ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 738 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης {SEC(2007)1548} EL EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία Πραγματολογικά δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία Ενίσχυση της οικονομικής διάστασης Απολογισμóς του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αναπηρία: Συνεργασία Κοινότητας και κρατών μελών Ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ Εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο Προτεραιότητες Ενέργειες για τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς μέσω της προσβασιμότητας Ενέργειες για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων Συμπεράσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ EL 2 EL

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Aπό το , στόχος της στρατηγικής της Επιτροπής για την αναπηρία είναι να γίνουν πραγματικότητα οι ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, συνυπογράφοντας τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία το , επιβεβαίωσαν τη θέση τους ότι η αναπηρία αποτελεί γενικότερο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 3 και θέμα με νομική διάσταση. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αναπηρία (ΣΔΑ) για την περίοδο παρέχει τα μέσα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής με τη συμπερίληψη θεμάτων που αφορούν την αναπηρία σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη υλοποιούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2003 με τα οποία καλούνται να συμπεριλάβουν με προενεργό τρόπο τα ζητήματα της αναπηρίας σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής 4. Το ΣΔΑ αναπτύσσεται σε φάσεις των δύο ετών και οι προτεραιότητές του σε επίπεδο πολιτικής στοχεύουν στην κάλυψη του ελλείμματος ισότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: α) να αναλυθούν οι εξελίξεις στην κατάσταση των ατόμων με αναπηρία β) να γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων της δεύτερης φάσης του ΣΔΑ 2006/2007 γ) να καθοριστούν οι προτεραιότητες για την περίοδο , ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΔΑ. 2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2.1. Πραγματολογικά δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία Η ανάλυση των πιο πρόσφατων στοιχείων 5 (παράρτημα 1) επιβεβαιώνει τη στενή συνάφεια μεταξύ αναπηρίας και γήρανσης. Από την ανάλυση αυτή συνάγεται, επίσης, ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσανάλογο αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και ότι η κατάσταση για τις γυναίκες με αναπηρία είναι χειρότερη από εκείνη των ανδρών με αναπηρία (παράρτημα 2). Επιπλέον, τα άτομα με μαθησιακές ή νοητικές αναπηρίες έχουν ακόμη λιγότερες πιθανότητες να εργαστούν από εκείνους με σωματικές αναπηρίες Eνίσχυση της οικονομικής διάστασης Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Το πρόβλημα αυτό έχει και μια οικονομική διάσταση: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του , έχοντας να αντιμετωπίσει ένα COM(2003) Αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Έτος των ατόμων με αναπηρίες 15512/03. Men and women with disabilities in the EU", Applica, CESEP και Alphametrics, Συμπέρασμα 34. EL 3 EL

4 συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό λόγω των δημογραφικών μεταβολών, έδωσε έμφαση στην ανάγκη αξιοποίησης του ανεκμετάλλευτου δυναμικού πολλών ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας και χαρακτήρισε τα άτομα με αναπηρία ως μια από τις βασικές ομάδες προτεραιότητας. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με το συσχετισμό γήρανσης και αναπηρίας, καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη για προσβασιμότητα 7. Η αυξανόμενη οικονομική σπουδαιότητα της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων ενθαρρύνει την ανάπτυξη της καινοτομίας, ειδικά στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, σε τομείς όπως οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η νομοθεσία των ΗΠΑ, που επιβάλλει τη συμπερίληψη απαιτήσεων προσβασιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις, διευκολύνει κατά τον τρόπο αυτό τη διευθέτηση των χώρων εργασίας των ομοσπονδιακών υπαλλήλων με αναπηρία. Η προσβασιμότητα μπορεί να καθορίσει κατά πόσο ένα άτομο με αναπηρία θα συμμετέχει στην αγορά εργασίας ή θα εξαρτάται από την κοινωνική πρόνοια. Ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών βρίσκεται, επίσης, σε πλήρη ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού. Το 2004, ο τομέας παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία απασχολούσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια άτομα, με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 68 δισεκ. για την ΕU27 8, και αναμένεται περαιτέρω αύξηση των εν λόγω αριθμητικών στοιχείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Συνεργασία Κοινότητας και κρατών μελών Η κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αναπηρία είχε σοβαρό αντίκτυπο στο περιεχόμενο της σύμβασης του ΟΗΕ, που αναγνωρίζει την αναπηρία ως εξελισσόμενη έννοια, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία. Επιπλέον, οι βασικές συνιστώσες της προσέγγισης της ΕΕ, που συνδυάζει την απαγόρευση των διακρίσεων, τις ίσες ευκαιρίες και την ενεργητική ένταξη, αποτελούν τον πυρήνα της σύμβασης του ΟΗΕ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφώνησαν, στα πλαίσια μιας άτυπης υπουργικής συνάντησης για θέματα αναπηρίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007, να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών, βάσει μιας συνεκτικής και συντονισμένης προσέγγισης, για την υλοποίηση της σύμβασης του ΟΗΕ. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ για θέματα αναπηρίας θα πρέπει να επισημάνει κοινές προκλήσεις καθώς και τις λύσεις για την αντιμετώπισή τους και να υποβάλει εκθέσεις προόδου στις μελλοντικές υπουργικές συναντήσεις για θέματα αναπηρίας Ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ Στο ΣΔΑ επισημαίνονται τέσσερις τομείς για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης: ενθάρρυνση της (οικονομικής) δραστηριότητας, ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης και μέριμνας, προσβασιμότητα αγαθών και υπηρεσιών ευρείας χρήσης και ενίσχυση της αναλυτικής ικανότητας της ΕΕ Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης παρόχων υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες. OΟΣΑ, 4/4/2007, health paper 26, COM(2005)604 της EL 4 EL

5 Ενθάρρυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας Τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των ατόμων με αναπηρία οφείλονται σε εμπόδια που δεν συνδέονται πάντα με τις διακρίσεις. Γι αυτό απαιτείται ένας συνδυασμός μέσων για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την παροχή ενεργού στήριξης και την άρση των εμποδίων που δημιουργεί η έλλειψη προσβασιμότητας. Η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 11 μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη όλων των κρατών μελών και στις αρχές του 2008 θα υποβληθεί έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίησή της. Σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την έννοια της αναπηρίας 12 τονίζονται οι διαφορές μεταξύ ασθένειας και αναπηρίας κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Εκκρεμεί απόφαση για δυσμενή διάκριση λόγω σχέσης με άτομα με ειδικές ανάγκες 13. Η Επιτροπή βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης ενός νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κρατικές ενισχύσεις 14, που θα απλουστεύει τους κανόνες ενισχύσεων για την απασχόληση και την κατάρτιση που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και θα απαλλάσσει ορισμένα προγράμματα ενισχύσεων από την υποχρέωση της εκ των προτέρων κοινοποίησης στην Επιτροπή. Η πολιτική συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής των ατόμων με αναπηρία καθώς και της προσβασιμότητας, μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εκπονούνται και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και ευρύτερες συμπράξεις σε συνεργασία με την Επιτροπή, και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο γενικός κανονισμός για την περίοδο προβλέπει ότι η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις διάφορες φάσεις υλοποίησης. 15 Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες μέριμνας και υποστήριξης Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την αναπηρία 16 εξέδωσε έγγραφο θέσης για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στην εναρμονισμένη ανοικτή μέθοδο συντονισμού για την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία και τη μακροχρόνια μέριμνα. Στο έγγραφο αυτό εξετάζονται οι ορθές πρακτικές και διατυπώνονται συστάσεις για μια συνεκτική προσέγγιση μέσω της μεγαλύτερης ενσωμάτωσης σε εθνικό επίπεδο. Oι ειδικοί κίνδυνοι διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία με μεγάλο βαθμό εξάρτησης ή σύνθετες ανάγκες αποτελούν προς το παρόν αντικείμενο μελέτης 17. Η ομάδα υψηλού επιπέδου κατάρτισε ένα πρακτικό πλαίσιο, σε επίπεδο ΕΕ, για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΚΥΚΩ) 18 για τα άτομα με αναπηρία, που Οδηγία 2000/78/ΕΚ τελικό της Υπόθεση C-13/05 Chacon-Navas κατά Eurest CSA. Case C-303/06 Coleman κατά Attridge Law. Κανονισμός αριθ. 1083/2006/EΚ, του Συμβουλίου, άρθρο Πρόσκληση υποβολής προσφορών VT/2006/014, τελική έκθεση Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΚΥΚΩ EL 5 EL

6 βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη συνολική διαχείριση της ποιότητας. Το πλαίσιο αυτό διευκρινίζει την έννοια της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών και καθορίζει κοινά χαρακτηριστικά και τα αντίστοιχα κριτήρια Επισημαίνει την πολυμορφία και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους καθώς και την ανάγκη θέσπισης δεικτών ποιότητας. Η ευρωπαϊκή επιτροπή κοινωνικής προστασίας θα εξετάσει την πρωτοβουλία αυτή, που θα ληφθεί υπόψη κατά τη χάραξη της μελλοντικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΚΥΚΩ). Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας (Community Based Services) προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για ανεξάρτητη διαβίωση από ό,τι η εισαγωγή σε ίδρυμα 19. Τα αποτελέσματα της μελέτης 20 για το κόστος των υπηρεσιών αυτών (μέριμνα, υγεία και στήριξη), που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2007, θα τροφοδοτήσουν το διάλογο με το Συμβούλιο της Ευρώπης 21 για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών με αναπηρία. Προσβάσιμα αγαθά και υπηρεσίες Ο κανονισμός του 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς 22 αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη που αντιμετωπίζει επί ίσοις όροις τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα χωρίς αναπηρία. Επιβάλλει στις αεροπορικές αρχές την υποχρέωση της δωρεάν παροχής βοήθειας, διευθέτησης των χώρων και διασφάλισης της προσβασιμότητας. Ανάλογες υποχρεώσεις έχουν θεσπιστεί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η προσβασιμότητα στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα 23. Εκδόθηκε εντολή τυποποίησης με σκοπό την ανάπτυξη ευρωπαϊκών απαιτήσεων προσβασιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠΕ, και την εξέταση του ζητήματος της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Από μελέτη της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών διατάξεων προσβασιμότητας 24. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη προσβάσιμων ΤΠΕ και υποβοηθητικών τεχνολογιών 25. Προς το παρόν διεξάγεται διάλογος με τις αμερικανικές αρχές, με την υποστήριξη των χρηστών και της βιομηχανίας ΤΠΕ, που επικεντρώνεται στα πρότυπα και στα πλεονεκτήματα των παγκόσμιων αγορών για την προσβασιμότητα. Η Επιτροπή συμμετέχει στην Access Board, την επιτροπή των ΗΠΑ για την επανεξέταση των προτύπων του τμήματος 508 του US Rehabilitation Act (νόμος για την επανένταξη). Επίσης έχει πραγματοποιηθεί ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση προτύπων προσβασιμότητας για το δομημένο περιβάλλον. Η Επιτροπή στήριξε διάφορα πιλοτικά σχέδια καθώς και την έρευνα για την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον. Μεταξύ των αποτελεσμάτων συγκαταλέγονται ένας οδηγός για τη Μελέτη «Included in Society», Πρόσκληση υποβολής προσφορών VT/2006/014, τελική έκθεση Επιτροπή αναπηρίας (CDPRR). Κανονισμός αριθ. 1107/2006 της COM(2005)425 τελικό της Έκθεση της ομάδας INCOM Inclusive Communication. Άνω των 60 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα. EL 6 EL

7 δημόσια διοίκηση προκειμένου να συνεκτιμάται η πτυχή της προσβασιμότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς για την ανέγερση κτιρίων, υλικό κατάρτισης για την προσβασιμότητα που απευθύνεται στους επαγγελματίες και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την προσβασιμότητα των τουριστικών υποδομών 26. Ενίσχυση της αναλυτικής ικανότητας της ΕΕ Για μια σωστά στοχοθετημένη πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή περισσότερων στοιχείων για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Η Eurostat έχει εντείνει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Στο παράρτημα 3 παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη στατιστικών για την αναπηρία. Άλλες σχετικές εξελίξεις Tο πρόγραμμα προόδου , που εκδόθηκε το 2006, παρέχει στήριξη για την υλοποίηση της στρατηγικής για την αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της συγχρηματοδότησης 28 των δαπανών λειτουργίας βασικών ευρωπαϊκών οργανώσεων για θέματα σχετικά με αναπηρία. Στις πρωτοβουλίες της ΕΕ και των κρατών μελών, που διεξάγονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ισων Ευκαιριών για Όλους 2007, δίνεται έμφαση στις διακρίσεις, που οφείλονται, μεταξύ άλλων, και σε λόγους αναπηρίας. Στο παράρτημα 4 παρέχονται αναλυτικά στοιχεία για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αναπηρία κατά την περίοδο Εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο Τα περισσότερα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια από τις πλέον μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες. Έχουν αναπτύξει δράσεις και προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της ΕΕ 29 με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ατόμων αυτών στην ανοικτή αγορά εργασίας. Παρόλο που τα θετικά μέτρα αυξάνονται, δεν έχουν ακόμη συνδεθεί αρκετά με ευρύτερες στρατηγικές απασχόλησης, όπως προκύπτει από τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Τα κράτη μέλη αναφέρουν, επίσης, ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη νομοθεσία σχετικά με την αναπηρία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα επανένταξης, τις στοχοθετημένες δράσεις για την άρση των φραγμών από την έλλειψη προσβασιμότητας, την υποδομή στήριξης στα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ανεξάρτητη διαβίωση μέσω της μέριμνας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και της κατ οίκον Παράρτημα 1 του COM/2005/604 Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη. Περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ το Εθνικές εκθέσεις για τις στρατηγικές κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης 2007 και εκθέσεις των κρατών μελών για την απασχόληση στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων EL 7 EL

8 μέριμνας και μέσων έννομης προστασίας που διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους. Πολλά κράτη μέλη έχουν επιβάλει υποχρεώσεις στους δημόσιους φορείς για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία. Στο παράρτημα 5 αναφέρονται οι ενέργειες των κρατών μελών. 4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Κατά την ανάλυση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία και τις διαβουλεύσεις 30 με τους εκπροσώπους τους, τα κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς χαρακτήρισαν την προσβασιμότητα ως άμεση προτεραιότητα για την ενεργητική ένταξη και την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η παροχή προσβάσιμων αγαθών, υπηρεσιών και υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση μορφών συμμετοχής σε πολλές εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής μιας γηράσκουσας κοινωνίας, χωρίς να δημιουργούνται αποκλεισμοί ή να γίνονται διακρίσεις, παράλληλα με την κατάργηση των φραγμών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Η προσβασιμότητα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της σύμβασης του ΟΗΕ 31 και επιτρέπει την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ανομοιογενών αναγκών ανδρών και γυναικών με αναπηρία. Προϋπόθεση για την επίτευξη προσβασιμότητας αποτελεί η αποφυγή και η άρση των φραγμών που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να ασκούν τις ικανότητές τους και να συμμετέχουν πλήρως και επί ίσοις όροις. Επίσης, για την επίτευξη προσβασιμότητας είναι αναγκαίος ο συνδυασμός της συνολικής προσέγγισης «Σχεδιασμός για Όλους» με ειδικές υποβοηθητικές λύσεις σε διάφορους τομείς και μέσα πολιτικής, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι συστημικές μορφές διακρίσεων. Σε μια δημοσκόπηση 32 της ΕΕ, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους, το 91% όσων απάντησαν συμφώνησαν στην ανάγκη αύξησης των δαπανών για την άρση των φυσικών εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία, πράγμα που αντανακλά ενδεχομένως τις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής αναμένεται να καταδείξει τα οικονομικά οφέλη από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας Ενέργειες για τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς μέσω της προσβασιμότητας Ενίσχυση της προσβασιμότητας της αγοράς εργασίας Για να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία πρέπει να εφαρμοστεί μια σφαιρική προσέγγιση που θα συνδυάζει ευέλικτα προγράμματα απασχόλησης, υποστηριζόμενη απασχόληση, ενεργητική ένταξη και θετικά μέτρα για τη συμπλήρωση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την απαγόρευση των διακρίσεων. Για το σκοπό αυτό, Συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο Άρθρο 3 για τις γενικές αρχές και άρθρο 9 για την προσβασιμότητα. Οι διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση EL 8 EL

9 η Επιτροπή θα αναλύσει τα μοντέλα ορθών πρακτικών για την κατάλληλη διευθέτηση του χώρου εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Η Επιτροπή, με γνώμονα την ανακοίνωσή της για την ευελιξία με ασφάλεια 33, θα διερευνήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει στα άτομα με αναπηρία το γενικό πλαίσιο της μεγαλύτερης ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας, με σκοπό την ενίσχυση και διατήρηση της απασχόλησής τους. Οι συνήθεις μορφές ευελιξίας με ασφάλεια περιλαμβάνουν ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, μερική και προσωρινή απασχόληση, ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας, συνολικές στρατηγικές διά βίου μάθησης και σύγχρονα συστήματα κοινωνικής προστασίας που παρέχουν επαρκή οικονομική στήριξη κατά την περίοδο της ανεργίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης με σκοπό την αποφυγή της πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας και θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της χρηματικής αποζημίωσης που υποκαθιστά το εισόδημα (επιδόματα αναπηρίας). Αυτό θα γίνει με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδικών εμπειρογνωμόνων και την επισήμανση ορθών πρακτικών βάσει μιας θεματικής αξιολόγησης από ομοτίμους και των συνεισφορών της ομάδας υψηλού επιπέδου σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή επιτροπή απασχόλησης (ΕΕΑ). Η υποστηριζόμενη απασχόληση συνίσταται στην παροχή εξατομικευμένης βοήθειας και στη διευθέτηση του χώρου εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στην ανοικτή αγορά εργασίας ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί όλες οι δυνατότητές της. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τους παρόχους υπηρεσιών απασχόλησης να συντονίζουν από κοινού με τους εργοδότες το σχεδιασμό των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και επανένταξης. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο των επικεφαλής των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 34 για την προώθηση υπηρεσιών απασχόλησης προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία. Θα εκδώσει έγγραφο προβληματισμού που θα περιλαμβάνει τα αντίστοιχα μοντέλα ορθών πρακτικών με γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση καθώς και συστάσεις για την υποστήριξη των νέων με αναπηρία κατά την περίοδο μετάβασης απο την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 35. Το έγγραφο αυτό θα υποβληθεί στην ομάδα υψηλού επιπέδου καθώς και στην επιτροπή απασχόλησης με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και την ενθάρρυνση του καθορισμού εθνικών στόχων 36. Η Επιτροπή θα συνεχίσει, επίσης, να διευκολύνει την υποστηριζόμενη απασχόληση μέσω των απλουστευμένων κανόνων της για τις κρατικές ενισχύσεις και να προωθεί μια ενεργητική πολιτική χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, που θα συμπληρώνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω της κατάλληλης στήριξης του εισοδήματος και της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες ποιότητας 37. Ενίσχυση της προσβασιμότητας των αγαθών, υπηρεσιών και υποδομών COM(2007) 359 της 27ης Ιουνίου Συστάθηκε το 2007: Ιδίως βάσει της κατευθυντήριας γραμμής 19 της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. COM(2006)44 τελικό της EL 9 EL

10 Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες και υποδομές ευρείας χρήσης ενθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία να λειτουργούν ως καταναλωτές. Μια ευρωπαϊκή αγορά με προσβάσιμα αγαθά και υπηρεσίες απαιτεί σαφείς κανόνες για τους εμπλεκόμενους τομείς. Όσοι συμμετέχουν στις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής στους διάφορους τομείς πρέπει να διαθέτουν ανάλογες ικανότητες σε θέματα προσβασιμότητας. Για να υπάρξει προσβασιμότητα πρέπει τα διάφορα μέσα να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες του κύκλου παραγωγής κάθε κλάδου. Η Επιτροπή αναπτύσσει νομοθετικά πλαίσια για την προσβασιμότητα στον τομέα των μεταφορών και των ΤΠΕ. Αξιοποιώντας την εμπειρία από την πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις αερομεταφορές 38 και τον κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που χρησιμοποιούν τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές, προτίθεται να προτείνει νομοθετικές ρυθμίσεις για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και των μεταφορών με πούλμαν. Όσον αφορά τις ΤΠΕ, η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει τις διατάξεις προσβασιμότητας κατά την επανεξέταση της δέσμης νομοθετικών μέτρων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 39, και σε τομείς όπως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η επικοινωνία μέσω κειμένου. Η Επιτροπή, σε συνέχεια των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στην ανακοίνωσή της για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα το 2005, αξιολόγησε την πρόοδο και υπέβαλε νέες προτάσεις με την ανακοίνωσή της για την ηλεκτρονική ένταξη 40. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή το 2008 θα προσανατολίσει τις εργασίες της προς μια οριζόντια νομοθετική προσέγγιση για μια προσβάσιμη κοινωνία της πληροφορίας, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης και έρευνας για προσβάσιμες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών έλαβαν χρηματοδότηση άνω των 100 εκατομμυρίων 41. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των διαφόρων κλάδων παραγωγής στους εν λόγω τομείς θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς προσβασιμότητας και θα οδηγήσει στη βελτίωση της θέσης της στην παγκόσμια αγορά. Η εξεύρεση συμβατών και ανταγωνιστικών λύσεων διευκολύνεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων προσβασιμότητας, όπως για παράδειγμα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, προτύπων που συνεκτιμούν τις λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών και τα προβλήματα διαλειτουργικότητας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καινοτόμες λύσεις. Η προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος συμβάλλει στη βιωσιμότητα της αγοράς οικοδομικών και τεχνικών έργων. Για τη διευκόλυνση της δημιουργίας προσβάσιμου δημόσιου περιβάλλοντος για όλους, η Επιτροπή θα αναθέσει εντολή στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να εκπονήσουν απαιτήσεις προσβασιμότητας που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως στους δημόσιους διαγωνισμούς Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1107/2006 της 5ης Ιουλίου 2006, ΕΕ L 204 της COM (2007)694 Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία i2010 για την ηλεκτρονική ένταξη «Συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας». 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο, ΤΠΕ/γήρανση και προσβάσιμες/χωρίς αποκλεισμούς ΤΠΕ: Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ΤΠΕ για την προσβασιμότητα, τη γήρανση και την κοινωνική ένταξη: EL 10 EL

11 Ενίσχυση της αναλυτικής ικανότητας της Επιτροπής για τη στήριξη της προσβασιμότητας Απαιτούνται περισσότερα αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία για την αναπηρία καθώς και τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος όσον αφορά την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις παρακολούθησης της σύμβασης του ΟΗΕ 42. Η νέα ενότητα για την αναπηρία και την κοινωνική ένταξη, που περιγράφεται στο παράρτημα 3, μπορεί να χρησιμεύσει ως ανεξάρτητη ενότητα. Θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας που θα παρέχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και συνδρομή στον εν λόγω τομέα, μέσω της αναζήτησης πραγματολογικών δεδομένων, της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και της εκπόνησης συστάσεων σχετικά με το ΣΔΑ Ενέργειες για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων Διευκόλυνση της υλοποίησης της σύμβασης του ΟΗΕ Σε συνέχεια της αίσιας έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου το Μάρτιο του 2007 για την υπογραφή της σύμβασης του ΟΗΕ, οι αρμόδιοι για θέματα αναπηρίας υπουργοί της ΕΕ και η Επιτροπή συμφώνησαν, τον Ιούνιο στο Βερολίνο, ότι προέχει η άμεση επικύρωσή της από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση απόφασης του Συμβουλίου στις αρχές του 2008 προκειμένου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να υπογράψει τη σύμβαση του ΟΗΕ. Ενόψει της εκπόνησης αυτής της πρότασης, η Επιτροπή πραγματοποιεί επισκόπηση της κοινοτικής νομοθεσίας προκειμένου να ορίσει το πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών αρμοδιοτήτων και να εκτιμήσει την ανάγκη τροποποίησης του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου ή της προσαρμογής των σχετικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεκτιμήσει, επίσης, το σχετικό αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η ομάδα υψηλού επιπέδου θα υποβάλλει συστηματικά εκθέσεις προόδου όσον αφορά την υλοποίηση της σύμβασης του ΟΗΕ. Λόγω της μεγάλης σύγκλισης μεταξύ της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αναπηρία και της σύμβασης του ΟΗΕ, το ΣΔΑ θα συμβάλει στην πρακτική εφαρμογή της σύμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράλληλα με τη συμπλήρωση των εθνικών ενεργειών. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της προσβασιμότητας και της αναπτυξιακής βοήθειας θα συμβάλουν στην εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ. Η Επιτροπή θα δώσει βαρύτητα στις διατάξεις εκείνες που συνδυάζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με ειδικά μέτρα που αφορούν τα δυο φύλα. Στο τομέα της προσβασιμότητας, η Επιτροπή συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ για ΤΠΕ για όλους, με σκοπό να διευκολυνθεί η υλοποίηση των διατάξεων προσβασιμότητας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ βάσει της υποχρέωσης που υπέχει δυνάμει της σύμβασης του ΟΗΕ 43 να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία και να επιδιώκει τη συμμετοχή τους, και θα καλέσει τα μέλη της επιτροπής της σύμβασης του ΟΗΕ 44 της ΕΕ να συμμετάσχουν στην ομάδα υψηλού επιπέδου Άρθρο 31. Άρθρο 4 παράγραφος 3. Άρθρο 34. EL 11 EL

12 Η αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ απαιτεί, επίσης, την ανάληψη δράσης από τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές. Η Επιτροπή θα στηρίξει τη διαδικασία αυτή μέσω της ανάπτυξης ενοτήτων κατάρτισης για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της ερμηνείας των νόμων με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ Η νέα ευρωπαϊκή ενότητα έρευνας για την αναπηρία και την κοινωνική ένταξη, που αποσκοπεί στη μέτρηση της αναπηρίας, κυρίως σε επίπεδο συμμετοχής και περιβάλλοντος, θα συμβάλει στην παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της σύμβασης του ΟΗΕ. Συμπλήρωση του κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων Το 2008 η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει πρόταση οδηγίας 45 για τη συμπλήρωση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ, για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων που οφείλονται και σε λόγους αναπηρίας, και πέραν της αγοράς εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή, που αφορά τα ατομικά δικαιώματα, θα συμβάλει επίσης στη διασφάλιση ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος. Προς το παρόν διεξάγεται αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία βασίζεται στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη μελέτη των ισχυουσών νομικών διατάξεων 46. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της εκτίμησης του αντικτύπου, πραγματοποιήθηκαν διάφορες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός επιγραμμικού ερωτηματολογίου και διαβουλεύσεων με τις ΜΚΟ και τις επιχειρήσεις. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί απάντηση στην ευρωπαϊκή δέσμευση να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους. Στην παρούσα ανακοίνωση τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται ως πολίτες και ενεργοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης και συνεκτικής Ευρώπης, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Όλες οι δράσεις που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση στοχεύουν στην κάλυψη των επιμέρους και πολύμορφων αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Για να επιτευχθεί πρόοδος στους βασικούς τομείς πολιτικής που επισημάνθηκαν, απαιτείται η μέγιστη δυνατή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Η υπουργική δέσμευση για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και την εξεύρεση λύσεων κατά την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ, ανοίγει το δρόμο για εθνικούς συνεκτικούς και συγκρίσιμους στόχους που αντικατοπτρίζουν τους στόχους της σύμβασης του ΟΗΕ και την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την επίτευξή τους. Για το λόγο αυτό η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, αλλά και με τα άτομα με αναπηρία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, είναι καθοριστική. Οι νέες ετήσιες συναντήσεις των ευρωπαίων υπουργών που είναι αρμόδιοι για θέματα αναπηρίας θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία EL 12 EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία ( )

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία ( ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.5.2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2010-2020) Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2010 (27.05) (OR. en) 10031/10 SOC 371 ECOFIN 293 EDUC 95

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2010 (27.05) (OR. en) 10031/10 SOC 371 ECOFIN 293 EDUC 95 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2010 (27.05) (OR. en) 10031/10 SOC 371 ECOFIN 293 EDUC 95 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπής Απασχόλησης Αποδέκτης : Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 405 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2017/2127(INI) 13.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2017/2127(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας Αποδέκτης : Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων

Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2008 SEC(2008) 2181 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή της αρχής της

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 507 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος Pericles για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2014/2255(INI) 5.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2017 COM(2017) 227 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τον καθορισμό της θέσης της Επιτροπής σε συνέχεια του ψηφίσματος του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα Εγχειρίδιο Χρήσης των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα Επισκόπηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών 2014 2020 των Ευρωπαικών Διαρθωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15613/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2015/0278(COD) 3.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2153(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2153(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.11.2013 2013/2153(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα