ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ"

Transcript

1 1 ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν ἁλικίῃ τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας πρὸς ὅσσων μαρμαριζοίσας δρακεὶς ὃς μὴ πόθῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος ἢ σἰδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν ψυχρᾷ φλογί, πρὸς δ Ἀφροδίτας ἀτιμασθεὶς ἑλικογλεφάρου ἢ περὶ χρήμασι μοχθίζει βιαίως, ἢ γυναικείῳ θράσει ψυχὰν φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων. ἀλλ ἐγὼ τάσδ ἔκατι κηρὸς ὡς δαχθεὶς ἕλᾳ ἱερὰν μελισσὰν τάκομαι, εὔτ ἂν ἴδω παίδων νεόγυιον ἐς ἥβαν. ἐν δ ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ ἔναιεν καὶ Χάρις υἱὸν Ἀγησίλα Πίνδαρος, Ἐγκώμια, Θεοξένῳ Τενεδίῳ, Fr. 131 Tyryn = 123 Mähler

2 2 ἦρι μὲν αἵ τε Κυδώνιαι μηλίδες ἀρδόμεναι ῥοᾶν ἐκ ποταμῶν, ἵνα Παρθένων κῆπος ἀκήρατος, αἵ τ οἰνανθίδες αὐξόμεναι σκιεροῖσιν ὑφ ἕρνεσιν οἰναρέοις θαλέθοισιν ἐμοὶ δ ἔρος οὐδεμίαν κατάκοιτος ὥραν ἀλλ ἅθ ὑπὸ στεροπᾶς φλέγων Θρηίκιος Βορέας ἀίσσων παρὰ Κύπριδος ἀζαλέαις μανίαισιν ἐρεμνὸς ἀθαμβὴς ἐγκρατέως πεδόθεν τινάσσει ἡμετέρας φρένας. Ἴβυκος, Fr. 286 Campbell Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν ἔμμεν ὤνηρ, ὅτις ἐνάντιός τοι ἰοδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐτακούει καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ ἦ μὰν καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν ὠς γὰρ <ἔς> σ ἴδω βρόχε ὥς με φώνησ οὐδὲν ἔτ εἴκει, ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα <μ > ἔαγε, λέπτον δ αὔτικα χρῶι πῦρ ὑπαδεδρόμακεν, ὀππάτεσσι δ οὺδὲν ὄρημμ, ἐπιβρόμεισι δ ἄκουαι, ἀ δε μ ἵδρως κακχέεται, τρόμος δὲ παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας ἔμμι, τεθνάκην δ ὀλίγω πιδεύης φαίνομ Ἄ<γ>αλλ<ι>. ἀλλὰ πὰν τόλματον, ἐπεὶ κεν ἧι τά. Σαπφώ Fr. 31 Voigt

3 3 οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, θεοὶ μάκαρες λελάθοντο ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη, ἥ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν. ἣ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροός, ὡς ὅτε μήτηρ παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν, ὃ Fηδέι λέξεται ὕπνῳ, αὐτὴ δ αὖτ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θῶρηξ, ἐν δ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀιστός διὰ μὲν ἄρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο, καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο μίτρης θ, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροός, ἕρκος ἀκόντων, ἥ Fοι πλεῖστον ἔρυτο διαπρὸ δ ἐείσατο καὶ τῆς. ἀκρότατον δ ἄρ ὀιστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός αὐτίκα δ ἔρρεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς, ὡς δ ὅτε τίς τ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήιον ἔμμεναι ἵππῳ κεῖται δ ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο ἱππῆες φορέειν βασιλῆι δὲ κεῖται ἄγαλμα, ἀμφότερον κόσμος θ ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος τοῖοί τοι, Μενέλαε, μιάνθην αἵματι μηροί εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ ὑπένερθεν. Ὅμηρος, Ἰλιάς, Δ ], ουδ ὑπερ[ ] [.]μένος. ο]ὐ δύναμαι, ψυχ[ή], πεφυλαγμένος ε[ἶ]ναι ὀπηδός χρυσῶπιν δὲ Δίκ[ην ἄζ]ομαι ἀχνύμενος, ἐ]ξ οὗ τὰ πρώτιστα νέο[τρεφέ]ων ἀπὸ μηρῶ[ν ἡ]μετέρης εἶδον τέρμ[ατα πα]ιδεΐης. κ]υά[ν]εον δ ἐλεφαντίνεόν [τ ἀνεμί]σγετο φέ[γγος, καλῶν] δ ἐκ νιφάδων [ ἰ]δεῖν. ἀλλ αἰδ]ὼς ἤρυκε, νέου δ [..] ι[ ]ὕβριν ] ἐπέβη [ ]νοι ]οφύλλοις? ἀκροπόλοις ] ] ιηι Σιμωνίδης Fr. 21 West

4 4 ] ριο θαλάσσης ]ρουσα πόρον ]μενος ἔνθα περανα[ ] ]οιμι κελευθο[ ]ν κόσμ[ο]ν ἰοσ[τ]εφάνων ] ἔδος πολύδενδρον ἱκο[ίμην εσ[.] εὐαέα νῆσον, ἄγαλμα β[ίον κα[ί κεν] Ἐχεκ[ρατί]δην ξανθότρ[ιχα ὀφ[θαλμοῖσιν ἰδ]ὼν χεῖρα λάβοιμ[ι ὄφρα νέο[ν] χ[αρίε]ντος ἀπὸ χροὸς ἄν[θος λείβοι δ ἐκ βλ[εφάρ]ων ἱμερόεντα [πόθον. καί κεν ἐγ[ὼ μετὰ πα]ιδὸς ἐν ἄνθε[σιν ἁβρὰ πάθοιμι κεκλιμένος, λευκὰς φαρκίδας ἐκτ[ὸς ἐλῶν, χαίτη[ισι]ν χαρίε[ντ]α νεοβλάστ[ [ ] εὐανθέα πλε[ξάμενος στέφανον μο[....] δ ἱμερόεντα λιγὺν [ ἀρτι[επέα] νωμῶν γλῶσσαν ἀ[πὸ στόματος [ ] τῶνδε [ εὔπομπ[ Σιμωνίδης Fr. 22 West Εὐρύαλε γλαυκέων Χαρίτων θάλος,, <Ὡρᾶν> καλλικόμων μελέδημα, σὲ μὲν Κύπρις ἅ τ ἀγανοβλέφαρος Πειθὼ ῥοδέοισιν ἐν ἄνθεσιν θρέψαν. Ἴβυκος Fr. 288 Campbell

5 5 Ὦ παῖδες, <ὅσ>οι χαρίτων τε καὶ πατέρων λάχετ μὴ φθονεῖθ ὥρας ἀγαθοῖσιν ὁμιλίαν [ἐσθλῶν, σὺν γὰρ ἀνδρείαι καὶ ὁ λυσιμελὴς Ἔρως ἐπὶ Χαλκιδέων θάλλει πόλεσιν. Carmina Popularia, Συμποτικά, Fr. 44 Diehl υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ ἀντία προτέρων φθέγξομαι, ὁπότ ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον, ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων. τότ Ἀγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι δαμέντα φρένας ἰμέρῳ, χρυσέαισί τ ἀν ἵπποις ὕπατον εὐρυτίμον ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ ἦλθε καὶ Γανυμήδης Ζηνὶ τωὕτ ἐπὶ χρέος. ὡς δ ἄφαντος ἔπελες, οὐδὲ ματρὶ πολλὰ μαιόμενοι φῶτες ἄγαγον, ἔννεπε κρυφᾷ τις αὐτίκα φθονερῶν γειτόνων, ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμάν μαχαίρα τάμον κατὰ μέλη, τραπέζαισί τ ἀμφὶ δεύτατα κρεῶν σέθεν διεδάσαντο καὶ φάγον. ἐμοὶ δ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν εἰπεῖν ἀφίσταμαι ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρους. εἰ δὲ δή τιν ἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν, ἣν Τάνταλος οὗτος. ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη, κόρῳ δ ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον, ἄν τοι πατὴρ ὑπερ κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον, τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν εὐφροσύνας ἁλᾶται. ἔχει δ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδόμοχθον, μετὰ τριῶν τέταρτον πόνον, ἀθανάτους ὅτι κλέψαις ἁλίκεσσι συμπόταις νέκταρ ἀμφροσίαν τε δῶκεν, οἷς νιν ἄφθιτον θῆκαν. εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεταί κε λαθέμεν ἔρδων, ἁμαρτάνει Πίνδαρος, Ολυμπιονίκαι, Ι, 36-64

6 6 ὥς φάτο, τὸν δ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα. ἀμφοτέρῃσι δὲ χερςὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν χεύατο κἀκ κεφαλῆς χαρίεν δ ᾔσχυνε πρόσωπον νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν ἀμφίζανε τέφρη. αὐτὸς δ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθείς κεῖτο, φίλησι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων. δμωαὶ δ, ἃς Ἀχιλεὺς ληίσσατο Πάτροκλός τε, θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε ἔδραμον ἀμφ Ἀχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ ὑπὸ γυῖα Fεκάστης. Ἀντίλοχος δ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων, χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος - ὅ δ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀποτμήξειε σιδήρῳ. σμερδαλέον δ ᾤμωξεν ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ ἠμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι, κώκυσέν τ ἄρ ἔπειτα θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο, πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηίδες ἦσαν. Όμηρος, Ιλιάς, Σ Λῦτο δ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι ἐσκίδναντ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι αὐτὰρ Ἀχιλλεύς κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν ὕπνος ᾔρει πανδαμάτωρ, ἀλλ ἐστρέφετ ἔνθα καὶ ἔνθα, Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠύ ἠδ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα, ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν. ἄλλοτ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ αὖτε ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής τοτὲ δ ὀρθὸς ἀναστάς δινεύεσκ ἀλύων παρὰ θῖν ἁλός. οὐδέ μιν ἠώς φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ ἠιόνας τε, ἀλλ ὅ γ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, Ἕκτορα δ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν, τρὶς δ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ ἔασκεν ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα. τοῖο δ Ἀπόλλων πᾶσαν ἀfεικείην ἄπεχε χροΐ, φῶτ ἐλεαίρων καὶ τεθνηότα περ περὶ δ αἰγίδι πάντα κάλυπτεν χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων. Όμηρος, Ιλιάς, Ω 1-21 s

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ Ο Νέος Μύθος της Πανδώρας στον Ησίοδο ΘΕΟΓΟΝΙΑ, 565 sqq. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ, 48 sqq. ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο, κλέψας

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Εἰσαγωγή 2. Περὶ Γραμμάτων 4. Μεταβολὴ γραμμάτων 6. - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6. - Μετάθεσις γραμμάτων 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Εἰσαγωγή 2. Περὶ Γραμμάτων 4. Μεταβολὴ γραμμάτων 6. - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6. - Μετάθεσις γραμμάτων 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Σελ. Εἰσαγωγή 2 Περὶ Γραμμάτων 4 Μεταβολὴ γραμμάτων 6 - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6 - Μετάθεσις γραμμάτων - Προσθήκη καὶ ἀποβολὴ γραμμάτων. - Διαίρεσις, κρᾶσις καὶ συνίζησις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν 1 ΠΡΩΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1/ ἀλλ ἔτι κάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον [κατεσπάραξε ἡ Σφίγξ] Οἰδιπόδεια, Fr. 1 Bernabè 2/ αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης

Διαβάστε περισσότερα

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Indicaciones: -Será obligación del alumno informarle a la profesora que se ha registrado en el examen extraordinario de esta materia.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν Επιμέλεια Έκδοσης: Διηνέκης Ποντικός http://dienekes.angeltowns.net/ Βίαντος Ε ἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη.

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη. Αντιγόνη Ὦ κάρα κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης, ἆρ' οἶσθ' ὅ τι τῶν κακῶν ἀπ' Οἰδίπου ὁποῖον Ζεὺς οὐχὶ τελεῖ νῷν ἔτι ζώσαιν ; Οὐδὲν γὰρ ἐσθ' οὔτ' ἀλγεινὸν οὔτ' ἄτης ἄτερ 5 οὔτ' αἰσχρὸν οὔτ' ἄτιμον, ὁποῖον οὐκ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

14. Callimachus 22 HE (= 34 Pf. = AP 6.351): τίν με, λεοντάγχ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον θῆκε τίς; Ἀρχῖνος. ποῖος; ὁ Κρής. δέχομαι.

14. Callimachus 22 HE (= 34 Pf. = AP 6.351): τίν με, λεοντάγχ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον θῆκε τίς; Ἀρχῖνος. ποῖος; ὁ Κρής. δέχομαι. Reading Inscriptions in Literary Epigram Joseph Day (dayj@wabash.edu) 11 September 2013 1. Heraclitus 1 HE (= AP 7.465): ἁ κόνις ἀρτίσκαπτος, ἐπὶ στάλας δὲ μετώπων σείονται φύλλων ἡμιθαλεῖς στέφανοι. γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée

Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée Hésiode, Théogonie 453-534 [naissance de Zeus et sort de ses cousins] Ῥείη δὲ δμηθεῖσα Κρόνῳ τέκε φαίδιμα τέκνα, Rhéia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ -17- «Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε (Κύριε).» (Ψαλμ. ΡΙΗ 164) «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.» (Α' Θεσ. Ε' 17-18) «Μνημο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Αρχαίο Κείµενο και Μετάφραση Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) εκδόσεις Φέξη, Αθήνα 191 ιάρθρωση Πρόλογος 1-23 Πάροδος 24-349 Πορεία προς τον Αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α Περιοδικό RAM, Μάιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 1 1. ΕΠΟΣ 2. ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 3. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΟ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου, Βαγγέλης ρακόπουλος, Μάγδα Τικοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Od.5.121 Od.5.122 Od.5.123 Od.5.124 Od.5.125 Od.5.126 Od.5.127 Od.5.128 Od.5.129 Od.5.130 Od.5.131 Od.5.132 Od.5.133 Od.5.134 Od.5.135 Od.5.136 Od.5.137 Od.5.138 Od.5.139 Od.5.140 Od.5.141 Od.5.142 Od.5.143

Διαβάστε περισσότερα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio ΣΑΠΦΩ ΜΕΛΗ PJESME SAPFO Priredio i preveo Orsat Ligorio Uvod Protkan famom od najstarijih vremena, Sapfin je životopis zapravo nepoznat. Prema Strabonu (13. 2, 3) rođena je oko 630 pr.n.e. u mjestu Erez

Διαβάστε περισσότερα

A new fragment of Euripides Cresphontes

A new fragment of Euripides Cresphontes A new fragment of Euripides Cresphontes by Tom Keeline Tom Keeline Cresphontes Editorial preface: A remarkable late 9 th -century anthology of Athenian tragedy has recently emerged from the dusty shelves

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἀρχαίο κείμενο & η Μετάφραση

Τό Ἀρχαίο κείμενο & η Μετάφραση Ο Ρ Φ Ι Κ Ο Ι Υ Μ Ν Ο Ι Τό Ἀρχαίο κείμενο & η Μετάφραση Οι Ορφικοί Ύμνοι τραγουδούνταν ή απαγγέλονταν κατά την διάρκεια των Ορφικών Μυστηρίων των αρχαίων Ελλήνων. Η λατρεία τους ήταν γνωστή μόνο στους

Διαβάστε περισσότερα