ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Οικονόμου Τηλ. : fax : ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών Με το άρθρο 56 του ν.2637/1998 1, όπως αυτό ισχύει μετά την ψήφιση του πρόσφατου νόμου 3851/2010, άρθρο 9, παρ. 7, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Α.Π.Ε.) σε αγροτεμάχια που ανήκουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου. Ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π., η σχετική αδειοδότηση για τη χωροθέτησή τους χορηγείται αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού. 1 Το άρθρο 56 του ν.2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 200) αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 παρ. 37 του ν.2945/2001 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ Α 223) και στη συνέχεια με το άρθρο 9 παρ. 7 του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85) Σελίδα 1 από 10

2 Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6β του ν.3851/2010 («Μεταβατικές διατάξεις»), τα νέα αιτήματα που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, ισχύος έως 100kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, μέχρι τις , εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα νέα αιτήματα, δηλαδή αιτήματα προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για χορήγηση άδειας παραγωγής ή αιτήματα σύνδεσης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή προκειμένου για σταθμούς που απαλλάσσονται της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής, που δεν είχαν υποβληθεί στη Ρ.Α.Ε. (ή τον αρμόδιο Διαχειριστή) έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3851/2010 ( ). Η προτεραιότητα αυτή εξασφαλίζεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα σε κάθε στάδιο, πλέον των υπολοίπων δικαιολογητικών, βεβαίωσης της επαγγελματικής ιδιότητας του αγρότη, που εκδίδεται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)» (ΦΕΚ Β 1049). Τονίζεται ότι, σε εφαρμογή του ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α 87) (ισχύς από ) οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταβιβάζονται σε αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων και των Περιφερειακών τους Υπηρεσιών, όπως αυτές θα οριστούν σχετικά. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση και εξυπηρέτηση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π. από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και την παρακολούθηση της χρονικής αλληλουχίας των επιμέρους σταδίων ακολουθεί σχετικό σχεδιάγραμμα. Α. Χαρακτηρισμός γεωργικής γης Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη στην κατοχή του βεβαίωση χαρακτηρισμού της γης, και εφόσον έχει συνταχθεί κατά τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται στο με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το στάδιο αυτό παραλείπεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: 1. Αίτημα για χαρακτηρισμό της γης, στην οποία θα εγκατασταθεί ο σταθμός, ως προς την παραγωγικότητά της (Γ.Γ.Υ.Π. ή μη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Τ.) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες 2 Ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης Α.Υ./Φ1/οικ.19598/ της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διάφορων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 1630) Σελίδα 2 από 10

3 παραγωγικότητας. (ΦΕΚ Β 1528), (Η βεβαίωση χαρακτηρισμού εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέχεια γνωμοδότησης των Νομαρχιακών Επιτροπών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.Χ.Ω.Π.)), συνοδευόμενο από 2. Υπεύθυνες δηλώσεις 3 του ενδιαφερόμενου και του αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού ή μελετητή κατόχου πτυχίου περιβαλλοντικών μελετών κατηγορίας 27, στις οποίες θα δηλώνεται ότι, η έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. μέσω εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α 124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α 33) ή εφόσον αυτό συμβαίνει, ότι τα ανωτέρω σχέδια επιτρέπουν την εγκατάσταση. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν κατά την έκδοση των βεβαιώσεων χαρακτηρισμού την ορθότητα του περιεχομένου των ανωτέρω Υπεύθυνων Δηλώσεων. Για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια χρήσεων γης αρμόδιες είναι οι οικείες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος ή οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 56, παρ. 6.α) του ν.2637/1998 όπως ισχύει μετά την ψήφιση του ν.3851/2010, απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια της Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π., καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. μέσω εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α 124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α 33) εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτά. Επίσης, σημειώνεται ότι οι οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης δεν προβαίνουν σε έκδοση βεβαίωσης χαρακτηρισμού γης στην περίπτωση εκτάσεων που έχουν καθοριστεί μέσω εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α 124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α 33). H βεβαίωση χαρακτηρισμού γης εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερολογιακών (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών (1 και 2). Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. Ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί λόγο παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, εντός των οποίων χορηγείται η βεβαίωση. 3 Σημειώνεται ότι, όπου στο κείμενο απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και δεν γίνεται ρητή αναφορά στις συνέπειες του άρθρου 22 του ν.3468/2006, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενό τους δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες διατάξεις. Σελίδα 3 από 10

4 Ειδικά, για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, ισχύος έως 100kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, μέχρι τις και για τα οποία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 20 ημερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας και διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η γη αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη Γ.Γ.Υ.Π. Η αναφερόμενη βεβαίωση προσκομίζεται στη θέση της βεβαίωσης χαρακτηρισμού γης ως Γ.Γ.Υ.Π. και μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αρκεί για την έκδοση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Β. Έκδοση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π. (αφορά μόνο περιπτώσεις χαρακτηρισμού της γης ως Γ.Γ.Υ.Π.) Υπεύθυνες για την έκδοση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 56, παρ. 6.α), εδάφιο έκτο του ν.2637/1998 (κάλυψη 1%), όπως ισχύει, είναι οι οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει σχετική αίτηση συνοδευόμενη από της βεβαίωση χαρακτηρισμού της γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή τη βεβαίωση παρέλευσης, όπως περιγράφεται στο στάδιο Α. Η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης θα αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό της καλυφθείσας έκτασης ανά νομό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56, παρ. 6.α), εδάφιο έκτο, του ν.2637/1998 (κάλυψη 1%) όπως ισχύει, από τον Πίνακα που καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ( Ενέργεια Υπηρεσία ΑΠΕ Ενημέρωση Επενδυτών Εκτίμηση περιθωρίου εγκατάστασης ΦΒ σε γεωργική γη). Ο παραπάνω πίνακας, δύναται να προσκομίζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης από τον αιτούντα. Στο σώμα της ανωτέρω άδειας περιλαμβάνεται, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010, όρος, σύμφωνα με τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π. Σε περίπτωση που κατά τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας για Φ/Β σταθμούς έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 56, παρ. 6.α), εδάφιο ένατο του ν.2637/1998, όπως ισχύει, Κοινή Υπουργική Απόφαση, τότε η άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π., περιλαμβάνει τους όρους που προβλέπονται σε αυτή την Κ.Υ.Α. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω άδεια προβλέπεται μόνο για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π. κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 56, παρ. 6.α), του ν.2637/1998 και χορηγείται μόνο αν πληρούται η προϋπόθεση του έκτου εδαφίου της παραγράφου αυτής (κάλυψη 1%). Η εγκατάσταση των σταθμών Α.Π.Ε. των λοιπών τεχνολογιών, όπως και των απαιτούμενων έργων σύνδεσης σταθμού Α.Π.Ε. οποιασδήποτε τεχνολογίας με το Σύστημα ή το Δίκτυο σε Γ.Γ.Υ.Π., επιτρέπεται, χωρίς τη χορήγηση της ανωτέρω ιδιαίτερης άδειας, σε όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 6.α) του άρθρου 56 του ν.2637/1998 όπως ισχύει (Αττική κ.λπ.) στις οποίες απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων. Σελίδα 4 από 10

5 Μετά το πέρας της αξιοποίησης των σταθμών Α.Π.Ε. για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί σε έργα αποξήλωσης του εξοπλισμού και αποκατάστασης του αγροτεμαχίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του ν.3468/2006 όπως ισχύει κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στις σχετικές κείμενες διατάξεις. Γ. Περιβαλλοντική αδειοδότηση Γ.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση για έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση απαλλαγής του προς εγκατάσταση σταθμού από την υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 13 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3851/2010, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.): 1. Αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου και του αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού ή μελετητή κατόχου πτυχίου περιβαλλοντικών μελετών κατηγορίας 27, με το εξής περιεχόμενο: «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8, παρ. 13 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι: (α) σε ακτίνα 150μ. από τις κορυφές του πολυγώνου του σκοπούμενου σταθμού δεν υφίστανται άλλοι σταθμοί της ίδιας τεχνολογίας για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, ή, εάν υφίστανται, η ισχύς του συνόλου των σταθμών, συμπεριλαμβανομένου του υποβαλλόμενου αιτήματος, δεν υπερβαίνει τα kw 4. Η δήλωσή μου αυτή γίνεται με βάση δημοσιοποιημένα στοιχεία ή ίδια προφανή γνώση μου. (β) Η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός Α.Π.Ε. δεν βρίσκεται σε οριοθετημένη περιοχή του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τον χάρτη Natura 2000 Map Viewer ο οποίος είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. 5, ή σε παράκτια ζώνη που απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού, εκτός βραχονησίδων.» Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του ν.3468/2006 κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στις σχετικές κείμενες διατάξεις. 4 Αναγράφεται το μέγεθος ισχύος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα όρια στο άρθρο 8 παρ. 13 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/ Σελίδα 5 από 10

6 3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης. 4. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου φαίνεται το πολύγωνο του σκοπούμενου σταθμού με γεωγραφικές συντεταγμένες στο Ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87, καθώς και οι συντεταγμένες των γηπέδων εγκατάστασης ήδη εγκατεστημένων σταθμών της ίδιας τεχνολογίας σε ακτίνα 150μ. από τις κορυφές του πολυγώνου του αιτούμενου σταθμού και η ισχύς των σταθμών αυτών σε kw. Εφόσον υπάρχουν δημοσιοποιημένα στοιχεία συντεταγμένων (διαδικτυακοί τόποι αρμόδιων φορέων, Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., Ρ.Α.Ε.) ή προφανής γνώση του ενδιαφερόμενου ή του αρμόδιου μελετητή για σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, στο ίδιο διάγραμμα θα αποτυπώνονται και οι σταθμοί αυτοί, εφόσον η εγκατάστασή τους προβλέπεται να γίνει σε ακτίνα 150μ. από τις κορυφές του πολυγώνου του αιτούμενου σταθμού. Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα σφραγίζεται από την οικεία ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. και συνοδεύει εφεξής τη βεβαίωση απαλλαγής. Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ., ως αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση απαλλαγής εξετάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 13 του ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, παρ. 2 του ν.3851/2010. Ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί λόγο παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, εντός των οποίων χορηγείται η σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση που, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 20 ημερών, δεν καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. μπορεί να εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου παραγωγού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.). Σε περίπτωση που η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η βεβαίωση απαλλαγής θεωρείται χορηγηθείσα και η αδειοδότηση προχωρά με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο αιτούντα κατά τα επόμενα στάδια, της πρωτοκολλημένης αίτησής του στην αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. (ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αποδεικνύει την παρέλευση τη προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης) συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωσή του ότι δεν έχει λάβει εν τω μεταξύ αρνητική απάντηση επί του αιτήματός του για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. από την αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Γ.2 Υποχρέωση για έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις / και / (ΦΕΚ Β 663), όπως ισχύουν εφαρμοζόμενες αναλόγως κατά τις διατάξεις του ν.3468/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των λοιπών διατάξεων του ν. 3851/2010, με σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή. Σελίδα 6 από 10

7 Επιπλέον, προσκομίζεται, η άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π. του σταδίου Β ή, εφόσον πρόκειται για Φ/Β σταθμούς που δεν εγκαθίστανται σε Γ.Γ.Υ.Π., η βεβαίωση χαρακτηρισμού της γης του σταδίου Α. Στο σώμα της Απόφασης Ε.Π.Ο. κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010, περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π. Δ. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αίτημα για Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας με απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 5219/ απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ 114), όπως ισχύει. Ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β σταθμού ισχύος μέχρι 100kW, υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για έκδοση Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σε αντικατάσταση αυτών της προηγούμενης παραγράφου): 1. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (όμοια με αυτή του σταδίου Γ.1) 2. Τοπογραφικό διάγραμμα (μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό του σταδίου Γ.1) και διάγραμμα κάλυψης όπου φαίνεται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού και τυχόν άλλες εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων στο ίδιο οικόπεδο 3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο αιτούμενος σταθμός δεν χωροθετείται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.» Σε περίπτωση που κάποιες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν, πρέπει να προσκομίζεται έγκριση της αρμόδιας αρχής (π.χ. αν η έκταση είναι δασική πρέπει να προσκομίζεται έγκριση επέμβασης). 4. Έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται. 5. Αποδεικτικό κοινοποίησης του αντιγράφου της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και του τοπογραφικού σχεδίου στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (δασαρχείο, Κτηματική Υπηρεσία ή/και κατά περίπτωση άλλη αρμόδια υπηρεσία), καθώς και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 6. Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στην περίπτωση που ζητηθεί από την Πολεοδομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σελίδα 7 από 10

8 Σε όλες τις περιπτώσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., η ισχύς των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια των εξαιρούμενων από την υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο. του άρθρου 8, παρ. 13, του ν.3468/2006 όπως ισχύει, προσκομίζονται για την έκδοση της Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, η βεβαίωση χαρακτηρισμού της γης του σταδίου Α και, ειδικά για Φ/Β σταθμούς σε Γ.Γ.Υ.Π., η άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π. του σταδίου Β. Για τους σταθμούς της προηγούμενης παραγράφου, στο σώμα της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010, περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο υλοποιούνται τα έργα αποξήλωσης στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π. Για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, ισχύος έως 100kW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους μέχρι τις , η βεβαίωση χαρακτηρισμού της γης του σταδίου Α μπορεί να υποκαθίσταται από τη βεβαίωση παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας και να αντιμετωπίζεται η γη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη Γ.Γ.Υ.Π. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. μπορεί να διενεργεί αυτεπαγγέλτως ελέγχους σχετικούς με τον τόπο εγκατάστασης των Φ/Β σταθμών εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 5219/ Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να απευθύνει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά ερωτήματα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού τα κοινοποιεί στην αρμόδια για την έγκριση Πολεοδομική Υπηρεσία. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος δύναται να διενεργεί ελέγχους δειγματοληπτικά. Το αποδεικτικό κοινοποίησης που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε συνέχεια της κοινοποίησης αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσής του σε αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 5219/ Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε καμία περίπτωση δεν επέχει θέση συναίνεσης των Υπηρεσιών αυτών στα δηλούμενα. Οι Υπηρεσίες ελέγχουν το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων και προβαίνουν στις νόμιμες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς οι έλεγχοι αυτοί να καθυστερούν την έκδοση του αποδεικτικού κοινοποίησης ή την έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 2, παρ. 4 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α 168), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2, παρ. 6 του ν.2941/2001 (ΦΕΚ Α 201), δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας πάσης φύσεως δομικές κατασκευές, π.χ. η θεμελίωση των πύργων ανεμογεννητριών, καθώς και των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπου αυτή απαιτείται. Στην έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις χρήσης προκατασκευασμένων οικίσκων, εφ όσον δεν απαιτούνται έργα θεμελίωσης και έχουν αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση λειτουργικού εξοπλισμού (συσκευές ελέγχου λειτουργίας, μετασχηματιστές, κλπ) Φ/Β και αιολικών σταθμών. Σελίδα 8 από 10

9 Ε. Έκδοση προσφοράς σύνδεσης Για τους σταθμούς που δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο ν.3851/2010 και τις σχετικές αποφάσεις. Για τους σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διαχειριστή (εν προκειμένω στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Δ.Ε.Η.) για έκδοση Προσφοράς, με βάση το αντίστοιχο πρότυπο έντυπο αίτησης της Δ.Ε.Η. Η περιγραφή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, καθώς και οι αρμόδιες κατά περίπτωση τοπικές ή κεντρικές υπηρεσίες ανάλογα με την ισχύ του σταθμού είναι αναρτημένα στον δικτυακό τόπο του Διαχειριστή (Δ.Ε.Η.). Σημειώνεται ότι η συναίνεση των συνιδιοκτητών για τη χρήση του εδάφους προκειμένου για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιδιωτικού εγγράφου με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών. Tα ανωτέρω αφορούν σε αιτήματα που υποβάλλονται σε περιοχές όπου δεν έχει διαπιστωθεί ήδη κορεσμός τοπικών δικτύων. Η προτεραιότητα των επαγγελματιών αγροτών στην εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων κατοχυρώνεται με ξεχωριστή αριθμοδότηση. ΣΤ. Έκδοση οριστικής και δεσμευτικής Προσφοράς Προκειμένου να εκδοθεί η οριστική και δεσμευτική Προσφορά, απαιτείται η προσκόμιση στον αρμόδιο Διαχειριστή: α) της απόφασης Ε.Π.Ο. του σταθμού ή β) της βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο. είτε της βεβαίωσης παρέλευσης του σταδίου Γ1 ή σε περίπτωση μη έκδοσης αυτών την πρωτοκολλημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. (ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αποδεικνύει την παρέλευση τη προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης) συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωσή του ότι δεν έχει λάβει εν τω μεταξύ αρνητική απάντηση επί του αιτήματός του για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. από την αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Ζ. Σύναψη Σύμβασης Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για σύναψη Σύμβασης στον αρμόδιο Διαχειριστή με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αυτός ορίζει. Η. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή αίτημα για σύναψη Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αυτός ορίζει. Σελίδα 9 από 10

10 Στις Συμβάσεις Πώλησης που συνάπτονται με τον αρμόδιο Διαχειριστή και οι οποίες κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αναγράφονται εφεξής οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις περιπτώσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων και συνεπώς εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. αλλά και βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, οι υποψήφιοι παραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν στον αρμόδιο Διαχειριστή τοπογραφικό διάγραμμα από το οποίο θα προκύπτει ότι η εν λόγω εγκατάσταση εμπίπτει στα όρια οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη Σελίδα 10 από 10

11 Αγρότης Σχεδιάγραμμα χρονικής αλληλουχίας των επιμέρους σταδίων της Εγκυκλίου: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών. Ενδιαφερόμενος Αίτημα για εξακρίβωση ιδιότητας αγρότη Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βεβαίωση Ιδιότητας Επαγγελματία Αγρότη Αίτημα για τον χαρακτηρισμό γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή μη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης Είναι Γ.Γ.Υ.Π.; ΟΧΙ ΝΑΙ Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Γης * Είναι ΦΒ; ΟΧΙ ΝΑΙ Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. Αίτημα για έκδοση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. (έλεγχος προϋπ. 1%) /νση Αγροτικής Ανάπτυξης Αίτημα για έκδοση Προσφοράς Αρμόδιος ιαχειριστής εσμευτική Προσφορά Αίτημα για Σύναψη Σύμβαση Αρμόδιος ιαχειριστής Αίτημα για Σύναψη Σύμβαση Πώλησης Αρμόδιος ιαχειριστής Σύμβαση Σύμβαση Πώλησης Απόφαση Ε.Π.Ο. Υποβολή ΜΠΕ ΟΧΙ για έκδοση ΟΧΙ απόφαση Ε.Π.Ο. Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή Απαλλαγή από Ε.Π.Ο. (βάσει αρθ. 3 παρ.2 ν.3851) ΝΑΙ Αίτημα για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας Πολεοδομική Αρχή Έγκριση Εργασιών όμησης Μικρής Κλίμακας Βεβαίωση Απαλλαγής από Ε.Π.Ο. Αίτηση για απαλλαγή από την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. /νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Ειδικά, για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, για τα οποία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 20 ημερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της * εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

12 Σχεδιάγραμμα χρονικής αλληλουχίας των επιμέρους σταδίων της Εγκυκλίου: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών. Στάδια Δικαιολογητικά Υπηρεσία Υποβολής Δικαιολογητικών Α. Χαρακτηρισμός Γεωργικής Γης Β. Έκδοση Άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. (κάλυψη 1%), (αφορά μόνο περιπτώσεις εγκατάστασης Φ/Β και μόνο σε Γ.Γ.Υ.Π.) 1. Αίτημα για τον χαρακτηρισμό γης ως Γ.Γ.Υ.Π. ή μη 2. Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι η έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. μέσω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε. 1. Αίτηση 2. Βεβαίωση χαρακτηρισμού Γης ως Γ.Γ.Υ.Π. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Χορηγούμενο Έγγραφο Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Γης * Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σε Γ.Γ.Υ.Π. Γ. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Γ.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Ε.Π.Ο. 1. Αίτημα 2.Υπεύθυνες Δηλώσεις 3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Βεβαίωση Απαλλαγής από Ε.Π.Ο 4. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα που σφραγίζεται από την Υπηρεσία Γ.2 Υποχρέωση για έκδοση Απόφασης Ε.Π.Ο. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση σύμφωνα με τους ν.34682/006 και 3851/2010 και τις ΚΥΑ / και / αναλόγως εφαρμοζόμενες Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή Απόφαση Ε.Π.Ο. Επιπλέον, για Φ/Β σταθμούς: Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β (σε περίπτωση Γ.Γ.Υ.Π.) ή Χαρακτηρισμός Γης (σε περίπτωση μη Γ.Γ.Υ.Π.) *Ειδικά, για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, για τα οποία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 20 ημερών, δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει βεβαίωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

13 Σχεδιάγραμμα χρονικής αλληλουχίας των επιμέρους σταδίων της Εγκυκλίου: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών. Στάδια Δικαιολογητικά Υπηρεσία Υποβολής Δικαιολογητικών Δ. Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας Ε. Έκδοση Προσφοράς ΣΤ. Έκδοση Οριστικής και Δεσμευτικής Προσφοράς Αίτημα συνοδευόμενο από δικαιολογητικά οριζόμενα στην Απόφαση 5219/ , όπως ισχύει Για Φ/Β σταθμούς μέχρι 100ΚW: 1. Αίτημα 2. Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης 3. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και διάγραμμα κάλυψης 4. Υπεύθυνη Δήλωση 5. Αποδεικτικό Κοινοποίησης 6. Έγκριση αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας 7. Έγκριση από Ε.Π.Α.Ε. όπου απαιτείται Επιπλέον, για τα έργα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα όρια των εξαιρούμενων από την υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο 8. Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Γης 9. Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β (σε περίπτωση Γ.Γ.Υ.Π.) Συμπληρωμένο έντυπο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Βεβαίωση Απαλλαγής από Ε.Π.Ο. (για απαλλασσόμενους σταθμούς) ή Απόφαση Ε.Π.Ο. (για μη απαλλασσόμενους σταθμούς) Ζ. Σύμβαση Αίτημα συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο Διαχειριστής Η. Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αίτημα συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο Διαχειριστής Ειδικά για εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων επιπλέον: τοπογραφικό διάγραμμα όπου προκύπτει ότι η εγκατάσταση εμπίπτει στα όρια οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων Πολεοδομική Υπηρεσία Αρμόδιος Διαχειριστής Αρμόδιος Διαχειριστής Αρμόδιος Διαχειριστής Αρμόδιος Διαχειριστής Χορηγούμενο Έγγραφο Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας Προσφορά Δεσμευτική Προσφορά Σύμβαση Σύμβαση Πώλησης Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019, και του άρθρου 7, παρ. 8Β του ν. 4414/2016.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019, και του άρθρου 7, παρ. 8Β του ν. 4414/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ 1. Τι καινούργιο φέρνει ο νέος νόμος; Ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Αδειοδοτική Διαδικασία για επενδυτικά σχέδια σε Φ/Β Πάρκα Σημαντική Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία αναφέρεται σε Φ/Β Πάρκα πάνω από 150 kw 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Kύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 1,65 MW

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Δεκέμβριος 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 21 / 06 / 2012 Αρ. Πρωτ.: 30101 Προς: Δήμος Πύργου Υ.ΔΟΜ Διοικητήριο, Τ.Κ 27100 Ταχ. Δ/νση :Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DRAFT

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DRAFT ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DRAFT 24.11.2018 Η βασική αρχή που πρέπει να υπακούσει η αναθεώρηση της διαδικασίας χορήγησης ή τροποποίησης άδειας παραγωγής είναι ότι τόσο τα στοιχεία του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 1 Φεβρουαρίου 2011 Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Πειραιώς 132 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax:210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη: 28-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Aρίθμ. Πρωτ. 65267/2403 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 1. Καθορίζεται εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1. Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής ΘΕΜΑ: Kαθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 5-11 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 7367/230577 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : (2310) , Fax :

9 ο χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : (2310) , Fax : Περίληψη Νόµου 3468/2006 για θέµατα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Σύµφωνα µε τον Νόµο 3468/2006 οι διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτώνται από τα επίπεδα εγκατεστηµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 646/69401 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24/02/2011 Προς: Θέμα: G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σχέδιο υπουργικής απόφασης για αιολικούς σταθμούς έως 60kW με μικρές ανεμογεννήτριες

Θέμα: Σχέδιο υπουργικής απόφασης για αιολικούς σταθμούς έως 60kW με μικρές ανεμογεννήτριες Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μεσογείων 119, Αθήνα 101 92 Υπόψη: Γραφείο Υπουργού secmin@ypen.gr Γραφείο Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών ggenergy@ypen.gr Γενική Διεύθυνση Ενέργειας tsalemisd@prv.ypeka.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3025 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 240 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 509/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 509/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 509/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.868/7223/12.11.2003 (αριθμ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα