Κεντριχι] διάt:ιεση Τζαβέλλα 15, 1U6 I ΆlJήνα τηλ , FAX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντριχι] διάt:ιεση Τζαβέλλα 15, 1U6 I ΆlJήνα τηλ. 38.38.257, FAX 38.40.349"

Transcript

1

2 'Ασκήσεις ϋφους

3

4 ύψιλον Ι οιολία ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου ι Exercices de sry/e, 1947 CoΡΥήght γιά την έλληνική γλώσσα ι ϋψιλον Ι σισλία, 1984 'Απόδοση ι Άχιλλέας Κυριακίδης Φωτοστοιχειοθεσία ι Φωτ6,1ραμμα ΕΠΕ 'Εκτύπωση ι Άwελος 'Ελεύθερος Τυπογραφική διόρθωση - έπιμέλεια ι Μαρία Κυρτζάκη Α' έκδοση ι 'Απρίλιος 1984 Κεντριχι] διάt:ιεση Τζαβέλλα 15, 1U6 I ΆlJήνα τηλ , FAX Printcd ίπ Athen. Greece WW\v.ypsilon.gr ISBN ΙΙ-72-2

5 Ραιημόν Κενώ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ Άπόδοση Άχιλλέας Κυριακίδης ϋψιλον/6'ι6'λία, Αθήνα, 1984

6 Ή άπόδοση άφιερώνεται στόν Δημήτρη Καλοκύρη Α.κ.

7 Σημειώσεις Σ' ενα λεωφορείο τής γραμμής S. Συνωστισμός. "Ενας τύπος γύρω στά είκοσι εξι, καπέλο μαλακό μέ μιά πλεξούδα στή θέση τής κορδέλας, πολύ μακρύς λαιμός σά νά τού τόν είχα"νε τρα Οήξει. Κόσμος κατεοαίνει. Ό περί ού ό λόγος άρπάζεται μ' ενα διπλανό του. Τόν κατηγορεί πώς τόν σπρώχνει κάθε φορά πού κάποιος θέλει νά -tεράσει. Τόνος κλαψιάρικος μέ κακές διαθέσεις. Καθώς ολέπει νά ελευθερώνεται ενα κάθισμα, τρέχει καί κάθεται. Δυό d)ρες άργότερα, τόν ξαναολέπω στήν Κούρ ντέ Ρόμ, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. ΕΙναι μαζί μ' ενα φίλο του πού τού λέει: «Πρέπει νά ράψεις αλλο ενα κουμπί στό παλτό σου». Τού δείχνει πού (στό πέτο) καί γιατί. 7

8 Εις διπλούν Γύρω στά μισά τής μέρας καί στό μεσημέρι, ορέθηκα κι ανέοηκα στην πλατφόρμα καί στόν πίσω χώρο ένός γεμάτου καί σχεδόν πλήρους λεωφορείου κι ένός μέσου μαζικής μεταφοράς τής γραμμής S καί πού πάει απ' τήν Κοντρεσκάρπ στό Σαμπερέ. ΕΙδα καί πρόσεξα ενα νέο άντρα κι εναν ήλικιωμένο εφηοο αρκετά φαιδρό κι δχι λίγο γελοίο: σοέρκο ισχνό καί λαιμός όστεώδης, μ' ενα σπάγκο καί μέ μιά πλεξούδα γύρω απ' τό καπέλο καί τήν καλύπτρα. υγ στερα από κάποιο στρίμωγμα καί μιά σύγχυση, λέει κι έκφέρει μέ μιά φωνή κι ενα τόνο κλαψιάρικο καί γρινιάρικο πώς ό διπλανός του καί συνεπιοάτης του τό κάνει έπίτηδες καί οάζει τά δυνατά του νά τόν σπρώχνει καί νά τόν ενοχλεί κάθε φορά πού κάποιος κατεβαίνει καί αποοιβάζεται. 'Αφού άνοιξε τό στόμα του καί μόλις ειπε αύτά, τρέχει κι δρμάει πρός ενα κάθισμα καί μιά θέση ελεύθερη καί άδεια. Δυό <ι'ρες αργότερα κι ϋστερα από έκατόν είκοσι λεπτά, τόν ξαναβλέπω καί τόν συναντώ ξανά στην Κούρ ντέ Ρόμ καί μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Βρίσκεται κι ειναι μ' ενα φίλο του καί σύντροφό του πού τόν συμβουλεύει καί τού συνιστά νά προσθέσει καί νά ράψει ενα κουμπί κι ενα κοκαλένιο στρογγυλάκι στό παλτό του καί στό πανωφόρι του. 8

9 Λιτό " Η μασταν κάμποσοι καί μάς πηγαίναν στριμωγμένους. υ Ενας νεαρός, πού δέν έδειχνε καί γιά πολύ ξύπνιος, κουοέντιασε γιά λίγο μ' εναν κύριο πού στεκόταν δίπλα του, κι ϋστερα πήγε καί κάθισε. Δυό ώρες άργότερα, τόν ξανασυνάντησα' ηταν παρέα μ' ενα φίλο του καί μιλούσαν γιά ρούχα. 9

10 Μεταφορικό Στής μέρας τό κέντρο, πεταμένο ανάμεσα στίς ταξιδιάρικες σαρδέλες ένός κολεόπτερου μέ ύπόλευκη γαστέρα, ενα κοτόπουλο μέ μακρύ ξεπουπουλιασμένο λαιμό εκραξε ξαφνικά μιάν ησυχη σαρδέλα κι ή λαλιά του φτερούγισε στόν αέρα, νοτισμένη απ' τό παράπονο. ' Ύστερα, μαγνητισμένο από ενα κενό, τό πτηνό δρμηξε πρός τά κεί. Τήν ιδια μέρα τό ξανάδα, σέ μιά ζοφερή αστική έρημίά, καί τού ξεφτιλίζανε τήν περηφάνια γιά τό χατ ί ρι ένός κουμπιού... 10

11 'Οπισθοδρομικό «Πρέπει νά ράψεις αλλο ενα κουμπί στό παλτό σου», τού είπε ό φίλος του. Τόν ξανασυνάντησα καταμεσίς στήν Κούρ ντέ Ρόμ, άφού τόν είχα άφήσει νά όρμάει μ' άπληστία σέ μιά θέση ελεύθερη. Μόλις είχε διαμαρτυρηθεί γιά τή σπρωξιά ένός αλλου έπιοάτη πού, καθώς ελεγε, τόν ζούλαγε κάθε φορά πού κάποιος κατέοαινε άπ' τό λεωφορείο. Αύτός ό ξερακιανός νεαρός φορούσε ενα γελοίο καπέλο. 'Όλα αύτά σ"νέοησαν στήν πλατφόρμα ένός γεμάτου S εκείνο τό μεσημέρι. 11

12 'Έκπληκτο Τί στριμωγμένοι πού ημασταν σέ κείνη τήν πλατφόρμα τού λεωφορείου! Καί τί γελοίος κι ανόητος πού έδειχνε εκείνος δ νεαρός! Καί τί θαρρείτε πώς έκανε; ουτε λίγο ούτε πολύ τά 'Όαλε μέ τόν ταλαίπωρο τό διπλανό του! Κι δ λόγος; 'Ισχυρίστηκε - αύτός δ λιμοκοντόρος! - πώς τό ανθρωπάκι δίπλα του τόν έσπρωχνε! Σά νά μήν έφτανε αύτό, μόλις ειδε μιά θέση ελεύθερη, δρμηξε νά τήν πιάσει! 'Αντί νά τήν παραχωρήσει σέ μιά κυρία! Δυό <1ρες αργότερα, μαντέψτε ποιόν συνάντησα μπροστά στό σταθμό τού Σαίν Λαζάρ; Τόν ίδιο τόν λιμοκοντόρο! Νά παίρνει συμόουλές γιά τό ντύσιμό του! 'Από κάποιον φίλο του! 'Απίστευτο! 12

13 'Όνειρο 'Όλα γύρω μού φαίνονταν αχνά καί σεντεφένια, ήταν κι αλλα πρόσωπα, πολλά κι αδιόρατα, κι ώστόσο ανάμεσά τους διαγραφόταν αρκετά καθάρια ή μοναχική μορφή ένός νεαρού πού ό πολύ μακρύς λαιμός του προανάγγελλε μόνος του τόν ταυτόχρονα δειλό καί γρινιάρικο χαρακτήρα τού ανθρώπου. 'Η κορδέλα τού καπέλου του ειχε δώσει τή θέση της σέ μιά πλεξούδα. 'Ύστερα αρχισε νά τσακώνεται μέ κάποιον αλλο πού δέν ε6λεπα, κι ϋστερα, σά νά τόν πήρε ό φόοος, ρίχτηκε στά σκοτάδια ένός διαδρόμου. Σ' ενα αλλο κομμάτι τού όνείρου τόν 6λέπω νά 6αδίζει μέρα μεσημέρι μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Τώρα ειναι μ' ενα φίλο του πού τού λέει: «Πρέπει νά ράψεις αλλο ενα κουμπί στό παλτό σου». Πάνω έκεί, ξύπνησα. 13

14 Προφητικό Σάν ερθει μεσημέρι, θά ορεθείς στήν πίσω πλατφόρμα ένός λεωφορείου. Έκεί θά ορισκονται έπιοάτες στριμωγμένοι - καί στ' άνάμεσό τους θά προσέξεις ενα γελοίο νεανία: σοέρκο σκελετωμένο καί κομποσκοίνι στή ρεπούμπλικα. Δέν θά τά πάει διόλου καλά δ πιτσιρικάς. Θά τού μπεί στό μυαλό πώς ενας κύριος τόν σπρώχνει έπίτηδες, κάθε φορά πού έπιοάτες κατεοαίνουν η άνεοαίνουν. Θά τού τό πεί, μά δ άλλος δέν θά τού άποκριθεί, δλο περιφρόνια. Κι δ γελοίος νεανίας, πολιορκημένος άπ' τόν πανικό, θά τού τήν κοπανήσει μπρός στά μάτια του καί θά στρωθεί σέ μιά θέση έλεύθερη. Θά τόν ξαναδείς λίγο άργότερα, στήν Κούρ ντέ Ρόμ, μπροστά στό σταθμό τού Σαίν Λαζάρ. Θά 'ναι μαζί του κι ενας φίλος του, κι έσύ θ' άκούσεις τότε αύτά τά λόγια: «Τό παλτό σου δέν κουμπώνει καλά πρέπει νά ράψεις άλλο ενα κoυμπί ). 14

15 Συγκεχυμένο Γελοίο νεαρό, πού βρέθηκα μιά μέρα σ' ενα λεωφορείο τής γραμμής S γεμάτο όπό τράβηγμα ϊσως μακρύς λαιμός, στό καπέλο Τι κορδέλα, πρόσεξα εναν. Αύθάδη καί γρινιάρικο μ' εναν τόνο, πού βρισκόταν δίπλα του, κατά τού κυρίου, διαμαρτύρεται. Γιατί τόν εσπρωχνε, φορά κάθε πού έπιβάτες κατεβαίνουν. 'Ελεύθερη κάθεται κι δρμάει σέ μιά θέση, τούτου λεχθέντος. Ρόμ (Κούρ ντέ) τόν συναντώ όργότερα δύο ώρες στό παλτό του ενα κουμπί νά προσθέσει ενας φίλος τόν συ μβουλεύει. 15

16 ουράνιο Τόξο Μιά μέρα, σρέθηκα στήν πλατφόρμα ένός σιολετί λεωφορείου. Ήταν έκεί ενας νεαρός &ρκετά γελοίος: λουλακί λαιμός, πλεξούδα στό καπέλο. Ξαφνικά, νά τος πού τά σάζει μ' ενα γαλάζιο κύριο. Αυτό πού κυρίως τού προσάπτει, μέ μιά πράσινη φωνή, ειναι πώς τόν σπρώχνει κάθε φορά πού κατεσαίνει κάποιος. Καί λέγοντας αυτό, δρμάει νά καθίσει σέ μιά κίτρινη θέση. Δυό ώρες άργότερα, τόν ξανασλέπω μπροστά σ' ενα πορτοκαλί σταθμό. ΕΙναι μ' ενα φίλο του πού τόν συμσουλεύει νά προσθέσει ενα κουμπί στό κόκκινο παλτό του. 16

17 Άγώνες Λόγου (Ύποχρεωτική χρησιμοποίηση τών έξης λέξεων: προίκα, ξιφολόγχη, έχθρός, έκκλησία, ατμόσφαιρα, Βαστίλλη, αλληλογραφία). Μιά μέρα, 6ρέθηκα στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου πού χωρίς άμφι60λία θά άποτελούσε μέρος τής προίκας τής κόρης τού κ. Γαμηλιάδη, ό όποίος κατηύθυνε τίς τύχες τής Έταιρείας Μεταφορών τής πόλεως τών Παρισίων. Ήταν έκεί κι ενας άρκετά γελοίος νεαρός, όχι γιατί δέν κρατούσε ξιφολόγχη, άλλά γιατί, ένώ άκρι6ώς δέν κρατούσε, είχε τό ϋφος τού άνθρώπου πού κρατάει. Ξαφνικά, δ νεαρός έκείνος έπετέθη στόν έχθρό του: εναν κύριο πού στεκόταν πίσω του. Τόν κατηγορούσε κυρίως δτι δέν συμπεριφερόταν δσο εύγενικά συμπεριφέρεται κανείς σέ μιά έκκλησία. 'Αφού λοιπόν δημιούργησε μιά τεταμένη άτμόσφαιρα, ό μάγκας πήγε καί κάθισε. Δυό ώρες άργότερα, τόν ξανασυναντώ σέ άπόσταση δυό η τριών χιλιομέτρων άπό τή Βαστίλλη. Ήταν μαζί μ' ενα φίλο του πού τόν συμ60ύλευε νά προσθέσει ενα κουμπί aτό παλτό του - μιά συμ60υλή πού θά μπορούσε κάλλιστα νά τού τήν ειχε δώσει καί δι' άλληλογραφίας. 17

18 Διστακτικό Δέν θυμάμαι καλά πού συνέοη... σέ μιά έκκλησία; σ' ένα σκουπιδοτενεκέ; σ' ένα όστεοφυλάκιο; Σ' ένα λεωφορείο ϊσως; Ήταν λοιπόν έκεί... μά, γιά στάσου, τί ήταν εκεί; Αυγά; Χαλιά; Ρεπανάκια; Μήπως σκελετοί; Ναί, σκελετοί, μά ε{χαν άκόμα πάνω τους τό πετσί τους, κι ήταν καί ζωντανοί. Ναί, ναί, αυτό ήταν. Ανθρωποι μέσα σ' ένα λεωφορείο. Ήταν δμως κι ένας (η μήπως ήταν δύο;) πού τραοούσε τήν προσοχή, άλλά δέν ξέρω πιά γιατί. Άπ' τή μεγαλομανία του; Άπ' τή λιπαρότητά του; Άπ' τή μελαγχολία του; Μάλλον... γιά νά ειμαστε πιό άκριοείς... άπ' τό νεαρό τής ήλικίας του πού ήταν στολισμένο μ' ένα μακρύ... μέτωπο; δάχτυλο; πηγούνι; Όχι: λαιμό, καί μ' ενα καπέλο παράξενο, παράξενο, παράξενο. Αρχισε λοιπόν νά τσακώνεται (ναί, καλά τό λέω) μέ ένα συνεπιοάτη του άναμφίοολα (άντρα η γυναίκα; παιδί η γέρο;). υοταν εληξε τό έπεισόδιο, τέλος πάντων κάπως πρέπει νά έληξε αυτό τό επεισόδιο - δέν άποκλείεται νά έληξε μέ τήν φυγή ενός όπό τούς δυό πού τσακώθηκαν. Είμαι σίγουρος πώς τόν ξαναείδα αυτόν τόν τύπο, πού δμως; Μπροστά σέ μιά εκκλησία; Μπροστά σ' ένα όστεοφυλάκιο; Μπροστά σ' ένα σκουπιδοτενεκέ; Κι ήταν νά δείς μ' ενα φίλο του πού κάτι τού 'λεγε. Τί δμως; Τί; Τί; 18

19 Άκρι6ές Στίς 12.17' σ' ενα λεωφορείο τής γραμμής S, μήκους 10 μέτρων, πλάτους 2,1 μ. και ϋψους 3,5 μ., σέ 3 χιλιόμετρα καί 600 μέτρα άπ' τό σημείο άφετηρίας του, τη στιγμή πού bτέ6αιναν σ' αυτό 48 ατομα, ενα δ.τομο φύλου αρρενος, ήλι κίας 27 έτών, 3 μηνών καί 3 ήμερών, ϋψους 1 μ. καί 72 εκ. καί βάρους 65 κιλών, πού φορούσε στό ;κεφάλι ενα καπέλο ϋψους 17 εκατοστών, περι τριγυρισμένο άπό ενα κορδόνι συνολικού μήκους 35 εκατοστών, εκτόξευσε μιά κατηγορία κατά ενός άνδρός ήλικίας 48 ετών, 4 μηνών καί 3 ήμερών, ϋψους Ιμ. καί 68 εκ. καί βάρους 77 κιλών, ενα φιλιππικό 14 λέξεων, ή εκφορά τών όποίων διήρκεσε 5 δευτερόλεπτα, καί πού άφορούσε άκούσιες μετατοπίσεις εύρους κυμαινομένου άπό 15 εως 20 χιλιοστόμετρα. Στή συνέχεια, πήγε νά καθίσει λίγο μακρύτερα, περίπου 2 μ. καί 10 εκ. 118 λεπτά άργότερα, ό ίδιος νεαρός βρισκόταν 10 μέτρα μπροστά άπό τό σταθμό Σαίν Λαζάρ, aτή δυτική είσοδο, καί εκοβε 6όλτες, καλύπτοντας μιά άπόσταση οχι μεγαλύτερη τών 30 μέτρων, μαζί μ' ενα φίλο του, ήλικίας 28 ετών, ϋψους 1μ. καί 70 έκ. καί βάρους 71 κιλών, πού τόν συμβούλεψε μέ 15 λέξεις νά μετατοπίσει κατά 5 εκατοστά, πρός τήν κατεύθυνση τού ζενίθ, ενα κουμπί διαμέτρου 3 εκατοστών. 19

20 Ή ύποκειμενική αποψη Δέν ημουν διόλου δυσαρεστημένος μέ τό ντύσιμό μου έκείνη τή μέρα. Πρωτοφορούσα ενα παρδαλούτσικο καπέλο κι ενα παλτό, γιά τό όποίο πολύ καμάρωνα. Μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ συνάντησα τόν Χ πού προσπάθησε νά μού χαλάσει τό κέφι, θέλοντας νά μού όποδείξει πώς ιό παλτό μου ήταν πολύ άνοιχτό στό πέτο καί πώς θά ' πρεπε νά προσθέσω έκεί ενα κουμπί. Πάλι καλά πού δέν τόλμησε νά θίξει τό καπέλο μου. Λίγο νωρίτερα, έοαλα δπως επρεπε στή θέση του ενα παλιοτόμαρο πού τό ' κανε έπίτηδες νά μέ ξενυχιάζει κάθε φορά πού περνούσε κόσμος, όνε ο αίνοντας η κατεοαίνοντας. Αυτό συνέοη σ ' ενα όπό κείνα τά ορωμερά λεωφορεία πού πήζουν στή λαϊκούρα όκριοώς έκείνες τίς ώ ρες πού ε{μαι ύποχρεωμένος νά τά χρησιμοποιώ. 20

21 Κι αλλη ύποκειμενική αποψη ΤΗταν σήμερα δίπλα μου στό λεωφορείο t:va άπό κείνα τά μυξιάρικα πού, εύτυχώς, έκλείπουν σιγά σιγά, γιατί καμιά μέρα θά σκότωνα κανένα άπό δαύτα. Ό λεγάμενος, ενα τσογλάνι γύρω στά εικοσι εξι, τριάντα, μού τήν εδινε πολύ, όχι μόνο γιά τό μακρύ λαιμό του σάν ξεπουπουλιασμένης γαλοπούλας, άλλά καί γιατί είχε σ ό καπέλο του άντί γιά κορδέλα t:va λεπτό μελιτζανί κορδόνι. Α τό κάθαρμα! Πόση άηδία μού προκαλούσε! "Οπως λοιπόν είχε πολύ κόσμο στό'λεωφορείο έκείνη τήν ωρα, εδρισκα τήν εύκαιρία, κάθε φορά πού στριμωχνόμασταν γιά νά κατέδει ή νά άνέδει δ κόσμος, νά τού χώνω τόν &' γ κώνα μου στά παίδια του, Στό τέλος μού τήν κι;>πάνησε, πάνω πού ήμουν ετοιμος νά τού τραδήξω ενα ξεγυρισμένο ξενύχιασμα, Θά τού 'λεγα άκόμα, μόνο καί μόνο γιά νά τόν φτιάξω, πώς τό παλτό του ήταν πολύ άνοιχτό στό πέτο, 21

22 'Αφήγηση Μιά μέρα γύρω στό μεσημέρι, στήν περιοχή τού πάρκου Μσνσό, πάνω στήν πλατφόρμα ένός σχεδόν πλήρους λεωφορείου τής γραμμής S (σήμερα 84), πρόσεξα εναν άνθρωπο μέ πολύ μακρύ λαιμό, πού φορούσε ενα μαλακό καπέλο, πού ειχε γύρω του ενα πλεχτό κορδόνι αντί γιά κορδέλα. Ό άνθρωπος αύτός τά 'οαλε ξαφνικά μέ τόν διπλανό του, κατηγορώντας τον πώς επίτηδες τού πατούσε τά πόδια κάθε φορά πού έπιοάτες ανέοαιναν Τι κατέοαιναν. Έγκατέλειψε πάντως νωρίς τή συζήτηση, γιά νά ριχτεί σέ μιά θέση πού άδειασε. Δυό dιρες αργότερα, τόν ξαναείδα μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ, νά συζητάει μεγαλοφώνως μ' ενα φίλο του, πού τόν συμοούλευε νά μικρύνει τό άνοιγμα τού πέτου τού παλτού του, Όάζοντας εναν έμπειρο ράφτη νά τού ράψει λίγο ψηλότερα τό πάνω πάνω κουμπί. 22

23 Λεξιπλαστικό Λεωφοροταξίδευα πλατφορμοστριμωγμένος σ' ενα φορμαϊκομεσημορινό χωρόχρονο κι ήμουνα δίπλα σ' ενα μυξιάρη μακρυλαίμη πιλοκορδονοφόρο. Ό όποίος συνεπιοατολέει: «Σπρωχνομουφαίνεστε». Τούτου έκκριθέντος, έλευθεροκάθισε μέ άπληστ(α. Σέ μιά μεταγενέστερη χωροχρονικότητα, τόν ξαναείδα πού σαινλαζάριζε μ' εναν χ πού τού 'λεγε: «Πρέπει νά κουμποσυμπληρώσεις τό παλτό σου». Καί τού χωρολογοεξηγούσε. 23

24 Άρνήσεις Δέν έπρόκειτο ούτε γιά καράοι, ούτε γιά άεροπλάνο, άλλά γιά ενα μεταφορικό μέσο ξηράς. Δέν ήταν ούτε πρωί, ούτε οράδυ, άλλά μεσημέρι. Δέν ήταν ούτε μωρό, ούτε γέρος, άλλά ενας νεαρός. Δέν ήταν ούτε κορδέλα, ούτε σπάγκος, άλλά μιά πλεξούδα. Δέν ήταν ούτε πομπή, ούτε τσακωμός, ά λλά ενας συνωστισμός. Δέν ήταν ούτε άξιαγάπητος, ού τ ε κακός, ά λλά στριμμένος. Δέν ήταν ούτε άλήθεια, ούτε ψέμα, άλλά μιά πρόφαση. Δέν ήταν ούτε όρθιος, ούτε ξαπλωμένος, άλλά κάποιος πού ήθελε νά καθίσει. Δέν ήταν ούτε τήν παραμονή, ούτε τήν ε π αύριο, άλλά τήν ιδια μέρα. Δέν ήταν ούτε στό σταθμό τού Βορρά, ουτε στό σταθμό τής Λυόν, άλλά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Δέν ήταν ού :τε συγγενής, ούτε άγνωστος, άλλά ένας φίλος. Δέν ήταν ούτε ορισιά, ούτε κοροϊδία, άλλά μιά ένδυματολογική συ μ Ο ουλή. 24

25 Άνιμιστικό "Ενα καπέλο μαλακό, σκούρο καφέ, τό μπόρ χαμηλωμένο, μ' ενα πλεχτό κορδόνι πλεγμένο όλόγυρα αντί γιά κορδέλα, ενα καπέλο στεκόταν ανάμεσα σ' αλλα καπέλα, αναπηδώντας σέ κάθε ανωμαλία τού έδάφους, δπως τή μετέδιδαν οί τροχοί τού όχήματος πού τό μετέφερε (δηλαδή τό καπέλο). Σέ κάθε στάση, τό πηγαινέλα τών έπιοατών τού 'δινε χτυπήματα απ' τά πλάγια, κάτι πού στό τέλος τό νευρίασε (δηλαδή τό καπέλο). Ή όργή του έκδηλώθηκε μέ μιά ανθρώπινη φωνή, πού ήταν συνδεδεμένη μαζί του μέσω μιάς σάρκινης μάζας διατεταγμένης σοφά γύρω από ενα όστεώδες έλλειπτικό σχήμα μέ μερικές τρύπες πού ορισκόταν από κάτω του (δηλαδή τού καπέλου). 'Ύστερα, ξαφνικά, πήγε νά καθίσει (τό καπέλο). Μιά η δυό dιρες αργότερα, τό ξαναείδα νά αλλάζει θέσεις, κόοοντας 6όλτες σέ ϋψος ενα μέτρο κι έοδομήντα έκατοστά απ' τό έδαφος, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ - αυτό, τό καπέλο. "Ενας φίλος τό συμοούλευε νά προσθέσει ενα κουμπί στό παλτό του... ενα κουμπι.. στό παλτό του... πώς μπόρεσε νά πεί ενα τέτοιο πράγμα σ' αυτό, σ' ένα καπέλο... 25

26 Ά ναγραμματισμένο Στό φεωλορείο S, ταπείς με ταπώ σε. 'Ένας πότυς γύρω στά οικεις ϊξε, μ' ενα κρύμα καί καραξενιό μαιλό κι ενα πελόκα μενσόλιaτo μ' ενα νορδικό ίντα γιά λερδακό, κωτσάθηκε μ' εναν δλλα 6ήπει τα πού τόν ουστηκόραγε πώς τόν πρώσεχεν δεπήτεις. Ούφα επιε αυτά μέ νότο ψαικλάρικο, ξήμορε γιά μιά σέθη ευρέλεθη. Μιά αρω εργόρατα, τόν εδια νάξα aτήν Ρούκ εντ Μόρ, τάμπρος τός θάτμος Ναίς Ραζάλ. Νά τη μ' ενα λόφι του πού λού 'τεγε: «Πέ 'θρεπα νά ψάρεις δλλα άνε μπ ίκου aτό τλόπα σου». Κιά τού 'εχιδνε πού (ψηλά, στό πέτο). 26

27 Δ ιευκρινιατικό Σ' Εν α λεωφορεϊο (καί νά μ ή γίνει σύγχ υση μέ τό: 'Εσένα λέω, φορέίο/), παρατήρησα (καί όχι παρατύρισα) έναν τύπο μ ' ενα (καί όχι τυπωμένα) καπέλο στολισμένο μέ (καί όχι καπέλο στολής μένομε) ενα πλεγμένο κορδόνι (καί όχι κορδωμένο πλεχτό). ΕΙχε ενα λαιμό παρατεταμένο (καί όχι ένα μελό παραπεταμένο). Οί α νθρωποι ήταν συνωστισμένοι (καί όχι σύν δστις μένει). Μέ κάθε άπότομη κίνηση τού όχή μ ατος (καί όχι όχύρωση τού κινήματος), ό παραπλήσιος τόν πατούσε (καί όχι ό παραπατήσας τόν πλησίαζε). Ό νεαρός εγινε ανω ποταμών (καί όχι ό ποταμός έγινε ανω νεαρών), μ όλις δμως αδειασε μετά μιά θέση (καί όχι μιά αδεια σέ μετάθεση), πηδώντας πήγε πρός τά κεϊ (καί όχι ό πηδών ας πεί μιά προσταγή). Άργότερα τόν πήρε τό μάτι μου πού λές (καί όχι άργό τεράτων πυρετό, μά τί μού λές), νά μιλά μέ τό φίλο του (καί όχι νά μήλα μέ τό φύλλο του) γιά ένα κουμπί στό πανωφόρι του (καί όχι γιά ένα άποκούμπι στό άνηφόρι του). 27

28 Όμοιοτέλευτο "Ενα μεσημέρι, μές στό καλοκαίρι, μπήκα στό S γιά νά μέ μεταφέρει στού Σαμπερέ τά μέρη. Δέν φυσούσε άγέρι κι δπως είχε μαζευτεί έκεί μέσα ενα άσκέρι, κινδύνευα νά κολλήσω μπέρι μπέρι. Άκούω ενα μακρυχέρη, λιγνό σάν άγιοκέρι, νά ορίζει κάποιον: «μαουνιέρψ>, γιά τά πλήγματα πού τού επιφέρει καί πού τόν κάνουν νά ύποφέρει. Κι άκαρτέρει κι άκαρτέρει, καταλαοαίνοντας πώς είναι χαμένος άπό χέρι, παρατά τό νταραοέρι καί, ένώ δλος ό κόσμος έπιχαίρει, τήν κοπανά σάν περιστέρι. Τόν ξαναείδα πιό πέρι, έξω άπ' τό σταθμό τού Σαίν Λαζέρι, πού 'χε άνοίξει κουοεντέρι γιά τό πέτο στό παλτέρι. 28

29 'Επίσημος αναφορά "Εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ' όψιν ύμών τά κάτωθι συμ Dάντα, ών ύπήρξαμεν άμερόληπτοι, αμα δέ καί εντρομοι μάρτυρες. Περί τήν μεσημορίαν τής σήμερον, εύρισκόμην επί τού αίθρίου λεωφορείου τινός, άνερχομένου τήν όδόν Κουρσέλ καί κατευθυνομένου πρός τήν πλατείαν Σαμ.ίτερέ. Τό εν λόγψ σχημα ήτο πλήρες έπιοατών - ύπερπλήρες, θά ετόλμουν νά ειπω - δοθέντος οτι ειχεν επιτραπή ύπό τού εισπράκτορος ή εν αύτφ ανοδος είς μέγα πλήθος ύπεραρίθμων τιτλούχων ανευ εύλόγου αιτίας. Ό εισπράκτωρ οώτος, επιδεικνύων εις τό ύπεράγαν άγαθότητα, ύπερέοη τά κεκανονισμένα, εις τρόπον δμως ωστε νά δικαιούται επιεικούς κρίσεως. Ες έκάστην στάσιν τού οχήματος, ή διακίνησις τών άνερχομένων ή κατερχομένων επιοατών εδημιούργει ποιόν τινα συνωστισμόν, δστις μάλιστα προύξένησεν τήν διαμαρτυρίαν τινός τών έπιοατών, όμολογουμένως δμως μετ' εύπρεπείας. Σημειούται, δτι ο{,τος εσπευσε νά καταλάο'ιj θέσιν καθημένου, εύθύς ώς τούτο κατέστη δυνατόν. Προσθέτω εις τήν ανω σκιαγράφησιν, δτι ειχον τήν εύκαιρίαν ν' άντιληφθώ τόν εν λόγψ έπιοάτην μετ' ού πολύ. Έσυντροφεύετο εκ τινος φίλου του, τού δποίου δέν ήδυνήθην νά εξακριοώσω τήν ταυτότητα. Ή συζήτησις διεξήγετο ζωηρώς, προφανώς δέ ηπτετο θεμάτων αισθητικής φύσεως. ' Εν όψει τών άνωτέρω, ύποοάλλω τήν παράκλησιν, Κύριε, δπως μοί ύποδείξητε τά άναγκαία πρός συναγωγήν συμπεράσματα εκ τών παρατιθεμένων γεγονότων καί τήν καθ' ύμάς όρθήν θέσιν, τήν άκολουθητέαν ύπ' εμού μέχρι τέλους τού οίου μου. ' Εν άναμονή άπαντήσεως, δεχθήτε παρακαλώ, Κύριε, τήν εκφρασιν τής (τουλάχιστον) ύπάτης καί εξαιρετικώς ενθέρμου πρός ύμάς εκτιμήσεώς μου. 29

30 Δελτίο Τύπου Στό καινούριο του μυθιστόρημα, πού ειναι κι αύτό γραμμένο μέ τό γνωστό του μπρίο, ό διάσημος συγγραφέας Χ, στόν όποίο όφείλουμε τόσα καί τόσα άριστουργήματα, φέρνει στό προσκήνιο μόνο καλοσχεδιασμένους χαρακτήρες, πού δρούν σέ μιά άτμόσφαιρα καθημερινή καί γνώριμη σέ δλους, μικρούς καί μεγάλους. Ή δράση ξετυλίγεται γύρω άπ' τή συνάντηση σ' ενα λεωφορείο τού ηρωα αύτής τής ίστορίας μ' να πρόσωπο άρκετά αινιγματικό πού τσακώνεται μέ τόν πρώτο τυχόντα. Στό τελευταίο επεισόδιο τού εργου, βρίσκουμε αύτό τό μυστηριώδες ατομο νά ά κ ούει μέ τεράστια προσοχή τίς συμβουλές ένός φίλου, μαίτρ στό θέμα τής κομψότητας. Τό σύνολο δίνει μιά μαγευτική εντύπωση πού ό Χ επεξεργάστη κε μέ μιά σπάνία εύδαιμονία. 30

31 Όνοματοποιητικό ' Στην πλατφόρμα, πλά πλά πλά, ένός λεωφορείου, φούρ φούρ φούρ, τής γραμμής S (δπου συστηματικώς συσσωρεύονται σεισοπυγίδες), ήταν περίπου μεσημέρι, ντίνγκ ντίν ντόν, ντίνγκ ντίν ντόν, δταν ενας εφηοος γελοίος, γλού γλού, φορώντας να περίεργο καπέλο, πλόκ πλόκ, στράφηκε (στρούιφ) πρός τόν διπλανό του μέ όργή, άγκρ άγκρ, καί τού ει πε, χμ χμ: «Σά νά μού φαίνεται πώς μέ σπρώχνετε έπίτηδες, κύριε». Κράτς. Στή στιγμή, ορούτ, όρμάει σέ μιά έλεύθερη θέση καί κάθεται, μjτούμ. Τήν ιδια μέρα, λίγο άργότερα, ντίνγκ ντίν ντόν, ντίνγκ ντίν ντόν, τόν ξαναείδα. Ήταν συντροφιά μ' ναν άλλο εφηοο, γλού γλού, πού κάτι τού 'λεγε γιά τό κουμπί τού παλτού του (μπρ, μπρ, μπρρρ - δέν εκανε καί τόση πολλή ζέστη... ). Κράτς. 31

32 Λογική 'Ανάλυση Λεωφορείο. Πλατφόρμα. Πλατφόρμα λεωφορείου. Ό χώρος. Μεσημέρι. Περίπου. Περίπου μεσημέρι. Ό χ ρόνος. ΈπιΟάτες. ΚαΟγάς. Καογάς έπιοατών. Ή δ ράση. Νεαρός. Καπέλο. Μακρύς, λιγνός λαιμός. " Ενας νεαρός μέ καπέλ ο κι ενα κορδόνι πλεγμένο όλόγυρα. Τό κύριο πρόσωπο. Κάποιος. Κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος. Τό δεύτερο πρόσωπο. Έγώ. Έγώ. Έγώ. Τό τρίτο πρόσωπο. (Άφηγητής). Λέξεις. Λέξεις. Λέξεις. (τ ο. είπωθέντα). Θέση έλεύθερη. Θέση κατειλημμένη. Μιά έλεύθερη θέση πού Εγινε κατειλημμένη. Τ ό αποτέλεσμα. Ό σταθμός Σαίν Λαζάρ. Μιά ωρα αργότερα. " Ενας φίλος. " Ενα κουμπί. Μιά άλλη φράση πού ακούστηκε. Τό συμπέρασμα. Τό λογικό συμπέρασμα. 32

33 'Επίμονο Μιά μέρα, γύρω στό μεσημέρι, όνέοηκα σ' ενα σχεδόν γεμάτο λεωφορείο τής γραμμής S. Σ' ενα σχεδόν γεμάτο λεωφορείο τής γραμμής S, ήταν ενας νεαρός άρκετά γελοίος. Άνέβηκα στό ίδιο λεωφορείο μ' εκείνον, κι αύτός δ νεαρός, πού ειχε άνέοει πρίν όπό μένα σ' αύτό τό ίδιο λεωφορείο τής γραμμής S, πού ήταν σχεδόν γεμάτο, γύρω στό μεσημέρι, φορούσε στό κεφάλι ενα καπέλο πού μού φάνηκε πολύ γελοίο, εμένα, πού ειχα όνέοει στό ίδιο λεωφορείο μ' εκείνον τόν νεαρό, στή γραμμή S, μιά μέρα, γύρω στό μεσημέρι. Τό καπέλο αύτό ειχε όλόγυρα ενα ειδος κορδονιού πλεχτού, κάτι σάν σιρίτι, κι ό νεαρός πού τό φορούσε αύτό τό καπέλο - κι αύτό τό σιρίτι - βρισκόταν στό ίδιο λεωφορείο μέ μένα, ενα σχεδόν γεμάτο λεωφορείο γιατί ήταν μεσημέρι' κάτω λοιπόν άπ' τό καπέλο αύτό, πού τό κορδόνι του εμοιαζε μέ σιρίτι, βρισκόταν ενα πρόσωπο πού προεκτεινόταν σ' ενα μακρύ, μακρύ λαιμό. Ώ τί μακρύς πού ήταν ό λαιμός εκείνου τού νεαρού πού φορούσε ενα καπέλο μ' ενα σιρίτι όλόγυρα, στό λεωφορείο τής γραμμής S, μιά μέρα γύρω στό μεσημέρι! Ό συνωστισμός ήταν μεγάλος πάνω σ' εκείνο τό λεωφορείο πού μας πήγαινε πρός τό τέρμα τής γραμμής S, μιά μέρα γύρω στό μεσημέρι, εμένα κι αύτόν τόν νεαρό πού φορούσε ενα μακρύ λαιμό κάτω όπό ενα γελοίο καπέλο. Μέσα άπ' τίς συνεχείς προσκρούσεις ξαφνικά ξεφύτρωσε μιά διαμαρτυρία, μιά διαμαρτυρία πού προήλθε όπό εκείνον τόν νεαρό πού ειχε ενα τόσο μακρύ λαιμό στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου τής γραμμής S, μιά μέρα γύρω στό μεσημέρι. Ύ πήρξε μιά κατηγορία πού εκτοξεύτηκε μέ μιά φωνή ποτισμένη όπό πληγωμένη άξιοπρέπεια, γιατί πάνω στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου S, ενας νεαρός ειχε ενα καπέλο εφοδιασμένο μ' ενα σιρίτι τυλιγμένο όλόγυρα κι ενα μακρύ λαιμό' ξαφνικά ελευθερώθηκε μιά θέση σ' εκείνο τό λεωφορείο τής 33

34 γραμμής S, πού ήταν σχεδόν γεμάτο γιατί ήταν μεσημέρι - θέση πού δέν αργησε νά καταλάοει δ νεαρός μέ τόν μακρύ λαιμό καί τό γελοίο καπέλο, θέση πού επωφθαλμιούσε γιατί δέν άντεχε νά τόν σπρώχνουν σ' αύτή τήν πλατφόρμα λεωφορείου, μιά μέρα, γύρω στό μεσημέρι. Δυό ώρες άργότερα, τόν ξαναείδα μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ εκείνο τό νεαρό πού ειχα προσέξει στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου τής γραμμής S, τήν ίδια εκείνη μέρα, γύρω στό μεσημέρι. Ήταν συντροφιά μ' ενα φίλο του, ίδια κοψιά, πού τού 'δινε μιά συμοουλή σχετικά μέ κάποιο κουμπί τού παλτού του. Ό αλλος τόν ακουγε προσεχτικά. Ό αλλος ήταν αύτός ό νεαρός πού ειχε ενα σιρίτι γύρω στό καπέλο του καί πού τόν ειχα δεί στήν πλατφόρμα ενός λεωφορείου τής γραμμής S, μιά μέρα, γύρω στό μεσημέρι. 34

35 '/tγνοια Δέν εχω ιδέα τί ζητάν από μένα. Ναί, πήρα τό S γύρω στό μεσημέρι. Αν ειχε κόσμο; Σίγουρα ειχε κόσμο, tt'tola ωρα. Αν ειδα ενα νεαρό μέ μαλακό καπέλο; Δέν αποκλείεται. Έγώ δέν ξεψαχνίζω τούς ανθρώπους μέ τό Ολέμμα. Δέν μού καίγεται καρφί. υ Ενα ειδος πλεξόύδας; Γύρω στό καπέλο; Καταλαοαίνω πώς ειναι λίγο περίεργο, αλλά εγώ δέν πολυδίνω σημασία. Μιά πλεξούδα... Καί τί εκανε; Τσακώθηκε μ' εναν άλλο κύριο; Αύτά συμοαίνουν. Τί; ΥΑν τόν ξαναείδα μιά Τι δυό ιbρες αργότερα; Καί γιατί όχι; Στή ζωή συμοαίνουν πράγματα ακόμα πιό παράξενα. Θυμάμαι πού λέτε μιά φορά πού μού 'λεγε δ πατέρας μου... 35

36 Σέ χρόνο Παρακείμενο Έχει γίνει μεσημέρι. Οί επιβάτες εχουν άνέοει στό λεωφορείο. " Εχουμε στριμωχτεί. ' Ένας νεαρός έχει φορέσει στό κεφάλι να καπέλο, πού εχει περιτριγυριστεί άπό α κορδόνι άντί γιά μιά κορδέλα. Ό λαιμός του εχει μακρύνει. " Εχει διαμαρτυρηθεί κατά τού διπλανού του γιατί, καθώς εχει πεί, τόν εχει σπρώξει. Μόλις εχει άντιληφθεί ενα κάθισμα ελεύθερο, έχει τρέξει πρός τά κεί κι εχει καθίσει. Τόν εχω άντιληφθεί άργότερα, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. "Εχει φορέσει ενα παλτό. ' Ένας φίλος του, πού εχει ορεθεί εκεί, τού εχει δώσει αύτή τή συμοουλή: εχει χρειαστεί νά εχει ράψει ενα πρόσθετο κουμπί. 36

37 Σέ χρόνο Ένεστώτα Τά μεσημέρια, ή ζέστη άπλώνεται γύρω στά πόδια τών επιβατών λεωφορείου. υενα ήλίθιο κεφάλι, τοποθετημένο πάνω σ' ενα μακρύ λαιμό και στολισμένο μ' ενα γελοίο καπέλο, παίρνει φωτιά καί πυροδοτεί τόν τσακωμό. Ό δποίος, άλλωστε, ξεθυμαίνει γρήγορα λόγω τής πολύ βαριάς ατμόσφαιρας, πού δέν επιτρέπει στίς βρισιές νά κάνουν τό δρομολόγιο στόμα-αυτιά χωρίς απώλειες. Πάμε λοιπόν καί καθόμαστε μέσα, στή δροσιά. Τά ενδυματολογικά θέματα αναβάλλονται γι' αργότερα, μπροστά σέ σιδηροδρομικούς σταθμούς μέ δύο εισόδους., Αφορούν ενα κουμπί πού κάποια δάχτυλα, μούσκεμα στόν Ιδρώτα, πασπατεύουν μέ αυτοπεποίθηση. 37

38 Σέ χρόνο Άόριστο "Εγινε μεσημέρι. Οί έπιοάτες ανέοηκαν στό λεωφορείο. Στριμωχτήκαμε. "Ενας νεαρός φόρεσε στό κεφάλι ενα καπέλο, πού περιτριγυρίστηκε όπό να κορδόνι αντί γιά μιά κορδέλα. Ό λαιμός του μάκρυνε. Διαμαρτυρήθηκε κατά τού διπλανού του γιατί, καθώς ε&τε, τόν εσπρωξε. Μόλις αντιλήφθηκε α κάθισμα έλεύθερο, ε τ ρεξε πρός τά κεί καί κάθισε. Τόν αντιλήφθηκα αργότερα, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Φόρεσε ενα παλτό. " Ενας φίλος του πού ορέθηκε έκεί τού εδωσε αύτή τή συμοουλή: χρειάστηκε νά ράψει ενα πρόσθετο κουμπί. 38

39 Σέ χρόνο Παρατατικό Γινόταν μεσημέρι. Οί επιβάτες άνέβαιναν στό λεωφορείο. Στριμωχνόμασταν. υενας νεαρός φορούσε στό κεφάλι να καπέλο, πού περιτριγυριζόταν άπό ενα κορδόνι άντί γιά μιά κορδέλα. Ό λαιμός του μάκραινε. Διαμαρτυρόταν κατά τού διπλανού του γιατί, καθώς έλεγε, τόν έσjtρωχνε. Μόλις άντιλαμβανόταν ενα κάθισμα ελεύθερο, έτρεχε πρός τά κεί καί καθότανε. Τόν άντιλαμβανόμουν άργότερα, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Φορούσε ενα παλτό. 'Ένας φίλος του πού ορισκόταν εκεί τού έδινε αυτή τή συμβουλή: χρειαζόταν νά έραοε ενα πρόσθετο κουμπί. 39

40 Δ εκαπεντασύλλα6ό Μιά μέρα βρέθηκα κι εγώ στό S τό λεωφορείο κι άμέσως παρατήρησα ενα νεαρό γελοίο. Είχε τόν πιό μακρύ λαιμό πού είχα δεί ποτέ μου κι επάνω στό κεφάλι του (τί ήταν εκείνο, Θεέ μου;) ενα καπέλο μαλακό μ' ενα πλεχτό κορδόνι όλόγυρα. Στά ξαφνικά, τόν βλέπω νά μαλώνει μ' ναν πολίτη πα':' 'δειχνε άρκετά πρεσούτερός του λέγοντας πώς τόν σπρωχνε καθώς στεκόταν μπρός του. Τόν κατηγόρησε άδικα πώς τό 'κανε επίτηδες δταν κι άλλοι οιαστικοί γιά νά γυρίσουν σπίτι άνέοαιναν στό λεωφορείο πού γινόταν πήχτρα καί δέν τούς άποθάρρυνε τού εισπράκτορα 1) σφυρίχτρα. Πάνω δμως πού θ' άρπάζονταν, τήν κοπανάει στή ζούλα, πάει καί στρογγυλοκάθεται σέ μιά άδειανή θεσούλα. Γυρίζοντας άργότερα άπ' τό ίδιο δρομολόγιο, ποιόν ολέπω κάτω άπ' τού σταθμού τό μέγα ώρολόγιο; Τόν ίδιο, τόν κακάσχημο, παρέα μ' εναν άλλο, πού τού 'λεγε: «Τό άνοιγμα τού πέτου σου ειν' μεγάλο». 40

41 Φορολογικό ' Ανέβηκα σ' ενα λεωφορείο γεμάτο φορολογούμενους, πού έδιναν τά φορολογητέα τους χρήματα σ' εναν αλλο φορολογούμενο, πού τούς φορολογούσε δίνοντάς τους κάτι φορολογικά χαρτάκια, προκειμένου νά έχουν τό δικαίωμα τού φορολογούμενου νά συνεχίσουν τό φορολογούμενο ταξίδι τους. Πάνω σ' αύτό τό φορολογούμενο λεωφορείο, πρόσεξα' ενα φορολογούμενο μέ μακρύ φορολογήσιμο λαιμό, πού φορούσε πάνω στό άφορολόγητο κεφάλι του ενα καπέλο μέ πλεξομδα, πού δέν ειχα ξαναδεί ποτέ μου σέ κανένα φορολογούμενο. Στά ξαφνικά, ό εν λόυφ φορολογούμενος στράφηκε πρός τό διπλανό του φορολογούμενο καί, έχοντας τεκμήρια πώς τού φορολογούσε τά πόδια κάθε φορά πού αλλοι φορολογούμενοι κατέβαιναν Τι άνέβαιναν, τού έκανε τήν έξής φόρολογική δήλωση: «Ποιόν πατάτε, κύριε φορομπήχτη ; Είμαι κι εγώ φορολογούμενος πολίτης». Βλέποντας όμως πώς κινδύνευε νά πληρώσει φόρο αϊματος, έγινε φοροψυγάς καί πήγε νά καθίσει σέ μιά φορολογούμενη καρέκλα. Δυό φορολογικές ώρες άργότερα, τόν ξαναείδα μπροστά στην ' Εφορία Σιδηροδρόμων. Ήταν μαζί μ' ενα φίλο του εφοριακό, πού τού 'δινε τίς φορολογούμενες συμβουλές του γιά τό πώς νά συμβιβάσει τό ανοιγμα τού παλτού του. 41

42 'Αφαιρέσεις Βαίνω ρείο δάτες. Σέχω ντόρο λαιμοπάρδαλης καπερδόνι. Διπλακώνεται τάχα ποδοπατάει δποτε οαίνουν η Οαίνουν. Βλέπει θίσμα τρέθεται. Έπιστρεφορείο, έκο6όλτες φίλο οούλευε ραψηλοτεράνω μπί φοριού. 42

43 Συγκεκομμένο, Ανεοαί σ' ενα λεώ γεμά έπιοά. Προσέ αν τύ πού 'χε ενα λαί καμηλοπά καί πού φορού ενα καπέ πού 'χε τριγύ α κορδό άντί κορδέ. Στά καλά τού καθουμέ, άρχί καί ορί ενα έπιοά, πώς τάχα κά πού κατεοαί 11 άνεοαί άλλοι έπιοά, τού πά τά πό. Μά ολέ μιά θέ έλέ, έπή καί κά. Δυό ώ άργό, τόν ξαναολέ νά κόοει ΟΟλ μέ κάποιο φ( πού τού συμοού νά ρά πιό πά τό κού τού πά. 43

44 Μασημένο 'Ανέ6κ σελφρείο γμάτ π6άτ. Πρσέχ ναντύπ μακρλαίμ μέ μστήρ κπέλ. Αρχς νά τσκών μνάλ π6άτ μ' πρόφσ πωστπάτ τπόδ. Μτά στρώθ σμιά θέσ πού λφτρώθ. Στό γρσμό τόν ξαναπρόσξ ξαπτσαίν Λζάρ νπαίρν σμ6λές γιά τκμπί τπνφριού τό 44

45 Έγώ νά Όϋμ' ' Εγώ νά Όύμ, ξέρ'τε τί λέω; Πώς νά 'χεις πλάι σου κάποιον νά σέ ξενυχιάζει κάθε τρείς καί λίγο, σού τή δίνει άδελφάκι μου. Νά διαμαρτυρηθείς, δέ λέω. Άλλά νά πά νά κάτσεις ϋστερα μέ τήν ουρά στά σκέλια, εγώ νά Όύμ' αυτό δέν τό πιάνω. ' Εγώ νά Όύμ' τό 'δα αυτό μέ τά ματάκια μου τίς προάλλες, στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου. ' Εγώ νά Όύμ' τό 'λεγα πώς ό λαιμός εκείνου τού νεαρού τού 'πεφτε κομμάτι μακρύς. Ασε πού εκείνη ή πλεξούδα πού 'χε γύρω στό καπέλο ήταν γιά γέλια νά Όύμ'. 'Εγώ νά Όύμ' δέν θά κόταγα νά σγώ στήν πιάτσα μέ τέτοιο καπέλο. 'Όπως δμως σάς τό ειπα νά Όύμ', μόλις τά Όαλε μέ τό διπλανό του πού τού πάταγε τά πόδια, ό τύπος πήγε νά καθίσει νά Όύμ'. ' Εγώ νά Όύμ' αυτού πού θά μού πάταγε τά πόδια θά τού 'χα τρασήξει μιά σφαλιάρα νά Όύμ'. ' Εγώ νά Όύμ' ενα θά σάς πώ: εχει ή ζωή γυρίσματα, σουνό μέ σουνό δέ σμίγει νά Όύμ'. Δυό <bρες άργότερα, τόν ξανασλέπω νά Όύμ'. 'Εγώ νά Όύμ' τόν ε{δα εξω άπ' τό σταθμό νά Όύμ', συντροφιά μ' ενα φίλο του νά Όύμ', ι δια κοψιά νά Όύμ', πού τού 'λεγε (εγώ νά Όύμ' τά 'κουσα καθαρά): «Πρέπει λίγο ν' άνεσάσεις αυτό τό κουμπί». ' Εγώ νά Όύμ' ειδα καλά τί ήθελε νά πεί - τού 'δειχνε νά Όύμ' τό πάνω πάνω κουμπί. 45

46 Ά ναφωνήaεις Γιά σκέψου! Μεσημέρι! υωρα νά πάρω τό λεωφορείο! Τί κόσμος! Τί κόσμος! Τί συνωστισμός είν' αύτός! Γιά δές πλάκα! Δές εναν τύπο! Τί σκατόφατσα! Καί τί λαιμός! Έ6δομήντα πέντε έκατοστά! Τουλάχιστο! Καί τό σκοινάκι! Τό σκοινάκι! Αύτό δέν τό 'χα δεί! Τό σκοινάκι! Αύτό εχει τήν πιό μεγάλη πλάκα! Χά! Τό σκοινάκι! Γύρω άπ' τό καπέλο! "Ενα σκοινάκι! wexel πλάκα! wexel φ06ερή πλάκα! Καί νά! Ό τύπος τσακώνεται! Ό τύπος μέ τό σκοινάκι! Μ' ενα διπλανό του! Καί τί τού τσαμπουνάει! Πώς τού πατάει τό πόδι! "Α! Τώρα θ' άρπαχτούν στά χέρια! Σίγουρα! Όχι! Ναί! Δώσ' του! Φά' του τ' αύτί! Δάγκα! wq γαμώ το! Ξεφούσκωσε! Ό τύπος! Ό μακρυλαίμης! Μέ τ6 σκοινάκι! Πάει καί κάθεται σέ μιά άδεια θέση! Βρέ τόν τύπο! "Ε όχι! Δέν είναι δυνατόν! Κι δμως! Δέν πέφτω εξω! ΕΙναι δ ίδιος! Έκεί! Έκεί κάτω! Στήν Κούρ ντέ Ρόμ! Μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ! Κό6ει 6όλτες! Μ' ενα φίλο του! Καί τί 'ναι αύτά πού τού λέει δ άλλος! Πώς πρέπει νά ράψει κι άλλο ένα κουμπί! Ναί! 'Ένα κουμπί στό παλτό του! Στό παλτό του! 46

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ.

9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ. 9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ. «Γιατί δε μου είπες ότι ο καινούριος μαθητής ήταν ο Κάμπελ Στρουμχέλερ;» ρωτάει η Κάρι. Η Τζέινι σηκώνει το κεφάλι της από το βιβλίο. Κάθεται στο συνηθισμένο τους τραπέζι,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ο φίλος μας ο κύριος Τροχονόμος Γεια σας παιδιά! Είμαι ο κύριος Τροχονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου;

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Λίγα λεπτά αργότερα βρεθήκαμε σε μια παλιά αποθήκη. Η νύχτα φαινόταν ατελείωτη. Κανείς δεν κυκλοφορούσε. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Μωραϊτίνη. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις CaptainBook.gr

Δώρα Μωραϊτίνη. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις CaptainBook.gr Δώρα Μωραϊτίνη G Μυθιστόρημα Εκδόσεις CaptainBook.gr Σ εκείνους που μου έδωσαν ζωή, στην Αλεξάνδρα και στον Ανδρέα. Σε αυτούς που εγώ έδωσα ζωή, στη Ράνια και στον Ντίνο. Μα και σε αυτούς που αποζητούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΑΤΟΣ ΜΑ ΤΙ ΓΑΤΟΣ Του Θανάση Μεσσήνη

ΕΝΑΣ ΓΑΤΟΣ ΜΑ ΤΙ ΓΑΤΟΣ Του Θανάση Μεσσήνη ΕΝΑΣ ΓΑΤΟΣ ΜΑ ΤΙ ΓΑΤΟΣ Του Θανάση Μεσσήνη Πρώτα εξαφανίστηκε ο Νιαουρίνος, μετά ο Μουστάκιας, μετά εξαφανίστηκαν ο Σαλταπήδας και ο Ουρίτσας. Όλα αυτά τα ζώα δεν είχαν κανένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Γίργκεν Μπανσέρους. Mικρά και. μεγάλα ψάρια

Γίργκεν Μπανσέρους. Mικρά και. μεγάλα ψάρια Γίργκεν Μπανσέρους Mικρά και μεγάλα ψάρια Προς περίπτερο Όλγας 1 χλμ. Στο σκέιτμπορντ δεν τα καταφέρνω. Οι διπλές στροφές και τα ακροβατικά σάλτα δεν είναι για μένα. Αλλά να φτάσω ως το περίπτερο της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό 4. Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό Τι κάνουν οι άνθρωποι σε μια πόλη; Και, ξαφνικά, κόβεται το ηλεκτρικό! Κοιτάζω την εικόνα και λέω: Τι αλλάζει στη ζωή μας; Τι δεν μπορούμε να κάνουμε; Τι μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Συστάσεις Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Πουπουλένιος : εγώ! ένα μικρό σπουργίτι Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου Ντίνος και Ελπίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς. 1 Δεκεμβρίου. Αγαπημένη μου φίλη Ελένη,

Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς. 1 Δεκεμβρίου. Αγαπημένη μου φίλη Ελένη, Α. Κείμενο: Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς 1 Δεκεμβρίου Αγαπημένη μου φίλη Ελένη, Έλαβα το γράμμα σου και χάρηκα πολύ, γιατί φοβόμουνα πως με την αλλαγή της διεύθυνσης μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ ...... Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271

Διαβάστε περισσότερα