Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: 276 ΤΗΛ.: FAX : URL: Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: ΘΕΜΑ «Β Διαβούλευση Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών επί των παρατηρήσεων της Α Διαβούλευσης, για την Προμήθεια Απολυμαντικών - Αντισηπτικών (CPV ) στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Δράμας» Β Δημόσια Διαβούλευση Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ (CPV ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Φορέας Διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας Έναρξη Διαβούλευσης: Λήξη Διαβούλευσης: :00μμ (05 μέρες) Σύμφωνα με το νέο έγγραφο της Ε.Π.Υ. (αρ.πρωτ. 4661/ ) με ΑΔΑ: Ω2ΔΖ465ΦΥΟ-ΩΥΗ, αναφορικά με την αδυναμία της Επιτροπής να εγκρίνει Τεχνικές Προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 54), το έγγραφο της Ε.Π.Υ. με το υπ'αριθμ. πρωτ. 5609/ «Διευκρινήσεις σχετικά με εγκρίσεις Τεχνικών Προδιαγραφών», καθώς και την αδυναμία του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. να αξιολογήσει ποιοτικά τις εν λόγω προδιαγραφές, καθώς υφίσταται κενό εκ της κείμενης νομοθεσίας, παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις προτάσεις σας στο της υπηρεσίας με θέμα: «Β Διαβούλευση Απολυμαντικών - Αντισηπτικών». Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ( ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ : ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ. ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ, από Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο κο Χριστοφυλλάκη Ευάγγελο (Τηλ.: , Fax : , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: 276 ΤΗΛ.: /228 FAX : URL: Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ (CPV ) Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: 1. Να είναι βιοδιασπώμενα. 2. Να φέρουν σήμανση CE. 3. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων (ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ961/ ) και αριθμός καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους αν έχουν στη σύνθεσή τους και καθαριστικούς παράγοντες (ΚΥΑ 1233/91 και 172/92, ΦΕΚ/Β/277/ ). 4. Άδεια Ε.Μ.Χ.Π (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων) για τα προϊόντα με απορρυπαντική δράση που εμπίπτουν στην κείμενη νομοθεσία και εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Γενικό Χημείο του Κράτους. 5. Μελέτες αποτελεσματικότητας στα Ελληνικά. 6. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε.1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

3 7. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης. 8. Εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια. κ.λ.π.) του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση που είναι ξενόγλωσσα, να κατατεθεί και η μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 9. Τα απολυμαντικά που είναι για εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων και για ενδοσκόπια να φέρουν σήμανση πιστότητας CE, που θα συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού (ΦΕΚ 679/ ). 10. Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά του κατασκευαστικού οίκου ή της εταιρίας διάθεσης. 11. Να κατατεθούν δείγματα. 12. Οι τιμές των προσφερομένων προϊόντων σε υγρή μορφή να είναι ανά λίτρο και όχι σε άλλη μονάδα μέτρησης. 13. Όταν πρόκειται για προϊόν που χρησιμοποιείται μετά από αραίωση (συμπυκνωμένο υγρό, σκόνη), να δίδεται η προτεινόμενη διάλυση με αντίστοιχη αναφορά σε εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια. κ.λ.π.) ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης, στην οικονομική προσφορά να δίδονται η τιμή του προϊόντος ανά μονάδα μέτρησης (ήτοι, του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο ή της σκόνης ανά κιλό) και η τιμή ανά λίτρο του τελικού διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση. 14. Να αναγράφεται στην προσφορά αν τα δοσομετρικά βοηθήματα (αντλίες, κανατάκια, δοχεία, ψεκαστήρες κ.λ.π.) δίδονται δωρεάν. 15. Εάν το προϊόν που κατακυρωθεί χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει εμπειρία, το νοσοκομείο να διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει τη σύμβαση, εφόσον παρατηρηθούν προβλήματα στη χρήση του. 16. Τα προσφερόμενα προϊόντα για τα είδη που προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια του Νοσοκομείου πρέπει να είναι συμβατά με αυτά. Να υποβληθεί σχετική πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου από τους κατασκευαστικούς οίκους των πλυντηρίων. Όσα από τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων, πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων όσον αφορά την καταλληλόλητα τους για τη συγκεκριμένη χρήση. 17. Επίσης, να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν είδους που προορίζεται για χρήση σε πλυντήριο του Νοσοκομείου, παρέχει εγγύηση για την περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του πλυντηρίου του Νοσοκομείου, εξαιτίας μη συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος. 18. Τα προσφερόμενα προϊόντα για τα είδη που προορίζονται για χειροκίνητη χρήση (ενδοσκόπια) του Νοσοκομείου πρέπει να είναι συμβατά με αυτά. Να υποβληθεί σχετική πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος με τα ενδοσκόπια του Νοσοκομείου από τους κατασκευαστικούς οίκους των ενδοσκοπίων. Επίσης, να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν είδους που προορίζεται για χειροκίνητη χρήση, παρέχει εγγύηση για την περίπτωση βλάβης ή καταστροφής των ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου εξαιτίας μη συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος.

4 19. Ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να ενημερωθεί για τα υπάρχοντα σε λειτουργία ενδοσκόπια (άκαμπτα και εύκαμπτα), για τα πλυντήρια ενδοσκοπίων, καθώς και για όλους τους τύπους πλυντηρίων από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 20. Τα καθαριστικά, λιπαντικά, ουδετεροποιητικά και αντισκωρικά χειρουργικών εργαλείων να διαθέτουν CE και καταχώρηση στο Γενικό Χημείο του Κράτους εφόσον διαθέτουν καθαριστικές ιδιότητες. 21. Οι παρασκευαστές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 9002, ISO και ISO και να τα καταθέσουν. H προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 του Υπουργείου Υγείας και να καταθέσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 22. Κατάθεση πίνακα με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος (δοσολογία, πρότυπα ελέγχου και χρόνος επαφής ανά είδος μικροβίου). 23. Κατάθεση μελετών αποτελεσματικότητας και συμβατότητας με τα υλικά. 24. Ο Ανάδοχος να δηλώνει υπεύθυνα ότι γνωρίζει την λειτουργία και προγραμματισμό των πλυντηρίων και σε περίπτωση κατακύρωσης, με δικά του έξοδα θα προβεί σε ρύθμιση των πλυντηρίων, για τη σωστή και οικονομική χρήση των διαλυμάτων. 25. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/ Να προτείνεται η κυκλική εναλλαγή ουσιών, ως πρόσθετο μέτρο προστασίας, ώστε να δύναται να αντιμετωπιστεί κατάσταση φαινομένων αντοχής σε πιθανή ανθεκτικότητα μικροβίων. 27. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινής απόρριψης σε μη κατάθεσή τους. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ:

5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 2 Απορρυπαντικό ενζυματικό αυτόματο πλυντηρίων χειρ/κών εργαλείων, σαμπό και ενδοσκοπίων Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων 1. Υγρό καθαρισμού / απορρύπανσης ιατροχειρουργικών εργαλείων (αλλά και ενδοσκοπίων) ενζυματικής σύνθεσης για αυτόματα νοσοκομειακά πλυντήρια κεντρικής αποστείρωσης, με ελαφρώς αλκαλικό pη. 2. Να προορίζεται από τον κατασκευαστή του αποκλειστικώς για χρήση σε αυτόματα νοσοκομειακά πλυντήρια κεντρικής αποστείρωσης. 3. Μη οξειδωτικό μη διαβρωτικό. 4. Να περιέχει ένζυμα και άλλους καθαριστικούς παράγοντες κατάλληλους για να αντιμετωπίσουν πρωτεΐνες, λίπη και σάκχαρα. 5. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. 6. Επίσης, να επισυναφθούν τόσο τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus, όσο και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά. 7. Συμβατό με πλυντήριο SMEG και GETINGE και να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των εν λόγω κατασκευαστών. 8. Να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας του πλυντηρίου. 9. Να κατατεθεί από τον κατασκευαστή τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων του απορρυπαντικού σύμφωνα με την ΕΝ ISO καθώς και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών. Επίσης η εταιρεία θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και ανίχνευση των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού. 10. Να µη δηµιουργεί βλάβες στον εξοπλισµό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών (όχι αντιπροσώπων) εργαλείων και ενδοσκοπικών οργάνων. 11. Συμβατό με το ουδετεροποιητικό και διαβρεκτικό χρήσης, να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή με αναφορά στα σκευάσματα με τα οποία είναι συμβατό. 1. Να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας του πλυντηρίου. 2. Να έχει όξινο PH, με ανόργανα και οργανικά οξέα σε πε- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΛΙΤΡΟ 70 8,4/LIT 24% 588,00 ΛΙΤΡΟ 20 9,00/LIT 24% 180,00

6 ριεκτικότητα άνω του 30%, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων και για την απομάκρυνση αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνεια των εργαλείων. 3. Χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα 4. Να κατατεθεί από τον κατασκευαστή τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων του απορρυπαντικού σύμφωνα με την ΕΝ ISO καθώς και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών. 5. Επίσης η εταιρεία θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και ανίχνευση των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού. 6. Συμβατό με το απορρυπαντικό και διαβρεκτικό χρήσης, να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή με αναφορά στα σκευάσματα με τα οποία είναι συμβατό. 3 Υγρό λαμπρυντικό αυτόματων πλυντηρίων χειρ/κών εργαλείων 1. Υγρό λαμπρυντικό διαβρεκτικό που να εξασφαλίζει γρηγορότερο στέγνωμα. 2. Να μην είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό στις δοσολογίες που προτείνει ο κατασκευαστής. 3. Να είναι ελεγμένο ως προς την ελάχιστη υπολειµµατική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και να προσκομιστεί αντίστοιχη µελέτη σύμφωνα µε το ISO περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 4. Να κατατεθεί από τον κατασκευαστή τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων του απορρυπαντικού σύμφωνα με την ΕΝ ISO καθώς και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών. Επίσης η εταιρεία θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και ανίχνευση των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού. 5. Συμβατό με το απορρυπαντικό και ουδετεροποιητικό χρήσης, να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή με αναφορά στα σκευάσματα με τα οποία είναι συμβατό. ΛΙΤΡΟ /LIT 24% Λιπαντικό spray χειρουργικών εργαλείων Υγρό αντισκωριακό χειρ/κων εργαλείων 1. Να μην αφήνει υπολείμματα κατά τη χρήση. 2. Να είναι συμβατό με την αποστείρωση των εργαλείων σε κλίβανο ατμού. 3. Να στεγνώνει εύκολα χωρίς να χρειάζεται σκούπισμα και να μην είναι τοξικό. 4. Να διαθέτει πρόσθετο ρύγχος για λίπανση σε αρθρώσεις και δύσκολα σημεία. 1. Να είναι συμπυκνωμένο. ΤΜΧ 50 10/ΤΕΜ 24% 500,00 ΛΙΤΡΟ 20 16,00/LIT 24% 320,00

7 2. Να απομακρύνει την σκουριά και τους αποχρωματισμούς από τα εργαλεία. 3. Να μην διαβρώνει τα εργαλεία. 4. Να προστατεύει τα εργαλεία από οξείδωση. 5. Να περιέχει ανόργανα οξέα και τασιενεργά σε περιεκτικότητα άνω του 50%. 6. Σε συσκευασία ενός λίτρου με ενσωματωμένο δοσομετρητή. 6 Καθαριστικό αντισκωριακό ανοξείδωτων επιφανειών και κλιβάνων 1. Να απομακρύνει τη σκουριά και τους λεκέδες χωρίς να φθείρει τις επιφάνειες. 2. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει υπολείμματα. 3. Να απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές. ΛΙΤΡΟ 20 16,5/LIT 24% Spray για καθαρισμό ανοξείδωτων επιφανειών και κλιβάνων 1. Να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες όπως πάνελ μηχανημάτων,πάγκοι κ.τ.λ. 2. Να καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά και να συντηρεί τις αρθρώσεις. 3. Να μην απαιτείται ξέβγαλμα μετά την εφαρμογή του. ΤΜΧ 23 10/ΤΕΜ 24% 230,00 4. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. 8 Υγρό αντιοξειδωτικό για επεξεργασία και για αποφυγή στεγνώματος των χειρ/κων εργαλείων σε μορφή spray 1. Να διατηρεί νωπές τις κηλίδες αίματος και άλλων οργανικών υγρών. 2. Απολυμαντική δράση χαμηλού -μέσου βαθμού. 3. Να περιέχει ένζυμα έναντι πρωτεϊνών, λίπη. Σάκχαρα και μια-δύο δραστικές ουσίες π.χ άλατα αμμωνίου. 4. Εύχρηστη συσκευασία έως 1lt με σύστημα ψεκασμού 5. Να μην είναι τοξικό και να μην ερεθίζει τους βλεννογόνους και το αναπνευστικό. 6. Προϊόν κλάσης IΙβ καταχώρηση ΓΧΚ. ΛΙΤΡΟ 20 22,00/LIT 24% Πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus. 9 Υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό για πλύσιμο στο χέρι χειρ/κών εργαλείων 1. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HCV, HBV),δραστικό έναντι μυκοβακτηριδίων, καθότι απαιτείται για εργαλεία τα οποία αποστειρώνονται μετά, δράση έναντι του ιού ROTA. 2. Να καθαρίζει πρωτεΐνες, αίμα, λίπη, ιστούς, οργανικούς ρύπους, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. 3. Να έχει ουδέτερο ph. 4. Να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η καθαριστική του δράση ΛΙΤΡΟ ,8/LIT 24% 2.492,00

8 κατά της δημιουργίας biofilm. 5. Χαμηλού αφρισμού. 6. Να μην είναι ερεθιστικό για το προσωπικό. 7. Να είναι συμβατό με τα εργαλεία και τα επιστημονικά όργανα που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο. 8. Να προσφέρονται δοχεία εμβάπτισης κατάλληλα για υγρή απολύμανση. 9. ευαίσθητων οργάνων και να είναι ασφαλή για τον χρήστη επίσης να φέρουν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα υλικά κατασκευής των οργάνων. 10. Η αραίωση που θα αξιολογηθεί θα είναι αυτή που έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα το αργότερο σε 15 λεπτά. 11. Να έχει επισήμανση CE και Γ.Χ.Κ. 10 Δείκτες ελέγχου λειτουργικότητας απόδοσης πλυντηρίου εργαλείων TOSI-TEST 1. Test απομίμησης εναπόθεσης μικροβιακού φορτίου στα προς πλύση εργαλεία και ελέγχου των παραμέτρων ικανοποιητικής πλύσης. 2. Να ανιχνεύει επίσης χαμηλή παροχή νερού, υψηλότερες θερμοκρασίες από τις επιτρεπτές. 3. Να είναι απαλλαγμένο από κάθε τοξική ουσία. Nα αναγράφεται ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 1. Υψηλού βαθμού απολυμαντικό και σποροκτόνο υγρό θερμοευαίσθητων οργάνων (ενδοσκοπίων) και ιατρικού εξοπλισμού. 2. Να μην περιέχει αλδεϋδες αλλά υπεροξικό οξύ, σταθερό χημικά, χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέως, με ph σε ουδέτερο επίπεδο. 3. Να μην είναι διαβρωτικό-οξειδωτικό. 4. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και σποροκτόνο εντός 5 λεπτών. 5. Να αναφέρεται η σταθερότητα του προς χρήση διαλύματος και να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητάς του με δείκτες ελέγχου αν η σταθερότητα υπερβαίνει την 1 ημέρα. 6. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να προσφέρεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα. ΤΜΧ /LIT 24% Υγρό απολυμαντικό για υψηλού βαθμού απολύμανση των ενδοσκοπίων υπεροξικό οξύ 0,20-0,30% Χημικοί δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας εργαλείων του διαλύματος Υγρό καθαρισμού-αντισηψίας σώματος ασθενών για 1. Για το προσφερόμενο είδος με Κωδικό Να έχει καλή καθαριστική δράση και ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες. ΛΙΤΡΟ ,5/LIT 24% ,00 ΤΜΧ 200 0,71/ΤΕΜ 24% 142,00 ΛΙΤΡΟ /LIT 24% 1.200,00

9 προεγχειρητική προετοιμασία 3. Να έχει ουδέτερο ph 5,5 και να μη δημιουργεί ερεθισμούς. 4. Να έχει καλή συμβατότητα με το δέρμα και βλεννογόνους. 5. Να προσφέρεται με ενσωματωμένη αντλία σε συσκευασία 1 λίτρου. 6. Ο προμηθευτής να αναφέρει αναλυτικά το φάσμα αντιμικροβιακής δράσης. 7. Να προτείνεται για περιποίηση νεογνών-υποστηρικτικό για σταφυλόκοκκο και γυναικολογική χρήση. 8. Άδεια από Ε.Ο.Φ. 14 Υγρό πλύσης απολύμανσης για πλυντήριο ενδοσκοπικών του οίκου Οlympus Γ) 5lt 1. Να περιέχει ως δραστική ουσία Υπεροξικό οξύ (paracetic acid) (τουλάχιστον 0,20% στο τελικό διάλυμα χρήσης). 2. Να είναι υγρός ενεργοποιητής για χρήση σε συνδυασμό με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (Α), ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο Ph και προστασία των εύκαμπτων ενδοσκοπίων. 3. Στη σύνθεσή του να περιέχει < 5% Υδροξείδιο του Νατρίου και φωσφορικό Άλας και να δρα συνδυαστικά με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (Α) σε χαμηλή θερμοκρασία 35 ο C. 4. Να περιέχει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου. 5. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με το εν λόγω πλυντήριο, από τον οίκο κατασκευής αυτού. 6. Να είναι συμβατό για χρήση σε εύκαμπτα ενδοσκόπια. 7. Να είναι φιλικό προς τον χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής τόσο των ενδοσκοπίων όσο και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμό τους και την προστασία τους από πιθανές φθορές. 8. Να φέρει σήμανση CE. 9. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό, άοσμο ή με ευχάριστη οσμή και μη εύφλεκτο. 10. Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων, μυκήτων, σπόρων, HIV, HBV, μυκοβακτηριδίων. ΤΜΧ /ΤΕΜ 24% 1.550,00 15 Υγρό πλύσης απολύμανσης για πλυντήρια ενδοσκοπικών του 11. Να είναι κατάλληλο για πλυντήρια ενδοσκοπίων. Όπως εδάφιο 16. ΤΜΧ 4 125/ ΤΕΜ 24% 500,00

10 οίκου Οlympus B) 5lt Όπως εδάφιο Υγρό πλύσης απολυμαντικό για πλυντήρια ενδοσκοπίων του οίκου Οlympus Α) EndoΑct 2,8lt Τα προσφερόμενα είδη στους κωδικούς 16,17 και 18 να είναι του ίδιου κατασκευαστικού τύπου, ώστε να αξιολογηθούν από κοινού, για λόγους συμβατότητας με το ήδη υπάρχον πλυντήριο που είναι εγκατεστημένο στο Ενδοσκοπικό τμήμα του Νοσοκομείου. ΤΜΧ /ΤΕΜ 24% 2.560, Απολυμαντικό και καθαριστικό οδοντιατρικών συστημάτων αναρρόφησης Απολυμαντικό-καθαριστικό οδοντιατρικών κοπτικών μικροεργαλείων, υψηλής περιστροφής οδοντιατρικού τύπου 1. Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο. 2. Να περιέχει συνδυασμό δραστικών συστατικών με τεκμηριωμένες απολυμαντικές και καθαριστικές ιδιότητες. 3. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV). 4. Χαμηλού αφρισμού και συμβατό με τα υλικά κατασκευής των αναρροφήσεων. 1. Να μην περιέχει φαινόλες, αλδεϋδες. 2. Να είναι αντιοξειδωτικό. 3. Mυκητοκτόνο, ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο και φυματιοκτόνο εντός 15 λεπτών ΛΙΤΡΟ 20 14/LIT 24% 280,00 ΛΙΤΡΟ 20 14/LIT 24% 280,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 19 Υγρό απολύμανσης καθαρισμού χώρων χωρίς αλδεύδες, φαινόλες 1. Συµπυκνωµένο υγρό απολυµαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισµού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάµους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, µηχανήµατα χειρουργείου, θερµοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-monitors). 2. Να µην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο. 3. Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή µία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αµµωνίου. 4. Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλµούς, το δέρµα και τους βλεννογόνους. 5. Να είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή. 6. Να είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και µυκοβακτηριδιοκτόνο. ΛΙΤΡΟ 200 9/LIT 24% 1.800,00

11 7. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυ- µαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. 8. Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, µάρµαρο, πλακάκι, υλικό θερµοκοιτίδων, monitors, κλπ. 9. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. 10. Να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ και CE σήµανση. 11. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. 12. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. 13. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 20 Απολύμανση μικρών επιφανειών σε spray υδροαλκοολικής βάσης ταχείας δράσης (κομοδίνακρεβάτια-γραφεία) 1. Υγρό απολυµαντικό µικρών επιφανειών, µε αλκοόλες, για χρήση µε ψεκασµό. 2. Να µην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο. 3. Να είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και µυκοβακτηριδιοκτόνο. 4. Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκοµειακών µικροβιακών στελεχών. 5. Να µην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. 6. Ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. 7. Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά, ψηφιακές οθόνες (monitors), plexiglas, makrolon. 8. Να εξατµίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγµατα, ίχνη ή κατάλοιπα. ΛΙΤΡΟ 200 3,64/LIT 24% 728,00

12 9. Να µην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. 10. Να είναι ετοιµο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου µε δωρεάν συσκευή ψεκασµού για κάθε δοχείο. 11. Να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 12. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 1. Απολυµαντικά δισκία των 2,5 gr µε δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC). 2. Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία δισκίων το µέγιστο. 3. Να διαθέτουν δράση έναντι µικροβίων (gram + και gram -), µυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA), µυκοβακτηριδίων και σπόρων. 4. Να είναι συµβατά µε επιφάνειες από πλαστικό, µέταλλο, µάρµαρο, linoleum και πλακάκι. 5. Το προϊόν να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 6. Να αναφέρεται ο συνιστώµενος αριθµός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος. 21 Ταμπλέτες NaDCC,υποχλωριώδη 2.5gr ΤΜΧ ,07/ΤΕΜ 24% 4.200,00 22 Υγρό υποχλωριώδες νάτριο (όχι λιγότερο από 4.8%ενεργό χλώριο) 7. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. 8. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 1. Να διαθέτουν δράση έναντι µικροβίων (gram + και gram -), µυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA), µυκοβακτηριδίων και σπόρων. 2. Να είναι συµβατά µε επιφάνειες από πλαστικό, µέταλλο, µάρµαρο, linoleum και πλακάκι. 3. Το προϊόν να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 4. Να αναφέρεται η συνιστώμενη ποσότητα ανά λίτρο ΛΙΤΡΟ /LIT 24% 1.950,00

13 νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος. 5. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. 6. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 7. Να απολυμαίνει (όχι απλώς να λευκαίνει). 23 Υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό για απολύμανση των ειδικών χώρων με αλδεύδες (Χ/Ο-ΜΕΘ) 1. Συµπυκνωµένο υγρό απολυµαντικό-καθαριστικό δαπέδων και µεγάλων επιφανειών (δάπεδα, τοίχοι χειρουργείου, κλπ). 2. Να µην περιέχει φορµαλδεϋδη, φαινόλες και χλώριο. 3. Να είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, ROTA) και µυκοβακτηριδιοκτόνο. 4. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. 5. Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, µάρµαρο, πλακάκι. Να µην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τους οφθαλµούς, το δέρµα και τους βλεννογόνους. Να είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή. 6. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. 7. Να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 8. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. 9. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. 10. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). ΛΙΤΡΟ 200 6,5/LIT 24%

14 24 25 Απολυμαντικά καθαριστικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, κρεβάτια νεογνών, θερμοκοιτίδες. Υγρό καθαριστικό απολυμαντικό για πλυντήρια σκωραμίδων 1. Απολυµαντικά µαντηλάκια καθαρισµού και απολύµανσης ιατροτεχνολογικών συσκευών όπως θερµοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, συσκευές ΜΕΘ, θερµοκοιτίδες, κρεβάτια νεογνών. 2. Εµποτισµένα σε διάλυµα που δεν περιέχει αλκοόλες, αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο. 3. Να έχουν ανθεκτική κατασκευή, να µην σκίζονται και να µην αφήνουν ινίδια (non woven). 4. Να προσφέρονται είτε σε ατοµική συσκευασία είτε σε πρακτική συσκευασία εως 200 τεµαχίων, µε κλείστρο ασφαλείας (κλιπ) που να επιτρέπει τη µεµονωµένη χρήση µερικών από αυτά και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη µη επιµόλυνση των υπολοίπων. 5. Να είναι δραστικά έναντι µικροβίων (gram+ και gram-, ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκοµειακών στελεχών Klebsiella και Acinetobacter), µυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV), µυκοβακτηριδίου φυµατίωσης. 6. Να µην προκαλούν ερεθισµό στα µάτια, το δέρµα ή το αναπνευστικό σύστηµα. 7. Να διαθέτουν σήµανση CE και καταχώρηση σε ΓΧΚ. 8. Να συνοδεύονται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 9. Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσµα για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. 1. Να είναι συμβατά με τα πλυντήρια σκωραμίδων του Νοσοκομείου 2. Συσκευασία 5lt 3. Οδηγίες στα Ελληνικά ΤΜΧ /ΤΕΜ 24% 217,50 ΛΙΤΡΟ 50 11/LIT 24% 550,00 26 Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό για χώρους τροφίμων 1. Συµπυκνωµένο υγρό απολυµαντικό- καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών, εξοπλισµού σε χώρους διαχείρισης τροφίµων. 2. Να µην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο. 3. ραστικό έναντι µικροβίων, µυκήτων και ιών. 4. Ο χρόνος δράσης να είναι εντός 15 λεπτών για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. 5. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπα- ΛΙΤΡΟ 100 6,50/LIT 24% 650,00

15 27 28 Απολυμαντικό spray για επιφάνειες σε χώρους εστίασης και παρασκευής τροφίμων. Ισχυρό υγρό καθαριστικό - απολυμαντικό για επιφάνειες και δάπεδα ρής σύστασης. 6. Να είναι άχρωµο και άοσµο και να µην αφήνει κατάλοιπα. Να µην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. 7. Να είναι συµβατό µε τις επιφάνειες και τον εξοπλισµό των µαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. µηχανές κοπής κιµά, κλπ), καθώς και των θαλάµων συντήρησης των τροφίµων. 8. Η απολυµαντική του δράση και η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης-διαχείρισης τροφίµων να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα. 9. Να διατίθεται σε συσκευασία µέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. 10. Να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 11. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. 12. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες. 13. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 1. Εξειδικευμένο υγρό αποτελεσματικής αντιμετώπισης και καθαρισμού κηλίδων και ρύπων ιωδίου από τις επιφάνειες. 2. Να εφαρμόζεται τοπικά δια ψεκασμού και να προσφέρεται σε εύχρηστη, ατομική συσκευασία έως 1 λίτρο, με σύστημα ψεκασμού. 3. Να επιτυγχάνει τη δράση του το ανώτερο έως 15 λεπτά. 4. Να μην είναι τοξικό και κατά τη χρήση του να μην ερεθίζει τους βλεννογόνους και τα μάτια. 5. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. 1. Απολυμαντική δράση 2. Άδεια καταχώρησης ΓΧΚ ΛΙΤΡΟ 50 5,00/LIT 24% 250,00 ΛΙΤΡΟ 200 6,5/LIT 24% 1.300,00 ΔΕΡΜΑ ΧΕΡΙΑ 29 Προϊόν καθαρισμού και υγιεινής 1. Να μην περιέχει σάπωνες και να έχει ουδέτερο ph5,5. ΤΜΧ 50 6,5/ΤΕΜ 24% 325,00

16 30 31 αντισηψίας για μη περιπατητικούς ασθενείς Παιδιατρικό σαμπουάν και αφρόλουτρο Ενηλίκων σαμπουάν και αφρόλουτρο 2. Συμβατότητα με το δέρμα και να μην δημιουργεί ερεθισμούς. 3. Να περιέχει προστατευτικές ουσίες πανθενόλη κ.α. 4. Να προλαμβάνει τις κατακλίσεις. 1. Να έχει ουδέτερο ph 2. Κατάλληλο για ευαίσθητο βρεφικό δέρμα 1. Να έχει ουδέτερο ph 2. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος ΤΜΧ 30 5,00/ΤΕΜ 24% 150,00 ΤΜΧ 50 5,00/ΤΕΜ 24% 250,00 32 Αλκοολικό διάλυμα για την υγιεινή των χεριών 1. Να είναι αντισηπτικό σκεύασμα χεριών και δέρματος ευρέος φάσματος με δραστική ουσία τη χλωρεξιδίνη σε περιεκτικότητα 4%. 2. Να είναι κατάλληλο για προεγχειρητική αντισηψία και αντισηψία στην καθημερινή πράξη. 3. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ ως φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα. 4. Δραστικό κατά βακτηριδίων-μυκήτων και ιών (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας). 5. Κατάλληλο για υγειονομική απολύμανση χεριών 6. Να περιέχει περιποιητικούς παράγοντες με προπανόλη. 7. Άοσμο και άχρωμο. 8. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO. 9. Η προσφορά να περιλαμβάνει την παροχή δωρεάν αντλιών και βάσεων εντός των θαλάμων των ασθενών. 1. Ενυδατική κρέµα προστασίας χεριών νοσηλευτικού προσωπικού. 2. Να έχει άριστη συµβατότητα µε το δέρµα και να µην προκαλεί ερεθισµούς. 3. Να προστατεύει και να περιποιείται το δέρµα, να απορροφάται εύκολη και να µην αφήνει λιπαρότητα. 4. Με ήπιο, ευχάριστο άρωμα, με μαλακτικές ουσίες, με γλυκερίνη και βιταμίνες για επούλωση του δέρματος. 5. Καταχώρηση σε CPNP ως καλλυντικό προϊόν. 6. Σε συσκευασία 500 ml, µε δωρεάν ενσωµατωµένη δοσοµετρική αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιµόλυνσης του περιεχοµένου. ΤΜΧ 50 5,00/ΤΕΜ 24% 250,00 33 Προστατευτική κρέμα χεριών 500Mml με δοσομετρική αντλία ΤΜΧ 200 5,00/ΤΕΜ 24% 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00

17 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,48 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΚΙΔΗ ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δράμα 14 09-2012 Πληροφορίες :Αλεξιάδου Μαρία Αρ.Πρωτ./ 7666 Τηλέφωνο : 2521350222 FAX:2521025997 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Α Διαβούλευση Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Απολυμαντικών - Αντισηπτικών (CPV ) στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Δράμας»

ΘΕΜΑ: «Α Διαβούλευση Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Απολυμαντικών - Αντισηπτικών (CPV ) στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 07.12.2016 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ Παρατηρητήριο Τιμών 1 28.1.2 2 28.1.44 3 28.1.16 4 28.1.33 5 28.1.31 6 Δεν ανευρέθει Είδος Σκευάσματα που απελευθερώνουν χλώριο σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8)

Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8) Γ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ: προϋπολογισμός 20.155,71 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΏΝ ΓΕΝΙΚΟ Ι Ο ΡΟ Ι ΓΙΑ Ο ΛΑ ΤΑ ΠΡΟ ΪΟ ΝΤΑ 1. Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:319/12-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 18845/14-7-16 ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 1-9-2016 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ Υγρό απολύμανσης επιφανειών και δαπέδων με αντιμικροβιακή δράση έναντι μυκήτων, βακτηριοκτόνο, αντιοξειδωτικό,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.:Α. ΠΑΡΜΑΞΙΔΗ ΤΗΛ.: 2132028514 FAX: 210 5551515 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV:24455000-8) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους : «Απολυμαντικά - Χημικά», (CPV 24455000-8)

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους : «Απολυμαντικά - Χημικά», (CPV 24455000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 21/7/15 Τ.Κ.: 115

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0000037 16-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A 07/16 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 37321/29-8-16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 22-09-2017 02-08-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΓΟΣ 4/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1890 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΓΟΣ 4/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1890 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΟΣ 4/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1890. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ.: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 9476 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 11-07-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 15278

Αθήνα: 9-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 15278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.:25224 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.:25224 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-10-15 Αριθμ. Πρωτ.:25224 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A 07/2016

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A 07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7538 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A 07/016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για Απολυμαντικά-Χημικά. Χημικά» (CPV

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για Απολυμαντικά-Χημικά. Χημικά» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 25/05/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας απολυμαντικών.

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας απολυμαντικών. ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας απολυμαντικών. Γενικές Προδιαγραφές Για την επιβεβαίωση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών ανα είδος, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθούνται οι εξής γενικοί κανόνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 3173/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 3173/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 3173/18-2-2016 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767

ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ. 1140/15

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ: 26/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 213204-5831-5833/ Fax 213204-1173 e-mail:enl@evaggelismos-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28/9/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 8983 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-07-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Ε Μ-Ν67 Αγρίνιο, 19 Ιουλίου 2016

ΑΔΑ: 7Ε Μ-Ν67 Αγρίνιο, 19 Ιουλίου 2016 ΑΔΑ: 7Ε1246904Μ-Ν67 Αγρίνιο, 19 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθµ. Πρωτ. 10494 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:4331 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 27-03-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 69/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 69/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK, ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορίες επί της διαπραγµάτευσης στο Γρ. Προµηθειών του 424 ΓΣΝΕ (Τηλ: 2310-381080). Ταξχος Μιχαήλ Τσελεντάκης

6. Πληροφορίες επί της διαπραγµάτευσης στο Γρ. Προµηθειών του 424 ΓΣΝΕ (Τηλ: 2310-381080). Ταξχος Μιχαήλ Τσελεντάκης ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 88 / 17403 Σ. 5069 Θεσσαλονίκη, 29 Οκτ 2014 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 18 η /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 18 η / 16PROC005375066 2016-11-11 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα

Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα Ποιότητα και καινοτομία στην Υγιεινή Για περισσότερο από 30 χρόνια επιδιώκουμε τον στόχο της προστασίας του προσωπικού και των ασθενών από λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.19 10:20:42 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΕΣ1469066-ΔΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία

Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία Τα Aπολυµαντικά νέας γενιάς για µία ασφαλή εργασία Επιφάνειες Εργαλεία Ειδικές εφαρµογές Κατάλογος προϊόντων επαγγελµατιών υγείας www.medalkan.gr - E-κατάστηµα: store.medalkan.gr 05 06 07 08 10 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ Ο «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 8/3/2017 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 4814 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134, Τ.Κ. 38222,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» CPV:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ: 26/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ Αριθμός Πιστοποιητικού 91215 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Το παρόν πιστοποιητικό απονέμεται στον Οργανισμό: Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης 23/03/2012 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2017 ΚΑ : 20.6633.0001 ΔΑΠΑΝΗ : 9.411,60 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης 2. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων ( ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) και σήμανση CLP (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.164,38 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ CPV

AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 30-11-2016 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 2210 22306 FAX : 2210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Νέα Ιωνία 30-4-2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ 10372 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14PROC002017743

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.23 12:51:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 64Ω346907Λ-Ξ3Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 23-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 5033 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 17/04/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡ.15216/9-12-16 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Σήμερα, Δευτέρα 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, συγκεντρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών Φίλτρων Αιμοκάθαρσης προς Διαβούλευση στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Δράμας»

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών Φίλτρων Αιμοκάθαρσης προς Διαβούλευση στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 27.09.2016 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προµήθεια Απορρυπαντικών και Απολυµαντικών Υλικών για τις

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 40/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 40/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 40/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών ( ιαλύµατα Αιµοδιύλησης, CPV: 33692800-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Σελίδα : 1/5 I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες αυτές θεωρούνται ως συστάσεις: για όλες τις υπόλοιπες οδηγίες αποκλειστική ευθύνη φέρει ο τελικός χρήστης. Οι παρούσες συστάσεις αναφέρονται σε επιμολυσμένα μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Χέρια και Δέρµα Απολύµανση και αντιµικροβιακός καθαρισµός

Χέρια και Δέρµα Απολύµανση και αντιµικροβιακός καθαρισµός Κτηνιατρική Υγιεινή Χέρια και Δέρµα Απολύµανση και αντιµικροβιακός καθαρισµός Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών Διαθέσιµο και µε χωρίς άρωµα & χρώµα ASEPTOMAN PERFUME FREE Εξαιρετικά φιλικό πρός το δέρµα Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 5538 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 24-04-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή τροφίμων. Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα. Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι

Υγιεινή τροφίμων. Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα. Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι Υγιεινή τροφίμων Καθαρισμός και Απολύμανση χώρων, επιφανειών, συσκευών που σχετίζονται με τρόφιμα Καθαρισμός & απολύμανση: στόχοι Καταστροφή επικίνδυνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών Απομάκρυνση υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 62/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 62/ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 62/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:3929 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 17-03- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - 1 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΔ A 00185 ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση.

ΘΕΜΑ : Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 23-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.16199 4 η Υ.Π. Μακεδονίας -Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλακη - Αγ Σύλα ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α Β ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής ΚΛΑΣΗΣ Β ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες. Η όλη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 07-10-2015. Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη 07-10-2015. Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 07-10-2015 Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15η/2013. ΑΡΘΡΟ 1 ο. Α ΡΘΡΟ 2 ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15η/2013. ΑΡΘΡΟ 1 ο. Α ΡΘΡΟ 2 ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες :ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο : 28210-22306 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός αποψύκτη πλάσματος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός αποψύκτη πλάσματος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 16340 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 30-11-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 101/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 101/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 7112) (ΠΠΥΥ 2011).

8.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 7112) (ΠΠΥΥ 2011). `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 03-12-12 Αριθμ. Πρωτ.: 28829 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 23 /7/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 23 /7/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 23 /7/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ. 56430 Σταυρούπολη TMHMA ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Δημητριάδου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά Βιοτεχνολογικά Προϊόντα. Κατάλογος Προϊόντων Καθαρισμού

Οργανικά Βιοτεχνολογικά Προϊόντα. Κατάλογος Προϊόντων Καθαρισμού Οργανικά Βιοτεχνολογικά Προϊόντα Κατάλογος Προϊόντων Καθαρισμού 2016 Περιεχόμενα Κατάλογος Προϊόντων Καθαρισμού BIOTEV Υγρό Χλωριούχο Σαπουνούχο Καθαριστικό Υγρό Χλωριούχο Σαπουνούχο Καθαριστικό Extra

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Μ.Τ.Ν. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Μ.Τ.Ν. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία : 03-Φεβ-14 Αρ. πρωτ. : 176/ΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. Δ/νση... 33100 Άμφισσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 11-3-2016 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 1549 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Καρδίτσα Αριθ. Πρωτ. 9986

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Καρδίτσα Αριθ. Πρωτ. 9986 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών Καρδίτσα 14-6-2016 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003345171 2015-11-20

15PROC003345171 2015-11-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 20-11-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13559 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 27-6-2016 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 3736 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά την χρήση τους απόλυτη προστασία από αντίστοιχη επιμόλυνση και για τον ασθενή και για τον χρήστη των γαντιών. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Δεκαετία 1950: σκέψη για κατασκευή εύκαμπτων ενδοσκοπίων Δεκαετία 1960: εφαρμογή εύκαμπτων ενδοσκοπίων στη γαστρεντερολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Σ.Β. % Α/Α Α ΓΕΝΙΚΑ Ογκομετρικές αντλίες μονής έγχυσης κατάλληλες για χορήγηση φαρμάκων ή υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλειος Τηλ.: 2813404418, 404424 Φαξ: 2813404460

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες : Θεοδωρίτση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:9112 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 05-07-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα