Ì ÚÓË Ì ÚÓË Ì ÚÓË. σ ι γν ρισαν τη Σμ ρνη απ κ ντ ευτ ησαν να απ θαυμ σ υν τις φυσικ ς μ ρφι ς της. π λυτα ιδεμ ν ς και αν ι τ μυαλ ς Ηρ δ τ ς γραψε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ì ÚÓË Ì ÚÓË Ì ÚÓË. σ ι γν ρισαν τη Σμ ρνη απ κ ντ ευτ ησαν να απ θαυμ σ υν τις φυσικ ς μ ρφι ς της. π λυτα ιδεμ ν ς και αν ι τ μυαλ ς Ηρ δ τ ς γραψε"

Transcript

1 0312_06_IZMIR :28 ÂÏ 1 METAIXMIO O ΚΩΣΤΑΣ ΑΚΡΙΒ Σ Β Λ Σ ΜΑΝ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙ Υ ΕΡΜ ΥΠ ΛΗ :ΡΙΣΤ Φ Ρ Σ ΛΙ ΝΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙ ΚΩΣΤΑΣ Λ ΓΑΡΑΣ ΠΑΤΡΑ :ΡΙΣΤ Φ Ρ Σ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 4ΑΝΘ ΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΥΠ ΛΗ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΣ:ΑΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΘΕ Δ ΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝ Σ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΑΚΗΣ ΣΕΡΕΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗ σ ι γν ρισαν τη Σμ ρνη απ κ ντ ευτ ησαν να απ θαυμ σ υν τις φυσικ ς μ ρφι ς της. π λυτα ιδεμ ν ς και αν ι τ μυαλ ς Ηρ δ τ ς γραψε πως δεν αντ"κρισαν τα μ τια τ υ ωραι τερη π λη. μ γιστ ς ρ#τ ρας Κικ ρων κατ θεσε τι δεν υπ ρ ει σημε" της π λης π υ τα ιδι της δεν θα γ ητευθε" απ κ τι, τ π", αρ αι τητες # ανθρ π υς. Θε φιλ ς Γκωτι θαμπ θηκε απ τη λ μψη τ υ ιωνικ φωτ ς και τα αρ ματα της μικρασιατικ#ς φ σης κι ε"πε για τη Σμ ρνη τι «λα εδ ε"ναι φως και μ ρα». Κι Β"κτωρ υγκ γραψε πως «σ αυτ# τη (ασιλικ# π λη η )ν ι η ε"ναι αι νια» Η Σμ ρνη υπ#ρ ε ισ υρ ς π λ ς λ ης επιφαν ν περιηγητ ν, απ τ ν 17 ως τ ν 20 αι να, και αναρ"θμητων Ελλ#νων, ( (αια. Σικελιαν ς στ ν πρ λ γ τ υ μυθιστ ρ#ματ ς Αι λικ γη τ υ Βεν +η γραψε: «Ε"ναι η γλυκι ιωνικ# ατμ σφαιρα, ε"ναι η κρυφ#, αμ νη θαλπωρ# της μυστικ#ς τ υ κ σμ υ σ ρκας π υ απρ σδ κητα αν ρ εται και π λι σ επαφ# μητριαρ ικ# μα+" μ υ, ε"ναι η αγν# ιωνικ# πν # τ υ ε ασμ ν υ και ν σταλγημ ν υ απ με τ ν "δι π λιτισμ». ΘΩΜΑΣ Κ Ρ ΒΙΝΗΣ Τ ι λ ε ναι μια αντιπρ σωπευτικ ανθ λ#γηση κειμ$νων π υ γρ%φτηκαν για τη Σμ'ρνη απ# συγγραφε ς #λων των επ )*ν. Δ μημ$ν σε τ$σσερα μ$ρη, παρακ λ υθε την π ρε α της π#λης μ$)ρι σ μερα, π υ η Σμ'ρνη ε ναι πλ$ ν $να σ'γ)ρ ν τ υρκικ# %στυ με ευρωπαϊκ# )αρακτ ρα, με ενδι%μεσ υς σταθμ 'ς την περ δ της μεγ%λης της ακμ ς, #ταν κυριαρ) 'σε τ ελληνικ# στ ι)ε, και την καταστρ φ της τ ISBN ΜΙΜΗΣ Σ ΥΛΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕ4ΑΝΔΡΕΙΑ ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 3926 ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ Θ ΔΩΡΗΣ ΓΚ ΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙ O Δ Ì ÚÓË ΘΩΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝ Σ ΤΡΙΠ ΛΗ ª π O O Δ Ã π Ì ÚÓË ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α4ΙΩΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Δ O O Δ Ã π Φωτ/φία: Χρήστος Πασχούδης ª π ªπ O Δ O OΔ Ã π Ï Ô Á Ô Ù Â Ó Σειρ Μια π#λη στη λ γ τε)ν α Ì ÚÓË Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ Θ Ω Μ Α Σ Κ Ο Ρ Ο Β Ι Ν Η Σ ΕΝΩΣΗ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ, ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ Ο Θωμάς Κοροβίνης γεννήθηκε το 1953 στη Θεσσαλονίκη. Εργάζεται ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το 1988 μέχρι το 1996 υπηρέτησε στο Ζάππειο και το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης. Εδώ και χρόνια ερευνά πτυχές του ελληνικού και του τουρκικού λαϊκού πολιτισμού καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. Συνεργάζεται με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Το 1995 βραβεύτηκε με το Α βραβείο λαογνωσίας «Αμπντί Ιπεκτσί». Είναι συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής λαϊκών τραγουδιών. Έχει εκδώσει αφηγήματα, μελέτες, ανθολογίες καθώς και βιογραφίες. Φωτογραφία εξωφύλλου: Αρχείο Θωμά Κοροβίνη

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕΙΡΑΣ 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOY ANΘOΛOΓOY 11 ΣMYPNA ΣMYPNH 21 Iστορικά 23 Oι περιηγητές για τη Σμ ρνη 41 H Σμ ρνη και τα προάστια 63 Kοινωνική ζωή Λαογραφικά 91 Σχέσεις Eλλήνων και Tο ρκων 168 Oι γυναίκες της Σμ ρνης 180 H πνευματική ζωή και η εκπαίδευση 205 Θέατρο 239 Mουσική και τραγο δια της Σμ ρνης 248 ΓYPΩ AΠO THN KATAΣTPOΦH 305 ΠOIHMATA ΓIA TH ΣMYPNH 425 IZMIR 483 EYPETHPIO ΣYΓΓPAΦEΩN 535 Σημ. Σε κάθε κείμενο έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του πρωτοτ που του.

3 ΣHMEIΩMA TOY ANΘOΛOΓOY ΣMYPNH Επισκέφτηκα για πρώτη φορά τη Σμ ρνη σε ηλικία είκοσι πέντε ετών. Ήταν ένας λάβρος Α γουστος. Η π λη μάς υποδέχτηκε μέσα στο αποκάρωμα της ντάλας του μεσημεριο λιωμένους στον ιδρώτα. Στο έμπα της, ξαφνιαστήκαμε απ την επίθεση ακατάστατων βιομηχανικών χωριών, ενώ μας πήρε μια άγρια μπ χα, προϊ ν των ζυμώσεων που προκαλο ν τα λ ματα, και μια βαριά αποφορά σαπίλας που τάγκιζε στις αποβάθρες του λιμανιο. Μείναμε απέναντι απ το μεγάλο κεντρικ πάρκο, που γίνεται κάθε χρ νο η Διεθνής Έκθεση, «το πάρκο των σουλτάνων» το ονομάσαμε, γιατί σ ένα νευραλγικ σημείο του έχουν στήσει στη σειρά τις προτομές λων των Παντισάχ της αυτοκρατορίας. Αισθάνθηκα πολ άβολα, ταν, φιλοξενο μενοι κάποιας αστικής οικογένειας με αριστοκρατικές οθωμανικές ρίζες σε μια βίλα στον Τσεσμέ, μας σέρβιραν το γε μα δ ο ηλικιωμένες αφρικανές υπηρέτριες με καταγωγή, πως μου είπαν, απ μαγκρεμπίνους σκλάβους της εποχής του εξωμ τη μυτιληνιο αρχικουρσάρου Μπαρμπαρ σα. Μέσα σε δ ο μερ νυχτα εξουθενωτικής πεζοπορίας και εντατικής έρευνας είχα κάνει μερικές βασικές διαπιστώσεις: Bρισκ μαστε στην τρίτη σε πληθυσμ (σχεδ ν ισοπληθή με την πρωτε ουσα) π λη της Τουρκίας, το μεγαλ τερο λιμάνι της κεντροδυτικής Ανατολίας κι ένα απ τα σημαντικ τερα της Μεσογείου, την πιο αναπτυγμένη και πολυπληθή π λη της αιγαιακής Τουρκίας. Ο χαρακτήρας της π λης, η ρυμοτομία, οι πεζοδρομήσεις, οι δενδροστοιχίες, η οδοποιία, οι συγκοινωνίες και τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, η αρχιτεκτονική αλλά και η ενδυματολογική και η γενικ τερη κοινωνική συμπεριφορά των κατοίκων της της προσδίδουν τον αέρα μιας καθ λα άξιας σ γχρονης ευρωπαϊκής μεγαλο πολης, με λα τα γνωστά υπέρ και τα κατά, γεγον ς που HMEIøMA TOY AN O O OY 11

4 ε λογα ξενίζει τον ανυποψίαστο αναζητητή ανατολίτικων περιπετειών σε μια περιοχή που το παρελθ ν της είναι μουσκεμένο απ το φαρμάκι της ιστορίας και οι παραδ σεις της απ τον εξωτισμ των θρ λων. Μερικοί δειλοί μιναρέδες, ένα μικρ ευπρεπισμένο τσαρσί-παζάρι, λίγα οθωμανικά λουτρά κι ένα προλεταριάτο Κο ρδων και τσιγγάνων σχεδ ν κρυμμένο στα πυκνά λαβυρινθώδη σοκάκια που διακλαδίζονται στις κατωφέρειες του Βελουδένιου Π ργου (Καντιφέ Kαλέ) αποτελο ν μάλλον γραφικά κομμάτια της. Είναι η μοναδική ευκρινώς δυτικ τροπη π λη της γείτονος. Η Άγκυρα, μια π λη νε τερη, αδυναμία του Κεμάλ, που την οργάνωσε, κατ ρθωσε να μοιάζει αρκετά, κυρίως στο κέντρο της, με τη δική μας πρωτε ουσα. Παρ λα αυτά οι χωρικοί που εγκατέλειψαν τη στέρφα ενδοχώρα για να εγκατασταθο ν στις νε δμητες προκάτ οικοδομές των συνοικιών της προσδιορίζουν το άλλο μισ της π λης με τον αναχρονιστικ ανατολίτικο χαρακτήρα της κοινωνικής τους ζωής. Η Π λη, ιδι τυπα αυτοδ ναμη και αυτ νομη, απλωμένη με αυξητική βουλιμία πάνω στις αντικριστές ακτές δ ο ηπείρων, ισορροπεί αιώνες τώρα παρά τα διαρκώς αυξαν μενα κ ματα κατάκτησής της απ επήλυδες της Ανατολίας ανάμεσα στον ευρωπαϊκ και τον ασιατικ χαρακτήρα της. Η Σμ ρνη, πως άλλωστε σε μεγεθυσμένη κλίμακα και η Π λη, είχε αρχίσει ήδη να εξελίσσεται απ την πρώτη δεκαετία μετά τον π λεμο, και έχει διαμορφωθεί πλέον έξω απ το ευρ τερο ιστορικ κέντρο της, σε μία θηριο πολη, καθώς περικυκλώνεται απ πυκνές, παν ψηλες και άχαρες πολυκατοικίες, που φιλοξενο ν τα «παιδιά της Ανατολής» ικαν μέρος του πληθυσμο της εσωτερικής μετανάστευσης των οποίων η ακαλαισθησία μως προκαλεί τρ μο και απέχθεια. Είναι η εκσυγχρονιστική βαναυσ τητα, αποτέλεσμα του μανιακο αναπτυξιακο προγραμματισμο του τουρκικο κράτους μετά τη δεκαετία του 70, στην οποία οφείλεται η τερατική, αποπνικτική ομοιομορφία των σ γχρονων πολυπληθών οικοδομημάτων των άστεων της γείτονος. Είκοσι πέντε χρ νια μετά την πρώτη μου επίσκεψη αντίκρισα μια Σμ ρνη περισσ τερο δυτικοποιημένη αλλά και πιο απωθητική. Αν δεν είχε διασωθεί απ την πυρκαγιά του 22 ένα σεβαστ μέρος των ελληνικών και λεβαντίνικων κατοικιών της Πο ντας και κάποια μεγαλ πρεπα κονάκια στην παραλία κι αν δεν είχαν χτιστεί αρκετές οικοδομές σε ανθρώπινα μέτρα στην παραλιακή λεωφ ρο, που αράζουν και τα γραφικά ιππήλατα παϊτ νια, η ψη της πολ παθης αιγαιακής πρωτε ουσας θα ήταν εντελώς αποκρουστική. 12 ªπ Δ Δ Ã π MYPNH

5 Παλαιοί περιηγητές, αλλά και επισκέπτες του καιρο μας, έχουν ομολογήσει τι η Σμ ρνη διατηρεί τις παραδοσιακές ομοι τητες με την κατά τέσσερις φορές περίπου μικρ τερη σε πληθυσμ Θεσσαλονίκη. Και είναι εμφανείς οι κλειστές θάλασσές τους, σαν μια φυσική συνέχεια της στεριάς, μορες με τις επιμήκεις προκυμαίες που ζώνουν, σχεδ ν κυκλοτερείς, τους μολυσμένους κ λπους τους (ο κατά Στράβωνα «κλειστ ς λιμήν» αλλά και «ομφαλ ς της Σμ ρνης», γιατί συγκέντρωνε την εμπορική και πολιτιστική κίνηση της π λης κατά την αρχαι τητα με μοναδικ μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα δρ μο επικοινωνίας το λιμάνι της, η Θεσσαλονίκη, η π λη που «ανοίγει στον θερμαϊκ κ λπο πως ένα στρείδι που κρατά ένα μαργαριτάρι», καθώς γράφει ο καθηγητής Νικ λαος Μουτσ πουλος). Γίνεται αισθητή η έντονη εμπορική κίνηση των λιμανιών τους, που εντο τοις παραμένει καλά θα λεγα σκ πιμα κρυμμένη απ το γυμν βλέμμα του περιπατητή της παραλίας. Ψηλά να δεσπ ζουν οι Ακροπ λεις τους, το Καντιφέ Καλέ στην κεφαλή του Πάγου και το Γεντί Κουλέ στην κορυφαία απ ληξη των βυζαντινών κάστρων. Η Σμ ρνη να αντικρίζει δυτικά του κ λπου της τη συνέχειά της, το Κορδελι (Καρσίγιακα), μία δυναμική πολιτεία που μανιωδώς την ανταγωνίζεται σε λους τους τομείς, ακ μα και στο ποδ σφαιρο η Θεσσαλονίκη να εκπλήσσεται στα ανατολικά της απ μια Καλαμαριά που αναπτ σσεται σε ένα σχεδ ν α ταρκες νεοαστικ μ ρφωμα. Και οι δ ο πολιτείες σηματοδοτο νται απ μία ενια σια διεθνή έκθεση. Κι λα αυτά με τη διαφορά τι η Θεσσαλονίκη πλεονεκτεί ως προς την επίδειξη αρκετών βυζαντινών και ισχνών οθωμανικών επιβιωμάτων, ενώ αντίστοιχα η Σμ ρνη μοιάζει να περιφρονεί την ιστορία της, μως πλεονεκτεί σε άλλους τομείς γιατί, για παράδειγμα, έχει αξιοποιήσει σχεδ ν με επάρκεια την παράκτια ζώνη της, είναι αρκετά πιο πράσινη, πιο καθαρή και γενικ τερα πιο φροντισμένη και έχει πολ ωραι τερους και λειτουργικ τερους δρ μους και λεωφ ρους. Ο ποιητής Γιώργος Βαφ πουλος σε μια περιγραφή της Θεσσαλονίκης του παρελθ ντος είχε αποπειραθεί μια σ γκριση ανάμεσα στις δ ο π λεις: «Η Θεσσαλονίκη ήταν μια ιδι τυπη πολιτεία με πολ έντονο τον ανατολίτικο χαρακτήρα της. Ωστ σο, η ειδική και γεωγραφική της θέση, που διασταυρώνονταν και συγκρο ονταν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, είχε βοηθήσει να πάρει, στο κεντρικ τμήμα, μια πολ δυνατή ευρωπαϊκή απ χρωση. Είχε κάτι απ το χαρακτήρα της Π λης και πολ απ την ιδιο- HMEIøMA TOY AN O O OY 13

6 μορφία της Σμ ρνης». Και άλλες ιστορικές συγκυρίες, συμπτώσεις αλλά και σκοπιμ τητες οδηγο ν σε μοιραίο συσχετισμ και παραλληλισμ των δ ο μητροπ λεων: T σο η «πρωτε ουσα του ελληνικο βορρά» σο και η «πρωτε ουσα της Ιωνίας» βρίσκονταν για αιώνες στο επίβουλο στ χαστρο ξένων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων [η Σμ ρνη ιδιαίτερα προκαλο σε το μένος και των φανατισμένων Ισλαμιστών ως «Γκιαο ρ Ιζμίρ» (Άπιστη Σμ ρνη), πως είχε χαρακτηριστεί], οι οποίες εντέλει κατ ρθωσαν την πρώτη να την αποδυναμώσουν και να απολέσει τον μητροπολιτικ χαρακτήρα της, για να καταλήξει μια εσωστρεφής και αμήχανη συντηρητική επαρχιακή μεγαλο πολη επαναπαυμένη στις σπουδαίες παρελθοντικές δάφνες της, ενώ τη δε τερη την οδήγησαν κυριολεκτικά στον λεθρο, για να μετατραπεί απ «Παρίσι του Λεβάντε» απλώς σε μια σ γχρονη ευρωπα ζουσα π λη με χαμένο πως δείχνει οριστικά τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της. Και των δ ο η ιστορική διαδρομή, και ειδικά η ζωή των τελευταίων αιώνων, σφραγίζεται απ τον διεθνικ χαρακτήρα των κοινοτήτων που συνυπήρξαν ειρηνικά στους κ λπους τους με κυρίαρχη την παρουσία των Ελλήνων, των Το ρκων, των Εβραίων, των Αρμενίων και δευτερευ ντως των Ευρωπαίων (στη Σμ ρνη και των Λεβαντίνων) και ποικίλων βαλκανικών φ λων στη Θεσσαλονίκη και ασιατικών φ λων στη Σμ ρνη. Σημειωτέον τι και οι δ ο μεσογειακές μητροπ λεις δεν υπέστειλαν για αρκετο ς αιώνες τη σημαία εν ς ιδι μορφου ακμαι τατου ευρωανατολίτικου κοσμοπολιτισμο και θα μπορο σαν να αποτελο ν υποδείγματα διεθνικής και διαπολιτισμικής ώσμωσης, γεγον ς που, πως αποδείχτηκε, πλήρωσαν πανάκριβα. Παρ μοια ήταν και η τ χη της σαγηνευτικής βορειοαφρικανικής κοσμ πολης, της Αλεξάνδρειας, της οποίας η διαπολιτισμικ τητα οδηγήθηκε σε μαρασμ στο έμπα του δε τερου μισο του 20ο αιώνα με την κρίση του Σουέζ και τα κ ματα εθνοκαθάρσεων του Νάσερ.Ακ μα, Θεσσαλονίκη και Σμ ρνη έλαχε να οδηγηθο ν σε συγκλονιστικές πυρπολήσεις, η πρώτη το 17 και η δε τερη το 22, με τραγικ τατα επακ λουθα, που χι απλώς σημάδεψαν τη σ γχρονη ιστορία τους, αλλά μεταμ ρφωσαν άρδην τη φυσιογνωμία τους. Τέλος, η Σμ ρνη για τους Έλληνες συμβολίζει περίπου,τι η Θεσσαλονίκη για τους Το ρκους. Η ελληνική Θεσσαλονίκη του παρ ντος, γενέτειρα του αναμορφωτή του τουρκικο κράτους Μουσταφά Κεμάλ πασά, του επονομαζ μενου Ατατο ρκ, δηλαδή πατέρα των Το ρκων, αλλά και του επαναστάτη διανοο με- 14 ªπ Δ Δ Ã π MYPNH

7 νου και σημαντικ τερου ποιητή της Τουρκίας του 20ο αιώνα, του Ναζίμ Χικμέτ, απηχεί στην κοινή μνήμη των Το ρκων τις παλιές δ ξες της πρώην οθωμανικής «συμβασιλε ουσας» και συμπυκνώνει τον καημ της «χαμένης πατρίδας» των σαλονικιών μουσουλμάνων που γ ρισαν χωρίς τη θέλησή τους πίσω (κατ ουσίαν διώχθηκαν) ως ανταλλάξιμοι. Η τουρκική Σμ ρνη του σήμερα, η πρωτε ουσα σ μπαντος του μικρασιατικο κ σμου, με λο τον ιστορικ και πολιτιστικ πλο το που περιέχει η μνεία της, και μ νο με την αναφορά του ον ματ ς της, ανακαλεί στον Έλληνα την καθολική οδ νη που προκαλεί το 22, τη δραματικ τερη τομή για τον σ γχρονο ελληνισμ, το γεγον ς της εξαναγκαστικής προσφυγιάς, του εκπατρισμο απ τις πανάρχαιες εστίες των προγ νων του. Οι Ίωνες είναι οι θεμελιωτές του ελληνικο πολιτισμο και ως τέτοιοι έγιναν γνωστοί στον αρχαίο και τον μεσαιωνικ ανατολικ κ σμο, που ον μασε «Γιουνάν», δηλαδή «Ίωνες» τους Έλληνες και Γιουνανία (ο αραβικ ς κ σμος) και Γιουνανιστάν (οι Το ρκοι) την Ελλάδα. Η απαγ ρευση απ μέρους του ελληνικο κράτους της επίσημης χρήσης του ρου «Γιουνάν» και η αντικατάστασή του με τον ευρωπαϊκής εμπνε σεως υποτιμητικ χαρακτηρισμ «Γκρηκ» (εκ του «Γραικ ς») υπήρξε τουλάχιστον ατυχής. Απ τα βάθη των καιρών η Σμ ρνη και η ευρ τερη περί τη Σμ ρνην περιοχή της Μικρασίας υπήρξε λίκνο του πνε ματος, το οποίο εκεί κυρίως αναπτ χθηκε με τη μορφή της τέχνης και του λ γου και μεταλαμπαδε τηκε στην Αθήνα. «Στις χθες του ιστορικο ποταμο Μέλη της Σμ ρνης γεννιέται ο ποιητής των αιώνων μηρος, κι εκεί ατενίζουν το φως ο Βίων και ο Μίμνερμος και άλλοι λυρικοί και επικοί ποιητές. Γι αυτ δίκαια η Ιωνία ονομάζεται χώρα της ποιήσεως», γράφει ο σοφ ς σμυρνι ς Χρήστος Σολομωνίδης. Αλλά μέσα ή γ ρω απ τη Σμ ρνη γεννήθηκαν και οι μεγάλοι προσωκρατικοί φιλ σοφοι αλλά και πολλοί διανοητές και επιστήμονες της αρχαι τητας: ο Ηράκλειτος (Έφεσος), ο Αναξαγ ρας (Κλαζομενές), ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης (Μίλητος), ο Απολλωνίδης (Σμ ρνη), ο Ξενοφάνης (Κολοφών), οι γιατροί Ικέσιος (Σμ ρνη), Γαλην ς και Απολλ δωρος (Πέργαμος), ο πατέρας της Ιστορίας Ηρ δοτος (Αλικαρνασσ ς), οι κορυφαίοι της ελληνικής τέχνης Απελλής (Κολοφών) και Παρράσιος (Έφεσος) και αργ τερα οι αρχιτέκτονες του ναο της Αγίας Σοφίας Ανθέμιος (Τράλλεις) και Ισίδωρος (Μίλητος). HMEIøMA TOY AN O O OY 15

8 σοι γνώρισαν τη Σμ ρνη απ κοντά ευτ χησαν να αποθαυμάσουν τις φυσικές ομορφιές της. Ο πολυταξιδεμένος και ανοιχτ μυαλος Ηρ δοτος έγραψε πως δεν αντίκρισαν τα μάτια του ωραι τερη π λη. Ο μέγιστος ρήτορας Κικέρων κατέθεσε τι δεν υπάρχει σημείο της π λης που ο ταξιδιώτης δεν θα γοητευθεί απ κάτι, τοπίο, αρχαι τητες ή ανθρώπους. Ο Θε φιλος Γκωτιέ θαμπώθηκε απ τη λάμψη του ιωνικο φωτ ς και τα αρώματα της μικρασιατικής φ σης κι είπε για τη Σμ ρνη τι «λα εδώ είναι φως και μ ρα». Κι ο Βίκτωρ Ουγκώ έγραψε πως «σ αυτή τη βασιλική π λη η άνοιξη είναι αιώνια». Εκστασιασμένος ο Φλωμπέρ έπλεξε το εγκώμιο των χρωμάτων της: «Κοιτάζω το ηλιοβασίλεμα. Ποτέ δεν αντίκρισα τέτοιο θαυμάσιο θέαμα. Αριστερά, πέρα απ τα βουνά, τα Δ ο Αδέρφια, βαθυγάλανος ο ουραν ς. Αντικρ ολοπ ρφυρος. Δεξιά στο βάθος, κατά τον Μπουρν βα, τα πάντα ντ θηκαν μ λες τις αποχρώσεις απ το κίτρινο, το ρ δινο ως το κατακ κκινο. Θε μου, τι ομορφιά». Η Σμ ρνη υπήρξε ισχυρ ς π λος έλξης επιφανών περιηγητών απ τον 17ο ως τον 20 αιώνα: Ταβερνιέ, Γκουφιέ, Σεστίνι, Σατωβριάν, Περρώ, Λίνταου, Βερτράν, Ρηβς κ.ά. αλλά και αναρίθμητων Ελλήνων, βέβαια. Ο Σικελιαν ς στον πρ λογο του μυθιστορήματος Αιολική γη του Βενέζη έγραψε: «Είναι η γλυκιά ιωνική ατμ σφαιρα, είναι η κρυφή, χαμένη θαλπωρή της μυστικής του κ σμου σάρκας που απροσδ κητα ξανάρχεται και πάλι σ επαφή μητριαρχική μαζί μου, είναι η αγνή ιωνική πνοή του ξεχασμένου και νοσταλγημένου απ με τον ίδιο πολιτισμο». Η Σμ ρνη, η μάνα του μεγάλου μικρασιάτικου οθωμανικο βιλαετιο με τα πέντε σαντζάκια, η γνωστή στον καιρ της ακμής της με την επωνυμία «ο οφθαλμ ς της Ανατολής», σφραγίστηκε κατά τους δ ο τελευταίους προ της καταστροφής της αιώνες απ την υπεροχή της ελληνικής παρουσίας σε λα τα μέτωπα κοινωνικής ζωής και δράσης. Σ μφωνα με τα στοιχεία που μας παρέχει ο Χρήστος Αγγελομάτης (Χρονικ ν της Μεγάλης Τραγωδίας) στις παραμονές του Α Παγκοσμίου πολέμου το ανθρώπινο δυναμικ της Σμ ρνης ανερχ ταν σε περίπου απ τους οποίους οι ήταν Έλληνες, οι Το ρκοι και οι ένα κράμα Αρμενίων, Εβραίων, Ιταλών, Γάλλων, Άγγλων, Αμερικανών και άλλων. Με την καταστροφή της, που σήμανε και την πα ση της ιδεολογικής καμπάνιας του ολέθριου για το έθνος και το γένος αλ γιστου «μεγαλοϊδεατισμο», εξουδετερώθηκε και η ελληνι- 16 ªπ Δ Δ Ã π MYPNH

9 κή παρουσία στην π λη. Έτσι, γράφτηκε το τέλος της οικονομικής ακμής και της πνευματικής παράδοσης που υπήρξαν η βάση για τη διαμ ρφωση μιας ιδι τυπης αξιοθα μαστης ελληνικής κοινωνίας, η οποία υπερείχε εντυπωσιακά απ τις άλλες του κυρίως ελλαδικο χώρου αλλά και απ άλλες του ε ρωστου παροικιακο ελληνισμο. Η ανθολογία καταρτίστηκε με βάση τη γενικ τερη ποι τητα και κριτήριο την αρτι τητα, την πρωτοτυπία, τη λογοτεχνική, ιστορική ή και αναμνηστική αξία των κειμένων, ενίοτε δε την ιδιάζουσα σημασία που μπορεί κάποια απ αυτά να αποκτο ν για τον έλληνα αναγνώστη. Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα απ διάφορες χρονικές περι δους της διεθνο ς γραμματείας κυρίως ελληνικά αλλά και τουρκικά, αγγλικά, γαλλικά και άλλα. Η ανθολογία περιέχει πολλά «εξωλογοτεχνικά» ή μη αμιγώς λογοτεχνικά κείμενα.αλλά η λογοτεχνία στην ευρ τερή της εκδοχή και ανάλυση άπτεται λων των τομέων του επιστητο, ιδιαίτερα δε της λαογραφίας, της γεωγραφίας, της εκπαίδευσης, του θεάτρου, της μουσικής, των καλών τεχνών, τομείς με τους οποίους η ιστορική της διαδρομή απέδειξε π σο γ νιμη υπήρξε η αναγκαστική τους συνεργασία. Καλλιέργησα την ιδέα να χωρίσω την ανθολογία σε τρία μεγάλα τμήματα, το καθένα απ τα οποία να αντιστοιχεί περίπου στα χρονικά ρια των τριών μεγάλων φάσεων της πολιτείας αυτής που διέτρεξε τον ιστορικ χρ νο συγχέοντας πολλές φορές την πραγματικ τητα με τους θρ λους. Δημιο ργησα ένα χωριστ κεφάλαιο ανάμεσα στο τρίτο και το τέταρτο τμήμα. Έτσι, το πρώτο, «ΣΜΥΡΝΑ ΣΜΥΡΝΗ», περιέχει κείμενα απ την ίδρυση της αρχαίας Σμ ρνας μέχρι τον 20 αιώνα, το δε τερο, «ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ», κείμενα που αναφέρονται στην περίοδο του τέλους της μεγάλης ακμής μέχρι και την καταστροφή της το 1922, το τρίτο, «ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ», μια αντιπροσωπευτική ανθολογία ποιημάτων που γράφτηκαν για τη Σμ ρνη, και το τέταρτο, «IZMIR», κείμενα που αναφέρονται στη ζωή της σημερινής τουρκικής μεγαλο πολης. Και είναι αλήθεια τι ο έλληνας ανθολ γος αδυνατεί, καθώς απευθ νεται στους ομογενείς του, να μην επιλέξει πολλο ς απ το πλήθος των συγγραφέων που ασχολήθηκαν με το τραγικ τερο και πιο βαρυσήμαντο ιστορικ γεγον ς του 20ο αιώνα για το γένος. Για τις γυναίκες της Σμ ρνης αφιερώθηκε ένα χωριστ κεφάλαιο. Η φήμη των γυναικών της Σμ ρνης ήταν απέραντη ήδη απ την αρχαι τητα και HMEIøMA TOY AN O O OY 17

10 διατηρείται μέχρι σήμερα. Θαμπωμένος απ το κάλλος τους ο Λουκιαν ς σημείωσε: «Για να περιγράψω τη Σμυρνιά είμαι αναγκασμένος να επικαλεστώ τη βοήθεια λων των καλλιτεχνών, παίρνοντας απ τα αριστουργήματά τους,τι καλ τερο. Μ νοι ικανοί γι αυτ θα ήταν ο Απελλής και ο Ζε ξις, ο Παρράσιος και ο Φειδίας». Ενώ η Καλλιρρ η Παρέν έγραψε: «Αι Σμυρναίαι. Αι γυναίκες της Ιωνίας εξ ων και η περίφημος Ασπασία η Μιλησία ήσαν αι ωραι τεραι των Ελληνίδων. Κατά καν να αι Σμυρναίαι είναι ωραίαι γυναίκες. Κατά καν να σχεδ ν και φιλ καλοι και φιλάρεσκοι. Με ιδιαιτέραν επίδοσιν προς την πολυτέλειαν. Ροδιναί με ζωηρ τητα και θαλερά χρώματα. Τέλος η μαγειρική και ζαχαροπλαστική των γυναικών της Σμ ρνης φημίζονται». Ένα ξεχωριστ κεφάλαιο κατέχει το θα μα της μουσικής και του τραγουδιο της Σμ ρνης. Απ τα μισά του 19ου αιώνα και μέχρι το 22 καλλιεργήθηκε και αναπτ χθηκε στην αστική περιοχή της Σμ ρνης η μουσική τέχνη με ποικιλ μορφες επιδράσεις απ Ανατολή και Δ ση. Συνυπήρξαν σχεδ ν αρμονικά λα τα είδη μουσικής και τραγουδιο της εποχής σε διάφορες γλώσσες: ιταλιάνικες καντσονέτες και σέρβικοι σκοποί, γαλλικά ταγκ και εγγλέζικα τραγο δια του συρμο, το ρκικα γκαζέλια και αρμένικοι θρησκευτικοί μνοι, ελληνικές θαλασσινές μπαλάντες και ευρωπα ζουσες μαντολινάτες, κλέφτικα τραγο δια και τσιγγάνικα τσιφτετέλια, ζεϊμπέκικα και οπερέτες, λυρικ μελ δραμα και βωμολοχικ ς το ρκικος καραγκι ζης, τραγο δια της μακραίωνης σμυρναίικης παράδοσης και τα πρώτα ίσως ρεμπέτικα. «Ένα τραγο δι χωρισμένο ξαφνικά σε τέταρτα τ νου μιλάει για τη Σμ ρνη, για τους δρ μους με τα απανωτά καφενεία, τα γυάλινα κλουβιά που αιωρο νται μέσα στη γλυκιά καλοκαιρινή ατμ σφαιρα, για το γουργο ρισμα του ναργιλέ, τα κ κκινα φέσια τα κρεμασμένα στους ασβεστωμένους τοίχους που κάποτε κάθε πελάτης είχε και την κρεμάστρα του» έγραψε ο Ντάρελ. Ένα άλλο συναφές με το προηγο μενο κεφάλαιο αναφέρεται σε τραγο δια και ποιήματα που γράφτηκαν για να υμνήσουν την π λη ή να θρηνήσουν την απώλειά της. Το βιβλίο αφιερώνεται στους τελευταίους των ξεριζωμένων απ τη Σμ ρνη και τα περίχωρά της καθώς και στους άξιους απογ νους τους, που πλο τισαν τον εξασθενημένο και παρηκμασμένο ελλαδικ κορμ μπολιάζοντάς 18 ªπ Δ Δ Ã π MYPNH

11 τον με τις εκλεκτές ποικιλίες τους, ταν ξαναρίζωσαν στα ελλαδικά χώματα, στις νέες μικρές και μεγάλες Σμ ρνες, στη Νέα Ιωνία της Αθήνας, στη Νέα Ιωνία του Β λου, στον Ε οσμο ή Κουκλουτζά και το Κορδελι της Θεσσαλονίκης και σε εκατοντάδες συνοικίες και χωριά της ελληνικής επικράτειας. Θερμές ευχαριστίες οφείλω σε λους τους συγγραφείς οι οποίοι παραχώρησαν τα κείμενά τους. Θερμές ευχαριστίες, επίσης, για τη βοήθειά τους οφείλω στους φίλους:κώστα Ακρίβο,Κατερίνα Δανιηλίδου,Μαργαρίτα Καλαφάτη, Δημήτρη Κ κορη, Σοφία Μακρή, Σοφία Παπαδοπο λου, Ελένη Ταμία, Άσπα Χασιώτη, Ντίνο Χριστιαν πουλο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους φίλους: Γιώργο Κρητικ, για τη συλλογή σπάνιων κειμένων, Θοδωρή Κοντάρα, για τη γενικ τερη πολ τιμη συνδρομή του, και Άρη Τσοκώνα απ την Π λη, για την εξαίρετη μεταφραστική εργασία του. øma KOPOBINH Σημ. Iδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην κυρία Eλένη Mπίστικα-Kατραμοπο λου που παραχώρησε την άδεια για τη χρήση των κειμένων του πατέρα της Γιώργου Kατραμ πουλου. HMEIøMA TOY AN O O OY 19

12 0312_06_IZMIR :28 ÂÏ 1 METAIXMIO O ΚΩΣΤΑΣ ΑΚΡΙΒ Σ Β Λ Σ ΜΑΝ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙ Υ ΕΡΜ ΥΠ ΛΗ :ΡΙΣΤ Φ Ρ Σ ΛΙ ΝΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙ ΚΩΣΤΑΣ Λ ΓΑΡΑΣ ΠΑΤΡΑ :ΡΙΣΤ Φ Ρ Σ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 4ΑΝΘ ΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΥΠ ΛΗ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΣ:ΑΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΘΕ Δ ΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝ Σ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΑΚΗΣ ΣΕΡΕΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗ σ ι γν ρισαν τη Σμ ρνη απ κ ντ ευτ ησαν να απ θαυμ σ υν τις φυσικ ς μ ρφι ς της. π λυτα ιδεμ ν ς και αν ι τ μυαλ ς Ηρ δ τ ς γραψε πως δεν αντ"κρισαν τα μ τια τ υ ωραι τερη π λη. μ γιστ ς ρ#τ ρας Κικ ρων κατ θεσε τι δεν υπ ρ ει σημε" της π λης π υ τα ιδι της δεν θα γ ητευθε" απ κ τι, τ π", αρ αι τητες # ανθρ π υς. Θε φιλ ς Γκωτι θαμπ θηκε απ τη λ μψη τ υ ιωνικ φωτ ς και τα αρ ματα της μικρασιατικ#ς φ σης κι ε"πε για τη Σμ ρνη τι «λα εδ ε"ναι φως και μ ρα». Κι Β"κτωρ υγκ γραψε πως «σ αυτ# τη (ασιλικ# π λη η )ν ι η ε"ναι αι νια» Η Σμ ρνη υπ#ρ ε ισ υρ ς π λ ς λ ης επιφαν ν περιηγητ ν, απ τ ν 17 ως τ ν 20 αι να, και αναρ"θμητων Ελλ#νων, ( (αια. Σικελιαν ς στ ν πρ λ γ τ υ μυθιστ ρ#ματ ς Αι λικ γη τ υ Βεν +η γραψε: «Ε"ναι η γλυκι ιωνικ# ατμ σφαιρα, ε"ναι η κρυφ#, αμ νη θαλπωρ# της μυστικ#ς τ υ κ σμ υ σ ρκας π υ απρ σδ κητα αν ρ εται και π λι σ επαφ# μητριαρ ικ# μα+" μ υ, ε"ναι η αγν# ιωνικ# πν # τ υ ε ασμ ν υ και ν σταλγημ ν υ απ με τ ν "δι π λιτισμ». ΘΩΜΑΣ Κ Ρ ΒΙΝΗΣ Τ ι λ ε ναι μια αντιπρ σωπευτικ ανθ λ#γηση κειμ$νων π υ γρ%φτηκαν για τη Σμ'ρνη απ# συγγραφε ς #λων των επ )*ν. Δ μημ$ν σε τ$σσερα μ$ρη, παρακ λ υθε την π ρε α της π#λης μ$)ρι σ μερα, π υ η Σμ'ρνη ε ναι πλ$ ν $να σ'γ)ρ ν τ υρκικ# %στυ με ευρωπαϊκ# )αρακτ ρα, με ενδι%μεσ υς σταθμ 'ς την περ δ της μεγ%λης της ακμ ς, #ταν κυριαρ) 'σε τ ελληνικ# στ ι)ε, και την καταστρ φ της τ ISBN ΜΙΜΗΣ Σ ΥΛΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕ4ΑΝΔΡΕΙΑ ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 3926 ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ Θ ΔΩΡΗΣ ΓΚ ΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙ O Δ Ì ÚÓË ΘΩΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝ Σ ΤΡΙΠ ΛΗ ª π O O Δ Ã π Ì ÚÓË ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α4ΙΩΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Δ O O Δ Ã π Φωτ/φία: Χρήστος Πασχούδης ª π ªπ O Δ O OΔ Ã π Ï Ô Á Ô Ù Â Ó Σειρ Μια π#λη στη λ γ τε)ν α Ì ÚÓË Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ Θ Ω Μ Α Σ Κ Ο Ρ Ο Β Ι Ν Η Σ ΕΝΩΣΗ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ, ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ Ο Θωμάς Κοροβίνης γεννήθηκε το 1953 στη Θεσσαλονίκη. Εργάζεται ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το 1988 μέχρι το 1996 υπηρέτησε στο Ζάππειο και το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης. Εδώ και χρόνια ερευνά πτυχές του ελληνικού και του τουρκικού λαϊκού πολιτισμού καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. Συνεργάζεται με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Το 1995 βραβεύτηκε με το Α βραβείο λαογνωσίας «Αμπντί Ιπεκτσί». Είναι συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής λαϊκών τραγουδιών. Έχει εκδώσει αφηγήματα, μελέτες, ανθολογίες καθώς και βιογραφίες. Φωτογραφία εξωφύλλου: Αρχείο Θωμά Κοροβίνη

Μια πόλη στη λογοτεχνία. ΣΜΥΡΝΗ Επιλογή κειμένων: Θωμάς Κοροβίνης

Μια πόλη στη λογοτεχνία. ΣΜΥΡΝΗ Επιλογή κειμένων: Θωμάς Κοροβίνης Μια πόλη στη λογοτεχνία ΣΜΥΡΝΗ Επιλογή κειμένων: Θωμάς Κοροβίνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 12 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΟΥ 15 ΣMYPNA ΣMYPNH 27 Iστορικά 29 Oι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής

Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής Βρίσκεται στην ΝΔ Ασία και συνορεύει με την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιράν, Ιράκ, κ.α. Είναι ένας εύκολος προορισμός, αφού κανείς μπορεί να πάει εκεί είτε με αεροπλάνο είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Ολοκληρώθηκε το έργο ανάπλασης στην ιστορική πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης και τα πρώτα δείγματα αποδοχής του από τους δημότες είναι εντυπωσιακά. Ο επανασχεδιασμός του

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό, μαζί με το ϖρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ϖοίησης», χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση. Γνωρίζουμε ότι το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ Η Κέρκυρα είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας, που με τη πολυσήμαντη ιστορία της, την καταπράσινη ύπαιθρο, τις δαντελένιες ακρογιαλιές και κυρίως με

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Είσοδος ελεύθερη Φίλες και φίλοι, η παλιά πόλη του Ηρακλείου αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ'. ΚΕΙΜΕΝΟ 'Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) Μικρή Πράσινη Θάλασσα Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ Που θα θελα να σε υιοθετήσω Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας Μετά την πτώση του κομμουνιστικο καθεστώτος στην Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας και συμμετοχής της στις πολιτικές εξελίξεις οδήγησε το 1991 στην ίδρυση της ημοκρατικής Ένωσης της

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της Μουσικής. Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι

Εργασία στο μάθημα της Μουσικής. Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι Εργασία στο μάθημα της Μουσικής Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι Έντεχνο Τραγούδι o Πότε εμφανίστηκε το έντεχνο τραγούδι; Το έντεχνο τραγούδι εμφανίστηκε προς στα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕΛΥΔΡΟΝ ΠΥΞ-ΛΑΞ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΙ ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ Τουρανάκου Κατερίνα Ψαλλίδα Δήμητρα Καλαμπαλίκης Παντελής Γεννάτος Άκης Χαλίδας Γιάννης ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Νίκος Εγγονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας Ο τόπος µας Το σχολείο µας Πολιτισµός Η τάξη µας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ανάµεσα στις ακτές του νοµού Μαγνησίας και τη Σκόπελο και απέναντι από το Πήλιο, βρίσκεται η Σκιάθος, ένα νησί µε έκταση 48 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «Ο Πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας». «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review Ημερομηνία 20/7/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://www.culture21century.gr/ Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/07/belinda-alexandra-book-review.html ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. Επαναληπτικές Ασκήσεις 2 ης ενότητας - Αρχαϊκά χρόνια. Αρχαϊκά Χρόνια

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. Επαναληπτικές Ασκήσεις 2 ης ενότητας - Αρχαϊκά χρόνια. Αρχαϊκά Χρόνια Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις 2 ης ενότητας - Αρχαϊκά χρόνια Αρχαϊκά Χρόνια Ερωτήσεις: 1. Να βάλεις στις σωστές απαντήσεις: Α. Οι κάτοικοι των αρχαίων ελληνικών πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης

Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης ΘΕΜΑ: Οι περιοχές γύρω από το σχολείο μου Για την πραγματοποίηση της εργασίας δούλεψαν οι μαθητές: Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις από τα παιδιά των τάξεων Ε και Στ, στα πλαίσια του μαθήματος «Γνωρίζω τον κόσμο μου»

Παρουσιάσεις από τα παιδιά των τάξεων Ε και Στ, στα πλαίσια του μαθήματος «Γνωρίζω τον κόσμο μου» Παρουσιάσεις από τα παιδιά των τάξεων Ε και Στ, στα πλαίσια του μαθήματος «Γνωρίζω τον κόσμο μου» ΣΗΜΑΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ Χριστόδουλος Λουκία ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ; 65 700 000 632 760 km2 ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας

ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας Ημερομηνία 10/10/2016 Μέσο Συντάκτης Link www.ethnos.gr Γκίκα Ελένη http://www.ethnos.gr/biblio/arthro/megalosa_me_eikones_tis_elladas- 64562445/- ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΜΠΙΟΡΚ Μεγάλωσα με εικόνες της Ελλάδας Eρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θεσσαλονίκη 23.7.2014

ΝΕΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θεσσαλονίκη 23.7.2014 Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr,touiteranestis92 6948849426 ΝΕΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα