Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ( ) 4 "Ε" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ.Τ. «4 "Ε" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» (ΥΠΕ/5/00735/Ε) ΤΣ ALTEN ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ALTEN ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AQUA WATT ΑΚΟΥΑ ΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ BIO ALTEN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕ/5/00785/Ε) ΤΣ ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ.Τ. ""ALTEN A.E."" (ΥΠΕ/5/02104/Ε) ΤΣ AQUA WATT (ΑΚΟΥΑ ΒΑΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ.Τ. ""AQUA WATT A.E."" (ΥΠΕ/5/01181/Ε) ΤΣ BIO ALTEN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΜΕ.Τ. "BIOALTEN Ε.Π.Ε." (ΥΠΕ/5/01136/Ε) ΤΣ BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ.Τ. ""BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε."" (ΥΠΕ/5/00780/Ε) ΤΣ COMPUTER PROGRAM Ι ΤΖΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EASY SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EUROWIND ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) FUSION ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ COMPUTER PROGRAM Ι. ΤΖΙΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/02690/Ε) ΤΣ EASY SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ.Τ. ""EASY SOLAR A.E."" (ΥΠΕ/5/03216/Ε) ΤΣ ENERGA - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ.Τ. "ENERGA A.E." (ΥΠΕ/5/02970/Ε) ΤΣ EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Παρακολούθηση.Τ. ""EUROWIND της οικολογικής A.E."" (ΥΠΕ/5/04409/Ε) ποιότητας υδάτων ποταµών, παρακτίων και µεταβατικών ΤΣ υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης ΕΤΠΑ FUSION ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕ/5/00618/Ε) ΤΣ

2 GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GOLDEN SOLAR ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ K & Α ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOLONO LIMITED ORIGIS II LTD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RNA POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOLAR DATUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOLAR ΜΩΡΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AE SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ) GDP SOLAR AE (ΥΠΕ/5/00917/Ε) ΤΣ GOLDEN SOLAR AE ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ.Τ. ""GOLDEN SOLAR AE"" (ΥΠΕ/5/02892/Ε) ΤΣ Κ. & Α. ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ. ""ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."" (ΥΠΕ/5/00880/Ε) ΤΣ KOLONO LIMITED - ORIGIS II LTD ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ. "KOLONO LTD - ORIGIS II LTD Ο.Ε." (.ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ - Β.ΠΑΣΛΗΣ Ο.Ε) (ΥΠΕ/5/00329/Ε) ΤΣ RNA POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ.Τ. ""RNA POWER S.A."" (ΥΠΕ/5/03201/Ε) ΤΣ SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ. ""SELECTED VOLT"" (ΥΠΕ/5/02960/Ε) ΤΣ SOLAR CAPTIVITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ.Τ. ""SOLAR CAPTIVITY ΜΕΠΕ"" (ΥΠΕ/5/00836/Ε) ΤΣ SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΜΕ.Τ. «SOLAR CONCEPT AE» (ΥΠΕ/5/00734/Ε) ΤΣ SOLAR DATUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε ΜΕ.Τ. «SOLAR DATUM AE» (ΥΠΕ/5/00733/Ε) ΤΣ SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ.Τ. ""SOLAR ILIAS MBOMBENA ΕΠΕ"" (ΥΠΕ/5/01340/Ε) ΤΣ SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ.Τ. ""SOLAR ILIAS MBOMBENA ΕΠΕ"" (ΥΠΕ/5/01341/Ε) ΤΣ SOLAR MΩΡΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ.Τ. ""SOLAR ΜΩΡΕΑ Ε.Π.Ε."" (ΥΠΕ/5/01200/Ε) ΤΣ SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ.Τ. "SPES SOLARIS Α.Ε." (ΥΠΕ/5/00729/Ε) ΤΣ UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΜΕ.Τ. ""UTILITAS SOLARIS A.E."" (ΥΠΕ/5/00323/Ε) ΤΣ

3 ( ) VIGO ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ VIGO ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/03176/Ε) ΤΣ VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕ µε δτ "VVD SOLAR AE"(ΥΠΕ/5/00959/Ε) ΤΣ Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ.Τ. ""Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε."" (ΥΠΕ/5/01265/Ε) ΤΣ Α Θ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00799/Ε) ΤΣ Α ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Α.ΚΑΡΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00310/Ε) ΤΣ Α. ΓΙΩΤΗ Φ. ΜΠΕΗΣ ΕΕ Α. ΓΙΩΤΗ Φ. ΜΠΕΗΣ ΕΕ (ΥΠΕ/5/02996/Ε) ΤΣ Α. ΓΚΕΓΚΑΣ - Χ. ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ Ο.Ε. Α.ΓΚΕΚΑΣ - Χ.ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ Ο.Ε ΜΕ.Τ. "HELLENIC CELL POWER" (ΥΠΕ/5/00398/Ε) ΤΣ Α.ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Α. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/01310/Ε) ΤΣ Α.ΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΟΕ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε. Α.ΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/02199/Ε) ΤΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00259/Ε) ΤΣ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00722/Ε) ΤΣ ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ. (ΥΠΕ/5/00243/Ε) ΤΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ.Τ. ""ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε."" (ΥΠΕ/5/00607/Ε) ΤΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00498/Ε) ΤΣ

4 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Α ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ( ) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Α. & ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ.Τ. ""ΗΛΙΑΚΗ Ε.Ε."" (ΥΠΕ/5/00803/Ε)) ΤΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ.Τ. ""ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ"" (ΥΠΕ/5/04091/Ε) ΤΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΡΑΧΗ-Α ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΡΑΧΗ-Α ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤ/ΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00686/Ε) ΤΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/02069/Ε) ΤΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/02166/Ε) ΤΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ.Τ. ""ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΒΕΝΙ Ν.3299/2004 ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Α.Ε."" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΥΠΕ/5/02269/Ε) ΤΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ.Τ. ""ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ"" (ΥΠΕ/5/01521/Ε) ΤΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ.Τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.» (ΥΠΕ/5/02966/Ε) ΤΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.» (ΥΠΕ/5/02143/Ε) ΤΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01622/Ε) ΤΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/02047/Ε) ΤΣ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΠΕ ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ (ΥΠΕ/5/01413/Ε) ΤΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ.Τ. "ADVANCED FOOD TECHNOLOGIES" (ΥΠΕ/5/00593/Ε) ΤΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΕ.Τ. ""ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε."" (ΥΠΕ/5/01751/Ε) ΤΣ

5 ( ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00209/Ε) ΤΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΑΤΑΣKEYH ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΥΓ ΟΝΙΑΣ ΤΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΣΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΤΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ.Τ. ""ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."" (ΥΠΕ/5/00226/Ε) ΤΣ ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ Γ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΟΕ ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00275/Ε) ΤΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΜΕ.Τ. "JEVITECH SOLAR LTD" (ΥΠΕ/5/00944/Ε) ΤΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΡΟΝΟΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΕ ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/00232/Ε) ΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ.Τ. ""ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε"" (ΥΠΕ/5/04100/Ε) ΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KRONOS SUN ENERGY A.E. ΜΕ.Τ. ""KRONOS SUN ENERGY A.E."" (ΥΠΕ/5/03015/Ε) ΤΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΙΘΑΚΗΣ (ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΤΣ ΑΡ ΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00666/Ε) ΤΣ

6 ( ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων στο παράρτηµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης στη Θέρµη Θεσσαλονίκης ΤΣ ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ.Τ. ""ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε."" (ΥΠΕ/5/04225/Ε) ΤΣ ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕ.Τ. "ΑΤΚΑ ΕΠΕ" (ΥΠΕ/5/00713/Ε) ΤΣ ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/00990/Ε) ΤΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Επέκταση Γραµµής 3 του Μετρό Αθήνας, τµήµα "Αιγάλεω - Αγία Μαρίνα", Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, Σταθµός Μετεπιβίβασης "Χαϊδάρι", Σταθµός Μετεπιβίβασης "Κεραµεικός" ΤΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Σταθµοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της Γραµµής 3 της Γραµµής 3 του Μετρό Αθηνών (Σταθµοί Χολαργός, Νοµισµατοκοπείο, Αγία Παρασκευή) ΤΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΣ ΑΦΟΙ ΗΜ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ ΑΦΟΙ ΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00595/Ε) ΤΣ ΑΦΟΙ ΕΚΑΤΟ ΟΕ ΑΦΟΙ ΕΚΑΤΟ Ο.Ε ΜΕ.Τ. "LINK" (ΥΠΕ/5/00530/Ε) ΤΣ ΑΦΟΙ Ι ΓΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΟΙ Ι.ΓΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΜΕ.Τ. ""ΚΡΟΝΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε"" (ΥΠΕ/5/00128/Ε) ΤΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΟΥΝΑΚΗ ΟΕ ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΟΥΝΑΚΗ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00600/Ε) ΤΣ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΜΕ.Τ. "" ΕΥΚΑΛΙΩΝ"" (ΥΠΕ/5/00454/Ε) ΤΣ Β.ΟΡΦΑΝΟΣ - ΑΙΜ. ΚΑΙΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. Β.ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΙΜ. ΚΑΙΚΤΣΟΓΛΟΥ (ΥΠΕ/5/00237/Ε) ΤΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00503/Ε) ΤΣ

7 ( ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00458/Ε) ΤΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/01544/Ε) ΤΣ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε. ΜΕ.Τ. "SOLAR ENERGY" (ΥΠΕ/5/00832/Ε) ΤΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΜΕ.Τ. ""VOULGARI ENERGY"" (ΥΠΕ/5/00496/Ε) ΤΣ Γ Α ΣΥΡΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Γ.Α ΣΥΡΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/00989/Ε) ΤΣ Γ.ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΛΤΕΡΕΝ ΑΕ.ΟΕ. "Γ.ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - ALTEREN Α.Ε" Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00469/Ε) ΤΣ Γ.ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Γ.ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00280/Ε) ΤΣ ΓΓ Ε-ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ Κατασκευή ρουφράκτη Γυρτώνης ΤΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΣΑΠ: Σύστηµα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαµόρφωση στρατηγικής για την προσαρµογή τους στην κλιµατική αλλαγή και τον µετριασµό αυτής» ΕΤΠΑ ράσεις εγκατάστασης µονάδων ΣΗΘΥΑ (Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας) σε συνδυασµό µε συστήµατα Ψύξης µε χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΤΣ Μερική υποκατάσταση πετρελαίου µε ηλιοθερµική ενέργεια, κατασκευή νέας θερµοµόνωσης όπου θα εγκατασταθεί το ηλιακό πεδίο και επέκταση αναβάθµιση του BMS στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας ΤΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ- ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΜΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΤΠΑ ΓΕΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ. ""ΓΕΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ"" (ΥΠΕ/5/02243/Ε) ΤΣ

8 ΓΕΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ( ) ΓΕΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δτ "ΓΕΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ" (ΥΠΕ/5/00109/Ε) ΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ.Τ. ""ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ Ε.Ε."" (ΥΠΕ/5/00924/Ε) ΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΥΠΕ/5/00048/Ε) ΤΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΜΕ.Τ. ""ENERGY PRO"" (ΥΠΕ/5/01064/Ε) ΤΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΤΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡ ΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΤΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝ ΡΑΒΙ ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΤΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου ΤΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε ηµόσιο Κτίριο Ιδιοκτησίας Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, επί της Πλατείας Μοριχόβου ΤΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ ΚΑΙ ΑΜΑΤΟΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΣ

9 ( ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ ΤΣ Α ΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΙ Α ΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ Α ΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΙ Α ΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/02773/Ε) ΤΣ Ε ΙΣΑ Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Αποβλήτων στις θέσεις "Μοδάκια" της ηµοτικής Ενότητας Αρµένων και "Σπηλιά" της Τοπικής Ενότητας Ασή Γωνιάς ΤΣ ΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/03136/Ε) ΤΣ ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΤΣΙ ΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ.. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Αιγίου ΤΣ ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ Μάκρης του. Αλεξανδρούπολης ΤΣ ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΚΕΛΛΩΝ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ( Β.32 ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΣ

10 ΕΥΑ ΑΡΤΑΙΩΝ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΑΡΤΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( ΕΥΑΗ) ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( ΕΥΑΗ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΤΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΤΣ ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( ΕΥΑΗ) ΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΤΣ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΥΛΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΣ ΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΝΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘAΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ ΤΣ ΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΤΣ

11 ( ) ΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ» ΤΣ ΕΥΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΣΑΚΙ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ BEΛTIΩΣH ΣYMΠΛHPΩΣH YΠO OMHΣ KAI ΠAPOXHΣ Y PEYΣHΣ ΠEPIOXΩN ΣTPOΓΓYΛHΣ & MΟPAΪTIKΩN HMOY MEΛITΕIEΩN ΤΣ ΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων.. Ιάσµου ΤΣ ΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΣ

12 ( ) ΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ ΙΟΥ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ ΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ -ΒΟΛΟΣ ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ TΣΑΓΚΑΡΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΣ

13 ( ) ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΣ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΠΑΝΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΑΤΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ.Κ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΤΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΤΣ

14 ( ) ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕEΛ ΡΟ ΟΥ/ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΤΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ Κατασκευή Εσωτερικών ικτύων Ύδρευσης Σορωνής ήµου Ρόδου ΤΣ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ Επέκταση αγωγού τροφοδότησης Λιµένα Ρόδου µέχρι το νέο λιµάνι και τη Μαρίνα Ρόδου ΤΣ ΕΥΑ ΡΟ ΟΥ Αγωγός µεταφοράς νερού στη Λάρδο Ρόδου και εξοπλισµός ποιοτικού ελέγχου νερού ΤΣ ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ α).κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, β).κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ολοκληρωµένο Σύστηµα Τηλελέγχου Τηλεχειρισµού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων ΤΣ ΕΥΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Μελέτη και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και µονάδας επεξεργασίας λυµάτων του οικισµου Μεγάλων Καλυβίων του ήµου Τρικκαίων (Φάση Μελέτης) ΤΣ ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ.. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ «ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ» ΤΣ

15 ( ) ΕΥΑ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ Έργα συλλογής µεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων οικισµών Παραλίας Αυλίδας, Βαθέως και ροσιάς, ήµου Χαλκιδέων ΤΣ ΕΥΑ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΕΥΑ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων.κ. Βασιλικού, Αγ. Νικολάου & Ν. Λαµψάκου ήµου Χαλκιδέων ΤΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ.. ΑΥΛΙ ΑΣ, ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ,ΑΝΘΗ ΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Τ ΕΤΠΑ ΕΥΑ ΧΙΟΥ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Α ΦΑΣΗ) ΤΣ ΕΥΑ ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ.. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (Ανατ. Ολύµπου) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΡΑΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΑΜΑΣ ΤΣ

16 ΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΘΑΣΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΦΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Εξωτερικό ίκτυο Ύδρευσης Οικισµού Πύργου και Μονάδα Αφαλάτωσης Οικισµού Ακρωτηρίου Θήρας ΤΣ ΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Προµήθεια 21 αυτόνοµων συστηµάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιµου νερού στην Κάλυµνο ΤΣ ΕΥΑ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΚΩ ΤΣ ΕΥΑ ΚΩ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΚΩ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑ ΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΣ

17 ( ) ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ KAI ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60- ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΠΑ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨIΩΝ ΝΕΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΤΠΑ ΕΥΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ( ΕΥΑΜ) ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ( ΕΥΑΜ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,.. ΓΑΖΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ( ΕΥΑΜ) ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ.Κ. ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ( ΕΥΑΜ) ΕΥΑ ΜΑΛΙΩΝ ΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΤΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΛΙ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ ΤΣ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ, ΕΡΑΤΕΙΝΟ, ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ ΤΣ ΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΤΣ ΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ "Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ήµου Νέστου" ΤΣ

18 ΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ ( ) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΡΓΟΥΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΣ ΕΥΑ ΣΚΥ ΡΑΣ ΠΕΛΛΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥ ΡΑΣ ΤΣ ΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ» ΤΣ ΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ΤΣ ΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Κ. ΧΑΝΙ- ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΤΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ.Τ. "ΚΛΙΜΑΞ ΟΕ" (ΥΠΕ/5/00029/Ε) ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α..Α. ΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΒ ΗΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΒ ΗΡΩN (ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΒ ΗΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ολοκληρωµένη Ενεργειακή αναβάθµιση σχολικού κτιρίου Γυµνασίου Πολυσίτου.Αβδήρων ΤΣ ΕΡΓΑ ΑΠΕ, ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 11ο ΗΜΟΤΙΚΟ & 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΣ

19 ( ) ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΗΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΕΡΓΑ 1)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΧΑ Α ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ..ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 2)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α.. ΑΦΝΗΣ ΚΑΙ.. ΧΡΥΣΩΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΡ ΕΣΗ 3)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α.. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ.. ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΑΜΝΙΑ, ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΝΑΓΚΟ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 1.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α..ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 2.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α..ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αποκατάσταση ΧΑ Α ήµου Αγράφων ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων ήµου Αγγελοκάστρου ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ανάπτυξη ικτύου Στάσεων (Αστικών Λεωφορείων) του ήµου Αγρινίου, µε χρήση Α.Π.Ε ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοσυστηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας για το δήµο Αιγάλεω ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΤΣ

20 ( ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΤΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΤΣ ήµος Αλεξάνδρειας Νοµού Ηµαθίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ίκτυα ακαθάρτων στους οικισµούς Μαυροµµατίου και Λεονταρίου - Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑ Α ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΖΙ, ΘΕΣΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Αποκατάσταση ΧΑ Α Αλµυρού ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Κατασκευή δύο δεξαµενών στα Κατάπολα Αµοργού ΤΣ ΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Νερού από Κατάπολα στη Χώρα Αµοργού ΤΣ

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΨΗΦΙΑ ΚΩ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Χ.Α.Κ.

ΟΡΙΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΨΗΦΙΑ ΚΩ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Χ.Α.Κ. ΝΟΜΟΣ ΚΟΜΒΙΚΗ Ή ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ Χ.Α.Κ. ΟΡΙΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΨΗΦΙΑ ΚΩ ΙΚ ΠΡΟΟΡΙΣΜ ΦΥΣIKH ΣΥΝ/ΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Εγκατεστηµένες παροχές) 1 2 3 4 5 6 7 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΕΤΟΣ 646

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΟΤΣΗ 15 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 39620 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Κορίνθου 23 212 00 ΑΡΓΟΣ 27510 67216 ΑΡΓΟΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΟΤΣΗ 15 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 39620 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Κορίνθου 23 212 00 ΑΡΓΟΣ 27510 67216 ΑΡΓΟΥΣ B) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ιεύθυνση ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛ. ΗΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1 Παπαστράτου 53 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 26410 74500 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε Ε.Υ.Π.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 11/8/1998 111484 ΠΣ ΜΑΜΑΛΗΣ 18/2/1999 68706 29/6/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Καλούνται όλοι οι παρακάτω φορείς να στείλουν : 1. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 1.1 Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ "ΑΘΗΝΑ" "ΑΘΗΝΑ" (ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ) ΕΥ & ΕΦΑΡ. ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (& PROFILE/ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΚΟΖΑΝΗ 2010 ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & PROFILE 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 1 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185191 ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ ΛΕΡΟΥ 2 179 Α Ανατ. Αττικής (.Ε.) 2 ΤΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 188197 ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1 147,58 Θεσπρωτίας (.Ε.) 3 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Κ Ο Ε. 35 χρόνια αγώνες. για το περιβάλλον. και τον καταναλωτή. για ποιότητα ζωής

Π Α Κ Ο Ε. 35 χρόνια αγώνες. για το περιβάλλον. και τον καταναλωτή. για ποιότητα ζωής Π Α Κ Ο Ε 35 χρόνια αγώνες για το περιβάλλον και τον καταναλωτή για ποιότητα ζωής Λεωφ. Αλεξάνδρας 28, 106 83Αθήνα Τηλέφωνα: +30 210 81 00 805, +30 210 81 01609, +30 210 72 30 505 Fax: +30 210 81 01 609

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν Κ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε.

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε. 1.6 Οικιστικό δίκτυο 1.6.1 Κοινωνικός εξοπλισµός Την 10ετια που πέρασε αξιολογείται ότι το οικιστικό δίκτυο της Π Ε (συνολικά θεωρούµενο) βελτίωσε τις υποδοµές του, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων & ιαθέσιµων Υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες/δυσπρόσιτες περιοχές

Πίνακας Χρεώσεων & ιαθέσιµων Υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες/δυσπρόσιτες περιοχές Πίνακας Χρεώσεων & ιαθέσιµων Υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες/δυσπρόσιτες περιοχές Ταχυδροµικός Κώδικας ηµοτικό ιαµέρισµα Νοµός / Πρωτεύουσα νοµού Χρέωση 724 00 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.00 724 00 ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010 ` ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Ε.. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AΘHNA 2010 1 2 Ο.Α.Ε.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Εθνικής Αντίστασης 8-174 56 Άλιµος Ταχυδροµική ιεύθυνση: Τ.Θ. 77117

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα