104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ"

Transcript

1 104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ Εισαγωγή Σαν ρεύμα ορίζεται η ροή ηλεκτρονίων μέσω ενός αγωγού, ενώ ηλεκτροπληξία είναι η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το σώμα με πρόκληση βλάβης(κυρίως θερμικό έγκαυμα) σε διάφορα μέρη και όργανα, ή μεταβολή στην λειτουργία οργάνων ή συστημάτων. Οι όροι πύλη εισόδου και εξόδου συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ηλεκτρική βλάβη, ενώ όταν πρόκειται για εναλλασσόμενο ρεύμα χρησιμοποιούνται πιο δόκιμοι όροι όπως είναι σημείο επαφής και σημείο γείωσης. Οι θάνατοι από ηλεκτροπληξία τις περισσότερες φορές είναι ατυχηματικοί και σε μεγάλο ποσοστό προβλέψιμοι. Στα παιδιά μικρότερα των 6 ετών ηλεκτροπληξία συμβαίνει από ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης όπως είναι το οικιακ6 ρεύμα, ενώ στους έφηβους και ενήλικες απ6 ρεύμα υψηλής τάσης. Ατυχήματα απ6 ρεύμα υψηλής τάσης σχεδ6ν πάντα συμβαίνουν στους χώρους εργασίας και είναι το 5-6% όλων των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Το 3%-4% των ασθενών που εισάγονται στις μονάδες εγκαυμάτων σχετίζεται αιτιολογικά με ηλεκτροπληξία. Στις ΗΠΑ συμβαίνουν 1000 περίπου θανατηφ6- ρα ατυχήματα ετησίως από ρεύμα, ενό) στην περίπτωση των κεραυνών δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία απcs το κέντρο για τον έλεγχο και την πρcsληψη ασθενειών(ceηters for Disease and Prevention-DCD) ο αριθμcsς των θανάτων απcs κεραυνούς κυμαίνεται απcs τον χρcsνο, η νοσηρcsτητα είναι 5 με 10 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις ηλεκτρικές βλάβες απcs άλλες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι μη θανατηφόρες περιπτώσεις που αναφέρονται είναι δύο με τρεις φορές περισσcsτεροι. Η αναφερόμενη στην βιβλιογραφία μεγάλη θνητcsτητα και νοσηρcsτητα 30% και 70% αντίστοιχα δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικ6τητα ενώ στις περισσcsτερες πρόσφατες μελέτες η θνητcsτητα αναφέρεται 5-10%, παρcsλα αυτά ο κεραυνcsς είναι η τρίτη συχνcsτερη αιτία βίαιου θανάτου από φυσικά αίτια. Οι τραυματισμοί απcs ηλεκτρικcs ρεύμα έχουν αναφερθεί πριν από 300 χρόνια, ο πρώτος ατυχηματικcsς θάνατος που προκλήθηκε απcs ηλεκτρικ6 ρεύμα αναφέρθηκε το 1879 και αφορούσε ένα ξυλουργcs στην Λυών της Γαλλίας. Αντίστοιχα στην Αμερική το πρώτο θανατηφc5ρο σύμβαμα αναφέρθηκε 1881, πολύ σύντομα δε καθιερώθηκε ως τρc5πος θανάτου για τους κατάδικους, γιατί θεωρήθηκε λιγcsτερο aπάνθρωπος απ6 άλλους τρcsπους εκτέλεσης 6πως ο απαγχονισμc5ς. Το 1890 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος θάνατος σε ηλεκτρική καρέκλα και ο William Kemmeler ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εκτελέστηκε με αυτό τον τρcsπο. Αν και η ηλεκτρική ενέργεια είναι σχετικά πρcsσφατη εφεύρεση οι άνθρωποι έχουν εκτεθεί σε τραυματισμούς απcs ηλεκτρισμc5 που προκαλούνται απ6 κεραυνούς χιλιάδες χρc5νια πριν. Στην αρχαιότητα είχαν αποδώσει υπερφυσικές ιδιc5τητες στους κεραυνούς, και πίστευαν 6τι τους χρησιμοποιούσε ο Δίας για να προειδοποιήσει ή να τιμωρήσεις τους κοινούς θνητούς.

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 105 Βασικές αρχές φυσικής Το ρεύμα είναι δύο τύπων, συνεχές ρεύμα (Direct Current - DC) και εναλλασσόμενο ρεύμα (Alternating Current-AC). Αντίστοιχα η επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να χωρισθεί σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο του ρεύματος ( εναλλασσόμενο ή συνεχές) και ανάλογα με το επίπεδο του δυναμικού της πηγής. Οι περισσότερες ηλεκτρικές βλάβες έχουν σχέση με την επαφή με εναλλασσόμενο ρεύμα ενώ η επαφή με συνεχές ρεύμα είναι πιο σπάνια και συνήθως έχει σχέση με τους κεραυνούς. Η ηλεκτρική πηγή θεωρείται χαμηλtiς τάσης εάν το δυναμικό ενέργειας είναι μικρότερο από 1 OOOVolt και υψηλής τάσης εάν είναι μεγαλύτερο από looovolt. Στις υψηλής τάσης γραμμές υπερβαίνει τα 1 OO.OOOV, στις γραμμές διανομ1iς πέφτει στα V ενώ παρατηρείται επιπλέον μείωση και στα σπίτια η τάση για την Ευρώπη είναι 220V, ενιό για την Αμερική llov. Σε περιπτώσεις κεραυνού η τάση που δημιουργείται μεταξύ σύννεφων και της γης συνήθως υπερβαίνει τα loov. Γενικά το συνεχές ρεύμα είναι λιγότερο επικίνδυνο από το εναλλασσόμενο ρεύμα, έκθεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα ίδιας τάσης είναι τρεις φορές πιο επικίνδυνο από το συνεχές ρεύμα. Το συνεχές ρεύμα τείνει να προκαλέσει μυ ίκές συσπάσεις που συνήθως διώχνουν το θύμα από την πηγ1i σε αντίθεση με το εναλλασσόμενο που προκαλεί πάγωμα των μυών εμποδίζοντας τα θύματα να απομακρυνθούν από τη πηγή με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών εγκαυμάτων γιατί η επαφή είναι μεγαλύτερη. Γενικά όσο μεγαλύτερο είναι το δυναμικό και τα ampere(δύναμη του ηλεκτρικού ρεύματος) τόσο μεγαλύτερη είναι η βλάβη. Το σώμα μπορεί να ανεχθεί συνεχές ρεύμα 5-1 Ο milliamperes και εναλλασσόμενο των 60Hz 1-1 Ο milliampere. Το μέγιστο ποσό ρεύματος που προκαλεί στους μύες σύσπαση αλλά μπορεί το θύμα να απομακρυνθεί από την πηγή είναι 75milliampere για συνεχές ρεύμα και 2-5 milliampere για εναλλασσόμενο ρεύμα. Εναλλασσόμενο ρεύμα μεταξύ 60 και 100 milliampere χαμηλού δυναμικού ( νolts) 60Hz που περνά μέσα από τον θώρακα για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου προκαλεί καρδιακές αρρυθμίες ενώ όταν το ρεύμα είναι συνεχές για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα απαιτούνται milliampere. Σαν αντίσταση ορίζεται η ροπή ενός υλικού να σταματάει Ίl να επιβραδύνει την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα διάφορα μέρη του οργανισμού έχουν διαφορετική αντίσταση, που εξαρτάται από την ποσότητα νερού που περιέχουν, την θερμοκρασία και άλλες φυσικές ιδιότητες. Η πορεία που ακολουθεί το ρεύμα κατά την δίοδο του μέσα από το σcίψα έχει σημασία, είναι περισσότερο επικίνδυνος η πορεία μεταξύ χεριού -χεριού ή χεριού -ποδιού α.;τό ότι ποδιού -γης. Ο χρόνος επαφής είναι επίσης σημαντικός για το μέγεθος της βλάβης. Όσο μεγαλύτερος ο χρόνος τόσο μεγαλύτερη η βλάβη στους ιστούς. Βασικός μηχανισμός ηλεκτρικής βλάβης Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό με διάφορους μηχανισμούς, από άμεση δράση του ηλεκτρικού ρεύματος στους ιστούς, την μετατροπ11 της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμι Κ1l και επακόλουθα εγκαύματα, επιφανειακά ή βαθιά και βλάβες που προκαλούνται από συσπάσεις των μυών και πτιόση. Η δριμύτητα του τραυματισμού εξαρτάται α.;τι) την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (η οποία καθορίζεται από την τάση της πηγ1iς και την αντίσταση του θύματος), την οδό που ακολουθεί και την διάρκεια επαφής με την πηγή του ρεύματος. Οι ακριβείς παθοφυσιολογικές μεταβολές της βλάβης από ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι πλήρως κατανοητές γιατί υπάρχουν μεταβλητές που δεν μπορούν να μετρηθούν ή να ελεγχθούν όταν το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από ιστούς. Συνήθως βλάβες από ρεύμα υψηλής τάσης προκαλεί θερμικές βλάβες και ιστοπαθολογικά ευρήματα φανερώνουν θρομβωτικές νεκρώσεις. Η θερμικίi βλάβη δημιουργείται στο δέρμα, στο υποδόριο και στους βαθύτερους ιστούς με την δίοδο ρεύματος από τους ιστούς. Ο Kouwenhoνen το 1949 περιέγραψε έξι μεταβλητές που σχετ(ζονται με το μέγεθος της βλάβης από ηλεκτρισμό. Την τάση (V), την ένταση (Ι), την αντίσταση (R), τον τύπο του ρεύματος( συνεχές η εναλασσόμενο ), την διαδρομή μέσα στο ανθρώπινο σώμα και την διάρκεια επαφής.

3 106 ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ρ= Ι2 χ R χ t Και Ι= V/R Όπου: Ρ : Θερμική ενέργεια σε Joules Ι : Amperage - ένταση του ρεύματος σε amperes R : Resistance - αντίσταση στη ρω1 του ρεύματος σε Ohms t : Ο χρόνος που χορηγήθηκε το ρεύμα σε seconds V : Voltage - Τάση σε Volts Λόγω αυξημένης αντίστασης του δέρματος βλέπουμε αυξημένη θερμική βλάβη στην είσοδο και την έξοδο του δέρματος. Τα οστά είναι ιστός μεγάλης αντίστασης γι' αυτό έχει αυξημένη σχέση με θερμική βλάβη στο σχηματισμό νέκρωσης του περιβάλλοντος ιστού ιδίως των μυών δημιουργώντας μεγάλη νέκρωση. Υπάρχουν ιστοί που ενώ έχουν χαμηλή αντίσταση είναι πιο ευαίσθητοι στην ηλεκτροπληξία από ότι άλλοι ιστοί. Αυτοί οι ιστοί περιλαμβάνουν νευρικές και αγγειακές δομές. Βλάβες στα αγγεία οδηγούν σε θρόμβωση αυτών με όλα τα επακόλουθα αποτελέσματα σε δεύτερο χρόνο από ανεπαρκή αιμάτωση. Οι βλάβες είναι διαφορετικές όταν υπάρχει υψηλή τάση ρεύματος χωρίς να έρθει σε άμεση επαφή με το σώμα. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσονται σε τέτοια περιοχή είναι περίπου 2500 βαθμούς Κελσίου και σχετίζονται με αυξημένη βλάβη στο δέρμα ή σε βαθύτερους ιστούς. Άμεσος θάνατος μπορεί να εμφανιστεί είτε από πρόκληση κοιλιακής μαρμαρυγής, είτε από ασυστολία, είτε από άπνοια λόγω καταστολής του αναπνευστικού κέντρου ή παράλυση των αναπνευστικόν μυών. Βλάβες στα επιμέρους όργανα ή συστήματα Εγκαύματα Θερμότητα (θερμική ενέργεια - Ε) παράγεται με την διέλευση ηκετρικού ρεύματος μέσω του ανθρωπίνου σώματος Ε= J2RT Τα εκγαύματα είναι πολύ συχνά σε ηλεκτροπληξία. Σε ρεύμα υψηλής τάσης μπορεί να αναπτυχθεί θερομοκρασία που ξεπερνάει τους 3000 C. Η αξιολόγηση της εγκαυμα- τικής επιφάνειας με τον κανόνα των 9 που χρησιμοποιούμε σε ανάλογες καταστάσεις συνήθως υποεκτιμά την κατάσταση γιατί μικρή εγκαυματική επιφάνεια στο δέρμα μπορεί να συμβαδίζει με μεγάλη νέκρωση μυών και εν τω βάθει ιστόν. Αγγεία Η δίοδος του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει άμεση βλάβη των αγγείων. Σε μεγάλα αγγεία συνήθως όταν η δίοδος είναι μικρής χρονικής διάρκειας η θερμοκρασία αποσβένεται, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί θρόμβωση από νέκρωση του μέσου χειτώνα, που οδηγεί σε απώτερα ανευρύσματα και ρήξη με αιμοραγία. Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί νεκρώσεις από πήξη του αίματος και απόφραξη των μικρών αγγείων. Τα τροφορόρα αγγεία των μυών είναι πολύ ευάλωτα. Έτσι μπορεί να έχουμε κυάνωση και νεκρώσεις σε απομακρυσμένα σημεία από το σημείο επαφής. Νεκρώσεις σε βάθος από θρόμβωση αγγείων δεν είναι συχνές σε βλάβες από κεραυνό. Καρδιαναπνευστικό Το σύστημα αυτό είναι ευαίσθητο στις οξείες δράσεις του εναλλασσόμενου ρεύματος. looma AC ρεύματος μπορούν να προκαλέσουν κοιλιακή μαρμαρυγή. Η διέλευση ακόμα και μικρής ποσότητας ρεύματος μέσα από τον θώρακα μπορεί να προκαλέσει τετανικές συσπάσεις των αναπνευστικών μυών οδηγώντας σε αναπνευστική παύλα. Μη ειδικές αλλαγές του ΗΚΓράφημα εμφανίζονται στο 50% των θυμάτων. Έμμεσες επιπλοκές από την καρδιά όπως αρρυθμίες με αιμοδυναμική αστάθεια, αποκλεισμός δεξιού σκέλους και υποκινησία του τοιχώματος δεν είναι σπάνιες. Καταστροφή του μυοκαρδίου είναι σπάνια και οφείλεται στην ανάπτυξη θερμότητας όπως συμβαίνει και με τους σκελετικούς μυς, ή οφείλεται σε ισχαιμία ή έμφραγμα του μυοκαρδίου που προκαλείται από σπασμό των στεφανιαίων. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κλινικά, τα εργαστηρικά ευρήματα (CPK- ΜΒ) μπορεί να μας βοηθήσουν. Το συνεχές ρεύμα και το υψηλής τάσης εναλλασσόμενο προκαλούν ασυστολία ενώ το χαμηλής τάσης εναλλασσόμενο κοιλιακή μαρμαρυγή. Συνεπώς σε ηλεκτροπληξία από σπιτικό ρεύμα, η κοι-

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Εl\ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 107 λιακή μαρμαρυγή είναι η συχνότερη θανατηφόρος αρρυθμία. Οι συχνότερες αρρυθμίες είναι η φλεβοκομβική ταχυκαρδία, οι κολπικές και κοιλιακές έκτοπες, η κολπική μαρμαρυγή, πρώτου και δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακ6ς αποκλεισμός. Ο φλεβόκομβος και ο κολποκοιλιακός κ6μβος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην δίοδο εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Μη ειδικές μεταβολές του ST και παράταση του διαστήματος QT είναι συχνά. Νεφροί Αν και υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την εμφάνιση άμεσης νεφρικής βλάβης από ηλεκτρικό ρεύμα, πιστεύεται ότι η νεφροτοξιτότητα εμφανίζεται Μγω shock, μυοσφαιρινουρίας και ελλειπή χορήγηση υγρών. Η χορ1iγηση υγρών είναι το κλειδί της πρόληψης αυηiς της κατάστασης. Τα υποδ6ρια εγκαύματα είναι συνήθως μικρά, οδηγούν 6μως σε μη σωστή εκτίμηση της βλάβης στους βαθύτερους ιστούς και την απώλεια υγρών στον τρίτο χώρο (στην εγκαυματικ1ί περιοχή). Η εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σχετίζεται με αυξημένη θνητ6τητα. Η χορ1iγηση υγρο)ν πρέπει να στηρίζεται στην εμφάνιση 1l όχι διούρησης. Προτείνεται η χορήγηση κρυσταλοειδών διαλυμάτων τόσα ώστε να έχουμε διούρηση ml/h και έλεγχος των ούρων για μυοσφαιρίνη. Αν εμφανιστεί μυοσφαιρίνη στα ούρα aυξάνουμε την διούρηση σε ml/h. Αν εμφανιστεί νεφρική ανεπάρκεια (μηδενική διούρηση) προτιμάται η αιμοδιάλυση από την περιτονα ίκή, λόγω μικρότερων επιπλοκών. Καλλιέργεια των ούρων και χορ1iγηση μανιτόλης επίσης προτείνεται. Νευρικό σύστημα Διάφορες νευρολογικές βλάβες έχουν περιγραφεί. Αμέσως μετά την επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα, πάνω από 70% των θυμάτων έχουν απώλεια συνείδησης ή παροδική παράλυση για 5-lOmin. Η πλήρης αποκατάσταση είναι ο κανόνας εκτός εάν υπάρχει υποξυγοναιμία. Ζάλη, πονοκέφαλος, απώλεια μνήμης, είναι τα συνήθη, ενώ σπασμοί,διαταραχές αυτόνομου νευρικού συσηίματος εμφανίζονται λιγότερο συχνά στις πρώτες μέρες. Επιμένων κώμα έχει σχέση με εγκεφαλικό οίδημα, κλει- στό τραύμα κρανίου και εγκεφαλική θρόμβωση οδηγώντας σε αυξημένη θνητότητα. Έλεγχος με αξονική τομογραφία θεωρείται εξέταση εκλογής, ενώ πολλοί προτείνουν συνεχές monitoring της ενδοκρανίου πιέσεως. Καθυστερημένες νευρολογικές επιπλοκές μπορούν να συμβούν αρκετούς μήνες μετά την βλάβη. Βλάβες περιφερικών νεύρων μπορεί να εμφανισθούν και οφείλονται και οφείλονται είτε σε άμεση βλάβη από τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος είτε σε πιεστικά φαινόμενα από οίδημα. Στην πρώτη περίπτωση η βλάβη επικεντρcδνεται στις νευρικές ίνες και είναι αναστρέψιμη. Η πτώση που ακολουθεί την ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσεις κρανιεγκεφαλική κάκωση, η κάκωση του νωτιαίου μυελού. Μυοσκελετικές και υποδόριες βλάβες Πολλές φορές υπάρχουν κακιi)σεις όχι από άμεση επαφ1i με το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά από πτώση ή από τετανικές συσπάσεις. Τ ο τελικό αποτέλεσμα είναι κατάγματα μακράν οστών και σπονδυλικής στήλης, εξαρθρήματα, ρήξη σπλήνα και κακώσεις άλλων εσωτερικών οργάνων. Στα Θύματα με απώλεια συνείδησης πρέπει να γίνεται ακινητοποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικ1iς στήλης, προσεκτικ1l μεταφορά στο νοσοκομείο, και πλήρης ακτινολογικός έλεγχος για τον αποκλεισμό κακώσεων. Η βλάβη ιστών από άμεση επαφή με ρεύμα είναι σε βάθος και συνοδεύεται με νέκρωση του ιστού. Η αντιμετώπιση προσβλέπει στην διάσωση όσο γίνεται μεγαλύτερου μέρους ιστού και στην με ί ωση των συστηματικών επιδράσεων του νεκρωτικού μύ που περιλαμβάνουν πυομυοσίτιδα, σήψη, νεφρική βλάβη, αιμοδυναμικές διαταραχές. Ο ασθενής πρέπει να οδηγείται στο χειρουργείο για χειρουργικό καθαρισμό του τραύματος, σε περίπτωση που δεν χρειάζεται άμεσο χειρουργείο πρέπει να γίνεται στενή παρακολούθηση του CK ενζύμου. Άλλες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της βλάβης είναι η αγγειογραφία, το scanning με 99mTc για τον έλεγχο του νεκρωτικού μυός και η βιοψία μυός. Οι βλάβες του ρεύματος στον υποδόριο ιστό περιλαμβάνουν τοπικά εγκαύματα στην είσοδο και έξοδο ή και γενικευμένα εγκαύματα, η αντιμετώ-

5 108 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε\ΤΑτΙΚΗΣ IATPII\.H::: πιση τους περιλαμβάνει τις βασικές θεραπείες για θερμικά εγκαύματα. Άλλα όργανα Βλάβη στα σπλάχνα σπάνια παρατηρείται και συνήθως οφείλεται σε ρεύμα υψηλής τάσης. Ο καταρράκτης είναι η συχνιsς σε βλάβη από κεραυνό αλλά σπάνιος σε ηλεκτροπληξία. Ο καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί μήνες μετά το συμβάν. Ρήξη του τύμπανου μπορεί να συμβεί μετά από κεραυνό. ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ Στις βλάβες απιs κεραυνό αν και αρχικά πίστευαν ότι τα εγκαύματα αποτελούσαν την κυριότερη αιτία θανάτου, μόνο σε μικρό ποσοστό έχουμε εν τω βάθη θερμικές βλάβες. Η μοναδική αιτία άμεσου θανάτου είναι η καρδιακή ανακοπή. Τραυματίες σε κωμαποδη κατάσταση μετά από πλήξη κεραυνού αλλά χωρίς καρδιακή ανακοπή είναι απίθανο να πεθάνουν αν και υπάρχουν σοβαρές συνέπειες. Η βλάβη απιs κεραυνιs οδηγεί σε παράλυση αναπνευστικcδν κέντρων που είναι αναστρέψιμη. Γι'αυτό η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πρέπει να συνεχίζεται για ώρες. Τα πιο πολλά θύματα εμφανίζουν αυτόματη αναπνοή μετά από 30 λεπτά. Ο πιο συχνός ρυθμός της καρδιάς μετά απιs επαφή με κεραυνό είναι ασυστολία, μπορεί όμως να εμφανιστεί και κοιλιακή αρρυθμία. Η σοβαρότερη βλάβη απιs κεραυνό στο ΚΝΣ είναι η βλάβη στο αναπνευστικό κέντρο και η επακόλουθη άπνοια. Η δυσλειτουργία του αυτόνομου είναι μια σοβαρή επιπλοκ1i περιλαμβάνει υπέρταση βρογχοσπασμο, κυανωτικά άσφυγμα άκρα που αυτόματα επανέρχονται στο φυσιολογικιs. Η νέκρωση ιστού σε βάθος δεν είναι συχνό φαινόμενο όμως δεν να θεωρείται αδύνατη. Το δέρμα έχει την εμφάνιση aράχνης οδηγώντας σε οίδημα, πολύ συχνά βλάβες στον οφθαλμό με καταρράκτη,βλάβες στο φακό,ιριδίτιδα,διαταραχές οπτικού νεύρου επίσης αναφέρονται βλάβες στον τυμπανικό υμένα. Η αντιμετώπιση των θυμάτων είναι κοινή όπως στην ηλεκτροπληξία με ρεύμα σπιτιού. Η επίδραση του κεραυνού στην καρδιά έχει περιγραφεί σαν aπινίδωση από το σύμπαν και έχει σαν αποτέλεσμα την ασυστολία. Ο αυτοματισμιsς οδηγεί στην αυτόματη επιστροφή του φλεβοκομβικού ρυθμού αλλά η αναπνευστική παύλα μπορεί να επιμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την την δευτερογενή επιδείνωση του ρυθμού και την πρόκληση κοιλιακής μαρμαρυγής ή ασυστολία η οποία είναι πολύ πιο ανθεκτική στην θεραπεία απιs την πρcίπη. Μερικές αναφορές περιγράφουν την κοιλιακή μαρμαρυγ1ί σαν αρχικό σύμβαμα που οδηγεί σε καρδιακή ανακοπή. Στους ασθενείς που δεν εμφανίζουν άμεσα καρδιακή ανακοπ1ί οι συχνότερες ηλεκτροκαρδιογρφικές διαταραχές είναι η μη ειδικές μεταβολές του sτ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Προνοσοκομειακή φροντίδα Σε ασθενείς με ηλκετροπληξία προέχει η ασφάλεια του διασώστη, η σειρά αντιμετώπισης κατά ABC έχει και εδώ εφαρμογή. Η εφαρμογή ωτλ1iς και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής σε θύματα που υπέστησαν καρδιακή ανακοπ1ί μετά από ηλεκτροπληξία είναι ζωτικής σημασίας για την έκβαση του ασθενή. Η επιμονή στην αναζωογόνηση έχει σημασία σε ηλεκτροπληξία απ6 κεραυνό. Η επιθετική χορήγηση υγρών σε σοβαρές βλάβες απιs ηλκεκτροπληξία πρέπει να γίνεται ωτ6 τον τόπο του συμβάματος. Στην μετακίνηση πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η ύπαρξη κάκωσης σπονδυλικής στήλης ή καταγμάτων. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών Μετά την αρχική σταθεροποίηση ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος είναι οι καρδιακές αρρυθμίες. Πολλές φορές απαιτείται εντατική νοσηλεία και παρατεταμένο ΗΚΣκοπικό monitoring. Παρά'(Οντες που πρέπει να λαμβάνονται υπιsψιν είναι ιστορικ6 ανακοπής ή απώλειας της συνείδησης, χαρδιακές αρρυθμίες στο τ6πο του συμβάματος 1l στο ΤΕΠ, παθολογικό καρδιογράφημα, έκταση του εγκαύματος η ηλικία του ασθενούς. Αναφέρονται αρρυθμίες ακ6μα και 24 ώρες μετά την διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ασθενείς που έπαθαν

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε:\ΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 109 ηλεκτροπληξία απιs ρεύμα υψηλής τάσης και επιβίωσαν μπορεί να εμφανισθεί βλάβη στο μυοκάρδιο με αυξημένα ένζυμα. Και μπορεί να χρειαστούν παρατεταμένη υποστήριξη με ινιsτροπα και αγγειοδραστικά φάρμακα. ΘρομβιSλυση και αγγειοπλαστικ1i συνήθως δεν έχει ένδειξη σε αυτούς τους ασθενείς, εκτιsς ένα υπάρχει απιsφραξη των στεφανιαίων αγγείων. Μια ενδοφλέβια γραμ ηi πρέπει να τοποθετηθεί σε 6λουc; τουc; ασθενείς με ηλεκτρικ1i βλάβη. ΣΧέψη για οποβέτηση κεντρικής γραμ ηiς σε όλους τους ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα και σε αυτούς που είναι αναίσθητοι. Μεγάλη χορ1iγηση υγρών απαιτείται για να αποκτήσει ο ασθενής ικανοποιητική διούρηση. Τοποθετείται καθετήρας κύστης για έλεγχο των σύρων.ακινητοποιούνται τα κατάγματα, τα εξαρθρήματα και γίνεται προφύλαξη με εμβιsλιο αντιτετανικιs. Ασθενείς με ηλεκτρικά εγκαύματα πρέπει να σταθεροποιούνται και να μεταφέρονται σε κέντρα εγκαυμάτων. Αν δεν υπάρχει αυηi η δυνατιsτητα, γιατροί ειδικοί σε ηλεκτρικά εγκαύματα πρέπει να αναλαμβάνουν τους ασθενείς. Ασθενείς με αυξημένα επίπεδα CPK ή και μυοσφαιριναιμία πρέπει εκτιsς της χορήγηση υγρών να πάρουν μανιτιsλη ή φουροσεμίδη για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικ1i διούρηση,αντιμετωπίζοντας έτσι την τοξικ1i μυοσφαιρίνη και μειώνεται η πιθαν6τητα εμφάνισης οξείας σωληναριακης νέκρωσης και σε δεύτερο χριsνο νεφρικής ανεπάρκειας. Η απcδλεια συνείδησης είναι συχν1i σε ατυχήματα υψηλής τάσης ή σε θύματα κεραυνού. Όταν η απώλεια είναι παρατεταμένη πρέπει να γίνονται εξετάσεις για να αποκλείσουμε ενδοκράνιο παθολογία απιs πτώση και πριsκληση κρανιοεγκεφαικής κάκωσης. Το ΗΕΓ δεν μας δίνει πληροφορίες εκτ6ς εάν υπάρχουν σπασμοί. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡ Α Αναφέρονται λοιμώξεις λόγω σήψης πυομυοσίτιδος κυτταρίτιδας και βρογχοπνευμονίας. Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργικιs καθαρισμ6 των νεκρωτικών ιστών προφύλαξη απιs clostridia (με μεγάλες δ6σεις πενικιλίνης)καλλιέργειες τραύματος. Η θνησιμ6τητα των θυμάτων απ6 ηλεκτρικ6 ρεύμα είναι 2% Μγω κλειστού τραύματος κρανίου λοιμώξεων, οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Ανώτερες επιπλοκές περιλαμβάνουν αγγειακά ανευρύσματα με αιμορραγία και καταρράκτες ονομάζεται lighting psychorecidividism. Πρόγνωση Για τους ασθενείς χωρίς έγκαυμα,η πριsγνωση εξαρτάται απ6 την λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Α ν δεν υπάρχει βλάβη εκ ε ί,ακ6- μη και μετά απιs ανακοπ1i, η πρ6γνωση είναι καλή. Για αυτούς με εγκαύματα,η επιβίωση εξαρτάται απιs τον βαθμ6 αντιμετώπισης των εγκαυμάτων.

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 110 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Joseph M.Civetta, Robert W.Taylor, Robert R.Kirby-Section ΙΧ, chapter 103, electrical injuries, p critical CARE, third edition, ΤΗΕ MERCK MANUAL-Home Edition, Sec.24, Ch.278, Electrical Injuries, P.Roisen, R.Barkin, S.Hayden, J.Schaider, R.Wolfe, 5-MINUTE S EMERGENCY MED ECINE CONSUL Τ, p , emedicine J ournal, March , Volume2, Number 3-R.Wright, J.Balentine. Lee RC: Injury by Electrical Forces: Pathophysiology, Manifestations and Thcrapy. Current Problems in Surgery 1997;34: (Medline ). Veneman TF,van Dijk GW, Boereboom Ε: Prediction of outcome after resuscitation in a case of electrocution.intesive Care Med 1998 Mar;24(3): 255-7(Medline ). Gatewood Μ, Zane R. Lightning injuries. Emerg Med Clin North Am 2004; 22 : Koumbourlis Α. Electrical injuries. Crit Care Med 2002; Price Τ, Cooper Μ. Electrical and Lightning Injuries in Marx: Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 5th ed., Mosby 2002, p: Jain S, Bandi Υ. Enviromental emergencιes. Electrikal and lightning ijuries. Critical care clinics 1999;

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος πέφτει κάτω από 35ο C, το αποτέλεσμα είναι η υποθερμία. Όταν η θερμοκρασία ελαττωθεί κάτω από τα κανονικά επίπεδα λειτουργίας του θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ προ της καρδιακής ανακοπής! ΑΝΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Α «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ( Η.Κ.Γ ), ως απλή και εύχρηστος εργαστηριακή μέθοδος, είναι βοηθητικό και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο στη διάγνωση και στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Θέματα Ασφάλειας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Θέματα Ασφάλειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέματα Ασφάλειας Δημήτρης Τσιπιανίτης ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Τετάνου-Διφθερίτιδας-Κοκκύτη (Td/Tdap)

Εμβόλιο Τετάνου-Διφθερίτιδας-Κοκκύτη (Td/Tdap) Εμβόλιο Τετάνου-Διφθερίτιδας-Κοκκύτη (Td/Tdap) ΤΙ ΧΡΕΙAΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι είστε προστατευμένοι από τον τέτανο, τη διφθερίτιδα και τον κοκκύτη; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η µερική βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από την απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ)

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ) ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ; Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Σκοπός είναι να μειώσουμε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις Πρώτες Βοήθειες

Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις Πρώτες Βοήθειες ΘΕΩΡΙΑ Εισήγηση 2 - Αξιολόγηση Ασθενή στις πρώτες βοήθειες- Ιστορικό- SAMPLE- Φυσική εξέταση Δρ. Ροβίθης Μιχαήλ, καθ. Εφαρμογών PhD, Mmedsci, MPH - 2017 Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εργασία στο μάθημα της Βιολογίας Εισηγητής: Μ. Αντώνιος Καθηγητής: Πιτσιλαδής Βασίλης Σχ. έτος: 2016-2017 ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Η καρδιά είναι ένα μυώδες

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Μιλτιάδης Μαρκάτος, Πνευμονολόγος

Γράφει: Μιλτιάδης Μαρκάτος, Πνευμονολόγος Γράφει: Μιλτιάδης Μαρκάτος, Πνευμονολόγος Πάνω από ένα αιώνα πριν, ο J. Hutchinson, ένας χειρουργός-δερματολόγος, αναγνώρισε την πρώτη περίπτωση σαρκοείδωσης, στο Λονδίνο. Στα χρόνια πριν και μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ. Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος

ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ. Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος ΥΠΕΡΟΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Γυναίκα 68 ετών μεταφέρεται στο Τμήμα Επειγόντων. Η ασθενής νοσηλεύονταν σε μονάδα αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα 2013 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι αρχικές ενέργειες που γίνονται, για τη διατήρηση ενός πάσχοντος στη ζωή, τη σταθεροποίηση της κατάστασής

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τι είναι Α Βοήθειες Η βοήθεια που παρέχεται σε ασθενείς άμεσα μετά τον τραυματισμό ή την πάθηση και πριν προσέλθει ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED)

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισηςενόςθύματοςπουέχεικαταρρεύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό ατέρμονης ταχυκαρδίας με στενά QRS.

Περιστατικό ατέρμονης ταχυκαρδίας με στενά QRS. Περιστατικό ατέρμονης ταχυκαρδίας με στενά QRS. Δρ. Διονύσιος Θ. Καλπάκος Γενικός Αρχίατρος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων Ιστορικό Ασθενής, 25 ετών, διακομίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I) Γιάννης Τσούγκος ΓΕΝΙΚΑ:...πολλούς αιώνες πριν μελετηθεί επιστημονικά ο ηλεκτρισμός οι άνθρωποι γνώριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Π. Μαργέτης Eπιμελητής Α Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ηχωκαρδιολογία Τζανείου Νοσοκομείου Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 210 7623301, 697 2910407 Website: www.empfirstaid.gr Email: akonovesi@empfirstaid.gr ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας ΟΡΙΣΜΟΙ Τραύμα: Είναι οξεία έκθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΟΙ ΣΠΟΝ ΥΛΟΙ 10 Τυπικοί σπόνδυλοι ενηλίκων 10 Χαρακτηριστικά των σπονδύλων 11 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ η Εισαγωγή ΔΙΑΛΕΞΗ Ορισμός Πρώτες Βοήθειες είναι η επιδέξια εφαρμογή αποδεκτών αρχών θεραπείας σε περιπτώσεις: τραύματος ξαφνικής ασθένειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Πλαστική Χειρουργική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc25 Μιχαήλου

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl

Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl Γυναίκα 50 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι εισάγεται με ιστορικό από 48ωρου ανορεξίας, δύσπνοιας και κεφαλαλγίας. Το σάκχαρο αίματος ήταν 550mg/dl και η αναπνοή της μύριζε κετόνη. Την είχε βρει ο άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας

Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας Καταγραφή ασθενών προσερχόµενων στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών µε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε νοσοκοµείο της Κεντρικής Ελλάδας Χρουµπ- Παπαβάιου Α., Πλακιάς Σ., Δεληγιάννης Γ., Τσατίρης Κ., Μπράχος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική Εργοφυσιολογία

Πειραµατική Εργοφυσιολογία Πειραµατική Εργοφυσιολογία Θερμορύθμιση Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Θερμική ισορροπία Δυναμική ισορροπία μεταξύ παραγόντων που προσδίδουν και αφαιρούν θερμότητα: Βασικός μεταβολισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Ακαδημία Αιμοδοσίας Η Αιμοδοσία το 2016 Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος Ήπιες Σοβαρές Τοπικές Συστηματικές Α.1. Αίμα εκτός των αγγείων Αιμάτωμα (μώλωπας) Παρακέντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Για τον άνθρωπο: Ρεύμα μέσα από το ανθρώπινο σώμα (ηλεκτροπληξία) Εγκαύματα Για τις συσκευές: Πυρκαγιά από υπερφόρτιση (Υψηλά Υψηλά ρεύματα σε συνδυασμό με τον χρόνο ~Ι

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΠΙΜ Α ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕΙΔ/ΝΟΣ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Dr ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Άνδρας 30 ετών Αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Εγκαυμάτων και Χειρουργικής Άκρας Χειρός, Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη Τα ηλεκτρικά εγκαύματα αποτελούν το 3-4% όλων των εισαγωγών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» www.hesem.gr www.synedra.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Δηλητηρίαση Η έκθεση σε τοξίνη που δύναται να έχει βλαπτική επίδραση στον οργανισμό Τοξίνη είναι η ουσία που προκαλεί βλάβη στη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κάντε κλικ εδώ. "EFR - Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη"

Για τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κάντε κλικ εδώ. EFR - Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη Για τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κάντε κλικ εδώ "EFR - Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη" Θεματολόγιο: Εισαγωγή, ABCABS της Γραμμής ζωής του παιδιού, ABCABS της Γραμμής ζωής του βρέφους, Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση-καρπα

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR)

Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR) Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR) ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι είστε προστατευμένοι από την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ MMR

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα