ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μ. Δοκοπούλου, Ε.Α. Παυλάτου Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυεχνείου 9, Ζωγράφου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών οι ψηφιακές αφηγήσεις ιστοριών, συνήθως, χρησιμοποιούνται ως δυναμικά εργαλεία μάθησης για την περιγραφή φαινομένων, διαδικασιών και επιστημονικών ανακαλύψεων ή για να γίνει περισσότερο κατανοητή μια αφηρημένη έννοια. Όμως, παρά την όλο και πιο εκτεταμένη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής, δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα ιδιαίτερη έμφαση στο θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής της στην σχολική τάξη, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός της ρόλος να παραμένει ασαφής. Για τον λόγο αυτό στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας η ψηφιακή αφήγηση αξιοποιήθηκε στο μάθημα της Βιολογίας Γ Γυμνασίου, με στόχο να διερευνηθούν οι παιδαγωγικές της διαστάσεις. Τα ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με παρατήρηση και με αξιολόγηση των παραγόμενων αφηγήσεων των μαθητών και διερευνήθηκε ο βαθμός επίτευξης των γνωστικών στόχων, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής των μαθητών, καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας τους στην ομάδα για την παραγωγή του τελικού ψηφιακού προϊόντος. Τα συμπεράσματα που θα παρουσιαστούν από την έρευνα αυτή μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών στις οποίες θα περιλαμβάνονται τεχνικές ψηφιακής αφήγησης, καθώς και για την ενσωμάτωση τέτοιων αφηγήσεων σε εκπαιδευτικά σενάρια. Επίσης, θα παρουσιαστούν και σχετικές διδακτικές προτάσεις με ενσωμάτωση ψηφιακών αφηγήσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αφήγηση ιστοριών είναι μια από τις αρχαιότερες τεχνικές μετάδοσης γνώσεων και εμπειριών. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και σήμερα σε ποικίλους επαγγελματικούς χώρους προκειμένου να γίνουν γνωστές νέες ιδέες και τάσεις ή να δοθούν οδηγίες και φυσικά εφαρμόζεται και στη διδακτική, καθώς φαίνεται να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να οξύνει τη φαντασία τους. Η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) αποτελεί τη νεότερη εκδοχή της απλής αφήγησης στην οποία χρησιμοποιούνται διάφορες πολυμεσικές εφαρμογές. Οι ψηφιακές αφηγήσεις χρησιμοποιούν ψηφιακά γραφικά, κείμενα, ηχογραφημένες αφηγήσεις, βίντεο και μουσική για να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο θέμα (Porter, 2005). Ως εκπαιδευτικό εργαλείο, η ψηφιακή αφήγηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι πρώτοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν είτε για να προελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών είτε για να παρουσιάσουν μια νέα ιδέα. Σύμφωνα με τον Robin (2008) φαίνεται να διευκολύνει τη συζήτηση γύρω από τα θέματα που παρουσιάζονται, ενώ κάνει περισσότερο κατανοητές αφηρημένες έννοιες. Μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή ψηφιακών αφηγήσεων από τους ίδιους τους μαθητές, καθώς τους εμπλέκει ενεργά με το περιεχόμενο, ενισχύει τη δημιουργικότητά τους, τους δίνει πολλαπλούς τρόπους έκφρασης της νέας γνώσης (Hofer & Swan, 2006), προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα καλλιέργειας ποικίλων δεξιοτήτων (Ohler, 2005/2006). Η ψηφιακή αφήγηση ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς χρησιμοποιεί τη «γλώσσα της γενιάς τους» (Hofer & Swan 2006) με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών, όπως π.χ. αποσπάσματα από ταινίες, την τηλεόραση, το διαδίκτυο ή και τα ψηφιακά παιχνίδια (Kadjer, 2004). Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην ανάλυση και τη σύνθεση αυτών των εφαρμογών προκειμένου να συνδυάσουν το περιεχόμενο μιας ιστορίας με την τεχνολογία με τελικό σκοπό την παρουσίαση σε ένα άλλο κοινό όσων έχουν κατανοήσει και έχουν μετασχηματίσει σε γνώση. Τέλος, με τη χρήση της προφορικής αφήγησης, οι μαθητές αποκτούν φωνή στο σχολικό περιβάλλον (Burk, 2000) και εμπλέκονται συναισθηματικά με τη διαδικασία της μάθησης. Μέχρι σήμερα πολύ λίγες έρευνες έχουν γίνει σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής αφήγησης και την επίδρασή της στην ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των μαθητών και του ενδιαφέροντός τους για την υπό μελέτη θεματική (Mc Lellan H, 2007). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης της ψηφιακής αφήγησης στην επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων σε διδακτική ενότητα της Βιολογίας Γ Γυμνασίου, στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής των μαθητών. Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται τρία είδη ψηφιακών αφηγήσεων. Από το κέντρο για την Ψηφιακή Αφήγηση του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϋ παρουσιάζονται κυρίως αφηγήσεις οι οποίες περιγράφουν προσωπικές εμπειρίες. Συνήθως αυτές περιλαμβάνουν την προσωπική άποψη του δημιουργού, ένα βασικό ερώτημα, έχουν συναισθηματική φόρτιση, ενώ τέλος περιέχουν προφορική αφήγηση, μουσική υπόκρουση και

2 ρυθμό (Lambert, 2002). Για τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση άλλοι ερευνητές (Robin, 2008) προτείνουν πως οι ψηφιακές αφηγήσεις πρέπει να δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργούν κάτι που έχει νόημα για αυτούς και σχετίζεται με την καθημερινότητά τους. Για την κατανόηση του παρελθόντος χρησιμοποιούνται ψηφιακές αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων. Σε αυτού του τύπου τις αφηγήσεις οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ιστορικές ομιλίες και οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες για ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν και τα ιστορικά γεγονότα στα οποία πήραν μέρος. Τέλος, η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιείται με σκοπό την πληροφόρηση ή τη διδασκαλία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τέτοιου τύπου αφηγήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς π.χ. για να δώσουν οδηγίες για τη διεξαγωγή ενός πειράματος ή για τη χρήση ενός εργαστηριακού οργάνου. Στην παρούσα έρευνα στους μαθητές δόθηκαν ψηφιακές αφηγήσεις οι οποίες α) έδιναν πληροφορίες σχετικά με το υπό μελέτη θέμα, το οποίο αφορούσε τη δράση των αντιβιοτικών και β) περιέγραφαν τις προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων, ενώ ζητήθηκε από τους μαθητές η δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με θέμα ένα ιστορικό γεγονός. Οι Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.) θέτουν ερωτήματα σχετικά με τον φυσικό κόσμο και τους τρόπους με τους οποίους αυτός λειτουργεί. Στη διδακτική των Φ.Ε. οι ψηφιακές αφηγήσεις χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν φυσικά φαινόμενα, βιογραφίες επιστημόνων και μεγάλες ανακαλύψεις. Πολύ συχνά επίσης χρησιμοποιούνται ως μέρος της διαδικασίας επίλυσης προβλήματος. Η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών βοηθά στην οπτικοποίηση αφηρημένων εννοιών, ενισχύει την περιέργεια των μαθητών και τη διάθεσή τους να διερευνήσουν όλες τις πιθανές αιτίες. Οι εκπαιδευτικοί παράγουν τέτοια ψηφιακά δομήματα ακολουθώντας συνήθως δύο διαφορετικές στρατηγικές. Στην πρώτη περίπτωση αναφέρονται σε μια ιστορία και από αυτήν οι μαθητές αναζητούν τις επιστημονικές έννοιες ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά στην έννοια ή το φαινόμενο και στη συνέχεια γίνεται η σύνθεση της ιστορίας από τους μαθητές. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε κατά ένα μέρος η δεύτερη στρατηγική, δηλαδή οι μαθητές παρήγαγαν μια ψηφιακή ιστορία ύστερα από τη μελέτη ψηφιακών αφηγήσεων του εκπαιδευτικού γύρω από τη συγκεκριμένη έννοια. Αυτή η στρατηγική (vision before application) κατά τους Robin και Pierson δίνει πρακτικές ιδέες στους μαθητές για τη χρήση της τεχνολογίας και διασφαλίζει την κατανόηση εννοιών. 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου εφαρμογής τεχνικών ψηφιακής αφήγησης σε θεματική ενότητα που περιγράφει τον τρόπο παραγωγής και δράσης των αντιβιοτικών. Αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: (i). Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας; (ii). Ποιο λογισμικό επιλέγουν οι μαθητές για την παραγωγή μιας ψηφιακής αφήγησης και πως το χρησιμοποιούν; (iii). Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την παραγωγή του τελικού προϊόντος; 2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τμήμα 12 μαθητών της Γ Γυμνασίου με διδακτική παρέμβαση διάρκειας δύο διδακτικών ωρών. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε εντός του σχολικού ωραρίου, στο εργαστήριο πληροφορικής, σχολείου της Αττικής. Το γνωστικό αντικείμενο σχετιζόταν με μέρος της διδακτέας ύλης της Βιολογίας και συγκεκριμένα αναφερόταν στην παραγωγή και τον τρόπο δράσης των αντιβιοτικών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε: με τη χρήση κριτηρίων αρχικής και τελικής αξιολόγησης, με τη χρήση φύλλου εργασίας, με τη μελέτη του παραγόμενου ψηφιακού προϊόντος των μαθητών, με τη μελέτη απομαγνητοφωνημένων αποσπασμάτων των συνομιλιών των μαθητών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Μέσω συμμετοχικής παρατήρησης συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο επιλογής και χρήσης του ψηφιακού υλικού και του αντίστοιχου λογισμικού, καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν, σε όλες τις φάσεις της παρέμβασης. Ακολουθήθηκε το μοντέλο της εργασίας των μαθητών σε ομάδες. Ο καταμερισμός σε αυτές έγινε με τυχαίο τρόπο σε πέντε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων με σχετικά ίση κατανομή ως προς το φύλο. Για τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε κριτήριο διαγνωστικής αξιολόγησης το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου και το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές μία εβδομάδα πριν από την πραγματοποίηση της παρέμβασης. Διευκρινίζεται πως οι μαθητές είχαν ήδη διδαχθεί ενότητες σχετικά με τους μικροοργανισμούς (π.χ. βακτήρια, ιούς) και τις ασθένειες που προκαλούν στον άνθρωπο, αλλά δεν είχε γίνει αναφορά στη χρήση αντιβιοτικών. Τα στάδια της διδακτικής παρέμβασης περιγράφονται στον πίνακα 1.

3 Πίνακας 1. Στάδια διδακτικής παρέμβασης Στάδια διδακτικής παρέμβασης 1. Μελέτη ψηφιακού υλικού από αρχείο 2. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας με δραστηριότητες 3. Παραγωγή ψηφιακής αφήγησης με θέμα «Η πενικιλίνη» 4. Αξιολόγηση Το ψηφιακό υλικό το οποίο δόθηκε στους μαθητές περιελάμβανε τέσσερα διαφορετικά είδη ψηφιακών αφηγήσεων που είχαν παραχθεί από την ερευνήτρια, φωτογραφίες, εικόνες, μαθησιακά αντικείμενα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Ψηφιακό σχολείο» και άρθρα που αναφερόταν στη βιογραφία του Φλέμινγκ. Οι ψηφιακές αφηγήσεις αφορούσαν στον τρόπο δράσης των αντιβιοτικών (παροχή πληροφοριών με και χωρίς προφορική αφήγηση), στις συνέπειες που υπάρχουν από την αλόγιστη χρήση τους (περιγραφή προσωπικής ιστορίας με προφορική αφήγηση) και στην εφαρμογή θεραπείας με αντιβιοτικά σε ασθενή (χρήση αποσπάσματος τηλεοπτικής σειράς με προσθήκη προφορικής αφήγησης). Για την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Movie Maker (Windows), Photo Story και Power Point (Microsoft) και ήταν διαθέσιμα στους υπολογιστές που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές στο εργαστήριο. Το φύλλο εργασίας των μαθητών περιελάμβανε δραστηριότητες που σχετιζόταν με κάθε μία από τις ψηφιακές αφηγήσεις και περιείχαν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους και συμπλήρωσης κενού. Οι μαθητές σημείωσαν τη σειρά με την οποία μελέτησαν το ψηφιακό υλικό και κλήθηκαν να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας κατά την πρώτη διδακτική ώρα, και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην παραγωγή της δικής τους ψηφιακής αφήγησης κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα. Στους μαθητές, τέλος, δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πίνακα περιεχομένων κατά την παραγωγή της ψηφιακής τους αφήγησης. Οι διδακτικοί στόχοι της παρέμβασης αναφέρονται στον πίνακα 2. Οι στόχοι αφορούν τόσο στην εξοικείωση των μαθητών με την Τεχνολογία, όσο και σε γνωστικούς στόχους του υπό μελέτη αντικειμένου. Πίνακας 2. Διδακτικοί στόχοι παρέμβασης Διδακτικοί Στόχοι Στόχοι σχετικοί με την Τεχνολογία: Οι μαθητές να: 1. Να γνωρίσουν λογισμικά ψηφιακής αφήγησης και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους 2. Επεξεργαστούν αρχεία ήχου και εικόνας 3. Να ενσωματώσουν πολυμεσικά αρχεία σε λογισμικό ψηφιακής αφήγησης 4. Να πειραματιστούν στην προσθήκη προφορικής αφήγησης σε αντίστοιχα λογισμικά Γνωστικοί στόχοι Οι μαθητές να: 1. Συσχετίζουν τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών με τη μόλυνση από συγκεκριμένους μικροοργανισμούς 2. Αναγνωρίζουν την πενικιλίνη ως το πρώτο αντιβιοτικό το οποίο ανακαλύφθηκε από τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ 3. Περιγράφουν τα στάδια που ακολουθήθηκαν κατά την ανακάλυψη του πρώτου αντιβιοτικού 4. Συσχετίζουν τους μικροοργανισμούς με την παραγωγή αντιβιοτικών 5. Καλλιεργήσουν στάσεις και συμπεριφορές για την αποφυγή της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών Για την τελική αξιολόγηση των γνωστικών στόχων της διδακτικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε τελικό τεστ αξιολόγησης (post-test), το οποίο περιείχε ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις με αυτές που υπήρχαν στο διαγνωστικό τεστ. Οι στόχοι που αναφέρονται στη χρήση της τεχνολογίας αξιολογήθηκαν μέσω της παρατήρησης και της μελέτης των ψηφιακών αφηγήσεων των μαθητών. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανάλυση των δεδομένων για κάθε ερευνητικό ερώτημα οδήγησε στα παρακάτω αποτελέσματα. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο ήταν: «Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας»; Όπως προέκυψε από τη μελέτη των φύλλων εργασίας: Όλες οι ομάδες περιηγήθηκαν σε όλο το ψηφιακό υλικό που τους δόθηκε. Οι τρεις από τις πέντε ομάδες επέλεξαν να μελετήσουν αρχικά τουλάχιστον ένα από τα αρχεία που περιείχε αφήγηση ιστορίας. Ακολουθούν σε σειρά επιλογής η μελέτη της βιογραφίας του Φλέμινγκ και η μελέτη των εικόνων. Συμπληρώθηκαν όλες οι δραστηριότητες που περιέχονταν στο φύλλο εργασίας

4 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των κριτηρίων που δόθηκαν πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση παρουσιάζονται στους Πίνακες 3, 4 και 5. Η ερώτηση Α αφορούσε στην αξιολόγηση του τρόπου δράσης των αντιβιοτικών και στη συσχέτισή τους με τη μόλυνση από συγκεκριμένους μικροοργανισμούς. Πίνακας 3. Αποτελέσματα Ερώτησης Α (Σωστό - Λάθος) Ερώτηση Α Σωστό - Λάθος Αρχικά Τελικά Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος 1. Όλα τα μικρόβια προκαλούν ασθένειες 12/12 0/12 12/12 0/12 2. Οι ιοί δεν προκαλούν σοβαρές ασθένειες 10/12 2/12 8/12 4/12 3. Τα αντιβιοτικά είναι φάρμακα που παίρνουμε με 9/12 3/12 12/12 0/12 συνταγή γιατρού 4. Τα βακτήρια είναι μικρόβια 7/12 5/12 11/12 1/12 5. Όταν έχω ίωση παίρνω αντιβίωση 3/12 9/12 11/12 1/12 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3 η σημαντικότερη μεταβολή στην άποψη των μαθητών παρουσιάζεται στο υποερώτημα 5, το οποίο σχετίζεται με τη χρήση των αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση των ιώσεων. Μικρή μεταβολή στην άποψή τους παρουσιάζουν οι μαθητές σχετικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών με ιατρική συνταγή, καθώς και για τη σοβαρότητα των ασθενειών που προκαλούν οι ιοί, στην οποία παρατηρείται μικρή αύξηση των λανθασμένων απαντήσεων. Η ερώτηση Β αφορούσε στην τυχαιότητα των επιστημονικών ανακαλύψεων, παίρνοντας αφορμή από τον τρόπο ανακάλυψης της πενικιλίνης (Πίνακας 4). Ερώτηση Β Πολλές από τις μεγάλες ανακαλύψεις οφείλονται σε κάτι που παρατήρησαν τυχαία οι επιστήμονες Πίνακας 4. Αποτελέσματα Ερώτησης Β Αρχικά Τελικά Ναι Όχι Ναι Όχι 11/12 1/12 8/12 4/12 Όσον αφορά στους οργανισμούς που παράγουν αντιβιοτικά χρησιμοποιήθηκε η Ερώτηση Γ και παρατηρήθηκαν οι παρακάτω απόψεις (Πίνακας 5). Πίνακας 5. Αποτελέσματα Ερώτησης Γ Ερώτηση Γ αρχικά τελικά Αν ήσασταν ερευνητές ποιους μικροοργανισμούς θα χρησιμοποιούσατε για την παραγωγή αντιβιοτικών; Μύκητες και βακτήρια 3/12 7/12 Μύκητες 5/12 10/12 Βακτήρια 7/12 9/12 Παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των μαθητών που θεωρούν πως μικροοργανισμοί όπως οι μύκητες και τα βακτήρια είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή αντιβιοτικών. Η πιο σημαντική μεταβολή παρατηρείται στο ποσοστό των μαθητών που θεωρούν πως οι μύκητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αντιβιοτικών. Από τη μελέτη των παραγόμενων ψηφιακών αφηγήσεων με θέμα «Η πενικιλίνη» έχουν συμπεριληφθεί από όλες τις ομάδες τα ακόλουθα: Το πρώτο αντιβιοτικό που ανακαλύφθηκε ήταν η πενικιλίνη Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικιλίνη Η πενικιλίνη χρησιμοποιήθηκε κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο για την αντιμετώπιση των μικροβιακών λοιμώξεων Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών βλάπτει την υγεία μας Από όλα τα παραπάνω γίνεται εμφανές πως έχουν επιτευχθεί όλοι οι γνωστικοί στόχοι που είχαν τεθεί κατά τον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης. Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα το οποίο ήταν : «Ποιο λογισμικό επιλέγουν οι μαθητές για την παραγωγή μιας ψηφιακής αφήγησης και πως το χρησιμοποιούν;»

5 Όλες οι ομάδες παρήγαγαν ψηφιακό υλικό διάρκειας από 50 δευτερόλεπτα έως περίπου 2 λεπτά. Όπως φαίνεται από τη μελέτη του παραγόμενου προϊόντος από τις πέντε ομάδες που σχηματίστηκαν, οι τρεις χρησιμοποίησαν το λογισμικό Movie Maker (Εικόνες 1,2,3) και οι άλλες δύο το λογισμικό Photo Story (Εικόνες 4,5). Καμία ομάδα δεν επέλεξε το Power Point. Όπως προέκυψε από την παρατήρηση αλλά και από τη μελέτη απομαγνητοφωνημένων αποσπασμάτων της συζήτησης των μαθητών, οι περισσότεροι επέλεξαν το Movie Maker γιατί το είχαν ξαναχρησιμοποιήσει και πίστευαν πως μπορούν να το χειριστούν καλύτερα. Αντίθετα ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσαν το Photo Story και δεν ήταν εξοικειωμένοι με το περιβάλλον εργασίας που πρόσφερε το συγκεκριμένο λογισμικό. Οι μαθητές των δύο ομάδων που επέλεξαν το Photo Story φαίνεται να το έκαναν διότι τους προσέφερε μεγαλύτερη ευκολία με την επεξεργασία και προσθήκη ήχου. Οι τρεις ομάδες πρόσθεσαν ήχο, ενώ δύο ομάδες περιορίστηκαν στην περιγραφή με τη χρήση εικόνων και αντίστοιχων υπότιτλων, χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποιο αρχείο ήχου. Μία μόνο ομάδα πρόσθεσε προφορική αφήγηση με τη χρήση του λογισμικού Photo Story. Αυτή η ομάδα, δεν χρησιμοποίησε καμία μορφή γραπτού κειμένου στο τελικό της προϊόν. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε καλή συσχέτιση και συγχρονισμός εικόνας και κειμένου. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε από όλες τις ομάδες ήταν αυτό που δινόταν σε σχετικό άρθρο που περιείχε τη βιογραφία του Αλεξάντερ Φλέμιγκ. Όλες οι ομάδες μετέφεραν αυτούσιο το κείμενο με «αντιγραφή και επικόλληση», ενώ η ομάδα που χρησιμοποίησε προφορική αφήγηση, φαίνεται να το τροποποίησε σε πολύ μικρό βαθμό, ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος συγχρονισμός. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται από τη μελέτη των απομαγνητοφωνήσεων, όταν οι μαθητές επιλέγουν να προσθέσουν δικό τους κείμενο, ανατρέχουν στην αρχική πηγή για να διορθώσουν τυχόν γραμματικά ή συντακτικά λάθη όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα: «Γ: να γράφω εγώ; Β: ναι γράφε λοιμώξεις θερίζουν την ανθρωπότητα αυτό Γ: θερίζουν την.; πως γράφεται ανθρωπότητα Β: πήγαινε σε εκείνο το σημείο, για να τις καταπολεμήσουμε τις τις. Καταπολεμηστούν ; Γ: για να τις καταπολεμήσουμε, χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούσαμε; Β: γιατί τώρα δεν χρησιμοποιούμε; Χρησιμοποιούμε» Εικόνα 1 Δημιουργία αφήγησης με Windows Movie Maker με προσθήκη ήχου Εικόνα 2 Δημιουργία αφήγησης με Windows Movie Maker χωρίς ήχο Εικόνα 3 Δημιουργία αφήγησης με Windows Movie Maker με εναλλαγή κειμένου εικόνας

6 Γενικότερα, οι μαθητές ασχολήθηκαν περισσότερη ώρα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμικών που επέλεξαν, καθώς και με την επεξεργασία των αρχείων ήχου και εικόνας. Οι περισσότεροι μαθητές αναζήτησαν νέες εικόνες και φωτογραφίες από το διαδίκτυο για χρήση, παρόλο που τους δινόταν μεγάλος αριθμός σχετικών εικόνων. Επίσης αναζήτησαν στο διαδίκτυο νέα αρχεία ήχου. Καμία ομάδα δεν χρησιμοποίησε τον πίνακα περιεχομένου (storyboard) ως προσχέδιο. Εικόνα 4 Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με Photo Story Εικόνα 5 Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με το Photo Story Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο ήταν : «Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την παραγωγή του τελικού προϊόντος;» Όπως προέκυψε από την παρατήρηση και τη μελέτη των ψηφιακών αφηγήσεων των μαθητών οι μαθητές αντιμετώπισαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Στη δεξιά στήλη του πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των ομάδων που αντιμετώπισε κάθε πρόβλημα. Πίνακας 6. Δυσκολίες στην παραγωγή των ψηφιακών αφηγήσεων Δυσκολίες κατά την παραγωγή των ψηφιακών αφηγήσεων 1. Δυσκολία στην προσθήκη αρχείου προφορικής αφήγησης 4/5 2. Πρόβλημα με την προσθήκη αρχείου ήχου 2/5 3. Πρόβλημα με την εύρεση αρχείου ήχου 5/5 4. Έλλειψη χρόνου 5/5 5. Δυσκολία με τη δημοσίευση και αποθήκευση του τελικού αρχείου 1/5 6. Δυσκολία στη χρήση του λογισμικού 0/5 Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα τα περισσότερα προβλήματα σχετιζόταν με τη διαχείριση ηχητικών αρχείων, είτε αυτά θα χρησιμοποιούνταν ως μουσική επένδυση, είτε, ως προφορική αφήγηση. Επίσης η χρήση ενός νέου λογισμικού όπως το Photo Story δεν φαίνεται να δυσκόλεψε τους μαθητές που το χρησιμοποίησαν. Ένα επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη του απαραίτητου χρόνου. Παρόλο που όλες οι ομάδες κατέληξαν στην παραγωγή κάποιου υλικού στον προβλεπόμενο χρόνο, ήταν εμφανές πως θα μπορούσαν να είχαν προσθέσει πληροφορίες ή/και να είχαν τροποποιήσει το προϊόν τους αν διέθεταν περισσότερο χρόνο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συμπλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του Φύλλου Εργασίας, αλλά και η ολοκλήρωση των ψηφιακών αφηγήσεων από τους μαθητές μέσα σε μία διδακτική ώρα, δηλώνει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως οι μαθητές δεν είχαν πάρει ξανά μέρος σε παρόμοια διαδικασία και εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτήν. Όπως φάνηκε όμως από τις μεταξύ τους συζητήσεις τους απασχολούσαν περισσότερο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων ήχου και εικόνας, παρά το ίδιο περιεχόμενο. Η δημιουργία του κατάλληλου φύλλου εργασίας και του αντίστοιχου προσφερόμενου ψηφιακού υλικού για την συμπλήρωσή του, όπως επίσης και η εξοικείωση με τα αντίστοιχα λογισμικά, θα μπορούσε να στρέψει το ενδιαφέρον των μαθητών στο περιεχόμενο. Παρόλα αυτά υπάρχει σαφής ένδειξη πως με τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επιτεύχθηκαν οι γνωστικοί διδακτικοί στόχοι. Αυτό γίνεται εμφανές στα υποερωτήματα της Ερώτησης Α στα οποία παρουσιάζεται πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού των μαθητών που διορθώνουν την άποψή τους σχετικά με τη

7 χρήση των αντιβιοτικών στην περίπτωση των ιώσεων. Η αύξηση των μαθητών που προβληματίστηκαν σχετικά με την τυχαιότητα των επιστημονικών ανακαλύψεων, μόνο θετική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό για την εμβάθυνση στην επιστημονική μεθοδολογία. Κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας, προκύπτει πως η χρήση της ψηφιακής αφήγησης ενισχύει τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου (Yang, 2011), καθώς οι μαθητές τροποποιούν κείμενα. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό στην παρούσα έρευνα. Η χρήση αυτούσιου του κειμένου που περιεχόταν σε συγκεκριμένο άρθρο από όλους τους μαθητές και η πιστή αντιγραφή του, δεν έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να συνθέσουν δικά τους κείμενα. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η επιλογή άρθρων ή άλλων αρχείων που θα περιέχουν κείμενα, και τα οποία δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους μαθητές. Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι η μη χρησιμοποίηση του πίνακα περιεχομένων από τους μαθητές. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην έλλειψη χρόνου, αλλά και στην έλλειψη προϋπάρχουσας εμπειρίας στον τρόπο χρήσης του. Ως προς τη χρήση του λογισμικού πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για χρήση από τους μαθητές. Παρόλο που οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του Power Point δεν το επιλέγουν για τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων. Το Photo Story φαίνεται να διευκολύνει τους μαθητές στην προσθήκη προφορικής αφήγησης ή/και αρχείων ήχου, ενώ με το Movie Maker χειρίζονται καλύτερα εικόνες και φωτογραφίες. Προτείνεται η επανάληψη της διαδικασίας με τη χρήση ενός λογισμικού για την εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων. Επιπλέον, η ίδια διδακτική παρέμβαση πρέπει να δοκιμαστεί σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, αλλά και σε άλλες διδακτικές ενότητες, προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την εφαρμογή της. 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η τεχνική της ψηφιακής αφήγησης εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. Η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών καλλιεργεί ποικίλους εγγραμματισμούς (γλωσσικό, τεχνολογικό, επικοινωνιακό) στους μαθητές, δίνοντάς τους εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα. Για τον λόγο αυτό και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης όπως στη διδασκαλία της γλώσσας, της τέχνης, των κοινωνικών σπουδών και των επιστημών. Έτσι, η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιείται ήδη στα προγράμματα σπουδών πολλών πανεπιστημίων του εξωτερικού κυρίως στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών (Rudnicki, 2006). Η εφαρμογή της κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων στα τμήματα Χημικών Μηχανικών πέρα από την προφανή χρήση της στα μαθήματα των Παιδαγωγικών, θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρήση στα εργαστηριακά μαθήματα για την αναφορά σε οδηγίες χρήσης εργαστηριακών οργάνων ή στην τήρηση εργαστηριακών πρωτοκόλλων. Η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και η προώθηση του σε εφαρμογές αντίστροφης τάξης (flipped classroom) θα έδινε περισσότερο χρόνο στους διδάσκοντες να ασχοληθούν με το περιεχόμενο του υπό μελέτη επιστημονικού φαινομένου, παρά με τις οδηγίες για την πραγματοποίηση του αντίστοιχου πειράματος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Brown, June, Jan Bryan, and Ted Brown. "Twenty-first century literacy and technology in K-8 classrooms." Innovate Journal of Online Education 1.3 (2005). 2) Burk, Nanci M. "Empowering At-Risk Students: Storytelling as a Pedagogical Tool." (2000). 3) Center for Digital Storytelling Website (2005) 4) Hofer, Mark, and Kathleen Owings Swan. "Digital storytelling: Moving from promise to practice." Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Vol No ) Kajder, Sara, and Janet A. Swenson. "Digital Images In The Language Arts Classroom. In the Curriculum: Language Arts." Learning & leading with technology 31.8 (2004).Porter, Bernajean. "The art of digital storytelling." Revista Discovery Education. www. unitedstreaming. com (2005). 6) Lambert, J.(2002) Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Digital Diner Press, Berkeley, CA 7) McLellan, Hilary. "Digital storytelling in higher education." Journal of Computing in Higher Education 19.1 (2007): ) Ohler, Jason. "The world of digital storytelling." Educational leadership 63.4 (2006): ) Porter, Bernajean. "The art of digital storytelling."revista Discovery Education. www. unitedstreaming. com(2005). 10) Robin, B., & Pierson, M. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling in the classroom. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2005, No. 1, pp ). 11) Rudnicki, A., Cozart, A., Ganesh, A., Markello, C., Marsh, S., McNeil, S.,... & Robin, B. (2006, March). The buzz continues... The diffusion of digital storytelling across disciplines and colleges at the University of

8 Houston. InSociety for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2006, No. 1, pp ). 12) Yuksel, P., Robin, B., & McNeil, S. (2011, March). Educational uses of digital storytelling all around the world. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2011, No. 1, pp ).

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματικό εργαστήριο: Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική Stop Motion Animation»

«Βιωματικό εργαστήριο: Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική Stop Motion Animation» «Βιωματικό εργαστήριο: Ψηφιακή αφήγηση και η τεχνική Stop Motion Animation» Σαλονικίδης Ιωάννης 1, Σαμαρά Θεοδώρα 2 1 Δάσκαλος, Επιμορφωτής Τ.Π.Ε. Β επιπέδου, 11 ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου slnkya@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο : α) Διδακτικοί στόχοι Μετά το τέλος της διδακτικής ώρας θα πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση: να περιγράφουν την γενική μορφή της επαναληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μαθητές Μαθήτριες ΣΤ Τάξης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μαθητές Μαθήτριες ΣΤ Τάξης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μαθητές Μαθήτριες ΣΤ Τάξης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Σήμερα τα αποθέματα πετρελαίου, ορυκτών ανθράκων, φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel

Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 1 3 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 2003-2007. ΚΟΠΟ Να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο 1 7 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Συναρτήσεις Microsoft Excel 2003-2007. με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο ΚΟΠΟ Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 128 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Παπαστάμος Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Πλατανιά vpapastamos@hotmail.com Σαμαράς Κων/νος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story 3

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story 3 Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story 3 Αλέξιος Β. Μπράϊλας abrailas@yahoo.com Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, PhD Περίληψη Η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών

Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών Στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος αναφέρεται ότι θα πρέπει : «.οι μαθητές να είναι ικανοί, όχι μόνο να παρατηρούν τα φυσικά και χημικά φαινόμενα. και να καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχ. Έτος: 2012-2013 - Α Τετράμηνο ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1o Γ.Ε.Λ ΘΗΒΑΣ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 6: Βασικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του χορού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Δημιουργική μέθοδος Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 o Επαρχία Λεμεσού, κοινοτικά όρια Επταγώνειας o Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 660 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ντότση Αικατερίνη Εκπαιδευτικός, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ntontsi@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα