ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά, καθαιρέσεις 1.1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 1 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΟΙΚ2122=100% Μ3 26,55 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρως οπλισμενο σκυροδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 2 καθαίρεσης, μετά της μεταφορας σε θεσεις φορτωσης ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΟΙΚ2226=100% Μ3 45,35 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με 3 εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΟΙΚ2226=100% Μ3 118,80 4 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2222=100% Μ3 15,70 5 Καθαίρεση επιχρισμάτων, μετά της μεταφοράς και απορριψης ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ2 ΟΙΚ2252=100% Μ2 7,00 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να 6 καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2238=100% Μ2 4,50 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 7 εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2236=100% Μ2 7,90 Καθαίρεση δαπεδων ή οδοστρωματων πάντος ειδους, μετά της υποστρωσης-υποβασης αυτών, παχους 0,30m, μετά της μεταφοράς 8 σε θέσεις φόρτωση ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ2236=100% Μ2 18,00 Καθαίρεση επικεραμώσεων -Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 80%- και επανατοποθέτηση 9 κεράμων ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ2241=100% Μ2 12,00 Αποξήλωση υπαρχουσας μόνωσης με υλικά παντός τύπου και πάχους, μετά της μεταφορά των προϊοντων καθαιρεσεως και τον 10 καθαρισμο της επιφανειας ΟΙΚ ΝΕΤ Α-ΣΧ2 ΟΙΚ2236=100% Μ2 3,00 11 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2236=100% Μ2 2,20 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή αλουμινίου κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομενων των υαλοπινακων) μετά της μεταφοράς και 12 απόρριψής τους ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ2275=100% Μ2 16,80 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, μετά της μεταφοράς και 13 απόρριψή τους ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ2275=100% Μ2 9,00 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές 14 επιφανείας έως 0,05 m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2261Α=100% Τεμ. 5,60 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές 15 επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2261Β=100% Τεμ. 9,00 Σελίδα 1 από 10

2 16 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2271Α=100% Τεμ. 22,50 17 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2265Α=100% ΜΜ 7,75 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος 18 αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2269Β=100% ΜΜ 22,50 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος 19 αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2269Γ=100% ΜΜ 28,00 20 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΟΙΚ2162=100% Μ3 11,85 21 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2163=100% Μ3 1,70 22 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ ΝΕΤ Μ-Α ΟΙΚ2162=100% Μ3 20,95 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 23 εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ ΝΕΤ-Γ1 Στρμ. 105,00 24 Μεταφορά υλικών με τα χέρια ΟΙΚ ΝΕΤ Α t10m 5,60 25 Μεταφορά υλικών με μονότροχο ΟΙΚ ΝΕΤ Α t10m 2,00 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά δια αυτοκινήτου, δια μέσου οδών 26 καλής βατότητας, οποιουδηποτε υλικου κατεδαφισεων ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ1136=100% Μ3 20,00 Κάδος 8 m3 απορριψης οποιουδηποτε υλικου καθαιρέσεων, κατεδαφισεων κλπ, μετά της μεταφοράς του δια αυτοκινήτου και της 27 πλήρης φόρτωσης του με τα χέρια ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ1136=100% Τεμ. 150,00 Χωματουργικά, καθαιρέσεις (Σύνολο) ,10 Σκυροδέματα Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3816=100% Μ2 15,70 29 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3841=100% Μ2 20,25 30 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3873=100% Χγρ. 1,07 31 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s) ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3872=100% Χγρ. 1,13 32 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3873=100% Χγρ. 1,01 33 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3213=100% Μ3 101,00 34 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3214=100% Μ3 106,00 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 35 30,00 m3 κατηγορίας C12/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3223Α.4=100% Μ3 16,80 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 36 30,00 m3 κατηγορίας C16/ ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3223Α.5=100% Μ3 16,80 Κατασκευή πλήρης στηθαίου-παρτεριού από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20, πλάτ. 0,25-0,30m και ύψους 0,30-0,40m, εμφανών όψεων 37 σκυροδεματος ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ3213=100% MM 68,00 Σκυροδέματα (Σύνολο) 9.629,00 Τοιχοποιίες, επιχρίσματα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3213=100% ΜΜ 16,80 39 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ3213=100% ΜΜ 19,70 40 Κατασκευή υαλοτοίχων Από υαλόπλινθους κοινούς ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ4811.1=100% Μ2 135,00 Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση 41 εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ4713=100% Μ2 56,00 Σελίδα 2 από 10

3 42 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7809=100% Μ2 13,50 43 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7810=100% Μ2 18,20 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ4713=100% Μ2 190,00 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής 45 προέλευσης Πετάσματα αλουμινίου ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ4713=100% Μ2 168,00 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 46 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ4622.1=100% Μ2 19,50 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 47 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ4623.1=100% Μ2 33,50 48 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7122=100% Μ2 14,00 49 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7131=100% Μ2 11,20 50 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7136=100% Μ2 18,00 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο 51 εργασίας ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7171=100% Μ2 0,68 Επιχρίσματα τραβηχτά γραμμικων τοπικών παρεμβάσεων ή προεξοχων, πλάτους μέχρι 35 cm, με ειδικό (ρητινουχο) πρόσμικτο, 52 απλού σχεδίου ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ7181=100% ΜΜ 11,20 53 Περιθώρια δώματος (λούκια) ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7347=100% ΜΜ 9,00 Συντήρηση επιφάνειας ενανθρακωμένου σκυροδέματος με διόγκωση, επιφανειακη απολεπιση και οξειδωμενους οπλισμούς, σε 54 σημεια καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ5 ΟΙΚ7121=100% Μ2 36,00 Συντήρηση επιφάνειας ενανθρακωμένου σκυροδέματος με διόγκωση και επιφανειακη απολεπιση χωρίς οξειδωμενους 55 οπλισμούς, σε σημεια καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ6 ΟΙΚ7121=100% Μ2 24,00 Τοιχοποιίες, επιχρίσματα (Σύνολο) ,435 Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) Αποξήλωση είδων υγιεινής οιουδηποτε τυπου και αποκομιδή τουs ΗΜΧ ΣΧ2 ΗΛΜ17=100% Τεμ. 24,74 Αποξήλωση ρευματοδοτη, ρευματοληπτη, κυτιου διακλαδωσης κλπ 57 οιουδήποτε τύπου ΗΜΧ ΣΧ2 Τεμ. 4,08 Καθαιρεση φωτιστικού σώματος φθορισμού, οροφής ή ανηρτημένο, 58 οιουδήποτε τύπου ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ59=100% Τεμ. 10,30 Καθαιρεση φωτιστικού σώματος πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής, 59 οιουδήποτε τύπου, (χελώνα κλπ) ΗΜΧ ΣΧ2 ΗΛΜ59=100% Τεμ. 6,52 60 Καθαίρεση εμφανών σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης ΗΜΧ 8034.ΣΧ2 ΗΛΜ4=100% MM 3,12 Καθαίρεση εντοιχισμένων σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, 61 θέρμανσης ΗΜΧ 8034.ΣΧ3 ΗΛΜ4=100% MM 10,64 Καθαίρεση άνεϋ προσοχής θερμαντικού σώματος οσωνδηποτε 62 στηλων και ύψους ΗΜΧ 8430.ΣΧ1 ΗΛΜ26=100% Τεμ. 16,74 63 Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 cm ΗΜΧ ΗΛΜ17=100% Τεμ. 161,35 64 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου ΗΜΧ 8152 ΗΛΜ14=100% Τεμ. 152,83 Λεκάνης αποχωρ. χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη, με το δοχείο 65 πλύσεως και με το σύνολο των εξαρτηματων, πληρης ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ14=100% Τεμ. 211,19 Σελίδα 3 από 10

4 Αυτόματη δικλίδα πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο), διαμέτρου 3/4 ins, με τον μηχανισμο, τυπου DAL, 66 και τη σωληνωση και συνδεση με λεκανη ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ15=100% Τεμ. 123,47 Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρ. χαμηλής πιέσεως, με τα 67 εξαρτήματά του από πορσελάνη, πλήρες ΗΜΧ 8153.ΣΧ5 ΗΛΜ15=100% Τεμ. 152,68 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής 68 πιέσεως τύπου Νιαγάρα, χυτοσιδηρούν ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ15=100% Τεμ. 128,10 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής 69 πιέσεως τύπου Νιαγάρα, πορσελανης ΗΜΧ ΣΧ2 ΗΛΜ15=100% Τεμ. 122,60 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Υψηλής 70 πιέσεως τύπου Νιαγάρα, πλαστικο ΗΜΧ ΣΧ3 ΗΛΜ15=100% Τεμ. 70,73 71 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου 3/4 ins ΗΜΧ Τεμ. 35,54 72 Επισκευη δοχείου πλύσεως υψηλής πιέσεως (τύπου Νιαγάρα) ΗΜΧ 8153.ΣΧ1 ΗΛΜ15=100% Τεμ. 11,91 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με 4 κοχλίες νικελέ: 73 διαστ 42 Χ 60 cm ΗΜΧ ΣΧ1 Τεμ. 40,00 74 Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm ΗΜΧ ΗΛΜ14=100% Τεμ. 19,67 75 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη ΗΜΧ ΗΛΜ11=100% Τεμ. 13,16 76 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 3/4 ins ορειχάλκινη ΗΜΧ ΗΛΜ11=100% Τεμ. 13,66 77 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1.0 ins ορειχάλκινη ΗΜΧ ΗΛΜ11=100% Τεμ. 15,35 78 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 2 ins ορειχάλκινη ΗΜΧ ΗΛΜ11=100% Τεμ. 18,28 79 Σφαιρική βάννα (ball valve) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ11=100% Τεμ. 14,93 80 Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1 ins ΗΜΧ ΗΛΜ11=100% Τεμ. 16,43 Σιφώνι μεταλλικό δαπέδου διαμέτρου cm με εσχάρα 81 ορειχάλκινη ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ8=100% Τεμ. 31,74 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ8=100% MM 22,77 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ8=100% MM 26,02 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου mm, πιέσεως λειτουργίας 4 atm ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ8=100% MM 28,62 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου mm, πιέσεως λειτουργίας 5 atm ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ8=100% MM 36,29 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 12,5 cm ή κυκλικής διστομής Φ 125 από 86 σκληρό P.V.C ΗΜΧ 8063.ΣΧ1 ΗΛΜ8=100% MM 11,58 87 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 10 mm ΗΜΧ ΗΛΜ7=100% MM 6,20 88 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 15 mm ΗΜΧ ΗΛΜ7=100% MM 7,29 89 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm ΗΜΧ ΗΛΜ7=100% MM 11,89 90 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1.20 mm εξωτ.διαμέτρου 54 mm ΗΜΧ ΗΛΜ7=100% MM 32,38 91 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins ΗΜΧ ΗΛΜ5=100% MM 14,90 92 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins ΗΜΧ ΗΛΜ5=100% MM 17,89 93 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins ΗΜΧ ΗΛΜ5=100% MM 21,66 94 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins ΗΜΧ ΗΛΜ5=100% MM 28,95 Σελίδα 4 από 10

5 95 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 ins ΗΜΧ ΗΛΜ5=100% MM 34,14 96 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins ΗΜΧ ΗΛΜ4=100% MM 13,92 97 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins ΗΜΧ ΗΛΜ4=100% MM 16,33 98 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 ins ΗΜΧ ΗΛΜ4=100% MM 20,03 99 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins ΗΜΧ ΗΛΜ4=100% MM 26, Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 2 ins ΗΜΧ ΗΛΜ4=100% MM 30,89 Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα 101 παπλώματος 4 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου ΗΜΧ ΗΛΜ40=100% MM 8,01 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα λευκά ΗΜΧ ΣΧ2 ΗΛΜ26=100% Μ2 36,51 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα λευκά ΗΜΧ ΣΧ2 ΗΛΜ26=100% Μ2 32, Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 ins ΗΜΧ ΗΛΜ6=100% Τεμ. 10, Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1 1/2 ins ΗΜΧ ΗΛΜ6=100% Τεμ. 18,04 Αλλαγή οδευσης εμφανών καλωδιώσεων, οιουδήποτε είδους, 106 τύπου, μορφής, διαμέτρου κλπ ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ46=100% MM 1, Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, Φ 16mm ΗΜΧ ΗΛΜ41=100% MM 4,05 Πλαστικό κανάλι διανομής και διέλευσης καλωδίων, επίτοιχο, με 108 κάλυμμα, διαστασεων 50 x 25 mm ΗΜΧ ΣΧ2 ΗΛΜ8=100% MM 10,08 Πλαστικό κανάλι διανομής και διέλευσης καλωδίων, επίτοιχο, με 109 κάλυμμα, διαστασεων 100 x 50 mm ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ8=100% MM 12,10 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ μονοπολικό διατομής 1 Χ 2.5 mm2 χάλκινων 110 αγωγών ΗΜΧ ΗΛΜ46=100% MM 3,36 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διπολικό διατομής 2 Χ 1.5 mm2 χάλκινων 111 αγωγών ΗΜΧ ΗΛΜ46=100% MM 4,28 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διπολικό διατομής 2 Χ 2.5 mm2 χάλκινων 112 αγωγών ΗΜΧ ΗΛΜ46=100% MM 4,56 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων 113 αγωγών ΗΜΧ ΗΛΜ46=100% MM 5,29 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων 114 αγωγών ΗΜΧ ΗΛΜ46=100% MM 5,66 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τετραπολικό διατομής 4 Χ 2.5 mm2 χάλκινων 115 αγωγών ΗΜΧ ΗΛΜ46=100% MM 6,76 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2 χάλκινων 116 αγωγών ΗΜΧ ΗΛΜ46=100% MM 7, Καλώδιο δικτύου Η/Υ τύπου UTP cat. 5e ΗΜΧ 8765.ΣΧ1 ΗΛΜ46=100% MM 5,42 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό διαμέτρου 0.8 mm, Φ 2 Χ Χ 0.8 mm ΗΜΧ ΗΛΜ48=100% MM 5,21 Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως Α τάσεως 250 V ΗΜΧ ΗΛΜ49=100% Τεμ. 4,14 Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως Α τάσεως 250 V ΗΜΧ ΗΛΜ49=100% Τεμ. 5, Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 10 Α ΗΜΧ ΗΛΜ49=100% Τεμ. 8, Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16 Α ΗΜΧ ΗΛΜ49=100% Τεμ. 9, Λήψη τηλεφώνου ή Η/Υ RJ ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ49=100% Τεμ. 10,30 Σελίδα 5 από 10

6 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και περσιδες διπλης παραβολικοτητας, προστασίας ΙΡ 20, επίμηκες, 1,50m μηκος, οροφής ή ανηρτημένο, με λαμπτήρες 65 W ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ59=100% Τεμ. 84,28 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με λαμπτήρα 100 W με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα), στεγανό, 125 χυτοσιδηρούν προστασίας ΙΡ ΗΜΧ Β.1.ΣΧ1 ΗΛΜ60=100% Τεμ. 26,80 Θυρίδα τσιμεντοϊστού ηλεκτροφωτισμού από γαλβανισμένη 126 λαμαρίνα ΗΜΧ ΣΧ1 ΗΛΜ34=100% Τεμ. 16,08 Πλήρη κατασκευή και τοποθετηση κουδουνιού και μηχανισμούσυστηματος ανοιγματος και επαναφορας ΗΜΧ ΣΧ2 ΗΛΜ46=100% MM 356, Καθαίρεση μετά προσοχής, επισκευη, και πλήρης επανεγκατάσταση θερμαντικού σώματος οσωνδηποτε στηλων και ύψους ΗΜΧ 8430.ΣΧ2 ΗΛΜ26=100% Τεμ. 24,92 Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) (Σύνολο) ,00 Επενδύσεις, επιστρώσεις 1.5 Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 129 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7244=100% ΜΜ 20,20 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 130 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7246=100% ΜΜ 15,70 Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό Από 131 λάμες αλουμινίου ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7393=100% ΜΜ 7, Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ7396=100% MM 4, Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-51-Α ΟΔΝ2921=100% ΜΜ 9,60 Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και 134 ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25% ΟΙΚ ΝΕΤ Α Μ2 23,50 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαστάσεων x20 cm ή 30x ΟΙΚ ΝΕΤ Α-Σ Μ2 26,00 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα x15 cm ή 20x20 cm, με χρήση κονιαμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ Μ2 26, Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α-Σ ΟΙΚ7531=100% Μ2 78,50 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, 138 πλάτους έως 20 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7511=100% Μ2 73,00 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm 139 (βατήρων/μετώπων) ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7541=100% MM 44, Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7511=100% ΜΜ 9, Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7326.1=100% ΜΜ 4,50 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με 142 τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7337=100% Μ2 14,60 Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρα, κεραμικά πλακίδια GROUP 143 4, διαστάσεων 20x20 cm ή 30x30 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7331=100% Μ2 28,00 Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρα, γρανιτικά κεραμικά 144 πλακίδια, 1ης ποιότητας, διαστάσεων 30x30 ή 40x40 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7331=100% Μ2 36,00 Επιστρωσεις με πλάκες τσιμέντου, έγχρωμες, διακοσμητικες, 145 πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7316=100% Μ2 14,50 Σελίδα 6 από 10

7 Επιστρωσεις με πλάκες τσιμέντου, με ειδική επεξεργασία αμμοβολής, έγχρωμες, διακοσμητικες, πλευράς άνω των 30 cm και 146 πάχους 3 έως 5 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7316=100% Μ2 20, Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από κοινό τσιμέντο ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ7452=100% Μ2 32,00 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 148 ελαχίστου πάχους 8 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7373.1=100% Μ2 28, Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7373.1=100% Μ2 39, Διαστρώσεις με πλάκες από καουτσουκ 40x40 cm ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-81-Α-ΣΧ5 Μ2 40,00 Επιστρώσεις εσωτερικών επιφανειών με τάπητα από PVC 151 (χλωριούχο πολυβινύλιο) σε ρολό πάχους 2,5 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α-ΣΧ2 ΟΙΚ7396=100% Μ2 20,00 Kατασκευή αθλητικου δαπέδου εξωτ. χώρων με χυτή, ακρυλική, 152 αυτοεπιπεδούμενη, ελαστική και αντιολισθηρή τελική επένδυση ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ2 ΟΙΚ7316=100% Μ2 20,00 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως cm ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-2.1-Α ΟΔΝ1132=100% Μ2 1, Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-2.2.Μ-Α ΟΔΝ3211Β=100% Μ2 7, Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-4-Α ΟΔΝ4120=100% Μ2 0,45 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 156 με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-8.2.Μ-Α ΟΔΝ4521Β=100% Μ2 16,16 Κατασκευή αυτοφερόμενου στεγάστρου από γαλβανισμένο χάλυβα ή προφίλ αλουμινίου και επικάλυψη πολυκαρβονικά φύλλα ή 157 θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ6236=100% Μ2 100,00 Κατασκευή αυτοφερόμενου στεγάστρου από ξύλινα στοιχεία και 158 επικάλυψη κεραμίδια ΟΙΚ ΝΕΤ-Θ Α ΟΙΚ5605=100% Μ2 100,00 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1, mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7231=100% Μ2 15, Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7211=100% Μ2 22,50 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη 161 λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6401=100% Μ2 45, Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7231=100% Μ2 67,50 Επενδύσεις, επιστρώσεις (Σύνολο) ,30 Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ5605=100% Μ3 900,00 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος έως 164 6,00 m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ5273=100% Μ2 39, Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ5266=100% Μ2 45,00 Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με 166 άνοιγμα έως m ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6127=100% Μ2 39,40 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη 167 λαμαρίνα ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7231=100% Μ2 29,00 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη 168 λαμαρίνα ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7231=100% Μ2 45,00 Αντικατασταση κλείθρου ή συρτη σιδηράς ή ξύλινης θύρας ή 169 παραθυρου ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ5 ΟΙΚ6236=100% Τεμ. 16, Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6531=100% Μ2 56,00 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, μετά των μηχανισμών 171 λειτουργίας και ασφαλειας ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ6502=100% Μ2 185,00 Σελίδα 7 από 10

8 172 Υαλοστάσια αλουμινίου, ενεργειακά, πλήρη, (διφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), συρόμμενα επάλληλα (μη χωνευτά), με θερμοδιακοπή και με διπλους υαλοπινακες με ενεργειακό γυαλί νέας γενιάς χαμηλής εκπεμψιμότητας (low - e) ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ3 ΟΙΚ6530=100% Μ2 310,00 Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (διφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), 173 συρόμμενα επάλληλα (μη χωνευτά), με διπλους υαλοπινακες ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ6530=100% Μ2 190,00 Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (μονόφυλλα, διφυλλα, τρίφυλλα ή 174 τετράφυλλα), σταθερά, με διπλους υαλοπινακες ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ2 ΟΙΚ6530=100% Μ2 175, Επενδυση θύρας ξύλινης με φυλλο κοντρα-πλακε παχους 5mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ5446.1=100% Μ2 20, Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ5446.1=100% ΜΜ 16, Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ5446.1=100% ΜΜ 28,00 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές- Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα 178 φύλλων 2x5 cm, χρωματισμενη βιομηχανικα ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ5446.1=100% Μ2 148,00 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα 179 φύλλων 2x5 cm, χρωματισμενη βιομηχανικα ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ5446.2=100% Μ2 153,00 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη, με ελαστικό παρέμβυσμα, βαρέως 180 τύπου, χρωματισμενη βιομηχανικα ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ5446.1=100% Μ2 169,00 Κάσσες ανάρτησης θυρων από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σε 181 τοιχοποιία μπατική ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ6239=100% MM 32,00 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς 182 μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8-16 cm ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6101=100% Χγρ. 2,50 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 183 κλάσης πυραντίστασης 90 min ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6236=100% Μ2 390, Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ6236=100% Μ2 210,00 Μεταλλικές θύρες απλού σχεδίου, από πλαίσιο μεταλλικο και 185 λαμαρινα ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ4 ΟΙΚ6236=100% Μ2 180,00 Θυρα κιγκλιδώματων σιδηρά, μονοφυλλη ή διφυλλη, από ράβδους μορφοσιδηρου συνήθων διατομών, αυλειων ή κοινοχρήστων 186 χώρων, περιφράξεων κλπ, βαμμενη ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ6401=100% Μ2 80,00 Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου, από ράβδους μορφοσιδηρου συνήθων διατομών, αυλειων ή κοινοχρήστων χώρων, περιφράξεων, 187 υαλοστασίων κλπ, χρωματισμένα ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ6401=100% Μ2 60, Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 '' ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6412=100% ΜΜ 13,50 Ενίσχυση σιδηρών κιγλιδωμάτων απλού σχεδίου με ευθύγραμμες 189 σιδηρες ράβδους μορφοσιδηρου ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ6401=100% MM 3,50 Πλήρης κατασκευη και τοποθετηση πλαισιου από σιδηρογωνιές και 190 δικτυωτο ελασμα οπής 10x4 cm, βαμμενο, ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ6431=100% Μ2 40,00 Πλήρης κατασκευη και τοποθετηση περιφραξης γηπεδων και αυλειων χωρων με μεταλλικο πλέγμα και πλαισιο-σκελετο από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" μετά της πάκτωσης της 191 κατασκευης ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ6428=100% MM 53, Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6448=100% Μ2 3, Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6447=100% Μ2 2, Αντικατάσταση πίνακα από plexiglas 12 mm σε ταμπλό μπασκέτας ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ7642=100% Μ2 170,00 Σελίδα 8 από 10

9 195 Αντικατάσταση στεφανης με το δίχτυ σε μπασκέτα ΟΙΚ ΝΕΤ Α.ΣΧ1 ΟΙΚ6232=100% Τεμ. 70, Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ6118=100% Χγρ. 3,40 Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές (Σύνολο) ,40 Λοιπά, τελειώματα Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ2303=100% Μ2 5, Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων από χρωματισμένες επιφάνειες ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7793=100% Μ2 2,50 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή 199 σκυροδεμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7737=100% Μ2 3, Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7736=100% Μ2 2, Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7735=100% Μ2 1, Απλή Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7746=100% Μ2 1, Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7744=100% Μ2 2,80 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή 204 ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7744=100% Μ2 2,70 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης 205 αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7744=100% Μ2 2,20 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 206 αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7754=100% Μ2 6,70 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 207 αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7755=100% Μ2 6, Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7753=100% Μ2 5, Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1'' ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7767.2=100% ΜΜ 1,35 Χρωματισμοί επί επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση 210 πλαστικών χρωμάτων αλκυδικής βάσεως ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7785.1=100% Μ2 10,40 Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής 211 ή πολυβινυλικής βάσεως ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7786.1=100% Μ2 13,50 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, 212 ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7785.1=100% Μ2 6, Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7912=100% Μ2 7,90 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες ασφαλτικής βάσεως με 214 επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7912=100% Μ2 11,00 Επιστρώσεις με ελαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες- Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα- τύπου HERMES DIENE 215 TREVIRA με επικαλυψη απο χαλαζιακή άμμο ΟΙΚ ΝΕΤ Α.Σ ΟΙΚ7912=100% Μ2 13,00 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή 216 μεμβράνη ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7912=100% Μ2 7,90 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή 217 γαλβανισμένη λαμαρίνα ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7244=100% ΜΜ 2, Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7934=100% Μ3 112,00 Σελίδα 9 από 10

10 Επαλειψη οριζοντίων, κατακορύφων και καμπυλων επιφανειων με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό, μετά τον καθαρισμόπροετοιμασία της επιφάνειας ΟΙΚ ΝΕΤ Α-ΣΧ1 ΟΙΚ7936=100% Μ2 12,00 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με 220 ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7936=100% ΜΜ 11,20 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές 221 ασφαλτικό υλικό ΟΙΚ ΝΕΤ Α ΟΙΚ7935=100% ΜΜ 3,90 Λοιπά, τελειώματα. (Σύνολο) ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ,915 Λογω στρογγυλοποίησης 0, ΣΥΝΟΛΟ (1) ,92 Eργολαβικό Οφελος 18,00% , ΣΥΝΟΛΟ (2) ,58 Απρόβλεπτα 15,00% , ΣΥΝΟΛΟ (3) ,42 Αναθεώρηση (Προβλεψη) 1,00% 3.219, ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ,25 Φ.Π.Α. 23,00% ,75 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 Ο/Η ΣΥΝΤΑΞ. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 10 από 10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Κωδικός Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Άρθρου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ A/A Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Κτιρίου Παλαιού Απεντομωτηρίου εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης Αριθμός Μελέτης : 298/2017 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΛΙΧΝΗ-ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2013 Αριθμός Μελέτης: 9/2013 Αριθ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 4.272,25 17 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων Α\ πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 18 Καθαίρεση περιφράξεω

Από μεταφορά 4.272,25 17 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων Α\ πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 18 Καθαίρεση περιφράξεω ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΡΝΤΕΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Προυπ.00,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. %) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Σ.Α.Τ.Α. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΟ: Άρση επικινδυνότητας κτιρίων (χρήση 2017) Αρ.Μελ: 14/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων,

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 65/2012 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 100 bar ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. Εγκύκλιος 26/

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. Εγκύκλιος 26/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ:" Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 0, m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠ. : 9.000,0 ευρώ (με αναθ. κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. Καθαιρέσεις 1 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Εργο : ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης : ΑΚ2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων Ανεμόμυλων στην Είσοδο του Οροπεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Θέση: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α 1 2 3 4 6 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε Ι Α ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.996,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm 21.03.01 ΥΔΡ 6620.1 Α.001 m 2 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠ. :.000,00 ευρώ (με αναθ. κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΑΤΗΕ ΣΧ ΝΑΟΙΚ 21.03.01 ΝΑΟΙΚ 22.04 ΝΑΟΙΚ 22.10.01 ΝΑΟΙΚ 22.15.01 ΝΑΟΙΚ 22.20.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 Αρ. Μελέτης: 20/2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 14 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1 / 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1 / 9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : 2 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" ΝΑΟΙΚ Α\38.13 A.27 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΝΑΟΙΚ Α\38.18 A.28 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες απ

Σελίδα : 2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΝΑΟΙΚ Α\38.13 A.27 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΝΑΟΙΚ Α\38.18 A.28 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες απ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" Αρθρα Μελέτης ΝΑΟΙΚ Α\21.03.01 A.1 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους

Διαβάστε περισσότερα