Κεντριχι] διάt:ιεση Τζαβέλλα 15, 1U6 I ΆlJήνα τηλ , FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντριχι] διάt:ιεση Τζαβέλλα 15, 1U6 I ΆlJήνα τηλ. 38.38.257, FAX 38.40.349"

Transcript

1

2 'Ασκήσεις ϋφους

3

4 ύψιλον Ι οιολία ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου ι Exercices de sry/e, 1947 CoΡΥήght γιά την έλληνική γλώσσα ι ϋψιλον Ι σισλία, 1984 'Απόδοση ι Άχιλλέας Κυριακίδης Φωτοστοιχειοθεσία ι Φωτ6,1ραμμα ΕΠΕ 'Εκτύπωση ι Άwελος 'Ελεύθερος Τυπογραφική διόρθωση - έπιμέλεια ι Μαρία Κυρτζάκη Α' έκδοση ι 'Απρίλιος 1984 Κεντριχι] διάt:ιεση Τζαβέλλα 15, 1U6 I ΆlJήνα τηλ , FAX Printcd ίπ Athen. Greece WW\v.ypsilon.gr ISBN ΙΙ-72-2

5 Ραιημόν Κενώ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ Άπόδοση Άχιλλέας Κυριακίδης ϋψιλον/6'ι6'λία, Αθήνα, 1984

6 Ή άπόδοση άφιερώνεται στόν Δημήτρη Καλοκύρη Α.κ.

7 Σημειώσεις Σ' ενα λεωφορείο τής γραμμής S. Συνωστισμός. "Ενας τύπος γύρω στά είκοσι εξι, καπέλο μαλακό μέ μιά πλεξούδα στή θέση τής κορδέλας, πολύ μακρύς λαιμός σά νά τού τόν είχα"νε τρα Οήξει. Κόσμος κατεοαίνει. Ό περί ού ό λόγος άρπάζεται μ' ενα διπλανό του. Τόν κατηγορεί πώς τόν σπρώχνει κάθε φορά πού κάποιος θέλει νά -tεράσει. Τόνος κλαψιάρικος μέ κακές διαθέσεις. Καθώς ολέπει νά ελευθερώνεται ενα κάθισμα, τρέχει καί κάθεται. Δυό d)ρες άργότερα, τόν ξαναολέπω στήν Κούρ ντέ Ρόμ, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. ΕΙναι μαζί μ' ενα φίλο του πού τού λέει: «Πρέπει νά ράψεις αλλο ενα κουμπί στό παλτό σου». Τού δείχνει πού (στό πέτο) καί γιατί. 7

8 Εις διπλούν Γύρω στά μισά τής μέρας καί στό μεσημέρι, ορέθηκα κι ανέοηκα στην πλατφόρμα καί στόν πίσω χώρο ένός γεμάτου καί σχεδόν πλήρους λεωφορείου κι ένός μέσου μαζικής μεταφοράς τής γραμμής S καί πού πάει απ' τήν Κοντρεσκάρπ στό Σαμπερέ. ΕΙδα καί πρόσεξα ενα νέο άντρα κι εναν ήλικιωμένο εφηοο αρκετά φαιδρό κι δχι λίγο γελοίο: σοέρκο ισχνό καί λαιμός όστεώδης, μ' ενα σπάγκο καί μέ μιά πλεξούδα γύρω απ' τό καπέλο καί τήν καλύπτρα. υγ στερα από κάποιο στρίμωγμα καί μιά σύγχυση, λέει κι έκφέρει μέ μιά φωνή κι ενα τόνο κλαψιάρικο καί γρινιάρικο πώς ό διπλανός του καί συνεπιοάτης του τό κάνει έπίτηδες καί οάζει τά δυνατά του νά τόν σπρώχνει καί νά τόν ενοχλεί κάθε φορά πού κάποιος κατεβαίνει καί αποοιβάζεται. 'Αφού άνοιξε τό στόμα του καί μόλις ειπε αύτά, τρέχει κι δρμάει πρός ενα κάθισμα καί μιά θέση ελεύθερη καί άδεια. Δυό <ι'ρες αργότερα κι ϋστερα από έκατόν είκοσι λεπτά, τόν ξαναβλέπω καί τόν συναντώ ξανά στην Κούρ ντέ Ρόμ καί μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Βρίσκεται κι ειναι μ' ενα φίλο του καί σύντροφό του πού τόν συμβουλεύει καί τού συνιστά νά προσθέσει καί νά ράψει ενα κουμπί κι ενα κοκαλένιο στρογγυλάκι στό παλτό του καί στό πανωφόρι του. 8

9 Λιτό " Η μασταν κάμποσοι καί μάς πηγαίναν στριμωγμένους. υ Ενας νεαρός, πού δέν έδειχνε καί γιά πολύ ξύπνιος, κουοέντιασε γιά λίγο μ' εναν κύριο πού στεκόταν δίπλα του, κι ϋστερα πήγε καί κάθισε. Δυό ώρες άργότερα, τόν ξανασυνάντησα' ηταν παρέα μ' ενα φίλο του καί μιλούσαν γιά ρούχα. 9

10 Μεταφορικό Στής μέρας τό κέντρο, πεταμένο ανάμεσα στίς ταξιδιάρικες σαρδέλες ένός κολεόπτερου μέ ύπόλευκη γαστέρα, ενα κοτόπουλο μέ μακρύ ξεπουπουλιασμένο λαιμό εκραξε ξαφνικά μιάν ησυχη σαρδέλα κι ή λαλιά του φτερούγισε στόν αέρα, νοτισμένη απ' τό παράπονο. ' Ύστερα, μαγνητισμένο από ενα κενό, τό πτηνό δρμηξε πρός τά κεί. Τήν ιδια μέρα τό ξανάδα, σέ μιά ζοφερή αστική έρημίά, καί τού ξεφτιλίζανε τήν περηφάνια γιά τό χατ ί ρι ένός κουμπιού... 10

11 'Οπισθοδρομικό «Πρέπει νά ράψεις αλλο ενα κουμπί στό παλτό σου», τού είπε ό φίλος του. Τόν ξανασυνάντησα καταμεσίς στήν Κούρ ντέ Ρόμ, άφού τόν είχα άφήσει νά όρμάει μ' άπληστία σέ μιά θέση ελεύθερη. Μόλις είχε διαμαρτυρηθεί γιά τή σπρωξιά ένός αλλου έπιοάτη πού, καθώς ελεγε, τόν ζούλαγε κάθε φορά πού κάποιος κατέοαινε άπ' τό λεωφορείο. Αύτός ό ξερακιανός νεαρός φορούσε ενα γελοίο καπέλο. 'Όλα αύτά σ"νέοησαν στήν πλατφόρμα ένός γεμάτου S εκείνο τό μεσημέρι. 11

12 'Έκπληκτο Τί στριμωγμένοι πού ημασταν σέ κείνη τήν πλατφόρμα τού λεωφορείου! Καί τί γελοίος κι ανόητος πού έδειχνε εκείνος δ νεαρός! Καί τί θαρρείτε πώς έκανε; ουτε λίγο ούτε πολύ τά 'Όαλε μέ τόν ταλαίπωρο τό διπλανό του! Κι δ λόγος; 'Ισχυρίστηκε - αύτός δ λιμοκοντόρος! - πώς τό ανθρωπάκι δίπλα του τόν έσπρωχνε! Σά νά μήν έφτανε αύτό, μόλις ειδε μιά θέση ελεύθερη, δρμηξε νά τήν πιάσει! 'Αντί νά τήν παραχωρήσει σέ μιά κυρία! Δυό <1ρες αργότερα, μαντέψτε ποιόν συνάντησα μπροστά στό σταθμό τού Σαίν Λαζάρ; Τόν ίδιο τόν λιμοκοντόρο! Νά παίρνει συμόουλές γιά τό ντύσιμό του! 'Από κάποιον φίλο του! 'Απίστευτο! 12

13 'Όνειρο 'Όλα γύρω μού φαίνονταν αχνά καί σεντεφένια, ήταν κι αλλα πρόσωπα, πολλά κι αδιόρατα, κι ώστόσο ανάμεσά τους διαγραφόταν αρκετά καθάρια ή μοναχική μορφή ένός νεαρού πού ό πολύ μακρύς λαιμός του προανάγγελλε μόνος του τόν ταυτόχρονα δειλό καί γρινιάρικο χαρακτήρα τού ανθρώπου. 'Η κορδέλα τού καπέλου του ειχε δώσει τή θέση της σέ μιά πλεξούδα. 'Ύστερα αρχισε νά τσακώνεται μέ κάποιον αλλο πού δέν ε6λεπα, κι ϋστερα, σά νά τόν πήρε ό φόοος, ρίχτηκε στά σκοτάδια ένός διαδρόμου. Σ' ενα αλλο κομμάτι τού όνείρου τόν 6λέπω νά 6αδίζει μέρα μεσημέρι μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Τώρα ειναι μ' ενα φίλο του πού τού λέει: «Πρέπει νά ράψεις αλλο ενα κουμπί στό παλτό σου». Πάνω έκεί, ξύπνησα. 13

14 Προφητικό Σάν ερθει μεσημέρι, θά ορεθείς στήν πίσω πλατφόρμα ένός λεωφορείου. Έκεί θά ορισκονται έπιοάτες στριμωγμένοι - καί στ' άνάμεσό τους θά προσέξεις ενα γελοίο νεανία: σοέρκο σκελετωμένο καί κομποσκοίνι στή ρεπούμπλικα. Δέν θά τά πάει διόλου καλά δ πιτσιρικάς. Θά τού μπεί στό μυαλό πώς ενας κύριος τόν σπρώχνει έπίτηδες, κάθε φορά πού έπιοάτες κατεοαίνουν η άνεοαίνουν. Θά τού τό πεί, μά δ άλλος δέν θά τού άποκριθεί, δλο περιφρόνια. Κι δ γελοίος νεανίας, πολιορκημένος άπ' τόν πανικό, θά τού τήν κοπανήσει μπρός στά μάτια του καί θά στρωθεί σέ μιά θέση έλεύθερη. Θά τόν ξαναδείς λίγο άργότερα, στήν Κούρ ντέ Ρόμ, μπροστά στό σταθμό τού Σαίν Λαζάρ. Θά 'ναι μαζί του κι ενας φίλος του, κι έσύ θ' άκούσεις τότε αύτά τά λόγια: «Τό παλτό σου δέν κουμπώνει καλά πρέπει νά ράψεις άλλο ενα κoυμπί ). 14

15 Συγκεχυμένο Γελοίο νεαρό, πού βρέθηκα μιά μέρα σ' ενα λεωφορείο τής γραμμής S γεμάτο όπό τράβηγμα ϊσως μακρύς λαιμός, στό καπέλο Τι κορδέλα, πρόσεξα εναν. Αύθάδη καί γρινιάρικο μ' εναν τόνο, πού βρισκόταν δίπλα του, κατά τού κυρίου, διαμαρτύρεται. Γιατί τόν εσπρωχνε, φορά κάθε πού έπιβάτες κατεβαίνουν. 'Ελεύθερη κάθεται κι δρμάει σέ μιά θέση, τούτου λεχθέντος. Ρόμ (Κούρ ντέ) τόν συναντώ όργότερα δύο ώρες στό παλτό του ενα κουμπί νά προσθέσει ενας φίλος τόν συ μβουλεύει. 15

16 ουράνιο Τόξο Μιά μέρα, σρέθηκα στήν πλατφόρμα ένός σιολετί λεωφορείου. Ήταν έκεί ενας νεαρός &ρκετά γελοίος: λουλακί λαιμός, πλεξούδα στό καπέλο. Ξαφνικά, νά τος πού τά σάζει μ' ενα γαλάζιο κύριο. Αυτό πού κυρίως τού προσάπτει, μέ μιά πράσινη φωνή, ειναι πώς τόν σπρώχνει κάθε φορά πού κατεσαίνει κάποιος. Καί λέγοντας αυτό, δρμάει νά καθίσει σέ μιά κίτρινη θέση. Δυό ώρες άργότερα, τόν ξανασλέπω μπροστά σ' ενα πορτοκαλί σταθμό. ΕΙναι μ' ενα φίλο του πού τόν συμσουλεύει νά προσθέσει ενα κουμπί στό κόκκινο παλτό του. 16

17 Άγώνες Λόγου (Ύποχρεωτική χρησιμοποίηση τών έξης λέξεων: προίκα, ξιφολόγχη, έχθρός, έκκλησία, ατμόσφαιρα, Βαστίλλη, αλληλογραφία). Μιά μέρα, 6ρέθηκα στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου πού χωρίς άμφι60λία θά άποτελούσε μέρος τής προίκας τής κόρης τού κ. Γαμηλιάδη, ό όποίος κατηύθυνε τίς τύχες τής Έταιρείας Μεταφορών τής πόλεως τών Παρισίων. Ήταν έκεί κι ενας άρκετά γελοίος νεαρός, όχι γιατί δέν κρατούσε ξιφολόγχη, άλλά γιατί, ένώ άκρι6ώς δέν κρατούσε, είχε τό ϋφος τού άνθρώπου πού κρατάει. Ξαφνικά, δ νεαρός έκείνος έπετέθη στόν έχθρό του: εναν κύριο πού στεκόταν πίσω του. Τόν κατηγορούσε κυρίως δτι δέν συμπεριφερόταν δσο εύγενικά συμπεριφέρεται κανείς σέ μιά έκκλησία. 'Αφού λοιπόν δημιούργησε μιά τεταμένη άτμόσφαιρα, ό μάγκας πήγε καί κάθισε. Δυό ώρες άργότερα, τόν ξανασυναντώ σέ άπόσταση δυό η τριών χιλιομέτρων άπό τή Βαστίλλη. Ήταν μαζί μ' ενα φίλο του πού τόν συμ60ύλευε νά προσθέσει ενα κουμπί aτό παλτό του - μιά συμ60υλή πού θά μπορούσε κάλλιστα νά τού τήν ειχε δώσει καί δι' άλληλογραφίας. 17

18 Διστακτικό Δέν θυμάμαι καλά πού συνέοη... σέ μιά έκκλησία; σ' ένα σκουπιδοτενεκέ; σ' ένα όστεοφυλάκιο; Σ' ένα λεωφορείο ϊσως; Ήταν λοιπόν έκεί... μά, γιά στάσου, τί ήταν εκεί; Αυγά; Χαλιά; Ρεπανάκια; Μήπως σκελετοί; Ναί, σκελετοί, μά ε{χαν άκόμα πάνω τους τό πετσί τους, κι ήταν καί ζωντανοί. Ναί, ναί, αυτό ήταν. Ανθρωποι μέσα σ' ένα λεωφορείο. Ήταν δμως κι ένας (η μήπως ήταν δύο;) πού τραοούσε τήν προσοχή, άλλά δέν ξέρω πιά γιατί. Άπ' τή μεγαλομανία του; Άπ' τή λιπαρότητά του; Άπ' τή μελαγχολία του; Μάλλον... γιά νά ειμαστε πιό άκριοείς... άπ' τό νεαρό τής ήλικίας του πού ήταν στολισμένο μ' ένα μακρύ... μέτωπο; δάχτυλο; πηγούνι; Όχι: λαιμό, καί μ' ενα καπέλο παράξενο, παράξενο, παράξενο. Αρχισε λοιπόν νά τσακώνεται (ναί, καλά τό λέω) μέ ένα συνεπιοάτη του άναμφίοολα (άντρα η γυναίκα; παιδί η γέρο;). υοταν εληξε τό έπεισόδιο, τέλος πάντων κάπως πρέπει νά έληξε αυτό τό επεισόδιο - δέν άποκλείεται νά έληξε μέ τήν φυγή ενός όπό τούς δυό πού τσακώθηκαν. Είμαι σίγουρος πώς τόν ξαναείδα αυτόν τόν τύπο, πού δμως; Μπροστά σέ μιά εκκλησία; Μπροστά σ' ένα όστεοφυλάκιο; Μπροστά σ' ένα σκουπιδοτενεκέ; Κι ήταν νά δείς μ' ενα φίλο του πού κάτι τού 'λεγε. Τί δμως; Τί; Τί; 18

19 Άκρι6ές Στίς 12.17' σ' ενα λεωφορείο τής γραμμής S, μήκους 10 μέτρων, πλάτους 2,1 μ. και ϋψους 3,5 μ., σέ 3 χιλιόμετρα καί 600 μέτρα άπ' τό σημείο άφετηρίας του, τη στιγμή πού bτέ6αιναν σ' αυτό 48 ατομα, ενα δ.τομο φύλου αρρενος, ήλι κίας 27 έτών, 3 μηνών καί 3 ήμερών, ϋψους 1 μ. καί 72 εκ. καί βάρους 65 κιλών, πού φορούσε στό ;κεφάλι ενα καπέλο ϋψους 17 εκατοστών, περι τριγυρισμένο άπό ενα κορδόνι συνολικού μήκους 35 εκατοστών, εκτόξευσε μιά κατηγορία κατά ενός άνδρός ήλικίας 48 ετών, 4 μηνών καί 3 ήμερών, ϋψους Ιμ. καί 68 εκ. καί βάρους 77 κιλών, ενα φιλιππικό 14 λέξεων, ή εκφορά τών όποίων διήρκεσε 5 δευτερόλεπτα, καί πού άφορούσε άκούσιες μετατοπίσεις εύρους κυμαινομένου άπό 15 εως 20 χιλιοστόμετρα. Στή συνέχεια, πήγε νά καθίσει λίγο μακρύτερα, περίπου 2 μ. καί 10 εκ. 118 λεπτά άργότερα, ό ίδιος νεαρός βρισκόταν 10 μέτρα μπροστά άπό τό σταθμό Σαίν Λαζάρ, aτή δυτική είσοδο, καί εκοβε 6όλτες, καλύπτοντας μιά άπόσταση οχι μεγαλύτερη τών 30 μέτρων, μαζί μ' ενα φίλο του, ήλικίας 28 ετών, ϋψους 1μ. καί 70 έκ. καί βάρους 71 κιλών, πού τόν συμβούλεψε μέ 15 λέξεις νά μετατοπίσει κατά 5 εκατοστά, πρός τήν κατεύθυνση τού ζενίθ, ενα κουμπί διαμέτρου 3 εκατοστών. 19

20 Ή ύποκειμενική αποψη Δέν ημουν διόλου δυσαρεστημένος μέ τό ντύσιμό μου έκείνη τή μέρα. Πρωτοφορούσα ενα παρδαλούτσικο καπέλο κι ενα παλτό, γιά τό όποίο πολύ καμάρωνα. Μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ συνάντησα τόν Χ πού προσπάθησε νά μού χαλάσει τό κέφι, θέλοντας νά μού όποδείξει πώς ιό παλτό μου ήταν πολύ άνοιχτό στό πέτο καί πώς θά ' πρεπε νά προσθέσω έκεί ενα κουμπί. Πάλι καλά πού δέν τόλμησε νά θίξει τό καπέλο μου. Λίγο νωρίτερα, έοαλα δπως επρεπε στή θέση του ενα παλιοτόμαρο πού τό ' κανε έπίτηδες νά μέ ξενυχιάζει κάθε φορά πού περνούσε κόσμος, όνε ο αίνοντας η κατεοαίνοντας. Αυτό συνέοη σ ' ενα όπό κείνα τά ορωμερά λεωφορεία πού πήζουν στή λαϊκούρα όκριοώς έκείνες τίς ώ ρες πού ε{μαι ύποχρεωμένος νά τά χρησιμοποιώ. 20

21 Κι αλλη ύποκειμενική αποψη ΤΗταν σήμερα δίπλα μου στό λεωφορείο t:va άπό κείνα τά μυξιάρικα πού, εύτυχώς, έκλείπουν σιγά σιγά, γιατί καμιά μέρα θά σκότωνα κανένα άπό δαύτα. Ό λεγάμενος, ενα τσογλάνι γύρω στά εικοσι εξι, τριάντα, μού τήν εδινε πολύ, όχι μόνο γιά τό μακρύ λαιμό του σάν ξεπουπουλιασμένης γαλοπούλας, άλλά καί γιατί είχε σ ό καπέλο του άντί γιά κορδέλα t:va λεπτό μελιτζανί κορδόνι. Α τό κάθαρμα! Πόση άηδία μού προκαλούσε! "Οπως λοιπόν είχε πολύ κόσμο στό'λεωφορείο έκείνη τήν ωρα, εδρισκα τήν εύκαιρία, κάθε φορά πού στριμωχνόμασταν γιά νά κατέδει ή νά άνέδει δ κόσμος, νά τού χώνω τόν &' γ κώνα μου στά παίδια του, Στό τέλος μού τήν κι;>πάνησε, πάνω πού ήμουν ετοιμος νά τού τραδήξω ενα ξεγυρισμένο ξενύχιασμα, Θά τού 'λεγα άκόμα, μόνο καί μόνο γιά νά τόν φτιάξω, πώς τό παλτό του ήταν πολύ άνοιχτό στό πέτο, 21

22 'Αφήγηση Μιά μέρα γύρω στό μεσημέρι, στήν περιοχή τού πάρκου Μσνσό, πάνω στήν πλατφόρμα ένός σχεδόν πλήρους λεωφορείου τής γραμμής S (σήμερα 84), πρόσεξα εναν άνθρωπο μέ πολύ μακρύ λαιμό, πού φορούσε ενα μαλακό καπέλο, πού ειχε γύρω του ενα πλεχτό κορδόνι αντί γιά κορδέλα. Ό άνθρωπος αύτός τά 'οαλε ξαφνικά μέ τόν διπλανό του, κατηγορώντας τον πώς επίτηδες τού πατούσε τά πόδια κάθε φορά πού έπιοάτες ανέοαιναν Τι κατέοαιναν. Έγκατέλειψε πάντως νωρίς τή συζήτηση, γιά νά ριχτεί σέ μιά θέση πού άδειασε. Δυό dιρες αργότερα, τόν ξαναείδα μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ, νά συζητάει μεγαλοφώνως μ' ενα φίλο του, πού τόν συμοούλευε νά μικρύνει τό άνοιγμα τού πέτου τού παλτού του, Όάζοντας εναν έμπειρο ράφτη νά τού ράψει λίγο ψηλότερα τό πάνω πάνω κουμπί. 22

23 Λεξιπλαστικό Λεωφοροταξίδευα πλατφορμοστριμωγμένος σ' ενα φορμαϊκομεσημορινό χωρόχρονο κι ήμουνα δίπλα σ' ενα μυξιάρη μακρυλαίμη πιλοκορδονοφόρο. Ό όποίος συνεπιοατολέει: «Σπρωχνομουφαίνεστε». Τούτου έκκριθέντος, έλευθεροκάθισε μέ άπληστ(α. Σέ μιά μεταγενέστερη χωροχρονικότητα, τόν ξαναείδα πού σαινλαζάριζε μ' εναν χ πού τού 'λεγε: «Πρέπει νά κουμποσυμπληρώσεις τό παλτό σου». Καί τού χωρολογοεξηγούσε. 23

24 Άρνήσεις Δέν έπρόκειτο ούτε γιά καράοι, ούτε γιά άεροπλάνο, άλλά γιά ενα μεταφορικό μέσο ξηράς. Δέν ήταν ούτε πρωί, ούτε οράδυ, άλλά μεσημέρι. Δέν ήταν ούτε μωρό, ούτε γέρος, άλλά ενας νεαρός. Δέν ήταν ούτε κορδέλα, ούτε σπάγκος, άλλά μιά πλεξούδα. Δέν ήταν ούτε πομπή, ούτε τσακωμός, ά λλά ενας συνωστισμός. Δέν ήταν ούτε άξιαγάπητος, ού τ ε κακός, ά λλά στριμμένος. Δέν ήταν ούτε άλήθεια, ούτε ψέμα, άλλά μιά πρόφαση. Δέν ήταν ούτε όρθιος, ούτε ξαπλωμένος, άλλά κάποιος πού ήθελε νά καθίσει. Δέν ήταν ούτε τήν παραμονή, ούτε τήν ε π αύριο, άλλά τήν ιδια μέρα. Δέν ήταν ούτε στό σταθμό τού Βορρά, ουτε στό σταθμό τής Λυόν, άλλά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Δέν ήταν ού :τε συγγενής, ούτε άγνωστος, άλλά ένας φίλος. Δέν ήταν ούτε ορισιά, ούτε κοροϊδία, άλλά μιά ένδυματολογική συ μ Ο ουλή. 24

25 Άνιμιστικό "Ενα καπέλο μαλακό, σκούρο καφέ, τό μπόρ χαμηλωμένο, μ' ενα πλεχτό κορδόνι πλεγμένο όλόγυρα αντί γιά κορδέλα, ενα καπέλο στεκόταν ανάμεσα σ' αλλα καπέλα, αναπηδώντας σέ κάθε ανωμαλία τού έδάφους, δπως τή μετέδιδαν οί τροχοί τού όχήματος πού τό μετέφερε (δηλαδή τό καπέλο). Σέ κάθε στάση, τό πηγαινέλα τών έπιοατών τού 'δινε χτυπήματα απ' τά πλάγια, κάτι πού στό τέλος τό νευρίασε (δηλαδή τό καπέλο). Ή όργή του έκδηλώθηκε μέ μιά ανθρώπινη φωνή, πού ήταν συνδεδεμένη μαζί του μέσω μιάς σάρκινης μάζας διατεταγμένης σοφά γύρω από ενα όστεώδες έλλειπτικό σχήμα μέ μερικές τρύπες πού ορισκόταν από κάτω του (δηλαδή τού καπέλου). 'Ύστερα, ξαφνικά, πήγε νά καθίσει (τό καπέλο). Μιά η δυό dιρες αργότερα, τό ξαναείδα νά αλλάζει θέσεις, κόοοντας 6όλτες σέ ϋψος ενα μέτρο κι έοδομήντα έκατοστά απ' τό έδαφος, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ - αυτό, τό καπέλο. "Ενας φίλος τό συμοούλευε νά προσθέσει ενα κουμπί στό παλτό του... ενα κουμπι.. στό παλτό του... πώς μπόρεσε νά πεί ενα τέτοιο πράγμα σ' αυτό, σ' ένα καπέλο... 25

26 Ά ναγραμματισμένο Στό φεωλορείο S, ταπείς με ταπώ σε. 'Ένας πότυς γύρω στά οικεις ϊξε, μ' ενα κρύμα καί καραξενιό μαιλό κι ενα πελόκα μενσόλιaτo μ' ενα νορδικό ίντα γιά λερδακό, κωτσάθηκε μ' εναν δλλα 6ήπει τα πού τόν ουστηκόραγε πώς τόν πρώσεχεν δεπήτεις. Ούφα επιε αυτά μέ νότο ψαικλάρικο, ξήμορε γιά μιά σέθη ευρέλεθη. Μιά αρω εργόρατα, τόν εδια νάξα aτήν Ρούκ εντ Μόρ, τάμπρος τός θάτμος Ναίς Ραζάλ. Νά τη μ' ενα λόφι του πού λού 'τεγε: «Πέ 'θρεπα νά ψάρεις δλλα άνε μπ ίκου aτό τλόπα σου». Κιά τού 'εχιδνε πού (ψηλά, στό πέτο). 26

27 Δ ιευκρινιατικό Σ' Εν α λεωφορεϊο (καί νά μ ή γίνει σύγχ υση μέ τό: 'Εσένα λέω, φορέίο/), παρατήρησα (καί όχι παρατύρισα) έναν τύπο μ ' ενα (καί όχι τυπωμένα) καπέλο στολισμένο μέ (καί όχι καπέλο στολής μένομε) ενα πλεγμένο κορδόνι (καί όχι κορδωμένο πλεχτό). ΕΙχε ενα λαιμό παρατεταμένο (καί όχι ένα μελό παραπεταμένο). Οί α νθρωποι ήταν συνωστισμένοι (καί όχι σύν δστις μένει). Μέ κάθε άπότομη κίνηση τού όχή μ ατος (καί όχι όχύρωση τού κινήματος), ό παραπλήσιος τόν πατούσε (καί όχι ό παραπατήσας τόν πλησίαζε). Ό νεαρός εγινε ανω ποταμών (καί όχι ό ποταμός έγινε ανω νεαρών), μ όλις δμως αδειασε μετά μιά θέση (καί όχι μιά αδεια σέ μετάθεση), πηδώντας πήγε πρός τά κεϊ (καί όχι ό πηδών ας πεί μιά προσταγή). Άργότερα τόν πήρε τό μάτι μου πού λές (καί όχι άργό τεράτων πυρετό, μά τί μού λές), νά μιλά μέ τό φίλο του (καί όχι νά μήλα μέ τό φύλλο του) γιά ένα κουμπί στό πανωφόρι του (καί όχι γιά ένα άποκούμπι στό άνηφόρι του). 27

28 Όμοιοτέλευτο "Ενα μεσημέρι, μές στό καλοκαίρι, μπήκα στό S γιά νά μέ μεταφέρει στού Σαμπερέ τά μέρη. Δέν φυσούσε άγέρι κι δπως είχε μαζευτεί έκεί μέσα ενα άσκέρι, κινδύνευα νά κολλήσω μπέρι μπέρι. Άκούω ενα μακρυχέρη, λιγνό σάν άγιοκέρι, νά ορίζει κάποιον: «μαουνιέρψ>, γιά τά πλήγματα πού τού επιφέρει καί πού τόν κάνουν νά ύποφέρει. Κι άκαρτέρει κι άκαρτέρει, καταλαοαίνοντας πώς είναι χαμένος άπό χέρι, παρατά τό νταραοέρι καί, ένώ δλος ό κόσμος έπιχαίρει, τήν κοπανά σάν περιστέρι. Τόν ξαναείδα πιό πέρι, έξω άπ' τό σταθμό τού Σαίν Λαζέρι, πού 'χε άνοίξει κουοεντέρι γιά τό πέτο στό παλτέρι. 28

29 'Επίσημος αναφορά "Εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ' όψιν ύμών τά κάτωθι συμ Dάντα, ών ύπήρξαμεν άμερόληπτοι, αμα δέ καί εντρομοι μάρτυρες. Περί τήν μεσημορίαν τής σήμερον, εύρισκόμην επί τού αίθρίου λεωφορείου τινός, άνερχομένου τήν όδόν Κουρσέλ καί κατευθυνομένου πρός τήν πλατείαν Σαμ.ίτερέ. Τό εν λόγψ σχημα ήτο πλήρες έπιοατών - ύπερπλήρες, θά ετόλμουν νά ειπω - δοθέντος οτι ειχεν επιτραπή ύπό τού εισπράκτορος ή εν αύτφ ανοδος είς μέγα πλήθος ύπεραρίθμων τιτλούχων ανευ εύλόγου αιτίας. Ό εισπράκτωρ οώτος, επιδεικνύων εις τό ύπεράγαν άγαθότητα, ύπερέοη τά κεκανονισμένα, εις τρόπον δμως ωστε νά δικαιούται επιεικούς κρίσεως. Ες έκάστην στάσιν τού οχήματος, ή διακίνησις τών άνερχομένων ή κατερχομένων επιοατών εδημιούργει ποιόν τινα συνωστισμόν, δστις μάλιστα προύξένησεν τήν διαμαρτυρίαν τινός τών έπιοατών, όμολογουμένως δμως μετ' εύπρεπείας. Σημειούται, δτι ο{,τος εσπευσε νά καταλάο'ιj θέσιν καθημένου, εύθύς ώς τούτο κατέστη δυνατόν. Προσθέτω εις τήν ανω σκιαγράφησιν, δτι ειχον τήν εύκαιρίαν ν' άντιληφθώ τόν εν λόγψ έπιοάτην μετ' ού πολύ. Έσυντροφεύετο εκ τινος φίλου του, τού δποίου δέν ήδυνήθην νά εξακριοώσω τήν ταυτότητα. Ή συζήτησις διεξήγετο ζωηρώς, προφανώς δέ ηπτετο θεμάτων αισθητικής φύσεως. ' Εν όψει τών άνωτέρω, ύποοάλλω τήν παράκλησιν, Κύριε, δπως μοί ύποδείξητε τά άναγκαία πρός συναγωγήν συμπεράσματα εκ τών παρατιθεμένων γεγονότων καί τήν καθ' ύμάς όρθήν θέσιν, τήν άκολουθητέαν ύπ' εμού μέχρι τέλους τού οίου μου. ' Εν άναμονή άπαντήσεως, δεχθήτε παρακαλώ, Κύριε, τήν εκφρασιν τής (τουλάχιστον) ύπάτης καί εξαιρετικώς ενθέρμου πρός ύμάς εκτιμήσεώς μου. 29

30 Δελτίο Τύπου Στό καινούριο του μυθιστόρημα, πού ειναι κι αύτό γραμμένο μέ τό γνωστό του μπρίο, ό διάσημος συγγραφέας Χ, στόν όποίο όφείλουμε τόσα καί τόσα άριστουργήματα, φέρνει στό προσκήνιο μόνο καλοσχεδιασμένους χαρακτήρες, πού δρούν σέ μιά άτμόσφαιρα καθημερινή καί γνώριμη σέ δλους, μικρούς καί μεγάλους. Ή δράση ξετυλίγεται γύρω άπ' τή συνάντηση σ' ενα λεωφορείο τού ηρωα αύτής τής ίστορίας μ' να πρόσωπο άρκετά αινιγματικό πού τσακώνεται μέ τόν πρώτο τυχόντα. Στό τελευταίο επεισόδιο τού εργου, βρίσκουμε αύτό τό μυστηριώδες ατομο νά ά κ ούει μέ τεράστια προσοχή τίς συμβουλές ένός φίλου, μαίτρ στό θέμα τής κομψότητας. Τό σύνολο δίνει μιά μαγευτική εντύπωση πού ό Χ επεξεργάστη κε μέ μιά σπάνία εύδαιμονία. 30

31 Όνοματοποιητικό ' Στην πλατφόρμα, πλά πλά πλά, ένός λεωφορείου, φούρ φούρ φούρ, τής γραμμής S (δπου συστηματικώς συσσωρεύονται σεισοπυγίδες), ήταν περίπου μεσημέρι, ντίνγκ ντίν ντόν, ντίνγκ ντίν ντόν, δταν ενας εφηοος γελοίος, γλού γλού, φορώντας να περίεργο καπέλο, πλόκ πλόκ, στράφηκε (στρούιφ) πρός τόν διπλανό του μέ όργή, άγκρ άγκρ, καί τού ει πε, χμ χμ: «Σά νά μού φαίνεται πώς μέ σπρώχνετε έπίτηδες, κύριε». Κράτς. Στή στιγμή, ορούτ, όρμάει σέ μιά έλεύθερη θέση καί κάθεται, μjτούμ. Τήν ιδια μέρα, λίγο άργότερα, ντίνγκ ντίν ντόν, ντίνγκ ντίν ντόν, τόν ξαναείδα. Ήταν συντροφιά μ' ναν άλλο εφηοο, γλού γλού, πού κάτι τού 'λεγε γιά τό κουμπί τού παλτού του (μπρ, μπρ, μπρρρ - δέν εκανε καί τόση πολλή ζέστη... ). Κράτς. 31

32 Λογική 'Ανάλυση Λεωφορείο. Πλατφόρμα. Πλατφόρμα λεωφορείου. Ό χώρος. Μεσημέρι. Περίπου. Περίπου μεσημέρι. Ό χ ρόνος. ΈπιΟάτες. ΚαΟγάς. Καογάς έπιοατών. Ή δ ράση. Νεαρός. Καπέλο. Μακρύς, λιγνός λαιμός. " Ενας νεαρός μέ καπέλ ο κι ενα κορδόνι πλεγμένο όλόγυρα. Τό κύριο πρόσωπο. Κάποιος. Κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος. Τό δεύτερο πρόσωπο. Έγώ. Έγώ. Έγώ. Τό τρίτο πρόσωπο. (Άφηγητής). Λέξεις. Λέξεις. Λέξεις. (τ ο. είπωθέντα). Θέση έλεύθερη. Θέση κατειλημμένη. Μιά έλεύθερη θέση πού Εγινε κατειλημμένη. Τ ό αποτέλεσμα. Ό σταθμός Σαίν Λαζάρ. Μιά ωρα αργότερα. " Ενας φίλος. " Ενα κουμπί. Μιά άλλη φράση πού ακούστηκε. Τό συμπέρασμα. Τό λογικό συμπέρασμα. 32

33 'Επίμονο Μιά μέρα, γύρω στό μεσημέρι, όνέοηκα σ' ενα σχεδόν γεμάτο λεωφορείο τής γραμμής S. Σ' ενα σχεδόν γεμάτο λεωφορείο τής γραμμής S, ήταν ενας νεαρός άρκετά γελοίος. Άνέβηκα στό ίδιο λεωφορείο μ' εκείνον, κι αύτός δ νεαρός, πού ειχε άνέοει πρίν όπό μένα σ' αύτό τό ίδιο λεωφορείο τής γραμμής S, πού ήταν σχεδόν γεμάτο, γύρω στό μεσημέρι, φορούσε στό κεφάλι ενα καπέλο πού μού φάνηκε πολύ γελοίο, εμένα, πού ειχα όνέοει στό ίδιο λεωφορείο μ' εκείνον τόν νεαρό, στή γραμμή S, μιά μέρα, γύρω στό μεσημέρι. Τό καπέλο αύτό ειχε όλόγυρα ενα ειδος κορδονιού πλεχτού, κάτι σάν σιρίτι, κι ό νεαρός πού τό φορούσε αύτό τό καπέλο - κι αύτό τό σιρίτι - βρισκόταν στό ίδιο λεωφορείο μέ μένα, ενα σχεδόν γεμάτο λεωφορείο γιατί ήταν μεσημέρι' κάτω λοιπόν άπ' τό καπέλο αύτό, πού τό κορδόνι του εμοιαζε μέ σιρίτι, βρισκόταν ενα πρόσωπο πού προεκτεινόταν σ' ενα μακρύ, μακρύ λαιμό. Ώ τί μακρύς πού ήταν ό λαιμός εκείνου τού νεαρού πού φορούσε ενα καπέλο μ' ενα σιρίτι όλόγυρα, στό λεωφορείο τής γραμμής S, μιά μέρα γύρω στό μεσημέρι! Ό συνωστισμός ήταν μεγάλος πάνω σ' εκείνο τό λεωφορείο πού μας πήγαινε πρός τό τέρμα τής γραμμής S, μιά μέρα γύρω στό μεσημέρι, εμένα κι αύτόν τόν νεαρό πού φορούσε ενα μακρύ λαιμό κάτω όπό ενα γελοίο καπέλο. Μέσα άπ' τίς συνεχείς προσκρούσεις ξαφνικά ξεφύτρωσε μιά διαμαρτυρία, μιά διαμαρτυρία πού προήλθε όπό εκείνον τόν νεαρό πού ειχε ενα τόσο μακρύ λαιμό στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου τής γραμμής S, μιά μέρα γύρω στό μεσημέρι. Ύ πήρξε μιά κατηγορία πού εκτοξεύτηκε μέ μιά φωνή ποτισμένη όπό πληγωμένη άξιοπρέπεια, γιατί πάνω στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου S, ενας νεαρός ειχε ενα καπέλο εφοδιασμένο μ' ενα σιρίτι τυλιγμένο όλόγυρα κι ενα μακρύ λαιμό' ξαφνικά ελευθερώθηκε μιά θέση σ' εκείνο τό λεωφορείο τής 33

34 γραμμής S, πού ήταν σχεδόν γεμάτο γιατί ήταν μεσημέρι - θέση πού δέν αργησε νά καταλάοει δ νεαρός μέ τόν μακρύ λαιμό καί τό γελοίο καπέλο, θέση πού επωφθαλμιούσε γιατί δέν άντεχε νά τόν σπρώχνουν σ' αύτή τήν πλατφόρμα λεωφορείου, μιά μέρα, γύρω στό μεσημέρι. Δυό ώρες άργότερα, τόν ξαναείδα μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ εκείνο τό νεαρό πού ειχα προσέξει στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου τής γραμμής S, τήν ίδια εκείνη μέρα, γύρω στό μεσημέρι. Ήταν συντροφιά μ' ενα φίλο του, ίδια κοψιά, πού τού 'δινε μιά συμοουλή σχετικά μέ κάποιο κουμπί τού παλτού του. Ό αλλος τόν ακουγε προσεχτικά. Ό αλλος ήταν αύτός ό νεαρός πού ειχε ενα σιρίτι γύρω στό καπέλο του καί πού τόν ειχα δεί στήν πλατφόρμα ενός λεωφορείου τής γραμμής S, μιά μέρα, γύρω στό μεσημέρι. 34

35 '/tγνοια Δέν εχω ιδέα τί ζητάν από μένα. Ναί, πήρα τό S γύρω στό μεσημέρι. Αν ειχε κόσμο; Σίγουρα ειχε κόσμο, tt'tola ωρα. Αν ειδα ενα νεαρό μέ μαλακό καπέλο; Δέν αποκλείεται. Έγώ δέν ξεψαχνίζω τούς ανθρώπους μέ τό Ολέμμα. Δέν μού καίγεται καρφί. υ Ενα ειδος πλεξόύδας; Γύρω στό καπέλο; Καταλαοαίνω πώς ειναι λίγο περίεργο, αλλά εγώ δέν πολυδίνω σημασία. Μιά πλεξούδα... Καί τί εκανε; Τσακώθηκε μ' εναν άλλο κύριο; Αύτά συμοαίνουν. Τί; ΥΑν τόν ξαναείδα μιά Τι δυό ιbρες αργότερα; Καί γιατί όχι; Στή ζωή συμοαίνουν πράγματα ακόμα πιό παράξενα. Θυμάμαι πού λέτε μιά φορά πού μού 'λεγε δ πατέρας μου... 35

36 Σέ χρόνο Παρακείμενο Έχει γίνει μεσημέρι. Οί επιβάτες εχουν άνέοει στό λεωφορείο. " Εχουμε στριμωχτεί. ' Ένας νεαρός έχει φορέσει στό κεφάλι να καπέλο, πού εχει περιτριγυριστεί άπό α κορδόνι άντί γιά μιά κορδέλα. Ό λαιμός του εχει μακρύνει. " Εχει διαμαρτυρηθεί κατά τού διπλανού του γιατί, καθώς εχει πεί, τόν εχει σπρώξει. Μόλις εχει άντιληφθεί ενα κάθισμα ελεύθερο, έχει τρέξει πρός τά κεί κι εχει καθίσει. Τόν εχω άντιληφθεί άργότερα, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. "Εχει φορέσει ενα παλτό. ' Ένας φίλος του, πού εχει ορεθεί εκεί, τού εχει δώσει αύτή τή συμοουλή: εχει χρειαστεί νά εχει ράψει ενα πρόσθετο κουμπί. 36

37 Σέ χρόνο Ένεστώτα Τά μεσημέρια, ή ζέστη άπλώνεται γύρω στά πόδια τών επιβατών λεωφορείου. υενα ήλίθιο κεφάλι, τοποθετημένο πάνω σ' ενα μακρύ λαιμό και στολισμένο μ' ενα γελοίο καπέλο, παίρνει φωτιά καί πυροδοτεί τόν τσακωμό. Ό δποίος, άλλωστε, ξεθυμαίνει γρήγορα λόγω τής πολύ βαριάς ατμόσφαιρας, πού δέν επιτρέπει στίς βρισιές νά κάνουν τό δρομολόγιο στόμα-αυτιά χωρίς απώλειες. Πάμε λοιπόν καί καθόμαστε μέσα, στή δροσιά. Τά ενδυματολογικά θέματα αναβάλλονται γι' αργότερα, μπροστά σέ σιδηροδρομικούς σταθμούς μέ δύο εισόδους., Αφορούν ενα κουμπί πού κάποια δάχτυλα, μούσκεμα στόν Ιδρώτα, πασπατεύουν μέ αυτοπεποίθηση. 37

38 Σέ χρόνο Άόριστο "Εγινε μεσημέρι. Οί έπιοάτες ανέοηκαν στό λεωφορείο. Στριμωχτήκαμε. "Ενας νεαρός φόρεσε στό κεφάλι ενα καπέλο, πού περιτριγυρίστηκε όπό να κορδόνι αντί γιά μιά κορδέλα. Ό λαιμός του μάκρυνε. Διαμαρτυρήθηκε κατά τού διπλανού του γιατί, καθώς ε&τε, τόν εσπρωξε. Μόλις αντιλήφθηκε α κάθισμα έλεύθερο, ε τ ρεξε πρός τά κεί καί κάθισε. Τόν αντιλήφθηκα αργότερα, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Φόρεσε ενα παλτό. " Ενας φίλος του πού ορέθηκε έκεί τού εδωσε αύτή τή συμοουλή: χρειάστηκε νά ράψει ενα πρόσθετο κουμπί. 38

39 Σέ χρόνο Παρατατικό Γινόταν μεσημέρι. Οί επιβάτες άνέβαιναν στό λεωφορείο. Στριμωχνόμασταν. υενας νεαρός φορούσε στό κεφάλι να καπέλο, πού περιτριγυριζόταν άπό ενα κορδόνι άντί γιά μιά κορδέλα. Ό λαιμός του μάκραινε. Διαμαρτυρόταν κατά τού διπλανού του γιατί, καθώς έλεγε, τόν έσjtρωχνε. Μόλις άντιλαμβανόταν ενα κάθισμα ελεύθερο, έτρεχε πρός τά κεί καί καθότανε. Τόν άντιλαμβανόμουν άργότερα, μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ. Φορούσε ενα παλτό. 'Ένας φίλος του πού ορισκόταν εκεί τού έδινε αυτή τή συμβουλή: χρειαζόταν νά έραοε ενα πρόσθετο κουμπί. 39

40 Δ εκαπεντασύλλα6ό Μιά μέρα βρέθηκα κι εγώ στό S τό λεωφορείο κι άμέσως παρατήρησα ενα νεαρό γελοίο. Είχε τόν πιό μακρύ λαιμό πού είχα δεί ποτέ μου κι επάνω στό κεφάλι του (τί ήταν εκείνο, Θεέ μου;) ενα καπέλο μαλακό μ' ενα πλεχτό κορδόνι όλόγυρα. Στά ξαφνικά, τόν βλέπω νά μαλώνει μ' ναν πολίτη πα':' 'δειχνε άρκετά πρεσούτερός του λέγοντας πώς τόν σπρωχνε καθώς στεκόταν μπρός του. Τόν κατηγόρησε άδικα πώς τό 'κανε επίτηδες δταν κι άλλοι οιαστικοί γιά νά γυρίσουν σπίτι άνέοαιναν στό λεωφορείο πού γινόταν πήχτρα καί δέν τούς άποθάρρυνε τού εισπράκτορα 1) σφυρίχτρα. Πάνω δμως πού θ' άρπάζονταν, τήν κοπανάει στή ζούλα, πάει καί στρογγυλοκάθεται σέ μιά άδειανή θεσούλα. Γυρίζοντας άργότερα άπ' τό ίδιο δρομολόγιο, ποιόν ολέπω κάτω άπ' τού σταθμού τό μέγα ώρολόγιο; Τόν ίδιο, τόν κακάσχημο, παρέα μ' εναν άλλο, πού τού 'λεγε: «Τό άνοιγμα τού πέτου σου ειν' μεγάλο». 40

41 Φορολογικό ' Ανέβηκα σ' ενα λεωφορείο γεμάτο φορολογούμενους, πού έδιναν τά φορολογητέα τους χρήματα σ' εναν αλλο φορολογούμενο, πού τούς φορολογούσε δίνοντάς τους κάτι φορολογικά χαρτάκια, προκειμένου νά έχουν τό δικαίωμα τού φορολογούμενου νά συνεχίσουν τό φορολογούμενο ταξίδι τους. Πάνω σ' αύτό τό φορολογούμενο λεωφορείο, πρόσεξα' ενα φορολογούμενο μέ μακρύ φορολογήσιμο λαιμό, πού φορούσε πάνω στό άφορολόγητο κεφάλι του ενα καπέλο μέ πλεξομδα, πού δέν ειχα ξαναδεί ποτέ μου σέ κανένα φορολογούμενο. Στά ξαφνικά, ό εν λόυφ φορολογούμενος στράφηκε πρός τό διπλανό του φορολογούμενο καί, έχοντας τεκμήρια πώς τού φορολογούσε τά πόδια κάθε φορά πού αλλοι φορολογούμενοι κατέβαιναν Τι άνέβαιναν, τού έκανε τήν έξής φόρολογική δήλωση: «Ποιόν πατάτε, κύριε φορομπήχτη ; Είμαι κι εγώ φορολογούμενος πολίτης». Βλέποντας όμως πώς κινδύνευε νά πληρώσει φόρο αϊματος, έγινε φοροψυγάς καί πήγε νά καθίσει σέ μιά φορολογούμενη καρέκλα. Δυό φορολογικές ώρες άργότερα, τόν ξαναείδα μπροστά στην ' Εφορία Σιδηροδρόμων. Ήταν μαζί μ' ενα φίλο του εφοριακό, πού τού 'δινε τίς φορολογούμενες συμβουλές του γιά τό πώς νά συμβιβάσει τό ανοιγμα τού παλτού του. 41

42 'Αφαιρέσεις Βαίνω ρείο δάτες. Σέχω ντόρο λαιμοπάρδαλης καπερδόνι. Διπλακώνεται τάχα ποδοπατάει δποτε οαίνουν η Οαίνουν. Βλέπει θίσμα τρέθεται. Έπιστρεφορείο, έκο6όλτες φίλο οούλευε ραψηλοτεράνω μπί φοριού. 42

43 Συγκεκομμένο, Ανεοαί σ' ενα λεώ γεμά έπιοά. Προσέ αν τύ πού 'χε ενα λαί καμηλοπά καί πού φορού ενα καπέ πού 'χε τριγύ α κορδό άντί κορδέ. Στά καλά τού καθουμέ, άρχί καί ορί ενα έπιοά, πώς τάχα κά πού κατεοαί 11 άνεοαί άλλοι έπιοά, τού πά τά πό. Μά ολέ μιά θέ έλέ, έπή καί κά. Δυό ώ άργό, τόν ξαναολέ νά κόοει ΟΟλ μέ κάποιο φ( πού τού συμοού νά ρά πιό πά τό κού τού πά. 43

44 Μασημένο 'Ανέ6κ σελφρείο γμάτ π6άτ. Πρσέχ ναντύπ μακρλαίμ μέ μστήρ κπέλ. Αρχς νά τσκών μνάλ π6άτ μ' πρόφσ πωστπάτ τπόδ. Μτά στρώθ σμιά θέσ πού λφτρώθ. Στό γρσμό τόν ξαναπρόσξ ξαπτσαίν Λζάρ νπαίρν σμ6λές γιά τκμπί τπνφριού τό 44

45 Έγώ νά Όϋμ' ' Εγώ νά Όύμ, ξέρ'τε τί λέω; Πώς νά 'χεις πλάι σου κάποιον νά σέ ξενυχιάζει κάθε τρείς καί λίγο, σού τή δίνει άδελφάκι μου. Νά διαμαρτυρηθείς, δέ λέω. Άλλά νά πά νά κάτσεις ϋστερα μέ τήν ουρά στά σκέλια, εγώ νά Όύμ' αυτό δέν τό πιάνω. ' Εγώ νά Όύμ' τό 'δα αυτό μέ τά ματάκια μου τίς προάλλες, στήν πλατφόρμα ένός λεωφορείου. ' Εγώ νά Όύμ' τό 'λεγα πώς ό λαιμός εκείνου τού νεαρού τού 'πεφτε κομμάτι μακρύς. Ασε πού εκείνη ή πλεξούδα πού 'χε γύρω στό καπέλο ήταν γιά γέλια νά Όύμ'. 'Εγώ νά Όύμ' δέν θά κόταγα νά σγώ στήν πιάτσα μέ τέτοιο καπέλο. 'Όπως δμως σάς τό ειπα νά Όύμ', μόλις τά Όαλε μέ τό διπλανό του πού τού πάταγε τά πόδια, ό τύπος πήγε νά καθίσει νά Όύμ'. ' Εγώ νά Όύμ' αυτού πού θά μού πάταγε τά πόδια θά τού 'χα τρασήξει μιά σφαλιάρα νά Όύμ'. ' Εγώ νά Όύμ' ενα θά σάς πώ: εχει ή ζωή γυρίσματα, σουνό μέ σουνό δέ σμίγει νά Όύμ'. Δυό <bρες άργότερα, τόν ξανασλέπω νά Όύμ'. 'Εγώ νά Όύμ' τόν ε{δα εξω άπ' τό σταθμό νά Όύμ', συντροφιά μ' ενα φίλο του νά Όύμ', ι δια κοψιά νά Όύμ', πού τού 'λεγε (εγώ νά Όύμ' τά 'κουσα καθαρά): «Πρέπει λίγο ν' άνεσάσεις αυτό τό κουμπί». ' Εγώ νά Όύμ' ειδα καλά τί ήθελε νά πεί - τού 'δειχνε νά Όύμ' τό πάνω πάνω κουμπί. 45

46 Ά ναφωνήaεις Γιά σκέψου! Μεσημέρι! υωρα νά πάρω τό λεωφορείο! Τί κόσμος! Τί κόσμος! Τί συνωστισμός είν' αύτός! Γιά δές πλάκα! Δές εναν τύπο! Τί σκατόφατσα! Καί τί λαιμός! Έ6δομήντα πέντε έκατοστά! Τουλάχιστο! Καί τό σκοινάκι! Τό σκοινάκι! Αύτό δέν τό 'χα δεί! Τό σκοινάκι! Αύτό εχει τήν πιό μεγάλη πλάκα! Χά! Τό σκοινάκι! Γύρω άπ' τό καπέλο! "Ενα σκοινάκι! wexel πλάκα! wexel φ06ερή πλάκα! Καί νά! Ό τύπος τσακώνεται! Ό τύπος μέ τό σκοινάκι! Μ' ενα διπλανό του! Καί τί τού τσαμπουνάει! Πώς τού πατάει τό πόδι! "Α! Τώρα θ' άρπαχτούν στά χέρια! Σίγουρα! Όχι! Ναί! Δώσ' του! Φά' του τ' αύτί! Δάγκα! wq γαμώ το! Ξεφούσκωσε! Ό τύπος! Ό μακρυλαίμης! Μέ τ6 σκοινάκι! Πάει καί κάθεται σέ μιά άδεια θέση! Βρέ τόν τύπο! "Ε όχι! Δέν είναι δυνατόν! Κι δμως! Δέν πέφτω εξω! ΕΙναι δ ίδιος! Έκεί! Έκεί κάτω! Στήν Κούρ ντέ Ρόμ! Μπροστά στό σταθμό Σαίν Λαζάρ! Κό6ει 6όλτες! Μ' ενα φίλο του! Καί τί 'ναι αύτά πού τού λέει δ άλλος! Πώς πρέπει νά ράψει κι άλλο ένα κουμπί! Ναί! 'Ένα κουμπί στό παλτό του! Στό παλτό του! 46

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο μπορούμε να συναντήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ραιημόν Κενώ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ. Μετάφραση 'Αχιλλέας Κνριακίδης. mbêêsl. ; ί. ϋ» wm *Jf. ?ÏSwfi*5:;*s. ^fe. ϋψιλον / βιβλία

Ραιημόν Κενώ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ. Μετάφραση 'Αχιλλέας Κνριακίδης. mbêêsl. ; ί. ϋ» wm *Jf. ?ÏSwfi*5:;*s. ^fe. ϋψιλον / βιβλία Ραιημόν Κενώ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ Μετάφραση 'Αχιλλέας Κνριακίδης mbêêsl àà ; ί ϋ» wm *Jf?ÏSwfi*5:;*s 5 ^fe ϋψιλον / βιβλία Ασκήσεις νφονς **.- Μην* ϋψιλον / βιβλία Ραιημόν Κενώ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου Exercices

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Ξάφνου μου μύρισε αγιόκλημα. Μεθυστικό

Ξάφνου μου μύρισε αγιόκλημα. Μεθυστικό Χθες, νωρίς το απόγευμα, ένας ψηλός ξανθός νοσηλευτής μού ξύρισε όλο το σώμα. Σήμερα το πρωί, ένας άλλος νοσηλευτής μού έκανε επάλειψη το σώμα με ιώδιο. Στις δώδεκα το μεσημέρι θα έμπαινα στο χειρουργείο.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ.

ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ. ΣΤΡΑΓΓιΣΜΑ ΔΕΝ ΜιΛΗΣΑ ΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΓιΑ ΕΚΕιΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑιΡι ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟι ΚΟΝΤΑ 16 ΧΡΟΝιΑ. ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ, ΠΟΥ ΕΣΥ Κι Η ΑΔΕΛΦΗ ΣΟΥ ΛΕιΠΑΤΕ, ΤΗΣ ΤΑ 'ΠΑ ΟΛΑ. ΜΕ ΑΚΟΥΓΕ ΣΟΒΑΡΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Γεια σας, παιδιά! Είμαι ο φίλος σας, ο Τροχονόμος! Η

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας Ένα μωρό που το πέταξαν, γιατί κάποιος χρησμός έλεγε ότι μεγαλώνοντας θα σκοτώσει τον πατέρα του, έγινε μετά από χρόνια ο βασιλιάς της Θήβας, Οιδίποδας. Χωρίς να φταίει, έφερε καταστροφή, και το χειρότερο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

Γ7 : Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΜΑΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Γ7 : Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΜΑΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Ρωτάω πότε θα σταματήσει όλο αυτό Αύριο φοβάμαι να πάω σχολείο Τι θα αντιμετωπίσω αύριο Σήμερα με δείρανε Ισχυρίζονται ότι δεν μου κάνουν τίποτα Συνεχώς με δέρνουν Μικρός όταν ήμουν με κορόιδευαν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου Οι τσακωμοί θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε μια σχέση. Θεωρείται το αλάτι και το πιπέρι σε αυτή. Ωστόσο, αν είναι συνεχόμενοι τότε αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7]

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7] A Πρώτες μου απορίες ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. Ο Λουκάς έγραφε σιωπηλά, τα φρύδια του σουφρωμένα, θυμωμένος ακόμα, ενώ ο Βρασίδας, με τα χέρια στις τσέπες, πήγαινε κι έρχουνταν, κάθουνταν και σηκώνουνταν,

Διαβάστε περισσότερα

μονόλογος. του γιώργου αθανασίου.

μονόλογος. του γιώργου αθανασίου. μονόλογος. του γιώργου αθανασίου. δεν μπορώ άλλο. δεν αντέχω. τι σ έπιασε αυτή τη φορά; δεν μπορώ. τρελαίνομαι. με τι; δεν ξέρω τι να γράψω. δεν ξέρω τι να δημιουργήσω. αυτό είναι μόνο; δεν καταλαβαίνεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ.

9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ. 9 Σεπτεμβρίου 2005, 12:45 μ.μ. «Γιατί δε μου είπες ότι ο καινούριος μαθητής ήταν ο Κάμπελ Στρουμχέλερ;» ρωτάει η Κάρι. Η Τζέινι σηκώνει το κεφάλι της από το βιβλίο. Κάθεται στο συνηθισμένο τους τραπέζι,

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

το θύμα, ο θύτης και ο θεατής Σοφία Ζαχομήτρου Μαθήτρια της Ε2 Τάξης

το θύμα, ο θύτης και ο θεατής Σοφία Ζαχομήτρου Μαθήτρια της Ε2 Τάξης το θύμα, ο θύτης και ο θεατής Σοφία Ζαχομήτρου Μαθήτρια της Ε2 Τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 2013-2014 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βάτραχος που τον έλεγαν "Φρογκ" και πήγαινε στην 5η Δημοτικού.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ο φίλος μας ο κύριος Τροχονόμος Γεια σας παιδιά! Είμαι ο κύριος Τροχονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Εδώ μένω ΕΓΩ αυτοπροσώπως! ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΡΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΡΟΜΕΙΟ ΤΑΧΥ- ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΩΦ. ΝΤΑΝΦΕΡ ΡΟΣΡΟ ΝΤΕΜΙΡΕΛ ΛΕ ΤΟΥΡΝΕ

Εδώ μένω ΕΓΩ αυτοπροσώπως! ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΡΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΡΟΜΕΙΟ ΤΑΧΥ- ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΩΦ. ΝΤΑΝΦΕΡ ΡΟΣΡΟ ΝΤΕΜΙΡΕΛ ΛΕ ΤΟΥΡΝΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΣΙΡΚΟ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΚΤΟΡ ΟΥΓΚΟ ΛΕΩΦ. ΝΤΑΝΦΕΡ ΡΟΣΡΟ μπρεζανλου-σιρ-σαον ΤΑΧΥ- ΔΡΟΜΕΙΟ ΛΕ ΤΟΥΡΝΕ ΝΤΕΜΙΡΕΛ ΟΔΟΣ ΓΚΡΑΝΒΕΛ ΑΓΟΡΑ ΦΟΥΡΝΟΣ Εδώ μένω ΕΓΩ αυτοπροσώπως!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ * Αυτά τα τελευταία μην τα δένουμε και κόμπο όμως. Δυστυχώς... ΥΠΟΘΕΣΗ: ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (ΚΑΙ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΦΙΛΙΑ)* Εικόνες: Λέλα Στρούτση ΑΘΗΝΑ Τετάρτη, 7.00 το πρωί Το φως ήταν λιγοστό.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Σε μια αυλή, ζούσαν καμιά δεκαριά γαλοπούλες, μαύρες και με μακριούς λαιμούς κι όλη την ώρα φώναζαν γλου-γλου-γλου. Αχώριστες ήταν και τριγυρνούσαν και τσιμπολογούσαν. Κι έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου;

Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Κεφάλαιο 6 : Η μάχη της Ουάσιγκτον (Μέρος ΙΙI) Η μυστηριώδης γυναίκα! Το κόκκινο του θανάτου; Λίγα λεπτά αργότερα βρεθήκαμε σε μια παλιά αποθήκη. Η νύχτα φαινόταν ατελείωτη. Κανείς δεν κυκλοφορούσε. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο;

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο; Σκηνή 1 η Βρισκόμαστε στο γραφείο του ψυχίατρου Σωτήριου Σώθηκες! Ο γιατρός μιλά στο τηλέφωνο με έναν πελάτη Τι μου λέτε αγαπητέ μου! `Ώστε έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν! Αν σας καταλαβαίνω; Μα είναι ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και ένα καιρό, σε μια μουντή και άχρωμη πόλη κάπου στο μέλλον, ζούσαν τρία γουρουνάκια με τον παππού τους. Ο Ανδρόγεως, το Θρασάκι και ο

Μια φορά και ένα καιρό, σε μια μουντή και άχρωμη πόλη κάπου στο μέλλον, ζούσαν τρία γουρουνάκια με τον παππού τους. Ο Ανδρόγεως, το Θρασάκι και ο Μια φορά και ένα καιρό, σε μια μουντή και άχρωμη πόλη κάπου στο μέλλον, ζούσαν τρία γουρουνάκια με τον παππού τους. Ο Ανδρόγεως, το Θρασάκι και ο Χαρίδημος. Τις μέρες τους τις περνούσαν βαρετά και μονότονα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Χρόνια ήρθαν, χρόνια πάνε, και στη ζούγκλα κάποτε, ζούσε ένα μικρό λιοντάρι, ο Λεωνίδας που όμως είχε μια μεγάλη οικογένεια. Ο μπαμπάς, η μαμά, οι θείοι και οι θείες, οι παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ουλρίκε Ράιλανς. Τα μυστήρια της. εικονογραφηση. Λ ι ζ α Χ e ν σ

Ουλρίκε Ράιλανς. Τα μυστήρια της. εικονογραφηση. Λ ι ζ α Χ e ν σ Ουλρίκε Ράιλανς Τα μυστήρια της εικονογραφηση Λ ι ζ α Χ e ν σ 8 ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ! δηλαδή άμα τύχει και βρούμε κανέναν... είμαστε ακόμη στο ψάξιμο! ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΤΖΑΣΤΙΝ Σήμερα το απόγευμα, η κολλητή

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Ιστορίες που ζεις δυνατά Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Στο τώρα Έχω δώσει τόσες υποσχέσεις που νομίζω ότι έχω χάσει το μέτρημα. Δεν είναι που λέω ψέματα όταν δεν τις τηρώ, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» Διαγωνισμός Γρίφων Μάιος 2012

1 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» Διαγωνισμός Γρίφων Μάιος 2012 ο 1 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» Διαγωνισμός Γρίφων Μάιος 2012 Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγγελέας: Δευτέρα 03/10/2011, η ημέρα της δολοφονίας της Souzan Anders. Παρατηρήσατε κάτι περίεργο στην συμπεριφορά του κατηγορούμενου;

Εισαγγελέας: Δευτέρα 03/10/2011, η ημέρα της δολοφονίας της Souzan Anders. Παρατηρήσατε κάτι περίεργο στην συμπεριφορά του κατηγορούμενου; Εισαγγελέας Γνωρίζετε τον κατηγορούμενο; Ναι, τον γνωρίζω καλά. Δουλεύουμε μαζί, τα τελευταία 8 χρόνια, στο ταμείο της Τράπεζας «Goliath». Και έχουμε μια, αρκετά στενή, φιλική σχέση. To θύμα το γνωρίζατε;

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μικρά δεινοσαυράκια θέλουν να πάνε σχολείο μαζί με τα παιδάκια

Δύο μικρά δεινοσαυράκια θέλουν να πάνε σχολείο μαζί με τα παιδάκια Αναστασία Τζαβάρα Δύο μικρά δεινοσαυράκια θέλουν να πάνε σχολείο μαζί με τα παιδάκια Μέσα σε μια πολιτεία δεινοσαύρων μπορείς να βρεις μεγαλόσωμους δεινόσαυρους με ουρές μακριές σαν σωλήνες, αστραφτερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

O πιο. άγγελος. μικρός. Xίλντε Κέλερ-Τιμ. εικόνες: Στέφανι Ράιχ

O πιο. άγγελος. μικρός. Xίλντε Κέλερ-Τιμ. εικόνες: Στέφανι Ράιχ O πιο μικρός Xίλντε Κέλερ-Τιμ εικόνες: Στέφανι Ράιχ άγγελος Ήταν ο πιο μικρός άγγελος απ όλους. Στεκόταν μπροστά μπροστά και τραγουδούσε με όλη του τη δύναμη. Βέβαια, την περισσότερη ώρα το μόνο που έλεγε

Διαβάστε περισσότερα