ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS) Γενιάς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS) Γενιάς"

Transcript

1 ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS) Γενιάς Πληροφοριακό ελτίο Μαρούσι, Μάιος 2001 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αντικείµενο του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου είναι η «ιαδικασία Χορήγησης Ειδικών Αδειών για παροχή Κινητών Υπηρεσιών 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/CDS) γενιάς». Το παρόν Πληροφοριακό ελτίο έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ). Μοναδικός σκοπός του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου είναι η βασική ενηµέρωση, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε περαιτέρω διερεύνηση προκειµένου να αποφασίσουν για την συµµετοχή τους στη διαδικασία απονοµής των αδειών 3G και 2G. Οι πληροφορίες που παρέχονται µε το παρόν ελτίο, δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να αντικαταστήσουν τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που προτείνεται στα ενδιαφερόµενα µέρη να λάβουν από επαγγελµατίες συµβούλους, σχετικά µε νοµικά, οικονοµικά, φορολογικά και άλλα θέµατα, τα οποία θα προκύψουν από µια πιθανή συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στη ιαδικασία Αδειοδότησης. Το Πληροφοριακό ελτίο δεν θα πρέπει να θεωρείται ως Τεύχος Προκήρυξης. Το Τεύχος Προκήρυξης θα ακολουθήσει σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την έκδοση του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου. Επίσης επισηµαίνεται ότι το παρόν Πληροφοριακό ελτίο δεν πρόκειται να αποτελέσει τη βάση σύναψης σύµβασης οποιασδήποτε µορφής, µεταξύ του Συµµετέχοντος στην διαδικασία αδειοδότησης και της Ελληνικής Πολιτείας, ως αποτέλεσµα συµµετοχής στη διαδικασία, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν βάση για απαιτήσεις αποζηµιώσεων στo στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη σύµβασης. Επίσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί προσύµφωνο, ή µνηµόνειο συναργασίας ή δεσµευτική επιστολή προθέσεων. Η ΕΕΤΤ επιθυµεί να επισηµάνει ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό ελτίο είναι πιθανόν να επικαιροποιηθούν ή να τροποποιηθούν µέχρι την έκδοση του Τεύχους Προκήρυξης. Επίσης η ΕΕΤΤ αποποιείται της ευθύνης για οποιαδήποτε έµµεση ή άµεση ζηµία µπορεί να προκύψει στους ενδιαφερόµενους λόγω ανακριβών ή ηµιτελών πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ελτίο. Το παρόν Πληροφοριακό ελτίο έχει εκδοθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Τονίζεται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ανάµεσα στα δύο κείµενα, η ελληνική έκδοση υπερισχύει της αγγλικής. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους (ή να ζητήσουν τυχόν διευκρινήσεις) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, επώνυµα (επωνυµία εταιρείας, διεύθυνση, , fax, τηλέφωνο), και σε έντυπη µορφή αναφέροντας το αντίστοιχο σηµείο του Πληροφοριακού ελτίου στο οποίο αναφέρονται µέχρι τις 28 Μαΐου 2001 στις τοπική ώρα. Επίσης τονίζεται ότι θα πρέπει να ορίζεται από τον ενδιαφερόµενο, αρµόδιο άτοµο για επικοινωνία. Οι παρατηρήσεις πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση: Για το Πληροφοριακό ελτίο του UMTS, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι Τηλ : +30(0) , fax: +30(0) , τις εργάσιµες µέρες και ώρες Το παρόν Πληροφοριακό ελτίο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ ( Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης µορφής, υπερισχύει η έντυπη µορφή. 2

3 1 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΙ Ά ΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΊΑ ΧΟΡΉΓΗΣΉΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΦΆΣΜΑ ΠΟΥ ΕΝ ΑΠΟΝΕΜΉΘΗΚΕ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΟΜΉ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΕΛΤΊΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΟΙ Α ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΆΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΉ ΚΙΝΗΤΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 3 ΗΣ ΚΑΙ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΆΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ Α ΕΙΟ ΌΤΗΣΗΣ ΑΝΆΚΛΗΣΗ, ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΏΝ Α ΕΙΏΝ ΌΡΟΣ USE-IT OR LOSE IT ΙΆΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΟΣ ΤΩΝ Α ΕΙΏΝ ΌΡΟΙ ΚΆΛΥΨΗΣ ΙΚΤΎΟΥ ΑΝΑ ΑΣΜΌΣ ΦΆΣΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΉ ΠΕΡΙΑΓΩΓΉ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ ΧΡΉΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟ ΦΆΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΑΚΉΣ ΥΠΟ ΟΜΉΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΚΑΘΑΡΌΤΗΤΑ ΦΆΣΜΑΤΟΣ ΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ Α ΕΙΏΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΠΕΡΊ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ Ο ΝΌΜΟΣ 703/1977 ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ Ο ΝΌΜΟΣ 2251/1994 ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ Ε ΟΜΈΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΌ ΧΡΟΝΟ ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΊΑΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ Α ΕΙΏΝ ΙΑ ΙΚΑΣΊΑ Α ΕΙΟ ΌΤΗΣΗΣ UMTS ΣΤΆ ΙΟΥΠΟΒΟΛΉΣ ΗΛΏΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΉΣ ΙΑ ΙΚΑΣΊΑ Α ΕΙΟ ΌΤΗΣΗΣ 3G ΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΤΙΜΈΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ Η ΙΑ ΙΚΑΣΊΑ Α ΕΙΟ ΌΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΆΣ ΤΙΜΈΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ UMTS 2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 3. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ 3G (UMTS) ΚΑΙ ΤΟ 2G (GSM/DCS) 4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 3

4 1 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν Πληροφοριακό ελτίο παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόµενο που επιθυµεί να λάβει µέρος στη διαδικασία αδειοδότησης για την παροχή κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS) γενιάς στην Ελλάδα. Περιέχει πληροφορίες αναφορικά µε τον αριθµό και τον τύπο των αδειών, µια σύνοψη των κυριότερων όρων και υποχρεώσεων των µελλοντικών αδειούχων, και στοιχεία σχετικά µε το ρυθµιστικό και νοµικό περιβάλλον µε το οποίο οι αδειούχοι θα πρέπει να συµµορφώνονται. Επιπρόσθετα, περιγράφει τη διαδικασία αδειοδότησης και το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµά της. Τέλος τα παραρτήµατα περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη δικτύου παροχής κινητών υπηρεσιών 3 ης γενιάς, µια ανάλυση της Ελληνικής αγοράς κινητών υπηρεσιών, µια λεπτοµερή περιγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης, και ένα γλωσσάριο όρων και συντµήσεων που χρησιµοποιούνται στο παρόν Πληροφοριακό ελτίο. 1.1 Οι άδειες και η διαδικασία χορήγησής τους Η ιαδικασία Αδειοδότησης θα οδηγήσει στην απονοµή Ειδικών Αδειών για την παροχή κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 3G (UMTS) και 2G (GSM/DCS) σε εθνικό επίπεδο. Ο µέγιστος αριθµός αδειών που θα απονεµηθούν είναι 4 στο 3G και 4 στο 2G. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων που θα απονεµηθούν στην περίπτωση που προκύψει ο µέγιστος αριθµός αδειών: Πίνακας 1.1: Τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων 3G προς απονοµή Περίπτωση χορήγησης 4 αδειών 3G Συνολικός αριθµός Τµηµάτων Ραδιοσυχνοτήτων Εύρος Ζώνης Τµηµάτων Ραδιοσυχνοτήτων Φάση 1 Κύρια ηµοπρασία Φάση 2 Συµπληρωµατική ηµοπρασία 4 (Βασικές Άδειες) 4 (Επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων) 2 x 10 MHz (+5MHz) 1 τµήµα των 2 x 5 MHz & 3 τµήµατα των 2 x 4.8 MHz Η άδειες 2G θα χορηγηθούν µε διαδικασία η οποία θα ακολουθήσει χρονικά τη διαδικασία αδειοδότησης του 3G. Το φάσµα που θα απονεµηθεί σε αυτές τις άδειες θα διατεθεί σε 2 τµήµατα των 2 x 5 MHz στη φασµατική περιοχή του GSM/EGSM και 10 τµήµατα των 2 x 5 ΜHz στη φασµατική περιοχή του DCS. Το φάσµα που θα απονεµηθεί σε κάθε Συµµετέχοντα, δεν θα ξεπερνά σε εύρος τα 2 x 30 MHz συνολικά, περιλαµβανοµένου του φάσµατος 2G που διαθέτουν ήδη οι υφιστάµενοι πάροχοι. Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τα προς διάθεση τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων του 2G. 4

5 Πίνακας 1.2: ιαθέσιµα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων 2G Είδος Υπηρεσίας Εύρος Ζώνης Τµήµα ραδιοσυχνοτήτων Φασµατική περιοχή EGSM 2 x 5 MHz 1 (ένα) τµήµα ραδ/τήτων GSM 2 x 5 MHz 1 (ένα) τµήµα ραδ/τήτων DCS 2 x 50 MHz 10 (δέκα) τµήµατα ραδ/τήτων των 2 x 5 MHz MHz και MHz MHz και MHz MHz και MHz Στο τέλος της διαδικασίας αδειοδότησης, κανένας κάτοχος άδειας 3G ή 2G δεν θα επιτραπεί να διαθέτει συνολικά λιγότερο από 2 x 10 MHz φάσµατος σε οποιαδήποτε φασµατική περιοχή, περιλαµβανόµενου του φάσµατος το οποίο ήδη διαθέτει ιάρκεια ισχύος των Αδειών Οι άδειες 3G θα έχουν διάρκεια ισχύος 20 ετών, ενώ οι άδειες 2G θα έχουν διάρκεια ισχύος 15 ετών Τιµές εκκίνησης των αδειών Οι τιµές εκκίνησης της διαδικασίας αδειοδότησης παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν και είναι οι ελάχιστες που θα γίνουν αποδεκτές. εδοµένου ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί σε 3 στάδια, τα οποία παρουσιάζονται λεπτοµερώς στο κεφάλαιο 4 του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου, πρέπει να σηµειωθεί ότι σε κάθε στάδιο η τιµή εκκίνησης για µια άδεια, θα είναι το µέγιστο ποσό ανάµεσα στα 50 δισεκατοµµύρια δραχµές και την ελάχιστη τιµή που έχει προσφερθεί για µια άδεια στα προηγούµενα στάδια, εποµένως σαν τιµή για µια βασική άδεια µπορεί να προσφερθεί ποσό τουλάχιστο ίσο µε 50 δισεκατοµµύρια δραχµές. Τα επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων θα προσφερθούν στους Υπερθεµατιστές των Βασικών Αδειών και θα έχουν τιµή εκκίνησης ίση µε 5 δισεκατοµµύρια δραχµές για τους Υφιστάµενους Πάροχους και 1 δισεκατοµµύριο δραχµές για τους Νεοεισρχόµενους. Τέσσερα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων των 2 x 5 MHz στη φασµατική περιοχή του DCS και ένα τµήµα ραδιοσυχνοτήτων των 2 x 5 MHz στην περιοχή EGSM θα δεσµευθούν για Νεοεισερχόµενους παρόχους. Τα υπόλοιπα 6 τµήµατα των 2 x 5 MHz στην περιοχή του DCS και το ένα τµήµα των 2 x 5 MHz στην περιοχή του GSM, θα διατεθούν σε κάθε ενδιαφερόµενο. 5

6 Πίνακας 1.3: Τιµές εκκίνησης για τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων 3G Τιµή εκκίνησης για Νεοεισερχόµενο Πάροχο Τιµή εκκίνησης για Υφιστάµενο Πάροχο Φάση 1 (1 τµήµα των 2 x 10 MHz +5 MHz) Φάση 2 (Επιπρόσθετα 2 x 5 MHz) 50 ις ρχ * 50 ις ρχ * 1 ις ρχ 5 ις ρχ *Αν κάποιες (αλλά όχι όλες) οι άδειες χορηγηθούν σε κάποιο στάδιο της ηµοπρασίας, η τιµή εκκίνησης στο επόµενο στάδιο είναι η µεγαλύτερη ανάµεσα στην αρχική τιµή εκκίνησης και στη µικρότερη τιµή που προσφέρθηκε για µια άδεια στα προηγούµενα στάδια. ηλαδή η τιµή εκκίνησης στο στάδιο 2 είναι η µέγιστη τιµή ανάµεσα στα 50 ισεκατοµµύρια ραχµές και την ελάχιστη τιµή που προσφέρθηκε για µια άδεια στο στάδιο 1. Η τιµή εκκίνησης στο στάδιο 3 είναι η µέγιστη τιµή ανάµεσα στα 50 ισεκατοµµύρια ραχµές και την ελάχιστη τιµή που προσφέρθηκε για µια άδεια στα στάδια 1 και 2. Πίνακας 1.4: Τιµές εκκίνησης για τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων 2G Τιµή εκκίνησης για Νεοεισερχόµενο Πάροχο Τιµή εκκίνησης για Υφιστάµενο Πάροχο εσµευµένο DCS, 1 τµήµα ραδ/των των 2 x 5 MHz εσµευµένο DCS, 2 τµήµατα ραδ/των των 2 x 5 MHz εσµευµένο DCS, 3 τµήµατα ραδ/των των 2 x 5 MHz εσµευµένο DCS, 4 τµήµατα ραδ/των των 2 x 5 MHz εσµευµένο τµήµα ραδ/των EGSM των 2 x 5 MHz ιαθέσιµα τµήµατα ραδ/των DCS των 2 x 5 MHz ιαθέσιµα τµήµατα ραδ/των GSM των 2 x 5 MHz 1 ις ρχ Μη εφαρµόσιµο - 7 ις ρχ Μη εφαρµόσιµο - 14 ις ρχ Μη εφαρµόσιµο - 22 ις ρχ Μη εφαρµόσιµο - 1 ις ρχ Μη εφαρµόσιµο - 9 ις ρχ έκαστο 9 ις ρχ έκαστο 12 ις ρχ 12 ις ρχ ιαδικασία Χορήγησης των Αδειών Οι διαδικασίες αδειοδότησης που θα ακολουθηθούν για την χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή υπηρεσιών 3G (UMTS) και 2G (GSM/DCS) θα είναι δηµοπρασίες σφραγισµένων προσφορών όπου ο κάθε Υπερθεµατιστής καταβάλει το τίµηµα το οποίο προσέφερε. Οι δύο 6

7 διαδικασίες (3G και 2G) θα διεξαχθούν ξεχωριστά. Πρώτα θα διεξαχθεί η διαδικασία χορήγησης των Ειδικών Αδειών του 3G (UMTS) και θα ακολουθήσει αυτή για το 2G (GSM/DCS). Η διαδικασία χορήγησης αδειών 3G αποβλέπει στη δηµιουργία αγοράς 4ων αδειών. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσουν διαδοχικά στάδια που θα αποβλέπουν σε δηµιουργία αγοράς τριών και δύο αδειών αντίστοιχα. Οι Ειδικές Άδειες θα χορηγηθούν σε διαδικασία που θα αποτελείται από διαφορετικές φάσεις. Η Κύρια Φάση της ηµοπρασίας του UMTS θα χρησιµοποιηθεί για την αρχική απονοµή τεσσάρων (4) τµηµάτων ραδιοσυχνοτήτων των 2x10 MHz + 5 MHz µη ζευγαρωµένου φάσµατος κάθε µια από τις οποίες θα αποτελεί µια Βασική Άδεια. Η εύτερη (Συµπληρωµατική) Φάση θα έχει σαν αποτέλεσµα την απονοµή τεσσάρων (4) επιπρόσθετων τµηµάτων ραδιοσυχνοτήτων (των 2 x 5 MHz περίπου), στους Υπερθεµατιστές των Βασικών Αδειών της Κύριας Φάσης. Η δηµοπρασία για το GSM/DCS θα είναι επίσης δηµοπρασία για πολλαπλά αντικείµενα, σφραγισµένων προσφορών όπου ο κάθε υπερθεµατιστής καταβάλλει το τίµηµα που προσέφερε Όροι πληρωµής Η πληρωµή του εκπλειστηριάσµατος για τις Ειδικές Άδειες παροχής κινητών υπηρεσιών 3ης (UMTS) γενιάς, θα αποτελείται από τρία τµήµατα.! Το πρώτο τµήµα θα προκαταβληθεί εξ ολοκλήρου µέσα σε 20 µέρες από την ολοκλήρωση της ιαδικασίας Αδειοδότησης. Η προκαταβολή αυτή θα είναι ίση µε 40% της προσφοράς των Υπερθεµατιστών στην περίπτωση που οι άδειες χορηγηθούν στο στάδιο 1 (αγορά 4 αδειών), 70% στην περίπτωση που οι άδειες χορηγηθούν στο στάδιο 2 (αγορά 3 αδειών) και 100% στην περίπτωση που οι άδειες χορηγηθούν στο στάδιο 3 της ηµοπρασίας (αγορά 2 αδειών).! Το δεύτερο τµήµα θα αποτελείται από ετήσιες ισόποσες άτοκες δόσεις µε πρώτο έτος καταβολής το Θα είναι ίσο µε το 60% της προσφοράς του Υπερθεµατιστή στην περίπτωση που η άδεια έχει χορηγηθεί στο πρώτο στάδιο της δηµοπρασίας και θα καταβληθεί σε 4 ετήσιες άτοκες δόσεις, ή θα είναι ίσο µε το 30% της προσφοράς στην περίπτωση που η άδεια χορηγηθεί στο δεύτερο στάδιο της ηµοπρασίας και θα καταβληθεί σε 3 ετήσιες άτοκες δόσεις.! Το τρίτο τµήµα θα είναι καταβολή σε ετήσια βάση ποσού ίσου µε το 2% του κύκλου εργασιών από τις υπηρεσίες 3G ή αντίστοιχο ποσοστό από ανάλογο δείκτη που θα σχετίζεται µε τα έσοδα του παρόχου. Το πρώτο έτος καταβολής του 3 ου τµήµατος θα είναι το έτος Για τις Ειδικές Άδειες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών 2G (GSM/DCS), το εκπλειστηρίασµα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου µέσα σε 20 µέρες από την ολοκλήρωση της ιαδικασίας Αδειοδότησης Όροι κάλυψης δικτύου Οι Συµµετέχοντες στους οποίους θα απονεµηθούν Ειδικές Άδειες, θα έχουν τις εξής υποχρεώσεις αναφορικά µε την ανάπτυξη δικτύων 3G. 7

8 ! Κάλυψη τουλάχιστον του 25% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το εκέµβριο του 2003.! Κάλυψη των εγκαταστάσεων των Ολυµπιακών Αγώνων και όλων των χώρων που θα υπάρξουν αντίστοιχες δραστηριότητες, καθώς και των κύριων οδικών αρτηριών οι οποίες οδηγούν στους παραπάνω χώρους που βρίσκονται εντός της Αττικής, µέχρι το Φεβρουάριο του 2004.! Κάλυψη τουλάχιστον του 50% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το εκέµβριο του Οι παραπάνω απαιτήσεις κάλυψης πρέπει να επιτυγχάνονται µε εγγυηµένο ρυθµό µετάδοσης ίσο µε 144kbps (packet switched) για την καθοδική ζεύξη (downlink) και 64 Kbps για την ανοδική ζεύξη (up-link). Οι υποχρεώσεις κάλυψης για τους Νεοεισερχόµενους Παρόχους κινητών υπηρεσιών 2 ης οι γενιάς οι οποίοι δεν θα έχουν ανακηρυχθεί Υπερθεµατιστές στο διαγωνισµό για τη χορήγηση 3 ης γενιάς, έχουν ως εξής:! Κάλυψη τουλάχιστο του 10% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το εκέµβριο του 2003.! Κάλυψη τουλάχιστο του 30% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το εκέµβριο του εν υπάρχουν υποχρεώσεις κάλυψης για την ανάπτυξη δικτύου 2 ης γενιάς Υπερθεµατιστών στους οποίους έχει κατακυρωθεί άδεια παροχής κινητών υπηρεσιών 3 ης γενιάς ή κατόχων αδειών κινητών υπηρεσιών 2 ης γενιάς στην Ελλάδα Περιαγωγή Από Κοινού Χρήση Εγκαταστάσεων Σύµφωνα µε το άρθ. 8 παρ. 3 του Ν.2867/2000 που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, όλοι οι πάροχοι κινητών υπηρεσιών υποχρεούνται να προβούν, ύστερα από Απόφαση της ΕΕΤΤ, σε µεταξύ τους συµφωνίες Περιαγωγής. Η υποχρέωση αυτή θα ξεκινήσει το αργότερο από την 1 η Ιανουαρίου 2002 και δεν τίθεται χρονικό όριο για την ισχύ αυτών των συµφωνιών ούτε για την ισχύ των σχετικών διατάξεων του Νόµου. Υπό τους περιορισµούς του Νόµου περί Ανταγωνισµού, επιτρέπεται η από κοινού χρήση υποδοµής µε την προϋπόθεση ότι τουλάχιστο δύο δίκτυα θα λειτουργούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Επιπρόσθετα, για αραιοκατοικηµένες και αποµακρυσµένες περιοχές η ΕΕΤΤ θα εξετάσει την δυνατότητα να επιτραπεί η υπό όρους λειτουργία ενός µόνο κοινού δικτύου. Η ΕΕΤΤ δεν θα εµποδίσει την δραστηριοποίηση Εικονικών Παρόχων (Mobile Virtual Network Operators (MVNOs)) εάν οι Πάροχοι 3G/2G προβούν οικειοθελώς σε τέτοιες εµπορικές συµφωνίες µε ενδιαφερόµενους στο µέλλον. Ωστόσο η ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιήσει την ρυθµιστική ισχύ της για να εξασφαλίσει ότι οι συµφωνίες αυτές δεν επιδρούν αρνητικά στον ανταγωνισµό. 1.2 Νοµικό πλαίσιο Μια σύνοψη του νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου. Πιο συγκεκριµένα, οι 8

9 νόµοι που αποτελούν το Ελληνικό Νοµικό Πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται σε συµφωνία µε τις Οδηγίες της ΕΕ, είναι οι εξής :! Νόµος 2867/2000 σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών.! Νόµος 2801/2000 σχετικά µε θέµατα φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες και άλλα συναφή θέµατα).! Νόµος 703/1977 περί προστασίας του ανταγωνισµού.! Νόµος 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή.! Νόµος 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.! Νόµος 2774/1999 περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων στις τηλεπικοινωνίες. 1.3 Πολιτική Σχετικά µε Φάσµα που δεν Απονεµήθηκε Αν σαν αποτέλεσµα της 3G ιαδικασίας Αδειοδότησης, χορηγηθούν 4 άδειες και κάποια ή όλα τα επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων δεν έχουν απονεµηθεί, τότε αυτά τα τµήµατα θα απονεµηθούν στο µέλλον αν υπάρξει ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που χορηγηθούν µόνο 3 άδειες, τότε το τµήµα των 2 x 10 MHz ζευγαρωµένου φάσµατος συν τα 5MHz του µη ζευγαρωµένου φάσµατος που δεν απονεµήθηκαν, και όλα τα εναποµείναντα επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων, θα απονεµηθούν µέσω µιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί στο µέλλον, τουλάχιστο 5 χρόνια µετά την ολοκλήρωση της παρούσας ιαδικασίας Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που χορηγηθούν µόνο 2 άδειες, τότε το εναποµείναν φάσµα θα απονεµηθεί µέσω µιας διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία θα διεξαχθεί στο µέλλον, τουλάχιστο 3 χρόνια µετά την ολοκλήρωση της παρούσας ιαδικασίας Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που χορηγηθεί µόνο 1 άδεια (αυτό µπορεί να συµβεί µόνο στην περίπτωση που υποβληθεί µία έγκυρη προσφορά από Νεοεισερχόµενο πάροχο), τότε το εναποµένον φάσµα θα απονεµηθεί µέσω µιας διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία θα διεξαχθεί στο µέλλον, 1 χρόνο µετά την ολοκλήρωση της παρούσας ιαδικασίας Αδειοδότησης. 1.4 Κανόνες της δηµοπρασίας Στο κεφάλαιο 4 του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου παρουσιάζονται επίσης ενδεικτικοί κανόνες σχετικά µε την εµπιστευτικότητα, τις συµφωνίες ενάντια στον ανταγωνισµό, τους περιορισµούς στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Συµµετεχόντων στη διαδικασία αδειοδότησης και τα κριτήρια προ-επιλογής των Συµµετεχόντων. Το Τεύχος Προκήρυξης θα περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή των Περιορισµών στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς. Ο βασικός κανόνας σχετικά µε τους περιορισµούς στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στον έλεγχο των Συµµετεχόντων, είναι ο εξής:! Μέλη µιας Σχετιζόµενης Οµάδας Συµµετέχοντος δεν πρέπει να είναι µέλος άλλης Συσχετιζόµενης Οµάδας Συµµετέχοντος. 9

10 Οι σχετικοί ορισµοί παρατίθενται στο κύριο µέρος του Πληροφοριακού ελτίου. Η διαδικασία αδειοδότησης θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα που παρουσιάζεται στον πίνακα 1.5. Πίνακας 1.5: Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την απονοµή αδειών 3G και 2G ηµοσίευση του Πληροφοριακού ελτίου ευτέρα 7 Μαΐου 2001 Προθεσµία για κατάθεση παρατηρήσεων σχετικά µε το Πληροφοριακό ελτίο ευτέρα 28 Μαΐου 2001 ηµοσίευση του Τεύχους Προκήρυξης Παρασκευή 1 Ιουνίου 2001 Κατάθεση αιτήσεων ευτέρα 2 Ιουλίου και Τρίτη 3 Ιουλίου 2001 Προ-επιλογή και ανακοίνωση των επιλεγέντων Συµµετεχόντων. Ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας αδειοδότησης για το 3G Προβλεπόµενη λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης για το 3G και ανακοίνωση των Υπερθεµατιστών Καταβολή του εκπλειστηριάσµατος για το 3G Σύναψη σύµβασης Απονοµή των αδειών 3G Ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας αδειοδότησης για το 2G Προβλεπόµενη λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης για το 2G και ανακοίνωση των Υπερθεµατιστών Καταβολή του εκπλειστηριάσµατος για το 2G Σύναψη σύµβασης Απονοµή των αδειών 2G Τρίτη 10 Ιουλίου 2001 Τετάρτη 11 Ιουλίου 2001 Παρασκευή 13 Ιουλίου 2001 Μέχρι 20 ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης Μέχρι 60 ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης ευτέρα 16 Ιουλίου 2001 Τετάρτη 17 Ιουλίου 2001 Μέχρι 20 ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης Μέχρι 60 ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης 1.5 οµή του Πληροφοριακού ελτίου Το παρόν Πληροφοριακό ελτίο αποτελείται από 3 κεφάλαια επιπρόσθετα της Επιτελικής Σύνοψης. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στις προς διάθεση άδειες και συγκεκριµένα στο είδος, στον αριθµό, στο εύρος ζώνης του φάσµατος που θα απονεµηθεί στην κάθε µία, στη διάρκεια 10

11 ισχύος τους, στους όρους αδειοδότησης, στους όρους ανάκλησής τους, στους όρους κάλυψης και σε θέµατα που αφορούν τον αναδασµό φάσµατος, και την εθνική περιαγωγή. Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει µια σύνοψη του νοµικού και του ρυθµιστικού πλαισίου της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο 4 περιγράφει τη ιαδικασία αδειοδότησης για την απονοµή των αδειών. Τέλος στα παραρτήµατα παρουσιάζονται :! συνοπτική τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές των δικτύων κινητών υπηρεσιών 3 ης γενιάς.! περίληψη σχετικά µε την Ελληνική οικονοµία και την Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών! λεπτοµερής περιγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης, και! ερµηνεία όρων και συντµήσεων που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό ελτίο. 1.6 Επικοινωνία µε την ΕΕΤΤ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους (ή να ζητήσουν τυχόν διευκρινήσεις) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, επώνυµα (επωνυµία εταιρείας, διεύθυνση, , fax, τηλέφωνο), και σε έντυπη µορφή, αναφέροντας το αντίστοιχο σηµείο του Πληροφοριακού ελτίου στο οποίο αναφέρονται, µέχρι τις 28 Μαΐου 2001 στις τοπική ώρα. Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ορίζουν αρµόδιο άτοµο για επικοινωνία. Οι απαντήσεις πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση: Για το Πληροφοριακό ελτίο του UMTS, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι Τηλ : +30(0) , fax: +30(0) καθηµερινά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, 11

12 2 ΟΙ Α ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αριθµός και το είδος των αδειών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας ιαδικασία Αδειοδότησης, µαζί µε µια σύνοψη των φασµατικών περιοχών, οι οποίες έχουν καθοριστεί από τη CEPT για την παροχή κινητών υπηρεσιών 3 ης και 2 ης γενιάς και έχουν κατανεµηθεί για αυτό το σκοπό στην Ελλάδα. Επίσης παρουσιάζεται µια περίληψη των κυριοτέρων όρων της άδειας µαζί µε σχετικά θέµατα που αφορούν την ανάκληση, κατάργηση ή αναστολή των ειδικών αδειών, τους όρους κάλυψης του δικτύου, τις απαιτήσεις σε ρυθµούς µετάδοσης, τον αναδασµό φάσµατος, την εθνική περιαγωγή και τη µεταβίβαση των αδειών. 2.1 Φάσµα για Παροχή Κινητών Υπηρεσιών 3 ης και 2 ης γενιάς Η κύρια φασµατική περιοχή του UMTS στην Ευρώπη είναι αυτή η οποία προσδιορίζεται από την CEPT στις αποφάσεις ERC/DEC(97)07 και ERC/DEC/(00)01. Με βάση αυτές τις αποφάσεις το σύνολο των 155 MHz στην περιοχή των MHz, MHz και MHz είναι διαθέσιµο για το επίγειο UMTS και άλλα επίγεια συστήµατα που περιλαµβάνονται στην οικογένεια IMT Η φασµατική περιοχή MHz εξαιρείται από την παρούσα ιαδικασία Αδειοδότησης. Η ΕΕΤΤ ακολουθώντας την απόφαση της CEPT, CEPT/ERC/DEC/(99)25 σχετικά µε την οµοιογενή χρήση του φάσµατος για υπηρεσίες επίγειου UMTS, δεσµεύει το τµήµα ραδιοσυχνοτήτων MHz για Αυτοπαρεχόµενες Εφαρµογές (Self Provided Applications). Το τµήµα ραδιοσυχνοτήτων MHz δεσµεύεται για µελλοντική χρήση. To GSM και το DCS είναι τα πανευρωπαϊκά κυψελωτά, ψηφιακά, επίγεια συστήµατα κινητών τηλεπικοινωνιών. Η απόφαση ERC/DEC/(94)01 καθόρισε τη φασµατική περιοχή των MHz και MHz για την εισαγωγή του συστήµατος GSM. Η απόφαση διευρύνθηκε µε την απόφαση ERC/DEC(97)02 η οποία προσδιορίζει, ότι όταν µια Κυβέρνση έχει ανάγκη για επιπλέον GSM φάσµα, πέρα από αυτό που αναφέρεται στην απόφαση (ERC/DEC/(94)01), τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει όλη ή τµήµατα της φασµατικής περιοχής MHz ζευγαρωµένα µε όλη ή τµήµατα της φασµατικής περιοχής ΜHz. Η απόφαση ERC/DEC(95)03 καθορίζει την φασµατική περιοχή MHz και MHz για το DCS Η Ελλάδα ακολουθεί τις αποφάσεις CEPT/ERC/DEC/(97)07, CEPT/ERC/DEC/(00)01, οι οποίες προσδιορίζουν την φασµατική περιοχή για το UMTS. Επίσης ακολουθεί την απόφαση CEPT/ERC/DEC(99)25 για την εναρµονισµένη χρήση του φάσµατος για το επίγειο UMTS, τις αποφάσεις CEPT/ERC/DEC/(94)01 και CEPT/ERC/DEC/(97)02 οι οποίες προσδιορίζουν και επεκτείνουν την φασµατική περιοχή για το GSM και την ERC/DEC/(95)03 η οποία προσδιορίζει την φασµατική περιοχή για το DCS. Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία υπάρχουν δύο είδη τηλεπικοινωνιακών αδειών, οι οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε Γενικές και Ειδικές άδειες. Ειδικές άδειες χορηγούνται όποτε απαιτείται δικαίωµα διέλευσης για ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, ή όποτε η παροχή υπηρεσιών απαιτεί την χρησιµοποίηση σπάνιων πόρων. Οι άδειες για την παροχή κινητών υπηρεσιών 3 ης και 2 ης γενιάς είναι Ειδικές Άδειες. Οι λεπτοµερείς προϋποθέσεις για την χορήγηση τηλεπικοινωνιακών αδειών, περιγράφονται στην απόφαση της EETT 207/2 (ΦΕΚ 195/B/ ). Κατωτέρω, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, ο όρος Ειδικές Άδειες περιλαµβάνει τις άδειες για παροχή 12

13 κινητών υπηρεσιών 3 ης και 2 ης γενιάς, οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας αδειοδότησης Άδειες Κινητών Υπηρεσιών 3 ης Γενιάς Οι άδειες 3G αφορούν τµήµατα συχνοτήτων στη φασµατική περιοχή MHz και MHz. Ο µέγιστος αριθµός των αδειών που θα χορηγηθούν είναι τέσσερις (4). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα επιδιωχθεί αρχικά η δηµιουργία µιας αγοράς κινητών υπηρεσιών 3 ης γενιάς τεσσάρων αδειών, εάν αυτή δεν επιτευχθεί η δηµιουργία µιας αγοράς τριών αδειών και τέλος µιας αγοράς 2 αδειών. Κάθε µία από αυτές τις προσπάθειες θα αποτελείται από τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την απονοµή τµηµάτων ραδιοσυχνοτήτων 2 x 10 MHz ζευγαρωµένου φάσµατος συν 5 MHz µη-ζευγαρωµένου φάσµατος, κάθε ένα από τα οποία ονοµάζεται Βασική Άδεια. Η δεύτερη φάση αφορά την απονοµή επιπρόσθετων τµηµάτων ραδιοσυχνοτήτων του ιδίου αριθµού µε τον αριθµό των Βασικών Αδειών που χορηγήθηκαν στην πρώτη φάση. Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί 4 Βασικές Άδειες, τα επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων θα είναι ένα των 2 x 5 MHz και τρία των 2 x 4.8 MHz. Σε κάθε περίπτωση που απονεµηθούν λιγότερες από τέσσερις βασικές άδειες, τα επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων θα είναι όλα των 2 x 5 MHz. Κανένας Συµµετέχων δεν επιτρέπεται να αποκτήσει περισσότερα από δύο επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων. Συνεπώς το «εύρος ζώνης» µιας άδειας στην περίπτωση που χορηγηθούν τέσσερις άδειες, µπορεί να κυµαίνεται από 2 x 10 MHz ως 2 x 19.8 MHz ζευγαρωµένου φάσµατος (συν 5 MHz µη ζευγαρωµένου). Στην περίπτωση χορήγησης 3 ή 2 αδειών, το «εύρος ζώνης» µιας άδειας µπορεί να κυµαίνεται από 2 x 10 MHz ως 2 x 20 MHz ζευγαρωµένου φάσµατος (συν 5 MHz µη ζευγαρωµένου). Τα ανωτέρω παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Το ακριβές τµήµα ραδιοσυχνοτήτων που θα απονεµηθεί σε κάθε υπερθεµατιστή θα καθοριστεί στην τρίτη Φάση της διαδικασίας. Πίνακας 2.1: Τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων 3G προς απονοµή Περίπτωση χορήγησης 4 αδειών Συνολικός αριθµός Τµηµάτων Ραδιοσυχνοτήτων Εύρος ζώνης Τµηµάτων Ραδιοσυχνοτήτων Φάση 1 Κύρια ηµοπρασία Φάση 2 Συµπληρωµατική ηµοπρασία x 10 MHz (+5MHz) 1 τµήµα 2 x 5 MHz & 3 τµήµατα από 2 x 4.8 MHz 13

14 Πίνακας 2.2: Τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων 3G προς απονοµή Περίπτωση χορήγησης 3 ή 2 αδειών Συνολικός αριθµός Τµηµάτων Ραδιοσυχνοτήτων Εύρος ζώνης Τµηµάτων Ραδιοσυχνοτήτων Φάση 1 Κύρια ηµοπρασία Φάση 2 Συµπληρωµατική ηµοπρασία 3 /2 3/2 2 x 10 MHz (+5MHz) 3/2 τµήµατα των 2 x 5 MHz Λαµβάνοντας υπόψη ότι το εύρος ζώνης του προς διάθεση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και το τµήµα που θα απονεµηθεί σε κάθε Συµµετέχοντα, µπορεί να διαφέρει, παρουσιάζεται στο σχήµα 2.1 µια ενδεικτική τµηµατοποίηση του φάσµατος µε την υπόθεση ότι θα χορηγηθούν 4 άδειες και θα απονεµηθεί όλο το διαθέσιµο φάσµα ραδιοσυχνοτήτων. Σχήµα 2.1 : Ενδεικτική Τµηµατοποίηση Φάσµατος για το 3G FDD Paired Frequency Bands ( , ) A a1 B b1 C c1 D d MHz 14.8 MHz 14.8 MHz 14.8 MHz First carrier at / MHz Carrier at / MHz TDD Unpaired Frequency Bands ( ) D C B A 5 MHz 5 MHz 5 MHz 5 MHz Αν σαν αποτέλεσµα της ιαδικασίας Αδειοδότησης, χορηγηθούν 4 άδειες και κάποια ή όλα από τα επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων δεν απονεµηθούν, τότε αυτά τα τµήµατα θα απονεµηθούν στο µέλλον αν υπάρξει ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που χορηγηθούν µόνο 3 άδειες, τότε το τµήµα των 2 x 10 MHz ζευγαρωµένου φάσµατος συν τα 5MHz του µη ζευγαρωµένου φάσµατος που δεν απονεµήθηκαν, και όλα τα εναποµείναντα επιπρόσθετα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων, θα απονεµηθούν µέσω µιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί στο µέλλον, τουλάχιστο 5 χρόνια µετά την ολοκλήρωση της παρούσας ιαδικασίας Αδειοδότησης. 14

15 Σε περίπτωση που χορηγηθούν µόνο 2 άδειες, τότε το εναποµείναν φάσµα θα απονεµηθεί µέσω µιας διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία θα διεξαχθεί στο µέλλον, τουλάχιστο 3 χρόνια µετά την ολοκλήρωση της παρούσας ιαδικασίας Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που χορηγηθεί µόνο 1 άδεια 3G (αυτό µπορεί να συµβεί µόνο στην περίπτωση που υποβληθεί µία µόνο έγκυρη προσφορά από Νεοεισερχόµενο πάροχο), τότε το εναποµείναν φάσµα θα απονεµηθεί µέσω µιας διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία θα διεξαχθεί στο µέλλον, 1 χρόνο µετά την ολοκλήρωση της παρούσας ιαδικασίας Αδειοδότησης Άδειες Κινητών Υπηρεσιών 2 ης Γενιάς Η διαδικασία αδειοδότησης του 2G θα ακολουθήσει χρονικά τη διαδικασία του 3G. Το φάσµα το οποίο έχει ήδη απονεµηθεί είναι όπως παρουσιάζεται κατωτέρω:! TELESTET: MHz και MHz! PANAFON: MHz και MHz! COSMOTE: MHz και MHz Το προς διάθεση φάσµα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2.3: ιαθέσιµα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων 2G Είδος Υπηρεσίας Εύρος Ζώνης Τµήµα ραδιοσυχνοτήτων Φασµατική περιοχή EGSM 2 x 5 MHz 1 (ένα) τµήµα ραδ/τήτων GSM 2 x 5 MHz 1 (ένα) τµήµα ραδ/τήτων DCS 2 x 50 MHz 10 (δέκα) τµήµατα ραδ/τήτων των 2 x 5 MHz MHz και MHz MHz και MHz MHz και MHz Η παρούσα τµηµατοποίηση του φάσµατος για το GSM και το DCS καθώς και οι προς διάθεση περιοχές παρουσιάζονται στο σχήµα

16 Σχήµα 2.2 : Τµηµατοποίηση φάσµατος και κατανοµή τµηµάτων GSM/DCS GSM - EGSM Frequency Bands ( MHz and MHz) 885 MHz b 1 b 2 b 1 b 2 TELESTET PANAFON TELESTET PANAFON DCS Frequency Band ( MHz and MHz) 1710 MHz 1760 MHz 1785 MHz 1805 MHz 1855 MHz 1880 MHz COSMOTE COSMOTE Ο µέγιστος αριθµός αδειών 2G που θα χορηγηθούν είναι τέσσερις (4) εθνικές άδειες. Οι άδειες 2G δεν έχουν σταθερό «εύρος ζώνης» καθώς όλοι οι Συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν προσφορά για όλους τους δυνατούς συνδυασµούς τµηµάτων ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό υπόκειται στην συνθήκη ότι µετά την δηµοπρασία το φάσµα που θα απονεµηθεί σε κάθε Συµµετέχοντα δεν θα είναι περισσότερο από 30 MHz (περιλαµβανόµενου του φάσµατος το οποίο έχει απονεµηθεί σε αδειούχους κινητών υπηρεσιών 2 ης γενιάς στην Ελλάδα). Επίσης σε κανένα Συµµετέχοντα δεν θα επιτραπεί να κατέχει λιγότερο από 2 x 10 MHz (περιλαµβανόµενου του φάσµατος το οποίο ήδη κατέχουν) µετά την ολοκλήρωση και των δύο διαδικασιών αδειοδότησης (3G και 2G). 2.2 Περίληψη των Όρων Αδειοδότησης Στους υπερθεµατιστές της διαδικασίας αδειοδότησης θα χορηγηθούν Ειδικές Άδειες για την ανάπτυξη δικτύου τηλεπικοινωνιών και την παροχή κινητών υπηρεσιών. Η σύναψη σύµβασης χορήγησης των αδειών δεν καλύπτει την υποχρέωση υποβολής ήλωσης Καταχώρησης υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας όπως αυτή απαιτείται. Οι όροι της σύµβασης χορήγησης των αδειών και οι όροι των Ειδικών Αδειών θα περιλαµβάνονται σαν παράρτηµα στο Τεύχος Προκήρυξης. Οι Ειδικές Άδειες θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, όρους σχετικά µε:! Την περιγραφή του δικτύου που ο Πάροχος σκοπεύει να αναπτύξει, τους όρους κάλυψης δικτύου, τις απαιτήσεις σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία η ΕΕΤΤ θέτει ως ελάχιστα.! Θέµατα διασύνδεσης, πρόσβασης, συνεγκατάστασης, από κοινού χρήσης εγκαταστάσεων και υποδοµών. 16

17 ! Θέµατα σχετικά µε δικαιώµατα διέλευσης.! Θέµατα αριθµοδότησης.! Νοµικά θέµατα που αφορούν την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας.! Την υποχρέωση από τον Πάροχο αποδοχής των όρων περί παροχής και διακοπής υπηρεσιών, µε έµφαση στους όρους της τιµολογιακής πολιτικής.! Την υποχρέωση αποδοχής µιας σταθερής σύµβασης για υπηρεσίες τηλεφωνίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή µπορεί να τροποποιηθεί.! Τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς περί εµπιστευτικότητας και την υποχρέωση σχετικά µε το απόρρητο.! Την προστασία των καταναλωτών και τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού.! ιατάξεις σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών καταλόγου, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και υπηρεσιών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.! ιατάξεις σχετικές µε την υποχρέωση που επιφέρει η σηµαντική θέση στην αγορά.! Τα τέλη για την χρήση των αδειών και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη Σύµβαση και την Άδεια.! ιατάξεις σχετικά µε το βαθµό και τις συνθήκες ελέγχου των δραστηριοτήτων του Παρόχου από την ΕΕΤΤ.! Τη µεταβίβαση αδειών ή την αλλαγή ελέγχου, ή την εµπορική εκµετάλλευση εκχωρηθέντων αριθµών και απονεµηθεισών ραδιοσυχνοτήτων.! Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η άδεια µπορεί να ανακληθεί, να καταργηθεί ή να ανασταλεί.! Τις υποχρεώσεις του Παρόχου σχετικά µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις Η χορήγηση των Ειδικών Αδειών δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από τις ακόλουθες υποχρεώσεις:! Να υποβάλει αίτηση για όλες τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για την ανάπτυξη του δικτύου του.! Να ζητήσει τις αναγκαίες άλλες Ειδικές ή Γενικές άδειες για κάθε επιπρόσθετη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. 2.3 Ανάκληση, κατάργηση και αναστολή των ειδικών αδειών Οι όροι για ανάκληση, κατάργηση, ή αναστολή των ειδικών αδειών παρουσιάζονται στο Αρθρο 15 της απόφασης 207/2 (ΦΕΚ 195/B/ ) της EETT. Οι λόγοι για ανάκληση, κατάργηση ή αναστολή για τις ειδικές άδειες µπορεί να είναι: 17

18 ! Παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την Άδεια ή επαναλαµβανόµενες παραβάσεις των διατάξεων του νόµου περί ανταγωνισµού, των κανονισµών προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή των ποινικών διατάξεων σχετικά µε τις τηλεπικοινωνίες. 2.4 Όρος Use-it or lose it Αδυναµία του Παρόχου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ανάπτυξης δικτύου που θα περιγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης (παράγραφος 2.6 του παρόντος Πληροφοριακού ελτίου) και παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 10 του Ν.2867/2000, µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την ανάκληση της άδειας. 2.5 ιάρκεια ισχύος των αδειών Στο άρθρο 10 της απόφασης 207/2 (ΦΕΚ195/B/ ) της EETT προβλέπεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για Ειδικές Άδειες είναι 15 χρόνια και το µέγιστο 20 χρόνια. Οι Ειδικές Άδειες κινητών υπηρεσιών 3 ης γενιάς που είναι το αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας αδειοδότησης θα έχουν διάρκεια ισχύος 20 χρόνια, ενώ αυτές της 2 ης γενιάς θα έχουν διάρκεια ισχύος 15 χρόνια. 2.6 Όροι Κάλυψης ικτύου Κάθε Υπερθεµατιστής της διδικασίας αδειοδότησης του 3G στον oποίο έχει απονεµηθεί τµήµα ραδιοσυχνοτήτων, αναλαµβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει, να λειτουργήσει και να διατηρεί τον απαιτούµενο εξοπλισµό προκειµένου να παρέχει υπηρεσίες που εκπληρώνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:! Κάλυψη τουλάχιστο του 25% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το εκέµβριο του 2003! Κάλυψη των εγκαταστάσεων των Ολυµπιακών Αγώνων και όλων των χώρων που θα υπάρξουν αντίστοιχες δραστηριότητες, καθώς και των κύριων οδικών αρτηριών οι οποίες οδηγούν στους παραπάνω χώρους που βρίσκονται εντός της Αττικής, µέχρι το Φεβρουάριο του 2004! Κάλυψη τουλάχιστο του 50% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το εκέµβριο του 2006 Οι παραπάνω απαιτήσεις κάλυψης πρέπει να επιτυγχάνονται µε εγγυηµένο ρυθµό µετάδοσης ίσο µε 144kbps (packet switched) για την καθοδική ζεύξη (downlink) και 64 Kbps για την ανοδική ζεύξη (up-link). Οι υποχρεώσεις κάλυψης για τους Νεοεισερχόµενους Παρόχους κινητών υπηρεσιών 2 ης οι γενιάς οι οποίοι δεν θα έχουν ανακηρυχθεί Υπερθεµατιστές στο διαγωνισµό για τη χορήγηση 3 ης γενιάς, έχουν ως εξής:! Κάλυψη τουλάχιστο του 10% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το εκέµβριο του 2003.! Κάλυψη τουλάχιστο του 30% του πληθυσµού της Ελλάδας µέχρι το εκέµβριο του

19 εν υπάρχουν υποχρεώσεις κάλυψης για την ανάπτυξη δικτύου 2 ης γενιάς για Υπερθεµατιστές στους οποίους έχει κατακυρωθεί άδεια παροχής κινητών υπηρεσιών 3 ης γενιάς ή κατόχων αδειών κινητών υπηρεσιών 2 ης γενιάς στην Ελλάδα. 2.7 Αναδασµός Φάσµατος Ο όρος αναδασµός φάσµατος αναφέρεται στην εκ νέου κατανοµή τµηµάτων ραδιοσυχνοτήτων που χρησιµοποιούνται ήδη για την παροχή υπηρεσιών µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν µε εφαρµογή άλλων προδιαγραφών. Στην περίπτωση του 3G, ο αναδασµός σχετίζεται κυρίως µε την χρησιµοποίηση φάσµατος που έχει απονεµηθεί για GSM 900 ή DCS 1800, από εξοπλισµό που ακολουθεί προδιαγραφές 3G. Το φάσµα στα 900 MHz και στα 1800 MHz έχει προσδιορισθεί από την ITU για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η ERC έχει επίσης καθορίσει αυτές τις περιοχές για λειτουργίες GSM 900 και DCS 1800 αντίστοιχα. Προκειµένου να γίνει αναδασµός θα πρέπει να υπάρξει στο µέλλον µια σχετική απόφαση της ERC για τη χρησιµοποίηση των περιοχών των 900 MHz και των 1800 MHz για παροχή κινητών υπηρεσιών 3 ης γενιάς. Εάν και είναι αβέβαιο για το πότε θα εκδοθεί µια τέτοια απόφαση, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα για αναδασµό του φάσµατος όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του Νόµου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/A/ ). Η EETT δεν προτίθεται να καθυστερήσει το αναδασµό του φάσµατος, σε περίπτωση που παρουσιαστεί στο µέλλον έλλειψη ραδιοσυχνοτήτων για τις τηλεπικοινωνίες. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΕΤΤ προτίθεται να προχωρήσει σε αναδασµό φάσµατος αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των παρόχων και των χρηστών, τις απαιτήσεις των Εθνικών, Ευρωπαϊκών και ιεθνών νόµων και τον προσήκοντα χρόνο. Η EETT αποσκοπεί στη διατήρηση και ενίσχυση του ανταγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στα επιχειρηµατικά σχέδια των µελλοντικών παρόχων κινητών υπηρεσιών 2 ης και 3 ης γενιάς. 2.8 Εθνική Περιαγωγή Από κοινού χρήση εγκαταστάσεων Σύµφωνα µε το άρθ. 8 παρ. 3 του Ν.2867/2000 που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, όλοι οι πάροχοι κινητών υπηρεσιών υποχρεούνται να προβούν, ύστερα από Απόφαση της ΕΕΤΤ, σε µεταξύ τους συµφωνίες Περιαγωγής, µέχρι τις 31 εκεµβρίου Η υποχρέωση αυτή θα ξεκινήσει το αργότερο από την 1 η Ιανουαρίου 2002 και δεν τίθεται χρονικό όριο για την ισχύ αυτών των συµφωνιών ούτε για την ισχύ των σχετικών διατάξεων του Νόµου. Υπό τους περιορισµούς του Νόµου περί Ανταγωνισµού, επιτρέπεται η από κοινού χρήση υποδοµής µε την προϋπόθεση ότι τουλάχιστο δύο δίκτυα θα λειτουργούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Επιπρόσθετα, για αραιοκατοικηµένες και αποµακρυσµένες περιοχές η ΕΕΤΤ θα εξετάσει την δυνατότητα να επιτραπεί η υπό όρους λειτουργία ενός µόνο κοινού δικτύου. Η ΕΕΤΤ δεν θα εµποδίσει την δραστηριοποίηση Εικονικών Παρόχων (Mobile Virtual Network Operators (MVNOs)) εάν οι Πάροχοι 3G/2G προβούν οικειοθελώς σε τέτοιες εµπορικές συµφωνίες µε ενδιαφερόµενους στο µέλλον. Ωστόσο η ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιήσει την ρυθµιστική ισχύ της για να εξασφαλίσει ότι οι συµφωνίες αυτές δεν επιδρούν αρνητικά στον ανταγωνισµό. Πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης σχετικά µε την Εθνική Περιαγωγή, η ΕΕΤΤ θα λάβει υπόψη τις γνώµες όλων των ενδιαφεροµένων µερών. 19

20 2.9 Απαιτούµενο Φάσµα για την Ανάπτυξη ικτυακής Υποδοµής Η λειτουργία δικτύων για παροχή κινητών υπηρεσιών απαιτεί υποστήριξη από συνδέσεις δικτύου κορµού, περιλαµβανοµένων µικροκυµατικών ζεύξεων σηµείου προς σηµείο. Εάν απαιτούνται ζεύξεις σηµείου προς σηµείο µε χρήση συχνοτήτων σε άλλες φασµατικές περιοχές για την υποστήριξη των υπηρεσιών 3G, τότε οι Συµµετέχοντες πρέπει να περιγράφουν τις ανάγκες τους για τις παραπάνω συχνότητες στην τεχνική περιγραφή των δικτύων 3G/2G που θα υποβάλλουν µε την κατάθεση των φακέλων τους. Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία για την εκχώρηση συχνοτήτων για την ανάπτυξη σταθερών ζεύξεων. Ο Πάροχος µπορεί να αναπτύξει την δική του ενσύρµατη υποδοµή, µε την προϋπόθεση ότι είναι άµεσα υποστηρικτική στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τα οποία θα αναπτυχθούν Πιστοποιηµένες Τεχνολογίες Ο ραδιοτηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός πρέπει να πληροί την υπάρχουσα εθνική νοµοθεσία των τηλεπικοινωνιών που αφορά τα θέµατα Πιστοποίησης Καθαρότητα Φάσµατος Επί του παρόντος, οι υπό απονοµή φασµατικές περιοχές δεν χρησιµοποιούνται από άλλες υπηρεσίες/χρήστες. Εποµένως το προς διάθεση φάσµα είναι ελεύθερο παρεµβολών υνατότητα Μεταβίβασης και Παραχώρησης αδειών Κατωτέρω παρουσιάζονται ορισµένα σηµεία σχετικά µε την δυνατότητα µεταβίβασης µιας άδειας, παραχώρησης χρήσης ή αλλαγής του ελέγχου του κατόχου της άδειας. Επίσης παρουσιάζονται ρυθµιστικά θέµατα σχετικά µε τους περιορισµούς που αφορούν συναλλαγές µε αντικείµενο συχνότητες ή αριθµούς, και οι οποίες θα περιλαµβάνονται στη σύµβαση χορήγησης της άδειας. Η µεταβίβαση αδειών απαιτεί την έγκριση της ΕΕΤΤ µετά από σχετική αίτηση. Η ΕΕΤΤ θα εξασφαλίσει ότι ως αποτέλεσµα µιας τέτοιας ενέργειας, οι όροι της άδειας µπορούν να εκπληρωθούν από το νέο κάτοχο της Άδειας, και ότι αυτός έχει εχέγγυα τουλάχιστον ίδια µε αυτά του αρχικού Παρόχου όταν έγινε η χορήγηση της άδειας. Επιπλέον η ΕΕΤΤ θα εξασφαλίσει ότι δεν προκύπτουν περιορισµοί στον ανταγωνισµό. Ως αποτέλεσµα του γεγονότος ότι οι άδειες θα χορηγηθούν υπό καθεστώς «περιορισµένου αριθµού», µία άδεια δεν µπορεί να µεταβιβαστεί για περίοδο 9 µηνών από την ηµέρα χορήγησής της. Επιπλέον, Συµµετέχων ο οποίος κατηγοριοποιείται ως Νεοεισερχόµενος στην διαδικασία αδειοδότησης. Επιπλέον, Συµµετέχων ο οποίος κατηγοριοποιείται ως Νεοεισερχόµενος στην διαδικασία αδειοδότησης σε περίπτωση που µεταβιβάσει την άδειά του σε Υφιστάµενο Πάροχο θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΕΤΤ την διαφορά ανάµεσα στην µέση τιµή που καταβλήθηκε από τους Υφιστάµενους Παρόχους για παρόµοιες άδειες στην παρούσα διαδικασία και την τιµή που κατάβαλε ο Νεοεισερχόµενος (εφόσον η µέση τιµή που καταβλήθηκε για παρόµοιες άδειες από Υφιστάµενους Παρόχους στην παρούσα διαδικασία είναι υψηλότερη από την τιµή που κατέβαλε ο Νεοεισερχόµενος). 20

21 Η εκµίσθωση και η από κοινού εκµετάλλευση των Ειδικών Αδειών όπως και κάθε αλλαγή στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση ή έµµεση αλλαγή του εταιρικού ελέγχου, δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούµενη έγκριση της ΕΕΤΤ. Σε αυτή την περίπτωση εάν η επιχείρηση πάψει να θεωρείται Νεοεισερχόµενος και εµπίπτει πλέον στον ορισµό του Υφιστάµενου Παρόχου, ο ανωτέρω κανόνας ο οποίος αφορά τη µεταβίβαση άδειας από ένα Νεοεισερχόµενο σε ένα Υφιστάµενο Πάροχο, τυγχάνει εφαρµογής. Κάθε µεταφορά µετοχών σε και από την ίδια νοµική οντότητα ίση ή µεγαλύτερη από 2% του µετοχικού κεφαλαίου του κατόχου της Ειδικής Άδειας, πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΕΤΤ µέσα σε 15 ηµέρες από τη µεταφορά. 21

22 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη ιαδικασία Αδειοδότησης και πιο συγκεκριµένα τα κυριότερα θέµατα που καλύπτει η νοµοθεσία περί των τηλεπικοινωνιών. Η σχετική νοµοθεσία περιλαµβάνει κυρίως τον Νόµο 2867/2000 όπως επίσης και τα Προεδρικά ιατάγµατα που έχουν εκδοθεί πριν από τη δηµοσίευση αυτού του Νόµου, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθµό που δεν είναι αντίθετα στις διατάξεις του. Επιπρόσθετα στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται οι νόµοι που αφορούν την προστασία του ανταγωνισµού, των καταναλωτών, των προσωπικών δεδοµένων, καθώς και οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες. 3.1 Νοµοθεσία περί τηλεπικοινωνιών Απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην Ελλάδα εισάγεται µε το Νόµο 2867/2000 ο οποίος άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2001 αντικαθιστώντας το νοµικό καθεστώς που έθετε ο προηγούµενος Νόµος 2246/1994 µε τις σχετικές τροποποιήσεις του. Ο νέος νόµος αποτελώντας το βασικό νοµοθέτηµα που διέπει την αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, θέτει ένα νέο πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες συµβάλλοντας στην ανάπτυξή τους µε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού ενώ παράλληλα λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών και την εξαιρετική σηµασία των τηλεπικοινωνιών εν όψει της σύγκλισης των τεχνολογιών σε διεθνές επίπεδο. Με το νόµο αυτό δηµιουργείται το νοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οφείλει να δραστηριοποιείται κάθε τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση και ρυθµίζονται όλες οι τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της Ελλάδας µε βάση ορισµένες θεµελιώδεις αρχές που διέπουν την οικονοµική δραστηριότητα γενικά, καθώς και την συγκεκριµένη δραστηριότητα ειδικότερα, όπως αυτές της προστασίας του καταναλωτή, του ελεύθερου ανταγωνισµού, της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, της παροχής καθολικής υπηρεσίας για όλες τις περιοχές και τους κατοίκους της χώρας και της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών Ο κανονιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ Η νοµοθετική πρωτοβουλία και η χάραξη της πολιτικής στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών έχει ανατεθεί από το νόµο στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ωστόσο, ο έλεγχος, η ρύθµιση και η εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς είναι στην αρµοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), της οποίας ο αποφασιστικός και ρυθµιστικός ρόλος ενισχύεται ουσιαστικά µε αποτέλεσµα να αναδεικνύεται σε ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή των τηλεπικοινωνιών µε εκτεταµένες αρµοδιότητες αποκλειστικού χαρακτήρα. Κράτος και ΕΕΤΤ επιφορτίζονται µε τη διασφάλιση της άσκησης των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις αρχές της αντικειµενικότητας, της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και της τήρησης των όρων του νόµου. Στο πλαίσιο του ενισχυµένου κανονιστικού της ρόλου, η ΕΕΤΤ αναλαµβάνει, µεταξύ άλλων, αρµοδιότητες που αφορούν τη χορήγηση των ειδικών αδειών συµπεριλαµβανοµένου και του 22

23 καθορισµού των όρων και της διαδικασίας χορήγησης (π.χ. διενέργεια διαγωνισµών), τη ρύθµιση θεµάτων γενικών αδειών, τη χορήγηση αδειών κατασκευής κεραιών, σταθµών ξηράς, προβαίνει στην έκδοση κανονισµών και αποφάσεων για τη ρύθµιση θεµάτων της αγοράς τηλεπικοινωνιών όπως η εφαρµογή της καθολικής υπηρεσίας, η διασύνδεση, η κατάρτιση και τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, οι αρχές τιµολόγησης που οφείλουν να ακολουθούν οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, η απονοµή ραδιοσυχνοτήτων, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρήσης του φάσµατος, ενώ παράλληλα επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες των σχετικών διατάξεων. Με βάση τα παραπάνω η ΕΕΤΤ είναι το αρµόδιο όργανο για τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισµού και τη χορήγηση των ειδικών αδειών τρίτης 3G (UMTS) και δεύτερης 2G (GSM/DCS) γενιάς ιαδικασία χορήγησης ειδικών αδειών µε περιορισµό του αριθµού τους Κατά το Νόµο 2867/2000 ο αριθµός των ειδικών αδειών µπορεί να περιοριστεί στην έκταση που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων ή η παροχή επαρκών αριθµών ύστερα από απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία προσδιορίζει και το είδος του διαγωνισµού που θα ακολουθηθεί. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται και η διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης που κατά το νόµο διενεργείται από την ΕΕΤΤ σε περίπτωση χορήγησης ειδικών αδειών σε καθεστώς περιορισµού του αριθµού τους. Σε εκτέλεση του νόµου εκδόθηκε η υπ αριθ. 515/2001 απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 177/τεύχος Β/ ), η οποία στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφεροµένους να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη χορήγηση των αδειών µε το εν λόγω καθεστώς και καθορίζει τους όρους τις αρχές και τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης, το περιεχόµενο του κειµένου της και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της. Η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των απαντήσεων και τα αποστέλλει (µαζί µε την πρόταση που συντάσσει και µε τις απαντήσεις των ενδιαφεροµένων) στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος εντός σαρανταπέντε (45) ηµερών εκδίδει την απόφαση για τον περιορισµό ή µη των αδειών και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ειδικών Αδειών της ΕΕΤΤ (απόφαση υπ αριθ. 207/2/ ,ΦΕΚ 195/τεύχος Β/ ) η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών µε περιορισµό του αριθµού τους µπορεί να έχει τη µορφή του πλειστηριασµού ή της καλύτερης προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ προσδιορίζει τους όρους του πλειστηριασµού ή του διαγωνισµού µε αντικειµενικότητα, σαφήνεια και χωρίς να εισάγονται διακρίσεις. Στην περίπτωση του πλειστηριασµού η ΕΕΤΤ µπορεί να προσδιορίζει τιµή έναρξης καθώς και τους όρους καταβολής του τιµήµατος ικαιώµατα ιέλευσης Ο Νόµος 2867/2000 παρέχει στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς που είναι κάτοχοι ειδικής άδειας το δικαίωµα να ζητήσουν την πρόσβαση και τη διέλευση των δικτύων και γενικά των υποδοµών τους σε δηµόσια πράγµατα και κοινόχρηστους χώρους, προκειµένου να ασκήσουν τις δραστηριότητες για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια, υπό τον όρο ότι η παροχή των δραστηριοτήτων αυτών δεν είναι δυνατή µε άλλο, λιγότερο επαχθή, τρόπο. Η σχετική άδεια χορηγείται εντός 12 εβδοµάδων από την παραλαβή της αίτησης του 23

24 ενδιαφεροµένου από την αρµόδια αρχή. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη η άδεια θεωρείται ότι χορηγήθηκε αυτοδίκαια. Οι αρµόδιες αρχές δεν δικαιούνται να αρνηθούν τη χορήγηση της σχετικής άδειας παρά µόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και των αρχαιολογικών τόπων. Επιπλέον παρέχεται στους οργανισµούς αυτούς το δικαίωµα να ζητήσουν έναντι καταβολής εύλογης αποζηµίωσης τη σύσταση δουλείας σε βάρος ακινήτων ιδιωτών στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο για τη διέλευση, τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων και γενικά των έργων υποδοµής τους ικαίωµα συνεγκατάστασης Το Προεδρικό ιάταγµα 124/1998, το οποίο ενσωµατώνει στο εσωτερικό δίκαιο την Οδηγία 90/388 της ΕΕ, επιτρέπει τη χρήση υποδοµής που παρέχεται από τρίτους καθώς και την κοινή χρήση υποδοµής και λοιπών εγκαταστάσεων υπό τον όρο ότι η χρήση των υποδοµών αυτών γίνεται για την παροχή αποκλειστικά των υπηρεσιών που προβλέπονται στην ειδική άδεια. Σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 165/1999 οργανισµοί οι οποίοι παρέχουν δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες διαθέσιµες στο κοινό και έχουν δικαίωµα κατά τη νοµοθεσία να εγκαθιστούν εξοπλισµό σε δηµόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία δικαιούνται να διαπραγµατεύονται µε αντίστοιχους οργανισµούς και να συνάπτουν εµπορικές και τεχνικές συµφωνίες για την από κοινού χρήση εξοπλισµού ή/και ακινήτων ιδίως σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις. Οι συµφωνίες για τη συνεγκατάσταση και την κοινή χρήση εξοπλισµού που συνάπτονται από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση µε τη νοµοθεσία για την προστασία του ανταγωνισµού. Η ΕΕΤΤ παρεµβαίνει µετά από αίτηµα κάθε ενδιαφεροµένου για την επίλυση διαφορών οι οποίες προκύπτουν σχετικά µε τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση διευκολύνσεων, διατηρώντας τη δυνατότητα, αν δεν επιτυγχάνεται η εύρεση λύσης, να αποφασίζει επί της υπαρχούσης διαφοράς Εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων και καθορισµός τελών χρήσης φάσµατος Ο Νόµος 2867/2000 έδωσε την αρµοδιότητα της διαχείρισης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων συµπεριλαµβανοµένης της απονοµής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και την εκχώρηση µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων στην ΕΕΤΤ. Το πλαίσιο αδειοδότησης το οποίο αφορά στην εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων περιγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ αριθ. 210/2/ «Κανονισµός Εκχώρησης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων, υπό Καθεστώς Ειδικής Άδειας για Παροχή ηµοσίων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 285/Β/ Σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό, µόνον οι Πάροχοι που κατέχουν Ειδική Άδεια για την παροχή δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων, όπως επίσης και οι Πάροχοι που ήδη κατέχουν Άδεια µε την οποία τους έχουν απονεµηθεί ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. Τα τέλη του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων καθορίζονται στον «Κανονισµό Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ αριθµ. 210/3/ που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 351/Β/ ). Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για Παρόχους κινητών υπηρεσιών 2ης και 3ης Γενιάς θα µπορούσε να είναι το διοικητικό τέλος που αφορά µικροκυµατικές συνδέσεις από σηµείο σε σηµείο, ύψους

ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS) Γενιάς

ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS) Γενιάς Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS)

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή Κινητών ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς

ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή Κινητών ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς ηµοπρασία για τη Χορήγηση Ειδικών Αδειών για παροχή Κινητών ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Ιούνιος 2001 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο

ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο ηµοπρασία για τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη των 3,5 GHz Πληροφοριακό ελτίο Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ Μαρούσι, Ιούνιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης για την παροχή κινητών υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς

ιαδικασία αδειοδότησης για την παροχή κινητών υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς ιαδικασία αδειοδότησης για την παροχή κινητών υπηρεσιών 3 ης και 2 ης Γενιάς ιευκρινίσεις επί θεµάτων που τέθηκαν από τα ενδιαφερόµενα µέρη αναφορικά µε το Τεύχος Προκήρυξης Ερωτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα,

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της προαναφερόµενης εξαγγελθείσας δηµόσιας διαβούλευσης, σας υποβάλλουµε τις

Σε συνέχεια της προαναφερόµενης εξαγγελθείσας δηµόσιας διαβούλευσης, σας υποβάλλουµε τις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 13.02.2017 Τηλ.. 210 6116802-3 Αριθµ.: 17/77 ΠΡΟΣ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι ΘΕΜΑ: ηµόσια ιαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων για τις

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 ης ΚΑΙ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 ης ΚΑΙ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 ης ΚΑΙ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΡΟΥΣΙ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 Σελίδα 1 1 Εισαγωγή Η δηµόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοπρασία για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz Τεύχος Προκήρυξης

Δημοπρασία για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz Τεύχος Προκήρυξης Δημοπρασία για τη Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Tην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 428/13/ Κανονισµός Μεταβίβασης ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (ΦΕΚ 638/Β/27.04.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Tην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 428/13/ Κανονισµός Μεταβίβασης ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (ΦΕΚ 638/Β/27.04. Μαρούσι, 2-10-2014 ΑΡΙΘ.: 734/3 ΑΠΟΦΑΣΗ Μεταβίβαση, από την εταιρεία «ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΕΕ», του ικαιώµατος Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων µε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1452-1492 MHz Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3.5 GHZ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Απάντηση Αρχική Οικονοµική προσφοράς:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Απάντηση Αρχική Οικονοµική προσφοράς: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερώτηµα 1 Στο Τεύχος της Προκήρυξης της ηµοπρασίας για την επιλογή Παρόχου/Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται οι έννοιες της «Προσφοράς» (σελ. 10), και της «έγκυρης Προσφοράς» (σελ. 30). Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 626/006 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20/5/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 481/18/ ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους σε Περιοχές που Επλήγησαν από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ). Μαρούσι, 16-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6702/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7898 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ (1402690). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 6-2-14 Αρ. Πρωτ.: 706/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 97-001-02. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Χορήγησης Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Πληροφοριακό ελτίο

ιαδικασία Χορήγησης Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Πληροφοριακό ελτίο ιαδικασία Χορήγησης Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Πληροφοριακό ελτίο Μαρούσι, Ιούνιος 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αντικείµενο του παρόντος Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για τη: Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη GSM-R Παρατήρηση νομικού περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-6-2006 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 390/1 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Χρήσης και Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή ικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 573/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθ. 562/30/22-4-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, 18-12-2014 ΑΠ.: 743/41 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Δημοπράτησης για το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα