Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών. Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών. Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία"

Transcript

1 Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016

2 Δυναμικά Στοχαστικά Υποδείγματα Γενικής Ισορροπίας Από τη δεκαετία του 1970, η μακροοικονομική δίνει έμφαση στα μικροοικονομικά θεμέλια όλων των μακροοικονομικών σχέσεων και ιδιαίτερα σε αυτά της κατανάλωσης, των επενδύσεων και της καμπύλης Phillips. Επιπλέον, η υπόθεση των «ορθολογικών προσδοκιών», σύμφωνα με την οποία τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική διαδικασία προσδιορισμού της εξέλιξης των οικονομικών μεταβλητών, έχει γίνει η κυρίαρχη υπόθεση αναφορικά με το σχηματισμό των προσδοκιών. Η υπόθεση των προσαρμοζομένων προσδοκιών σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Ετσι, τα μακροοικονομικά υποδείγματα των διακυμάνσεων σταδιακά εξελίχθηκαν σε δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, τα οποία βασίζονται σε ορθολογικές προσδοκίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

3 Αδυναμίες του Νέου Κλασσικού Υποδείγματος Το «νέο κλασικό» υπόδειγμα είναι ένα δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, στο οποίο μισθοί και τιμές είναι απολύτως ευέλικτες και εξισορροπούν τόσο τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και εργασίας. Στο «νέο κλασικό» υπόδειγμα, μόνο πραγματικές διαταραχές, όπως διαταραχές στην παραγωγικότητα, μπορούν να επηρεάσουν τις διακυμάνσεις της παραγωγής, της απασχόλησης και άλλες πραγματικές μεταβλητές. Νομισματικές διαταραχές επηρεάζουν μόνο τις ονομαστικές μεταβλητές, όπως το επίπεδο των τιμών του πληθωρισμού και των ονομαστικών επιτοκίων, αλλά χωρίς πραγματικές επιπτώσεις. Επιπλέον, οι διακυμάνσεις της απασχόλησης βασίζονται στην υπόθεση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας, και στη διαχρονική υποκατάσταση της προσφοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ακούσια ανεργία στο υπόδειγμα αυτό. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

4 Οι Πραγματικές Επιπτώσεις των Νομισματικών Παραγόντων στο Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Η βραχυχρόνια ουδετερότητα του χρήματος που συνεπάγεται το νέο κλασσικό υπόδειγμα, ήταν αρχικά προβληματική για τουςυποστηρικτές του, καθώς αυτό το υπόδειγμα δεν ήταν συμβατό με την ύπαρξη μίας θετική σχέσης μεταξύ του πληθωρισμού και της απασχόλησης, δηλαδή μίας βραχυχρόνιας καμπύλης Phillips. Ο Lucas (1972, 1973), ανέπτυξε ένα νέο κλασικό υπόδειγμα, το οποίο ήταν συνεπές με θετική βραχυχρόνια σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της απασχόλησης. Το υπόδειγμα αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με το τρέχον επίπεδο των τιμών κατά το χρόνο που λαμβάνουν τις παραγωγικές τους αποφάσεις, και αποδίδουν μέρος της εκάστοτε μεταβολής του επιπέδου των τιμών σε μια μεταβολή της σχετικής τιμής του προϊόντος τους. Ετσι, όταν ο πληθωρισμός είναι απροσδόκητα υψηλός, όλοι οι παραγωγοί εκτιμούν ταυτόχρονα ότι η σχετική τιμή του προϊόντος τους έχει αυξηθεί, και ως εκ τούτουπροχωρούν σε αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης. Το αντίθετο συνέβη όταν ο πληθωρισμός ήταν απρόσμενα χαμηλός. Ωστόσο, αυτή η νέα κλασική εξήγηση της βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ του πληθωρισμού και της παραγωγής και της απασχόλησης εξακολουθούσε να είναι ασύμβατη με την ύπαρξη ακούσιας ανεργίας. Προσωρινές αποκλίσεις της παραγωγής και της απασχόλησης από το φυσικό τους επίπεδο οφείλονται στη διαχρονική υποκατάσταση της προσφοράς εργασίας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

5 Αδυναμίες του Νέου Κεϋνσιανού Υποδείγματος με Κλιμακωτή Προσαρμογή μόνο των Τιμών Αντίστοιχες αδυναμίες έχει και το νέο κεϋνσιανό υπόδειγμα με ατελή ανταγωνισμό και κλιμακωτή προσαρμογή των τιμών, αλλά πλήρη προσαρμογή των ονομαστικών μισθών. Στο υπόδειγμα αυτό, κάναμε την υπόθεση ότι οι μισθοί προσαρμόζονται προκειμένου να εξισορροπήσουν την αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, ούτε και στο υπόδειγμα αυτό υπάρχει ακούσια ανεργία. Οι διακυμάνσεις της απασχόλησης οφείλονται στη διαχρονική υποκατάσταση της προσφοράς εργασίας εκ μέρους των νοικοκυριών. Ετσι, παρά το ότι στο νεό κεϋνσιανό υπόδειγμα με κλιμακωτή προσαρμογή των τιμών υπάρχουν πραγματικές επιπτώσεις νομισματικών διαταραχών, οι πραγματικές αυτές επιπτώσεις δεν διαφέρουν από εκείνες του υποδείγματος του Lucas. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσαρμόσουν τις τιμές τους σε κάθε περίοδο, και κατά συνέπεια μέρος της εξισορροπητικής προσαρμογής γίνεται μέσω διακυμάνσεων της παραγωγής τους. Ωστόσο, η αγορά εργασίας παραμένει ανταγωνιστική σε αυτό το υπόδειγμα και οι διακυμάνσεις της απασχόλησης οφείλονται στη διαχρονική υποκατάσταση. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

6 Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδική Προσαρμογή των Ονομαστικών Μισθών Μια εναλλακτική προσέγγιση, η οποία οφείλεται στους Gray (1976), Fischer (1977) και Taylor (1979), τονίζει την περιοδική προσαρμογή των ονομαστικών μισθών, μέσω διαπραγματεύσεων στην αγορά εργασίας. Αυτή η προσέγγιση προέρχεται απευθείας από τη Γενική Θεωρία, η οποία αντιμετώπιζε τους ονομαστικούς μισθούς ως βραχυχρόνια δεδομένους. Στο υπόδειγμα Gray-Fischer, οι ονομαστικές μισθολογικές συμβάσεις υποτίθεται ότι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αρχή της κάθε περιόδου, ή στην αρχή εναλλακτικών περιόδων. Επιπλέον, οι ονομαστικοί μισθοί που καθορίζονται αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ετσι, οι ονομαστικοί μισθοί εξαρτώνται από τις εκ των προτέρων προσδοκίες για την εξέλιξη του επιπέδου των τιμών, της παραγωγικότητας και των υπολοίπων διαταραχών. Εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί ότι είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν τη στιγμή των διαπραγματεύσεων, τότε οι πραγματικοί μισθοί πέφτουν, οι επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερους εργαζομένους και υπάρχει αύξηση της απασχόλησης. Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο πληθωρισμός αποδεικνύεται ότι είναι χαμηλότερος από το αναμενόμενο. Ετσι, τα υποδείγματα αυτά έχουν κεϋνσιανά χαρακτηριστικά, με την έννοια των πραγματικών επιπτώσεων των ονομαστικών διαταραχών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

7 Στρεβλώσεις στην Αγορά Εργασίας και το Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας Η προσέγγιση αυτή επιδέχεται επίσης στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, που καθιστούν το "φυσικό" ποσοστό ανεργίας αναποτελεσματικά υψηλό. Μια τέτοια στρέβλωση που θα τονίσουμε είναι η διάκριση μεταξύ των εντός και των εκτός στην αγορά εργασίας. Οι εκτός, είναι οι εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν επιρροή στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, τις οποίες διεξάγουν αποκλειστικά οι εντός, με στόχο τον υψηλότερο δυνατό μισθό ο οποίος να είναι συμβατός με τη δική τους απασχόληση. Κατά συνέπεια, ακόμη και χωρίς διαταραχές, υπάρχει ένα αναποτελεσματικά υψηλό φυσικό ποσοστό ανεργίας, καθώς οι μισθολογικές διαπραγματεύσεις δεν στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις καθορίζουν την απασχόληση, λαμβανοντας υπόψη τον πραγματικό μισθό, για τους εκτός, οι οποίοι καταλήγουν άνεργοι, η ανεργία είναι ακούσια, με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα ήθελαν να δουλέψουν στους υφιστάμενους πραγματικούς μισθούς, αλλά οι μισθοί δεν μπορούν να προσαρμοσθούν προς τα κάτω, γιατί έχουν προκαθορισθεί από τη συμπεριφορά των εντός. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

8 Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Θετικό Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας και Περιοδικές Διαπραγματεύσεις Μισθών Σε αυτή τη διάλεξη αναλύουμε ένα «νέο κεϋνσιανό" υπόδειγμα που βασίζεται σε τέτοιες περιοδικές συμβάσεις των ονομαστικών μισθών, το οποίο είναι συγκρίσιμο με το νέο κλασσικό υπόδειγμα χωρίς κεφάλαιο. Επιτρέπει όχι μόνο σε ονομαστικές διαταραχές και τη νομισματική πολιτική να επηρεάζουν τις διακυμάνσεις των πραγματικών μεταβλητών, αλλά επιτρέπει επίσης και την ύπαρξη ακούσιας ανεργίας. Το υπόδειγμα βασίζεται σε μία από τις πιο βασικές ιδέες της Γενικής Θεωρίας, δηλαδή τη βραχυπρόθεσμη ακαμψία των ονομαστικών μισθών, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις Gray και Fischer. Κατά τα άλλα, το υπόδειγμα βασίζεται στην διαχρονική βελτιστοποίηση εκ μέρους τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Το υπόδειγμα είναι στην ουσία ένα δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας που ενσωματώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά της AS-AD εκδοχής του κεϋνσιανού υποδείγματος. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

9 Παραγωγή, Απασχόληση και Ζήτηση Εργασίας Θεωρούμε μία οικονομία που αποτελείται από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις i, όπου i [0,1]. Η εργασία είναι ο μοναδικός συντελεστής παραγωγής, και οι επιχειρήσεις καθορίζουν την απασχόληση εξισώνοντας το οριακό προϊόν της εργασίας με τον πραγματικό μισθό. Η συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης i καθορίζεται από, Y (i) t = A t L(i) t 1 α Από την εξίσωση του οριακού προϊόντος της εργασίας με τον πραγματικό μισθό, η συνάρτηση ζήτησης εργασίας της επιχείρησης i προσδιορίζεται από, (1 α )A t L(i) t α = W (i) t P t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

10 Παραγωγή, Απασχόληση και Ζήτηση Εργασίας σε Γραμμική Λογαριθμική Μορφή Σε γραμμική λογαριθμική μορφή, η συνάρτηση παραγωγής και η συνάρτηση ζήτησης εργασίας μπορούν να γραφούν ως, y(i) t = a t + (1 α )l(i) t l(i) t = l _ 1 α (w(i) t p t a t ) Κατά συνέπεια, το συνολικό προϊόν και η απασχόληση προσδιορίζονται από, y t = a t + (1 α )l t l t = l _ 1 α (w t p t a t ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

11 Ο Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών Οι ονομαστικοί μισθοί καθορίζονται από ένα υποσύνολο των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση, τους εντός (insiders), στην αρχή της κάθε περιόδου, πριν γίνουν γνωστές μεταβλητές, όπως η τρέχουσα παραγωγικότητα και το τρέχον επίπεδο τιμών. Ετσι, οι ονομαστικοί μισθοί καθορίζονται με βάση τις ορθολογικές προσδοκίες των εντός για αυτές τις μεταβλητές. Οι ονομαστικοί μισθοί παραμένουν σταθεροί για μία περίοδο, και επανακαθορίζονται στην αρχή της επομένης περιόδου. Κατά συνέπεια, υποθέτουμε ότι οι εντός ελαχιστοποιούν την ακόλουθη διαχρονική συνάρτηση κόστους, η οποία εξαρτάται από τις ποσοστιαίες αποκλίσεις της προσδοκώμενης απασχόλησης από τον αριθμό των εντός της επιχείρησης i. min E t 1 β s s=0 1 2 l(i) t+s n _ (i) t+s 2 Από τις συνθήκες πρώτης τάξης, προκύπτει ότι οι εντός καθορίζουν τον ονομαστικό μισθό ώστε να επιτύχουν προσδοκώμενη απασχόληση ίση με το αριθμό των εντός της συγκεκριμένης επιχείρησης. E t 1 l(i) t = n _ (i) t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

12 Οι Εντός και το Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας Υποθέτουμε ότι ο συνολικός αριθμός των «εντός» στο σύνολο της οικονομίας είναι πάντα αυστηρά μικρότερος από το συνολικό εργατικό δυναμικό. 1 i=0 n _ (i) t di = n _ t < n t Δεδομένου ότι στόχος των συμβάσεων μισθών είναι να κάνουν την προσδοκώμενη απασχόληση ίση με τον αριθμό των «εντός» σε κάθε επιχείρηση, προκύπτει ότι, E t 1 l t = n _ t < n t Το «φυσικό» ποσοστό ανεργίας, η οποία είναι ακούσια, επειδή οι εκτός θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν με τους υφιστάμενους πραγματικούς μισθούς, ορίζεται ως, u _! n t n _ t > 0 Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

13 Ονομαστικές Μισθολογικές Συμβάσεις και ο Προσδιορισμός της Απασχόλησης Ο ονομαστικός μισθός καθορίζεται έτσι ώστε η αναμενόμενη απασχόληση να ισούται με τον αριθμό των εντός στην αγορά εργασίας, και βασίζεται στις εκ των προτέρων προσδοκίες για το επίπεδο των τιμών και της παραγωγικότητας. Ετσι ικανοποιεί, w t = E t 1 p t + E t 1 a t α(n _ t l _ ) Αφού έχει υπογραφεί η σύμβαση των μισθών, και αφού έχουν παρατηρηθεί το τρέχον επίπεδο των τιμών και η τρέχουσα παραγωγικότητα, οι επιχειρήσεις καθορίζουν την απασχόληση. Κατά συνέπεια, η απασχόληση καθορίζεται από, l t = n _ t + 1 ( α p E p + a E a ) t t 1 t t t 1 t = n _ t + 1 ( α π E t t 1π t + a t E t 1 a ) t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

14 Πληθωρισμός και Απασχόληση με Προκαθορισμένους Ονομαστικούς Μισθούς Η απασχόληση αποκλίνει από το φυσικό της επίπεδο, στο βαθμό που υπάρχουν απροσδόκητες διαταραχές του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Απροσδόκητες αυξήσεις του πληθωρισμού προκαλούν μείωση των πραγματικών μισθών και αύξηση της ζήτησης εργασίας και της απασχόλησης. Απροσδόκητες αυξήσεις της παραγωγικότητας προκαλούν αύξηση της παραγωγικότητας σε σχέση με τους πραγματικούς μισθούς, και έτσι αυξάνεται η ζήτηση εργασίας και η απασχόληση. Αυτή η συνάρτηση απασχόλησης είναι η βάση μίας καμπύλης Phillips επαυξημένης για τις πληθωριστικές προσδοκίες σε αυτό το υπόδειγμα. Το υπόδειγμα είναι «κεϋνσιανό», αλλά ενσωματώνει επίσης το φυσικό ποσοστό ανεργίας του Friedman. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

15 Ονομαστικές Συμβάσεις Μισθών, Πληθωριστικές Προσδοκίες και η Καμπύλη Phillips Το τρέχον ποσοστό ανεργίας ορίζεται από, u t! n t l t Κάνοντας χρήση της συνάρτησης απασχόλησης για να υποκαταστήσουμε την τρέχουσα απασχόληση, u t = u _ 1 ( α π E t t 1π t + a t E t 1 a ) t Το ποσοστό ανεργίας αποκλίνει από το φυσικό ποσοστό του, ως αποτέλεσμα απρόβλεπτων διαταραχών στον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα, επειδή και οι δύο αυτές διαταραχές προκαλούν μείωση των πραγματικών μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα, σε σύγκριση με τις προσδοκίες αυτών που είχαν καθορίσει τους ονομαστικούς μισθούς στην αρχή της περιόδου. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

16 Ονομαστικές Συμβάσεις Μισθών και οι Διακυμάνσεις της Συνολικής Παραγωγής Υποκαθιστώντας τη συνάρτηση απασχόλησης στη συνάρτηση παραγωγής, λαμβάνουμε μία συνάρτηση που περιγράφει τις διακυμάνσεις της συνολικής παραγωγής, όπου, y t = y _ + 1 α t α ( ) π t E t 1π t + a t E t 1 a t y _ t = (1 α )n _ t + a t Απροσδόκητες διαταραχές στον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής πάνω από το φυσικό της επίπεδο, καθώς οδηγούν την απασχόληση να είναι υψηλότερη από το δικό της "φυσικό" επίπεδο. Η εξίσωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως η αντανάκλαση στη συνολική παραγωγή της καμπύλης Phillips, ή ως η βραχυχρόνια συνάρτηση προσφοράς στην οικονομία. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

17 Το Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας και το Φυσικό Επίπεδο Παραγωγής Αξίζει να τονίσουμε τη διάκριση μεταξύ του φυσικού επιπέδου της παραγωγής και του επιπέδου παραγωγής πλήρους απασχόλησης. Το επίπεδο παραγωγής πλήρους απασχόλησης ορίζεται από, y t f = (1 α )n t + a t Το επίπεδο παραγωγής πλήρους απασχόλησης είναι πάντοτε υψηλότερο από το φυσικό επίπεδο της παραγωγής σε αυτό το υπόδειγμα. Ο λόγος είναι ότι το φυσικό επίπεδο απασχόλησης είναι χαμηλότερο από την πλήρη απασχόληση, δεδομένου ότι η ομάδα των «εντός», οι οποίοι είναι αυτοί που καθορίζουν το φυσικό επίπεδο απασχόλησης, μέσω του καθορισμού των μισθών, είναι μικρότερη από το εργατικό δυναμικό. Ετσι, εξαιτίας αυτής της πραγματικής στρέβλωσης στην αγορά εργασίας, το «φυσικό» επίπεδο απασχόλησης είναι αναποτελεσματικά χαμηλό, και το «φυσικό» ποσοστό ανεργίας είναι αναποτελεσματικά υψηλό. Η σχέση τους δίνεται από, y t f y _ t = (1 α )(n t n _ t ) = (1 α )u _ Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

18 Νοικοκυριά, Απασχόληση και Ανεργία Υποθέτουμε ότι η οικονομία αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ταυτόσημων νοικοκυριών j, όπου j [0,1]. Κάθε μέλος κάθε νοικοκυριού επιθυμεί να προσφέρει μια μονάδα εργασίας, και οι επιπτώσεις της ανεργίας είναι ίδιες σε όλα τα νοικοκυριά. Το ποσοστό των εντός είναι το ίδιο για όλα τα νοικοκυριά. Επιπλέον, το ποσοστό των ανέργων επίσης υποτίθεται ότι είναι το ίδιο για όλα τα νοικοκυριά. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό στο οποίο ανήκουν τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι άνεργοι. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

19 Νοικοκυριά, Κατανάλωση και Ζήτηση Χρήματος Το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό επιλέγει την πορεία της κατανάλωσης και των πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων ώστε να μεγιστοποιήσει την ακόλουθη διαχρονική συνάρτηση χρησιμότητας, 1 E t s=0 1+ ρ s 1 1 θ V t+s C C 1 θ M t+s + V t+s M P 1 θ t+s υπό την ακολουθία των εισοδηματικών περιορισμών, E t F t+s+1 (1+ i t+s ) F t+s i t+s M t+s + P t+s Y t+s C t+s T t+s 1+ i t+s ( ) = 0 F t+s = B t+s + M t+s Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

20 Συνθήκες Πρώτης Τάξης για το Αντιπροσωπευτικό Νοικοκυριό Από τις συνθήκες πρώτης τάξης για το αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό V C t C θ M M t = λ t (1+ i t )P t V t P θ t 1+ ρ = λ t i t P t E t λ t+1 = E t 1+ i t+1 λ t Στο βέλτιστο, το νοικοκυριό εξισώνει την οριακή χρησιμότητα της κατανάλωσης με την οριακή αξία των αποταμιεύσεων. Εξισώνει επίσης την οριακή χρησιμότητα των πραγματικών χρηματικών διαθεσίμων χρήματα με το κόστος ευκαιρίας του χρήματος. Τέλος, το πραγματικό επιτόκιο, προσαρμοσμένο για την αναμενόμενη αύξηση της οριακής χρησιμότητας της κατανάλωσης, είναι ίσο με το καθαρό ποσοστό διαχρονικής προτίμησης. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

21 Από τις Συνθήκες Πρώτης Τάξης στην Εξίσωση Ζήτησης Χρήματος και την Εξίσωση Euler για την Κατανάλωση Αντικαθιστώντας για το λ από τις τρεις συνθήκες πρώτης τάξης, οδηγούμαστε στην εξίσωση ζήτησης χρήματος και την εξίσωση Euler για την κατανάλωση. M P t C V = C t t M V t i t 1+ i t 1 θ V E t+1 t ( ) θ P t+1 C C t+1 = 1+ ρ 1+ i t V t C ( ) θ C t P t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

22 Γραμμική Λογαριθμική Μορφή του Υποδείγματος με την Υπόθεση Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών και Χρήματος Από τη γραμμική λογαριθμική μορφή της εξίσωσης Euler για την κατανάλωση, και της εξίσωσης ζήτησης χρήματος, και αφού επιβάλλουμε τη συνθήκη C t =Y t, για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, y t = E t y t+1 1 ( θ i E t tπ t+1 ρ) + 1 θ (vtc E t v C t+1 ) m t p t = y t 1 θ ln i t 1+ i t + 1 θ v M C t v t ( ) Αυτές οι δύο εξισώσεις συχνά αναφέρονται ως η νέα κεϋνσιανή καμπύλη IS, και η νέα κεϋνσιανή καμπύλη LM, περιγράφοντας την ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών και χρήματος αντίστοιχα. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

23 Προσαρμογή του Πραγματικού Επιτοκίου και Εξισορρόπηση της Αγοράς Αγαθών και Υπηρεσιών Το πραγματικό επιτόκιο ορίζεται από την εξίσωση Fisher, r t = i t E t π t+1 Δεδομένου ότι η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών εξαρτάται από τις αποκλίσεις του πραγματικού επιτοκίου από το καθαρό ποσοστό διαχρονικής προτίμησης, το πραγματικό επιτόκιο είναι η σχετική τιμή που προσαρμόζεται για να ισορροπήσει η συνολική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών (κατανάλωση) με τη συνολική προσφορά. Δεν υπάρχει άλλη σχετική τιμή η οποία να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, καθώς ο πραγματικός μισθός καθορίζεται, προκειμένου να εξισορροπηθεί η αναμενόμενη ζήτηση εργασίας με τον αριθμό των «εντός» στην αγορά εργασίας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

24 Το Φυσικό Πραγματικό Επιτόκιο Το φυσικό πραγματικό επιτόκιο καθορίζεται από τη συνθήκη ισορροπίας της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, όταν το συνολικό προϊόν είναι στο φυσικό του επίπεδο. Από τη "νέα κεϋνσιανή» καμπύλη IS και τον ορισμό του φυσικού επιπέδου της παραγωγής, ( ) + v C C t E t v t+1 r _ t = ρ θ a t E t a t+1 ( ) Το φυσικό πραγματικό επιτόκιο είναι ίσο με το καθαρό ποσοστό διαχρονικής προτίμησης, αλλά εξαρτάται επίσης από τις αποκλίσεις των τρεχουσών πραγματικών διαταραχών στην παραγωγικότητα και την κατανάλωση από τις αναμενόμενες μελλοντικές διαταραχές. Πραγματικές διαταραχές στην παραγωγικότητα, οι οποίες προκαλούν μια προσωρινή αύξηση στο φυσικό επίπεδο παραγωγής, μειώνουν το φυσικό πραγματικό επιτόκιο, προκειμένου να επιφέρουν αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης και τη διατήρηση της ισορροπίας της αγοράς του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, πραγματικές διαταραχές που προκαλούν μια προσωρινή αύξηση της κατανάλωσης, απαιτούν την αύξηση του φυσικού πραγματικού επιτοκίου, προκειμένου να αντισταθμισθεί η αύξηση της κατανάλωσης, και να διατηρηθεί η ισορροπία της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

25 Το Τρέχον Πραγματικό Επιτόκιο Λόγω του προκαθορισμού των ονομαστικών μισθών για μία περίοδο, στην τρέχουσα ισορροπία το πραγματικό επιτόκιο αποκλίνει από το φυσικό ποσοστό του. Το τρέχον πραγματικό επιτόκιο καθορίζεται από την εξίσωση της νέας κεϋνσιανής καμπύλης IS με τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, προσδιορίζεται ως, r t = r _ t θ ( 1 α ) α ( π t E t 1 π t + a t E t 1 a ) t Μη αναμενόμενες διαταραχές του πληθωρισμού ή της παραγωγικότητας στην αρχή της περιόδου, οι οποίες προκαλούν μια προσωρινή αύξηση του τρέχοντος προϊόντος σε σχέση με το φυσικό του επίπεδο, μειώνουν επίσης το τρέχον πραγματικό επιτόκιο σε σχέση με το φυσικό ποσοστό του. Αυτός είναι ο Βικσελλιανός μηχανισμός σε αυτό το υπόδειγμα. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

26 Υποθέσεις για τις Εξωγενείς Διαταραχές Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι ο λογάριθμος των πραγματικών διαταραχών στην παραγωγικότητα και τις προτιμήσεις των νοικοκυριών ακολουθεί στάσιμες αυτοπαλλίνδρομες στοχαστικές διαδικασίες πρώτου βαθμού (AR(1)). v C t = η C v C t 1 + ε t C v M t = η M v M M A t 1 + ε t a t = η A a t 1 + ε t Υποθέτουμε επίσης ότι τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και ο αριθμός των εντός στην αγορά εργασίας αυξάνονται με ίσο σταθερό ρυθμό, και ότι η ποσοστιαία διαφορά τους παραμένει σταθερή. Κατά συνέπεια, n t n _ t = u _ t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

27 Διακυμάνσεις της Απασχόλησης, του Ποσοστού Ανεργίας και του Συνολικού Προϊόντος _ l = n t t + 1 ( α π E π + ε A ) t t 1 t t u t = u _ 1 ( α π E t t 1π t + ε A ) t _ y = y t t + 1 α ( α π t E t 1π + ε A ) t t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

28 Διακυμάνσεις των Πραγματικών Μισθών και των Πραγματικών Επιτοκίων _ w p = (w p) ( π E π ) t t t t t 1 t r t = r _ t θ ( 1 α ) α ( A π t E t 1 π t + ε ) t όπου, _ (w p) = η a α(n t A t 1 t l ) r _ t = ρ θ(1 η A )a t + (1 η C )v t C Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

29 Ιδιότητες του Υποδείγματος Τα φυσικά ποσοστά (ή επίπεδα) των πραγματικών μεταβλητών εξελίσσονται ως συναρτήσεις των εξωγενών πραγματικών διαταραχών. Σε περίπτωση απουσίας προκαθορισμού των ονομαστικών μισθών, οι πραγματικές μεταβλητές θα ισούνταν με τα φυσικά τους επίπεδα. Το υπόδειγμα στην περίπτωση αυτή είναι παρόμοιο με ένα νέο κλασικό υπόδειγμα στο οποίο υπάρχει μία πραγματική μόνο στρέβλωση στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, λόγω του προκαθορισμού των ονομαστικών μισθών, ο μη αναμενόμενος πληθωρισμός, και οι μη αναμενόμενες μεταβολές στην παραγωγικότητα, μέσω της μείωσης των πραγματικών μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα, προκαλούν προσωρινή αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγής πάνω από το φυσικό τους επίπεδο, και μια προσωρινή μείωση της ανεργίας και του πραγματικού επιτοκίου κάτω από το φυσικό τους ποσοστό. Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός επηρεάζεται επίσης από ονομαστικές διαταραχές, απρόβλεπτες ονομαστικές διαταραχές έχουν πραγματικές επιπτώσεις σε αυτό το υπόδειγμα. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

30 Ενας Εξωγενής Κανόνας για την Προσφορά Χρήματος Θα υποθέσουμε αρχικά ότι η προσφορά χρήματος ακολουθεί μία διαδικασία τυχαίου περιπάτου με τάση, της μορφής, m t = µ + m t 1 + ε t S Με αυτή την υπόθεση, ο μέσος ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος ισούται με μ, και, δεδομένου ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης του συνολικού προϊόντος ισούται με το μηδέν σε αυτό το υπόδειγμα, ο μέσος πληθωρισμός είναι επίσης ίσος με το μ, και το μέσο ονομαστικό επιτόκιο είναι ίσο με ρ+μ. Ο κανόνας αυτός είναι γνωστός ως ο κανόνας του Friedman (1960). Η συνάρτηση ζήτησης χρήματος σε λογαρίθμους ισούται με, m t p t = y t 1 θ ln i t 1+ i t + 1 θ (v M t v C t ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

31 Η Συνάρτηση Ζήτησης Χρήματος σε Γραμμική Λογαριθμική Μορφή Η συνάρτηση ζήτησης χρήματος μπορεί να προσεγγιστεί γύρω από το μακροχρόνιο ονομαστικό επιτόκιο ρ+μ ως, m t p t! m 0 + y t ζ (r t + E t π t+1 ) + 1 θ (v tm v t C ) όπου, m 0 = 1 θ ln ρ + µ 1+ ρ + µ 1 1+ ρ + µ ζ = 1 θ(ρ + µ)(1+ ρ + µ) > 0 Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

32 Η Εξέλιξη του Επιπέδου Τιμών με Εξωγενή Αύξηση της Προσφοράς Χρήματος Υποκαθιστώντας για το πραγματικό προϊόν και το πραγματικό επιτόκιο στη συνάρτηση ζήτησης χρήματος, και επιλύοντας για το επίπεδο τιμών, έχουμε ότι, p t 1+ζ + (1+ζθ)(1 α ) (1+ζθ)(1 α ) α E t 1 p t α ζ E t p t+1 = z t όπου, z t = m t y _ +ζ t r_ t (1+ζθ)(1 α ) α ε A t 1 θ (vtm v C t ) m 0 Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

33 Ο Προσδιορισμός του Επιπέδου Τιμών με Εξωγενή Αύξηση της Προσφοράς Χρήματος p t = p _ + m t 1 + χ A a t 1 + χ C v C t 1 + χ M v M t 1 + χ N (n _ t n _ ) +ψ A ε t A +ψ C ε t C +ψ S ε t S +ψ M ε t M όπου, p _ = µ m 0 (1 α )n _ +ζρ χ A = 1+ζθ(1 η A) 1+ζ (1 η A ) η χ A C = 1+ζθ(1 η ) C η C 1+ζ (1 η C ) θ α ( 1+ζθ(1 η A )) χ M = 1 η M 1+ζ (1 η M ) θ χ N = 1+ζθ(1 η N ) 1+ζ (1 η N ) (1 α ) α ( 1+ζθ(1 η C )) ψ A = (1+ζθ)(1 α ) 1 + α α(1+ζ (1 η A )) + (1+ζθ)(1 α ) ψ C = α(1+ζ (1 η C )) + (1+ζθ)(1 α ) θ ψ S = α α + (1 α )(1+ζθ) ψ M = α ( ( ) + (1 α )(1+ζθ)) θ α 1+ζ (1 η M ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

34 Μη Προσδοκώμενος Πληθωρισμός και Διακυμάνσεις του Πραγματικού Προϊόντος και του Ποσοστού Ανεργίας, με Εξωγενή Αύξηση της Προσφοράς Χρήματος π t E t 1 π t =ψ A ε t A +ψ C ε t C +ψ S ε t S +ψ M ε t M Ολες οι διαταραχές, πραγματικές και ονομαστικές, επηρεάζουν τον μη προσδοκώμενο πληθωρισμό. Κατά συνέπεια, όλες οι διαταραχές επηρεάζουν τις διακυμάνσεις του πραγματικού προϊόντος και του ποσοστού ανεργίας. Οι διακυμάνσεις του πραγματικού προϊόντος και του ποσοστού ανεργίας προσδιορίζονται από, y t = y _ + 1 α ( t α (1+ψ )ε A A t +ψ C ε C t +ψ S ε S M t +ψ M ε ) t u t = u _ 1 ( α (1+ψ )ε A A t +ψ C ε C t +ψ S ε S M t +ψ M ε ) t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

35 Ενας Αναδρομικός Κανόνας για το Ονομαστικό Επιτόκιο Στην πραγματικότητα, οι σύγχρονες κεντρικές τράπεζες δεν επιτρέπουν την προσφορά χρήματος να ακολουθήσει μια εξωγενή διαδικασία. Η νομισματική πολιτική συνήθως αντιδρά στις αποκλίσεις του πληθωρισμού από το στόχο τους και, ενδεχομένως, τις αποκλίσεις της παραγωγής και της ανεργίας από το φυσικό τους επίπεδο. Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες συνήθως ασκούν τη νομισματική πολιτική καθορίζοντας το ονομαστικό επιτόκιο και όχι την προσφορά χρήματος. Αυτό είναι λόγω των δυσκολιών στον έλεγχο της προσφοράς χρήματος, και επειδή η συνάρτηση ζήτησης χρήματος υπόκειται σε διαταραχές. Σε ό, τι ακολουθεί θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά του υποδείγματος με την παραδοχή ότι η κεντρική τράπεζα ακολουθεί έναν αναδρομικό κανόνα για το ονομαστικό επιτόκιο. Πιο συγκεκριμένα, θα υποθέσουμε ότι η κεντρική τράπεζα ακολουθεί τον κανόνα του Taylor (1993) ο οποίος λαμβάνει τη μορφή, i t = r _ t + π *+φ 1 (π t µ) + φ 2 (y t y _ ) + ε i t t φ 1,φ 2 > 0 Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

36 Ιδιότητες του Κανόνα του Taylor Ο κανόνας του Taylor (1993) είναι μια γενίκευση του κανόνα Wicksell που εξετάσαμε στην περίπτωση του νέου κλασικού υποδείγματος. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, η κεντρική τράπεζα στοχεύει σε ονομαστικό επιτόκιο το οποίο να είναι ίσο με το φυσικό πραγματικό επιτόκιο, συν ένα ποσοστό πληθωρισμού ίσο με το π*. Αν ο πραγματικός πληθωρισμός είναι υψηλότερος από το στόχο π*, τότε η κεντρική τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια, προκειμένου να μειώσει τη συνολική ζήτηση και κατά συνέπεια τον πληθωρισμό. Επιπλέον, εάν η συνολική παραγωγή είναι υψηλότερη από το φυσικό της επίπεδο και η ανεργία κάτω από το φυσικό ποσοστό της, τότε η κεντρική τράπεζα επίσης αυξάνει τα επιτόκια, προκειμένου να μειώσει τον πληθωρισμό και να επαναφέρει τη συνολική παραγωγή και την ανεργία στα φυσικά τους επίπεδα. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

37 Ο Προσδιορισμός του Πληθωρισμού με τον Κανόνα του Taylor Αντικαθιστώντας τον κανόνα Taylor στην εξίσωση Fisher, και χρησιμοποιώντας την εξίσωση του προσδιορισμού του πραγματικού επιτοκίου και τη συνάρτηση συνολικής προσφοράς του υποδείγματος, καταλήγουμε στην ακόλουθη διαδικασία για τον πληθωρισμό. π t = γ 1 E t 1 π t + γ 2 E t π t+1 + (φ 1 1)γ 2 π * γ 1 ε t A γ 2 ε t i γ 1 = (φ 2 +θ)(1 α ) φ 1 α + (φ 2 +θ)(1 α ) γ 2 = α φ 1 α + (φ 2 +θ)(1 α ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

38 Η Πληθωριστική Διαδικασία με τον Κανόνα του Taylor Η πληθωριστική διαδικασία εξαρτάται από τις παραμέτρους πολιτικής του κανόνα του Taylor και τις άλλες διαρθρωτικές παραμέτρους του υποδείγματος, όπως το α και το θ. Εξαρτάται από δύο διαταραχές. Τη διαταραχή στην παραγωγικότητα, και τη διαταραχή στα ονομαστικά επιτόκια. Και οι δύο αυτές διαταραχές προκαλούν αποκλίσεις των πραγματικών μισθών από την παραγωγικότητα, και έτσι οδηγούν σε αποκλίσεις της συνολικής παραγωγής από το φυσικό της επίπεδο και αποκλίσεις του πληθωρισμού από το στόχο της κεντρικής τράπεζας. Δεν υπάρχουν άλλες διαταραχές που να επηρεάζουν την πληθωριστική διαδικασία σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, καθώς το ονομαστικό επιτόκιο προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις διαταραχές στο πραγματικό φυσικό επιτόκιο, άρα και τις διαταραχές στην ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών. Οι διαταραχές στη ζήτηση χρήματος οδηγούν αυτόματα σε αύξηση της προσφοράς χρήματος, όπως με κάθε κανόνα επιτοκίων. Η πληθωριστική διαδικασία είναι σταθερή εάν γ 1 +γ 2 <1. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

39 Η Συνθήκη για Σταθερότητα της Πληθωριστικής Διαδικασίας υπό τον Κανόνα του Taylor Η πληθωριστική διαδικασία με τον κανόνα του Taylor είναι σταθερή εάν γ 1 +γ 2 <1. Μία αναγκαία και ικανή συνθήκη για αυτό είναι φ>1. γ 1 + γ 2 = α + (φ 2 +θ)(1 α ) φ 1 α + (φ 2 +θ)(1 α ) < 1 φ 1α > α φ 1 > 1 Η συνθήκη αυτή συνήθως αναφέρεται ως η αρχή του Taylor, και απαιτεί όπως το ονομαστικό επιτόκιο αντιδρά περισσότερο από ένα προς ένα σε αποκλίσεις του τρέχοντος πληθωρισμού από το στόχο της κεντρικής τράπεζας π*. Θα υποθέσουμε ότι η αρχή αυτή πάντοτε ικανοποιείται από την κεντρική τράπεζα. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

40 Επίλυση για τον Πληθωρισμό κάτω από τον Κανόνα του Taylor Υποθέτοντας ότι η αρχή του Taylor ικανοποιείται, τότε, με την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών, η εξίσωση προσδιορισμού του πληθωρισμού λαμβάνει τη μορφή, π t = π * γ 1 ε t A γ 2 ε t i Ο πληθωρισμός αποκλίνει από το στόχο της κεντρικής τράπεζας π*, μόνο σε αντίδραση στις τρέχουσες διαταραχές στην παραγωγικότητα και στο ονομαστικό επιτόκιο (νομισματικές διαταραχές). Ο μη προσδοκώμενος πληθωρισμός καθορίζεται από, π t E t 1 π t = γ 1 ε t A γ 2 ε t i Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

41 Διακυμάνσεις στο Συνολικό Προϊόν και το Ποσοστό Ανεργίας με τον Κανόνα του Taylor Αντικαθιστώντας για τον μη προσδοκώμενο πληθωρισμό στην καμπύλη Phillips και τη συνάρτηση συνολικής προσφοράς, έχουμε ότι, ( ) y t y _ t = 1 α ( (1 γ 1)ε A i t γ 2 ε ) t u t u _ = 1 α (1 γ 1)ε t A + γ 2 ε t i α Με τον κανόνα του Taylor, μόνο διαταραχές στην παραγωγικότητα και στη νομισματική πολιτική επηρεάζουν τις διακυμάνσεις των πραγματικών μεταβλητών, όπως η παραγωγή και η ανεργία, γύρω από το φυσικό τους επίπεδο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον κανόνα για εξωγενή νομισματική επέκταση, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα όλες οι διαταραχές να επηρεάζουν τις αποκλίσεις της παραγωγής και του ποσοστού ανεργίας από το φυσικό τους επίπεδο. Επιπλέον, οι επιπτώσεις αυτών των διαταραχών εξαρτώνται από τις παραμέτρους του κανόνα του Taylor. Ετσι, σε αυτό το υπόδειγμα υπάρχει περιθώριο για τη νομισματική πολιτική να επηρεάζει τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις των πραγματικών μεταβλητών με την κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων της πολιτικής των επιτοκίων. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

42 Ονομαστικές και Πραγματικές Διαταραχές και Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις Το υπόδειγμα που παρουσιάσαμε βασίζεται σε μία από τις βασικές ιδέες της Γενικής Θεωρίας, τη βραχυπρόθεσμη ακαμψία των ονομαστικών μισθών, με τη μορφή περιοδικών ονομαστικών συμβάσεων εργασίας. Κατά τα άλλα, το υπόδειγμα βασίζεται στην διαχρονική βελτιστοποίηση εκ μέρους τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Το υπόδειγμα χαρακτηρίζεται από μία καμπύλη Phillips με ορθολογικές προσδοκίες, στην οποία αποκλίσεις της παραγωγής και της ανεργίας από το φυσικό τους επίπεδο εξαρτώνται από τον μη προσδοκώμενο τρέχοντα πληθωρισμό, ο οποίος μειώνει τους πραγματικούς μισθούς σε σχέση με την παραγωγικότητα και απρόβλεπτες διαταραχές της παραγωγικότητας, οι οποίες επίσης επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ πραγματικών μισθών και παραγωγικότητας. Ονομαστικές διαταραχές και, κατ 'επέκταση, η νομισματική πολιτική, είναι σε θέση να επηρεάσουν τις διακυμάνσεις τόσο του πληθωρισμού όσο και πραγματικών μεταβλητών, όπως της παραγωγής, της απασχόλησης, της ανεργίας, των πραγματικών μισθών και του πραγματικού επιτοκίου. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

43 Νομισματική Πολιτική και Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις Αναλύσαμε τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις σε αυτό το υπόδειγμα σύμφωνα με δύο εναλλακτικούς νομισματικούς κανόνες. Ο πρώτος είναι μια εξωγενής διαδικασία για το ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος (κανόνας του Friedman) και ο δεύτερος ένας αναδρομικός κανόνας για το ονομαστικό επιτόκιο, σύμφωνα με τον οποίο το ονομαστικό επιτόκιο ανταποκρίνεται στις αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, και αποκλίσεις της παραγωγής από το φυσικό της επίπεδο (κανόνας του Taylor). Η διακύμανση των εν λόγω αποκλίσεων εξαρτάται από το νομισματικό κανόνα. Σύμφωνα με μια εξωγενή διαδικασία για το ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος, όλες οι διαταραχές, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς επηρεάζουν τις διακυμάνσεις των πραγματικών μεταβλητών και τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τον κανόνα επιτόκιου του Taylor, μόνο διαταραχές στην παραγωγικότητα και τη νομισματική πολιτική επηρεάζουν τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις, και η επίδρασή τους εξαρτάται από τις παραμέτρους του κανόνα του Taylor. Τεκμηριώσαμε έτσι την εξάρτηση των μακροοικονομικών διακυμάνσεων όχι μόνο σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά και από τη μορφή του κανόνα νομισματικής πολιτικής που ακολουθείται από την κεντρική τράπεζα. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

44 Εξηγώντας την Εμμονή του Πληθωρισμού και των Μακροοικονομικών Διακυμάνσεων Μία αδυναμία του υποδείγματος αυτού είναι ότι δεν μπορεί να εξηγήσει παρατεταμένες αποκλίσεις του πληθωρισμού από το στόχο της κεντρικής τράπεζας, και της παραγωγής και της ανεργίας από τα φυσικά τους ποσοστά. Οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού της παραγωγής και της ανεργίας γύρω από το "φυσικό" τους επίπεδο είναι το άθροισμα δύο στοχαστικών διαδικασιών λευκού θορύβου, δηλαδή είναι και οι ίδιες λευκός θόρυβος. Ολες οι αποκλίσεις διαρκούν για μία μόνο περίοδο και δεν υπάρχει καμμία εμμονή στο χρόνο. Αυτή η έλλειψη εμμονής είναι μια σοβαρή αδυναμία του υποδείγματος, καθώς η εμμονή των διακυμάνσεων είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οικονομικών κύκλων. Ωστόσο, το υπόδειγμα μπορεί να επεκταθεί ώστε να μπορεί να εξηγήσει την εμμονή τόσο του πληθωρισμού όσο και των αποκλίσεων του πραγματικού προϊόντος, της απασχόλησης και της ανεργίας από τα φυσικά τους ποσοστά. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

45 Ενα Γενικευμένο Υπόδειγμα Εμμονής της Απασχόλησης και της Ανεργίας Ακολουθώντας τους Blanchard και Summers (1986), υποθέτουμε ότι ο αριθμός των εντός, οι από τον οποίο εξαρτάται ο στόχος της απασχόλησης που καθορίζει τον ονομαστικό μισθό στη σύμβαση, αποτελείται από δύο κατηγορίες. Τους μόνιμους εντός, οι οποίοι έχουν μόνιμη σχέση απασχόλησης με την επιχείρηση, και στους περιστασιακούς εντός, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά την περίοδο t-1. Οι προσδοκίες βάσει των οποίων καθορίζονται οι μισθοί εξαρτώνται από τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι το τέλος της περιόδου t-1, αλλά όχι από πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και την παραγωγικότητα κατά την περίοδο t. Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι ο στόχος των εντός σε κάθε επιχείρηση είναι να θέσουν την προσδοκώμενη απασχόληση σε μία πορεία που να ελαχιστοποιεί την ακόλουθη τετραγωνική διαχρονική συνάρτηση κόστους, υπό των περιορισμός της ακολουθίας των αναμενόμενων καμπυλών ζήτησης εργασίας της επιχείρησης. ω είναι η σχετική βαρύτητα των περιστασιακών εντός στη διαδικασία καθορισμού των μισθών. min E t 1 β s s=0 1 2 l(i) t+s n_ (i) 2 + ω ( 2 l(i) l(i) ) 2 t+s t+s 1 Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

46 Συνθήκες Πρώτης Τάξης και Προσδιορισμός της Αναμενόμενης Απασχόλησης Από τις συνθήκες πρώτης τάξης για την ελαχιστοποίηση, οι μισθοί καθορίζονται στο επίπεδο που η προσδοκώμενη απασχόληση ικανοποιεί τη συνθήκη, ( 1+ ω(1+ β) )E t 1 l(i) t βωe t 1 l(i) t+1 ωl(i) t 1 = n _ (i) Ολοκληρώντας σε σχέση με το δείκτη των επιχειρήσεων i, η προσδοκώμενη συνολική απασχόληση πρέπει να ικανοποιεί, ( 1+ ω(1+ β) )E t 1 l t βωe t 1 l t+1 ωl t 1 = n _ Θα υποθέσουμε ότι το σύνολο των μόνιμων εντός στην οικονομία είναι αυστηρά μικρότερο από το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Αυτό συνεπάγεται ότι, 1 i=0 n _ (i)di = n _ < n Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

47 Προσδοκώμενη Απασχόληση και Προσδοκώμενη Ανεργία Η προσδοκώμενη απασχόληση και η προσδοκώμενη ανεργία κατά συνέπεια προσδιορίζονται από, E t 1 l t = 1 1+ ω(1+ β) n_ + ω 1+ ω(1+ β) l t 1 + βω 1+ ω(1+ β) E t 1l t+1 E t 1 u t = 1 1+ ω(1+ β) u_ + ω 1+ ω(1+ β) u t 1 + βω 1+ ω(1+ β) E t 1u t+1 όπου έχουμε χρησιμοποιήσει τους ορισμούς ότι, u t! n l t u _! n n _ Μπορούμε να επιλύσουμε αυτές τις εξισώσεις διαφορών 2ου βαθμού για τον προσδιορισμό της προσδοκώμενης απασχόλησης και ανεργίας. Αυτές έχουν δύο ρίζες που κείνται εκατέρωθεν της μονάδας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

48 Επιλύοντας για την Προσδοκώμενη Απασχόληση και Προσδοκώμενη Ανεργία Επιλύοντας για την προσδοκώμενη απασχόληση και την προσδοκώμενη ανεργία, λαμβάνουμε ότι, E t 1 l t = λ 1 l t 1 + λ 1 ω(1 βλ 1 ) n_ = λ 1 l t 1 + (1 λ 1 )n _ E t 1 u t = λ 1 u t 1 + λ 1 ω(1 βλ 1 ) u_ = λ 1 u t 1 + (1 λ 1 )u _ λ 1 είναι η μικρότερη ρίζα, μικρότερη της μονάδας, και οι δύο ρίζες ικανοποιούν, λ 1 + λ 2 = 1+ ω(1+ β) βω λ 1 λ 2 = 1 β Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

49 Η Εμμονή της Απασχόλησης και το Σχετικό Βάρος των ήδη Απασχολουμένων στην Διαδικασία Προσδιορισμού των Μισθών Είναι απλό να δείξει κανείς ότι η αύξηση του ω, του σχετικού βάρους των ήδη απασχολουμένων, στη διαδικασία καθορισμού των μισθών, οδηγεί σε αύξηση του λ 1, της ρίζας που προσδιορίζει την εμμονή της προσδοκώμενης απασχόλησης και ανεργίας. Από τις συνθήκες που καθορίζουν τις δύο ρίζες, προκύπτει ότι, λ 1 ω = λ 1 ω 2 > 0 Ετσι, όσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή των ήδη απασχολούμενων σε σχέση με τους βασικούς διαπραγματευτές, στη διαδικασία προσδιορισμού των μισθών, τόσο υψηλότερη είναι η εμμονή της απασχόλησης και της ανεργίας. Για παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι β=0,99, με ω=1, λ 1 =0,38. Με ω=2, λ 1 =0,50, με ω=10, λ 1 =0,73 και με ω=100, λ 1 =0.91. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

50 Προσδιορισμός των Μισθών και Απασχόληση Θα υποθέσουμε και πάλι ότι οι μισθοί προσδιορίζονται στο επίπεδο στο οποίο ο προσδοκώμενος πραματικός μισθός είναι συμβατός με την προσδοκώμενη απασχόληση. Η απασχόληση καθορίζεται από τη ζήτηση εργασίας από τις επιχειρήσεις. l t = l _ 1 α (w t p t a t ) Ετσι, ο ονομαστικός μισθός καθορίζεται από, w t = E t 1 p t + E t 1 a t α E t 1 l t l _ Υποκαθιστώντας για το μισθό και την προσδοκώμενη απασχόληση στη συνάρτηση ζήτησης εργασίας προκύπτει ότι, l t = λ 1 l t 1 + (1 λ 1 )n _ + 1 α (p t E t 1 p t + a t E t 1 a t ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

51 Ενα Δυναμικό Υπόδειγμα της Καμπύλης Phillips Αφαιρώντας το λογάριθμο της απασχόλησης από το λογάριθμο του εργατικού δυναμικού n, το ποσοστό ανεργίας εξελίσσεται σύμφωνα με, u t u _ = λ 1 (u t 1 u _ ) 1 α (π t E t 1π t + a t E t 1 a t ) Αποκλίσεις της ανεργίας από το φυσικό της επίπεδο εξαρτώνται αρνητικά από μη αναμενόμενες διαταραχές του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας, καθώς αυτές προκαλούν μια διαφορά μεταξύ των πραγματικών μισθών και της παραγωγικότητας, λόγω του γεγονότος ότι οι ονομαστικοί μισθοί έχουν προκαθορισθεί. Μετά από μια μη αναμενόμενη διαταραχή στον πληθωρισμό ή την παραγωγικότητα, η ανεργία θα συγκλίνει σταδιακά πίσω στο φυσικό ποσοστό της, με την ταχύτητα της προσαρμογής να ισούται με 1-λ 1 ανά περίοδο. Ετσι, μετά από μία διαταραχή στον πληθωρισμό ή την παραγωγικότητα, οι αποκλίσεις της ανεργίας από το φυσικό της ποσοστό του θα χαρακτηρίζονται από εμμονή. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

52 Η Σχέση μεταξύ της Εμμονής της Ανεργίας και του Πραγματικού Προϊόντος Η εμμονή της απασχόλησης και της ανεργίας, θα μεταφραστεί σε εμμονή των διακυμάνσεων της συνολικής παραγωγής. Αντικαθιστώντας για την απασχόληση στη συνάρτηση παραγωγής, αποκλίσεις του πραγματικού προϊόντος από το φυσικό του επίπεδο θα εξελισσονται σύμφωνα με, y t y _ t = λ 1 (y t 1 y _ t 1 ) + 1 α α (π t E t 1π t + a t E t 1 a t ) Αυτή είναι μια δυναμική συνάρτηση συνολικής προσφοράς. Αποκλίσεις του πραγματικού προϊόντος από το φυσικό του επίπεδο εξαρτώνται θετικά από απροσδόκητες διαταραχές του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας, καθώς αυτές προκαλούν μια απόκλιση μεταξύ πραγματικών μισθών και της παραγωγικότητας, λόγω του γεγονότος ότι οι ονομαστικοί μισθοί είναι προκαθορισμένοι. Η απόκλιση αυτή επηρεάζει την απασχόληση και μεταφράζεται σε αποκλίσεις του συνολικού προϊόντος, μέσω της συνάρτησης παραγωγής. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

53 Διακυμάνσεις στην Απασχόληση, το Ποσοστό Ανεργίας και το Συνολικό Προϊόν, όταν Υπάρχει Εμμονή της Απασχόλησης και της Ανεργίας _ l = (1 λ )n + λ l + 1 ( t 1 1 t 1 α π E π + ε A ) t t 1 t t u t = (1 λ 1 )u _ + λ 1 u t 1 1 ( α π t E π t 1 t + ε A ) t _ y = y t t + λ 1 (y t 1 y_ t 1 ) + 1 α ( α π t E t 1π + ε A ) t t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

54 Διακυμάνσεις στους Πραγματικούς Μισθούς και το Πραγματικό Επιτόκιο _ w t p t = (w p) t + αλ 1 (u t 1 u _ ) ( π t E t 1 π ) t r t = r _ t +θ ( 1 α )(1 λ 1 )(u t u _ ) όπου, _ (w p) t = a t α(n _ l _ ) r _ t = ρ θ(1 η A )a t + (1 η C )v t C Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

55 Ο Κανόνας του Taylor για το Ονομαστικό Επιτόκιο Θα υποθέσουμε ότι η κεντρική τράπεζα ακολουθεί ένα κανόνα Taylor της μορφής, i t = r _ t + π *+φ ( π 1 t π *) φ 2 (u t u _ t ) + ε i t Εχουμε εκφράσει τον κανόνα Taylor αναφορικά με τις αποκλίσεις του ποσοστού ανεργίας από το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Αυτό δεν επηρεάζει τη φύση των αποτελεσματών, καθώς στο υπόδειγμα αυτό οι αποκλίσεις της ανεργίας από το φυσικό της ποσοστό είναι γραμμική συνάρτηση των αποκλίσεων του πραγματικού προϊόντος από το φυσικό του επίπεδο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

56 Η Πληθωριστική Διαδικασία όταν η Κεντρική Τράπεζα Aκολουθεί τον Kανόνα Taylor Υποθέτοντας ότι η κεντρική τράπεζα ακολουθεί ένα κανόνα Taylor, και αφού υποκαταστήσουμε αυτόν το κανόνα για το ονομαστικό επιτόκιο στην εξίσωση Fisher και χρησιμοποιήσουμε τη δυναμική καμπύλη Phillips, η πληθωριστική διαδικασία προσδιορίζεται από, π t = γ 1 E t π t+1 + γ 2 E t 1 π t + γ 3 π t 1 + γ 4 π *+γ 5 ε A t + γ 6 ε i i t + γ 7 ε t 1 όπου, γ 1 = γ 3 = α φ 1 α + φ 2 +θ(1 λ 1 )(1 α ) + λ 1 α λ 1 φ 1 α φ 1 α + φ 2 +θ(1 λ 1 )(1 α ) + λ 1 α γ 2 = γ 4 = φ 2 +θ(1 λ 1 )(1 α ) φ 1 α + φ 2 +θ(1 λ 1 )(1 α ) + λ 1 α (φ 1 1)(1 λ 1 )α φ 1 α + φ 2 +θ(1 λ 1 )(1 α ) + λ 1 α γ 5 = γ 2 γ 6 = γ 1 γ 7 = λ 1 γ 1 Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

57 Η Πληθωριστική Διαδικασία με ένα Κανόνα Taylor Λόγω της εμμονής της ανεργίας, η πληθωριστική διαδικασία εμφανίζει επίσης την εμμονή. Εξαρτάται επίσης από τις τρέχουσες προσδοκίες για το μελλοντικό πληθωρισμό, μέσω του ορισμού του πραγματικού επιτοκίου. Εξαρτάται επίσης και από τις δύο παραμέτρους του κανόνα του Taylor, καθώς απρόβλεπτες μεταβολές του πληθωρισμού προκαλούν αποκλίσεις από το φυσικό ποσοστό τόσο της ανεργίας όσο και του πραγματικού επιτοκίου. Λόγω της εμμονής της ανεργίας τόσο τρέχουσες όσο και παρελθούσες διαταραχές των ονομαστικών επιτοκίων επηρεάζουν την πληθωριστική διαδικασία. Οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό των διαταραχών της παραγωγικότητας και των ονομαστικών επιτοκίων εξαρτώνται επίσης από τις παραμέτρους του κανόνα του Taylor. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

58 Επίλυση για τον Πληθωρισμό με την Υπόθεση των Ορθολογικών Προσδοκιών Επιλύοντας για τον πληθωρισμό με την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών, μπορεί κανείς να δείξει ότι, αν η αρχή του Taylor φ 1 >1 ικανοποιείται, ο πληθωρισμός ακολουθεί μία στάσιμη διαδικασία της μορφής, π = (1 λ )π *+λ π ψ ε A ψ ε i +ψ ε i t 1 1 t 1 1 t 2 t 3 t 1 όπου, ψ 1 = φ 2 +θ(1 λ 1 )(1 α ) φ 1 α + φ 2 +θ(1 λ 1 )(1 α ) < 1 ψ 2 = φ 1 λ 1 φ 1 α φ 1 α + φ 2 +θ(1 λ 1 )(1 α ) > 0 ψ 3 = λ 1 φ 1 > 0 Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

59 Η Εμμονή του Πληθωρισμού με τον Κανόνα του Taylor Διακυμάνσεις του πληθωρισμού γύρω από τον στόχο των νομισματικών αρχών π* παρουσιάζουν εμμονή, και εξαρτώνται από την τρέχουσα καινοτομία στην παραγωγικότητα και την τρέχουσα και τις προηγούμενες διαταραχές των ονομαστικών επιτοκίων. Επιπλέον, η εμμονή του πληθωρισμού είναι ίση με την εμμονή των αποκλίσεων της ανεργίας και των άλλων πραγματικών μεταβλητών, όπως είναι η παραγωγή, από το "φυσικό" τους επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι τόσο το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας όσο και οι αποκλίσεις της ανεργίας από το φυσικό της ποσοστό παρουσιάζουν εμμονή. Ετσι, στο πλαίσιο ενός κανόνα Taylor, το ονομαστικό επιτόκιο και ο πληθωρισμός θα εμφανίσουν επίσης εμμονή καθώς αντιδρούν τόσο στις διακυμάνσεις του πραγματικού επιτοκίου, όσο και στις αποκλίσεις της ανεργίας από το φυσικό της ποσοστό. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

60 Μη Αναμενόμενομενος Πληθωρισμός και Διακυμάνσεις των Αποκλίσεων της Ανεργίας και της Συνολικής Παραγωγής από τα Φυσικά τους Επίπεδα Ο μη αναμενόμενομενος πληθωρισμός, όταν η νομισματική πολιτική ακολουθεί τον κανόνα Taylor, προσδιορίζεται από, π t E t 1 π t = ψ 1 ε t A ψ 2 ε t i Οι διακυμάνσεις των αποκλίσεων της ανεργίας και του πραγματικού προϊόντος από τα φυσικά τους επίπεδα προσδιορίζεται από, (u t u _ ) = λ 1 (u t 1 u _ ) 1 ( α (1 ψ 1)ε A i t ψ 2 ε ) t (y t y _ ) = t λ 1(y t 1 y _ ) + 1 α ( t 1 α (1 ψ 1)ε A ψ ε i ) t 2 t Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

61 Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις με ένα Κανόνα Επιτοκίων τύπου Taylor Mε τον κανόνα επιτοκίων του Taylor, μόνο οι απρόβλεπτες διαταραχές της παραγωγικότητας και των ονομαστικών επιτοκίων προκαλούν διακυμάνσεις των αποκλίσεων της ανεργίας και του πραγματικού προϊόντος από τα φυσικά τους επίπεδα. Αλλες διαταραχές της ζήτησης, όπως διαταραχές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, εξουδετερώνονται πλήρως από τη νομισματική πολιτική, δεδομένου ότι το ονομαστικό επιτόκιο αντιδρά πλήρως σε μεταβολές στο πραγματικό φυσικό επιτόκιο. Ωστόσο, λόγω της εμμονής των αποκλίσεων της ανεργίας και του πραγματικού προϊόντος από τα φυσικά επίπεδά τους, οι επιπτώσεις αυτών των διαταραχών δεν είναι πλέον βραχύβιες, αλλά εμφανίζουν εμμονή. Οσο υψηλότερη είναι η εμμονή των αποκλίσεων της ανεργίας από το φυσικό της ποσοστό, τόσο υψηλότερη είναι και η εμμονή των επιπτώσεων των απρόβλεπτων ονομαστικών και πραγματικών διαταραχών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

62 Συναρτήσεις Ωθησης Αντίδρασης του Υποδείγματος Προκειμένου να επιδείξουμε τις συναρτήσεις ώθησης αντίδρασης του υποδείγματος σε απρόβλεπτες ονομαστικές και πραγματικές διαταραχές, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας δυναμικής προσομοίωσης του υποδείγματος, μετά από μια μη αναμενόμενη προσωρινή διαταραχή 1% στο ονομαστικό επιτόκιο, και μία απρόβλεπτη διαταραχή 1% στην παραγωγικότητα αντίστοιχα. Στις προσομοιώσεις έχουμε υποθέσει τις ακόλουθες τιμές για τις παραμέτρους: α=0,333, ρ=0,02, θ=1, ω=2, (το οποίο συνεπάγεται ότι λ 1 =0,5), φ 1 =1,5, φ 2 =0,5 (όπως προτείνει ο Taylor), και η Α =0,75. Εχουμε επίσης υποθέσει ένα φυσικό ποσοστό ανεργίας ίσο με 5% και ένα στόχο για τον πληθωρισμό ίσο με 2%. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

63 Μία Μη Προσδοκώμενη Διαταραχή 1% στο Ονομαστικό Επιτόκιο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

64 Μία Μη Προσδοκώμενη Διαταραχή 1% στην Παραγωγικότητα Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

65 Χαρακτηριστικά των Νέων Κεϋνσιανών Υποδειγμάτων Μακροοικονομικών Διακυμάνσεων Στη διάλεξη αυτή παρουσιάσαμε ένα δυναμικό στοχαστικό νέο κεϋνσιανό υπόδειγμα, το οποίο επιτρέπει όχι μόνο την ύπαρξη ακούσιας ανεργίας, αλλά και τις επιπτώσεις ονομαστικών διαταραχών και της νομισματικής πολιτικής στις διακυμάνσεις όλων των πραγματικών μεταβλητών. Το υπόδειγμα βασίζεται σε μία από τις βασικές ιδέες της Γενικής Θεωρίας, τη βραχυπρόθεσμη ακαμψία των ονομαστικών μισθών. Σε όλες τις άλλες πτυχές του το υπόδειγμα αυτό βασίζεται στην διαχρονική βελτιστοποίηση εκ μέρους τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Το υπόδειγμα χαρακτηρίζεται από δυναμική καμπύλη Phillips, στην οποία αποκλίσεις της παραγωγής και της απασχόλησης από το φυσικό τους επίπεδο εξαρτώνται από απρόβλεπτες μεταβολές στον τρέχοντα πληθωρισμό, οι οποίες μειώνουν τους πραγματικούς μισθούς σε σχέση με την παραγωγικότητα, και από απρόβλεπτες διαταραχές της παραγωγικότητας, οι οποίες επίσης επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ πραγματικών μισθών και παραγωγικότητας. Ονομαστικές διαταραχές, και, κατ 'επέκταση, η νομισματική πολιτική, είναι σε θέση να επηρεάσουν τις διακυμάνσεις τόσο του πληθωρισμού και όσο και πραγματικών μεταβλητών, όπως της συνολικής παραγωγής, της απασχόλησης, της ανεργίας, των πραγματικών μισθών και του πραγματικού επιτοκίου. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

66 Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις υπό Εναλλακτικούς Κανόνες Νομισματικής Πολιτικής Αναλύσαμε τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις σε αυτό το νεο κεϋνσιανό υπόδειγμα, υπό δύο εναλλακτικούς κανόνες νομισματικής πολιτικής. Ο πρώτος ήταν μία εξωγενής διαδικασία για το ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος (κανόνας του Friedman), και ο δεύτερος ήταν ένας κανόνας προσδιορισμού του ονομαστικού επιτοκίου, σύμφωνα με τον οποίο το ονομαστικό επιτόκιο ανταποκρίνεται στις αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, και στις αποκλίσεις του πραγματικού εισοδήματος και του ποσοστού ανεργίας από το φυσικό τους επίπεδο (κανόνας του Taylor). Σε αντίθεση με τα «νέα κλασικά» υποδείγματα, νομισματικές διαταραχές επηρεάζουν την εξέλιξη των πραγματικών μεταβλητών σε αυτό το υπόδειγμα, προκαλώντας προσωρινές αποκλίσεις της παραγωγής, της απασχόλησης, της ανεργίας, των πραγματικών μισθών και του πραγματικού επιτοκίου από τα φυσικά τους επίπεδα. Οι διακυμάνσεις αυτών των αποκλίσεων εξαρτώνται από το νομισματικό κανόνα. Σύμφωνα με μια εξωγενή διαδικασία για το ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος, όλες οι απρόβλεπτες διαταραχές επηρεάζουν τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις. Σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor, μόνο απρόβλεπτες διαταραχές της παραγωγικότητας και των ονομαστικών επιτοκίων επηρεάζουν τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις. Εχουμε έτσι αποδείξει την εξάρτηση των μακροοικονομικών διακυμάνσεων όχι μόνο από εξωγενείς παράγοντες και διαταραχές, αλλά και από τη μορφή του κανόνα νομισματικής πολιτικής που ακολουθείται από την κεντρική τράπεζα. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα,

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής. Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας

Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής. Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Πληθωρισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες;

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Ένα Βραχυχρόνιο Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά

Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Το Νέο Κεϋνσιανό Στοχαστικό Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία, Πληθωρισμός και Ορθολογικές Προσδοκίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Ανεργία, Πληθωρισμός και Ορθολογικές Προσδοκίες. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ανεργία, Πληθωρισμός και Ορθολογικές Προσδοκίες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Καμπύλη Phillips H καμπύλη Phillips, η αρνητική σχέση μεταξύ ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται με

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων 1 Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις

Κεφάλαιο 14 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 205 Κεφάλαιο 4 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τη διάρθρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο στο Μέλλον Η ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Ramsey-Cass-Koopmans 1 Το Υπόδειγμα του Ramsey To υπόδειγμα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού oφείλεται στον Ramsey (1928), ο οποίος είχε πρώτος αναλύσει τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης

Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης Υποδείγματα Συσσώρευσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, Ιδεών και Καινοτομιών και Ενδογενούς Μεγέθυνσης Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου, Συσσώρευση Ανθρωπίνου Κεφαλαίου, και Παραγωγή Νέων Ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική

Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2013 Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε τον προσδιορισµό του πληθωρισµού και της ανεργίας ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση. Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση

Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση. Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση Η Ζήτηση Χρήματος Αρχικά αναλύουμε ένα υπόδειγμα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού στο οποίο το χρήμα εισέρχεται στη συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή

H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή στο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος. - Αλλά: Στις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα

Κεφάλαιο 8 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Γιώργος Αλογοσκούφης, Θέµατα Δυναµικής Μακροοικονοµικής, Αθήνα 2012 Κεφάλαιο 8 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Η πιο διαδεδοµένη προσέγγιση στην ανάλυση των οικονοµικών κύκλων βασίζεται στα παραδοσιακά Κεϋνσιανά

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Υπόδειγμα Mundell Fleming Το υπόδειγμα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 6: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης. Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας

Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης. Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας Υποδείγματα Ενδογενούς Οικονομικής Μεγέθυνσης Εξωτερικότητες από τη Συσσώρευση Φυσικού Κεφαλαίου στην Αποδοτικότητα της Εργασίας Εκμάθηση από την Εμπειρία και Συσσώρευση Κεφαλαίου η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία

Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία ! Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε τις επιδράσεις της νοµισµατικής και της συναλλαγµατικής πολιτικής σε ένα βραχυχρόνιο στοχαστικό

Διαβάστε περισσότερα

17 Η συνολική προσφορά

17 Η συνολική προσφορά 7 Η συνολική προσφορά Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τρεις πιο πρόσφατες θεωρίες συνολικής προσφοράς. Η μία βασίζεται στην ακαμψία των μισθών, η δεύτερη στην υπόθεση ότι οι εργάτες

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες

Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Μαθηµατικό Παράρτηµα 5 Επίλυση Υποδειγµάτων µε Ορθολογικές Προσδοκίες Στο παράρτηµα αυτό εξετάζουµε τις ιδιότητες και τις µεθόδους επίλυσης υποδειγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

π = π e β(u-u n ) + ν

π = π e β(u-u n ) + ν ΗΚαµπύλη Phillips στην πιο σύγχρονη εκδοχή της υποδηλώνει ότι ο πληθωρισµός εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 1) Τον αναµενόµενο πληθωρισµό. 2) Την απόκλιση της ανεργίας από το φυσιολογικό ποσοστό, γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Η νοµισµατική προσέγγιση είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της διεθνούς µακροοικονοµικής. Βάση της είναι το λεγόµενο νοµισµατικό υπόδειγµα, το οποίο προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2014 Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σταδιακή Προσαρµογή του Επιπέδου των Τιµών Η πιο διαδεδοµένη σήµερα προσέγγιση στην ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου με Συναρτήσεις Παραγωγής και Χρησιμότητας Cobb Douglas Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Οικονοµικών Διακυµάνσεων

Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Οικονοµικών Διακυµάνσεων Γιώργος Αλογοσκούφης, Διαχρονική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2013 Κεφάλαιο 12 Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγµα Οικονοµικών Διακυµάνσεων Η πιο διαδεδοµένη προσέγγιση στην ανάλυση των οικονοµικών κύκλων βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Ramsey- Cass- Koopmans Το Υπόδειγμα του Ramsey To υπόδειγμα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού oφείλεται στον Ramsey (1928), ο οποίος είχε πρώτος αναλύσει τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να κάνει τους τροχούς της βιομηχανίας και της γεωργίας να γυρίσουν.

Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να κάνει τους τροχούς της βιομηχανίας και της γεωργίας να γυρίσουν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Με άλλα λόγια, η τράπεζα θέτει τα χρήματά σας σε λειτουργία για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 7: Συναθροισμένη Προσφορά & Ζήτηση και Οικονομική Πολιτική Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10: Πληθωρισμός και ανεργία

Ενότητα 10: Πληθωρισμός και ανεργία Ενότητα 10: Πληθωρισμός και ανεργία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Η συνολική οικονομική δραστηριότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που

Διαβάστε περισσότερα

3. Θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας

3. Θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας 3. Θεωρητικές ερμηνείες της ανεργίας Η λογική των πολιτικών αγοράς εργασίας, που έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή και η αποτελεσματικότητά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 4: Συναθροιστική Προσφορά Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος

1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος Περίγραμμα διάλεξης 5 Βιβλίο Chiang και Wainwright (κεφ 74,75,76) 1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος Έστω η συνάρτηση (x) όπου x R ή εναλλακτικά γράφουμε ( 1 2 ) Το διάνυσμα x περιέχει τις ανεξάρτητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα 9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνδέσει την αγορά προϊόντος και χρήματος με την αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ AD-AS ΑΣΚΗΣΕΙΣ Υποθέστε ότι καταγράφεται ένα κραχ στο χρηματιστήριο. Ξεκινώντας από κατάσταση μακροχρόνιας ισορροπίας μιας οικονομίας: (α) τι θα συμβεί

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα, η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας και η Μακροοικονοµική Πολιτική

Κεφάλαιο 12 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα, η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας και η Μακροοικονοµική Πολιτική Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2016 Κεφάλαιο 12 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα, η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας και η Μακροοικονοµική Πολιτική Μετά τη µεγάλη ύφεση της δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις

Κεφάλαιο 13 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 205 Κεφάλαιο 3 Ατελής Ανταγωνισµός, Κλιµακωτή Προσαρµογή των Τιµών και Μακροοικονοµικές Διακυµάνσεις Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τη διάρθρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Μέρος 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας Μέρος 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση 3 Παραγωγικότητα, προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ανεργία και Ανταγωνιστική Αγορά Εργασίας Σε μία πλήρως ανταγωνιστική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές στον χρηματοπιστωτικό τομέα (στην αγορά χρήματος) επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Επαλλήλων Γενεών

Υποδείγματα Επαλλήλων Γενεών Υποδείγματα Επαλλήλων Γενεών Diamond και Blanchard-Weil Υπoδείγματα Επαλλήλων Γενεών Το υπόδειγμα του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα νοικοκυριά είναι πανομοιότυπα. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Ανεργία και πληθωρισμός: Μια ανταγωνιστική σχέση; Πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι ανταγωνιστική Η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Ένα Υπόδειγμα Αναζήτησης και Σύζευξης στην Αγορά Εργασίας

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Ένα Υπόδειγμα Αναζήτησης και Σύζευξης στην Αγορά Εργασίας Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας Ένα Υπόδειγμα Αναζήτησης και Σύζευξης στην Αγορά Εργασίας Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2016 Ανεργία και Ανταγωνιστική Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οι δαπάνες απλώς σημαίνουν τη δαπάνη χρημάτων πρωταρχικά για περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Τα συστατικά της ζήτησης: δημόσια κατανάλωση Η δημόσια κατανάλωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Το Κλασσικό Υπόδειγµα Πραγµατικών Οικονοµικών Κύκλων

Κεφάλαιο 7 Το Κλασσικό Υπόδειγµα Πραγµατικών Οικονοµικών Κύκλων Γιώργος Αλογοσκούφης, Θέµατα Δυναµικής Μακροοικονοµικής, Αθήνα 202 Κεφάλαιο 7 Το Κλασσικό Υπόδειγµα Πραγµατικών Οικονοµικών Κύκλων Οι οικονοµίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυµάνσεις. Σε ορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 35 Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός Αύξηση της ποσότητας του και πληθωρισμός 9 η Αρχή των Οικονομικών: Οι τιμές ανέρχονται, όταν το κράτος τυπώνει πολύ χρήμα Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος (κλασσική θεωρία) David Hume (18 ος αιώνας) Milton

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 5: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δυναμική Μακροοικονομική. Οικονομική Μεγέθυνση και Οικονομικές Διακυμάνσεις

Εισαγωγή στη Δυναμική Μακροοικονομική. Οικονομική Μεγέθυνση και Οικονομικές Διακυμάνσεις Εισαγωγή στη Δυναμική Μακροοικονομική Οικονομική Μεγέθυνση και Οικονομικές Διακυμάνσεις 1 Μακροοικονομική: Η Ανάλυση των Οικονομιών στο Σύνολό τους Γιατί κάποιες χώρες είναι πλούσιες και άλλες φτωχές;

Διαβάστε περισσότερα