Το κρυπτοσύστημα RSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κρυπτοσύστημα RSA"

Transcript

1 Το κρυπτοσύστημα RSA Παναγιώτης Γροντάς - Άρης Παγουρτζής ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( ) 25/11/ / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

2 Περιεχόμενα Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού Ορισμός RSA Αριθμοθεωρητικές επιθέσεις Μοντελοποίηση - Ιδιότητες Ασφάλειας Παραλλαγές 2 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

3 Εισαγωγή I Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα - Το Μειονέκτημα Διανομή Κλειδιών Διανομή Κλειδιών σε Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα - Μειονεκτήματα Πρέπει να συναντηθούν για να ανταλλάξουν κλειδιά Σε περιβάλλοντα πολλών χρηστών: Ανταλλαγή κλειδιών ανά ζεύγος Για n χρήστες χρειάζονται n(n 1) 2 κλειδιά Εύκολο σε ελεγχομένα περιβάλλοντα, δύσκολο σε ανοικτά Δυσκολίες διαχείρισης (πχ. έκδοση νέων), αποθήκευσης 3 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

4 Εισαγωγή II Η λύση μετά από 2500 χρόνια κρυπτογραφίας: Whitfield Diffie, Martin Hellman New Directions in Cryptography - (1976) Ralph Merkle ίσως και νωρίτερα (GCHQ - James H. Ellis, Clifford Cocks, Malcolm J. Williamson) Βασική ιδέα Ασυμμετρία κρυπτογράφησης - αποκρυπτογράφησης Παράδειγμα - Λουκέτα Κλειδώνουν εύκολα Aνοίγουν δύσκολα (χωρίς το κλειδί) 4 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

5 New Directions in Cryptography Ανταλλαγή Κλειδιού Diffie - Hellman Δημιουργία κοινού κλειδιού πάνω από δημόσιο - μη ασφαλές κανάλι (online) Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού Το κλειδί κρυπτογράφησης μπορεί να είναι δημόσιο Το κλειδί αποκρυπτογράφησης πρέπει να είναι μυστικό n χρήστες, n ζεύγη κλειδιών Εύκολη διανομή Ψηφιακή Υπογραφή Ασύμμετρα MACs Επαλήθευση με δημόσιο κλειδί - Δημιουργία με ιδιωτικό Αυθεντικότητα, Μη Αποκήρυξη 5 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

6 Trapdoor Functions Συναρτήσεις μονής κατεύθυνσης Μία συνάρτηση f λέγεται μονής κατεύθυνσης εάν είναι εύκολο να υπολογιστεί το f (x) δεδομένου του x, ενώ ο αντίστροφος υπολογισμός του x δεδομένου του f (x) είναι απρόσιτος. Ορισμός Mια συνάρτηση μονής κατεύθυνσης f για την οποία ο υπολογισμός της f 1 είναι εύκολος όταν δίνεται μια μυστική πληροφορία (secret trapdoor) k 6 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

7 RSA (1978) Η πρώτη κατασκευή κρυπτοσυστήματος δημοσίου κλειδιού Ron Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman Πατέντα μέχρι το / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

8 Το κρυπτοσύστημα Δημιουργία Κλειδιών: KeyGen(1 λ ) = ((e, n), d) n = p q, p, q πρώτοι αριθμοί λ 2 bits Επιλογή e με 1 < e < φ(n) και gcd(e, φ(n)) = 1 d = e 1 (mod φ(n)) με EGCD Κρυπτογράφηση Encrypt : Z n Z n Encrypt((e, N), m) = m e mod n Αποκρυπτογράφηση Decrypt : Z n Z n Decrypt(d, c) = c d mod n 8 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

9 Ορθότητα Πρέπει: Decrypt(d, Encrypt((e, n), m)) = m, m Decrypt(d, Encrypt((e, n), m)) = (m e ) d mod n = m ed mod n = m kφ(n)+1 mod n = m φ(n)k m mod n = m mod n λόγω Θ.Euler και αφού m Z n 9 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

10 Κωδικοποίηση Μηνύματος I Δεν απαιτείται m Z n για ορθότητα. Ισχύει για κάθε m Z n 10 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

11 Κωδικοποίηση Μηνύματος II Απόδειξη m Z n gcd(m, n) 1 = gcd(m, n) {p, q} Πρέπει νδο m ed = m (mod p) και m ed = m (mod q) Από CRT θα έχουμε: m ed = m mod pq 11 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

12 Κωδικοποίηση Μηνύματος III gcd(m, n) = p OK m ed = m (mod p) (kp) ed = kp = 0 (mod p) m ed = m m ed 1 = m m kφ(n) = m m k(p 1)(q 1) m m φ(q)k(p 1) = m 1 (mod q) λόγω του Θ. Fermat που ισχύει στο Z q OK Ομοίως και για gcd(m, n) = q 12 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

13 Παράμετρος Ασφάλειας Παραγοντοποίηση Modulus 768bit RSA-768 = = Παραγοντοποιήθηκε το 2009 μετά από 2 ημερολογιακά χρόνια (Factorization of a 768-bit RSA modulus) 2000 χρόνια σε single core system (2.2 GHz AMD Opteron) Χρήση modulus 1024bits: βραχυχρόνια ασφάλεια (80 bit AES key) 2048bits, 3072bits: μακροχρόνια ασφάλεια ( 128 bit AES key) 13 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

14 Επιλογή πρώτων Τυχαία επιλογή ακέραιου λ 2 bits Primality test (Miller Rabin) επαναληπτικά p, q ίδιου μήκους p, q safe primes δηλ. p 1, q 1 έχουν μεγάλους πρώτους παράγοντες p + 1, q + 1 έχουν μεγάλους πρώτους παράγοντες 14 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

15 Επιλογή εκθέτη κρυπτογράφησης Θέλουμε ταχύτατη κρυπτογράφηση Εύκολος Υπολογισμός Δύναμης Με Square και Multiply Αναπαράσταση e στο δυαδικό Για κάθε 0 ύψωση στο τετράγωνο Για κάθε 1 ύψωση στο τετράγωνο και πολλαπλασιασμός Ελαχιστοποίηση Πολλαπλασιασμών: Low Hamming Weight Παράδειγμα: e {3, 17, = (RFC4871)} Μπορεί e να είναι πρώτος Ανεξάρτητη επιλογή από p, q 15 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

16 Βελτίωση αποκρυπτογράφησης Το κλειδί αποκρυπτογράφησης δεν μπορεί να είναι μικρό Επιθέσεις brute force Εξειδικευμένες επιθέσεις d > λ 3 Επιτάχυνση Υπολογισμός c p = c mod p, c q = c mod q Υπολογισμός d p = d mod (p 1), d q = d mod (q 1), Υπολογισμός m p = c dp p Συνδυασμός με CRT για m mod p, m q = c dq q mod q Βελτίωση:4 φορές 16 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

17 Σχετιζόμενα (Δύσκολα) Προβλήματα Το πρόβλημα RSA (e-οστές ρίζες) Δίνονται n = pq, e με gcd(e, φ(n)) = 1 και c Z n. Να βρεθεί η τιμή c 1 e (=d) To πρόβλημα RSA-KINV Δίνονται n = pq, e με gcd(e, φ(n)) = 1. Να βρεθεί η τιμή e 1 (mod φ(n))(= d) Το πρόβλημα FACTORING Δίνεται n = pq με p, q πρώτοι. Να βρεθούν τα p, q Το πρόβλημα COMPUTE-φ(n) Δίνεται n, φ(n) με n = pq όπου p, q πρώτοι. Να βρεθούν τα p, q 17 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

18 Σχέσεις Προβλημάτων I RSAP RSA-KINV Αν βρεθεί d = e 1 υπολογίζεται εύκολα c d mod n RSA-KINV FACTORING Έστω ότι μπορούν να βρεθούν p, q για n = pq (λύση FACTORING) Υπολογισμός (p 1) (q 1) Χρήση EGCD για εύρεση 1 e 18 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

19 Σχέσεις Προβλημάτων II COMPUTE-φ(n) FACTORING n = pq και φ(n) = (p 1)(q 1) Προκύπτει η εξίσωση p 2 (n φ(n) + 1)p + n = 0 FACTORING r RSA-KINV (RSA,1977) Αν γνωρίζουμε τον d = e 1 μπορούμε να κατασκευάσουμε πιθανοτικό αλγόριθμο παραγοντοποίησης του n με βάση τον Miller Rabin 19 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

20 Σχέσεις Προβλημάτων III Πώς; Υπολογίζουμε s = ed 1(= kφ(n)) φ(n), s είναι ζυγοί, άρα s = 2 t r με t 1 και r μονό a Z n : a s = 1 (mod n), δηλ. (a s 2 ) 2 = 1 (mod n) Υπάρχουν 4 τετραγωνικές ρίζες του 1 mod n = pq οι +1, 1, +x, x Για τις μη τετριμμένες x = 1 (mod p) και x = 1 (mod q) Έστω p: x = 1 (mod p) Διαλέγουμε τυχαία a Z n Με πιθανότητα 1 2 για το επιλεγμένο a έχουμε x {a s 2 (mod n),, a s 2 t (mod n)} p = gcd(x 1, n) 20 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

21 Σχέσεις Προβλημάτων Συνολική Εικόνα RSAP RSA-ΚINV COMPUTE-φ(N) FACTORING r RSA-KINV Αργότερα (May, 2004) FACTORING RSA-KINV Συνολική Εικόνα - Νέα RSAP RSA-ΚINV COMPUTE-φ(N) FACTORING Το RSAP λοιπόν δεν είναι δυσκολότερο από το FACTORING Μάλλον είναι ευκολότερο αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο. Υπόθεση RSA: Το RSAP είναι υπολογιστικά απρόσιτο. 21 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

22 Επίθεση μικρού δημόσιου εκθέτη Κακή ιδέα Χρήση e = 3 για να μειωθεί το κόστος κρυπτογράφησης Τρία δημόσια κλειδιά k 1 = (3, n 1 ), k 2 = (3, n 2 ), k 3 = (3, n 3 ) O A αποκτά 3 κρυπτoγραφήσεις του ίδιου μηνύματος m c 1 = Encrypt(k 1, m) = m 3 mod n 1 c 2 = Encrypt(k 2, m) = m 3 mod n 2 c 3 = Encrypt(k 3, m) = m 3 mod n 3 Χρήση CRT για υπολογισμό του c = m 3 mod n 1 n 2 n 3 Αλλά m 3 < n 1 n 2 n 3 αφού m < n 1 και m < n 2 και m < n 3 Άρα m = 3 c 22 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

23 Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη - Θεωρία Αναπαράσταση Με Συνεχή Κλάσματα 1 Έστω x R. Tότε a 0, a 1, a 2, a 3, : x = a a 1 + a a Αν x Q τότε η αναπαράσταση είναι πεπερασμένη Θεώρημα Έστω x R. Αν x a b < 1 τότε το κλάσμα a 2b 2 b εμφανίζεται στην προσέγγιση με συνεχή κλάσματα του x. Βασική ιδέα Για μεγάλες τιμές του e (μικρές τιμές του d - d < 1 3 n 1 4 ) μπορούμε να βρούμε το d μέσω της αναπαράστασης με συνεχή κλάσματα. 23 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

24 Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη - Προσαρμογή I n φ(n) = pq (p 1)(q 1) = p + q 1 < 3 n (1) O A γνωρίζει το e και ότι k : ed = 1 + kφ(n) Επίσης ισχύει Επίσης: e < φ(n) ke < kφ(n) < 1 + kφ(n) = ed k < d (2) e n k kn 1 + kφ(n) kn = ed = = d dn dn 1 k(n φ(n)) 1 + k(n φ(n)) dn dn 24 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

25 Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη - Προσαρμογή II Από την σχέση (1): e n k d < 3k n dn = 3k d n Από την σχέση (2): e n k d < 3 n Από την υπόθεση για το μέγεθος του d έχουμε: d < 4 n n 3 d 2 < 9 2d 2 < 2 n 9 < n 3 3 n < 1 2d 2 25 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

26 Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη - Προσαρμογή III Τελικά: e n k d < 1 2d 2 Επειδή gcd(k, d) = 1 το κλάσμα k/d είναι απλοποιημένο, και κατά συνέπεια θα εμφανίζεται στην προσέγγιση του e/n με συνεχή κλάσματα. 26 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

27 Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη Διαδικασία Κρυπτογράφηση μηνύματος m (επιλογής του A ) Κατασκευή αναπαράστασης του e/n με συνεχή κλάσματα Ύψωση c σε κάθε έναν από τους παρονομαστές της Επιλογή παρονομαστή που επιτυγχάνει σωστή αποκρυπτογράφηση 27 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

28 Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη - Παράδειγμα (e, n) = (207031, ) Προσεγγίσεις-δοκιμές για m = 8 και mod = = = = = = = [0; 1] = = 1 και mod = [0; 1; 5] = = 5 και mod = [0; 1; 5; 1] = = 6 και mod = 8 28 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

29 Επίθεση κοινού γινομένου I Πολύ Κακή ιδέα Χρήση κοινού n για να μειωθεί το κόστος πράξεων modulo Σενάριο TTP διαθέτει n = pq και μοιράζει στους χρήστες A, B τα κλειδιά (e A, d A ) και (e B, d B ). Εσωτερική Επίθεση (από γνώστη του d A ) Ο A αφού γνωρίζει το d A μπορεί να παραγοντοποιήσει το n (αναγωγή FACTORING r RSA-KINV) Υπολογισμός φ(n) Ευρεση d B = e 1 B (mod φ(n)) με EGCD Διάβασμα όλων των μηνυμάτων του B 29 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

30 Επίθεση κοινού γινομένου II Εξωτερική Επίθεση Ο A γνωρίζει (n, e 1 ), (n, e 2 ) Μπορεί να αποκρυπτογραφήσει οποιοδήποτε κοινό μήνυμα m c 1 = m e1 mod n c 2 = m e2 mod n Αν gcd(e 1, e 2 ) = 1 τότε με τον EGCD μπορούν να βρεθούν αποδοτικά t 1, t 2 : e 1 t 1 + e 2 t 2 = 1 c t 1 1 ct 2 2 = me 1t 1 m e 2t 2 = m 1 = m 30 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

31 To RSA δεν διαθέτει IND-CPA Γιατί είναι ντετερμινιστικό Ο A μπορεί να ξεχωρίσει κρυπτογραφήσεις μηνυμάτων του τις οποίες μπορεί να παράγει μόνος του (δημόσιο κλειδί) 31 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

32 Το RSA δεν διαθέτει IND-CCA(2) I Αφού δεν διαθέτει IND-CPA (δεν χρειάζεται το decryption oracle) 32 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

33 Το RSA δεν διαθέτει IND-CCA(2) II...αλλά και λόγω Malleability Στόχος: Αποκρυπτογράφηση του c = m e b mod n Μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το c = c b x e mod n όπου το x είναι δικής του επιλογής Ανακτά το m b = m x Αν m b = m 0 επιστρέφει b = 0 αλλιώς επιστρέφει b = 1 Ομομορφικές ιδιότητες Encrypt((e, n), m 1 ) Encrypt((e, n), m 2 ) = m e 1 me 2 mod n = (m 1 m 2 ) mod n = Encrypt((e, n), m 1 m 2 ) 33 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

34 Διαρροή Πληροφοριών I Τι διαρρέει (χωρίς συνέπειες) Jacobi symbol ( c n ) = ( me n ) = ( me p Τι δεν διαρρέει Έστω c = m e mod n parity((e, n), c) = (m mod n) mod 2 loc((e, n), c) = (m mod n) > n 2 )( me q ) = ( m p )( m q ) = ( m n ) 34 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

35 Διαρροή Πληροφοριών II Θεώρημα (Goldwasser, Micali, Tong) Για κάθε στιγμιότυπο του RSA (e,n), τα παρακάτω είναι ισοδύναμα: 1 Υπάρχει ένας αποδοτικός αλγόριθμος A τέτοιος ώστε A(c) = m, m Z n 2 Υπάρχει ένας αποδοτικός αλγόριθμος που υπολογίζει την συνάρτηση parity 3 Υπάρχει ένας αποδοτικός αλγόριθμος που υπολογίζει την συνάρτηση loc 35 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

36 Διαρροή Πληροφοριών III parity loc loc(c) = parity(c Encrypt(2)) γιατί: 36 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

37 Διαρροή Πληροφοριών IV loc parity loc(c) = parity(c Encrypt(2)) γιατί: parity(c Encrypt(2)) = parity(encrypt(2 m)) = (2m mod n) mod 2 loc(c) = 1 m > n 2 2m > n δηλ. (2m mod n) mod 2 = 1 αφού n μονός και 2m mod n = 2m n αφού n < 2m < 2n loc(c) = 0 m n 2 τότε 2m n δηλ. (2m mod n) mod 2 = 0 37 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

38 Διαρροή Πληροφοριών V parity loc parity(c) = loc(c Encrypt(2 1 )) Παρατηρώ: loc(c Encrypt(2 1 )) = loc(encrypt(m 2 1 )) = loc(encrypt(m n+1 2 )) parity(c) = 0 m mod 2 = 0 τότε: m 2 < n 2 αφού m < n parity(c) = 1 m mod 2 = 1 τότε: (m n+1 n+1 n+1 2 ) mod n = ((2k + 1) 2 ) mod n = k(n + 1) + 2 mod n = k + n+1 2 > n 2 όπου k = m 1 2 (και άρα k < n 1 2 k + n+1 2 < n) 38 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

39 Διαρροή Πληροφοριών VI Απόδειξη (1) (2) (3) Προφανώς (1) (2) (αν μπορώ να αποκρυπτογραφήσω ξέρω parity) και (2) (3) (από προηγούμενα) Για το (3) (1) Δυαδική αναζήτηση, χρησιμοποιώντας την loc, για να βρούμε το m: loc(encrypt(m)) = 0 m [0, n 2 ) και loc(encrypt(2m)) = 0 m [0, n 4 ) ( n 2, 3n 4 ) (ισοδύναμα: loc(encrypt(2m)) = 1 m [ n 4, n 2 ) ( 3n 4, n) loc(encrypt(4m)) = 0 m [0, n 8 ) κ.ο.κ. για log n βήματα. 39 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

40 padded-rsa I Βασική ιδέα Προσθήκη ψηφίων τυχαιοποίησης r στο μήνυμα. Κρυπτογράφηση f (m, r) Αποκρυπτογράφηση Αντιστροφή f (πρέπει να γίνεται εύκολα) PKCS1 v l.5 f (m, r) = r m 40 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

41 padded-rsa II Έστω m = l. Πριν την κρυπτογράφηση δημιουργείται το μήνυμα: m = r m, όπου r είναι μια τυχαία συμβολοσειρά από λ l bits. Θεώρηση του m ως ακέραιο Η κρυπτογράφηση γίνεται κανονικά ως: c = m e mod n H αποκρυπτογράφηση γίνεται κανονικά ως c d mod n = m Από το m κράταμε μόνο τα l bits χαμηλότερης τάξης. Αποδεικνύεται ότι διαθέτει ασφάλεια IND-CPA, όχι όμως IND-CCA (μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την δομή του μηνύματος) 41 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

42 Η επίθεση του Bleichenbacher I Βασική Ιδέα:Padding Oracle Χρήση ενός συστήματος το οποίο μπορεί να αποφανθεί αν ένα κρυπτοκείμενο έχει προκύψει με σωστό padding Ακριβής Μορφή padded μηνύματος στο PKCS1: PKCS(m) = 0x00 0x02 r 0x00 m Αποκρυπτογράφηση: Έλεγχος πρώτου byte για την τιμή 0 Έλεγχος δεύτερου byte για την τιμή 2 Αναζήτηση του 0 Ανάκτηση του m Υλοποίηση oracle: Ύπαρξη μηνύματος λάθους για μη αποδεκτό padding ή ανάκτηση της πληροφορίας μέσω side channel (πχ. χρόνος απάντησης) 42 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

43 Η επίθεση του Bleichenbacher II Fact Ένα τυχαίο μήνυμα θα έχει την σωστή μορφή με πιθανότητα 2 16 Η επίθεση: Στόχος: Αποκρυπτογράφηση ενός c Ο A ξέρει ότι c = PKCS(m) e mod n Διαλέγει πολλά τυχαία s Στέλνει στο padding oracle μηνύματα της μορφής c = cs e mod n Λόγω ιδιοτήτων RSA: c = (spkcs(m)) e mod n Στα περισσότερα η αποκρυπτογράφηση δίνει λάθος padding 43 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

44 Η επίθεση του Bleichenbacher III Λύσεις Ιδέες; Αν δεν δώσει: Ξέρουμε ότι το padded plaintext έχει σωστή μορφή Δηλαδή το spkcs(m) βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών Τροποποίηση του s ώστε να περιορίζεται το εύρος της αναζήτησης Επανάληψη Με εως c μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί το c Αφαίρεση μηνύματος λάθους για padding Τροποποίηση ώστε να υπάρχει ασφάλεια IND-CCA2 44 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

45 RSA-OAEP (PKCS1 v2.0) I Βασική Ιδέα Τα τυχαία bits πρέπει να διαχυθούν σε όλο το κρυπτοκείμενο Πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους δέσμευση στο αρχικό μήνυμα ενσωματωμένη στο κρυπτοκείμενο Υποθέσεις m = l G, H : {0, 1} 2l {0, 1} 2l συναρτήσεις σύνοψης r {0, 1} 2l 45 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

46 RSA-OAEP (PKCS1 v2.0) II Κρυπτογράφηση m = m 0 l m 1 = G(r) m m 2 = r H(m 1 ) m = m 1 m 2 Κρυπτογράφηση c = m e mod n 46 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

47 RSA-OAEP (PKCS1 v2.0) III Αποκρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση c d mod n = m Θεωρούμε ότι m = m a m b H(m a ) m b Ανακτούμε το r m a G(r) Ανακτούμε το m Έλεγχος l bits χαμηλότερης τάξης Αν είναι 0 τότε ανάκτηση μηνύματος από τα l bits υψηλότερης τάξης 47 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

48 RSA-OAEP (PKCS1 v2.0) IV 48 / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

49 Βιβλιογραφία 1 St. Zachos and Aris Pagourtzis. Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών και Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις 2 Jonathan Katz and Yehuda Lindell. Introduction to Modern Cryptography (Chapman and Hall/Crc Cryptography and Network Security Series). Chapman and Hall/CRC, Nigel Smart. Introduction to cryptography 4 Paar, Christof, and Jan Pelzl. Understanding cryptography: a textbook for students and practitioners. Springer Science-Business Media, Dan Boneh, Introduction to cryptography, online course 6 R.L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. Communications of the ACM, 21: , Alexander May. Computing the rsa secret key is deterministic polynomial time equivalent to factoring. In Advances in Cryptology CRYPTO 2004, pages Springer, Michael J Wiener. Cryptanalysis of short rsa secret exponents. Information Theory, IEEE Transactions on, 36(3): , Boneh, Dan. Twenty years of attacks on the RSA cryptosystem. Notices of the AMS 46.2 (1999): Bellare, Mihir, and Phillip Rogaway. Optimal asymmetric encryption. Advances in Cryptology EUROCRYPT 94. Springer Berlin Heidelberg, Bleichenbacher, Daniel. Chosen ciphertext attacks against protocols based on the RSA encryption standard PKCS1 Advances in Cryptology CRYPTO 98. Springer Berlin Heidelberg, / 49 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία ( )) Το κρυπτοσύστημα RSA

Επιθέσεις και Ασφάλεια Κρυπτοσυστημάτων

Επιθέσεις και Ασφάλεια Κρυπτοσυστημάτων Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών και Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Επιθέσεις και Ασφάλεια Κρυπτοσυστημάτων Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Διαφάνειες: Παναγιώτης Γροντάς Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Επιθέσεις και Ασφάλεια Κρυπτοσυστημάτων Διδάσκοντες: Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Διαφάνειες: Παναγιώτης Γροντάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Επιθέσεις και Ασφάλεια Κρυπτοσυστημάτων Διδάσκοντες: Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Αρχικές διαφάνειες: Παναγιώτης Γροντάς Τροποποιήσεις: Άρης Παγουρτζής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 9 Fifth Edition by William Stallings Chapter 9 Κρυπτογραφια Δημοσιου Κλειδιου και RSA Every Egyptian received two names, which were known respectively as the true

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτοσύστημα RSA (Rivest, Shamir, Adlemann, 1977) Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία

Κρυπτοσύστημα RSA (Rivest, Shamir, Adlemann, 1977) Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρυπτοσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού

Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών και Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού II Αλγόριθμος RSA

Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού II Αλγόριθμος RSA Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού II Αλγόριθμος RSA Τμήμα Μηχ. Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού -RSA 1 Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού - Ιστορία Ηνωμένες Πολιτείες 1975: Ο Diffie οραματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ιστορία Ασύμμετρης Κρυπτογραφίας Η αρχή έγινε το 1976 με την εργασία των Diffie-Hellman

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Lab 3

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Lab 3 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Lab 3 Η Aσύμμετρη Kρυπτογραφία ή Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Eπινοήθηκε στο τέλος της δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

project RSA και Rabin-Williams

project RSA και Rabin-Williams Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών project RSA και Rabin-Williams Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών& Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Ονοματεπώνυμο Σπουδαστών: Θανάσης Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. Χρήστος Ξενάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Ασύμμετρη Κρυπτογραφία Χρήστος Ξενάκης Ασύμμετρη κρυπτογραφία Μονόδρομες συναρτήσεις με μυστική πόρτα Μια συνάρτηση f είναι μονόδρομη, όταν δοθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σημειώσεις Διαλέξεων Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Επιμέλεια σημειώσεων: Δημήτριος Μπάκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου Κλειδιού

Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου Κλειδιού Κεφάλαιο 6 Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου Κλειδιού 6.1 Εισαγωγή Η ιδέα της κρυπτογραφίας δημοσίων κλειδιών οφείλεται στους Diffie και Hellman (1976) [4], και το πρώτο κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού ήταν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση (Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού) Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι)

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι) Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι) Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου κλειδιού Αποστολέας P Encryption C Decryption P Παραλήπτης Προτάθηκαν το 1976 Κάθε συμμετέχων στο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα και Αποδείξεις Ασφάλειας στην Κρυπτογραφία - Ανταλλαγή Κλειδιού Diffie Hellman

Μοντέλα και Αποδείξεις Ασφάλειας στην Κρυπτογραφία - Ανταλλαγή Κλειδιού Diffie Hellman Μοντέλα και Αποδείξεις Ασφάλειας στην Κρυπτογραφία - Ανταλλαγή Κλειδιού Diffie Hellman Παναγιώτης Γροντάς - Άρης Παγουρτζής ΕΜΠ - Κρυπτογραφία (2016-2017) 22/11/2016 1 / 45 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία (2016-2017))

Διαβάστε περισσότερα

Public Key Cryptography. Dimitris Mitropoulos

Public Key Cryptography. Dimitris Mitropoulos Public Key Cryptography Dimitris Mitropoulos dimitro@di.uoa.gr Symmetric Cryptography Key Management Challenge K13 U1 U3 K12 K34 K23 K14 U2 K24 U4 Trusted Third Party (TTP) Bob KΒ K1 U1 KAB TTP KΑ K2 Alice

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σημειώσεις Διαλέξεων Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Επιμέλεια σημειώσεων: Ζωή Παρασκευοπούλου Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών Ε Μ Π Σ Ε Μ & Φ Ε Σημειώσεις Διαλέξεων Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Επιμέλεια σημειώσεων: Κωστής Γ Διδάσκοντες: Στάθης Ζ Άρης Π 9 Δεκεμβρίου 2011 1 Πιθανές Επιθέσεις στο RSA Υπενθύμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτοσυστήματα Διακριτού Λογαρίθμου

Κρυπτοσυστήματα Διακριτού Λογαρίθμου Κρυπτοσυστήματα Διακριτού Λογαρίθμου Παναγιώτης Γροντάς - Άρης Παγουρτζής ΕΜΠ - Κρυπτογραφία (2016-2017) 29/11/2016 1 / 60 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία (2016-2017)) Κρυπτοσυστήματα Διακριτού Λογαρίθμου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Έτους 2015-2016 Μαρκάκης Ευάγγελος markakis@aueb.gr Ντούσκας Θεόδωρος tntouskas@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα και Αποδείξεις Ασφάλειας στην Κρυπτογραφία

Μοντέλα και Αποδείξεις Ασφάλειας στην Κρυπτογραφία Μοντέλα και Αποδείξεις Ασφάλειας στην Κρυπτογραφία Παναγιώτης Γροντάς ΕΜΠ - Κρυπτογραφία 09/10/2015 1 / 46 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία) Μοντέλα και Αποδείξεις Ασφάλειας στην Κρυπτογραφία Περιεχόμενα Ορισμός Κρυπτοσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ασφάλεια Δεδομένων.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ασφάλεια Δεδομένων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Έτους 2011-2012 Μαριάς Ιωάννης marias@aueb.gr Μαρκάκης Ευάγγελος markakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 5: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

El Gamal Αλγόριθμος. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία - Εργαστηριακό μάθημα 7 2

El Gamal Αλγόριθμος. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία - Εργαστηριακό μάθημα 7 2 Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 7 (Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού) α) El Gamal β) Diffie-Hellman αλγόριθμος για την ανταλλαγή συμμετρικού κλειδιού κρυπτογράφησης El Gamal Αλγόριθμος Παράμετροι συστήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία Παύλος Αντωνίου Γραφείο: ΘΕΕ 02 B176 Εαρινό Εξάμηνο 2011 Department of Computer Science Ασφάλεια - Απειλές Ασφάλεια Γενικά (Ι) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοθεωρητικοί Αλγόριθμοι

Αριθμοθεωρητικοί Αλγόριθμοι Αλγόριθμοι που επεξεργάζονται μεγάλους ακέραιους αριθμούς Μέγεθος εισόδου: Αριθμός bits που απαιτούνται για την αναπαράσταση των ακεραίων. Έστω ότι ένας αλγόριθμος λαμβάνει ως είσοδο έναν ακέραιο Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία ηµόσιου Κλειδιού Η µέθοδος RSA. Κασαπίδης Γεώργιος -Μαθηµατικός

Κρυπτογραφία ηµόσιου Κλειδιού Η µέθοδος RSA. Κασαπίδης Γεώργιος -Μαθηµατικός Κρυπτογραφία ηµόσιου Κλειδιού Η µέθοδος RSA Τον Απρίλιο του 977 οι Ρόναλντ Ρίβεστ, Άντι Σαµίρ και Λέοναρντ Άντλεµαν, ερευνητές στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ) µετά από ένα χρόνο προσπαθειών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σημειώσεις Διαλέξεων Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Επιμέλεια σημειώσεων: Καλογερόπουλος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΣΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ:ΜΠΛΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΣΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ:ΜΠΛΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΣΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ:ΜΠΛΑ Η Alice θέλει να στείλει ένα μήνυμα m(plaintext) στον Bob μέσα από ένα μη έμπιστο κανάλι και να μην μπορεί να το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Εισαγωγή. Χρήστος Ξενάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Εισαγωγή. Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Εισαγωγή Χρήστος Ξενάκης Στόχος του μαθήματος Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας. Οι εφαρμογές της κρυπτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

7. O κβαντικός αλγόριθμος του Shor

7. O κβαντικός αλγόριθμος του Shor 7. O κβαντικός αλγόριθμος του Shor Σύνοψη Ο κβαντικός αλγόριθμος του Shor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της περιόδου περιοδικών συναρτήσεων και για την ανάλυση ενός αριθμού σε γινόμενο πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβληµα 2 (15 µονάδες)

Πρόβληµα 2 (15 µονάδες) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 2013-2014 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ε. Μαρκάκης Πρόβληµα 1 (5 µονάδες) 2 η Σειρά Ασκήσεων Προθεσµία Παράδοσης: 19/1/2014 Υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Έλεγχος πρώτων αριθών-παραγοντοποίηση. Διαφάνειες: Άρης Παγουρτζής Πέτρος Ποτίκας

Κρυπτογραφία. Έλεγχος πρώτων αριθών-παραγοντοποίηση. Διαφάνειες: Άρης Παγουρτζής Πέτρος Ποτίκας Κρυπτογραφία Έλεγχος πρώτων αριθών-παραγοντοποίηση Διαφάνειες: Άρης Παγουρτζής Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κρυπτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Υπογραφές. Παναγιώτης Γροντάς - Άρης Παγουρτζής 09/12/2016. ΕΜΠ - Κρυπτογραφία - ( )

Ψηφιακές Υπογραφές. Παναγιώτης Γροντάς - Άρης Παγουρτζής 09/12/2016. ΕΜΠ - Κρυπτογραφία - ( ) Ψηφιακές Υπογραφές Παναγιώτης Γροντάς - Άρης Παγουρτζής ΕΜΠ - Κρυπτογραφία - (2016-2017) 09/12/2016 1 / 69 (ΕΜΠ - Κρυπτογραφία - (2016-2017)) Ψηφιακές Υπογραφές Περιεχόμενα Ορισμός - Μοντελοποίηση Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Threshold Cryptography Algorithms. Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους

Threshold Cryptography Algorithms. Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους Threshold Cryptography Algorithms Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους Ορισμός Το σύστημα το οποίο τεμαχίζει ένα κλειδί k σε n τεμάχια έτσι ώστε οποιοσδήποτε συνδυασμός πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού

Αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού Αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού Αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού Ηδιανοµή του κλειδιού είναι ο πιο αδύναµος κρίκος στα περισσότερα κρυπτογραφικά συστήµατα Diffie και Hellman, 1976 (Stanford Un.) πρότειναν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Συναρτήσεις Σύνοψης. 8.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 8. Συναρτήσεις Σύνοψης. 8.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 8 Συναρτήσεις Σύνοψης 8.1 Εισαγωγή Οι Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις Σύνοψης (ή Κατακερματισμού) (σμβ. ΣΣ) παίζουν σημαντικό και θεμελιακό ρόλο στη σύγχρονη κρυπτογραφία. Όπως και οι ΣΣ που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Συνολικό Πλαίσιο Ασφάλεια ΠΕΣ Εμπιστευτικότητα Ακεραιότητα Πιστοποίηση Μη-αποποίηση Κρυπτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία

Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σημειώσεις Διαλέξεων Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών & Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία Επιμέλεια σημειώσεων: Ελένη Μπακάλη Άρης Παγουρτζής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβληµα 2 (12 µονάδες)

Πρόβληµα 2 (12 µονάδες) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 2015-2016 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ε. Μαρκάκης, Θ. Ντούσκας Λύσεις 2 ης Σειράς Ασκήσεων Πρόβληµα 1 (12 µονάδες) 1) Υπολογίστε τον

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Κρυπτογραφία/Ψηφιακές Υπογραφές Διάλεξη 2η Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Kρυπτανάλυση Προσπαθούμε να σπάσουμε τον κώδικα. Ξέρουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές Βαγγέλης Φλώρος, BSc, MSc Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εν αρχή είναι... Η Πληροφορία - Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

6 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 6.1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες κρυπτογραφικές λύσεις συμπεριλαμβάνουν κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού ή αλλιώς, ασύμμετρη κρυπτογραφία. Η ασύμμετρη κρυπτογραφία βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ Παύλος Εφραιμίδης Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Ασφ Υπολ Συστ 1 Βασικές υπηρεσίες/εφαρμογές κρυπτογραφίες: Confidentiality, Authentication, Integrity, Non- Repudiation Βασικές έννοιες κρυπτογραφίας 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο. HE 7 Τεχνολογίες ασφάλειας

Ηλεκτρονικό εμπόριο. HE 7 Τεχνολογίες ασφάλειας Ηλεκτρονικό εμπόριο HE 7 Τεχνολογίες ασφάλειας Πρόκληση ανάπτυξης ασφαλών συστημάτων Η υποδομή του διαδικτύου παρουσίαζε έλλειψη υπηρεσιών ασφάλειας καθώς η οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP στην οποία στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Ψηφιακές Υπογραφές Υπογραφές Επιπρόσθετης Λειτουργικότητας Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Ανασκόπηση ύλης Στόχοι της κρυπτογραφίας Ιστορικό Γενικά χαρακτηριστικά Κλασσική κρυπτογραφία Συμμετρικού κλειδιού (block ciphers stream ciphers) Δημοσίου κλειδιού

Διαβάστε περισσότερα

1 Ψηφιακές Υπογραφές. 1.1 Η συνάρτηση RSA : Η ύψωση στην e-οστή δύναμη στο Z n. Κρυπτογραφία: Αρχές και πρωτόκολλα Διάλεξη 6. Καθηγητής Α.

1 Ψηφιακές Υπογραφές. 1.1 Η συνάρτηση RSA : Η ύψωση στην e-οστή δύναμη στο Z n. Κρυπτογραφία: Αρχές και πρωτόκολλα Διάλεξη 6. Καθηγητής Α. 1 Ψηφιακές Υπογραφές Η ψηφιακή υπογραφή είναι μια βασική κρυπτογραφική έννοια, τεχνολογικά ισοδύναμη με την χειρόγραφη υπογραφή. Σε πολλές Εφαρμογές, οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται ως δομικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Έτους 2016-2017 Outline Public Key Cryptography! RSA cryptosystem " Περιγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Γενικά Η ψηφιακή υπογραφή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής υπογραφής όπου ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος µπορεί να διαπιστώσει τη γνησιότητα του,

Διαβάστε περισσότερα

Blum Blum Shub Generator

Blum Blum Shub Generator Κρυπτογραφικά Ασφαλείς Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Αριθμών : Blum Blum Shub Generator Διονύσης Μανούσακας 31-01-2012 Εισαγωγή Πού χρειαζόμαστε τυχαίους αριθμούς; Σε κρυπτογραφικές εφαρμογές κλειδιά κρυπτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Stream ciphers Η διαδικασία κωδικοποίησης για έναν stream cipher συνοψίζεται παρακάτω: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

W i. Subset Sum Μια παραλλαγή του προβλήματος knapsack είναι το πρόβλημα Subset Sum, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψιν την αξία των αντικειμένων:

W i. Subset Sum Μια παραλλαγή του προβλήματος knapsack είναι το πρόβλημα Subset Sum, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψιν την αξία των αντικειμένων: 6/4/2017 Μετά την πρόταση των ασύρματων πρωτοκόλλων από τους Diffie-Hellman το 1976, το 1978 προτάθηκε ένα πρωτόκολλο από τους Merkle-Hellman το οποίο βασίστηκε στο ότι δεν μπορούμε να λύσουμε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο Ψηφιακές Υπογραφές Πίνακας Περιεχομένων 11.1 Εισαγωγή..............................................1 11.2 Ένα πλαίσιο για μηχανισμούς ψηφιακών υπογραφών........... 2 11.3 RSA και σχετικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Κρυπτογραφία

Σύγχρονη Κρυπτογραφία Σύγχρονη Κρυπτογραφία 50 Υπάρχουν μέθοδοι κρυπτογράφησης πρακτικά απαραβίαστες Γιατί χρησιμοποιούμε λιγότερο ασφαλείς μεθόδους; Η μεγάλη ασφάλεια κοστίζει σε χρόνο και χρήμα Πολλές φορές θυσιάζουμε ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 10 ο Ασφάλεια. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Πληροφορική Ι. Μάθημα 10 ο Ασφάλεια. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Γκόγκος Χρήστος Οι διαφάνειες έχουν βασιστεί στο βιβλίο «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» του B. Forouzanκαι Firoyz Mosharraf(2 η έκδοση-2010) Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Κατάλογος Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ CRYPTOOL... 3 DOWNLOADING CRYPTOOL... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΣΤΟ CRYPTOOL...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΣΤΑΥΡΟΣ Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ

Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΣΤΑΥΡΟΣ Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΣΤΑΥΡΟΣ Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ Περιγραφή μαθήματος Η Κρυπτολογία είναι κλάδος των Μαθηματικών, που ασχολείται με: Ανάλυση Λογικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο 2015 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών

Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.corelab.ntua.gr/courses/ Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΕΜΦΕ Ενότητα 0: Εισαγωγή Διδάσκοντες: Στάθης Ζάχος, Άρης Παγουρτζής Υπεύθυνη εργαστηρίου / ασκήσεων: Δώρα Σούλιου

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κωνσταντίνου Ελισάβετ

Κρυπτογραφία. Κωνσταντίνου Ελισάβετ Κρυπτογραφία Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα κλειδί k Αρχικό κείμενο (m) Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης Ε c = E k (m) Κρυπτογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Διάλεξη 8 η. Βασίλης Στεφανής

Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Διάλεξη 8 η. Βασίλης Στεφανής Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Διάλεξη 8 η Βασίλης Στεφανής Περιεχόμενα Τι είναι κρυπτογραφία Ιστορική αναδρομή Αλγόριθμοι: Καίσαρα Μονοαλφαβιτικοί Vigenere Vernam Κρυπτογραφία σήμερα Κρυπτογραφία Σκοπός Αποστολέας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοθεωρητικοί Αλγόριθµοι και το. To Κρυπτοσύστηµα RSA

Αριθµοθεωρητικοί Αλγόριθµοι και το. To Κρυπτοσύστηµα RSA Αριθµοθεωρητικοί Αλγόριθµοι και το Κρυπτοσύστηµα RSA Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Υπολογισµός Μέγιστου Κοινού ιαιρέτη Αλγόριθµος του Ευκλείδη Κλάσεις Ισοδυναµίας και Αριθµητική modulo

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδο-τυχαιότητα. Αριθµοί και String. Μονόδροµες Συναρτήσεις 30/05/2013

Ψευδο-τυχαιότητα. Αριθµοί και String. Μονόδροµες Συναρτήσεις 30/05/2013 Ψευδο-τυχαιότητα Συναρτήσεις µιας Κατεύθυνσης και Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Αριθµών Παύλος Εφραιµίδης 2013/02 1 Αριθµοί και String Όταν θα αναφερόµαστε σε αριθµούς θα εννοούµε ουσιαστικά ακολουθίες από δυαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ Παύλος Εφραιμίδης Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Ασφ Υπολ Συστ 1 θα εξετάσουμε τα ακόλουθα εργαλεία κρυπτογραφίας: ψηφιακές υπογραφές κατακερματισμός (hashing) συνόψεις μηνυμάτων μ (message digests) ψευδοτυχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Η συνάρτηση φ(.) του Euler Για κάθε ακέραιο n > 0, έστω φ(n) το πλήθος των ακεραίων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography PKC)

Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography PKC) Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography PKC) Σύνοψη Πρόβλημα: θέλωναστείλωμήνυμασεκάποιον δημόσια χωρίς να μπορούν να το καταλάβουν οι άλλοι Λύση: το κωδικοποιώ Γνωρίζω τον παραλήπτη:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ασύμμετρα Κρυπτοσυστήματα κλειδί κρυπτογράφησης k1 Αρχικό κείμενο (m) (δημόσιο κλειδί) Αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Κρυπτογραφίας

Στοιχεία Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 ο Στοιχεία Κρυπτογραφίας 1.1 Εισαγωγή Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η μελέτη τεχνικών που βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα με δύσκολη επίλυση, με σκοπό την εξασφάλιση της α- σφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Θεωρία αριθμών Αλγεβρικές δομές 3. Οι κρυπταλγόριθμοι και οι ιδιότητές τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Θεωρία αριθμών Αλγεβρικές δομές  3. Οι κρυπταλγόριθμοι και οι ιδιότητές τους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1. Ορισμοί και ορολογία... 2 1.1.1. Συμμετρικά και ασύμμετρα κρυπτοσυστήματα... 4 1.1.2. Κρυπτογραφικές υπηρεσίες και πρωτόκολλα... 9 1.1.3. Αρχές μέτρησης κρυπτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιστήμη του Διαδικτύου Web Science

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιστήμη του Διαδικτύου Web Science ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιστήμη του Διαδικτύου Web Science ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιθέσεις Πλευρικού Καναλιού στο RSA Θεοχαροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπ Κρ το υπ γραφία Κρυπ Κρ το υπ λογίας

Κρυπ Κρ το υπ γραφία Κρυπ Κρ το υπ λογίας Διαχείριση και Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Κρυπτογραφία Η Κρυπτογραφία (cryptography) είναι ένας κλάδος της επιστήμης της Κρυπτολογίας (cryptology), η οποία ασχολείται με την μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 10 : Θέματα διασφάλισης της πληροφορίας στον αγροτικό τομέα (1/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 1. 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9

Πρόλογος 1. 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9 Πρόλογος 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 7 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9 1.1 Η αριθµητική υπολοίπων.............. 10 1.2 Η πολυωνυµική αριθµητική............ 14 1.3 Θεωρία πεπερασµένων οµάδων και σωµάτων.... 17 1.4 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ησυνάρτησηφ(.) του Euler Για κάθε ακέραιο n> 0, έστω φ(n) το πλήθος των ακεραίων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 5: Διαχείριση κλειδιών Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography PKC) στέλνοντας μυστικά σε μία κάρτ ποστάλ

Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography PKC) στέλνοντας μυστικά σε μία κάρτ ποστάλ Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography PKC) στέλνοντας μυστικά σε μία κάρτ ποστάλ 1 Σύνοψη Πρόβλημα: θέλω να στείλω μήνυμα σε κάποιον δημόσια χωρίς να μπορούν να το καταλάβουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα

Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών Δίκτυα Feistel Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδη Υπολογιστικά Προβλήματα στην Κρυπτογραφία

Θεμελιώδη Υπολογιστικά Προβλήματα στην Κρυπτογραφία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεμελιώδη Υπολογιστικά Προβλήματα στην Κρυπτογραφία Κωνσταντινίδης Ορέστης Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. Επιβλέπων καθηγητής: Άρης Παγουρτζής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Ενότητα 5: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κωνσταντίνου Ελισάβετ

Κρυπτογραφία. Κωνσταντίνου Ελισάβετ Κρυπτογραφία Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ησυνάρτησηφ(.) του Euler Για κάθε ακέραιο n> 0, έστω φ(n) το πλήθος των ακεραίων στο διάστημα [1, n] που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας

Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Παύλος Εφραιμίδης Κρυπτογραφία Βασικές Έννοιες 1 Τι θα μάθουμε Obscurity vs. Security Βασικές υπηρεσίες κρυπτογραφίας: Confidentiality, Authentication, Integrity, Non- Repudiation

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 3: Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα ροής. Πέτρος Ποτίκας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα ροής. Πέτρος Ποτίκας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρυπτογραφία Κρυπτοσυστήματα ροής Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κρυπτογραφία 1 / 22 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Εύη Παπαϊωάννου Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση και μελέτη κρυπτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Συμμετρική Κρυπτογραφία

ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Συμμετρική Κρυπτογραφία ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Συμμετρική Κρυπτογραφία Εισαγωγή Στην συνηθισμένη κρυπτογραφία, ο αποστολέας και ο παραλήπτης ενός μηνύματος γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το ίδιο μυστικό κλειδί.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 10 : Ασφάλεια. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 10 : Ασφάλεια. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 10 : Ασφάλεια Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Ψευδοτυχαιότητα - Κρυπτοσυστήματα ροής. Άρης Παγουρτζής - Πέτρος Ποτίκας

Κρυπτογραφία. Ψευδοτυχαιότητα - Κρυπτοσυστήματα ροής. Άρης Παγουρτζής - Πέτρος Ποτίκας Κρυπτογραφία Ψευδοτυχαιότητα - Κρυπτοσυστήματα ροής Άρης Παγουρτζής - Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κρυπτογραφία 1 / 38

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2013 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΡΜΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες κατευθύνσεις

Πρόσφατες κατευθύνσεις Η Παρούσα Κατάσταση σε θέµατα ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κων/νος Χαλάτσης, Τµ. Π&Τ, ΕΚΠΑ Παρούσα κατάσταση - Προβλήµατα Cryptography (σχόλια για κρυπτοσυστήµατα) http://axion.physics.ubc.ca/crypt.html Snake Oil Warning

Διαβάστε περισσότερα