναπνοή μετά από 30 λεπτά. Ο πιο συχνός ρυθμός της καρδιάς μετά απιs επαφή με κεραυνό είναι ασυστολία, μπορεί όμως να εμφανιστεί και κοιλιακή αρρυθμία. Η σοβαρότερη βλάβη απιs κεραυνό στο ΚΝΣ είναι η βλάβη στο αναπνευστικό κέντρο και η επακόλουθη άπνοια. Η δυσλειτουργία του αυτόνομου είναι μια σοβαρή επιπλοκ1i περιλαμβάνει υπέρταση βρογχοσπασμο, κυανωτικά άσφυγμα άκρα που αυτόματα επανέρχονται στο φυσιολογικιs. Η νέκρωση ιστού σε βάθος δεν είναι συχνό φαινόμενο όμως δεν να θεωρείται αδύνατη. Το δέρμα έχει την εμφάνιση aράχνης οδηγώντας σε οίδημα, πολύ συχνά βλάβες στον οφθαλμό με καταρράκτη,βλάβες στο φακό,ιριδίτιδα,διαταραχές οπτικού νεύρου επίσης αναφέρονται βλάβες στον τυμπανικό υμένα. Η αντιμετώπιση των θυμάτων είναι κοινή όπως στην ηλεκτροπληξία με ρεύμα σπιτιού. Η επίδραση του κεραυνού στην καρδιά έχει περιγραφεί σαν aπινίδωση από το σύμπαν και έχει σαν αποτέλεσμα την ασυστολία. Ο αυτοματισμιsς οδηγεί στην αυτόματη επιστροφή του φλεβοκομβικού ρυθμού αλλά η αναπνευστική παύλα μπορεί να επιμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την την δευτερογενή επιδείνωση του ρυθμού και την πρόκληση κοιλιακής μαρμαρυγής ή ασυστολία η οποία είναι πολύ πιο ανθεκτική στην θεραπεία απιs την πρcίπη. Μερικές αναφορές περιγράφουν την κοιλιακή μαρμαρυγ1ί σαν αρχικό σύμβαμα που οδηγεί σε καρδιακή ανακοπή. Στους ασθενείς που δεν εμφανίζουν άμεσα καρδιακή ανακοπ1ί οι συχνότερες ηλεκτροκαρδιογρφικές διαταραχές είναι η μη ειδικές μεταβολές του sτ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Προνοσοκομειακή φροντίδα Σε ασθενείς με ηλκετροπληξία προέχει η ασφάλεια του διασώστη, η σειρά αντιμετώπισης κατά ABC έχει και εδώ εφαρμογή. Η εφαρμογή ωτλ1iς και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής σε θύματα που υπέστησαν καρδιακή ανακοπ1ί μετά από ηλεκτροπληξία είναι ζωτικής σημασίας για την έκβαση του ασθενή. Η επιμονή στην αναζωογόνηση έχει σημασία σε ηλεκτροπληξία απ6 κεραυνό. Η επιθετική χορήγηση υγρών σε σοβαρές βλάβες απιs ηλκεκτροπληξία πρέπει να γίνεται ωτ6 τον τόπο του συμβάματος. Στην μετακίνηση πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η ύπαρξη κάκωσης σπονδυλικής στήλης ή καταγμάτων. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών Μετά την αρχική σταθεροποίηση ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος είναι οι καρδιακές αρρυθμίες. Πολλές φορές απαιτείται εντατική νοσηλεία και παρατεταμένο ΗΚΣκοπικό monitoring. Παρά'(Οντες που πρέπει να λαμβάνονται υπιsψιν είναι ιστορικ6 ανακοπής ή απώλειας της συνείδησης, χαρδιακές αρρυθμίες στο τ6πο του συμβάματος 1l στο ΤΕΠ, παθολογικό καρδιογράφημα, έκταση του εγκαύματος η ηλικία του ασθενούς. Αναφέρονται αρρυθμίες ακ6μα και 24 ώρες μετά την διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ασθενείς που έπαθαν

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε:\ΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 109 ηλεκτροπληξία απιs ρεύμα υψηλής τάσης και επιβίωσαν μπορεί να εμφανισθεί βλάβη στο μυοκάρδιο με αυξημένα ένζυμα. Και μπορεί να χρειαστούν παρατεταμένη υποστήριξη με ινιsτροπα και αγγειοδραστικά φάρμακα. ΘρομβιSλυση και αγγειοπλαστικ1i συνήθως δεν έχει ένδειξη σε αυτούς τους ασθενείς, εκτιsς ένα υπάρχει απιsφραξη των στεφανιαίων αγγείων. Μια ενδοφλέβια γραμ ηi πρέπει να τοποθετηθεί σε 6λουc; τουc; ασθενείς με ηλεκτρικ1i βλάβη. ΣΧέψη για οποβέτηση κεντρικής γραμ ηiς σε όλους τους ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα και σε αυτούς που είναι αναίσθητοι. Μεγάλη χορ1iγηση υγρών απαιτείται για να αποκτήσει ο ασθενής ικανοποιητική διούρηση. Τοποθετείται καθετήρας κύστης για έλεγχο των σύρων.ακινητοποιούνται τα κατάγματα, τα εξαρθρήματα και γίνεται προφύλαξη με εμβιsλιο αντιτετανικιs. Ασθενείς με ηλεκτρικά εγκαύματα πρέπει να σταθεροποιούνται και να μεταφέρονται σε κέντρα εγκαυμάτων. Αν δεν υπάρχει αυηi η δυνατιsτητα, γιατροί ειδικοί σε ηλεκτρικά εγκαύματα πρέπει να αναλαμβάνουν τους ασθενείς. Ασθενείς με αυξημένα επίπεδα CPK ή και μυοσφαιριναιμία πρέπει εκτιsς της χορήγηση υγρών να πάρουν μανιτιsλη ή φουροσεμίδη για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικ1i διούρηση,αντιμετωπίζοντας έτσι την τοξικ1i μυοσφαιρίνη και μειώνεται η πιθαν6τητα εμφάνισης οξείας σωληναριακης νέκρωσης και σε δεύτερο χριsνο νεφρικής ανεπάρκειας. Η απcδλεια συνείδησης είναι συχν1i σε ατυχήματα υψηλής τάσης ή σε θύματα κεραυνού. Όταν η απώλεια είναι παρατεταμένη πρέπει να γίνονται εξετάσεις για να αποκλείσουμε ενδοκράνιο παθολογία απιs πτώση και πριsκληση κρανιοεγκεφαικής κάκωσης. Το ΗΕΓ δεν μας δίνει πληροφορίες εκτ6ς εάν υπάρχουν σπασμοί. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡ Α Αναφέρονται λοιμώξεις λόγω σήψης πυομυοσίτιδος κυτταρίτιδας και βρογχοπνευμονίας. Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργικιs καθαρισμ6 των νεκρωτικών ιστών προφύλαξη απιs clostridia (με μεγάλες δ6σεις πενικιλίνης)καλλιέργειες τραύματος. Η θνησιμ6τητα των θυμάτων απ6 ηλεκτρικ6 ρεύμα είναι 2% Μγω κλειστού τραύματος κρανίου λοιμώξεων, οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Ανώτερες επιπλοκές περιλαμβάνουν αγγειακά ανευρύσματα με αιμορραγία και καταρράκτες ονομάζεται lighting psychorecidividism. Πρόγνωση Για τους ασθενείς χωρίς έγκαυμα,η πριsγνωση εξαρτάται απ6 την λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Α ν δεν υπάρχει βλάβη εκ ε ί,ακ6- μη και μετά απιs ανακοπ1i, η πρ6γνωση είναι καλή. Για αυτούς με εγκαύματα,η επιβίωση εξαρτάται απιs τον βαθμ6 αντιμετώπισης των εγκαυμάτων.

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 110 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Joseph M.Civetta, Robert W.Taylor, Robert R.Kirby-Section ΙΧ, chapter 103, electrical injuries, p critical CARE, third edition, ΤΗΕ MERCK MANUAL-Home Edition, Sec.24, Ch.278, Electrical Injuries, P.Roisen, R.Barkin, S.Hayden, J.Schaider, R.Wolfe, 5-MINUTE S EMERGENCY MED ECINE CONSUL Τ, p , emedicine J ournal, March , Volume2, Number 3-R.Wright, J.Balentine. Lee RC: Injury by Electrical Forces: Pathophysiology, Manifestations and Thcrapy. Current Problems in Surgery 1997;34: (Medline ). Veneman TF,van Dijk GW, Boereboom Ε: Prediction of outcome after resuscitation in a case of electrocution.intesive Care Med 1998 Mar;24(3): 255-7(Medline ). Gatewood Μ, Zane R. Lightning injuries. Emerg Med Clin North Am 2004; 22 : Koumbourlis Α. Electrical injuries. Crit Care Med 2002; Price Τ, Cooper Μ. Electrical and Lightning Injuries in Marx: Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 5th ed., Mosby 2002, p: Jain S, Bandi Υ. Enviromental emergencιes. Electrikal and lightning ijuries. Critical care clinics 1999;

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Φωτεινή Γ. Πετκάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θεσσαλονίκη 2001 Περιεχόµενα ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ...3 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ...4 2 Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ...4 2.1 Το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ορισμός Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών Φαρμακείο Ορισμός Πρώτη Βοήθεια είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς

Ν. ΤΑΣΚΟΣ. Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Α. Νευρολογική εξέταση του κωματώδους ασθενούς 152 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η Ν ευ ρο λογία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ν. ΤΑΣΚΟΣ Η συνεχής ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με την ολοένα και περισσότερο τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουµε. Ένας σηµαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισµένο βαθµό την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Εξ Υπογυίου Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Αρμός Μαυροκορδάτου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές και Βιοχημικές Μέθοδοι Παρακολούθησης του ΕμΒρύου

Ηλεκτρονικές και Βιοχημικές Μέθοδοι Παρακολούθησης του ΕμΒρύου 30 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ηλεκτρονικές και Βιοχημικές Μέθοδοι Παρακολούθησης του ΕμΒρύου Ι. Μ. ΤΖΑΦΕττΑΣ Ο ανθρώπινος πλακούς εμφανίζει μια «αιμοχοριακή» υφή, όπου οι εβρυϊκές λάχνες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Προσώπου Ι ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. της ύλης και κατ επέκταση των αγωγών.

Αισθητική Προσώπου Ι ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. της ύλης και κατ επέκταση των αγωγών. ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1. Η στοιχειώδης μονάδα ηλεκτρικού φορτίου είναι το ηλεκτρόνιο (e). 2. Το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικά φορτισμένο και αποτελεί συστατικό της ύλης και κατ επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα