Αρ.Ταυτότητας: Α Ονοµα: Νικόλαος Επώνυµο: Νικολάου ιεύθυνση: Αγ.Νικολάου 1 Τηλέφωνο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ.Ταυτότητας: Α Ονοµα: Νικόλαος Επώνυµο: Νικολάου ιεύθυνση: Αγ.Νικολάου 1 Τηλέφωνο:"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Αντικειµενοστρεφή Ανάλυση Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέµατα για περαιτέρω ενασχόληση - ασκήσεις Θέµα 1.1 Όπως είδαµε, υπάρχουν οι ακόλουθες έκδηλες πλέον δυσκολίες στην ανάπτυξη λογισµικού µε τη δοµηµένη ανάλυση και σχεδίαση: Στο θεωρητικό επίπεδο: 1. Η δοµηµένη ανάλυση και σχεδίαση υποτιµά τα δεδοµένα. 2. Οι συναρτήσεις δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από τα δεδοµένα στον πραγµατικό κόσµο. Στο πρακτικό επίπεδο: 3. Ο προσδιορισµός των απαιτήσεων σε όρους µετασχηµατισµών και ανεξάρτητων δεδοµένων είναι εξαιρετικά δύσκολος. 4. Η διαχείριση των µοντέλων παράστασης λογισµικού που χρησιµοποιεί η δοµηµένη φιλοσοφία είναι πολύ δύσκολη. 5. Η συντήρηση του λογισµικού είναι δύσκολη και δαπανηρή. 6. Η επαναχρησιµοποίηση συστατικών λογισµικού δεν ενθαρρύνεται. Μπορείτε εύκολα να συνηγορήσετε υπέρ των δυσκολιών αυτών και µάλιστα, όσο περισσότερο έχετε ασχοληθεί µε την ανάπτυξη λογισµικού, τόσο περισσότερο µπορείτε να τις τονίσετε. Ευχόµαστε µετά την ενασχόλησή σας µε την αντικειµενοστρεφή προσέγγιση να εκτιµάτε ότι σε κάποιες από αυτές τις δυσκολίες η αντικειµενοστρεφής προσέγγιση προσφέρει λύσεις. Θέµα 1.2 Η κλάση "Σπουδαστής" θα έχει (τουλάχιστον) τα πεδία που αναφέρονται στο λεξικό δεδοµένων της µελέτης περίπτωσης του πρώτου τόµου. Θα της αποδώσουµε µεθόδους για την προσθήκη, µεταβολή και διαγραφή στοιχείων σπουδαστή. Μαζί µε ένα αντικείµενο το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιον συγκεκριµένο σπουδαστή, η ζητούµενη κλάση φαίνεται στο σχήµα 1. Αρ.Ταυτότητας Ονοµα Επώνυµο ιεύθυνση Τηλέφωνο Τµήµα Σπουδαστής Προσθήκη Σπουδαστή() ιαγραφή Σπουδαστή() Μεταβολή στοιχείων Σπουδαστή() Σπουδαστής_01 Αρ.Ταυτότητας: Α Ονοµα: Νικόλαος Επώνυµο: Νικολάου ιεύθυνση: Αγ.Νικολάου 1 Τηλέφωνο: Τµήµα: Προγραµµατιστών Προσθήκη Σπουδαστή() ιαγραφή Σπουδαστή() Μεταβολή στοιχείων Σπουδαστή() Σχήµα 1. Η κλάση"σπουδαστής" µαζί µε ένα αντικείµενο αυτής. 1

2 Θέµα 1.3 Σωστό Λάθος 1. Μια κλάση περιέχει αντικείµενα. Μια κλάση περιέχει πεδία και µεθόδους. Τα αντικείµενα είναι συγκεκριµένες εκδοχές της κλάσης. 2. Μια κλάση περιέχει µεθόδους και πεδία. 3. Μια κλάση είναι το στιγµιότυπο των αντικειµένων της. Κάθε αντικείµενο είναι στιγµιότυπο της κλάσης. 4. Κάθε µέθοδος ορίζεται στον ορισµό τουαντικειµένου όπου ανήκει. Κάθε µέθοδος ορίζεται µε τον ορισµό της κλάσης. 5. Οι µέθοδοι αντιστοιχούν στην κατάσταση µιας κλάσης. Οι µέθοδοι περιγράφουν τη συµπεριφορά µιας κλάσης, ή, ακριβέστερα, των αντικειµένων - στιγµιοτύπων αυτής. 6. Οι τιµές των πεδίων περιγράφουν την κατάσταση ενός αντικειµένου. 7. Η συµπεριφορά όλων των αντικειµένων µιας κλάσης είναι ίδια. 8. Η µέθοδος είναι µια συνάρτηση ή διαδικασία ενσωµατωµένη µέσα σε µια κλάση. 9. Αντικείµενο =(εγγραφή) +(συναρτήσεις/διαδικασίες). 10. Ένα αντικείµενο χαρακτηρίζεται από κατάσταση και συµπεριφορά. Κάθε αντικείµενο χαρακτηρίζεται από κατάσταση, συµπεριφορά και ταυτότητα. 11. Η έννοια της κλάσης είναι αντίστοιχη της έννοιας της µεταβλητής µνήµης. Ηέννοιατουαντικειµένου είναι αντίστοιχη της µεταβλητής. Η κλάση είναι αντίστοιχη του τύπου. 12. Η απόκρυψη πληροφοριών σχετίζεται µε την τοποθέτηση µεθόδων και πεδίων µέσα στο κέλυφος µιας κλάσης. Σχετίζεται µετηνελεγχόµενηπρόσβαση σε αυτά και όχι µόνο µετην ύπαρξή τους µέσα στο κέλυφος της κλάσης 2

3 Θέµα 1.4 Στο Σχήµα 2 δίνεται η ζητούµενη ταξινόµηση. Ζωντανός Οργανισµός Θηλαστικό Ψάρι ελφίνι Φάλαινα Ανθρωπος Αρκούδα Πέστροφα Τσιπούρα Εργαζόµενος Συνταξιούχος Καθηγητής Προγραµµατιστής Καθηγητής Πιάνου Σχήµα 2. Ταξινόµηση ζωντανών οργανισµών Θέµα 1.5 Σωστό Λάθος 1. Κληρονοµικότητα και γενίκευση είναι δύο όψεις ενός νοµίσµατος. 2. Η συσχέτιση (association) δεν είναι παρά µια άλλη ονοµασία για τις σχέσεις του σχεσιακού µοντέλου δεδοµένων. Ησυσχέτισηείναι µια γενίκευση των σχέσεων του σχεσιακού µοντέλου δεδοµένων. 3. Κληρονοµικότητα µπορούµε ναέχουµε καιστηνδοµηµένη ανάλυση και σχεδίαση. Μπορούµε ναχρησιµοποιήσουµε προγραµµατιστικά τεχνάσµατα ώστε να βγάλουµε "κοινό παράγοντα" από κάποιες συναρτήσεις ήδιαδικασίες, αλλά αυτό δεν είναι 3

4 κληρονοµικότητα. 4. Πολλαπλή κληρονοµικότητα, σηµαίνει ότι µία κλάση αποδίδει τα χαρακτηριστικά της σε περισσότερες από µία κλάσεις-παιδιά. Σηµαίνει ότι µια κλάση κληρονοµεί χαρακτηριστικά από δύο ή περισσότερες κλάσεις-πατέρες. 5. Η συσχέτιση (association) είναι ένα υπερσύνολο των σχέσεων µεταξύ πινάκων στις Βάσεις εδοµένων. 6. Ο ρόλος µιας κλάσης σε µια συσχέτιση, εξαρτάται από την φορά ανάγνωσης της συσχέτισης. Ηονοµασία της συσχέτισης µπορείναδιαφέρειανάλογα µε την φορά ανάγνωσης της σχέσης και όχι ο ρόλος κάθε κλάσης σε αυτή. Θέµα 1.6 Στο φαίνεται µια ανάλυση ενός αυτοκινήτου σε πολλαπλότητα, υπονοείται ότι αυτή είναι 1. επιµέρους συστατικά. Οπου δεν σηµειώνεται η Αυτοκίνητο 4 Σασί Τροχός Σύστηµα Σύστηµα κίνησης διεύθυνσης Σύστηµα πέδησης Κινητήρας ιαφορικό Σαζµάν Υδραυλική αντλία Φρένα τροχών Σύστηµα ABS Σχήµα 3. Απο-συναρµολόγηση στοιχείων ενός αυτοκινήτου. Θέµα 2.1 εν χρειάζεται παρά ένα απλό ξεφύλλισµα του κεφαλαίου 2 των σηµειώσεων του µαθήµατος "Τεχνολογία Λογισµικού" για να εντοπίσουµε ότι τα µοντέλα κύκλου ζωής "Πρωτοτυποποίησης" και "Σπειροειδές" και, ασφαλώς, το γενικό µοντέλο κύκλου ζωής, είναι αυτά που έχουν το ζητούµενο πλεονέκτηµα. 4

5 Θέµα 2.2 Είναι φανερό ότι θα προσθέσουµε δύο νέες περιπτώσεις χρήσης που αντιστοιχούν στις δύο νέες λειτουργικές απαιτήσεις. Από την παρατήρηση που ακολουθεί, οδηγούµαστε στον εντοπισµό και δύο νέων Χειριστών: του "τεχνικού αισθητήρων" και του "παροχέα υποστήριξης συστήµατος". Ο πρώτος γνωρίζει πώς να ρυθµίζει την ευαισθησία των αισθητήρων ώστε να δίνουν σωστές µετρήσεις, ενώ ο δεύτερος παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης του υπολογιστικού συστήµατος. Τα νέα στοιχεία του διαγράµµατος περιπτώσεων χρήσης φαίνονται στο Σχήµα 4 που ακολουθεί. Ρύθµιση ευαισθησίας αισθητήρων Τεχνικός αισθητήρων Λήψη αντιγράφων ασφαλείας Παροχέας υποστήριξης συστήµατος Σχήµα 4. ύο νέες περιπτώσεις χρήσης και δύο νέοι Χειριστές. Στο Σχήµα 4, είναι χρήσιµο να κάνουµε δύο παρατηρήσεις: Πρώτο, θα ήταν εύλογο αντί του ορισµού µίας περίπτωσης χρήσης για τη ρύθµιση και των τριών αισθητήρων, να είχαµε τρεις, µία για κάθε είδος αισθητήρα. Το θέµα σχετίζεται όχι µόνο µε το επίπεδο λεπτοµέρειας, αλλά και µε τη σύλληψη των περιπτώσεων χρήσης. Στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης δεν αποτελεί πρόβληµα ο ορισµός µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι απαιτήσεις θα ωριµάσουν καθώς η ανάπτυξη προχωρά, χωρίς αυτό να έχει τις επιπτώσεις που θα είχε στη δοµηµένη ανάλυση και σχεδίαση. εύτερο, δεν είναι σαφές, στο σηµείο αυτό, ποια είναι η διαφορά των δύο νέων Χειριστών που ορίσαµε από τον υπάρχοντα Χειριστή "Μετεωρολόγο". Στο πεδίο του πραγµατικού κόσµου, η διαφορά αυτή είναι ασφαλώς σαφής. Ωστόσο, στο πρώιµο στάδιο της ανάπτυξης λογισµικού στο οποίο εν προκειµένω βρισκόµαστε, ίσως δεν διαφαίνεται σε τι διαφέρουν για το λογισµικό οι τρεις Χειριστές που αντιστοιχούν σε φυσικά πρόσωπα. Το θέµα θααντιµετωπιστεί λίγο αργότερα, χωρίς οποιαδήποτε επιλογή µας µέχρι το σηµείο αυτό να δηµιουργεί πρόβληµα. Θέµα 2.3 Ασφαλώς και δεν ισχύει η αναφερόµενη θέση Στο µοντέλο του καταρράκτη, οι εργασίες "Απαιτήσεις", "Ανάλυση", κλπ, ταυτίζονται µε τις φάσεις του κύκλου ζωής και εκτελούνται για ολόκληρη την εφαρµογή λογισµικού. Αυτό δεν ισχύει εδώ, όπου οι εργασίες αυτές εκτελούνται επαναληπτικά µέσα στους "κύκλους ανάπτυξης", καθένας εκ των οποίων αφορά ένα µικρό µέρος της εφαρµογής, είτε καθορίζοντας νέες λειτουργίες, είτε εξειδικεύοντας τις υπάρχουσες. 5

6 Θέµα 2.4 Ενα τέτοιο διάγραµµα φαίνεται στο Σχήµα 5 που ακολουθεί. Ο µόνος, ενδεχοµένως, πλεονασµός είναι η διάκριση του καθορισµού των Χειριστών που αντιστοιχούν σε συστήµατα, από τον καθορισµό αυτών που αντιστοιχούν σε χρήστες. Αρχή Καθορισµός Χειριστώνχρηστών Καθορισµός Χειριστών - εξωτερικών συστηµάτων Καθορισµός περιπτώσεων χρήσης για έναν Χειριστή Υπάρχουν άλλοι χειριστές Τέλος Χειριστών Ελεγχος ύπαρξης και άλλων περιπτώσεων χρήσης Υπάρχουν νέες περιπτώσεις χρήσης Συσχέτιση µε υπάρχοντες ή µε νέουςχειριστές Οχι Τέλος Σχήµα 5. Ενα διάγραµµα δραστηριότητας για τον καθορισµό των Χειριστών και των περιπτώσεων χρήσης. 6

7 Θέµα 2.5 ιαπιστώνουµε ότι δεν πρόκειται για νέες λειτουργικές απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε νέες περιπτώσεις χρήσης, αλλά για τον εντοπισµό δύο νέων χειριστών του συστήµατος οι οποίοι αντιστοιχούν σε χρήστες - φυσικά πρόσωπα. Στο Σχήµα 6 που ακολουθεί, φαίνεται η δική µας εκδοχή του πλήρους, µέχρι το σηµείο αυτό, διαγράµµατος περιπτώσεων χρήσης για όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρµογής "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ". Κάποιοι Χειριστές εµφανίζονται περισσότερες από µία φορές, για λόγους αναγνωσιµότητας του διαγράµµατος. Οχειριστής είναι ένας υπάλληλος της του εκπαιδευτικού φορέα Τήρηση αρχείου σπουδαστών ιαγραφή καθηγητή Τήρηση αρχείου καθηγητών Χειριστής ιαγραφή σπουδαστή Τήρηση αρχείου µαθηµάτων ιαγραφή µαθήµατος Ο καθηγητής µπορεί να καταχωρεί ο ίδιος τη βαθµολογία των µαθηµάτων που διδάσκει Ανάθεση διδασκαλίας Καταχώρηση εγγραφών σε µαθήµατα Χειριστής Καθηγητής Βαθµολόγηση µαθηµάτων Εκτύπωση εγγεγραµµένων σπουδαστών Χειριστής Εκτύπωση βαθµολογίας σπουδαστή Σπουδαστής Εκτύπωση καθηγητών Εκτύπωση σπουδαστών Εκτύπωση βαθµολογίας µαθήµατος Οσπουδαστήςµπορεί να ζητά ο ίδιος τη βαθµολογία του σε όλα τα µαθήµατα Σχήµα 6. Το µοντέλο περιπτώσεων χρήσης για το λογισµικό "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ". 7

8 Θέµα 2.6 Κατ' αρχήν, ήδη αναφέραµε ότι οι απαιτήσεις 15 και 16 δεν είναι λειτουργικές απαιτήσεις, αλλά ορίζουν δύο νέους χειριστές της εφαρµογής. Ακολουθώντας την οδηγία και λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίστηκαν στην ενότητα 3.2.2, οι περιπτώσεις χρήσης αντιστοιχούν σε λειτουργικές απαιτήσεις, µπορείτε να οδηγηθείτε στην διάκριση των µη-λειτουργικών απαιτήσεων. Αυτές δεν θα αντιστοιχούν σε περιπτώσεις χρήσης. Εύκολα εντοπίζουµε ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι οι 1 και η 6. Ηαπαίτηση1 αφορά το περιβάλλον λειτουργίας ολόκληρης της εφαρµογής και χαρακτηρίζεται ως "φυσική απαίτηση". Η απαίτηση 6 περιγράφει την κατάσταση εισόδου στην περίπτωση χρήσης που αντιστοιχεί στην απαίτηση 5, δηλαδή στην περίπτωση χρήσης µε τίτλο "Βαθµολόγηση µαθηµάτων". Θέµα 2.7 Θα διακρίνουµε, στην δική µας απάντηση, την κύρια από την δευτερεύουσα ροή. Το ζητούµενο διάγραµµα για την κύρια ροή δίνεται στο Σχήµα 7, ενώ για την δευτερεύουσα στο Σχήµα 8. Αρχή ιαγραφή σπουδαστή Κύρια ροή Επιλογή εργασίας " ιαγραφή σπουδαστή" Εντοπισµός σπουδαστών που µπορούν να διαγραφούν Εµφάνιση φόρµας επιλογής σπουδαστή ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Τέλος ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΧΙ Επιλογή σπουδαστή και εντολή διαγραφής Εµφάνιση διαλόγου επιβεβαίωσης ΝΑΙ ιαγραφή εγγραφής σπουδαστή Σχήµα 7. Ένα διάγραµµα δραστηριότητας για την κύρια ροή της περίπτωσης χρήσης "διαγραφή σπουδαστή" του λογισµικού "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ". 8

9 Αρχή ιαγραφή σπουδαστή ευτερεύουσα ροή Επιλογή εργασίας " ιαγραφή σπουδαστή" Εντοπισµός σπουδαστών που µπορούν να διαγραφούν Εµφάνιση φόρµας ενηµέρωσης χρήστη για τη µη ύπαρξηεγγραφών Τέλος Σχήµα 8. Ένα διάγραµµα δραστηριότητας για την δευτερεύουσα ροή της περίπτωσης χρήσης "διαγραφή σπουδαστή" του λογισµικού "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ". Μπορείτε, ασφαλώς, να σκεφτείτε ότι δεν απαιτείτο ξεχωριστό διάγραµµα για την δευτερεύουσα ροή και ότι το θέµα µπορούσε να τακτοποιηθεί µε ένανακόµη κόµβο απόφασης στο διάγραµµα που αφορά την κύρια ροή. Ασφαλώς Στην µελέτη περίπτωσης που µας απασχολεί εδώ, τα πράγµατα είναι σχετικά απλά. Να µην ξεχνάτε, όµως, ότι στον πραγµατικό κόσµο ταπράγµατα µπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα, οπότε η χρήση πολλών διαγραµµάτων δεν είναι απίθανη. Από την άλλη, αν τα πράγµατα γίνουν πολύ περίπλοκα, ίσως να πρέπει να ξανασκεφτεί κανείς τον ορισµό της περίπτωσης χρήσης και την διάσπασή της σε περισσότερες από µία. Θέµα 2.8 Τα τρία αρχιτεκτονικά στοιχεία του λογισµικού, τα οποία εντοπίζονται κατά την ανάλυση είναι: οι κλάσεις που θα αποτελέσουν την εφαρµογή λογισµικού, ηοµαδοποίησή αυτών σε πακέτα και οι συσχετίσεις µεταξύ αυτών Κατά τη σχεδίαση, η µιαπρώτηαυτήεκδοχήτηςκατασκευαστικήςδοµής του λογισµικού αναµένεται να µεταβληθεί, διότι προκειµένου να ικανοποιηθούν και οι µη λειτουργικές απαιτήσεις, θα πρέπει να προστεθούν κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας του λογισµικού. 9

10 Θέµα 2.9 Η ζητούµενη κατάταξη έχει ως εξής: Συνοριακές: 3,4,8 Οντοτήτων: 1,2,5,7 Ελέγχου: 6,9,10 Από τον ορισµό των κατηγοριών που προηγήθηκε είναι αρκετά φανερή η απάντηση και, ασφαλώς, συγχαρητήρια σε όσους την έδωσαν αµέσως. Θέµα 2.10 Η σχέση υποδηλώνει την δυνατότητα µέσα σε ένα πακέτο ανάλυσης να υπάρχουν και άλλα τέτοια πακέτα και το φαινόµενο αυτό να παρατηρείται σε οσαδήποτε επίπεδα βάθους. Σύµφωνα µε την περιγραφή της σχέσης συναρµολόγησης, αυτή υποδηλώνει τη δοµική ανάλυση µιας σύνθετης οντότητας σε επιµέρους συστατικά. Τα συστατικά αυτά µπορεί να είναι της ίδιας φύσης µε τη σύνθετη οντότητα, πετυχαίνοντας έτσι ένα σχήµα οµαδοποίησης πολλών επιπέδων. Θέµα 2.11 Πρόκειται για µάλλον πολύ εύκολη εργασία, την οποία ενθαρρύνεστε έντονα να πραγµατοποιήσετε χρησιµοποιώντας το εργαλείο CASE Rational Rose. Τα ζητούµενα διαγράµµατα φαίνονται στο Σχήµα 9. 10

11 Πακέτο ανάλυσης: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. Περιπτώσεις χρήσης πεδίου ανάλυσης Ανάθεση διδασκαλίας (Ανάλυση) ανάθεση διδασκαλίας Καταχώρηση εγγραφών σε µαθήµατα (Ανάλυση) καταχώρηση εγγραφών σε µαθήµατα Βαθµολόγηση µαθηµάτων (Ανάλυση) βαθµολόγηση µαθηµάτων Εκτύπωση σπουδαστών (Ανάλυση) εκτύπωση σπουδαστών Εκτύπωση βαθµολογίας σπουδαστή (Ανάλυση) εκτύπωση βαθµολογίας σπουδαστή Εκτύπωση βαθµολογίας µαθήµατος (Ανάλυση) εκτύπωση βαθµολογίας µαθήµατος) Εκτύπωση εγγεγραµµένων σπουδαστών (Ανάλυση) εκτύπωση εγγεγραµµένων σπουδαστών σε... Εκτύπωση καθηγητών (Ανάλυση) εκτύπωση καθηγητών 11

12 Πακέτο ανάλυσης: ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Περιπτώσεις χρήσης πεδίου ανάλυσης ιαγραφή καθηγητή (Ανάλυση) διαγραφή καθηγητή ιαγραφή σπουδαστή (Ανάλυση) διαγραφή σπουδαστή ιαγραφή µαθήµατος (Ανάλυση) διαγραφή µαθήµατος Σχήµα 9. Από τις περιπτώσεις χρήσης στις περιπτώσεις χρήσης πεδίου ανάλυσης για την εφαρµογή λογισµικού "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ". Θέµα 2.12 Λαµβανοµένων υπόψη των υποδείξεων, εµείς προτείνουµε τις κλάσεις που φαίνονται στο Σχήµα 10. Παρατηρήστε ότι µέχρι το σηµείο αυτό δεν κάνουµε τίποτε άλλο από το να εφαρµόζουµε µε ακρίβειατα βήµατα που περιγράφηκαν. Είναι φυσικό να έχετε απορίες, όπως για παράδειγµα "τι ρόλο παίζουν οι συνοριακές κλάσεις που ορίσαµε για κάθε κλάση οντοτήτων;" και µάλιστα να κατευθύνεστε σε απαντήσεις που σχετίζονται µε την κατασκευή του προγράµµατος. Ήαπορίεςτουτύπου"ταυτίζεται η κλάση τάδε, την οποία εντόπισα κατά την ανάλυση και των δύο περιπτώσεων χρήσης, ή πρόκειται για διαφορετικές κλάσεις;" Η απάντηση είναι ότι κανένα τέτοιο ερώτηµα δεν αφορά την ανάλυση, αλλά τη σχεδίαση, οπότε, ας αφήσουµε τα πράγµατα να εξελιχθούν. 12

13 Σπουδαστές Βήµα 1. εδοµένα που σχετίζονται µε την περίπτωση χρήσης είναι οι σπουδαστές και οι εγγραφές σε µαθήµατα. Εγ γραφές Βήµα 2. Ορίζουµε τις συνοριακές κλάσεις σύµφωνα µε τα αναφερόµενα. ClassInterface Σπουδαστή Χειριστής ClassInterface εγγραφής Βήµα 3. Οχειριστήςκαιτο κύριο παράθυρο επικοινωνίας της εφαρµογής µεαυτόν. ActorInterface Χειριστή Επιβεβαίωση διαγραφής Βήµα 3. Τα υπόλοιπα αναγκαία συστατικά της επικοινωνίας της περίπτωσης χρήσης µε τον χειριστή. Εντολή διαγραφής Μήνυµα µη ύπαρξης εγγραφών Βήµα 4. Η κλάση ελέγχου (Ελεγχος) διαγραφή σπουδαστή Σχήµα 10. Ανάλυση της περίπτωσης χρήσης "διαγραφή σπουδαστή" της εφαρµογής "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" (1). Θέµα 2.13 Οσχολιασµός είναι ανάλογος µε αυτόνπουδώσαµε στηνµελέτη περίπτωσης. Ο χρήστης επιλέγει την εργασία (1) και αρχικοποιείται η µονάδα ελέγχου της περίπτωσης χρήσης (2). Στη συνέχεια, προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σπουδαστές των οποίων η διαγραφή επιτρέπεται, τρέχει µιαερώτησηπροςτοαρχείοεγγραφώνσπουδαστών, από την οποία προκύπτει η λίστα των σπουδαστών (Σ1) που έχουν εγγραφεί σε µαθήµατα (3, 4). Οι σπουδαστές που δεν έχουν 13

14 εγγραφεί, είναι εκείνοι που αναφέρονται στο αρχείο σπουδαστών, όχι όµως στο αρχείο εγγραφών. Οπότε εκτελείται αντίστοιχη ερώτηση προς το αρχείο σπουδαστών (5, 6) και προκύπτει η λίστα Σ2. Σύµφωνα µε την περιγραφή της ροής, οι Σ1 και Σ2 ταυτίζονται, δηλαδή όλοι οι σπουδαστές έχουν εγγραφεί σε µαθήµατα, οπότε δεν επιτρέπεται η διαγραφή κανενός. Οπότε, το µόνο που µένει είναι να ενηµερωθεί σχετικά ο χρήστης µε τηνεµφάνιση διαλόγου. Θέµα 2.14 Τα ζητούµενα διαγράµµατα, σύµφωνα µε τηδικήµας πάντα εκδοχή, δίνονται στη συνέχεια. Στο Σχήµα 11 φαίνεται εκείνο που αντιστοιχεί στην κύρια, ενώ στο Σχήµα 12 εκείνο που αντιστοιχεί στη δευτερεύουσα ροή. Αυτό είναι το κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής 1: επιλογή : Χε ιρι στής 4: στοιχεία σπουδαστή : ActorInterface Χειριστή 2: αρχικοποίηση 5: ετοιµασία εγγραφής : ClassInterface Σπουδαστή 3: εµφάνιση φόρµας :(Ελεγχος) τήρηση αρχείου σπουδαστών 6: νέα εγγραφή : Εισαγωγή δεδοµένων σπουδαστή : Σπουδαστές Αυτή είναι η φόρµα εισαγωγής στοιχείων σπουδαστή Αυτά ενδεχοµένως να συγχωνευτούν αργότερα Σχήµα 11. ιάγραµµα συνεργασίας για την κύρια ροή της περίπτωσης χρήσης"τήρηση αρχείου σπουδαστών". 14

15 1: επιλογή 4: στοιχεία σπουδαστή 2: αρχικοποίηση : Χειριστής : ActorInterface Χειριστή :(Ελεγχος) τήρηση αρχείου σπουδαστών 3: εµφάνιση φόρµας : Εισαγωγή δεδοµένων σπουδαστή 5: εµφάνιση µηνύµατος : Μήνυµα ακυρότητας δεδοµένων Σχήµα 12. ιάγραµµα συνεργασίας για την δευτερεύουσα ροή της περίπτωσης χρήσης "τήρηση αρχείου σπουδαστών". Θέµα 2.15 Μελετώντας την δοµηµένη σχεδίαση, ίσως δηµιουργείται η εντύπωση ότι είναι µια αυστηρή διαδικασία σχεδίασης λογισµικού, λιγότερο αυθαίρετη απ' ότι η αντικειµενοστρεφής προσέγγιση. Το σφάλµα εδώ βρίσκεται στο γεγονός ότι το διάγραµµα ροής δεδοµένων, στο οποίο βασίζεται η δοµηµένη σχεδίαση, είναι επίσης "αυθαίρετο", τουλάχιστον όπως και ο ορισµός των στοιχείων του µοντέλου ανάλυσης στην αντικειµενοστρεφή προσέγγιση. ηλαδή, η δοµηµένη σχεδίαση εφαρµόζει καλά ορισµένους µετασχηµατισµούς πάνω σε αυθαίρετη βάση τυχόν κατάρρευση της οποίας έχει µεγάλες συνέπειες, ενώ η αντικειµενοστρεφής απλά "χτίζει" σε βήµατα το λογισµικό, γνωρίζοντας και λογαριάζοντας ότι το κτίσµα θα "ωριµάζει" στην πορεία. Παρατήρηση: Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναπόφευκτη η σύγκριση της δοµηµένης µε την αντικειµενοστρεφή φιλοσοφία, όχι µόνο για να τεκµηριωθεί ποια είναι "καλύτερη", αλλά και για να γίνει περισσότερο συνειδητή η δεύτερη, ως νεότερη. Σε τελική ανάλυση, δηλαδή στο επίπεδο αυτού καθεαυτού του πηγαίου κώδικα όπου καταλήγει οποιαδήποτε προσέγγιση ανάλυσης και σχεδίασης, είναι δοµηµένος προγραµµατισµός που χρησιµοποιείται. Η δοµηµένη φιλοσοφία χρησιµοποιεί την έννοια της ιεραρχικής δοµής τόσο στο µακρο-επίπεδο (αρχιτεκτονική) όσο και στο µικρο-επίπεδο (πηγαίος κώδικας) του λογισµικού. Η αντικειµενοστρεφής αντιµετωπίζει µε άλλο τρόπο το µακρο-επίπεδο, χρησιµοποιεί όµως (καλά κελυφοποιηµένο) τον δοµηµένο πηγαίο κώδικα. Μπορείτε να περιπλανηθείτε στη βιβλιογραφία [παραποµπή κάπου συγκεκριµένα] και θα βρείτε εκτενείς συγκριτικές αναφορές. Ένα είναι το σίγουρο, η αντικειµενοστρεφής τεχνολογία δεν είναι πανάκεια, όπως αποδείχθηκεότιδενήτανκαιηδοµηµένη στην εποχή της. " 15

Αντικειµενοστρεφής ανάλυση και σχεδίαση

Αντικειµενοστρεφής ανάλυση και σχεδίαση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Αντικειµενοστρεφής ανάλυση και σχεδίαση Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειµενοστρεφής ανάλυση και σχεδίαση

Αντικειµενοστρεφής ανάλυση και σχεδίαση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Από τη δοµηµένη στην αντικειµενοστρεφή σκέψη Ηδοµηµένη ανάλυση και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στην αντικειμενοστρεφή ανάλυση σύμφωνα με την ενοποιημένη προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού Βασίλειος Βεσκούκης ρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Τι είναι Λογισµικό; Προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή οµές δεδοµένων µε µόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού Νίκος Παπασπύρου Γιάννης Μαΐστρος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 18/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες αντικειµενοστεφούς τρόπου ανάπτυξης Τι είναι κλάση Τι είναι αντικείµενο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εισαγωγή στην πληροφορική Βασίλειος Βεσκούκης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ v.vescoukis@cs.ntua.gr Αλγόριθµοι, στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Η στοίβα (stack) H στοίβα είναι ένας αποθηκευτικός χώρος οργανωµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες:

Η στοίβα (stack) H στοίβα είναι ένας αποθηκευτικός χώρος οργανωµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες: Άσκηση 5Α_5 26/3/2003 11.5. Άσκηση 5A - [αναγνώριση αντικειµένων-διάγραµµα κλάσεων] [Σε αντικατάσταση της άσκησης 5 του κεφαλαίου 11] 11.5.1. Περιγραφή Η άσκηση αυτή είναι η πρώτη από µία σειρά ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός

2.1 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός 2.1 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός Στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό (object oriented programming, OOP) ένα πρόγραµµα υπολογιστή είναι ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων αντικειµένων. Μπορεί να ειπωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειµενοστρεφής Σχεδιασµός

Αντικειµενοστρεφής Σχεδιασµός Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Αντικειµενοστρεφής Σχεδιασµός και Προγραµµατισµός Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία και γενικότερα στα σύγχρονα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων. Εισαγωγή στην UML. Βασίλειος Βεσκούκης

Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων. Εισαγωγή στην UML. Βασίλειος Βεσκούκης Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στην UML Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@unipi.gr v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΈΡΓΟΥ AΝ.KΑΘ.Χ. ΚΟΥΚΟΥΡΛΗΣ ΤΗΛ: , FAX :

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΈΡΓΟΥ AΝ.KΑΘ.Χ. ΚΟΥΚΟΥΡΛΗΣ ΤΗΛ: , FAX : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΠ ΚτΠ) Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατηγορία Πράξεων 1 : «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόµενο και Λογισµικό»

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού (software. engineering)

Τεχνολογία Λογισµικού (software. engineering) Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Τεχνολογία Λογισµικού (software engineering) Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ηµεροµηνία εξέτασης: Σάββατο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης

Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Πρωτοτυποποίηση Προγραµµατισµός υλοποίησης Ανάπτυξη συστήµατος Μοναδιαίος έλεγχος Ολοκλήρωση 2 3 Η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΕΠΛ 035 - ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 Υπεύθυνος εργαστηρίου: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams

Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης Use Cases and Use Case Diagrams Τι είναι οι Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)! Eίναι µια τεχνική αποτύπωσης των λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήµατος!

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάξτε µια φόρµα στην οποία θα υπάρχουν δυο κουµπιά εντολών. Το ένα κουµπί θα ανοίγει τη φόρµα «Βαθµολογίες µαθητών» και το δεύτερο κουµπί θα οδηγεί

Φτιάξτε µια φόρµα στην οποία θα υπάρχουν δυο κουµπιά εντολών. Το ένα κουµπί θα ανοίγει τη φόρµα «Βαθµολογίες µαθητών» και το δεύτερο κουµπί θα οδηγεί ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ ΥΠΟΓΡΑΦ Η ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Στη βάση δεδοµένων που σας δίνεται περιέχονται τρεις πίνακες. O πίνακας Βαθµολογία, Μάθηµα και Μαθητές. ΘΕΜΑ 1 Ο : (30 µονάδες) Να συσχετιστούν οι τρεις πίνακες µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις του συγγραφέα του βιβλίου Σχετικά µε τη µετάβαση από Ρ σε ΠΠ υπάρχουν 2 σηµαντικά ερωτήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε ιάγραµµα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιµίδης Βάσεις εδοµένων ιάγραµµα Ο-Σ 1 Σχεδιασµός µιας Βάσης εδοµένων Τα βασικά βήµατα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας Βάσης εδοµένων είναι: Ανάλυση Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Βάσεις εδοµένων και θεωρούνται η βάση του

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Α.Ε.Π.Π - 18 / Απριλίου / 2010 ΘΕΜΑ 1

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Α.Ε.Π.Π - 18 / Απριλίου / 2010 ΘΕΜΑ 1 Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Α.Ε.Π.Π - 18 / Απριλίου / 2010 ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 20-03-2012 Α. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου: Ψευδής Αν Ε mod 4 = 0 τότε Αληθής Αν Ε mod 100 = 0 τότε Ψευδής Αν Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ" ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ιδάσκων: Β.Βεσκούκης

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ιδάσκων: Β.Βεσκούκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ" ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2001-2002 ιδάσκων: Β.Βεσκούκης ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-university/ classweb

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-university/ classweb ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-university/ classweb ΞΑΝΘΗ 2011 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-university/ classweb Σύστηµα Υποβοήθησης ιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

ALERTS ή EDA (Event Driven Actions)

ALERTS ή EDA (Event Driven Actions) ALERTS ή EDA (Event Driven Actions) Το ALERTS είναι ένα ευέλικτο εργαλείο ανοιχτού σχεδιασµού που αναπτύχθηκε µε σκοπό να καλύψει ιδιαίτερες απαιτήσεις διαµόρφωσης ή επέκτασης της λειτουργικότητας όλων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός Ενότητα 13 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 13Α: ηµιουργία Προγραµµάτων Υπολογιστή Κεφάλαιο 13Β: Γλώσσες Προγραµµατισµού και η ιαδικασία Προγραµµατισµού ρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον»

Σημειώσεις στο μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον» 1. Κύκλος ζωής λογισμικού Ο κύκλος ζωής λογισμικού είναι οι φάσεις (τα στάδια) από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή λογισμικού, από την σύλληψη της ιδέας, τη διαδικασία κατασκευής / ανάπτυξης, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Οδηγίες. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Μάρτιος Κηφισίας & Ευβοίας 3, Μαρούσι

Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Οδηγίες. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Μάρτιος Κηφισίας & Ευβοίας 3, Μαρούσι Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Έκδοση 1.1 Μάρτιος 2013 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Τηλ Κέντρο Αποπληρωµής.: 210 61.23.234

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ 11-2005 - 06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο 2 Η ΟΜΑ ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ11 2014-15 Α ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σημείωση: Το σύνολο βαθμών του Μέρους Α (ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Tech village School. Ακολουθούν δομές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σελίδα 1 από 7

Tech village School. Ακολουθούν δομές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σελίδα 1 από 7 Tech Village School Κωδικός Πακέτου: Access Εκπαιδευτική Ενότητα: Βάσεις δεδομένων Είδος προγράμματος: Βασικές γνώσεις πληροφορικής Μέθοδος διδασκαλίας: Με διαλέξεις-εργαστήρια Περιγραφή Μεθόδου Διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα