Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju."

Transcript

1

2 Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite se njime na najbolji mogući način. Trebalo bi da ga do kraja pročitate pre prve vožnje. Pronaći ćete informacije, savete i važna upozorenja koja se odnose na vožnju Vašeg automobila kako biste maksimalno iskoristili tehnološke karakteristike Vašeg Fiata. Pažljivo pročitajte upozorenja i naznake označene sledećim simbolima: lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine. Priloženi Garantni list navodi listu usluga koje Fiat nudi svojim Kupcima: Potvrda o garanciji sa uslovima za njeno važenje Niz dodatnih usluga koje su dostupne Fiatovim Kupcima. Uživajte u čitanju. Želimo Vam udobnu vožnju! Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

3 PROČITATI PAŽLJIVO! SIPANJE GORIVA Benzinski motori: koristiti benzin sa oktanskom vrednošću (RON) ne manjom od 95 oktana prema K Evropskoj specifikaciji EN 228. Ukoliko se koristi benzin sa manjom oktanskom vrednošću EOBD signalna lapica se pali i sprečava se startovanje motora. Dizel motori: Koristiti isključivo dizel gorivo koje odgovara Evropskoj specifikaciji EN 590. MOTORA Proverite da li je povučena ručna kočnica, postavite ručicu menjača u neutralan položaj, do kraja pritisnite kvačilo bez davanja gasa, zatim okrenite ključ u položaj MAR i sačekajte da se ugase signalne lampice Y i m (za dizel verziju); okrenite ključ u AVV položaj i pustite čim se motor aktivira. PARKIRANJE NA ZAPALJIVOM MATERIJALU Tokom rada, katalizator postiže veoma visoku temperaturu. Ne parkirati vozilo na travi, suvom lišću, borovim iglicama ili drugim zapaljivim materijalima zbog rizika od požara. POŠTOVANJE ŽIVOTNE SREDINE U Vaš automobil ugrađen je sistem za kontinuirano praćenje izduvnih gasova, koji pomaže u očuvanju životne sredine. ELEKTRONSKA DODATNA OPREMA Ukoliko nakon kupovine automobila odlučite da ugradite dodatnu elektronsku opremu (uz rizik postepenog trošenja akumulatora), posetite Fiatovo Predstavništvo. Oni će proračunati ukupne potrebe električne struje i proveriti da li elektronski sistem automobila može da izdrži potrebno opterećenje. KOD KARTICA Čuvajte je na bezbednom mestu, ne u automobilu. Trebalo bi da uvek imate kod sebe elektronski kod sa kod kartice. REDOVAN SERVIS Pravilno održavanje automobila je od suštinske važnosti za očuvanje automobila u perfektnom stanju, njegovih bezbednosnih karakteristika, malom zagađivanju životne sredine i niskim troškovima vožnje za duži budući period. PRIRUČNIK SADRŽI......informacije, savete i važna upozorenja koja se odnose na pravilnu vožnju i održavanje Vašeg automobila kao i savete za bezbednu vožnju. Obratite posebnu pažnju na simbole " (lična bezbednost) # (zaštita životne sredine )! (ispravnost automobila.).

4 KOMANDNA TABLA UPOZNAJTE Postojanje i položaj komandi, instrumenata i indikatora može da se razlikuje u zavisnosti od verzije. UPOZNAJTE slika 1 1.Podešavajući bočni ventilacioni otvori - 2. Fiksirani bočni ventilacioni otvori - 3. Leva ručica: komanda spoljnih svetala - 4. Instrument tabla - 5. Desna ručica: komande prednjeg i zadnjeg brisača, putni računar - 6. Komande na komandnoj tabli - 7. Podešavajući centralni ventilacioni otvori - 8. Fiksirani gornji ventilacioni otvor - 9. Prednji vazdušni jastuk za suvozača Pregrada za odlaganje Sistem ozvučenja (kod određenih verzija i tržišta) Komande sistema za klimatizaciju Paljenje 14. Prednji vazdušni jastuk za vozača Ručica za podešavanje volana Kontrolna tabla: podešavanje pozicije prednjih svetala/digitalni displej/multifunkcionalni displej Osvetljena polica F0U0001m 3

5 UPOZNAJTE SIMBOLI Etikete različitih boja su pričvršćene pored ili na samim delovima Vašeg Fiat Punta. Ove etikete sadrže simbole koji Vas podsećaju na preventivne mere koje treba preduzeti kad je u pitanju taj konkretni deo. Pločica na kojoj se nalazi pregled svih korišćenih simbola nalazi se ispod haube slika 2. FIATOV SISTEM KODIRANJA To je elektronski sistem zaključavanja motora koji povećava nivo zaštite od krađe automobila. Ovaj sistem se automatski aktivira kada se izvadi ključ za startovanje. Svaki ključ sadrži elektronski uređaj koji modulira signal koji se emituje tokom startovanja putem antene koja je ugrađena u uređaj za startovanje. Ovaj signal je lozinka koja se menja prilikom svakog startovanja i koju kontrolna jedinica koristi kako bi prepoznala ključ i omogućila startovanje. FUNKCIONISANJE Svaki put kada se motor pokrene okretanjem ključa u poziciju MAR, kontrolna jedinica Fiatovog sistema kodiranja šalje šifru kontrolnoj jedinici motora kako bi deaktivirala blokadu Šifra se šalje samo u slučaju da kontrolna jedinica Fiatovog sistema kodiranja prepozna šifru koju emituje ključ. Svaki put kada se ključ okrene u položaj STOP, Fiatov sistem kodiranja deaktivira funkcije elektronske kontrolne jedinice motora. Ukoliko šifra nije prepoznata prilikom startovanja, signalna lampica Y se pali na instrument tabli. 4 slika 2 F0U0002m

6 U tom slučaju, ključ treba okrenuti u položaj STOP a zatim ponovo u MAR. Ako se blokada nastavi, probajte ponovo rezervnim ključem. Ako i dalje nije moguće pokrenuti automobil, kontaktirajte Fiatovo Predstavništvo. Signalna lampica Y se pali tokom vožnje Ako se signalna lampica Y upali, znači da sistem radi samotestiranje (na primer pad napona). Ako se signalna lampica Y ne gasi, kontaktirajte Fiatovo Predstavništvo. Elektronski delovi unutar ključa mogu se oštetiti jakim udarcima KLJUČEVI KOD KARTICA slika 3 (isporučuje se na zahtev kod određenih verzija i tržišta) Automobil se isporučuje sa dva primerka ključa i kod karticom koja sadrži: A Elektronski kod B Mehanički kod ključa koji dajete Fiatovom predstavništvu kada naručujete duplikat ključeva. Pobrinite se da uvek imate kod sebe elektronski kod A slika 3. VAŽNO. Da biste osigurali potpunu efikasnost elektronskih uređaja koji se nalaze unutar ključeva, nikada ih ne treba direktno izlagati sunčevim zracima. UPOZNAJTE slika 3 F0U0003m 5

7 UPOZNAJTE KLJUČ SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM slika 4 Metalni umetak A kontroliše: Startovanje; Svi ključevi i kod kartica moraju se predati novom vlasniku prilikom prodaje automobila. Brave na vratima; Bravu na poklopcu rezervoara (kod određenih verzija i tržišta); Pritiskanjem dugmeta B izvlači se ili uvlači metalni umetak. Ne pritiskajte dugme B kada Vam je ključ blizu tela, posebno očiju ili kada je blizu predmeta koji se mogu oštetiti (na primer odeće). Ne ostavljajte ključ bez nadzora kako bi se izbeglo slučajno pritiskanje dugmeta, na primer od strane deteta. Taster Ë se koristi za otključavanje vrata i prtljažnika. Taster Á se koristi za zaključavanje vrata i prtljažnika. Taster R koristi se za daljinsko otvaranje prtljažnika. Prilikom otključavanja vrata, trenutno će se upaliti svetlo na plafonu putničke kabine. 6 slika 4 F0U0004m

8 Signaliziranje lampica na komandnoj tabli Prilikom zaključavanja vrata lampica A slika 5 pali se na oko 3 sekunde a zatim počinje da treperi. Kada su vrata zaključana, ukoliko jedna ili više vrata nisu pravilno zatvorena, ova lampica i pokazivači pravca počinju brzo da trepere. Zamenjivanje baterije ključa sa daljinskim upravljačem slika 6 Da biste zamenili bateriju postupite na sledeći način: Pritisnite dugme A kako biste doveli metalni umetak B u izvučen položaj; Okrenite vijak C u položaj : koristeći odvijač; Izvadite kućište baterije D i zamenite bateriju E, vodeći računa o polaritetu; Vratite kućište baterije D u ključ i zaključajte okretanjem vijka C u položaj Á. UPOZNAJTE ASR OFF slika 5 F0U0005m slika. 6 F0U0006m 7

9 UPOZNAJTE Zamenjivanje poklopca daljinskog upravljača - slika 7 Kako biste zamenili poklopac daljinskog upravljača, pratite postupak prikazan na slikama. Prazne baterije su štetne po životnu sredinu. Možete ih se rešiti odlaganjem u specijalne kontejnere kako je propisano zakonom ili ih odneti u Fiatovo Predstavništvo koji će se pobrinuti za njihovo odlaganje. Zahtev za dodatni daljinski upravljač Sistem prepoznaje do 8 daljinskih upravljača. Ukoliko Vam je neophodan novi daljinski upravljač, kontaktirajte Fiatovo Predstavništvo i ponesite sa sobom kod karticu, dokument za ličnu identifikaciju i vlasnička dokumenta 8 slika 7 F0U0007m

10 KLJUČ BEZ DALJINSKOG UPRAVLJANJA - slika 8 Metalni umetak A ključa je fiksiran. Ključ kontroliše: Startovanje motora; Brave na vratima; Bravu na poklopcu rezervoara (kod određenih verzija i tržišta) ALARM Sistem alarma dostupan je u Lineaccessori Fiat. UPOZNAJTE slika 8 F0U0008m 9

11 UPOZNAJTE Glavne funkcije koje se mogu aktivirati ključevima (sa ili bez daljinskog upravljača) Vrsta ključa Otključavanje vrata Zaključavanje vrata spolja Aktiviranje reze (gde postoji) Otključavanje prtljažnika Spuštanje prozora (gde postoji) Podizanje prozora (gde postoji) Ključ bez daljinskog upravljača Okrenite ključ u smeru suprotnom od kazaljke na satu (vozačka strana) Okrenite ključ u smeru kazaljke na satu (vozačka strana) Ključ sa daljinskim upravljačem Okrenite ključ u smeru suprotnom od kazaljke na satu (vozačka strana) Kratko pritisnite taster Ë Okrenite ključ u smeru kazaljke na satu (vozačka strana) Kratko pritisnite taster Á Pritisnite dvaput taster Á Kratko pritisnite taster R Držite taster Ë duže od dve sekunde Držite taster Á duže od dve sekunde Pokazivači pravca zasvetle (samo kod ključa sa daljinskim upravljačem) Dva puta Jedanput Tri puta Dva puta Dva puta Jedanput Signalna lampica Ugašena Upaljena oko tri sekunde, a zatim treperi Zasvetli dva puta, zatim treperi Upaljena Ugašena Upaljena VAŽNO. Funkcija otvaranja prozora sledi nakon otključavanja vrata. Zatvaranje prozora sledi nakon zaključavanja vrata. 10

12 Ključ se može okrenuti u tri različite pozicije slika 9: STOP: motor je ugašen, ključ se može izvaditi, upravljač je zaključan. Određeni elektronski uređaji (na pr. ozvučenje, centralno zaključavanje itd.) mogu da se koriste. MAR: vožnja. Svi elektronski uređaji funkcionišu AVV: pokretanje motora (privremena pozicija) Prekidač startovanja je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji, u slučaju da motor nije pokrenut, vraća ključ u položaj STOP pre nego što se ponovi postupak startovanja Ukoliko je neovlašćeno rukovano sistemom startovanja (na pr. zbog pokušaja krađe) proverite ga što pre u Fiatovom Predstavništvu. Kada izlazite iz automobila uvek izvadite ključ da biste sprečili da neko od putnika slučajno aktivira neku od komandi. Setite se da povučete ručnu kočnicu. Ukoliko je vozilo parkirano na uzbrdici ubacite u prvu brzinu a ukoliko je na nizbrdici ubacite u hod unazad. Nikada ne ostavljajte decu bez nadzora u kolima. UPOZNAJTE slika 9 F0U0009m 11

13 UPOZNAJTE ZAKLJUČAVANJE UPRAVLJAČA Aktiviranje Kada je ključ u položaju STOP izvadite ključ i okrenite upravljač dok se ne zaključa Deaktiviranje Okrenite ključ u položaj MAR i blago pomerajte volan. Nikade ne vadite ključ dok je automobil u pokretu. Upravljač će se automatski zaključati čim ga okrenete. To takođe važi za slučaj šlepanja. Strogo je zabranjeno vršenje bilo kakvih dodatnih intervencija koje uključuju upravljački sistem ili modifikacije stuba upravljača (na pr. ugradnja uređaja protiv krađe) koji mogu loše da utiču na performanse i bezbednost, dovedu do gubitka garancije i neispunjavanja propisa za vozilo. 12

14 INSTRUMENT TABLA Verzije sa digitalnim displejem A Brzinomer UPOZNAJTE B Merač nivoa goriva sa signalnom lampicom za rezervu C Merač temperature rashladne tečnosti sa signalnom lampicom za pregrevanje D Obrtomer E Digitalni displej slika 10 F0U0010m Verzije sa multifunkcionalnim displejem A Brzinomer B Merač nivoa goriva sa signalnom lampicom za rezervu C Merač temperature rashladne tečnosti sa signalnom lampicom za pregrevanje D Obrtomer E Multifunkcionalni displej slika 11 F0U0011m 13

15 UPOZNAJTE Sportske verzije (sa multifunkcionalnim displejem) A Brzinomer B Merač nivoa goriva sa signalnom lampicom za rezervu C Merač temperature rashladne tečnosti sa signalnom lampicom za pregrevanje D Obrtomer E Multifunkcionalni displej slika 12 F0U0012m Verzije sa podesivim multifunkcionalnim displejem A Brzinomer B Merač nivoa goriva sa signalnom lampicom za rezervu C Merač temperature rashladne tečnosti sa signalnom lampicom za pregrevanje D Obrtomer E Podesivi multifunkcionalni displej slika 13 F0U0013m 14

16 INSTRUMENTI Tip i boja pozadine instrumenata može se razlikovati u zavisnosti od verzije BRZINOMER slika 14 Pokazuje brzinu vozila. OBRTOMER slika 15 Pokazivač obrtaja pokazuje broj obrtaja motora u minuti. VAŽNO Sistem kontrole elektronskog ubrizgavanja postepeno isključuje dotok goriva kada motor ima previše obrtaja, što dovodi do postepenog gubitka snage motora. Kada motor radi u mestu, obrtomer može da pokaže postepeno ili naglo povećanje brzine. Ovo je normalno i ne znači da je u pitanju kvar. Može biti izazvano aktiviranjem klima uređaja ili ventilatora. U ovim slučajevima blaga promena obrtaja služi za zaštitu napona akumulatora. MERAČ NIVOA GORIVA slika 16 Pokazuje količinu goriva koja je preostala u rezervoaru. E prazan rezervoar F pun rezervoar. Lampica rezerve (A) uključuje se kada je u rezervoaru preostalo oko 7 litara goriva. Nemojte voziti sa skoro praznim rezervoarom: prekidi u snabdevanju gorivom mogu oštetiti katalizator. Pogledati opis u odeljku sipanje goriva. VAŽNO Ukoliko kazaljka dođe do E a lampica A svetli, došlo je do kvara. Ako se to dogodi kontaktirajte Fiatovo Predstavništvo kako bi proverili sistem. UPOZNAJTE slika 14 F0U0014m slika 15 F0U0015m 15

17 UPOZNAJTE MERAČ TEMPERATURE RASHLADNE TEČNOSTI slika 17 Pokazuje temperaturu rashladne tečnosti motora i počinje da radi kada temperatura tečnosti pređe približno 50 C. Pod normalnim uslovima, kazaljka bi trebalo da pokazuje oko sredine skale u zavisnosti od uslova rada. C niska temperatura rashladne tečnosti motora H visoka temperatura rashladne tečnosti motora Ako se upali signalna lampica B (i pojavi se poruka na multifunkcionalnom displeju kod određenih verzija) to označava da je temperatura rashladne tečnosti previsoka. U tom slučaju, ugasite motor i kontaktirajte Fiatovo Predstavnštvo. Ukoliko kazaljka dođe do crvene zone odmah ugasite motor i kontaktirajte Fiatovo Predstavništvo. 16 slika 16 F0U0016m slika 17 F0U0017m

18 DIGITALNI DISPLEJ POČETNI PRIKAZ slika 18 Početni prikaz pokazuje sledeće informacije: A Položaj prednjih svetala (samo sa uključenim kratkim svetlima) B Sat (prikazan uvek, čak i sa izvađenim ključem i zatvorenim prednjim vratima) C Kilometar sat (pređeno rastojanje u kilometrima ili miljama) i podatke putnog računara D Start i stop indikator (kod određenih verzija i tržišta) E Indikator promene stepena prenosa (kod određenih verzija i tržišta) Napomena Kada se izvadi ključ (prilikom otvaranja jednih od prednjih vrata) displej se uključuje i nekoliko sekundi pokazuje vreme i pređeno rastojanje. Napomena Znak na instrument tabli ostaje upaljen dok vozač ne promeni brzinu ili dok uslovi vožnje ponovo ne dozvole vožnju bez promene brzine kako se to ne bi odrazilo na potrošnju goriva. UPOZNAJTE slika 18 F0U0018m 17

19 UPOZNAJTE 18 KOMANDNI TASTERI slika 20 + Za kretanje kroz prikazani meni i opcije na gore ili za povećavanje prikazane vrednosti MENU Kratko pritisnite za prikaz menija, ESC odnosno za prelazak na sledeći ekran ili potvrdu opcije menija. Pritisnuti i zadržati za povratak na osnovni ekran. Za kretanje kroz prikazani meni i opcije na dole ili za smanjivanje prikazane vrednosti. Napomena Tasteri + i aktiviraju različite funkcije u sledećim situacijama: slika 20 F0U0019m Podešavanje unutrašnjeg osvetljenja automobila Na početnom prikazu oni kontrolišu osvetljenost instrument table, sistem ozvučenja i sistem automatske klimatizacije. Meni za podešavanja U meniju služe za kretanje gore i dole Prilikom podešavanja povećavaju ili smanjuju vrednosti MENI ZA PODEŠAVANJA Sastoji se od niza funkcija poređanih u krug koje se mogu izabrati preko + i tastera kako biste došli do određenih operacija i podešavanja koji su opisani u tekstu koji sledi. Meni za podešavanja se može aktivirati kratkim pritiskom na MENU ESC taster. Pritiskanjem tastera + i po jedanput možete se kretati kroz opcije menija za podešavanje. Tipovi upravljanja se razlikuju jedni od drugih u zavisnosti od izabrane opcije. Biranje opcije menija Kratko pritisnite MENU ESC taster da biste izabrali opciju menija koju želite da podesite; Pritiskajte + i tastere (pojedinačno) kako biste izabrali novu podešenu vrednost Kratko pritisnite MENU ESC taster da biste memorisali novu podešenu vrednost i vratili se na prethodnu opciju menija.

20 Biranje podešavanja sata Kratko pritisnite MENU ESC taster kako biste izabrali prvu vrednost koju ćete promeniti (sati); Pritiskajte + ili tastere da biste izabrali novu podešenu vrednost Kratko pritisnite MENU ESC taster da biste memorisali novu podešenu vrednost i prešli na sledeću opciju podešavanja (minuti). Nakon podešavanja vrednosti na isti način, vratite se na prethodnu stavku menija. Zadržite MENU ESC taster: Da biste izašli iz menija za podešavanje ako ste u meniju; Da biste izašli iz menija ako podešavate neku opciju Da biste sačuvali samo već podešene vrednosti (koje su potvrđene pritiskom na MENU ESC taster). Podešavanje menija je vremenski ograničeno; kada se meni zatvori zbog isteka vremena, biće sačuvane samo podešene vrednosti koje je korisnik memorisao (što je potvrđeno kratkim pritiskanjem MENU ESC tastera). Kratko pritisnite MENU ESC taster da biste počeli pretraživanje od početnog prikaza. Pritiskajte + i za kretanje kroz meni. Napomena Iz bezbednosnih razloga možete pristupiti samo skraćenom meniju dok je automobil u pokretu (podešavanje brzine). Zaustavite automobil da biste pristupili kompletnom meniju. Meni sadrži sledeće stavke: SPEEd - Brzina CornEr - Bočna svetla (kod određenih verzija i tržišta) hour - Vreme buzz - Zujalica Unit - Jedinica BAG P - Vazdušni jastuci drl - Dnevna svetla (kod određenih verzija i tržišta) UPOZNAJTE 19

21 UPOZNAJTE Brzina (SPEEd) (podešavanje ograničenja brzine) Uz pomoć ove funkcije, moguće je podesiti ograničenje brzine (u km ili miljama na sat). Kada se prekorači ovo ograničenje vozač se odmah upozorava (videti odeljak Signalne lampice i poruke ). Da biste podesili željeno ograničenje brzine uradite sledeće: Kratko pritisnite MENU ESC taster. Poruka (SPEEd) i prethodno podešena jedinica (km ili milje) će se pojaviti na displeju; Pritisnite + ili da biste aktivirali (On) ili deaktivirali (Off) ograničenje brzine; Ukoliko je funkcija aktivirana pritiskajte + ili da biste izabrali željeno ograničenje brzine a zatim pritisnite MENU ESC za potvrdu; Brzina može biti podešena u opsegu od 30 do 200 km na sat ili od 20 do 125 milja na sat u skladu sa prethodno odabranom jedinicom (pogledati Podešavanje jedinice za dužinu ). Podešena vrednost će se povećati/smanjiti za pet jedinica pri svakom pritisku +/- tastera. Zadržite taster +/- da biste brzo povećali/smanjili podešenu vrednost. Kada dođete blizu željene vrednosti dovršite podešavanje pritiskajući taster po jedanput. Kratko pritisnite MENU ESC za povratak na prikaz menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja. Za otkazivanje podešenih vrednosti uradite sledeće: Kratko pritisnite MENU ESC taster da bi se na displeju upalilo (On); Pritisnite (Off) će se pojaviti na displeju; Kratko prtisnite MENU ESC taster za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja Bočna svetla (CornEr) (aktiviranje i deaktiviranje bočnih svetala) (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija aktivira/deaktivira bočna svetla. Za aktiviranje/deaktiviranje (ON/OFF) svetala uradite sledeće: Kratko pritisnite MENU ESC taster, na displeju će se upaliti on ili off u zavisnosti od prethodne podešene vrednosti; Pritisnite + ili da biste izabrali željenu opciju; Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na prikaz menija ili zadržite taster za povratak na početni prikaz bez memorisanja. 20

22 Vreme (Hour) Podešavanje sata Ovom funkcijom možete podesiti sat. Za podešavanje sata uradite sledeće: Kratko pritisnite MENU ESC: Sati ( hours ) će zasvetleti na displeju; Pritiskajte + ili da biste podesili vrednost; Kratko pritisnite MENU ESC: Minuti ( minutes ) će zasvetleti na displeju; Pritiskajte + ili da biste podesili vrednost; Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na prikaz menija ili zadržite taster za povratak na početni prikaz bez memorisanja. Zujalica (buzz) Podešavanje jačine zujalice Ova funkcija se koristi za podešavanje jačine zvučnog signala (zujalice) koja se oglašava u slučaju indikacije kvara ili upozorenja i kada se pritisnu tasteri MENU ESC, + i -. Za podešavanje željene jačine uradite sledeće: Kratko pritisnite MENU ESC: displej će pokazati reč (buzz); Pritiskajte + ili da biste podesili željenu jačinu (postoji 8 nivoa) Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na prikaz menija ili zadržite taster za povratak na početni prikaz bez memorisanja. Jedinica (Unit) Podešavanje jedinice za dužinu Ovom funkcijom podešava se jedinica za dužinu. Potrebno je uraditi sledeće: Kratko pritisnite MENU ESC: displej će pokazati reč (Unit) i prethodno podešenu jedinicu (km ili mi); Pritisnite + ili da biste izabrali željenu jedinicu dužine. Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na prikaz menija ili zadržite taster za povratak na početni prikaz bez memorisanja. UPOZNAJTE 21

23 UPOZNAJTE Vazdušni jastuci (Bag P) (Aktivacija/deaktivacija prednjih i bočnih vazdušnih jastuka za suvozača) (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija koristi se za aktivaciju/deaktivaciju prednjeg vazdušnog jastuka za suvozača. Uraditi sledeće: Pritisnite MENU ESC taster i pritiskom na tastere + ili - izaberite poruku BAG P OFF (za deaktivaciju) ili BAG P ON (za aktivaciju). Zatim ponovo pritisnite MENU ESC. Pokazaće se poruka sa potvrdom zahteva. Pritisnite + ili da biste izabrali YES (za potvrdu aktivacije/deaktivacije) ili NO (za otkazivanje); Kratko pritisnite MENU ESC za potvrdu podešene opcije i povratak na prikaz menija ili zadržite taster za povratak na početni prikaz bez memorisanja. Dnevna svetla (drl) (Aktivacija/deaktivacija svetala za dnevnu vožnju) (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija omogućava aktiviranje/deaktiviranje svetala za dnevnu vožnju. Uradite sledeće kako biste uključili ili isključili ovu funkciju: Kratko pritisnite MENU ESC taster: displej će pokazati podmeni; Kratko pritisnite MENU ESC taster, displej će pokazati On ili OFF u zavisnosti od prethodno podešene opcije; Pritisnite + ili za promenu podešene opcije; Kratko pritisnite MENU ESC taster da se vratite na prikaz podmenija ili zadržite dugme da se vratite na prikaz glavnog menija bez memorisanja; Zadržite ponovo MENU ESC taster za povratak na početni prikaz ili glavni meni u zavisnosti od toga do kog dela menija ste došli. 22

24 MULTIFUNKCIONALNI DISPLEJ (kod određenih verzija i tržišta) Automobil može biti opremljen multifunkcionalnim displejem koji, zavisno od prethodnih podešavanja, pokazuje korisne informacije u toku vožnje. POČETNI PRIKAZ slika 21 Početni prikaz pokazuje sledeće informacije: A Datum B Kilometar sat (pređeno rastojanje u km ili miljama). C Vreme (uvek je prikazano čak i kada se izvadi ključ i zatvore prednja vrata. ) D Spoljašnja temperatura E Položaj prednjih svetala (samo kada su uključena oborena svetla) F Start i stop indikator (kod određenih verzija i tržišta) G Indikator promene stepena prenosa (kod određenih verzija i tržišta) Kada su jedna od prednjih vrata otvorena, displej se uključuje i na nekoliko sekundi prikazuje vreme i pređeno rastojanje. UPOZNAJTE slika 21 F0U0020m 23

25 UPOZNAJTE PODESIVI MULTIFUNKCIONALNI DISPLEJ (kod određenih verzija i tržišta) Automobil može biti opremljen podesivim multifunkcionalnim displejem koji, zavisno od prethodnih podešavanja, pokazuje korisne informacije u toku vožnje. POČETNI PRIKAZ slika 24 Početni prikaz pokazuje sledeće informacije: A Vreme B Datum D Daljinomer (pređeno rastojanje u km ili miljama) E Stanje automobila (na pr. otvorena vrata, moguć led na putu itd.) F Položaj prednjih svetala (samo kada su uključena oborena svetla) G Spoljna temperatura H Start i stop indikator (kod određenih verzija i tržišta) I Pokazivač promene stepena prenosa (kod određenih verzija i tržišta). 24 slika 24 F0U2050g

26 KOMANDNI TASTERI MULTIFUNCIONALNOG DISPLEJA/PODESIVOG MULTIFUNKCIONALNOG DISPLEJA slika 23 + Za kretanje na gore u prikazanom meniju i opcijama ili za povećanje prikazane vrednosti. MENU Kratko pritisnite za ulazak u meni odnosno prelaz na sledeći prikaz ili potvrdu. Zadržite za povratak na početni prikaz. Za kretanje na dole u prikazanom meniju i opcijama ili za smanjenje prikazane vrednosti. Napomena Tasteri + i aktiviraju različite funkcije u sledećim situacijama: Podešavanje unutrašnjeg osvetljenja automobila Na početnom prikazu oni kontrolišu osvetljenost instrument table, sistem ozvučenja i sistem automatske klimatizacije. Meni za podešavanja U meniju služe za kretanje gore i dole Prilikom podešavanja povećavaju ili smanjuju vrednosti UPOZNAJTE slika 23 F0U0019m 25

27 UPOZNAJTE MENI ZA PODEŠAVANJA (multifunkcionalni displej/podesivi multifunkcionalni displej) Sastoji se od niza funkcija poređanih u krug koje se mogu izabrati preko + i tastera kako biste došli do određenih operacija i podešavanja koji su opisani u tekstu koji sledi. Za neke stavke postoji i podmeni (podešavanje sata i jedinica). Meni za podešavanja se može aktivirati kratkim pritiskom na MENU ESC taster. Pritiskanjem tastera + i po jedanput možete se kretati kroz opcije menija za podešavanje. Tipovi upravljanja se razlikuju jedni od drugih u zavisnosti od izabrane opcije. Biranje opcije glavnog menija bez podmenija: Kratko pritisnite MENU ESC taster da biste izabrali opciju glavnog menija koju želite da podesite; Pritiskajte + i tastere (pojedinačno) kako biste izabrali novu podešenu vrednost Kratko pritisnite MENU ESC taster da biste memorisali novu podešenu vrednost i vratili se na prethodno izabranu opciju menija. Biranje opcije glavnog menija sa podmenijem: Kratko pritisnite MENU ESC taster za prikaz prve opcije podmenija; Pritiskajte + ili (pojedinačno) za kretanje kroz sve opcije podmenija; Kratko pritisnite MENU ESC taster da biste izabrali opciju podmenija i otvorili odgovarajući meni za podešavanje. Pritiskajte + i tastere (pojedinačno) da biste izabrali novu podešenu vrednost za ovu opciju podmenija. Kratko pritisnite MENU ESC taster da memorišete novu podešenu vrednost i vratite se u prethodnu opciju menija. Podešavanje datuma i vremena: Kratko pritisnite MENU ESC kako biste izabrali prvu vrednost koju menjate (na pr. sati/minuti ili godina/mesec/dan; Pritiskajte + ili tastere (pojedinačno) da biste izabrali novu podešenu vrednost; Kratko pritisnite MENU ESC za memorisanje nove podešene vrednosti i pređete na sledeću opciju podešavanja menija; ukoliko je to poslednja opcija vratićete se na prethodnu opciju menija. 26

28 Zadržite MENU ESC taster: Da biste izašli iz menija za podešavanje ako ste u glavnom meniju; Da biste izašli iz glavnog menija ako ste u nekom drugom delu menija (na pr. u nivou podmenija za podešavanje opcija ili u nivou glavnog menija za podešavanje opcija). Da sačuvate samo podešavanja koja su prethodno memorisana (što je potvrđeno pritiskom na MENU ESC taster). Podešavanje menija je vremenski ograničeno; kada se meni zatvori zbog isteka vremena, biće sačuvane samo podešene vrednosti koje je korisnik memorisao (što je potvrđeno kratkim pritiskanjem MENU ESC tastera). slika 27 F0U0019m Meni se sastoji od sledećih stavki: - MENU (meni) - SPEED BEEP (ograničenje brzine) - CORNER LIGHTS (bočna svetla) (kod određenih verzija i tržišta) - RAIN SENSOR (senzor za kišu) (kod određenih verzija i tržišta) - TRIP B ACTIVATION DATA (Putovanje B aktivacija i podaci) - SET TIME (podešavanje sata) - SET DATE (podešavanje datuma) - FIRST PAGE (prva strana) (kod određenih verzija i tržišta) - SEE RADIO (informacije vezane za radio) - AUTOCLOSE (automatsko zaključavanje) - UNITS OF MEASUREMENT (jedinice mera) - LANGUAGE (jezik) - WARNING VOLUME (jačina zujalice) - BUTTON VOLUME (jačina zvuka tastera) - SEAT BELT BEEP/BUZZ (zujalica pojasa) - SERVICE (Servis) - AIRBAG/PASSENGER BAG (vazdušni jastuci) - DAYTIME RUNNING LIGHTS (svetla za dnevnu vožnju) - EXIT MENU (izlaz iz menija) UPOZNAJTE 27

29 UPOZNAJTE FUNKCIJE DISPLEJA (pogledati multifunkcijski displej ili podesivi multifunkcijski displej) SPEED BEEP (Ograničenje brzine) Ova funkcija koristi se za ograničavanje brzine vozila (u km ili miljama na sat); kada se prekorači ovo ograničenje vozač se odmah upozorava (videti odeljak Signalne lampice i poruke ). Da biste podesili željeno ograničenje brzine uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC taster: na displeju će se pojaviti reči (speed beep); - Pritisnite + ili da biste izabrali aktivaciju (on) ili deaktivaciju (off) ograničenja brzine - Kada ste aktivirali funkciju (on), pritiskanjem tastera + ili - odredite ograničenje brzine i pritisnite MENU ESC da biste potvrdili odluku. Brzina može biti podešena u opsegu od 30 do 200 km na sat ili od 20 do 125 milja na sat u skladu sa prethodno odabranom jedinicom (pogledati Podešavanje jedinice za dužinu ). Podešena vrednost će se povećati/smanjiti za pet jedinica pri svakom pritisku +/- tastera. Zadržite taster +/- da biste brzo povećali/smanjili podešenu vrednost. Kada dođete blizu željene vrednosti dovršite podešavanje pritiskajući taster po jedanput. Kratko pritisnite MENU ESC za povratak na prikaz menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja. Za otkazivanje podešenih vrednosti uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC taster da bi se na ekranu pojavilo (on); - Pritisnite - (Off) će se pojaviti na displeju; - Kratko prtisnite MENU ESC taster za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja 28

30 CORNER LIGHTS (bočna svetla) (aktivacija/deaktivacija bočnih svetala svetla za maglu sa funkcijom bočnih svetala) (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija aktivira/deaktivira bočna svetla. Da biste aktivirali/deaktivirali (ON/OFF) svetla uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC taster: displej će pokazati On ili Off u zavisnosti od prethodno podešene opcije; - Pritisnite + ili da biste izabrali željenu opciju; - Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja RAIN SENSOR (SENZOR ZA KIŠU) (podešavanje osetljivosti) (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija omogućava Vam da podesite osetljivost senzora za kišu u okviru 4 nivoa. Kako biste podesili željeni nivo osetljivosti uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: prethodno podešeni nivo će se pojaviti na displeju; - Pritiskajte + ili da biste podesili nivo - Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja UPOZNAJTE 29

31 UPOZNAJTE TRIP B ACTIVATION/DATA (Put B aktivacija/podaci) Ova funkcija se koristi za aktivaciju (On) ili deaktivaciju (Off) displeja putovanja B (parcijalno putovanje). Za više informacija pogledajte odeljak Putni računar. Za aktivaciju/deaktivaciju uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: On ili Off će se pojaviti na displeju (u zavisnosti od prethodnog podešavanja); - Pritisnite + ili da biste izabrali željenu opciju; - Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja SET TIME (podešavanje sata) Ova funkcija omogućava Vam da podesite sat preko dva podmenija: Time (vreme) i Mode (mod). Da biste izvršili podešavanja uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: Displej će pokazati dva podmenija Time i Mode ; - Pritisnite + ili za izbor podmenija; - Kada izaberete podmeni kratko pritisnite MENU ESC; - Ukoliko ste izabrali Time, kratko pritisnite MENU ESC i hours (sati) će se pojaviti na displeju. - Pritiskajte + ili da biste podesili vrednost - Kratko pritisnite MENU ESC: minutes (minuti) će se pojaviti na displeju. - Pritiskajte + ili da biste podesili vrednost - Ukoliko ste izabrali Mode, kratko pritisnite MENU ESC: mod će se prikazati na displeju; - Pritisnite + ili da biste izabrali 24h ili 12h 30

32 Kada ste izvršili željena podešavanja, kratko pritisnite taster MENU ESC za povratak na prikaz podmenija ili zadržite taster za povratak na prikaz glavnog menija bez memorisanja. - Zadržite MENU ESC ponovo za povratak na početni prikaz ili glavni meni u zavisnosti od toga gde se nalazite u meniju. SET DATE (podešavanje datuma) Uz pomoć ove funkcije moguće je promeniti datum (danmesec-godina) Za promenu datuma uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: dan (dd) će se pojaviti na displeju; - Pritiskajte + ili da biste izabrali željeni dan - Kratko pritisnite MENU ESC: mesec (mm) će se pojaviti na displeju; - Pritiskajte + ili da biste izabrali željeni mesec; - Kratko pritisnite MENU ESC: godina (yyyy) će se pojaviti na displeju; - Pritiskajte + ili da biste izabrali željenu godinu. Svakim pritiskom na + ili taster vrednost se povećava ili smanjuje za jednu jedinicu. Zadržite taster da biste brzo povećali/smanjili vrednost. Dovršite podešavanje pojedinačnim pritiskanjem tastera kada dođete blizu željene vrednosti. - Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja FIRST PAGE (prva strana) (informacije pokazane na glavnom prikazu) (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija omogućava Vam da izaberete informacije koje želite da vidite na glavnom prikazu. Možete da izaberete da li želite prikaz datuma ili pritisak turbokompresora. Da biste izabrali željenu opciju, uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: First page će se pojaviti na displeju; - Kratko pritisnite MENU ESC ponovo da bi se prikazale opcije prikaza: Date (datum) i Engine info (informacije o motoru); - Pritisnite + ili - da biste izabrali informaciju koju želite da bude prikazana na glavnom prikazu displeja; UPOZNAJTE 31

33 UPOZNAJTE - Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja. Kada je ključ okrenut u položaj MAR i obavi se početna provera, na displeju će se pokazati informacija koju ste izabrali funkcijom First page. SEE RADIO (Audio informacije) Ovom funkcijom na displeju se prikazuju informacije koje se odnose na sistem ozvučenja. - Radio: frekvencija izabrane radio stanice ili RDS poruka, aktiviranje automatskog podešavanja ili memorisanja; - CD, MP3: broj numere - CD menjač: broj CD a i broj numere Da biste prikazali (On) informacije sistema ozvučenja ili ih uklonili (Off) uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: On ili Off će zasvetleti na displeju (u zavisnosti od prethodnog podešavanja); - Pritisnite + ili kako biste izabrali željenu opciju; - Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja. AUTOCLOSE (automatsko centralno zaključavanje kada je auto u pokretu) Kada je aktivirana (On) ova funkcija automatski zaključava vrata kada brzina automobila pređe 20 km na sat. Da biste aktivirali (On) ili deaktivirali (Off) ovu funkciju uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC taster: displej će pokazati podmeni; - Kratko pritisnite MENU ESC: On ili Off će se prikazati na displeju (u zavisnosti od prethodnog podešavanja); - Pritisnite + ili da biste izabrali željenu opciju; - Kratko pritisnite MENU ESC taster za povratak na prikaz podmenija ili zadržite taster za povratak na prikaz glavnog menija bez memorisanja; - Zadržite MENU ESC ponovo za povratak na početni prikaz ili glavni meni u zavisnosti od toga gde se nalazite u meniju. 32

34 MEASUREMENT UNITS (Jedinice mere) Podešavanje jedinica mere Ovom funkcijom moguće je podesiti jedinice mere putem tri podmenija: Distance (rastojanje) Consumption (potrošnja) i Temperature (temperatura). Da biste podesili željenu jedinicu mere, uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC taster za prikaz tri podmenija; - Pritisnite + ili za izbor podmenija; - Kada ste izabrali podmeni koji želite da podesite kratko pritisnite MENU ESC; - Ukoliko ste izabrali Distance : kratko pritisnite MENU ESC i displej će pokazati km ili mi ( u zavisnosti od prethodnog podešavanja); - Pritisnite + ili da biste izabrali željenu opciju; - Ukoliko ste izabrali Consumption : Kratko pritisnite MENU ESC i displej će prikazati km/l, l/100km, ili mpg (u zavisnosti od prethodnog podešavanja). Ukoliko je podešena jedinica dužine km, možete podesiti jedinicu potrošnje na km/l ili l/100 km zavisno od potrošene količine goriva. Ukoliko je podešena jedinica mere za dužinu mi, jedinica mere potrošnje biće izražena u mpg (milja po galonu); - Pritisnite + ili da biste odabrali željenu opciju; - Ukoliko ste izabrali Temperature : Kratko pritisnite MENU ESC i displej će pokazati C (celzijus) ili F (farenhajt) (u zavisnosti od prethodno podešene opcije); - Pritisnite + ili da biste odabrali željenu opciju. Kada ste izvršili željena podešavanja kratko pritisnite MENU ESC za povratak na prikaz podmenija ili zadržite za povratak na prikaz glavnog menija bez memorisanja. - Zadržite MENU ESC taster ponovo za povratak na početni prikaz ili glavni meni, u zavisnosti od toga gde se nalazite u meniju. UPOZNAJTE 33

35 UPOZNAJTE LANGUAGE (Podešavanje jezika) Poruke na displeju mogu biti prikazane na nekoliko jezika: italijanskom, nemačkom, engleskom, španskom, francuskom, portugalskom, poljskom, holandskom i turskom. Da biste izabrali željeni jezik uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: prethodno izabran jezik će se pojaviti na displeju; - Pritiskajte + ili da biste izabrali željeni jezik; - Kratko pritisnite MENU ESC za povratak na ekran menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja. WARNING VOLUME (Podešavanje jačine zvučnog signala koja signalizira kvar ili upozorenje) Ova funkcija omogućava podešavanje jačine zvučnog signala koji se oglašava uz vizuelnu signalizaciju u 8 nivoa. Da biste podesili željenu jačinu, uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: prethodno podešen nivo će se pokazati na ekranu; - Pritisnite + ili da biste podesili željeni nivo; - Kratko pritisnite MENU ESC za povratak na prikaz menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja. 34

36 BUTTON VOLUME (Podešavanje jačine zvuka tastera) Ova funkcija koristi se za podešavanje jačine zvuka (u 8 nivoa) koji se čuje kada se koriste tasteri MENU ESC, + i -. Da biste podesili željenu jačinu uradite sledeće: - Kratko pritisnite MENU ESC: prethodno podešena jačina zvuka će se pojaviti na displeju; - Pritiskajte + ili - da biste podesili željenu jačinu; - Kratko pritisnite MENU ESC za povratak na prikaz menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja SEAT BELT BUZZ (zvučni signal pojasa) (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija može se prikazati jedino ako je Fiatovo Predstavništvo deaktiviralo SBR sistem (videti SBR sistem u odeljku Bezbednost ). SERVICE (Redovan servis) Ovom funkcijom moguće je prikazati informacije koje se odnose na intervale redovnog servisa. Ove informacije mogu se pogledati na sledeći način: - Kratko pritisnite MENU ESC: intervali servisa u km ili mi, u zavisnosti od toga šta je podešeno, će se prikazati (pogledati jedinice mere ); - Kratko pritisnite MENU ESC za povratak na prikaz menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja Plan redovnog servisiranja zahteva da se vozilo servisira na svakih km (ili mi). Ovo obaveštenje će se pojaviti automatski kada je ključ u položaju MAR počevši od 2000 km (ili 1240 mi) i biće prikazano na svakih 200 km (ili124 mi). Kada cifra bude manja od 200 km obaveštenja će se pojavljivati češće. Obaveštenja će biti izražena u km ili mi zavisno od podešene jedinice mere. Kada se približi sledeći redovan servis, poruka Service će se pojaviti na displeju praćena brojem kilometara ili milja koje su preostale, kada je ključ u položaju MAR. Posetite Fiatovo Predstavništvo gde će se izvršiti redovan servis a poruka će biti resetovana. UPOZNAJTE 35

37 UPOZNAJTE AIRBAG/PASSENGER BAG (Aktivacija i deaktivacija prednjeg i bočnog vazdušnog jastuka za suvozača) (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija koristi se za aktivaciju/deaktivaciju prednjeg vazdušnog jastuka za suvozača. Uradite sledeće: Pritisnite MENU ESC i nakon što pomoću tastera + ili izaberete opciju BAG P OFF (za deaktiviranje) ili BAG P ON (za aktiviranje) ponovo pritisnite MENU ESC. Displej će prikazati poruku kojom se potvrđuje zahtev; Pritisnite + ili - da biste izabrali Yes (za potvrdu aktivacije/deaktivacije) ili No (za otkazivanje); Kratko pritisnite MENU ESC za potvrdu podešene opcije i povratak na prikaz menija ili zadržite dugme za povratak na početni prikaz bez memorisanja (D.R.L) SVETLA ZA DNEVNU VOŽNJU (kod određenih verzija i tržišta) Ova funkcija omogućava Vam da aktivirate/deaktivirate svetla za dnevnu vožnju. Uradite sledeće kako biste uključili ili isključili ovu opciju: - Kratko pritisnite MENU ESC: displej će pokazati podmeni; - Kratko pritisnite MENU ESC taster, na displeju će se prikazati On ili Off u zavisnosti od prethodno podešene opcije; - Pritisnite + ili za promenu opcije; - Kratko pritisnite MENU ESC za povratak na prikaz podmenija ili zadržite taster za povratak na prikaz glavnog menija bez memorisanja; - Zadržite MENU ESC ponovo za povratak na početni prikaz ili glavni meni u zavisnosti od toga gde se nalazite u meniju. EXIT MENU (Izlaz iz menija) Ova funkcija zatvara krug podešavanja izlistanih u prikazu menija. Kratko pritisnite MENU ESC za povratak na početni ekran bez memorisanja. Pritisnite za povratak na prvu opciju menija (ograničenje brzine). 36

38 PUTNI RAČUNAR Uvod Putni računar koristi se za prikazivanje informacija o radu automobila kada je ključ okrenut u položaj MAR. Ova funkcija Vam omogućava da definišete dva odvojena putovanja nazvana Trip A (putovanje A) i Trip B (Putovanje B) koji se prate nezavisno a zajedno čine kompletno putovanje automobila. Obe funkcije se mogu resetovati (resetovanje-početak novog putovanja). Trip A koristi se da prikaže podatke vezane za: - Spoljnu temperaturu - Domet - Pređeno rastojanje - Prosečnu potrošnju - Trenutnu potrošnju - Prosečnu brzinu - Vreme trajanja putovanja Trip B je dostupan samo samo na multifunkcionalnom displeju i koristi se da pokaže informacije koje se odnose na: - Pređeno rastojanje B - Prosečnu potrošnju B - Prosečnu brzinu B - Vreme trajanja putovanja B Trip B funkcija može se isključiti (pogledati uključivanje Trip B ). Parametri domet i trenutna potrošnja ne mogu se resetovati. Prikazane vrednosti Spoljna temperatura Pokazuje temperaturu izvan kabine vozila. Domet Pokazuje približno rastojanje koje se može preći sa gorivom koje je u rezervoaru uz pretpostavku da se uslovi vožnje ne promene. Displej će prikazati ---- u slučaju da je: - vrednost niža od 50 km (ili 30 mi) - Automobil dugo parkiran sa upaljenim motorom Pređeno rastojanje Pokazuje rastojanje pređeno od početka novog putovanja. Prosečna potrošnja Pokazuje približno prosečnu potrošnju goriva od početka novog putovanja. Trenutna potrošnja Pokazuje potrošnju goriva. Vrednost se stalno menja. Poruka --- će se pojaviti na displeju ako je automobil parkiran sa upaljenim motorom. Prosečna brzina Pokazuje prosečnu brzinu automobila na osnovu celokupnog vremena koje je proteklo od početka novog putovanja. UPOZNAJTE 37

39 UPOZNAJTE Vreme putovanja Ova vrednost pokazuje proteklo vreme od početka novog putovanja. VAŽNO Ukoliko informacija nije dostupna, poruka ---- će se pojaviti umesto vrednosti Putnog računara. Računanje različitih vrednosti nastaviće se regularno kada se ponovo uspostavi normalno funkcionisanje. To neće resetovati ni jednu vrednost prikazanu pre otkazivanja niti započeti novo putovanje. TRIP komandni taster slika 28 TRIP taster koji se nalazi na vrhu desne ručice koristi se (sa ključem u položaju MAR) za pokazivanje i resetovanje prethodnih vrednosti da bi se započelo novo putovanje: - Kratko pritisnite kako bi se prikazale različite vrednosti; - Zadržite za resetovanje i počnite novo putovanje. Novo putovanje Novo putovanje počinje nakon: - Ručnog resetovanja od strane vozača pritiskanjem odgovarajućeg dugmeta - Automatskog resetovanja kada pređeno rastojanje dostigne 99999,99 km ili kada vreme putovanja dostigne 99,59 (99 sati i 59 minuta); - Vađenja i ponovnog stavljanja akumulatora. VAŽNO Operacija resetovanja dok su na displeju prikazani detalji za Trip A resetuje informacije vezane samo za tu funkciju. VAŽNO Operacija resetovanja dok su na displeju prikazani detalji za Trip B resetuje informacije vezane samo za tu funkciju. Početak podešavanja opcije putovanja Dok je ključ u poziciji MAR, resetujte držanjem tastera TRIP duže od dve sekunde. Završetak podešavanja opcije putovanja Da biste izašli iz funkcije putovanja: Zadržite taster MENU ESC duže od dve sekunde. 38 slika 28 F0U0022m

40 PREDNJA SEDIŠTA Podešavanje vršiti samo kada auto nije u pokretu. Kada pustite ručicu proverite da li je sedište čvrsto fiksirano u ležištu tako što ćete pokušati da ga pomerite napred nazad. Ukoliko sedište nije fiksirano može doći do iznenadnog pomeranja sedišta i gubljenja kontrole nad vozilom. UPOZNAJTE Fabričke presvlake na Vašem vozilu dizajnirane su tako da su otporne na normalno habanje i cepanje. Izbegavajte duže trljanje o druge predmete kao što su metalne kopče, čepovi, čičak traka i slično, čime bi velikim pritiskom na malu površinu materijala moglo da dođe do pucanja vlakana i oštećenja presvlaka. Horizontalno podešavanje slika 29 Podignite ručicu A i gurnite sedište napred ili nazad: u poziciji za vožnju ruke treba da su oslonjene na volan. Podešavanje visine sedišta slika 29 (za određene verzije i tržišta) Podignite ručicu B gore ili dole da biste postigli potrebnu visinu. VAŽNO Podešavanje se vrši samo kada vozač sedi u sedištu. Podešavanje ugla naslona slika 29 Okrenite okruglu ručku C. slika 29 F0U0023m 39

41 UPOZNAJTE Za maksimalnu zaštitu držite naslon sedišta pravo, naslonite se na njega i pobrinite se da pojasevi čvrsto naležu preko Vaših grudi i kukova. Uvek proverite da li je sedište čvrsto fiksirano u ležištu tako što ćete pokušati da ga pomerite napred nazad. Spuštanje naslona sedišta (verzije sa troja vrata) Slika 30 Da biste došli do zadnjeg sedišta povucite ručku A na gore: Naslon sedišta će se saviti napred i sedište će skliznuti napred kada gurnete naslon. Kada vratite naslon sedište će se vratiti u prvobitni položaj (mehanička memorija). Elektronsko podešavanje oslonca za donji deo leđa slika 31 (Kod određenih verzija i tržišta) Za podešavanje oslonca za leđa, koristite komande E. 40 slika 30 F0U0024m slika 31 F0U0025m

42 Grejanje u sedištima slika 32 (Kod određenih verzija i tržišta) Kada je ključ u položaju MAR, pritisnite dugme F da biste uključili/isključili funkciju. Kada je funkcija uključena pali se lampica na dugmetu. ZADNJA SEDIŠTA Da biste spustili zadnja sedišta pogledajte pasus Proširivanje prtljažnika ovog odeljka. Fabričke presvlake na Vašem automobilu su dizajnirane da budu otporne na normalno habanje i cepanje. Izbegavajte duže trljanje o druge predmete kao što su metalne kopče, čepovi, čičak traka i slično, čime bi velikim pritiskom na malu površinu materijala moglo da dođe do pucanja vlakana i oštećenja presvlaka. UPOZNAJTE slika 32 F0U0026m 41

43 UPOZNAJTE NASLONI ZA GLAVU PREDNJI NASLONI ZA GLAVU slika 33 Kod određenih verzija nasloni za glavu se mogu podešavati po visini i automatski se fiksiraju u željenoj poziciji. Da biste podesili naslone za glavu uradite sledeće: Podizanje: Podižite naslon za glavu dok se ne fiksira. Spuštanje: pritisnite dume A i spustite naslon za glavu. Da biste izvukli prednji naslon za glavu pritisnite istovremeno dugmad A i B i izvucite ih. Da biste na najbolji način iskoristili zaštitu koju nasloni za glavu pružaju podesite naslon sedišta tako da Vam leđa budu prava a glava što je moguće bliže naslonu. Nasloni za glavu moraju se podesiti tako da se glava, a ne vrat, oslanja na njih. Samo tako mogu na odgovarajući način da zaštite vašu glavu. 42 slika 33 F0U0027m

44 ZADNJI NASLONI ZA GLAVU slika 34 (Kod određenih verzija i tržišta) Da biste pomerili na gore naslon za glavu podižite ga dok ne čujete klik (položaj za korišćenje). Da biste ga vratili u položaj nekorišćenja pritisnite dugme A i vratite naslon za glavu u naslon sedišta. Da biste uklonili zadnje naslone za glavu pritisnite istovremeno dugmad A i B i izvucite ih. VAŽNO Kada se zadnja sedišta koriste nasloni za glavu uvek moraju biti u položaju za korišćenje. UPRAVLJAČ Vozač može podesiti visinu i osovinski položaj volana. Da biste izvršili podešavanje uradite sledeće: Oslobodite ručku A slika 35 tako što ćete je gurnuti napred (položaj 1); Podesite volan; Fiksirajte ručku A tako što ćete je povući prema volanu (položaj 2) Svako podešavanje položaja volana mora se vršiti samo kada automobil nije u pokretu a motor ugašen. UPOZNAJTE slika 34 F0U0028m slika 35 F0U0029m 43

45 UPOZNAJTE Strogo je zabranjeno vršenje bilo kakvih dodatnih intervencija koje uključuju upravljački sistem ili modifikacije stuba upravljača (na pr. ugradnja uređaja protiv krađe) koji mogu loše da utiču na performanse i bezbednost, dovedu do gubitka garancije i neispunjavanja propisa za vozilo. OGLEDALA RETROVIZOR slika 36 Ogledalo je opremljno bezbednosnim uređajem koji ga oslobađa u slučaju jakog udara. Uz pomoć ručice A ogledalo se može postaviti u dva različita položaja: normalan i antirefleksijski. 44 slika 36 F0U0030m

46 ELEKTROHROMNI RETROVIZOR slika 37 (Kod određenih verzija i tržišta) Neke verzije imaju elektrohromni retrovizor sa automatskom antirefleksijskom funkcijom. Kada je funkcija aktivirana lampica A na ogledalu se pali. BOČNA OGLEDALA Podešavanje slika 38 Ova funkcija je moguća samo kada je ključ u položaju MAR. Da biste izvršili podešavanje uradite sledeće: Uz pomoć prekidača B izaberite željeno ogledalo (levo ili desno) Za podešavanje ogledala pomerajte prekidač C u sva četiri pravca. UPOZNAJTE slika 37 F0U0342m slika 38 F0U0032m 45

Poštovani Kupče, lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine.

Poštovani Kupče, lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Doblo. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg vozila i služite se njime

Διαβάστε περισσότερα

lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine.

lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine. Poštovani Kupče, Hvala vam što ste odabrali Fiat i čestitamo Vam što ste izabrali Fiat. Pripremili smo ovu knjižicu da bismo Vam omogućili da znate svaki detalj o svom Fiat vozilu. Molimo Vas da je pažljivo

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Želimo Vam udobnu vožnju!

Želimo Vam udobnu vožnju! Poštovani kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo Vam na izboru modela Fiat Punto Classic. Napisali smo ovo uputstvo za upotrebu kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg novog

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG 1 3 2 5 3 7 4 8 5 9 6 11 7 13 8 (RADIO) 20 9 USB/SD/MMC 23 10 BLUETOOTH 24 11 (TV) 27 12 28 13 29 14 30 15 34 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 RU - 2 1.,..

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE PRIRUČNIK ZA KORISNIKE Dragi vlasniče Wellion LUNA duo mjerača/merača, Hvala što ste izabrali Wellion LUNA duo multi-monitoring sistem. Mi smo dizajnirali Wellion LUNA duo mjerač/merač za mjerenje glukoze

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

Čistite ovaj uređaj isključivo suhom krpom. Ne zatvarajte otvore za prozračivanje na kućištu uređaja. Postavite uređaj u skladu s uputama.

Čistite ovaj uređaj isključivo suhom krpom. Ne zatvarajte otvore za prozračivanje na kućištu uređaja. Postavite uređaj u skladu s uputama. Mjere sigurnosti Pri proizvodnji ovog uređaja, u skladu sa standardima kvalitete, posvećena je iznimna pažnja sigurnosti korisnika. Međutim, sigurnost je i Vaša odgovornost. U ovome poglavlju navode se

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum 27. septembar 205.. Izračunati neodredjeni integral cos 3 x (sin 2 x 4)(sin 2 x + 3). 2. Izračunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela površi ograničene krivama y = 3 x 2, y = x + oko x ose. 3.

Διαβάστε περισσότερα

RAD, SNAGA I ENERGIJA

RAD, SNAGA I ENERGIJA RAD, SNAGA I ENERGIJA SADRŢAJ 1. MEHANIĈKI RAD SILE 2. SNAGA 3. MEHANIĈKA ENERGIJA a) Kinetiĉka energija b) Potencijalna energija c) Ukupna energija d) Rad kao mera za promenu energije 4. ZAKON ODRŢANJA

Διαβάστε περισσότερα

Novi Renault MEGANE Berline & Grandtour Cenovnik vozila

Novi Renault MEGANE Berline & Grandtour Cenovnik vozila Berline & Grandtour Cenovnik vozila 01.07.2017 MEGANE kw (KS) Emisija CO 2 (g/km) * Osnovna cena Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om* Popust sa PDV-om Cena sa carinskim i PDV-om Verzije sa benzinskim motorom

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

CENOVNIK 01/15 HYUNDAI VOZILA - SPECIJALNA PONUDA

CENOVNIK 01/15 HYUNDAI VOZILA - SPECIJALNA PONUDA CENOVNIK 01/15 HYUNDAI VOZILA - SPECIJALNA PONUDA MODEL OPREMA ZAPREMINA (KS) SAJAMSKI POPUST i10 1,2 GL MPI 5M/T 5Vr. COMFORT 1.248 87 10.990 2.000 8.990 i20 F/L 1,1 CRDi L 6M/T 5Vr. COMFORT 1.120 75

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer

FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer 4-468-988-11(1) FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer Uputstvo za upotrebu CS Za isključenje demonstrativnog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 13. DSX-A42UI/DSX-A40UI Ovaj uređaj iz bezbednosnih razloga obavezno

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B.

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Korespondencije Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Pojmovi B pr 2 f A B f prva projekcija od

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Sinus M. Korisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje

Sinus M. Korisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje Sinus M Frekventni regulatori orisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje Proizvođač Santerno Carraro Group www.santerno.com Ovlašćeni distributer za srbiju Makedoniju i ih Momentum doo

Διαβάστε περισσότερα

Moguća i virtuelna pomjeranja

Moguća i virtuelna pomjeranja Dnamka sstema sa vezama Moguća vrtuelna pomjeranja f k ( r 1,..., r N, t) = 0 (k = 1, 2,..., K ) df k dt = r + t = 0 d r = r dt moguća pomjeranja zadovoljavaju uvjet: df k = d r + dt = 0. t δ r = δx +

Διαβάστε περισσότερα

RXDC extend / Hypersphere

RXDC extend / Hypersphere RXDC extend / Hypersphere Intra-oralni rendgen za dijagnostička snimanja u stomatologiji 36 SADRŽAJ: 1. Opšte mere opreza... 38 1.1. Opis simbola koji se koriste... 38 1.2. Svrha i korišćenje opreme...

Διαβάστε περισσότερα

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa Binarne operacije Binarna operacija na skupu A je preslikavanje skupa A A u A, to jest : A A A. Pišemo a b = c. Označavanje operacija:,,,. Poznate operacije: sabiranje (+), oduzimanje ( ), množenje ( ).

Διαβάστε περισσότερα

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

Novi Renault MEGANE GrandCoupé

Novi Renault MEGANE GrandCoupé Cenovnik vozila 01.10.2017 Verzije sa benzinskim motorom Model: FF1 kw (KS) Emisija * CO 2 (g/km) Osnovna cena Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om** Popust sa PDV-om Cena sa carinskim troškovima, popustom i

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA MODEL VOZILA U UZDUŽNOJ DINAMICI Zanemaruju se sva pomeranja u pravcima normalnim na pravac kretanja (ΣZ i = 0, ΣY i = 0) Zanemaruju se svi vidovi pobuda na oscilovanje i vibracije,

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB237 09/2013 1 Priručnik za ugradnju Priručnik za ugradnju 1. Ugradnja 1.1 Provjerite verziju

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Renault NOVI MEGANE Cenovnik vozila

Renault NOVI MEGANE Cenovnik vozila Cenovnik vozila 01.08.2016 Verzije sa benzinskim motorom Model: MB4 kw (KS) Emisija CO 2 (g/km) Osnovna cena vozila Cena sa carinskim troškovima Cena sa carinskim troškovima, transportom i PDV-om Popust

Διαβάστε περισσότερα

Slika 1 Page Setup komande

Slika 1 Page Setup komande Podešavanje stranice Dokumenti kreirani u Word-u se veoma često štampaju na papiru, pa je neophodno podesiti veličinu stranice papira, orijentaciju papira, margine, prostor za koričenje, položaj zaglavlja

Διαβάστε περισσότερα

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zdci II deo U sledećim zdcim ćemo korisii poznu grničnu vrednos: li i mnje vrijcije n i 0 n ( Zdci: ) Odredii sledeće grnične vrednosi: Rešenj: 4 ; 0 g ; 0 cos v) ; g) ; 4 ;

Διαβάστε περισσότερα

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Kitchen Scale Model: KW-301 Thank you for choosing VOX Electronics kitchen scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom 6 720 612 481-00.1R Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom FW 100 za kotao sa Heatronic 3 koji ima priključak za bus-provodnike Uputstvo za instalaciju

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

EXIT. Programski jezik C - 6. deo. Funkcija exit. (materijal sa predavanja D. Vitasa)

EXIT. Programski jezik C - 6. deo. Funkcija exit. (materijal sa predavanja D. Vitasa) Programski jezik C - 6. deo (materijal sa predavanja D. Vitasa) EXIT Funkcija exit Funkcija exit se nalazi u sa prototipom void exit( status ); Izaziva normalan završetak programa (zatvaranje

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60

CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60 CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60 Uvod UPOZORENJE U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije. Pregled uređaja

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost Panasonic Digitalna video kamera UPUTSTVO ZA UPOTREBU Model br. NV-GS400EG PRE UPOTREBE Informacije za vašu sigurnost Obzirom da se ovaj uređaj zagreva tokom upotrebe, koristite ga na dobro provetrenom

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable ima dva bitna svojstva: 1. Nenegativnost: f(x) 0, x R, 2. Normiranost: f(x)dx = 1.

Funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable ima dva bitna svojstva: 1. Nenegativnost: f(x) 0, x R, 2. Normiranost: f(x)dx = 1. σ-algebra skupova Definicija : Neka je Ω neprazan skup i F P(Ω). Familija skupova F je σ-algebra skupova na Ω ako vrijedi:. F, 2. A F A C F, 3. A n, n N} F n N A n F. Borelova σ-algebra Definicija 2: Neka

Διαβάστε περισσότερα

Kontroler kapaciteta AK-PC 551. Uputstvo

Kontroler kapaciteta AK-PC 551. Uputstvo Kontroler kapaciteta AK-PC 551 Uputstvo Uvod Primena Kontroler je namenjen za regulaciju kapaciteta kompresora i kondenzatora za manje rashladne sisteme. Najviše 8 kompresora i jedan kondenzator mogu biti

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU Uputstvo za upotrebu Page 1 SADRŽAJ UVOD MAGNETO-TERAPIJA APARAT HX-M7 APARAT HX-M9 APARAT HX-M11 FREKVENCIJA REŽIM RADA MAGNETNA PROSTIRKA/TRAKA/SOLENOID

Διαβάστε περισσότερα

Uputstva za korišćenje Upravljanje Single "SES"

Uputstva za korišćenje Upravljanje Single SES Strana 1 od 23 Uputstva za korišćenje Upravljanje Single "SES" Single Temperiertechnik GmbH Ostring 17-19 D-73269 Hochdorf Telefon (07153) 30 09-0 Telefaks (07153) 30 09 50 e-mail: Internet: info@single-temp.de

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich s mobile s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Parser primer kalkulatora

Parser primer kalkulatora Parser primer kalkulatora Primer gramatike za jednostavni kalkulator lines ε lines NEWLINE lines e NEWLINE e e "+" NUMBER e " " NUMBER NUMBER (podrazumeva se da su NUMBER i NEWLINE simboli) Ulaz: Izlaz:

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

, 81, 5?J,. 1o~",mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pt"en:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M.

, 81, 5?J,. 1o~,mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pten:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M. J r_jl v. el7l1 povr.sl?lj pt"en:nt7 cf \ L.sj,,;, ocredz' 3 Q),sof'stvene f1?(j'me")7e?j1erc!je b) po{o!.aj 'i1m/' ce/y11ra.[,p! (j'j,a 1lerc!/e

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1)

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 2.2 Srednje vrijednosti aritmetička sredina, medijan, mod Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 1 2.2.1 Aritmetička sredina X je numerička varijabla. Aritmetička sredina od (1) je broj:

Διαβάστε περισσότερα

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE 1 SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE Neka je (V, +,, F ) vektorski prostor konačne dimenzije i neka je f : V V linearno preslikavanje. Definicija. (1) Skalar

Διαβάστε περισσότερα

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum Matematka Zadaci za drugi kolokvijum 8 Limesi funkcija i neprekidnost 8.. Dokazati po definiciji + + = + = ( ) = + ln( ) = + 8.. Odrediti levi i desni es funkcije u datoj tački f() = sgn, = g() =, = h()

Διαβάστε περισσότερα

AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU-

AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU- AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU- Poštovani korisniče zahvaljujemo vam se što ste se odlučili za upotrebu proizvoda naše firme i želimo vam uspešnu upotrebu istih na obostrano zadovoljstvo, I molimo vas da

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα