ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( )*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)*"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (004), σελ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( )* αµιανού, Χ. και Συναδινός, Ξ. Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα αυτή είχε σαν κύριο στόχο να διερευνήσει το πόσο ικανοποιηµένοι είναι οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μαθηµατικών του Παν/µίου Αθηνών από τα εφόδια που τους έχουν δοθεί αναφορικά µε την επιστηµονική και επαγγελµατική τους εξέλιξη. Αποτελεί συνέχεια ανάλογης έρευνας για τους πτυχιούχους µαθηµατικούς των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Κρήτης και Ιωαννίνων για την περίοδο ( ). Βασίζεται σε δείγµα 17 πτυχιούχων που έχουν ληφθεί µε συστηµατική δειγµατοληψία και τα δεδοµένα έχουν συλλεχθεί ταχυδροµικά µε χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Μεταξύ άλλων εξετάζονται διάφορα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη διάρκεια σπουδών, στο χρόνο εύρεσης εργασίας και το είδος της εργασίας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δειγµατοληπτική έρευνα αναφέρεται στους πτυχιούχους του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών που έχουν αποφοιτήσει στο διάστηµα και έχει σαν κύριο στόχο να διερευνήσει το πόσο ικανοποιηµένοι είναι από τα εφόδια που τους έχουν δοθεί από το τµήµα τους όσον αφορά την επιστηµονική και την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Το µέγεθος του πληθυσµού σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Γραµµατείας του Τµήµατος ήταν 1610 άτοµα. Ανάλογη έρευνα έχει γίνει στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για µαθηµατικούς των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Κρήτης και Ιωαννίνων που είχαν αποφοιτήσει στο διάστηµα ( αµιανού κ.ά., 1999). Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ειδικά καταρτισµένο ερωτηµατολόγιο που περιείχε επτά θεµατικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα (Α) αναφερόταν σε κάποια γενικά στοιχεία όπως το φύλο, την ηλικία, το βαθµό πτυχίου, τη διάρκεια λήψης πτυχίου κ.ά. Η δεύτερη (Β) και τρίτη (Γ) ενότητα είχαν µεταβλητές * Εργασία µε υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε Κ.Α. 70/4/

2 που αναφέρονταν στο χρονικό διάστηµα των σπουδών τους. Η τέταρτη ενότητα (D περιελάµβανε ερωτήσεις σχετικές µε την επαγγελµατική τους αποκατάσταση, ενώ η πέ- µπτη (Ε) αναφερόταν στις µεταπτυχιακές σπουδές. Η έκτη ενότητα (F) ζητούσε να αξιολογηθούν ενδεχόµενες δραστηριότητες του Τµήµατος που θα βοηθούσαν στην επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων, και τέλος, η έβδοµη ενότητα (G) είχε δύο ερωτήσεις που προσπαθούσαν να αντλήσουν τη γενική άποψη των πτυχιούχων για το Τµήµα. Για τα στοιχεία της πρώτης ενότητας έχουµε και τα αντίστοιχα πληθυσµιακά δεδοµένα και έτσι µπορεί να ελεγχθεί και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος για την αξιοπιστία των συµπερασµάτων.. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ εδοµένου ότι είχαµε στη διάθεσή µας τον πλήρη κατάλογο (πλαίσιο, λίστα) των πτυχιούχων ( N = 1610) από το 1995 έως το 00 και θεωρώντας ότι ήσαν καταχωρη- µένοι κατά τυχαίο τρόπο, αποφασίστηκε να εφαρµοστεί συστηµατική δειγµατοληψία. Για τον προσδιορισµό του µεγέθους δείγµατος (n) χρησιµοποιήθηκε ο τύπος της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας (α.τ.δ.) για την εκτίµηση ποσοστού (P) (βλ. Cochran (1977), αµιανού (1999)) n0 n = µε n0 1+ N n zα / 0 = P( 1 P) d (1) για το οποίο αναµένεται µε πιθανότητα 1 α να δώσει εκτίµηση P ˆ = p του ποσοστού Ρ µε προκαθορισµένη µέγιστη απόκλιση d = P ˆ P. Επιλέγοντας το P = 0, 5 έχουµε για δεδοµένο d το µέγιστο δυνατό δείγµα. Θεωρώντας ως ικανοποιητική προσέγγιση το d = 0,05 και πιθανότητα 1 α = 0, 95 ( z α / = 1,96) προκύπτει δείγµα 310 περίπου πτυχιούχων. Επί πλέον αν υποθέσουµε ότι µία εκτίµηση p του ποσοστού Ρ θεωρείται από άποψη ακρίβειας ικανοποιητική όταν ο συντελεστής µεταβλητότητας είναι µικρότερος του 10%, προκύπτει ότι το µέγιστο µέγεθος δείγµατος που απαιτείται για P 0, 5 είναι 301 άτοµα. Το µέγεθος δείγµατος που απαιτείται για την εκτίµηση µε α.τ.δ. της µέσης τιµής, Y ˆ = y, και υποθέτοντας ότι y ακολουθεί κανονική κατανοµή, δίνεται επίσης από την (1) µε n0 = ( Sza / / d). Για την εκτίµηση της µέσης διάρκειας λήψης πτυχίου µε µέγιστη απόκλιση d = 13 έτη (= 4 µήνες) και πιθανότητα 1 α = 95% βρίσκουµε n = 194 όπου S =, 53 όπως προκύπτει από τα πληθυσµιακά δεδοµένα. Επίσης για την εκτίµηση της µέσης διάρκειας εύρεσης εργασίας µε d = 1 µήνα και 1 α = 95% βρήκαµε από πιλοτική έρευνα s = 10 µήνες, που οδηγούν σε απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος n =

3 Παρόλα αυτά, λαµβάνοντας υπόψη και το υψηλό ποσοστό µη ανταπόκρισης που συνήθως έχουµε σε δειγµατοληπτικές έρευνες µε ταχυδροµική συλλογή των δεδοµένων (βλ. Τζωρτζόπουλος (001)), χρησιµοποιήσαµε συστηµατική δειγµατοληψία µε βήµα κ = 4 που οδηγεί σε δείγµα 404 πτυχιούχων. Έγινε τηλεφωνική επικοινωνία όπου τους εξηγήθηκε ο σκοπός της έρευνας και στις 4 Ιουνίου 003 στάλθηκαν ταχυδροµικά τα ερωτηµατολόγια µε προπληρωµένο απαντητικό φάκελο. Τελικά απάντησαν 17 πτυχιούχοι (µέχρι 5 Αυγούστου) που αποτελούν και το δείγµα της µελέτης µας και αντιστοιχεί στο 10,7% του συνόλου των πτυχιούχων στην εξεταζόµενη χρονική περίοδο ( ). Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδοµένων έγιναν µε τη βοήθεια των στατιστικών πακέτων Statgraphics Plus 5.0, SPSS 11 και SPLUS AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα το ερωτηµατολόγιο περιείχε 7 θεµατικές ενότητες µε διάφορα χαρακτηριστικά. Στην παρούσα εργασία θα περιοριστούµε µόνο σε µερικά χαρακτηριστικά, όπως: βαθµός πτυχίου, διάρκεια σπουδών, χρόνος εξεύρεσης δουλειάς, είδος δουλειάς. Στον Πίνακα 1 δίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα για το βαθµό πτυχίου και τη διάρκεια λήψης πτυχίου όπως αυτά προέκυψαν από τον πληθυσµό ( N = 1610) και το δείγµα ( n = 17), αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι ο µέσος βαθµός πτυχίου είναι 6,34 χρόνια στον πληθυσµό και 6,37 χρόνια στο δείγµα µε τυπικό σφάλµα 0,05 χρόνια. Η µέση διάρκεια λήψης πτυχίου είναι 6,68 χρόνια για τον πληθυσµό και 6,08 χρόνια για το δείγµα µε τυπικό σφάλµα 0,15 χρόνια. Η διαφορά αυτή πιθανόν να αποδίδεται στο ότι άτοµα µε µεγάλη διάρκεια λήψης πτυχίου αρνήθηκαν τελικά να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο Πίνακας 1 Στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσµό και το δείγµα ΒΑΘΜΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥ- ΧΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΙΓΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΣ 6,34 6,37 6,68 6,08 ΙΑΜΕΣΟΣ 6,18 6,0 6,0 5,4 ΙΑΣΠΟΡΑ 0,41 0,45 6,4 4,17 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙ- ΣΗ 0,64 0,67,53,04 ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ - 0,05-0,15 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 5,00 5,00 3,50 3,50 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 9,51 9,0 6,48 14,75 ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 4,51 4,0,98 11,5 ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 1,6 1,60,05 1,58 ΚΥΡΤΩΣΗ 3,8 3,74 7,75 3,0 111

4 Εφαρµόζοντας τα κριτήρια χ, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk βρέθηκε ότι καµία από τις κατανοµές κανονική, λογαριθµοκανονική, Weilbull ή Logistic δεν προσαρµόζεται ικανοποιητικά στα δεδοµένα. Στα Γραφήµατα 1(α) και 1(β) δίνονται οι α- θροιστικές κατανοµές του βαθµού και της διάρκειας λήψης πτυχίου για τον πληθυσµό και για το δείγµα. Εφαρµόζοντας το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές τόσο για το βαθµό ( P τιµή = 0,069) όσο και για τη διάρκεια σπουδών ( P τιµή = 0,0003). Υπολογίζοντας τη συσχέτιση µεταξύ βαθµού πτυχίου και διάρκειας σπουδών βρέθηκε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ( r = 0,465) στατιστικά σηµαντική ( P τιµή = 0). ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 1 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 0,8 ΕΙΓΜΑ 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0, 0, ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Γράφηµα 1(α) Γράφηµα 1 (β) Αυτό αποτυπώνεται και από τα δεδοµένα του Πίνακα. Πίνακας Συσχέτιση βαθµού πτυχίου και διάρκειας σπουδών Βαθµός πτυχίου Καλώς Λίαν Καλώς Άριστα Ποσοστό 67,1% 30,9%,0% Μέση ιάρκεια σπουδών(σε έτη) 6,9 6,1 5,77 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Εξετάζοντας τους πτυχιούχους µαθηµατικούς ανά διετία ανάλογα µε το έτος αποφοίτησης και την εξεύρεση δουλειάς πλήρους ή µερικής απασχόλησης καταλήγουµε στον Πίνακα 3. Με εφαρµογή του κριτηρίου χ η υπόθεση ανεξαρτησίας απορρίπτεται (τιµή κριτήριου = 48, 9, β.ε. = 6, P τιµή = 0). Το 66,7% αυτών που εργάζονται (εκτός από ιδιαίτερα µαθήµατα) έχει εργασία σχετική µε το πτυχίο ενώ το υπόλοιπο 33,3% έχει εργασία άσχετη µε το πτυχίο. Είναι σηµαντικό ότι µεταξύ αυτών που δήλωσαν ότι εργάζονται ένα υψηλό ποσοστό,5% συνέχισαν να εργάζονται στην ίδια δουλειά που είχαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ο µέσος χρόνος εύρεσης δουλειάς υπολογίστηκε σε 9,1 µήνες µε τυπική απόκλιση s = 10 µήνες και τυπικό σφάλµα 0,7 µήνες. 11

5 Πίνακας 3 Πίνακας συνάφειας για το είδος εργασίας και έτους αποφοίτησης ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 100 (58,1%) 38 (,1%) ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (19,8%) ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ -ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 4- ΙΟΙΚΗΣΗ 5-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 6-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8-ΕΡΕΥΝΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 9-MARKETING/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 10-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 11-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 1-ΑΛΛΟ 13-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1-ΤΡΑΠΕΖΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 4-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 6-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ / ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7-ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 10-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 1- ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 13-ΑΛΛΟ 3,1% 5,77% 1,9% 0,64% ΓΡΑΦΗΜΑ (α) Ειδικότητα Εργασίας ΓΡΑΦΗΜΑ (β) Κλάδος Εργασίας Από το σύνολο των πτυχιούχων που δήλωσαν ότι εργάζονται, στο 5% το αντικεί- µενο της δουλειάς τους είναι η εκπαίδευση εκ των οποίων 5% παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα, 36% εργάζονται σε φροντιστήριο 3% σε φροντιστήριο και ιδιαίτερα, 0% σε δηµόσιο και 9% σε ιδιωτικό σχολείο (βλ. Γράφηµα (α)). Από τους υπόλοιπους το 30% εργάζεται σε τράπεζες, το 15% σε εµπορική επιχείρηση, το 1% σε εταιρεία πληροφορικής, το 11% σε γραφείο µελετών και µικρότερα ποσοστά σε άλλους κλάδους (βλ. Γράφηµα (β)). Πληροφορίες για άλλα χαρακτηριστικά, όπως παράγοντες που έπαιξαν βασικό ρόλο για την εύρεση δουλειάς, µεταπτυχιακές σπουδές, συσχετίσεις σειράς προτίµησης για το Μαθηµατικό, βαθµού πτυχίου και διάρκειας σπουδών, ενδεχόµενες δραστηριότητες του Τµήµατος Μαθηµατικών που θα βοηθούσαν στην επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων βλ. Συναδινός (004). 113

6 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ ΕΣ ΣΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Θα εφαρµόσουµε τη µέθοδο της ανάλυσης σε οµάδες (συστάδες) (cluster analysis) στα δεδοµένα του δείγµατος. Μας ενδιαφέρει να ερευνήσουµε αν τα δεδοµένα µας χωρίζονται σε οµάδες µε βάση κάποια χαρακτηριστικά. Οι µεταβλητές (χαρακτηριστικά) που επιλέξαµε να πάρουν µέρος στην ανάλυση είναι το φύλο, η ηλικία, ο βαθµός πτυχίου, η διάρκεια λήψης πτυχίου, η κατεύθυνση σπουδών, η σειρά προτίµησης εισαγωγής στο Μαθηµατικό Τµήµα, το ποσοστό παρακολούθησης των µαθηµάτων, η εξοικείωση µε Η/Υ και το διαδίκτυο, η εργασία και οι µεταπτυχιακές σπουδές. Στα δεδοµένα του δείγµατος εφαρµόσαµε την µη-ιεραρχική µέθοδο partitioning around medoids και από τις ιεραρχικές µεθόδους χρησιµοποιήσαµε συσσωρευτικούς αλγόριθµους (Linkage type: average, complete και Ward) και τη διαιρετική µέθοδο Diana (βλ. Kaufman and Rousseeuw (1990)). Για όλους τους παραπάνω αλγορίθ- µους υπολογίσαµε τον πίνακα αποστάσεων για µεικτού τύπου δεδοµένα µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου S-PLUS (ο υπολογισµός του πίνακα αποστάσεων βασίζεται στο µέτρο απόστασης για µεικτού τύπου δεδοµένα που ορίστηκε από τον Gower). Η µέθοδος που είχε την καλύτερη εφαρµογή ήταν η συσσωρευτική µέθοδος του Ward (AC=0,95). Στηριζόµενοι στο Γράφηµα 3 (δενδρόγραµµα της µεθόδου του Ward) και στα αποτελέσµατα αποφασίστηκε η οµαδοποίηση των δεδοµένων σε 3 οµάδες σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο (βλ. Gordon(1999)). Η οµάδα 1 των πτυχιούχων Μαθηµατικών αποτελείται από 90 άτοµα, η οµάδα από 35 άτοµα και η οµάδα 3 από 47 άτοµα. Ας δούµε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της κάθε οµάδας. ΟΜΑ Α 1 Η οµάδα 1 αποτελείται µόνο από άντρες, που έχουν ηλικίες από 5 έως 44 χρόνια. Ο µέσος βαθµός πτυχίου τους είναι 6,0 ενώ η µέση διάρκεια λήψης πτυχίου Height ΓΡΑΦΗΜΑ 3 (WARD METHOD) 114

7 είναι 6,5 χρόνια. Οι περισσότεροι από τους πτυχιούχους της οµάδας 1 είχαν δηλώσει την κατεύθυνση των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, είχαν δηλώσει το Τµήµα στο µηχανογραφικό τους µε σειρά προτίµησης από η έως 5 η, παρακολουθούσαν στις παραδόσεις σε ποσοστό 50%-80% και ήταν εξοικειωµένοι λίγο µε τη χρήση Η/Υ και καθόλου µε το διαδίκτυο στο τέλος των σπουδών τους. Τέλος, τα περισσότερα άτοµα είχαν εργασία πλήρους απασχόλησης όταν πραγµατοποιήθηκε η έρευνα και δεν είχαν κάνει ούτε έκαναν µεταπτυχιακές σπουδές. (17 πτυχιούχοι της οµάδας 1 είχαν ακολουθήσει την κατεύθυνση των θεωρητικών Μαθηµατικών). ΟΜΑ Α Η οµάδα αποτελείται από 0 γυναίκες και 15 άντρες, που έχουν ηλικίες από έως 31 χρόνια. Ο µέσος βαθµός πτυχίου τους είναι 6,85 ενώ η µέση διάρκεια λήψης πτυχίου είναι 5,19 χρόνια. Οι περισσότεροι πτυχιούχοι της οµάδας είχαν δηλώσει την κατεύθυνση των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ενώ 5 πτυχιούχοι της οµάδας έχουν δηλώσει περισσότερες από µια κατευθύνσεις. Επίσης οι περισσότεροι είχαν δηλώσει το Τµήµα στο µηχανογραφικό τους µε σειρά προτίµησης από 1 η έως 5 η, παρακολουθούσαν στις παραδόσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% (ενώ υπήρχαν και 1 άτοµα που παρακολουθούσαν σε ποσοστό 50%- 80%) και ήταν εξοικειωµένοι αρκετά έως πολύ µε τη χρήση Η/Υ και το διαδίκτυο στο τέλος των σπουδών τους. Τέλος, τα περισσότερα άτοµα δεν είχαν εργασία όταν πραγµατοποιήθηκε η έρευνα και έκαναν εκείνο τον καιρό µεταπτυχιακές σπουδές. ΟΜΑ Α 3 Η οµάδα 3 αποτελείται από 46 γυναίκες και έναν άντρα, που έχουν ηλικίες από 3 έως 37 χρόνια. Ο µέσος βαθµός πτυχίου τους είναι 6,35 ενώ η µέση διάρκεια λήψης πτυχίου είναι 5,90 χρόνια. Πίνακας 4 Χαρακτηριστικά των 3 οµάδων (συστάδων) Οµάδα Χαρακτηριστικά Ελάχιστη Μέγιστη Μέση Τυπική Τιµή Τιµή Τιµή Απόκλιση Ηλικία ,96 3,5 1 Βαθµός 5,00 8,85 6,0 0,53 n1 = 90 ιάρκεια λήψης πτυχίου 3,50 14,75 6,5,3 Ηλικία 31 5,51,04 Βαθµός 5,90 9,0 6,85 0,79 n = 35 ιάρκεια λήψης πτυχίου 3,75 1,00 5,19 1,68 Ηλικία ,55 3,0 3 Βαθµός 5,50 8,66 6,35 0,65 n 3 = 47 ιάρκεια λήψης πτυχίου 3,75 10,75 5,90 1,65 Οι περισσότεροι από τους πτυχιούχους της οµάδας 3 είχαν δηλώσει την κατεύθυνση των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, είχαν δηλώσει το Τµήµα στο µηχανογραφικό τους 115

8 µε πρώτη σειρά προτίµησης, παρακολουθούσαν στις παραδόσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% και ήταν εξοικειωµένοι λίγο έως αρκετά µε τη χρήση Η/Υ και καθόλου έως λίγο µε το διαδίκτυο στο τέλος των σπουδών τους. Τέλος, τα περισσότερα άτοµα είχαν εργασία πλήρους απασχόλησης όταν πραγµατοποιήθηκε η έρευνα και δεν είχαν κάνει ούτε έκαναν εκείνο τον καιρό µεταπτυχιακές σπουδές. (13 άτοµα της οµάδας 3 είχαν εργασία µερικής απασχόλησης όταν έγινε η έρευνα). Στον Πίνακα 4 φαίνονται κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα τρία συνεχή χαρακτηριστικά (Ηλικία, Βαθµός, ιάρκεια λήψης πτυχίου). ABSTRACT The main objective of this survey is to investigate the satisfaction level that graduates of the Mathematic Department of the University of Athens have, according to the gained benefits referring to their scientific and professional development. This piece of research examines similar characteristics with a relevant past survey about mathematics graduates from the Universities of Athens, Crete and Ioannina for the period ( ). It is based on a systematic sample of 17 graduates and the data have been selected by mail, using a structured questionnaire. Among the several characteristics examined there is reference to the duration of studies, the time of the job seeking process and the field of work. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Cochran, W.G. (1977): Sampling Techniques, 3rd Ed John Wiley. αµιανού Χ. (1999): Μεθοδολογία ειγµατοληψίας: Τεχνικές και Εφαρµογές. Εκδόσεις «Αίθρα». αµιανού Χ., Κουνιάς Σ., Μπελετσιώτη Σ., Χαλδαίου Γ. (1999): ειγµατοληπτική έ- ρευνα για την αναµόρφωση και αναβάθµιση των Μαθηµατικών σπουδών στην Ελλάδα. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Σπέτσες. Gordon, A. D. (1999). Classification, nd ed., Chapmann and Hall, London. Kaufman, L. and Rousseeuw, P. J. (1990). Finding Groups in Data: An Indroduction to Cluster Analysis, Wiley, New York. Συναδινός Ξ. (004): ειγµατοληπτική έρευνα των στάσεων και επαγγελµατικής αποκατάστασης των πτυχιούχων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών ( ). ιπλωµατική Εργασία για το Μ.Π.Σ. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Τµήµα Μαθηµατικών. Τζωρτζόπουλος (001): Οργάνωση και διεξαγωγή δειγµατοληπτικών ερευνών, Αθήνα. 116

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Human Resource Management in Information and Communications

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Των Β. Κώστογλου, Κ. Ζαφειρόπουλου, Κ. Παπαρρίζου * Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Κινητική Αναψυχή, Τουρισµός και Animation: Το Εργασιακό Μοντέλο των Animateurs σε Ελληνικά Ξενοδοχεία (ANIMA.WO.MO.) Παπαγεωργίου Παρασκευή 1, Κώστα Γιώργος 2, Τζέτζης Γεώργιος 3 1 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Γαρύφαλλος Αραμπατζής *, Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος ** και Ασπασία Δεληγιάννη * * Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Γιάννης Καµαριανάκης Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα