Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), Released: November 30, ISSN Παράγοντες που Επηρεάζουν Ανασταλτικά την Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Παραδοσιακού Χορού Νικόλαος Δ. Θεοδωράκης, 1 Κωσταντίνος Αλεξανδρής, 2 Καλλιόπη Πανοπούλου, 1 & Συμεών Π. Βλαχόπουλος 1 1 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκοπός της εργασίας ήταν η εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας των «Ανασταλτικών Παραγόντων Αναψυχής» (Alexandris & Caroll, 1997) και η διερεύνηση του ρόλου των ανασταλτικών παραγόντων στα επίπεδα ανάμειξης συμμετεχόντων σε οργανωμένα προγράμματα παραδοσιακού χορού. Για τη διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων και των επιπέδων ανάμειξης χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα των «Ανασταλτικών Παραγόντων Αναψυχής» (Alexandris & Carroll, 1997) και η ελληνική έκδοση της κλίμακας «Ανάμειξης στην Αναψυχή» (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2003). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την παραγοντική δομή και την εσωτερική συνοχή των ερωτημάτων της κλίμακας των «Ανασταλτικών Παραγόντων Αναψυχής». Επίσης, βρέθηκε ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες προβλέπουν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό των επιπέδων ανάμειξης σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού. Γενικά φαίνεται ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη των επιπέδων ανάμιξης σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού. Λέξεις κλειδιά: Ανάμειξη, Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση, Παραδοσιακός Χορός The Influence of Perceived Constraints on Leisure Involvement in the Context of Traditional Dance Nicholas D. Theodorakis, Konstantinos Alexandris, Kalliope Panopoulou, & Symeon P. Vlachopoulos 1Department of Physical Education & Sport Science at Serres, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas 2 Department of Physical Education and Sports Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract The purpose of the study was to evaluate the psychometric properties of the Leisure Constraints scale (Alexandris & Caroll, 1997) and to delineate the role of leisure constrains in determining levels of involvement in leisure traditional dancing activities. The participants completed the Leisure Constraints scale (Alexandris & Caroll, 1997) and the Leisure Involvement scale (Kyle et al., 2003). The data supported the factor structure and the internal consistency of the Leisure Constraints scale. Further, the constraint dimensions predicted a considerable amount of variance of involvement in traditional dancing activities. Overall, leisure constraints do seem to play a significant role in the prediction of levels of involvement in the context of traditional dancing activities. Keywords: Involvement, Confirmatory Factor Analysis, Traditional Dance Διεύθυνση επικοινωνίας: Δρ Νίκος Θεοδωράκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών Άγιος Ιωάννης 62110, Σέρρες e mail:

2 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Εισαγωγή Ο παραδοσιακός χορός είναι σήμερα μία από τις πιο δημοφιλής δραστηριότητες αναψυχής στην Ελλάδα. Η επαφή με τη χορευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται είτε μέσα από χορευτικές παραστάσεις είτε μέσα από την εκμάθηση χορού σε σχολές ή πολιτιστικούς συλλόγους. Ο Ράφτης (1985) ανέφερε ότι 550 σύλλογοι προσφέρουν προγράμματα παραδοσιακού χορού στα μέλη τους. Όμως η έρευνα που αφορά στους συμμετέχοντες σε προγράμματα παραδοσιακού χορού δεν έχει προσελκύσει α- κόμη των ερευνητών του χώρου της αναψυχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίζουμε ελάχιστα για τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων στα προγράμματα παραδοσιακού χορού, όπως για παράδειγμα για τις αποφάσεις που παίρνουν να ασχοληθούν, ή να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε αυτά. Ανασταλτικοί παράγοντες Αθλητικής Συμμετοχής Ως ανασταλτικοί παράγοντες προς την συμμετοχή έχουν ορισθεί «οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψιν από τους ερευνητές και έχουν γίνει αντιληπτοί από τα ίδια τα άτομα ώστε να αναστείλουν ή να αποτρέψουν την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αναψυχής» (Jackson, 1993, σελ. 279). Το μοντέλο που παρουσιάσθηκε από τους Crawford και Godbey (1987) προτείνει τους ανασταλτικούς παράγοντες ως σημαντικούς ρυθμιστές στη διαδικασία λήψης απόφασης του ατόμου για συμμετοχή στην αναψυχή. Σύμφωνα με το ίδιο μοντέλο οι ανασταλτικοί παράγοντες μπορούν εννοιολογικά να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν την σχέση μεταξύ προτιμήσεων του ατόμου και τελικής του συμμετοχής ή μη συμμετοχής. Οι κατηγορίες αυτές είναι: α) Οι ενδο-προσωπικοί ατομικοί ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρονται ότι «περιλαμβάνουν αρνητικές ατομικές ψυχολογικές καταστάσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόμου, που μάλλον αλληλεπιδρούν με τις προσωπικές του προτιμήσεις» (Crawford & Godbey, 1987, σελ. 76). Παραδείγματα εσωτερικών /ατομικών εμποδίων είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η προγενέστερη αρνητική εμπειρία, ο φόβος της άσκησης σε δημόσιους χώρους, και τα προβλήματα υγείας. Οι διαπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρονται ως «το αποτέλεσμα της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης ή της ύπαρξης διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στα άτομα που συμμετέχουν» (Crawford & Godbey, 1987, σελ. 76). Στην κατηγορία των διαπροσωπικών ανασταλτικών παραγόντων περιλαμβάνονται η ανικανότητα εύρεσης παρέας ή συντρόφου για την συμμετοχή σε μία δραστηριότητα αναψυχής. Οι δομικοί ανασταλτικοί παράγοντες που είναι εξωτερικοί παράγοντες αναφέρονται στους ανασταλτικούς παράγοντες που κυρίως εκλαμβάνονται ως παρεμβατικοί, ανάμεσα στην προτίμηση / διάθεση για αναψυχή και την τελική συμμετοχή. Παραδείγματα δομικών εμποδίων αποτελούν: η έλλειψη οικονομικών πόρων, η ελλείψεις και τα προβλήματα σχετικά με τις εγκαταστάσεις, η μη ύπαρξη κατάλληλων προγραμμάτων κτλ. Προτάθηκε από τους Crawford, Jackson, Godbay (1991) ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες βιώνονται από το άτομο ιεραρχικά. Τα ενδοπροσωπικά εμπόδια, σαν τα περισσότερο εγγύτερα στο άτομο, εκλαμβάνονται ως αυτά με την μεγαλύτερη ισχύ, ενώ αντιδιαμετρικά, τα δομικά εμπόδια σαν τα περισσότερο μακρύτερα στο άτομο, λαμβάνονται ως αυτά με την μικρότερη ισχύ επιρροής στην α- πόφασης του ατόμου. Μια σειρά ερευνών από τους Alexandris και Carroll (1997) επιβεβαίωσαν την ιεραρχία της σημαντικότητας των ανασταλτικών παραγόντων. Στις έρευνες αυτές που έγιναν στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε ότι οι ενδοπροσωπτικοί ανασταλτικοί παράγοντες είναι οι πιο αποτρεπτικοί για την συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής, ενώ οι δομικοί παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο την συχνότητα και διάρκεια της συμμετοχής, όπως και την επιλογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ο περισσότερες έρευνες που έχουν διενεργηθεί χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον πληθυσμό της Βορείου Αμερικής. Έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα (Alexandris & Carroll, 1997a; Alexandris, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2003) επιβεβαίωσαν την αρνητική σχέση ανάμεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και στη συχνότητα συμμετοχής (Alexandris & Carroll, 1997a, b; Alexandris et al., 2003; Δαμιανίδης, Κουθούρης, & Αλεξανδρής, 2007; Κουθούρης, Κοντογιάννη, & Αλεξανδρής, 2008). Οι συγκεκριμένες έρευνες επιβεβαίωσαν την σημαντικότητα των ενδοπροσωπικών ανασταλτικών παραγόντων υποστηρίζοντας ότι οι ατομικοί / ψυχολογικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τη μη συμμετοχή μιας μεγάλης κατηγορίας ατόμων σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. Ανάμειξη σε Δραστηριότητες Αναψυχής Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει προσπαθήσει να εξηγήσει τις ψυχολογικές διαδικασίες που επηρεάζουν την αφοσίωση των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής, αφού η διατήρηση της πελατειακής βάσης είναι η σημαντικότερη πρόκληση για τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου αυτού (Alexandris, Kouthouris, & Meligdis, 2006; Gahwiler & Havitz, 1998; Iwasaki & Havitz, 2004; Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2004a). Οι Iwasaki και Havitz (1998) παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο με σκοπό να γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί ανάπτυξης της

3 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), αφοσίωσης ως συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. αναρρίχηση), ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών αναψυχής (π.χ. ένα γυμναστήριο). Στο μοντέλο αυτό η έννοια της α- νάμειξης θεωρείται καθοριστικός παράγοντας της ψυχολογικής σύνδεσης και της αντίστασης στην αλλαγή δραστηριότητας, έννοιες που με την σειρά τους επηρεάζουν θετικά την αφοσίωση ως συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. ο χρόνος που διαθέτουν τα άτομα για αναψυχή και η συχνότητα συμμετοχής τους). Στο παραπάνω μοντέλο τα επίπεδα ανάμειξης του ατόμου σε δραστηριότητες αναψυχής καθορίζονται από διάφορους κοινωνικούς και προσωπικούς παράγοντες όπως οι αξίες, τα κίνητρα, και οι ενδοπροσωπικοί, οι διαπροσωπικοί και δομικοί α- νασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής. Στο παραπάνω θεωρητικό μοντέλο η ανάμειξη προσδιορίστηκε εννοιολογικά ως πολυδιάστατη έννοια αποτελούμενη από πέντε διαστάσεις: Ελκυστικότητα, Συμβολική Αξία, Κεντρικότητα, Πιθανότητα Κινδύνου, και Σημαντικότητα Κινδύνου. Ο προσδιορισμός αυτός βασίστηκε στο πλέον διαδεδομένο μοντέλο ανάμειξης στη βιβλιογραφία της συμπεριφοράς καταναλωτών αυτό των Laurent και Capferer (1985)-«Προφίλ Ανάμειξης Καταναλωτών Consumer Involvement Profiles- CIP», αλλά και σε αποτελέσματα ερευνών από το χώρο της αναψυχής στα οποία βρέθηκε ότι οι αρχικές διαστάσεις του CIP, Ενδιαφέρον και Ευχαρίστηση, αποτελούν έναν κοινό παράγοντα που ονομάστηκε Ελκυστικότητα (Havitz, Dimanche, & Bogle, 1994; Kerstetter & Kovich, 1997; Madrigal, Havitz, & Howard, 1992; Park, 2001). Όμως αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών από το χώρο της αναψυχής ανέφεραν προβλήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του μοντέλου αυτού, κυρίως των δύο παραγόντων που σχετίζονται με τον κίνδυνο (Dimanche, Havitz, & Howard, 1991; Kerstetter & Kovich, 1997; Kyle, Kerstetter, & Guadagnolo, 1999). Πιθανότατα οι δύο διαστάσεις Πιθανότητα Κινδύνου και Σημαντικότητα Κινδύνου να μην έχουν για τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες αναψυχής την ίδια σημασία που έχουν για τους αγοραστές καταναλωτικών προϊόντων στους οποίους βασίστηκε η έρευνα των Laurent και Capferer (Havitz & Dimance, 1997). Για τη διερεύνηση της ανάμειξης στο χώρο της αναψυχής οι ΜcIntyre και Pigram (1992) πρότειναν ένα μοντέλο μέτρησης με τρεις διαστάσεις: Ελκυστικότητα, Κεντρικότητα και Αυτοέκφραση. Η Ελκυστικότητα, αναφέρεται στην ευχαρίστηση που αντλεί το άτομο συμμετέχοντας σε μία δραστηριότητα αναψυχής, αλλά και στο πόσο σημαντική είναι η δραστηριότητα αυτή για το άτομο. Η Κεντρικότητα, αναφέρεται στο ρόλο που κατέχει η δραστηριότητα στη ζωή του ατόμου. Τέλος, η Αυτοέκφραση, δηλώνει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης του ατόμου μέσα από τη συμμετοχή του σε μία δραστηριότητα αναψυχής και στην εικόνα που επιθυμεί να προβάλλει στους άλλους μέσα από τη συμμετοχή του αυτή Το μοντέλο ανάμειξης των τριών διαστάσεων είναι ευρέως αποδεκτό από την πλειοψηφία των ερευνητών του χώρου της αναψυχής (Gahwiler & Havitz, 1998; Iwasaki & Havitz, 2004; Kyle & Chick, 2002; Kyle, Bricker, Graefe, & Wickham, 2004; Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2003; 2004a; 2004b; Kyle & Mowen, 2005; McIntyre, 1989; Wiley, Shaw, & Havitz, 2000). Πρόσφατα οι Θεοδωράκης, Πανοπούλου και Βλαχόπουλος (2007) υποστήριξαν την παραγοντική δομή, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα πρόβλεψης του παραπάνω μοντέλου σε προγράμματα παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα. Οι Havitz και Dimance (1997, σελ. 246) όρισαν την ανάμειξη στην αναψυχή ως «μία μη παρατηρούμενη κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης ή ενδιαφέροντος για μια δραστηριότητα αναψυχής ή ένα προϊόν που συνδέεται με αυτή, η οποία προκαλείται από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα ή κατάσταση που δραστηριοποιεί το άτομο». Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, η ανάμειξη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε μία δραστηριότητα και στο πόσο σημαντική τη θεωρούν. Μία δραστηριότητα θεωρείται σημαντική για το άτομο και σχετική με αυτό, όταν οι στόχοι του, οι αξίες, και τα ενδιαφέροντά του «σχετίζονται» με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας αναψυχής που συμμετέχει. Η παραπάνω θεώρηση βασίζεται στην έννοια της «αντιλαμβανόμενης προσωπικής σχετικότητας» όπως αυτή διατυπώθηκε από τους Celci και Olson (1998) στην έρευνα τους για τη διερεύνηση του παρακινητικού ρόλου των επιπέδων ανάμειξης στις διαδικασίες προσοχής και κατανόησης που αναπτύσσουν οι καταναλωτές στην επιλογή προϊόντων. Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικές Υποθέσεις Σκοπός της εργασίας ήταν α). η εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας «Ανασταλτικών Παραγόντων Αναψυχής» των Alexandris και Carrolll (1997) στο χώρο του παραδοσιακού χορού και β). η διερεύνηση του ρόλου των ανασταλτικών παραγόντων στα επίπεδα ανάμειξης συμμετεχόντων σε προγράμματα παραδοσιακού χορού. Ποιο συγκεκριμένα όσο μικρότερα είναι τα εμπόδια στη συμμετοχή τόσο υψηλότερα θα είναι τα επίπεδα ανάμειξης με τον παραδοσιακό χορό (Iwasaki & Havitz, 1998). Με βάση τα παραπάνω εξετάσθηκαν δύο ερευνητικές υποθέσεις: α). Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση θα υποστηρίξει το μοντέλο των επτά ανασταλτικών παραγόντων, και η εσωτερική συνοχή όλων των υποκλιμάκων θα είναι ικα-

4 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), νοποιητική, β). οι επτά διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως παρουσιάστηκαν από τους Alexandris και Carroll (1997), θα προβλέψουν τις διαστάσεις της ανάμειξης, Ελκυστικότητα, Κεντρικότητα, και Αυτοέκφραση. Μέθοδος και Διαδικασία Συμμετέχοντες Στην έρευνα συμμετείχαν 260 μέλη πολιτιστικών και χορευτικών συλλόγων της Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία χορεύουν σε οργανωμένα τμήματα παραδοσιακών χορών των συλλόγων αυτών. Από αυτούς οι 91 (35%) ήταν άνδρες και οι 168 (64.6%) γυναίκες, ενώ ένα (0.4%) μέλος δεν ανέφερε το φύλο του. Ο μέσος όρος ηλικία τους ήταν 31.7 έτη (ΤΑ = 10.13) και η ηλικία τους κυμάνθηκε από 17 ως 60 έτη. Όργανα Μέτρησης Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Ανασταλτικών Παραγόντων στην Αναψυχή» των Alexandris και Carroll (1997). Η αρχική μορφή της κλίμακας είχε επτά ανασταλτικούς παράγοντες που περιελάμβαναν 29 ερωτήματα: Έλλειψη Χρόνου (τέσσερα ερωτήματα, π.χ. Δεν έχω το χρόνο λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων μου ), Ατομικοί / Ψυχολογικοί (έξι ερωτήματα, π.χ. Ο χορός με κουράζει), Έλλειψη Γνώσεων (πέντε ερωτήματα, π.χ. Δεν έχω κάποιον να μου διδάξει τις δραστηριότητες χορού που επιθυμώ), Εγκαταστάσεις / Υπηρεσίες (τέσσερα ερωτήματα, π.χ. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες χορεύουμε δεν είναι ποιοτικές), Πρόσβαση / Οικονομικά (τέσσερα ερωτήματα, π.χ. Η μετακίνηση μου προς το χώρο που χορεύουμε παίρνει πολύ χρόνο), Έλλειψη Παρέας (τρία ερωτήματα, π.χ. Οι φίλοι μου δεν έχουν χρόνο να χορέψουν), και Έλλειψη Ενδιαφέροντος (τρία ερωτήματα, π.χ. Δεν μου αρέσει να χορεύω). Δύο ερωτήματα της κλίμακας «δεν έχω καλή φυσική κατάσταση» και «δεν είμαι αρκετά επιδέξιος» που σύμφωνα με τους Alexadris και Carroll (1997) ανήκουν στον παράγοντα Έλλειψη Γνώσεων δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα έρευνα γιατί στα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης που παρουσίασαν οι παραπάνω ερευνητές εμφάνισαν σημαντικές φορτίσεις και σε άλλο παράγοντα (Ατομικοί / Ψυχολογικοί), αλλά και γιατί δεν είναι σαφές σε πιο παράγοντα ανήκουν εννοιολογικά τα παραπάνω δύο ερωτήματα. Για παράδειγμα, στην έρευνα των Alexandis και Stodolska (2004) το ερώτημα «δεν έχω καλή φυσική κατάσταση» εμφάνισε φορτίσεις στον παράγοντα Ατομικοί / Ψυχολογικοί λόγοι, ενώ το ερώτημα «δεν είμαι αρκετά επιδέξιος» είχε φορτίσεις σε δύο παράγοντες. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 1 (συμφωνώ απόλυτα) ως το 5 (διαφωνώ απόλυτα). Χαμηλότερα σκορ δηλώνουν σημαντικότερα ε- μπόδια στη συμμετοχή σε προγράμματα παραδοσιακού χορού. Ανάμειξη. Τα επίπεδα ανάμειξης των συμμετεχόντων σε οργανωμένα προγράμματα παραδοσιακού χορού μετρήθηκαν με την ελληνική έκδοση της «Κλίμακας Ανάμειξης στην Αναψυχή» των Θεοδωράκης και συνεργάτες (2007), που αρχικά κατασκευάστηκε για Αμερικάνικο πληθυσμό από τον Kyle και τους συνεργάτες του (2003). Η κλίμακα αυτή αποτελείται από τρεις διαστάσεις: Ελκυστικότητα (πέντε ερωτήματα, π.χ. Το να χορεύω είναι ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα που κάνω), Κεντρικότητα (τρία ερωτήματα, π.χ. Το να χορεύω μου δίνει την ευκαιρία να είμαι με φίλους) και Αυτοέκφραση (τρία ερωτήματα, π.χ. Το ότι χορεύω λέει πολλά για το τι άτομο είμαι). Οι απαντήσεις δίνονταν σε μία πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Πρόσφατα οι Θεοδωράκης και συνεργάτες (2007) παρουσίασαν στοιχεία που υποστηρίζουν την παραγοντική δομή, την αξιοπιστία, και την εγκυρότητα πρόβλεψης της κλίμακας στον ίδιο χώρο αναψυχής. Διαδικασία Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν στους χώρους των συλλόγων που πραγματοποιούνται τα προγράμματα παραδοσιακού χορού, πριν από την έναρξη των προγραμμάτων. Οι συμμετέχοντες της έρευνας συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια αφού πρώτα είχαν ενημερωθεί από τους ερευνητές για το σκοπό της έρευνας και τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Αποτελέσματα Περιγραφική Στατιστική Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η έλλειψη χρόνου (ΜΟ = 4.18, ΤΑ = 1.73) είναι ο σημαντικότερος α- νασταλτικός παράγοντας συμμετοχής σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού, ενώ αντίθετα η έλλειψη γνώσης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αναψυχής (ΜΟ = 5.89, ΤΑ = 1.57) ο λιγότερο σημαντικός. Όσο αφορά στα επίπεδα ανάμειξης με τον παραδοσιακό χορό, ο παράγοντας Ελκυστικότητα εμφάνισε το μεγαλύτερο σκορ (ΜΟ = 4.01, ΤΑ =.90). Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής και οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Οι συντελεστές εσωτερικής συνοχής όλων των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα (Πίνακας 1).

5 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Πίνακας 1. Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, Συντελεστές Εσωτερικής Συνοχής και Συντελεστές Συσχέτισης για τις Μεταβλητές της Έρευνας Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ α r 1 Ελκυστικότητα Κεντρικότητα * 3 Αυτοέκφραση *.48* 4 Έλλειψη Χρόνου *.37*.22* 5 Ατομικοί / Ψυχολογικοί *.44*.23*.46* 6 Έλλειψη Γνώσεων *.21* *.59* 7 Υπηρεσίες / Εγκαταστάσεις *.30*.09.36*.61*.64* 8 Πρόσβαση / Οικονομικά *.39*.04.38*.60*.54*.70* 9 Έλλειψη Παρέας *.43*.17.33*.47*.52*.57* 10 Έλλειψη Ενδιαφέροντος *.43*.09.34*.70*.60*.62* *p<.001 Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση Η παραγοντική δομή της κλίμακας ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997) εξετάστηκε με τη χρήση της επιβεβαιωτικής παραγοντικής α- νάλυσης (Ullman, 1996) του προγράμματος EQS (Bentler, 1995). Αρχικά έγινε διερευνητική ανάλυση των δεδομένων που βασίστηκε στις τιμές λοξότητας, κύρτωσης και στο τεστ κανονικής κατανομής των Kolmogorov-Smirnov. Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα ερωτήματα της κλίμακας δεν α- κολουθούν την κανονική κατανομή (Πίνακας 2). Η τιμή του συντελεστή Mardia (1970) της πολυμεταβλητής κύρτωσης ήταν Όμως η τιμή του τυποποιημένου δείκτη της πολυμεταβλητής κύρτωσης ήταν που δείχνει απόκλιση από την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα αποφασίστηκε η χρήση του στατιστικού τεστ Sattora-Bentler scaled χ 2 για την εκτίμηση της προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα. Γενικά, οι δείκτες προσαρμογής ήταν ικανοποιητικοί: S-B χ 2 = , df = 303, p<.001, S- B χ 2 / df = 2.20, NNFI =.911, CFI =.923, RMSEA =.70, 90% RMSEA CI = Αναλύσεις Παλινδρόμησης Εξέταση της στατιστικής ισχύος της δοκιμασίας παλινδρόμησης μέσω του προγράμματος Gpower (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) και με δεδομένο ότι υπήρξαν επτά παράγοντες πρόβλεψης έδειξε ότι η στατιστική ισχύς της δοκιμασίας ήταν στο επίπεδο.80 και άρα στο επιθυμητό όριο (Cohen, 1992) ώστε να είναι δυνατό να ανιχνευθεί ένα τουλάχιστο μέτριο μέγεθος επίδρασης στα δεδομένα. Για την πρόβλεψη της ανάμειξης σε δραστηριότητες αναψυχής από τους ανασταλτικούς παράγοντες εφαρμόσθηκαν τρεις αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης. Σε όλες τις αναλύσεις οι επτά ανασταλτικοί παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ κάθε φορά ένας παράγοντας της ανάμειξης ως εξαρτημένη μεταβλητή. Και στις τρεις αναλύσεις οι ανεξάρτητες μεταβλητές εισήχθηκαν ταυτόχρονα στο μοντέλο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επτά ανασταλτικοί παράγοντες εξήγησαν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής και στις τρεις αναλύσεις που ήταν 33% για την Ελκυστικότητα, 34% για την Κεντρικότητα και 19% για την Αυτοέκφραση. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των παραπάνω τριών αναλύσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Συζήτηση Στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν τις ψυχολογικές διαδικασίες που επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής, οι Iwasaki και Havitz (1998) παρουσίασαν ένα θεωρητικό μοντέλο που εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών της ανάμειξης, της ψυχολογικής δέσμευσης και της αφοσίωσης. Στο παραπάνω μοντέλο οι ενδοπροσωπικοί, οι διαπροσωπικοί και οι δομικοί ανασταλτικοί παράγοντες αναφέρονται ως καθοριστικοί παράγοντες (antecedents) των επιπέδων ανάμειξης σε δραστηριότητες αναψυχής. Παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει εξετάσει μία σειρά παραγόντων που καθορίζουν τα επίπεδα ανάμειξης στην αναψυχή (Donnelly, Vaske, & Graefe, 1986; Kuentzel & McDonald, 1992; Madrigal & Kahle, 1994; Zaichkowsky, 1985), η σχέση των ανασταλτικών παραγόντων με την ανάμειξη δεν έχει ακόμη προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.

6 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Πίνακας 2. Παράμετροι του Μοντέλου Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης της Κλίμακας Ανασταλτικών Παραγόντων στη Συμμετοχή σε Δραστηριότητες Αναψυχής Ερωτήσεις κλίμακας M SD Έλλειψη Χρόνου Λοξότητα Κύρτωση Παραγοντική φόρτιση Λάθος μέτρησης Δεν έχω το χρόνο λόγω των υποχρεώσεων εργασίας μου Δεν έχω το χρόνο λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων μου Δεν έχω το χρόνο λόγω των κοινωνικών υποχρεώσεων μου Δεν θέλω να διακόπτω το καθημερινό μου πρόγραμμα Ατομικοί / Ψυχολογικοί Ο χορός με κουράζει Φοβάμαι να μην τραυματιστώ Είμαι κουρασμένος Έχω προβλήματα υγείας Δεν έχω αυτοπεποίθηση στις ικανότητες μου Δεν μου αρέσει να χορεύω σε δημόσιο χώρο (με άλλους ανθρώπους) Έλλειψη Γνώσεων Δεν γνωρίζω που μπορώ να συμμετάσχω στις δραστηριότητες χορού που επιθυμώ Δεν έχω κάποιον να με διδάξει τις δραστηριότητες χορού που επιθυμώ Δεν γνωρίζω που μπορώ να μάθω τις δραστηριότητες χορού που επιθυμώ Υπηρεσίες / Εγκαταστάσεις Οι εγκαταστάσεις στις οποίες χορεύουμε δεν είναι ποιοτικές (καλές) Δεν μου αρέσουν οι δραστηριότητες χορού που προσφέρονται στα οργανωμένα προγράμματα Οι εγκαταστάσεις στις οποίες χορεύουμε είναι ανεπαρκής Οι εγκαταστάσεις στις οποίες χορεύουμε έχουν πολύ κόσμο Πρόσβαση / Οικονομικά Η μετακίνηση μου προς το χώρο που χορεύουμε παίρνει πολύ χρόνο Δεν υπάρχουν ευκαιρίες να «χορέψω» δίπλα στο σπίτι μου Δεν έχω δικό μου μεταφορικό μέσο Τα προγράμματα χορού είναι ακριβά Έλλειψη Παρέας Δεν έχω κάποιον να συμμετέχουμε μαζί Οι φίλοι μου δεν έχουν χρόνο να χορέψουν Οι φίλοι μου δεν ενδιαφέρονται να χορέψουν Έλλειψη Ενδιαφέροντος Δεν μου αρέσει να χορεύω Ο χορός δεν είναι μία από τις προτεραιότητες μου Συμμετείχα στο παρελθόν και δεν μου άρεσε SMCs Σημείωση. SMC = Squared multiple correlation (τετραγωνισμένη παραγοντική φόρτιση). N = 260. Όλες οι παραγοντικές φορτίσεις και τα λάθη της μέτρησης είναι στατιστικώς σημαντικά στο επίπεδο p < 05.

7 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Πίνακας 3. Αποτελέσματα Αναλύσεων Παλινδρόμησης για την Πρόβλεψη των Διαστάσεων της Ανάμειξης στην Αναψυχή από τους Ανασταλτικούς Παράγοντες Ελκυστικότητα Κεντρικότητα Αυτοέκφραση Ανεξάρτητες Μεταβλητές Β β t Β β t Β β t Έλλειψη Χρόνου ** * Ατομικοί / Ψυχολογικοί ** * ** Έλλειψη Γνώσης * * Υπηρεσίες / Εγκαταστάσεις Πρόσβαση / Οικονομικά Έλλειψη Παρέας ** ** * Έλλειψη Ενδιαφέροντος * **p<.001, *p<.05 R =.57, R 2 =.33 F 7,235= R =.58, R 2 =.34 F 7,237= R =.37, R 2 =.19 F 7,237= 5.44 Πριν από τη διερεύνηση του ρόλου των ανασταλτικών παραγόντων στα επίπεδα ανάμειξης των συμμετεχόντων σε οργανωμένα προγράμματα παραδοσιακού χορού, εξετάστηκε η παραγοντική δομή της κλίμακας «Ανασταλτικών Παραγόντων στην Αναψυχή» (Αlexandris & Carroll, 1997) στο συγκεκριμένο χώρο, με τη χρήση της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Η παραπάνω ανάλυση εφαρμόστηκε γιατί αν και το συγκεκριμένο μοντέλο μέτρησης έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην βιβλιογραφία (Alexandris & Carroll, 1997; Alexandris & Stodolska, 2004; Carroll & Alexandris, 1997), δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την παραγοντική δομή του. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις δημοσιευμένες εργασίες αναφέρονται αποτελέσματα που προκύπτουν από διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Όμως, η διερευνητική παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που ο σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου, που στην περίπτωση των ανασταλτικών παραγόντων των Alexandris και Carroll (1997) ήδη υφίσταται. Από την άλλη, η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση βασιζόμενη σε ένα ήδη συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο έχει ως στόχο την επιβεβαίωση της δομής του παραγοντικού μοντέλου (Stevens, 2002). Στην παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης υποστήριξαν την παραγοντική δομή του μοντέλου των επτά ανασταλτικών παραγόντων, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν από τους Αlexandris και Carroll (1997). Όπως παρουσιάσθηκε στην αρχή του άρθρου το συγκεκριμένο μοντέλο πρότεινε την ύπαρξη επτά παραγόντων ανασταλτικής συμμετοχής: Έλλειψη Χρόνου, Ατομικοί / Ψυχολογικοί, Έλλειψη Γνώσεων, Εγκαταστάσεις / Υπηρεσίες, Πρόσβαση / Οικονομικά, Έλλειψη Παρέας, Έλλειψη Ενδιαφέροντος. Οι παράγοντες αυτοί α- νταποκρίνονται στην αρχική ταξινόμηση των α- νασταλτικών παραγόντων συμμετοχής που είχε προταθεί από τους Crawford et al., (1991), σε ενδοπροσωπικούς, διαπροσωπικούς και δομικούς παράγοντες. Η παρούσα έρευνα έδειξε επίσης ότι οι δείκτες εσωτερικής συνοχής όλων των παραγόντων παρείχαν υποστήριξη στην αξιοπιστία της κλίμακας. Τα μέλη των συλλόγων που πήραν μέρος στην έρευνα ανέφεραν την έλλειψη χρόνου ως το σημαντικότερο λόγο που επηρεάζει αρνητικά τη συμμετοχή τους στα προγράμματα παραδοσιακών χορών. Άλλοι ερευνητές ανέφεραν επίσης την έλλειψη χρόνου ως το σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής σε μία σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997; Alexandris & Carroll, 1999; Alexandris & Stodolska, 2004; Alexandris et al., 2002; Carroll & Alexandris, 1997; Jackson, 1993; Jackson & Henderson, 1995). Σήμερα, οι δεσμεύσεις στο χώρο εργασίας, οι διάφορες οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο του σύγχρονου τρόπου ζωής (π.χ. μετακινήσεις) μειώνουν στο ελάχιστο τον ελεύθερο χρόνο των ατόμων με αποτέλεσμα η συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής να είναι θέμα χαμηλής προτεραιότητας, (Alexandris & Carrolll, 1999; Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη, & Χατζηγιάννη, 2005). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παλινδρόμησης έδειξαν ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες προέβλεψαν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό των επιπέδων ανάμειξης σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού. Τα παραπάνω αποτελέσματα υ- ποστηρίζουν το θεωρητικό περίγραμμα των Iwasaki και Havitz (1998), που αναφέρθηκε παραπάνω, όπως και τη δεύτερη υπόθεση της παρούσας

8 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), έρευνας. Αναλυτικότερα, βρέθηκε ότι ο χρόνος που μπορεί να διαθέσει το άτομο για να χορέψει, η έλλειψη φίλων με τους οποίους θα χορέψει μαζί, ό- πως και εσωτερικοί ψυχολογικοί παράγοντες του ατόμου (π.χ. προβλήματα υγείας) επηρεάζουν αρνητικά τη σημασία που έχει για το άτομο η συμμετοχή του σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού, αλλά και μειώνουν την ευχαρίστηση που αντλεί από τη συμμετοχή του σε αυτές. Οι ίδιοι ανασταλτικοί παράγοντες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, μαζί με την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή, επηρέασαν επίσης αρνητικά την κεντρικότητα, δηλαδή τη θέση που κατέχει ο παραδοσιακός χορός στον τρόπο ζωής των ατόμων. Τέλος, ατομικοί / ψυχολογικοί παράγοντες, (π.χ. κόπωση, προβλήματα τραυματισμών) και η έλλειψη παρέας επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα επιβεβαίωσης του ατόμου μέσα από τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού. Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίθετη επίδραση στην κεντρικότητα και στην αυτοέκφραση είχε η έλλειψη γνώσης. Είναι πιθανό, άτομα με ιδιαίτερα αυξημένες γνώσεις σχετικά με τον παραδοσιακό χορό να χάνουν το ενδιαφέρον τους τουλάχιστο για το επίπεδο των προγραμμάτων που τους παρέχονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους, αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα μειώνεται η δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από αυτά, με αποτέλεσμα ο παραδοσιακός χορός να κατέχει λιγότερο σημαντική θέση στον τρόπο ζωή τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν αρκετές πρακτικές εφαρμογές για τα διοικητικά στελέχη των πολιτιστικών συλλόγων. Όσο αφορά στην έλλειψη χρόνου τα διοικητικά στελέχη των συλλόγων θα μπορούσαν να προσφέρουν «ευέλικτα» ως προς το ωράριο προγράμματα παραδοσιακών χορών (π.χ. πρωινά τμήματα), ή ιδανικότερα να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους στο διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο των μελών, μετά τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τα μέλη. Ο παραδοσιακός χορός είναι μία ομαδική δραστηριότητα α- ναψυχής και η έλλειψη παρέας επηρεάζει αρνητικά τη συμμετοχή σε αυτή (Alexandris & Carrolll, 1999). Τα διοικητικά στελέχη των συλλόγων θα πρέπει να δώσουν κίνητρα στα μέλη τους για την προσέλκυση και τη συμμετοχή φίλων / μελών της οικογένειας στα προγράμματα σχεδιάζοντας στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, δημιουργώντας οικονομικά πακέτα προσφορών και οργανώνοντας αντίστοιχα χορευτικά δρώμενα. Η στρατηγική διαπραγμάτευση των ατομικών / ψυχολογικών παραγόντων, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας επηρεάζουν όλες τις διαστάσεις της ανάμειξης, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αποτελούν τους ισχυρότερους παράγοντες πρόβλεψης της συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής (Carroll & Alexandris, 1997). Οι Alexandris και Carroll (1999) πρότειναν συγκεκριμένες στρατηγικές για τη διαχείριση των ατομικών / ψυχολογικών ανασταλτικών παραγόντων: Τη συνεχή προώθηση των προγραμμάτων παραδοσιακού χορού στην τοπική κοινωνία κυρίως μέσα από την προσωπική επαφή με τα διοικητικά στελέχη και τους «διδασκάλους» χορού με σκοπό την παρακίνηση για συμμετοχή, η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού των συλλόγων σε θέματα μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης πελατών με στόχο τη διατήρηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων με τα μέλη, και τέλος την παροχή ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των συμμετεχόντων. Καταλήγοντας, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα διοικητικά στελέχη των συλλόγων θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την κλίμακα «Ανασταλτικών Παραγόντων στην Αναψυχή» (Alexandris & Carroll, 1997) για τη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που εμποδίζουν την συμμετοχή των μελών τους στα προγράμματα που παρέχουν. Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Ο παραδοσιακός χορός είναι μία από τις πιο δημοφιλής δραστηριότητες αναψυχής στην Ελλάδα. Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού αποφέρει σημαντικά ψυχικά οφέλη στους συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά ελάχιστες έρευνες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε προγράμματα παραδοσιακού χορού με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε ελάχιστα για τους λόγους που παρακινούν ή αναστέλλουν τη συμμετοχή των ατόμων σε αυτά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τα διοικητικά στελέχη των συλλόγων στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων με τα μέλη τους. Βιβλιογραφία Alexandris, K. & Carroll, B. (1997). An analysis of leisure constraints based on different recreation sport participation levels: Results from a study in Greece. Leisure Studies, 19, Alexandris, K. & Carroll, B. (1999). Constraints on recreational sport participation in adults in Greece: Implications for providing and managing sport services. Journal of Sport Management, 13, Alexandris, K., Kouthouris, C., & Meligdis, A. (2006).

9 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Increasing customers loyalty in a skiing resort. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18, Alexandris, K., & Stodolska, M. (2004). The influence of perceived constraints on the attitudes toward recreational sport partcipation. Society and Leisure, 27, Bentler, P. M. (1995). EQS Structural Equations Program Manual. Encino, CA: Multivariate Software. Carroll, B. & Alexandris, K. (1997). Perception of constraints and strength of motivation: Their relationship to recreational sport participation. Journal of Leisure Research, 29, Celsi, R. K. & Olson, J. C. (1988). The role of involvement in attention and comprehension processes. Journal of Consumer Research, 15, Cohen, J. (1992). A power prime. Psychological Bulletin, 112, Crawford, D.W., & Godbey, G. (1987). Reconceptualising barriers to family leisure. Leisure Sciences, 9, Crawford, D., Jackson, E., & Godbey, G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13, Δαμιανίδης, Χ., Κουθούρης, Χ., & Αλεξανδρής, Κ. (2007). Παράγοντες που αναστέλλουν την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε εξωσχολικές δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, 5, Dimanche, F., Havitz, M.E., & Howard, D.R. (1991). Testing the involvement profile scale in the context of selected recreational and touristic activities. Journal of Leisure Research, 23, Donnely, M.P., Vaske, J.J., & Graefe, A.R. (1986). Degree and range recreation specialization: Toward atypology of boating related activities. Journal of Leisure Research, 18, Erdfelder, E., Faul, F., & Buchner, A. (1996). Gpower: A general power analysis program. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 28, Gahwiler, P., & Havitz, M. E. (1998). Toward a relational understanding of leisure social worlds, involvement, psychological commitment, and behavioral loyalty. Leisure Sciences, 20, Havitz, M. E., & Dimanche, F. (1997). Leisure involvement revisited: Conceptual conundrums and measurement advances. Journal of Leisure Research, 29, Havitz, M. E., Dimanche, F., & Bogle, T. (1994). Segmenting the adult fitness market using involvement profiles. Journal of Recreation and Park Administration, 12, Iwasaki, Y., & Havitz, M. E. (1998). A path analytic model of the relationships between involvement, psychological commitment and loyalty. Journal of Leisure Research, 30, Iwasaki, Y., & Havitz, M. E. (2004). Examining relationships between leisure involvement, psychological commitment, and loyalty to a recreation agency. Journal of Leisure Research, 36, Jackson, E. (1993). Recognising patterns of leisure constraints: Results from altermative analyses. Journal of Leisure Research, 25, Jackson, E. & Henderson, K. (1995). Gender-based analysis of leisure constraints. Leisure Sciences, 15, Kerstetter, D. L., & Kovich, G. M. (1997). The involvement profiles of Divisions I women s basketball spectators. Journal of Sport Management, 11, Κουθούρης, Χ., Αλεξανδρής, Κ., Γιοβάνη, Χ., & Χατζηγιάννη, Ε. (2005). Ανασταλτικοί παράγοντες στην χιονοδρομία αναψυχής, Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 3, Κουθούρης, Χ., Κοντογιάννη, Ε., & Αλεξανδρής, Κ. (2008). Λόγοι αναστολής συμμετoχής σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 6, Kuentzel, W.F., & McDonald, G.D. (1992). Differential effects of past experience, commitment, and lifestyle dimensions on river use specialization. Journal of Leisure Research, 24, Kyle, G. T., Bricker, K. S., Graefe, A. R., & Wickham, T. D. (2004). An examination of recreationists relationships with activities and settings. Leisure Sciences, 26, Kyle, G. T., & Chick, G. E. (2002). The social nature of leisure involvment. Journal of Leisure Research, 34, Kyle, G. T., Graefe, A. R., Manning, R. E., & Bacon, J. (2003). An examination of the relationship between leisure activity involvement and place attachment among hikers along the Appalachian Trail. Journal of Leisure Research, 35, Kyle, G.T., Graefe, A.R., Manning, R.E., & Bacon, J. (2004a). Predictors of behavioral loyalty among hikers along the Appalachian trail. Leisure Sciences, 26, Kyle, G.T., Graefe, A.R., Manning, R.E., & Bacon, J. (2004b). Effect of activity involvement and place attachement on recreationists perceptions of setting density. Journal of Leisure Research, 36, Kyle, G.T, Kerstetter, D. L., & Guadagnolo, F.B. (1999). Market segmentation using participant involvement profiles. Journal of Park and Recreation Administration, 20, Kyle, G. T., & Mowen, A.J. (2005). An examination of the leisure involvment agency commitment relationship. Journal of Leisure Research, 37, Laurent, G., & Kapferer, J. N. (1985). Measuring consumer involvement profiles. Journal of Marketing Research, 22,

10 Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. Biometrika, 57, Madrigal, R., Havitz, M.E., & Howard, D.R. (1992). Married couple s involvement with family vacations. Leisure Sciences, 14, Madrigal, R., & Kahle, L.R. (1994). Predicting vacation activity preferences on the basis of valuesystem segmentation. Journal of Travel Research, 32, McIntyre, N. (1989). The personal meaning of participation: Enduring involvement. Journal of Leisure Research, 21, McIntyre, N., & Pigram, J. J. (1992). Recreation specialization reexamined: The case of vehicle-based campers. Leisure Sciences, 14, Park, S. H. (2001). Relationships between involvment and attitudinal loyalty constructs in adult fitness centers. Journal of Leisure Research, 28, Ράφτης, Α. (1985). Ο Κόσμος του Ελληνικού Χορού. Πολύτυπο: Αθήνα Stevens, J.P. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences (4 th edition). New Jersey: Lawerence Erlbaum Associates Θεοδωράκης, Ν.Δ., Πανοπούλου, Κ., & Βλαχόπουλος, Σ. (2007). Παραγοντική δομή και εγκυρότητα πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, 5, Ullman, J. B. (1996). Structural equation modeling. In B. G. Tabachnick and L. S. Fidell (Eds.), Using multivariate statistics, 3 rd ed (pp ). Northridge, CA: HarperCollins. Willey, C.G.E., Shaw, S.M., & Havitz, M.E. (2000). Men s and women s involvment in sports: An examination of the gendered aspects of leisure involvement. Leisure Sciences, 22, Zaichkowsky, J.L. (1985). Measuring the involvement construct. Journal of Consumer Research, 12, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Κουρτέσης Θωμάς, Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίμων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική Στοιχειοθεσία: Ζουρμπάνος Νίκος

Παραγοντική Δομή και Εγκυρότητα Πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή

Παραγοντική Δομή και Εγκυρότητα Πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή Ν. Θεοδωράκης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 5 (2007), 405-413 405 Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 405 413 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport &

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση της ανάµειξης των συµµετεχόντων σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής µε βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες αλάκης Α. 1, Τσίτσκαρη Ε. 1, Κώστα Γ. 1 & Αλεξανδρής Κ. 2 1 ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ του Σταύρου Τάχη-Λαβούτη Διδακτορική διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Συμμετοχή σε Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

^.s 'v.v 'irv t. >-.» Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 19/09/ :11:26 EEST

^.s 'v.v 'irv t. >-.» Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 19/09/ :11:26 EEST ^.s 'v.v 'irv t. >-.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΚΑΣΣΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 0705024 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Έρευνα στην αθλητική χορηγία: Σημαντικότητα της έρευνας, παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 14 23, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 14-23 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 14 23 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 45 57, Δεκέμβριος, τόμος 11 (2), Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 45-57 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 45 57 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), ηµοσιεύτηκε: 18 Απριλίου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), ηµοσιεύτηκε: 18 Απριλίου 2005 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 55 63 ηµοσιεύτηκε: 18 Απριλίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 55-63 Released: April 18, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5(3), 379-385 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι Αναστολής Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητισμού Αναψυχής

Λόγοι Αναστολής Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητισμού Αναψυχής Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 67 78 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 67-78 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 41-52 ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ της Δούπα Μαρίας Ευθυμίας Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2015 Volume 12 (1), 1-12 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 36 44, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 36-44 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 36 44 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 34-41 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), 34 41

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 17-27 ιοίκησης Αθλητισµού Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ευαγγελία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζαφειρόπουλος. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κώστας Ζαφειρόπουλος. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15 Ιουν 2013 Πολυμεταβλητή ανάλυση. Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων Κώστας Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μοντέλο Έννοιες Εννοιολόγηση - Λειτουργικοποίηση Κλίμακες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Διδακτορική Διατριβή. της. Παναγιώτας Μπαλάσκα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Διδακτορική Διατριβή. της. Παναγιώτας Μπαλάσκα. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διδακτορική Διατριβή της Παναγιώτας Μπαλάσκα Θεσσαλονίκη 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (1), Δημοσιεύθηκε: Ιούνιος 2016

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (1), Δημοσιεύθηκε: Ιούνιος 2016 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sports & Recreational Management 2016 Volume 13 (1), 50-66 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Τόμος 13 (1), 50 66 Δημοσιεύθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 13η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Σχετίζονται µε την Ικανοποίηση Φοιτητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από τις Σπουδές τους

Παράγοντες που Σχετίζονται µε την Ικανοποίηση Φοιτητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από τις Σπουδές τους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 2 (1), 73 80 ηµοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), 73 80 Released: July 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ανάλυσης Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας Ψυχομετρικών Κλιμάκων με το SPSS

Οδηγός Ανάλυσης Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας Ψυχομετρικών Κλιμάκων με το SPSS Οδηγός Ανάλυσης Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας Ψυχομετρικών Κλιμάκων με το SPSS Άγγελος Μάρκος Λέκτορας ΠΤΔΕ, ΔΠΘ Αλεξανδρούπολη 2012 1. Εισαγωγή Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της Κοντογιάννη Ευαγγελίας Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ της Κοτσιαμπαΐδου Παρθένας Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ 1 Ανάμιξη καταναλωτή με το Προϊόν Έννοιες της ανάμιξης (Involvement) Σχέση ανάμιξης (αγορά προϊόντων μεγάλης μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Επαγγελματική σταδιοδρομία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Διπλωματική εργασία της φοιτήτριας Νικητοπούλου Χριστίνας Α.Ε.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Διπλωματική εργασία της φοιτήτριας Νικητοπούλου Χριστίνας Α.Ε.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Διπλωματική εργασία της φοιτήτριας Νικητοπούλου Χριστίνας Α.Ε.Μ. 0797041 Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΑΕΨΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ. του. Ιωάννη Κώτη

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ. του. Ιωάννη Κώτη ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ του Ιωάννη Κώτη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Μάρκετινγκ Ενότητα 5

Έρευνα Μάρκετινγκ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 : Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Μάνατζμεντ εθελοντών Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Σχεδιασμός - Προγραμματισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2008 1 Περιοχόμενα 2 Κεφάλαιο 1 1.0 Αναψυχή και Αθλητισμός:- Ορισμός Εννοιών 1.0 Αναψυχή Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ. του. Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ. του. Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ του Θωμά Καραγιώργου Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διάλεξης. Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό. Ζουρμπάνος Νίκος PhD

Θέμα διάλεξης. Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό. Ζουρμπάνος Νίκος PhD Θέμα διάλεξης Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό Ζουρμπάνος Νίκος PhD Θεωρία των στόχων Σημασία της στον αθλητισμό η θεωρία των στόχων είναι μια σύγχρονη και δημοφιλής θεωρία κινήτρων σε χώρους επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής 4(2), 2-21 Διοίκησης Αθλητισμού Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Στρατηγικό Μάνατζμεντ Αθλητικών Οργανισμών Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ 208, Διάλεξη 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό μάρκετινγκ: Διανομή αθλητικού προϊόντος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Αθλητικό Μάρκετινγκ Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή (ΨΥΧ-122) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 1 Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Οφέλη συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ της Κουβαρντά Κατερίνας Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα I Διατύπωση της ερευνητικής ερώτησης Περιεχόμενο διάλεξης 1. Πώς διατυπώνεται μια ερευνητική ερώτηση; 2. Πώς ξεχωρίζεται μια εξαρτημένη από μια ανεξάρτητη μεταβλητή;

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Η λειτουργία της στελέχωσης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Ανάπτυξη και σχεδιασμός αθλητικών γεγονότων Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 311 318 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 311-318 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Γ» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Διαχείριση κινδύνου Risk Management Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 9 (2), 101 111 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 9 (2), 101 111 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 9 (2), 101 111 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 9 (2), 101-111 Released: September 30, 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΣ ΤΟΥ Π ΑΔΑΜΑ, Ν

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΣ ΤΟΥ Π ΑΔΑΜΑ, Ν ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΣ ΤΟΥ Π ΑΔΑΜΑ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ της Σιδέρη Αθηνάς Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Στρατηγικό Μάνατζμεντ Αθλητικών Οργανισμών Διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα III Απαντώντας την ερευνητική ερώτηση Περιεχόμενο διάλεξης 1. Βασικές αρχές στην έρευνα: Δείγμα, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία, και Έλεγχος 2. Οι 5 κύριες τεχνικές της ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση Μεταξύ της Ταύτισης και της Αφοσίωσης των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Η Σχέση Μεταξύ της Ταύτισης και της Αφοσίωσης των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 396-404 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 396-404 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Υυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Σόμος 10(3), Δημοσιεύτηκε: Γενάρης, 2012

Αναζητήσεις στη Υυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Σόμος 10(3), Δημοσιεύτηκε: Γενάρης, 2012 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Υυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Σόμος 10(3), 52-65 Δημοσιεύτηκε: Γενάρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (3), 52-65 Released: January, 2012 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα