1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 16 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, το Ευρωσύστημα έχει τη νόμιμη εντολή να εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ. Προκειμένου να εκτελείται η εν λόγω εντολή πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η καλή κατάσταση των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία και, κατ επέκταση, η εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτά. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η κατάσταση (ποιότητα) των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία πρέπει να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα τραπεζογραμμάτια γίνονται αποδεκτά ως μέσο πληρωμής από το ευρύ κοινό και μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκολα σε μηχανήματα που δέχονται τραπεζογραμμάτια. Επιπλέον, μόνο τα τραπεζογραμμάτια που βρίσκονται σε καλή κατάσταση μπορούν να ελέγχονται εύκολα και αξιόπιστα ως προς τη γνησιότητά τους. Καθώς τα τραπεζογραμμάτια αναπόφευκτα φθείρονται κατά την κυκλοφορία τους, όσα είναι φθαρμένα ή παρουσιάζουν ατέλειες πρέπει να αποσύρονται γρήγορα από την κυκλοφορία και να αντικαθίστανται με νέα ή κατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια. Επιπλέον, η διαφύλαξη της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμής σημαίνει ότι τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ πρέπει να αναγνωρίζονται γρήγορα και να παραδίδονται αμέσως στις αρμόδιες εθνικές αρχές, ώστε τα όργανα επιβολής του νόμου να διευκολύνονται στις έρευνές τους. Προκειμένου να διασφαλίσουν τον ομαλό εφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και την καλή ποιότητα των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία, ορισμένες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) είχαν συμφωνήσει με τα πιστωτικά ιδρύματα ότι μόνο τα τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί από τις ΕθνΚΤ θα πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών και τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (εφεξής και τα δύο μηχανήματα καλούνται ΑΤΜ 1 ). Η εν λόγω στρατηγική διασφάλιζε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα διέθεταν πλαστά τραπεζογραμμάτια στους πελάτες τους. Επιπλέον, εξασφάλιζε την επιστροφή, σε συνεχή βάση, τραπεζογραμματίων στις ΕθνΚΤ, παρέχοντας σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου ποιότητας των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία, λόγω της ικανοποιητικής συχνότητας επιστροφής των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων. 1 Ο όρος «αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή» πρέπει να καλύπτει σε αυτό το πλαίσιο κάθε είδους μηχάνημα αυτοεξυπηρέτησης (που χειρίζονται, δηλαδή, οι ίδιοι οι πελάτες) το οποίο θέτει σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια, ανεξάρτητα από τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχει (π.χ. ηλεκτρονικά τραπεζικά εμβάσματα, εκτύπωση βεβαιώσεων υπολοίπου/κινήσεων λογαριασμού, κ.λπ.), εκτός των μηχανημάτων ανακύκλωσης μετρητών. EL 1

2 Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και οποιοδήποτε άλλο φορέα μετέχει κατ επάγγελμα στη διαλογή και διάθεση τραπεζογραμματίων [και κερμάτων] στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων φορέων η δραστηριότητα των οποίων αφορά την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων διαφορετικών νομισμάτων, όπως είναι τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος (εφεξής καλούνται από κοινού πιστωτικά ιδρύματα και λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά ), να αποσύρουν από την κυκλοφορία όλα τα τραπεζογραμμάτια [και κέρματα] ευρώ τα οποία έχουν λάβει και για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά και να τα παραδίδουν αμελλητί στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Επιπλέον, το άρθρο 6 ορίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι όσα πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά δεν εκπληρώνουν τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Στις 18 Απριλίου 2002, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους Όρους Αναφοράς του Ευρωσυστήματος για τη χρήση μηχανημάτων ανακύκλωσης μετρητών και μηχανημάτων κατάθεσης. Στο έγγραφο αυτό περιέχονταν οδηγίες τόσο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων όσο και για τα ελάχιστα πρότυπα διαλογής τραπεζογραμματίων ευρώ. Μετά την εφαρμογή τους από τις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, τα πιστωτικά ιδρύματα σε χώρες όπου η ανακύκλωση τραπεζογραμματίων απαγορευόταν προηγουμένως διά νόμου ή βάσει συμφωνιών με τις ΕθνΚΤ απέκτησαν τη δυνατότητα πέραν των τραπεζογραμματίων που προμηθεύονται από τις ΕθνΚΤ να διαθέτουν στους πελάτες τους τραπεζογραμμάτια τα οποία έχουν ελεγχθεί από τα ίδια με μηχανήματα που καλύπτονται από τους εν λόγω όρους. Μετά την έγκριση των Όρων Αναφοράς, ορισμένες ΕθνΚΤ έλαβαν μέτρα σε συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα και την οικεία κυβέρνηση, προκειμένου να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω όρων. Δημιουργήθηκαν πλαίσια που προβλέπουν την εκ νέου κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ που ανακυκλώνονται από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, υπό τον όρο ότι τα τραπεζογραμμάτια ελέγχονται δεόντως ως προς τη γνησιότητά τους και την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία από μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, τα οποία με τη σειρά τους έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από τις ΕθνΚΤ σύμφωνα με τις κοινές διαδικασίες ελέγχου του Ευρωσυστήματος. Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών εθνικών πρακτικών όσον αφορά το ρόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων στον κύκλο ζωής των μετρητών και της ανομοιόμορφης εφαρμογής των Όρων Αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, τα ακόλουθα τρία σχήματα υφίστανται σήμερα στη ζώνη του ευρώ: 1. τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους μόνο τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν από την αντίστοιχη ΕθνΚΤ 2. Η ανακύκλωση τραπεζογραμματίων επιτρέπεται μόνο από μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών που έχουν ελεγχθεί από το Ευρωσύστημα 2. τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους μόνο τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν από την αντίστοιχη ΕθνΚΤ 2. Η ανακύκλωση τραπεζογραμματίων επιτρέπεται μόνον εφόσον τα τραπεζογραμμάτια έχουν ελεγχθεί για τη γνησιότητά τους και την καταλληλότητά τους προς κυκλοφορία από μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών ή άλλα μηχανήματα που έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από το Ευρωσύστημα 2 Η παρούσα διάταξη δεν περιλαμβάνει συνήθως τις συναλλαγές μικρότερης αξίας σε μετρητά που πραγματοποιούνται στα ταμεία των τραπεζών. 2

3 3. τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δεσμεύονται από τους κανονισμούς της οικείας ΕθνΚΤ όσον αφορά την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων, αναμένεται όμως ότι θα συνεργάζονται με την ΕθνΚΤ και θα ακολουθούν τις οδηγίες της. Η δυνατότητα ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων ευρώ επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά να διαδραματίζουν το ρόλο τους στον εφοδιασμό με ευρώ πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από άποψη κόστους. Προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και προκειμένου να καθιερωθούν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων στη ζώνη του ευρώ, το Ευρωσύστημα συμφώνησε σε ένα γενικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Το πλαίσιο καλύπτει πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και ορίζει σαφείς προϋποθέσεις όσον αφορά την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων και, ιδίως, κοινούς κανόνες για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων, καθώς και ελάχιστα πρότυπα για τους ελέγχους καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ. 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Οι βασικοί στόχοι του παρόντος πλαισίου είναι οι ακόλουθοι: πρώτον, να συνδράμει τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου δεύτερον, να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο κοινή πολιτική σχετικά με την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στη ζώνη του ευρώ, και να συμβάλει στη δημιουργία ενιαίου χώρου μετρητών σε ευρώ τρίτον, να συστήσει στα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά την τήρηση κανόνων δέουσας επιμέλειας σχετικά με το χειρισμό τραπεζογραμματίων ευρώ, προκειμένου να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας και της γνησιότητας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά δεν αποζημιώνονται για έξοδα που τυχόν προκύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος πλαισίου ή στην περίπτωση που η ΕΚΤ ή οι ΕθνΚΤ απαιτήσουν τη θέσπιση άλλων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία ή αποφασίσουν να θέσουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ με τροποποιημένα ή νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Επιπλέον, καθώς το Ευρωσύστημα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να καταργήσει το παρόν πλαίσιο ή να λάβει άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την καλή κατάσταση των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία. 2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ Το γενικό αυτό πλαίσιο ισχύει με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου και των εθνικών μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, συμβάλλει όμως στην ομαλή εφαρμογή των μέτρων αυτών στο πεδίο αρμοδιότητας του Ευρωσυστήματος. 3

4 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά για τους σκοπούς της ανακύκλωσης εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες, για παράδειγμα μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών και μηχανήματα κατάθεσης. 2. Μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι, τα οποία κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες: (i) μηχανήματα που ελέγχουν ότι τα τραπεζογραμμάτια είναι γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία, δηλ. μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων/μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων, και (ii) μηχανήματα που ελέγχουν μόνο τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων, δηλ. μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων. Ανεξαρτήτως είδους, όλα τα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να επιτρέπουν τη μαζική επεξεργασία τραπεζογραμματίων, να ταξινομούν κάθε τραπεζογραμμάτιο χωριστά είτε ως γνήσιο ή είτε ως ύποπτο (μη αποδεκτό τραπεζογραμμάτιο) χωρίς την παρέμβαση του χειριστή, καθώς και να διαλέγουν και να διαχωρίζουν τα ύποπτα (μη αποδεκτά) τραπεζογραμμάτια από εκείνα που έχουν ταξινομηθεί ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ. 3 Μηχανήματα ή άλλος εξοπλισμός για την επεξεργασία μετρητών που θα κατασκευαστούν στο μέλλον και θα έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τους προαναφερόμενους τύπους μηχανημάτων και θα απευθύνονται στις ίδιες ομάδες χρηστών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα γενικά πρότυπα όπως ορίζονται κατωτέρω, προκειμένου να θεωρούνται κατάλληλα για την επεξεργασία τραπεζογραμματίων τα οποία μπορούν να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία από ATM ή άλλα μηχανήματα τα οποία χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες. Οι παραπάνω τύποι μηχανημάτων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αξιόπιστος εντοπισμός νέων πλαστών τραπεζογραμματίων. Επιπλέον, οι σχετικοί τύποι μηχανημάτων πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται σε περισσότερο ή λιγότερο αυστηρά πρότυπα ελέγχου καταλληλότητας αντιστοίχως ΑΡΧΕΣ Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά διαθέτουν εκ νέου τραπεζογραμμάτια ευρώ σε πελάτες, μόνον εφόσον τα τραπεζογραμμάτια αυτά έχουν ελεγχθεί καταλλήλως και έχουν αποδειχθεί γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η ΕΚΤ στο παρόν έγγραφο και με ενδεχόμενες συμπληρωματικές ρυθμίσεις που οι ΕθνΚΤ μπορεί να εγκρίνουν για την εφαρμογή του παρόντος πλαισίου. Οι εν λόγω εθνικές συμπληρωματικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού και θα είναι πλήρως συμβατές με τα πρότυπα του παρόντος πλαισίου, θα κοινοποιούνται στο Ευρωσύστημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 3 Τα ακόλουθα μηχανικά μέσα που χειρίζονται τραπεζογραμμάτια δεν καλύπτονται στο παρόν έγγραφο: (1) μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων που απαιτούν από το χρήστη να αποφασίσει αν το τραπεζογραμμάτιο είναι γνήσιο ή όχι (2) μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων τα οποία επεξεργάζονται μεμονωμένα τραπεζογραμμάτια ή δεσμίδες και ταξινομούν, χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, τα τραπεζογραμμάτια ως γνήσια ή ύποπτα, δεν διαχωρίζουν όμως αυτομάτως τα ύποπτα τραπεζογραμμάτια από τα γνήσια (3) βοηθητικές ταμειολογιστικές μηχανές τις οποίες χειρίζονται υπάλληλοι (αυτόματα συρτάρια ταμείου) και τις οποίες χρησιμοποιούν οι ταμίες των πιστωτικών ιδρυμάτων ως κιβώτια ασφαλείας στο χώρο του ταμείου τις ώρες λειτουργίας της τράπεζας. 4

5 Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά συμμορφώνονται επίσης με όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται σε κοινοτικές ή εθνικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των προς ανακύκλωση τραπεζογραμματίων διενεργούνται είτε από μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, τα οποία έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από τις ΕθνΚΤ, είτε από εκπαιδευμένους υπαλλήλους. Τα τραπεζογραμμάτια τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία μέσω ATM ή άλλων μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες, μόνον εφόσον έχει εξακριβωθεί ότι είναι γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία από μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων τα οποία έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από κάποια ΕθνΚΤ. Τα τραπεζογραμμάτια των οποίων η γνησιότητα έχει εξακριβωθεί από εκπαιδευμένους υπαλλήλους είτε χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων είτε με τη χρήση μηχανημάτων επεξεργασίας τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο επιτυχώς, δεν τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία μέσω ΑΤΜ ή άλλων μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες. Αντιθέτως, μπορούν να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία μόνο από τα ταμεία των τραπεζών αφού έχει πρώτα εξακριβωθεί η καταλληλότητά τους. Τα τραπεζογραμμάτια που δεν ελέγχονται για τη γνησιότητα και καταλληλότητά τους δεν τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία και επιστρέφονται στην αρμόδια ΕθνΚΤ ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτής ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (α) Έλεγχοι χωρίς μηχανικά μέσα της καταλληλότητας τραπεζογραμματίων που επαναδιατίθενται μέσω ATM ή άλλων μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες Στην περίπτωση απομακρυσμένων υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με πολύ μικρό όγκο συναλλαγών σε μετρητά, κατ εξαίρεση προς τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2.1.2, ο έλεγχος καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων που πρόκειται να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία μέσω ATM ή άλλων μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες μπορεί να διενεργείται από εκπαιδευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα διαλογής (χωρίς μηχανικά μέσα διαλογή τραπεζογραμματίων ως κατάλληλων προς κυκλοφορία) όπως ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου 4. Ο έλεγχος γνησιότητας διεξάγεται από μηχανήματα εξακρίβωσης της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων που έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από μια ΕθνΚΤ. Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε στενή συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, περιορίζουν την ποσότητα των τραπεζογραμματίων που ελέγχονται χωρίς μηχανικά μέσα ως προς την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία στο 5% της συνολικής ποσότητας της αντίστοιχης ονομαστικής αξίας τραπεζογραμματίων που ανακυκλώνονται σε εθνικό επίπεδο μέσω ΑΤΜ και άλλων μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες. (β) Ανωτέρα βία Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το αντίστοιχο νομικό σύστημα του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλος φορέας που κατ επάγγελμα χειρίζεται μετρητά, και συνεπεία της οποίας ο εφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια παρακωλύεται σημαντικά, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα 4 Οι ΕθνΚΤ θα διανέμουν το Παράρτημα σε πιστωτικά ιδρύματα, λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και κατασκευαστές μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 5

6 χειρίζονται μετρητά, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον ομαλό εφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια, μπορούν κατ εξαίρεση και προσωρινά να αναθέτουν τη διενέργεια ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας σε εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου. Σε τέτοιες περιπτώσεις ανωτέρας βίας, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλος φορέας που κατ επάγγελμα χειρίζεται μετρητά ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια ΕθνΚΤ σχετικά με τους εν λόγω ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από εκπαιδευμένους υπαλλήλους. Η ενημέρωση αυτή συνοδεύεται από λεπτομερή και ακριβή περιγραφή της ανωτέρας βίας και αναφορά του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο αναμένεται να διαρκέσει η επεξεργασία των τραπεζογραμματίων ευρώ χωρίς μηχανικά μέσα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Άλλοι οργανισμοί, ιδίως εμπορικές επιχειρήσεις, είτε αναφέρονται είτε όχι στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, οι οποίοι χειρίζονται μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης που διαθέτουν τραπεζογραμμάτια ευρώ στο κοινό (π.χ. ΑΤΜ), αναμένεται ότι θα διενεργούν κατάλληλους ελέγχους για την εξακρίβωση της γνησιότητας και της καταλληλότητας προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο παρόν πλαίσιο. Το Ευρωσύστημα θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. 2.2 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Ο σε υψηλά επίπεδα εντοπισμός των πλαστών τραπεζογραμματίων και η αποτροπή της εκ νέου διάθεσης αυτών είναι υψίστης σημασίας. Επομένως, τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν τα πλαστά από τα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ με αξιόπιστο τρόπο. Τα πιστωτικά ιδρύματα που ανακυκλώνουν τραπεζογραμμάτια ευρώ μέσω των ταμείων τους διασφαλίζουν ότι έχει ελεγχθεί η γνησιότητα των εν λόγω τραπεζογραμματίων τουλάχιστον από εκπαιδευμένους υπαλλήλους. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και τα τραπεζογραμμάτια για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά παραδίδονται αμέσως στην αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στις εθνικές ρυθμίσεις που συνάδουν προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου. 2.3 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Οι έλεγχοι καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων που θα πρέπει να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία διενεργούνται σύμφωνα με τα κοινά ελάχιστα πρότυπα διαλογής του Ευρωσυστήματος τα οποία ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πλαισίου. Τα τραπεζογραμμάτια που χαρακτηρίζονται ακατάλληλα προς κυκλοφορία πρέπει να επιστρέφονται στην ΕθνΚΤ. Επειδή τα τραπεζογραμμάτια των δύο μικρότερων ονομαστικών αξιών (5 και 10 ευρώ) φθείρονται σε γενικές γραμμές περισσότερο, συνιστάται τα τραπεζογραμμάτια αυτών των ονομαστικών αξιών να διατίθενται σε τακτική βάση στις εμπορικές επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό, ώστε να διασφαλίζεται η καλή ποιότητα των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Τα επιμέρους κριτήρια διαλογής τραπεζογραμματίων ως κατάλληλων προς κυκλοφορία ορίζονται σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ποιότητα των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, η ΕΚΤ μπορεί να αναθεωρήσει τα εν λόγω πρότυπα. 6

7 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του κύκλου ζωής των μετρητών και η καλή ποιότητα των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία, οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν την εξέλιξη του επιπέδου ποιότητας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ εντός της δικαιοδοσίας τους. Στην περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων επιμέρους ονομαστικών αξιών, οι ΕθνΚΤ, αφού ενημερώσουν την ΕΚΤ, μπορούν να δώσουν οδηγίες για την τροποποίηση των ρυθμίσεων των συστημάτων εντοπισμού της καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων. 2.4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Στην περίπτωση μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες, τα τραπεζογραμμάτια που κατατίθενται σε αυτά πρέπει να κατατάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες. Για τα μηχανήματα που δεν ελέγχουν εάν τα τραπεζογραμμάτια που κατατίθενται σε αυτά είναι κατάλληλα προς κυκλοφορία και δεν ανακυκλώνουν όσα είναι κατάλληλα, όπως για παράδειγμα τα μηχανήματα κατάθεσης, δεν ισχύει η ανάγκη διαχωρισμού μεταξύ των κατηγοριών 4α και 4β. Η καταγραφή και η αναγνώριση (i) των τραπεζογραμματίων/πλαστών τραπεζογραμματίων που υπάγονται στις κατηγορίες 2 και 3 και (ii) του δικαιούχου του αντίστοιχου λογαριασμού είναι απαραίτητες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και, κατά συνέπεια, ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Προκειμένου να είναι δυνατός ο εντοπισμός του δικαιούχου του λογαριασμού στον οποίο ανήκουν τα πλαστά τραπεζογραμμάτια που η ΕθνΚΤ κατέταξε στην κατηγορία 3, τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των τραπεζογραμματίων, καθώς και τα στοιχεία αναγνώρισης του πελάτη, θα πρέπει να αποθηκεύονται για διάστημα οκτώ τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον εντοπισμό των τραπεζογραμματίων από το μηχάνημα, εφόσον οι πληροφορίες δεν έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές μαζί με τα τραπεζογραμμάτια που υπάγονται στην κατηγορία 3. Οι αστυνομικές αρχές συνιστούν την επιτήρηση του χώρου με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια έναντι αξιόποινων πράξεων. Η εν λόγω επιτήρηση υπόκειται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Πίνακας 1 Ταξινόμηση των τραπεζογραμματίων από μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και επακόλουθη αντιμετώπιση Κατηγορία Ταξινόμηση Ιδιότητες Αντιμετώπιση 1 Ξένο στοιχείο, δεν αναγνωρίζεται ως τραπεζογραμμάτιο ευρώ. Δεν αναγνωρίζεται ως τραπεζογραμμάτιο για τους ακόλουθους λόγους: εσφαλμένη παράσταση και σχήμα σφάλμα μεταφοράς (π.χ. τροφοδότηση δύο τραπεζογραμματίων, κ.λπ.) μεγάλες διπλωμένες γωνίες ή ελλείποντα τμήματα τραπεζογραμμάτια με χειρόγραφα σχεδιάσματα, παρεμβαλλόμενα κομμάτια χαρτιού, κ.λπ. ή διαφορετικό νόμισμα Επιστρέφεται στον πελάτη. 7

8 Πίνακας 1 Ταξινόμηση των τραπεζογραμματίων από μηχανήματα που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες και επακόλουθη αντιμετώπιση Κατηγορία Ταξινόμηση Ιδιότητες Αντιμετώπιση 2 Στοιχεία που αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά 1). 3 Τραπεζογραμμάτια ευρώ η γνησιότητα των οποίων δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς. 4α 4β Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία. Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία. Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, αλλά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά γνησιότητας απουσιάζουν ή βρίσκονται σαφώς εκτός των επιτρεπόμενων ορίων. Η παράσταση και το σχήμα αναγνωρίζονται, όχι όμως όλα τα χαρακτηριστικά γνησιότητας λόγω αποκλίσεων από την ποιότητα ή/και τα επιτρεπόμενα όρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για κατεστραμμένα ή λερωμένα τραπεζογραμμάτια. Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα δίνουν θετικά αποτελέσματα. Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα δίνουν θετικά αποτελέσματα Οι έλεγχοι καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα δίνουν αρνητικά αποτελέσματα. Αποσύρονται από την κυκλοφορία. Παραδίδονται για έλεγχο γνησιότητας -μαζί με πληροφορίες για τον δικαιούχο του λογαριασμού- στις αρμόδιες εθνικές αρχές το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, το αργότερο 20 εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο μηχάνημα. Δεν πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού. Τα τραπεζογραμμάτια πρέπει να υποστούν χωριστή επεξεργασία και να μεταφερθούν στις αρμόδιες εθνικές αρχές για να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, το αργότερο 20 εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεσή τους στο μηχάνημα 2). Οι πληροφορίες για τον δικαιούχο του λογαριασμού πρέπει να αποθηκευτούν επί οκτώ εβδομάδες μετά τον εντοπισμό των τραπεζογραμματίων από το μηχάνημα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Εναλλακτικά, κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό του δικαιούχου του λογαριασμού μπορούν να διαβιβαστούν μαζί με τα τραπεζογραμμάτια της κατηγορίας 3 στις αρχές. Μπορούν να πιστωθούν στον δικαιούχο του λογαριασμού. Μπορούν να επανακυκλοφορήσουν. Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού. Δεν μπορούν να επανακυκλοφορήσουν και επιστρέφονται στην ΕθνΚΤ. Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού. 1) Κατά κανόνα, η κατηγορία 2 θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζογραμματίων που λαμβάνουν φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι παραχαραγμένα κατά την έννοια του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου. Η ΕθνΚΤ λαμβάνει την τελική απόφαση όσον αφορά τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ. 2) Εφόσον δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των τραπεζογραμματίων της κατηγορίας 3 και των τραπεζογραμματίων των κατηγοριών 4α και 4β, όλα τα τραπεζογραμμάτια θα πρέπει να θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία 3 και, επομένως, θα επιστρέφονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τα μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι πρέπει να ταξινομούν τα τραπεζογραμμάτια είτε ως ύποπτα είτε ως γνήσια. Πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα προς κυκλοφορία των γνήσιων τραπεζογραμματίων και όσα τραπεζογραμμάτια κρίνονται ακατάλληλα πρέπει να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα. 8

9 Πίνακας 2 Ταξινόμηση των τραπεζογραμματίων από μηχανήματα που χειρίζονται υπάλληλοι και επακόλουθη αντιμετώπιση Κατηγορία Ταξινόμηση Ιδιότητες Αντιμετώπιση A B 1 B 2 (i) Στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ ή (ii) τραπεζογραμμάτια ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά. Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία. Τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναγνωρίζονται ως γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία. Στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια για τους ακόλουθους λόγους: σφάλμα μεταφοράς (π.χ. τροφοδότηση δύο τραπεζογραμματίων, κ.λπ.), εσφαλμένη παράσταση και σχήμα, μεγάλες διπλωμένες γωνίες ή ελλείποντα τμήματα, τραπεζογραμμάτια με χειρόγραφα σχεδιάσματα, παρεμβαλλόμενα κομμάτια χαρτιού κ.λπ. διαφορετικό νόμισμα, αναγνώριση της παράστασης και του σχήματος, αλλά ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά γνησιότητας απουσιάζουν ή βρίσκονται σαφώς εκτός των επιτρεπόμενων ορίων ή αναγνώριση της παράστασης και του σχήματος, όχι όμως και όλων των χαρακτηριστικών γνησιότητας λόγω αποκλίσεων από την ποιότητα ή/και τα επιτρεπόμενα όρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για κατεστραμμένα ή λερωμένα τραπεζογραμμάτια. Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα δίνουν θετικά αποτελέσματα. Όλοι οι έλεγχοι γνησιότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα δίνουν θετικά αποτελέσματα. Οι έλεγχοι καταλληλότητας που διενεργούνται από το μηχάνημα δίνουν αρνητικά αποτελέσματα. (i) Στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζογραμμάτια ευρώ: π.χ. λευκό χαρτί, άλλα νομίσματα και επιταγές. Έπειτα από οπτικό έλεγχο από τον αρμόδιο υπάλληλο, αυτά τα στοιχεία πρέπει να διαχωρίζονται από τα ύποπτα τραπεζογραμμάτια ευρώ. (ii) Όλα τα άλλα στοιχεία, π.χ. ύποπτα τραπεζογραμμάτια ευρώ, πρέπει να υφίστανται χωριστή επεξεργασία και να μεταφέρονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές για να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, και σε κάθε περίπτωση εντός 20 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση αυτών των τραπεζογραμματίων. Μπορούν να επανακυκλοφορήσουν. Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού. Δεν μπορούν να επανακυκλοφορήσουν και επιστρέφονται στην ΕθνΚΤ. Πιστώνονται στον δικαιούχο του λογαριασμού. 2.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους δόθηκαν στους ενδιαφερόμενους παράγοντες της αγοράς στο πλαίσιο των δοκιμών για το ευρώ το 2000 και το Από αυτή την άποψη, το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τους ενδιαφερόμενους τρίτους και στο μέλλον. Το Ευρωσύστημα θα ενημερώνει εγκαίρως τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ με τροποποιημένα ή νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο προετοιμασίας για το χειρισμό των νέων τραπεζογραμματίων ευρώ. 2.6 ΚΟΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΚΤ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Σύμφωνα με το παρόν πλαίσιο, η ανακύκλωση τραπεζογραμματίων ευρώ η οποία πραγματοποιείται από μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, όπως ορίζεται στο σημείο 2.1.1, απαιτεί 9

10 τη χρήση συσκευών των οποίων οι κατασκευαστές έχουν αποδείξει ότι ο εξοπλισμός τους τηρεί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Για το σκοπό αυτό, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στους κατασκευαστές τη δυνατότητα υποβολής των συστημάτων ανίχνευσης και των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων σε κοινούς ελέγχους, με μεγάλη ποικιλία των πρόσφατων τύπων πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ και γνήσιων κατάλληλων και ακατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ σε προκαθορισμένες τοποθεσίες. Αυτοί οι έλεγχοι καθώς και τα αποτελέσματά τους ισχύουν σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Κάθε είδος μηχανήματος το οποίο χειρίζονται είτε πελάτες είτε υπάλληλοι και το οποίο έχει ελεγχθεί επιτυχώς από μια ΕθνΚΤ σύμφωνα με τις κοινές διαδικασίες ελέγχου του Ευρωσυστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές/νομοθετικές ρυθμίσεις και χωρίς επανέλεγχο από άλλες ΕθνΚΤ. Το Ευρωσύστημα δημοσιεύει στους δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ/των ΕθνΚΤ κατάλογο των μηχανημάτων που χειρίζονται πελάτες και υπάλληλοι, όπως ορίζεται στο σημείο 2.1.1, τα οποία έχουν υποβληθεί στις κοινές διαδικασίες ελέγχου μιας ΕθνΚΤ. Αν ένας τύπος μηχανήματος που έχει ελεγχθεί επιτυχώς αποτύχει σε επανέλεγχο μιας ΕθνΚΤ, τότε το μηχάνημα διαγράφεται από τους δικτυακούς τόπους της ΕΚΤ/των ΕθνΚΤ. Τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά οι οποίοι εγκαθιστούν παρόμοια μηχανήματα ενημερώνουν την αντίστοιχη ΕθνΚΤ για τους σκοπούς χρήσης του μηχανήματος πριν το θέσουν σε λειτουργία. Οι ΕθνΚΤ δεν παρέχουν στους κατασκευαστές ή σε άλλα τρίτα μέρη πιστοποίηση για τα μηχανήματα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου. Ωστόσο, αν ένα μηχάνημα ελεγχθεί επιτυχώς από μια ΕθνΚΤ, μπορεί να εκδοθεί συνοπτική έκθεση ελέγχου. Η ισχύς του ελέγχου περιορίζεται στις κατηγορίες των πλαστών τραπεζογραμματίων. Το Ευρωσύστημα δεν φέρει επίσημη ευθύνη στην περίπτωση που μηχανήματα που έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από τις ΕθνΚΤ δεν είναι συμβατά με τις προϋποθέσεις του παρόντος πλαισίου. Επομένως, αποτελεί ευθύνη των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών φορέων που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, να ενημερώνουν τα μηχανήματά τους εγκαθιστώντας τις τελευταίες εκδόσεις του υλικού εξοπλισμού ή/και λογισμικού εξακρίβωσης γνησιότητας, όπως διατίθενται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές. Το Ευρωσύστημα θα θεσπίσει διαδικασίες για να συμβάλει στις προσπάθειες των αρμόδιων τρίτων (κατασκευαστών και χειριστών των μηχανημάτων) να ενημερώνουν τα προϊόντα τους εγκαίρως και να πληροφορούν τον πιστωτικό τομέα σχετικά με τους πρόσφατους τύπους πλαστών τραπεζογραμματίων με απομιμήσεις μηχανικώς αναγνώσιμων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά θα πρέπει να απαιτούν από τους κατασκευαστές, μετά την ενημέρωση του υλικού εξοπλισμού ή/και λογισμικού εξακρίβωσης γνησιότητας, να μεριμνούν ώστε ο αντίστοιχος τύπος μηχανήματος να επανελέγχεται από μια ΕθνΚΤ. Οι κατασκευαστές καλούνται να παρέχουν στην ΕθνΚΤ σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων των μηχανημάτων, ώστε να εντοπίζουν νέους τύπους πλαστών τραπεζογραμματίων ή/και τον τρόπο προσαρμογής σε περισσότερο ή λιγότερο περιοριστικά πρότυπα καταλληλότητας αντιστοίχως, (i) μόνο εφόσον απαιτούνται τροποποιήσεις λογισμικού, (ii) εφόσον απαιτούνται τροποποιήσεις λογισμικού και υλικού εξοπλισμού. Αυτές οι πληροφορίες καλύπτονται από μια συμφωνία μη δημοσιοποίησης στοιχείων που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων μερών. 10

11 2.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΚΤ Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά παρέχουν στις ΕθνΚΤ ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες πληροφορίες, ώστε το Ευρωσύστημα να μπορεί να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το παρόν πλαίσιο: γενικές πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα ανακύκλωσης και διάθεσης μετρητών, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών σε μετρητά, πληροφορίες σχετικά με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανακύκλωσης και τα ΑΤΜ, και πληροφορίες σχετικά με απομακρυσμένα υποκαταστήματα τραπεζών με μικρό όγκο συναλλαγών σε μετρητά, όπου οι έλεγχοι καταλληλότητας διενεργούνται χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Το Ευρωσύστημα θα ορίσει λεπτομερώς τις απαιτούμενες πληροφορίες, κατόπιν διαβούλευσης με τον τραπεζικό τομέα, το πρώτο εξάμηνο του Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά επιτρέπουν στις ΕθνΚΤ να διενεργούν ελέγχους στα συστήματα των εν λειτουργία μηχανημάτων, προκειμένου να επαληθεύουν τις λειτουργίες εξακρίβωσης γνησιότητας και καταλληλότητας (εφόσον χρειάζεται) καθώς και την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών (μηχανήματα που χειρίζονται οι πελάτες). Στη διάρκεια των ελέγχων αυτών, οι ΕθνΚΤ μπορούν επίσης να επαληθεύουν τις ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία αυτών των μηχανημάτων και την επακόλουθη αντιμετώπιση των επεξεργασθέντων τραπεζογραμματίων, καθώς και, δειγματοληπτικά, τη διαλογή ως προς την καταλληλότητα που διενεργεί εκπαιδευμένο προσωπικό. Αν μια ΕθνΚΤ διαπιστώσει παράβαση κατά τους ελέγχους αυτούς, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος πλαισίου το συντομότερο δυνατόν. Όταν οι έλεγχοι των συστημάτων αποκαλύπτουν ότι ορισμένος τύπος μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων δεν εντοπίζει τους πρόσφατους τύπους πλαστών τραπεζογραμματίων, το αντίστοιχο ίδρυμα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα σχετικά μηχανήματα που διαθέτει. Επιπλέον, το Ευρωσύστημα θα κανονίζει, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες ανανεωμένες εκδόσεις μηχανημάτων σε όλους τους πελάτες τους. 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι ΕθνΚΤ θα εφαρμόσουν το παρόν πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο μέχρι το τέλος του Μέχρι την εφαρμογή του παρόντος πλαισίου από τις ΕθνΚΤ, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες εθνικές κανονιστικές/νομοθετικές ρυθμίσεις και δεν μεταβάλλονται οι σχέσεις των ΕθνΚΤ με τους φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά στην κάθε χώρα. Μετά την εφαρμογή του παρόντος πλαισίου σε εθνικό επίπεδο, προβλέπεται διετής μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή των διαδικασιών και των υφιστάμενων εν λειτουργία μηχανημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά. Ωστόσο, αυτή η μεταβατική περίοδος θα λήξει στο τέλος του 2007 το αργότερο. Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί φορείς που κατ επάγγελμα 11

12 χειρίζονται μετρητά αποφασίσουν να μην ανακυκλώνουν τραπεζογραμμάτια, θα συνεχίσουν να έχουν την επιλογή να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε τραπεζογραμμάτια ευρώ μέσω των ΕθνΚΤ, όπως ορίζει η κάθε ΕθνΚΤ. Το παρόν πλαίσιο θα αντικαταστήσει τους Όρους Αναφοράς του Ευρωσυστήματος για τη χρήση μηχανημάτων ανακύκλωσης μετρητών και μηχανημάτων κατάθεσης, τους οποίους είχε εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Απριλίου 2002, χωρίς να επηρεάζονται οι ισχύουσες συμβατικές σχέσεις όσον αφορά τα μηχανήματα αυτά. 12

13 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2005 Διεύθυνση: Kaiserstrasse 29, D Frankfurt am Main, Germany Ταχυδρομική διεύθυνση: Postfach , Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο: , Δικτυακός τόπος: Φαξ: , Τέλεξ: ecb d Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή. ISBN (της ελληνικής μετάφρασης, για την ηλεκτρονική έκδοση) 13

από µηχανήµατα ανακύκλωσης µετρητών που έχουν ελεγχθεί από το Ευρωσύστηµα

από µηχανήµατα ανακύκλωσης µετρητών που έχουν ελεγχθεί από το Ευρωσύστηµα 16 εκεµβρίου 2004 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ ΣΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0014 EL 21.09.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 20.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/19 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ C 284/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.11.2009 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2009 αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2010 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 339/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην προετοιμασία για τη σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην προετοιμασία για τη σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην προετοιμασία για τη σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Τι είναι το Πρόγραμμα Συνεργασίας; Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας! 03 Πώς λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 23.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 217/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουνίου 2011 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 173/102 30.6.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1061 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην προετοιμασία για το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην προετοιμασία για το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην προετοιμασία για το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ www.nea-trapezogrammatia-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Τι είναι το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2014 COM(2014) 551 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/37 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνοψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ. Μικραίνουν οι περιορισμοί!

Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ. Μικραίνουν οι περιορισμοί! 15 Απριλίου 2013 Περαιτέρω χαλαρώσεις στο 8ο Διάταγμα της ΚΤΚ Μεταξύ άλλων, οι μεταφορές χρημάτων (transfers) σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας: (i) αυξάνονται από 2.000 σε 3.000, για φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ www.nea-trapezogrammatia-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΥΡΩ Το νέο τραπεζογραμμάτιο των ευρώ είναι το τρίτο τραπεζογραμμάτιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nea-trapezogrammatia-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nea-trapezogrammatia-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ www.newfaceoftheeuro.eu www.nea-trapezogrammatia-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νέο τραπεζογραμμάτιο των ευρώ θα αρχίσει να κυκλοφορεί στη ζώνη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ) L 35/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα