ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μ. Δοκοπούλου, Ε.Α. Παυλάτου Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυεχνείου 9, Ζωγράφου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών οι ψηφιακές αφηγήσεις ιστοριών, συνήθως, χρησιμοποιούνται ως δυναμικά εργαλεία μάθησης για την περιγραφή φαινομένων, διαδικασιών και επιστημονικών ανακαλύψεων ή για να γίνει περισσότερο κατανοητή μια αφηρημένη έννοια. Όμως, παρά την όλο και πιο εκτεταμένη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής, δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα ιδιαίτερη έμφαση στο θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής της στην σχολική τάξη, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός της ρόλος να παραμένει ασαφής. Για τον λόγο αυτό στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας η ψηφιακή αφήγηση αξιοποιήθηκε στο μάθημα της Βιολογίας Γ Γυμνασίου, με στόχο να διερευνηθούν οι παιδαγωγικές της διαστάσεις. Τα ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με παρατήρηση και με αξιολόγηση των παραγόμενων αφηγήσεων των μαθητών και διερευνήθηκε ο βαθμός επίτευξης των γνωστικών στόχων, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής των μαθητών, καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας τους στην ομάδα για την παραγωγή του τελικού ψηφιακού προϊόντος. Τα συμπεράσματα που θα παρουσιαστούν από την έρευνα αυτή μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών στις οποίες θα περιλαμβάνονται τεχνικές ψηφιακής αφήγησης, καθώς και για την ενσωμάτωση τέτοιων αφηγήσεων σε εκπαιδευτικά σενάρια. Επίσης, θα παρουσιαστούν και σχετικές διδακτικές προτάσεις με ενσωμάτωση ψηφιακών αφηγήσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αφήγηση ιστοριών είναι μια από τις αρχαιότερες τεχνικές μετάδοσης γνώσεων και εμπειριών. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και σήμερα σε ποικίλους επαγγελματικούς χώρους προκειμένου να γίνουν γνωστές νέες ιδέες και τάσεις ή να δοθούν οδηγίες και φυσικά εφαρμόζεται και στη διδακτική, καθώς φαίνεται να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να οξύνει τη φαντασία τους. Η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) αποτελεί τη νεότερη εκδοχή της απλής αφήγησης στην οποία χρησιμοποιούνται διάφορες πολυμεσικές εφαρμογές. Οι ψηφιακές αφηγήσεις χρησιμοποιούν ψηφιακά γραφικά, κείμενα, ηχογραφημένες αφηγήσεις, βίντεο και μουσική για να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο θέμα (Porter, 2005). Ως εκπαιδευτικό εργαλείο, η ψηφιακή αφήγηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι πρώτοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν είτε για να προελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών είτε για να παρουσιάσουν μια νέα ιδέα. Σύμφωνα με τον Robin (2008) φαίνεται να διευκολύνει τη συζήτηση γύρω από τα θέματα που παρουσιάζονται, ενώ κάνει περισσότερο κατανοητές αφηρημένες έννοιες. Μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή ψηφιακών αφηγήσεων από τους ίδιους τους μαθητές, καθώς τους εμπλέκει ενεργά με το περιεχόμενο, ενισχύει τη δημιουργικότητά τους, τους δίνει πολλαπλούς τρόπους έκφρασης της νέας γνώσης (Hofer & Swan, 2006), προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα καλλιέργειας ποικίλων δεξιοτήτων (Ohler, 2005/2006). Η ψηφιακή αφήγηση ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς χρησιμοποιεί τη «γλώσσα της γενιάς τους» (Hofer & Swan 2006) με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών, όπως π.χ. αποσπάσματα από ταινίες, την τηλεόραση, το διαδίκτυο ή και τα ψηφιακά παιχνίδια (Kadjer, 2004). Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην ανάλυση και τη σύνθεση αυτών των εφαρμογών προκειμένου να συνδυάσουν το περιεχόμενο μιας ιστορίας με την τεχνολογία με τελικό σκοπό την παρουσίαση σε ένα άλλο κοινό όσων έχουν κατανοήσει και έχουν μετασχηματίσει σε γνώση. Τέλος, με τη χρήση της προφορικής αφήγησης, οι μαθητές αποκτούν φωνή στο σχολικό περιβάλλον (Burk, 2000) και εμπλέκονται συναισθηματικά με τη διαδικασία της μάθησης. Μέχρι σήμερα πολύ λίγες έρευνες έχουν γίνει σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής αφήγησης και την επίδρασή της στην ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των μαθητών και του ενδιαφέροντός τους για την υπό μελέτη θεματική (Mc Lellan H, 2007). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης της ψηφιακής αφήγησης στην επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων σε διδακτική ενότητα της Βιολογίας Γ Γυμνασίου, στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής των μαθητών. Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται τρία είδη ψηφιακών αφηγήσεων. Από το κέντρο για την Ψηφιακή Αφήγηση του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϋ παρουσιάζονται κυρίως αφηγήσεις οι οποίες περιγράφουν προσωπικές εμπειρίες. Συνήθως αυτές περιλαμβάνουν την προσωπική άποψη του δημιουργού, ένα βασικό ερώτημα, έχουν συναισθηματική φόρτιση, ενώ τέλος περιέχουν προφορική αφήγηση, μουσική υπόκρουση και

2 ρυθμό (Lambert, 2002). Για τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση άλλοι ερευνητές (Robin, 2008) προτείνουν πως οι ψηφιακές αφηγήσεις πρέπει να δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργούν κάτι που έχει νόημα για αυτούς και σχετίζεται με την καθημερινότητά τους. Για την κατανόηση του παρελθόντος χρησιμοποιούνται ψηφιακές αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων. Σε αυτού του τύπου τις αφηγήσεις οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ιστορικές ομιλίες και οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες για ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν και τα ιστορικά γεγονότα στα οποία πήραν μέρος. Τέλος, η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιείται με σκοπό την πληροφόρηση ή τη διδασκαλία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τέτοιου τύπου αφηγήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς π.χ. για να δώσουν οδηγίες για τη διεξαγωγή ενός πειράματος ή για τη χρήση ενός εργαστηριακού οργάνου. Στην παρούσα έρευνα στους μαθητές δόθηκαν ψηφιακές αφηγήσεις οι οποίες α) έδιναν πληροφορίες σχετικά με το υπό μελέτη θέμα, το οποίο αφορούσε τη δράση των αντιβιοτικών και β) περιέγραφαν τις προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων, ενώ ζητήθηκε από τους μαθητές η δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με θέμα ένα ιστορικό γεγονός. Οι Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.) θέτουν ερωτήματα σχετικά με τον φυσικό κόσμο και τους τρόπους με τους οποίους αυτός λειτουργεί. Στη διδακτική των Φ.Ε. οι ψηφιακές αφηγήσεις χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν φυσικά φαινόμενα, βιογραφίες επιστημόνων και μεγάλες ανακαλύψεις. Πολύ συχνά επίσης χρησιμοποιούνται ως μέρος της διαδικασίας επίλυσης προβλήματος. Η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών βοηθά στην οπτικοποίηση αφηρημένων εννοιών, ενισχύει την περιέργεια των μαθητών και τη διάθεσή τους να διερευνήσουν όλες τις πιθανές αιτίες. Οι εκπαιδευτικοί παράγουν τέτοια ψηφιακά δομήματα ακολουθώντας συνήθως δύο διαφορετικές στρατηγικές. Στην πρώτη περίπτωση αναφέρονται σε μια ιστορία και από αυτήν οι μαθητές αναζητούν τις επιστημονικές έννοιες ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά στην έννοια ή το φαινόμενο και στη συνέχεια γίνεται η σύνθεση της ιστορίας από τους μαθητές. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε κατά ένα μέρος η δεύτερη στρατηγική, δηλαδή οι μαθητές παρήγαγαν μια ψηφιακή ιστορία ύστερα από τη μελέτη ψηφιακών αφηγήσεων του εκπαιδευτικού γύρω από τη συγκεκριμένη έννοια. Αυτή η στρατηγική (vision before application) κατά τους Robin και Pierson δίνει πρακτικές ιδέες στους μαθητές για τη χρήση της τεχνολογίας και διασφαλίζει την κατανόηση εννοιών. 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου εφαρμογής τεχνικών ψηφιακής αφήγησης σε θεματική ενότητα που περιγράφει τον τρόπο παραγωγής και δράσης των αντιβιοτικών. Αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: (i). Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας; (ii). Ποιο λογισμικό επιλέγουν οι μαθητές για την παραγωγή μιας ψηφιακής αφήγησης και πως το χρησιμοποιούν; (iii). Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την παραγωγή του τελικού προϊόντος; 2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τμήμα 12 μαθητών της Γ Γυμνασίου με διδακτική παρέμβαση διάρκειας δύο διδακτικών ωρών. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε εντός του σχολικού ωραρίου, στο εργαστήριο πληροφορικής, σχολείου της Αττικής. Το γνωστικό αντικείμενο σχετιζόταν με μέρος της διδακτέας ύλης της Βιολογίας και συγκεκριμένα αναφερόταν στην παραγωγή και τον τρόπο δράσης των αντιβιοτικών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε: με τη χρήση κριτηρίων αρχικής και τελικής αξιολόγησης, με τη χρήση φύλλου εργασίας, με τη μελέτη του παραγόμενου ψηφιακού προϊόντος των μαθητών, με τη μελέτη απομαγνητοφωνημένων αποσπασμάτων των συνομιλιών των μαθητών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Μέσω συμμετοχικής παρατήρησης συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο επιλογής και χρήσης του ψηφιακού υλικού και του αντίστοιχου λογισμικού, καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν, σε όλες τις φάσεις της παρέμβασης. Ακολουθήθηκε το μοντέλο της εργασίας των μαθητών σε ομάδες. Ο καταμερισμός σε αυτές έγινε με τυχαίο τρόπο σε πέντε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων με σχετικά ίση κατανομή ως προς το φύλο. Για τη διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε κριτήριο διαγνωστικής αξιολόγησης το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου και το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές μία εβδομάδα πριν από την πραγματοποίηση της παρέμβασης. Διευκρινίζεται πως οι μαθητές είχαν ήδη διδαχθεί ενότητες σχετικά με τους μικροοργανισμούς (π.χ. βακτήρια, ιούς) και τις ασθένειες που προκαλούν στον άνθρωπο, αλλά δεν είχε γίνει αναφορά στη χρήση αντιβιοτικών. Τα στάδια της διδακτικής παρέμβασης περιγράφονται στον πίνακα 1.

3 Πίνακας 1. Στάδια διδακτικής παρέμβασης Στάδια διδακτικής παρέμβασης 1. Μελέτη ψηφιακού υλικού από αρχείο 2. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας με δραστηριότητες 3. Παραγωγή ψηφιακής αφήγησης με θέμα «Η πενικιλίνη» 4. Αξιολόγηση Το ψηφιακό υλικό το οποίο δόθηκε στους μαθητές περιελάμβανε τέσσερα διαφορετικά είδη ψηφιακών αφηγήσεων που είχαν παραχθεί από την ερευνήτρια, φωτογραφίες, εικόνες, μαθησιακά αντικείμενα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Ψηφιακό σχολείο» και άρθρα που αναφερόταν στη βιογραφία του Φλέμινγκ. Οι ψηφιακές αφηγήσεις αφορούσαν στον τρόπο δράσης των αντιβιοτικών (παροχή πληροφοριών με και χωρίς προφορική αφήγηση), στις συνέπειες που υπάρχουν από την αλόγιστη χρήση τους (περιγραφή προσωπικής ιστορίας με προφορική αφήγηση) και στην εφαρμογή θεραπείας με αντιβιοτικά σε ασθενή (χρήση αποσπάσματος τηλεοπτικής σειράς με προσθήκη προφορικής αφήγησης). Για την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Movie Maker (Windows), Photo Story και Power Point (Microsoft) και ήταν διαθέσιμα στους υπολογιστές που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές στο εργαστήριο. Το φύλλο εργασίας των μαθητών περιελάμβανε δραστηριότητες που σχετιζόταν με κάθε μία από τις ψηφιακές αφηγήσεις και περιείχαν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους και συμπλήρωσης κενού. Οι μαθητές σημείωσαν τη σειρά με την οποία μελέτησαν το ψηφιακό υλικό και κλήθηκαν να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας κατά την πρώτη διδακτική ώρα, και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην παραγωγή της δικής τους ψηφιακής αφήγησης κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα. Στους μαθητές, τέλος, δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πίνακα περιεχομένων κατά την παραγωγή της ψηφιακής τους αφήγησης. Οι διδακτικοί στόχοι της παρέμβασης αναφέρονται στον πίνακα 2. Οι στόχοι αφορούν τόσο στην εξοικείωση των μαθητών με την Τεχνολογία, όσο και σε γνωστικούς στόχους του υπό μελέτη αντικειμένου. Πίνακας 2. Διδακτικοί στόχοι παρέμβασης Διδακτικοί Στόχοι Στόχοι σχετικοί με την Τεχνολογία: Οι μαθητές να: 1. Να γνωρίσουν λογισμικά ψηφιακής αφήγησης και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους 2. Επεξεργαστούν αρχεία ήχου και εικόνας 3. Να ενσωματώσουν πολυμεσικά αρχεία σε λογισμικό ψηφιακής αφήγησης 4. Να πειραματιστούν στην προσθήκη προφορικής αφήγησης σε αντίστοιχα λογισμικά Γνωστικοί στόχοι Οι μαθητές να: 1. Συσχετίζουν τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών με τη μόλυνση από συγκεκριμένους μικροοργανισμούς 2. Αναγνωρίζουν την πενικιλίνη ως το πρώτο αντιβιοτικό το οποίο ανακαλύφθηκε από τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ 3. Περιγράφουν τα στάδια που ακολουθήθηκαν κατά την ανακάλυψη του πρώτου αντιβιοτικού 4. Συσχετίζουν τους μικροοργανισμούς με την παραγωγή αντιβιοτικών 5. Καλλιεργήσουν στάσεις και συμπεριφορές για την αποφυγή της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών Για την τελική αξιολόγηση των γνωστικών στόχων της διδακτικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε τελικό τεστ αξιολόγησης (post-test), το οποίο περιείχε ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις με αυτές που υπήρχαν στο διαγνωστικό τεστ. Οι στόχοι που αναφέρονται στη χρήση της τεχνολογίας αξιολογήθηκαν μέσω της παρατήρησης και της μελέτης των ψηφιακών αφηγήσεων των μαθητών. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανάλυση των δεδομένων για κάθε ερευνητικό ερώτημα οδήγησε στα παρακάτω αποτελέσματα. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο ήταν: «Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας»; Όπως προέκυψε από τη μελέτη των φύλλων εργασίας: Όλες οι ομάδες περιηγήθηκαν σε όλο το ψηφιακό υλικό που τους δόθηκε. Οι τρεις από τις πέντε ομάδες επέλεξαν να μελετήσουν αρχικά τουλάχιστον ένα από τα αρχεία που περιείχε αφήγηση ιστορίας. Ακολουθούν σε σειρά επιλογής η μελέτη της βιογραφίας του Φλέμινγκ και η μελέτη των εικόνων. Συμπληρώθηκαν όλες οι δραστηριότητες που περιέχονταν στο φύλλο εργασίας

4 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των κριτηρίων που δόθηκαν πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση παρουσιάζονται στους Πίνακες 3, 4 και 5. Η ερώτηση Α αφορούσε στην αξιολόγηση του τρόπου δράσης των αντιβιοτικών και στη συσχέτισή τους με τη μόλυνση από συγκεκριμένους μικροοργανισμούς. Πίνακας 3. Αποτελέσματα Ερώτησης Α (Σωστό - Λάθος) Ερώτηση Α Σωστό - Λάθος Αρχικά Τελικά Σωστό Λάθος Σωστό Λάθος 1. Όλα τα μικρόβια προκαλούν ασθένειες 12/12 0/12 12/12 0/12 2. Οι ιοί δεν προκαλούν σοβαρές ασθένειες 10/12 2/12 8/12 4/12 3. Τα αντιβιοτικά είναι φάρμακα που παίρνουμε με 9/12 3/12 12/12 0/12 συνταγή γιατρού 4. Τα βακτήρια είναι μικρόβια 7/12 5/12 11/12 1/12 5. Όταν έχω ίωση παίρνω αντιβίωση 3/12 9/12 11/12 1/12 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3 η σημαντικότερη μεταβολή στην άποψη των μαθητών παρουσιάζεται στο υποερώτημα 5, το οποίο σχετίζεται με τη χρήση των αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση των ιώσεων. Μικρή μεταβολή στην άποψή τους παρουσιάζουν οι μαθητές σχετικά με τη χορήγηση αντιβιοτικών με ιατρική συνταγή, καθώς και για τη σοβαρότητα των ασθενειών που προκαλούν οι ιοί, στην οποία παρατηρείται μικρή αύξηση των λανθασμένων απαντήσεων. Η ερώτηση Β αφορούσε στην τυχαιότητα των επιστημονικών ανακαλύψεων, παίρνοντας αφορμή από τον τρόπο ανακάλυψης της πενικιλίνης (Πίνακας 4). Ερώτηση Β Πολλές από τις μεγάλες ανακαλύψεις οφείλονται σε κάτι που παρατήρησαν τυχαία οι επιστήμονες Πίνακας 4. Αποτελέσματα Ερώτησης Β Αρχικά Τελικά Ναι Όχι Ναι Όχι 11/12 1/12 8/12 4/12 Όσον αφορά στους οργανισμούς που παράγουν αντιβιοτικά χρησιμοποιήθηκε η Ερώτηση Γ και παρατηρήθηκαν οι παρακάτω απόψεις (Πίνακας 5). Πίνακας 5. Αποτελέσματα Ερώτησης Γ Ερώτηση Γ αρχικά τελικά Αν ήσασταν ερευνητές ποιους μικροοργανισμούς θα χρησιμοποιούσατε για την παραγωγή αντιβιοτικών; Μύκητες και βακτήρια 3/12 7/12 Μύκητες 5/12 10/12 Βακτήρια 7/12 9/12 Παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των μαθητών που θεωρούν πως μικροοργανισμοί όπως οι μύκητες και τα βακτήρια είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή αντιβιοτικών. Η πιο σημαντική μεταβολή παρατηρείται στο ποσοστό των μαθητών που θεωρούν πως οι μύκητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αντιβιοτικών. Από τη μελέτη των παραγόμενων ψηφιακών αφηγήσεων με θέμα «Η πενικιλίνη» έχουν συμπεριληφθεί από όλες τις ομάδες τα ακόλουθα: Το πρώτο αντιβιοτικό που ανακαλύφθηκε ήταν η πενικιλίνη Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικιλίνη Η πενικιλίνη χρησιμοποιήθηκε κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο για την αντιμετώπιση των μικροβιακών λοιμώξεων Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών βλάπτει την υγεία μας Από όλα τα παραπάνω γίνεται εμφανές πως έχουν επιτευχθεί όλοι οι γνωστικοί στόχοι που είχαν τεθεί κατά τον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης. Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα το οποίο ήταν : «Ποιο λογισμικό επιλέγουν οι μαθητές για την παραγωγή μιας ψηφιακής αφήγησης και πως το χρησιμοποιούν;»

5 Όλες οι ομάδες παρήγαγαν ψηφιακό υλικό διάρκειας από 50 δευτερόλεπτα έως περίπου 2 λεπτά. Όπως φαίνεται από τη μελέτη του παραγόμενου προϊόντος από τις πέντε ομάδες που σχηματίστηκαν, οι τρεις χρησιμοποίησαν το λογισμικό Movie Maker (Εικόνες 1,2,3) και οι άλλες δύο το λογισμικό Photo Story (Εικόνες 4,5). Καμία ομάδα δεν επέλεξε το Power Point. Όπως προέκυψε από την παρατήρηση αλλά και από τη μελέτη απομαγνητοφωνημένων αποσπασμάτων της συζήτησης των μαθητών, οι περισσότεροι επέλεξαν το Movie Maker γιατί το είχαν ξαναχρησιμοποιήσει και πίστευαν πως μπορούν να το χειριστούν καλύτερα. Αντίθετα ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσαν το Photo Story και δεν ήταν εξοικειωμένοι με το περιβάλλον εργασίας που πρόσφερε το συγκεκριμένο λογισμικό. Οι μαθητές των δύο ομάδων που επέλεξαν το Photo Story φαίνεται να το έκαναν διότι τους προσέφερε μεγαλύτερη ευκολία με την επεξεργασία και προσθήκη ήχου. Οι τρεις ομάδες πρόσθεσαν ήχο, ενώ δύο ομάδες περιορίστηκαν στην περιγραφή με τη χρήση εικόνων και αντίστοιχων υπότιτλων, χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποιο αρχείο ήχου. Μία μόνο ομάδα πρόσθεσε προφορική αφήγηση με τη χρήση του λογισμικού Photo Story. Αυτή η ομάδα, δεν χρησιμοποίησε καμία μορφή γραπτού κειμένου στο τελικό της προϊόν. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε καλή συσχέτιση και συγχρονισμός εικόνας και κειμένου. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε από όλες τις ομάδες ήταν αυτό που δινόταν σε σχετικό άρθρο που περιείχε τη βιογραφία του Αλεξάντερ Φλέμιγκ. Όλες οι ομάδες μετέφεραν αυτούσιο το κείμενο με «αντιγραφή και επικόλληση», ενώ η ομάδα που χρησιμοποίησε προφορική αφήγηση, φαίνεται να το τροποποίησε σε πολύ μικρό βαθμό, ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος συγχρονισμός. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται από τη μελέτη των απομαγνητοφωνήσεων, όταν οι μαθητές επιλέγουν να προσθέσουν δικό τους κείμενο, ανατρέχουν στην αρχική πηγή για να διορθώσουν τυχόν γραμματικά ή συντακτικά λάθη όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα: «Γ: να γράφω εγώ; Β: ναι γράφε λοιμώξεις θερίζουν την ανθρωπότητα αυτό Γ: θερίζουν την.; πως γράφεται ανθρωπότητα Β: πήγαινε σε εκείνο το σημείο, για να τις καταπολεμήσουμε τις τις. Καταπολεμηστούν ; Γ: για να τις καταπολεμήσουμε, χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούσαμε; Β: γιατί τώρα δεν χρησιμοποιούμε; Χρησιμοποιούμε» Εικόνα 1 Δημιουργία αφήγησης με Windows Movie Maker με προσθήκη ήχου Εικόνα 2 Δημιουργία αφήγησης με Windows Movie Maker χωρίς ήχο Εικόνα 3 Δημιουργία αφήγησης με Windows Movie Maker με εναλλαγή κειμένου εικόνας

6 Γενικότερα, οι μαθητές ασχολήθηκαν περισσότερη ώρα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμικών που επέλεξαν, καθώς και με την επεξεργασία των αρχείων ήχου και εικόνας. Οι περισσότεροι μαθητές αναζήτησαν νέες εικόνες και φωτογραφίες από το διαδίκτυο για χρήση, παρόλο που τους δινόταν μεγάλος αριθμός σχετικών εικόνων. Επίσης αναζήτησαν στο διαδίκτυο νέα αρχεία ήχου. Καμία ομάδα δεν χρησιμοποίησε τον πίνακα περιεχομένου (storyboard) ως προσχέδιο. Εικόνα 4 Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με Photo Story Εικόνα 5 Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με το Photo Story Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα το οποίο ήταν : «Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την παραγωγή του τελικού προϊόντος;» Όπως προέκυψε από την παρατήρηση και τη μελέτη των ψηφιακών αφηγήσεων των μαθητών οι μαθητές αντιμετώπισαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Στη δεξιά στήλη του πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των ομάδων που αντιμετώπισε κάθε πρόβλημα. Πίνακας 6. Δυσκολίες στην παραγωγή των ψηφιακών αφηγήσεων Δυσκολίες κατά την παραγωγή των ψηφιακών αφηγήσεων 1. Δυσκολία στην προσθήκη αρχείου προφορικής αφήγησης 4/5 2. Πρόβλημα με την προσθήκη αρχείου ήχου 2/5 3. Πρόβλημα με την εύρεση αρχείου ήχου 5/5 4. Έλλειψη χρόνου 5/5 5. Δυσκολία με τη δημοσίευση και αποθήκευση του τελικού αρχείου 1/5 6. Δυσκολία στη χρήση του λογισμικού 0/5 Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα τα περισσότερα προβλήματα σχετιζόταν με τη διαχείριση ηχητικών αρχείων, είτε αυτά θα χρησιμοποιούνταν ως μουσική επένδυση, είτε, ως προφορική αφήγηση. Επίσης η χρήση ενός νέου λογισμικού όπως το Photo Story δεν φαίνεται να δυσκόλεψε τους μαθητές που το χρησιμοποίησαν. Ένα επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη του απαραίτητου χρόνου. Παρόλο που όλες οι ομάδες κατέληξαν στην παραγωγή κάποιου υλικού στον προβλεπόμενο χρόνο, ήταν εμφανές πως θα μπορούσαν να είχαν προσθέσει πληροφορίες ή/και να είχαν τροποποιήσει το προϊόν τους αν διέθεταν περισσότερο χρόνο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συμπλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του Φύλλου Εργασίας, αλλά και η ολοκλήρωση των ψηφιακών αφηγήσεων από τους μαθητές μέσα σε μία διδακτική ώρα, δηλώνει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως οι μαθητές δεν είχαν πάρει ξανά μέρος σε παρόμοια διαδικασία και εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτήν. Όπως φάνηκε όμως από τις μεταξύ τους συζητήσεις τους απασχολούσαν περισσότερο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων ήχου και εικόνας, παρά το ίδιο περιεχόμενο. Η δημιουργία του κατάλληλου φύλλου εργασίας και του αντίστοιχου προσφερόμενου ψηφιακού υλικού για την συμπλήρωσή του, όπως επίσης και η εξοικείωση με τα αντίστοιχα λογισμικά, θα μπορούσε να στρέψει το ενδιαφέρον των μαθητών στο περιεχόμενο. Παρόλα αυτά υπάρχει σαφής ένδειξη πως με τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επιτεύχθηκαν οι γνωστικοί διδακτικοί στόχοι. Αυτό γίνεται εμφανές στα υποερωτήματα της Ερώτησης Α στα οποία παρουσιάζεται πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού των μαθητών που διορθώνουν την άποψή τους σχετικά με τη

7 χρήση των αντιβιοτικών στην περίπτωση των ιώσεων. Η αύξηση των μαθητών που προβληματίστηκαν σχετικά με την τυχαιότητα των επιστημονικών ανακαλύψεων, μόνο θετική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό για την εμβάθυνση στην επιστημονική μεθοδολογία. Κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας, προκύπτει πως η χρήση της ψηφιακής αφήγησης ενισχύει τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου (Yang, 2011), καθώς οι μαθητές τροποποιούν κείμενα. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό στην παρούσα έρευνα. Η χρήση αυτούσιου του κειμένου που περιεχόταν σε συγκεκριμένο άρθρο από όλους τους μαθητές και η πιστή αντιγραφή του, δεν έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να συνθέσουν δικά τους κείμενα. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η επιλογή άρθρων ή άλλων αρχείων που θα περιέχουν κείμενα, και τα οποία δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους μαθητές. Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι η μη χρησιμοποίηση του πίνακα περιεχομένων από τους μαθητές. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην έλλειψη χρόνου, αλλά και στην έλλειψη προϋπάρχουσας εμπειρίας στον τρόπο χρήσης του. Ως προς τη χρήση του λογισμικού πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για χρήση από τους μαθητές. Παρόλο που οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του Power Point δεν το επιλέγουν για τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων. Το Photo Story φαίνεται να διευκολύνει τους μαθητές στην προσθήκη προφορικής αφήγησης ή/και αρχείων ήχου, ενώ με το Movie Maker χειρίζονται καλύτερα εικόνες και φωτογραφίες. Προτείνεται η επανάληψη της διαδικασίας με τη χρήση ενός λογισμικού για την εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων. Επιπλέον, η ίδια διδακτική παρέμβαση πρέπει να δοκιμαστεί σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, αλλά και σε άλλες διδακτικές ενότητες, προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την εφαρμογή της. 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η τεχνική της ψηφιακής αφήγησης εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. Η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών καλλιεργεί ποικίλους εγγραμματισμούς (γλωσσικό, τεχνολογικό, επικοινωνιακό) στους μαθητές, δίνοντάς τους εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα. Για τον λόγο αυτό και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης όπως στη διδασκαλία της γλώσσας, της τέχνης, των κοινωνικών σπουδών και των επιστημών. Έτσι, η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιείται ήδη στα προγράμματα σπουδών πολλών πανεπιστημίων του εξωτερικού κυρίως στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών (Rudnicki, 2006). Η εφαρμογή της κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων στα τμήματα Χημικών Μηχανικών πέρα από την προφανή χρήση της στα μαθήματα των Παιδαγωγικών, θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρήση στα εργαστηριακά μαθήματα για την αναφορά σε οδηγίες χρήσης εργαστηριακών οργάνων ή στην τήρηση εργαστηριακών πρωτοκόλλων. Η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και η προώθηση του σε εφαρμογές αντίστροφης τάξης (flipped classroom) θα έδινε περισσότερο χρόνο στους διδάσκοντες να ασχοληθούν με το περιεχόμενο του υπό μελέτη επιστημονικού φαινομένου, παρά με τις οδηγίες για την πραγματοποίηση του αντίστοιχου πειράματος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Brown, June, Jan Bryan, and Ted Brown. "Twenty-first century literacy and technology in K-8 classrooms." Innovate Journal of Online Education 1.3 (2005). 2) Burk, Nanci M. "Empowering At-Risk Students: Storytelling as a Pedagogical Tool." (2000). 3) Center for Digital Storytelling Website (2005) 4) Hofer, Mark, and Kathleen Owings Swan. "Digital storytelling: Moving from promise to practice." Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Vol No ) Kajder, Sara, and Janet A. Swenson. "Digital Images In The Language Arts Classroom. In the Curriculum: Language Arts." Learning & leading with technology 31.8 (2004).Porter, Bernajean. "The art of digital storytelling." Revista Discovery Education. www. unitedstreaming. com (2005). 6) Lambert, J.(2002) Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Digital Diner Press, Berkeley, CA 7) McLellan, Hilary. "Digital storytelling in higher education." Journal of Computing in Higher Education 19.1 (2007): ) Ohler, Jason. "The world of digital storytelling." Educational leadership 63.4 (2006): ) Porter, Bernajean. "The art of digital storytelling."revista Discovery Education. www. unitedstreaming. com(2005). 10) Robin, B., & Pierson, M. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling in the classroom. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2005, No. 1, pp ). 11) Rudnicki, A., Cozart, A., Ganesh, A., Markello, C., Marsh, S., McNeil, S.,... & Robin, B. (2006, March). The buzz continues... The diffusion of digital storytelling across disciplines and colleges at the University of

8 Houston. InSociety for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2006, No. 1, pp ). 12) Yuksel, P., Robin, B., & McNeil, S. (2011, March). Educational uses of digital storytelling all around the world. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2011, No. 1, pp ).

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα