ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός , 2015 μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD, εξ Κλεομένους 1, Διαμ 702, Κτίριο Ακρίτας, 1061 Λευκωσία, Κύπρος (η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας Συμφωνίας Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών θα καλείται «o Παροχέας») από το ένα μέρος και της Εταιρείας.. με αρ. άδειας λειτουργίας από τη Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, εκ (ο οποίος/η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας Συμφωνίας Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών θα καλείται «ο Αδειούχος Σταθμός») από το άλλο μέρος και μαρτυρεί τα ακόλουθα: ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας έχει εκδώσει Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης του στις. και ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός για σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας υιοθετούν και επαναλαμβάνουν ως αναπόσπαστο μέρος αυτής το περιεχόμενο του Υποδείγματος και των Παραρτημάτων αυτού, και ΕΠΕΙΔΗ ο Αδειούχος Σταθμός επιθυμεί να του παρέχονται από τον Παροχέα οι Υπηρεσίες στο επίπεδο που συμφωνείται με βάση την παρούσα Συμφωνία και το Υπόδειγμα, και ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας συμφωνεί να παρέχει στον Αδειούχο Σταθμό τις Υπηρεσίες στο επίπεδο που συμφωνείται με βάση την παρούσα Συμφωνία, 3

4 ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Το Προοίμιο, οι Ορισμοί, το Κείμενο και τα Παραρτήματα που περιέχονται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης σε δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης θα ισχύουν και στην παρούσα Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία ή εκτός εάν από το κείμενο της παρούσας Συμφωνίας προκύπτει διαφορετικά. 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ 2.1. Ο Παροχέας, σε αντάλλαγμα της εκπλήρωσης από τον Αδειούχο Σταθμό των όρων παροχής των Υπηρεσιών του όπως προνοείται στο Υπόδειγμα, θα παρέχει τις Υπηρεσίες στον Αδειούχο Σταθμό στο επίπεδο που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία και στο Υπόδειγμα Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, ως χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία (i) λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό, (iι) λέξεις στον πληθυντικό περιλαμβάνουν τον ενικό και (iιι) λέξεις που αφορούν το ένα γένος θα ερμηνεύονται ότι αφορούν το κάθε γένος, (ιv) «παράγραφος» σημαίνει την παράγραφο ή υπό-παράγραφο Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των όρων εισάγονται στην παρούσα Συμφωνία για λόγους ευκολίας αναφοράς μόνο και δεν αποτελούν μέρος ούτε επηρεάζουν το νόημα ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας Αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο ή νομοθετική πρόνοια θα ερμηνεύεται ως αναφορά στο νόμο ή την πρόνοια ως έχουν από καιρό σε καιρό τροποποιηθεί, διαφοροποιηθεί ή επαναθεσπιθεί. 4

5 2.5. Οι όροι του Υποδείγματος που αφορούν τις Υπηρεσίες, Γενικές Υποχρεώσεις, την Ευθύνη των Μερών, τις Εγγυήσεις, τον Περιορισμό Ευθύνης, Ανωτέρα βία, Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών, τον Τερματισμό, τις Ειδοποιήσεις, Αποζημίωση (Indemnity), την Ολόκληρο Συμφωνία, Δέσμευση Διαδόχων, το Ισχύον Δίκαιο και γενικά το σύνολο των προνοιών του Υποδείγματος ως εκάστοτε τροποποιείται υπό του ΓΕΡΗΕΤ θα ισχύουν κατ αναλογία στην παρούσα Συμφωνία, εκτός και όπου ορίζεται διαφορετικά. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.1. Η παρούσα Συμφωνία καλύπτει τις Υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 8 του Παραρτήματος ΙΙ του Υποδείγματος Εφόσον ζητηθούν συναφείς ευκολίες/υπηρεσίες από παροχείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες προσθέτουν αξία (Value-Αdded Services) στη βασική υπηρεσία Μεταφοράς Σημάτων όπως π.χ. υπηρεσίες κωδικοποίησης / κρυπτογράφησης για παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών, και αυτές δύναται να παρέχονται κατόπιν συμφωνίας από τον Παροχέα του δικτύου / υπηρεσιών ΕΨΤ, τότε τα συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει να κοινοποιούν τη συμφωνία τους στον Επίτροπο έτσι ώστε να διασφαλίζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας προς όλους. 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 4.1. Αντικείμενο της Συμφωνίας είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων υπό των οποίων ο Παροχέας θα παρέχει στον Αδειούχο Σταθμό πρόσβαση στο Δίκτυο και στις Υπηρεσίες του Ο Αδειούχος Σταθμός, με δική του ευθύνη, θα παραδίδει και ο Παροχέας θα παραλαμβάνει το Σήμα του Αδειούχου Σταθμού στο Σημείο Πρόσβασης Ο Παροχέας έχει την ευθύνη όπως μεταφέρει και/ή μεταδίδει το Σήμα του Αδειούχου Σταθμού, το οποίο θα παραδίδεται στο Σημείο Πρόσβασης από 5

6 τον Αδειούχο Σταθμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Υποδείγματος και της παρούσας Συμφωνίας, μέσω του Δικτύου όπως αυτό περιγράφεται στο Υπόδειγμα Ο Παροχέας έχει την υποχρέωση, εάν ο Αδειούχος Σταθμός το επιθυμεί, όπως παρέχει στον Αδειούχο Σταθμό υπηρεσίες ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (ΗΟΠ), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Υποδείγματος. Οι πληροφορίες του περιεχομένου καθώς και ο χρόνος και/ή ακρίβεια και/ή ορθότητα των πληροφοριών εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη του Αδειούχου Σταθμού, ο οποίος πρέπει να τις παραδίδει στον Παροχέα στην μορφή που θα του υποδειχθεί από τον τελευταίο κατά/ή μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του Υποδείγματος και της Συμφωνίας και με αντάλλαγμα την καταβολή του Τέλους Πρόσβασης από τον Αδειούχο Σταθμό στον Παροχέα. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ 5.1. Η διάρκεια της Συμφωνίας ορίζεται στο ένα έτος και δύναται να ανανεωθεί μετά από Συμφωνία των Μερών πριν την λήξη της. Η διαδικασία ανανέωσης της Συμφωνίας περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια: (α) Ο Παροχέας ΕΨΤ προβαίνει σε πρόσκληση προς τον παροχέα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για ανανέωση της συμφωνίας δύο 2 μήνες πριν την λήξη της, (β) Ο παροχέας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εκδηλώνει την γραπτή πρόθεση του για ανανέωση της Συμφωνίας 45 ημέρες πριν την λήξη της Συμφωνίας, (γ) Οι διαβουλεύσεις για ανανέωση της Συμφωνίας να ολοκληρωθούν 1 μήνα πριν την λήξη της Συμφωνίας, (δ) Υπογραφή συμφωνίας ανανέωσης 1 μήνα πριν την λήξη της αρχικής Συμφωνίας. Ο Παροχέας δύναται να παραχωρήσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε Τρίτο ενδιαφερόμενο Μέρος μόνο στην περίπτωση που δεν λάβει γραπτώς την πρόθεση ανανέωσης της Συμφωνίας από το συμβαλλόμενο Μέρος 45 ημέρες πριν την λήξη της Συμφωνίας. 6

7 Στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις ανανέωσης της Συμφωνίας και το θέμα αναχθεί σε επίλυση διαφοράς και τεθεί ενώπιον του Επιτρόπου τότε το χρονοδιάγραμμα των δύο (2) μηνών πριν την λήξη της Συμφωνίας δεν θα υφίσταται Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παροχή των Υπηρεσιών θα αρχίσει αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πιλοτικών δοκιμών, ως περιγράφονται στο Παράρτημα II του Υποδείγματος. 6. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 6.1. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το σύνολο της Νομοθεσίας που ρυθμίζει και/ή διέπει τις συμβατικές σχέσεις και/ή τις συμβάσεις Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και/ή η υλοποίηση και εφαρμογή της πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(1)/2004), τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, με τα σχετικά Διατάγματα και σχετικές Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των ως άνω νόμων και με τις διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας καθώς και με το Υπόδειγμα Οι διατάξεις και ορισμοί της παρούσας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κείμενο και το Υπόδειγμα, έχουν την έννοια και ερμηνεία που αποδίδονται σε αυτές/αυτούς από τους σχετικούς κατά περίπτωση Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Αποφάσεις και σε περίπτωση αντίθεσης τους με αυτούς, υπερισχύουν οι διατάξεις των εκάστοτε εν ισχύ Νόμων, Κανονισμών, Διαταγμάτων και Αποφάσεων, όπως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 7. ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7

8 7.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι ο Παροχέας θα παρέχει και ο Αδειούχος Σταθμός θα αποδέχεται τις Υπηρεσίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας και του Υποδείγματος. Ο Παροχέας αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι οι Υπηρεσίες που θα παρέχει θα ανταποκρίνονται στην ποιότητα που εξασφαλίζουν οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Υποδείγματος και με βάση τις Εγγυητικές Διαβεβαιώσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 15 της παρούσας. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΡΩΝ Οι Υποχρεώσεις και οι Ευθύνες των Μερών που περιγράφονται και/ή διατυπώνονται στο Υπόδειγμα διατηρούν πάντοτε την ισχύ τους και για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας οι Συμβαλλόμενοι επαναλαμβάνουν και υιοθετούν το περιεχόμενο τους. Ειδικότερα, ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός, άνευ επηρεασμού της συμβατικής και νομικής δέσμευσης αναφορικά με όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους που απορρέουν από το Υπόδειγμα, έχουν και τις εξής υποχρεώσεις: 8.1. Υποχρεώσεις Παροχέα Ο Παροχέας έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πιλοτικών δοκιμών, ως περιγράφονται στο Παράρτημα 2, να προσφέρει τις Υπηρεσίες για τις αδειοδοτημένες τηλεοπτικές εκπομπές του Αδειούχου Σταθμού, για τις οποίες έχει συμφωνηθεί από τα Μέρη η παροχή των Υπηρεσιών. Νοείται ότι ο Παροχέας δεν υποχρεούται να προσφέρει τις Υπηρεσίες για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες τηλεοπτικές εκπομπές του Αδειούχου Σταθμού, οι οποίες θα αποκτήσουν στο μέλλον την απαιτούμενη προς μετάδοση άδεια και/ή για οποιαδήποτε υφιστάμενα και/ή μελλοντικά τηλεοπτικά προγράμματα του Αδειούχου Σταθμού για τα οποία δυνατό να κριθεί και/ή αποφασισθεί από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και/ή από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια και/ή Διοικητική και/ή Δικαστική Αρχή ότι η προβολή και/ή μετάδοση τους απαγορεύεται και/ή αναστέλλεται και/ή περιορίζεται. 8

9 Ο Παροχέας έχει την υποχρέωση όπως παραλαμβάνει το Σήμα του Αδειούχου Σταθμού στο Σημείο Πρόσβασης Ο Παροχέας έχει την υποχρέωση όπως εκπέμπει το Σήμα του Αδειούχου Σταθμού μέσω του Δικτύου που διατηρεί και λειτουργεί σε Παγκύπρια βάση, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ του Υποδείγματος Ο Παροχέας ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την ποιότητα του Σήματος του Αδειούχου Σταθμού που ο ίδιος παραδίδει στον Παροχέα καθώς και για το περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών του Αδειούχου Σταθμού, για το οποίο αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Αδειούχος Σταθμός Ο Παροχέας έχει την υποχρέωση όπως παρέχει στον Αδειούχο Σταθμό υπηρεσίες ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (ΗΟΠ-EPG), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Υποδείγματος οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ των Μερών και/ή καθορίζονται στο πρότυπο ETSI EN Digital Video Broadcasting (DVB). O Παροχέας, στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος οφείλει να παρουσιάζει τον τίτλο του προγράμματος, την ώρα έναρξης του, την διάρκεια του, περιγραφή και γονική σήμανση (parental rating) του προβαλλόμενου προγράμματος και των προγραμμάτων που θα προβληθούν για τις επόμενες επτά (7) μέρες, πληροφορίες οι οποίες πρέπει να δίδονται από τον Αδειούχο Σταθμό στην μορφή που θα του υποδειχθεί από τον Παροχέα κατά/ή μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ο Παροχέας ουδεμία ευθύνη έχει για τον χρόνο πληροφόρησης, την ακρίβεια και/ή ορθότητα και/ή το αληθές της περιγραφής, τύπου και περιεχομένου των προγραμμάτων, στοιχεία τα οποία αποτελούν ευθύνη 9

10 και υποχρέωση του Αδειούχου Σταθμού όπως τα παρέχει έγκαιρα και/ή ορθά στον Παροχέα Ο Παροχέας, είναι υπεύθυνος όπως κατά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας και καθόλη την διάρκεια εφαρμογής και/ή υλοποίησης της τηρεί όλους τους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και/ή Αποφάσεις του Επιτρόπου και/ή Διευθυντή ώστε να διασφαλίσει ότι η Άδεια και/ή Εξουσιοδότηση την οποία έχει λάβει και/ή κατέχει και/ή εξασφαλίσει από τον Επίτροπο και/ή Διευθυντή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 5 η Νοεμβρίου 2010, προς τον σκοπό εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) καθώς και παροχής πρόσβασης σε αδειούχους σταθμούς, παραμένει έγκυρη και/ή σε ισχύ καθόλη την διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας Υποχρεώσεις Αδειούχου Σταθμού Ο Αδειούχος Σταθμός έχει την υποχρέωση όπως μεταφέρει με δική του ευθύνη και έξοδα το Σήμα του στο Σημείο Πρόσβασης. Η ποιότητα και/ή οι προδιαγραφές του Σήματος που παραδίδει ο Αδειούχος Σταθμός και το οποίο στη συνέχεια θα εκπέμπεται μέσω του Δικτύου του Παροχέα, αποτελούν ευθύνη του Αδειούχου Σταθμού και πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Υποδείγματος Ο Αδειούχος Σταθμός έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για την έγκαιρη ετοιμασία και την παράδοση στον Παροχέα, στην μορφή που θα υποδειχθεί από τον Παροχέα κατά/ή μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, των πληροφοριών που αφορούν τον τίτλο των προγραμμάτων, την ώρα έναρξης τους, την διάρκεια τους, την περιγραφή, την γονική σήμανση (parental rating) τους καθώς και όλες τις εν λόγω πληροφορίες για τα προγράμματα που θα προβληθούν τις επόμενες επτά (7) μέρες. Νοείται περαιτέρω, ότι ο Αδειούχος Σταθμός έχει την αποκλειστική ευθύνη 10

11 αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης, την ακρίβεια και το αληθές των πληροφοριών των προγραμμάτων που ο Παροχέας θα παρέχει μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος Ο Αδειούχος Σταθμός είναι υπεύθυνος και εγγυάται την πλήρη και έγκαιρη καταβολή του στην παρούσα Συμφωνία οριζόμενου Τέλους Πρόσβασης Ο Αδειούχος Σταθμός είναι υπεύθυνος όπως κατά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας και καθόλη την διάρκεια εφαρμογής και/ή υλοποίησης της τηρεί όλους τους Νόμους, Κανονισμούς και/ή Διατάγματα ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθεί να είναι αδειούχος σταθμός και/ή ότι θα εξακολουθεί να κατέχει εν ισχύ άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου οπτικοακουστικών μέσων από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Ο Αδειούχος Σταθμός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και την νομιμότητα της μετάδοσης των τηλεοπτικών του προγραμμάτων και υποχρεούται όπως αποζημιώνει πλήρως τον Παροχέα και τον διατηρεί ανέπαφο από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον του ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον του, καθώς επίσης και από απώλεια, ζημιά, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τόκο, φόρους, πρόστιμα και δικηγορικά έξοδα που δύνανται να προκύψουν από την εκ μέρους του παράβαση των εκ του νόμου καθηκόντων του αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή την νομιμότητα των τηλεοπτικών του προγραμμάτων Περιορισμός ευθύνης Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι δυνατό να προκληθούν διακοπές ή υποβάθμιση της ποιότητας ή διαταραχές των Υπηρεσιών από ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές ή μηχανικές βλάβες ή άλλη αιτία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η ευθύνη του Παροχέα περιορίζεται στην καλή τη 11

12 πίστη προσπάθεια αποκατάστασης των παρεχόμενων Υπηρεσιών κάθε λογική, υπό τις περιστάσεις, ταχύτητα. με Ο Παροχέας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (συμπεριλαμβανομένων άμεσων ζημιών, έμμεσων ζημιών ή άλλης ζημιάς, απώλειας εσόδων, κέρδους ή εργασίας ή επιχείρησης) που δυνατό να υποστεί ο Αδειούχος Σταθμός εξαιτίας οποιασδήποτε διακοπής ή διαταραχής της ποιότητας ή υποβάθμισης των Υπηρεσιών ή της αδυναμίας του Παροχέα να αποκαταστήσει την βλάβη άμεσα, αν τέτοια διακοπή ή διαταραχή ή υποβάθμιση ή αδυναμία οφείλεται σε λόγους Ανωτέρας Βίας και/ή σε πράξεις ή παραλείψεις του Αδειούχου Σταθμού ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή μέρους που δεν εμπίπτει στην σφαίρα ελέγχου του Παροχέα Κανένα Μέρος δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας ή σε περίπτωση διάπραξης αστικού αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας για οποιεσδήποτε έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, απώλειες ή βλάβη οποιασδήποτε φύσης περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απωλειών εσόδων, κέρδους, εργασίας ή επιχείρησης Το μέγιστο ύψος της ευθύνης του Παροχέα που ενδέχεται να προκύψει από την παράβαση του παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας, σε σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΡΗΕΤ με βάση τις πρόνοιες της Απόφασης αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ, Κ.Δ.Π. 112/2013, καθορίζεται στο ποσό του συνολικού τέλους παροχής των υπηρεσιών από τον Παροχέα για ένα γεγονός ή σειρά γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε διάστημα 12 μηνών. Νοείται ότι, αν το γεγονός ή η σειρά γεγονότων που λαμβάνουν χώρα αφορούν μικρότερο χρονικό διάστημα των 12 μηνών, η συνολική μέγιστη ευθύνη του Παροχέα για 12

13 τέτοιο χρονικό διάστημα θα υπολογίζεται κατά αναλογία, δηλαδή η καταβλητέα αποζημίωση θα είναι εκείνο το μέρος και/ή ποσοστό του συνολικού τέλους παροχής των Υπηρεσιών από τον Παροχέα, που αντιστοιχεί σε τέτοιο χρονικό διάστημα Οι άμεσες ζημιές οι οποίες αναφέρονται στην Παράγραφο πιο πάνω πρέπει να αποδεικνύονται αυστηρά από το Μέρος που αξιώνει αποζημιώσεις Ο Παροχέας δεν γνωρίζει τους σκοπούς για τους οποίους ο Αδειούχος Σταθμός θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες πρόσβασης στο Δίκτυο του. Εκτός και στην έκταση που προνοείται ρητά στο παρόν Υπόδειγμα και την Συμφωνία, ο Παροχέας δεν έχει κάνει και δεν θα θεωρείται ότι έκανε οποιεσδήποτε παραστάσεις ή ότι έχει δώσει οποιεσδήποτε εγγυήσεις εμπορεύσιμης ποιότητας, ή καταλληλότητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο Δίκτυο του για την εκπλήρωση των σκοπών του Αδειούχου Σταθμού σε σχέση με την πρόσβαση του στο Δίκτυο του Παροχέα Ο Παροχέας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο που θα μεταδίδεται μέσω του Δικτύου που προσφέρει, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Αδειούχος Σταθμός. 9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 9.1. Ο Παροχέας θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου του και θα λαμβάνει όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για την ορθή εκτέλεση και εφαρμογή των υποχρεώσεων του όπως απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία και το Υπόδειγμα Ο Αδειούχος Σταθμός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Παροχέας θα δικαιούται για σκοπούς συντήρησης και/ή αναβάθμισης του Δικτύου από καιρό σε καιρό αφού δώσει εις τον Αδειούχο Σταθμό εύλογη προειδοποίηση, 13

14 όχι λιγότερη των πέντε εργάσιμων ημερών, να διακόπτει την πρόσβαση και/ή την εκπομπή του Αδειούχου Σταθμού, εν όλω ή εν μέρει, εις το Δίκτυο. Νοείται ότι, ο Παροχέας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να προβαίνει σε συντήρηση και αναβάθμιση του Δικτύου χωρίς οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασης του Αδειούχου Σταθμού Διακοπή της εκπομπής του Σήματος του Αδειούχου Σταθμού θα λαμβάνει χώρα κατ εξαίρεση και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη λύση Ο Παροχέας θα καταβάλλει εύλογη προσπάθεια ούτως ώστε η τυχόν διακοπή της πρόσβασης του Αδειούχου Σταθμού στο Δίκτυο του, για σκοπούς συντήρησης και/ή αναβάθμισης του Δικτύου, να λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τις πρωινές ώρες 04:00-06:00 και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εισηγήσεις του Αδειούχου Σταθμού Για σκοπούς αποκατάστασης οποιωνδήποτε προβλημάτων ή βλαβών που επηρεάζουν την ποιότητα των Υπηρεσιών του, ο Παροχέας κατ εξαίρεση θα δικαιούται να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Αδειούχο Σταθμό, στις περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση των ως άνω προβλημάτων ή βλαβών δεν είναι δυνατή χωρίς την διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών. 10. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Καθυστερήσεις στην παροχή των Υπηρεσιών Ο Παροχέας, θα υποχρεούται με την αποδοχή της αίτησης του Αδειούχου Σταθμού για πρόσβαση στο Δίκτυο του και την σύναψη Συμφωνίας, όπως παραχωρήσει εις τον Αδειούχο Σταθμό πρόσβαση στο δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης. Νοείται ότι, η υλοποίηση της πρόσβασης θα τελεί πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι ολοκληρωθεί με επιτυχία οποιεσδήποτε έχουν πιλοτικές δοκιμές, ως 14

15 περιγράφονται στο Παράρτημα II του Υποδείγματος που έχουν λάβει χώρα μετά την αποδοχή της αίτησης του Αδειούχου Σταθμού για να του παραχωρηθεί πρόσβαση. Η επιτυχής ολοκλήρωση των πιλοτικών δοκιμών θα πιστοποιείται από τον Παροχέα με την αποστολή σχετικής επιστολής, σε συνεννόηση με τον παροχέα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων Νοείται ότι ο Παροχέας ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση στην υλοποίηση της πρόσβασης στην περίπτωση κατά την οποία ο Αδειούχος Σταθμός αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους, χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις των πιλοτικών δοκιμών Η έγκριση της αίτησης του Αδειούχου Σταθμού τελεί πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι ο Παροχέας διατηρεί την αναγκαία διαθέσιμη χωρητικότητα για να προσφέρει και/ή παραχωρήσει εις τον Αδειούχο Σταθμό τη ζητούμενη πρόσβαση Ο Παροχέας απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, για Υπηρεσίες για την παροχή των οποίων υπάρχει καθυστέρηση και η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Ως γεγονότα τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ότι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παροχέα και τα οποία προκαλούν καθυστέρηση στην παροχή των Υπηρεσιών, ορίζονται τα ακόλουθα: (α) Ζημιά που προκλήθηκε στο Δίκτυο του Παροχέα από τρίτα πρόσωπα εκτός του Παροχέα. (β) Ζημιά που προκλήθηκε εκτός του Δικτύου του Παροχέα, αλλά επηρεάζει την παροχή των Υπηρεσιών. (γ) Ανωτέρα βία και/ή γεγονότα και/ή πράξεις και ενέργειες πέραν του ευλόγου ελέγχου του Παροχέα όπως αυτά αναφέρονται στο Υπόδειγμα. (δ) Μη έγκαιρη συνεργασία και/ή ανταπόκριση του Αδειούχου Σταθμού και/ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή Αρχής. 15

16 10.2. Καθυστερήσεις στην αποκατάσταση βλαβών Ο Παροχέας απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις στην αποκατάσταση βλαβών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του. Ως γεγονότα τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ότι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παροχέα και τα οποία προκαλούν καθυστέρηση στην αποκατάσταση βλαβών, ορίζονται τα ακόλουθα: (α) Ζημιά που προκλήθηκε στο Δίκτυο του Παροχέα από τρίτα πρόσωπα εκτός του Παροχέα. (β) Ζημιά που προκλήθηκε εκτός του Δικτύου του Παροχέα, αλλά επηρεάζει την παροχή των Υπηρεσιών. (γ) Μη έγκαιρη συνεργασία και/ή ανταπόκριση του Αδειούχου Σταθμού και/ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή Αρχής. (δ) Ζημιά που προκλήθηκε από το προσωπικό του Αδειούχου Σταθμού και/ή από τον εξοπλισμό του Αδειούχου Σταθμού. (ε) Όταν ο Αδειούχος Σταθμός παραλείψει να αναφέρει και/ή παραλείψει να αναφέρει έγκαιρα την βλάβη. (ζ) Ανωτέρα βία και/ή γεγονότα και/ή πράξεις και ενέργειες πέραν του ευλόγου ελέγχου του Παροχέα όπως αυτά αναφέρονται στο Υπόδειγμα. 11. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Εις αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών, ο Αδειούχος Σταθμός θα καταβάλλει στον Παροχέα το Τέλος Πρόσβασης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του Υποδείγματος και σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμής που περιγράφονται στο εν λόγω Παράρτημα. Αλλαγή στο Τέλος Πρόσβασης γίνεται μόνο μετά από τροποποίηση του ΥΠΥ ΕΨΤ VELISTER LTD. 12. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 16

17 12.1. Με την έναρξη έκαστης Περιόδου Τιμολόγησης, ο Παροχέας αποστέλλει το Τιμολόγιο και τις Πληροφορίες Τιμολογίου προς τον Αδειούχο Σταθμό είτε με συστημένη επιστολή είτε με τηλεομοιότυπο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Η διεύθυνση αποστολής Τιμολογίων για τον Αδειούχο Σταθμό είναι: Οδός..., Πόλη Αρ. Τηλεομοιότυπου :.. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση αποστολής του Αδειούχου Σταθμού που περιγράφεται στον όρο πιο πάνω θα γνωστοποιείται στον Παροχέα τουλάχιστον ένα ημερολογιακό μήνα πριν τεθεί σε ισχύ Στα Τιμολόγια που θα εκδίδει ο Παροχέας στον Αδειούχο Σταθμό, θα προσδιορίζεται το ποσό χρέωσης για τις Υπηρεσίες που παρέχει ο Παροχέας στον Αδειούχο Σταθμό με βάση την παρούσα Συμφωνία και/ή για κάθε υπηρεσία που παρέχει ο Παροχέας στον Αδειούχο Σταθμό κατόπιν ειδικής συμφωνίας και/ή άλλως πως. 13. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Αδειούχος Σταθμός θα καταβάλει στον Παροχέα το ποσό που αντιστοιχεί στην χρέωση για την πρώτη Περίοδο Τιμολόγησης, που αρχίζει με την υπογραφή της Συμφωνίας και τελειώνει με την συμπλήρωση ενός μήνα, ως προκαταβολή. Το εν λόγω ποσό θα κατακρατηθεί υπό του Παροχέα, άνευ οιασδήποτε απαίτησης επιστροφής του από τον Αδειούχο Σταθμό, στην περίπτωση κατά την οποία παρά την υπογραφή της Συμφωνίας, η υλοποίηση και/ή η εφαρμογή της καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη εξαιτίας οιωνδήποτε ενεργειών ή παραλείψεων του Αδειούχου Σταθμού. 17

18 13.2. Όλες οι χρεώσεις που οφείλονται από τον Αδειούχο Σταθμό με βάση το παρόν Υπόδειγμα και/ή την Συμφωνία, θα πρέπει να εξοφλούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του εκάστοτε Τιμολογίου. Ειδοποίηση με ταχυδρομείο θα θεωρείται ότι λήφθηκε τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες μετά τη συστημένη ταχυδρόμηση της, ενώ ειδοποίηση με το χέρι θα θεωρείται ότι λήφθηκε την εργάσιμη ημέρα μετά την παράδοση της και ειδοποίηση με τηλεομοιότυπο θα θεωρείται ότι λήφθηκε την εργάσιμη ημέρα μετά την επιτυχή αποστολή της Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων νομικών ή συμβατικών μέτρων που δυνατό να υπάρχουν, σε περίπτωση που ο Αδειούχος Σταθμός δεν εξοφλήσει Τιμολόγιο εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 13.2 πιο πάνω, ο Παροχέας έχει δικαίωμα: (α) να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, και/ή (β) να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων σχετικών υπηρεσιών που τυχόν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών. (γ) να τερματίσει άμεσα τη συμφωνία και να αξιώσει παν οφειλόμενο ποσό Σε περίπτωση που ο Αδειούχος Σταθμός αμφισβητεί την ορθότητα Τιμολογίου, θα πρέπει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, να γνωστοποιήσει γραπτώς στον Παροχέα την αμφισβήτηση του Τιμολογίου. Η γραπτή γνωστοποίηση για την αμφισβήτηση του Τιμολογίου θα πρέπει να προσδιορίζει το μέρος του Τιμολογίου που αμφισβητεί ο Αδειούχος Σταθμός και να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που να υποστηρίζουν την αμφισβήτηση του. Ο Αδειούχος Σταθμός μπορεί να γνωστοποιήσει αμφισβήτηση Τιμολογίου μόνο μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του Τιμολογίου. Τα Τιμολόγια θα λογίζονται ως αποδεκτά, εάν δεν ληφθεί γραπτή ένσταση μέσα στην προαναφερόμενη περίοδο. Εάν τα μέρη δεν καταφέρουν να επιλύσουν την διαφορά μέσα σε 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση της αμφισβήτησης Τιμολογίου, οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να παραπέμψει την υπό αμφισβήτηση υπόθεση, αφού ενημερώσει γραπτώς το 18

19 άλλο Μέρος για την πρόθεση του αυτή, για διερεύνηση και απόφαση από ανεξάρτητο εγκεκριμένο λογιστή, που θα έχει προεπιλεγεί γραπτώς από τα δύο Μέρη αμέσως μετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αμφισβήτησης του Τιμολογίου. Η Απόφαση του ανεξάρτητου εγκεκριμένου λογιστή θα πρέπει να εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την παραπομπή της αμφισβήτησης σε αυτόν, θα είναι τελειωτική και δεσμευτική για τα Μέρη. Το κόστος του ανεξάρτητου εγκεκριμένου λογιστή θα το επωμίζεται το Μέρος εναντίον του οποίου θα αποφασιστεί η διαφορά. 14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Με την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Αδειούχος Σταθμός υποχρεούται όπως, με δικά του έξοδα, εκδώσει και παραδώσει στον Παροχέα και όπως διατηρεί σε ισχύ και προς όφελος του καθ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας τραπεζική εγγύηση για περίοδο ενός έτους για ποσό ίσο με τρείς (3) μηνιαίες πληρωμές του ετήσιου Τέλους Πρόσβασης για την εξασφάλιση οποιωνδήποτε ποσών που, κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή τερματισμό της Συμφωνίας, θα οφείλονται στον Παροχέα για την παροχή των Υπηρεσιών. Επιπλέον το ποσό της εγγύησης θα αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε αιτήσεις για επιπρόσθετες υπηρεσίες που θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Οι πιο πάνω εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί προς όφελος του Παροχέα από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκεκριμένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το οποίο να λειτουργεί στην Κύπρο και να εκδίδει τέτοιες εγγυήσεις. Οι εν λόγω εγγυήσεις θα πρέπει να είναι αμετάκλητες, πληρωτέες επί τη εμφανίσει και να εμπεριέχουν δήλωση του ιδρύματος που τις παρέχει, ότι θα φέρει ευθύνη ως κύριος χρεώστης, δήλωση με την οποία το ίδρυμα αποποιείται όλων των ενστάσεων, όπως επίσης και δήλωση του ιδρύματος για πληρωμή υπέρ του Παροχέα σε περίπτωση κατάσχεσης των εγγυήσεων. 19

20 14.3. Δείγμα των ως άνω τραπεζικών εγγυήσεων επισυνάπτεται ως Παράρτημα VII Μη συμμόρφωση του Αδειούχου Σταθμού με τους όρους της παρούσας Παραγράφου θα συνιστά ουσιώδη παράβαση της Συμφωνίας και δίδει το δικαίωμα στον Παροχέα για τερματισμό της. 15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ο Παροχέας διαβεβαιώνει τον Αδειούχο Σταθμό ότι του έχει παραχωρηθεί από τον Επίτροπο και/ή τον Διευθυντή εξουσιοδότηση προς τον σκοπό εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) καθώς και παροχής πρόσβασης σε αδειούχους σταθμούς και/ή εκπομπής των τηλεοπτικών τους Σημάτων και ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα παραμείνει έγκυρη και/ή σε ισχύ καθόλη την διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας Ο Παροχέας, διαβεβαιώνει τον Αδειούχο ότι καθόλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας θα τηρεί όλους τους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και/ή Αποφάσεις του Επιτρόπου και/ή Διευθυντή προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του Δικτύου Ο Παροχέας, διαβεβαιώνει τον Αδειούχο Σταθμό ότι θα διατηρεί τον τεχνικό εξοπλισμό εγκατάστασης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης καθώς και πρόσβασης του Αδειούχου Σταθμού σε αυτές τις υπηρεσίες, σε καλή λειτουργική κατάσταση και θα διατηρεί και/ή έχει στην υπηρεσία του κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού προς υλοποίηση του σκοπού της παρούσας Συμφωνίας Ο Παροχέας, διαβεβαιώνει τον Αδειούχο Σταθμό ότι δεν θα επεμβαίνει και/ή ελέγχει και/ή τροποποιεί κατά οποιονδήποτε τρόπο το τηλεοπτικό 20

21 περιεχόμενο του Αδειούχου Σταθμού που θα μεταδίδει μέσω του Δικτύου του παρά μόνο μετά από σχετική Απόφαση και/ή Διαταγή Δικαστηρίου και/ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας δημόσιας Αρχής Ο Αδειούχος Σταθμός διαβεβαιώνει τον Παροχέα ότι διατηρεί σε ισχύ άδεια τηλεοπτικής μετάδοσης του περιεχομένου του από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και ότι καθόλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας θα εξακολουθεί να είναι αδειούχος σταθμός και/ή ότι θα εξακολουθεί να κατέχει εν ισχύ άδεια για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία πάροχου οπτικοακουστικών μέσων από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Ο Αδειούχος Σταθμός είναι υπεύθυνος και διαβεβαιώνει όπως συνδράμει στο μέτρο και στον βαθμό που του αναλογεί και/ή όταν αυτό ζητηθεί και/ή απαιτηθεί υπό του Παροχέα, όπως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και/ή όπως λάβει παν αναγκαίο μέτρο για συμμόρφωση και τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που τίθενται υπό των Νόμων και/ή Διαταγμάτων και/ή Αποφάσεων του Επιτρόπου και/ή Διευθυντή και αφορούν γενικά την σχέση μεταξύ Παροχέα, Αδειούχου Σταθμού, καταναλωτών και κοινού Ο Αδειούχος Σταθμός έχει την ευθύνη όπως συμμορφώνεται με τις εκάστοτε οδηγίες και υποδείξεις του Παροχέα αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας σε σχέση με την διατήρηση και/ή συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού, των προδιαγραφών και χαρακτηριστικών που πρέπει να πληροί, αναφορικά με τις σχέσεις και/ή υποχρεώσεις απέναντι στους καταναλωτές, χρήστες και γενικότερα στο ευρύ κοινό που πηγάζουν από την χρήση και πρόσβαση στο Δίκτυο του Παροχέα και γενικότερα για την τήρηση και συμμόρφωση με κάθε όρο και υποχρέωση που εκάστοτε πηγάζει και/ή τίθεται στον Παροχέα και/ή στον Αδειούχο Σταθμό από τον Επίτροπο και/ή τον Διευθυντή και/ή τον Νόμο. 21

22 15.8. Αδειούχος Σταθμός διαβεβαιώνει τον Παροχέα ότι θα μεταφέρει το τηλεοπτικό του σήμα στο Σημείο Πρόσβασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα II του Υποδείγματος. 16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα Μέρη επιθυμούν να προστατεύσουν τις εμπιστευτικές τους πληροφορίες Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος όρου, των προνοιών της παρούσας Συμφωνίας, οποιεσδήποτε πληροφορίες περιήλθαν στην αντίληψη και/ή κατοχή τους κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων συνομολόγησης της παρούσας και/ή ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέλθουν στην κατοχή τους στο μέλλον κατά την διάρκεια ισχύος και εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες, που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε μέρος στο άλλο μέρος ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν μεταξύ τους, θα παραμείνουν ιδιοκτησία του μέρους που προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή που τελεί τέτοια ανταλλαγή Τα Μέρη υποχρεούνται: (α) (β) να τηρούν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό προσοχής που θα χρησιμοποιούσαν κανονικά κατά την προστασία των δικών τους εμπιστευτικών πληροφοριών παρόμοιας φύσης και να μην αποκαλύψουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. να μην αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών, είτε ολικά είτε εν μέρη, για οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών, είτε έμμεση είτε άμεση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 22

23 (γ) να μην αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες, είτε ολικά είτε εν μέρη, σε οποιοδήποτε προσωπικό τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας Τα συμβαλλόμενα Μέρη προς το σκοπό υλοποίησης των στην παρούσα παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων τους υποχρεούνται όπως υπογράψουν Συμφωνία Εμπιστευτικότητας ως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα 6 του Υποδείγματος. 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης των Συμβαλλόμενων Μερών. Νοείται ότι, οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Συμφωνίας θα ισχύει υπό την αίρεση ότι οι τροποποιηθέντες όροι έχουν κοινοποιηθεί εις τον Επίτροπο και έχουν εγκριθεί από αυτόν Τα Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν μελλοντικής τροποποίησης του παρόντος Υποδείγματος από τον Επίτροπο στα πλαίσια της Νομοθεσίας του ΓΕΡΗΕΤ που αφορά στην επιβολή τροποποιήσεων. Σε τέτοια περίπτωση τα Μέρη συμφωνούν ότι το Υπόδειγμα και η Συμφωνία θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα με βάση τις τροποποιήσεις που δύνανται να επιβληθούν από τον Επίτροπο και αμφότερα αναλαμβάνουν τη δέσμευση όπως τηρούν τους όρους και πρόνοιες τους, ως θα προκύψουν από τις εκάστοτε τροποποιήσεις του Επιτρόπου. 18. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τερματιστεί κατόπιν γραπτής συμφωνίας και των δύο Μερών καθ οιονδήποτε χρόνο. 23

24 18.2. Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από οποιοδήποτε Μέρος θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωμα στο αναίτιο Μέρος να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία και απαιτήσει αποζημιώσεις Για τον τερματισμό της Συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 18.2 πιο πάνω, το αναίτιο Μέρος θα δίδει στο υπαίτιο Μέρος γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριμένα την ή τις παραβάσεις και θα δίδει στο υπαίτιο Μέρος προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της γραπτής ειδοποίησης για να επανορθώσει. Με την πάροδο άπρακτης της εν λόγω προθεσμίας το αναίτιο Μέρος θα έχει, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του, το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα την παρούσα Συμφωνία με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης προς το υπαίτιο μέρος Περαιτέρω και άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων τερματισμού της Συμφωνίας που προνοούνται στον όρο 18.2 πιο πάνω, οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να τερματίσει καθ οιονδήποτε χρόνο την παρούσα Συμφωνία με άμεση εφαρμογή, αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: (α) Ο Αδειούχος Σταθμός παραλείπει και/ή αρνείται όπως καταβάλλει πλήρως και/ή εγκαίρως το Τέλος Πρόσβασης με τον τρόπο που περιγράφεται στην Παράγραφο 10 της παρούσας (β) Η πτώχευση ή η διάλυση ή έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή διάλυσης ή διαχείρισης περιουσίας πτωχεύσαντος εναντίον οποιουδήποτε μέρους (γ) Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής ή ανάκλησης της Άδειας του Παροχέα ή σε περίπτωση που ο Παροχέας παύσει να έχει το δικαίωμα να παρέχει τις Υπηρεσίες (δ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αδειούχος Σταθμός παύει να είναι αδειούχος με βάση τον Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 24

25 Σταθμών Νόμο του 1998 Ν.7(Ι)/1998 ή οποιοδήποτε Νόμο τον τροποποιεί ή αντικαθιστά 19. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Όλες οι ειδοποιήσεις που απαιτούνται και/ή αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία θα θεωρούνται ότι έγιναν νομότυπα και/ή έγκαιρα και/ή ορθά αν σταλούν με τηλεομοιότυπο ή με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αν παραδοθούν δια χειρός: (α) Στην περίπτωση του Παροχέα, στην οδό Κλεομένους 1, Διαμ 702, Κτίριο Ακρίτας, 1061 Λευκωσία, Κύπρος. αρ. τηλεφώνου: αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική διεύθυνση: (β) Στην περίπτωση του Αδειούχου Σταθμού, στην Oδό.. Τ.Τ... Aρ. τηλεφώνου:. Aρ. Φαξ:.. Ηλεκτρονική διεύθυνση:. 20. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Έκαστο Μέρος υποχρεούται όπως διατηρεί το άλλο Μέρος ανεπηρέαστο και ανέπαφο από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον του ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον του, καθώς επίσης και να το αποζημιώνει για κάθε απώλεια, ζημιά, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τόκο, φόρους, πρόστιμα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από τις ενέργειες ή παραλείψεις ή παράβαση εκ μέρους του και/ή αντιπροσώπων και/ή υπαλλήλων αυτού των όρων και προϋποθέσεων του Υποδείγματος και/ή της Συμφωνίας. 25

26 20.2. Ειδικότερα και άνευ βλάβης των πιο πάνω, ο Αδειούχος Σταθμός οφείλει να αποζημιώνει, απαλλάσσει και να κρατά τον Παροχέα απαλλαγμένο από οποιαδήποτε απαίτηση και/ή ζημιά και/ή ευθύνη για παράβαση από μέρους του Αδειούχου Σταθμού οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την τηλεοπτική εκπομπή του σήματος του μέσω του δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης του Παροχέα. 21. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΩΝ Η παρούσα Συμφωνία δεσμεύει τα Μέρη, τους Διαδόχους και Εκδοχείς τους. 22. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων με βάση τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Επικοινωνιών Νόμου, 112(Ι)/2004, και της Απόφασης αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ, Κ.Δ.Π. 112/2013, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να αποταθούν στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο είναι το δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νοείται ότι μετά που ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ασκήσει την αρμοδιότητα του, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να ενεργήσουν με βάση τα νόμιμα δικαιώματα τους. 23. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η παρούσα Συμφωνία υπογράφτηκε σε δύο πρωτότυπα από τα Μέρη στην παρουσία μαρτύρων κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή του κειμένου της Συμφωνίας και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. 26

27 ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, οι Συμβαλλόμενοι θέτουν τις υπογραφές τους: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. ( Παροχέας ) 2 (Αδειούχος Σταθμός) ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 1.. (αρ. ταυτότητας ) 2.. (αρ. ταυτότητας ) 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ VELISTER LTD 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Η παρούσα σύµβαση καταρτίζεται σήµερα στις στη µεταξύ: 1. Prochoice Χρηµατιστηριακής Λτδ, (αριθµός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ HOSTED EXCHANGE 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Cyta: είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο ΚΕΦ.302

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... Error! Bookmar ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.) (στο εξής καλούμενου ως ο «Οργανισμός»), αφ ενός

του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.) (στο εξής καλούμενου ως ο «Οργανισμός»), αφ ενός Οδός Ανδροκλ έους 3 Α, 10 60 Λ ευκωσία Τ.Θ. 21 840, 15 14 Λευ κωσί α Λευκωσία Τηλ 2 275 36 3 1, Φαξ 2 275 166 4 Λάρνακα Τ ηλ. 246 270 22, Φαξ 2 465 867 5 Σύμβαση Μέλους και δήλωση αποδοχής των Όρων Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα

Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Κυρίως Μέρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συμφωνία Διασύνδεσης 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 11 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 11 4. ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2016-1 8/1/2016 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ACB ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα