ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 4/ Συνεδρίαση 29 η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 4/ Συνεδρίαση 29 η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: Μαρία Παπαδοπούλου Ελένη Σουρλά ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 4/ Συνεδρίαση 29 η Θέμα: Έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού & Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2017 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: Την εισήγηση του Πρύτανη Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου με ημερομηνία σύνταξης 02/12/2016, επί του Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οικονομικού έτους 2017.

2 Αποφασίζει Εγκρίνει την εισήγηση του Πρύτανη Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου επί του Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οικονομικού έτους 2017, ως προς τα έσοδα και τα έξοδα αυτού. Συνοπτικά ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων έχει ως ακολούθως: 1. τα προ υπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των ,00 2. τα προ υπολογιζόμενα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των ,00 3. το πλεόνασμα 2% ανέρχεται στο ποσό των ,00 4. το ποσό του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στις θα είναι κατατεθειμένο στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς και Τράπεζας Ελλάδος. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Χρίστος Γεραρής

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού & Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οικονομικού έτους 2017 Υποβάλλουμε για έγκριση τον Τακτικό Προϋπολογισμό & Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Εσόδων και Εξόδων οικ. Έτους 2017 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) ο οποίος καταρτίστηκε με βάση : Α) την κωδική κατάταξη και την ονομασία που καθιερώθηκε με την υπ αρίθμ 2/47285/0094/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ., την αρ. 2/51568/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ., το Α.Π., / /Β2- Υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών οικ. Έτους 2017 & το Α.Π /Γ1/ Διαβίβαση Εγγράφου, έγγραφα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καθώς και τα Α.Π. οικ.2/89217/δπγκ/ (ΑΔΑ: ΩΨΓΠΗ-ΣΡΔ) & Α.Π. οικ.2/93796/δπγκ/ (ΑΔΑ: ΩΧΩΞΗ-ΚΓ8) έγγραφα Τμημάτων Η και Δ της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γεν/ Κυβέρνησης Γ.Λ.Κ. Β) την πρόβλεψη των δαπανών έτους 2017 σύμφωνα με όσα ορίζονται και τους περιορισμούς που θέτουν τα ανωτέρω, για την λειτουργία των πέντε σχολών με τα αντίστοιχα εννέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι τα εξής με τις αντίστοιχες σχολές τους: 1) α) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών β) Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής στην Τρίπολη, 2) α) Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών β) Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών σπουδών στην Καλαμάτα, 3) α) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού β) Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στην Σπάρτη, 4) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο, 5) α) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής β) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Κόρινθο, με συνολικό αριθμό περίπου εννέα χιλιάδων δώδεκα (9.012) φοιτητών στα παραπάνω τμήματα για το Ακαδημαϊκό έτος Ο Τακτικός Προϋπολογισμός & ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει: α) ως βασικά έσοδα την κρατική επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού, για λειτουργικές ανάγκες και για την σίτιση των φοιτητών, καθώς και ιδία έσοδα από την ενοικίαση ακινήτων, είσπραξη τόκων και δωρεών, β) ως βασικά έξοδα τις δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού, τις δαπάνες λειτουργίας των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τις δαπάνες σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως αυτά αναφέρονται στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό οικον. έτους 2017, κρίνονται αναγκαία για την λειτουργία των παραπάνω σχολών με την επιφύλαξη αναζήτησης περισσοτέρων εσόδων για την εύρυθμη λειτουργία, στελέχωση και τον εξοπλισμό τους. Η αυξομείωση των Εσόδων Εξόδων στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 οφείλεται, στην ιδιαιτερότητα των τμημάτων των σχολών και στη συστέγασή τους σε διαφορετικές πόλεις από την έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι κυριότερες μεταβολές ενδεικτικά των εσόδων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 έγιναν στις παρακάτω γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των:

4 1. Κ.Α Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Αύξηση βάσει του Α.Π. οικ.2/89217/δπγκ/ (ΑΔΑ: ΩΨΓΠΗ-ΣΡΔ) εγγράφου Τμημάτων Η και Δ της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γεν/ Κυβέρνησης Γ.Λ.Κ. 2. Κ.Α Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Αύξηση βάσει του Α.Π. οικ.2/89217/δπγκ/ (ΑΔΑ: ΩΨΓΠΗ-ΣΡΔ) εγγράφου Τμημάτων Η και Δ της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γεν/ Κυβέρνησης Γ.Λ.Κ. 3. Κ.Α Επιχορήγηση για Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ). Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του ΠΔΕ 2017 Εθνικό Σκέλος. 4. Κ.Α Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2013ΣΕ ). Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του ΠΔΕ 2017 Εθνικό Σκέλος. 5. Κ.Α Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ). Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του ΠΔΕ 2017 Εθνικό Σκέλος. 6. Κ.Α Επιχορηγήσεις για μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη (2015ΣΜ ). Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του ΠΔΕ 2017 Εθνικό Σκέλος. Οι κυριότερες μεταβολές ενδεικτικά των εξόδων του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 έγιναν στις παρακάτω γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των: 1. Κ.Α αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. Αύξηση για πληρωμή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Παν. Πελ. βάσει ΦΕΚ 3783/16 ΤΕΥΧΟΣ Β. 2. Κ.Α 0289 διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. Μείωση βάσει αίτησης συνταξιοδότησης υπαλλήλου Παν. Πελ. 3. Κ.Α.0419 αμοιβή λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αύξηση για τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικών συστημάτων. 4. Κ.Α αμοιβές ιδιωτ. Γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών. Αύξηση για συντήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Γραμματειών τμημάτων Παν. Πελ. και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων. 5. Κ.Α.0429 λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αύξηση για κάλυψη ανάλογων αναγκών Παν. Πελ. 6. Κ.Α λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αύξηση για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης & Πρωτοκόλλου και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. 7. Κ.Α δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Αύξηση για επιμόρφωση υπαλλήλων σε νέες κείμενες νομοθεσίες. 8. Κ.Α δαπάνες εκπαιδευτικών εκδρομών. Αύξηση για κάλυψη εκπαιδευτικών εκδρομών φοιτητών στα πλαίσια των μαθημάτων που εμπεριέχονται στους οδηγούς σπουδών.. 9. Κ.Α οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό. Αύξηση για κάλυψη αντίστοιχων εξόδων μελών ΔΕΠ και Διοικητικών υπαλλήλων Παν. Πελ. 10. Κ.Α έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων. Αύξηση για κάλυψη αντίστοιχων εξόδων μελών ΔΕΠ και Διοικητικών υπαλλήλων Παν. Πελ. 11. Κ.Α ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό. Αύξηση για κάλυψη αντίστοιχων εξόδων μελών ΔΕΠ και Διοικητικών υπαλλήλων Παν. Πελ. 12. Κ.Α οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση. Αύξηση για κάλυψη αντίστοιχων εξόδων μελών ΔΕΠ και Διοικητικών υπαλλήλων Παν. Πελ. 13. Κ.Α ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση. Αύξηση για κάλυψη αντίστοιχων εξόδων μελών ΔΕΠ και Διοικητικών υπαλλήλων Παν. Πελ. 14. Κ.Α έξοδα διανυκτέρευση εξωτερικού υπαλλήλων. Αύξηση για κάλυψη αντίστοιχων εξόδων μελών ΔΕΠ και Διοικητικών υπαλλήλων Παν. Πελ. 15. Κ.Α Λοιπά Μισθώματα. Προέγκριση Υπουργείου, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων για στέγαση των φοιτητών (ΑΔΑ 73ΠΥ465ΦΘ3-91Μ). 16. Κ.Α ταχυδρομικά τέλη. Μείωση λόγω των λιγότερων αναγκών σε ταχυδρομικά 17. Κ.Α τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Μείωση. 18. Κ.Α έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Μείωση. 19. Κ.Α φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο). Μείωση. 20. Κ.Α δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Προέγκριση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΔΑ ΩΚΩ9465ΦΘ3-756.

5 21. Κ.Α διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. Αύξηση για καταχωρήσεις διαφημίσεων και δημοσιεύσεων Παν. Πελ Κ.Α επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα. Αύξηση για εκδηλώσεις του Παν. Πελ Κ.Α φιλοξενίες δεξιώσεις. Αύξηση για κάλυψη φιλοξενιών και δεξιώσεων των Τμημάτων του Παν. Πελ Κ.Α οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. Αύξηση για συμμετοχή διδακτικού προσωπικού σε συνέδρια. 25. Κ.Α συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Μείωση αντίστοιχων δαπανών. 26. Κ.Α συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Αύξηση για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων. 27. Κ.Α εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδεσίες. Αύξηση για κάλυψη επικείμενων αναγκών του Παν. Πελ. 28. Κ.Α εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Αύξηση για δικαστικές αποφάσεις και συμβιβαστικές πράξεις που θα προκύψουν. 29. Κ.Α λοιπές δαπάνες. Αύξηση για κάλυψη ανάλογων αναγκών Τμημάτων και Κεντρικής Διοίκησης Παν. Πελ Κ.Α τέλη. Μείωση για τέλη (3.6%) μισθωμένων ακινήτων από το Παν. Πελ Κ.Α προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων. Αύξηση για κάλυψη αναγκών εκπαιδευτικού ιδρύματος. 32. Κ.Α προμήθεια βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. Αύξηση για κάλυψη αναγκών εκπαιδευτικού ιδρύματος. 33. Κ.Α προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά. Αύξηση για κάλυψη αναγκών σε γραφική ύλη κλπ των Τμημάτων και της Κεντρικής Διοίκησης του Παν. Πελ. 34. Κ.Α προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. Αύξηση για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών. 35. Κ.Α προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά. Αύξηση για προμήθεια υλικών που αφορούν συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 36. Κ.Α προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. Μείωση λόγω λιγότερων αναγκών. 37. Κ.Α προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Προέγκριση από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΔΑ: Ω3ΠΚ469Β7Δ-ΞΡΒ. 38. Κ.Α προμήθεια τηλεπικοιν/κού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. Μείωση αντίστοιχων δαπανών. 39. Κ.Α.1899 διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αύξηση για κάλυψη αναγκών σε προμήθειες Τμημάτων και Κεντρικής Διοίκησης Παν. Πελ Κ.Α Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. Αύξηση βάσει του Α.Π. οικ.2/89217/δπγκ/ (ΑΔΑ: ΩΨΓΠΗ-ΣΡΔ) εγγράφου Τμημάτων Η και Δ της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γεν/ Κυβέρνησης Γ.Λ.Κ. Κ.Α Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν. Κ.Α Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. Αύξηση βάσει του Α.Π. οικ.2/89217/δπγκ/ (ΑΔΑ: ΩΨΓΠΗ-ΣΡΔ) εγγράφου Τμημάτων Η και Δ της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γεν/ Κυβέρνησης Γ.Λ.Κ. 41. Κ.Α δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. Μείωση 42. Κ.Α.4129 λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών & εργασιών. Μείωση για κάλυψη εξόδων φοιτητών Erasmus. 43. Κ.Α προμήθεια επίπλων. Αύξηση για κάλυψη αναγκών Παν. Πελ. σε έπιπλα. 44. Κ.Α προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. Αύξηση για κάλυψη ανάλογων αναγκών Πα. Πελ. 45. Κ.Α Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ). Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του ΠΔΕ 2017 Εθνικό Σκέλος. 46. Κ.Α Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2013ΣΕ ). Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του ΠΔΕ 2017 Εθνικό Σκέλος. 47. Κ.Α προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ). Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του ΠΔΕ 2017 Εθνικό Σκέλος. 48. Κ.Α μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη (2015ΣΜ ) Μείωση των εγκεκριμένων πιστώσεων βάσει του ΠΔΕ 2017 Εθνικό Σκέλος.

6 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2017 σε ανακεφαλαίωση έχει ως ακολούθως : ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ,00 Πλεόνασμα 2% : ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2017 αναλύονται ως ακολούθως : Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1. Κ.Α Επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ,00 2. Κ.Α Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας ,00 3. Κ.Α Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ ,00 4. Κ.Α Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ,00 5. Κ.Α Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες Κ.Α Επιστροφές χρημάτων ,00 7. Κ.Α Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις ,00 8. K.A Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Β ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Κ.Α Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις ,00 2. Κ.Α Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις. 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

7 Γενικό Σύνολο εσόδων ,00 Τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2017 αναλύονται ως ακολούθως : Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1. Κ.Α Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού ,00 2. Κ.Α Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ,00 3. Κ.Α Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά ,00 4. Κ.Α Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη ,00 5. Κ.Α Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες ,00 6. Κ.Α Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων ,00 7. Κ.Α Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π ,00 8. Κ.Α Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 9. Κ.Α Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης , Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , Κ.Α Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών , Κ.Α Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες , Κ.Α Επιδοτήσεις , Κ.Α Χορηγίες για Εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς , Κ.Α Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων , Κ.Α Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπ/κή δραστηριότητα , Κ.Α Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες , Κ.Α Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης , Κ.Α Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα Ν.Π.Δ.Δ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Κ.Α Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ,00 2. Κ.Α Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων... 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σύνολο εξόδων ,00 Πλεόνασμα 2% ,00 Γενικό Σύνολο εξόδων ,00

8 Οι πιστώσεις που αναφέρονται παραπάνω, αναλυτικότερα φαίνονται κατά κωδικό αριθμό στο σχετικό πίνακα του προϋπολογισμού που έχει συνταχτεί, καθώς επίσης φαίνεται και ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να διατεθεί η κάθε πίστωση. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε Σ Ο Δ Α ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

12 Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2017 Διαμόρφωση έτους 2016 Πραγμ/σεις έτους 2016 Απολογισμός έτους 2015 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικές εκδρομές 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,00

13 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (Κυλικείου) , , , ,27 Σύνολο Κ.Α , , , ,27 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Τόκοι κεφαλαίων Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών Ταμείων. 500,00 500,00 500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,03

14 Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ , , ,00 0, Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 500,00 500,00 500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 500,00 500,00 500,00 0, Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 500,00 500,00 500,00 0, Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 500,00 500,00 500,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 500,00 500,00 500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 500,00 500,00 500,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 500,00 500,00 500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1.000, , ,00 19, Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 1.000,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 5.000, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 19, Έσοδα υπερ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια) 5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Αφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) 1.000,00 0,00 0,00 0,00

15 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημοσ.Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών λογαριασμών, οργανισμών και φυσικών προσώπων Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , , Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 500,00 500,00 500,00 0, Έσοδα υπέρ Ανεξέρτητων Αρχών και Φορέων 1.000, , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , ,69 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις Προϊόν Δωρεάς , , ,87 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,87 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,87 0, Επιστροφές χρημάτων Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , , , ,55 Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά 5.000, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

16 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , ,00 0, Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις Διάφορα έσοδα Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0, , ,00 0, Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά ,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8100 Επιχορηγήσεις 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις και Εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού

17 Επιχορηγήσεις και Εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,Οργανισμούς, ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού 0, , ,36 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,36 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,36 0, Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΝΠΔΔ 8450 Πρόσοδοι από κεφάλαια και κινητές αξίες ΝΠΔΔ Τόκοι κεφαλαίων , ,10 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,10 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,46 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Αναπαλαίωση κτιρίου για στέγαση του ΕΕΙΒΠ,Μυστράς-2007ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,ναύπλιο- 2009ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος- 2009ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Επισκευές φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος", Μεσσήνη- 2009ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχ.για αγορά επισκ.&συντ.λοιπών ακινήτων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσ.σ'αυτά(κτίριο του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Καλαμάτα- 2013ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επισκευή,Συντήρηση,Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) Επιχορήγηση για Επισκευή,Συντήρηση,Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) , , ,00 0,00 Επιχ. Για Επισκ,Συντήρ,Διαμ. Χώρων κτιρ. Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμ. Εσωτ.& εξωτ. Χώρων επισκ. & συντ. κτιρίων Τρίπολη (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχ. Για Επισκ,Συντήρ,Διαμ. Χώρων κτιρ. Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμ. Εσωτ.& εξωτ. Χώρων επισκ. & συντ. κτιρίων Κόρινθος (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2013ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2013ΣΕ ) , , ,00 0,00

19 Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ Διαμόρφωση εσωτ. & εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση Καλαμάτα (ΠΚ2013ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για Διαμόρφωση, Περίφραξη οικοπέδου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο 2014ΣΕ ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Επιχορηγήσεις για ανέργεση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά Επιχορήγηση για Ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Κατασκευή υποστέγου στην Τρίπολη (2007ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για ανέργεση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου του Παν/μίου Πελ/νήσου, Σπάρτη-2009ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση του Παν/μίου Πελ/νήσου για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού-2002σε ) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) , , ,00 0,00

20 Επιχορηγήσεις για προμήθεια και τοποθέτηση καθσμάτων αμφιθεάτρου Σχολής Διοίκησης Οικονομία και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες & πειραματικές εργασίες Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Τοπογραφικές-Γεωλογικές- Περιβαλλοντικές κλπ Μελέτες Οικοπέδων Παν/μίου Πελ/νήσου- 2005ΣΜ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη κτιρίου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο- 2009ΣΜ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες Διαμόρφωσης εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριριών,τρίπολη-2009σμ ) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές&συντήρηση κτριρίων,καλαμάτα-2009σμ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος",Μεσσήνη-2009ΣΜ ) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για μελέτη διεθνούς κέντρου έρευνας και εκπ/κου κέντρου Παν/μίου Πελ/νήσου στη Βυτίνα (2011ΣΜΟ460000) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για μελέτη κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης στην Τρίπολη (2011ΣΜΟ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτη έργων υποδομής εντός του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Τρίπολη (2012ΣΜ ) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Επιχορηγήσεις για μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα Εξαμίλια Κορίνθου (2014ΣΜ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές-Στατικές- Ηλεκ/ες-Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Γεωλογικές) Παν/μίου Πελ/νήσου 2014ΣΜ (ΠΚ205ΣΜ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη (2015ΣΜ ) , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν/μίου Πελ/νήσου-2009ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από επενδυτικά προγράμματα Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις 9420 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου

22 Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων διοίκησης & σχολών του Παν/μίου Πελ/νήσου με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριρίων,τρίπολη-2008σε ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Α. :0000, 3000, 5000, 8000, 9000) , , , ,12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,00

23 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας , , , ,27 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις , , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων , , , , Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες , , ,87 0, Επιστροφές χρημάτων , , , , Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις 0, , ,36 0, Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΝΠΔΔ 0, , ,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,46 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις , , , , Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,12

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε Ξ Ο Δ Α

25 ΤΡΙΠΟΛΗ 2016 Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού ΕΞΟΔΑ Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2017 Διαμόρφωση έτους 2016 Πραγμ/σεις έτους 2016 Απολογισμός έτους 2015 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0210 Βασικός Μισθός 0211 Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων,αιρετών,μετ/των με θητεία) 0,00 0,00 0,00 0, Βασικός Μισθός εκτάκτων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Γενικά τακτικά επιδόματα Επίδομα χρόνου Υπηρεσίας (χρονοεπίδομα) 0,00 0,00 0,00 0, Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 2.000, , ,00 720, Οικογενειακή παροχή 1.500, , ,00 680,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Γενικά τακτικά επιδόματα Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Ειδικά τακτικά επιδόματα Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Απασχόλησης 8.100, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00

26 0250 Ειδικά τακτικά επιδόματα Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Πρόσθετες παροχές Υπαλλήλων Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , ,10 0, Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως 0,00 0,00 0,00 0, Αποζημ.για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές (και ιδιώτες) 4.500, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,10 0, Διάφορες αποζημιώσεις Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 1.000, , ,00 0, Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ,08 Σύνολο Κ.Α , , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 3.000, , , ,00 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδίοτητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6.000, , , ,90 Σύνολο Κ.Α , , , , Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου Αμοιβές ιδιωτ.γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών , , , ,50

27 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 5.000,00 0,00 0, ,94 Σύνολο Κ.Α , , , , Με την ιδιότητα νομικού προσώπου & Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , ,70 Σύνολο Κ.Α , , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,30 Συμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των 0500 οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά 0510 Έξοδα νοσηλείας Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 3.000, , , , Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Δαπάνες εκπαίδευσης Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , , ,00 0, Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 6.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (συνέχεια)

28 0561 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά 5.850, , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά 2.200, , ,00 703,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 8.375, , , , Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού υπαλλήων 5.110, , ,00 0, Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό 8.860, , , , Ημερήσια αποζημίωση για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση 0,00 0,00 0,00 0, Ημερήσια αποζημίωση για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,30

29 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 2.000, , , ,40 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από εσωτερικό σε εξωτερικό ή και αντίστροφα 2.000, , , ,00 Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση , , , , Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση , , , , Έξοδα διανυκτερευσης εξωτερικού υπαλλήων , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές Πληρωμές Έξοδα μεταφοράς οικοσυσκευής καθώς και έξοδα πρώτης εγκατάστασης καθηγητών Ανωτ.Σχολών που μετακαλούνται από το εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Μισθώματα Μισθώματα γαιών 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , , , Μισθώματα μεταφορικών μεσων 0,00 0,00 0, , Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα , , , ,45 Σύνολο Κ.Α , , , , Μεταφορές προσώπων και αγαθών

30 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 2.000, , , , Μεταφορά μαθητών και φοιτητών 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη 3.000, , ,28 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , , Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , , Ύδρευση-άδρευση, φωτισμός και καθαριότητα Ύδρευση-άρδευση , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) , , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Δημόσιες σχέσεις Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 7.000, , , , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλ.βραβεία και έπαθλα) ,00 0,00 0,00 0, Φιλοξενίες και δεξιώσεις ,00 0,00 0,00 0, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 6.000, , ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , ,67 Σύνολο Κ.Α , , , , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , ,12

31 Σύνολο Κ.Α , , , , Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, ,69 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές δαπάνες Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 5.000, , ,00 0, & Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λ.π , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3.000, , , , Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες , , , ,13 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Φόροι-Τέλη & Τέλη 7.500, , , ,40 Σύνολο Κ.Α , , , , Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων 0931 Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,40

32 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.(εκτός έπιπλα-σκεύη) 1220 Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 4.000, , ,66 0, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,66 0, Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και 1290 εκμεταλλεύσεων Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 3.000,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 0, , ,00 0, Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού Υγειονομικό και Φαρμακευτικό υλικό Προμήθεια υγειονομικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500,00 500,00 500,00 166,70 Σύνολο Κ.Α ,00 500,00 500,00 166, Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000, , , ,73 Σύνολο Κ.Α , , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης

34 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 5.000, , ,00 940,95 Σύνολο Κ.Α , , ,00 940,95 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και 1430 λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 527, , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίλων και σκευών 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού λοιπού εξοπλισμού 1.000, , ,00 329,05 Σύνολο Κ.Α , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , , , ,07 Σύνολο Κ.Α , , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,07 Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών, 1700 και λοιπών εργασιών Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00

35 1770 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Προμήθεια τηλεπικοιν/κού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά 2.000, , ,56 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,56 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,56 0,00 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω 1800 κατηγορίες Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Διάφορες προμήθειες Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ,95 Σύνολο Κ.Α , , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,46 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 2000 ΤΡΙΤΟΥΣ Επιδοτήσεις 2110 Επιδοτήσεις

36 2112 Επιδότηση ενοικίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων , , , , Λοιπες χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (επίδομα στέγασης φοιτητών 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Χορηγίες για εκπαιδευτικές εκδρομές 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΙΚΥ Λοιπές υποτροφίες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 3310 των εισπράξεων που ενεργούνται γι'αυτά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό , , , ,03

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1/ Συνεδρίαση 10 η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1/ Συνεδρίαση 10 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1/ Συνεδρίαση 24 η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1/ Συνεδρίαση 24 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4145 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/7/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 11-01-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 94/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10535 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/12/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 56/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2511 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/4/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6876 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 12/8/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2017 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2017 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 905 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/3/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 15-02-2017 Α.Π. : 704 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8038 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/3/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25638 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1426 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/3/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0, , Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , ,00 0,00 0,

0, , Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , ,00 0,00 0, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/4/2014 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 32881 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 10-03-2016 Αρ. Πρωτ.: 1230/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 08-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:4195/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 13/11/2017 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 102423 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 20/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 49791 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2017 έως 30/09/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2017 έως 30/09/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/10/2017 έως 31/10/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/10/2017 έως 31/10/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/10/2017 έως 31/10/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ανακεφαλαίωση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21.514.062,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωμένος Σύνολο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Διαμορφωμένος Σύνολο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος : 2017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) Αρ.Πρωτοκόλλου: 3769/09-05-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01 έως 31/10/2016 Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σµοί ηµ.λογιστικού 790.705,96 10,00 790.715,96 1.258.127,44 1.258.127,44 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 1300 Α Α: ΩΕ3Γ46Ψ8ΝΖ-9Θ2 ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, 2710-230003 fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 849 Θέμα : Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 583 Α Α: 7ΛΧΓ46Ψ8ΝΖ-ΜΣΩ ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 1 2 2 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Οικονομικό Έτος : Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2017 5192/11-07-2017 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τις παραπάνω μεταβολές και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προέβλεπε: Έσοδα ,00 Έξοδα

Μετά τις παραπάνω μεταβολές και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προέβλεπε: Έσοδα ,00 Έξοδα Αθήνα, 30-06-2017 Αρ. Πρωτ. : 2674 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:63 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρίαση: 3.5.2017 ΘΕΜΑ 2 ο «Α Τροποποίηση προϋπολογισμού Β.Ε.Α. χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 29/01/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 05-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015» Σέρρες 31-12 - 2015 Α. Π. : 4177 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 3151 3391 3413 3419 3511 3521 3524 3911 5211 5221 5239 5241 5242 5243 5244 5247 5249 5252 5259Α 5259Β 5261 5291Α 5291Β 5291Γ 5291Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.895,00 10.274,88 1223β Εσοδα από ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ 50 11,20 46,20

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 11-12-2015 Αρ. Πρωτ.:ADMIN 463 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 10/11-12-2015 ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Την 11 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αριθμ.Πρωτ.: 2015 4105/10.11.15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠ 2017

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠ 2017 ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΣ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 2017 0111 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘ/ΣΙΑ 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0113 ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.648.854,00 5.700.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΣΧΕΤΙΚΟ:

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΣΧΕΤΙΚΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 03-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 500/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 210.400,00 0 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 7.983.000,00-797.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ:

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ΣΧΕΤΙΚΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 11-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1214/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Νοέμβριος 2016 Ιστοσελίδα: mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2016 Ιστοσελίδα: http://mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.50 0221 Επιχορηγήσεις από ΝΠΙ,Οργανισµούς Ι.,Ιδρύµατα 10.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.765,00

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 24 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 79 Θέμα: 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ: 44-2016 10/01/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος : από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Περίοδος : από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 21-09-2016 Α.Π. : 4909 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Αύγουστο 2016 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 15/2/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 2127 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος : από 01/01/2016 έως 31/01/2016

Περίοδος : από 01/01/2016 έως 31/01/2016 Αθήνα, 17-02-2016 Α.Π. : 707 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας για τον μήνα Ιανουάριο 2016 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13,7,2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 336.731,79 191.827,13

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης Β.Αντωνοπούλου Υπάτης 1 & N.E.O Πατρών-Αθηνών

Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης Β.Αντωνοπούλου Υπάτης 1 & N.E.O Πατρών-Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Οικονομικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα